MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSEET FOR SAMTIDSKUNST"

Transkript

1 MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM HANDLINGSPLAN

2 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Museet som sted 3. Det lokale, det nationale og det internationale 4. Museets forpligtigelser: Samling, forskning, formidling 5. Udstillinger, arrangementer, formidling og undervisning 6. Publikumsudvikling og markedsføring 7. Konklusion 1

3 1. INTRODUKTION Med denne handlingsplan skitseres museets aktiviteter i de kommende tre år. Handlingsplanen er en hensigtserklæring og alle projekter er endnu ikke planlagte. Handlingsplanen er formuleret på baggrund af godkendt Visionsstrategi. Museet for Samtidskunst skal manifestere sig som den levende kunsts museum, med den performative kunst som omdrejningspunkt og dette skal løbe som en rød tråd gennem alle museets aktiviteter fra udstillinger til formidling og undervisning, til nyerhvervelser og ikke mindst i museets forskning. Med denne handlingsplans gennemførelse er håbet, at Museet for Samtidskunst kan blive en synlig lokal såvel som national kulturinstitution, som spiller en betydelig rolle i borgernes bevidsthed. Et sted, som viser og formidler den grænsebrydende kunst til et lidt bredere publikum og som et sted, hvor der er mulighed for både oplevelse af og fordybelse i samtidskunstens performative kunstformer. Museet for Samtidskunst skal følge museumsloven og har som følge forpligtigelser i forhold til samling, bevaring, registrering, forskning og formidling (herunder også udstillinger og arrangementer). Museets medarbejdere skal opfylde disse forpligtigelser med faglig stolthed og rettidig omhu og herigennem styrke museets specialiserede position indenfor den performative kunst. Museet for Samtidskunst er fremtidens museum, hvor de nyeste kunstformer kan udfoldes til en voksende offentlighed. 2

4 2. MUSEET SOM STED INDE PÅ MUSEET Museet for Samtidskunst vil i de kommende år forsat være beliggende i Det kgl. Palæ. Det kgl. Palæ vil forsat være den primære ramme om museets udstillinger og aktiviteter. Museumsbygningen skal på den ene side være et sted for oplevelse, handling og deltagelse og på den anden side være et sted for fordybelse, refleksion og formidling. Museet indretter sin første sal til værker fra samlingen. Museets voksende samling har ikke tidligere været vist permanent. Dette giver mulighed for en mere aktiv og kontinuerlig formidling af og forskning i samlingen. Der er dog kun mulighed for at vise en lille del af samlingen Særudstillinger og åben arkiv: Museets stueetage anvendes til særudstillinger og til indretning af et åbent arkiv/ formidlingsrum til museets arkivsamling og formidling af samtidskunst Hørbaren af Mogens Jacobsen installeres i audioteket, hvor der er gode lydforhold (forår 2013) Åbent arkiv etableres i stueetagen (ved siden af boghandlen) (april 2013) Ophængning/installering af samling på museets 1. sal (april 2013) Museets rum skal så vidt muligt kunne anvendes af andre aktører. F.eks. etableres mulighed for foredragssal og mulighed for udlejning af museets store sal Formidlingsrum (portbygningen) tilføjes et mødelokale til internt brug og udlån ISTANDSÆTTELSE Museumsrummene i Det kgl. Palæ er nedslidte, hvorfor der i de kommende 3 år påtænkes en gradvis istandsættelse af udstillings- og funktionsrummene. Den overordnede idé for istandsættelsen er at skabe et museum med en god atmosfære, hvor museet får det bedste ud af sine gamle rum og at de fremstår i god stand. Der er få penge til disse formål, hvorfor istandsættelsen vil ske over tid. Der foretages løbende en overordnet indretning og delvis istandsættelse af museets udstillingsrum Billetsalg/boghandlen istandsættes og genindrettes (januar 2013) Køkken istandsættes (males) og defineres som læse- og opholdsrum (januar 2013) Gangareal istandsættes (gulve afhøvles) (januar 2013) Mobil skiltning i trappeopgang til museumsinformation Særlige faciliteter vil opbygges løbende og ud fra gældende økonomiske forhold (f.eks. fast installeret projektor i museets store sal) MUSEET I BYEN Museet vil fremover arbejde aktivt med sin tilstedeværelse i Roskilde ved at afholde arrangementer i det offentlige rum, i andre institutioner og i samarbejde med andre institutioner og organisationer (se kap. 2). Museets identitet ude skal styrkes af en genkendelig grafisk identitet, som vil være kendetegnet for museets arrangementer ude af huset. Museet skal altid være tydelig som afsender. Museets særudstillinger skal fremover foregå både i og udenfor museet. Museets værker i samlingen kan ligeledes vises udenfor museet. 3

5 Specifikke strategiske tiltag: Særudstillinger, der inddrager byen og evt. byens borgere (første udstilling Henrik Plenge Jakobsen, efterår 2013) Samlingsværker, der vises i andre institutionelle sammenhænge eller hvis muligt i det offentlige rum (i forbindelse med samlingsophængning forår ) Deltagerbaserede kunstnerprojekter med byens borgere Filmvisninger, oplæsninger, performances og koncerter på relevante steder og tidspunkter. DET DIGITALE MUSEUM Museet arbejder i stigende grad på nettet og har etableret den digitale udstillingsplatform Net_Specific. Her vises gruppeudstillinger og soloudstillinger. Museet etablerer desuden en digital version af det åbne arkiv: det digitale arkiv til særlige arkivudstillinger. I 2013 lancerer museet sin nye hjemmeside. Den nye hjemmeside skal udover information indeholde en række formidlingsfeatures og indeholde en digital præsentation af samlingsværker. Planlagte projekter i det digitale museum: Net_Specific (Netportalens Net_Specifics første udstilling) (ultimo 2012-ultimo 2013) Ny hjemmeside og digital præsentation af museets samling (forår 2013) Lomholt Mail Archive (det digitale arkiv, forår 2013) Net_Specific udstillinger i DET NYE MUSEUM Museet for Samtidskunst ønsker at bygge et nyt museum på Skt. Ols Stræde overfor Roskilde Museum. Den nuværende museumsbygning i Det Kgl. Palæ er ikke længere en optimal ramme for arbejdet med samtidskunst pga. lyd, lys og ikke mindst pladsforhold. Museet kan f.eks. kun vise en lille del af sin samling og er ikke velegnet til afholdelse af live arrangementer, pga. museets små rum (for lidt publikumsplads). Mange værker i samlingen vil komme bedre til deres ret i mere moderne rum. Det nye museum skal indrettes til museets formål (jf. Formålsparagraf) og være fleksibelt i forhold til udstillings- og arkivfaciliteter og koncert og performancearrangementer. Det nye museum skal have en klar identitet som selvstændigt kunstmuseum. Museet udarbejder en plan for det nye museum og skal arbejde på at skabe det økonomiske grundlag for en realisering i Behovsbeskrivelse Rumbeskrivelse Projektportefolio Sikring af sted Kontakt til fonde vedr. finansiering Arkitektkonkurrence Klargørelse Byggeri 4

6 3. DET LOKALE, DET NATIONALE OG DET INTERNATIONALE Museet skal styrke sit lokale tilhørsforhold ved udover sin tilstedeværelse i Roskilde at afholde arrangementer uden for museet i forbindelse med særlige lokale, kulturelle satsninger. Museet skal styrke sin nationale særstatus som museum, der arbejder med den performative kunst. Museet har altid haft en international profil i forhold til den kunst, museet arbejder med. Denne internationale profilering skal fastholdes i forhold til samling, forskning og udstillinger. DET LOKALE Museet vil i forbindelse med særlige Roskilde-begivenheder og generelt øge aktiviteter på offentlige steder. Det være sig i det offentlige rum eller i tilgængelige institutioner og virksomheder i Roskilde (jf. Kap 1 Museet i byen ). I forbindelse med Kulturstrøget, Kunstfestival og lignende arrangementer vil museet planlægge særarrangementer. Museet kan inddrage Palæhaven. Museet vil desuden planlægge en række udstillinger og arrangementer, der foregår i og udenfor museet. Dette gøres gennem en række generelle og specifikke tiltag: Styrkelse af det lokale samarbejde med f.eks. andre museer, biblioteker, kunstaktører, Roskilde Festival, Åben Dans, m.fl. Deltagelse i Roskildes kulturdage og kulturarrangementer Deltagelse i Kulturstrøget Arrangementer i det offentlige rum og andre institutioner, f.eks. Gasværket, Roskilde Bibliotek, øvrige museer, Rådhuset, m.m. Deltagelse i Roskildes børn og unge programmer Hvert andet år afholdes ACTS - festival for den levende kunst (2014) DET NATIONALE Museet er et statsanerkendt museum og har derfor nationale forpligtigelser i forhold til samling, forskning og formidling. Museet efterlever krav og anbefalinger fra hh. museumsloven og Kulturstyrelsen, hvilket er en forudsætning for museets eksistens. Museet forsøger til stadighed at artikulere sit virkefelt med den levende kunst som et specialområde, idet ingen andre kunstmuseer varetager dette område. Der arbejdes på en langsigtet strategi for at få sikret dette område og løbende på at etablere særligt tilskudsberretigede projekter indenfor dette felt. I den forbindelse er følgende tiltag etableret: Fortløbende artikulering af museets som specialmuseum Nationale projekter om den performative kunst i samarbejde med universiteter og evt. andre museer med interesse for dette felt (phd.- og forskningssamarbejder) 5

7 Forskningsprojekt om digital bevaring og registrering af flygtig kunst (Phd. projekt ) Opkvalificering af museets forskningskompetencer ( ) Formidling af den performative kunst til børn, unge og voksne Udvidelse af værksamling og arkivsamling af den performative kunst DET INTERNATIONALE I forbindelse med udstillinger og arrangementer efterstræber museet internationale samarbejder. Dette sker f.eks. i forhold til turnerende udstillinger eller samproduktioner af udstillinger og arrangementer. Museet arbejder internationalt i forhold til forskning og tilstræber internationale forskningssamarbejder pga. museets specialområde. Planlagte internationale forsknings- og udstillingssamarbejder: International researchworkshop om performancekunstens bevaring og præsentation med afsluttende seminar ( ) International udstilling Koncept efter Koncept efter Koncept (2014). Samamarbejde med forsker, ph.d. Lars Bang Larsen Nordisk udstilling Kvinder i forbindelse med 100 året for Kvinders valgret (2015). Samarbejde med Universitetet i Trondheim Efter phd-afslutning i 2014 udarbejdes internationalt forskningsprojekt i lydkunst/nye medier 6

8 4. SAMLING OG FORSKNING Samling og forskning er 2 af de museale kerneområder som kræver særlig opmærksomhed. Statens krav til museernes forskning øges i de kommende år, hvorfor man må beramme at afsætte flere ressourcer til forskning. Museet forsker i begreber med relation til samling og producerer forskningsbaserede udstillinger. SAMLING Museet samler på den levende kunst, dvs. flygtige medier så som performance, lydkunst, digital kunst, relationel og deltagerbaseret kunst, m.m.. Det særlige felt betyder også, at museet har et særligt fokus på arkivmateriale. Samlingsstrategi: Museet erhverver fortsat performance- og lydkunstværker og andre performative kunstformer (inkl. digitale). Museet henter støtte til erhvervelser af værker hos Kulturstyrelsen og Ny Carlsbergfondet og hos enkelte andre finansieringsmuligheder. På arkivområdet vil museet fremadrettet være opsøgende i forhold til donationer af arkivmateriale af hh. lyd og performance og andre performative kunstformer, hvor meget dansk materiale slet ikke findes i museale samlinger i Danmark. Et nyt satsningsområde er den deltagerbaserede kunst (participation art), hvor publikum inddrages i kunstværket (ofte i det offentlige rum (evt. i samarbejde med Roskilde festival) (2014) Et nyt satsningsområde i forhold til arkivindsamling vil være teaterperformance (f.eks. Hotel Proforma, Kom de Bagfra, etc.), som pt. ikke er genstand for systematisk indsamling i Danmark. (2015) FORSKNING Museet lancerede i 2010 et overordnet forskningsprogram under titlen Samling/Arkiv, som fokuserer på problemstillinger med præsentation, registrering og bevaring af den flygtige kunst og som også inkluderer væsentlige spørgsmål om copyrights. Museet har pt. et ph.d. stipendium i bevaring og formidling af flygtige medier, som afsluttes i Samling/Arkiv omfatter også forskning i begreber, der relaterer til museets satsningsområde. Museets direktør og inspektør for forskning og samlingsformidling udgør forskningsenheden. Museet samarbejder på forskningsområdet med Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet og vil i fremtiden opsøge universitetssamarbejder på landets universiteter, især relevante institutter på Roskilde Universitet. På performanceområdet samarbejdes der endvidere med internationale aktører fra museer, udstillingssteder samt uddannelsesinstitutioner. Fokusområdet Samling/Arkiv er temmelig omfattende, hvorfor det fortsat vil være overskriften for forskningsområdet i de kommende år. 7

9 Forskningsprojekter: Samling/Arkiv: Grundforskning i den performative kunst i teori og praksis og dens bevarings- og præsentationsforhold ( ) Flygtige kunstformer: Bevaring og formidling. Muligheder for fastholdelse og foregribelse af hukommelsestab (ph.d. stipendium v. Mads Kullberg) Erhvervs-ph.d. i samarbejde med Københavns Universitet ( ) Nyt forskningsprojekt formuleret af samlings- og forskningsinspektør Mads Kullberg efter endt ph.d. indenfor rammerne af museets hovedområde (2015-) 5. UDSTILLINGER, ARRANGEMENTER, FORMIDLING OG UNDERVISNING Formidlingskategorien er mangfoldig og indeholder ud over udstillinger og arrangementer både skriftlig såvel som interaktiv formidling i udstillingsrum og digitalt til museets brugere og ikke-brugere. UDSTILLINGER OG ARRANGEMENTER Udstillinger og arrangementer såvel analoge som digitale er museets primære formidlingsaktiviteter, som understøttes af den skriftlige og oplevelsesbaserede formidling samt den undervisning, der følger museets specialområde og udstillinger. Museet ønsker at nå ud til en bred brugergruppe i sin formidling og dermed skabe et større kendskab til den nyeste kunst og de nyeste kunstformer. I de kommende år vil museet med udstillinger, arrangementer, formidling og undervisning have fokus på: performancekunst lydkunst digitalkunst/digital formidling relationel kunst og deltagerbaseret kunst nye udstillingerformer: herunder live art præsentationer i det offentlige rum, totalperformance i museumsrum, digital udstillingsplatform, m.m. (se detaljeret program, bilag 1) Udover at udstillinger skal skabe en interesse for museets arbejde er de også genstandsfelt for museets forskning og forskningsformidling. 8

10 FORMIDLING OG UNDERVISNING Udstillinger, arrangementer og samling (eller samtidskunst) er et omdrejningspunkt for museets formidling til børn og voksne. Formidlingen i museet rettes mod vores primære brugere: mænd og kvinder i aldersgruppen med mellemlange uddannelser. Undervisningen vil fortsat udbydes bredt, men der rettes særligt opmærksomhed mod udskolingen og gymnasiet. Museet faciliterer p.t. et nationalt brobygningsprojekt mellem museer og læreruddannelser: Learning Museum. Ideen om det lærende museum er et bærende element i museets undervisning og formidling. Øget samarbejde med gymnasier (etablering af gymnasielærernetværk) (2013-) Øget samarbejde med voksenuddannelser (bl.a. Learning Museum ) Fastholdelse af undervisningstilbud til børn og unge Art a la carte: mobil formidlingsenhed, med forskellige muligheder for at tilegne sig viden om den udstillede kunst (2013) Åbent arkiv/formidlingsrum med formidlingsværktøjer om samtidskunst (begrebsligt og specifikt og ved hjælp af tekst samt audiovisuelle medier) (2013) Formidling via museets hjemmeside og digital præsentation af samling suppleret af artikler om samtidskunst og specifikke kunstværker (2013) Formidling af museets kunstværker i Roskilde by (2014-) Folder om relationel æstetik og deltagelse (Skoletjenesten) (2013) Folder om performancekunst (Skoletjenesten) (2014) Samarbejde med Folkeuniversitetet (afholdelse af kursusforløb) Egne foredragsrækker i samarbejde med Folkeuniversitetet i Roskilde Learning Museum - samarbejde mellem læreruddannelser og museer ( ) 9

11 6. PUBLIKUMSUDVIKLING OG MARKEDSFØRING Museet vil sætte fokus på publikumsudvikling med henblik af udvidelse af vores primære brugergruppe og udvikling af nye brugergrupper (de såkaldte ikke-brugere). Publikumsudvikling har til formål at skabe større interesse for museets aktiviteter og udstillinger og øge kendskabet til museet og dermed skabe basis for et stigende besøgstal (både nye besøgende og gentagne besøg). Museet vil øge markedsføringen af museet for at sikre et øget kendskab til museet lokalt såvel som nationalt. Museet bør sikre, at det interesserede publikum har kendskab til museet. Museets rammer er en afgørende del af såvel publikumsudvikling og markedsføring. Museet skal fremstå indbydende og med imødekommende personale. Museet skal få det bedste ud af rammerne og bruge rammerne til at skabe en klar identitet ( det nye i det gamle ). PUBLIKUMSUDVIKLENDE TILTAG fokus på at nå bredere ud til den primære målgruppe fokus på at nå ud til nye målgrupper museets atmosfære (istandsættelse, indretning, formidling) opsøgende arbejde i forhold til foreninger, virksomheder og lignende formidlingstilbud til private, foreninger og virksomheder udleje af lokaler (mødelokale, store sal til mindre foredrag eller sociale arrangementer) udvikling af Klub Samtidskunst (flere medlemmer/større medlemsaktivitete) MARKEDSFØRINGSTILTAG Øget lokal markedsføring (annoncer, flyers, etc.) nye markedsføringsformer (markedsføring gennem tilstedeværelse, nævnelse, el.lign.) personlig markedsføring (kurator) generel markedsføring (museet) yderligere udvikling af markedsføring via sociale medier strategisk annoncering i landsdækkende medier strategisk international annoncering i forbindelse med udstillinger af særlig relevans markedsføringssamarbejde mellem kulturinstitutioner og lignende i Roskilde årskalender og folder grafisk identitet Tiltag i forhold til publikumsudvikling og markedsføring vil blive sat i gang i 2013 og forsætte i 2014 og

12 7. KONKLUSION Med disse tiltag i de kommende 3 år håber museet på at have skabt et godt grundlag for museets fortsatte udvikling og etablering af et nyt Museum for Samtidskunst i nybyggeriet på Skt. Ols Stræde. Museet for Samtidskunst er med sin kunst fremtidens museum. Et nyt museumsbyggeri skal skabe de ideelle rammer for visning af samtidskunsten, så mange af museets kunstværker i højere grad kommer til deres ret med de oplevelser, de indbyder til. 11

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Kvalitetsvurdering af HEART

Kvalitetsvurdering af HEART Kvalitetsvurdering af HEART 2011 0 INDHOLD INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 HEART - HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART... 4 Nøgletal

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018

GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018 GEOPARK ODSHERRED Strategi 2015-2018 Geopark Odsherred - Strategi 2015-2018 Udarbejdet af: Geopark Odsherred - marts 2015 Tekst og tilrettelæggelse: Sekretariatet for Geopark Odsherred Fotos og illustationer:

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Arken Museum for Moderne Kunst

Kvalitetsvurdering af. Arken Museum for Moderne Kunst Kvalitetsvurdering af Arken Museum for Moderne Kunst 2006 Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver og bibliotek 5

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Museumsnummer 0461 Odense November 2006 Indhold 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers målsætning.. 5 3. Organisationsplan..

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Årsrapport 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Marts 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning...

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat.

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117083 Formularens ID: 494 Sendt til: lve@skagensmuseum.dk Sendt: 15-12-2010 13:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

01-07-2013 Afsluttende rapport

01-07-2013 Afsluttende rapport 01-07-2013 Afsluttende rapport Et toårigt samarbejdsprojekt mellem Roskilde Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Litteratursiden.dk om litteraturformidling på nye måder. Projektet er afviklet

Læs mere

ARKENS MISSION STATEMENT

ARKENS MISSION STATEMENT ÅRSRAPPORT 29 ARKENS VISION OG MISSION STATEMENT ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. Utopier

Læs mere