MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSEET FOR SAMTIDSKUNST"

Transkript

1 MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM HANDLINGSPLAN

2 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Museet som sted 3. Det lokale, det nationale og det internationale 4. Museets forpligtigelser: Samling, forskning, formidling 5. Udstillinger, arrangementer, formidling og undervisning 6. Publikumsudvikling og markedsføring 7. Konklusion 1

3 1. INTRODUKTION Med denne handlingsplan skitseres museets aktiviteter i de kommende tre år. Handlingsplanen er en hensigtserklæring og alle projekter er endnu ikke planlagte. Handlingsplanen er formuleret på baggrund af godkendt Visionsstrategi. Museet for Samtidskunst skal manifestere sig som den levende kunsts museum, med den performative kunst som omdrejningspunkt og dette skal løbe som en rød tråd gennem alle museets aktiviteter fra udstillinger til formidling og undervisning, til nyerhvervelser og ikke mindst i museets forskning. Med denne handlingsplans gennemførelse er håbet, at Museet for Samtidskunst kan blive en synlig lokal såvel som national kulturinstitution, som spiller en betydelig rolle i borgernes bevidsthed. Et sted, som viser og formidler den grænsebrydende kunst til et lidt bredere publikum og som et sted, hvor der er mulighed for både oplevelse af og fordybelse i samtidskunstens performative kunstformer. Museet for Samtidskunst skal følge museumsloven og har som følge forpligtigelser i forhold til samling, bevaring, registrering, forskning og formidling (herunder også udstillinger og arrangementer). Museets medarbejdere skal opfylde disse forpligtigelser med faglig stolthed og rettidig omhu og herigennem styrke museets specialiserede position indenfor den performative kunst. Museet for Samtidskunst er fremtidens museum, hvor de nyeste kunstformer kan udfoldes til en voksende offentlighed. 2

4 2. MUSEET SOM STED INDE PÅ MUSEET Museet for Samtidskunst vil i de kommende år forsat være beliggende i Det kgl. Palæ. Det kgl. Palæ vil forsat være den primære ramme om museets udstillinger og aktiviteter. Museumsbygningen skal på den ene side være et sted for oplevelse, handling og deltagelse og på den anden side være et sted for fordybelse, refleksion og formidling. Museet indretter sin første sal til værker fra samlingen. Museets voksende samling har ikke tidligere været vist permanent. Dette giver mulighed for en mere aktiv og kontinuerlig formidling af og forskning i samlingen. Der er dog kun mulighed for at vise en lille del af samlingen Særudstillinger og åben arkiv: Museets stueetage anvendes til særudstillinger og til indretning af et åbent arkiv/ formidlingsrum til museets arkivsamling og formidling af samtidskunst Hørbaren af Mogens Jacobsen installeres i audioteket, hvor der er gode lydforhold (forår 2013) Åbent arkiv etableres i stueetagen (ved siden af boghandlen) (april 2013) Ophængning/installering af samling på museets 1. sal (april 2013) Museets rum skal så vidt muligt kunne anvendes af andre aktører. F.eks. etableres mulighed for foredragssal og mulighed for udlejning af museets store sal Formidlingsrum (portbygningen) tilføjes et mødelokale til internt brug og udlån ISTANDSÆTTELSE Museumsrummene i Det kgl. Palæ er nedslidte, hvorfor der i de kommende 3 år påtænkes en gradvis istandsættelse af udstillings- og funktionsrummene. Den overordnede idé for istandsættelsen er at skabe et museum med en god atmosfære, hvor museet får det bedste ud af sine gamle rum og at de fremstår i god stand. Der er få penge til disse formål, hvorfor istandsættelsen vil ske over tid. Der foretages løbende en overordnet indretning og delvis istandsættelse af museets udstillingsrum Billetsalg/boghandlen istandsættes og genindrettes (januar 2013) Køkken istandsættes (males) og defineres som læse- og opholdsrum (januar 2013) Gangareal istandsættes (gulve afhøvles) (januar 2013) Mobil skiltning i trappeopgang til museumsinformation Særlige faciliteter vil opbygges løbende og ud fra gældende økonomiske forhold (f.eks. fast installeret projektor i museets store sal) MUSEET I BYEN Museet vil fremover arbejde aktivt med sin tilstedeværelse i Roskilde ved at afholde arrangementer i det offentlige rum, i andre institutioner og i samarbejde med andre institutioner og organisationer (se kap. 2). Museets identitet ude skal styrkes af en genkendelig grafisk identitet, som vil være kendetegnet for museets arrangementer ude af huset. Museet skal altid være tydelig som afsender. Museets særudstillinger skal fremover foregå både i og udenfor museet. Museets værker i samlingen kan ligeledes vises udenfor museet. 3

5 Specifikke strategiske tiltag: Særudstillinger, der inddrager byen og evt. byens borgere (første udstilling Henrik Plenge Jakobsen, efterår 2013) Samlingsværker, der vises i andre institutionelle sammenhænge eller hvis muligt i det offentlige rum (i forbindelse med samlingsophængning forår ) Deltagerbaserede kunstnerprojekter med byens borgere Filmvisninger, oplæsninger, performances og koncerter på relevante steder og tidspunkter. DET DIGITALE MUSEUM Museet arbejder i stigende grad på nettet og har etableret den digitale udstillingsplatform Net_Specific. Her vises gruppeudstillinger og soloudstillinger. Museet etablerer desuden en digital version af det åbne arkiv: det digitale arkiv til særlige arkivudstillinger. I 2013 lancerer museet sin nye hjemmeside. Den nye hjemmeside skal udover information indeholde en række formidlingsfeatures og indeholde en digital præsentation af samlingsværker. Planlagte projekter i det digitale museum: Net_Specific (Netportalens Net_Specifics første udstilling) (ultimo 2012-ultimo 2013) Ny hjemmeside og digital præsentation af museets samling (forår 2013) Lomholt Mail Archive (det digitale arkiv, forår 2013) Net_Specific udstillinger i DET NYE MUSEUM Museet for Samtidskunst ønsker at bygge et nyt museum på Skt. Ols Stræde overfor Roskilde Museum. Den nuværende museumsbygning i Det Kgl. Palæ er ikke længere en optimal ramme for arbejdet med samtidskunst pga. lyd, lys og ikke mindst pladsforhold. Museet kan f.eks. kun vise en lille del af sin samling og er ikke velegnet til afholdelse af live arrangementer, pga. museets små rum (for lidt publikumsplads). Mange værker i samlingen vil komme bedre til deres ret i mere moderne rum. Det nye museum skal indrettes til museets formål (jf. Formålsparagraf) og være fleksibelt i forhold til udstillings- og arkivfaciliteter og koncert og performancearrangementer. Det nye museum skal have en klar identitet som selvstændigt kunstmuseum. Museet udarbejder en plan for det nye museum og skal arbejde på at skabe det økonomiske grundlag for en realisering i Behovsbeskrivelse Rumbeskrivelse Projektportefolio Sikring af sted Kontakt til fonde vedr. finansiering Arkitektkonkurrence Klargørelse Byggeri 4

6 3. DET LOKALE, DET NATIONALE OG DET INTERNATIONALE Museet skal styrke sit lokale tilhørsforhold ved udover sin tilstedeværelse i Roskilde at afholde arrangementer uden for museet i forbindelse med særlige lokale, kulturelle satsninger. Museet skal styrke sin nationale særstatus som museum, der arbejder med den performative kunst. Museet har altid haft en international profil i forhold til den kunst, museet arbejder med. Denne internationale profilering skal fastholdes i forhold til samling, forskning og udstillinger. DET LOKALE Museet vil i forbindelse med særlige Roskilde-begivenheder og generelt øge aktiviteter på offentlige steder. Det være sig i det offentlige rum eller i tilgængelige institutioner og virksomheder i Roskilde (jf. Kap 1 Museet i byen ). I forbindelse med Kulturstrøget, Kunstfestival og lignende arrangementer vil museet planlægge særarrangementer. Museet kan inddrage Palæhaven. Museet vil desuden planlægge en række udstillinger og arrangementer, der foregår i og udenfor museet. Dette gøres gennem en række generelle og specifikke tiltag: Styrkelse af det lokale samarbejde med f.eks. andre museer, biblioteker, kunstaktører, Roskilde Festival, Åben Dans, m.fl. Deltagelse i Roskildes kulturdage og kulturarrangementer Deltagelse i Kulturstrøget Arrangementer i det offentlige rum og andre institutioner, f.eks. Gasværket, Roskilde Bibliotek, øvrige museer, Rådhuset, m.m. Deltagelse i Roskildes børn og unge programmer Hvert andet år afholdes ACTS - festival for den levende kunst (2014) DET NATIONALE Museet er et statsanerkendt museum og har derfor nationale forpligtigelser i forhold til samling, forskning og formidling. Museet efterlever krav og anbefalinger fra hh. museumsloven og Kulturstyrelsen, hvilket er en forudsætning for museets eksistens. Museet forsøger til stadighed at artikulere sit virkefelt med den levende kunst som et specialområde, idet ingen andre kunstmuseer varetager dette område. Der arbejdes på en langsigtet strategi for at få sikret dette område og løbende på at etablere særligt tilskudsberretigede projekter indenfor dette felt. I den forbindelse er følgende tiltag etableret: Fortløbende artikulering af museets som specialmuseum Nationale projekter om den performative kunst i samarbejde med universiteter og evt. andre museer med interesse for dette felt (phd.- og forskningssamarbejder) 5

7 Forskningsprojekt om digital bevaring og registrering af flygtig kunst (Phd. projekt ) Opkvalificering af museets forskningskompetencer ( ) Formidling af den performative kunst til børn, unge og voksne Udvidelse af værksamling og arkivsamling af den performative kunst DET INTERNATIONALE I forbindelse med udstillinger og arrangementer efterstræber museet internationale samarbejder. Dette sker f.eks. i forhold til turnerende udstillinger eller samproduktioner af udstillinger og arrangementer. Museet arbejder internationalt i forhold til forskning og tilstræber internationale forskningssamarbejder pga. museets specialområde. Planlagte internationale forsknings- og udstillingssamarbejder: International researchworkshop om performancekunstens bevaring og præsentation med afsluttende seminar ( ) International udstilling Koncept efter Koncept efter Koncept (2014). Samamarbejde med forsker, ph.d. Lars Bang Larsen Nordisk udstilling Kvinder i forbindelse med 100 året for Kvinders valgret (2015). Samarbejde med Universitetet i Trondheim Efter phd-afslutning i 2014 udarbejdes internationalt forskningsprojekt i lydkunst/nye medier 6

8 4. SAMLING OG FORSKNING Samling og forskning er 2 af de museale kerneområder som kræver særlig opmærksomhed. Statens krav til museernes forskning øges i de kommende år, hvorfor man må beramme at afsætte flere ressourcer til forskning. Museet forsker i begreber med relation til samling og producerer forskningsbaserede udstillinger. SAMLING Museet samler på den levende kunst, dvs. flygtige medier så som performance, lydkunst, digital kunst, relationel og deltagerbaseret kunst, m.m.. Det særlige felt betyder også, at museet har et særligt fokus på arkivmateriale. Samlingsstrategi: Museet erhverver fortsat performance- og lydkunstværker og andre performative kunstformer (inkl. digitale). Museet henter støtte til erhvervelser af værker hos Kulturstyrelsen og Ny Carlsbergfondet og hos enkelte andre finansieringsmuligheder. På arkivområdet vil museet fremadrettet være opsøgende i forhold til donationer af arkivmateriale af hh. lyd og performance og andre performative kunstformer, hvor meget dansk materiale slet ikke findes i museale samlinger i Danmark. Et nyt satsningsområde er den deltagerbaserede kunst (participation art), hvor publikum inddrages i kunstværket (ofte i det offentlige rum (evt. i samarbejde med Roskilde festival) (2014) Et nyt satsningsområde i forhold til arkivindsamling vil være teaterperformance (f.eks. Hotel Proforma, Kom de Bagfra, etc.), som pt. ikke er genstand for systematisk indsamling i Danmark. (2015) FORSKNING Museet lancerede i 2010 et overordnet forskningsprogram under titlen Samling/Arkiv, som fokuserer på problemstillinger med præsentation, registrering og bevaring af den flygtige kunst og som også inkluderer væsentlige spørgsmål om copyrights. Museet har pt. et ph.d. stipendium i bevaring og formidling af flygtige medier, som afsluttes i Samling/Arkiv omfatter også forskning i begreber, der relaterer til museets satsningsområde. Museets direktør og inspektør for forskning og samlingsformidling udgør forskningsenheden. Museet samarbejder på forskningsområdet med Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet og vil i fremtiden opsøge universitetssamarbejder på landets universiteter, især relevante institutter på Roskilde Universitet. På performanceområdet samarbejdes der endvidere med internationale aktører fra museer, udstillingssteder samt uddannelsesinstitutioner. Fokusområdet Samling/Arkiv er temmelig omfattende, hvorfor det fortsat vil være overskriften for forskningsområdet i de kommende år. 7

9 Forskningsprojekter: Samling/Arkiv: Grundforskning i den performative kunst i teori og praksis og dens bevarings- og præsentationsforhold ( ) Flygtige kunstformer: Bevaring og formidling. Muligheder for fastholdelse og foregribelse af hukommelsestab (ph.d. stipendium v. Mads Kullberg) Erhvervs-ph.d. i samarbejde med Københavns Universitet ( ) Nyt forskningsprojekt formuleret af samlings- og forskningsinspektør Mads Kullberg efter endt ph.d. indenfor rammerne af museets hovedområde (2015-) 5. UDSTILLINGER, ARRANGEMENTER, FORMIDLING OG UNDERVISNING Formidlingskategorien er mangfoldig og indeholder ud over udstillinger og arrangementer både skriftlig såvel som interaktiv formidling i udstillingsrum og digitalt til museets brugere og ikke-brugere. UDSTILLINGER OG ARRANGEMENTER Udstillinger og arrangementer såvel analoge som digitale er museets primære formidlingsaktiviteter, som understøttes af den skriftlige og oplevelsesbaserede formidling samt den undervisning, der følger museets specialområde og udstillinger. Museet ønsker at nå ud til en bred brugergruppe i sin formidling og dermed skabe et større kendskab til den nyeste kunst og de nyeste kunstformer. I de kommende år vil museet med udstillinger, arrangementer, formidling og undervisning have fokus på: performancekunst lydkunst digitalkunst/digital formidling relationel kunst og deltagerbaseret kunst nye udstillingerformer: herunder live art præsentationer i det offentlige rum, totalperformance i museumsrum, digital udstillingsplatform, m.m. (se detaljeret program, bilag 1) Udover at udstillinger skal skabe en interesse for museets arbejde er de også genstandsfelt for museets forskning og forskningsformidling. 8

10 FORMIDLING OG UNDERVISNING Udstillinger, arrangementer og samling (eller samtidskunst) er et omdrejningspunkt for museets formidling til børn og voksne. Formidlingen i museet rettes mod vores primære brugere: mænd og kvinder i aldersgruppen med mellemlange uddannelser. Undervisningen vil fortsat udbydes bredt, men der rettes særligt opmærksomhed mod udskolingen og gymnasiet. Museet faciliterer p.t. et nationalt brobygningsprojekt mellem museer og læreruddannelser: Learning Museum. Ideen om det lærende museum er et bærende element i museets undervisning og formidling. Øget samarbejde med gymnasier (etablering af gymnasielærernetværk) (2013-) Øget samarbejde med voksenuddannelser (bl.a. Learning Museum ) Fastholdelse af undervisningstilbud til børn og unge Art a la carte: mobil formidlingsenhed, med forskellige muligheder for at tilegne sig viden om den udstillede kunst (2013) Åbent arkiv/formidlingsrum med formidlingsværktøjer om samtidskunst (begrebsligt og specifikt og ved hjælp af tekst samt audiovisuelle medier) (2013) Formidling via museets hjemmeside og digital præsentation af samling suppleret af artikler om samtidskunst og specifikke kunstværker (2013) Formidling af museets kunstværker i Roskilde by (2014-) Folder om relationel æstetik og deltagelse (Skoletjenesten) (2013) Folder om performancekunst (Skoletjenesten) (2014) Samarbejde med Folkeuniversitetet (afholdelse af kursusforløb) Egne foredragsrækker i samarbejde med Folkeuniversitetet i Roskilde Learning Museum - samarbejde mellem læreruddannelser og museer ( ) 9

11 6. PUBLIKUMSUDVIKLING OG MARKEDSFØRING Museet vil sætte fokus på publikumsudvikling med henblik af udvidelse af vores primære brugergruppe og udvikling af nye brugergrupper (de såkaldte ikke-brugere). Publikumsudvikling har til formål at skabe større interesse for museets aktiviteter og udstillinger og øge kendskabet til museet og dermed skabe basis for et stigende besøgstal (både nye besøgende og gentagne besøg). Museet vil øge markedsføringen af museet for at sikre et øget kendskab til museet lokalt såvel som nationalt. Museet bør sikre, at det interesserede publikum har kendskab til museet. Museets rammer er en afgørende del af såvel publikumsudvikling og markedsføring. Museet skal fremstå indbydende og med imødekommende personale. Museet skal få det bedste ud af rammerne og bruge rammerne til at skabe en klar identitet ( det nye i det gamle ). PUBLIKUMSUDVIKLENDE TILTAG fokus på at nå bredere ud til den primære målgruppe fokus på at nå ud til nye målgrupper museets atmosfære (istandsættelse, indretning, formidling) opsøgende arbejde i forhold til foreninger, virksomheder og lignende formidlingstilbud til private, foreninger og virksomheder udleje af lokaler (mødelokale, store sal til mindre foredrag eller sociale arrangementer) udvikling af Klub Samtidskunst (flere medlemmer/større medlemsaktivitete) MARKEDSFØRINGSTILTAG Øget lokal markedsføring (annoncer, flyers, etc.) nye markedsføringsformer (markedsføring gennem tilstedeværelse, nævnelse, el.lign.) personlig markedsføring (kurator) generel markedsføring (museet) yderligere udvikling af markedsføring via sociale medier strategisk annoncering i landsdækkende medier strategisk international annoncering i forbindelse med udstillinger af særlig relevans markedsføringssamarbejde mellem kulturinstitutioner og lignende i Roskilde årskalender og folder grafisk identitet Tiltag i forhold til publikumsudvikling og markedsføring vil blive sat i gang i 2013 og forsætte i 2014 og

12 7. KONKLUSION Med disse tiltag i de kommende 3 år håber museet på at have skabt et godt grundlag for museets fortsatte udvikling og etablering af et nyt Museum for Samtidskunst i nybyggeriet på Skt. Ols Stræde. Museet for Samtidskunst er med sin kunst fremtidens museum. Et nyt museumsbyggeri skal skabe de ideelle rammer for visning af samtidskunsten, så mange af museets kunstværker i højere grad kommer til deres ret med de oplevelser, de indbyder til. 11

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Dansk museumsforskning: status og tendenser

Dansk museumsforskning: status og tendenser RIKKE VILLADSEN OG KIRSTEN DROTNER Dansk museumsforskning: status og tendenser INDHOLD Resumé side 2 Baggrund og fokus side 2 Datagrundlag side 3 Hvem er museumsforskerne side 3 Forskningsprojekternes

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Program DELTAGERISME. Seminar om kunst, subjektivitet og viden i en deltagelseskultur

Program DELTAGERISME. Seminar om kunst, subjektivitet og viden i en deltagelseskultur Program DELTAGERISME Seminar om kunst, subjektivitet og viden i en deltagelseskultur DELTAGERISME Seminar om kunst, subjektivitet og viden i en deltagelseskultur Tid: Fredag d. 19.06.15 kl. 9.30-16.15

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research Hvad gør de i Republikken, LYNfabrikken, the Hub og Spinderihallerne? //INDHOLD /Hvem er de? /Brugerne /Optagelse /Faciliteter /Aktiviteter /Identitet /Hvad kendetegner et vellykket iværksætterhus? /HVEM

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere