Beretning Bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2015. Bestyrelsen"

Transkript

1 Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer i en forening af Skovparkens størrelse. Bestyrelsen er jo sammensat af nogle gamle erfarne rotter samt et par yngre og idérige medlemmer. Hertil kommer at vi også har mulighed for at benytte løse medlemmer som gerne giver en hjælpende hånd. Arealer Det er dejligt at se de opsatte skraldespande blive brugt flittigt, og der har allerede været efterspørgsler på om der kunne komme lidt flere, der hvor man mener at der med fordel kunne sættes yderligere op. Vore bord-bænkesæt er nu placeret fast og der er udlagt træflis under, så gartneren også kan komme til at slå græs omkring dem uden at skulle flytte dem først. Som nogle nok har konstateret, har vi været rundt og fælde enkelte træer i firkantbedene, grunden er at der nogle steder er træer der er blevet så store at de totalt skygger for folks haver. De fældede træer vil selvfølgelig blive erstattet af nye små træer, så der igen går mange år før der skal udtyndes. Behovet for udtynding er voksende og vi vil derfor fremover se en stille og rolig udskiftning af træer rundt om i området. Beboerne her i området har været og er fortsat delte i holdningerne til om der skal sprøjtes imod mælkebøtter i de grønne områder! Nu er vi så fritaget for den diskussion, idet vi ganske simpelt ikke kan få fat i nogen der VIL påtage sig den opgave, da der er så mange påbud og restriktioner omkring det at sprøjte et så stort område, samtidig fremgår der et begrænsningspåbud, omkring sprøjtning, i den sidst vedtagne lokalplan for Skovparken. Vi vil derfor forsøge at holde mælkebøtterne nede ved en tidligere og mere hyppig græsslåning. Alternativt er der et godt weekend job for evt. interesserede frivillige med manuel fjernelse af mælkebøtter. Tilmelding er ikke nødvendig Foreningen har også en smuk og hyggelig sø ovre ved Mårvænget, med såvel fisk, fugle, insekter og skøn natur og et bord-bænkesæt hvor man i fred og ro kan nyde naturen og nyde en tår kaffe. I den forbindelse vil jeg gerne takke Martin Søholm For det store arbejde

2 han udfører med at holde dette område rent, naturligt og levedygtigt, så tag en tur derover og nyd området. Vi har igennem en længere tid haft lidt diskussioner omkring den lund der ligger tættest på den vestlige ende af Mårvænget, hvor en stor del af lunden nu har nået en højde hvor der skygges ind i enkelte haver. En undersøgelse af historien omkring dette område viste at kommunen havde en forpligtigelse omkring beplantning af dette område, en plan der så helt anderledes ud end det vi ser i dag! Det viser sig at foreningen i forbindelse med overtagelsen af området, havde netop spørgsmålet om beplantning i området omkring Mårvænget oppe og vende på en generalforsamling hvor der blev vedtaget at området skulle have et mere moderne look, det er derfor at området så ser ud som det gør i dag, med lunde og bakker (kælkebakken, der måske godt kunne trænge til en opdatering) og den før nævnte sø, det vilde look i det nordlige område var også en del af denne beslutning. Hvis vi skal ind og gøre noget i dette område, taler vi om en stor investering idet vi her, ikke kan nøjes med at fælde nogle enkelte træer, men et helt område. Kommunen skal give sin tilladelse til at vi overhovedet må fælde og bestemmer også om der i givet fald skal genplantes. Da vi ikke kender de økonomiske konsekvenser omkring dette arbejde bortset fra at de forventes at blive forholdsvis store, må det være en generalforsamling der skal beslutte om det skal gøres. Dvs. først et forslag med økonomi og konsekvenser og herefter en beslutning. Jeg skal gentage at det er forbundet med politianmeldelse hvis der er nogen der, som tidligere, går ind og fælder i området hvis det ikke er klart aftalt med bestyrelsen, en sådan aftale skal foreligge skriftligt iht. Normal praksis. Så har der jo været lidt forvirring omkring den sydlige sti, imellem varmecentralen og Egernvænget. Stien samt tilsvarende nordlige sti, er en del af foreningens fællesområde beskrevet i det skøde foreningen, i sin tid, fik overdraget af Kommune. Af forskellige årsager blev der i tidernes morgen indgået en aftale med Kommunen om at de påtog sig vedligeholdelsen af sti arealet hele vejen rundt om Skovparken, altså også stien ind imod Juelsberg. I gennem rigtig mange år har foreningen rykket Kommunen for at leve op til aftalen, bl.a. at få rettet stien op efterhånden som den blev for ujævn at cykle på. Det som Kommunen udførte har generelt kun været vintervedligehold, dvs. saltning, som til gengæld blev udført i overmål, sommervedligehold mm. har foreningen i gennem mange år selv stået for. Hver gang vi har rykket Kommunen for noget omkring sti området, har tilbagemeldingen været, at det kunne ikke passes ind i budgettet og der var ikke penge til rådighed, men det kunne komme med på næste års budget, hvilket det så i øvrigt aldrig kom.

3 Stor var glæden da vi endelig i slutningen af 2014 oplevede at Kommunen gik i gang med at arbejde med stien, indtil vi i bestyrelsen modtag en mail fra Teknik og Miljø om, at stien nu blev gravet op og udskiftet med en grussti i 2 meters bredde! Da vi henvendte os for at høre hvad man havde gang i, lød beskeden: at det skulle vi slet ikke blande os i da stien var offentlig ejendom! Efter et par møder hvor vi fremlagde vores skøde og Kommunens Juridiske rådgiver havde været inde over, måtte Kommunen så erkende at stien var Skovparkens ejendom i lighed med de øvrige fællesarealer. Vi meddelte herefter kommunen at vi selvfølgelig forventede en genopretning af stien som den var, altså en flisesti i 3 meter bredde så den ikke ville afvige fra den øvrige arkitektur i Skovparken. Kommunens forslag gik på at gøre stien offentlig og så lave stien efter deres ønsker. Vi meddelte også at vi ikke var interesserede i at kommunen bare skulle kunne overtage dele af vores område på denne måde, for hvor sluttede det så? ville de så også tage de øvrige stier efter forgodtbefindende, uden at vi havde noget at skulle have sagt! Og hvad med de grønne områder? Når kommunen evt. manglede byggegrunde, regnvandsbassiner eller andet? Nu er beslutningen så blevet at Stien genoprettes og Kommunen fremover ikke ønsker at stå for vedligeholdelsen. Hvad betyder det så for os? Ikke andet end at vi fremover selv skal stå for vintervedligehold i lighed med de øvrige stier og samtidig har vi så fået erstattet den sti som Kommunen allerede i 1993 accepterede at skulle genoprette. Dengang blev den ødelagt af deres store slamsuger. Efter at have rykket og meddelt at vi ikke længere kunne tage ansvaret for stien og heller ikke udføre vintervedligehold, overtog Kommunen i 1996 dette arbejde. Et arbejde der i bund og grund har betydet et endnu større forfald af stien og en samlet sikkerhedsmæssig stand vi ikke har kunnet være bekendt. Så en foræring af en sti, som det blev udtrykt i avisen, er der ikke tale om, blot en utrolig lang kredit på at udføre dette arbejde.

4 Antenne TV- Internet Atter en gang har året budt på ændringer omkring vores TV kanaler, først forsvandt alle de analoge kanaler, hvilket var ventet, dernæst en større omlægning af kanaler for at få det hele til at passe ind og sidst men ikke mindst alle de problemer og fejl vi oplevede, fejl som vi jo desværre altid ser når der sker store forandringer med TV signalet, ikke bare her i Skovparken men i lige så høj grad hos andre foreninger. Så er det jo spændende at se hvad fremtiden byder på inden for dette område, der jo stadig er inde i en uforudsigelig udvikling. TV2 film forsvandt i løbet af året og blev erstattet af tv2 sport, en kanal vi valgte at lægge op i den store pakke sammen med de øvrige dyre betalingskanaler. I kraft af vores frit valgs aftale med Stofa, kan alle dog tilkøbe kanalen som enkeltkanal. Hvis der skulle være nogle der ikke har opdaget det, så har foreningen i samarbejde med en af vore beboere fået opbygget en hel ny hjemmeside, som vi øvrige bestyrelsesmedlemmer også kan gå ind på når der skal opdateres, indsættes Breaking News, eller fortælles noget om det område vi hver i sær har med at gøre, nu skal vi så bare lige lære hvordan og hvorledes vi gør det uden at ødelægge noget derinde Internettet er i løbet af året blevet billigere og hurtigere og vil fremover kunne tilbydes med op til 300/50 Mb. Hastighed, så vi er helt klart med i den løbende udvikling. Naboer Vedr. Strandvænget, så har Kommune accepteret at skulle stå for de grønne områder og man vil forsøge at bibeholde de dyrehold der pt. Er i området. Hvad Regionen så finder ud af mht. bygningerne vides ikke. Mogens Pedersens gamle plads har Kommunen atter en gang vedtaget at der kan bygges butik og tankanlæg på. Men igen har naboen klaget over afgørelsen bl.a. med henvisning til at der reelt ikke er sket noget nyt i forhold til det som den første beslutning blev afvist for. Der er beboere her fra området der kontakter kommunen for en klar udmelding om hvad man på tænker omkring den sikre cykelvej, som Kommunen stolt meldte ud i offentligheden var en realitet efter lukningen af skolen. Det er jo ikke sikkert at de samme glade mennesker har samme holdning efter en etablering af butik og tank, hvilket kan betyde rigtig mange overkørsler af cykelstien, på alle tider af dagen. Kommunen har jo tidligere meddelt at sikkerheden opretholdes ved at male cykelstien blå!! Jamen hvis der ikke skal mere til for at forøge sikkerhed i trafikken, så kan jeg da godt komme på nogle steder hvor det kunne være tiltrængt.

5 Slut Så vil jeg gerne her til sidst sige tak til resten af bestyrelsen, for det frivillige arbejde de har udført i det forgangne år. Tak til Hviid for at påtage sig posten som Dirigent. Vi er glade for at du, også i år, ville stille dig til rådighed. Tak til de beboere der er mødt frem og som derved udviser en aktiv interesse i vores område. Flemming Hansen

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 1 2013 2 2 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og antenneforeningen Skovparken v/ Formand

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning Årets beretning Velkomst Opsummering Konstituering Årets gang Økonomi Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Endnu engang står jeg her, og kan byde Jer velkommen til en Generalforsamling. Det sidste

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag, den 3. februar 2015 kl. 19.30 på Kokkedal Skole Vest På havedagen blev der ordnet fællesareal i S200-serien og luget ukrudt

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere