MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSEET FOR SAMTIDSKUNST"

Transkript

1 MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM HANDLINGSPLAN

2 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Museet som sted 3. Det lokale, det nationale og det internationale 4. Museets forpligtigelser: Samling, forskning, formidling 5. Udstillinger, arrangementer, formidling og undervisning 6. Publikumsudvikling og markedsføring 7. Konklusion 1

3 1. INTRODUKTION Med denne handlingsplan skitseres museets aktiviteter i de kommende tre år. Handlingsplanen er en hensigtserklæring og alle projekter er endnu ikke planlagte. Handlingsplanen er formuleret på baggrund af godkendt Visionsstrategi. Museet for Samtidskunst skal manifestere sig som den levende kunsts museum, med den performative kunst som omdrejningspunkt og dette skal løbe som en rød tråd gennem alle museets aktiviteter fra udstillinger til formidling og undervisning, til nyerhvervelser og ikke mindst i museets forskning. Med denne handlingsplans gennemførelse er håbet, at Museet for Samtidskunst kan blive en synlig lokal såvel som national kulturinstitution, som spiller en betydelig rolle i borgernes bevidsthed. Et sted, som viser og formidler den grænsebrydende kunst til et lidt bredere publikum og som et sted, hvor der er mulighed for både oplevelse af og fordybelse i samtidskunstens performative kunstformer. Museet for Samtidskunst skal følge museumsloven og har som følge forpligtigelser i forhold til samling, bevaring, registrering, forskning og formidling (herunder også udstillinger og arrangementer). Museets medarbejdere skal opfylde disse forpligtigelser med faglig stolthed og rettidig omhu og herigennem styrke museets specialiserede position indenfor den performative kunst. Museet for Samtidskunst er fremtidens museum, hvor de nyeste kunstformer kan udfoldes til en voksende offentlighed. 2

4 2. MUSEET SOM STED INDE PÅ MUSEET Museet for Samtidskunst vil i de kommende år forsat være beliggende i Det kgl. Palæ. Det kgl. Palæ vil forsat være den primære ramme om museets udstillinger og aktiviteter. Museumsbygningen skal på den ene side være et sted for oplevelse, handling og deltagelse og på den anden side være et sted for fordybelse, refleksion og formidling. Museet indretter sin første sal til værker fra samlingen. Museets voksende samling har ikke tidligere været vist permanent. Dette giver mulighed for en mere aktiv og kontinuerlig formidling af og forskning i samlingen. Der er dog kun mulighed for at vise en lille del af samlingen Særudstillinger og åben arkiv: Museets stueetage anvendes til særudstillinger og til indretning af et åbent arkiv/ formidlingsrum til museets arkivsamling og formidling af samtidskunst Hørbaren af Mogens Jacobsen installeres i audioteket, hvor der er gode lydforhold (forår 2013) Åbent arkiv etableres i stueetagen (ved siden af boghandlen) (april 2013) Ophængning/installering af samling på museets 1. sal (april 2013) Museets rum skal så vidt muligt kunne anvendes af andre aktører. F.eks. etableres mulighed for foredragssal og mulighed for udlejning af museets store sal Formidlingsrum (portbygningen) tilføjes et mødelokale til internt brug og udlån ISTANDSÆTTELSE Museumsrummene i Det kgl. Palæ er nedslidte, hvorfor der i de kommende 3 år påtænkes en gradvis istandsættelse af udstillings- og funktionsrummene. Den overordnede idé for istandsættelsen er at skabe et museum med en god atmosfære, hvor museet får det bedste ud af sine gamle rum og at de fremstår i god stand. Der er få penge til disse formål, hvorfor istandsættelsen vil ske over tid. Der foretages løbende en overordnet indretning og delvis istandsættelse af museets udstillingsrum Billetsalg/boghandlen istandsættes og genindrettes (januar 2013) Køkken istandsættes (males) og defineres som læse- og opholdsrum (januar 2013) Gangareal istandsættes (gulve afhøvles) (januar 2013) Mobil skiltning i trappeopgang til museumsinformation Særlige faciliteter vil opbygges løbende og ud fra gældende økonomiske forhold (f.eks. fast installeret projektor i museets store sal) MUSEET I BYEN Museet vil fremover arbejde aktivt med sin tilstedeværelse i Roskilde ved at afholde arrangementer i det offentlige rum, i andre institutioner og i samarbejde med andre institutioner og organisationer (se kap. 2). Museets identitet ude skal styrkes af en genkendelig grafisk identitet, som vil være kendetegnet for museets arrangementer ude af huset. Museet skal altid være tydelig som afsender. Museets særudstillinger skal fremover foregå både i og udenfor museet. Museets værker i samlingen kan ligeledes vises udenfor museet. 3

5 Specifikke strategiske tiltag: Særudstillinger, der inddrager byen og evt. byens borgere (første udstilling Henrik Plenge Jakobsen, efterår 2013) Samlingsværker, der vises i andre institutionelle sammenhænge eller hvis muligt i det offentlige rum (i forbindelse med samlingsophængning forår ) Deltagerbaserede kunstnerprojekter med byens borgere Filmvisninger, oplæsninger, performances og koncerter på relevante steder og tidspunkter. DET DIGITALE MUSEUM Museet arbejder i stigende grad på nettet og har etableret den digitale udstillingsplatform Net_Specific. Her vises gruppeudstillinger og soloudstillinger. Museet etablerer desuden en digital version af det åbne arkiv: det digitale arkiv til særlige arkivudstillinger. I 2013 lancerer museet sin nye hjemmeside. Den nye hjemmeside skal udover information indeholde en række formidlingsfeatures og indeholde en digital præsentation af samlingsværker. Planlagte projekter i det digitale museum: Net_Specific (Netportalens Net_Specifics første udstilling) (ultimo 2012-ultimo 2013) Ny hjemmeside og digital præsentation af museets samling (forår 2013) Lomholt Mail Archive (det digitale arkiv, forår 2013) Net_Specific udstillinger i DET NYE MUSEUM Museet for Samtidskunst ønsker at bygge et nyt museum på Skt. Ols Stræde overfor Roskilde Museum. Den nuværende museumsbygning i Det Kgl. Palæ er ikke længere en optimal ramme for arbejdet med samtidskunst pga. lyd, lys og ikke mindst pladsforhold. Museet kan f.eks. kun vise en lille del af sin samling og er ikke velegnet til afholdelse af live arrangementer, pga. museets små rum (for lidt publikumsplads). Mange værker i samlingen vil komme bedre til deres ret i mere moderne rum. Det nye museum skal indrettes til museets formål (jf. Formålsparagraf) og være fleksibelt i forhold til udstillings- og arkivfaciliteter og koncert og performancearrangementer. Det nye museum skal have en klar identitet som selvstændigt kunstmuseum. Museet udarbejder en plan for det nye museum og skal arbejde på at skabe det økonomiske grundlag for en realisering i Behovsbeskrivelse Rumbeskrivelse Projektportefolio Sikring af sted Kontakt til fonde vedr. finansiering Arkitektkonkurrence Klargørelse Byggeri 4

6 3. DET LOKALE, DET NATIONALE OG DET INTERNATIONALE Museet skal styrke sit lokale tilhørsforhold ved udover sin tilstedeværelse i Roskilde at afholde arrangementer uden for museet i forbindelse med særlige lokale, kulturelle satsninger. Museet skal styrke sin nationale særstatus som museum, der arbejder med den performative kunst. Museet har altid haft en international profil i forhold til den kunst, museet arbejder med. Denne internationale profilering skal fastholdes i forhold til samling, forskning og udstillinger. DET LOKALE Museet vil i forbindelse med særlige Roskilde-begivenheder og generelt øge aktiviteter på offentlige steder. Det være sig i det offentlige rum eller i tilgængelige institutioner og virksomheder i Roskilde (jf. Kap 1 Museet i byen ). I forbindelse med Kulturstrøget, Kunstfestival og lignende arrangementer vil museet planlægge særarrangementer. Museet kan inddrage Palæhaven. Museet vil desuden planlægge en række udstillinger og arrangementer, der foregår i og udenfor museet. Dette gøres gennem en række generelle og specifikke tiltag: Styrkelse af det lokale samarbejde med f.eks. andre museer, biblioteker, kunstaktører, Roskilde Festival, Åben Dans, m.fl. Deltagelse i Roskildes kulturdage og kulturarrangementer Deltagelse i Kulturstrøget Arrangementer i det offentlige rum og andre institutioner, f.eks. Gasværket, Roskilde Bibliotek, øvrige museer, Rådhuset, m.m. Deltagelse i Roskildes børn og unge programmer Hvert andet år afholdes ACTS - festival for den levende kunst (2014) DET NATIONALE Museet er et statsanerkendt museum og har derfor nationale forpligtigelser i forhold til samling, forskning og formidling. Museet efterlever krav og anbefalinger fra hh. museumsloven og Kulturstyrelsen, hvilket er en forudsætning for museets eksistens. Museet forsøger til stadighed at artikulere sit virkefelt med den levende kunst som et specialområde, idet ingen andre kunstmuseer varetager dette område. Der arbejdes på en langsigtet strategi for at få sikret dette område og løbende på at etablere særligt tilskudsberretigede projekter indenfor dette felt. I den forbindelse er følgende tiltag etableret: Fortløbende artikulering af museets som specialmuseum Nationale projekter om den performative kunst i samarbejde med universiteter og evt. andre museer med interesse for dette felt (phd.- og forskningssamarbejder) 5

7 Forskningsprojekt om digital bevaring og registrering af flygtig kunst (Phd. projekt ) Opkvalificering af museets forskningskompetencer ( ) Formidling af den performative kunst til børn, unge og voksne Udvidelse af værksamling og arkivsamling af den performative kunst DET INTERNATIONALE I forbindelse med udstillinger og arrangementer efterstræber museet internationale samarbejder. Dette sker f.eks. i forhold til turnerende udstillinger eller samproduktioner af udstillinger og arrangementer. Museet arbejder internationalt i forhold til forskning og tilstræber internationale forskningssamarbejder pga. museets specialområde. Planlagte internationale forsknings- og udstillingssamarbejder: International researchworkshop om performancekunstens bevaring og præsentation med afsluttende seminar ( ) International udstilling Koncept efter Koncept efter Koncept (2014). Samamarbejde med forsker, ph.d. Lars Bang Larsen Nordisk udstilling Kvinder i forbindelse med 100 året for Kvinders valgret (2015). Samarbejde med Universitetet i Trondheim Efter phd-afslutning i 2014 udarbejdes internationalt forskningsprojekt i lydkunst/nye medier 6

8 4. SAMLING OG FORSKNING Samling og forskning er 2 af de museale kerneområder som kræver særlig opmærksomhed. Statens krav til museernes forskning øges i de kommende år, hvorfor man må beramme at afsætte flere ressourcer til forskning. Museet forsker i begreber med relation til samling og producerer forskningsbaserede udstillinger. SAMLING Museet samler på den levende kunst, dvs. flygtige medier så som performance, lydkunst, digital kunst, relationel og deltagerbaseret kunst, m.m.. Det særlige felt betyder også, at museet har et særligt fokus på arkivmateriale. Samlingsstrategi: Museet erhverver fortsat performance- og lydkunstværker og andre performative kunstformer (inkl. digitale). Museet henter støtte til erhvervelser af værker hos Kulturstyrelsen og Ny Carlsbergfondet og hos enkelte andre finansieringsmuligheder. På arkivområdet vil museet fremadrettet være opsøgende i forhold til donationer af arkivmateriale af hh. lyd og performance og andre performative kunstformer, hvor meget dansk materiale slet ikke findes i museale samlinger i Danmark. Et nyt satsningsområde er den deltagerbaserede kunst (participation art), hvor publikum inddrages i kunstværket (ofte i det offentlige rum (evt. i samarbejde med Roskilde festival) (2014) Et nyt satsningsområde i forhold til arkivindsamling vil være teaterperformance (f.eks. Hotel Proforma, Kom de Bagfra, etc.), som pt. ikke er genstand for systematisk indsamling i Danmark. (2015) FORSKNING Museet lancerede i 2010 et overordnet forskningsprogram under titlen Samling/Arkiv, som fokuserer på problemstillinger med præsentation, registrering og bevaring af den flygtige kunst og som også inkluderer væsentlige spørgsmål om copyrights. Museet har pt. et ph.d. stipendium i bevaring og formidling af flygtige medier, som afsluttes i Samling/Arkiv omfatter også forskning i begreber, der relaterer til museets satsningsområde. Museets direktør og inspektør for forskning og samlingsformidling udgør forskningsenheden. Museet samarbejder på forskningsområdet med Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet og vil i fremtiden opsøge universitetssamarbejder på landets universiteter, især relevante institutter på Roskilde Universitet. På performanceområdet samarbejdes der endvidere med internationale aktører fra museer, udstillingssteder samt uddannelsesinstitutioner. Fokusområdet Samling/Arkiv er temmelig omfattende, hvorfor det fortsat vil være overskriften for forskningsområdet i de kommende år. 7

9 Forskningsprojekter: Samling/Arkiv: Grundforskning i den performative kunst i teori og praksis og dens bevarings- og præsentationsforhold ( ) Flygtige kunstformer: Bevaring og formidling. Muligheder for fastholdelse og foregribelse af hukommelsestab (ph.d. stipendium v. Mads Kullberg) Erhvervs-ph.d. i samarbejde med Københavns Universitet ( ) Nyt forskningsprojekt formuleret af samlings- og forskningsinspektør Mads Kullberg efter endt ph.d. indenfor rammerne af museets hovedområde (2015-) 5. UDSTILLINGER, ARRANGEMENTER, FORMIDLING OG UNDERVISNING Formidlingskategorien er mangfoldig og indeholder ud over udstillinger og arrangementer både skriftlig såvel som interaktiv formidling i udstillingsrum og digitalt til museets brugere og ikke-brugere. UDSTILLINGER OG ARRANGEMENTER Udstillinger og arrangementer såvel analoge som digitale er museets primære formidlingsaktiviteter, som understøttes af den skriftlige og oplevelsesbaserede formidling samt den undervisning, der følger museets specialområde og udstillinger. Museet ønsker at nå ud til en bred brugergruppe i sin formidling og dermed skabe et større kendskab til den nyeste kunst og de nyeste kunstformer. I de kommende år vil museet med udstillinger, arrangementer, formidling og undervisning have fokus på: performancekunst lydkunst digitalkunst/digital formidling relationel kunst og deltagerbaseret kunst nye udstillingerformer: herunder live art præsentationer i det offentlige rum, totalperformance i museumsrum, digital udstillingsplatform, m.m. (se detaljeret program, bilag 1) Udover at udstillinger skal skabe en interesse for museets arbejde er de også genstandsfelt for museets forskning og forskningsformidling. 8

10 FORMIDLING OG UNDERVISNING Udstillinger, arrangementer og samling (eller samtidskunst) er et omdrejningspunkt for museets formidling til børn og voksne. Formidlingen i museet rettes mod vores primære brugere: mænd og kvinder i aldersgruppen med mellemlange uddannelser. Undervisningen vil fortsat udbydes bredt, men der rettes særligt opmærksomhed mod udskolingen og gymnasiet. Museet faciliterer p.t. et nationalt brobygningsprojekt mellem museer og læreruddannelser: Learning Museum. Ideen om det lærende museum er et bærende element i museets undervisning og formidling. Øget samarbejde med gymnasier (etablering af gymnasielærernetværk) (2013-) Øget samarbejde med voksenuddannelser (bl.a. Learning Museum ) Fastholdelse af undervisningstilbud til børn og unge Art a la carte: mobil formidlingsenhed, med forskellige muligheder for at tilegne sig viden om den udstillede kunst (2013) Åbent arkiv/formidlingsrum med formidlingsværktøjer om samtidskunst (begrebsligt og specifikt og ved hjælp af tekst samt audiovisuelle medier) (2013) Formidling via museets hjemmeside og digital præsentation af samling suppleret af artikler om samtidskunst og specifikke kunstværker (2013) Formidling af museets kunstværker i Roskilde by (2014-) Folder om relationel æstetik og deltagelse (Skoletjenesten) (2013) Folder om performancekunst (Skoletjenesten) (2014) Samarbejde med Folkeuniversitetet (afholdelse af kursusforløb) Egne foredragsrækker i samarbejde med Folkeuniversitetet i Roskilde Learning Museum - samarbejde mellem læreruddannelser og museer ( ) 9

11 6. PUBLIKUMSUDVIKLING OG MARKEDSFØRING Museet vil sætte fokus på publikumsudvikling med henblik af udvidelse af vores primære brugergruppe og udvikling af nye brugergrupper (de såkaldte ikke-brugere). Publikumsudvikling har til formål at skabe større interesse for museets aktiviteter og udstillinger og øge kendskabet til museet og dermed skabe basis for et stigende besøgstal (både nye besøgende og gentagne besøg). Museet vil øge markedsføringen af museet for at sikre et øget kendskab til museet lokalt såvel som nationalt. Museet bør sikre, at det interesserede publikum har kendskab til museet. Museets rammer er en afgørende del af såvel publikumsudvikling og markedsføring. Museet skal fremstå indbydende og med imødekommende personale. Museet skal få det bedste ud af rammerne og bruge rammerne til at skabe en klar identitet ( det nye i det gamle ). PUBLIKUMSUDVIKLENDE TILTAG fokus på at nå bredere ud til den primære målgruppe fokus på at nå ud til nye målgrupper museets atmosfære (istandsættelse, indretning, formidling) opsøgende arbejde i forhold til foreninger, virksomheder og lignende formidlingstilbud til private, foreninger og virksomheder udleje af lokaler (mødelokale, store sal til mindre foredrag eller sociale arrangementer) udvikling af Klub Samtidskunst (flere medlemmer/større medlemsaktivitete) MARKEDSFØRINGSTILTAG Øget lokal markedsføring (annoncer, flyers, etc.) nye markedsføringsformer (markedsføring gennem tilstedeværelse, nævnelse, el.lign.) personlig markedsføring (kurator) generel markedsføring (museet) yderligere udvikling af markedsføring via sociale medier strategisk annoncering i landsdækkende medier strategisk international annoncering i forbindelse med udstillinger af særlig relevans markedsføringssamarbejde mellem kulturinstitutioner og lignende i Roskilde årskalender og folder grafisk identitet Tiltag i forhold til publikumsudvikling og markedsføring vil blive sat i gang i 2013 og forsætte i 2014 og

12 7. KONKLUSION Med disse tiltag i de kommende 3 år håber museet på at have skabt et godt grundlag for museets fortsatte udvikling og etablering af et nyt Museum for Samtidskunst i nybyggeriet på Skt. Ols Stræde. Museet for Samtidskunst er med sin kunst fremtidens museum. Et nyt museumsbyggeri skal skabe de ideelle rammer for visning af samtidskunsten, så mange af museets kunstværker i højere grad kommer til deres ret med de oplevelser, de indbyder til. 11

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

En Kunsthal for fremtiden: Kunsthal Charlottenborg 3.0

En Kunsthal for fremtiden: Kunsthal Charlottenborg 3.0 En Kunsthal for fremtiden: Kunsthal Charlottenborg 3.0 En Kunsthal for fremtiden: Kunsthal Charlottenborg 3.0 2015-18. Vision og Mission: Vision At være centrum for formidling af dansk og international

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Unges brug og ikke-brug af museer Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Hvorfor er der såmeget fokus i dansk kulturpolitik påden sværeste gruppe af museumsbrugere?

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Frederiksbergmuseerne søger hermed Frederiksberg Kommune om øget driftsbevilling; 1.1 mio. kr. til hhv. efterlevelse af museumslovens krav og

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Kulturafdelingen, 18. august 2015.

Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen fremsender supplerende oplysninger vedr. dele af udtalelserne fra MED udvalget på Museum Horsens vedr. museumsanalyse og forslag til museumspolitik.

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2020 Indhold Opsummering..................................... 3 en: HISTORIEN er OVERALT............... 4 Mission............................................

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet AFRAPPORTERING: Thorvaldsens Museum har i perioden september 2011 til marts 2012 gennemført projektet Bruger-talks skal lære museet om formidling af Regin, hvor to nye former for digital formidling af

Læs mere

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling'

Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Bilag til ansøgningsskema for 'Produktion, udstilling og formidling' Dette bilag består af 3 dele, som skal udfyldes: Del 1: Projektbeskrivelse Del 2: Budget Del 3: Finansiering PROJEKTBESKRIVELSE Titel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2015

FORMANDENS BERETNING 2015 FORMANDENS BERETNING 2015 Tiden ikke bare går stærkt - den løber afsted. Og det skyldes jo heldigvis oftest, at der sker så meget interessant dag efter dag, at man helt glemmer tiden. Ihvertfald føler

Læs mere

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

På KØS kommer eleverne bag om kunsten På KØS kommer eleverne bag om kunsten I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

BILAG 1 BILAG 1. Samtale med direktør for Museet for Samtidskunst Sanne Kofod Olsen. 5. april 2013. Medvirkende: S: Sanne Kofod Olsen L: Louise M: My

BILAG 1 BILAG 1. Samtale med direktør for Museet for Samtidskunst Sanne Kofod Olsen. 5. april 2013. Medvirkende: S: Sanne Kofod Olsen L: Louise M: My Samtale med direktør for Museet for Samtidskunst Sanne Kofod Olsen. 5. april 2013 Medvirkende: S: Sanne Kofod Olsen L: Louise M: My L: Vi tænker vi lige først vil lave et lille oplæg. S: Ja det er fint,

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Om kunstmuseer og den igangværende sammenlægning mellem Vestsjællands Kunstmuseum og

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

Projekter og handleplaner for kommunikation og markedsføring 2015-2018

Projekter og handleplaner for kommunikation og markedsføring 2015-2018 Projekter og handleplaner for kommunikation og markedsføring 2015-2018 Hjemmesider, mobilsites og apps Emne: Hjemmesider for Museum Sydøstdanmark, Næstved Museum, Køge Museum, Stege Museum og Danmarks

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

nmlkji nmlkj 26509 MSK Museet for Samtidskunst sannekol@samtidskunst.dk Stændertorvet 3D 4000 Roskilde Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 26509 MSK Museet for Samtidskunst sannekol@samtidskunst.dk Stændertorvet 3D 4000 Roskilde Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117065 Formularens ID: 494 Sendt til: sannekol@samtidskunst.dk Sendt: 15-12-2010 12:52 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Notater fra kultur workshoppen d

Notater fra kultur workshoppen d Notater fra kultur workshoppen d. 12092016 Nedenstående er de følgende resultater fra kultur workshoppen samt billeder fra plancerne. Fællesskab på tværs Der skal være fælles synlighed på tværs af kommunen,

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2012-13 FOU Alm.del Bilag 83, UPN Alm.del Bilag 113 Offentligt PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER,

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Aalborg Airport Hotel

Aalborg Airport Hotel Aalborg Airport Hotel Velkommen til Aalborg Airport Hotel! Introduktion Aalborg Airport Hotel slog dørene op den 1. oktober 2014 til et helt nyt og top moderne hotel. Hotellet ligger tæt på Aalborg Lufthavn

Læs mere