Riget indfører fælles, tværgående patientjournal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Riget indfører fælles, tværgående patientjournal"

Transkript

1 IndenRigs nr. 9/10 NYHEDSBREV FOR RIGSHOSPITALETS MEDARBEJDERE maj Riget indfører fælles, tværgående patientjournal Fra hver klinik sin journal til hver patient sin journal. Den 10. maj blev der sat strøm til Rigshospitalets elektroniske, fælles og tværgående patientjournal i første omgang i Neurocentret og i Diagnostisk Center Det er et paradigmeskift, at Rigshospitalet nu går fra hver klinik sin journal til hver patient sin journal. Det er et gennemgribende skift i måden at tænke og arbejde på for det kliniske personale. Det siger lægelig direktør Jannik Hilsted og fortsætter: Sammen med den fælles journalstruktur vil de fælles regler for, hvor hvilke data i journalen kan findes, ændre arbejdsgangene i den kliniske hverdag. Det sundhedsfaglige personale får nu elektronisk adgang til de vigtigste journaldata uafhængigt af, hvor de fysisk befinder sig, og samtidig arbejder og samarbejder de med afsæt i en fælles journalstruktur og det er slut med at printe kontinuationer til papirjournalen. Bred klinisk forankring En fælles journalstruktur har været afgørende for at kunne indføre den tværgående elektroniske patientjournal. Forarbejdet til den nye patientjournal tog sin begyndelse medio 2009, og arbejdet har krævet bred involvering af sundhedsfagligt personale gennem arbejdsgrupper. Klinikernes involvering har været afgørende, for journalen er deres arbejdsredskab. Formålet med arbejdsgrupperne har derfor været at skabe sammenhæng og relevans i den kliniske arbejdsdag, for arbejdsgangene ændres markant med den fælles, tværgående journal. Den journalstruktur, der indføres, har derfor bred, klinisk forankring. Det siger projektchef og læge Lisa Dalh Christensen fra IT-afdelingen. Dermed skulle eventuelle myter om, at den nye, fælles, tværgående patientjournal er et skrivebordsog IT-projekt være aflivet. Begrebet patientjournal Indførelse af en fælles journalstruktur ændrer på begrebet patientjournal, som vi kender det i dag. Begrebet journal har hidtil været tæt forbundet med patientens papirjournal. Med en nu overvejende elektronisk journal, giver det ikke længere mening, fordi bl.a. kontinuationer og tilsyn fremover alene findes i elektronisk form. Vi er glade og stolte over og passende spændt på at være blandt de første til at afprøve den ny journalstruktur i den kliniske virkelighed. Vi var ikke nået hertil uden et unikt samarbejde i arbejds- og styregrupper og mellem IT-afdeling og klinikker, hvor systemets muligheder og begrænsninger er klaret af, siger centerdirektør Karsten Junker, Neurocentret. Patientjournalen består af flere forskellige epjmoduler. De nyeste moduler er OPUS Arbejdsplads og Digital Diktering. Det primære journalmodul er Opus Arbejdsplads, hvor notatmodulet indeholder patientens kontinuationer. Det er fortsat nødvendigt at logge af og på de forskellige systemer, men der arbejdes på højtryk på at finde en enklere løsning. Klinikspecifikke epj-moduler Der vil fortsat være få, klinikspecifikke epjmoduler tilbage. Det betyder, at patientnotater manuelt skal kopieres til Opus Notat, sådan at patientdata samles ét sted. Klinikspecifikke epj-moduler skal lovliggøres, og hver klinik skal udarbejde PVI er for, hvilke data der skal dokumenteres og hvor. Klinikspecifikke papirjournaler vil kun anvendes i det omfang, hvor data ikke kan dokumenteres eller genereres i elektronisk form, som fx samtykkeerklæringer elle skemaer til anæstesi. Implementeringen af Rigshospitalets fælles elektroniske patientjournal løber til medio 2011 og er et delprojekt under Journalprojektet for hele Rigshospitalet. Mere at vide? Intranet forsiden genveje sundheds-it. Her kan du læse mere om tidsplanen for dit center/klinik, samt deltaljeret information om de beslutninger, der er taget undervejs i projektet.

2 2 IndenRigs nr. 9/10 Nyt fra den Røde bygning Bestil kost & kolonialvarer med MCS Aftenen før Efter kl. 19 tirsdag d. 18. maj vil det ikke være muligt at bestille kost & kolonialvarer elektronisk ERS Køkkenmodul. Fra dette tidspunkt vil man skulle benytte det nye MCS system. OBS faste leverancer Faste leverancer skal ligesom andre bestillinger oprettes i det nye system fra onsdag d. 19 maj. Eksisterende faste leverancer i ERS lukkes med sid- ste levering onsdag d. 19. maj. Som omtalt i sidste Indenrigs (nr. 8, red.) flyttes bestilling af kost- og kolonialvarer fra det nuværende ERS kostmodul til det nye køkkenprogram Master Cater System (MCS). Overgangen sker onsdag d.19 maj Fra denne dato skal al bestilling af kost & kolonialvarer ske i MCS. ERS kostmodul er ikke længere tilgængeligt. Adgang og login Du får adgang til køkkenprogrammet MCS fra Windows Startknappen/Riget (på samtlige pc ere). Du logger ind på afdelingsniveau, brugernavnet er afdelingens AE-nummer. Er du i tvivl om afdelingens AE-nummer, finder du nummeret på intranet service- guide- indkøb AE og DEL-AE. Du skal ikke længere bruge password for at logge ind. Auditorieundervisning Du har mulighed for at deltage i auditorieundervisning á 45 minutter i det nye køkkenprogram MCS. Undervisningen tilbydes over to dage både formiddage og eftermiddage: Mandag d.17. maj kl til kl og igen kl til kl Begge gange i Auditorium 1. Tirsdag d.18 maj kl til kl og igen kl til kl Begge gange i Auditorium 2. Du får udleveret en quickguide/manual til det nye program ifb. auditorieundervisningen. Support og quickguide Du vil som altid kunne få hjælp via Servicedesk på lokal eller i Kostline på lokal Derudover oprettes en midlertidig hjemmeside, som du finder der, hvor du i dag logger på ERS kostmodul. Samme sted finder du også en elektronisk udgave af quickguide/manual til MCS. Kontakt: Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte ERS ledelse på eller gruppeleder Allan Vølding Petersen Kopier liste med favoritter Personlige favoritter bliver ikke automatisk lagt over i det nye system, de skal oprettes manuelt. Derfor er det vigtigt, at du tager en kopi eller et print af de eksisterende lister, inden ERS Kostmodul lukkes ned. Du kan kopiere ved at udskrive siden direkte fra ERS. Har du lange favoritlister, der ikke kan være på siden, kan du enten udskrive, rulle ned og udskrive igen, eller markere alt og gemme oplysningerne fx i Word.

3 IndenRigs nr. 9/10 Nyt fra den Røde bygning 3 Hånden på hjertet Hvert 2. år skal alle medarbejdere med klinisk patientkontakt gennemgå et obligatorisk hjertestopkursus. Hvornår har du sidst opdateret dine færdigheder i hjerte-lunge-redning? Hjertestopkurser og akkreditering Rigshospitalets Kvalitetsråd kan konstatere, at data for deltagelse i hjertestopkurser viser et klart forbedringspotentiale. Både Joint Commission International (JCI) og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) stiller krav om hjertestopuddannelse, og kravene understøttes af Region H s kommende vejledning på området. Alle medarbejdere med klinisk patientkontakt skal kunne påbegynde hjerte-lungeredning ved pludseligt og uventet hjertestop. Afhængig af din funktion på hospi - talet fx læge, sygeplejerske,bioanalytiker, ergo- eller fysioterapeut, portør, radiograf m. fl., skal du gennemgå undervisning på et niveau, som du kan læse mere om på Intranettet Kvikhjælp Hjertestop Udannelse. Du skal dokumentere, at dine færdigheder er fornyet hvert 2. år. Hjertestopkoordinator og anæstesisygeplejerske Kenneth Kappel Jensen, Hoved- OrtoCentret siger: Alle medarbejdere med klinisk patientkontakt har en vigtig rolle i behandlingen af hjertestop. Dine kolleger skal også kunne regne med dig og dine færdigheder, når det gælder. Den obligatoriske undervisning i behandling af hjertestop gør det muligt for hver enkelt medarbejder at være opdateret på egne færdigheder, der hos de fleste er sjældent brugt. Og ikke mindst, at respondere hurtigt og at kunne give hjerte-lungeredning efter gældende retningslinjer. Det kan vi konstatere, at ikke alle er fortrolige med, når de møder op til den obligatoriske undervisning. Og så er klinikker/afdelinger og enheder altid velkomne til at kontakte mig, hvis man har særlige lokale ønsker om undervisningstilbud. Du tilmelder dig via Intranet Kursusportalen eller en tilmeldingskoordinator fra din klinik/afdeling. Mere at vide? Intranettet Kvikhjælp hjertestop. Eller kontakt hjertestopkoordinator lokal Tilmelding via Kursusportalen. Tilbud om undervisning i akkreditering Kvalitetssekretariatet tilbyder ledere og aktører med ansvar for akkreditering undervisning i akkreditering. Formålet er at give deltagerne opdateret input til processen og forberedelsen til survey 2011 / 2012 samt at give et billede af forskelle og ligheder mellem Joint Commission (JCI) og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Central undervisning Der er to målgrupper for undervisningen Gamle ledere og aktører, der tidligere har været involveret i / har haft ansvar for et eller flere Joint Commission International (JCI) surveys. Undervisningen varer 1½ time. Nye ledere og aktører, der ikke tidligere har været involveret i / har haft ansvar for et JCI-survey, fx klinikker på Gentofte Hospital. Undervisningen varer 3 timer. Begge målgrupper forudsættes at have grundlæggende kendskab til begreber og metoder i kvalitetsudviklingsprocessen, kendskab til opbygningen og indholdet i JCI og DDKM standarderne samt Rigshospitalets Kvalitetsplan Der undervises to gange om måneden hhv. d. 22. juni, d. 18. august og d. 6. september. Der undervises to gange per dag/dato. Undervisningen foregår i Udviklingsafdelingen Afsnit 3351 på Panuminstituttet. Tilmelding via intranet Kursusportalen Akkreditering for ledere og andre aktører. Decentral undervisning Centrenes kvalitetskoordinatorer udarbejder i samarbejde med Kva litetssekretariatet et generelt undervisningsprogram af ½ times varighed. Programmet er målrettet medarbejdere med behov for viden og indsigt i JCI og DDKM-akkreditering herunder processen for survey / akkrediteringsbesøget. Afvikling af den decentrale undervisning planlægges i centrene. Kvalitetssekretariatet kan efter aftale med kvalitetskoordinatorerne ved behov undervise i det generelle undervisningsprogram. Hvis centrene har brug for fokuseret undervisning inden for centerspecifikke indsatsområder, planlægges dette i centrene. Region H s akkrediteringsstrategi Region Hovedstadens akkrediteringsstrategi indebærer, at alle virksomheder akkrediteres ved henholdsvis JCI (Joint Commission International) og ved DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel). Fastholdelse af akkreditering ved JCI sker bl.a. for at bibeholde det internationale aspekt i kvalitetsudviklingen. Akkreditering ved DDKM er obligatorisk for alle sundhedsorganisationer i Danmark. Region Hovedstadens strategi for denne dobbelte akkreditering er ved taget i Regionsrådet i august 2008.

4 4 IndenRigs nr. 9/10 Er du den næste arbejdsmiljørepræsentant? Vil du være med til at give dig selv og dine kolleger et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø? Så tag sagen i egen hånd og stil op til valget som arbejdsmiljørepræsentant. Indenrigs har spurgt tre forskellige repræsentanter, hvad de får ud af arbejdet. Der gennemføres valg af arbejdsmiljørepræsentanter fra midten af april til midten af juni Hvem der kan vælges, afgøres efter reglerne om valg af tillidsrepræsentant på det pågældende overenskomstområde, men uorganiserede kan godt stille op. Hvis du gerne vil stille op til valget som arbejdsmiljørepræsentant, skal du skrive dig på listen i dit afsnit. Deadline er d. 24. maj Hvis du er den eneste, der stiller op, bliver du automatisk valgt. Er I flere, der stiller op, skal dine kollegaer i afsnittet stemme om, hvem af jer, der skal vælges. Valget gælder fra 15. juni 2010 til 15. marts 2013 (der foretages valg igen i januar /februar 2013). Torben Callesen, klinikchef og arbejdsmiljøleder Bedre arbejdsmiljø fastholder medarbejderne Hvad indebærer det for dig at være arbejdsmiljørepræsentant? Det indebærer en tæt kontakt til medarbejderne, og at jeg får mange nyttige informationer om stort og småt, der kan forbedres i hverdagen. Det giver en god mulighed for at være synlig og for at kunne starte kvalitetsudvikling i afdelingen. Hvorfor valgte du at stille op til at starte med? Vores daværende AM-leder ønskede ikke at fortsætte, så jeg greb chancen til at hoppe ind. Er der nogle særlige udfordringer eller fordele ved at være arbejdsmiljørepræsentant som læge? Du kan lettere synliggøre for over for lægekolle- gerne, at de almene problemer også er lægernes, og at der også for lægernes specielle problemer ofte er tilgængelige (og tit nemme) løsninger på arbejdsmiljøproblemer. Hvorfor synes du, man skal stille op til valget som arbejdsmiljørepræsentant? Fordi arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet er en enestående chance for at komme tæt på kollegernes problemer, og fordi et forbedret arbejdsmiljø giver en bedre fastholdelse af medarbejderne. Og så får man den obligatoriske fem-dages uddannelse i arbejdsmiljø, som både er sjov, vigtig og spændende, og som giver et nyt og andet netværk end det, man dagligt færdes i. Jette Duus, sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant Godt arbejdsmiljø er værd at kæmpe for Hvad indebærer det for dig at være arbejdsmiljørepræsentant? Da jeg blev valgt i 2007, var det vanskeligt at finde ud af, hvordan jeg skulle prioritere opgaverne. Områderne er definerede, men det er forskelligt, hvordan de bliver prioriteret fra klinik til klinik, og hvordan det fungerer i praksis. Jeg repræsenterer mange forskellige faggrupper i både kontormiljøet, forskningsmiljøet, det sygepleje- og lægefaglige miljø. Som arbejdsmiljørepræsentant skal jeg være med til at sørge for, at regler og retningslinjer bliver overholdt men også rådgive om de muligheder, der er for medarbejderne. Arbejdsmiljøopgaver, der ikke kan løses på lokalt niveau, er det svært at komme igennem med på højere niveau. Det er ind imellem et trægt system. Men der er sket meget i Hjerte centret i de sidste par år, vi er nu arbejdsmiljørepræsentanter i stort set alle klinikker i centeret. Men der er heldigvis også succes op levelser, når man opdager, at man kan bruge uddannelsen som arbejdsmiljørepræsentant. Som f.eks. når der skal ske ændringer i arbejdsforholdene bl.a. nyindretninger af rum og arbejdspladser. Der er ligeledes kommet fokus på de produkter, der anvendes i vores dagligdag. I klinikken arbejder vi i øjeblikket med at minimere

5 IndenRigs nr. 9/10 5 de fysiske gener, som kan opstå ved statisk abejde. Hvorfor skal man stille op til valget som arbejdsmiljørepræsentant? Jamen, så bliver man jo medinddraget i beslutningerne og får indflydelse. Det er ikke bare et ekstra arbejde. Hvis man har en ledelse, der har fokus på arbejdsmiljø, så er det rigtig interessant at være arbejdsmiljørepræsentant. Opgaverne kan være alsidige, og der er god brug for kreativitet og nytænkning. Der er generelt kommet mere fokus på arbejdsmiljøet. Man er begyndt at tænke arbejdsmiljø ind i alt også i forhold til patienterne. Og så er det helt klart en fordel, at vi er to arbejdsmiljørepræsentanter i vores klinik. To personer har forskellige indfaldsvinkler, løsningsmodeller og muligheder på samme sag. Det gør arbejdet med arbejdsmiljø meget mindre sårbart og sjovere. Søren Brogaard, radiograf, tillidsog arbejdsmiljø repræsentant Sparring og opbakning fra ledelsen er alt afgørende Hvad indebærer det for dig at være både tillidsog arbejdsmiljørepræsentant? Det betyder, at jeg kan få lov til at arbejde med det område, der lapper over de to dvs. emner som stress og psykisk arbejdsmiljø, som jeg finder spændende. Men en forudsætning for det er selvfølgelig, at vi er flere tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der kan sparre med hinanden, og at vi har opbakning fra ledelsen og vores kolleger. Men det har vi heldigvis i min klinik. Hvorfor valgte du at stille op til at starte med? Det var en nysgerrighed for, hvad der foregår her og så selvfølgelig muligheden for at kunne påvirke tingene og at gøre noget for det lokale arbejdsmiljø. CAA Hvad får man ud af at blive valgt som arbejdsmiljørepræsentant? For mig har det betydet en større viden om resten af husets hverdag og arbejde, det giver et godt perspektiv på, hvordan Rigshospitalet fungerer. Har man lyst til at engagere sig, kan det helt klart anbefales forudsat, at der er andre at sparre med, og at ledelsen udgør et solidt fundament for dette arbejde. Er man allerede tillidsrepræsentant, kan det være en fordel også at være arbejdsmiljørepræsentant, fordi de to ting kan være svære at skille ad og sagtens kan kombineres, og heraf får man et godt overblik over det samlede arbejdsmiljø i klinikken. Det er det, der gør det spændende. Derfor skal du blive arbejdsmiljørepræsentant 1. Få indflydelse på arbejdsmiljøet i dit afsnit, bl.a. en hovedrolle i at følge op på trivselsmålingerne i Få et tæt samarbejde med din leder 3. Få mulighed for faglig udvikling Arbejdsmiljøet skal forbedres også i en sparetid. Der er evidens for, at et godt arbejdsmiljø giver højere kvalitet og produktivitet samt færre utilsigtede hændelser. På den måde styrker arbejdsmiljøarbejdet kerneopgaverne: Patientbehandling, forskning og uddannelse. Som arbejdsmiljørepræsentant arbejder du sammen med arbejdslederrepræsentanten (som regel din personaleleder) i en arbejdsmiljøgruppe. I skal i samarbejde tage jer af udfordringerne med arbejdsmiljøet i afsnittet, men det er ikke meningen, at I skal klare det hele. Alle har et ansvar for et godt arbejdsmiljø, og kollegaerne skal bidrage. Men det er arbejds miljøgruppen, der tager initiativer og er tovholder i arbejdsmiljøarbejdet. Tillæg til arbejdsmiljørepræsentanter Der gives et løntillæg til arbejdsmiljørepræsentanter på kroner årligt (2000 niveau). Beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter. Intromøder og arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøenheden afholder intromøder for nye i arbejdsmiljøgrupperne d. 21. og 24. juni samt d. 23. august og d. 3. september. Derudover gennemfører Arbejdsmiljøenheden arbejdsmiljøuddannelsen, som er obligatorisk for medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe. Tilmelding til intromøder og arbejdsmiljøuddannelsen sker på intranettet under Arbejdsmiljø. Læs mere på Intranettet under Arbejdsmiljøenheden Valg 2010

6 6 IndenRigs nr. 9/10 Riget Rundt Flyvemedicin til lands, til vands og i luften Flyvemedicinsk Klinik er flyttet fra Tagens vej til Aldersrogade og inviterer til reception i de nye lokaler fredag den 21. maj kl På Flyvemedicinsk Klinik kommer både erhvervspiloter, privatpiloter, flyveledere, erhvervs- og fritidsdykkere, og folk der rejser og arbejder i arktiske og antartiske områder til helbredsundersøgelser. Nu indbyder Flyvemedicinsk Klinik, der organisatorisk hører under Hjertecentret, dig og dine kolleger til reception i de nye lokaler i Aldersrogade, der hvor også Rigshospitalets nye barselshotel har til huse. Og undrer du dig over, hvad piloter, dykkere og flyveledere har til fælles, og hvorfor de kommer på Flyvemedicinsk Klink, så følger forklaringen her: Flyvemedicinsk Klinik tilbyder forebyggende screeningsundersøgelser efter gældende bestemmelser for hver erhvervsgruppe med udstedelse af både flyve- og dykkermedicinske certifikater. Klinik med seks specialer Vi undersøger, hvordan kroppen reagerer på overtryk og undertryk: Eksempelvis i fly, under vand, i ekstrem kulde eller højde og vi rådgiver derfor også bl.a. Udenrigsministeriet og private firmaer i forbindelse med rejser til områder med særlige trykforhold. Det fortæller overlæge Mads Klokker, daglig leder af Flyvemedicinsk Klinik og speciallæge i øre-næse-halssygdomme med særlig indsigt i svimmelhed (vestibulogi) og flyve otologi. Men Flyvemedicinsk Klinik rummer skam flere specialer, faktisk hele seks: Almen medicin, flyvemedicin, dykkermedicin, otologi, oftalmologi og kardio logi. Og klinikken tæller blandt sit personale både overlæger, afdelingslæger, bioanalytikere, audiologiassistenter, oftalmologiassistenter og lægesekretærer. Tager du imod invitationen til reception på Flyvemedicinsk Klinik i Aldersrogade fredag d. 21. maj, risikerer du at blive klogere på arbejdet i Flyvemedicinsk Klinik og ikke mindst at møde mange forskellige mennesker fra mange forskellige faggrupper. Nyt på plakaten Nogle bruger mail til at formidle nyheder til medarbejderne. Andre bruger trykte eller elektroniske nyhedsbreve eller intranet. I Anæstesi- og Operationsklinikken HovedOrtoCentret læser medarbejderne nyheder fra klinikken på store plakater Vi har kørt et lille år med Nyt på plakaten her i Anæstesi- og Operationsklinikken, efter uden særlig succes tidligere at have benyttet mere traditionelle måder at formidle på, herunder nyhedsmail og nyhedsbreve. Den positive respons fra medarbejderne tyder imidlertid på, at vi med plakaterne har fundet en form, der passer godt og virker her i klinikken. Vi sætter også en ære i at formidle en bred vifte af nyheder, hvor der er noget til alle faggrupper. Det fortæller klinikchef Jakob Trier Møller, Anæstesi- og Operationsklinikken i HovedOrtoCentret. Og nej, ideen til formidling af nyheder via plakater er ikke hentet fra tidligere tiders kinesiske vægaviser men fra et besøg på en tysk helikopterfabrik, hvor Jakob Trier Møller for et års tid siden var på besøg. Siden er der hver eller hver anden måned udkommet syv plakater i Anæstesi- og Operationsklinikken nyt på plakaten fra klinikledelsen, klinikkens udvalg og medarbejdere og alle kan indsende bidrag. Plakater i praksis I praksis er det ledende lægesekretær Gitte Blom, der står for at få noget på plakaten, og hun har valgt at lave plakaterne i programmet Publisher. Når materialet er udvalgt og ligger klart, bruger Gitte ca. 1 time pr. plakat, som efterfølgende sendes til Rigshospitalets Kopikælder, hvor de i løbet af et par timer producerer de 6 plakater, der fordeles i klinikkens i alt 6 afsnit. Regningen fra Kopikælderen lyder på 125 kr. pr. plakat. Jeg samler løbende ideer og nyheder til bunke. Det kan være store og kedelige nyheder som i marts måned, hvor omfattende spareplaner fyldte rigtigt meget i klinikken, eller det kan være nyt fra forskningen eller fx om en eftersommerfest eller en reception for en medar- Lægesekretær Gitte Blom bejder, der går på pension. Vi lægger vægt på, at der er nyheder for alle personalegrupper, fortæller Gitte Blom. Hun kan godt lide at lave plakaterne. Det er i den grad synligt arbejde med øjeblikkelig respons også på farvevalg og opsætning, som skifter med hver ny plakat, lyder det med det smil.

7 IndenRigs nr. 9/10 Riget Rundt 7 Danmarks største køkken leverer varen Ny brugerundersøgelse blandt patienterne viser, at de er godt tilfredse med maden fra Rigshospitalets centralkøkken. Men det er ikke kommet af sig selv. En stor fælles indsats blandt medarbejderne og et lille kig over skulderen fra Joint Commission har banet vejen Centralkøkkenets seneste brugerundersøgelse fra 2009 viser, at trods måltider om dagen er patienterne godt tilfredse med maden og klagerne få. Det glæder køkkenchef Anne-Lis Olsen. Vi har et personale, som er stolte af deres fag, og de vil naturligvis gerne levere deres bedste. Når man får dårlig omtale, er det sådan lidt øv. Men når en undersøgelse giver gode tilbagemeldinger, er det jo bare rigtigt dejligt. Det er altid rart at blive rost, siger Anne-Lis Olsen. I 2004 var det første gang, Centralkøkkenet spurgte til patienternes oplevelse af maden. Siden har de gjort det til en fast del af kvalitetsarbejdet hvert år enten at interviewe en lille gruppe på patienter eller at anvende spørgeskemaer på op imod 250 patienter. Efter et besøg fra Joint Commission sidste år blev det samtidig anbefalet at rette spørgsmålene mod den enkelte menu lige efter, patienten havde afsluttet sit måltid. En metode, som har givet køkkenet en bedre fornemmelse for patienternes smagsoplevelse. I dagligdagen er det enten plejepersonalet eller rengøringsselskabet, der står for udlevering af måltiderne på stuen. Vi har ingen direkte kontakt til patienterne, og vi hører derfor ikke, hvad de siger om maden lige efter, de har spist. Det savner vi. Derfor synes jeg også, at det er et rigtig godt forslag, Joint Commission er kommet med, siger Anne-Lis Olsen. Et skridt foran Den internationale og uafhængige non-profit organisation, Joint Commission, har i sit arbejde med forbedring af patientsikkerhed og kvaliteten i behandlingen også fokus på kost og ernæringsterapi. I de internationale standarder for hospitaler lægger de eksempelvis vægt på, at Patienter med særlige behov kan få den kost og de ernæringsprodukter, herunder de enterale produkter, som de har brug for. Derfor aflægger de også Centralkøkkenet et besøg, når de kigger forbi. For Anne-Lis Olsen betyder det, at Centralkøkkenet ikke kun fokuser på patienternes smagsoplevelse, men også på ernæringsdelen: Vi arbejder meget på at leve op til de standarder, Joint Commission sætter. De guider os til at blive bedre. Men vi er jo nærmest nødt til at være et skridt foran hele tiden, fordi vores patienter har mange forskellige behov. Derfor ved vi også rigtigt meget om diæter, ernæring og madkvalitet. Det gør vi meget ud af. Endnu bedre Hver dag skal medarbejderne i Centralkøkkenet tilberede i alt måltider. De mange portioner gør stedet til Danmarks største køkken. Det betyder logistiske udfordringer og ind imellem også en klage i mailboksen. Køkkenet arbejder mellem kl til Der skal laves opskrifter, maden skal tilbe redes og pakkes, rengøringen og opvasken skal klares. Så der er da en række logistiske udfordringer. Og jo, der er også klager. Fra patienterne er der måske 3-5 om året, så hvis der kommer nogen, er det egentlig mest fra de kunder, vi leverer til. Men så må vi bare blive endnu bedre, slutter køkkenchef Anne-Lis Olsen. JSM Fakta om Centralkøkkenet Køkkenet har i alt 130 ansatte Udover Rigshospitalet leverer de mad til Amager Hospital, Frederiksberg Hospital og Psykiatrisk Center Hvidovre Det årlige budget er på ca. 73 mio. kr. Køkkenet laver ca stykker smørrebrød om året til hospitalernes kantiner

8 Vi skodder smøgen I slutningen af maj igangsættes en omfattende kampagne for at komme rygning på Riget til livs. Benyt chancen og lad cigaretterne få en pause, når du er på arbejde 1. november 2010 udgår tobaksprodukter af kioskens sortiment. Som ryger ved du, at det kan være rigtig hyggeligt lige at tænde en smøg og at det kan være en god anledning til at gå udenfor i fem minutter og koble af. Bivirkningerne kender du sikkert bedre end nogen anden både bivirkningerne for dig selv og for menneskerne omkring dig. Hvis du ikke har røget længe, eller hvis du måske engang har været stoppet, ved du også, at du trækker vejret bedre og slipper for lugten af røg, når du giver cigaretterne en lille pause. Den pause starter Rigshospitalet nu en kampagne for. En kampagne for at gøre hospitalet helt røgfrit både ude og inde, så både patienter, pårørende og medarbejdere får en pause fra røgen, når de er her. Som ryger har vi brug for din hjælp. Du kan være det gode eksempel på, at det kan lade sig gøre at holde pause fra cigaretterne på arbejdspladsen. Fakta om kampagnen I maj opsættes ny skiltning af Rigshospitalet som røgfrit område ude og inde, ligesom kummer til skod bliver fjernet og ekstra oprydningsindsats bliver iværksat. Patienterne informeres om muligheden for at ryge i pavillonen ved haven. Og pr. 1. november 2010 udgår tobaksprodukter af kioskens sortiment. Direktionen beder desuden alle klinikledelser om at informere medarbejderne om Rigshospitalets rygepolitik samt tydeligt og konsekvent at påpege, at det ikke er tilladt at ryge på Rigshospitalet hverken ude eller inde. Men forhåbentlig bliver dette slet ikke nødvendigt så længe du og dine kolleger bakker op om kampagnen. IndenRigs følger op på kampagnen løbende, og hvis du har andre forslag til, hvordan Rigshospitalet kan blive 100% røgfrit, hører vi gerne fra dig. CAA og JSM Nyhedsbrev udgivet af Rigshospitalet. Næste nummer af IndenRigs udkommer mandag d. 31. maj. Næste deadline er onsdag d. 19. maj Indlæg modtages gerne på mail Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster, og redaktionen er alene ansvarlig for den endelige udformning af teksten. Redaktion: Kommunikationsafdelingen: Kommunikationsmedarbejder Camille Aulkær Andersen og kommunikationsmedarbejder Lisbeth Westergaard (ansvh. red.) mail: Lokal Postadresse: IndenRigs, Kommunikationsafdelingen, Direktionssekretariatet, Afsnit 5222 Redaktionen af dette nummer er afsluttet onsdag den 12. maj Oplag: ex. Ønsker om ændringer i det tilsendte antal eksemplarer af IndenRigs rettes til centrets kontaktperson Layout og produktion: bureaulist.dk Ordre: 15153

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Alle pc er opgraderes til Windows 7

Alle pc er opgraderes til Windows 7 Nr. 26 19. august 2014 INDHOLD: Windows 7 udrulles på alle pc er Et år med patienthotellet Brugerproces om nyt hospital Kom til sundhedsdage Vicedirektør fratræder Alle pc er opgraderes til Windows 7 Nordsjællands

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

PersonaletsoplevelserafDDKM akkreditering2012ogjciakkreditering 2011iRegionHovedstaden

PersonaletsoplevelserafDDKM akkreditering2012ogjciakkreditering 2011iRegionHovedstaden PersonaletsoplevelserafDDKM ogjciakkreditering RegionHovedstaden PersonaletsoplevelserafDDKM akkreditering0ogjciakkreditering 0iRegionHovedstaden RegionHovedstaden UdarbejdetafEnhedenforBrugerundersøgelser

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen Fakta om Svendborg Kenneth Seerup Jørgensen 2014 - Administrationschef, Børn og Unge, Svendborg Kommune 2010-13 Chef for Facility

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet

2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet 12. marts 2012 2012-handleplan for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet Som det fremgår af Rigshospitalets Vision 2020, skal Rigshospitalet være Danmarks internationale hospital inden for hovedområderne behandling,

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør Nr. 37 27. oktober 2014 INDHOLD: Tomas Joen Jakobsen konstitueret som vicedirektør To mio. kr. til motionstilbud til overvægtige børn Er du klar til Windows 7? Ny og forbedret kursusportal Ansættelsesstop

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 3 september 2014 Indhold Informationsmøde om APV og trivselsundersøgelse den 23. september 2014 (sidste tilmelding i morgen d.

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen Birgitte Seierøe Pedersen Overlæge, speciallæge i onkologi og master i sundheds-it Koncern IT - Region Hovedstaden En MDT- overlæges

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 4 oktober 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse de sidste forberedelser o Husk at kommuniker tydeligt hvem der er nærmeste

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Fysioterapeuter og ledelse Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Min baggrund Uddannet i 1985 Blev afdelingsfysioterapeut i 1989 Bispebjerg Hospital Overfysioterapeut Klinik for rygmarvskader 1996 Rigshospitalet

Læs mere