Introduktion. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt en HDTV satellitmodtager. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om placering installation, justering brug, rengøringen og bortskaffelse af modtageren. Læs omhyggeligt brugervejledningen, før du betjener modtageren. God fornøjelse med din mirage-modtager. Hilsen smart electronic GmbH Industriestraße St. Georgen Tyskland Service hotline: +49 (0) (Engelsk) Fax: +49 (0) Internet: smart electronic GmbH 2014 Forbehold tages for alle rettigheder, tekniske ændringer, fejl samt trykfejltagelser. Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet kræver forudgående skriftlig tilladelse fra smart. 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Brugerinformation Brugen af denne manual Tegn, Symboler, Layout Produktbeskrivelse Samlet levering Modtager Fjernbetjening Spar energi Garanti Sikkerhedsinstruktioner Anvendelsesformål Risici ved brug til anvendelsesformål Placering Håndtering af batterier Bemærkninger om produktansvar Tilslutning Tilslutningsskema Tilslut satellit antenna Tilslut TV apparat Tilslut hjemmebiografsystem Tilslut datalagring Tilslut hjemmenetværk Indsæt batterier i fjernbetjening Grundlæggende funktioner Tænd modtager Opdatering af modtagersoftware Drift for første gang

4 Indholdsfortegnelse 5.4 Vælg betjeningsfunktion Hent/forlad menu Menu navigation Forældrekontrol Tid indstilles Fjernsyn Medieafspiller Musik Billeder Video Optagelse / PVR Omgående optagelse Direkte Programmering (undermenu Timer) Optagelse programmeres via EPG Timeshift (tidsforskudt fjernsyn) Afspilning af optagelser PVR storage PVR konfiguration IP-Funktioner YouTube Web-Radio Web-News Web-Wetter BOX2IP - smartstream Forbered equipment Betjening Udvidede indstillinger og funktioner Installation TV kanal liste / radio kanal liste Omdøb favoritlister

5 Indholdsfortegnelse 10.4 Indstilling af sprog Skærmindstilling Indstilling af videosignalformat til SCART udgangen Digital Audio udgang SmartLink (CEC) Timer OSD opsætning LNB forsyningsspænding Automatisk standby funktion Synkronicitet af billede og lyd LNB IN/OUT gentagelse mulighed (Loop Standby Afmontering af USB enhed Softwareversion Fabriksindstilling Unikabel-System Unikabel Oversigt over IF-Kanaler og frekvenser Indstallation Rengøring Transport og demontering Bortskaffelse Tekniska data Generel information Fjernbetjening Nätdel Tilslutninger Temperatur Dimensioner og vægt Indeks

6 Brugerinformation 1 Brugerinformation 1.1 Brugen af denne manual Læs omhyggeligt brugervejledningen, før du betjener apparatet første gang. Vær opmærksom på alle advarsler og noter i denne brugervejledning. Betragt denne brugervejledning som en integreret del af produktet, og opbevar den på et let tilgængeligt sted. Brugsvejledningen skal følge med ved aflevering af apparatet til tredjepart. I tilfælde af tab, kan den aktuelle version af brugervejledningen downloades fra Support Centeret på vores hjemmeside Softwaren er stadig under videreudvikling, selv efter købet af apparatet. Så det kan være muligt, at visse betjeningstrin ikke fuldt ud svarer til brugervejledningen. 1.2 Tegn, Symboler, Layout Symbol/layout Betydning ADVARSEL Fare på grund af elektrisk stød med mulig alvorlig personskade som følge FORSIGTIG Advarsel om mulige fysiske skader BEMÆRK Nyttige oplysninger og tips Du bliver bedt om at udføre en handling Udfør disse trin i den angivne rækkefølge. Liste Kursiv De forskellige indstillingsmuligheder, samt billedkommentarer er angivet i kursiv. 6

7 Produktbeskrivelse Symbol/layout fed Betydning Menuvinduer og -punkter (som ofte indeholder yderligere skjulte menupunkter eller direkte indstillinger), samt angivelser af nøgler er med fed skrift. 2 Produktbeskrivelse 2.1 Samlet levering mirage HDTV satellitmodtager. Fjernbetjening 2 batterier (AAA) til fjernbetjening Betjeningsvejledning 2.2 Modtager mirage-modtageren fås i to design (I og II). Vælg din enhed til den passende beskrivelse. Forskelle er noteret i hvert enkelt tilfælde i overensstemmelse hermed Frontpanel I II Nr. Beskrivelse 1 LED (indikerer "modtagende") Nr. Beskrivelse 1 Display 4 cifret display Den grønne LED (light emitting diode) på forsiden af receiveren lyser ikke umiddelbart efter, du har forbundet apparatet til strømforsyningen ("Power 2 LED rød Standby LED, lyser, hvis modtageren er i standby tilstand. 3 STAND BY Skift mellem standby / normal drift 7

8 Produktbeskrivelse I LED"), men kun hvis programmet installationen er færdig. Når du tilslutter strømkablet for første gang, LED lyser kun efter installation. Hvis modtageren under efterfølgende drift allerede eksisterer et program liste, det tager indsættelsen af strømstikket til LED lyser kun et par sekunder. 4 PR- Kanal tilbage / navigering ned i menuen II 5 PR+ Kanal frem / navigering op i menuen 6 LED grøn Signal LED, lyser hvis et videosignal føres til fjernsynet Bagpanel I II Nr. Beskrivelse 1 LNB IN Tilslutning til satellitantenne (DVB-S) 2 AUDIO OUT DIGITAL 3 SERVICE RS232 Digital RCA audio udgang (SPDIF) Nr. Beskrivelse 1 LNB IN Tilslutning til satellitantenne (DVB-S) 2 LNB OUT Sløjfefunktion til antennesignal for tilslutning af yderligere modtagere. 8

9 Produktbeskrivelse 4 TV SCART forbindelse til TV (analog) 5 HDMI0F1 Digital audio og video udgang 6 USB Bageste tilslutning til ekstern USB lagring af data 7 ETHERNET Netværksforbindelse I II 3 ETHERNET Netværksforbindelse 4 SERVICE RS AUDIO OUT (R) 6 AUDIO OUT (L) Analog audio signal til højre Analog audio signal til venstre 7 TV SCART forbindelse til TV (analog) 8 HDMI 1 Digital audio og video udgang 9 DIGITAL AUDIO Digital RCA audio udgang (SPDIF) 10 USB Bageste tilslutning til ekstern USB lagring af data 11 ON / OFF Afbryder (Til/Fra) Hvis din modtager er i dvaletilstand (dyb standby) eller apparatet blev afbrudt fra strømmen (via afbryder eller ved at trække stikket ud), er der ingen eller kun et svækket signal LNB OUT. 1 High Definition Multimedia Interface; grænseflade for fuldt digital overførsel af lyd- og videodata. 9

10 Produktbeskrivelse 2.3 Fjernbetjening I II Nr. Tast Beskrivelse 1 Omskifter mellem drift og standby Direkte kanalvalg 3 FIND Hent kanalsøgningsfunktion 4 MENU Hent hovedmenu 5 PR+ Kanal + eller navigering op i menuen PR- Kanal - eller navigering ned i menuen Nr. Tast Beskrivelse 1 V-MODE Omskifter til formatforhold 2 Omskifter mellem drift og standby 3 AUDIO Valg af audio format 4 IPTV Anvendes ikke Direkte kanalvalg 6 0 Vælg afspilningsformat for medieafspiller 7 FIND Hent kanalsøgningsfunktion 10

11 Produktbeskrivelse OK/LIST I Lydstyrke + eller menunavigation til højre Lydstyrke - eller menunavigation til venstre Vis kanalliste / bekræft menupunkt 6 INFO Vis oplysninger om den aktuelle kanal 7 TXT Vis / gem tekst TV 8 Rød funktionstast 9 PR Skift til tidligere valgte kanaler 10 Gul funktionstast 11 AUDIO Valg af audio format 12 TV/RADIO Omskifter mellem TV og radio 13 Omgående optagelse 14 Afspil (medieafspiller) 15 Hurtig tilbagespoling 16 Hurtig fremspoling 17 Slå lyden fra 18 0 Vælg afspilningsformat for medieafspiller 19 FAV Hent listen over favoritter 20 EPG Hent EPG1F2 II 8 PR+ Kanal + eller navigering op i menuen PR- OK/LIST Kanal - eller navigering ned i menuen Lydstyrke + eller menunavigation til højre Lydstyrke - eller menunavigation til venstre 9 EPG Hent EPG 2 Vis kanalliste / bekræft menupunkt 10 INFO Vis oplysninger om den aktuelle kanal 11 Omgående optagelse 12 Afspil (medieafspiller) 13 Hurtig tilbagespoling 14 Hurtig fremspoling 15 Rød funktionstast 16 Grøn funktionstast 17 Slå lyden fra 18 BOX2IP smartstream-funktion 19 TV/RADIO Omskifter mellem TV og radio. 20 PAGE+ 10 trin op i menu / kanalliste 21 PAGE- 10 trin ned i menu / kanalliste 2 EPG = Elektronic Program Guide (engelsk) = elektronisk TV guide 11

12 Produktbeskrivelse 21 EXIT Exit menu eller menupunkt 22 Grøn funktionstast 23 Blå funktionstast 24 V-MODE Omskifter til formatforhold 25 PAGE+ 10 trin op i menu / kanalliste 26 PAGE- 10 trin ned i menu / kanalliste 27 Stop optagelse / afspilning 28 Pause afspilning I 29 Langsom fremspoling - slow motion 22 PR Skift til tidligere valgte kanaler II 23 FAV Hent listen over favoritter 24 MENU Hent hovedmenu 25 EXIT Exit menu eller menupunkt 26 TXT Vis / gem tekst TV 27 Stop optagelseafspilning 28 Pause afspilning 29 Langsom fremspoling - slow motion 30 Langsom tilbagespoling 31 Blå funktionstast 32 Gul funktionstast 30 Langsom tilbagespoling 2.4 Spar energi Modtageren er udstyret med særligt energibesparende elektriske og elektroniske komponenter. Desuden hjælper en sofistikeret energistyring med at spare energi. Således er energiforbruget under Spar Energi standbytilstand reduceret til mindre end 0.5 Watt! 2.5 Garanti Garantien for den HDTV satellitmodtageren fra smart electronic GmbH svarer til de juridiske regulativer på købstidspunktet. 12

13 Sikkerhedsinstruktioner 3 Sikkerhedsinstruktioner 3.1 Anvendelsesformål Den HDTV satellitmodtageren er beregnet til privat modtagelse af krypteret og ukrypteret digitalt satellit TV (DVB-S/S2). Den er udelukkende beregnet til dette formål og skal udelukkende anvendes til dette formål. Enhver anden brug anses for at være utilsigtet brug. 3.2 Risici ved brug til anvendelsesformål FORSIGTIG! ADVARSEL! Fugtighed, forkert netspænding og/eller forkert netfrekvens, lynnedslag eller mekanisk overbelastning kan forårsage fejlfunktion eller beskadigelse af apparatet. Sørg for, at modtager (især netstikket) og fjernbetjening ikke udsættes for nogen form for fugt. Eksempel: Anbring ikke fyldte vaser eller lignende på modtageren. Tilslut kun modtageren til V ~, 50/60 Hz. Træk netstikket ud i tilfælde af tordenvejr eller fejlfunktion. Placér ikke tunge genstande på modtageren. Bøj eller klem ikke kablet. Risiko for elektrisk stød ved kontakt med netspænding. Skader på kabinet, netledning eller forkert reparation kan resultere i kontakt med netspænding. Placér ikke tunge genstande på modtageren. Bøj eller klem ikke kablet. Reparation af stik, kabel eller modtager bør kun udføres af kvalificerede specialister. 3.3 Placering Placér modtageren på en solid og plan overflade. 13

14 Sikkerhedsinstruktioner Beskyt modtageren mod fugt, varme, støv og snavs. Anbring ikke genstande fyldt med væske, f.eks. blomstervaser, på modtageren. Beskyt modtageren mod dryppende og sprøjtende vand. Placér ikke brændende genstande, f.eks. brændende stearinlys, på modtageren. Sørg for tilstrækkelig ventilation (ventilationsåbninger må ikke blokeres): modtageren skal have en afstand på mindst fem centimeter til dens omgivende elementer på alle sider. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er dækket af genstande såsom aviser, duge, gardiner osv. Betjen kun modtageren i moderat klima (ikke i tropiske klima). Placér modtageren, så stikket kan afbrydes når som helst for på den måde at koble apparatet fra lysnettet. Hvis apparatet transporteres fra kolde til varme omgivelser, kan kondenserende luftfugtighed dannes inde i apparatet. Tilslut ikke apparatet, men efterlad det slukket i nogle timer. 3.4 Håndtering af batterier Batterier skal altid være uden for børns rækkevidde. Lækkende batterier forårsager skader på miljøet og på fjernbetjeningen. Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme, f.eks. sollys, ild osv. Bortskaf batterierne i overensstemmelse med de gældende lovmæssige forskrifter (se kapitel Bortskaffelse, side 70). 3.5 Bemærkninger om produktansvar I de følgende tilfælde kan den tilsigtede beskyttelse af apparatet være begrænset. Derfor flyttes ansvaret for apparatets funktion tilsvarende over til operatøren: Apparatet anvendes ikke i overensstemmelse med brugervejledningen. 14

15 Apparatet bruges uden for anvendelsesområdet som beskrevet ovenfor. Operatøren udfører uautoriserede ændringer af apparatet. Tilslutning 4 Tilslutning FORSIGTIG! Tilslut først modtageren til satellit antenne og til alle andre apparater, før du tilslutter stikket til stikkontakten. Vær også opmærksom på brugervejledninger for de andre apparater. 4.1 Tilslutningsskema I II Hjemmenetværk Hjemmenetværk standardforbindelse ekstra forbindelse 4.2 Tilslut satellit antenna Tilslut antenne kablet til modtagerens forbindelse LNB IN. 4.3 Tilslut TV apparat Som anført i tilslutningsskemaet tilbyder modtageren forskellige muligheder for at tilslutte TV apparat og modtager. De muligheder, der gælder for dig, afhænger af tilslutningsmulighederne på dit TV apparat. 15

16 Tilslutning TV'et har en HDMI forbindelse: TV'et har ikke en HDMI forbindelse: Tilslut TV apparatet og modtageren ved hjælp af et HDMI kabel. Tilslut TV apparatet og modtageren ved hjælp af et SCART kabel. Hvis dit TV har begge muligheder, vælg altid tilslutning via HDMI kablet. Dette sikrer bedst mulig audio- og videokvalitet med digitale signaler. 4.4 Tilslut hjemmebiografsystem For at forbedre lydafspilning kan du også tilslutte til modtagere - supplerende til TV'et - et multikanals hjemmebiografsystem eller et hi-fi anlæg. Der er forskellige muligheder for forbindelse. Din type forbindelse afhænger af tilslutningsmuligheder for dit hjemmebiografsystem. a. Dit hjemmebiografsystem er i stand til at loope Modtager via et HDMI signal, dvs. HDMI tilslutning til modtageren og HDMI tilslutning til TV. Tilslut hjemmebiografsystemet og modtageren ved hjælp af et HDMI kabel samt hjemmebiografsystem og TV ved hjælp af et HDMI kabel. TV apparat b. Dit hjemmebiografsystem kan behandle digitale audio data - forbindelse til digitale data er til stede. Tilslut hjemmebiografsystem og modtager ved hjælp af et RCA kabel. DIGITAL AUDIO c. 16

17 Tilslutning Dit hjemmebiografsystem kan ikke behandle digitale audio data ingen forbindelse til digitale data. Tilslut hjemmebiografsystem og modtager ved hjælp af et 2 polet RCA kabel (stereo). Hvis dit hjemmebiografsystem (hi-fi system) understøtter en HDMI forbindelse, skal du bruge en sådan tilslutning. Dette sikrer bedst mulig audio- og videokvalitet med digitale signaler. 4.5 Tilslut datalagring Tilslut et datalager (USB stik eller harddisk med USB tilslutning) på USB stikket for at få adgang til MPEG, MP3, JPG eller andre mediedatafiler. Du kan forbinde en datalagring til hver af de to konnektorer respektivt. 4.6 Tilslut hjemmenetværk For at forbinde modtageren til Deres hjemmenetværk eller internettet (WWW), tilsluttes modtageren via ETHERNET stikket og et netværkskabel til den tilsvarende port på Deres hjemmenetværk Hvordan De konfigurerer en kabelbaseret netværksforbindelse er beskrevet i afsnit på side Indsæt batterier i fjernbetjening Dette beskriver trinene for at indsætte nye batterier i fjernbetjeningen eller til udskiftning af døde batterier: 1. Åbn batterikammeret på undersiden af fjernbetjeningen. Fjern dækslet til batterikammeret. 2. Placér de to batterier 1,5 V (type: AAA). Kontrollér den korrekte polaritet! 3. Luk batterikammeret 17

18 Grundlæggende funktioner Udskift batterierne, hvis visse af fjernbetjeningens funktioner ikke fungerer mere eller udføres forkert. Ved udskiftning af batterier, skal du altid sørge for, at alle batterier udskiftes. 5 Grundlæggende funktioner Dette kapitel beskriver de nødvendige skridt, der skal til for at kunne udnytte tilbud vedrørende radio og TV kanaler, der leveres via satellit. 5.1 Tænd modtager 1. Tænd for alle tilsluttede apparater. 2. Kontrollér at den korrekte AV indgang er valgt på TV'et (dvs. at signalerne fra modtageren vises). 3. Kontrollér at det korrekte audio input er valgt på den tilsluttede hjemmebiograf eller hi-fi system. 4. Sætte stikket i stikkontakten for at tænde modtageren eller sætte stikket i stikkontakten og tænd for modtageren ved hjælp af afbryderen (på bagsiden af kabinettet) (I, ON)2F Opdatering af modtagersoftware Når du har taget din modtager i drift, skal du først opdatere operativsystemet software på din modtager, så du kan bruge alle de tilgængelige funktioner! Dybest set, har du flere muligheder for afspille en aktuel software Opdatering via USB Hvis du har adgang til internettet, bør du opdatere din modtager via USBinterfacet. 1. Søg efter opdateringen fil på internettet siden (menu support), som er angivet på forlængelsesbladet. 3 Forskelligt afhængigt af modtager model 18

19 Grundlæggende funktioner 2. Hvis versionsnummeret på opdateringen fil med den version nummeret på den aktuelle software vises i Information undermenuen af menuen System opsætning er enig, skal du gøre noget yderligere. Din modtager er ajour. Ellers skal du gå til trin Udpak filen med endelsen.abs og kopiér den til USB datalagring. Bemærk venligst at den opgraderede fil (*.abs) er kopieret direkte fra USB database rodmappen (ikke undermappe)! 4. Tilslut datalageret til din modtager. 5. I menuen Værktøjer vælg undermenuen Opdatér via USB og tryk på OK. 6. I Opgraderings mode, vælg opgraderingen tilstand Alle Koder ved hjælp af tasterne og. 7. I Opdatér fil vælg filen der blev kopieret i trin Vælg Start knappen og bekræft ved at trykke på OK. Denne besked til højre vil blive vist. Opgraderingen vil blive udført efter Yes er valgt ved hjælp af tasterne og og tryk på OK. Så vil modtageren automatisk gennemføre en ny start Opdatering via Satellit Opdateringen fil kan også foretages via Astra-satellitten 19,2 øst til rådighed. Du kan derefter foretage en såkaldt OTA update. 5.3 Drift for første gang Sprog På modtagere er tysk forudindstillet som standardsprog. Vælg relevant sprog Bekræft med OK, for at komme ind i næste vindue. 19

20 Grundlæggende funktioner Undermenuen Sprog kan også altid findes via menuen System Start Når du har valgt det sprog, du vil blive guidet gennem installationen af modtager med RAPS (Receiver Automatic Programming System). Hvis du ikke ønsker installling med RAPS, for eksempel, fordi du ikke kan modtage Astra 19,2 øst, annuler med EXIT og kommer man ind i menuen Installation. Her kan man starte en sendersøgning og dermed oprette programlisten. 5.4 Vælg betjeningsfunktion TV er den betjeningsfunktion, der ses efter første gang modtageren tændes (eller efter nulstilling til fabriksindstillinger). Du kan vælge mellem betjeningsfunktionerne TV (TV kanaler) og RADIO (radiokanaler) som følger: Tryk på knappen TV/RADIO på fjernbetjeningen. Tryk igen på knappen TV/RADIO for at vende tilbage til den forrige funktion. 5.5 Hent/forlad menu Tryk på tasten MENU for at hente menuen. Menuen er kaldt frem. Følgende vises i overskriften på de forskellige menuvinduer: 1 Navn på menuvindue 2 Aktuel dato 3 Aktuel tid Tryk på EXIT for at forlade menuen eller gå et trin tilbage. 20

21 Grundlæggende funktioner Det kan være muligt, at du er nødt til at trykke på EXIT flere gange for at gå tilbage til TV tilstand. 5.6 Menu navigation Menupunkterne med indstillingerne til TV og radio kan nås ved adgang via de to driftsfunktioner TV og Radio. Menu navigation, kan benyttes ved at bruge knapperne både på modtageren og på fjernbetjeningen: Tryk på PR+ for at vælge ovenstående menupunkt. Tryk på PR- for at vælge nedenstående menupunkt. Tryk på for at ændre hhv. øge den valgte værdi. Tryk på for at ændre hhv. sænke den valgte værdi. I stedet for at ændre en værdi ved hjælp af tasterne og kan du for mange menupunkter også trykke på OK tasten, vælge en ny værdi på listen og bekræft en sådan værdi ved igen at trykke på OK tasten. Aktive menupunkter er farvelagte. Udover de fleste indstillinger for TV funktionen, der allerede er foretaget, kan du også selv definere yderligere indstillinger via menuen. 5.7 Forældrekontrol I undermenuen Forældrelås kan man låse adgangen til enkelte menuer eller start af enkelte programmer med en kanallås. Når apparatet leveres, er kanallås-koden Således kommer man ind i undermenuen Forældrelås: 1. Tryk på tasten MENU. 2. Vælg menuen System opsætning. 3. Vælg Forældrelås og bekræft med OK. Efter indtastning af password kan man nu indstille, om adgangen til undermenuerne skal være passwordbeskyttet, idet man vælger Menu lås og Fra eller Til, 21

22 Grundlæggende funktioner indstille, om man vil beskytte enkelte programmer med en kanallås, idet man vælger Kanallås og Fra eller Til eller ændre password: 1. Vælg feltet Nyt password. 2. Indtast et nyt password. 3. Password bekræftes. 4. Indtast det nye password igen. 4. Tryk på OK. 5. Afslut menuen med EXIT. 5.8 Tid indstilles 1. Vælg menuen System opsætning. 2. Vælg undermenuen Tid og bekræft med OK. 3. Vælg punktet Brug GMT og tænd eller sluk GMT usage med tasterne eller. Til = automatisk tidsindstilling via satellitsignal er aktiveret. Fra = automatisk tidsindstilling via satellitsignal er deaktiveret. 4. Vælg punktet GMT offset og vælg din tidszone ved hjælp af tasterne eller. Tidszonen er som standard indstillet på GMT + 1 time (+ 1:00). 5. Vælg punktet Sommertid og vælg Sommertid Auto, Fra eller Til. 6. Hvis man har slukket den automatiske tidsindstilling (Brug GMT), skal man manuelt indtaste dato og tid: Vælg her punktet Date, vælg den position, som skal ændres, og indtast den aktuelle dato med taltasterne. Vælg så punktet Tid, vælg den position, som skal ændres, og indtast det aktuelle klokkeslæt. 7. Afslut menuen med EXIT. 5.9 Fjernsyn Du har flere muligheder for at vælge en kanal: Direkte kanalvalg; Kanalvalg via vindue; og Kanalvalg via kanalsøgningsfunktion; 22

23 Grundlæggende funktioner som forklaret i de tre følgende afsnit Direkte programvalg Med tasterne PR+ og PR- vælges det program, som man vil se. Ved hvert programskift åbnes et info-vindue i få sekunder med oplysninger om det aktuelle program. Nr. Beskrivelse 1 Kanalnummer for aktuel kanal i den aktuelle kanalliste 2 Kanalnavn på aktuel kanal 3 Dato 4 Tid 5 Start, slut og navn på næste program 6 Start, slut og navn på aktuelle program Tryk på tasten INFO for på ethvert tidspunkt at hente dette info-vindue. Tryk to gange på EXIT for at lukke info-vinduet igen. 23

24 Grundlæggende funktioner Programvalg via vinduesvalg 1. Tryk på OK tasten for at vise et vindue med alle tilgængelige kanaler (2). 2. Vælg kanallisten med den ønskede kanal ved hjælp af tasterne eller (1) eller Tryk på FAV tasten for at vælge fra dine favoritlister. 3. Vælg den kanal, der skal vises (3) ved hjælp af tasterne PR+ og PR- for et enkelt trin af gangen eller P+ og P- for ti trin af gangen og bekræft dit valg ved at trykke på OK. Den tilsvarende kanal vil blive tændt. 4. Tryk på OK eller EXIT for at lukke vinduesvalg. Udvælgelsesvindue: Nr. Beskrivelse 1 Visning af aktuelle kanalliste 2 Kanaler inkluderet i den aktuelle kanalliste 3 Markeret kanal 4 Frekvens på den aktuelle kanal 5 Symbolhastighed på den aktuelle kanal (i megasymboler/sekund) 6 Polarisering af den aktuelle kanal (horisontalt, vertikal) 7 Rullepanel - viser placeringen af den aktuelle kanal i kanallisten Programvalg via søgefunktion; 24

25 Grundlæggende funktioner Kanallisterne kan være ganske omfattende; derfor tilbyder modtager forskellige muligheder for at filtrere listen, søgning efter kanaler på listen eller at sortere listen: Tryk på FIND tasten for at åbne vinduet Søg. Vælg den ønskede mulighed ved hjælp af tasterne PR+ og PR- og bekræft med OK HDTV-filter Vælg HDTV så der kun vises HDTV kanaler i kanalvinduet. Brug trinene, som beskrevet i afsnit (se ovenfor) for at vælge en kanal Genre-filter 1. Vælg GENRE for at vise genreudvælgelsesvinduet (1). 2. Vælg den ønskede genre og bekræft med OK. I et andet vindue åbnes programudvælgelse n, hvor nu kun programmerne for den valgte genre vises. 3. Tryk på EXIT for at lukke programudvælgelse

26 Grundlæggende funktioner svinduet. Nu kan man igen vælge en genre Programmer søges (alfabetisk) 1. Vælg Find(A-Z) for at åbne vinduet Find. 2. Vælg et tegn ved hjælp af tasterne og samt PR+ og PR- og bekræft henholdsvis ved at trykke på OK for at acceptere tegnet i feltet for navnet eller en del af navnet på den ønskede kanal. Udover bogstaver og tal er der også særlige knapper: Knap CAPS (gul funktionstast) DEL (rød funktionstast) eller <- OK (blå funktionstast) SP Betydning Skifter mellem store og små bogstaver (virker kun med bogstaver). Sletter det sidst indtastede tegn. Lukker vinduerne. Indsætter et mellemrum.? Spørgsmålstegn som første tegn har en wildcardfunktion. Eksempel: "?R" søger efter alle kanalnavne, som inkluderer et "R". 26

27 Grundlæggende funktioner Når man har bekræftet det førstvalgte tegn med OK, åbnes i et andet vindue den programudvælgel se, hvor programmer vises, som begynder med dette tegn (for det meste er det første tegn et bogstav). Tryk på EXIT for at lukke vindue 1, hvis udvælgelsen vises tilstrækkeligt overskueligt. I programudvælgelsesvinduet kan man nu vælge det ønskede program og bekræfte med OK. Gå tilbage til indtastning af tegn (se ovenfor) for at begrænse programudvælgelsen yderligere Programliste sorteres (alfabetisk) Vælg Sort (A-Z) eller Sort (Z-A) for at sortere de viste kanaler i stigende eller faldende alfabetisk orden i kanalvalgsvinduet. For alle funktionerne, som beskrevet i 5.9.3, gælder det at det foretagne valg eller sortering slettes, så snart en kanal vælges ved at trykke på OK, dvs hvis du så trykker på OK tasten for at vise kanalvalgsvinduet, vises kanalvalgslisten i sin tidligere oprindelige tilstand. 27

28 Grundlæggende funktioner Programinformation Tryk på INFO tasten to gange. Dette vindue vises: Nr. Beskrivelse 1 Navn på kanal 2 Navn på aktuelle program 3 Sprog på aktuelle program 4 Start- og sluttidspunkt for aktuelle program 5 Genre på aktuelle program 6 Detaljerede oplysninger om den aktuelle kanal 7 DVB-S-Transponder (frekvens / polarisering / symbolhastighed) 8 Signalintensitet 9 Signalkvalitet 10 DVB-S PIDs til video, audio, PCR3F EPG Electronic Program Guide (Elektronisk Programoversigt) er et behageligt værktøj, der erstatter en trykt TV guide. 4 PID = Packet IDentifier, hver tabel eller hvert elementært flow i et transportflow identificeres ved hjælp af et 13-bit PID. PCR = Program Clock Reference ; kræves for at gøre det muligt for dekoderen at udføre korrekt præsentation med hensyn til tid og hastighed. 28

29 Grundlæggende funktioner Enkel EPG Drücken Sie die EPG- Taste der Fernbedienung. Das Fenster Single EPG (Informationen über ein Programm) öffnet sich. Nr. Beskrivelse 1 Alle programmer i løbet af en dag, med start- og sluttidspunkt; det valgte program er farvemærket. 2 Dato for den dag som displayet gælder. 3 Varigheden af det aktuelle program (starttidspunkt ~ sluttidspunkt). 4 Navn på aktuelle program. 5 Illustration med de farvede funktionstaster og deres funktioner. 6 Detaljerede oplysninger om det aktuelle program. Tryk på tasterne PR+ og PR- for at vise et senere eller et tidligere program (1). Tryk på tasterne og for at bladre henholdsvis frem/tilbage en dag (2). Tryk på den gule funktionstast for at scrolle ned i informationssektionen (6). Tryk på den røde funktionstast for at scrolle op i funktionsområdet (6). Tryk på den grønne funktionstast til også at omfatte kanal, dato, switch-on tid og varighed af det markerede program i en timer. Timeren er indstillet til Én gang som standard; Timer Service er indstillet til Kanal. Tryk på den blå funktionstast for at åbne vinduet EPG. 29

30 Grundlæggende funktioner Tryk på EXIT tasten for at lukke vinduet Enkel EPG og for at vende tilbage til TV funktion Multi EPG Efter at have trykke på den blå funktionstast i vinduet Enkel EPG, vil du få adgang til vinduet EPG med følgende display: Det aktuelle program er markeret med. Nr. Beskrivelse 1 Miniature for kanal. 2 Kanalnummer for den valgte kanal. 3 Navn på valgte kanal. 4 Navn på valgte program. 5 Start- og sluttidspunkt for valgte program 6 Aktuelle og næste program med en tidsramme på ca. 1,5 time for den markerede kanal. 7 Illustration med de farvede funktionstaster og deres funktioner. 8 Alle kanaler inkluderet i den aktuelle kanalliste. 9 Dag, som de viste data gælder for. Tryk på OK for at åbne et vindue med detaljerede oplysninger om det valgte program. Tryk på OK tasten, den røde funktionstast eller EXIT for at lukke et sådant vindue. Tryk på tasterne PR+ og PR- for at bladre gennem alle tilgængelige kanaler. Tryk på tasterne og for at bladre i programmerne henholdsvis tilbage/frem i en kanal. 30

31 Grundlæggende funktioner Tryk på den røde funktionstast for at åbne vinduet Tid. Her skal du vælge funktionen nederst ved hjælp af tasterne og : Tryk på OK når er valgt for at gå til det aktuelle program. Det aktuelle program er markeret med. Tryk på OK når er valgt for at gå et program frem eller tilbage. Tryk på OK når er valgt for at gå to timer frem eller tilbage. Tryk på OK, når er valgt for at gå en dag frem eller tilbage. Tryk på OK når er valgt eller tryk på EXIT at lukke vinduet Tid og vende tilbage til EPG vinduet. Tryk på den grønne funktionstast til også at omfatte kanal, dato, switch-on tid og varighed af det markerede program i en timer. Timeren er indstillet til Én gang som standard; Timer Service er indstillet til Kanal. Tryk på den blå funktionstast for at forlade EPG vinduet og vende tilbage til Enkel EPG. Tryk på EXIT tasten for at forlade vinduet Enkel EPG og for at vende tilbage til TV programmet Audio indstillinger 1. Tryk på tasten AUDIO. 2. Vælg lydtilstand ved hjælp af tasterne og. Afhængig af den valgte kanal og det aktuelle program, er følgende tilstande til rådighed: Venstre - Højre - Stereo - Mono. 3. Tryk på tasterne PR+ eller PR- for at vælge et andet sprog eller Dolby AC3 (Dolby Digital), såfremt TV stationen er forsynet med det. 4. Forlad menuen ved at trykke på EXIT tasten efter den ønskede lydtilstand er valgt. 31

32 Grundlæggende funktioner Tekst TV Tekst TV er et informationssystem, der vises på dit TV. Tekst TV er kun mulig, hvis den valgte kanal understøtter denne funktion. Oplysningerne er organiseret i hovedoverskrifter og undersider. Tryk på tasten TXT for at aktivere tekst TV. Hvis undertekster udbydes til programmet på den valgte kanal, ses et udvalgsvindue. Tryk på tasterne og for at vælge Tekst TV. Tryk på OK for at åbne for tekst TV. Den første tekst TV side nr Hvis undertekster udbydes til programmet på den valgte kanal, ses umiddelbart efter tryk på TXT den første tekst TV side nr For at navigere rundt i tekst TV fortsæt på følgende måde: tast Tast på fjernbetjeningen PR+ PR- (hvis der er undertekster) (hvis der er undertekster) funktion Direkte indtastning af et sidetal Næste overskrift Forrige overskrift Næste undertekst Forrige underside eller AUTO: automatisk skift fra en underside til den næste Tryk på tasten EXIT eller TXT for at deaktivere tekst TV Undertekster Hvis undertekster udbydes til programmet på den valgte kanal, kan disse aktiveres som følger: 1. Tryk på tasten TXT for at åbne udvalgsvinduet Undertekster/Tekst TV. 2. Tryk på tasterne og for at vælge Undertekster og bekræft med OK. Et andet vindue Undertekst sprog vises. 3. Med tasterne PR+ eller PR- vælg en linje med Undertekstsprog og bekræft dit valg med OK for at aktivere undertekster. Kun hvis flere undertekstsprog bliver tilbudt, vil der vises flere linjer med 32

33 Grundlæggende funktioner Undertekstsprog. Hvis for eksempel kun tyske undertekster sendes, er deu(d) forudindstillet som undertekstsprog. For at slukke for undertekster fortsæt på følgende måde: 1. Tryk på tasten TXT for at åbne udvalgsvinduet Undertekster/Tekst TV. 2. Tryk på tasterne og for at vælge Undertekster og bekræft med OK. Et andet vindue Undertekst sprog vises. 3. Med tasterne PR+ eller PR- vælg linjen SUB OFF og bekræft dit valg med OK for at deaktivere underteksterne Formatindstilling Indstilling af Formatindstillingen med V-MODE tasten Tryk på V-MODE tasten flere gange for at indstille billedformat. Mulige værdier: Auto, 4:3PS, 4:3LB, 16:9LB (se nedenstående tabel) Indstilling af billedformat via menuen 1. Vælg menuen System opsætning. 2. Vælg undermenuen TV system og bekræft med OK. Vælg Aspekt mode for at indstille billedformat ved hjælp af tasterne og. Værdi Auto 4:3PS 4:3LB Betydning Standardindstilling: modtageren vælger den optimale værdi Til afspilning med en 4:3 skærm, PS = Pan & Scan: 4:3 program: billedet vises optimalt. 16:9 program: billedets højde justeres til skærmen; billedinformation til højre og venstre mangler. Til afspilning med en 4:3 skærm, LB = Letterbox 4:3 program: billedet vises optimalt. 16:9 program: billedbredden er justeret til skærmen; manglende højde fyldt op med sorte bjælker. 16:9 Til afspilning med et 16:9 TV 33

34 Grundlæggende funktioner Skifte videoopløsning 1. Vælg menuen System opsætning. 2. Vælg undermenuen TV system og bekræft med OK. 3. Vælg Video-opløsning for at indstille den korrekte video-opløsning. 4. Tryk på OK for at fremhæve en liste med de værdier, som kan vælges. 5. Vælg den værdi, som er passende til Deres fjernsynsapparat. 6. Bekræft valget med OK. Eksempel: Hvis Deres fjernsynsapparat kan vise en maksimal opløsning på 720p4F5, skal De også indstille 720p på receiveren (fabriksindstilling er 720p). Hvis receiver og fjernsynsapparat er forbundet via et Scartkabel, er opløsningen maksimalt 576i (PAL-format). Således ændres opløsningen direkte på fjernbetjeningen: Tryk på (eventuelt flere gange) den grønne funktionstaste for at ændre opløsningen på videosignalet på HDMI-udgangen. Den indstillede værdi vises i displayet. Du har valget mellem 576i, 576p, 720p, 1080i og 1080p Recall Tryk på tasten PR for at springe til det senest viste program Dvaletimer - Sleep Timer Din modtager indeholder en Dvaletimer, der muliggør en automatisk ændring af apparatet fra driftstilstand til standbytilstand: 1. Vælg menuen System opsætning 2. Vælg undermenuen Tid og bekræft med OK. 3. Vælg menupunktet Sleep timer. 5 p = progressive (engl.), hel-billede visning: Hele billeder transmitteres, f.eks. betyder 720p, at 50 hel-billeder med en opløsning på 1280 pixels / linje og 720 linjer / billede transmitteres pr. sekund. i = interlaced (engl.), linjespringsskandering: lige og ulige linjer transmitteres skiftevist. 34

35 Medieafspiller 4. Tryk på tasterne og for at aktivere Sleep timer og definér en tid på mellem 10 og 120 minutter, efter hvilken modtageren automatisk skifter til standby. 5. Tryk på EXIT to gange for at vende tilbage til TV program. 6 Medieafspiller Medieafspilleren kan bruges til TV-optagelser og MPEG-, MP3- eller JPG-filer, der er tilgængelige på databasen. 1. Åbn Medieafspiller ved at vælge punktet Medieafspiller i menuen Optag og bekræft ved at trykke OK eller tryk på den gule funktionstast hvis du er i TV tilstand. 2. Tryk på tasten 0 indtil den øverste linje indikerer den ønskede fil yderst til venstre. Mappestrukturen viser nu kun de filer, der svarer til den ønskede filtype. Først efter at have valgt f.eks. musik, vil den vise tilgængelige musikfiler. 3. Tryk på PR- for at vælge den forbundne database og bekræft ved at trykke på OK. De nuværende biblioteker (og filer, så vidt som de svarer til den valgte filtype) vil blive vist. 4. Vælg den fil, der skal afspilles (tryk OK for at åbne et bibliotek). 5. Tryk på OK for at starte afspilningen (eller tryk på tasten ). 6. Brug tasterne,,,,, og for at styre afspilningen. Knapperne nederst i vinduet med Medieafspiller viser flere funktioner. Disse funktioner afhænger af den valgte filtype (musik, billeder, video). 35

36 Medieafspiller 6.1 Musik Afspil musik 1. Brug tasterne PR+ og PR- for at vælge det spor, der skal afspilles. 2. Tryk på OK for at starte afspilning. 3. Brug tasterne,, og for at styre afspilningen Afspilningsliste Oprettelse af en afspilningsliste Vælg et spor ved hjælp af tasterne PR+ og PR- og tryk på den grønne funktionstast for at tilføje dette til afspilningslisten (favoritliste). De valgte spor er markeret med et hjertesymbol. Du kan gentage denne procedure for alle spor, der skal tilføjes afspilningslisten. Tryk på den gule funktionstast for at tilføje alle spor fra den aktuelle mappe til afspilningslisten. Ved igen at trykke på den gule funktionstast vil afspilningslisten blive helt slettet. Tryk på røde funktionstast (SHIFT) for at vise favoritlisten (afspilningsliste). Et nyt vindue Vis Afspilningsliste bliver vist. Nu kan du flytte eller fjerne filer i/fra listen Flytning af filer i afspilningslisten 1. Vælg et spor, der skal flyttes ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. 2. Tryk på røde funktionstast (SHIFT) for at markere det valgte spor, der skal flyttes. 3. Vælg det valgte spors nye palcering ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. 4. Forlad Flyttefunktionen ved igen at trykke på røde funktionstast (SHIFT). 36

37 Medieafspiller Nu kan du lukke vinduet Vis afspilningsliste ved at trykke på EXIT, eller flytte et andet spor ved at starte igen med trin 1, eller du kan bruge Sletning af filer fra afspilningslisten 1. Vælg et spor, der skal slettes ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. 2. Tryk på den grønne funktionstast for at fjerne det valgte spor fra afspilningslisten. 3. Tryk på EXIT for at afslutte sletning, eller gå tilbage til trin 1 for at fjerne flere spor fra afspilningslisten Sletning af alle filer fra afspilningslisten 1. Tryk på den gule funktionstast for at fjerne alle spor fra afspilningslisten. Du vil blive spurgt, om du virkelig ønsker at slette alle poster. 2. Vælg Ja eller Nej ved hjælp af tasterne og og bekræft ved at trykke på OK. Hvis du svarer Nej, vil du blive dirigeret tilbage til afspilningslisten. Hvis du svarer Ja, vil afspilningslisten blive helt slettet, og du vil blive dirigeret til start vinduet i Medieafspiller Redigér lydfiler Tryk på den blå funktionstast for at gå til Redigér. Her kan du omdøbe spor ved at trykke på den røde funktionstast; kopiere spor ved at trykke på den grønne funktionstast; og slette spor ved at trykke på den gule funktionstast; samt oprette nye mapper ved at trykke på den blå funktionstast. Tryk på EXIT tasten to gange for at forlade Redigér. Du vil blive dirigeret tilbage til det oprindelige vindue Medieafspiller Sortér lydfiler Tryk på tasten 1 for at sortere de viste spor efter navn, spilletid, filstørrelse eller foretrukne. Favoritter er de spor, der indgår i den aktuelle afspilningsliste. 37

38 Medieafspiller Afspilningsfunktion Tryk på tasten 2 for at ændre afspilningsfunktion: Symbol i Medieafspiller vindue Betydning Enkelt spor afspilles og gentages. Alle spor i det aktuelle bibliotek afspilles og gentages i den viste rækkefølge. Alle spor i det aktuelle bibliotek afspilles i tilfældig rækkefølge og gentages derefter. Tryk på EXIT tasten for at lukke Medieafspiller og for at vende tilbage til menuen Media. 6.2 Billeder De grundlæggende trin med billedfiler er kun lidt forskellige fra trinene med musikfiler (automatisk afspilning af en række billeder). Forskellene er inkluderet i de tilgængelige funktioner ved at trykke på tasterne 2 og Konfiguration af et diasshow Tryk på tasten 2 for at konfigurere et diasshow 1. Vælg Diasshow tid ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. 2. Vælg ved hjælp af tasterne og tidsperioden mellem visning af to efterfølgende billeder (1 til 9 sekunder). Hvis du vælger Off, vil det først valgte billede forblive vist på skærmen. 3. Vælg Diasshow gentagelse ved hjælp af tasterne PR+ og PR- for at bestemme ved hjælp af tasterne og om diasshowet skal starte forfra efter at have vist det sidste billede. 4. Vælg linjen Save - Annullér ved hjælp af tasterne PR+ og PR- og brug derefter tasterne og til at afgøre, om indstillingerne skal gemmes eller kasseres og bekræft ved at trykke på OK. Du vil blive dirigeret tilbage til billedlisten. 38

39 6.2.2 Visning af alle billeder i det aktuelle bibliotek Tryk på tasten 3 for at vise alle billeder i det aktuelle bibliotek. Optagelse / PVR Du kan også have billeder, der vises, mens musikken bliver spillet, f.eks. ved at ændre filtypen under afspilning af musik (ved hjælp af tast 0) og derefter starte et diasshow. 6.3 Video Afspil video 1. Vælg en fil, der skal afspilles ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. I venstre halvdel af skærmen kan du se en miniature, og du kan se videoen i visningstilstand. Brug tasterne, og for at styre afspilningen. 2. Tryk på OK for at starte afspilning på fuld skærm. 3. Brug tasterne,,,,, og for at styre afspilningen Redigér videofiler Tryk på den blå funktionstast for at gå til Redigér. Her kan du omdøbe spor ved at trykke på den røde funktionstast; kopiere spor ved at trykke på den grønne funktionstast; og slette spor ved at trykke på den gule funktionstast; samt oprette nye mapper ved at trykke på den blå funktionstast. Tryk på EXIT tasten to gange for at forlade Redigér. Du vil blive dirigeret tilbage til det oprindelige vindue Medieafspiller Sortér videofiler Tryk på tasten 1 for at sortere de viste videoer efter navn, spilletid eller filstørrelse. 7 Optagelse / PVR Tilslut først et USB-datalager i USB-tilslutningen på modtager, og afvent, at dette identificeres af receiveren, og at den tilsvarende meddelelse vises. 39

40 Optagelse / PVR Under afspilning af et program trykkes på tasten Optag (omgående optagelse) eller vælg udsendelser i vinduet EPG og tilføj dem til timerne med den grønne funktionstaste eller en optagelse programmeres direkte i undermenuen Timer. Hvis der sendes flere lydspor, så optages automatisk op til tre lydspor. Ved afspilningen kan man så skifte mellem disse lydspor med tasten AUDIO. 7.1 Omgående optagelse Tryk på knappen optage, for at rekord det aktuelle program på en indsat USB-disk. Som standard, startede varigheden af en sådan optagelse to timer. Tryk på optage-knappen igen for at indstille i popup-vinduet, optagetiden. Brug knapperne / og numeriske taster på fjernbetjeningen derefter lukker vinduet med EXIT. Tryk på knappen, for at stoppe optagelsen. 7.2 Direkte Programmering (undermenu Timer) Her kan op til otte forskellige optagelser (eller programskift) programmeres, bearbejdes eller slettes. 1. I undermenuen Timer markeres en timer. 2. Tryk på tasten OK for at åbne timeren. 3. Linjen Timer mode markeres. Du kan vælge betwen disse værdier: 40

41 Optagelse / PVR Værdi Fra En gang Dagligt Ugentlig Månedligt Ma-Fre Betydning Timeren deaktiveres. Enkelt optagelse / begivenhed (kun en gang). Opagelse / begivenhed indtræffer hver dag på samme tid (f.eks nyhedsprogrammet hver dag) Optagelse / begivenhed altid på samme ugedag Optagelse / begivenhed indtræffer hver måned på samme dag (f.eks hver 20.) Optagelse / begivenhed Mandag til fredag på samme tid 4. Linjen Timer service markeres. Vælg mellem Channel (programskift) og Optagelse. 5. Linjen Vækningskanal markeres og vælg det program, som skal optages eller vises. 6. Linjen Væknings Dato markeres og indtast dato. 7. Linjen På tidspunkt markeres og indtast tidspunkt. 8. Linjen Varighed markeres og indtast varighed (varighed på udsendelse). I dato- og tidsfelterne bevæger man sig fra bogstav til bogstav (fra position til position) med tasterne og. 9. Kontaktfladen Gem markeres og bekræft med OK. 7.3 Optagelse programmeres via EPG I EPG vælges de udsendelser, som skal optages, og de tilføjes til timerne med den grønne funktionstaste Datalager formateres 1. Tryk på den gule funktionstaste. 2. Vælg det ønskede filsystem i det fremhævede vindue under harddiskmode. Et udvalg af mulige filsystemer vises (FAT32 og NTFS). 41

42 Optagelse / PVR Standardpartitioner fastsættes Menupunktet Værktøjer har til formål at fastsætte standardpartitioner til TV-optagelser og Timeshift-filer. 1. Vælg det datalager eller den partition, for hvilken anvendelsen skal defineres. 2. Tryk på den blå funktionstast (L/R). Et nyt vindue DVR-indstilling åbnes. 3. Vælg, hvordan datalageret skal anvendes: REC & TMS: partitionen anvendes både til optagelse og til Timeshift. Record: den valgte partition anvendes kun til optagelse. Timeshift: den valgte partition anvendes kun til Timeshift. 7.4 Timeshift (tidsforskudt fjernsyn) Ved tilsluttet USB-datalager (harddisk, USB-stik) kan man stoppe det sendte program og fortsætte det på samme sted på et senere tidspunkt. 1. Sørg for, at Timeshift (1. menupunkt) står på Til (fabriksindstilling) i undermenuen PVR konfig. og afslut igen menuen. 2. I TV-drift trykkes på tasten for at stoppe afspilningen af det aktuelle fjernsynsprogram og starte en Timeshift-optagelse. 3. Tryk på tasten (PLAY) for at fortsætte afspilningen af fjernsynsprogrammet på dette sted. 4. Med tasterne og kan man spole frem og tilbage i fjernsynsprogrammet, som man normalt gør på en DVD-afspiller eller video-optager. Med tasterne og kan man afspille fjernsynsprogrammet i slow-motion. 5. Hvis man igen vil skifte til det aktuelle (live sendte) fjernsynsbillede, trykkes en gang på tasten. Hvis Timeshift-funktionen i undermenuen PVR konfig. står på Til, begynder Timeshift-optagelsen automatisk, når receiveren tændes og ved hvert kanalskifte. 42

43 Optagelse / PVR 7.5 Afspilning af optagelser Direkte afspilning 1. Tryk to gange på den røde funktionstast (SHIFT). 2. Vælg den optagelse, som skal afspilles, og bekræft med OK. Afspilningen begynder. 3. Brug tasterne,,, og for at styre afspilningen. 4. Man kan springe med tasterne og, når afspilningsinformationsfeltet er fremhævet. Man kan først benytte denne funktion, når der efter opstart af afspilningen er gået den tid, som man har indstillet i kapitel PVR konfig. under Spring Afspilning med Media Player Man kan også afspille USB-optagelser via Media Player. 7.6 PVR storage Datalager formateres 1. Tryk på den gule funktionstaste. 2. Vælg det ønskede filsystem i det fremhævede vindue under harddiskmode. Et udvalg af mulige filsystemer vises (FAT32 og NTFS) Standardpartitioner fastsættes Menupunktet Værktøjer har til formål at fastsætte standardpartitioner til TV-optagelser og Timeshift-filer. 1. Vælg det datalager eller den partition, for hvilken anvendelsen skal defineres. 2. Tryk på den blå L/R-taste. Et nyt vindue DVR-indstilling åbnes. 3. Vælg, hvordan datalageret skal anvendes: REC & TMS: partitionen anvendes både til optagelse og til Timeshift. Record: den valgte partition anvendes kun til optagelse. Timeshift: den valgte partition anvendes kun til Timeshift. 43

44 IP-Funktioner 7.7 PVR konfiguration Vælg Timeshift for at indstille, om Timeshift-optagelser, tidsforskudt fjernsyn (Timeshift)) skal begynde automatisk ved tryk på tasten, eller om Timeshift skal være deaktiveret. Vælg Timeshift til optagelse for at indstille, om Timeshiftoptagelserne skal gemmes på USB-datalageret, når man trykker på tasten Optag. Ved Til optages der ikke kun fra det tidspunkt, hvor der trykkes på tasten Optag, men også den tidligere Timeshiftfil tilføjes til optagelsen. Ved Fra optages der fra det tidspunkt, hvor der trykkes på tasten Optag. Den tidligere Timeshift-fil tilføjes ikke til optagelsen ( normal omgående optagelse). Vælg Spring for at indstille, hvor stor springafstanden skal være ved afspilning af en optagelse. Vælg Optagelse startes tidligere for at indstille, hvor lang tid tidligere, mellem 1 og 5 minutter, en optagelse skal starte, da dette er fastsat i timer-indstillingerne. Vælg Optagelse afsluttes senere for at indstille, hvor lang tid senere, mellem 1 og 5 minutter, en optagelse skal slutte, da dette er fastsat i timer-indstillingerne. Ved EPG-timer-programmering anvendes de nøjagtige start- og sluttider for en udsendelse til programmering af en optagelse. At starten eller slutningen af en optagelse mangler, hvis udsendelserne starter tidligere eller senere, kan forhindres med funktionerne Optagelse startes tidligere og Optagelse afsluttes senere. 8 IP-Funktioner I menuen Optag er forskellige tilgængelige funktioner, som du kan bruge, når modtageren er tilsluttet til internettet. 44

45 8.1 YouTube IP-Funktioner Vælg menupunktet YouTube og tryk OK, herefter kan det ønskede video klip vælges direkte fra internet portalen. 8.2 Web-Radio Vælg menupunktet WEB-Radio og tryk OK, herefter kan den ønskede radiokanal vælges direkte. 8.3 Web-News Vælg menupunktet Web-News og tryk OK. Herefter kan de ønskede nyheder vælges direkte fra portalen. 8.4 Web-Wetter Vælg menupunkt Weather Forecast og tryk OK, herefter kan den ønskede vejrudsigt hentes fra web-portalen 45

46 BOX2IP - smartstream 9 BOX2IP - smartstream Denne Receiver er udstyret med smartstream, hvilket betyder at den kan leverer billede og lyd ikke kun på et tv, men også sende det til fire mobile enheder på dit hjemmenetværk. Det betyder, at du kan sende det modtagne tv program fra receiveren til din telefon, eller tablet PC via LAN eller Wlan Det eneste du skal er at installere en app, som du finder i Google PLAY eller AppStore. Nu er dine favorit tv kanaler tilgængelig overalt i dit hjem, hvor du kan modtage dit wlan signal. No. Description No. Description 1 TV 5 Wireless LAN router 2 HDMI kabel 6 Wireless LAN connection 3 Mirage receiver Op til fire enheder såsom (PC, 7 4 LAN kabel smartphone eller tablet PC) 9.1 Forbered equipment Modtagere Tilslut til hjemmenetværk 1. Forbind modtageren (ETHERNET-tilslutning) og routeren med et ethernet-kabel (kabelbaseret LAN-forbindelse). 2. Naviger i menuen Værktøjer til menupunktet Lokal Netværk og tryk OK. Vinduet Lokal Netværksindstilling åbnes. 46

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-optager Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv Brugervejledning HD PVR ST Digital HD PVR-modtager til satellit-tv MPEG / MPEG Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Æsken skal indeholde:

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Indhold. Dansk - 60 -

Indhold. Dansk - 60 - Indhold Sikkerhedsoplysninger... 61 Kom godt i gang... 62 Meddelelser, funktioner og tilbehør... 62 Fjernbetjening - 1... 65 Tilslutning... 66 Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger... 67 TV-menuegenskaber

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Apparatoversigt... 5. Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening... 6. Sikkerhedsanvisninger... 8

Apparatoversigt... 5. Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening... 6. Sikkerhedsanvisninger... 8 Indholdsfortegnelse Apparatoversigt... 5 Hovedapparat forside... 5 Hovedapparat Bagside... 5 Fjernbetjening... 6 Sikkerhedsanvisninger... 8 Formålsbestemt anvendelse... 8 Sikker opstilling af apparatet...

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODEL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUGSVEJLEDNING LCD-FARVEFJERNSYN LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE-overensstemmelseserklæring: SHARP Electronics erklærer

Læs mere

Din brugermanual SHARP LC-60LE831E http://da.yourpdfguides.com/dref/3961424

Din brugermanual SHARP LC-60LE831E http://da.yourpdfguides.com/dref/3961424 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere

Samsung HD-digitalmodtager

Samsung HD-digitalmodtager Udvidet brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Version 1.0 / Software-version 1.1.6.1 Indholdsfortegnelse 1 Facts om HDTV... 2 1.1 Hvad er HDTV?..........................................................

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2642.1 da 30-05-2007 12:25 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere