KulturMetropolØresund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KulturMetropolØresund"

Transkript

1 KulturMetropolØresund Kulturaftalens betydning for borgerne og kulturindsatsen i en samlet kulturregion

2 Foto 06 Golden Days: Imagebureauet 08 Decimeterhalvmaraton: Projektfoto 10 Sæt Kulturen I Spil: Malene Nors Tardrup 12 Jagten gennem historien: Ty Stange 16 TeaterBattle: Katrine Møbius 18 Projektpioneerne: Projektfoto 20 Dansematematik: Projektfoto 22 Det Aktive Byrum: Projektfoto 24 Filmstill Wallander-Frost: Laurence Cendrowicz Citater KMØ sekretariatet har interviewet en række relevante personer til publikationen. Øvrige citater er hentet fra tidligere udgivne artikler, webfilm og projekters hjemmesider. 2

3 Forord Vi vil med KulturMetropolØresund gå fra at være et bynetværk til en sammenhængende kulturmetropol. Vi vil være kendetegnet af kulturelt entreprenørskab, udfoldelseskraft og med kulturelle tilbud af en sådan kvalitet, at det tiltrækker kulturforbrugere på tværs af regionen. Vi vil være en kulturel og social værdiskaber for borgere og kulturaktører i hele regionen. Knapt tre år inde i nuværende kulturaftale har vi sammen skabt mærkbare resultater, og jeg synes, at vi har meget at være stolte af. Vi styrker de kreative kompetencer, udfoldelsesmuligheder og vækstgrundlaget hos unge kulturentreprenører og teatertalenter. I samarbejde med skolen udvikler og styrker vi de æstetiske læringsprocesser hos kulturregionens børn, og er dermed på forkant med folkeskolereformen. Vi skaber regionale events med unikt, stedsspecifikt og kulturelt indhold, der flytter unge som gamle borgere over kommunegrænser. Vi sikrer, at hele familien får en underholdende og læringsrig kulturoplevelse, når vi kobler motion med kultur i et årligt familieløb. Vi får skoleklasser på banen, når vi tilbyder outreach-projekter, der giver de unge smag for motion. Vi opdyrker nyt publikum, og inddrager også dem, der ikke af sig selv opsøger kulturen. Vi skaber også vigtige resultater, som ikke er direkte synlige for borgerne men som har afgørende betydning for hvordan, vi kommuner i samarbejde kan udvikle morgendagens kulturtilbud til glæde for borgerne. Det er de resultater, vi mærker på de indre linjer. Samarbejdet og erfaringsudvekslingen er styrket. En kulturel infrastruktur er godt på vej i netværket mellem aktører og kulturinstitutioner og nye former for samarbejde er blandt andet opstået på tværs af forvaltninger, skoleverdenen, forbund og de frivilliges verden. Resultaterne er mange og alsidige. Med denne publikation ønsker vi at vise KulturMetropolØresunds betydning for kulturindsatsen i vores region både for borgerne og for dem, der er bag kulissen. Med publikationen ønsker vi også at pege ind i den kommende aftale for For det er med afsæt i de erfaringer, vi har gjort os, at vi kan optimere og styrke det fortsatte arbejde med at skabe en sammenhængende og nyskabende kulturregion til glæde for alle vores borgere. af Tom Schiermer Nielsen politisk formand for KulturMetropolØresund og kulturudvalgsformand i Ballerup Kommune 3

4 Indholdsfortegnelse FESTIVALER OG EVENTS Indsatsområdet har fokus på at øge de regionale festivaler og begivenheders udbredelse og forankring, synliggøre kulturregionen regionalt, nationalt og internationalt samt skabe forbedrede udfoldelses- og vækstmuligheder for kulturelle aktører i kulturregionen. S 06 S 08 Festival+ Med Festival+ samarbejder vi med Golden Days festival og CPH:DOX om at udvikle nye, innovative og stedsspecifikke kulturoplevelser ude i kommunerne med henblik på at opdyrke nyt publikum og forankre festivalerne i hele kulturregionen. Idrætsevents I Idrætsevents arbejder vi på at tiltrække store sportsbegivenheder til regionen og i den forbindelse dyrke glæden til sport ved at udvikle og tilbyde outreachaktiviteter til kulturregionens borgere. INSTITUTIONER PÅ TVÆRS Med institutioner på tværs lægges der vægt på at danne kulturmøder for og mellem borgere fra alle dele af samfundet og på at styrke den regionale sammenhængskraft, ved at kulturregionens kunst- og kulturinstitutioner drager fordel af hinandens viden, kompetencer, faciliteter og tilgang til borgere og brugere. S 10 S 12 S 14 S 15 Sæt Kulturen I Spil Projektet udvikler vedkommende og udfordrende kunst- og kulturtilbud til borgere, der ikke af sig selv opsøger kulturinstitutionerne. Således samarbejder kommuner, boligsociale områder og lokale kulturinstitutioner om at skabe borgerinddragende aktiviteter med fokus på at gøre borgerne til medskabere af nye kunst- og kulturtilbud. Jagten gennem historien Jagten gennem historien er et årligt tilbagevendende familieløb, der kobler kunst og kulturoplevelser med motion. Jagten - gennem historien er institutionernes mulighed for at præsentere sig for nye besøgende, og det giver borgerne mulighed for at opleve kulturinstitutionerne på en ny måde. Hemmelige stier App en Hemmelige Stier guider dig igennem kulturlandskabet i kongernes Nordsjælland med oversigt over museer og forslag til ruter, der kobler natur med kultur. Udvikling af Rammer for Idræt og Bevægelse Med fokus på de små idrætsgrene kortlægger vi idrætsfaciliteter, behov og ressourcer med henblik på at styrke en fælles strategisk indsats, der tiltrækker flere og større idrætevents. 4

5 UNGE OG KULTUR Formålet med Unge og kultur er, at kulturregionens unge får øgede muligheder for at pleje og udvikle deres kulturelle talenter, styrke identiteten knyttet til det at være innovativ kulturentreprenør i kulturregionen og skærpe de kreative, sociale og organisatoriske kompetencer, der knytter sig hertil. S 16 S 18 Mungo Park TeaterBattle Med fokus på talentudvikling af unge teaterspirer fra kulturregionen og resten af landet samler, udvikler og synliggører Teater Mungo Park sammen med kommunerne de danske talentspirer med ønsket om at støtte og udvikle vækstlaget indenfor scenekunst. Projektspace Projektspace styrker unges muligheder for at gennemføre egne kunst- og kultur projekter og fremmer identiteten som kulturentreprenør i en samlet kulturregion. Samtidig udvikler kommunerne evnen til på ubureaukratisk vis at samarbejde med unge og understøtte reelt ungedrevne projekter. BØRN OG KULTUR Med dette indsatsområde sikres børn i kulturregionen møder med kunst, kunstproduktion og kreative arbejdsprocesser i rammer og former, der styrker og fremmer deres kreative innovative og sociale kompetencer, og opleves som en naturlig og væsentlig del af børnenes hverdag. S 20 Kreative Børn Kreative Børn styrker og udvikler børns kreative, innovative og sociale kompetencer og skaber et integreret videns- og kompetenceløft for de faggrupper, der har betydning for udviklingen og forståelsen af børns kreative kompetencer. I samarbejde med Dansehallerne og Busters Medieakademi skaber projektet anderledes læringsrum tilpasset folkeskolen. KULTUR OG FRITID I DET OFFENTLIGE RUM Dette indsatsområde er fokuseret omkring, at kulturelle institutioner og tilbud skal spille en aktiv rolle i at udvikle det offentlige rum som et kulturelt levende og spændende, fælles mødested. S 22 Det Aktive Byrum Projektet afprøver nye koncepter for programmering af byrum i samarbejde med borgerne. I første del af projektet er der arbejdet med udviklingen af en mobil byrumsfacilitet Hjertevenner sammen med unge piger. De sidste to år leder Råderum - et mobilt kontor for samtidskunst delprojektet Placemaking, hvor borgere og kunstnere skaber kunstneriske indgreb i udvalgte byområder. KREATIV VÆKST Kreativ vækst skal øge de kreative erhvervs vækstmuligheder i kulturregionen. S 24 Copenhagen Film Fund Fonden medvirker til at gøre kulturregionen til en filmmetropol ved at fastholde og tiltrække store filmproduktioner til hovestadsområdet. Filmfonden er etableret som en selvstændig enhed. 5

6 Indsatsområde: Festivaler og events Projekt: Festival + Regionale festivaler skaber unikke begivenheder lokalt Flere borgere skal have mulighed for at opleve festivaler af høj og unik kvalitet. Derfor samarbejder KulturMetropolØresund med to højt profilerede og professionelle festivaler om at udvikle deres kulturtilbud og udbrede dem til hele kulturregionen. GOLDEN DAYS Samarbejdet med vidensfestivalen Golden Days løber på sit tredje år, og er fokuseret på at skabe stedsspecifikke, intelligente og sanselige festivalaktiviteter. Festivalen udvikler produktioner, der kan rejse på tværs af regionen, og som hvert sted har en kulturhistorisk forankring. Det har både medvirket til en større geografisk spredning af festivalaktiviteterne og til en bredere målgruppe. I kraft af festivalens udvikling er dens attraktivitet øget. Ikke kun hos publikum, men også i fondsøjemed og for større partnerskaber med landsdækkende medier såsom DRK i Aktiviteter i 2014 tæller blandt andet folkekøkkener anno 1917 i flere kommuner, troppetransport til Mosede Fort, orienteringsløb og familiearrangementer på Garderhøjfortet og Vestvolden, 1914 udstilling på flere biblioteker og meget mere. CPH:DOX CPH:DOX har på ti år vokset sig til at være en af Europas største dokumentarfilmfestivaler. I 2014 satser de på den regionale gennemslagskraft i et samarbejde med kulturregionen. Initiativet hedder DOX:ON:TOUR, og er sat i verden for at vise de bedste af festivalens film på udvalgte steder i kulturregionen. CPH:DOX indtager i år blandt andet en svømmehal med film om stigende verdenshave, kirker med film om bryllupper og udødelighed og Søfartsmuseet i Helsingør med en film om pirateri for at sætte filmene i en oplevelsesrig kontekst. Forventningen er, at de stedsspecifikke events i kulturregionen vil lokke flere publikummer til. Festivalen oplever det som en unik mulighed for at få inspiration til hvordan, man kan lave anderledes former for samarbejde med nye partnere udenfor København. Publikumsundersøgelse 2014 Under festivalen i 2014 foretog Golden Days en kvantitativ publikumsundersøgelse, der viser at: 81 % vidste at det arrangement de deltog i, var en del af Golden Days Festival 52 % rejste på tværs af kommunegrænser for at deltage i arrangementerne 53 % af deltagerne kom fra København eller Frederiksberg kommune 42 % af deltagerne kom fra det øvrige Sjælland eller øerne 6

7 Samarbejdet med KulturMetropolØresund har for Golden Days betydet, at vi er gået fra at være en Københavner-festival til at være en festival i hele hovedstadsregionen. Og vi har lært at kultur skal formidles forskelligt på Vesterbro, i Køge, i Egedal og i Helsingør. Ulla Tofte, direktør for Golden Days... jeg oplevede at det appellerede til et helt andet publikum end vi normalt har med på festivalen. Der stod folk på i Avedøre og der stod folk på i Hundige: der stod simpelthen folk på nogle steder, fra nogle områder, som normalt ikke tager til København og deltager i en kultur- eller historiefestival. Og gennem denne her lille togtur, med det her spektakulære, dampende lokomotiv, fik de altså også en billet til historien, på en måde der var ret fantastisk. Ulla Tofte, Direktør for Golden Days, Om Troppetransporten fra Københvans hovedbanegård og ned sydpå mod Mosede Fortet. DOX:ON:TOUR-projektet hænger rigtig godt sammen med vores langsigtede strategi om at udvide festivalen udenfor hovedstaden, finde lokale samarbejdspartnere og udvikle nye måder at arbejde med satellit-events på. Tine Fischer, festivaldirektør CPH:DOX Kommuner: Egedal, Køge, Gentofte, Helsingør, Ishøj, København, Rudersdal og Rødovre. Projektet er støttet af Region Hovedstaden. 7

8 Indsatsområde: Festivaler og events Projekt: Idrætsevents Værktøjer til mere idræt I projektet Idrætsevents udvikler vi viden om tiltrækning af store sportsbegivenheder til kulturregionen, og samtidig skaber vi outreach-aktiviteter, der både er bredt forankret i foreninger og dyrker lysten til og glæden ved sport hos borgerne. Erfaringer og viden udmøntes i en værktøjskasse til fortsat tiltrækning af store idrætsbegivenheder og udvikling af nye outreach-aktiviteter i kulturregionen. Fokus er på at skabe medlemstilgang til sporten, og dette arbejder vi med på flere fronter. Ved DM i Skolebadminton var VM i Badminton således springbræt for samarbejdet mellem aktørerne. Arrangementets succes har været afhængig af nye partnerskaber mellem skoler, kommuner, lokale foreninger og Badminton Danmark. Hvor foreningerne har en styrke i det nære, har de store organisationer tilsvarende sikret de overordnede aftaler med kommunerne. Ved at bringe lokale aktører på banen op til store idrætsevents, udnytter vi interessen for begivenheden til at styrke især børn og unges udøvelse. Det kræver, at der knyttes bånd mellem store, professionelle organisationer og mindre foreninger. Her spiller KulturMetropolØresund en vigtig rolle både som vidensbank og gennem kommunernes engagement og fortsatte samarbejde. Som frivillig er en af de største drivfaktorer, at man føler, at der er en anerkendelse af det man laver. Hvis man mærker, at det man kommer med, og det man gør, bliver taget alvorligt - så giver det kræfter til at fortsætte arbejdet. Karsten Friis, formand Måløv Badminton Club Vores samarbejde med KulturMetropolØresund betyder, at vi har fået en nemmere indgang til kommunerne, når kommunerne har forpligtet sig ind i kulturaftalen. Den sammensmeltning af faglig viden, ressourcer, og understøttelse af projektledelse som jo også ligger i KulturMetropolØresund og i denne her projektaftale, synes vi har været helt fantastisk. Charlotte Malmroes, daværende direktør Badminton Danmark DM i skolebadminton har sat fokus på sporten, mange er kommet i en badmintonhal for første gang, og forhåbentlig inspirerer det nogle børn til at komme tilbage til badmintonklubben. Ligeledes har lærerne fået øjnene op for sportens bidrag til en god idrætsundervisning, og der er uden tvivl mange lærere, der gerne vil deltage i et DM i skolebadminton en anden gang. Anne Søndergaard Olsen, projektleder i Idrætsevents 8

9 Værktøjskassen til outreach-projekter: Tilbyder redskaber til arbejdet med sideaktiviteter omkring større idrætsevents. Fokuserer på hvordan, der skabes blivende værdi som følge af store sportsbegivenheder. Opstiller en række trin til gennemførsel af events. Tydeliggør hvordan viden om den pågældende idræt kan bruges til at målrette aktiviteterne. VM i Halvmaraton 2014 I marts 2014 var der VM i Halvmaraton i København med deltagelse af danske og internationale løbere. Outreach-indsatsen fokuserede på at øge interessen for regionens løbeklubber. I den forbindelse arrangerede vi Decimeterhalvmaraton, hvor cirka 900 børn fra Gentofte, Ballerup og København deltog. VM i Badminton 2014 VM i Badminton foregik i Ballerup Super Arena i august Her var den helt store outreach-satsning DM i Skolebadminton, som blev afviklet med 164 klasser fra hovedstadsregionen i samarbejde med 15 badmintonklubber og Badminton Danmark. Kommuner: København, Rudersdal, Gentofte, Ballerup og Furesø. Projektet er støttet af Region Hovedstaden. 9

10 Indsatsområde: Institutioner på tværs Projekt: Sæt Kulturen I Spil Borgere bliver medskabere af kulturoplevelser Med Sæt Kulturen I Spil rækker vi ud til borgere, der ikke af sig selv opsøger kulturtilbud eller føler sig tilpas i kulturinstitutionerne. Med fokus på publikumsudvikling gentænker projektet metoder til at inddrage beboere fra boligsociale områder, når kulturinstitutionerne skaber nye og attraktive kulturtilbud. Indsatsen udvikler derfor nye former for outreach-aktiviteter og gør beboerne i de boligsociale områder til medskabere af kunst- og kulturproduktioner. Der åbnes op for uventede og nye idéer til inddragende kulturoplevelser og projektformater. Det betyder, at der er skabt et mere loyalt og engageret publikum. Som eksempler kan nævnes de unge drenge fra Folehaven, der sammen med kunstneren Tina Enghoff har skabt filmen Ved du hvem jeg er?, som blev vist i Nikolaj Kunsthal. De arbejder nu på en ny film om rollemodeller. Af andre eksempler er der ungerådet i Ballerup, som har været med til at afvikle og forankre Haraldsminde-koncerten til glæde for beboerne i området. Der er Rasmus fra Frederiksberg, som gennem den boligsociale medarbejder i Stjernen kom i praktik på teateret Riddersalen, og lokkede sine venner ind at se forestillingen. Og der er Lille Peter og andre unge fra boligområderne i Herlev, der sammen med graffitikunstnere har udsmykket 11 tunneller, for at skabe ejerskab og tryghed for man ødelægger ikke værker, man selv har været med til at skabe. Samtidig udvikler vi nye former for inreachaktiviteter mellem kommuner, kulturinstitutioner og de boligsociale områder. Det har styrket den interne forankring, videnog metodeudvikling og skabt en blivende form for den gode og relationsskabende dialog med beboerne i boligområderne. Udover de lokale aktiviteter gennemfører projektet en Oplevelsesstafet, hvor beboerne tilbydes nye kulturoplevelser på tværs af kommuner. F.eks. blev 120 beboere inviteret med til Det Kongelige Teaters opsætning af Robin Hood i Ulvedalene. Oplevelsesstafetten åbner borgernes øjne for anderledes kulturoplevelser og inspirerer dem til at bruge kulturinstitutionerne i hjemkommunen. Sæt Kulturen I Spil lokalt, regionalt og internationalt I alt 23 kulturinstitutioner (7 kunsthaller/museer, 6 biblioteker, 4 kulturcentre, 4 musik- og billedskoler og 2 teatre) deltager i projektet, herunder Kunstmuseet Arken, Nikolaj Kunsthal, Baltoppen og Riddersalen. Projektet bliver tænkt ind i andre og større politiske sammenhænge, såsom kulturstrategien i Furesø, helhedsplanen i Vejleåparken i Ishøj, Herlevs boligsociale arbejde og årlige festuge, og projektet spiller ind i den nye skolereform i Ishøj. I juni 2013 blev projektet fremlagt på et internationalt forum for Audience Europe Network. Siden da har det flere gange været omtalt på internationale konferencer, og fået en spirende placering i det internationale netværk omkring Audience Engagement. 10

11 Det er en spritny måde at gøre tingene på, og det giver synergi. Og børnene, de er frygtløse og kaster sig ud i det med liv og sjæl. Wenche Andreasen, bibliotekar på Ishøj Bibliotek Det er i sin form helt unikt i Danmark. En så bred tilgang og fordybet udveksling af erfaringer, metoder og ideer vil givet over de kommende år kunne bidrage med interessante perspektiver til forståelsen af det komplekse møde mellem kulturinstitutionerne og lignende offentlige tilbud og de uvante brugere i marginaliserede miljøer. Rapport 2014, Center for Kunst og Interkultur. Børnene har fået en oplevelse af at møde kunst og kultur i mange former, og det er en af de måder vi kan mærke, at der sker en udvikling - ved at børnene lærer noget nyt og kommer igen. Sia Andersen, Kulturudviklingskonsulent i Ishøj Kommune Vi mener, at det er et gode både for os og for børnene. Det er vækst for os, men også for børnene. Gunnar Munksgaard, museumsformidler på Arken Kommuner: Frederiksberg, Ishøj, Herlev, Ballerup, København og Furesø. Projektet er støttet af Region Hovedstaden. 11

12 Indsatsområde: Institutioner på tværs Projekt: Jagten gennem historien Motion giver nyt blik på kulturhistorien Jagten gennem historien er et utraditionelt motionsløb for hele familien, der sætter spot på kulturhistorien, og tilbyder børn og voksne et nyt syn på kulturoplevelsen. Det er en skattejagt ind i kulturen, hvor kulturinstitutioner, lokale idrætsforeninger og en lang række relevante aktører i tæt samarbejde udforsker nye former for lokal formidlingsudvikling via en fælles regional indsats. Jagten gennem historien har form af lokale endagsevents, der finder sted samtidig i hele kulturregionen. I 2014 kunne børn og voksne f.eks. fange spioner i den tophemmelige Ejbybunker, deltage i jagten på Sagnkongen Sjold i Sagnlandet Lejre, øve capoeira som slaven Ferdinand på Selsø Slot, leve sig ind i 1900-tallets soldaterliv på Garderhøjfortet og i Carlsberg Byen kunne man klatre gennem den cool, urbane legeplads, der bød på aktiviteter for både børn og voksne. Det kræver en stor netværksindsats, regionalt såvel som lokalt, når Jagten gennem historien skal afvikles og udvikles samtidig i tolv kommuner. Golden Days sekretariatet står for den regionale kampagne og yder sparring på idé- og konceptudvikling med kommunerne, mens kommunerne står for at gennemføre løbene og sikre et stærkt lokalt samarbejde. F.eks. er arrangementet på Koldkrigsmuseum Stevnsfort hvor børn og forældre kommer en tur med tidsmaskinen tilbage til 1984 og skal opklare, om fjenden er i færd med at invadere blevet til i et samarbejde mellem Hjemmeværnet på Stevns, Hjerteforeningen Stevns, Herlufsholms Orienteringsklub og Stevns Fødevarenetværk. Af andre eksempler er der Jagten på Kaptajn Ginges proviant, der tager familierne igennem det gamle og nye Helsingør i samarbejde med bl.a. Helsingør Havne, Kulturværftet, Teaterbøtten, en række lokale handelsdrivende og en lang række frivillige. En essentiel samarbejdspartner i hele regionen er Dansk Orienterings-Forbund, der bidrager med ekspertise i korttegning, og stiller med frivillige til afvikling af de mange orienteringsløb. De har allerede erfaret at Jagten gennem historien giver gode oplevelser for de frivillige, og skaber interesse for organisationen og de lokale klubber. Siden 2013 er flere nye kommuner og institutioner kommet med i samarbejdet. Samarbejdet skaber unikke muligheder for, at kulturinstitutionerne kan brande sig selv på nye måder og overfor nye publikumsgrupper. Fakta på Jagten gennem historien I 2014 blev der gennemført 15 familieløb i samarbejde med 12 kommuner, 20 kulturinstitutioner og 13 lokale orienteringsklubber. Den primære målgruppe er børnefamilier med børn i alderen 6-10 år. Deltagerne var mellem 2 og 73 år. For 2015 afvikles løbene henover 2 dage med henblik på at øge publikumsantallet og øge mobiliteten henover kommunegrænser, ved at tilbyde børnefamilier mulighed for at deltage i flere familieløb. Golden Days sekretariatet er operatører på Jagten gennem historien, de yder sparring i forhold til ide- og konceptudvikling, og står for den regionale kampagneindsats. Deltagene kulturinstitutioner er Museet for Søfart, Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Ejbybunkeren, Fredensborg Slotshave, Esrum Kloster & Møllegård, Selsø Slot, Krudtværket, Gl. Holtegaard, Garderhøjfortet, Slotsholmen, Carlsberg Byen, Sagnlandet Lejre, Bagsværdsfort og slotssøen i Hillerød. 12

13 Et spektakulært familiearrangement som Jagten er noget, der har stået højt på ønskelisten i Sagnlandet Lejre rigtig længe. Samtidig lever konceptet op til Lejre kommunes store engagement inden for både kulturområdet og motion for børn og unge. Ane D. Jepsen, formidlingsansvarlig ved Sagnlandet Lejre, der deltog for første gang i 2014 Jagten er også med til at skabe kontakter mellem orienteringsklubber og kulturinstitutioner, der kan føre til øget samarbejde fremover. Og så opfattes det, at være en del af en stor event, hvor tusindvis af deltagere får en god oplevelse, også meget positivt af de frivillige i orienteringsklubberne, der herigennem føler, at de virkelig er med til at gøre en forskel. Gert Nielsen, Udviklingskonsulent i Dansk Orienterings-Forbund Spændende, masser af historie og skæg for børn og voksne. Godt sammensat, tilpas længde af løbet. Deltager i Jagten gennem historien 2013 At Jagten foregår flere steder, er en markedsføringsmæssig fordel, idet Stevns synliggøres i store dele af den overordnede markedsføring af Jagten. Ingeborg Kofoed Brodersen, kommunikationsmedarbejder på Koldkrigsmuseum Stevnsfort Kommuner: Helsingør, Stevns, Rødovre, Fredensborg, Gribskov, Frederikssund, Halsnæs, Rudersdal, Gentofte, København, Hillerød samt Gladsaxe. Jagten er støttet af Nordea-fonden og Region Hovedstaden 13

14 Indsatsområde: Institutioner på tværs Projekt: Hemmelige stier App guider til historiske oplevelser Nordsjælland byder på en overvældende rigdom af kulturarv overalt, hvor man befinder sig. Den teknologiske udvikling af nye metoder og platforme har gjort, at museernes formidling af den stedbundne kulturarv kan foregå ude i kulturlandskabet, så det nu er muligt at aflæse fortidens mindesmærker på stedet. Området er gammelt kongeland og bærer præg af dette overalt i skove, slotte, landsbyer og havne. Landskabet er i sig selv et kulturlandskab. Kyststrækningen fra Hundested over Gilleleje til Helsingør vidner om stor driftighed i den tidligere industri, med blandt andet stålvalseværket i Frederiksværk, fiskeriet i Gilleleje samt sundtold og købmandskab i Helsingør. Museernes samarbejde har resulteret i en app, som de fremover vil videreudvikle, så der hele tiden er nye, uudforskede steder at opleve i det nordsjællandske. Samarbejdet kortlægger og beskriver fiskernes, kongernes og jordbrugernes færden deres hemmelige stier. Og borgerne kan følge ruterne; der er noget for enhver smag. Målet med app en er, at give borgerne en spændende aha-oplevelse og udvide deres forståelse af, at kultur og bevægelse i naturen ikke behøver at være adskilte størrelser. Jeg troede, at jeg som gammel Helsinge-borger kendte Nordsjælland, men jeg kan se af app en, at jeg har meget til gode. Og jeg kan se, at det er mine børnebørn, der skal guide mig med deres smartphones... Jeg er rigtig glad for og stolt af det formidlingstiltag, som Hemmelige Stier er, fordi vores fantastiske kulturarv nu bliver endnu mere spændende at gå på opdagelse i. Her er smæk for skillingen i vores deltagelse i KulturMetropolØresund. Ulla Dræbye, medlem af kulturudvalget og tidligere kulturudvalgsformand, Gribskov Kommune Deltagende kulturinstitutioner: Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre (Gilleleje Museum), Hørsholm Egns Museum, Helsingør Kommunes Museer, Industrimuseet Frederiks Værk, Folkemuseet i Hillerød og Rudersdal Museer Mothsgården. Kommuner: Helsingør, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Hørsholm. 14

15 Indsatsområde: Institutioner på tværs Projekt: Udvikling af rammer for Idræt og Bevægelse Strategisk kortlægning af faciliteter Med Udvikling af Rammer for Idræt og Bevægelse arbejder vi for at etablere optimerede rammer for små idrætsgrene herunder eliteidræt gennem en funktionel arbejdsdeling på tværs af kulturregionen, så kvaliteten og bredden i tilbuddene til borgerne fastholdes og udvikles. Projektets opgave er at undersøge anvendelsen af idrætsfaciliteter på tværs af kommunegrænserne, og skabe grundlag for en regional strategi for anvendelse og etablering af sportsanlæg med håbet om at tiltrække flere og større idrætsevents. Vi kortlægger behov og ressourcer indenfor regionen og på baggrund af det vurderer vi, hvor nye idrætsfaciliteter bedst placeres strategisk indenfor regionen. Projektet tager både hensyn til de enkelte kommuners prioriteringer, og holder sig de fælles regionale målsætninger for øje. Rammer for Idræt og Bevægelse gennemførte henover sommeren 2014 en større undersøgelse af idrætsfaciliteter i kulturregionen. På baggrund af de identificerede mønstre og tendenser bliver mulighederne netop nu kortlagt. Resultatet af denne proces bliver et mulighedskatalog over regionalt samarbejde om anlæg til små idrætsgrene og eliteidræt. Projektet består af fire delelementer: Kortlægning af udvalgte faciliteter i regionen. Koordinering af anvendelse af eksisterende specialiserede anlæg i regionen. Udvikling af fælles strategi for anvendelse, etablering og udvikling af specielle idrætsanlæg (f.eks. skøjtehaller og atletikanlæg) og i tilknytning hertil talentarbejde og uddannelsessamarbejde. Strategi for en satsning på events, herunder specielt fokus på kortlægning af elementer som infrastruktur og overnatningsmuligheder. Kommuner: Albertslund, Ballerup, Gentofte, Greve, Herlev, Køge, Roskilde, Rudersdal og København. 15

16 Indsatsområde: Unge og kultur Projekt: Mungo Parks TeaterBattle Kulturregionen giver unge teatertalenter spilletid Med Mungo Parks TeaterBattle skaber vi rammer, hvor unge talenter har mulighed for at udvikle deres kreativitet og styrke deres sociale og organisatoriske kompetencer indenfor teaterverden. Både TeaterBattles workshopforløb og afsluttende konkurrence er rugekasse for unge, spirende scenekunstnere og giver dem mulighed for at møde professionelle krav, inden de f.eks. søger ind på landets teaterskoler. De unge oplever, at være del af et fagligt fællesskab og få et netværk som de kan bruge fremadrettet. I 2013 deltog Fanny, Ditte og Karoline med forestillingen Ufortalt, der vandt en andenplads og kroner til at videreudvikle forestillingen. Tilsammen udgør de teatergruppen STILK, og har siden 2013 spillet Ufortalt blandt andet på Distortion Festival, på Bådteatret og i Vendsyssel. De har alle tre arbejdet med skuespil før, og efter de mødte hinanden på højskole, besluttede de sig for at danne gruppen og stille op i konkurrencen. I dag er de alle i gang med at videreuddanne sig indenfor teater og performance - når de da ikke er ude at spille deres forestilling. På spørgsmålet om, hvad de har lært af at være med i TeaterBattle, er STILK ikke i tvivl. Juryens udtalelser og det netværk, som deltagelsen har medført giver gruppen værdi: Vores premiere og spilledag på Mungo Park Teater har gjort, at folk opdager, at vi har lavet en teatergruppe og en forestilling. Workshop og konkurrence Målgruppen for TeaterBattle er unge mellem 15 og 25 år. TeaterBattle består af to dele: et workshopforløb og selve TeaterBattle konkurrencen. Det er professionelle teaterfolk fra bl.a. Statens Scenekunstskole der underviser og fungerer som jury. Workshopforløbet har især fokus på at dygtiggøre deltagerne op til TeaterBattle, men deltagelse er ikke et krav for at stille op i konkurrencen. Konkurrencen forløber over 3 dage, og de tre vindergrupper får midler til at videreudvikle deres forestilling samt spilletid på Mungo Park Teater. 16

17 Vi ønsker at gøde vækstlaget, for bedre talentudvikling vil med tiden skabe bedre teater. Og det mener vi er vigtigt. Martin Lyngbo, Direktør for Mungo Park Det at møde professionelle scenekunstnere, er at møde kunstneriske krav. Og dem skal man møde, hvis man skal udvikle sig Det er jo talentudvikling. Ja, jeg vil faktisk hellere kalde det talentfacilitering, det der bliver lavet i Teaterbattle. Jens Svane Boutrup, Teaterchef for Bornholms Teater Vi har gået på Performers House i Silkeborg. Og det var faktisk rigtig rart, at Teaterbattle var der, fordi det var lige i slutningen af semesteret og vi havde det bare alle tre sådan, at det skal bare ikke være slut med at lave teater. Hvad kan vi gøre, hvad kan vi gøre? Nåh ja, der er Teaterbattle! Og så blev det meget sådan, at nu deltager vi og så vinder vi! Så vi pressede os selv ret meget. Ditte fra STILK Selve processen og vores samarbejde har jo lært os helt vildt meget. Også i forhold til, at det jo er første gang vi selvstændigt som teatergruppe laver noget, uden at det er i forbindelse med undervisning eller at der er nogle andre der har hånd om processen. Vi har helt selv skullet styre det. Fanny fra STILK 2014 var rekordår I 2014 blev TeaterBattle afholdt for fjerde gang, med et rekordstort deltagerantal. Der var over 75 % flere deltagere end de øvrige år, derudover oplever TeaterBattle en større national og også en gryende international interesse. Således deltog også grupper fra Norge i år, og en af deltagerne kom hele vejen fra Helsinki. I alt var 40 teatergrupper tilmeldt med 130 unge fra hele landet samt Norge og Finland. Dertil kommer, at Mungo Park TeaterBattle oplever en stigende interesse fra det lokale erhvervsliv i forbindelse med afvikling af konkurrencen. Dette blandt andet med flere småsponsorater og samarbejde om bl.a. salg af mad og blomster samt markedsføring. Kommuner: Allerød, Gladsaxe og Køge. Projektet er støttet af Region Hovedstaden. 17

18 Indsatsområde: Unge og kultur Projekt: Projektspace Fremtidens kulturentreprenører starter her Projektpionererne er en uddannelse under Projektspace, som giver unge mulighed for at få en solid projektlederuddannelse og indsigt i at samarbejde med deres kommune. Dermed fyldes kommunerne af kompetente, engagerede kulturentreprenører, der skaber relevant og inkluderende ungdomskultur for unge i hele kulturregionen. Uddannelsen styrker de unges muligheder for at gennemføre egne kunstog kulturprojekter, og fremmer identiteten som iværksætter. De unge arbejder både i deres hjemkommuner og på tværs af kommunegrænser. Samtidig udvikler kommunerne evnen til, på ubureaukratisk vis, at samarbejde med unge og understøtte reelt ungedrevne projekter på tværs af kommuner. Projektpionererne får redskaber til at idéudvikle, organisere og udføre projekter. Uddannelsen styrker deres fokus på at identificere, hvad der er behov for at skabe i eget lokalområde, og klæder dermed de unge på til at lave projekter, der skaber løsninger på unges behov lokalt såvel som regionalt. Blandt projekterne er et visuelt kunstnernetværk, der fungerer som netværksplatform for lyskunst-produktion til festivaler og Culture Zone Tour et mobilt kulturshow, som præsenterer forskellige kulturelle udtryk og inddrager unge kunstnere fra flere kommuner. En gang om året gennemfører Projektspace en event, der sætter fokus på de unges selvorganiserede kulturprojekter. I 2012 og 2013 var vi således medarrangører på den internationale innovationsfestival Afsnit I, hvor ugen både bød på ungecamps, Afsnit U og i 2013 på konferencen SKAB DIG! med kulturminister Marianne Jelved som oplægsholder. Derudover tæller indsatsen også udviklingen af en digital platform, hvor unge kan få vejledning og råd til at gennemføre projekter i kulturregionen, ligesom der er blevet etableret flere fysiske projektværksteder rundt om i regionen. Ungdomskulturåret 2015 I november 2014 holder Projektspace konferencen Flyt dig! det er kun for unge, hvor vi sætter spot på Ungdomskulturåret 2015 og Kulturministerens nye ungestrategi. På konferencen vil der være kulturelle indspark, debatter og workshops. Fokus er på, at de unge udvikler egne ideer til hvordan, de kan bruge Ungdomskulturåret til at få mere opmærksomhed om egne kulturevents og rammer for ungekultur. 18

19 Projektpionererne er best practice Projektspace har i 2013 siddet med i kulturminister Marianne Jelveds arbejdsgruppe for Børn og unges møde og engagement med kunst og kultur. I 2014 udkom kulturministerens ungestrategi, hvori Projektspace og Projektpionererne er fremhævet som Best Practice på området. Ligeledes var projektleder for Projektspace, Nana Friis, inviteret med i debatpanelet omkring ungekultur på Kulturmødet på Mors i De vigtigste resultater uddannelsen har skabt indtil videre, det er først og fremmest alle de fede arrangementer som ProjektPionererne har stået for. De ved nu lige præcis hvordan de kommer fra idé til handling, hvordan de får andre unge med på deres idé, hvordan de markedsfører, og så videre. Tina Gørtz Christensen, Kulturkonsulent, Roskilde Kommune Jeg er vildt imponeret over at se, hvordan deltagerne på Projektpionererne udvikler sig, og hvad de kan skabe sammen på tværs af kommunegrænser. Sine Johs, uddannelsesleder på Projektpionererne I starten var vi lidt bange for at kontakte dem [kommunen] og tænkte, at vi bare kunne gøre det selv. Men de har faktisk stået med åbne arme og sagt, at vi kan kontakte dem lige så meget som vi har brug for. Nikolaj, projektpioner fra Halsnæs I Culture Zone Tour 2014, har det indtil videre fungeret super godt, og der har været meget frie rammer. Dette skyldes muligvis, at der er fire kommuner indblandet, og det har så givet plads til at skabe noget fedt. Kasper, projektpioner fra Herlev Kommuner: København, Frederiksberg, Greve, Gentofte, Rudersdal, Herlev, Ballerup, Hørsholm, Halsnæs, Roskilde, Lyngby-Taarbæk. Projektet er støttet af Region Hovedstaden. 19

20 Indsatsområde: Børn og kultur Projekt: Kreative Børn Skole- og kulturliv udvikler kreative børn Netop som kulturaftalen blev underskrevet, kom folkeskolereformen og understregede projektet Kreative Børns aktualitet og relevans. Med projektet samarbejder vi med skoleverdenen, Dansehallerne og Busters Medieakademi om at udvikle og tilbyde innovative undervisningstilbud for børn i mellemskolen. Ved at skabe forløb, som knytter sig til den læring, der allerede finder sted i klassen, arbejder vi for at børns møde med kultur bliver en naturlig del af undervisningen. Den opgave løser vi på flere måder. Vi sætter fokus på de æstetiske læringsprocesser, der styrker elevernes kreative og sociale kompetencer. Vi tilbyder også lærerworkshops, der integrerer skolen og kulturlivet på en måde, som klæder lærere og kunstformidlere på til samarbejdet om læringsprocesserne. Et eksempel på det, er samarbejdet med de pædagogiske læringscentre, der med den nye reform har fået til ansvar at skabe overblik over de læringsressourcer, som ligger i samfundet udenfor og ikke kun i computere og bøger. En af dem, der hilser den udvikling velkommen, er bibliotekar på Strandgårdskolen i Ishøj Annette Mortensen. Hun fremhæver vigtigheden af, at børn og unge præsenteres for en anden virkelighed end den, de kender hjemmefra og fra skolen. Hun mener, at både elever og lærere har glæde af at møde en specialiseret faglighed, der er forskellig fra skolens på den måde får børnene mulighed for at opleve, at de har evner, de ikke ellers havde opdaget. Tilsvarende får lærerne indsigt og inspiration i mødet med andre fagfolk, som brænder for deres område. 20

21 Første gang var jeg lidt usikker på det, for jeg havde hørt lidt om det og kunne ikke forestille mig, hvordan det vil være. Men jeg synes, det blev rigtig godt. Jeg har lært rigtig meget og jeg har brugt det flere gange allerede. Frederik Bruun Pedersen fra 6. klasse på Hellebæk Skole om Dansematematik Der er jo mange af børnene, som aldrig ville være stødt på f.eks. eksperimenterende dans, hvis ikke de mødte det her hos os. Skolen skal gøre kunst tilgængeligt. Vi skal lade dem kigge ind af vinduet. Så kan det være, de selv finder ud af at gå gennem døren. Anette Mortensen, bibliotekar på Strandgårdsskolen i Ishøj Det er vigtigt at samarbejdet mellem kultur og skole forholder sig til, hvad det er for færdigheder vi vil give børnene og hvad det er, de skal have med. Anne-Mette Hermansen, konsulent i Uddannelseshuset i Helsingør Workshops i Kreative Børn BUSTERs Medieakademi og Dansehallerne udvikler workshops tilpasset skolernes mellemtrin. Her arbejdes med forskellige temaer, såsom lyd og relationer. Lærerne tilbydes workshops gennem bibliotekaren på den enkelte skole. Ca børn fra kulturregionen deltog i workshops i løbet af 2012 og I 2013 blev pilotprojektet Dansematematik etableret i Helsingør kommune. Projektet sætter bevægelse på algebra og geometri, og er i 2014/2015 udbudt til de øvrige kommuner. I 2014 arbejdes der på at udvikle nye workshopforløb i samarbejde med andre kulturinstitutioner. Kreative Børn udvikler ny viden Sideløbende med udvikling af elev-workshops arbejder projektet sammen med forskere og studerende om at vidensdele og udvikle ny viden på området. Derudover understøttes den regionale indsats med jævnlige workshopforløb, erfaringsmøder, seminarer og foredrag for alle interesserede aktører, der arbejder med at styrke børns kreative og sociale kompetencer. Dette for at indhente og udbrede aktuel viden bl.a. om samarbejdet med skoleverdenen, udvikling af innovative forløb og styrkelsen af æstetiske læringsprocesser hos børn. I 2013 sad Kreative Børn desuden med i kulturminister Marianne Jelveds arbejdsgruppe for Børn og unges møde og engagement med kunst og kultur, og har dermed bidraget til Kulturministerens Børne- og ungestrategi fra Kommuner: Allerød, Herlev, Greve, Helsingør, Frederikssund, Køge, Albertslund, Halsnæs, Stevns, Gladsaxe, Ishøj og Lyngby-Taarbæk. Projektet er støttet af Region Hovedstaden. 21

22 Indsatsområde: Kultur og fritid i det offentlige rum Projekt: Det Aktive Byrum Borgere skaber egne byrum kommuner skaber nye samarbejder I Det Aktive Byrum undersøger vi nye veje til samspil mellem kommuner, kulturinstitutioner og selvorganiserede borgere og udvikler nye ideer til fremtidens kulturelle byplanlægning. Da de faciliteter, der etableres i byerne, såsom skaterramper, parkour-anlæg etc. primært benyttes af drenge og mænd, har projektets første fase haft et særligt fokus på unge piger i alderen år. Sammen med en gruppe unge piger har kommunerne i Det Aktive Byrum undersøgt, hvordan man skaber trygge, midlertidige rum i byen, der af pigerne opleves som inviterende og som deres sted. Resultatet er byrumsmøblet Hjertevenner, der i 2014 har været på turné rundt i kulturregionen. Projektet har ikke kun været til glæde for pigerne. Det har også medført en stor udvikling og øget læringspotentialet i kommunerne, når medarbejdere både udforsker alternative former for borgerinddragelse og samarbejde på tværs af forvaltninger. Erfaringen er, at når forskellige typer viden sættes i spil, øger det dybden i projektet. Et eksempel er Halsnæs, hvor udviklingen af fremtidens byrum er lykkedes fordi museumsmedarbejdere bidrager med det historiske lag, byplanlæggerne med rumlighed og kulturkonsulenterne med at koble faglighederne i arbejdsprocessen. I næste fase leder Råderum mobilt kontor for samtidskunst delprojektet Placemaking. Det er projektets ambition at sætte nye rammer for byens fællesskaber ved både at tage afsæt i borgernes egne ønsker og skabe kunstneriske indgreb. Processen kickstartes med en todages busstafet mellem deltagerkommuner, hvor borgere, kunstnere og kommunale tovholdere i fællesskab skal identificere stedernes særlige kulturhistorie, kendetegn og kvaliteter. Jeg er begyndt at lægge meget mere mærke til steder og hvordan man faktisk kan bruge dem, som ung i min by. Karoline, ung i Hillerød om arbejdet med Hjertevenner Vi har stor respekt for hinandens kompetencer og for at vi er stærkere sammen end hver for sig og det er i høj grad det, som har været medvirkende til at samarbejdet er lykkedes. Karin Østergaard, kulturkonsulent i Halsnæs Der, hvor jeg virkelig synes, at vi skaber værdi for vores kommuner, det er jo der, hvor flere projekter går ind og løfter i én retning. Og det er jo også der, det giver mening for vores borgere. Charlotte Scheel, byplanlægger i Halsnæs 22

23 Processen og ideerne omkring udviklingen af Hjertevenner er blevet evalueret og opsamlet af By X, som er Københavns Kommunes kompetencecenter for bæredygtig byudvikling for børn og unge. Konceptet for Placemaking er blevet formuleret af KØS - Museum for kunst i det offentlige rum. Konceptet har taget afsæt i erfaringerne med projektets 2 første år og blevet til i tæt dialog med de deltagende kommuner. I kraft af de gode erfaringer og udvikling af konceptet Placemaking besluttede 2 nye kommuner, Greve og Roskilde, i 2013 at tilslutte sig projektet. Kommuner: Køge, Hillerød, Helsingør, Gribskov, Fure sø, Allerød og Halsnæs, Roskilde og Greve. 23

24 Indsatsområde: Kreativ vækst Projekt: Copenhagen Film Fund Samarbejde styrker branding og kreativ vækst Copenhagen Film Fund blev stiftet i 2013 med henblik på at fastholde og tiltrække store filmproduktioner til hovedstadsområdet og øge konkurrencedygtigheden. Fonden er etableret som en selvstændig enhed, og henvender sig til større filmproduktioner med budgetter på mindst 30 millioner kroner. Dermed har de støttede produktioner en størrelse, der betyder, at de bliver internationale, hvad enten de er dansk eller udenlandsk produceret. Det medvirker til at synliggøre hovedstadsregionen og dansk filmproduktion for omverdenen. Hovedstadsregionen har alle muligheder for at være filmmetropol: smukke omgivelser, dygtige branchefolk og korte afstande, samt tværkommunalt samarbejde som skaber en kulturel infrastruktur der understøtter talentmassen. Kulturaftalen er ramme om kommunernes vision om hovedstadsregionen som en sammenhængende kulturmetropol, og samarbejdet omkring KulturMetropolØresund har derfor været den helt oplagte platform for etableringen af Copenhagen Film Fund. Om fonden Copenhagen Film Fund blev til på initiativ fra Producentforeningen og begyndte som et samarbejde mellem otte københavnske kommuner, Region Hovedstaden og en lang række aktører fra film branchen. Copenhagen Film Fund har et budget på 35 millioner kroner til og med Midlerne uddeles som erhvervsinvesteringer med målet om at skabe vækst og jobs i filmbranchen og dens beslægtede erhverv. Copenhagen Film Fund har støttet: The Team: Den første europæiske multisprogede krimi serie. Forventet premiere januar Long Way North: animeret spillefilm, forventet premiere ved Cannes Wallander: Finalesæson af den populære krimiserie. Forventet premiere efterår Broen III: Premiere efterår Barnaby: Afsnit nr. 100 blev optaget i København. Heartless: tv-serie på Kanal 5. 4 kortfilm på Cannes i 2014: The Girl and the Dogs, Sunday, Listen og Void. 24

25 KulturMetropolØresund har netværket, den politiske velvilje og langsigtede vision, der øger de kreative erhvervs vækstmuligheder i kulturregionen og er dermed med til at gøre hovedstadsområdet til en kulturel fakkelbærer. Med Copenhagen Film Fund vil vi gøre hovedstadsregionen til en filmmetropol, der kan konkurrere på internationalt niveau. Allerede nu, kan vi konstatere, at Copenhagen Film Fund er rigtig godt på vej. Carl Christian Ebbesen, Kulturborgmester, Københavns kommune Kunstnerisk udveksling af ideer og reel produktion får altid en enorm betydning for en egn, hvis miljøet bliver stærkt nok og tiltrækker mange forskellige kunstnere og fagfolk. I Furesø er der en bred politisk vilje til at støtte kulturlivet. Vi er samtidig også optagede af at udvikle os som erhvervskommune og skabe spændende lokale arbejds- og uddannelsespladser. Ved vores engagement i Filmfonden får vi forhåbentlig slået to fluer med ét smæk. Helle Katrine Møller, Formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Furesø kommune I Ballerup tror vi på de kreative erhverv, og at det kan få stor betydning for udviklingen af filmstationen i Flyvestation Værløse. Og vi tror på, at vi med denne fælles indsats omkring Copenhagen Film Fund kan skabe grobund for nye arbejdspladser i en lang række erhverv samtidig med, at vi øger kreativiteten i hovedstadsområdet. Jesper Würtzen, Borgmester, Ballerup kommune Kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Furesø, Helsingør, Hvidovre, København, Næstved. Projektet er støttet af Region Hovedstaden.. 25

26 Intern sammenhængskraft ekstern gennemslagskraft KulturMetropolØresund er en unik kulturaftale mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Sammen vil vi, på en periode over ti år, skabe en KulturMetropolØresund, der går fra bynetværk til sammenhængende kulturel metropol og hvor kulturen spiller en afgørende faktor som social, innovativ og økonomisk værdiskaber for borgerne. Vi vil løfte det regionale samarbejdsfællesskab ved at styrke de overordnede koblinger mellem regionens kulturelle aktører, samt det praktiske samarbejde mellem forvaltninger, institutioner og foreninger. Det er vores mission at udnytte kulturregionens geografiske og sociale tæthed, kulturelle variation og kreative ressourcer på tværs af kommunegrænser og dermed sikre en kulturregion der er kendetegnet af kulturel entreprenørskab, udfoldelseskraft og med kulturelle tilbud af en sådan kvalitet, at det tiltrækker kulturforbrugere på tværs af regionen. 26

27 Andre øjne på kulturaftalen KulturMetropolØresund bliver sat under den videnskabelige lup som del af et forskningsprojekt på Syddansk Universitet. Projektet hedder Mod et nyt kulturbegreb og nye former for kulturformidling og har modtaget 4,8 mio. af Velux-fonden til nytænkning af kulturformidlingens mål og metoder. Projektet består af fire delprojekter. Post doc. Hjørdis Brandrup Kortbek står for det ene delprojekt, og fokuserer blandt andet på KulturMetropolØresunds indsats. Undersøgelsen vil munde ud i en videnskabeligt funderet refleksion over kulturaftalernes sammenhæng og effekt, og vil blive til anbefalinger for fremtidige satsninger vedrørende kultur i byens rum. Find os på twitter.com/kulturmetropolo og meld dig til vores nyhedsbrev 27

28 Partnere i kulturaftalen: Albertslund Kommune / Allerød Kommune / Ballerup Kommune / Egedal Kommune / Fredensborg Kommune / Frederiksberg Kommune / Frederikssund Kommune / Furesø Kommune / Gentofte Kommune / Gladsaxe Kommune / Greve Kommune / Gribskov Kommune / Halsnæs Kommune / Helsingør Kommune / Herlev Kommune / Hillerød Kommune / Hørsholm Kommune / Hvidovre Kommune / Ishøj Kommune / Københavns Kommune / Køge Kommune / Lyngby- Taarbæk Kommune / Rødovre Kommune / Roskilde Kommune / Rudersdal Kommune / Stevns Kommune / Region Hovedstaden / Kulturministeriet Ballerup Rådhus Hold-An Vej Ballerup CVR nr.: EAN nr.:

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Indhold. Kontekst i KMØ Delelementer. Resultater & effekter Konklusion Budget 2014

Indhold. Kontekst i KMØ Delelementer. Resultater & effekter Konklusion Budget 2014 Årsrapport 2014 Indhold Kontekst i KMØ Delelementer Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektpionererne Resultater & effekter Konklusion Budget 2014 KMØ Projektspace

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Kreative Børn Status 2014. www.facebook.com/krea.veborn kulturmetropol.dk/node/220 goo.gl/6go5kd

Kreative Børn Status 2014. www.facebook.com/krea.veborn kulturmetropol.dk/node/220 goo.gl/6go5kd Kreative Børn Status 2014 www.facebook.com/krea.veborn kulturmetropol.dk/node/220 goo.gl/6go5kd Kreative Børn - 2014 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Projektstatus: FESTIVAL + 2014

Projektstatus: FESTIVAL + 2014 Projektstatus: FESTIVAL + 2014 1 KMØ Festival+ er et af ni projekter under kulturaftalen Kulturmetropol- Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Gæster: Marianne Hoff, Anne Mette Hermansen, Ida Wettendorff, Martin Tinning, Jesper Alstrøm.

Gæster: Marianne Hoff, Anne Mette Hermansen, Ida Wettendorff, Martin Tinning, Jesper Alstrøm. Referat fra R1/KMØ møde 29. november Toldkammeret Tilstede: Jørgen Sprogøe Petersen, Astrid Myrup, Rune Holm Andersen, Signe Flyvbjerg, Søren Staack, Helle Brendstrup, Jane Sandgård, Cecil Haarder, Sofie

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Projektstatus: FESTIVAL + 2013

Projektstatus: FESTIVAL + 2013 Projektstatus: FESTIVAL + 2013 1 Indhold KMØ Indsatsområde og formål Afsættet Organisationsmodel Festivalfokus 2013: Philsophy Now! Forandringsmodel Festivalaktiviteter 2013 Målgruppe / Publikumsanalyse

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

COPENHAGEN. Art Run. (Ishøj Strandpark) Glenn Grubbs, USA Running Man, 2010 Serie af 4 akvareller

COPENHAGEN. Art Run. (Ishøj Strandpark) Glenn Grubbs, USA Running Man, 2010 Serie af 4 akvareller COPENHAGEN Art Run (Ishøj Strandpark) Glenn Grubbs, USA Running Man, 2010 Serie af 4 akvareller Indledning Denne projektbeskrivelse er udarbejdet i samarbejde mellem Ishøj Kommune og VIBE (Videncenter

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 1 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017... 1 Indledning... 3 Vigtige trends... 3 Vision... 3 Mission... 4 Udvalgte strategiske temaer... 4

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

HALFDAN 100. Organisation. Proces. Program

HALFDAN 100. Organisation. Proces. Program HALFDAN 100 I februar 2014 foreslog en initiativgruppe overfor Kultur- og Turismeudvalget, at Helsingør Kommune - på baggrund af Halfdan Rasmussens betydning for kommunen i særdeleshed og for dansk kulturliv

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv.

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Kommunernes Fundraisingnetværk, den 3. oktober 2013 Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Vi støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere