Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse"

Transkript

1 04/2016 DA Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse

2 2 Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Dykkede grinderpumpe type ABS Piranha S10/4W-50 S10/4W-50 Ex PE30/2C-50 Ex S10/4-60 S10/4-60 Ex PE25/2W-C-60 Ex PE80/2-E-60 Ex S12/2-50 S12/2-50 Ex PE 55/2E-50 Ex S10/4W-60 S10/4W-60 Ex PE28/2-C-60 Ex PE100/2-E-60 Ex S12/2W-50 S12/2W-50 Ex PE70/2E-50 Ex S20/2-60 S20/2-60 Ex PE35/2-C-60 Ex PE110/2-E-60 Ex S13/4-50 S13/4-50 Ex PE90/2E-50 Ex S20/2W-60 S20/2W-60 Ex PE35/2W-C-60 Ex PE125/2-E-60 Ex S17/2-50 S17/2-50 Ex PE110/2E-50 Ex S26/2W-60 S26/2W-60 Ex PE45/2-C-60 Ex S17/2W-50 S17/2W-50 Ex S30/2-60 S30/2-60 Ex PE45/2W-C-60 Ex S21/2-50 S21/2-50 Ex S26/2-50 S26/2-50 Ex Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområder Godkendelser af eksplosionssikring Sikkerhed Særlige bemærkninger om brugen af eksplosionssikre pumper i eksplosionsfarlige miljøer Specielle forhold for sikker brug af eksplosionssikre motorer af S-typen Tekniske data Type plader Generelle designfunktioner Designfunktioner Piranha-S Designfunktioner Piranha-PE Vægte Piranha-PE Kæde (DIN 763) Transport og opbevaring Transport Opbevaring Beskyttelse af motorens tilslutningskabel mod fugt Montering og installation Installationseksempel, betonpumpebrønd Udløbsrør Elektrisk tilslutning Temperaturovervågning Forseglingsovervågning Ledningsdiagrammer Kontrol af omdrejningsretningen Ændring af omdrejningsretning Idriftsættelse Vedligeholdelse og service Generelle vedligeholdelsestips Kværnesystem Oliepåfyldning og -udskiftning Oliepåfyldningsmængde Lejer og mekaniske forseglinger Bemærkninger om vedligeholdelse af løftestationer i overensstemmelse med EN Rengøring Ventilation af diffusoren Fejlfindingsvejledning...15 Sulzer forbeholder sig retten til at ændre specifikationer i henhold til den tekniske udvikling

3 Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 3 Symboler og meddelelser, der bruges i denne brochure: Tilstedeværelse af farlig spænding. Manglende overholdelse kan medføre personskade. Eksplosionsfare. BEMÆRK: Manglende overholdelse kan medføre skade på enheden eller påvirke dens ydelse negativt. Vigtig oplysninger, man særligt skal være opmærksom på. 1 Anvendelsesområder Piranha-dykpumper er konstrueret til pumpning af spildevand, der indeholder fækalier fra bygninger og steder, som ligger under kloakniveau. Derudover er Piranha-dykpumper ideelle til effektiv og økonomisk afvanding under tryk via rør med en lille diameter til private, offentlige og industrielle formål. Bestemmelserne i DIN EN samt de lokale bestemmelser skal overholdes. Den højst tilladte temperatur på det pumpede medium er 40 C. 1.1 Godkendelser af eksplosionssikring Motorerne i Piranha-serien er certificeret som eksplosionssikre i henhold til FM Class 1 Div. 1 gruppe C og D (60 Hz, US), ATEX 2014/34/EC, II 2G Ex db IIB T4 Gb. 2 Sikkerhed De generelle og specifikke retningslinjer for tilstand og sikkerhed er beskrevet i brochuren Sikkerhedsinstrukser for Sulzer-produkter type ABS. Hvis noget er uklart, eller der skulle opstå spørgsmål vedrørende sikkerheden, bør du kontakte producenten Sulzer. Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, når disse er under opsyn eller får vejledning i sikker brug af enheden og forstår de involverede faremomenter. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. 2.1 Særlige bemærkninger om brugen af eksplosionssikre pumper i eksplosionsfarlige miljøer. 1. Eksplosionssikre dykpumper må kun anvendes, når det termiske sensorsystem er tilsluttet. 2. Hvis der anvendes svømmerafbrydere, skal disse sluttes til et egensikkert elektrisk kredsløb "Beskyttelsesklasse EX (i)" i overensstemmelse med VDE Afmonterings- og reparationsarbejder på eksplosionssikre dykpumper må kun udføres af autoriseret personale i særligt autoriserede værksteder. 2.2 Specielle forhold for sikker brug af eksplosionssikre motorer af S-typen. 1. Det integrerede kraftkabel skal beskyttes på en passende måde mod mekaniske skader og termineres i en passende terminal. 2. På pumpemotorer, der er beregnet for brug med sinusformede forsyninger på 50/60 Hz, skal varmebeskyttelsesanordningerne være tilsluttet på en sådan måde, at maskinen isoleres fra forsyningen i tilfælde af, at statoren når 130 C. 3. På pumpemotorer, der er beregnet for brug med variable frekvens- eller ikke-sinusformede forsyninger, skal varmebeskyttelsesanordningerne være tilsluttet på en sådan måde, at maskinen isoleres fra forsyningen i tilfælde af, at statoren når 100 C for T4-klassificerede maskiner eller 160 C for T3-klassificerede maskiner. 4. Disse motorenheder er ikke beregnet til brugerservice eller -reparation, og ved enhver foranstaltning, der kan påvirke eksplosionsbeskyttelseskarakteristika, henvises der til producenten. De maksimalt tilladte flammestisinterval er mindre end det, der er specificeret i EN :2014.

4 4 Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 3 Tekniske data Detaljerede tekniske oplysninger er tilgængelige i det tekniske dataark for den nedsænkelige Dykkede grinderpumpe type ABS Piranha S10 - PE125, som kan hentes på > Products & Services > Pumps and Systems. Støjniveau 70 db. Dette kan overskrides i visse tilfælde. 3.1 Type plader Vi anbefaler, at du gemmer dataene fra standardnavneskiltene på pumpen i den tilhørende formular herunder og holder den opdateret som en referencekilde ved bestilling af reservedele, gentagne ordrer og almindelige forespørgsler. Angiv altid pumpetypen, varenummeret og serienummeret ved enhver kommunikation. Piranha-PE-pumper er som standard mærket til brug på risikofyldte steder (Ex) og er forsynet med et standardnavneskilt, der indeholder tekniske data og et sekundært navneskilt for at bekræfte, at pumpen er Exmærket (eksempler herunder). Hvis Piranha-PE-pumpen serviceres eller repareres på et værksted, der ikke er Ex-godkendt, må den ikke længere anvendes på risikofyldte steder, og Ex-navneskiltet skal fjernes. Liste Typ Pumpetype Nr Enhedsnummer. Sn Serienummer. xx/xxxx Produktionsdato (uge/år) U N Mærkespænding V I N Mærkestrøm A Ph Antal faser Hz Frekvens Hz P1 Optaget effekt kw P2 Afgivet effekt kw 1/min Hastighed r/min Cos φ Effektfaktor pf NEMA NEMA-kode Qmax Maks. gennemstrømning m 3 /h Hmax Maks. løftehøjde m Ø Imp. Pumpehjulets diameter mm DN Udløbsdiameter mm Standardnavneskilt xx/xxxx IP Typ Nr Sn UN IN Ph Hz P1: Cos φ n P2: Weight Qmax Hmax DN Hmin Ø Imp Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Wexford, Ireland. Made in Ireland Piranha-PE Piranha-S Ex-navneskilt Baseefa 03ATEX07..X II 2G Ex db IIB T4 Gb 0102 II 2G Ex db IIB T4 Gb Do not open while energized Nicht unter Spannung öffnen Piranha-PE Piranha-S

5 Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 5 4 Generelle designfunktioner Dyksnittepumpe med et hydraulisk kværnsystem. Kværnsystemet sidder foran pumpehjulet og består af en rotorkværn kombineret med en stationær skærering, som er monteret på en spiralformet bundplade. 4.1 Designfunktioner Piranha-S Løftegreb i støbejern og bøjle i stål 2 Øvre leje enkelt række 3 Motor med varmesensorer 4 Motorhus 5 Test tryk 6 Aksel i rustfrit stål 7 Nederste leje dobbeltrække 8 Oliesmurt læbepakning 9 Lejehus 10 Diffusor 11 Justeringsskrue til bundplade 12 Fugtsensor (DI) 13 Oliekammer 14 Test drænprop til oliekammer / tryk 15 Mekaniske forsegling 16 Pumpehjul 17 Rotorkværn 18 Skærering (monteret på bundplade) 19 Bundplade 18 Kværnsystem

6 6 Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 4.2 Designfunktioner Piranha-PE Dyksnittepumpe med et hydraulisk kværnsystem og en rigtig god økonomisk motor Skrue til trykudløsning 2 Motorhus 3 10-pols terminalblok 4 Fugtsensor (DI) 5 Oliekammer 6 Test drænprop til oliekammer / tryk 7 Løftebøjle i rustfrit stål 8 Øvre leje enkelt række 9 Motor med varmesensorer 10 Aksel i rustfrit stål 11 Motorkammer 12 Nederste leje dobbeltrække 13 Lejehus 14 Mekaniske forseglinger 15 Fastgørelsesplade til forseglinger 16 Test motorkammers drænprop/tryk 17 Diffusor 18 Pumpehjul 19 Rotorkværn 20 Skærering (monteret på bundplade) 21 Bundplade

7 Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 7 5 Vægte BEMÆRK: Vægt på mærkeplade er kun for pumpe og kabel. 5.1 Piranha-PE Sokkelkonsol og fastgørelsesbeslag Pumpefod (transportabel) Strømkablet Pumpe (uden kabel) kg (lbs) kg (lbs) kg (lbs) kg (lbs) Piranha 400 V 1) 208 V 2) 230 V 2) 460 V 2) 600 V 2) 50 Hz 60 Hz PE 30/2D 4 (9) 4 (9) 0.3 (0.7) (198) PE 55/2D, PE 70/2D 7 (15) 4 (9) 0.4 (0.9) (287) PE 90/2D, PE 110/2D 7 (15) 4 (9) 0.4 (0.9) (331) PE 25/2W 4 (9) 4 (9) (0.4) 0.18 (0.4) (176) PE 28/2D 4 (9) 4 (9) (0.3) 0.14 (0.3) 0.14 (0.3) 0.14 (0.3) 80 (176) PE 35/2W 4 (9) 4 (9) (0.5) 0.23 (0.5) (176) PE 35/2D 4 (9) 4 (9) (0.4) 0.14 (0.3) 0.14 (0.3) 0.14 (0.3) 80 (176) PE 45/2W 4 (9) 4 (9) (0.5) 0.23 (0.5) (176) PE 45/2D 4 (9) 4 (9) (0.5) 0.18 (0.4) 0.18 (0.4) 0.14 (0.3) 80 (176) PE 80/2D 7 (15) 4 (9) (0.5) 0.23 (0.5) 0.18 (0.4) 0.14 (0.3) 130 (287) PE 100/2D, 7 (15) 4 (9) (0.5) 0.23 (0.5) 0.23 (0.5) 0.18 (0.4) 160 (353) PE 110/2D 7 (15) 4 (9) (0.5) 0.23 (0.5) 0.23 (0.5) 0.23 (0.5) 160 (353) PE 125/2D 7 (15) 4 (9) (0.5) 0.23 (0.5) 0.23 (0.5) 0.23 (0.5) 160 (353) 1) Vægt pr. meter. 2) Vægt pr. fødder. 5.2 Kæde (DIN 763) Størrelse (mm) 5 x 35 6 x 42 8 x x x 82 Vægt pr. meter (kg) Ekstraudstyrets vægt ud over det anførte skal også medregnes ved specifikation af arbejdsbelastninger for evt. løfteudstyr. Kontakt din lokale Sulzer-repræsentant inden installering.

8 8 Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 6 Transport og opbevaring 6.1 Transport Dykpumpen må ikke tabes eller kastes under transport. Enheden er udstyret med løfteudstyr, hvor man kan montere kæde og bøjle i forbindelse med transport. Enheden må aldrig hives op eller sænkes ved hjælp af strømkablet. Noter hele enhedens vægt. Talje og kæde skal være korrekt dimensioneret for at kunne bære enhedens vægt og overholde de gældende sikkerhedsregler. Alle relevante sikkerhedsanvisninger og almindelig god teknisk praksis skal overholdes. 6.2 Opbevaring 1. Når pumpen opbevares igennem længere tid, skal den beskyttes mod fugt og ekstreme forhold med varme og kulde. 2. For at undgå, at de mekaniske forseglinger kommer til at sidde fast, anbefales det, at pumpehjulet med jævne mellemrum drejes ved håndkraft. 3. Hvis pumpen tages ud af brug, skal olien skiftes, før den opbevares. 4. Efter opbevaringen skal pumpen undersøges for at se, om den er beskadiget, oliestanden skal kontrolleres, og det skal kontrolleres, at pumpehjulet kan drejes frit Beskyttelse af motorens tilslutningskabel mod fugt Motortilslutningskablerne er beskyttet mod indtrængning af fugt langs kablet, idet kabelenderne er tætnet ved hjælp af beskyttelseshylstre. Endestykkerne på kablerne må aldrig nedsænkes i vand, da beskyttelseskappen kun yder beskyttelse mod vandsprøjt og lignende (IP44) og ikke fungerer som en vandtæt forsegling. Kappen skal kun fjernes umiddelbart før, der sker en elektrisk tilslutning af pumperne. Ved opbevaring eller installation skal man før udlæggelsen og tilslutningen af strømkablet være særligt opmærksom på, at der ikke kan opstå vandskade på steder, hvor der er risiko for oversvømmelse. Hvis der er risiko for, at der trænger vand ind, skal kablet sikres, så enden ligger over det højest mulige vandniveau ved oversvømmelse. Undgå i den forbindelse at beskadige kablet eller dets isolering.

9 Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 9 7 Montering og installation Bestemmelserne om brug af pumper i spildevandsanlæg i kombination med samtlige regler vedrørende brugen af eksplosionssikre motorer skal overholdes. Kabelkanalen til kontrolpanelet skal forsegles gastæt ved hjælp af skum, efter at kablet og kontrolkredsløbene er blevet trukket igennem. Især sikkerhedsbestemmelserne vedrørende arbejde i lukkede områder i spildevandsanlæg bør overholdes, ligesom almindelig, god teknisk praksis bør følges. Når det gælder den transportable Piranha-version, skal kablerne føres således, at de ikke bliver bukket eller knebet. Tilslut udløbsrøret og kablet. Du kan finde yderligere oplysninger om dette i afsnittet Elektrisk tilslutning. Placer pumpen på et hårdt underlag for at undgå, at den vælter eller graver sig ned. Pumpen kan også boltes fast på fundamentet eller hænges op i håndtaget et lille stykke over bunden. Slanger, rør og ventiler skal være dimensioneret, så de passer til pumpens ydeevne. 7.1 Installationseksempel, betonpumpebrønd 1 Pumpebrøndsdæksel 2 Ventilationsrørledning 3 Pumpebrøndsdæksel 4 Hylster til kabelbeskyttelseskanalen til kontrolpanelet 5 Kæde 6 Indløbsrør 7 Svømmerafbryder 8 Dykpumpe 9 Betonpumpebrønd 10 Sokkel 11 Styrerør * 12 Udløbsrør 13 Kontraventil 14 Spærreventil 15 Strømkabel til motor * Montering af føringsrør er obligatorisk, når pumpen monteres på en piedestal. De systemer, der er omfattet af DIN 1986, skal være udstyret med en overløbsbugtning i udløbsrøret. 7.2 Udløbsrør Udløbsrøret skal installeres i overensstemmelse med de relevante bestemmelser. DIN 1986/100 og EN gælder især i følgende tilfælde: Udløbsrøret skal være forsynet med en overløbsbugtning (180 bøjning) over overløbsniveau og bør da flyde - ved hjælp af tyngdekraften - ind i opsamlingsrøret eller kloakken. Udløbsrøret må ikke sluttes til et nedløbsrør. Der må ikke sluttes andre indløbsrør eller udløbsrør til dette udløbsrør. Udløbsrøret skal installeres, så det ikke udsættes for frost. Aftræksslangen tilsluttes ved hjælp af en bøsning, der skubbes på det lodrette udtag øverst på opsamlingsbeholderen. Den skal være et konstant tværsnit (min. DN 70) og stige løbende hele vejen op over toppen.

10 10 Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 8 Elektrisk tilslutning Før pumpen tages i brug, skal en ekspert kontrollere, at den er forsynet med en sikringsenhed. Jordforbindelse, nulleder, jordafledningsafbrydere osv. skal overholde de gældende lokale bestemmelser for strømforsyning, og en kvalificeret tekniker skal kontrollere, at disse enheder fungerer korrekt. Strømforsyningen på opstillingsstedet skal overholde VDE og andre lokale bestemmelser med hensyn til tværsnit og maksimalt tilladt spændingsfald. Den spænding, der fremgår af pumpens typeskilt, skal være den samme som forsyningsspændingen. Strømkablet skal være udstyret med en tilstrækkeligt dimensioneret træg sikring i overensstemmelse med den normerede spænding for pumpen. Tilslutningen til strømforsyning og af selve pumpen til terminalerne på kontrolpanelet skal foretages af en kvalificeret tekniker i overensstemmelse med både ledningsdiagrammet for kontrolpanelet og motorens koblingsskemaer. Alle relevante sikkerhedsanvisninger og almindelig god teknisk praksis skal overholdes. Ved brug i det fri gælder følgende VDE-bestemmelser: Dykpumper, der bruges udenfor, skal tilsluttes et el-kabel på mindst 10 m. Der kan gælde andre regler i andre lande. Hvis pumpen skal bruges i udendørs springvand, havedamme og lignende, skal den sluttes til via en fejlstrømsafbryder (RCD), der har en nominel reststrøm på maks. 30 ma. BEMÆRK: Kontakt en elektriker. 8.1 Temperaturovervågning Varmesensorerne i statorvindingerne forhindrer overopvarmning af motoren. Piranha-motorer er som standard forsynet med bimetalliske varmesensorer i statoren i Piranha-PE og Ex Piranha-S, og som ekstraudstyr i ikke-ex Piranha-S Eksplosionssikre pumper kan kun anvendes i eksplosive miljøer, når der er monteret termiske sensorer på dem (ledninger: FO, F1). 8.2 Forseglingsovervågning Piranha-PE og Piranha-S pumper leveres med en fugtsensor, der registrerer og giver besked om indløb af vand i motoren og oliekamrene. DI fås som ekstraudstyr til Piranha-S, og i Ex-versionen overvåger den kun motorkammeret. BEMÆRK: Hvis DI-tætningsovervågningen bliver aktiveret, skal enheden straks tages ud af drift. Kontakt herefter Sulzer kundeservice. Ved drift af Piranha-PE pumpen med varme- og/eller fugtsensorer slået fra bortfalder alle garantikrav i den forbindelse.

11 Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Ledningsdiagrammer Enkeltfaset: 50 Hz: R C S PE blk gry br 1 1. Trefaset: 50 Hz: R S C F1 FO PE Hz: R S C PE 50 Hz: R S C F1 FO DI PE BEMÆRK: R = Kørsel S = Start C = Nul (fælles) F1 & F0 = Termisk sensor DI = Tætningsovervågning PE = Jord blk = Sort gry = Grå br = Brun Hz: T1 T2 T PE Hz: U V W PE blk gry br 50 Hz: U V W F1 FO PE Hz: U V W F1 FO DI PE U1 V1 W1 V2 W2 U2 F1 FO DI PE Piranha 50 Hz Enkeltfaset Trefaset S10/4, S12/2, S17/2 Piranha 60 Hz - - S10/4-Ex, S12/2-Ex, S17/2-Ex S10/4 S10/4-Ex, S12/2, S12/2-Ex, S17/2, S17/2-Ex S10/4 S10/4-Ex, S20/2, S20/2-Ex, S26/2, S26/2-Ex, PE25/2C-Ex, PE35/2C-Ex, PE45/2C-Ex S13/4, S12/2, S17/2, S21/2, S26/2 S13/4-Ex S12/2-Ex, S17/2-Ex, S21/2-Ex, S26/2-Ex - - S13/4 S13/4-Ex, S12/2, S12/2-Ex, S17/2, S17/2-Ex, S21/2, S21/2-Ex, S26/2, S26/2 (DO5)* S26/2-Ex, PE30/2C-Ex S10/4 S10/4-Ex, S20/2, S20/2-Ex, S30/2, S30/2-Ex, PE28/2C-Ex, PE35/2C-Ex, PE45/2C-EX, PE80/2E-EX PE100/2E-EX PE110/2E-EX, PE125/2E-EX PE55/2E-Ex PE70/2E-Ex, PE90/2E-Ex, PE110/2E-Ex - * 400/695V Det er vigtigt at bruge de korrekte kondensatorer med enkeltfasepumper. Hvis der anvendes forkerte kondensatorer, kan motoren udbrænde.

12 12 Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 8.4 Kontrol af omdrejningsretningen Ved trefasede enheder skal omdrejningsretningen kontrolleres grundigt af en kvalificeret tekniker, når enheden tages i brug første gang, og når den anvendes et nyt sted. Ved kontrol af omdrejningsretningen skal dykpumpen sikres på en sådan måde, at det roterende pumpehjul eller den deraf følgende luftstrøm ikke kan forvolde personskade. Stik aldrig hænderne ind i hydrauliksystemet!! Når du kontrollerer rotationsretningen, og når du starter enheden, skal du være meget opmærksom på STARTREAKTIONEN. Dette kan være meget kraftigt og få pumpen til at rykke i den modsatte retning i forhold til drejningsretningen. Set ovenfra er drejningsretningen korrekt, hvis pumpehjulet drejes med uret. BEMÆRK: Startreaktionen sker mod uret. Hvis flere pumper er sluttet til et enkelt kontrolpanel, skal hver enhed kontrolleres separat. Strømforsyningskablet til kontrolpanelet skal forløbe med uret. Rotationsretningen vil være korrekt, når kablerne er tilsluttet som vist på ledningsdiagrammet og i henhold til kablernes påskrift. 8.5 Ændring af omdrejningsretning Rotationsretningen må kun ændres af en kvalificeret person. Hvis omdrejningsretningen ikke er korrekt, kan denne ændres ved at foretage en omskiftning af to faser for strømforsyningskablet i kontrolpanelet. Rotationsretningen skal kontrolleres igen herefter. BEMÆRK: Enheden til registrering af rotationsretningen overvåger strømforsyningens eller nødgeneratorens rotationsretning. 9 Idriftsættelse I eksplosive miljøer skal du under opstart og brug af pumperne sikre, at pumpedelen er fyldt med vand (tørkørsel), eller at den er sænket ned i vandet (vådinstallation). Sørg i så fald for, at pumpen mindst sænkes ned på den dybde, der fremgår af databladet. Pumpen må ikke bruges til andre formål, herunder for eksempel snorkling eller tørkørsel. Før enheden sættes i drift, bør den kontrolleres, og der bør udføres en funktionstest. Man skal især være opmærksom på følgende: Er de elektriske tilslutninger blevet udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser? Er de termiske sensorer tilsluttet? Er tætningsovervågningsenheden installeret korrekt (hvis monteret)? Er motorens maksimalafbryder indstillet korrekt? Er strøm- og styrekredskablerne monteret korrekt? Blev pumpebrønden rengjort? Er pumpestationens indløb og udløb blevet rengjort og kontrolleret? Er rotationsretningen korrekt - selv ved kørsel med nedgenerator? Fungerer niveaukontrolafbryderne korrekt? Er de nødvendige skydeventiler åbne (hvis monteret)? Går kontraventilerne let (hvis monteret)?

13 Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Vedligeholdelse og service For at undgå fare skal et evt. beskadiget strømforsyningskabel udskiftes af fabrikanten eller på dennes serviceværksted eller af en tilsvarende kvalificeret person. Før vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes, skal pumpen kobles helt fra strømforsyningen af en kvalificeret tekniker, og det skal sikres, at den ikke utilsigtet kan blive tilsluttet igen. Servicering må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Ved udførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejde skal sikkerhedsbestemmelser vedrørende arbejde i lukkede områder i kloakanlæg samt almindelig god teknisk praksis følges. De vedligeholdelsestips, der gives her, er ikke beregnet til gør-det-selv -reparationer, da dette kræver særlig teknisk viden Generelle vedligeholdelsestips Sulzer-dykpumper er pålidelige kvalitetsprodukter, der alle har været underkastet en grundig kontrol, inden de har forladt fabrikken. Forseglede kuglelejer i kombination med vores overvågningsenheder sikrer en optimal pumpedriftssikkerhed, hvis pumpen er blevet tilsluttet og anvendt i overensstemmelse med driftsanvisningerne. Skulle der alligevel opstå en fejl, skal du ikke forsøge at udbedre den, men søge hjælp hos Sulzer kundeservice.dette gælder især, hvis pumpen konstant kobles fra af de termiske sensorer i temperaturkontrolsystemet eller tætningsovervågningssystemet (DI) på grund af overbelastning i kontrolpanelet. Vi anbefaler, at pumpen efterses og vedligeholdes med regelmæssige mellemrum, da dette forøger levetiden. Serviceintervallerne varierer for Piranha-PE-pumper, afhængigt af installation og anvendelse. Kontakt dit lokale Sulzer-servicecenter for yderligere oplysninger om anbefalede serviceintervaller. Med en vedligeholdelseskontrakt med vores serviceafdeling vil du få den bedst mulige tekniske service. Der må kun anvendes originale reservedele fra fabrikanten ved reparation. Sulzer garantibestemmelser gælder kun, hvis eventuelle reparationsarbejder er blevet udført af et af Sulzer godkendt værksted, og hvis der har været anvendt originale Sulzer-reservedele. BEMÆRK: Piranha-PE-pumper er som standard godkendt til brug i farlige omgivelser (Ex) og er udstyret med et sekundært Ex-navneskilt med EX-data. Hvis Piranha-PE-pumpe serviceres eller repareres på et værksted, der ikke er Ex-godkendt, må den ikke længere anvendes på farlige steder, og Ex-navneskiltet skal fjernes Kværnesystem Kværnesystemet i Piranha er en del, der slides, og det kan derfor være nødvendigt at udskifte det. Hvis systemets skærefunktion ikke er god nok, kan det forringe effekten. Vi anbefaler, at kværnen efterses regelmæssigt. Dette er særligt vigtigt, hvis pumpen bruges til spildevand med sand. Det anbefales at kontrollere og vedligeholde pumpen med jævne mellemrum for at øge pumpens levetid. Sulzer' serviceafdeling står parat til at rådgive dig om anvendelse af pumperne til de formål, du måtte have, og hjælpe dig med at løse de pumpeproblemer, der måtte opstå 10.3 Oliepåfyldning og -udskiftning Motorkammeret (Piranha-PE), og oliekammeret mellem motoren og hydraulikdelen (Piranha -PE & Piranha-S), er påfyldt fra fabrikken. Det er kun nødvendigt at skifte olie: Ved angivne serviceintervaller (få oplysninger om dette ved at kontakte dit lokale Sulzer-servicecenter). Hvis DI-fugtsensorer registrerer indløb af vand i forseglingskammer eller motorkammeret. Efter reparation, der kræver, at olien tappes af. Hvis pumpen tages ud af brug, skal olien skiftes, før den opbevares.

14 14 Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Instruktioner i, hvordan oliekammeret drænes og opfyldes 1. Løsn propskruen tilstrækkeligt til at frigive et eventuelt tryk, der måtte være opbygget, og stram til igen (for placering, se side 5 og 6). Før det gøres, placeres et stykke stof over propskruen for at opfange eventuelle oliesprøjt, når trykket i pumpen reduceres. 2. Placer pumpen i vandret position over en oliesump til spildolie med drænhullet nedad. 3. Fjern propskruen og forseglingsringen fra drænhullet. 4. Når olien er drænet helt væk, drejes pumpen, så drænhullet befinder sig øverst. 5. Vælg den krævede mængde olie fra tabellen over påfyldningsmængder og påfyld langsomt olie via drænhullet. 6. Sæt propskruen og forseglingsringen på igen Oliepåfyldningsmængde Piranha Motorstørrelse Oliekammer (liter) S S10/4 - S26/ PE PE30/2-C 0.43 PE55/2-E - PE125/2-E 0.68 Specifikation Piranha-S: hvidt mineral VG15 FP175C Piranha-PE: hvidt mineral VG8 FP153C 10.5 Lejer og mekaniske forseglinger Piranha-pumper er forsynet med kuglelejer, der er smurt i hele deres levetid. Forsegling af akslen sker ved hjælp af dobbelte mekaniske forseglinger (Piranha-PE), og mekanisk forsegling / læbepakning (Piranha-S). Når de er fjernet, kan lejer og forseglinger ikke genbruges og skal erstattes på et godkendt værksted med originale Sulzer-reservedele Bemærkninger om vedligeholdelse af løftestationer i overensstemmelse med EN Det anbefales, at løftestationen efterses på månedlig basis, og at den kontrolleres for funktionsdygtighed. I overensstemmelse med EN-bestemmelser skal løftestationen vedligeholdes af en kvalificeret person med følgende intervaller: i erhvervsejendomme hver tredje måned. i lejlighedskomplekser hver sjette måned. i enfamiliehuse en gang om året. Derudover anbefales det, at der indgås en vedligeholdelseskontrakt med en kvalificeret virksomhed Rengøring Hvis pumpen bruges mobilt, skal den rengøres efter hver brug ved at pumpe klart vand igennem pumpen med henblik på at undgå smudsaflejringer og skorpedannelse. Ved faste installationer anbefaler vi, at det automatiske niveaukontrolsystem kontrolleres for funktionsdygtighed med regelmæssige mellemrum. Ved aktivering af vælgerkontakten (indstilling HÅND ) tømmes pumpebrønden. Hvis der ses smudsaflejringer på svømmerne, skal disse rengøres. Efter rengøring skal pumpen skylles igennem med klart vand, og en række automatiske pumpecyklusser skal køres igennem.

15 Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Ventilation af diffusoren Efter nedsænkning af pumpen i en pumpebrønd fuld af vand vil der dannes en luftlomme i diffusoren, som vil forårsage pumpeproblemer. I sådanne tilfælde skal pumpen hæves lidt og derefter sænkes igen. Gentag om nødvendigt ventilationsproceduren. Vi anbefaler på det kraftigste, at tørt installerede Piranha-pumper føres tilbage i pumpebrønden ved hjælp af det (borede og bankede) hul, som diffusoren er forsynet med. 11 Fejlfindingsvejledning Funktionsfejl Årsag Løsning Pumpen kører ikke Fugtsensor er deaktiveret. Kontrollér, om olieproppen er løsnet eller beskadiget, eller find og udskift den fejlbehæftede mekaniske forsegling/de beskadigede o-ringe. Skift olie. 1) Pumpen tændes og slukkes en gang imellem Tilsidesættelse af niveaukontrol. Pumpehjul sidder fast. Spærreventil lukket, kontraventil blokeret. Temperatursensor er deaktiveret. Kontrollér, om svømmeafbryderen er fejlbehæftet eller sammenvinklet og anbragt i FRA-positionen i sumpen. Undersøg og fjern det fastklemte objekt. Kontrollér mellemrummet mellem skovlhjulet og bundpladen, og justér eventuelt. Åbn spærreventil, fjern det, som blokerer kontraventilen. Motoren genstartes automatisk, når pumpen afkøles. Kontrollér varmerelæindstillingerne i kontrolpanelet. Kontrollér, om pumpehjulet er blokeret. Hvis det ikke er noget af det ovenstående, skal den til service. 1) Lav løftehøjde eller flow Forkert drejningsretning. Skift drejning ved at ombytte de to faser i strømforsyningskablet. Afstanden mellem pumpehjul og Formindsk afstand. bundplade er for stor Spærreventil er delvis åben. Åbn ventilen helt. For meget støj eller Fejlbehæftet leje. Udskift leje. 1) vibration Tilstoppet pumpehjul. Fjern og rengør de hydrauliske dele. Forkert drejningsretning. Skift drejning ved at ombytte de to faser i strømforsyningskablet. Fejl ved test af Vand i motoren. Udskift stator. 1) højspænding Statorisolering beskadiget. Udskift stator. 1) Strømkabel eller -ledning er beskadiget. Udskift strømkablet. 1) Fejl ved Ohm-test Statorfejl. Reparer/udskift stator. 1) Før påbegyndelse af enhver form for kontrol eller reparation af pumpen, skal pumpen kobles heltfrastrømforsyningen af en kvalificeret tekniker, og det skal sikres, at den ikke utilsigtet kan blive tilsluttet igen. 1) Pumpe skal indleveres på godkendt værksted.

16 SERVICEJOURNAL Pumpetype: Serienummer: Dato Driftstimer Kommentarer Underskriv

17 SERVICEJOURNAL Dato Driftstimer Kommentarer Underskriv

18 SERVICEJOURNAL Dato Driftstimer Kommentarer Underskriv

19 SERVICEJOURNAL Dato Driftstimer Kommentarer Underskriv

20 Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Ireland Tel Fax

Installations- og betjeningsanvisninger

Installations- og betjeningsanvisninger Tørt Opstillet Spildevandspumpe Type ABS AFC 50/50-2046 15975180DA (11/2015) Installations- og betjeningsanvisninger www.sulzer.om 2 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige

Læs mere

Spildevandspumpe til gråt spildevand type ABS MF 154-804 Dykkede grinderpumpe type ABS Piranha 08/09

Spildevandspumpe til gråt spildevand type ABS MF 154-804 Dykkede grinderpumpe type ABS Piranha 08/09 Spildevandspupe til gråt spildevand type ABS MF 154-804 1010-00 15975131DA (08/2015) DA Installations- og betjeningsanvisninger www.sulzer.o 2 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de

Læs mere

Drænpumpe til gråt spildevand type ABS IP 900

Drænpumpe til gråt spildevand type ABS IP 900 1084-00 159705178DA (05/2015) DA Vejledning i installation og betjening www.sulzer.om 2 Vejledning i installation og betjening (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Drænpumpe til gråt spildevand

Læs mere

Dykkede spildevandspumpe type ABS AS 0530-0841

Dykkede spildevandspumpe type ABS AS 0530-0841 15975045 DA (02/2015) 1006-00 DA Installations- og betjeningsanvisninger www.sulzer.o 2 Installations- og betjeningsanvisninger (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 0530 0631 0830 0840 0630 0641

Læs mere

Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse

Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse 04/2016 Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse www.sulzer.com 2 Vejledning i installation, betjening og vedligeholdelse (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Dykkede spildevandspumpe

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO PUMPESTATIONER Flygt Micro Pumpestationer til dræning og spildevand Flygt Micro pumpestationer findes i flere forskellige størrelser og udførelser,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Caprari KCT grinderpumper

Caprari KCT grinderpumper Caprari KCT grinderpumper Dykkede pumper m/kniv KCT-serien af dykkede pumper er i stand til at trykke vand indeholdende faste eller trævlede materialer, fra private ejendomme, villaer, campingpladser,

Læs mere

DEUTSCH Silencium

DEUTSCH Silencium DEUTSCH D 8217-3033-01 Silencium S SVENSKA 1. 2. 2 SVENSKA S 3. 4. 3 DANSK DK GENERELT De har købt en havekværn, som er effektiv og af høj kvalitet. Læs følgende instrukser omhyggeligt igennem for at sikre,

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

ABS Robusta-drænpumpe

ABS Robusta-drænpumpe 1081-01 Type tested and monitored 15970230DA (12/2013) DA Vejledning i installation og betjening www.sulzer.om 2 Vejledning i installation og betjening (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 200

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Garagedonkraft, 2 tons

Garagedonkraft, 2 tons EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137907. (Indgår også i Værkstedssæt 913908) Davidsen

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Drænpumpe til gråt spildevand type ABS Robusta 200 og 300

Drænpumpe til gråt spildevand type ABS Robusta 200 og 300 Drænpupe til gråt spildevand type ABS Robusta 200 og 300 1081-02 Type tested and onitored 15970230DA (10/2015) DA Vejledning i installation og betjening www.sulzer.o 2 Vejledning i installation og betjening

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Brugervejledning pumper EF/EW/EC/EA serien

Brugervejledning pumper EF/EW/EC/EA serien 0312 Brugervejledning pumper EF/EW/EC/EA serien EW EW EA EA EF EF EC EC INGENIØR- & HANDELSAKTIESELSKAB Tlf. 4386 8333. Fax 4386 8388. e-mail: klee@klee.dk. www.klee.dk Brugervejledning E-serie spildevandsdykpumper

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere