K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85"

Transkript

1 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.)

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af Bilag til selvangivelsen 2 Principper for opgørelse af den skattepligtige indkomst 3 Opgørelse af den skattepligtige indkomst 5 Noter K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014

3 Ledelsens erklæring Vi har gennemgået og godkendt bilag til selvangivelsen for indkomståret 2014 for K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen er udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende skattelovgivning med henblik på selskabets overholdelse af lovgivningen. Vi skal erklære, at der efter vor opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for opgørelse af den skattepligtige indkomst ud over de i opgørelsen anførte forhold. Smørum, den 13. marts 2015 Bestyrelse Christian Boeberg K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for

4 Revisors erklæring om opstilling af Bilag til selvangivelsen Til kommanditisterne i K/S Berlin Retail A Vi har opstillet bilag til selvangivelsen for K/S Berlin Retail A for indkomståret 2014 på grundlag af virksomhedens årsregnskab for 2014 og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Bilag til selvangivelsen omfatter principper for opgørelse af skattepligtig indkomst og opgørelse af skattepligtig indkomst med tilhørende noter og specifikationer. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere bilag til selvangivelsen efter gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Bilag til selvangivelsen samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af bilag til selvangivelsen, er Deres ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille bilag til selvangivelsen. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt bilag til selvangivelsen er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning. Som anført i bilag til selvangivelsen er dette udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende skattelovgivning med henblik på selskabets overholdelse af lovgivningen. Bilag til selvangivelsen er således udarbejdet udelukkende med henblik herpå og kan være uegnet til andre formål. Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for K/S Berlin Retail A og SKAT og bør ikke distribueres til andre parter. Risskov, den 13. marts 2015 Martinsen Aarhus Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kaj Kromann Laschewski statsautoriseret revisor K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for

5 Principper for opgørelse af den skattepligtige indkomst Generelt om opgørelse af den skattepligtige indkomst Som kommanditist i K/S Berlin Retail A deltager De i erhvervsmæssig virksomhed og skal anvende den udvidede selvangivelse. De og Deres ægtefælle har derved henstand med indgivelse af selvangivelsen til 1. juli På efterfølgenge sider findes opgørelser af de oplysninger, der er fælles for alle kommanditisterne. Oplysningerne kan umiddelbart anvendes ved udfyldelsen af selvangivelsen, forudsat at De anvender maksimale skattemæssige afskrivningssatser, og såfremt renteindtægter og udgifter periodiseres, samt at De har været med som kommanditist fra kommanditselskabets start. På siderne er endvidere diverse opgørelser, der alene skal anvendes i forbindelse med virksomhedsskatteordningen. Omregning af gæld i udenlandsk valuta Udgangspunktet for kursregulering af udenlandsk valuta er realisationsprincippet. Dette bilag er udarbejdet efter realisationsprincippet. Valg af virksomhedsskatteordningen Vejledningen er baseret på, at kommanditisten og en eventuel ægtefælle ikke har anden virksomhed, herunder deltager i tilsvarende projekter vedrørende fast ejendom. Deltagelse i skibsprojekter betragtes kun i undtagelsestilfælde som virksomhed efter virksomhedsskatteordningen. Er der flere virksomheder, træffes valg af virksomhedsskatteordningen under et for samtlige virksomheder, og de nedenstående opgørelser er ikke tilstrækkelige. Generelle oplysninger Som nævnt er opgørelserne fælles for alle kommanditister. I den udvidede selvangivelse skal rubrik 117 udfyldes, hvis der er optaget lån til finansiering af indskud og rubrik 147, hvis virksomhedsordningen anvendes. I selvangivelsen for udenlandsk virksomhedsindkomst skal rubrik nr. 460, 461, 492, 493 udfyldes. Det skal endvidere anføres under supplerende oplysninger, at virksomheden har fast driftssted i Tyskland. Opgørelsen af den skattepligtige indkomst tager udgangspunkt i årets resultat før skat, som herefter korrigeres for skattefrie indtægter, ikke-fradragsberettigede omkostninger samt forskydninger i midlertidige forskelle mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser. Afskrivninger Skattemæssige afskrivninger på driftsmidler og bygninger foretages i overensstemmelse med afskrivningslovens regler. Småaktiver udgiftsføres skattemæssigt. K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for

6 Principper for opgørelse af den skattepligtige indkomst Skattemæssige afskrivninger på ejendommen er foretaget efter afskrivningslovens regler. Der er indarbejdet maksimale skattemæssige afskrivninger for indkomståret Periodisering Både i årsrapporten og ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretages der periodisering af såvel indtægter som omkostninger. K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for

7 Opgørelse af den skattepligtige indkomst Note Pr. 100 anparter Pr. 1 anpart stk. anparter kr. kr. kr. Regnskabsmæssigt resultat før finansielle poster og resultat af tilknyttede virksomheder Dagsværdiregulering af ejendom Dagsværdiregulering af gæld Skattemæssige merafskrivninger Skattemæssigt resultat før renter Egne omkostninger overføres til selvangivelsens felt nr. 460 (udenlandsk virksomhed) Renter, netto Renteindtægter iflg. årsrapporten Renteudgifter iflg. årsrapporten Låneomkostninger Renter, netto i alt Egne omkostninger overføres til selvangivelsens felt nr. 461 (udenlandsk virksomhed) Skattemæssigt nettoresultat Såfremt virksomhedsordningen anvendes sættes kryds i den udvidede selvangivelse, felt nr. 184 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for

8 Noter 2014 kr. 1. Skattemæssige merafskrivninger Skattemæssig afskrivningsgrundlag, grunde og bygninger Skattemæssig afskrivningsgrundlag, grunde og bygninger Anskaffel- Afskriv- nings- Afskrivningssats Årets Afskrivsessum grundlag I år I alt afskrivning ninger i alt Bygning Grund Handelsomkostninger Låneomkostninger Rest 1. januar 2014 Anvendt Rest 31. december 2014 Låneomkostninger Valovis Bank K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for

9 Noter 3. Særlige opgørelser til brug for virksomhedsordningen A. Indskudskonto Pr. 100 anparter Pr. 1 anpart stk. anparter Indskudskonto 1. januar Indskud i året (bør overføres til mellemregningskonto) Indskudskonto 31. december B. Fradragskonto Indbetalinger Stamkapital Andel af udbyderavance fragår Skattemæssige resultater Akkumuleret skattemæssigt resultat 1. januar Årets skattemæssige resultat Saldo 31. december K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for

10 Noter C. Opgørelse af kapitalafkastgrundlag Aktiver Ejendommens anskaffelsessum Øvrige aktiver Udbyderhonorar Passiver Gæld ifølge årsrapport Saldo på lån til finansiering (fratrækkes) Kapitalafkastgrundlag Andel pr. kommanditanpart Egne, stk. anparter Kapitalafkast, 2% af positivt kapitalafkastgrundlag primo (maks. årets resultat) Oplysninger til selvangivelsen Felt 672 / Rubrik 491 (formueværdi af fast ejendom i udlandet) Pr. 100 anparter stk. anparter Felt 673 / Rubrik 492 (indestående i udl. pengeinstitutter) 0 Felt 674 / Rubrik 493 (gæld til udl. pengeinstitutter) Felt 589 / Rubrik 498 (betalt udenlands indkomstskat) 0 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 25 60 64 26 Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2014/15 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 LEDELSESERKLÆRING 1 Vi har gennemgået og godkendt specifikationer til årsrapporten 2014/15 og opgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Lørdagsjazzen i Roskilde. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 12892942

Lørdagsjazzen i Roskilde. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 12892942 Årsregnskab 2014 CVR-nr. 12892942 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Byens Netværk. Specifikationer til årsrapporten for 2014

Byens Netværk. Specifikationer til årsrapporten for 2014 Byens Netværk Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Regnskabspraksis 3 Specifikationer

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug Egense Hjørnet 25, Egense 9280 Storvorde CVR-NR. 32385184

Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug Egense Hjørnet 25, Egense 9280 Storvorde CVR-NR. 32385184 Registreret Revisor - FSR - Danske Revisorer Erling G. Jensen, Tofthøjvej 11B, 9280 Storvorde, tlf.: 98 31 88 55, mobil: 40 33 99 88, e-mail: egj@egj-revision.dk Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14 Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Specifikationer

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 Intern årsrapport BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2014 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

CVR-nr. 27 19 63 57. Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 27 19 63 57. Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning BLAABJERG BIOGAS A.M.B.A CVR nr. 15 47 63 97 Specifikationer til årsrapporten for 2014 (24. regnskabsår) Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475

Læs mere

martinsen II ivi i I 1vi lui

martinsen II ivi i I 1vi lui martinsen II ivi i I 1vi lui Volilbjsrgvej 16, 2. sal 1)K-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 16 11 44 01 www.mai hilsen dk CVR nr. 16 17 04 45 Meldco ApS Skovsgårdsparken 6, 8362 Hørning Årsrapport for

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

TERNDRUP IDRÆTSCENTER. Årsrapport for 2014

TERNDRUP IDRÆTSCENTER. Årsrapport for 2014 Terndrup Halvej 5 9575 Terndrup CVR No. 34296219 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisorernes erklæringer 4 Virksomhedsoplysninger 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation. CVR nr. 12 57 08 05

Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation. CVR nr. 12 57 08 05 Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation CVR nr. 12 57 08 05 Endeligt likvidationsregnskab pr. 31. marts 2011 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Likvidators påtegning 5 Den uafhængige

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB N PALUDANS FLAK HAVVIND I/S Museumsvej 1, Tranebjerg 835 Samsø Årsrapport 23 2. regnskabsår ÅRHUS: FREDERIKSGADE 76. 8 ÅRHUS C TLF. 86 75 74. FAX 86 75 74 1

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere