KulturMetropolØresund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KulturMetropolØresund"

Transkript

1 KulturMetropolØresund Kulturaftalens betydning for borgerne og kulturindsatsen i en samlet kulturregion

2 Foto 06 Golden Days: Imagebureauet 08 Decimeterhalvmaraton: Projektfoto 10 Sæt Kulturen I Spil: Malene Nors Tardrup 12 Jagten gennem historien: Ty Stange 16 TeaterBattle: Katrine Møbius 18 Projektpioneerne: Projektfoto 20 Dansematematik: Projektfoto 22 Det Aktive Byrum: Projektfoto 24 Filmstill Wallander-Frost: Laurence Cendrowicz Citater KMØ sekretariatet har interviewet en række relevante personer til publikationen. Øvrige citater er hentet fra tidligere udgivne artikler, webfilm og projekters hjemmesider. 2

3 Forord Vi vil med KulturMetropolØresund gå fra at være et bynetværk til en sammenhængende kulturmetropol. Vi vil være kendetegnet af kulturelt entreprenørskab, udfoldelseskraft og med kulturelle tilbud af en sådan kvalitet, at det tiltrækker kulturforbrugere på tværs af regionen. Vi vil være en kulturel og social værdiskaber for borgere og kulturaktører i hele regionen. Knapt tre år inde i nuværende kulturaftale har vi sammen skabt mærkbare resultater, og jeg synes, at vi har meget at være stolte af. Vi styrker de kreative kompetencer, udfoldelsesmuligheder og vækstgrundlaget hos unge kulturentreprenører og teatertalenter. I samarbejde med skolen udvikler og styrker vi de æstetiske læringsprocesser hos kulturregionens børn, og er dermed på forkant med folkeskolereformen. Vi skaber regionale events med unikt, stedsspecifikt og kulturelt indhold, der flytter unge som gamle borgere over kommunegrænser. Vi sikrer, at hele familien får en underholdende og læringsrig kulturoplevelse, når vi kobler motion med kultur i et årligt familieløb. Vi får skoleklasser på banen, når vi tilbyder outreach-projekter, der giver de unge smag for motion. Vi opdyrker nyt publikum, og inddrager også dem, der ikke af sig selv opsøger kulturen. Vi skaber også vigtige resultater, som ikke er direkte synlige for borgerne men som har afgørende betydning for hvordan, vi kommuner i samarbejde kan udvikle morgendagens kulturtilbud til glæde for borgerne. Det er de resultater, vi mærker på de indre linjer. Samarbejdet og erfaringsudvekslingen er styrket. En kulturel infrastruktur er godt på vej i netværket mellem aktører og kulturinstitutioner og nye former for samarbejde er blandt andet opstået på tværs af forvaltninger, skoleverdenen, forbund og de frivilliges verden. Resultaterne er mange og alsidige. Med denne publikation ønsker vi at vise KulturMetropolØresunds betydning for kulturindsatsen i vores region både for borgerne og for dem, der er bag kulissen. Med publikationen ønsker vi også at pege ind i den kommende aftale for For det er med afsæt i de erfaringer, vi har gjort os, at vi kan optimere og styrke det fortsatte arbejde med at skabe en sammenhængende og nyskabende kulturregion til glæde for alle vores borgere. af Tom Schiermer Nielsen politisk formand for KulturMetropolØresund og kulturudvalgsformand i Ballerup Kommune 3

4 Indholdsfortegnelse FESTIVALER OG EVENTS Indsatsområdet har fokus på at øge de regionale festivaler og begivenheders udbredelse og forankring, synliggøre kulturregionen regionalt, nationalt og internationalt samt skabe forbedrede udfoldelses- og vækstmuligheder for kulturelle aktører i kulturregionen. S 06 S 08 Festival+ Med Festival+ samarbejder vi med Golden Days festival og CPH:DOX om at udvikle nye, innovative og stedsspecifikke kulturoplevelser ude i kommunerne med henblik på at opdyrke nyt publikum og forankre festivalerne i hele kulturregionen. Idrætsevents I Idrætsevents arbejder vi på at tiltrække store sportsbegivenheder til regionen og i den forbindelse dyrke glæden til sport ved at udvikle og tilbyde outreachaktiviteter til kulturregionens borgere. INSTITUTIONER PÅ TVÆRS Med institutioner på tværs lægges der vægt på at danne kulturmøder for og mellem borgere fra alle dele af samfundet og på at styrke den regionale sammenhængskraft, ved at kulturregionens kunst- og kulturinstitutioner drager fordel af hinandens viden, kompetencer, faciliteter og tilgang til borgere og brugere. S 10 S 12 S 14 S 15 Sæt Kulturen I Spil Projektet udvikler vedkommende og udfordrende kunst- og kulturtilbud til borgere, der ikke af sig selv opsøger kulturinstitutionerne. Således samarbejder kommuner, boligsociale områder og lokale kulturinstitutioner om at skabe borgerinddragende aktiviteter med fokus på at gøre borgerne til medskabere af nye kunst- og kulturtilbud. Jagten gennem historien Jagten gennem historien er et årligt tilbagevendende familieløb, der kobler kunst og kulturoplevelser med motion. Jagten - gennem historien er institutionernes mulighed for at præsentere sig for nye besøgende, og det giver borgerne mulighed for at opleve kulturinstitutionerne på en ny måde. Hemmelige stier App en Hemmelige Stier guider dig igennem kulturlandskabet i kongernes Nordsjælland med oversigt over museer og forslag til ruter, der kobler natur med kultur. Udvikling af Rammer for Idræt og Bevægelse Med fokus på de små idrætsgrene kortlægger vi idrætsfaciliteter, behov og ressourcer med henblik på at styrke en fælles strategisk indsats, der tiltrækker flere og større idrætevents. 4

5 UNGE OG KULTUR Formålet med Unge og kultur er, at kulturregionens unge får øgede muligheder for at pleje og udvikle deres kulturelle talenter, styrke identiteten knyttet til det at være innovativ kulturentreprenør i kulturregionen og skærpe de kreative, sociale og organisatoriske kompetencer, der knytter sig hertil. S 16 S 18 Mungo Park TeaterBattle Med fokus på talentudvikling af unge teaterspirer fra kulturregionen og resten af landet samler, udvikler og synliggører Teater Mungo Park sammen med kommunerne de danske talentspirer med ønsket om at støtte og udvikle vækstlaget indenfor scenekunst. Projektspace Projektspace styrker unges muligheder for at gennemføre egne kunst- og kultur projekter og fremmer identiteten som kulturentreprenør i en samlet kulturregion. Samtidig udvikler kommunerne evnen til på ubureaukratisk vis at samarbejde med unge og understøtte reelt ungedrevne projekter. BØRN OG KULTUR Med dette indsatsområde sikres børn i kulturregionen møder med kunst, kunstproduktion og kreative arbejdsprocesser i rammer og former, der styrker og fremmer deres kreative innovative og sociale kompetencer, og opleves som en naturlig og væsentlig del af børnenes hverdag. S 20 Kreative Børn Kreative Børn styrker og udvikler børns kreative, innovative og sociale kompetencer og skaber et integreret videns- og kompetenceløft for de faggrupper, der har betydning for udviklingen og forståelsen af børns kreative kompetencer. I samarbejde med Dansehallerne og Busters Medieakademi skaber projektet anderledes læringsrum tilpasset folkeskolen. KULTUR OG FRITID I DET OFFENTLIGE RUM Dette indsatsområde er fokuseret omkring, at kulturelle institutioner og tilbud skal spille en aktiv rolle i at udvikle det offentlige rum som et kulturelt levende og spændende, fælles mødested. S 22 Det Aktive Byrum Projektet afprøver nye koncepter for programmering af byrum i samarbejde med borgerne. I første del af projektet er der arbejdet med udviklingen af en mobil byrumsfacilitet Hjertevenner sammen med unge piger. De sidste to år leder Råderum - et mobilt kontor for samtidskunst delprojektet Placemaking, hvor borgere og kunstnere skaber kunstneriske indgreb i udvalgte byområder. KREATIV VÆKST Kreativ vækst skal øge de kreative erhvervs vækstmuligheder i kulturregionen. S 24 Copenhagen Film Fund Fonden medvirker til at gøre kulturregionen til en filmmetropol ved at fastholde og tiltrække store filmproduktioner til hovestadsområdet. Filmfonden er etableret som en selvstændig enhed. 5

6 Indsatsområde: Festivaler og events Projekt: Festival + Regionale festivaler skaber unikke begivenheder lokalt Flere borgere skal have mulighed for at opleve festivaler af høj og unik kvalitet. Derfor samarbejder KulturMetropolØresund med to højt profilerede og professionelle festivaler om at udvikle deres kulturtilbud og udbrede dem til hele kulturregionen. GOLDEN DAYS Samarbejdet med vidensfestivalen Golden Days løber på sit tredje år, og er fokuseret på at skabe stedsspecifikke, intelligente og sanselige festivalaktiviteter. Festivalen udvikler produktioner, der kan rejse på tværs af regionen, og som hvert sted har en kulturhistorisk forankring. Det har både medvirket til en større geografisk spredning af festivalaktiviteterne og til en bredere målgruppe. I kraft af festivalens udvikling er dens attraktivitet øget. Ikke kun hos publikum, men også i fondsøjemed og for større partnerskaber med landsdækkende medier såsom DRK i Aktiviteter i 2014 tæller blandt andet folkekøkkener anno 1917 i flere kommuner, troppetransport til Mosede Fort, orienteringsløb og familiearrangementer på Garderhøjfortet og Vestvolden, 1914 udstilling på flere biblioteker og meget mere. CPH:DOX CPH:DOX har på ti år vokset sig til at være en af Europas største dokumentarfilmfestivaler. I 2014 satser de på den regionale gennemslagskraft i et samarbejde med kulturregionen. Initiativet hedder DOX:ON:TOUR, og er sat i verden for at vise de bedste af festivalens film på udvalgte steder i kulturregionen. CPH:DOX indtager i år blandt andet en svømmehal med film om stigende verdenshave, kirker med film om bryllupper og udødelighed og Søfartsmuseet i Helsingør med en film om pirateri for at sætte filmene i en oplevelsesrig kontekst. Forventningen er, at de stedsspecifikke events i kulturregionen vil lokke flere publikummer til. Festivalen oplever det som en unik mulighed for at få inspiration til hvordan, man kan lave anderledes former for samarbejde med nye partnere udenfor København. Publikumsundersøgelse 2014 Under festivalen i 2014 foretog Golden Days en kvantitativ publikumsundersøgelse, der viser at: 81 % vidste at det arrangement de deltog i, var en del af Golden Days Festival 52 % rejste på tværs af kommunegrænser for at deltage i arrangementerne 53 % af deltagerne kom fra København eller Frederiksberg kommune 42 % af deltagerne kom fra det øvrige Sjælland eller øerne 6

7 Samarbejdet med KulturMetropolØresund har for Golden Days betydet, at vi er gået fra at være en Københavner-festival til at være en festival i hele hovedstadsregionen. Og vi har lært at kultur skal formidles forskelligt på Vesterbro, i Køge, i Egedal og i Helsingør. Ulla Tofte, direktør for Golden Days... jeg oplevede at det appellerede til et helt andet publikum end vi normalt har med på festivalen. Der stod folk på i Avedøre og der stod folk på i Hundige: der stod simpelthen folk på nogle steder, fra nogle områder, som normalt ikke tager til København og deltager i en kultur- eller historiefestival. Og gennem denne her lille togtur, med det her spektakulære, dampende lokomotiv, fik de altså også en billet til historien, på en måde der var ret fantastisk. Ulla Tofte, Direktør for Golden Days, Om Troppetransporten fra Københvans hovedbanegård og ned sydpå mod Mosede Fortet. DOX:ON:TOUR-projektet hænger rigtig godt sammen med vores langsigtede strategi om at udvide festivalen udenfor hovedstaden, finde lokale samarbejdspartnere og udvikle nye måder at arbejde med satellit-events på. Tine Fischer, festivaldirektør CPH:DOX Kommuner: Egedal, Køge, Gentofte, Helsingør, Ishøj, København, Rudersdal og Rødovre. Projektet er støttet af Region Hovedstaden. 7

8 Indsatsområde: Festivaler og events Projekt: Idrætsevents Værktøjer til mere idræt I projektet Idrætsevents udvikler vi viden om tiltrækning af store sportsbegivenheder til kulturregionen, og samtidig skaber vi outreach-aktiviteter, der både er bredt forankret i foreninger og dyrker lysten til og glæden ved sport hos borgerne. Erfaringer og viden udmøntes i en værktøjskasse til fortsat tiltrækning af store idrætsbegivenheder og udvikling af nye outreach-aktiviteter i kulturregionen. Fokus er på at skabe medlemstilgang til sporten, og dette arbejder vi med på flere fronter. Ved DM i Skolebadminton var VM i Badminton således springbræt for samarbejdet mellem aktørerne. Arrangementets succes har været afhængig af nye partnerskaber mellem skoler, kommuner, lokale foreninger og Badminton Danmark. Hvor foreningerne har en styrke i det nære, har de store organisationer tilsvarende sikret de overordnede aftaler med kommunerne. Ved at bringe lokale aktører på banen op til store idrætsevents, udnytter vi interessen for begivenheden til at styrke især børn og unges udøvelse. Det kræver, at der knyttes bånd mellem store, professionelle organisationer og mindre foreninger. Her spiller KulturMetropolØresund en vigtig rolle både som vidensbank og gennem kommunernes engagement og fortsatte samarbejde. Som frivillig er en af de største drivfaktorer, at man føler, at der er en anerkendelse af det man laver. Hvis man mærker, at det man kommer med, og det man gør, bliver taget alvorligt - så giver det kræfter til at fortsætte arbejdet. Karsten Friis, formand Måløv Badminton Club Vores samarbejde med KulturMetropolØresund betyder, at vi har fået en nemmere indgang til kommunerne, når kommunerne har forpligtet sig ind i kulturaftalen. Den sammensmeltning af faglig viden, ressourcer, og understøttelse af projektledelse som jo også ligger i KulturMetropolØresund og i denne her projektaftale, synes vi har været helt fantastisk. Charlotte Malmroes, daværende direktør Badminton Danmark DM i skolebadminton har sat fokus på sporten, mange er kommet i en badmintonhal for første gang, og forhåbentlig inspirerer det nogle børn til at komme tilbage til badmintonklubben. Ligeledes har lærerne fået øjnene op for sportens bidrag til en god idrætsundervisning, og der er uden tvivl mange lærere, der gerne vil deltage i et DM i skolebadminton en anden gang. Anne Søndergaard Olsen, projektleder i Idrætsevents 8

9 Værktøjskassen til outreach-projekter: Tilbyder redskaber til arbejdet med sideaktiviteter omkring større idrætsevents. Fokuserer på hvordan, der skabes blivende værdi som følge af store sportsbegivenheder. Opstiller en række trin til gennemførsel af events. Tydeliggør hvordan viden om den pågældende idræt kan bruges til at målrette aktiviteterne. VM i Halvmaraton 2014 I marts 2014 var der VM i Halvmaraton i København med deltagelse af danske og internationale løbere. Outreach-indsatsen fokuserede på at øge interessen for regionens løbeklubber. I den forbindelse arrangerede vi Decimeterhalvmaraton, hvor cirka 900 børn fra Gentofte, Ballerup og København deltog. VM i Badminton 2014 VM i Badminton foregik i Ballerup Super Arena i august Her var den helt store outreach-satsning DM i Skolebadminton, som blev afviklet med 164 klasser fra hovedstadsregionen i samarbejde med 15 badmintonklubber og Badminton Danmark. Kommuner: København, Rudersdal, Gentofte, Ballerup og Furesø. Projektet er støttet af Region Hovedstaden. 9

10 Indsatsområde: Institutioner på tværs Projekt: Sæt Kulturen I Spil Borgere bliver medskabere af kulturoplevelser Med Sæt Kulturen I Spil rækker vi ud til borgere, der ikke af sig selv opsøger kulturtilbud eller føler sig tilpas i kulturinstitutionerne. Med fokus på publikumsudvikling gentænker projektet metoder til at inddrage beboere fra boligsociale områder, når kulturinstitutionerne skaber nye og attraktive kulturtilbud. Indsatsen udvikler derfor nye former for outreach-aktiviteter og gør beboerne i de boligsociale områder til medskabere af kunst- og kulturproduktioner. Der åbnes op for uventede og nye idéer til inddragende kulturoplevelser og projektformater. Det betyder, at der er skabt et mere loyalt og engageret publikum. Som eksempler kan nævnes de unge drenge fra Folehaven, der sammen med kunstneren Tina Enghoff har skabt filmen Ved du hvem jeg er?, som blev vist i Nikolaj Kunsthal. De arbejder nu på en ny film om rollemodeller. Af andre eksempler er der ungerådet i Ballerup, som har været med til at afvikle og forankre Haraldsminde-koncerten til glæde for beboerne i området. Der er Rasmus fra Frederiksberg, som gennem den boligsociale medarbejder i Stjernen kom i praktik på teateret Riddersalen, og lokkede sine venner ind at se forestillingen. Og der er Lille Peter og andre unge fra boligområderne i Herlev, der sammen med graffitikunstnere har udsmykket 11 tunneller, for at skabe ejerskab og tryghed for man ødelægger ikke værker, man selv har været med til at skabe. Samtidig udvikler vi nye former for inreachaktiviteter mellem kommuner, kulturinstitutioner og de boligsociale områder. Det har styrket den interne forankring, videnog metodeudvikling og skabt en blivende form for den gode og relationsskabende dialog med beboerne i boligområderne. Udover de lokale aktiviteter gennemfører projektet en Oplevelsesstafet, hvor beboerne tilbydes nye kulturoplevelser på tværs af kommuner. F.eks. blev 120 beboere inviteret med til Det Kongelige Teaters opsætning af Robin Hood i Ulvedalene. Oplevelsesstafetten åbner borgernes øjne for anderledes kulturoplevelser og inspirerer dem til at bruge kulturinstitutionerne i hjemkommunen. Sæt Kulturen I Spil lokalt, regionalt og internationalt I alt 23 kulturinstitutioner (7 kunsthaller/museer, 6 biblioteker, 4 kulturcentre, 4 musik- og billedskoler og 2 teatre) deltager i projektet, herunder Kunstmuseet Arken, Nikolaj Kunsthal, Baltoppen og Riddersalen. Projektet bliver tænkt ind i andre og større politiske sammenhænge, såsom kulturstrategien i Furesø, helhedsplanen i Vejleåparken i Ishøj, Herlevs boligsociale arbejde og årlige festuge, og projektet spiller ind i den nye skolereform i Ishøj. I juni 2013 blev projektet fremlagt på et internationalt forum for Audience Europe Network. Siden da har det flere gange været omtalt på internationale konferencer, og fået en spirende placering i det internationale netværk omkring Audience Engagement. 10

11 Det er en spritny måde at gøre tingene på, og det giver synergi. Og børnene, de er frygtløse og kaster sig ud i det med liv og sjæl. Wenche Andreasen, bibliotekar på Ishøj Bibliotek Det er i sin form helt unikt i Danmark. En så bred tilgang og fordybet udveksling af erfaringer, metoder og ideer vil givet over de kommende år kunne bidrage med interessante perspektiver til forståelsen af det komplekse møde mellem kulturinstitutionerne og lignende offentlige tilbud og de uvante brugere i marginaliserede miljøer. Rapport 2014, Center for Kunst og Interkultur. Børnene har fået en oplevelse af at møde kunst og kultur i mange former, og det er en af de måder vi kan mærke, at der sker en udvikling - ved at børnene lærer noget nyt og kommer igen. Sia Andersen, Kulturudviklingskonsulent i Ishøj Kommune Vi mener, at det er et gode både for os og for børnene. Det er vækst for os, men også for børnene. Gunnar Munksgaard, museumsformidler på Arken Kommuner: Frederiksberg, Ishøj, Herlev, Ballerup, København og Furesø. Projektet er støttet af Region Hovedstaden. 11

12 Indsatsområde: Institutioner på tværs Projekt: Jagten gennem historien Motion giver nyt blik på kulturhistorien Jagten gennem historien er et utraditionelt motionsløb for hele familien, der sætter spot på kulturhistorien, og tilbyder børn og voksne et nyt syn på kulturoplevelsen. Det er en skattejagt ind i kulturen, hvor kulturinstitutioner, lokale idrætsforeninger og en lang række relevante aktører i tæt samarbejde udforsker nye former for lokal formidlingsudvikling via en fælles regional indsats. Jagten gennem historien har form af lokale endagsevents, der finder sted samtidig i hele kulturregionen. I 2014 kunne børn og voksne f.eks. fange spioner i den tophemmelige Ejbybunker, deltage i jagten på Sagnkongen Sjold i Sagnlandet Lejre, øve capoeira som slaven Ferdinand på Selsø Slot, leve sig ind i 1900-tallets soldaterliv på Garderhøjfortet og i Carlsberg Byen kunne man klatre gennem den cool, urbane legeplads, der bød på aktiviteter for både børn og voksne. Det kræver en stor netværksindsats, regionalt såvel som lokalt, når Jagten gennem historien skal afvikles og udvikles samtidig i tolv kommuner. Golden Days sekretariatet står for den regionale kampagne og yder sparring på idé- og konceptudvikling med kommunerne, mens kommunerne står for at gennemføre løbene og sikre et stærkt lokalt samarbejde. F.eks. er arrangementet på Koldkrigsmuseum Stevnsfort hvor børn og forældre kommer en tur med tidsmaskinen tilbage til 1984 og skal opklare, om fjenden er i færd med at invadere blevet til i et samarbejde mellem Hjemmeværnet på Stevns, Hjerteforeningen Stevns, Herlufsholms Orienteringsklub og Stevns Fødevarenetværk. Af andre eksempler er der Jagten på Kaptajn Ginges proviant, der tager familierne igennem det gamle og nye Helsingør i samarbejde med bl.a. Helsingør Havne, Kulturværftet, Teaterbøtten, en række lokale handelsdrivende og en lang række frivillige. En essentiel samarbejdspartner i hele regionen er Dansk Orienterings-Forbund, der bidrager med ekspertise i korttegning, og stiller med frivillige til afvikling af de mange orienteringsløb. De har allerede erfaret at Jagten gennem historien giver gode oplevelser for de frivillige, og skaber interesse for organisationen og de lokale klubber. Siden 2013 er flere nye kommuner og institutioner kommet med i samarbejdet. Samarbejdet skaber unikke muligheder for, at kulturinstitutionerne kan brande sig selv på nye måder og overfor nye publikumsgrupper. Fakta på Jagten gennem historien I 2014 blev der gennemført 15 familieløb i samarbejde med 12 kommuner, 20 kulturinstitutioner og 13 lokale orienteringsklubber. Den primære målgruppe er børnefamilier med børn i alderen 6-10 år. Deltagerne var mellem 2 og 73 år. For 2015 afvikles løbene henover 2 dage med henblik på at øge publikumsantallet og øge mobiliteten henover kommunegrænser, ved at tilbyde børnefamilier mulighed for at deltage i flere familieløb. Golden Days sekretariatet er operatører på Jagten gennem historien, de yder sparring i forhold til ide- og konceptudvikling, og står for den regionale kampagneindsats. Deltagene kulturinstitutioner er Museet for Søfart, Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Ejbybunkeren, Fredensborg Slotshave, Esrum Kloster & Møllegård, Selsø Slot, Krudtværket, Gl. Holtegaard, Garderhøjfortet, Slotsholmen, Carlsberg Byen, Sagnlandet Lejre, Bagsværdsfort og slotssøen i Hillerød. 12

13 Et spektakulært familiearrangement som Jagten er noget, der har stået højt på ønskelisten i Sagnlandet Lejre rigtig længe. Samtidig lever konceptet op til Lejre kommunes store engagement inden for både kulturområdet og motion for børn og unge. Ane D. Jepsen, formidlingsansvarlig ved Sagnlandet Lejre, der deltog for første gang i 2014 Jagten er også med til at skabe kontakter mellem orienteringsklubber og kulturinstitutioner, der kan føre til øget samarbejde fremover. Og så opfattes det, at være en del af en stor event, hvor tusindvis af deltagere får en god oplevelse, også meget positivt af de frivillige i orienteringsklubberne, der herigennem føler, at de virkelig er med til at gøre en forskel. Gert Nielsen, Udviklingskonsulent i Dansk Orienterings-Forbund Spændende, masser af historie og skæg for børn og voksne. Godt sammensat, tilpas længde af løbet. Deltager i Jagten gennem historien 2013 At Jagten foregår flere steder, er en markedsføringsmæssig fordel, idet Stevns synliggøres i store dele af den overordnede markedsføring af Jagten. Ingeborg Kofoed Brodersen, kommunikationsmedarbejder på Koldkrigsmuseum Stevnsfort Kommuner: Helsingør, Stevns, Rødovre, Fredensborg, Gribskov, Frederikssund, Halsnæs, Rudersdal, Gentofte, København, Hillerød samt Gladsaxe. Jagten er støttet af Nordea-fonden og Region Hovedstaden 13

14 Indsatsområde: Institutioner på tværs Projekt: Hemmelige stier App guider til historiske oplevelser Nordsjælland byder på en overvældende rigdom af kulturarv overalt, hvor man befinder sig. Den teknologiske udvikling af nye metoder og platforme har gjort, at museernes formidling af den stedbundne kulturarv kan foregå ude i kulturlandskabet, så det nu er muligt at aflæse fortidens mindesmærker på stedet. Området er gammelt kongeland og bærer præg af dette overalt i skove, slotte, landsbyer og havne. Landskabet er i sig selv et kulturlandskab. Kyststrækningen fra Hundested over Gilleleje til Helsingør vidner om stor driftighed i den tidligere industri, med blandt andet stålvalseværket i Frederiksværk, fiskeriet i Gilleleje samt sundtold og købmandskab i Helsingør. Museernes samarbejde har resulteret i en app, som de fremover vil videreudvikle, så der hele tiden er nye, uudforskede steder at opleve i det nordsjællandske. Samarbejdet kortlægger og beskriver fiskernes, kongernes og jordbrugernes færden deres hemmelige stier. Og borgerne kan følge ruterne; der er noget for enhver smag. Målet med app en er, at give borgerne en spændende aha-oplevelse og udvide deres forståelse af, at kultur og bevægelse i naturen ikke behøver at være adskilte størrelser. Jeg troede, at jeg som gammel Helsinge-borger kendte Nordsjælland, men jeg kan se af app en, at jeg har meget til gode. Og jeg kan se, at det er mine børnebørn, der skal guide mig med deres smartphones... Jeg er rigtig glad for og stolt af det formidlingstiltag, som Hemmelige Stier er, fordi vores fantastiske kulturarv nu bliver endnu mere spændende at gå på opdagelse i. Her er smæk for skillingen i vores deltagelse i KulturMetropolØresund. Ulla Dræbye, medlem af kulturudvalget og tidligere kulturudvalgsformand, Gribskov Kommune Deltagende kulturinstitutioner: Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre (Gilleleje Museum), Hørsholm Egns Museum, Helsingør Kommunes Museer, Industrimuseet Frederiks Værk, Folkemuseet i Hillerød og Rudersdal Museer Mothsgården. Kommuner: Helsingør, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Hørsholm. 14

15 Indsatsområde: Institutioner på tværs Projekt: Udvikling af rammer for Idræt og Bevægelse Strategisk kortlægning af faciliteter Med Udvikling af Rammer for Idræt og Bevægelse arbejder vi for at etablere optimerede rammer for små idrætsgrene herunder eliteidræt gennem en funktionel arbejdsdeling på tværs af kulturregionen, så kvaliteten og bredden i tilbuddene til borgerne fastholdes og udvikles. Projektets opgave er at undersøge anvendelsen af idrætsfaciliteter på tværs af kommunegrænserne, og skabe grundlag for en regional strategi for anvendelse og etablering af sportsanlæg med håbet om at tiltrække flere og større idrætsevents. Vi kortlægger behov og ressourcer indenfor regionen og på baggrund af det vurderer vi, hvor nye idrætsfaciliteter bedst placeres strategisk indenfor regionen. Projektet tager både hensyn til de enkelte kommuners prioriteringer, og holder sig de fælles regionale målsætninger for øje. Rammer for Idræt og Bevægelse gennemførte henover sommeren 2014 en større undersøgelse af idrætsfaciliteter i kulturregionen. På baggrund af de identificerede mønstre og tendenser bliver mulighederne netop nu kortlagt. Resultatet af denne proces bliver et mulighedskatalog over regionalt samarbejde om anlæg til små idrætsgrene og eliteidræt. Projektet består af fire delelementer: Kortlægning af udvalgte faciliteter i regionen. Koordinering af anvendelse af eksisterende specialiserede anlæg i regionen. Udvikling af fælles strategi for anvendelse, etablering og udvikling af specielle idrætsanlæg (f.eks. skøjtehaller og atletikanlæg) og i tilknytning hertil talentarbejde og uddannelsessamarbejde. Strategi for en satsning på events, herunder specielt fokus på kortlægning af elementer som infrastruktur og overnatningsmuligheder. Kommuner: Albertslund, Ballerup, Gentofte, Greve, Herlev, Køge, Roskilde, Rudersdal og København. 15

16 Indsatsområde: Unge og kultur Projekt: Mungo Parks TeaterBattle Kulturregionen giver unge teatertalenter spilletid Med Mungo Parks TeaterBattle skaber vi rammer, hvor unge talenter har mulighed for at udvikle deres kreativitet og styrke deres sociale og organisatoriske kompetencer indenfor teaterverden. Både TeaterBattles workshopforløb og afsluttende konkurrence er rugekasse for unge, spirende scenekunstnere og giver dem mulighed for at møde professionelle krav, inden de f.eks. søger ind på landets teaterskoler. De unge oplever, at være del af et fagligt fællesskab og få et netværk som de kan bruge fremadrettet. I 2013 deltog Fanny, Ditte og Karoline med forestillingen Ufortalt, der vandt en andenplads og kroner til at videreudvikle forestillingen. Tilsammen udgør de teatergruppen STILK, og har siden 2013 spillet Ufortalt blandt andet på Distortion Festival, på Bådteatret og i Vendsyssel. De har alle tre arbejdet med skuespil før, og efter de mødte hinanden på højskole, besluttede de sig for at danne gruppen og stille op i konkurrencen. I dag er de alle i gang med at videreuddanne sig indenfor teater og performance - når de da ikke er ude at spille deres forestilling. På spørgsmålet om, hvad de har lært af at være med i TeaterBattle, er STILK ikke i tvivl. Juryens udtalelser og det netværk, som deltagelsen har medført giver gruppen værdi: Vores premiere og spilledag på Mungo Park Teater har gjort, at folk opdager, at vi har lavet en teatergruppe og en forestilling. Workshop og konkurrence Målgruppen for TeaterBattle er unge mellem 15 og 25 år. TeaterBattle består af to dele: et workshopforløb og selve TeaterBattle konkurrencen. Det er professionelle teaterfolk fra bl.a. Statens Scenekunstskole der underviser og fungerer som jury. Workshopforløbet har især fokus på at dygtiggøre deltagerne op til TeaterBattle, men deltagelse er ikke et krav for at stille op i konkurrencen. Konkurrencen forløber over 3 dage, og de tre vindergrupper får midler til at videreudvikle deres forestilling samt spilletid på Mungo Park Teater. 16

17 Vi ønsker at gøde vækstlaget, for bedre talentudvikling vil med tiden skabe bedre teater. Og det mener vi er vigtigt. Martin Lyngbo, Direktør for Mungo Park Det at møde professionelle scenekunstnere, er at møde kunstneriske krav. Og dem skal man møde, hvis man skal udvikle sig Det er jo talentudvikling. Ja, jeg vil faktisk hellere kalde det talentfacilitering, det der bliver lavet i Teaterbattle. Jens Svane Boutrup, Teaterchef for Bornholms Teater Vi har gået på Performers House i Silkeborg. Og det var faktisk rigtig rart, at Teaterbattle var der, fordi det var lige i slutningen af semesteret og vi havde det bare alle tre sådan, at det skal bare ikke være slut med at lave teater. Hvad kan vi gøre, hvad kan vi gøre? Nåh ja, der er Teaterbattle! Og så blev det meget sådan, at nu deltager vi og så vinder vi! Så vi pressede os selv ret meget. Ditte fra STILK Selve processen og vores samarbejde har jo lært os helt vildt meget. Også i forhold til, at det jo er første gang vi selvstændigt som teatergruppe laver noget, uden at det er i forbindelse med undervisning eller at der er nogle andre der har hånd om processen. Vi har helt selv skullet styre det. Fanny fra STILK 2014 var rekordår I 2014 blev TeaterBattle afholdt for fjerde gang, med et rekordstort deltagerantal. Der var over 75 % flere deltagere end de øvrige år, derudover oplever TeaterBattle en større national og også en gryende international interesse. Således deltog også grupper fra Norge i år, og en af deltagerne kom hele vejen fra Helsinki. I alt var 40 teatergrupper tilmeldt med 130 unge fra hele landet samt Norge og Finland. Dertil kommer, at Mungo Park TeaterBattle oplever en stigende interesse fra det lokale erhvervsliv i forbindelse med afvikling af konkurrencen. Dette blandt andet med flere småsponsorater og samarbejde om bl.a. salg af mad og blomster samt markedsføring. Kommuner: Allerød, Gladsaxe og Køge. Projektet er støttet af Region Hovedstaden. 17

18 Indsatsområde: Unge og kultur Projekt: Projektspace Fremtidens kulturentreprenører starter her Projektpionererne er en uddannelse under Projektspace, som giver unge mulighed for at få en solid projektlederuddannelse og indsigt i at samarbejde med deres kommune. Dermed fyldes kommunerne af kompetente, engagerede kulturentreprenører, der skaber relevant og inkluderende ungdomskultur for unge i hele kulturregionen. Uddannelsen styrker de unges muligheder for at gennemføre egne kunstog kulturprojekter, og fremmer identiteten som iværksætter. De unge arbejder både i deres hjemkommuner og på tværs af kommunegrænser. Samtidig udvikler kommunerne evnen til, på ubureaukratisk vis, at samarbejde med unge og understøtte reelt ungedrevne projekter på tværs af kommuner. Projektpionererne får redskaber til at idéudvikle, organisere og udføre projekter. Uddannelsen styrker deres fokus på at identificere, hvad der er behov for at skabe i eget lokalområde, og klæder dermed de unge på til at lave projekter, der skaber løsninger på unges behov lokalt såvel som regionalt. Blandt projekterne er et visuelt kunstnernetværk, der fungerer som netværksplatform for lyskunst-produktion til festivaler og Culture Zone Tour et mobilt kulturshow, som præsenterer forskellige kulturelle udtryk og inddrager unge kunstnere fra flere kommuner. En gang om året gennemfører Projektspace en event, der sætter fokus på de unges selvorganiserede kulturprojekter. I 2012 og 2013 var vi således medarrangører på den internationale innovationsfestival Afsnit I, hvor ugen både bød på ungecamps, Afsnit U og i 2013 på konferencen SKAB DIG! med kulturminister Marianne Jelved som oplægsholder. Derudover tæller indsatsen også udviklingen af en digital platform, hvor unge kan få vejledning og råd til at gennemføre projekter i kulturregionen, ligesom der er blevet etableret flere fysiske projektværksteder rundt om i regionen. Ungdomskulturåret 2015 I november 2014 holder Projektspace konferencen Flyt dig! det er kun for unge, hvor vi sætter spot på Ungdomskulturåret 2015 og Kulturministerens nye ungestrategi. På konferencen vil der være kulturelle indspark, debatter og workshops. Fokus er på, at de unge udvikler egne ideer til hvordan, de kan bruge Ungdomskulturåret til at få mere opmærksomhed om egne kulturevents og rammer for ungekultur. 18

19 Projektpionererne er best practice Projektspace har i 2013 siddet med i kulturminister Marianne Jelveds arbejdsgruppe for Børn og unges møde og engagement med kunst og kultur. I 2014 udkom kulturministerens ungestrategi, hvori Projektspace og Projektpionererne er fremhævet som Best Practice på området. Ligeledes var projektleder for Projektspace, Nana Friis, inviteret med i debatpanelet omkring ungekultur på Kulturmødet på Mors i De vigtigste resultater uddannelsen har skabt indtil videre, det er først og fremmest alle de fede arrangementer som ProjektPionererne har stået for. De ved nu lige præcis hvordan de kommer fra idé til handling, hvordan de får andre unge med på deres idé, hvordan de markedsfører, og så videre. Tina Gørtz Christensen, Kulturkonsulent, Roskilde Kommune Jeg er vildt imponeret over at se, hvordan deltagerne på Projektpionererne udvikler sig, og hvad de kan skabe sammen på tværs af kommunegrænser. Sine Johs, uddannelsesleder på Projektpionererne I starten var vi lidt bange for at kontakte dem [kommunen] og tænkte, at vi bare kunne gøre det selv. Men de har faktisk stået med åbne arme og sagt, at vi kan kontakte dem lige så meget som vi har brug for. Nikolaj, projektpioner fra Halsnæs I Culture Zone Tour 2014, har det indtil videre fungeret super godt, og der har været meget frie rammer. Dette skyldes muligvis, at der er fire kommuner indblandet, og det har så givet plads til at skabe noget fedt. Kasper, projektpioner fra Herlev Kommuner: København, Frederiksberg, Greve, Gentofte, Rudersdal, Herlev, Ballerup, Hørsholm, Halsnæs, Roskilde, Lyngby-Taarbæk. Projektet er støttet af Region Hovedstaden. 19

20 Indsatsområde: Børn og kultur Projekt: Kreative Børn Skole- og kulturliv udvikler kreative børn Netop som kulturaftalen blev underskrevet, kom folkeskolereformen og understregede projektet Kreative Børns aktualitet og relevans. Med projektet samarbejder vi med skoleverdenen, Dansehallerne og Busters Medieakademi om at udvikle og tilbyde innovative undervisningstilbud for børn i mellemskolen. Ved at skabe forløb, som knytter sig til den læring, der allerede finder sted i klassen, arbejder vi for at børns møde med kultur bliver en naturlig del af undervisningen. Den opgave løser vi på flere måder. Vi sætter fokus på de æstetiske læringsprocesser, der styrker elevernes kreative og sociale kompetencer. Vi tilbyder også lærerworkshops, der integrerer skolen og kulturlivet på en måde, som klæder lærere og kunstformidlere på til samarbejdet om læringsprocesserne. Et eksempel på det, er samarbejdet med de pædagogiske læringscentre, der med den nye reform har fået til ansvar at skabe overblik over de læringsressourcer, som ligger i samfundet udenfor og ikke kun i computere og bøger. En af dem, der hilser den udvikling velkommen, er bibliotekar på Strandgårdskolen i Ishøj Annette Mortensen. Hun fremhæver vigtigheden af, at børn og unge præsenteres for en anden virkelighed end den, de kender hjemmefra og fra skolen. Hun mener, at både elever og lærere har glæde af at møde en specialiseret faglighed, der er forskellig fra skolens på den måde får børnene mulighed for at opleve, at de har evner, de ikke ellers havde opdaget. Tilsvarende får lærerne indsigt og inspiration i mødet med andre fagfolk, som brænder for deres område. 20

21 Første gang var jeg lidt usikker på det, for jeg havde hørt lidt om det og kunne ikke forestille mig, hvordan det vil være. Men jeg synes, det blev rigtig godt. Jeg har lært rigtig meget og jeg har brugt det flere gange allerede. Frederik Bruun Pedersen fra 6. klasse på Hellebæk Skole om Dansematematik Der er jo mange af børnene, som aldrig ville være stødt på f.eks. eksperimenterende dans, hvis ikke de mødte det her hos os. Skolen skal gøre kunst tilgængeligt. Vi skal lade dem kigge ind af vinduet. Så kan det være, de selv finder ud af at gå gennem døren. Anette Mortensen, bibliotekar på Strandgårdsskolen i Ishøj Det er vigtigt at samarbejdet mellem kultur og skole forholder sig til, hvad det er for færdigheder vi vil give børnene og hvad det er, de skal have med. Anne-Mette Hermansen, konsulent i Uddannelseshuset i Helsingør Workshops i Kreative Børn BUSTERs Medieakademi og Dansehallerne udvikler workshops tilpasset skolernes mellemtrin. Her arbejdes med forskellige temaer, såsom lyd og relationer. Lærerne tilbydes workshops gennem bibliotekaren på den enkelte skole. Ca børn fra kulturregionen deltog i workshops i løbet af 2012 og I 2013 blev pilotprojektet Dansematematik etableret i Helsingør kommune. Projektet sætter bevægelse på algebra og geometri, og er i 2014/2015 udbudt til de øvrige kommuner. I 2014 arbejdes der på at udvikle nye workshopforløb i samarbejde med andre kulturinstitutioner. Kreative Børn udvikler ny viden Sideløbende med udvikling af elev-workshops arbejder projektet sammen med forskere og studerende om at vidensdele og udvikle ny viden på området. Derudover understøttes den regionale indsats med jævnlige workshopforløb, erfaringsmøder, seminarer og foredrag for alle interesserede aktører, der arbejder med at styrke børns kreative og sociale kompetencer. Dette for at indhente og udbrede aktuel viden bl.a. om samarbejdet med skoleverdenen, udvikling af innovative forløb og styrkelsen af æstetiske læringsprocesser hos børn. I 2013 sad Kreative Børn desuden med i kulturminister Marianne Jelveds arbejdsgruppe for Børn og unges møde og engagement med kunst og kultur, og har dermed bidraget til Kulturministerens Børne- og ungestrategi fra Kommuner: Allerød, Herlev, Greve, Helsingør, Frederikssund, Køge, Albertslund, Halsnæs, Stevns, Gladsaxe, Ishøj og Lyngby-Taarbæk. Projektet er støttet af Region Hovedstaden. 21

22 Indsatsområde: Kultur og fritid i det offentlige rum Projekt: Det Aktive Byrum Borgere skaber egne byrum kommuner skaber nye samarbejder I Det Aktive Byrum undersøger vi nye veje til samspil mellem kommuner, kulturinstitutioner og selvorganiserede borgere og udvikler nye ideer til fremtidens kulturelle byplanlægning. Da de faciliteter, der etableres i byerne, såsom skaterramper, parkour-anlæg etc. primært benyttes af drenge og mænd, har projektets første fase haft et særligt fokus på unge piger i alderen år. Sammen med en gruppe unge piger har kommunerne i Det Aktive Byrum undersøgt, hvordan man skaber trygge, midlertidige rum i byen, der af pigerne opleves som inviterende og som deres sted. Resultatet er byrumsmøblet Hjertevenner, der i 2014 har været på turné rundt i kulturregionen. Projektet har ikke kun været til glæde for pigerne. Det har også medført en stor udvikling og øget læringspotentialet i kommunerne, når medarbejdere både udforsker alternative former for borgerinddragelse og samarbejde på tværs af forvaltninger. Erfaringen er, at når forskellige typer viden sættes i spil, øger det dybden i projektet. Et eksempel er Halsnæs, hvor udviklingen af fremtidens byrum er lykkedes fordi museumsmedarbejdere bidrager med det historiske lag, byplanlæggerne med rumlighed og kulturkonsulenterne med at koble faglighederne i arbejdsprocessen. I næste fase leder Råderum mobilt kontor for samtidskunst delprojektet Placemaking. Det er projektets ambition at sætte nye rammer for byens fællesskaber ved både at tage afsæt i borgernes egne ønsker og skabe kunstneriske indgreb. Processen kickstartes med en todages busstafet mellem deltagerkommuner, hvor borgere, kunstnere og kommunale tovholdere i fællesskab skal identificere stedernes særlige kulturhistorie, kendetegn og kvaliteter. Jeg er begyndt at lægge meget mere mærke til steder og hvordan man faktisk kan bruge dem, som ung i min by. Karoline, ung i Hillerød om arbejdet med Hjertevenner Vi har stor respekt for hinandens kompetencer og for at vi er stærkere sammen end hver for sig og det er i høj grad det, som har været medvirkende til at samarbejdet er lykkedes. Karin Østergaard, kulturkonsulent i Halsnæs Der, hvor jeg virkelig synes, at vi skaber værdi for vores kommuner, det er jo der, hvor flere projekter går ind og løfter i én retning. Og det er jo også der, det giver mening for vores borgere. Charlotte Scheel, byplanlægger i Halsnæs 22

23 Processen og ideerne omkring udviklingen af Hjertevenner er blevet evalueret og opsamlet af By X, som er Københavns Kommunes kompetencecenter for bæredygtig byudvikling for børn og unge. Konceptet for Placemaking er blevet formuleret af KØS - Museum for kunst i det offentlige rum. Konceptet har taget afsæt i erfaringerne med projektets 2 første år og blevet til i tæt dialog med de deltagende kommuner. I kraft af de gode erfaringer og udvikling af konceptet Placemaking besluttede 2 nye kommuner, Greve og Roskilde, i 2013 at tilslutte sig projektet. Kommuner: Køge, Hillerød, Helsingør, Gribskov, Fure sø, Allerød og Halsnæs, Roskilde og Greve. 23

24 Indsatsområde: Kreativ vækst Projekt: Copenhagen Film Fund Samarbejde styrker branding og kreativ vækst Copenhagen Film Fund blev stiftet i 2013 med henblik på at fastholde og tiltrække store filmproduktioner til hovedstadsområdet og øge konkurrencedygtigheden. Fonden er etableret som en selvstændig enhed, og henvender sig til større filmproduktioner med budgetter på mindst 30 millioner kroner. Dermed har de støttede produktioner en størrelse, der betyder, at de bliver internationale, hvad enten de er dansk eller udenlandsk produceret. Det medvirker til at synliggøre hovedstadsregionen og dansk filmproduktion for omverdenen. Hovedstadsregionen har alle muligheder for at være filmmetropol: smukke omgivelser, dygtige branchefolk og korte afstande, samt tværkommunalt samarbejde som skaber en kulturel infrastruktur der understøtter talentmassen. Kulturaftalen er ramme om kommunernes vision om hovedstadsregionen som en sammenhængende kulturmetropol, og samarbejdet omkring KulturMetropolØresund har derfor været den helt oplagte platform for etableringen af Copenhagen Film Fund. Om fonden Copenhagen Film Fund blev til på initiativ fra Producentforeningen og begyndte som et samarbejde mellem otte københavnske kommuner, Region Hovedstaden og en lang række aktører fra film branchen. Copenhagen Film Fund har et budget på 35 millioner kroner til og med Midlerne uddeles som erhvervsinvesteringer med målet om at skabe vækst og jobs i filmbranchen og dens beslægtede erhverv. Copenhagen Film Fund har støttet: The Team: Den første europæiske multisprogede krimi serie. Forventet premiere januar Long Way North: animeret spillefilm, forventet premiere ved Cannes Wallander: Finalesæson af den populære krimiserie. Forventet premiere efterår Broen III: Premiere efterår Barnaby: Afsnit nr. 100 blev optaget i København. Heartless: tv-serie på Kanal 5. 4 kortfilm på Cannes i 2014: The Girl and the Dogs, Sunday, Listen og Void. 24

25 KulturMetropolØresund har netværket, den politiske velvilje og langsigtede vision, der øger de kreative erhvervs vækstmuligheder i kulturregionen og er dermed med til at gøre hovedstadsområdet til en kulturel fakkelbærer. Med Copenhagen Film Fund vil vi gøre hovedstadsregionen til en filmmetropol, der kan konkurrere på internationalt niveau. Allerede nu, kan vi konstatere, at Copenhagen Film Fund er rigtig godt på vej. Carl Christian Ebbesen, Kulturborgmester, Københavns kommune Kunstnerisk udveksling af ideer og reel produktion får altid en enorm betydning for en egn, hvis miljøet bliver stærkt nok og tiltrækker mange forskellige kunstnere og fagfolk. I Furesø er der en bred politisk vilje til at støtte kulturlivet. Vi er samtidig også optagede af at udvikle os som erhvervskommune og skabe spændende lokale arbejds- og uddannelsespladser. Ved vores engagement i Filmfonden får vi forhåbentlig slået to fluer med ét smæk. Helle Katrine Møller, Formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Furesø kommune I Ballerup tror vi på de kreative erhverv, og at det kan få stor betydning for udviklingen af filmstationen i Flyvestation Værløse. Og vi tror på, at vi med denne fælles indsats omkring Copenhagen Film Fund kan skabe grobund for nye arbejdspladser i en lang række erhverv samtidig med, at vi øger kreativiteten i hovedstadsområdet. Jesper Würtzen, Borgmester, Ballerup kommune Kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Furesø, Helsingør, Hvidovre, København, Næstved. Projektet er støttet af Region Hovedstaden.. 25

26 Intern sammenhængskraft ekstern gennemslagskraft KulturMetropolØresund er en unik kulturaftale mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Sammen vil vi, på en periode over ti år, skabe en KulturMetropolØresund, der går fra bynetværk til sammenhængende kulturel metropol og hvor kulturen spiller en afgørende faktor som social, innovativ og økonomisk værdiskaber for borgerne. Vi vil løfte det regionale samarbejdsfællesskab ved at styrke de overordnede koblinger mellem regionens kulturelle aktører, samt det praktiske samarbejde mellem forvaltninger, institutioner og foreninger. Det er vores mission at udnytte kulturregionens geografiske og sociale tæthed, kulturelle variation og kreative ressourcer på tværs af kommunegrænser og dermed sikre en kulturregion der er kendetegnet af kulturel entreprenørskab, udfoldelseskraft og med kulturelle tilbud af en sådan kvalitet, at det tiltrækker kulturforbrugere på tværs af regionen. 26

27 Andre øjne på kulturaftalen KulturMetropolØresund bliver sat under den videnskabelige lup som del af et forskningsprojekt på Syddansk Universitet. Projektet hedder Mod et nyt kulturbegreb og nye former for kulturformidling og har modtaget 4,8 mio. af Velux-fonden til nytænkning af kulturformidlingens mål og metoder. Projektet består af fire delprojekter. Post doc. Hjørdis Brandrup Kortbek står for det ene delprojekt, og fokuserer blandt andet på KulturMetropolØresunds indsats. Undersøgelsen vil munde ud i en videnskabeligt funderet refleksion over kulturaftalernes sammenhæng og effekt, og vil blive til anbefalinger for fremtidige satsninger vedrørende kultur i byens rum. Find os på twitter.com/kulturmetropolo og meld dig til vores nyhedsbrev 27

28 Partnere i kulturaftalen: Albertslund Kommune / Allerød Kommune / Ballerup Kommune / Egedal Kommune / Fredensborg Kommune / Frederiksberg Kommune / Frederikssund Kommune / Furesø Kommune / Gentofte Kommune / Gladsaxe Kommune / Greve Kommune / Gribskov Kommune / Halsnæs Kommune / Helsingør Kommune / Herlev Kommune / Hillerød Kommune / Hørsholm Kommune / Hvidovre Kommune / Ishøj Kommune / Københavns Kommune / Køge Kommune / Lyngby- Taarbæk Kommune / Rødovre Kommune / Roskilde Kommune / Rudersdal Kommune / Stevns Kommune / Region Hovedstaden / Kulturministeriet Ballerup Rådhus Hold-An Vej Ballerup CVR nr.: EAN nr.:

KulturMetropolØresund. Foto: Golden Days 2012 Fotograf: Tobias Fønsmark

KulturMetropolØresund. Foto: Golden Days 2012 Fotograf: Tobias Fønsmark KulturMetropolØresund Foto: Golden Days 2012 Fotograf: Tobias Fønsmark Intern sammenhængskraft, ekstern gennemslagskraft KulturMetropolØresund er en unik kulturaftale mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Jagten gennem historien Status 2013

Jagten gennem historien Status 2013 Jagten gennem historien Status 2013 Indhold KMØ Indsatsområder og målsætning Nyt format Forandringsteori Forandringsmodel Årets aktiviteter Årets resultater Presseomtale Brugerrettede effekter Utilsigtede

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Status 2013. Intern sammenhængskraft ekstern gennemslagskraft

Status 2013. Intern sammenhængskraft ekstern gennemslagskraft Status 2013 Intern sammenhængskraft ekstern gennemslagskraft KulturMetropolØresund Kulturaftalen er med 26 kommuner, Region Hovedstaden og kulturministeriet landets største aftale. Aftalen arbejder med

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

KulturMetropolØresund

KulturMetropolØresund KulturMetropolØresund Kulturaftalens betydning for borgerne og kulturindsatsen i en samlet kulturregion Forord Vi vil med KulturMetropolØresund gå fra at være et bynetværk til en sammenhængende kulturmetropol.

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

Kreative Børn. projektstatus 2012

Kreative Børn. projektstatus 2012 Kreative Børn projektstatus 2012 Indhold KMØ Ramme* Mål* Afsættet* Delprojekter/aktiviteter* Laboratorier: udvikling af workshops. Afvikling af workshops i skoler (-og dagtilbud) Viden og erfaringsopsamling/deling

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Sæt kulturen i spil Status 2013

Sæt kulturen i spil Status 2013 Sæt kulturen i spil Status 2013 KMØ Sæt kulturen i spil er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde 29. november 2011 Allerød Kulturhus Dagsorden 1. Velkomst 2. Deltagerkredsen i KMØ 2012-2015 3. Forhandling med Kulturministeriet 4. Projekter og økonomi 5. Evt.

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Indhold. Kontekst i KMØ Delelementer. Resultater & effekter Konklusion Budget 2014

Indhold. Kontekst i KMØ Delelementer. Resultater & effekter Konklusion Budget 2014 Årsrapport 2014 Indhold Kontekst i KMØ Delelementer Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektpionererne Resultater & effekter Konklusion Budget 2014 KMØ Projektspace

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Indhold. Kontekst Formål At komme i gang Organisationsmodel Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder

Indhold. Kontekst Formål At komme i gang Organisationsmodel Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektstatus 2012 Indhold Kontekst Formål At komme i gang Organisationsmodel Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektlederuddannelse Unge, involvering og deltagelse

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Mungo Park TeaterBattle Status 2014

Mungo Park TeaterBattle Status 2014 Mungo Park TeaterBattle Status 2014 KMØ Mungo Park TeaterBattle er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd De levende kulturbyer Kulturaftale 2016-2017 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd EKSPERIMENTARIUM FOR KULTUREL BYUDVIKLING OG UNGEKULTUR Kulturaftale 2016-2017 Kulturministeriet

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Festival og events 2.0 Status 2016

Festival og events 2.0 Status 2016 Festival og events 2.0 Status 2016 Indsatsområde og målsætning Festival og events 2.0 er et ud af 3 indsatsområder under kulturaftalen Kulturmetropolen 2016-19, der er indgået mellem 14 kommuner og Kulturministeren.

Læs mere

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet Udgangspunktet for ungeindsatsen er Kulturmetropolens fokus på at udvikle innovative, demokratiske og aktive medborgere til fremtidens samfund. Med afsæt

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund Kultur og Fritidscenter NOTAT 4. oktober 2011 Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 Email: jrk@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201101872 Dokument 1 - jrk Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Indhold. KMØ Ramme Mål Afsættet Organisationsmodel Aktiviteter Workshops TeaterBattle

Indhold. KMØ Ramme Mål Afsættet Organisationsmodel Aktiviteter Workshops TeaterBattle Projektstatus 2012 Indhold KMØ Ramme Mål Afsættet Organisationsmodel Aktiviteter Workshops TeaterBattle Evaluering Udfordringer Forandringsteori Det kommende år 2013 Regnskab 2012 KMØ ramme Mungo Park

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Projektstatus FESTIVAL + 2012

Projektstatus FESTIVAL + 2012 Projektstatus FESTIVAL + 2012 Indhold KMØ Ramme* Mål* Afsættet* Organisationsmodel Delprojekter/aktiviteter* Fagligt netværk Aktiviteter Festivalaktiviteter Fælles events Omtale Sammenhængskraft Publikumsanalyse

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden

Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden Kulturpartnerskaber i Region Hovedstaden vedbørne-ogkulturdirektør Flemming Olsen, Herlev Kommune Danmarksturné Kultursamarbejde. Helsingør den 9. september 2009. Dialogmøde mellem kulturminister Carina

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Søren Buhl Hornskov 25.10.2010 Nordisk seminar, Oslo Det vil jeg sige Intro: Øresundsregionen som Kreativ Metapol Baggrund: Hvordan

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM Kulturministeriet har siden 2008 indgået i et kulturregionalt samarbejde med kommunerne Horsens, Silkeborg og Viborg kaldet Kulturregion

Læs mere

Idrætsevents Status 2013

Idrætsevents Status 2013 Status 2013 KMØ er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra 2012 15. Af de 26 kommuner

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Foreningen Kulturnatten

Foreningen Kulturnatten 1 Foreningen Kulturnatten Kulturnatten 2017 Personlige interview foretaget 13. oktober 2017 2017: 504 respondenter 2015: 467 respondenter 2013: 562 respondenter 2011: 506 respondenter 2009: 514 respondenter

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere