Forbedringspolitik. Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedringspolitik. Strategi"

Transkript

1 Forbedringspolitik Strategi 1

2 2

3 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering... 7 Operationel målstyring og ledelse... 8 Plan for forandringsprojekter... 8 Problemafdækning... 9 Prioritering af indsatser... 9 Implementering og opfølgning... 9 Organisering Uddannelse Løbende evaluering af arbejdsmetode og resultater Afrapportering i form af konference Forskning i hospitalslean Yderligere information

4 2

5 Forord Juliane Marie Centrets Strategi 2020 ligger i forlængelse af den overordnede strategi for Regionen og Rigshospitalet. Strategien har tre strategiske fokusområder: Patient, Forskning og Uddannelse. Indsatsen i de tre fokusområder understøttes af et tværgående arbejde i centret med både kommunikation, personale og arbejdsmiljø samt arbejde med forbedring. Dette tværgående arbejde er udmøntet i Juliane Marie Centrets tværgående politikker for Kommunikation, Personale og Arbejdsmiljø samt Forbedring. Centerledelsen har hermed fornøjelsen at kunne udgive Forbedringspolitik", der har været i høring i alle klinikker og er endeligt godkendt i klinikledelseskredsen samt centrets MED-udvalg. Vi har ønsket at samle de mange gode initiativer til forbedring herunder kvalitetsudvikling, patientsikkerhedsinitiativer, gennembrudsklinikker, LEANinitiativer etc. Ved to gange årligt at indsamle forbedringsforslag på alle disse områder, får vi i ledelseskredsen mulighed for at prioritere projekterne. Det er vores intension, at denne samlede koordinerede indsats vil give bedre mulighed for at allokere de nødvendige ressourcer og dermed sikre, at vi i fællesskab opnår de ønskede mål. God læselyst Sanne Wilsdahl og Bent Ottesen 3

6 4

7 Formål Med forbedringspolitikken ønsker vi at styrke den kultur, der allerede findes i JMC, en kultur, hvor det er en bærende værdi at forbedre og udvikle nye processer løbende, hvor vi behandler hinanden med respekt, bruger humor og tænker ud af boksen, og hvor vi fokuserer på muligheder snarere end begrænsninger Vi vil som den primære metode til at forbedre anvende lean-principperne, fordi disse understøtter den ledelsesfilosofi og virksomhedskultur centret i forvejen arbejder med. Vi betragter ikke kun lean som en samling af redskaber, men også som en filosofi, der bygger på sund fornuft, og en videnskabelig tilgang til udvikling af den daglige drift, på høj kvalitet i ydelserne, løbende forbedringer og på respekt for mennesker. Forbedringspolitikken vil blive omdrejningspunktet for optimering af patientforløb, herunder forbedringer i forhold til patientsikkerhed, arbejdsmiljø, kommunikation og kvalitetsudvikling. Politikken understøtter kvalitetsarbejdet i centret, Rigshospitalets kvalitetsplan og effektiviseringsstrategi, samt regionens leanstrategi. Grundelementer: Forbedringspolitikken er bygget op omring fire strategiske grundelementer: a) Forandre for at forbedre b) Udgangspunkt i patientforløbet, - det er resultatet for patienten, der tæller c) Medarbejder- og brugerinvolvering d) Operationel målstyring. 5

8 Vi vil forandre for at forbedre Vi vil styrke en kultur, hvor det er en bærende værdi at forbedre og udvikle processerne løbende. Med forbedringer forstår vi noget, der giver et bedre resultat for patienterne, højere kvalitet og bedre sikkerhed i patientbehandlingen Vil vi have andre og bedre resultater, må vi ændre vores processer. Men vi kan ikke ændre vores processer til det bedre uden at kende dem og kende sammenhængen mellem dem. Derfor vil vi arbejde for at få problemerne og nye ideer frem i lyset, så de kan skabe grundlag for forandring, der fører til forbedring. Vi forventer, at alle medarbejdere reagerer på de problemer de møder og aktivt bidrager med ideer til løsninger og udvikling af nye tiltag. Forbedringer skal tage udgangspunkt i evidens og troværdige data med det formål at hæve kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen. 6

9 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten Vores forbedringspolitik fokuserer på patienten. Vi vil derfor I vores forbedringstilgang tage udgangspunkt i patientforløb, der går på tværs af organisatoriske skel og faglige grupperinger. Det primære mål er ikke at forandre den direkte interaktion mellem patient og læge/plejepersonale, men at forbedre de bagvedliggende processer, der udgør en stor del af det samlede tidsforbrug, hvor patienten ikke er til stede. Vi ønsker med andre ord at eliminere det spild, der forhindrer personalet i at udføre deres primære arbejde for patienterne. Patientforløb her illustreret ved forløb for ovariecancerpatienter Medarbejder og brugerinvolvering Vi vil involvere medarbejdere, patienter og pårørende. Bruge deres viden, erfaring og forslag til forbedringer. Vi vil udbygge den viden og kreativitet, der ligger i organisationen, til at forbedre patientforløb og arbejdsmiljø, kvalitet og kommunikation. For at kunne afdække de grundlæggende problemer og finde de rigtige løsninger er det helt afgørende at involvere de medarbejdere, der kender processerne og relevante brugere. 7

10 Operationel målstyring og ledelse For at sikre at vi bevæger os, og bevæger os i den rigtige retning, vil vi løbende måle på vores processer. Operationel målstyring vil blive implementeret både som en del af forandringsprocessen og som en del af den daglige ledelse. Operationel målstyring vil i denne sammenhæng inkludere: Baseline målinger mhp. monitorering af fremdrift At alle projekter styres og formidles undervejs i processen via tavlemøder Tavlerne er ophængt centralt og synligt i afdelingerne. Tavlerne indeholder data fra jævnlige målinger både i forbindelse med projekter, men også i relation til den daglige drift. På tavlerne skal medarbejdere have mulighed for at komme med ideer og løsningsforslag via små post it-sedler. Operationel målstyring vil sikre, at der er ledelsesmæssig fokus på driftsledelse, at vi holder fokus på de definerede mål, samt at vi hele tiden arbejder mod højere og højere målopfyldelse til gavn for patienter, forskning og uddannelse. Plan for forandringsprojekter Når et forandringsprojekt skal planlægges, har vi i Juliane Marie Centret fastlagt følgende delelementer, som projektet skal inkludere: 8

11 Problemafdækning Projekter skal forankres i et ønske om forbedring ved at definere et mål/en ny standard, man ønsker at arbejde hen imod. Eksempelvis, hvilken ventetid vi vil acceptere fra henvisning til behandling. Har vi defineret et mål om, at ventetiden maksimalt må udgøre 4 uger, så har vi et problem, hvis dette mål eller denne standard ikke overholdes, og dette problem kan vi arbejde mod at forandre for at forbedre. Projektbeskrivelsen skal derfor indeholde en systematisk problemafdækning på et A3 ark, så vi er sikre på, at vi løser det grundlæggende problem og ikke blot dulmer symptomerne. Prioritering af indsatser Hvert projekt prioriterer sine indsatser ud fra en samlet vurdering af indsats og forventet effekt. Projektgruppen skal prioritere de løsningsmuligheder, der giver den højeste effekt på forbedringer med den mindst mulige indsats, eller den mindst komplekse indsats. For at sikre en fokuseret forbedringsindsats i klinikkerne formuleres en række konkrete projekter, som alle understøtter et eller flere af klinikkens formulerede indsatsområder. Centerledelsen vil i samarbejde med klinikkerne prioritere de større forbedringsprojekter, som skal initieres i løbet af året, for herigennem at sikre, at klinikkerne får den nødvendige hjælp til at gennemføre projekterne. Ansøgninger samles og prioriteres to gange årligt. Skemaet, der skal anvendes ved ansøgning, findes på hjemmesiden under forbedringspolitikken. Implementering og opfølgning For alle projekter gælder, at der skal fastlægges en konkret plan for implementering og opfølgning, der indeholder: Løsningsforslag Tidsplan for implementering og opfølgning Kontrolmålinger /evaluering Kommunikationsplan for formidling undervejs og til slut til både involverede, berørte og på tværs af klinikker i JMC og på RH. 9

12 Ansvaret for implementering og opfølgning ligger hos den lokale projektledelse, men også de overordnede ledere er ansvarlige for at følge projekterne og efterspørge resultater. Formålet med projekterne er ikke kun at gennemføre forbedringer på det konkrete område, men også at være generator for implementering af løbende forbedringer. Resultater fra klinikkernes projekter publiceres på Juliane Marie Centrets hjemmeside og formidles eksternt og internt i relevante fora og medier med henblik på god omtale og videndeling. Organisering Projekterne forankres og gennemføres lokalt i klinikkerne. I projektets organisering og gruppens sammensætning sikres følgende: Medarbejderinvolvering Brugerinvolvering via inddragelse af patienter Uddannelse af nye leanagenter Inddragelse af erfarne leanagenter eller konsulenter Inddragelse af eksterne deltagere. Forbedringsarbejdet skal løbende forankres i organisationen, ikke som en parallelorganisation, men som en naturlig del af klinikkernes daglige arbejde. 10

13 Uddannelse For at sikre en solid forankring af forbedringsarbejdet i centret vil JMC tilbyde leanuddannelser på flere niveauer: Alle ledelsesniveauer vil skulle trænes eller uddannes i lean, og medarbejderne vil løbende blive tilbudt leanintroduktion eller uddannelse afhængig af interesse, kompetence eller arbejdsopgaver. Leanledelse stiller andre og nye krav til ledelse hvorfor alle ledere vil blive tilbudt uddannelse i Leanledelse/forbedringsledelse. Lederne bærer et stort ansvar for implementering af og opfølgning på forbedringsprojekterne og de afledte løbende forbedringer. Klinikledelser vil som minimum blive tilbudt et én dags kursus i leanledelse. Afsnits-, team og projektledere vil blive tilbudt træning i lean svarende til regionens Leanagent-uddannelse som minimum. Medarbejdere skal alle tilbydes uddannelse i lean i forbindelse med leanprojekter, enten i form af intern undervisning eller i form af Regionens leanintroduktion eller leanagentuddannelse. Kvalitetsansvarlige og arbejdsmiljørepræsentanter vil blive tilbudt uddannelse som leanagent. 11

14 Det langsigtede mål er, at JMC gennem løbende uddannelse sikrer egne leankonsulenter i samtlige klinikker til facilitering af projekter. Løbende evaluering af arbejdsmetode og resultater For at sikre at vi opnår de ønskede resultater, vil der løbende ske en evaluering og justering af forbedringspolitikken og indsatsområderne. 12

15 Afrapportering i form af konference Vi vil dele vores viden og resultater med andre og vil derfor i samarbejde med andre hospitaler deltage og bidrage aktivt ved internationale konferencer, hvor resultater og læring præsenteres. Forskning i hospitalslean Det er vores ambition, at der etableres et ph.d.-projekt i samarbejde med CBS med henblik på forskning i hospitalslean. Yderligere information Du kan finde yderligere information om Juliane Marie Centrets forbedringspolitik og projekter på centrets hjemmeside under Forbedringspolitik. Her kan du også finde links til leanværktøjskassen. 13

16 14

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere