Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: Navn naturvejleder: Majken Fosgerau Salomonsen Navn arbejdsgiver: Økomuseum Samsø Arbejdssted: Økomuseum Samsø/Naturskolen Samsø/Energiakademiet Adresse: Museumsvej 10 Postnummer/By: 8305 Samsø Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Denne årsrapport strækker sig fra 15. januar 2013 til 24. maj 2013, hvor jeg efter aftale med Friluftsrådet gik på barsel. En deltidssygemelding før barsel betød desværre aflysning af fem planlagte arrangementer (to med dagplejen, to med Samsø Skole samt aktivitet til Hornfiskefestivalen). Endvidere bliver jeg først færdiguddannet naturvejleder i Året 2013 blev kort men spændende idet, det bød på nye samarbejder og udarbejdelse af nye sjove arrangementer. Et samarbejde med Europæisk Etnologi, Københavns Universitet bød sig i forbindelse med førsteårsstuderendes feltarbejde/eksamensopgave, mens samarbejder med frivillige af både tanginteresserede samt fossilfri transportinteresserede og også øens børneinstitutionsliv udvidede sig. Endvidere blev samarbejdet med Blå Flag Center udvidet i dette år ved et fælles arrangement, og fik en omtale i landsdækkende radio på DR MAMA. 1

2 Årets vigtigste begivenheder har været: Arrangementer for dagplejebørn, skolebørn, børnehave, samt offentlige arrangementer for børn og voksne. Det er i alt blevet til o Udvikling og afholdelse af offentlige arrangementer, 4 af slagsen o Udvikling og afholdelse af private arrangementer, 10 af slagsen Udviklet konstruktive samarbejder med: o Tanginteresserede borgere o Frivillige om fossilfri transportmuligheder o Studerende og undervisere ved Europæisk Etnologi, Københavns Universitet o Blå Flag Center o Dagplejerne o Børnehaverne o Skolerne Jeg har arbejdet med at gøre turisters oplevelser af øens historie mere selvhjulpne ved at udvikle et geocachingforløb, der tager udgangspunkt i HistorieUniversets ni universer. Jeg har lavet foredrag om formidling til børn Andet jeg har brugt tid på er: o Udviklingsopgaver o Generelle opgaver på Naturskolen o Opgaver for Økomuseum Samsø o Networke lokalt og regionalt o Finde nøglepersoner til viden samt andre institutioner/foreninger, der kan inddrages i projektet o Pr for projektets arrangementer, pressemeddelser og annoncer o Afdelingsmøder, Naturskolen o Møder med forskellige institutioner mhp. samarbejde o Netværk: Det østjyske Naturvejledernetværk, Småbørnsnetværket, Det kulturhistoriske netværk, Etnologisk Forum Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: Udvikle nye tværfaglige udeskole-/undervisningstilbud til lokale skoler og lejrskoler, der imødekommer skolernes faglige mål primært i fagområder inden for natur, kultur og energi/miljø. Jeg har ligesom sidste år arbejdet på både at lave tværfaglige arrangementer om natur, kultur og energi/miljø, som kan matche både lejrskoler og lokale skolers behov såvel som at etablere samarbejder mellem institutionerne Naturskolen Samsø, Økomuseum Samsø og Energiakademiet. Nogle af arrangementerne er testet til en målgruppe, men kan med få ændringer overføres på andre målgrupper. Jeg har samtidig arbejdet videre med de forløb, der allerede var etableret og de blev udbudt til lokale skoler og lejrskoler. Jeg har lavet følgende nye arrangementer, som imødekommer delmål 1: Vingearrangement Jeg har lavet arrangementer om fugle og vinger og vind osv., hvor der bl.a. laves skumgummifugle/- flagermus, hvor jeg kombinerer viden om natur med energi. 2

3 Engle og fugle. Billedet taget af Majken Fosgerau Salomonsen Engle og fugle Jeg blev spurgt, om jeg ville lave et forløb for 80 konfirmander, hvor man kombinerede kristendom og naturvidenskab. Jeg fandt på et løb, hvor deltagerne skulle bygge en flyvende engel ud fra fugles forskellige egenskaber. Alt efter hvad det var for nogle egenskaber, som englen skulle have, så skulle der vælges forskellige dele fra forskellige slags fugle. Der var forskellige poster, hvor fx deres sang, vinger osv. sammenlignes. Konfirmanderne fik oplysninger om fuglenes natur og egenskaber og vindenergi og skulle så ud fra disse udvælge nogle af de egenskaber, som passede til den engel, de ville konstruere. Til sidst skulle de så bygge en engel/fugle-drage, som helst skulle kunne flyve. Engle og fugle. Billedet taget af Majken Fosgerau Salomonsen Der blev bygget mange fine drager. En med hule knogler, en med svalehale, en med påfuglehale og en som en ørn. Til sidst skulle vi se, hvilken engel/fugle-drage, der kunne flyve længst, og en vinder blev erklæret. 3

4 Engle og fugle. Billedet taget af Majken Fosgerau Salomonsen Dette løb er et, jeg fremover vil tilbyde konfirmander på Samsø samt udbyde til faget Religion. Men jeg vil også arbejde videre med det uden engle-delen, og lave et opgaveløb, hvor man skal konstruere en fugledrage, hvor energidelen får lov til at fylde mere, og så vil jeg udbyde det til lokale skoler, lejrskoler og evt. turister. Delmål 2: Udvikle og udbyde udeskole-kurser/temadage for lærere og pædagoger. Jeg lægger vægt på, at der i forbindelse med, at jeg laver arrangementer for dagplejere og pædagoger, også er en hands-on forklaring til dem. Altså at jeg instruerer dagplejere og pædagoger i, hvordan de selv kan lave aktiviteten, samt hvordan de kan arbejde videre med den på den måde, at de selv afprøver de forskellige aktiviteter, samt kan få instrukser på papir. Vi snakker også om, hvordan man kan arbejde videre med de forskellige aktiviteter bagefter, og hvordan man kan gøre det interessant for børnene. Når jeg fx laver dagplejearrangementer, er det altså vigtigt, at der er en indføring i, hvordan aktiviteterne udføres, samt hvordan man arbejder videre. Vi havde i 2013 fokus på især fugle som tema og sanseoplevelserne. Delmål to er dog ift. tidsplanen tænkt som et fokusområde i år 2014 og især 2015, hvor jeg vil lave kurser for pædagoger og lærere, så det har jeg ikke i lige så høj grad haft fokus på i 2013, som jeg vil fremadrettet. Delmål 3: Inddrage borgere og foreninger i løsningen af konkrete naturforvaltningsopgaver. Delmål tre er ift. tidsplanen tænkt som et fokusområde i år 2014 og især 2015, prioriteret i forhold til hvornår jeg kommer til at kommer til at gennemgå den del af undervisningen på naturvejlederuddannelsen, men jeg har alligevel i 2013 været med til at opstarte et initiativ, der inddrager borgerne. Det er en spændende proces at arbejde med at inddrage borgere i løsningen af konkrete naturforvaltningsopgaver. Energiakademiet har i særdeleshed tradition for at inddrage borgere i udviklingen af forskellige projekter, og jeg har sammen med en frivillig samt med Energiakademiet som tovholder og platform været medskaber af frivilliggruppen Kantcyklisterne, der består af ca. 12 personer, som på Samsø har fokus på fossilfri transport og her i særdeleshed cykler som transportmiddel. Kantcyklisterne vil skabe bedre forhold for lokale cyklister, samt cykelturisme ved at forbedre infrastrukturen mm. De vil samtidig 4

5 skabe fokus på cyklen som det foretrukne transportmiddel ved at lave arrangementer, kampagner og events, der engagerer borgerne til at tage cyklen i stedet for bilen, samt fremsætte forslag til kommunalbestyrelsen om at skabe bedre infrastruktur for cyklister. En del af medlemmerne af Kantcyklisterne, taget ved selvudløser, bragt i Samsø Posten 22. maj 2013 Det, der konkret kom ud af det, var: Forslag til kommunalbestyrelsen bl.a. om forslag til cykelsti i forbindelse med det nye havneanlæg, der skal bygges i Ballen. Andre cykelinitiativer foregået på Energiakademiet i forbindelse med Elbildagen. Cykelkonkurrencen Vi cykler på Samsø, som var i uge 22, hvor vi opfordrede folk til at cykle på arbejde/skole osv., og så konkurrere om hvem der i løbet af den uge kunne brænde flest kilometer af. Der var fin tilslutning med 13 voksenhold og 10 børnehold. Facebooksiden for Vi cykler på Samsø kan findes her: https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts Et afslutningsarrangement på Naturskolen afholdt af frivillige, hvor der var masser af cykling samt andre sjove events! Ugen Vi cykler på Samsø skal være en tradition, vi gerne vil have indført på Samsø, og vi regner med endnu større opbakning denne gang, når de indledende øvelser nu engang er gjort! Afslutningsdag på cykelugen Vi cykler på Samsø. Billedet taget af Anette Meldgaard 5

6 Delmål 4: Udvikle det offentlige arrangement - herunder guidede ture og tema-arrangementer og Åbent-Hus for såvel lokalbefolkning som turister samt producere støttematerialer som f.eks. kort med ruteforløb og seværdigheder, der supplerer den helhedsorienterede grundtanke. Jeg har haft fokus på at udvikle offentlige arrangementer til lokale og turister, samt på at lave materialer i form af geocachingsløb for at gøre besøgende mere selvhjulpne i deres oplevelse af Samsø. Jeg har lavet følgende nye arrangementer, som imødekommer delmål 4: Tang Havets moder Jeg har i samarbejde med Blå Flag Center på Samsø lavet et arrangement mhp. at introducere til forskellige brug af tang, både som natur, kultur og energi, samt oplyse om miljøproblematikker og bæredygtighed ved brugen af tang. Ved arrangementet høstede vi tang og fik forskellige smagsprøver, og lavede tangbilleder. Der blev koblet en frivillig ekspert på arrangementet, og ham har jeg efterfølgende haft et konstruktivt samarbejde med (bl.a. som medadministrator på vores facebookside Samsø Tangnetværk. Billedet taget af Thorkil Degn Johansson Arrangementet blev afholdt den 14. april, og er en speciel dato, hvor japanerne hylder Havets moder (en amerikansk forsker i tang, de har navngivet Havets moder ). Vi valgte denne dato mhp. at gøre arrangementet til en tradition her på Samsø, hvor tangen hyldes. Billedet taget af Thorkil Degn Johansson 6

7 Vi fik sponsorater i form af Caviart (smagsprøver), samt tangchips, tangsnaps, samt den lokale bager, der bagte brød med tang i. En idé han gerne vil føre videre og have som et fast produkt i sit bageri. Billedet taget af Thorkil Degn Johansson Vi kan se, at selve arrangementet har ført en masse ting med sig og spredt noget interesse, så deltagerne selv har været ude og høste mhp. at tørre det til mad og cremeprodukter mm. Udover introduktionen til tangens facetterede brug, ville vi også bruge arrangementet for at se om der var interesse for at skabe et netværk af tanginteresserede, som på sigt kunne være ambassadører for brugen af tang. Der var stor opbakning til tangarrangementet, og det førte oprettelsen af Samsø Tangnetværk med sig, som på sigt kan bruges til at have tangambassadører rundt på øen, hvor et udvidet samarbejde kan opstå i forhold til at arbejde med brugerinddragelse om miljøproblematikker, samt bæredygtighed som en af vejene frem på en fossilfri ø. Billedet taget af Thorkil Degn Johansson Geocaching Jeg har arbejdet med at supplere og gøre turisters, skoleklassers og lejrskolers oplevelser lettere tilgængelige ved at udvikle et geocachingsforløb, der tager udgangspunkt i de ni historieforløb i Historie- Universet på Økomuseum Samsø. Pga. deltidssygemelding i forbindelse med graviditet, blev selve løbet ikke implementeret i 2013, men kommer ud til sommer i stedet. 7

8 Tidsrejse tur-retur til Lilleøre Skansen Jeg har lavet en historisk tur til Lilleøre Skanse, hvor en del af Samsøs og Danmarks kulturhistorie bliver levendegjort. Arrangementet var et offentligt arrangement, men det er et, jeg også gerne vil tilbyde lokale skoler og lejrskoler med de rette målgruppeændringer. "Skrubber, skattejagt og skumgummidyr. Formidling af kultur, natur og energi i børnehøjde" Foredrag om hvordan man kan formidle natur, kultur og energi/miljø til nutidens børn afholdt for medlemmer af museumsforeningen for Økomuseum Samsø. Åbent Hus, fjer og fugle Et påskearrangement, hvor der blev lavet skumgummifugle, lavet reder med edderdun, farvet æg med løgskaller, tegnet med fjerpen, kigget på fjer gennem stereolupper mm. Dette arrangement blev afholdt i samarbejde med anden naturvejleder på Samsø Naturskole. Åbent Hus, Fjer og fugle. Billedet taget af Bjarne Manstrup Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: (F.eks. bidrag til netværksarbejde, oplægsholder på NVL-uddannelsen, artikler til NVL-bladet eller NVLnyhedsbrevet ol.) Andet: (Arbejde som rækker ud over delmålene) Samarbejde med Europæisk Etnologi, Københavns Universitet Jeg har indledt et samarbejde med undervisere og studerende fra uddannelsen Europæisk Etnologi, hvor førsteårsstuderende kom på studietur til Samsø i forbindelse med at lave deres feltarbejde. Jeg har været behjælpelig med at finde kontakter til diverse institutioner, interviewpersoner, kommet med forslag til temaer, deres feltarbejde kunne tage udgangspunkt i, samt afholdt foredrag om øens kultur-, natur- og energihistorie. Jeg fik her rig mulighed for at introducere de studerende for øen, samt de tre institutioner, jeg arbejder for, så den særlige kombination mellem øens natur, kultur- og energihistorie kunne få endnu mere fokus. Blå Flag Center Samarbejdet med Blå Flag Center, Samsø ved Pia Rørbech skal holdes ved lige, og vi har planer om at lave flere arrangementer sammen, bl.a. om tang. Styregruppen Samarbejde med Styregruppen ved de tre ledere for hhv. Naturskolen, Økomuseum Samsø og Energiakademiet Samsø Tangnetværk I forbindelse med arrangementet Tang - Havets moder, som bl.a. var en måde at introducere i forvejen tanginteresserede for andre ligesindede, har jeg lavet et tangnetværk på facebook, hvor udveksling af viden, idéer, opskrifter osv. kan foregå. Det kan findes her: https://www.facebook.com/pages/sams%c3%b8-tangnetv%c3%a6rk/ ?fref=ts 8

9 Kultur, natur og energi med alle sanser for de mindste Samarbejdet med øens dagplejere, som jeg startede op i 2012, fortsatte ind i 2013, og jeg har lavet forskellige aktiviteter med børn og dagplejere, bl.a. fuglefoder og sanseløb, samt kommet med mange aktivitetsidéer, som dagplejemødrene selv kan arbejde videre med. Naturvejlederuddannelsen Jeg har inden barsel deltaget i kursus 3 samt studietur 2. Statistik over formidlingsaktiviteter: (Indsæt de 5 diagrammer fra indberetningssystemet her) 9

10 Eventuelle kommentarer til administrationen: (Kommentarer/idéer til samspillet med Friluftsrådets administration) Bilagsfortegnelse: (F.eks. bilag med liste over udgivelser fra året der er gået, uddybende materiale vedr. aktiviteter ol.) Bilag 1: Omtale af engle/fugle/drageløb i Sottrup Sogns Kirkeblad for marts, april og maj Bilag 2: Pressemeddelelse om cykelkampagnen Vi cykler på Samsø fra Kantcyklisterne fra Bilag 3: Billede af facebooksiden: Samsø Tangnetværk, https://www.facebook.com/pages/sams%c3%b8-tangnetv%c3%a6rk/ ?ref=hl Bilag 4: Billede af facebooksiden: Vi cykler på Samsø, https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts Rapporten er udfærdiget af: Navn: Majken Fosgerau Salomonsen Dato:

11 Bilag 1 11

12 Bilag 2 12

13 Bilag 3 13

14 Bilag 4 14

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19190/22999 Navn naturvejleder: Nanna Winbladh Navn arbejdsgiver: Landbomuseet Kolding, Fonden Harteværket og Kolding Kommune Arbejdssted: Landbomuseet

Læs mere

Samsø Naturskole. Årsrapport 2014

Samsø Naturskole. Årsrapport 2014 Samsø Naturskole Årsrapport 2014 Om denne årsrapport Samsø Naturskole har siden etableringen i 1986 udarbejdet en årlig rapport, der i kort form beskriver årets gang, eksempler på aktiviteter, statistik

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Michael Hansen Øresundsakvariet Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 18195 Naturvejleder: Leif H. Sørensen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center. Adresse: Trentevej 7, Ny Stenderup, Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer:? Navn naturvejleder: Jens Kofoed (herefter JK) Navn arbejdsgiver: NaturBornholm (herefter NB) Arbejdssted: Både inde og ude! Adresse: Grønningen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20828 Navn naturvejleder: Karin Winther Navn arbejdsgiver: Vesthimmerlands Kommune Arbejdssted: Vesthimmerlands Kommune Adresse: Frederik IXs Plads

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20648 Navn naturvejleder: René B. Kreutz Navn arbejdsgiver: OK-Centret Enghaven Arbejdssted: OK-Centret Enghaven Adresse: Søvangen 1, Søvind Postnummer/By:

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer hvordan?

Fleksible tilrettelæggelsesformer hvordan? Fleksible tilrettelæggelsesformer hvordan? Indhold Introduktion... 3 Hvad siger loven?... 4 Aktivt medborgerskab hvad betyder det?... 6 Eksempler på nye tilrettelæggelsesformer... 8 Afregning og næste

Læs mere

At se og høre børn for alvor

At se og høre børn for alvor Reference nummer 42. Aalborg Kommune: Pædagogisk Kvalitetsevaluering. Her kan du læse evalueringen af et udviklingsforløb i Småbørnsområde Nord i Aalborg Kommune. At se og høre børn for alvor Evaluering

Læs mere