Riget indfører fælles, tværgående patientjournal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Riget indfører fælles, tværgående patientjournal"

Transkript

1 IndenRigs nr. 9/10 NYHEDSBREV FOR RIGSHOSPITALETS MEDARBEJDERE maj Riget indfører fælles, tværgående patientjournal Fra hver klinik sin journal til hver patient sin journal. Den 10. maj blev der sat strøm til Rigshospitalets elektroniske, fælles og tværgående patientjournal i første omgang i Neurocentret og i Diagnostisk Center Det er et paradigmeskift, at Rigshospitalet nu går fra hver klinik sin journal til hver patient sin journal. Det er et gennemgribende skift i måden at tænke og arbejde på for det kliniske personale. Det siger lægelig direktør Jannik Hilsted og fortsætter: Sammen med den fælles journalstruktur vil de fælles regler for, hvor hvilke data i journalen kan findes, ændre arbejdsgangene i den kliniske hverdag. Det sundhedsfaglige personale får nu elektronisk adgang til de vigtigste journaldata uafhængigt af, hvor de fysisk befinder sig, og samtidig arbejder og samarbejder de med afsæt i en fælles journalstruktur og det er slut med at printe kontinuationer til papirjournalen. Bred klinisk forankring En fælles journalstruktur har været afgørende for at kunne indføre den tværgående elektroniske patientjournal. Forarbejdet til den nye patientjournal tog sin begyndelse medio 2009, og arbejdet har krævet bred involvering af sundhedsfagligt personale gennem arbejdsgrupper. Klinikernes involvering har været afgørende, for journalen er deres arbejdsredskab. Formålet med arbejdsgrupperne har derfor været at skabe sammenhæng og relevans i den kliniske arbejdsdag, for arbejdsgangene ændres markant med den fælles, tværgående journal. Den journalstruktur, der indføres, har derfor bred, klinisk forankring. Det siger projektchef og læge Lisa Dalh Christensen fra IT-afdelingen. Dermed skulle eventuelle myter om, at den nye, fælles, tværgående patientjournal er et skrivebordsog IT-projekt være aflivet. Begrebet patientjournal Indførelse af en fælles journalstruktur ændrer på begrebet patientjournal, som vi kender det i dag. Begrebet journal har hidtil været tæt forbundet med patientens papirjournal. Med en nu overvejende elektronisk journal, giver det ikke længere mening, fordi bl.a. kontinuationer og tilsyn fremover alene findes i elektronisk form. Vi er glade og stolte over og passende spændt på at være blandt de første til at afprøve den ny journalstruktur i den kliniske virkelighed. Vi var ikke nået hertil uden et unikt samarbejde i arbejds- og styregrupper og mellem IT-afdeling og klinikker, hvor systemets muligheder og begrænsninger er klaret af, siger centerdirektør Karsten Junker, Neurocentret. Patientjournalen består af flere forskellige epjmoduler. De nyeste moduler er OPUS Arbejdsplads og Digital Diktering. Det primære journalmodul er Opus Arbejdsplads, hvor notatmodulet indeholder patientens kontinuationer. Det er fortsat nødvendigt at logge af og på de forskellige systemer, men der arbejdes på højtryk på at finde en enklere løsning. Klinikspecifikke epj-moduler Der vil fortsat være få, klinikspecifikke epjmoduler tilbage. Det betyder, at patientnotater manuelt skal kopieres til Opus Notat, sådan at patientdata samles ét sted. Klinikspecifikke epj-moduler skal lovliggøres, og hver klinik skal udarbejde PVI er for, hvilke data der skal dokumenteres og hvor. Klinikspecifikke papirjournaler vil kun anvendes i det omfang, hvor data ikke kan dokumenteres eller genereres i elektronisk form, som fx samtykkeerklæringer elle skemaer til anæstesi. Implementeringen af Rigshospitalets fælles elektroniske patientjournal løber til medio 2011 og er et delprojekt under Journalprojektet for hele Rigshospitalet. Mere at vide? Intranet forsiden genveje sundheds-it. Her kan du læse mere om tidsplanen for dit center/klinik, samt deltaljeret information om de beslutninger, der er taget undervejs i projektet.

2 2 IndenRigs nr. 9/10 Nyt fra den Røde bygning Bestil kost & kolonialvarer med MCS Aftenen før Efter kl. 19 tirsdag d. 18. maj vil det ikke være muligt at bestille kost & kolonialvarer elektronisk ERS Køkkenmodul. Fra dette tidspunkt vil man skulle benytte det nye MCS system. OBS faste leverancer Faste leverancer skal ligesom andre bestillinger oprettes i det nye system fra onsdag d. 19 maj. Eksisterende faste leverancer i ERS lukkes med sid- ste levering onsdag d. 19. maj. Som omtalt i sidste Indenrigs (nr. 8, red.) flyttes bestilling af kost- og kolonialvarer fra det nuværende ERS kostmodul til det nye køkkenprogram Master Cater System (MCS). Overgangen sker onsdag d.19 maj Fra denne dato skal al bestilling af kost & kolonialvarer ske i MCS. ERS kostmodul er ikke længere tilgængeligt. Adgang og login Du får adgang til køkkenprogrammet MCS fra Windows Startknappen/Riget (på samtlige pc ere). Du logger ind på afdelingsniveau, brugernavnet er afdelingens AE-nummer. Er du i tvivl om afdelingens AE-nummer, finder du nummeret på intranet service- guide- indkøb AE og DEL-AE. Du skal ikke længere bruge password for at logge ind. Auditorieundervisning Du har mulighed for at deltage i auditorieundervisning á 45 minutter i det nye køkkenprogram MCS. Undervisningen tilbydes over to dage både formiddage og eftermiddage: Mandag d.17. maj kl til kl og igen kl til kl Begge gange i Auditorium 1. Tirsdag d.18 maj kl til kl og igen kl til kl Begge gange i Auditorium 2. Du får udleveret en quickguide/manual til det nye program ifb. auditorieundervisningen. Support og quickguide Du vil som altid kunne få hjælp via Servicedesk på lokal eller i Kostline på lokal Derudover oprettes en midlertidig hjemmeside, som du finder der, hvor du i dag logger på ERS kostmodul. Samme sted finder du også en elektronisk udgave af quickguide/manual til MCS. Kontakt: Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte ERS ledelse på eller gruppeleder Allan Vølding Petersen Kopier liste med favoritter Personlige favoritter bliver ikke automatisk lagt over i det nye system, de skal oprettes manuelt. Derfor er det vigtigt, at du tager en kopi eller et print af de eksisterende lister, inden ERS Kostmodul lukkes ned. Du kan kopiere ved at udskrive siden direkte fra ERS. Har du lange favoritlister, der ikke kan være på siden, kan du enten udskrive, rulle ned og udskrive igen, eller markere alt og gemme oplysningerne fx i Word.

3 IndenRigs nr. 9/10 Nyt fra den Røde bygning 3 Hånden på hjertet Hvert 2. år skal alle medarbejdere med klinisk patientkontakt gennemgå et obligatorisk hjertestopkursus. Hvornår har du sidst opdateret dine færdigheder i hjerte-lunge-redning? Hjertestopkurser og akkreditering Rigshospitalets Kvalitetsråd kan konstatere, at data for deltagelse i hjertestopkurser viser et klart forbedringspotentiale. Både Joint Commission International (JCI) og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) stiller krav om hjertestopuddannelse, og kravene understøttes af Region H s kommende vejledning på området. Alle medarbejdere med klinisk patientkontakt skal kunne påbegynde hjerte-lungeredning ved pludseligt og uventet hjertestop. Afhængig af din funktion på hospi - talet fx læge, sygeplejerske,bioanalytiker, ergo- eller fysioterapeut, portør, radiograf m. fl., skal du gennemgå undervisning på et niveau, som du kan læse mere om på Intranettet Kvikhjælp Hjertestop Udannelse. Du skal dokumentere, at dine færdigheder er fornyet hvert 2. år. Hjertestopkoordinator og anæstesisygeplejerske Kenneth Kappel Jensen, Hoved- OrtoCentret siger: Alle medarbejdere med klinisk patientkontakt har en vigtig rolle i behandlingen af hjertestop. Dine kolleger skal også kunne regne med dig og dine færdigheder, når det gælder. Den obligatoriske undervisning i behandling af hjertestop gør det muligt for hver enkelt medarbejder at være opdateret på egne færdigheder, der hos de fleste er sjældent brugt. Og ikke mindst, at respondere hurtigt og at kunne give hjerte-lungeredning efter gældende retningslinjer. Det kan vi konstatere, at ikke alle er fortrolige med, når de møder op til den obligatoriske undervisning. Og så er klinikker/afdelinger og enheder altid velkomne til at kontakte mig, hvis man har særlige lokale ønsker om undervisningstilbud. Du tilmelder dig via Intranet Kursusportalen eller en tilmeldingskoordinator fra din klinik/afdeling. Mere at vide? Intranettet Kvikhjælp hjertestop. Eller kontakt hjertestopkoordinator lokal Tilmelding via Kursusportalen. Tilbud om undervisning i akkreditering Kvalitetssekretariatet tilbyder ledere og aktører med ansvar for akkreditering undervisning i akkreditering. Formålet er at give deltagerne opdateret input til processen og forberedelsen til survey 2011 / 2012 samt at give et billede af forskelle og ligheder mellem Joint Commission (JCI) og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Central undervisning Der er to målgrupper for undervisningen Gamle ledere og aktører, der tidligere har været involveret i / har haft ansvar for et eller flere Joint Commission International (JCI) surveys. Undervisningen varer 1½ time. Nye ledere og aktører, der ikke tidligere har været involveret i / har haft ansvar for et JCI-survey, fx klinikker på Gentofte Hospital. Undervisningen varer 3 timer. Begge målgrupper forudsættes at have grundlæggende kendskab til begreber og metoder i kvalitetsudviklingsprocessen, kendskab til opbygningen og indholdet i JCI og DDKM standarderne samt Rigshospitalets Kvalitetsplan Der undervises to gange om måneden hhv. d. 22. juni, d. 18. august og d. 6. september. Der undervises to gange per dag/dato. Undervisningen foregår i Udviklingsafdelingen Afsnit 3351 på Panuminstituttet. Tilmelding via intranet Kursusportalen Akkreditering for ledere og andre aktører. Decentral undervisning Centrenes kvalitetskoordinatorer udarbejder i samarbejde med Kva litetssekretariatet et generelt undervisningsprogram af ½ times varighed. Programmet er målrettet medarbejdere med behov for viden og indsigt i JCI og DDKM-akkreditering herunder processen for survey / akkrediteringsbesøget. Afvikling af den decentrale undervisning planlægges i centrene. Kvalitetssekretariatet kan efter aftale med kvalitetskoordinatorerne ved behov undervise i det generelle undervisningsprogram. Hvis centrene har brug for fokuseret undervisning inden for centerspecifikke indsatsområder, planlægges dette i centrene. Region H s akkrediteringsstrategi Region Hovedstadens akkrediteringsstrategi indebærer, at alle virksomheder akkrediteres ved henholdsvis JCI (Joint Commission International) og ved DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel). Fastholdelse af akkreditering ved JCI sker bl.a. for at bibeholde det internationale aspekt i kvalitetsudviklingen. Akkreditering ved DDKM er obligatorisk for alle sundhedsorganisationer i Danmark. Region Hovedstadens strategi for denne dobbelte akkreditering er ved taget i Regionsrådet i august 2008.

4 4 IndenRigs nr. 9/10 Er du den næste arbejdsmiljørepræsentant? Vil du være med til at give dig selv og dine kolleger et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø? Så tag sagen i egen hånd og stil op til valget som arbejdsmiljørepræsentant. Indenrigs har spurgt tre forskellige repræsentanter, hvad de får ud af arbejdet. Der gennemføres valg af arbejdsmiljørepræsentanter fra midten af april til midten af juni Hvem der kan vælges, afgøres efter reglerne om valg af tillidsrepræsentant på det pågældende overenskomstområde, men uorganiserede kan godt stille op. Hvis du gerne vil stille op til valget som arbejdsmiljørepræsentant, skal du skrive dig på listen i dit afsnit. Deadline er d. 24. maj Hvis du er den eneste, der stiller op, bliver du automatisk valgt. Er I flere, der stiller op, skal dine kollegaer i afsnittet stemme om, hvem af jer, der skal vælges. Valget gælder fra 15. juni 2010 til 15. marts 2013 (der foretages valg igen i januar /februar 2013). Torben Callesen, klinikchef og arbejdsmiljøleder Bedre arbejdsmiljø fastholder medarbejderne Hvad indebærer det for dig at være arbejdsmiljørepræsentant? Det indebærer en tæt kontakt til medarbejderne, og at jeg får mange nyttige informationer om stort og småt, der kan forbedres i hverdagen. Det giver en god mulighed for at være synlig og for at kunne starte kvalitetsudvikling i afdelingen. Hvorfor valgte du at stille op til at starte med? Vores daværende AM-leder ønskede ikke at fortsætte, så jeg greb chancen til at hoppe ind. Er der nogle særlige udfordringer eller fordele ved at være arbejdsmiljørepræsentant som læge? Du kan lettere synliggøre for over for lægekolle- gerne, at de almene problemer også er lægernes, og at der også for lægernes specielle problemer ofte er tilgængelige (og tit nemme) løsninger på arbejdsmiljøproblemer. Hvorfor synes du, man skal stille op til valget som arbejdsmiljørepræsentant? Fordi arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet er en enestående chance for at komme tæt på kollegernes problemer, og fordi et forbedret arbejdsmiljø giver en bedre fastholdelse af medarbejderne. Og så får man den obligatoriske fem-dages uddannelse i arbejdsmiljø, som både er sjov, vigtig og spændende, og som giver et nyt og andet netværk end det, man dagligt færdes i. Jette Duus, sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant Godt arbejdsmiljø er værd at kæmpe for Hvad indebærer det for dig at være arbejdsmiljørepræsentant? Da jeg blev valgt i 2007, var det vanskeligt at finde ud af, hvordan jeg skulle prioritere opgaverne. Områderne er definerede, men det er forskelligt, hvordan de bliver prioriteret fra klinik til klinik, og hvordan det fungerer i praksis. Jeg repræsenterer mange forskellige faggrupper i både kontormiljøet, forskningsmiljøet, det sygepleje- og lægefaglige miljø. Som arbejdsmiljørepræsentant skal jeg være med til at sørge for, at regler og retningslinjer bliver overholdt men også rådgive om de muligheder, der er for medarbejderne. Arbejdsmiljøopgaver, der ikke kan løses på lokalt niveau, er det svært at komme igennem med på højere niveau. Det er ind imellem et trægt system. Men der er sket meget i Hjerte centret i de sidste par år, vi er nu arbejdsmiljørepræsentanter i stort set alle klinikker i centeret. Men der er heldigvis også succes op levelser, når man opdager, at man kan bruge uddannelsen som arbejdsmiljørepræsentant. Som f.eks. når der skal ske ændringer i arbejdsforholdene bl.a. nyindretninger af rum og arbejdspladser. Der er ligeledes kommet fokus på de produkter, der anvendes i vores dagligdag. I klinikken arbejder vi i øjeblikket med at minimere

5 IndenRigs nr. 9/10 5 de fysiske gener, som kan opstå ved statisk abejde. Hvorfor skal man stille op til valget som arbejdsmiljørepræsentant? Jamen, så bliver man jo medinddraget i beslutningerne og får indflydelse. Det er ikke bare et ekstra arbejde. Hvis man har en ledelse, der har fokus på arbejdsmiljø, så er det rigtig interessant at være arbejdsmiljørepræsentant. Opgaverne kan være alsidige, og der er god brug for kreativitet og nytænkning. Der er generelt kommet mere fokus på arbejdsmiljøet. Man er begyndt at tænke arbejdsmiljø ind i alt også i forhold til patienterne. Og så er det helt klart en fordel, at vi er to arbejdsmiljørepræsentanter i vores klinik. To personer har forskellige indfaldsvinkler, løsningsmodeller og muligheder på samme sag. Det gør arbejdet med arbejdsmiljø meget mindre sårbart og sjovere. Søren Brogaard, radiograf, tillidsog arbejdsmiljø repræsentant Sparring og opbakning fra ledelsen er alt afgørende Hvad indebærer det for dig at være både tillidsog arbejdsmiljørepræsentant? Det betyder, at jeg kan få lov til at arbejde med det område, der lapper over de to dvs. emner som stress og psykisk arbejdsmiljø, som jeg finder spændende. Men en forudsætning for det er selvfølgelig, at vi er flere tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der kan sparre med hinanden, og at vi har opbakning fra ledelsen og vores kolleger. Men det har vi heldigvis i min klinik. Hvorfor valgte du at stille op til at starte med? Det var en nysgerrighed for, hvad der foregår her og så selvfølgelig muligheden for at kunne påvirke tingene og at gøre noget for det lokale arbejdsmiljø. CAA Hvad får man ud af at blive valgt som arbejdsmiljørepræsentant? For mig har det betydet en større viden om resten af husets hverdag og arbejde, det giver et godt perspektiv på, hvordan Rigshospitalet fungerer. Har man lyst til at engagere sig, kan det helt klart anbefales forudsat, at der er andre at sparre med, og at ledelsen udgør et solidt fundament for dette arbejde. Er man allerede tillidsrepræsentant, kan det være en fordel også at være arbejdsmiljørepræsentant, fordi de to ting kan være svære at skille ad og sagtens kan kombineres, og heraf får man et godt overblik over det samlede arbejdsmiljø i klinikken. Det er det, der gør det spændende. Derfor skal du blive arbejdsmiljørepræsentant 1. Få indflydelse på arbejdsmiljøet i dit afsnit, bl.a. en hovedrolle i at følge op på trivselsmålingerne i Få et tæt samarbejde med din leder 3. Få mulighed for faglig udvikling Arbejdsmiljøet skal forbedres også i en sparetid. Der er evidens for, at et godt arbejdsmiljø giver højere kvalitet og produktivitet samt færre utilsigtede hændelser. På den måde styrker arbejdsmiljøarbejdet kerneopgaverne: Patientbehandling, forskning og uddannelse. Som arbejdsmiljørepræsentant arbejder du sammen med arbejdslederrepræsentanten (som regel din personaleleder) i en arbejdsmiljøgruppe. I skal i samarbejde tage jer af udfordringerne med arbejdsmiljøet i afsnittet, men det er ikke meningen, at I skal klare det hele. Alle har et ansvar for et godt arbejdsmiljø, og kollegaerne skal bidrage. Men det er arbejds miljøgruppen, der tager initiativer og er tovholder i arbejdsmiljøarbejdet. Tillæg til arbejdsmiljørepræsentanter Der gives et løntillæg til arbejdsmiljørepræsentanter på kroner årligt (2000 niveau). Beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter. Intromøder og arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøenheden afholder intromøder for nye i arbejdsmiljøgrupperne d. 21. og 24. juni samt d. 23. august og d. 3. september. Derudover gennemfører Arbejdsmiljøenheden arbejdsmiljøuddannelsen, som er obligatorisk for medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe. Tilmelding til intromøder og arbejdsmiljøuddannelsen sker på intranettet under Arbejdsmiljø. Læs mere på Intranettet under Arbejdsmiljøenheden Valg 2010

6 6 IndenRigs nr. 9/10 Riget Rundt Flyvemedicin til lands, til vands og i luften Flyvemedicinsk Klinik er flyttet fra Tagens vej til Aldersrogade og inviterer til reception i de nye lokaler fredag den 21. maj kl På Flyvemedicinsk Klinik kommer både erhvervspiloter, privatpiloter, flyveledere, erhvervs- og fritidsdykkere, og folk der rejser og arbejder i arktiske og antartiske områder til helbredsundersøgelser. Nu indbyder Flyvemedicinsk Klinik, der organisatorisk hører under Hjertecentret, dig og dine kolleger til reception i de nye lokaler i Aldersrogade, der hvor også Rigshospitalets nye barselshotel har til huse. Og undrer du dig over, hvad piloter, dykkere og flyveledere har til fælles, og hvorfor de kommer på Flyvemedicinsk Klink, så følger forklaringen her: Flyvemedicinsk Klinik tilbyder forebyggende screeningsundersøgelser efter gældende bestemmelser for hver erhvervsgruppe med udstedelse af både flyve- og dykkermedicinske certifikater. Klinik med seks specialer Vi undersøger, hvordan kroppen reagerer på overtryk og undertryk: Eksempelvis i fly, under vand, i ekstrem kulde eller højde og vi rådgiver derfor også bl.a. Udenrigsministeriet og private firmaer i forbindelse med rejser til områder med særlige trykforhold. Det fortæller overlæge Mads Klokker, daglig leder af Flyvemedicinsk Klinik og speciallæge i øre-næse-halssygdomme med særlig indsigt i svimmelhed (vestibulogi) og flyve otologi. Men Flyvemedicinsk Klinik rummer skam flere specialer, faktisk hele seks: Almen medicin, flyvemedicin, dykkermedicin, otologi, oftalmologi og kardio logi. Og klinikken tæller blandt sit personale både overlæger, afdelingslæger, bioanalytikere, audiologiassistenter, oftalmologiassistenter og lægesekretærer. Tager du imod invitationen til reception på Flyvemedicinsk Klinik i Aldersrogade fredag d. 21. maj, risikerer du at blive klogere på arbejdet i Flyvemedicinsk Klinik og ikke mindst at møde mange forskellige mennesker fra mange forskellige faggrupper. Nyt på plakaten Nogle bruger mail til at formidle nyheder til medarbejderne. Andre bruger trykte eller elektroniske nyhedsbreve eller intranet. I Anæstesi- og Operationsklinikken HovedOrtoCentret læser medarbejderne nyheder fra klinikken på store plakater Vi har kørt et lille år med Nyt på plakaten her i Anæstesi- og Operationsklinikken, efter uden særlig succes tidligere at have benyttet mere traditionelle måder at formidle på, herunder nyhedsmail og nyhedsbreve. Den positive respons fra medarbejderne tyder imidlertid på, at vi med plakaterne har fundet en form, der passer godt og virker her i klinikken. Vi sætter også en ære i at formidle en bred vifte af nyheder, hvor der er noget til alle faggrupper. Det fortæller klinikchef Jakob Trier Møller, Anæstesi- og Operationsklinikken i HovedOrtoCentret. Og nej, ideen til formidling af nyheder via plakater er ikke hentet fra tidligere tiders kinesiske vægaviser men fra et besøg på en tysk helikopterfabrik, hvor Jakob Trier Møller for et års tid siden var på besøg. Siden er der hver eller hver anden måned udkommet syv plakater i Anæstesi- og Operationsklinikken nyt på plakaten fra klinikledelsen, klinikkens udvalg og medarbejdere og alle kan indsende bidrag. Plakater i praksis I praksis er det ledende lægesekretær Gitte Blom, der står for at få noget på plakaten, og hun har valgt at lave plakaterne i programmet Publisher. Når materialet er udvalgt og ligger klart, bruger Gitte ca. 1 time pr. plakat, som efterfølgende sendes til Rigshospitalets Kopikælder, hvor de i løbet af et par timer producerer de 6 plakater, der fordeles i klinikkens i alt 6 afsnit. Regningen fra Kopikælderen lyder på 125 kr. pr. plakat. Jeg samler løbende ideer og nyheder til bunke. Det kan være store og kedelige nyheder som i marts måned, hvor omfattende spareplaner fyldte rigtigt meget i klinikken, eller det kan være nyt fra forskningen eller fx om en eftersommerfest eller en reception for en medar- Lægesekretær Gitte Blom bejder, der går på pension. Vi lægger vægt på, at der er nyheder for alle personalegrupper, fortæller Gitte Blom. Hun kan godt lide at lave plakaterne. Det er i den grad synligt arbejde med øjeblikkelig respons også på farvevalg og opsætning, som skifter med hver ny plakat, lyder det med det smil.

7 IndenRigs nr. 9/10 Riget Rundt 7 Danmarks største køkken leverer varen Ny brugerundersøgelse blandt patienterne viser, at de er godt tilfredse med maden fra Rigshospitalets centralkøkken. Men det er ikke kommet af sig selv. En stor fælles indsats blandt medarbejderne og et lille kig over skulderen fra Joint Commission har banet vejen Centralkøkkenets seneste brugerundersøgelse fra 2009 viser, at trods måltider om dagen er patienterne godt tilfredse med maden og klagerne få. Det glæder køkkenchef Anne-Lis Olsen. Vi har et personale, som er stolte af deres fag, og de vil naturligvis gerne levere deres bedste. Når man får dårlig omtale, er det sådan lidt øv. Men når en undersøgelse giver gode tilbagemeldinger, er det jo bare rigtigt dejligt. Det er altid rart at blive rost, siger Anne-Lis Olsen. I 2004 var det første gang, Centralkøkkenet spurgte til patienternes oplevelse af maden. Siden har de gjort det til en fast del af kvalitetsarbejdet hvert år enten at interviewe en lille gruppe på patienter eller at anvende spørgeskemaer på op imod 250 patienter. Efter et besøg fra Joint Commission sidste år blev det samtidig anbefalet at rette spørgsmålene mod den enkelte menu lige efter, patienten havde afsluttet sit måltid. En metode, som har givet køkkenet en bedre fornemmelse for patienternes smagsoplevelse. I dagligdagen er det enten plejepersonalet eller rengøringsselskabet, der står for udlevering af måltiderne på stuen. Vi har ingen direkte kontakt til patienterne, og vi hører derfor ikke, hvad de siger om maden lige efter, de har spist. Det savner vi. Derfor synes jeg også, at det er et rigtig godt forslag, Joint Commission er kommet med, siger Anne-Lis Olsen. Et skridt foran Den internationale og uafhængige non-profit organisation, Joint Commission, har i sit arbejde med forbedring af patientsikkerhed og kvaliteten i behandlingen også fokus på kost og ernæringsterapi. I de internationale standarder for hospitaler lægger de eksempelvis vægt på, at Patienter med særlige behov kan få den kost og de ernæringsprodukter, herunder de enterale produkter, som de har brug for. Derfor aflægger de også Centralkøkkenet et besøg, når de kigger forbi. For Anne-Lis Olsen betyder det, at Centralkøkkenet ikke kun fokuser på patienternes smagsoplevelse, men også på ernæringsdelen: Vi arbejder meget på at leve op til de standarder, Joint Commission sætter. De guider os til at blive bedre. Men vi er jo nærmest nødt til at være et skridt foran hele tiden, fordi vores patienter har mange forskellige behov. Derfor ved vi også rigtigt meget om diæter, ernæring og madkvalitet. Det gør vi meget ud af. Endnu bedre Hver dag skal medarbejderne i Centralkøkkenet tilberede i alt måltider. De mange portioner gør stedet til Danmarks største køkken. Det betyder logistiske udfordringer og ind imellem også en klage i mailboksen. Køkkenet arbejder mellem kl til Der skal laves opskrifter, maden skal tilbe redes og pakkes, rengøringen og opvasken skal klares. Så der er da en række logistiske udfordringer. Og jo, der er også klager. Fra patienterne er der måske 3-5 om året, så hvis der kommer nogen, er det egentlig mest fra de kunder, vi leverer til. Men så må vi bare blive endnu bedre, slutter køkkenchef Anne-Lis Olsen. JSM Fakta om Centralkøkkenet Køkkenet har i alt 130 ansatte Udover Rigshospitalet leverer de mad til Amager Hospital, Frederiksberg Hospital og Psykiatrisk Center Hvidovre Det årlige budget er på ca. 73 mio. kr. Køkkenet laver ca stykker smørrebrød om året til hospitalernes kantiner

8 Vi skodder smøgen I slutningen af maj igangsættes en omfattende kampagne for at komme rygning på Riget til livs. Benyt chancen og lad cigaretterne få en pause, når du er på arbejde 1. november 2010 udgår tobaksprodukter af kioskens sortiment. Som ryger ved du, at det kan være rigtig hyggeligt lige at tænde en smøg og at det kan være en god anledning til at gå udenfor i fem minutter og koble af. Bivirkningerne kender du sikkert bedre end nogen anden både bivirkningerne for dig selv og for menneskerne omkring dig. Hvis du ikke har røget længe, eller hvis du måske engang har været stoppet, ved du også, at du trækker vejret bedre og slipper for lugten af røg, når du giver cigaretterne en lille pause. Den pause starter Rigshospitalet nu en kampagne for. En kampagne for at gøre hospitalet helt røgfrit både ude og inde, så både patienter, pårørende og medarbejdere får en pause fra røgen, når de er her. Som ryger har vi brug for din hjælp. Du kan være det gode eksempel på, at det kan lade sig gøre at holde pause fra cigaretterne på arbejdspladsen. Fakta om kampagnen I maj opsættes ny skiltning af Rigshospitalet som røgfrit område ude og inde, ligesom kummer til skod bliver fjernet og ekstra oprydningsindsats bliver iværksat. Patienterne informeres om muligheden for at ryge i pavillonen ved haven. Og pr. 1. november 2010 udgår tobaksprodukter af kioskens sortiment. Direktionen beder desuden alle klinikledelser om at informere medarbejderne om Rigshospitalets rygepolitik samt tydeligt og konsekvent at påpege, at det ikke er tilladt at ryge på Rigshospitalet hverken ude eller inde. Men forhåbentlig bliver dette slet ikke nødvendigt så længe du og dine kolleger bakker op om kampagnen. IndenRigs følger op på kampagnen løbende, og hvis du har andre forslag til, hvordan Rigshospitalet kan blive 100% røgfrit, hører vi gerne fra dig. CAA og JSM Nyhedsbrev udgivet af Rigshospitalet. Næste nummer af IndenRigs udkommer mandag d. 31. maj. Næste deadline er onsdag d. 19. maj Indlæg modtages gerne på mail Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster, og redaktionen er alene ansvarlig for den endelige udformning af teksten. Redaktion: Kommunikationsafdelingen: Kommunikationsmedarbejder Camille Aulkær Andersen og kommunikationsmedarbejder Lisbeth Westergaard (ansvh. red.) mail: Lokal Postadresse: IndenRigs, Kommunikationsafdelingen, Direktionssekretariatet, Afsnit 5222 Redaktionen af dette nummer er afsluttet onsdag den 12. maj Oplag: ex. Ønsker om ændringer i det tilsendte antal eksemplarer af IndenRigs rettes til centrets kontaktperson Layout og produktion: bureaulist.dk Ordre: 15153

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Rigshospitalets Kvalitetsråd

Rigshospitalets Kvalitetsråd Rigshospitalets Kvalitetsråd Kommissorium, rammer, ansvar og opgaver Godkendt på centerledelsesmødet den 28. august 2013 * Indhold Rigshospitalets kvalitetsorganisation... 3 Kommissorium for Rigshospitalets

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen Samarbejde Fokusgruppeinterview Forbedringsafdelingen Drejebog til lederen og intervieweren Fakta Mål: Varighed: At få et mere dybtgående kendskab til et tema og evt. ideer til forbedringer At få synliggjort

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Patientsikkert Sygehus gjorde status Klinisk Biokemisk Afdeling akkrediteret efter

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

Velkommen til evaluering af pilottest af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeuter

Velkommen til evaluering af pilottest af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeuter Evaluering af pilottest Velkommen til evaluering af pilottest af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeuter Spørgeskemaet vedrører dine/jeres erfaringer med at arbejde med DDKM i pilottesten og din/jeres

Læs mere

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Akut afdelingen 18-08-2009 Første skridt Kommissorium og medlemmer Nøglepersoner Akkreditering E-dok Første skridt 1. Oprette Kvalitetsudvalg (styregruppe): formand i kvalitetsrådet

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef Regionsrådet Region Midt 21.1.2009 Besluttede at fortsætte med Århus EPJ og indlede udrulning af den samlede EPJ på det

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Sygehus Lillebælt SAS Forum Oslo 17. september v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Kenneth Seerup Jørgensen 2010 - Chef for Facility og IKT-strategisk Afdeling, Sygehus Lillebælt 2008-10 Administrationschef,

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Hvordan bruger en hospitalsdirektør data til at sikre god kvalitet på sit hospital?

Hvordan bruger en hospitalsdirektør data til at sikre god kvalitet på sit hospital? Hvordan bruger en hospitalsdirektør data til at sikre god kvalitet på sit hospital? Hospitalsdirektør Torben Stentoft, Rigshospitalet DSKS årsmøde januar 2010 Datastrømmen Grundlag i Region for kvalitetsstyring

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009. Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 4 Emne: Afrapportering om aktuel forberedelse til akkreditering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Kvalitet i centrum Akkreditering ved Sygehus Sønderjylland

Kvalitet i centrum Akkreditering ved Sygehus Sønderjylland Information Kvalitet i centrum Akkreditering ved Sygehus Sønderjylland Kvalitet Døgnet Rundt Akkreditering20.indd 1 30/11/07 11:47:38 Akkreditering20.indd 2 30/11/07 11:47:38 Akkreditering et kvalitetsstempel

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Her følger en kort præsentation af hovedbudskaber fra NordKAP`s Præentationsmøder afholdt den 10 + 12.3 Bogen er tilsendt de enkelte klinikken -

Her følger en kort præsentation af hovedbudskaber fra NordKAP`s Præentationsmøder afholdt den 10 + 12.3 Bogen er tilsendt de enkelte klinikken - Her følger en kort præsentation af hovedbudskaber fra NordKAP`s Præentationsmøder afholdt den 10 + 12.3 Bogen er tilsendt de enkelte klinikken - flere papirudgaver kan købes os IKAS. Kan også downloades

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Alle pc er opgraderes til Windows 7

Alle pc er opgraderes til Windows 7 Nr. 26 19. august 2014 INDHOLD: Windows 7 udrulles på alle pc er Et år med patienthotellet Brugerproces om nyt hospital Kom til sundhedsdage Vicedirektør fratræder Alle pc er opgraderes til Windows 7 Nordsjællands

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA VORES SUNDHEDSVÆSEN DINE DATA VERSION 26. AUGUST 2015 DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA Materiale til intern videndeling, dialog og drøftelse blandt sundhedsprofessionelle

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Hvidovre Kære modtager af Opus nyhedsbrev. Tusind tak til alle jer, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Man kan tilmelde sig (eller afmelde sig) løbende

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS Den Danske Kvalitetsmodel Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Hvad er DDKM? En kvalitetsmodel, som dækker hele det danske sundhedsvæsen med det formål at sikre og

Læs mere

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital.

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Januar 2012 MidtEPJ Rul 4 WANTED Årsafslutning Uddata og forskning Ledelsesinfo Sygehussystemet og PDOK Ny funktionalitet: RM8 Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev

Læs mere

Marie Henriette Madsen, Implementering i sundhedsvæsenet

Marie Henriette Madsen, Implementering i sundhedsvæsenet Marie Henriette Madsen, mama@kora.dk Implementering i sundhedsvæsenet 2 Disposition Implementeringsforskningen Kompleksitet som præmis Et eksempel implementering af DDKM Opsummering og refleksioner Implementering

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015. Kommunalt tilsyn 2014. Det Danske Madhus Din private Kok. Telefoninterviews 18. og 19.

SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015. Kommunalt tilsyn 2014. Det Danske Madhus Din private Kok. Telefoninterviews 18. og 19. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Kommunalt tilsyn 2014 Det Danske Madhus Din private Kok Telefoninterviews 18. og 19. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Sagsbehandler Doknr. Sagsnr.

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

1. Indledning - nyt i Sentinel s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s Rapporter til NMSC-databasen - tilmeld dig Pop-up s.

1. Indledning - nyt i Sentinel s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s Rapporter til NMSC-databasen - tilmeld dig Pop-up s. VEJLEDNING til praktiserende dermatologer Ny Sentinel NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - nyt i Sentinel s. 1 2. Tag stilling til din opsætning af Sentinel s. 2 3. Rapporter til NMSC-databasen

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Status: akkrediteret Høj patienttilfredshed på akutmodtagelse og akutklinikker Early

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør Nr. 37 27. oktober 2014 INDHOLD: Tomas Joen Jakobsen konstitueret som vicedirektør To mio. kr. til motionstilbud til overvægtige børn Er du klar til Windows 7? Ny og forbedret kursusportal Ansættelsesstop

Læs mere

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Vi er en infektionsmedicinsk afdeling med 18 senge, der udover at modtage infektionsmedicinske patienter også modtager

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode Cases fra LUP Cases fra LUP Stor andel svar på eller over gennemsnittet - og/eller: Markant positiv udvikling i svarfordeling siden sidste LUP Forskellige temaer, hospitaler og specialer Journalistisk

Læs mere

FAQ. kursusportalen.regionh.dk. Oversigt over centrale administratorer findes særskilt.

FAQ. kursusportalen.regionh.dk. Oversigt over centrale administratorer findes særskilt. FAQ kursusportalen.regionh.dk Supportside: http://www.regionh.dk/menu/uddannelse/kursusportalen/ Adgang til Kursusportalen Jeg kan ikke åbne kursusportalen på min computer? Problemet kan skyldes browser-versionen.

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet

Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet Videnspredningsseminar 4. maj 2010 Godt på vej med Den Danske Kvalitetsmodel Alle vinder på god kvalitet Sygehus Nord Sygehusledelsen Administration Driftsafdeling Serviceafdeling Holbæk Kalundborg Roskilde

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009 På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009 Nyhedsbrevet indeholder Medicinstuderende mest tilfredse med Hillerød Diabetesudrykning et nyt tilbud Den Danske Kvalitetsmodel er nu

Læs mere

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi Ellitsgaards Plastikkirurgi Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 14-03-2014 Gyldig til 08-05-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne

Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne TraceTool er det værktøj, som medarbejderne i din kommune skal anvende til at registrere henvendelser manuelt i tælleugerne. Denne vejledning beskriver, hvordan

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Til: Fra Danske Regioner Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Kopi til: 14. august 2009 Direkte tlf: 33959698 Notat vedrørende håndtering af bivirkninger på hospitaler 1. Indledning Ministeriet

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Dato: 4. december 20 Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 20 # 1 Faktaoplysninger Leders navn: Mette Kruse Kontaktpersons navn og uddannelse: Social og sundhedsassistent. Beboers navn: 1 Tilsynskonsulenter:

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere