Introduktion. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt en HDTV satellitmodtager. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om placering installation, justering brug, rengøringen og bortskaffelse af modtageren. Læs omhyggeligt brugervejledningen, før du betjener modtageren. God fornøjelse med din mirage-modtager. Hilsen smart electronic GmbH Industriestraße St. Georgen Tyskland Service hotline: +49 (0) (Engelsk) Fax: +49 (0) Internet: smart electronic GmbH 2014 Forbehold tages for alle rettigheder, tekniske ændringer, fejl samt trykfejltagelser. Enhver gengivelse eller kopiering af indholdet kræver forudgående skriftlig tilladelse fra smart. 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Brugerinformation Brugen af denne manual Tegn, Symboler, Layout Produktbeskrivelse Samlet levering Modtager Fjernbetjening Spar energi Garanti Sikkerhedsinstruktioner Anvendelsesformål Risici ved brug til anvendelsesformål Placering Håndtering af batterier Bemærkninger om produktansvar Tilslutning Tilslutningsskema Tilslut satellit antenna Tilslut TV apparat Tilslut hjemmebiografsystem Tilslut datalagring Tilslut hjemmenetværk Indsæt batterier i fjernbetjening Grundlæggende funktioner Tænd modtager Opdatering af modtagersoftware Drift for første gang

4 Indholdsfortegnelse 5.4 Vælg betjeningsfunktion Hent/forlad menu Menu navigation Forældrekontrol Tid indstilles Fjernsyn Medieafspiller Musik Billeder Video Optagelse / PVR Omgående optagelse Direkte Programmering (undermenu Timer) Optagelse programmeres via EPG Timeshift (tidsforskudt fjernsyn) Afspilning af optagelser PVR storage PVR konfiguration IP-Funktioner YouTube Web-Radio Web-News Web-Wetter BOX2IP - smartstream Forbered equipment Betjening Udvidede indstillinger og funktioner Installation TV kanal liste / radio kanal liste Omdøb favoritlister

5 Indholdsfortegnelse 10.4 Indstilling af sprog Skærmindstilling Indstilling af videosignalformat til SCART udgangen Digital Audio udgang SmartLink (CEC) Timer OSD opsætning LNB forsyningsspænding Automatisk standby funktion Synkronicitet af billede og lyd LNB IN/OUT gentagelse mulighed (Loop Standby Afmontering af USB enhed Softwareversion Fabriksindstilling Unikabel-System Unikabel Oversigt over IF-Kanaler og frekvenser Indstallation Rengøring Transport og demontering Bortskaffelse Tekniska data Generel information Fjernbetjening Nätdel Tilslutninger Temperatur Dimensioner og vægt Indeks

6 Brugerinformation 1 Brugerinformation 1.1 Brugen af denne manual Læs omhyggeligt brugervejledningen, før du betjener apparatet første gang. Vær opmærksom på alle advarsler og noter i denne brugervejledning. Betragt denne brugervejledning som en integreret del af produktet, og opbevar den på et let tilgængeligt sted. Brugsvejledningen skal følge med ved aflevering af apparatet til tredjepart. I tilfælde af tab, kan den aktuelle version af brugervejledningen downloades fra Support Centeret på vores hjemmeside Softwaren er stadig under videreudvikling, selv efter købet af apparatet. Så det kan være muligt, at visse betjeningstrin ikke fuldt ud svarer til brugervejledningen. 1.2 Tegn, Symboler, Layout Symbol/layout Betydning ADVARSEL Fare på grund af elektrisk stød med mulig alvorlig personskade som følge FORSIGTIG Advarsel om mulige fysiske skader BEMÆRK Nyttige oplysninger og tips Du bliver bedt om at udføre en handling Udfør disse trin i den angivne rækkefølge. Liste Kursiv De forskellige indstillingsmuligheder, samt billedkommentarer er angivet i kursiv. 6

7 Produktbeskrivelse Symbol/layout fed Betydning Menuvinduer og -punkter (som ofte indeholder yderligere skjulte menupunkter eller direkte indstillinger), samt angivelser af nøgler er med fed skrift. 2 Produktbeskrivelse 2.1 Samlet levering mirage HDTV satellitmodtager. Fjernbetjening 2 batterier (AAA) til fjernbetjening Betjeningsvejledning 2.2 Modtager mirage-modtageren fås i to design (I og II). Vælg din enhed til den passende beskrivelse. Forskelle er noteret i hvert enkelt tilfælde i overensstemmelse hermed Frontpanel I II Nr. Beskrivelse 1 LED (indikerer "modtagende") Nr. Beskrivelse 1 Display 4 cifret display Den grønne LED (light emitting diode) på forsiden af receiveren lyser ikke umiddelbart efter, du har forbundet apparatet til strømforsyningen ("Power 2 LED rød Standby LED, lyser, hvis modtageren er i standby tilstand. 3 STAND BY Skift mellem standby / normal drift 7

8 Produktbeskrivelse I LED"), men kun hvis programmet installationen er færdig. Når du tilslutter strømkablet for første gang, LED lyser kun efter installation. Hvis modtageren under efterfølgende drift allerede eksisterer et program liste, det tager indsættelsen af strømstikket til LED lyser kun et par sekunder. 4 PR- Kanal tilbage / navigering ned i menuen II 5 PR+ Kanal frem / navigering op i menuen 6 LED grøn Signal LED, lyser hvis et videosignal føres til fjernsynet Bagpanel I II Nr. Beskrivelse 1 LNB IN Tilslutning til satellitantenne (DVB-S) 2 AUDIO OUT DIGITAL 3 SERVICE RS232 Digital RCA audio udgang (SPDIF) Nr. Beskrivelse 1 LNB IN Tilslutning til satellitantenne (DVB-S) 2 LNB OUT Sløjfefunktion til antennesignal for tilslutning af yderligere modtagere. 8

9 Produktbeskrivelse 4 TV SCART forbindelse til TV (analog) 5 HDMI0F1 Digital audio og video udgang 6 USB Bageste tilslutning til ekstern USB lagring af data 7 ETHERNET Netværksforbindelse I II 3 ETHERNET Netværksforbindelse 4 SERVICE RS AUDIO OUT (R) 6 AUDIO OUT (L) Analog audio signal til højre Analog audio signal til venstre 7 TV SCART forbindelse til TV (analog) 8 HDMI 1 Digital audio og video udgang 9 DIGITAL AUDIO Digital RCA audio udgang (SPDIF) 10 USB Bageste tilslutning til ekstern USB lagring af data 11 ON / OFF Afbryder (Til/Fra) Hvis din modtager er i dvaletilstand (dyb standby) eller apparatet blev afbrudt fra strømmen (via afbryder eller ved at trække stikket ud), er der ingen eller kun et svækket signal LNB OUT. 1 High Definition Multimedia Interface; grænseflade for fuldt digital overførsel af lyd- og videodata. 9

10 Produktbeskrivelse 2.3 Fjernbetjening I II Nr. Tast Beskrivelse 1 Omskifter mellem drift og standby Direkte kanalvalg 3 FIND Hent kanalsøgningsfunktion 4 MENU Hent hovedmenu 5 PR+ Kanal + eller navigering op i menuen PR- Kanal - eller navigering ned i menuen Nr. Tast Beskrivelse 1 V-MODE Omskifter til formatforhold 2 Omskifter mellem drift og standby 3 AUDIO Valg af audio format 4 IPTV Anvendes ikke Direkte kanalvalg 6 0 Vælg afspilningsformat for medieafspiller 7 FIND Hent kanalsøgningsfunktion 10

11 Produktbeskrivelse OK/LIST I Lydstyrke + eller menunavigation til højre Lydstyrke - eller menunavigation til venstre Vis kanalliste / bekræft menupunkt 6 INFO Vis oplysninger om den aktuelle kanal 7 TXT Vis / gem tekst TV 8 Rød funktionstast 9 PR Skift til tidligere valgte kanaler 10 Gul funktionstast 11 AUDIO Valg af audio format 12 TV/RADIO Omskifter mellem TV og radio 13 Omgående optagelse 14 Afspil (medieafspiller) 15 Hurtig tilbagespoling 16 Hurtig fremspoling 17 Slå lyden fra 18 0 Vælg afspilningsformat for medieafspiller 19 FAV Hent listen over favoritter 20 EPG Hent EPG1F2 II 8 PR+ Kanal + eller navigering op i menuen PR- OK/LIST Kanal - eller navigering ned i menuen Lydstyrke + eller menunavigation til højre Lydstyrke - eller menunavigation til venstre 9 EPG Hent EPG 2 Vis kanalliste / bekræft menupunkt 10 INFO Vis oplysninger om den aktuelle kanal 11 Omgående optagelse 12 Afspil (medieafspiller) 13 Hurtig tilbagespoling 14 Hurtig fremspoling 15 Rød funktionstast 16 Grøn funktionstast 17 Slå lyden fra 18 BOX2IP smartstream-funktion 19 TV/RADIO Omskifter mellem TV og radio. 20 PAGE+ 10 trin op i menu / kanalliste 21 PAGE- 10 trin ned i menu / kanalliste 2 EPG = Elektronic Program Guide (engelsk) = elektronisk TV guide 11

12 Produktbeskrivelse 21 EXIT Exit menu eller menupunkt 22 Grøn funktionstast 23 Blå funktionstast 24 V-MODE Omskifter til formatforhold 25 PAGE+ 10 trin op i menu / kanalliste 26 PAGE- 10 trin ned i menu / kanalliste 27 Stop optagelse / afspilning 28 Pause afspilning I 29 Langsom fremspoling - slow motion 22 PR Skift til tidligere valgte kanaler II 23 FAV Hent listen over favoritter 24 MENU Hent hovedmenu 25 EXIT Exit menu eller menupunkt 26 TXT Vis / gem tekst TV 27 Stop optagelseafspilning 28 Pause afspilning 29 Langsom fremspoling - slow motion 30 Langsom tilbagespoling 31 Blå funktionstast 32 Gul funktionstast 30 Langsom tilbagespoling 2.4 Spar energi Modtageren er udstyret med særligt energibesparende elektriske og elektroniske komponenter. Desuden hjælper en sofistikeret energistyring med at spare energi. Således er energiforbruget under Spar Energi standbytilstand reduceret til mindre end 0.5 Watt! 2.5 Garanti Garantien for den HDTV satellitmodtageren fra smart electronic GmbH svarer til de juridiske regulativer på købstidspunktet. 12

13 Sikkerhedsinstruktioner 3 Sikkerhedsinstruktioner 3.1 Anvendelsesformål Den HDTV satellitmodtageren er beregnet til privat modtagelse af krypteret og ukrypteret digitalt satellit TV (DVB-S/S2). Den er udelukkende beregnet til dette formål og skal udelukkende anvendes til dette formål. Enhver anden brug anses for at være utilsigtet brug. 3.2 Risici ved brug til anvendelsesformål FORSIGTIG! ADVARSEL! Fugtighed, forkert netspænding og/eller forkert netfrekvens, lynnedslag eller mekanisk overbelastning kan forårsage fejlfunktion eller beskadigelse af apparatet. Sørg for, at modtager (især netstikket) og fjernbetjening ikke udsættes for nogen form for fugt. Eksempel: Anbring ikke fyldte vaser eller lignende på modtageren. Tilslut kun modtageren til V ~, 50/60 Hz. Træk netstikket ud i tilfælde af tordenvejr eller fejlfunktion. Placér ikke tunge genstande på modtageren. Bøj eller klem ikke kablet. Risiko for elektrisk stød ved kontakt med netspænding. Skader på kabinet, netledning eller forkert reparation kan resultere i kontakt med netspænding. Placér ikke tunge genstande på modtageren. Bøj eller klem ikke kablet. Reparation af stik, kabel eller modtager bør kun udføres af kvalificerede specialister. 3.3 Placering Placér modtageren på en solid og plan overflade. 13

14 Sikkerhedsinstruktioner Beskyt modtageren mod fugt, varme, støv og snavs. Anbring ikke genstande fyldt med væske, f.eks. blomstervaser, på modtageren. Beskyt modtageren mod dryppende og sprøjtende vand. Placér ikke brændende genstande, f.eks. brændende stearinlys, på modtageren. Sørg for tilstrækkelig ventilation (ventilationsåbninger må ikke blokeres): modtageren skal have en afstand på mindst fem centimeter til dens omgivende elementer på alle sider. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er dækket af genstande såsom aviser, duge, gardiner osv. Betjen kun modtageren i moderat klima (ikke i tropiske klima). Placér modtageren, så stikket kan afbrydes når som helst for på den måde at koble apparatet fra lysnettet. Hvis apparatet transporteres fra kolde til varme omgivelser, kan kondenserende luftfugtighed dannes inde i apparatet. Tilslut ikke apparatet, men efterlad det slukket i nogle timer. 3.4 Håndtering af batterier Batterier skal altid være uden for børns rækkevidde. Lækkende batterier forårsager skader på miljøet og på fjernbetjeningen. Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme, f.eks. sollys, ild osv. Bortskaf batterierne i overensstemmelse med de gældende lovmæssige forskrifter (se kapitel Bortskaffelse, side 70). 3.5 Bemærkninger om produktansvar I de følgende tilfælde kan den tilsigtede beskyttelse af apparatet være begrænset. Derfor flyttes ansvaret for apparatets funktion tilsvarende over til operatøren: Apparatet anvendes ikke i overensstemmelse med brugervejledningen. 14

15 Apparatet bruges uden for anvendelsesområdet som beskrevet ovenfor. Operatøren udfører uautoriserede ændringer af apparatet. Tilslutning 4 Tilslutning FORSIGTIG! Tilslut først modtageren til satellit antenne og til alle andre apparater, før du tilslutter stikket til stikkontakten. Vær også opmærksom på brugervejledninger for de andre apparater. 4.1 Tilslutningsskema I II Hjemmenetværk Hjemmenetværk standardforbindelse ekstra forbindelse 4.2 Tilslut satellit antenna Tilslut antenne kablet til modtagerens forbindelse LNB IN. 4.3 Tilslut TV apparat Som anført i tilslutningsskemaet tilbyder modtageren forskellige muligheder for at tilslutte TV apparat og modtager. De muligheder, der gælder for dig, afhænger af tilslutningsmulighederne på dit TV apparat. 15

16 Tilslutning TV'et har en HDMI forbindelse: TV'et har ikke en HDMI forbindelse: Tilslut TV apparatet og modtageren ved hjælp af et HDMI kabel. Tilslut TV apparatet og modtageren ved hjælp af et SCART kabel. Hvis dit TV har begge muligheder, vælg altid tilslutning via HDMI kablet. Dette sikrer bedst mulig audio- og videokvalitet med digitale signaler. 4.4 Tilslut hjemmebiografsystem For at forbedre lydafspilning kan du også tilslutte til modtagere - supplerende til TV'et - et multikanals hjemmebiografsystem eller et hi-fi anlæg. Der er forskellige muligheder for forbindelse. Din type forbindelse afhænger af tilslutningsmuligheder for dit hjemmebiografsystem. a. Dit hjemmebiografsystem er i stand til at loope Modtager via et HDMI signal, dvs. HDMI tilslutning til modtageren og HDMI tilslutning til TV. Tilslut hjemmebiografsystemet og modtageren ved hjælp af et HDMI kabel samt hjemmebiografsystem og TV ved hjælp af et HDMI kabel. TV apparat b. Dit hjemmebiografsystem kan behandle digitale audio data - forbindelse til digitale data er til stede. Tilslut hjemmebiografsystem og modtager ved hjælp af et RCA kabel. DIGITAL AUDIO c. 16

17 Tilslutning Dit hjemmebiografsystem kan ikke behandle digitale audio data ingen forbindelse til digitale data. Tilslut hjemmebiografsystem og modtager ved hjælp af et 2 polet RCA kabel (stereo). Hvis dit hjemmebiografsystem (hi-fi system) understøtter en HDMI forbindelse, skal du bruge en sådan tilslutning. Dette sikrer bedst mulig audio- og videokvalitet med digitale signaler. 4.5 Tilslut datalagring Tilslut et datalager (USB stik eller harddisk med USB tilslutning) på USB stikket for at få adgang til MPEG, MP3, JPG eller andre mediedatafiler. Du kan forbinde en datalagring til hver af de to konnektorer respektivt. 4.6 Tilslut hjemmenetværk For at forbinde modtageren til Deres hjemmenetværk eller internettet (WWW), tilsluttes modtageren via ETHERNET stikket og et netværkskabel til den tilsvarende port på Deres hjemmenetværk Hvordan De konfigurerer en kabelbaseret netværksforbindelse er beskrevet i afsnit på side Indsæt batterier i fjernbetjening Dette beskriver trinene for at indsætte nye batterier i fjernbetjeningen eller til udskiftning af døde batterier: 1. Åbn batterikammeret på undersiden af fjernbetjeningen. Fjern dækslet til batterikammeret. 2. Placér de to batterier 1,5 V (type: AAA). Kontrollér den korrekte polaritet! 3. Luk batterikammeret 17

18 Grundlæggende funktioner Udskift batterierne, hvis visse af fjernbetjeningens funktioner ikke fungerer mere eller udføres forkert. Ved udskiftning af batterier, skal du altid sørge for, at alle batterier udskiftes. 5 Grundlæggende funktioner Dette kapitel beskriver de nødvendige skridt, der skal til for at kunne udnytte tilbud vedrørende radio og TV kanaler, der leveres via satellit. 5.1 Tænd modtager 1. Tænd for alle tilsluttede apparater. 2. Kontrollér at den korrekte AV indgang er valgt på TV'et (dvs. at signalerne fra modtageren vises). 3. Kontrollér at det korrekte audio input er valgt på den tilsluttede hjemmebiograf eller hi-fi system. 4. Sætte stikket i stikkontakten for at tænde modtageren eller sætte stikket i stikkontakten og tænd for modtageren ved hjælp af afbryderen (på bagsiden af kabinettet) (I, ON)2F Opdatering af modtagersoftware Når du har taget din modtager i drift, skal du først opdatere operativsystemet software på din modtager, så du kan bruge alle de tilgængelige funktioner! Dybest set, har du flere muligheder for afspille en aktuel software Opdatering via USB Hvis du har adgang til internettet, bør du opdatere din modtager via USBinterfacet. 1. Søg efter opdateringen fil på internettet siden (menu support), som er angivet på forlængelsesbladet. 3 Forskelligt afhængigt af modtager model 18

19 Grundlæggende funktioner 2. Hvis versionsnummeret på opdateringen fil med den version nummeret på den aktuelle software vises i Information undermenuen af menuen System opsætning er enig, skal du gøre noget yderligere. Din modtager er ajour. Ellers skal du gå til trin Udpak filen med endelsen.abs og kopiér den til USB datalagring. Bemærk venligst at den opgraderede fil (*.abs) er kopieret direkte fra USB database rodmappen (ikke undermappe)! 4. Tilslut datalageret til din modtager. 5. I menuen Værktøjer vælg undermenuen Opdatér via USB og tryk på OK. 6. I Opgraderings mode, vælg opgraderingen tilstand Alle Koder ved hjælp af tasterne og. 7. I Opdatér fil vælg filen der blev kopieret i trin Vælg Start knappen og bekræft ved at trykke på OK. Denne besked til højre vil blive vist. Opgraderingen vil blive udført efter Yes er valgt ved hjælp af tasterne og og tryk på OK. Så vil modtageren automatisk gennemføre en ny start Opdatering via Satellit Opdateringen fil kan også foretages via Astra-satellitten 19,2 øst til rådighed. Du kan derefter foretage en såkaldt OTA update. 5.3 Drift for første gang Sprog På modtagere er tysk forudindstillet som standardsprog. Vælg relevant sprog Bekræft med OK, for at komme ind i næste vindue. 19

20 Grundlæggende funktioner Undermenuen Sprog kan også altid findes via menuen System Start Når du har valgt det sprog, du vil blive guidet gennem installationen af modtager med RAPS (Receiver Automatic Programming System). Hvis du ikke ønsker installling med RAPS, for eksempel, fordi du ikke kan modtage Astra 19,2 øst, annuler med EXIT og kommer man ind i menuen Installation. Her kan man starte en sendersøgning og dermed oprette programlisten. 5.4 Vælg betjeningsfunktion TV er den betjeningsfunktion, der ses efter første gang modtageren tændes (eller efter nulstilling til fabriksindstillinger). Du kan vælge mellem betjeningsfunktionerne TV (TV kanaler) og RADIO (radiokanaler) som følger: Tryk på knappen TV/RADIO på fjernbetjeningen. Tryk igen på knappen TV/RADIO for at vende tilbage til den forrige funktion. 5.5 Hent/forlad menu Tryk på tasten MENU for at hente menuen. Menuen er kaldt frem. Følgende vises i overskriften på de forskellige menuvinduer: 1 Navn på menuvindue 2 Aktuel dato 3 Aktuel tid Tryk på EXIT for at forlade menuen eller gå et trin tilbage. 20

21 Grundlæggende funktioner Det kan være muligt, at du er nødt til at trykke på EXIT flere gange for at gå tilbage til TV tilstand. 5.6 Menu navigation Menupunkterne med indstillingerne til TV og radio kan nås ved adgang via de to driftsfunktioner TV og Radio. Menu navigation, kan benyttes ved at bruge knapperne både på modtageren og på fjernbetjeningen: Tryk på PR+ for at vælge ovenstående menupunkt. Tryk på PR- for at vælge nedenstående menupunkt. Tryk på for at ændre hhv. øge den valgte værdi. Tryk på for at ændre hhv. sænke den valgte værdi. I stedet for at ændre en værdi ved hjælp af tasterne og kan du for mange menupunkter også trykke på OK tasten, vælge en ny værdi på listen og bekræft en sådan værdi ved igen at trykke på OK tasten. Aktive menupunkter er farvelagte. Udover de fleste indstillinger for TV funktionen, der allerede er foretaget, kan du også selv definere yderligere indstillinger via menuen. 5.7 Forældrekontrol I undermenuen Forældrelås kan man låse adgangen til enkelte menuer eller start af enkelte programmer med en kanallås. Når apparatet leveres, er kanallås-koden Således kommer man ind i undermenuen Forældrelås: 1. Tryk på tasten MENU. 2. Vælg menuen System opsætning. 3. Vælg Forældrelås og bekræft med OK. Efter indtastning af password kan man nu indstille, om adgangen til undermenuerne skal være passwordbeskyttet, idet man vælger Menu lås og Fra eller Til, 21

22 Grundlæggende funktioner indstille, om man vil beskytte enkelte programmer med en kanallås, idet man vælger Kanallås og Fra eller Til eller ændre password: 1. Vælg feltet Nyt password. 2. Indtast et nyt password. 3. Password bekræftes. 4. Indtast det nye password igen. 4. Tryk på OK. 5. Afslut menuen med EXIT. 5.8 Tid indstilles 1. Vælg menuen System opsætning. 2. Vælg undermenuen Tid og bekræft med OK. 3. Vælg punktet Brug GMT og tænd eller sluk GMT usage med tasterne eller. Til = automatisk tidsindstilling via satellitsignal er aktiveret. Fra = automatisk tidsindstilling via satellitsignal er deaktiveret. 4. Vælg punktet GMT offset og vælg din tidszone ved hjælp af tasterne eller. Tidszonen er som standard indstillet på GMT + 1 time (+ 1:00). 5. Vælg punktet Sommertid og vælg Sommertid Auto, Fra eller Til. 6. Hvis man har slukket den automatiske tidsindstilling (Brug GMT), skal man manuelt indtaste dato og tid: Vælg her punktet Date, vælg den position, som skal ændres, og indtast den aktuelle dato med taltasterne. Vælg så punktet Tid, vælg den position, som skal ændres, og indtast det aktuelle klokkeslæt. 7. Afslut menuen med EXIT. 5.9 Fjernsyn Du har flere muligheder for at vælge en kanal: Direkte kanalvalg; Kanalvalg via vindue; og Kanalvalg via kanalsøgningsfunktion; 22

23 Grundlæggende funktioner som forklaret i de tre følgende afsnit Direkte programvalg Med tasterne PR+ og PR- vælges det program, som man vil se. Ved hvert programskift åbnes et info-vindue i få sekunder med oplysninger om det aktuelle program. Nr. Beskrivelse 1 Kanalnummer for aktuel kanal i den aktuelle kanalliste 2 Kanalnavn på aktuel kanal 3 Dato 4 Tid 5 Start, slut og navn på næste program 6 Start, slut og navn på aktuelle program Tryk på tasten INFO for på ethvert tidspunkt at hente dette info-vindue. Tryk to gange på EXIT for at lukke info-vinduet igen. 23

24 Grundlæggende funktioner Programvalg via vinduesvalg 1. Tryk på OK tasten for at vise et vindue med alle tilgængelige kanaler (2). 2. Vælg kanallisten med den ønskede kanal ved hjælp af tasterne eller (1) eller Tryk på FAV tasten for at vælge fra dine favoritlister. 3. Vælg den kanal, der skal vises (3) ved hjælp af tasterne PR+ og PR- for et enkelt trin af gangen eller P+ og P- for ti trin af gangen og bekræft dit valg ved at trykke på OK. Den tilsvarende kanal vil blive tændt. 4. Tryk på OK eller EXIT for at lukke vinduesvalg. Udvælgelsesvindue: Nr. Beskrivelse 1 Visning af aktuelle kanalliste 2 Kanaler inkluderet i den aktuelle kanalliste 3 Markeret kanal 4 Frekvens på den aktuelle kanal 5 Symbolhastighed på den aktuelle kanal (i megasymboler/sekund) 6 Polarisering af den aktuelle kanal (horisontalt, vertikal) 7 Rullepanel - viser placeringen af den aktuelle kanal i kanallisten Programvalg via søgefunktion; 24

25 Grundlæggende funktioner Kanallisterne kan være ganske omfattende; derfor tilbyder modtager forskellige muligheder for at filtrere listen, søgning efter kanaler på listen eller at sortere listen: Tryk på FIND tasten for at åbne vinduet Søg. Vælg den ønskede mulighed ved hjælp af tasterne PR+ og PR- og bekræft med OK HDTV-filter Vælg HDTV så der kun vises HDTV kanaler i kanalvinduet. Brug trinene, som beskrevet i afsnit (se ovenfor) for at vælge en kanal Genre-filter 1. Vælg GENRE for at vise genreudvælgelsesvinduet (1). 2. Vælg den ønskede genre og bekræft med OK. I et andet vindue åbnes programudvælgelse n, hvor nu kun programmerne for den valgte genre vises. 3. Tryk på EXIT for at lukke programudvælgelse

26 Grundlæggende funktioner svinduet. Nu kan man igen vælge en genre Programmer søges (alfabetisk) 1. Vælg Find(A-Z) for at åbne vinduet Find. 2. Vælg et tegn ved hjælp af tasterne og samt PR+ og PR- og bekræft henholdsvis ved at trykke på OK for at acceptere tegnet i feltet for navnet eller en del af navnet på den ønskede kanal. Udover bogstaver og tal er der også særlige knapper: Knap CAPS (gul funktionstast) DEL (rød funktionstast) eller <- OK (blå funktionstast) SP Betydning Skifter mellem store og små bogstaver (virker kun med bogstaver). Sletter det sidst indtastede tegn. Lukker vinduerne. Indsætter et mellemrum.? Spørgsmålstegn som første tegn har en wildcardfunktion. Eksempel: "?R" søger efter alle kanalnavne, som inkluderer et "R". 26

27 Grundlæggende funktioner Når man har bekræftet det førstvalgte tegn med OK, åbnes i et andet vindue den programudvælgel se, hvor programmer vises, som begynder med dette tegn (for det meste er det første tegn et bogstav). Tryk på EXIT for at lukke vindue 1, hvis udvælgelsen vises tilstrækkeligt overskueligt. I programudvælgelsesvinduet kan man nu vælge det ønskede program og bekræfte med OK. Gå tilbage til indtastning af tegn (se ovenfor) for at begrænse programudvælgelsen yderligere Programliste sorteres (alfabetisk) Vælg Sort (A-Z) eller Sort (Z-A) for at sortere de viste kanaler i stigende eller faldende alfabetisk orden i kanalvalgsvinduet. For alle funktionerne, som beskrevet i 5.9.3, gælder det at det foretagne valg eller sortering slettes, så snart en kanal vælges ved at trykke på OK, dvs hvis du så trykker på OK tasten for at vise kanalvalgsvinduet, vises kanalvalgslisten i sin tidligere oprindelige tilstand. 27

28 Grundlæggende funktioner Programinformation Tryk på INFO tasten to gange. Dette vindue vises: Nr. Beskrivelse 1 Navn på kanal 2 Navn på aktuelle program 3 Sprog på aktuelle program 4 Start- og sluttidspunkt for aktuelle program 5 Genre på aktuelle program 6 Detaljerede oplysninger om den aktuelle kanal 7 DVB-S-Transponder (frekvens / polarisering / symbolhastighed) 8 Signalintensitet 9 Signalkvalitet 10 DVB-S PIDs til video, audio, PCR3F EPG Electronic Program Guide (Elektronisk Programoversigt) er et behageligt værktøj, der erstatter en trykt TV guide. 4 PID = Packet IDentifier, hver tabel eller hvert elementært flow i et transportflow identificeres ved hjælp af et 13-bit PID. PCR = Program Clock Reference ; kræves for at gøre det muligt for dekoderen at udføre korrekt præsentation med hensyn til tid og hastighed. 28

29 Grundlæggende funktioner Enkel EPG Drücken Sie die EPG- Taste der Fernbedienung. Das Fenster Single EPG (Informationen über ein Programm) öffnet sich. Nr. Beskrivelse 1 Alle programmer i løbet af en dag, med start- og sluttidspunkt; det valgte program er farvemærket. 2 Dato for den dag som displayet gælder. 3 Varigheden af det aktuelle program (starttidspunkt ~ sluttidspunkt). 4 Navn på aktuelle program. 5 Illustration med de farvede funktionstaster og deres funktioner. 6 Detaljerede oplysninger om det aktuelle program. Tryk på tasterne PR+ og PR- for at vise et senere eller et tidligere program (1). Tryk på tasterne og for at bladre henholdsvis frem/tilbage en dag (2). Tryk på den gule funktionstast for at scrolle ned i informationssektionen (6). Tryk på den røde funktionstast for at scrolle op i funktionsområdet (6). Tryk på den grønne funktionstast til også at omfatte kanal, dato, switch-on tid og varighed af det markerede program i en timer. Timeren er indstillet til Én gang som standard; Timer Service er indstillet til Kanal. Tryk på den blå funktionstast for at åbne vinduet EPG. 29

30 Grundlæggende funktioner Tryk på EXIT tasten for at lukke vinduet Enkel EPG og for at vende tilbage til TV funktion Multi EPG Efter at have trykke på den blå funktionstast i vinduet Enkel EPG, vil du få adgang til vinduet EPG med følgende display: Det aktuelle program er markeret med. Nr. Beskrivelse 1 Miniature for kanal. 2 Kanalnummer for den valgte kanal. 3 Navn på valgte kanal. 4 Navn på valgte program. 5 Start- og sluttidspunkt for valgte program 6 Aktuelle og næste program med en tidsramme på ca. 1,5 time for den markerede kanal. 7 Illustration med de farvede funktionstaster og deres funktioner. 8 Alle kanaler inkluderet i den aktuelle kanalliste. 9 Dag, som de viste data gælder for. Tryk på OK for at åbne et vindue med detaljerede oplysninger om det valgte program. Tryk på OK tasten, den røde funktionstast eller EXIT for at lukke et sådant vindue. Tryk på tasterne PR+ og PR- for at bladre gennem alle tilgængelige kanaler. Tryk på tasterne og for at bladre i programmerne henholdsvis tilbage/frem i en kanal. 30

31 Grundlæggende funktioner Tryk på den røde funktionstast for at åbne vinduet Tid. Her skal du vælge funktionen nederst ved hjælp af tasterne og : Tryk på OK når er valgt for at gå til det aktuelle program. Det aktuelle program er markeret med. Tryk på OK når er valgt for at gå et program frem eller tilbage. Tryk på OK når er valgt for at gå to timer frem eller tilbage. Tryk på OK, når er valgt for at gå en dag frem eller tilbage. Tryk på OK når er valgt eller tryk på EXIT at lukke vinduet Tid og vende tilbage til EPG vinduet. Tryk på den grønne funktionstast til også at omfatte kanal, dato, switch-on tid og varighed af det markerede program i en timer. Timeren er indstillet til Én gang som standard; Timer Service er indstillet til Kanal. Tryk på den blå funktionstast for at forlade EPG vinduet og vende tilbage til Enkel EPG. Tryk på EXIT tasten for at forlade vinduet Enkel EPG og for at vende tilbage til TV programmet Audio indstillinger 1. Tryk på tasten AUDIO. 2. Vælg lydtilstand ved hjælp af tasterne og. Afhængig af den valgte kanal og det aktuelle program, er følgende tilstande til rådighed: Venstre - Højre - Stereo - Mono. 3. Tryk på tasterne PR+ eller PR- for at vælge et andet sprog eller Dolby AC3 (Dolby Digital), såfremt TV stationen er forsynet med det. 4. Forlad menuen ved at trykke på EXIT tasten efter den ønskede lydtilstand er valgt. 31

32 Grundlæggende funktioner Tekst TV Tekst TV er et informationssystem, der vises på dit TV. Tekst TV er kun mulig, hvis den valgte kanal understøtter denne funktion. Oplysningerne er organiseret i hovedoverskrifter og undersider. Tryk på tasten TXT for at aktivere tekst TV. Hvis undertekster udbydes til programmet på den valgte kanal, ses et udvalgsvindue. Tryk på tasterne og for at vælge Tekst TV. Tryk på OK for at åbne for tekst TV. Den første tekst TV side nr Hvis undertekster udbydes til programmet på den valgte kanal, ses umiddelbart efter tryk på TXT den første tekst TV side nr For at navigere rundt i tekst TV fortsæt på følgende måde: tast Tast på fjernbetjeningen PR+ PR- (hvis der er undertekster) (hvis der er undertekster) funktion Direkte indtastning af et sidetal Næste overskrift Forrige overskrift Næste undertekst Forrige underside eller AUTO: automatisk skift fra en underside til den næste Tryk på tasten EXIT eller TXT for at deaktivere tekst TV Undertekster Hvis undertekster udbydes til programmet på den valgte kanal, kan disse aktiveres som følger: 1. Tryk på tasten TXT for at åbne udvalgsvinduet Undertekster/Tekst TV. 2. Tryk på tasterne og for at vælge Undertekster og bekræft med OK. Et andet vindue Undertekst sprog vises. 3. Med tasterne PR+ eller PR- vælg en linje med Undertekstsprog og bekræft dit valg med OK for at aktivere undertekster. Kun hvis flere undertekstsprog bliver tilbudt, vil der vises flere linjer med 32

33 Grundlæggende funktioner Undertekstsprog. Hvis for eksempel kun tyske undertekster sendes, er deu(d) forudindstillet som undertekstsprog. For at slukke for undertekster fortsæt på følgende måde: 1. Tryk på tasten TXT for at åbne udvalgsvinduet Undertekster/Tekst TV. 2. Tryk på tasterne og for at vælge Undertekster og bekræft med OK. Et andet vindue Undertekst sprog vises. 3. Med tasterne PR+ eller PR- vælg linjen SUB OFF og bekræft dit valg med OK for at deaktivere underteksterne Formatindstilling Indstilling af Formatindstillingen med V-MODE tasten Tryk på V-MODE tasten flere gange for at indstille billedformat. Mulige værdier: Auto, 4:3PS, 4:3LB, 16:9LB (se nedenstående tabel) Indstilling af billedformat via menuen 1. Vælg menuen System opsætning. 2. Vælg undermenuen TV system og bekræft med OK. Vælg Aspekt mode for at indstille billedformat ved hjælp af tasterne og. Værdi Auto 4:3PS 4:3LB Betydning Standardindstilling: modtageren vælger den optimale værdi Til afspilning med en 4:3 skærm, PS = Pan & Scan: 4:3 program: billedet vises optimalt. 16:9 program: billedets højde justeres til skærmen; billedinformation til højre og venstre mangler. Til afspilning med en 4:3 skærm, LB = Letterbox 4:3 program: billedet vises optimalt. 16:9 program: billedbredden er justeret til skærmen; manglende højde fyldt op med sorte bjælker. 16:9 Til afspilning med et 16:9 TV 33

34 Grundlæggende funktioner Skifte videoopløsning 1. Vælg menuen System opsætning. 2. Vælg undermenuen TV system og bekræft med OK. 3. Vælg Video-opløsning for at indstille den korrekte video-opløsning. 4. Tryk på OK for at fremhæve en liste med de værdier, som kan vælges. 5. Vælg den værdi, som er passende til Deres fjernsynsapparat. 6. Bekræft valget med OK. Eksempel: Hvis Deres fjernsynsapparat kan vise en maksimal opløsning på 720p4F5, skal De også indstille 720p på receiveren (fabriksindstilling er 720p). Hvis receiver og fjernsynsapparat er forbundet via et Scartkabel, er opløsningen maksimalt 576i (PAL-format). Således ændres opløsningen direkte på fjernbetjeningen: Tryk på (eventuelt flere gange) den grønne funktionstaste for at ændre opløsningen på videosignalet på HDMI-udgangen. Den indstillede værdi vises i displayet. Du har valget mellem 576i, 576p, 720p, 1080i og 1080p Recall Tryk på tasten PR for at springe til det senest viste program Dvaletimer - Sleep Timer Din modtager indeholder en Dvaletimer, der muliggør en automatisk ændring af apparatet fra driftstilstand til standbytilstand: 1. Vælg menuen System opsætning 2. Vælg undermenuen Tid og bekræft med OK. 3. Vælg menupunktet Sleep timer. 5 p = progressive (engl.), hel-billede visning: Hele billeder transmitteres, f.eks. betyder 720p, at 50 hel-billeder med en opløsning på 1280 pixels / linje og 720 linjer / billede transmitteres pr. sekund. i = interlaced (engl.), linjespringsskandering: lige og ulige linjer transmitteres skiftevist. 34

35 Medieafspiller 4. Tryk på tasterne og for at aktivere Sleep timer og definér en tid på mellem 10 og 120 minutter, efter hvilken modtageren automatisk skifter til standby. 5. Tryk på EXIT to gange for at vende tilbage til TV program. 6 Medieafspiller Medieafspilleren kan bruges til TV-optagelser og MPEG-, MP3- eller JPG-filer, der er tilgængelige på databasen. 1. Åbn Medieafspiller ved at vælge punktet Medieafspiller i menuen Optag og bekræft ved at trykke OK eller tryk på den gule funktionstast hvis du er i TV tilstand. 2. Tryk på tasten 0 indtil den øverste linje indikerer den ønskede fil yderst til venstre. Mappestrukturen viser nu kun de filer, der svarer til den ønskede filtype. Først efter at have valgt f.eks. musik, vil den vise tilgængelige musikfiler. 3. Tryk på PR- for at vælge den forbundne database og bekræft ved at trykke på OK. De nuværende biblioteker (og filer, så vidt som de svarer til den valgte filtype) vil blive vist. 4. Vælg den fil, der skal afspilles (tryk OK for at åbne et bibliotek). 5. Tryk på OK for at starte afspilningen (eller tryk på tasten ). 6. Brug tasterne,,,,, og for at styre afspilningen. Knapperne nederst i vinduet med Medieafspiller viser flere funktioner. Disse funktioner afhænger af den valgte filtype (musik, billeder, video). 35

36 Medieafspiller 6.1 Musik Afspil musik 1. Brug tasterne PR+ og PR- for at vælge det spor, der skal afspilles. 2. Tryk på OK for at starte afspilning. 3. Brug tasterne,, og for at styre afspilningen Afspilningsliste Oprettelse af en afspilningsliste Vælg et spor ved hjælp af tasterne PR+ og PR- og tryk på den grønne funktionstast for at tilføje dette til afspilningslisten (favoritliste). De valgte spor er markeret med et hjertesymbol. Du kan gentage denne procedure for alle spor, der skal tilføjes afspilningslisten. Tryk på den gule funktionstast for at tilføje alle spor fra den aktuelle mappe til afspilningslisten. Ved igen at trykke på den gule funktionstast vil afspilningslisten blive helt slettet. Tryk på røde funktionstast (SHIFT) for at vise favoritlisten (afspilningsliste). Et nyt vindue Vis Afspilningsliste bliver vist. Nu kan du flytte eller fjerne filer i/fra listen Flytning af filer i afspilningslisten 1. Vælg et spor, der skal flyttes ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. 2. Tryk på røde funktionstast (SHIFT) for at markere det valgte spor, der skal flyttes. 3. Vælg det valgte spors nye palcering ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. 4. Forlad Flyttefunktionen ved igen at trykke på røde funktionstast (SHIFT). 36

37 Medieafspiller Nu kan du lukke vinduet Vis afspilningsliste ved at trykke på EXIT, eller flytte et andet spor ved at starte igen med trin 1, eller du kan bruge Sletning af filer fra afspilningslisten 1. Vælg et spor, der skal slettes ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. 2. Tryk på den grønne funktionstast for at fjerne det valgte spor fra afspilningslisten. 3. Tryk på EXIT for at afslutte sletning, eller gå tilbage til trin 1 for at fjerne flere spor fra afspilningslisten Sletning af alle filer fra afspilningslisten 1. Tryk på den gule funktionstast for at fjerne alle spor fra afspilningslisten. Du vil blive spurgt, om du virkelig ønsker at slette alle poster. 2. Vælg Ja eller Nej ved hjælp af tasterne og og bekræft ved at trykke på OK. Hvis du svarer Nej, vil du blive dirigeret tilbage til afspilningslisten. Hvis du svarer Ja, vil afspilningslisten blive helt slettet, og du vil blive dirigeret til start vinduet i Medieafspiller Redigér lydfiler Tryk på den blå funktionstast for at gå til Redigér. Her kan du omdøbe spor ved at trykke på den røde funktionstast; kopiere spor ved at trykke på den grønne funktionstast; og slette spor ved at trykke på den gule funktionstast; samt oprette nye mapper ved at trykke på den blå funktionstast. Tryk på EXIT tasten to gange for at forlade Redigér. Du vil blive dirigeret tilbage til det oprindelige vindue Medieafspiller Sortér lydfiler Tryk på tasten 1 for at sortere de viste spor efter navn, spilletid, filstørrelse eller foretrukne. Favoritter er de spor, der indgår i den aktuelle afspilningsliste. 37

38 Medieafspiller Afspilningsfunktion Tryk på tasten 2 for at ændre afspilningsfunktion: Symbol i Medieafspiller vindue Betydning Enkelt spor afspilles og gentages. Alle spor i det aktuelle bibliotek afspilles og gentages i den viste rækkefølge. Alle spor i det aktuelle bibliotek afspilles i tilfældig rækkefølge og gentages derefter. Tryk på EXIT tasten for at lukke Medieafspiller og for at vende tilbage til menuen Media. 6.2 Billeder De grundlæggende trin med billedfiler er kun lidt forskellige fra trinene med musikfiler (automatisk afspilning af en række billeder). Forskellene er inkluderet i de tilgængelige funktioner ved at trykke på tasterne 2 og Konfiguration af et diasshow Tryk på tasten 2 for at konfigurere et diasshow 1. Vælg Diasshow tid ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. 2. Vælg ved hjælp af tasterne og tidsperioden mellem visning af to efterfølgende billeder (1 til 9 sekunder). Hvis du vælger Off, vil det først valgte billede forblive vist på skærmen. 3. Vælg Diasshow gentagelse ved hjælp af tasterne PR+ og PR- for at bestemme ved hjælp af tasterne og om diasshowet skal starte forfra efter at have vist det sidste billede. 4. Vælg linjen Save - Annullér ved hjælp af tasterne PR+ og PR- og brug derefter tasterne og til at afgøre, om indstillingerne skal gemmes eller kasseres og bekræft ved at trykke på OK. Du vil blive dirigeret tilbage til billedlisten. 38

39 6.2.2 Visning af alle billeder i det aktuelle bibliotek Tryk på tasten 3 for at vise alle billeder i det aktuelle bibliotek. Optagelse / PVR Du kan også have billeder, der vises, mens musikken bliver spillet, f.eks. ved at ændre filtypen under afspilning af musik (ved hjælp af tast 0) og derefter starte et diasshow. 6.3 Video Afspil video 1. Vælg en fil, der skal afspilles ved hjælp af tasterne PR+ og PR-. I venstre halvdel af skærmen kan du se en miniature, og du kan se videoen i visningstilstand. Brug tasterne, og for at styre afspilningen. 2. Tryk på OK for at starte afspilning på fuld skærm. 3. Brug tasterne,,,,, og for at styre afspilningen Redigér videofiler Tryk på den blå funktionstast for at gå til Redigér. Her kan du omdøbe spor ved at trykke på den røde funktionstast; kopiere spor ved at trykke på den grønne funktionstast; og slette spor ved at trykke på den gule funktionstast; samt oprette nye mapper ved at trykke på den blå funktionstast. Tryk på EXIT tasten to gange for at forlade Redigér. Du vil blive dirigeret tilbage til det oprindelige vindue Medieafspiller Sortér videofiler Tryk på tasten 1 for at sortere de viste videoer efter navn, spilletid eller filstørrelse. 7 Optagelse / PVR Tilslut først et USB-datalager i USB-tilslutningen på modtager, og afvent, at dette identificeres af receiveren, og at den tilsvarende meddelelse vises. 39

40 Optagelse / PVR Under afspilning af et program trykkes på tasten Optag (omgående optagelse) eller vælg udsendelser i vinduet EPG og tilføj dem til timerne med den grønne funktionstaste eller en optagelse programmeres direkte i undermenuen Timer. Hvis der sendes flere lydspor, så optages automatisk op til tre lydspor. Ved afspilningen kan man så skifte mellem disse lydspor med tasten AUDIO. 7.1 Omgående optagelse Tryk på knappen optage, for at rekord det aktuelle program på en indsat USB-disk. Som standard, startede varigheden af en sådan optagelse to timer. Tryk på optage-knappen igen for at indstille i popup-vinduet, optagetiden. Brug knapperne / og numeriske taster på fjernbetjeningen derefter lukker vinduet med EXIT. Tryk på knappen, for at stoppe optagelsen. 7.2 Direkte Programmering (undermenu Timer) Her kan op til otte forskellige optagelser (eller programskift) programmeres, bearbejdes eller slettes. 1. I undermenuen Timer markeres en timer. 2. Tryk på tasten OK for at åbne timeren. 3. Linjen Timer mode markeres. Du kan vælge betwen disse værdier: 40

41 Optagelse / PVR Værdi Fra En gang Dagligt Ugentlig Månedligt Ma-Fre Betydning Timeren deaktiveres. Enkelt optagelse / begivenhed (kun en gang). Opagelse / begivenhed indtræffer hver dag på samme tid (f.eks nyhedsprogrammet hver dag) Optagelse / begivenhed altid på samme ugedag Optagelse / begivenhed indtræffer hver måned på samme dag (f.eks hver 20.) Optagelse / begivenhed Mandag til fredag på samme tid 4. Linjen Timer service markeres. Vælg mellem Channel (programskift) og Optagelse. 5. Linjen Vækningskanal markeres og vælg det program, som skal optages eller vises. 6. Linjen Væknings Dato markeres og indtast dato. 7. Linjen På tidspunkt markeres og indtast tidspunkt. 8. Linjen Varighed markeres og indtast varighed (varighed på udsendelse). I dato- og tidsfelterne bevæger man sig fra bogstav til bogstav (fra position til position) med tasterne og. 9. Kontaktfladen Gem markeres og bekræft med OK. 7.3 Optagelse programmeres via EPG I EPG vælges de udsendelser, som skal optages, og de tilføjes til timerne med den grønne funktionstaste Datalager formateres 1. Tryk på den gule funktionstaste. 2. Vælg det ønskede filsystem i det fremhævede vindue under harddiskmode. Et udvalg af mulige filsystemer vises (FAT32 og NTFS). 41

42 Optagelse / PVR Standardpartitioner fastsættes Menupunktet Værktøjer har til formål at fastsætte standardpartitioner til TV-optagelser og Timeshift-filer. 1. Vælg det datalager eller den partition, for hvilken anvendelsen skal defineres. 2. Tryk på den blå funktionstast (L/R). Et nyt vindue DVR-indstilling åbnes. 3. Vælg, hvordan datalageret skal anvendes: REC & TMS: partitionen anvendes både til optagelse og til Timeshift. Record: den valgte partition anvendes kun til optagelse. Timeshift: den valgte partition anvendes kun til Timeshift. 7.4 Timeshift (tidsforskudt fjernsyn) Ved tilsluttet USB-datalager (harddisk, USB-stik) kan man stoppe det sendte program og fortsætte det på samme sted på et senere tidspunkt. 1. Sørg for, at Timeshift (1. menupunkt) står på Til (fabriksindstilling) i undermenuen PVR konfig. og afslut igen menuen. 2. I TV-drift trykkes på tasten for at stoppe afspilningen af det aktuelle fjernsynsprogram og starte en Timeshift-optagelse. 3. Tryk på tasten (PLAY) for at fortsætte afspilningen af fjernsynsprogrammet på dette sted. 4. Med tasterne og kan man spole frem og tilbage i fjernsynsprogrammet, som man normalt gør på en DVD-afspiller eller video-optager. Med tasterne og kan man afspille fjernsynsprogrammet i slow-motion. 5. Hvis man igen vil skifte til det aktuelle (live sendte) fjernsynsbillede, trykkes en gang på tasten. Hvis Timeshift-funktionen i undermenuen PVR konfig. står på Til, begynder Timeshift-optagelsen automatisk, når receiveren tændes og ved hvert kanalskifte. 42

43 Optagelse / PVR 7.5 Afspilning af optagelser Direkte afspilning 1. Tryk to gange på den røde funktionstast (SHIFT). 2. Vælg den optagelse, som skal afspilles, og bekræft med OK. Afspilningen begynder. 3. Brug tasterne,,, og for at styre afspilningen. 4. Man kan springe med tasterne og, når afspilningsinformationsfeltet er fremhævet. Man kan først benytte denne funktion, når der efter opstart af afspilningen er gået den tid, som man har indstillet i kapitel PVR konfig. under Spring Afspilning med Media Player Man kan også afspille USB-optagelser via Media Player. 7.6 PVR storage Datalager formateres 1. Tryk på den gule funktionstaste. 2. Vælg det ønskede filsystem i det fremhævede vindue under harddiskmode. Et udvalg af mulige filsystemer vises (FAT32 og NTFS) Standardpartitioner fastsættes Menupunktet Værktøjer har til formål at fastsætte standardpartitioner til TV-optagelser og Timeshift-filer. 1. Vælg det datalager eller den partition, for hvilken anvendelsen skal defineres. 2. Tryk på den blå L/R-taste. Et nyt vindue DVR-indstilling åbnes. 3. Vælg, hvordan datalageret skal anvendes: REC & TMS: partitionen anvendes både til optagelse og til Timeshift. Record: den valgte partition anvendes kun til optagelse. Timeshift: den valgte partition anvendes kun til Timeshift. 43

44 IP-Funktioner 7.7 PVR konfiguration Vælg Timeshift for at indstille, om Timeshift-optagelser, tidsforskudt fjernsyn (Timeshift)) skal begynde automatisk ved tryk på tasten, eller om Timeshift skal være deaktiveret. Vælg Timeshift til optagelse for at indstille, om Timeshiftoptagelserne skal gemmes på USB-datalageret, når man trykker på tasten Optag. Ved Til optages der ikke kun fra det tidspunkt, hvor der trykkes på tasten Optag, men også den tidligere Timeshiftfil tilføjes til optagelsen. Ved Fra optages der fra det tidspunkt, hvor der trykkes på tasten Optag. Den tidligere Timeshift-fil tilføjes ikke til optagelsen ( normal omgående optagelse). Vælg Spring for at indstille, hvor stor springafstanden skal være ved afspilning af en optagelse. Vælg Optagelse startes tidligere for at indstille, hvor lang tid tidligere, mellem 1 og 5 minutter, en optagelse skal starte, da dette er fastsat i timer-indstillingerne. Vælg Optagelse afsluttes senere for at indstille, hvor lang tid senere, mellem 1 og 5 minutter, en optagelse skal slutte, da dette er fastsat i timer-indstillingerne. Ved EPG-timer-programmering anvendes de nøjagtige start- og sluttider for en udsendelse til programmering af en optagelse. At starten eller slutningen af en optagelse mangler, hvis udsendelserne starter tidligere eller senere, kan forhindres med funktionerne Optagelse startes tidligere og Optagelse afsluttes senere. 8 IP-Funktioner I menuen Optag er forskellige tilgængelige funktioner, som du kan bruge, når modtageren er tilsluttet til internettet. 44

45 8.1 YouTube IP-Funktioner Vælg menupunktet YouTube og tryk OK, herefter kan det ønskede video klip vælges direkte fra internet portalen. 8.2 Web-Radio Vælg menupunktet WEB-Radio og tryk OK, herefter kan den ønskede radiokanal vælges direkte. 8.3 Web-News Vælg menupunktet Web-News og tryk OK. Herefter kan de ønskede nyheder vælges direkte fra portalen. 8.4 Web-Wetter Vælg menupunkt Weather Forecast og tryk OK, herefter kan den ønskede vejrudsigt hentes fra web-portalen 45

46 BOX2IP - smartstream 9 BOX2IP - smartstream Denne Receiver er udstyret med smartstream, hvilket betyder at den kan leverer billede og lyd ikke kun på et tv, men også sende det til fire mobile enheder på dit hjemmenetværk. Det betyder, at du kan sende det modtagne tv program fra receiveren til din telefon, eller tablet PC via LAN eller Wlan Det eneste du skal er at installere en app, som du finder i Google PLAY eller AppStore. Nu er dine favorit tv kanaler tilgængelig overalt i dit hjem, hvor du kan modtage dit wlan signal. No. Description No. Description 1 TV 5 Wireless LAN router 2 HDMI kabel 6 Wireless LAN connection 3 Mirage receiver Op til fire enheder såsom (PC, 7 4 LAN kabel smartphone eller tablet PC) 9.1 Forbered equipment Modtagere Tilslut til hjemmenetværk 1. Forbind modtageren (ETHERNET-tilslutning) og routeren med et ethernet-kabel (kabelbaseret LAN-forbindelse). 2. Naviger i menuen Værktøjer til menupunktet Lokal Netværk og tryk OK. Vinduet Lokal Netværksindstilling åbnes. 46

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

HDTV satellit receiver SXHD

HDTV satellit receiver SXHD HDTV satellit receiver SXHD Instruktionsbog Version: 19.10.2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Produktbeskrivelse... 4 1.1 Leveringsomfang... 4 1.2 Receiver... 5 1.3 Fjernbetjening... 6 2 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012658. Brugervejledning. Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012658u1dk

OneRemote INT Converter. Type 30012658. Brugervejledning. Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012658u1dk OneRemote INT Converter Type 30012658 Brugervejledning Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager B&O styret 30012658u1dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille OO OK Q*1 Guide E*1 Back W*1*2

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Kanalbutik...31

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola fjernbetjening...

Læs mere

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Brugervejledning Digital HDTV receiver med USB interface, PVR funktion og HDMI tilslutning Version 1.0.1_02-08.2010 DK Indhold 1. Symbolforklaring...

Læs mere