Priser for SEB Wealth Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser for SEB Wealth Management"

Transkript

1 er for SEB Wealth Management 1. september 2013

2 Indlån og udlån SEB s pengemarkedsrente (herefter benævnt SPM) er variabel og fastsættes på baggrund af Nationalbankens T/N-rente (Tomorrow/Next), som opdateres dagligt på På indlån fratrækkes T/N-renten 0,10%. På udlån kan SPM aldrig blive negativ. Indlån Nom. årlig rente Kreditter Årlig rente Debitorrente* ÅOP** Indlån Wealth Management SPM 0,25% SEB Private SPM 0,25% Kredit Wealth Management Eksempel pr SPM + 3,00% Porteføljekonto SPM 0,25% 100% udnyttelse 3,026% 3,061% 3,1% Kapitalpension Ratepension Selvpension Aldersopsparing SPM SPM SPM SPM 50% udnyttelse 3,026% 3,061% 3,1% 25% udnyttelse 3,026% 3,061% 3,1% Indeksopsparing 0,25% Børneopsparing 0,25% Alm. Udlån Årlig rente Debitorrente* ÅOP** Udlån Wealth Management SPM + 3,00% Eksempel pr ,026% 3,061% 3,1% Garantier Provision sats Garantiprovision 0,375% pr. kvartal * Årlig rente inkl. renters rente ** ÅOP beregnes ud fra lovbestemte standardforudsætninger. ÅOP angiver den samlede pris for lånet udtrykt i procent pr. år af lånebeløbet. Renter adskiller sig fra de andre omkostning ved at kunne trækkes fra i skat. De angivne procenter er før skat. er for SEB Wealth Management 2

3 Betalinger til og fra udlandet Betalinger til udlandet Danske kroner/fremmed valuta Checks (pr. stk.) Udstedelse 100 kr. + 0,5% Tillæg for forsendelse til modtager 50 kr. Spærring på kundens foranledning 250 kr. Overførsel (pr. stk.) For overførsler uden fradrag for modtager beregner SEB forlods 150 kr. til dækning af udenlandske omkostninger. Hvis de udenlandske omkostninger er større end 150 kr., forbeholder SEB sig ret til at hæve restbeløbet hos ordregiver. De anførte gebyrer dækker de danske omkostninger. Udenlandske overførsler kan bestilles via Netbank. Bestillinger, som modtages i banken indtil kl. 14:00, vil blive behandlet samme dag. En ordre modtaget efter kl. 14:00 afregnes den næste bankdag. Hvis der er indtastet en betalingsdato i fremtiden, vil overførslen blive behandlet af SEB på denne dato. Økonomibetaling (tre bankdage) 100 kr. Normalbetaling (to bankdage) 200 kr. Betalinger fra udlandet Ekspresbetaling (en bankdag) 300 kr. Danske kroner/fremmed valuta Euro indenfor EU (overførselstypen forudsætter angivelse af IBAN-nr.) 30 kr. Checks (bankchecks) IBAN-nr. ej oplyst af kunden (ekstra gebyr ud over øvrige gebyrer) 50 kr. Trukket på udlandet eller Danmark 100 kr. + 0,5% Tilbagekaldelse på kundens foranledning 250 kr. + omkostninger i udland Checks i valuta/dkk taget til inkasso 0,5%, min. 400 kr. Advisering til beløbsmodtager (minimum) 200 kr. Overførsel (pr. stk.) Fax-advisering 250 kr. Kundekonti 30 kr. Ordrer med en modværdi på op til kr. i en hovedvaluta afregnes til Nationalbankens fastsatte kurs plus et tillæg. En hovedvaluta er en af de valutaer, som Nationalbanken dagligt fastsætter kurser for. Tillægget er typisk mellem 0,10-0,50 %. Ordrer i en hovedvaluta eller ordrer i en anden valuta til en modværdi på over kr. afregnes altid til SEB s markedskurs + et tillæg, medmindre andet er aftalt. Tillægget er typisk mellem 0,05-0,10 %. Størrelsen af tillægget afhænger af valutaen og oplyses på forespørgsel. Overførsler modtaget i fremmed valuta omregnes automatisk til danske kroner, medmindre krediteringskontoen føres i samme valuta som overførselsbeløbet eller andet er aftalt. Ordrer i en hovedvaluta eller ordrer i en anden valuta til en modværdi på over kr. afregnes altid til SEB s markedskurs minus et fradrag, medmindre andet er aftalt. Fradraget er typisk mellem 0,05-0,10 %. Størrelsen af fradraget afhænger af valutaen og oplyses på forespørgsel. Omkostninger ved forespørgsel om forventet overførsel fra udlandet og indhentning af yderligere oplysninger vil blive beregnet efterfølgende. Evt. udenlandske omkostninger, herunder rentetab som følge af forsinket honorering af checks i udlandet, vil blive beregnet efterfølgende. Checks afregnes med forbehold for dækning. Udenlandske checks afregnes som hovedregel ved, at de tages til inkasso. er for SEB Wealth Management 3

4 Handel med værdipapirer Danske værdipapirer Udenlandske værdipapirer Aktier noteret på Nasdaq OMX København samt noterede og unoterede investeringsbeviser Aktier optaget på et reguleret marked Handel via Netbank 0,1%, min. 29 kr. Sverige, Norge og Finland 0,5%, min. 150 kr. Øvrige handler < kr. 0,5%, min. 150 kr. Sverige > kr. 0,3% Øvrige handler > kr. 0,3% Obligationer noteret på Nasdaq OMX København Tyskland, England, Frankrig, Holland, Italien, Spanien, Schweiz og USA Øvrige 0,75%, min. 500 kr. 1,25%, min. 500 kr. Handel via Netbank Øvrige handler <3 mio. kr. 0,1%, min. 29 kr. 0,15%, min. 150 kr., max kr. Aktier optaget på et reguleret marked via Netbank Sverige, Norge og Finland 0,3%, min. 150 kr. Øvrige handler >3 mio. kr. 0,1% Unoterede aktier Tyskland, England, Frankrig, Holland, Italien, Spanien, Schweiz og USA Øvrige 0,5%, min. 250 kr. 1,25%, min. 500 kr. Køb og salg 1%, min. 300 kr. Aktie- og tegningsretter Aktier handlet på Dansk OTC og Dansk AMP Køb og salg (ved salg dog max. kursværdi) 1%, min. 150 kr. Køb og salg < kr. 0,5%, min. 150 kr., max. 225 kr. Obligationer optaget på et reguleret marked Køb og salg > kr. 0,3% Køb og salg, svenske obligationer 0,15%, min. 175 kr. Aktie- og tegningsretter Købe og salg øvrige obligationer 0,25%, min. 400 kr. Køb og salg (ved salg dog max. kursværdi) 0,75%, min. 75 kr. Handel med udenlandske værdipapirer mellem egne depoter, mellem ægtefæller eller selskaber indenfor samme koncern Unoterede obligationer Der udfærdiges købs- og salgsnota 125 kr. pr. nota Køb og salg (hvis kursen er under pari, beregnes af pari) 0,25%, min. 300 kr. Handel mellem egne depoter, mellem ægtefæller eller selskaber indenfor samme koncern Der udfærdiges købs- og salgsnota 150 kr. pr. nota Kurtage ved handel med udenlandske værdipapirer inkluderer udenlandske omkostninger bortset fra eventuel børsskat, stempelafgift og lignende. er for SEB Wealth Management 4

5 Handel med værdipapirer (fort.) Værd at vide om handel med værdipapirer i SEB Alle priser angivet i procent beregnes af kursværdi med mindre andet er anført. Investeringsforeninger Købsprovision Løbende provision Der kan forekomme omkostninger (herunder skatter), som ikke er pålagt SEB, men kunden. Delafregning ved direkte købshandel (ordrer lagt direkte på Nasdaq OMX København via kan medføre, at der skal betales kurtage for hver børsdag ordren delhandles. Ved kunders køb skal der på ordretidspunktet og frem til afviklingspunktet være dækning for købshandlen på kundens konto i SEB. Alfred Berg 0,00%-0,75% 0,00%-0,92% BankInvest 0,00%-1,00% 0,00%-0,50% Carnegie 0,00%-0,75% 0,00%-0,75% Danske Invest 0,00%-0,80% 0,00%-0,80% Jyske Invest 0,00%-1,25% 0,00%-0,75% SEB kan i særlige tilfælde tage kontantforbehold, så kunden ikke kan disponere over købte værdipapirer registreret i Værdipapircentralen før to dage efter afviklingsdagen. Nordea Invest 0,00%-1,00% 0,00%-0,80% SEBinvest 0,00%-1,50% 0,00%-1,25% Ved kunders salg er betaling af afregningsbeløbet betinget af, at SEB får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. Værdipapirer registreret i Værdipapircentralen skal være registreret på kundens depot senest på afviklingsdagen, og der må ikke være registreret rettigheder, der strider mod salget f.eks. pantsætning.. Sparinvest 0,00%-1,25% 0,00%-1,00% Sydinvest 0,00%-1,50% 0,00%-1,00% Samarbejdspartnere SEB vil i nogle tilfælde modtage købsprovision samt løbende provisioner for handel med investeringsbeviser. Provisionsintervallerne er angivet nedenfor. Prospekter vedrørende andele i investeringsforeninger udleveres vederlagsfrit ved forespørgsel til kunderådgiver i SEB. er for SEB Wealth Management 5

6 Depotadministration Depotgebyr beregnes bagud på baggrund af antal benyttede fondskoder og depotmeddelelser i perioden 1. december til 31. maj og 1. juni til 30. november. Tilsvarende gebyrer beregnes for meddelelser til rettighedshavere. For udskrifter til andre end depothaver betales særskilt gebyr. For aktier og investeringsbeviser registreret i VP betales konto- og fondskodegebyr samt gebyr for meddelelser om udbytte og kapitaludvidelse af aktieselskaberne/investeringsforeningerne. Effekter, som ikke er registreret i Værdipapircentralen (VP) Opbevaringsgebyrer pr. år. Indenlandske obligationer og aktier registreret i Værdipapircentralen (VP) VP-gebyrer Pantebreve og andre fysiske værdipapirer** Ejerpantebreve, livspolicer, fremmed bank- og sparekassebøger, forseglede kuverter, pr. styk kr. 500,00 kr. Kontogebyr pr. år Fondskodegebyr, pr. fondskode pr. år Gebyr ved beholdningsændring pr. styk Gebyr ved beholdningsændring pr. mio. nominelt 55,00 kr.* 22,50 kr.* 16,00 kr. 10,00 kr. Unoterede kapitalandele i pensionsdepoter pr. fondskode Udenlandske aktier og obligationer Af kursværdi Øvrige gebyrer for udenlandske værdipapirer 1.250,00 kr. 0,1% min 750 kr. Gebyr ved andre ændringer 20,00 kr.* Rente- og udbytteforhold Alene udenlandske omk. Navnenotering/afnotering Beholdningsbevægelser Udbytte udbetalt som aktier Alene udenlandske omk. Køb og salg Flytning af beholdninger Nedskrivning af udtrukne obligationer 12,00 kr. 12,00 kr. 12,00 kr. Konvertering af fysiske udenlandske papirer Tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat pr. fondskode (beløb under kr. tilbagesøges ikke) 500 kr.* + udenlandske omk kr.* Meddelelse og administrative bevægelser Meddelelse om rente Ombytning af aktie- og tegningsretter (inkl. salg af evt. overskydende aktie- og tegningsretter i forbindelse med maksimal tegning) 125 kr. Meddelelse om udtrækning Meddelelse om andre ændringer Flytning til andet pengeinstitut, pr. bevægelse, pr. fondskode 500 kr. + udenlandske omk. Øvrige udskrifter Øvrige VP-relaterede gebyrer Salg af overskydende fraktioner (beløb under 90 kr. afregnes ikke) pr. fondskode 90 kr. Indlæggelse af frigivelse pr. fondskode 200,00 kr. Indlæggelse af handelsfuldmagter pr. depot 200,00 kr. Indlæggelse af spørgefuldmagt pr. depot 200,00 kr. Overførsel af papirer til fremmed pengeinstitut pr. fondskode 200,00 kr., max. 600,00 kr. pr. depot * Gebyret som er momsbelagt er inkl. moms ** Beregnes halvårligt af periodens højeste værdi er for SEB Wealth Management 6

7 Diverse gebyrer Bolig Gebyrer diverse Serviceydelser Proforma-opgørelse Timebetaling ved diverse opgaver (eks. moms) Checks Bankcheck til brug i Danmark Fremskaffelse af clearet check Kontramandering af check Kort Kopi af nota 100 kr. 500 kr. 50 kr. 100 kr. 200 kr. 100 kr. Udbetaling i udlandet Hævning af kontanter fra automater i udlandet med VISA/Dankort 1%, min. 30 kr. Omregningskurs (referencekurs) ved brug af VISA/Dankort i udlandet: Ved brug af kortet i udlandet vil omregning fra udenlandsk valuta til DKK ske til den referencekurs, som fremgår af valutakurser for den pågældende valuta. Alle valutakurser på er uden procenttillæg. Europæiske valutaer offentliggjort på Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i PBS tillagt 1%. Øvrige valutaer offentliggjort på Valutakurs på bankdagen før transaktionen cleares i PBS tillagt 1,5% Begrænsninger ved brug af VISA/Dankort og Dankort: Der er fastsat et max. beløb for kontante hævninger på kr. pr. dag. Der er fastsat et max. beløb for betalinger og kontanthævninger på kr. pr. løbende 30 dage. Ved brug af Dankort hos forretninger, der overvejende tilbyder spil og væddemål, herunder kasinoer og lignende, er der fastsat et max. beløb på kr. pr. dag. Markedsdybde i netbanken Kurser samt markedsdybde fra Nasdaq OMX København Levering af realtidskurser Levering af realtidskurser samt markedsdybde 100,00 kr. pr. måned Bolig Prioritetsgebyr inkl. kreditforeningslån ved køb af bolig Oprettelse af skøde-/deponeringskonto Pension Pension Flytning af pensionskonti (kontantkonti) til andet pengeinstitut eller pensionsselskab Udbetaling af pensionskonto i utide Opdeling af pensionskonto ved bodeling pga. separation/skilsmisse Delvis udbetaling af kapitalpension og aldersopsparing Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing Lovpligtig forvaltning Lovpligtig forvaltning Kapitalens størrelse 350 kr. 700 kr kr. 500 kr. 750 kr. Forvaltningsgebyr * kr. 6 % af afkastet** Over kr. Aftales individuelt Forvaltningsafdelingen i SEB er godkendt til at forvalte midler tilhørende ikke-erhvervsdrivende fonde og personer under værgemål samt båndlagte midler i form af arv og gave. Forvaltningsgebyret dækker: Investeringsrådgivning Lovpligtige kontrol- og tilsynsopgaver Overførsel mellem konti i SEB Overførsel til konti i andre pengeinstitutter Konto- og depotudskrifter Årsoversigt Forvaltningsgebyret dækker ikke: Gebyrer for opbevaring af og handel med værdipapirer (depotgebyrer og kurtage) Øvrige gebyrer som er nævnt i denne prisliste 500 kr. Følgende opgaver udføres ikke i SEB s forvaltningsafdeling: Udarbejdelse af regnskab for fonde og personer under værgemål * Beregnes som en procentsats af afkast i form af renter og udbytter. Gebyret bliver beregnet og hævet på din konto halvårligt pr. 1/1 og 1/7 eller førstkommende bankdag derefter ** En del af gebyret tillægges moms er for SEB Wealth Management 7

8 Vil du vide mere? Ønsker du at få flere informationer om SEB Wealth Management, er du meget velkommen til at kontakte os på Du kan også læse mere på: Dette materiale er udarbejdet af SEB Wealth Management i Skandinaviska Enskilda Banken AB, Copenhagen Branch. Skandinaviska Enskilda Banken AB, Copenhagen Branch ( SEB ) er en del af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), som er et svensk aktieselskab, der er underlagt tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og delvist af Finanstilsynet i Danmark. Dette materiale er udarbejdet alene til orientering for de investorer, som materialet er udleveret til. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter. Alle råd og informationer i materialet er baseret på kilder, som SEB har vurderet pålidelige. SEB er ikke ansvarlig for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne og for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangel heri. Investorerne opfordres til at udøve et eget skøn over, hvorledes der skal investeres, og publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for investors egen vurdering. SEB er ikke ansvarlig for det økonomiske udfald af placeringer eller andre tiltag, der er sket på basis af information i dette materiale. SEB, datterselskaber af SEB samt medarbejdere i SEB kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afsluttet positioner i finansielle instrumenter, som er omtalt i materialet. SEB har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og ikke til offentliggørelse noget sted. Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige, Bernstorffsgade 50, 1577 København V

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2

Indhold. Gældende pr. 1. august 2015 Side 2 Gældende pr. 1. august 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Lån og kreditter... 6 Serviceydelser... 14 Betalingskort... 18 Betalinger til/fra udlandet... 22 Depotgebyr... 26 Handel med værdipapirer...

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. Rente- og gebyrsatser

Prisbog. Rente- og gebyrsatser Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Faaborg

Prisbog. for Sparekassen Faaborg Prisbog for Sparekassen Faaborg Pr. 17. oktober 2012 17. oktober 2012 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. bog Rente- og gebyrsatser bogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Prisbog pr. 6. marts 2015. Indhold

Prisbog pr. 6. marts 2015. Indhold Pr. 6. marts 2015 Indhold Indlån og opsparing... 3 Noter Indlån og opsparing... 4 Lån og kreditter - Privatkunder... 5 Lån og kreditter Erhvervskunder... 11 *Noter lån og kreditter:... 12 Serviceydelser...

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet.

Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Prisbog Rente- og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente- og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49

Prisinformation. Prisinformation. 02.01.2014/Side 1 af 49 Prisinformation 02.01.2014/Side 1 af 49 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47

Prisinformation. Prisinformation. 02.05.2013/Side 1 af 47 Prisinformation 02.05.2013/Side 1 af 47 Emne Side Indhold Generelt Rente, løbende provision og dekort Renteberegning Tillæg til debetsatsen Rentetilskrivning Løbende provision Dekort 4 4 4 5 5 Dokumentgebyr

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Københavns Andelskasse Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser Alm Brand Bank er for serviceydelser Gældende fra 1. juli 2015 Indhold SERVICEYDELSER Konto 2 Kontoopgørelse 2 Kontoudskrifter 2 Betalingskort 3 Saldooplysninger 4 Betalinger/overførsler 4 Check 5 Indbetalingskort

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Indlån 25. marts 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Anfordringskonto 0,000% 0,000% Budgetkonto 0,000% 0,000% Foreningskonto

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 01-07-2015. Design: Jean Marc Wolf 01-07-15 folder - er gældende pr. 1. juni 14 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Prisinformation I denne prisinformationen finder du en oversigt over priserne på rentesatser og serviceydelser for hovedsagelig privatkunder i

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere

Prisliste Gældende pr. 14. august 2015

Prisliste Gældende pr. 14. august 2015 liste liste INDHOLDSFORTEGNELSE Indlån - Privat... 3 Indlån Foreninger & institutioner... 6 Indlån Erhverv... 6 Udlån Erhverv & Institutioner... 7 Udlån Privat... 8 Forudsætninger for beregning af årlige

Læs mere