Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen"

Transkript

1 Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet Biokemi og bioanalyse

2 Studieaktiviteter for modul 7 Indhold Undervisningen på modul 7 foregår først på UCL i 6 uger herefter på de laboratoriemedicinske afdelinger i klinikken (Odense Universitetshospital og Svendborg sygehus, OUH). Modulet sætter fokus på kemiske og biokemiske analyser og analyseresultater og fortolkning af disse i forbindelse med diagnose, prognose og behandling af patienter. Biomedicinske problemstillinger bearbejdes tværfagligt, idet der tages udgangspunkt i udvalgte sygdomsgrupper. I denne sammenhæng prioriteres en udbygning af kemisk, biokemisk og statistisk fagteori. Formålet med modulet er, at kvalificere den studerende til at kunne vurdere kemiske og biokemiske analyser samt fortolke og reflektere over betydningen af normale og afvigende analyseresultater set i relation til kroppens normale funktion og sygdomme. Modulet skal endvidere videreudvikle den studerendes kvalifikationer til at planlægge og udføre sådanne analyser. Overordnet vil der i modulet, både i den kliniske og teoretiske undervisning, blive arbejdet med eksemplarisk udvalgte analyser og biomolekylære analyseprincipper, samt grundlæggende begreber inden for kvalitetssikring i relation til disse. Den teoretiske undervisning på UCL er struktureret i 6 forløb: Patofysiologi, hæmatologi, biokemi, kemi, statistik og farmakologi. I patofysiologi arbejdes med sammenhængen mellem biokemiske analyseresultater og patologiske processer/tilstande med udgangs punkt i bl.a. KOL, hepatitis, diabetes og en obligatorisk case opgave. Til svarende udforskes sammenhænge mellem hæmatologiske og hæmostaserelaterede analyser og de patologiske processer/tilstande, der kan forklares/beskrive via disse analyser i et hæmatologiforløb. Biokemi behandler det teoretiske grundlag for analyser og analyseprincipper på biomolekylært Niveau. Forløbet deles op i to underforløb ét omhandlende enzymkemi og ét andet hvor der gennem problem basert læring (PBL) arbejdes med lipid- og fedtmetabolisme. Farmakologi forløbet omhandler bl.a. farmakokinetik, farmakodynamik, farmakogenetik samt terapeutisk drug monitorering. I kemi arbejde der med molekylers interaktioner i relation til kemiske og biokemiske analyser, herunder elektrometri og forskellige separations metoder. Statistik behandler begrebet kritiskforskel og grundlæggende hypotesetestning. Der er laboratorieøvelser i hæmatologi og enzymkemi som afsluttes med journal skrivning. Desuden skrives der i modulet en tværfaglig opgave. Mål for læringsudbytte Ved modulets afslutning: har den studerende viden om kemi, biokemi, patofysiologi og farmakologi, som sætter den studerende i stand til at forstå og forklare analyser og analyseresultater baseret på biokemiske processer har den studerende viden om eksemplarisk udvalgte biokemiske og patofysiologiske 2

3 sammenhænge, som sætter den studerende i stand til at fortolke og vurdere betydningen af normale og afvigende resultater af kemiske og biokemiske analyser kan den studerende med en vis grad af selvstændighed planlægge, udføre, dokumentere og begrunde eksemplarisk udvalgte kemiske og biokemiske analyser kan den studerende opsøge, tilegne sig, vurdere og inddrage ny viden i relation til bioanalytikerprofessionens virke og udvikling har den studerende kompetence til at udvise ansvarlighed i såvel analysearbejdet som i et samarbejds-, sikkerheds- og miljøperspektiv har den studerende kompetence til at planlægge, udføre, dokumentere og vurdere udvalgte, eksisterende kemiske og biokemiske analyser, f.eks. analysernes teknologiske, arbejdsmiljømæssige, profylaktiske, diagnostiske og behandlingsmæssige sammenhænge og relevans Har den studerende kompetence til at kunne videreudvikle sig fagligt og personligt Studieaktiviteter og ECTS point Fordeling af fag og ECTS 1,5 ECTS svarer til en 40 timers studieuge hvoraf ca. 30 timer skemalægges. Fag ECTS Teori ECTS Klinik Biomedicinsk laboratorieanalyse: 9,5 Analyser og analyseprincipper * 1,5 4 Kvalitetssikring og -udvikling 1 Biomedicin * 2 1 Natur- og sundhedsvidenskab: 5,5 Kemi 2,5 Biokemi 2 Statistik 1 I alt 9 ECTS 6 ECTS *) ECTS pointene til den teoretiske undervisning i fagende analyser og analyseprincipper samt biomedicin, anvende i 3 forløb. Patofysiologi (½ETCS analyser og analyseprincipper + 1 ETCS biomedicin), farmakologi (½ETCS analyser og analyseprincipper + ½ ETCS biomedicin), og hæmatologi(½etcs analyser og analyseprincipper + ½ ETCS biomedicin). 3

4 Studieplan Studieplanen angiver tilrettelæggelsesformerne og læringsaktiviteterne for modul 7. Aktiviteterne er inddelt i forløb, som forkortes som følgende: kemi (k), statistik (s), hæmatologi (h), biokemi +PBL (b), biokemi/enzymkemi (e), patofysologi (p) og farmakologi (f). Det angives desuden hvilken af studieaktivitetsmodellens fire kvadranter, aktiviteterne tilhører. Uge Dag / lektion Fag Emne Tilrettelæggelsesformer K1 K2 K3 K4 Underviser/ ansvarlig 46 Man (1) Introduktion Introduktion til modul 7 Formidling 1 bnpo Man (2-3) Kemi (k1-2) Potentiometri Undervisning 2 bnpo Man (4) Kemi (k3-4) Potentiometri Studieopgaver 1 bnpo Man (6-7) Hæmatologi (h1-2) Blodets celler Studieopgaver 2 Birgitte tirs (1) Hæmatologi (h3-4) Blodets celler Vidensdeling 1 Birgitte tirs (2-3) Hæmatologi (h5) Hæmostase Undervisning 2 Birgitte Tirs (4) Kemi (k5) Potentiometri Undervisning 1 bnpo Tirs (6) Kemi (k6) Potentiometri Studieopgaver 1 bnpo Tirs (7) Kemi (k7) Potentiometri Undervisning 1 bnpo Ons (2) Statistik (s1) Repetion af hypotesetests Ons (3-4) Statistik (s2-3) Mann Whitney og Wilcoxon Ons (6-7) Kemi (k8-9) Amperometri, biosensorer 1 bnpo Undervisning 2 bnpo Undervisning 2 bnpo Tors (1-2) Hæmatologi (h6-7) Hæmostase Studieopgaver 2 Birgitte Tors (3-4) Kemi (k10-11) Amperometri, biosensorer Tors (6-7) Statistik (s4-5) Mann Whitney og Wilcoxon Fre (2) Statistik (s6) Mann Whitney og Wilcoxon Fre (3-4) Kemi (k12-13) Amperometri, biosensorer Studieopgaver 2 bnpo Studieopgaver 2 bnpo Undervisning 1 bnpo Videndeling 2 bnpo Fre (6-7) Kemi (k14-15) Separationsteknikker Undervisning 2 bnpo 47 Man (1-2 hold 1), (3-4 hold 2) Hæmatologi (h8-9) MGG farvning Laboratorieøvelse 2 Birgitte Man (1-2 hold 2), (3-4 hold 1) Hæmatologi (h10-11) Hæmeostase Studieopgaver 2 Birgitte Man (6-8) Statistik (s7-9) ANOVA Undervisning 3 bnpo Tirs (1-2 hold 1), (3-4 hold 2) Hæmatologi (h13-14) Differentialtælling Mikroskopiøvelse 2 Birgitte 4

5 Tirs (1-2 hold 2), (3-4 hold 1) Hæmatologi (h15-16) Hæmeostase Studieopgaver 2 Birgitte Tir (6-7) Hæmatologi (h6) Hæmeostase afrunding Undervisning 2 Birgitte Ons (1-2) Kemi (k16-17) Separationsteknikker Undervisning 2 bnpo Ons (3-4) Farmakologi (f1-2) Farmakokinetik Undervisning 2 Charlotte Ons (6-7) Kemi (k18-19) Separationsteknikker Studieopgaver 2 bnpo Tor (1) Kemi (k20) Separationsteknikker Undervisning 1 bnpo Tor (2-3) Patofysiologi (p1-2) KOL Undervisning 2 Birgitte Tor (4-5) Patofysiologi (p3-4) KOL Studieopgaver 2 Birgitte Tor (6) Patofysiologi (p5) KOL Undervisning 1 Birgitte Tor (7-8) Statistik (s10-11) ANOVA Studieopgaver 2 bnpo Fre (2) Statistik (s12) ANOVA Undervisning 1 bnpo Fre (3-4) Farmakologi (f3-4) Farmakokinetik Undervisning 2 Charlotte 48 Man (1-2) Patofysiologi (p6-7) Diabetes Undervisning 2 jeni Man (3-4) Patofysiologi (p8-9) Diabetes Studieopgaver 2 jeni Man (6-7) Patofysiologi (p10) Diabetes Undervisning 1 jeni Tir (1-2) Patofysiologi (p11-12) Lever og galdeveje Undervisning 2 jeni Tir (3-4) Patofysiologi (p13-14) Lever og galdeveje Studieopgaver 2 jeni Tir (5) Patofysiologi (p15) Lever og galdeveje, intro til case Undervisning 1 jeni Tir (6-7) Patofysiologi (p16-17) case arbejde Studieopgaver 2 jeni Ons (2) Farmakologi (f5) Farmakokinetik Studieopgaver 1 Charlotte Ons (3-4) Farmakologi (f6-7) Farmakodynamik Undervisning 2 Charlotte Ons (6) Farmakologi (f8) Farmakodynamik Studieopgaver 1 Charlotte Ons (7-8) Patofysiologi (p18-19) case arbejde Studieopgaver 2 jeni Tor (1-2) Kemi (k21-22) Separationsteknikker Studieopgaver 2 bnpo Tor (3-4) Kemi (k23-24) Separationsteknikker Undervisning 2 bnpo Tor (5-7) Patofysiologi (p20-22) case arbejde Studieopgaver 3 jeni Fre (1-2) Kemi (k25-26) Separationsteknikker Studieopgaver 2 bnpo Fre (3-4) Kemi (k27-28) Separationsteknikker Undervisning 2 bnpo 5

6 Fre (6) Statistik (s13) Kritisk forskel Undervisning 1 bnpo 49 Man (1-2) Patofysiologi (p23-24) Case arbejde Studieopgaver 2 jeni Man (3-4) Kemi (k29-30) Separationsteknikker Studieopgaver 2 bnpo Man (5-6) Kemi (k31-32) Separationsteknikker Undervisning 2 bnpo Man (7) Statistik (s14) Kritisk forskel Studieopgaver 1 bnpo Tir (1-2) Biokemi (e1-2) Enzymkemi Undervisning 2 tobo Tir (3-4) Biokemi (e3-4) Enzymkemi Studieopgaver 2 tobo Tir (5) Biokemi (e5) Enzymkemi Undervisning 1 tobo Tir (6-7) Patofysiologi (p25-26) Case Vidensdeling 2 jeni Ons (1-2) Biokemi (e6-7) Enzymkemi Undervisning 2 tobo Ons (3-4) Biokemi (e8-9) Enzymkemi Studieopgaver 2 tobo Ons (5) Biokemi (e10) Enzymkemi Undervisning 1 tobo Tor (1-2) Kemi (k33-34) Massespektrometri Undervisning 2 bnpo Tor( 3-4,6) Biokemi + PBL (b1-3) Introduktion til PBL Undervisning 3 cbol Tor( 7-8) Biokemi + PBL (b4-5) Fedtmetabolisme Undervisning 2 cbol Fre (2-4 hold 2), (6-8 hold 1) Fre (2-4 hold 1), (6-8 hold 2) Biokemi (e11-13) Enzymkemi Laboratorieøvelse 3 tobo Biokemi (e14-16) Enzymkemi: Journal skrivning Studieopgaver 3 tobo 50 Man (1-2) Biokemi + PBL (b6-7) Fedtmetabolisme Studieopgaver 2 cbol Man (3-4) Biokemi (e17-18) Enzymkemi Undervisning 2 tobo Man (5-6) Biokemi (e19-20) Enzymkemi Studieopgaver 2 tobo Tirs (1-3) Biokemi (e21-23) Enzymkemi: Peerreview af journal Studieopgaver 3 tobo Tir (4) Biokemi (e24) Enzymkemi Undervisning 1 tobo tirs (6-7) Farmakologi (f9-10) TDM, bivirkninger, interaktion Undervisning 2 Charlotte Ons (1-2) Farmakologi (f11-12) Farmakogenetik Undervisning 2 Charlotte Ons (3) Farmakologi (f13) Enzymer Studieopgaver 1 Charlotte Ons (4) Farmakologi (f14) Opsamling Undervisning 1 Charlotte Ons (6-7) Biokemi + PBL (b8-9) Fedtmetabolisme Studieopgaver 2 cbol Tors (1-4) Biokemi + PBL (b10-13) Fedtmetabolisme Studieopgaver 4 cbol Tors (5) Biokemi + PBL (b14) Fedtmetabolisme Vidensdeling 1 cbol Fre (2-3) Biokemi (e25-26) Enzymkemi: Opsamling journal Undervisning 2 tobo Fre (4,6) Biokemi + PBL (b15-16) Lipidmetabolisme Undervisning 2 cbol Fre (7-8) Biokemi + PBL (b17-18) Lipidmetabolisme Studieopgaver 2 cbol 51 Man (1-4, 6-9) Biokemi + PBL (b19-26) Lipidmetabolisme Studieopgaver 8 cbol Tirs (1) Patofysiologi (p27) Introduktion til nyrepatofysiologi Undervisning 1 jeni Tirs (2-4, 6-8) Kemi (k35-40) Skriftligt opgave Undervisning 6 bnpo 6

7 Ons (1-2) Statistik (s15-16) Hypotesetesning Studieopgaver 2 bnpo Ons (3-4) Statistik (s17-18) Hypotesetesning Videndeling 2 bnpo Ons (6-7) Biokemi + PBL (b27-28) Lipidmetabolisme Videndeling 2 cbol Tors (1-8) Kemi (k41-48) Repetition Studieopgaver 8 bnpo Fre (3-4) Kemi (k49-50) Opsamling Undervisning 2 bnpo Fre (6) Introduktion til eksamen Introduktion til eksamen Formidling 1 bnpo Fre (7) Fællesskabende aktivitet Gløgg og æbleskiver 1 bnpo 1 Fre (1-8) Klinisk undervisning Klinisk undervisning jf. de kliniske fagplanerne på Fronter 2 Man-Fre (1-8) Klinisk undervisning Klinisk undervisning jf. de kliniske fagplanerne på Fronter 3 Man-Fre (1-8) Klinisk undervisning Klinisk undervisning jf. de kliniske fagplanerne på Fronter 4 Man-Tirs (1-8) Klinisk undervisning Klinisk undervisning jf. de kliniske fagplanerne på Fronter Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Ons (1-6) Modul 7 prøve Prøve 5 bnpo Kliniske undervisere Kliniske undervisere Kliniske undervisere Kliniske undervisere Bemærk at studieplanen ikke opdateres ved skemaændringer. Følg altid web-skemaet i Fronter. Obligatoriske delaktiviteter i modul 7 Teoretisk undervisning (UCL): 80 % deltagelse i laboratorieøvelser herunder godkendelse af journalarbejde, samt godkendelse af case opgave og tværfaglig skriftligopgave. Opfyldes deltagelsespligten ikke kan den studerende kun indstilles til moduleksamen, såfremt den studerende selvstændigt skriver en opgave til hver manglende aktivitet. Den studerende identificeres selv det relevante indhold, der opfylder de involverede læringsudbytter. Opgaven har et omfang på ½-3 normalsider (1 normalside = 2400 tegn med mellemrum). Aktivitetens underviser fastsætter det præcise sideantal. Når opgaven er godkendt er aktiviteten indhentet og den studerende kan indstilles til eksamen. Klinisk undervisning (OUH) Deltagelse i forventningssamtale med klinisk underviser. Gennemsnitlig 30 timer deltagelse pr. uge i klinikperioden. 7

8 Model for studieaktiviteter for de 6 ugers teoretisk undervisning Holdundervisning Forelæsning Laboratorieøvelser Kategori 1 Deltagelse af undervisere og studerende Initieret af underviser 82 lektioner 34,2 % Kategori 2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser 90 lektioner 37,5 % Studieopgaver Forberelselse af studenteroplæg Journal- og opgave skrivning Case og PBL arbejde Kategori 4 Vidensdeling Deltagelse af undervisere og studerende Initieret af studerende 10 lektioner 4,2 % Kategori 3 Deltagelse af studerende Initieret af studerende 58 lektioner 24,2 % Forberedelse til undervisning Forberedelse til eksamen Gløgg og æbleskiver Studieaktivitetsmodellens fire kvadranter K1. Deltagelse af underviser og studerende. Aktivitet initieret af underviser Mål Indhold Aktivitet Studerendes rolle Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Undervisers rolle Ansvar før og i forløbet Ansvar før og i forløbet Ansvar før og i forløbet K2. Deltagelse af studerende. Aktivitet initieret af underviser Mål Indhold Aktivitet 8

9 Studerendes rolle Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Undervisers rolle Ansvar før forløbet Ansvar før forløbet Ansvar før forløbet K4. Deltagelse af undervisere og studerende. Aktivitet initieret af studerende Mål Indhold Aktivitet Studerendes rolle Ansvar før og i forløbet Ansvar før og i forløbet Ansvar før og i forløbet Undervisers rolle Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet K3. Deltagelse af studerende. Aktivitet initieret af studerende Mål Indhold Aktivitet Studerendes rolle Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Undervisers rolle Ansvar for rammerne Ansvar for rammerne Ansvar for rammerne Modulprøve Formål At bedømme om den studerende kan redegøre for grundlæggende viden og grundlæggende færdigheder i forhold til selvstændigt at planlægge, udføre og vurdere udvalgte kemiske og biokemiske analyser samt at bedømme om den studerende er i stand til at fortolke og reflektere over betydningen af normale og afvigende analyseresultater inden for udvalgte sygdomme. Form, omfang og indhold Modul 7 afsluttes med 4 timers individuel skriftlig prøve. Anvendelse alle hjælpemidler, inkl. PC og internet er tilladt. Dog er alle former for kommunikation ikke tilladt. Der kan stilles opgaver til alle fagene på modul 7, dog vil alle fagene ikke altid indgå og de indgår ikke med samme vægtning. Der prøves altid i kemi, biokemi og patofysiologi. Det fremgår af opgavesættet, hvorledes fag og spørgsmål vægtes indbyrdes. 9

10 Overordnet vægtes således, at den teoretiske del udgør 85% og den kliniske del, der er en multiple choice test, udgør 15% af den samlede opgave. Mål: I prøven bedømmes i hvilket omfang den studerende: har viden om og forståelse af udvalgte emner inden for kemi, biokemi, patofysiologi, statistik, hæmatologi og farmakologi kan forstå og forklare udvalgte analyser og analyseresultater baseret på kemiske og biokemiske processer kan fortolke, vurdere og reflektere over betydningen af normale og afvigende resultater af udvalgte af kemiske og biokemiske analyser Vejledning Der gives ikke vejledning til denne eksamen. Bedømmelse Bedømmelsen foretages i henhold til formål/mål for prøven. Bedømmelsen foretages efter 7-trins skalaen. Bedømmelsen er ekstern og foretages af underviser fra bioanalytikeruddannelsen samt en beskikket censor fra censorkorpset for Bioanalytikeruddannelsen Indstilling Den studerende er automatisk indstillet til den kliniske prøve såfremt de obligatoriske elementer er opfyldt. Prøven kan kun afmeldes ved dokumenteret sygdom. Sygdom Der afleveres dokumentation for sygdom. Udgiften afholdes af den studerende. Nyt tidspunkt for aflevering af prøve aftales ved raskmelding. Omprøve Den studerende er automatisk tilmeldt omprøve. 1. omprøve afvikles i uge omprøve afvikles ved næste ordinære prøve Den studerendekan højst indstilles til den samme prøve 3 gange. Regler for klage Klager over eksamensafgørelser behandles i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser jf. uddannelsens hjemmeside. En klage indgives skriftligt senest 2 uger efter, at resultatet af prøven er meddelt. Klagen skal være begrundet. 10

11 Obligatorisk litteraturliste for modul 7 Bøger der skal købes LYN Lyngbye,J. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck; ISBN: DEN Denniston, K.J., Topping, J.J. & Caret, R.L. 2010, General, organic, and biochemistry, 7. ed. edn, McGraw-Hill, Dubuque, IA ISBN SAN Sand,O., Menneskets anatomi og fysiologi, 2. udgave, Gad, Kbh ISBN , KAR Karle, H; Birgens H; Hæmatologi, 5. udgave, Munksgaard 2008; ISBN: Udgives nu kun som e-bog, kan købes via dette link: GAW Gaw, A et al. Clinical Biochemistry. 5. udg, Elsevier Health Sciences; 2013; ISBN Kompendier der skal købes på UCL KEM Møller,E.R. Kemi, Noter. 6. udgave. Århus: VIA University College Bioanalytikeruddannelsen; 2013 MØL KGA Møller, E.R. et al. Modul 7 Kemi opgaver, 5. udgave. Århus: VIA University College Bioanalytikeruddannelsen; 2012 Petersen, M.l.C., Kompendium i generelle analyseprincipper, 2009, Bioanalytikeruddannelsen København, København N. Litteratur og links via Fronter BEN Bendsen, T. Noter i statistik. BOR Borup, V.D., Biokemi, 1. udgave, FADL s Forlag 2010, ISBN: BIS Bishop, M.L. et al., Clinical Chemistry, 6. udgave, Wolters Kluwer Lippincott Willams & Wilkins 2010, ISBN: PET Petersen, G., Farmakologi ( e-bog), Jordemoderforeningen. BFK Rapport fra BioForums konference "Skræddersyet medicin - farmakogene-tikkens fremtid i Danmark" oktober BAR Barth J. (The Leeds Teaching Hospital 2010), Therapeutic Drug monitoring 11

12 toring.aspx Øvelsesvejledninger, datablade, artikler m.m. Supplerende litteratur McPhee McPhee, S.J, Pathophysiology of Disease, 6 th edition, 2010, McGraw-Hill MAR Marcussen, N et al, Patologi, 1. udgave, 2010, FADL s Forlag Undervisningen på modul 7 kan inddrag litteratur og web-materiale, der ikke er opgivet i litteraturlisten. Jf. lektionsplanerne for de enkelte undervisningsforløb. Litteraturen ligges på Fronter. Gældende fra oktober 2014 Modul ansvarlig Brit Naldahl Pourroy Faglig og pædagogisk teamleder Aino Elmegaard Larsen 12

STUDIEPLAN Modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet biokemi og bioanalyse Odense, UCL

STUDIEPLAN Modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet biokemi og bioanalyse Odense, UCL Patofysiologi (1,5 ECTS) Analyser og analyseprincipper (½ ECTS) Biomedicin (1 ECTS) KOL: Lungefysiologi Kroppens syre/base og oxygenstatus patofysiologi samt eksemplarisk udvalgte biokemiske og patofysiologiske

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet Biokemi og bioanalyse (SB514) Studieaktiviteter for modul 7 Indhold Undervisningen på modul 7 foregår først på UCL i 6 uger herefter på de

Læs mere

Patofysiologi: KOL: Lungefysiologi Kroppens syre/base og oxygenstatus. Diabetes: Pancreashormoner Type-1 diabetes Type-2 diabetes

Patofysiologi: KOL: Lungefysiologi Kroppens syre/base og oxygenstatus. Diabetes: Pancreashormoner Type-1 diabetes Type-2 diabetes Analyser og analyseprincipper 5½ ECTS Biomedicin 3 ECTS Kvalitetssikring og -udvikling 1 ECTS På en læses Patofysiologi (1,5 ECTS) Biomedicin (1 ECTS) Hæmatologi/Hæmostase (1,0 ECTS) Biomedicin (½ ECTS)

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen Grundlæggende Biokemi og bioanalyse Studieaktiviteter for modul 3 Indhold Undervisningen på modul 3 foregår udelukkende på UCL. Modulet tager udgangspunkt

Læs mere

STUDIEPLAN Modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet biokemi og bioanalyse Odense, UCL

STUDIEPLAN Modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet biokemi og bioanalyse Odense, UCL Patofysiologi (1,5 ECTS) Analyser og analyseprincipper (½ ECTS) Biomedicin (1 ECTS) KOL: Lungefysiologi Kroppens syre/base og oxygenstatus patofysiologi samt eksemplarisk udvalgte biokemiske og patofysiologiske

Læs mere

Færdigheder den studerende kan under vejledning og med en vis grad af selvstændighed planlægge, udføre, dokumentere og begrunde biokemiske

Færdigheder den studerende kan under vejledning og med en vis grad af selvstændighed planlægge, udføre, dokumentere og begrunde biokemiske Modulbeskrivelse Modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Udvidet biokemi og bioanalyse 2. Beskrivelse I modulets teoretiske og kliniske undervisning skal

Læs mere

Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet humanbiologi og bioanalyse

Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet humanbiologi og bioanalyse Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet humanbiologi og bioanalyse 1 Studieaktiviteter for Modul 6 Indhold Modulet, der bygger videre på modul 2, repræsenterer en udvidelse af uddannelsens

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen Grundlæggende Biokemi og bioanalyse Studieaktiviteter for modul 3 Indhold Undervisningen på modul 3 foregår udelukkende på UCL. Modulet tager udgangspunkt

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 8 Bioanalytikeruddannelsen. Molekylærbiologiske og genetiske analyser

Studieaktiviteter for modul 8 Bioanalytikeruddannelsen. Molekylærbiologiske og genetiske analyser Studieaktiviteter for modul 8 Bioanalytikeruddannelsen Molekylærbiologiske og genetiske analyser Studieaktiviteter for modul 8 Indhold Modulet sætter fokus på anvendelsen af molekylærbiologiske teknikker

Læs mere

Mikroorganismers patogene egenskaber

Mikroorganismers patogene egenskaber Mikrobiologi 3 ECTS viden om smitterisici, sikkerhedsregler og hygiejne, som sætter den studerende i stand til at håndtere mikrobiologisk materiale. viden om bakteriel identifikation på baggrund af bakteriers

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk kvalitetssikring Studieaktiviteter for modul 4 Indhold Beskrivelse Modul 4 fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis Studieaktiviteter for modul 1 Indhold Modul 1 introducerer de til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk Praksis-, Udviklings- og Forskningsviden Gældende for hold SB513 Rev. Af Aino Elmegaard Larsen Bioanalytikeruddannelsen UCL Juni 2016

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Beskrivelse fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske praksis, etik samt kontakt med patient og/eller donor. Undervisningen på modul 4 foregår på UCL i de første to uger og

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis Studieaktiviteter for modul 1 Indhold Modul 1 introducerer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Formål Formålet med modulet er, at den studerende kvalificerer sig til at kunne anvende og kombinere statistiske

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB513

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB513 Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen Immunkemiske analyser Gælder for SB513 Studieaktiviteter for modul 10 Indhold Modulet sætter fokus på hhv. det humane immunforsvar og analyser baseret

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB514

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB514 Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen Immunkemiske analyser Gælder for SB514 Studieaktiviteter for modul 10 Indhold Modulet sætter fokus på hhv. det humane immunforsvar og analyser baseret

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS Biomedicin 1,5 ECTS Patofysiologi og patoanatomi: Eksemplarisk udvalgte analyser. Biologi Fysiologi og anatomi 2,5 ECTS Histologi Analyser og analyseprincipper 4 ECTS Patofysiologi og patoanatomi (5,75

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser Modulbeskrivelse Modul 10: Immunkemiske analyser Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med grundlæggende immunologi og immunkemiske

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 1 Bioanalytikerpraksis Intern klinisk prøve Titel: Intern klinisk prøve Fag: Generelle analyseprincipper, anvendt kemi, anvendt fysik, biomedicin, anvendt statistik,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 13 Bioanalytisk praksis-, udviklings- og forskningsviden. Intern klinisk prøve Titel: Intern klinisk prøve Fag: Afhænger af hvor den studerendes kliniske modulophold

Læs mere

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv.

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv. Modulbeskrivelse Modul 14: Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Professionsbachelorprojekt (herefter PBP) 2. Beskrivelse I dette modul arbejder du i en gruppe

Læs mere

Studieplan Bioanalyse Semester 1

Studieplan Bioanalyse Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste:...

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 3 Grundlæggende biokemi og bioanalyse Intern teoretisk prøve Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Mikrobiologi, biokemi, statistik, kemi, anvendt fysik, biomedicin og

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen. Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring

Bioanalytikeruddannelsen. Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Læringsudbytter og fag fra studieordningen som understøttes af det det teoretiske undervisningsforløb på modul 12: Læringsudbytter Ved modulets afslutning: har den studerende viden om statistik, som sætter

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Tværprofessionel Virksomhed Studieaktiviteter for modul 5 Indhold Modulet, der afholdes i et samarbejde mellem flere mellemlange videregående sundhedsuddannelser,

Læs mere

Studieaktiviteter for Modul 2 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for Modul 2 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter gældende for hold SB513 Studieaktiviteter for Modul 2 Bioanalytikeruddannelsen Grundlæggende humanbiologi og bioanalyse Aino Elmegaard Larsen November 2013 Studieaktiviteter for Modul

Læs mere

Mikroorganismers patogene egenskaber

Mikroorganismers patogene egenskaber Mikrobiologi 3 ECTS viden om smitterisici, sikkerhedsregler og hygiejne, som sætter den studerende i stand til at håndtere mikrobiologisk materiale. viden om bakteriel identifikation på baggrund af bakteriers

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

Studieplan Biostatistik Semester 2

Studieplan Biostatistik Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biostatistik Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS Biomedicin 1,5 ECTS Patofysiologi og patoanatomi: Eksemplarisk udvalgte analyser. Biologi Fysiologi og anatomi 2,5 ECTS Histologi Analyser og analyseprincipper 4 ECTS Patofysiologi og patoanatomi (5,75

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 3 3. Litteraturliste:...

Læs mere

STUDIEPLAN Modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis Odense, UCL

STUDIEPLAN Modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis Odense, UCL Anvendt kemi 3,25 ECTS Anvendt kemi Generelle analyseprincipper 1 ECTS Arbejdsmiljø, sikkerhed og hygiejne 0,75 ECTS har viden om udvalgte kemiske fagområder, som sætter den studerende i stand til at anvende

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen til Professionsbachelor i Biomedicinsk Laboratorieanalyse August 2014 Gældende 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMARBEJDE MELLEM UDDANNELSESINSTITUTIONEN OG KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER...

Læs mere

Reflektometrisk cholesterolmåling

Reflektometrisk cholesterolmåling cq1.1 Reflektometrisk cholesterolmåling Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse indgår på modul 9 ved Bioanalytikeruddannelsen i et undervisningsforløb der er sammensat af kemi og patofysiologi.

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Studieplan Biostatistik Semester 1

Studieplan Biostatistik Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biostatistik Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktivitet for Modul 6 Bioanalytikuddannelsen Udvidet humanbiologi og bioanalyse Studieaktivitet for Modul 6 Indhold Modulet, d bygg vide på modul 2, repræsent en udvidelse af uddannelsens humanbiologiske

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3

Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse 1 Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse nr. 652 af 29. juni 2009 om uddannelsen

Læs mere

Mikroorganismers patogene egenskaber

Mikroorganismers patogene egenskaber Mikrobiologi 3 ECTS viden om smitterisici, sikkerhedsregler og hygiejne, som sætter den studerende i stand til at håndtere mikrobiologisk materiale. viden om bakteriel identifikation på baggrund af bakteriers

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik 1. Semester Radiografuddannelsen i Odense Forår 2017 1. Semester Indhold 1. Fagets fokus... 3 2. Fagets læringsudbytter...

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt 11-09-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 8 Molekylærbiologiske og genetiske analyser Intern teoretisk prøve Titel: Fag: Intern teoretisk prøve Genetik og molekylærbiologi bestående af biologi og biomedicin,

Læs mere

Survey. Bio08 modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse. Forfatter: KMO. Publiceret: :59:09. Beskrivelse: N/A. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Bio08 modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse. Forfatter: KMO. Publiceret: :59:09. Beskrivelse: N/A. Forventet: Påbegyndt: Survey Bio08 modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse Forfatter: KMO Publiceret: 13-04-2010 09:59:09 Beskrivelse: N/A Forventet: 16 Påbegyndt: 8 Færdiggjort: 8 1 TEKST / BILLEDE CONTENT N/A N/A N/A N/A 2

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse 14-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 13... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Valgfagsplan...

Læs mere

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet Bioanalytikeruddannelsen, UCL April 2013 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse nr. 652 af 29/6-2009 Kap. 5 11: Prøverne på uddannelsens

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Studieplan Bioanalyse Semester 2

Studieplan Bioanalyse Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

2. Semester- beskrivelse

2. Semester- beskrivelse 2. Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 21. december 2016 1 2. semester Eksemplarisk udvalgte organer, deres funktion og tilhørende patologiske tilstande og laboratorieanalyser

Læs mere

Studieplan Humanbiologi Semester 3

Studieplan Humanbiologi Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Humanbiologi Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Studieplan Kvalitetssikring og udvikling Semester 2

Studieplan Kvalitetssikring og udvikling Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Kvalitetssikring og udvikling Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 2.1

Læs mere

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. september 2012 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3...

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 8-9, forår 2014

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 8-9, forår 2014 Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 1, uge 8-9, forår 014 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 7-8, 014 Læringsudbytte: Redegøre for særlig

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. November 2015 Revideret af laje november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt.

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 Indhold Formål... 3 Rammer... 3 Tidsplan... 3 Prøvens udformning...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 1. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser.

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser. Natur- og Ved modulets afslutning kan den Litteratursøgning i udvalgte sundhedsvidenskab samt studerende: søgedatabaser. Samfundsvidenskab: selvstændigt udvælge, diskutere og Håndtering af i Videnskabsteori,

Læs mere

SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE

SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE SUNDHEDSFAGLIGE DIPLOMMODULER FOR BIOANALYTIKERE BLIV KLAR TIL NYE OPGAVER I FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN Et samarbejde mellem University College Syddanmark, University College Lillebælt og University College

Læs mere

Studieplan Biomedicin Semester 2

Studieplan Biomedicin Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biomedicin Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 3 3. Litteraturliste...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 2 Indhold Formål... 4 Rammer... 4 Tidsplan... 4 Prøvens udformning...

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen SB513 Særskilt forløb for:

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen SB513 Særskilt forløb for: Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen SB513 Særskilt forløb for: Christian Munch Louise Vilhelmsen Rikke R. Jørgensen Gældende for Efterår 2016 Af Aino Elmegaard Larsen Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern teoretisk prøve Modul 2 Sundhed og sygdom 07/2015 Intern teoretisk prøve modul 2 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Anatomi/fysiologi Mikrobiologi,

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Farmakologi 1. semester

Farmakologi 1. semester Farmakologi 1. semester 1 ECTS Semestrets overordnede tema: Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Mål for faget: Farmakologi Der skal i første omgang

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse August 2014 Indholdsfortegnelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere