Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglærerkonference 29. og 30. april 2013"

Transkript

1 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej Vejle Mandag den 29. april faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse af den nye digitale murergrundbog. De mødte op kl og fik et eftersigende godt og grundigt indblik i brug af bogen. Kl Kl Bød formand for fællesudvalget Henning Østergaard velkommen og lagde op til 2 spændende dag, med masser af gode debatter omkring vores fag. Nyt fra Fællesudvalget Erik Fog informerede med baggrund i statistikkerne fra UVM, om den tilbagegang, der i de senere år har været inden for murerfaget, og i det hele taget inden for byggebranchen. [1]

2 Flere gjorde opmærksom på at der er behov for en kampagne for at få flere elever ind i faget. Læs statistikker her Kl Energiprojekt CAP Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen fra SBI gennemgik rapporten fra det nyligt afsluttede CAP projekt omkring energikompetencer i byggesektorens erhvervsuddannelser. Læs rapporten her! DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2013/Maj/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF13/ %20SBi%20rapport%20Energikompetencer.ashx KL Murerbogen som I-bog Heidi Parsberg, redaktør på Erhvervsskolernes Forlag, gennemgik papir bogen og de nye tiltag der er foretaget omkring hele bogen. Herunder at der har været en læsevejleder med under hele processen, for på den måde, at gøre den mere tilgængelig for vores elever. Bogen er nu en sammensmeltning af Murerbogen og den gamle Materialelærebog. Herefter gennemgik Karin Eckersberg den digitale bog. I-bogen og papirbogen ligger nu i bogpakken og skal udleveres til eleverne. I-bogen med et 4 årigt abonnement. Vi glæder os til at få nogle tilbagemeldinger på både I-bogen og papirbogen, både fra elever og faglærere. [2]

3 Kl Ny mureruddannelse - Bekendtgørelsen - Uddannelsesordningen Der blev lagt op til debat og udveksling af erfaringer i forhold til en implementering af den nye uddannelse, specielt i forhold til de 8 ugers valgfri specialefag og de fem specialer. Her er gengivet de svar der kom fra de enkelte grupper. Spørgsmål 1. Hvad skal der til for at du, kan påtage dig rollen som ambassadør for en implementering af den nye bekendtgørelse og uddannelsesordning på din skole. Nedenstående tre punkter kan inddrages i dine overvejelser? Faldende elevtal Nye arbejdsområder Fornyelse og innovation Svar: Et massivt reklamefremstød for mureruddannelsen, så elevernes evner og motivation forøges. Virksomhederne ønsker en mere projektorienteret uddannelse og må derfor tage ansvar for uddannelsen og opbygning af et positivt image for faget. Udvikling af grundforløbsprojekterne som basis for det efterfølgende hovedforløb. Skolens ledelse har et ansvar sammen med afdelingen om at melde ud til virksomhederne. Kan være med til at sælge uddannelsen (det er spændende). Hurtig opsamling af den gode historie (videre formidling). En interessant film der fanger. Undervisningsfilm til censorer og LUU. Lærerne skal klædes godt på til opgaven. Hvordan håndterer vi progressionen i de valgfri speciale fag (2 uger), set i forhold til korte uddannelsesaftaler. Selvevaluerende opgaver således at faglærerne ikke drukner. Arbejde på tværs af fagene. Klyngearbejde i indgangen. [3]

4 Samarbejde på tværs af skoler pga. de fem specialer. Vidensdeling og mere inddragelse af faglærerne. Rejsende ambassadører som kan formidle omkring implementeringen. Opsøgende arbejde for at få uddannelsesaftaler, og som retter sig specifikt til opgaven Projektopgaven udrulles til alle, lig med tømrernes svendeprøve. Dette kan være et stort plus for de svage elever. Diskuterede firmaprojekt. Vil eleven ikke bare vælge det projekt der ligger klar. Firmaprojektet kan være trygt for eleven, da den er kendt i forvejen. Spørgsmål 2 Hvordan gør man det praktisk muligt at gennemføre undervisning, hvor man skal understøtte flere valgfri specialefag sideløbende. Lærerrollen Materialeindkøb Fysiske rammer Evaluering [4]

5 Svar: Undervisningsmateriale der er selvinstruerende Fysiske rammer hvor der er adgang til IT og praktik sideløbende. Evt. bærbar PC til alle elever og adgang til lokaler. De rigtige faciliteter skal være til stede og lederne skal være indstillet på at løse opgaven. De valgfri specialefag skal være valgt af elev og mester forud for at skoleophold. Evaluering af projektformen, hvor mester inviteres til en projektfremlæggelse og fremlægning for klassen. Gør brug af konsulenter. Undervisningsmaterialet skal være helt i top. De gode eksempler skal frem. Eleverne skal være engageret. Virksomhederne skal være med i processen. Vejledning i lærerollen bliver nødvendig. Eleven skal igennem et forløb der passer til den enkeltes standpunkt i firmaet og på skolen. Flere lærere på hvert hovedforløb (dyr løsning). Samarbejde mellem skoler. Låne lærere fra hinanden, som er specialiseret inden for flere områder. [5]

6 Spørgsmål 3 Hvordan får man det optimale ud af de muligheder en projektsvendeprøve giver og samtidig sikrer, at eleverne får en seriøs og retfærdig afslutning på deres uddannelse. Valg af specialefag Vejledning Økonomi Evaluering Svar: Det kræver god instruktion og forberedelse fra lærerne, og hermed et stort tidsforbrug. Det kræver samtidig en god forberedelse fra sensorernes side. Ved at integrere opgaver i tidligere skoleophold trænes eleverne i opgaver omfang niveau. Eventuel uddannelse af LUU er. Økonomiske ressourcer fastlægges i omfang og størrelse på opgaven. Ved at træne elverne i det helt fra grundforløbet. Censorerne skal være uddannede og kunne stille de relevante spørgsmål. Skal vægtningen være den samme i hele landet i forhold til bedømmelsen? Suppler med AMU kurser i forhold til at gøre de specialiserede brede og de brede specialiserede. Kombiner efteruddannelsen med de valgfri specialefag det vil sige både EUD hovedforløb og åbent værksted med AMU mål. LUU uddannes, således at de kan varetage censorforpligtigelser, i forhold til projektsvendeprøven. Specialekriterier (bedømmelseskriterier) i forhold til specialerne. [6]

7 Kl Spændende og inspirerende indlæg Sanne Søndergaard gav sit bud på, hvad der foregår oppe i hovederne på de unge i dag. Konklusionen må være at de ting som de unge koncentrere sig om, ikke er de samme som da vi andre var unge. Men der foregår nok lige så meget oppe i hovedet som der gjorde på os, og det er nok det, der er med til at gøre det er svært for de unge at koncentrere sig. [7]

8 Tirsdag den 30. april 2013 Kl Evaluering svendeprøven forår 2013 v/ Lærebogsudvalget Umiddelbart var der tilfredshed med svendeprøven, både omfang og sværhedsgrad. Et enkelt spørgsmål var der dog kritik af. Det var spørgsmålet omkring stillads. Det var for kompliceret og tog for lang tid i forhold til det eleverne har lært. Og så måtte vi konstatere at eleverne ikke har lært noget omkring skorsten stilladser. Fremover opfordrer vi de faglærere som underviser på stilladsområdet at fremsende relevante spørgsmål som kan anvendes i en fremtidig svendeprøve. Der var i forbindelse med denne svendeprøve IT-problemer, og flere af lærerne gjorde opmærksom på, at det stressede eleverne, og det var langt fra optimalt, når eleverne i forvejen var nervøse i forbindelse med at løse opgaven. Erik Fog gjorde opmærksom på at der arbejdes på at disse problemer ikke opstår ved de fremtidige svendeprøver. Og lærebogsudvalget allerede har gjort sig nogle overvejelser omkring hvordan problemerne kan løses. Kl Det fugeløse murværk v/carsten Linkhusen EUC Nord Det er spændende at se andre former for overflader end den traditionelle. Carsten har arbejdet med et projekt som viser de mange muligheder der inden for tegl. Vi må håbe at fremtiden vil vise at tegl stadig er et produkt som folk vil vælge. Dette projekt kan være med til at inspirere og vise omverdenen, hvad tegl også kan bruges til. [8]

9 Hermed links til projektet https://www.dropbox.com/sh/c8glfe4glj5hb6l/iqox_nk04v Kl VM Leipzig - DM Ålborg v/ Erik Fog Larsen. Der er nu kun ca. 2 måneder til det går løs i Leipzig. Der trænes på livet løs op til dette VM. Både mureren og flisemureren er begge opsatte på at gøre en god figur ved de kommende verdensmesterskaber. De har nu begge vundet det Nordiske mesterskab, og her vist at de sagtens kan begå sig i konkurrence med andre lande. Mathias har deltaget i de engelske udtagelses konkurrencer, og her kæmpet sig til en flot 2. plads. DM 2014 er nu også på plads og Ålborg er sat på den anden ende for at leve op til både Odense og Århus. Den 8. maj afholdes der møde mellem murerskolerne, omkring DM, lokalkonkurrencer og regions konkurrencer. Læs mere om DM på [9]

10 11.45 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Rasmus Zier Bro fra Byggeriets Uddannelser pointerede at det fremover er åbent værksted, der er den gængse måde at afholde efteruddannelse på. Det er undtagelsen at der kan samles et helt hold på, for eksempel 14 kursister, til et ugeeller 14-dages kursus. Læs mere om projektet åben værksted her. Kl Frokost og afslutning [10]

MURERFAGET I BEVÆGELSE

MURERFAGET I BEVÆGELSE MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL Erik Fog MURERFAGET I BEVÆGELSE et innovationsprojekt FORLAGET TEGL MURERFAGET I BEVÆGELSE ET INNOVATIONSPROJEKT 1. udgave, 1. oplag, april 2007

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne

Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne Redegørelse om Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne April 2009 Byggeriets Uddannelser Der er i efterår 08 og forår 09 gennemført en besøgsrunde på samtlige tekniske skoler, der udbyder de uddannelser

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel

Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel Maj 2014 Erfaringsopsamling fra det første stilladskursus i et fængsel med virksomheden FA Stillads og High:five Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel INDHOLD Kort om stilladskurset 3 Før kursusstart

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse Projektnr: 129602 Projektansvarlig: Mette Abildgaard 1. Indledning Vordingborg Gymnasium er et provinsgymnasium og har et meget

Læs mere

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD:

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: BILAG 1 Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: Input fra Gruppe 2, bestående af UG 2 - Smede og svejseteknik, UU Svejse-, skibsbygning-og støberiindustri, UU Plastindustri, UU Produktør

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

AMU 03: Den tværgående udviklingspulje. Levering af kompetencer direkte til virksomhedens medarbejdere, hvor fjernundervisning indgår i leverancen

AMU 03: Den tværgående udviklingspulje. Levering af kompetencer direkte til virksomhedens medarbejdere, hvor fjernundervisning indgår i leverancen AMU 03: Den tværgående udviklingspulje Levering af kompetencer direkte til virksomhedens medarbejdere, hvor fjernundervisning indgår i leverancen Projekt nr. 2003-2834-0072 Afsluttende rapport April 2005

Læs mere

Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT

Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT TEC Teknisk Erhvervsskole Center Jette Egeskov Nossell (red.) Peter Bombæk Olsen Juni 2011 Indhold Indledning...

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2014 Indhold 1. Opnåede er i og målsætning for 2014-2015... 3 1.1 Skolens begrundelse for evt. at revidere let for 2014... 4 2. Overordnet beskrivelse og analyse af

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Analyse af erfaringer fra tekniske og merkantile erhvervsskoler, der udbyder forberedende voksenundervisning (FVU) Danske Erhvervsskoler,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere