Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen"

Transkript

1 Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis

2 Studieaktiviteter for modul 1 Indhold Modul 1 introducerer de til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen på modulets første halvdel (uge 36-40) forløber på uddannelsesinstitutionen (University College Lillebaelt, UCL), mens sidste halvdel (uge 41-45) forløber på de laboratoriemedicinske afdelinger i klinikken (Odense Universitetshospital og Svendborg sygehus, OUH). Modulet indledes med en introduktion til studiet, uddannelsesinstitutionen, klinikken og relevante IT-systemer. Under modulet vil de løbende arbejde med deres studietekniske kompetencer. I de sidste dage inden klinikopholdet præsenteres kommunikationsteori og kulturforståelse både i forhold til med og kolleger samt i forhold til patienter og donorer. Undervisningen på uddannelsesinstitutionen består derudover af både teoretisk undervisning og praktiske laboratorieøvelser inden for bl.a. almen kemi og hæmatologi. Ved laboratorieøvelserne opøves færdigheder i anvendelsen af grundlæggende laboratorieteknisk udstyr såsom vægte, pipetter, mikroskoper, centrifuger og fotometre, og der lægges vægt på arbejdsmiljø, sikkerhed og hygiejne. Laboratorieøvelserne suppleres med undervisning, hvor der arbejdes med laboratorieberegninger, f.eks. beregning af koncentrationer og fortyndinger, samt statistiske beregninger som anvendes til kvalitetssikring af analyseresultater. I klinikken lærer de professionen at kende ved at blive introduceret til én af de laboratoriemedicinske afdelinger og herved få kendskab til den bioanalytiske hverdag. Under klinikopholdet opøver den yderligere basale laboratoriefærdigheder. Derudover kan den komme i kontakt med patienter eller donorer. Mål for læringsudbytte Ved modulets afslutning: har den viden om eksemplarisk udvalgte laboratorieanalyser, som illustrerer professionens bredde har den viden om arbejdsmiljø, sikkerhed, hygiejne, miljøhensyn og fagetik i relation til den s håndtering af biologisk prøvemateriale, kemikalier og reagenser har den viden om udvalgte naturvidenskabelige fagområder, som sætter den i stand til at anvende disse i forhold til udvalgt bioanalytisk og laboratorieteknologisk arbejde, herunder kvalitetssikring har den viden om udvalgte analysers relevans i forhold til sundhed og sygdom har den viden om professionens udvikling og placering, som sætter den i stand til, på et alment niveau, at beskrive professionen i forhold til det sundhedsfaglige vidensområde og patientforløbet har den viden om fagetik og grundlæggende kommunikationsteorier, som sætter den i stand til at genkende og benævne disse i forhold til patient- og 2

3 donorkontakt samt andre udvalgte områder inden for det bioanalytiske arbejde kan den med en vis grad af selvstændighed betjene basalt laboratorieteknisk udstyr, blandt andet mikroskop, pipetter, vægte og centrifuger kan den via demonstration og under vejledning udføre udvalgte biomedicinske analyser kan den med en vis grad af selvstændighed håndtere biologisk prøvemateriale, kemikalier og reagenser på en forsvarlig måde under hensyntagen til miljø, fagetik, arbejdsmiljø, sikkerhed og hygiejne. har den grundlæggende studieteknisk kompetence har den almen kompetence til at indgå i et samarbejde med med og kommende kolleger i en kulturel mangfoldighed Studieaktiviteter og ECTS point Fordeling af fag og ECTS 1,5 ECTS svarer til en 40 timers studieuge hvoraf ca. 30 timer skemalægges. Fag ECTS Biomedicinsk laboratorieanalyse: 2 Anvendt kemi 1,5 Anvendt fysik 0,5 Biomedicin 1,5 Anvendt statistik 1,5 Arbejdsmiljø, sikkerhed og 2 Hygiejne Kvalitetssikring og udvikling 1,5 Samfundsvidenskab: Videnskabsteori, studieteknik og forskningsmetodik 1,5 Kommunikation og socialpsykologi 1 Kulturforståelse og samarbejde 1,5 Humaniora: Fagetik 0,5 I alt 15 ECTS 3

4 Studieplan Studieplanen angiver tilrettelæggelsesformerne og læringsaktiviteterne for modul 1. Aktiviteterne er inddelt efter studieaktivitetsmodellens fire kategorier. Den teoretiske undervisning er inddelt i forløb, der knytter sig til hhv. kemi (K), fysik (F), statistik (S), hæmatologi (H), studieteknik (St) samt relationer og kommunikation (R). De enkelte forløb indgår i en helhed og kobles til fremme for den bioanalytiske forståelse. Den anbefalede litteratur til de enkelte lektioner fremgår af forløbenes lektionsplaner, der findes i Fronter (Arkiv/modul 1/ fag) 1 uge før forløbets start. Bemærk at studieplanen ikke opdateres ved skemaændringer. Følg altid web-skemaet i Fronter. Uge Dag (Lektion) Fag Emne Tilrettelæggelsesformer K1 K2 K3 K4 Underviser/an svarlig 36 Introduktion til bioanalytikeruddannelsen Man (1-2) Introduktion Velkomst Formidling 2 Alle (UCL) Man (3) Videnskabsteori, studieteknik og forskningsmetodik (St1) Introduktion til Fronter Undervisning 1 Claus Brix Pedersen Man (4) Introduktion Introduktion af modul 1 Formidling 1 Tone Elisabeth Man (6-7) Bioanalytikerpraksis Klinikpladser og tavshedspligt Formidling 2 Aino Elmegaard Larsen, Judi Bjørling Tir (1) Introduktion Uddannelsens opbygning Formidling 1 Aino Elmegaard Larsen, Tone Elisabeth Tir (2) Bioanalytikerpraksis Tutorfortællinger Vidensdeling 1 Aino Elmegaard Larsen, Tutorer Tir (3) Introduktion "Gør det selv" rundvisning Studieopgaver 1 Tutorer Tir (4) Introduktion International udveksling Formidling 1 Charlotte Birk Tir (5) Introduktion Fælles frokost Fællesskabende aktivitet 1 Alle (UCL + OUH) Tir (6-7) Bioanalytikerpraksis Præsentration af de kliniske afdelinger Formidling 2 Aino Elmegaard Larsen, Alle kliniske undervisere Ons (1-4, 6-7) Bioanalytikerpraksis Tour-de-klinik Klinik besøg 6 Tutorer Præanalytiske forhold Tor (1-2) Biomedicin (H1-2) Hæmatologi Undervisning 2 Jeanette Nissen Tor (3) Arbejdsmiljø, sikkerhed og hygiejne (H3) Hygiejne Studieopgaver Tor (4) Tor (6-8) Arbejdsmiljø, sikkerhed og hygiejne (H4) Videnskabsteori, studieteknik og forskningsmetodik (St2-4) Hygiejne Undervisning 1 Charlotte Birk Studieteknik og introduktion til biblioteket - Halve hold jf. holdfordeling Undervisning 3 Claus Brix Pedersen, Lisbeth Møller Michelsen Fre (1) (F1) Centrifugering Undervisning 1 Brit Naldahl Fre (2) Arbejdsmiljø, sikkerhed og hygiejne (H5) Hygiejne Undervisning 1 Charlotte Birk Fre (3-4) Biomedicin (H6-7) Hæmatologi Undervisning 2 Jeanette Nissen 4

5 Fre (6) 37 Man(1-3, Hold 1) (5-7, Hold 2) Man (1-3, Hold 2) (5-7, Hold 1) Kemisk grundviden Videnskabsteori, studieteknik og forskningsmetodik (St5) (H8-9) + (F2) (H10-11) + (F3) Studieteknik Undervisning 1 Tone Elisbeth Hæmatologi 3 Brit Naldahl, Jeanette Nissen Journalskrivning Studieopgaver Tir (1-2) Anvendt kemi (K1-2) Kemiske bindinger Undervisning 2 Tone Elisabeth Tir (3-4) Videnskabsteori, studieteknik og forskningsmetodik (St6-7) Studieteknik Undervisning 2 Charlotte Birk Tir (6-7) Anvendt kemi (K3-4) Kemiske bindinger Studieopgaver Ons (1-2) Anvendt kemi (K5-6) Kemiske bindinger Undervisning 2 Tone Elisabeth Blodets celler Ons (3-4) Anvendt fysik (F4-5) Mikroskopi Undervisning 2 Brit Naldahl Ons(6-7) Biomedicin (H12-13) Hæmatologi Undervisning 2 Jeanette Nissen Tor (1-2, Hold 2) (3-4, Hold 1) Tor (1-2, Hold 1) (3-4, Hold 2) Tor (6-7) (H14-15) (H16-17) Hæmatologi Øvelse 2 Jeanette Nissen Hæmatologi Studieopgaver Hæmatologi Studieopgaver (H18-19) Fre (1-4, 6-7) (H20-25) Hæmatologi Studieopgaver Stoffers blandbarhed og mængder i et analysemæssigt perspektiv Man (1-2) Anvendt kemi (K7-8) Blandbarhed og Man (3) Anvendt kemi (K9) Blandbarhed og Man (4) Anvendt kemi (K10) Blandbarhed og Man (6-7) Tir (1-2) Tir (3-4, Hold 1) (6-7, Hold 2) Tir (3-4, Hold 2) (6-7, Hold 1) Ons (1) Ons (2) Ons (3) Videnskabsteori, studieteknik og forskningsmetodik (St8-9) Arbejdsmiljø, sikkerhed og hygiejne (K11-12) Anvendt Kemi (K13-14) Anvendt kemi (K15-16) ( K17) (S1) (S2) Undervisning 2 Tone Elisabeth Studieopgaver Undervisning 1 Tone Elisabeth Studieteknik Undervisning 2 Claus Brix Pedersen Laboratoriesikkerhed Undervisning 2 Tone Elisabeth Blandbarhed og Blandbarhed og Afmåling vha. volumetrisk udstyr Præcision og akkuratesse ved måling Præcision og akkuratesse ved måling Ons (4, 6) Anvendt kemi (K18-19) Mængder og koncentrationer Ons (7-8) Anvendt kemi (k20-21) Mængder og koncentrationer Tor (1-2) Anvendt kemi (K22-23) Mængder og koncentrationer Tor (3-4) (S3-4) Præcision og akkuratesse ved måling Tor (6-8) Anvendt kemi (K24-26) Blandbarhed og Laboratorieøvelse Laboratorieøvelse 2 Tone Elisabeth Studieopgaver Undervisning 1 Tone Elisabeth Undervisning 1 Brit Naldahl Studieopgaver Undervisning 2 Tone Elisabeth Studieopgaver Undervisning 2 Tone Elisabeth Undervisning 2 Brit Naldahl Studieopgaver

6 Fre (1) Anvendt Kemi (K27) Blandbarhed og Fre (2-3) Anvendt kemi (K28-29) Mængder og koncentrationer Kemiske reaktioner Fre (4) Arbejdsmiljø, sikkerhed og hygiejne (K30) Vidensdeling 1 Tone Elisabeth Undervisning 2 Tone Elisabeth Arbejdsmiljø Undervisning 1 Tone Elisabeth Fre (5-7) Idrætsdag Fællesskabende aktivitet (K31-34) (S5-6) Afmåling vha. volumetrisk udstyr Præcision og akkuratesse ved måling Hold 1) Tir (1) Introduktion Evalueringspraksis ved UCL Tir (2) Tir (3-4, Hold 1) (6-7, Hold 2) Tir (3-4, Hold 2) (6-7, Hold 1) (S7) (K35-36) Arbejdsmiljø, sikkerhed og hygiejne (K37-38) Introduktion til laboratoriemedicinsk analyse Præcision og akkuratesse ved måling Mængder og koncentrationer Laboratoriesikkerhed Arbejdsmiljø Tone Elisabeth Studieopgaver Formidling 1 Brit Naldahl Undervisning 1 Brit Naldahl 39 Man (1-4, Hold 1) (6-9, Hold 2) Man (3-4, Hold 2) (6-7, Laboratorieøvelse Laboratorieøvelse 2 Tone Elisabeth Studieopgaver Ons (1) Biomedicin (H26) Hæmatologi Undervisning 1 Jeanette Nissen Ons (2-3) Anvendt statitisk (S8-9) Grundlæggende statistik Undervisning 2 Brit Naldahl Ons (4, 6) Anvendt statistik (S10-11) Grundlæggende statistik Studieopgaver Ons (7) Anvendt statistik (S12) Grundlæggende statistik Undervisning 1 Brit Naldahl Tor (1-2) Biomedicin (H27-28) Hæmatologi Undervsining 2 Jeanette Nissen Tor (3-4) Anvendt fysik (F6-7) Fotometri Undervisning 2 Brit Naldahl Tor (6) Anvendt statistik (S13) Grundlæggende statistik Undervisning 1 Brit Naldahl Tor (7) Anvendt statistik (S14) Grundlæggende statistik Studieopgaver Fre (1) Anvendt statistik (S15) Grundlæggende statistik Undervisning 1 Brit Naldahl Fre (2-3) (F8-9) Fotometri Undervisning 2 Brit Naldahl Fre (4, 6-7) Anvendt kemi (K39-41) Kemisk ligevægt i et analysemæssigt perspektiv Undervisning 3 Tone Elisabeth 40 man (1-4) Hold 1 man (6-9) Hold 2 man (2-4) Hold 2 man (6-8) Hold 1 (F10-13) (F14-17) Fotometri Undervisning 4 Brit Naldahl Journalskrivning Studieopgaver 3 Brit Naldahl Tir (1-2) Biomedicin (H29-30) Hæmatologi Undervisning 2 Jeanette Nissen Tir (3-5) Anvendt fysik (F18-19) Peer-review (Fotometrijournal) Studieopgaver Tir (6-7) Bioanalytikerpraksis Førstehjælp Undervisning 2 Sonni Thelmark Lundberg Ons (1-2) Bioanalytikerpraksis Førstehjælp Undervisning 2 Sonni Thelmark Lundberg Ons (3-4) Kommunikation og socialpsykologi (R1-2) Kommunikation Undervisning 2 Charlotte Birk Ons (5-7) Kommunikation og socialpsykologi (R3-5) Kommunikation Studieopgaver

7 Ons (8) Tor (1) Kommunikation og socialpsykologi (R6) (F20) Kommunikation Undervisning 1 Charlotte Birk Fælles feedback på journal Undervisning 1 Brit Naldahl Tor (2-3) Kulturforståelse og samarbejde (7-8) Kulturforståelse Undervisning 2 Charlotte Birk Tor (4-6) Kulturforståelse og samarbejde (R9-11) Kulturforståelse Studieropgaver Tor (7) Kulturforståelse og samarbejde (R12) Kulturforståelse Undervisning 1 Charlotte Birk Fre (2-7) Bioanalytikerpraksis Temadag Undervisning 5 Tone Elisabeth Klinisk undervisning Man-fre (1-8) 45 Man-ons (1-8) Bioanalytiskpraksis Bioanalytiskpraksis Klinisk undervisning jf. de kliniske fagplanerne i Fronter Forberedelse til klinisk vidensdelingsdag jf. program Undervisning 30 Kliniske undervisere Studieopgaver Tor (1-8) Bioanalytiskpraksis Klinisk vidensdelingsdag Vidensdeling 4 Kliniske undervisere Fre (1-8) Bioanalytiskpraksis Klinisk undervisning jf. de kliniske fagplanerne i Fronter Undervisning 6 Kliniske undervisere Obligatoriske aktiviteter på modul 1 Teoretisk undervisning (UCL): 80 % deltagelse i den teoretiske undervisning 80 % deltagelse i laboratorieøvelser herunder godkendelse af journalarbejde Deltagelse i temadag om professionen Opfyldes deltagelsespligten ikke kan den kun indstilles til moduleksamen, såfremt den selvstændigt skriver en opgave til hver manglende aktivitet. Den identificeres selv det relevante indhold, der opfylder de involverede læringsudbytter. Opgaven har et omfang på ½-3 normalsider (1 normalside = 2400 tegn med mellemrum). Aktivitetens underviser fastsætter det præcise sideantal. Når opgaven er godkendt er aktiviteten indhentet og den kan indstilles til eksamen. Klinisk undervisning (OUH) Deltagelse i forventningssamtale med klinisk underviser Gennemsnitlig 30 timer deltagelse pr. uge i klinikperioden. 7

8 Model for studieaktiviteter Holdundervisning Forelæsning Laboratorieøvelser Temadag Klinisk undervisning Kategori 1 Deltagelse af undervisere og Initieret af underviser 220 lektioner 54,4 % Kategori 2 Deltagelse af Initieret af underviser 70 lektioner 16,2 % Studieopgaver Forberelselse af studenterforedrag Journal- og rapportskrivning Vidensdeling Kategori 4 Deltagelse af undervisere og Initieret af 6 lektioner 1,47 % Kategori 3 Deltagelse af Initieret af 114 lektioner 28,0 % Forberedelse til undervisning Forberedelse til eksamen Idrætsdag Studieaktivitetsmodellens fire kategorier 1. Deltagelse af underviser og. Aktivitet initieret af underviser Mål Indhold Aktivitet Studerendes rolle Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Undervisers rolle Ansvar før og i forløbet Ansvar før og i forløbet Ansvar før og i forløbet 8

9 2. Deltagelse af. Aktivitet initieret af underviser Mål Indhold Aktivitet Studerendes rolle Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Undervisers rolle Ansvar før forløbet Ansvar før forløbet Ansvar før forløbet 3. Deltagelse af undervisere og. Aktivitet initieret af Mål Indhold Aktivitet Studerendes rolle Ansvar før og i forløbet Ansvar før og i forløbet Ansvar før og i forløbet Undervisers rolle Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet 4. Deltagelse af. Aktivitet initieret af Mål Indhold Aktivitet Studerendes rolle Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Undervisers rolle Ansvar for rammerne Ansvar for rammerne Ansvar for rammerne Modulprøve Den kliniske opgave afleveres via Fronter i PDF-format senest fredag i uge 45 kl. 16. Formål Den kan kunne koble natur- og sundhedsvidenskabelig viden til professionens analyser og redegøre for sikkerhedsmæssige og etiske forhold ved håndtering af biologisk prøvemateriale og kvalitetsmæssige forhold i det laboratoriemedicinske arbejde fra prøvetagning til færdigt resultat. Form, omfang og indhold Modul 1 afsluttes med en individuel skriftlig prøve. Ved den skriftlige prøve udarbejdes en klinikopgave, som tager udgangspunkt i en analyse, en procedure eller en undersøgelse, som den har 9

10 arbejdet med under klinikopholdet. Omfanget af klinikopgaven skal være 2-3 normalsider (1 normalside = 2400 tegn med mellemrum). Der må max. være 5 siders bilag. Brug af citater skal begrænses til et absolut minimum og direkte afskrift betragtes som eksamensnyd. Opgaven skal indeholde en beskrivelse af følgende: Præanalytiske forhold f.eks. opsamling/valg af prøvemateriale og forbehandling Analytiske forhold dvs. beskrivelse af analyseprincippet samt resultater Postanalytiske forhold dvs. svarafgivelse og vurdering af analysens kvalitet, herunder mulige fejlkilder Diskussion af sikkerhed, hygiejne og etik i forbindelse med analysen, proceduren eller undersøgelsen Relevant teorietisk viden fra undervisningen på modulet Mål: I prøven bedømmes i hvilket omfang den har: viden om en udvalgt laboratorieanalyse viden om håndtering af biologisk prøvemateriale i forhold til fagetik, arbejdsmiljø og hygiejne viden om håndtering af kemikalier i forhold til sikkerhed og miljø evne til at vurdere en given analyses/undersøgelses resultat viden om professionen i forhold til det sundhedsfaglige vidensområde og patientforløbet viden om fagetiske retningslinjer i forhold til patient og donorkontakt Vejledning Der er mulighed for vejledning fra den klinisk underviser. 2 timer pr.. Bedømmelse Bedømmelsen foretages i henhold til formål/mål for prøven. Den kliniske opgave vurderes som bestået/ikke-bestået af en bioanalytikerunderviser fra det kliniske uddannelsessted samt en underviser fra uddannelsesinstitutionen. Indstilling Den er automatisk indstillet til den kliniske prøve såfremt de obligatoriske delaktiviteter er opfyldt. Prøven kan kun afmeldes ved dokumenteret sygdom. Sygdom Der afleveres dokumentation for sygdom. Udgiften afholdes af den. Nyt tidspunkt for aflevering af prøve aftales ved raskmelding. Omprøve Den er automatisk tilmeldt omprøve. Ved ikke-bestået gives vejledning hos den kliniske underviser. Den får mulighed for at forbedre opgaven og aflevere på ny. Der vil være mulighed for en reeksamination inden for 2-3 uger. Anden omprøve afvikles efter individuel aftale. Den kan højst indstilles til den samme prøve 3 gange. 10

11 Regler for klage Klager over eksamensafgørelser behandles i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser jf. uddannelsens hjemmeside. En klage indgives skriftligt senest 2 uger efter, at resultatet af prøven er meddelt. Klagen skal være begrundet. Obligatorisk litteraturliste for modul 1 Bøger der skal købes HAR Hartmann-Petersen, P., Almen, uorganisk og organsik kemi, 8. udgave, Polyteknisk Forlag ISBN: LYN Lyngbye, J. et al., Lyngbyes laboratoriemedicin, 2. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck ISBN: MES Mescher, A., Junqueira's Basic Histology, 13. udgave, Mc Graw-Hill ISBN: NØR Nørgaard, J.O.R., Medicinske fagudtryk: en klinisk ordbog med kommentarer, 3. udgave, Dansk Sygeplejeråd 2009, ISBN: SAN Sand, O. et al., Menneskets anatomi og fysiologi, 2. udgave, Gads forlag 2008, ISBN: Kompendier der skal købes på UCL FCV Hallager, K. et al., Farvning af celler og væv, Modul 1 og 2, 3. udgave, VIA University College Bioanalytikeruddannelsen KIK Lorenzen, H. & Andersen, R., Kompendium i Kemi, METROPOL Bioanalytikeruddannelsen i København KGA Petersen, M.L.C., Kompendium i generelle analyseprincipper, METROPOL Bioanalytikeruddannelsen København Litteratur og links via Fronter BEN Bendsen, T. Noter i statistik ( JEN Jensen, I., Grundbog i kulturforståelse. 1. udgave, Roskilde Universitetsforlag 2005, ISBN: DEY Denny, R., Kommunikér med succes, 1. udgave,, Libris ISBN: Undervisningen på modul 1 kan inddrag litteratur og wep-materiale, der ikke er opgivet i litteraturlisten. Jf. lektionsplanerne for de enkelte undervisningsforløb. Litteraturen ligges på Fronter. Gældende fra august 2014 Modulansvarlig Tone Elisabeth Faglig og Pædagogisk teamleder Aino Elmegaard Larsen 11

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis Studieaktiviteter for modul 1 Indhold Modul 1 introducerer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 1 Bioanalytikerpraksis Intern klinisk prøve Titel: Intern klinisk prøve Fag: Generelle analyseprincipper, anvendt kemi, anvendt fysik, biomedicin, anvendt statistik,

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

STUDIEPLAN Modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis Odense, UCL

STUDIEPLAN Modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis Odense, UCL Anvendt kemi 3,25 ECTS Anvendt kemi Generelle analyseprincipper 1 ECTS Arbejdsmiljø, sikkerhed og hygiejne 0,75 ECTS har viden om udvalgte kemiske fagområder, som sætter den studerende i stand til at anvende

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen Grundlæggende Biokemi og bioanalyse Studieaktiviteter for modul 3 Indhold Undervisningen på modul 3 foregår udelukkende på UCL. Modulet tager udgangspunkt

Læs mere

Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet humanbiologi og bioanalyse

Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet humanbiologi og bioanalyse Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet humanbiologi og bioanalyse 1 Studieaktiviteter for Modul 6 Indhold Modulet, der bygger videre på modul 2, repræsenterer en udvidelse af uddannelsens

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk kvalitetssikring Studieaktiviteter for modul 4 Indhold Beskrivelse Modul 4 fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk Praksis-, Udviklings- og Forskningsviden Gældende for hold SB513 Rev. Af Aino Elmegaard Larsen Bioanalytikeruddannelsen UCL Juni 2016

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet Biokemi og bioanalyse Studieaktiviteter for modul 7 Indhold Undervisningen på modul 7 foregår først på UCL i 6 uger herefter på de laboratoriemedicinske

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Beskrivelse fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske praksis, etik samt kontakt med patient og/eller donor. Undervisningen på modul 4 foregår på UCL i de første to uger og

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Formål Formålet med modulet er, at den studerende kvalificerer sig til at kunne anvende og kombinere statistiske

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet Biokemi og bioanalyse (SB514) Studieaktiviteter for modul 7 Indhold Undervisningen på modul 7 foregår først på UCL i 6 uger herefter på de

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen Grundlæggende Biokemi og bioanalyse Studieaktiviteter for modul 3 Indhold Undervisningen på modul 3 foregår udelukkende på UCL. Modulet tager udgangspunkt

Læs mere

Studieplan Bioanalyse Semester 1

Studieplan Bioanalyse Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste:...

Læs mere

Bioanalytikerstuderende i klinisk immunologi (Dok ID 328275), Bilag 7

Bioanalytikerstuderende i klinisk immunologi (Dok ID 328275), Bilag 7 Modulbeskrivelse Modul 1: Bioanalytikerpraksis Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytikerpraksis 2. Beskrivelse Modulet er tilrettelagt som en bred introduktion til bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Studieaktiviteter for Modul 2 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for Modul 2 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter gældende for hold SB513 Studieaktiviteter for Modul 2 Bioanalytikeruddannelsen Grundlæggende humanbiologi og bioanalyse Aino Elmegaard Larsen November 2013 Studieaktiviteter for Modul

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB513

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB513 Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen Immunkemiske analyser Gælder for SB513 Studieaktiviteter for modul 10 Indhold Modulet sætter fokus på hhv. det humane immunforsvar og analyser baseret

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Tværprofessionel Virksomhed Studieaktiviteter for modul 5 Indhold Modulet, der afholdes i et samarbejde mellem flere mellemlange videregående sundhedsuddannelser,

Læs mere

Stort udbytte 38% Rimeligt udbytte 48% 14% Lille udbytte. Mangelfuldt udbytte 0% 25% 50% 75% 100% Stort udbytte 45% Rimeligt udbytte 55% Lille udbytte

Stort udbytte 38% Rimeligt udbytte 48% 14% Lille udbytte. Mangelfuldt udbytte 0% 25% 50% 75% 100% Stort udbytte 45% Rimeligt udbytte 55% Lille udbytte modulbeskrivelsen) - Har viden om de laboratorieanalyser, du har udført 8% 5% 5 5% modulbeskrivelsen) - Kan med en vis grad af selvstændighed betjene basalt laboratorieteknisk udstyr 5% 55% 6 5% 5 5% modulbeskrivelsen)

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB514

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB514 Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen Immunkemiske analyser Gælder for SB514 Studieaktiviteter for modul 10 Indhold Modulet sætter fokus på hhv. det humane immunforsvar og analyser baseret

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 8 Bioanalytikeruddannelsen. Molekylærbiologiske og genetiske analyser

Studieaktiviteter for modul 8 Bioanalytikeruddannelsen. Molekylærbiologiske og genetiske analyser Studieaktiviteter for modul 8 Bioanalytikeruddannelsen Molekylærbiologiske og genetiske analyser Studieaktiviteter for modul 8 Indhold Modulet sætter fokus på anvendelsen af molekylærbiologiske teknikker

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 1. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Survey. Bio09 modul 1: Bioanalytikerpraksis. Forfatter: KMO. Publiceret: :28:20. Beskrivelse: N/A. Forventet: Påbegyndt: Færdiggjort:

Survey. Bio09 modul 1: Bioanalytikerpraksis. Forfatter: KMO. Publiceret: :28:20. Beskrivelse: N/A. Forventet: Påbegyndt: Færdiggjort: Survey Bio09 modul 1: Bioanalytikerpraksis Forfatter: KMO Publiceret: 06-11-2009 14:28:20 Beskrivelse: N/A Forventet: 47 Påbegyndt: 34 Færdiggjort: 32 1 TEKST / BILLEDE CONTENT N/A N/A N/A N/A 2 Hvor godt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående

Læs mere

Gældende fra: 10. august 2011 (SB511) Version: Endelig Side 1 af 15

Gældende fra: 10. august 2011 (SB511) Version: Endelig Side 1 af 15 Generelle Analyseprincipper 2 ECTS Uddannelsesinstitution kan under vejledning betjene et lysfeltmikroskop. kan under vejledning betjene udvalgte centrifugetyper som anvendes inden for det laboratoriemedicinske

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 8 Molekylærbiologiske og genetiske analyser Intern teoretisk prøve Titel: Fag: Intern teoretisk prøve Genetik og molekylærbiologi bestående af biologi og biomedicin,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 13 Bioanalytisk praksis-, udviklings- og forskningsviden. Intern klinisk prøve Titel: Intern klinisk prøve Fag: Afhænger af hvor den studerendes kliniske modulophold

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen SB513 Særskilt forløb for:

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen SB513 Særskilt forløb for: Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen SB513 Særskilt forløb for: Christian Munch Louise Vilhelmsen Rikke R. Jørgensen Gældende for Efterår 2016 Af Aino Elmegaard Larsen Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Mikroorganismers patogene egenskaber

Mikroorganismers patogene egenskaber Mikrobiologi 3 ECTS viden om smitterisici, sikkerhedsregler og hygiejne, som sætter den studerende i stand til at håndtere mikrobiologisk materiale. viden om bakteriel identifikation på baggrund af bakteriers

Læs mere

Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktivitet for Modul 6 Bioanalytikuddannelsen Udvidet humanbiologi og bioanalyse Studieaktivitet for Modul 6 Indhold Modulet, d bygg vide på modul 2, repræsent en udvidelse af uddannelsens humanbiologiske

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Gældende for SB513 Efterår 2016 Særlig tilrettelagt prøvebeskrivelse ud fra nedenstående valgfag. Valgfag 1: Afprøvning og anvendelse af teknologi

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser.

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser. Natur- og Ved modulets afslutning kan den Litteratursøgning i udvalgte sundhedsvidenskab samt studerende: søgedatabaser. Samfundsvidenskab: selvstændigt udvælge, diskutere og Håndtering af i Videnskabsteori,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 3 Grundlæggende biokemi og bioanalyse Intern teoretisk prøve Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Mikrobiologi, biokemi, statistik, kemi, anvendt fysik, biomedicin og

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse 1 Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse nr. 652 af 29. juni 2009 om uddannelsen

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen. Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring

Bioanalytikeruddannelsen. Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Læringsudbytter og fag fra studieordningen som understøttes af det det teoretiske undervisningsforløb på modul 12: Læringsudbytter Ved modulets afslutning: har den studerende viden om statistik, som sætter

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 2 Indhold Formål... 4 Rammer... 4 Tidsplan... 4 Prøvens udformning...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Studieplan Biostatistik Semester 1

Studieplan Biostatistik Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biostatistik Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv.

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv. Modulbeskrivelse Modul 14: Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Professionsbachelorprojekt (herefter PBP) 2. Beskrivelse I dette modul arbejder du i en gruppe

Læs mere

Studieplan Bioanalyse Semester 2

Studieplan Bioanalyse Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser Modulbeskrivelse Modul 10: Immunkemiske analyser Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med grundlæggende immunologi og immunkemiske

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS Biomedicin 1,5 ECTS Patofysiologi og patoanatomi: Eksemplarisk udvalgte analyser. Biologi Fysiologi og anatomi 2,5 ECTS Histologi Analyser og analyseprincipper 4 ECTS Patofysiologi og patoanatomi (5,75

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 3. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet Bioanalytikeruddannelsen, UCL April 2013 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse nr. 652 af 29/6-2009 Kap. 5 11: Prøverne på uddannelsens

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Patofysiologi: KOL: Lungefysiologi Kroppens syre/base og oxygenstatus. Diabetes: Pancreashormoner Type-1 diabetes Type-2 diabetes

Patofysiologi: KOL: Lungefysiologi Kroppens syre/base og oxygenstatus. Diabetes: Pancreashormoner Type-1 diabetes Type-2 diabetes Analyser og analyseprincipper 5½ ECTS Biomedicin 3 ECTS Kvalitetssikring og -udvikling 1 ECTS På en læses Patofysiologi (1,5 ECTS) Biomedicin (1 ECTS) Hæmatologi/Hæmostase (1,0 ECTS) Biomedicin (½ ECTS)

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Oversigt over digitale evalueringsformer på modulniveau - arbejdsdokument

Oversigt over digitale evalueringsformer på modulniveau - arbejdsdokument Side 1 17-06-2008 Oversigt over digitale evalueringsformer på modulniveau - arbejdsdokument Lise Marie Steinmüller @ventures Rammer for opstillingen af forslag til digital evaluering på Bioanalytikeruddannelse...2

Læs mere

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. september 2012 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

STUDIEPLAN Modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet biokemi og bioanalyse Odense, UCL

STUDIEPLAN Modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet biokemi og bioanalyse Odense, UCL Patofysiologi (1,5 ECTS) Analyser og analyseprincipper (½ ECTS) Biomedicin (1 ECTS) KOL: Lungefysiologi Kroppens syre/base og oxygenstatus patofysiologi samt eksemplarisk udvalgte biokemiske og patofysiologiske

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Retningslinjer for Professionsbachelorprojektet M14 Bioanalytikeruddannelsen UCL

Retningslinjer for Professionsbachelorprojektet M14 Bioanalytikeruddannelsen UCL Retningslinjer for Professionsbachelorprojektet M14 Bioanalytikeruddannelsen UCL Bioanalytikeruddannelsen, UCL Marts 2015 1 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Studieplan Kvalitetssikring og udvikling Semester 2

Studieplan Kvalitetssikring og udvikling Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Kvalitetssikring og udvikling Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 2.1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse BEK nr 652 af 29/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 159.924.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. November 2015 Revideret af laje november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt.

Læs mere

Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3

Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Bio0908 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bi. Evaluering af modul 2: <br>bio0908, vinter 2008

Bio0908 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bi. Evaluering af modul 2: <br>bio0908, vinter 2008 Survey Bio0908 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bi Forfatter: Karen-Marie Olesen Publiceret: 01-02-2009 12:05:06 Beskrivelse: Evaluering af modul 2: bio0908, vinter 2008 Forventet: 18 Påbegyndt:

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse 14-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 13... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Valgfagsplan...

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Mikroorganismers patogene egenskaber

Mikroorganismers patogene egenskaber Mikrobiologi 3 ECTS viden om smitterisici, sikkerhedsregler og hygiejne, som sætter den studerende i stand til at håndtere mikrobiologisk materiale. viden om bakteriel identifikation på baggrund af bakteriers

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Reflektometrisk cholesterolmåling

Reflektometrisk cholesterolmåling cq1.1 Reflektometrisk cholesterolmåling Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse indgår på modul 9 ved Bioanalytikeruddannelsen i et undervisningsforløb der er sammensat af kemi og patofysiologi.

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen til Professionsbachelor i Biomedicinsk Laboratorieanalyse August 2014 Gældende 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMARBEJDE MELLEM UDDANNELSESINSTITUTIONEN OG KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Studieplan Biostatistik Semester 2

Studieplan Biostatistik Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biostatistik Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. oktober 2015 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3. Marianne Gellert 2010

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3. Marianne Gellert 2010 3. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2008 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske vejledere i forhold til

Læs mere

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra september

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 Indhold Formål... 3 Rammer... 3 Tidsplan... 3 Prøvens udformning...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere