Din brugermanual LG M198WDP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual LG M198WDP"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Noter apparatets model- og serienummer. Numrene står på mærkaten bag på fjernsynet. funktion er ikke tilgængelig i alle lande.) Strømkabelstik Dette apparat forsynes med vekselstrøm. Spændingen er angivet på siden Specifikationer. Forsøg aldrig at forsyne apparatet med jævnstrøm. HDMI/DVI -indgang Forbind et HDMI-signal med HDMI IN. Eller forbind DVI(VIDEO)-signalet med HDMI/DVI-porten ved hjælp af kablet mellem DVI og HDMI. RS-232C-Indgangsport(KONTROL/SERVICE) Tilslut til RS-232C porten på en PC. Antenneindgang Tilslut trådløse signaler i dette stik. Component-indgang Tilslut en Component video-/audioenhed i disse stik. RGB/DVI-lydindgang Tilslut skærmudgangen på en pc/dtv (kun Audio) til den relevante indgangsport. Euro-scartstik (AV1/AV2) Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en ekstern enhed i disse stik. RGB (PC) IN Tilslut udgangen fra en PC. KUN SERVICE PORT KLARGØRING MONTERING PÅ SOKKEL I Det viste kan i nogen grad variere fra dit apparat. Placer forsigtigt produktet med skærmsiden nedad mod en beskyttet flade, så produktet og skær-men ikke beskadiges. 1 2 Hold hængslet, og bøj det opad. Hængsel 3 Indsæt stativsøjlen i soklen, indtil den klikker på plads. stativsøjle 4 Monter stativsøjlens dele i stativets sokkel. sokkel 7 KLARGØRING SÅDAN TAGES STATIVET AF I Det viste kan i nogen grad variere fra dit apparat. Læg tv-apparatet med forsiden nedad på en pude eller en blød klud. 1 2 Træk soklen bagud, mens du trykker på knappen på stativsøjlen. 3 Hold på soklen, og træk den bagud, mens den rystes fra side til side for at skille den fra stativsøjlen. 4 Hold stativet, og bøj det opad. 5 Træk i stativsøjlen for at fjerne den fra tv-apparatet, mens de 2 holdemekanismer trykkes ind. 8 KLARGØRING BAGDÆKSEL TIL KABELSAMLING I Det viste kan i nogen grad variere fra dit apparat. Tilslut kablerne som beskrevet. I afsnittet Tilslutning af eksternt udstyr kan du se, hvordan du tilslutter ekstraudstyr. 1 2 Tilslut KABELSTYRET som vist. SÅDAN FJERNES KABELSTYRET Tryk først på kabelstyret. Hold i KABELSTYRET med begge hænder, og træk det tilbage.! BEMÆRK G Undlad at holde om KABELSTYRET, når du flytter produktet. - Hvis produktet tabes, kan det medføre personskade eller beskadigelse af produktet. 9 KLARGØRING VÆGMONTERING: VANDRET INSTALLATION For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand på 10cm mellem apparatets sider og andre genstande og mellem apparatet og væggen. Du kan få detaljerede installationsvejledninger hosdin forhandler se Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide (installations- og opsætningsvejledningen til den valgfri vægmonteringsvipperamme). 4 tommer 4 tommer 4 tommer 4 tommer 4 tommer INSTALLATION PÅ BORDSOKKEL For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand på 4" mellem apparatets sider og andre genstande og mellem apparatet og væggen. 4 tommer 4 tommer 4 tommer 4 tommer 10 KLARGØRING PLACERING AF SKÆRMEN I Det viste kan i nogen grad variere fra dit apparat. Du kan indstille skærmens placering på forskellige måder. Hældningsområde 0 ~ 3 12 ~8 PLACERING Placer tv-apparatet, så det ikke udsættes for stærkt lys eller direkte sollys på skærmen. Undlad at udsætte tvapparatet for unødige rystelser eller unødig fugt, støv eller varme. Sørg for at placere tv-apparatet i et tilstrækkeligt ventileret område. Ventilationsåbningerne på bagbeklædningen må ikke tildækkes. Hvis apparatet skal monteres på en væg, skal du montere VESA standardmonteringbeslaget (valgfri dele) på bagsiden af apparatet Sørg for at montere tv-apparatet omhyggeligt på vægmonteringsrammen (ekstraudstyr), så det ikke falder ned. Advarsel: Når du justerer skærmens vinkel, skal du passe på, at du ikke placerer fingrene mellem den øverste del af skærmen og søjlefoden. Du kan beskadige fingrene. 1 1 KLARGØRING KENSINGTON SECURITY SYSTEM - Produktet er udstyret med en Kensington Security System konnektor på bagpanelet. Tilslut kablet til Kensington Security System som vist herunder. - Du kan finde oplysninger om installation og brug af Kensington Security System i den brugervejled-ning, der følger med Kensington Security System. Yderligere oplysninger findes på Kensingtons websted på adressen h t t p : / / w w w. k e n s i n g t o n. c o m, Kensington sælger sikkerhedssystemer til dyre elektronikprodukter, f.eks. bærbare PC'er og LCD-pro-jektorer. Bemærk! - Kensington Security System er ekstraudstyr. Bemærk! a. Hvis produktet er koldt at røre ved, forekommer der muligvis lidt "flimmer", når du tænder for det. Dette er normalt, og der er intet i vejen med produktet. b. Der kan forekomme fejl i form af meget små røde, grønne eller blå billedpunkter på skærmen. Disse billedpunktfejl har imidlertid ingen indflydelse på skærmens ydeevne. c. Undgå at røre ved LCD-skærmen, og undlad at holde fingrene mod skærmen i længere tid. Hvis du gør det, kan der forekomme midlertidige forvrængninger på skærmbilledet. 12 KLARGØRING I For at forhindre at udstyret beskadiges, må du aldrig tilslutte netledninger, før du er færdig med at tilslutte alt udstyr. ANTENNETILSLUTNING Juster antenneretningen for at opnå den bedste billedkvalitet. I Der følger ikke antennekabel og omsætter med apparatet. I PCMCIA CARD SLOT EJECT HDMI/DVI IN 1 HDMI IN 2 Antenne stik i væggen Lejligheder/ejendomme for flere familier (Tilslut apparatet til antennestikket i væggen) ANTENNA IN V RS-232C IN RF-koaksialkabel (75 ohm) Udendørs antenne Enfamilieboliger/-huse (Tilslut til vægstikket til udendørs antenne) PCMCIA CARD SLOT EJECT HDMI/DVI IN 1 HDMI IN 2 UHF Antenne VHF ANTENNA IN Signalfor stærker RS-232C IN I I områder med svage signaler får du en bedre billedkvalitet, hvis du installerer en signalforstærker på antennen som vist herover. Hvis signalet skal deles mellem to fjernsyn, skal du tilslutte en antennesignalfordeler.

3 I 13 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR I I For at forhindre at udstyret beskadiges, må du aldrig tilslutte netledninger, før du er færdig med at tilslutte alt udstyr. Det viste kan i nogen grad variere fra dit apparat. TILSLUTNING AF HD-MODTAGER Tilslutning med t komponentkabel 1 Forbind udgangsstikkene på settop-boksen med C O M P ON E N T I N V I D E O-stikkene (Y PB PR) på tv-apparatet. COMPONENT IN VIDEO AUDIO Y PB PR L R 2 Slut lydkablet fra settop-boksen til C O M P O N E N T I N A U D I O-stikkene på tv-apparatet Tryk på knappen I N P U T for at vælge Component Signal 480i/576i 480p/576p 720p/1080i 1080p Component Ja Ja Ja Ja HDMI Nej Ja Ja Ja 14 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Tilslutning med t HDMI-kabel 1 Slut DVI-udgangen på den digitale set-top-boks til bøsningen H D M I / D V I I N på tv'et. HDMI/DVI IN 1 Tilslutning med t HDMI to DVI-kabel Slut DVIudgangen på den digitale set-top-boks til bøsningen H D M I / D V I I N på tv'et. Slut top-set-boksens lydudgange til bøsningen A U D I O I N ( R G B / D V I ) på tv 'et. Tænd for den digitale set-top-boks.(se betjeningsvejledningen til den digitale set-top-boks). 1 2 HDMI/DVI IN AUDIO IN (RGB/DVI) AUDIO DVI OUTPUT L R 15 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR INSTALLATION AF DVD Tilslutning med t komponentkabel 1 Forbind videoudgangsstikkene (Y PB PR) på DVD'en med C O M P O N E N T I N V I D E O - stikkene (Y PB PR) på tv-apparatet.. COMPONENT IN VIDEO AUDIO Y PB PR L R 2 Slut lydkablet fra DVD'en til C O M P O N E N T I N A U D I O stikkene på tv-apparatet. 3 4 Tryk på knappen I N P U T for at vælge Component. 1 2 Tryk på knappen P L A Y ( A F S P I L ) på DVD'en. Afspilningsbilledet fra DVD-afspilleren vises på skærmen. Komponentindgangsporte Du opnår en bedre billedkvalitet ved at tilslutte en DVD-afspiller til komponentindgangsportene som vist herunder. Komponentporte på apparatet Y PB PR Y PB B-Y Cb Pb PR R-Y Cr Pr Video-udgangsporte på DVDafspilleren Y Y Y 12 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Tilslutning med t scart-kabel 1 Tilslut DVD'ens euro-scartstik til euro-scartstikket på tvappa-ratet. AV 1 AV 2 2 Tryk på knappen I N P U T for at vælgeav1. Hvis enheden er tilsluttet til et AV2 Euro scart-stik, skal du vælge AV2 indgangskilden. 1 3 Tryk på knappen P L A Y (Afspil) på DVD'en. Afspilningsbilledet fra DVD-afspilleren vises på skærmen. AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L)! BEMÆRK G G Signaltype RGB, dvs. signalerne rød, grøn og blå, kan kun vælges for Euro scart 1 sammen med AV 1. Disse signaler transmitteres eksempelvis af en dekoder til betalings-tv, en spillekonsol eller en foto-cdenhed osv. Brug scartstikket med kappe. Tilslutning med t HDMI-kabel 1 Slut DVD-afspillerens HDMI-udgang til HDMI/DVI INstikket på tv 'et. HDMI/DVI IN 1! BEMÆRK Enheden kan modtage video- og lydsignal samtidig ved brug af et HDMI-kabel. G Hvis DVD-afspilleren ikke understøtter automatisk HDMI, skal du angive en passende indstilling for DVDudgangsopløsningen. G 13 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR INDSTILLING AF VIDEOBÅNDOPTAGER Hvis du vil undgå billedstøj (interferens), skal der være en passende afstand mellem VCR'en (videomaskine) og apparatet I Typisk vises et still-billede på videooptageren. Hvis bruger anvender 4:3-billedformatet i længere tid, kan det efterlade et efterbillede i skærmens sider. I Tilslutning med et antennekabel ANT OUT S-VIDEO VIDEO L R ANTENNA IN 1 ANT IN OUTPUT SWITCH 2 Vægstik Antenne 1 Tilslut RF udgangsstikket fra videobåndmaskinen til anten-neindgangen på TV- apparatet. 2 3 Tilslut antenneledningen til RF antenneindgangen på videobåndmaskinen. AV 1 AV 2 Vælg en ledig programplads på fjernsynet og indstil denne til videobåndoptagerens sendekanal som beskrevet i afsnittet `Manuel programindstilling'. 4 5 Vælg dette programnummer når du senere skal se video. Tryk på P L A Y knappen på videobåndmaskinen. 14 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Tilslutning med t scart-kabel AV 1 V AV 2 V 1 Tilslut Euro scart stikket fra videobåndmaskinen til Euro scart stik på TV-apparatet. 2 Tryk på PLAY knapp på pc'en med HDMI/DVI INstikket på tv-apparatet. 1! BEMÆRK Hvis apparatet er koldt, kan billedet "flicke" lidt når apparatet lige er tændt. Dette er normalt, der er intet galt med apparatet. G Brug om muligt videotilstanden, for at opnå den bedste billedkvalitet for LCD-skærmen. Hvis tv-apparatet anvendes sammen med andre opløsninger, kan der opstå skalerede eller reproducerede billeder på skærmen. Tv-et er blevet forudindstillet til tilstanden G Enkelte defekte punkter (dots) kan vise sig på skærmen som røde, grønne eller blå punkter. Dette vil imidlertid ikke have nogen indvirkning eller effekt på monitorens funktion. G Tryk ikke på LCD skærmen med dine fingre, da dette vil kunne medføre visse skyggevirkninger. G Hvis du vil nyde den bedste billedkvalitet på din LCD skærm, skal du ændre indgangs-modus til 'PC'. (For yderligere oplysninger, se side 41). G G Undgå at lade et fast billede være vist på enhedens skærm i længere tid ad gangen. Et fast billede kan blive permanent præget på skærmen. Brug en pauseskærm, hvor det er muligt. 18 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR RGB/HDMI [PC] forudindstillet modus <M198WDP> Opløsning 720x x x x x x1024 <M228WDP> Vandret frekvens (khz) Lodret frekvens (Hz) Opløsning 720x x x x x x x1050 Vandret frekvens (khz) Lodret frekvens (Hz) x ( ( ( K u n R G B ) 75( K u n R G B ) HDMI/DVI-DTV-tilstand Opløsning 720x480/60p 720x576/50p 1280x720/50p 1280x720/60p 1920x1080/60i 1920x1080/50i 1920x1080/50p 1920x1080/60p Vandret frekvens (khz) Lodret frekvens (Hz) TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Skærmindstilling i pctilstand Nulstilling af skærm Stiller placering, størrelse og fase tilbage til fabriksindstillingerne.

4 Denne funktion fungerer i følgende tilstande: RGB[PC]. BILLEDE D Flyt OK SKÆRM Opløsning Auto. konfig. Position Størrelse Phase Pc-indstilling G Flyt BACK Forg. Kontrast : 100 Lys : 50 Skarphed : 70 Farve : 70 Farvetone :0 Avanceret betjening Nulstil billede SKÆRM Indstil 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Vælg S K Æ R M. 3 OK Vælg P c - i n d s t i l l i n g. 4 Aktiver nulstillingsfunktionen. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 20 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Justering af skærmbilledets placering, størrelse og fase Hvis billedet ikke er skarpt efter auto-justering, og nanvlig hvis bogstaver/tal stadig er rystede, indstilles billedfasen manuelt. Denne funktion fungerer i følgende tilstande: RGB[PC]. BILLEDE D Flyt OK SKÆRM Opløsning Auto. konfig. Flyt BACK Forg. Kontrast : 100 Lys : 50 Skarphed : 70 Farve : 70 Farvetone :0 Avanceret betjening Nulstil billede SKÆRM D Position Størrelse Phase Pc-indstilling G F E G 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Vælg S K Æ R M. 3 OK Vælg P o s i t i o n, S t ø r r e l s e eller P h a s e ( F a s e ). 4 Foretag de ønskede justeringer. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 21 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Valg af opløsning Hvis du vil have vist et normalt billede, skal opløsningen i RGB-tilstand svare til den valgte PC-tilstand. Denne funktion fungerer i følgende tilstande: RGB[PC]. SKÆRM Opløsning Auto. konfig. Position Størrelse G Flyt BACK Forg x x x x 768 BILLEDE D Flyt OK Phase Pc-indstilling Kontrast : 100 Lys : 50 Skarphed : 70 Farve : 70 Farvetone :0 Avanceret betjening Nulstil billede SKÆRM <M198WDP> SKÆRM Opløsning Auto. konfig. Position Størrelse Phase Pc-indstilling G Flyt BACK Forg x x 1050 <M228WDP> 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Vælg S K Æ R M. 3 OK Vælg O p l ø s n i n g. 4 Vælg den ønskede opløsning. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 22 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR AUTOMATISK JUSTERING (KUN TILSTANDEN RGB-[PC ]) Indstiller automatisk billedposition og minimerer billedrysten. Hvis billedet stadig ikke er korrekt efter indstilling, fungerer enheden korrekt, men der er behov for yderligere indstilling. Auto Konfig. Denne funktion bruges til automatisk justering af skærmposition, ur og fase. Det viste billede forsvinder i nogle få sekunder, mens den automatiske indstilling er i gang. BILLEDE D Flyt OK SKÆRM Opløsning Auto. konfig. Position Størrelse Phase Pc-indstilling G Flyt BACK Forg. Kontrast : 100 Lys : 50 Skarphed : 70 Farve : 70 Farvetone :0 Avanceret betjening Nulstil billede SKÆRM Indstil 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Vælg S K Æ R M. Hvis billedets position stadig ikke er korrekt, skal du benytte funktionen til automatisk justering igen. Hvis det er nødvendigt at justere billedet igen efter den automatiske justering i RGB (PC), kan du justere position, størrelse eller fase. 3 OK Vælg A u t o. k o n f i g. (Automatisk konfiguration). Vælg J a. 4 OK 5 OK Aktiver funktionen A u t o. k o n f i g. (Automatisk konfiguration). Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 23 SE TV/PROGRAMSTYRING FJERNBETJENINGSKNAPPERNES FUNKTION Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den hen imod fjernbetjeningssensoren på apparatet. POWER Tænder eller slukker for anlægget. TV D/A POWER INPUT D/A INPUT Vælger digital- eller analog-modus. (D/A-indgang) Tænder for enheden fra slukket (off). INPUT De forskellige eksterne indgangsmuligheder skifter i samme rækkefølge. Tænder anlægget. TV/RADIO TEXT I/II MUTE LIST MENU Q.VIEW EXIT TV/RADIO Vælger radio- eller TV-kanal. I/II Vælger lydudgang. MUTE Slår lyden Til eller Fra. Talknapperne Vælger et program. 0~9 Vælger nummererede elementer i en menu. LIST Viser programtabellen. Q. VIEW Vender tilbage til det program,der sidst blev set. OK INFO i GUIDE MENU Vælger en menu. BACK VOL EXIT Sletter alle på-skærmen visninger. PR * FAV INFO i Viser de aktuelle skærmoplysninger. GUIDE Viser programoversigten. RATIO INDEX SLEEP TIME SUBTITLE UPDATE HOLD REVEAL? NAVIGER- Bruges til at navigere i menuerne på skærmen og justere INGSTASTER systemindstillingerne. (op/ned/venstre/højre) OK Accepterer dit valg eller viser den aktuelle tilstand. VOLUME UP Justerer volumen. /DOWN BACK (Tilbage) Giver brugeren mulighed for at gå et trin tilbage i et interaktivt program, en elektronisk programguide (EPG) eller en anden interaktiv funktion. * UDEN FUNKTION FAV Vender tilbage til det program,der sidst blev set. Programme Vælger et program. UP/DOWN 24 SE TV/PROGRAMSTYRING TV D/A POWER INPUT 1 TELETEKST- Disse knapper bruges til teletekst. knapper Yderligere oplysninger finder du i afsnittet 'Teletekst'. TV/RADIO TEXT I/II MUTE LIST MENU Q.VIEW EXIT FARVEDE Disse knapper bruges til teletekst (kun modeller med KNAPPER T E L E T E K S T)eller P r o g r a m S o r t e r i n g. RATIO(RATI) Vælger det ønskede billedformat. SLEEP Indstiller dvaletilstand. SUBTITLE Henter de foretrukne undertekster i digital tilstand. (Undertekster) OK INFO i GUIDE BACK VOL * FAV PR RATIO INDEX SLEEP TIME SUBTITLE UPDATE HOLD REVEAL? 1 INSTALLATION AF BATTERIER I Åbn dækslet til batterirummet på bagsiden. Isæt to 1,5 V AAA-batterier korrekt efter polaritetsangivelsen (+ med +, -med -). Sammenbland ikke gamle og nye batterier. Luk dækslet. I I 25 SE TV/PROGRAMSTYRING TÆNDE TV'ET - Når du tænder for tv'et, kan du bruge dets funktioner.

5 TV D/A POWER INPUT Tilslut først strømkablet korrekt. Du tænder for strømmen ved at trykke på knappen Power (Tænd) på produktet. Tryk på knappen TV på fjernbetjeningen. Du vælger kanal ved hjælp af knapperne PR+/- eller talknapperne på fjernbetjeningen. TV/RADIO TEXT I/II MUTE LIST MENU Q.VIEW EXIT OK INFO i GUIDE Opsætning Hvis skærmmenuen vises på tv-skærmen, når tv'et tændes, kan du angive indstillinger for sprog, land, tidszone og automatisk programmering. BACK VOL * FAV PR BEMÆRK: a. Skærmmenuen forsvinder automatisk efter ca. 40 sekunder, hvis du ikke trykker på en knap. b. Tryk på knappen B A C K (Tilbage) for at ændre den aktuelle skærmmenu til den forrige skærmmenu. RATIO INDEX SLEEP TIME SUBTITLE UPDATE HOLD REVEAL? 26 SE TV/PROGRAMSTYRING PROGRAMVALG Tryk på P R + eller - eller NUMBER-knapperne for at vælge et programnummer. 1 TV D/A POWER INPUT TV/RADIO TEXT I/II MUTE LIST MENU Q.VIEW EXIT REGULERING AF VOLUMEN OK INFO i GUIDE 1 Tryk på knappen VOL + eller - for at regulere volumen. BACK Hvis du vil slå lyden fra, skal du trykke på MUTE-knappen. Du kan annullere denne funktion ved at trykke på knappen M U T E, VOL + eller - eller I / I I. VOL * FAV PR RATIO INDEX SLEEP TIME SUBTITLE UPDATE HOLD REVEAL? 27 SE TV/PROGRAMSTYRING VALG OG JUSTERING MED MENUER PÅ SKÆRMEN Din enheds OSD (på-skærmen visning) varierer muligvis en smule fra det, der er vist i denne brugervejledning. KONFIG. Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker Softwareopdatering Diagnosticering CIoplysninger Flyt OK BILLEDE Billedformat Billedtilstand : Tænd : Tænd : 16:9 : Levende Baggrundslys Kontrast Lys Skarphed Farve Farvetone E Flyt OK R G LYD Auto. lydstyrke : Sluk Balance Lydtilstand : Standard 120Hz 200Hz 500Hz 1.2KHz 3KHz E Flyt OK L R KONFIG. BILLEDE LYD TIME INDSTIL. LÅS TIME Flyt OK INDSTIL. Flyt OK LÅS Lås system Indstil adg.kode Blokér Program Børnetilladelse Flyt OK Tid TV fra tid : Sluk TV til : Sluk Timer tænd : Sluk Automatisk sluk : Sluk Tidszone : Canary GMT Menusprog : Dansk Lydsprog : Engelsk Undertekstsprog : Engelsk Hørehæmmede( ) : Sluk Land :UK Medietype Tastaturlås : Sluk Indstil ID :1 E : Sluk : Sluk 1MENU 2 OK Vis hver menu. Vælg et menuelement. 3 OK Flyt til pop op-menu. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 28 SE TV/PROGRAMSTYRING AUTOMATISK PROGRAMINDSTILLING Brug denne indstilling til at finde og gemme alle programmerne. Når du starter den automatiske programmering, bliver alle de gemte tjenesteoplysninger slettet. KONFIG. Flyt OK KONFIG. Flyt OK Auto. indstilling Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering : Tænd Diagnosticering CI-oplysninger Auto. indstilling Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering : Tænd Diagnosticering CI-oplysninger Alle tjenesteoplysninger opdateres. Fortsæt? Ja SECAM L Search Nej 1MENU 2 OK Vælg K O N F I G.. Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en Vælg A u t o. i n d s t i l l i n g. 3 OK Vælg J a. adgangskode med fire cifre, når indstillingen L å s s y s t e m `T æ n d' (Lås system "Til") er T valgt. Hvis du vil fortsætte den automatiske indstilling, skal du vælge J a ved hjælp af knappen F G.Tryk derefter på knappen OK. Ellers skal du vælge N e j. 4 OK Aktiver A u t o. i n d s t i l l i n g. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 29 SE TV/PROGRAMSTYRING MANUEL PROGRAMINDSTILLING (I DIGITAL TILSTAND) Den manuelle indstillingsfunktion kan bruges til at føje programmer manuelt til programlisten. KONFIG. Auto. indstilling Manuel indstilling Manuel indstilling Flyt OK KONFIG. Flyt OK F Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering : Tænd Diagnosticering CI-oplysninger Auto. indstilling Modtageren tilføjer denne kanal Manuel indstilling Manuel indstilling på kanallisten. Programredigering VHF CH. 30 Forstærker : Tænd Softwareopdatering : Tænd Dårlig Normal God Diagnosticering CIoplysninger ADD DTV G Luk 1MENU 2 OK Vælg K O N F I G.. Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en adgangskode med fire cifre, når indstillingen L å s s y s t e m `T æ n d' (Lås system "Til") er valgt. T Vælg M a n u e l i n d s t i l l i n g. 3 OK Vælg D T V. 4 Vælg det ønskede kanalnummer. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 30 SE TV/PROGRAMSTYRING MANUEL PROGRAMINDSTILLING (I ANALOG TILSTAND) Med manuel programindstilling kan du let indstille og arrangere stationerne i denne rækkefølge, du ønsker. KONFIG. Auto. indstilling Manuel indstilling Manuel indstilling Flyt OK KONFIG. Flyt OK F Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering : Tænd Diagnosticering CI-oplysninger Auto. indstilling Manuel indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering : Tænd Diagnosticering CI-oplysninger TV 1 BG V/UHF 1 FG FG G Gem System Band Kanal Find Indstilling Søg Navn Gem Luk C 01 1MENU 2 OK Vælg K O N F I G.. 6 Vælg V / U H F eller K a b e l. 7 Vælg M a n u e l i n d s t i l l i n g. eller Vælg det ønskede kanalnummer. 3 OK 8 Vælg T V Start søgning. 4 eller 9 Vælg det ønskede programnummer. OK 4 7 Vælg G e m. 5 Vælg et tv-system. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. T Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en adgangskode med fire cifre, når indstillingen L å s s y s t e m `T æ n d' (Lås system "Til") er valgt.

6 L : SECAM L/L' (Frankrig) BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Østeuropa/ Asien/New Zealand/Mellemøsten /Afrika/Australien) I : PAL I/II (Storbritannien/Irland/Hong Kong/Sydafrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa/Kina/Afrika/CIS-lande) Gentag trin 4 til 9 for at gemme en ny kanal. 31 SE TV/PROGRAMSTYRING A Tilskrive et stationsnavn Du kan også tilskrive et stationsnavn på fem tegn til hvert programnummer. 1MENU 2 OK 5 Vælg K O N F I G.. OK Vælg placering, og vælg det andet tegn osv. Der kan benyttes alfabetet A til Z, tallene 0 til 9 og mellemrum. Vælg M a n u e l i n d s t i l l i n g. 3 OK 6 OK Vælg L u k. Vælg T V. 4 Vælg N a v n. 7 OK Vælg G e m. A Finjustering Det er normalt kun nødvendigt at finindstille, hvis modtagelsen er dårlig. 1MENU 2 OK 4 Vælg K O N F I G.. Vælg F i n d I n d s t i l l i n g. 5 Vælg M a n u e l i n d s t i l l i n g. Foretag en finindstilling, så du opnår det bedste billede og den bedste lyd. 3 OK 6 Vælg T V. OK Vælg G e m ( G e m ). Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 32 SE TV/PROGRAMSTYRING REDIGERING AF PROGRAM Hvis et programnummer springes over, betyder det, at du ikke kan vælge dette nummer med knappen PR + -, mens du ser tv. Hvis du vil vælge et program, der er blevet sprunget over, skal du indtaste programnummeret direkte med TALKNAPPERNE eller vælge det i menuen Programme edit (Programredigering). Med denne funktion kan du springe gemte programmer over. I nogle lande er det muligt at flytte et programnummer kun ved hjælp af den GULE knap. KONFIG. Flyt OK Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering :Tænd Diagnosticering CI-oplysninger 1MENU 2 OK Vælg K O N F I G.. Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en Vælg P r o g r a m r e d i g e r i n g. adgangskode med fire cifre, når indstillingen L å s s y s t e m `T æ n d' (Lås system "Til") er T valgt. 3 OK Gå til skærmbilledet P r o g r a m r e d i g e r i n g. 4 Vælg et program, der skal gemmes eller springes over. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 33 SE TV/PROGRAMSTYRING (I TILSTANDEN DTV/RADIO) A Springe over et program Vælg et programnummer, der skal springes over. Når et programnummer er skippet (springes over), 1 2 BLÅ 3 BLÅ betyder det, at du ikke kan vælge det med PR + knappen ved normal TV anvendelse. Hvis du vil vælge det program, der er blevet Marker det program, der skal springes over, med sprunget over, skal du indtaste programnummeret blåt. direkte med TALKNAPPERNE eller vælge det i menuen Programme edit (Programredigering). Deaktiver overspringningen af programmet. A Valg af et foretrukket program FAV 1 Vælg nummeret på dit favoritprogram. Det valgte program føjes automatisk til listen over foretrukne programmer. 34 SE TV/PROGRAMSTYRING I TV-TILSTAND Denne funktion sætter Dem i stand til at slette eller skippe lagrede programmer. A Automatisk sortering GRØN Start A u t o S o r t ( A u t o m a t i s k s o r t e r i n g ). Når du har aktiveret den automatiske sorteringsfunktion, kan du ikke længere redigere programmer. 1 A Slette et program Vælg et programnummer, der skal slettes. Det markerede program slettes, og de efterføl- 1 2 RØD gende programmer flyttes en position fremad. Marker det programnummer, der skal slettes, med rødt. 3 RØD Deaktiver sletningen af programmet. A Flytte et program Vælg et programnummer, der skal flyttes. 1 2 GUL Marker det programnummer, der skal flyttes, med GULT. 3 GUL Deaktiver flytningen af programmet. A Springe over et program Vælg et programnummer, der skal springes over. Når et programnummer er skippet (springes 1 2 BLÅ Marker det program, der skal springes over, med blåt. Deaktiver overspringningen af programmet. 3 BLÅ A over), betyder det, at du ikke kan vælge det med PR + - knappen ved normal TV anvendelse. Hvis du alligevl ønsker at vælge et skippet programnummer, så vælg det med NUM-MERTASTERNE eller vælg det i programredigeringsmenuen. Valg af et foretrukket program FAV 1 Vælg nummeret på dit favoritprogram. Det valgte program føjes til listen over fore- trukne programmer. 35 SE TV/PROGRAMSTYRING FORSTÆRKER (FORSTÆRKER) (I DIGITAL TILSTAND) Hvis modtagelsen er dårlig, sæt Booster på On. Når signalet er stærkt, skal du vælge "Slukket" ("Off"). KONFIG. Flyt OK KONFIG. Flyt OK Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker Forstærker : Tænd Tænd Softwareopdatering : Tænd Diagnosticering CI-oplysninger Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker : Tænd Sluk Tænd Forstærker Tænd Softwareopdatering : Tænd Tænd Diagnosticering CI-oplysninger 1MENU 2 OK Vælg K O N F I G. ( O p s æ t n i n g ). Vælg F o r s t æ r k e r. 3 OK Vælg T æ n d eller S l u k. 4 OK Gem. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 36 SE TV/PROGRAMSTYRING SOFTWARE UPDATE (SOFTWAREOPDATERING) Softwareopdatering betyder, at der kan hentes software via det digitale sendesystem. KONFIG. Flyt OK KONFIG. Flyt OK Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering T æ n Softwareopdatering :: Tænd d Diagnosticering CI-oplysninger Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering :: Tænd dsluk Softwareopdatering T æ n Tænd Tænd Diagnosticering CI-oplysninger 1MENU 2 OK 3 Vælg K O N F I G.. OK Vælg S o f t w a r e o p d a t e r i n g. Vælg T æ n d eller S l u k. Hvis du vælger T æ n d, vises der en meddelelsesboks, som angiver, at der er fundet ny software. Gem. 4 OK * Ved softwareopdatering I forbindelse med overførsel af oplysninger om opdateret digital software kan følgende menu blive vist på tv-skærmen.

7 F G, Vælg J a ved hjælp af knapperne når du ser følgende billede. Når softwareopdateringen er fuldført, bliver systemet genstartet. Det tager cirka ét minut. - Vær opmærksom på følgende i forbindelse med softwareopdateringer: Strømmen til enheden må ikke afbrydes. Der må ikke slukkes for enheden. Antennen må ikke frakobles. Efter softwareopdateringen kan du se den opdaterede softwareversion i menuen Diagnosticering (Diagnostik). 37 SE TV/PROGRAMSTYRING DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIK) (KUN I DIGITAL TILSTAND) Denne funktion giver mulighed for at få vist tv-apparatets producent, model/type, serienummer og softwareversion. Der vises oplysninger og signalstyrke for den indstillede MUX. Der vises signaloplysninger og tjenestenavn for den valgte MUX. KONFIG. Flyt OK Tekn. diagnosti. Producent : LG Electronics Inc. Model/type : Mx8WDP Serienummer : 708KGKG00019 Softwareversion : V D Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering : Tænd Diagnosticering Diagnosticering CI-oplysninger CH 30 CH 34 CH 36 CH 38 CH 54 CH 60 E BACK Forg. Pop op EXIT Exit 1MENU 2 OK Vælg K O N F I G.. Vælg D i a g n o s t i c e r i n g. 3 OK Vis forhandler, model/type, serienummer og softwareversion. 4 OK Vis kanaloplysninger. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 38 SE TV/PROGRAMSTYRING CI INFORMATION (CI-OPLYSNINGER) Med denne funktion er du i stand til at se nogle krypterede servicefunktioner (betalingsservice). Hvis du fjerne CI modulet, kan du ikke se betalingsservice. Når modulet er sat i CI slottet, kan du få adgang til modulmenuen. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker at købe modul og Smart Card. Lad være med igen og igen at isætte eller fjerne et CAM-modul i enheden. Dette kan forårsage en fejlfunktion. Når du tænder for enheden, efter at du har isat et CI-modul, kan du måske ikke høre lyden. Billedet kan forekomme unaturligt pga. CI-modulet og chipkortet. Funktionen CI (Common Interface) er muligvis ikke tilgængelig på grund af landenes sendebetingelser. Viaccess Module KONFIG. Flyt OK Consultations Authorizations Module information Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering : Tænd Diagnosticering CI-oplysninger CI-oplysninger Select the item Den viste skærmmenu er kun et eksempel. Menuindstillingerne og skærmformatet varierer, alt efter hvilken udbyder af digitale betalingstjenester der er valgt. Du kan ændre CI-skærmmenuen og -tjenesten hos din udbyder. 1MENU 2 OK Vælg K O N F I G.. Vælg C I - o p l y s n i n g e r. 3 OK Vælg det ønskede element: Moduloplysninger, chipkortoplysninger, sprog eller softwareoverførsel osv. Gem. 4 OK Tryk på MENU- eller EXITknappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 39 SE TV/PROGRAMSTYRING HENTNING AF PROGRAMTABELLEN Du kan kontrollere, hvilke programmer, du har gemt, ved at åbne programoversigten. Displayed when the Locked Programme. A Vise programoversigten LIST 1 Vis P r o g r a m l i s t e. Det kan være at nogle programmer vises med blåt. Det er programmer, der springes over under automatisk programmering og når fjernsynet er i tilstanden Programme. Programmer, der vises som et kanalnummer, er programmer, der ikke er tilskrevet et stationsnavn. A Vælge et program i programoversigten Vælg et program. TV/RADIO 1 2 OK Tilstanden skifter fra TV til DTV til Radio fra det program, der aktuelt vises. Skift til det valgte programnummer. A Bladre i programoversigten Skift side. 1 PR 2 LIST Vend tilbage til normal tv-visning. A Visning af tabellen med foretrukne programmer Vis tabellen over foretrukne programmer. 1 FAV 40 SE TV/PROGRAMSTYRING INPUT LABEL (INDGANGSMÆRKAT) Vælger en mærkat for hver indgangskilde. Hvis du vil nyde den bedste billedkvalitet på din PC, skal du ændre HDMI indgangs-modus til PC. INDSTIL. Flyt OK INDSTIL. Flyt OK Menusprog : Dansk Lydsprog : Engelsk Undertekstsprog : Engelsk Hørehæmmede( ) : Sluk Land : UK Medietype Medietype Tastaturlås : Sluk Indstil ID :1 E Menusprog : Dansk AV2 Lydsprog : Engelsk Komponent Undertekstsprog : Engelsk RGB Hørehæmmede( ) : Sluk HDMI Land : UK Medietype Medietype Tastaturlås : Sluk Indstil ID :1 E AV1 Luk 1MENU 2 OK Vælg I N D S T I L.. Vælg M e d i e t y p e. 3 OK Vælg kilden. 4 Vælg mærkatet. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 41 EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(I DIGITAL TILSTAND) Dette system indeholder en elektronisk programguide (EPG), der gør det nemmere at navigere mellem de mulige programmer. EPG-funktionen giver relevante oplysninger som f.eks. programlister og start- og sluttidspunkter om alle tilgængelige kanaler. I mange tilfælde kan du desuden bruge funktionen til at få detaljerede oplysninger om de enkelte programmer (det er den enkelte tv-station, der afgør, hvilke og hvor mange programoplysninger der er tilgængelige). Funktionen kan kun anvendes, hvis den valgte tv-station udsender EPG-oplysninger. EPG-funktionen viser programoversigten for de næste 8 dage. Slå EPG til/fra 1 GUIDE Slå EPG til eller fra. Programvejledning 1 YLE TV1 D 06 Mar :09 06 Mar. 15:00 ALLE :00 YLE TV1 Ingen oplysninger Kungskonsumente YLE TV2 Ingen oplysninger TV2: Farmen Ingen TV.. Ingen oplysninger YLE FST Ingen oplysninger Ingen oplysninger CNN Ingen oplysninger Tänään otsikoissa YLE24 E TV/RADIO Radio FAV Foretrukket INFO Tilstand Dato Oplysninger Manuel timer Progr.ændring Planlæg.liste Vælg et program 1 eller PR Vælg det ønskede program. 2 OK Vis det valgte program. 42 EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(I DIGITAL TILSTAND) Knappernes funktion i guidevisningen NOW/NEXT (Nu/Næste) RØD Skift EPG-visning Få vist indstillingsmuligheder for timeroptagelse/remindelse Vælg sendestation GUL PR Side op/side ned EXIT BLÅ OK Få vist listen med timeroptagelser/remindelser GUIDE eller Deaktiver EPG Skift til det valgte program.

8 TV/RADIO Vælg tv- eller radioprogrammer Vælg programlisten NOW (Nu) eller NEXT (Næste) INFO i Slå de detaljerede oplysninger til eller fra Knappernes funktion i 8-dages visningen RØD GRØN Skift EPG-visning Få vist datoindstillingerne Få vist indstillingsmuligheder for timeroptagelse/remindelse Få vist listen med timeroptagelser/remindelser Skift til det valgte program. Vælg programlisten NOW (Nu) eller NEXT (Næste) Vælg sendestation PR PR Side op/side ned EXIT GUL GUIDE eller Deaktiver EPG BLÅ OK TV/RADIO Vælg tv- eller radioprogrammer INFO i Slå de detaljerede oplysninger til eller fra Knappernes funktion i datovisningen GRØN OK Luk visningen med datoindstillinger GUIDE Luk visningen med datoindstillinger EXIT Skift til den valgte dato eller Deaktiver EPG Vælg en dato 43 EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(I DIGITAL TILSTAND) Knappernes funktion i den udvidede beskrivelsesboks Tekst op/ned Få vist indstillingsmuligheder for timeroptagelse/remindelse INFO i Slå de detaljerede oplysninger til eller fra eller EXIT GUIDE GUL Deaktiver EPG Knappernes funktion i visningen med optage-/remindelsesindstillinger - Denne funktion er kun tilgængelig, når optageudstyr, der bruger ben 8-optagesignalet, er tilsluttet DTV-OUT-stikket ved hjælp af et SCART-kabel GUL Skift til guiden eller timerlisten Gem timeroptagelse/remindelse Vælg type, tjeneste, dato eller start-/sluttidspunkt Funktionsindstilling OK Knappernes funktion i planlægningslisten GUL Tilføj ny manuel timerindstilling Aktiver planlægningslistens redigeringstilstand. Slet det valgte element BLÅ Skift til guidevisning GRØN Vælg planlægningslisten. RØD 44 BILLEDINDSTILLING INDSTILLING AF BILLEDSTØRRELSEN (FORMATFORHOLDET) Du kan se forskellige billedformater på skærmen: 16:9, Kun Scanning, Original, 4:3, 14:9 and Zoom1/2. Hvis et ubevægeligt billede vises på skærmen i lang tid, kan billedet blive aftrykt på skærmen og være synligt. Du kan justere forstørrelsesdelen med knappen D Denne funktion fungerer med følgende signal. E. Du kan også indstille billedforholdet i RATIO OSD. Ved indstilling af zoom skal du vælge 14:9, Zoom1 og Zoom2 i Ratio OSD. 16:9 Med følgende formatvalg kan du justere billedet vandret, i lineært målforhold, for at udfylde hele skærmen (godt til visning af 4:3formaterede dvd'er). 4:3 TMed følgende formatvalg vil du se et billede med et originalt 4:3-billedformat med grå søjler i højre og venstre side af skærmen. 45 BILLEDINDSTILLING Original Når tv-apparatet modtager bredformatsignaler, ændres det billedformat, der vises, automatisk. Zoom2 Vælg Zoom 2, når billedet skal ændres med både vandret udvidelse og lodret beskæring. Billedet bliver til en blanding af ændret billedformat og fuld skærmdækning. Original 14:9 Billedformatet 14:9 vises på skærmen uden ændringer i billedet. I billedformatet 4:3 forstørres billedet i opad- og nedadgående retning, så billedet fylder hele skærmen. Kun Scanning Følgende valg giver dig mulighed for at se billedet i den bedste kvalitet uden tab af originalbillede i højopløsningsbillede. Bemærk: Hvis det originale billede indeholder støj, kan du se billedstøjen ved kanten. Zoom1 Med følgende formatvalg vil du se billedet uden ændringer og på hele skærmen. Det øverste og nederste af billedet vil dog blive beskåret. Kun Scanning! BEMÆRK G G Du kan kun vælge 1 6 : 9 ( b r e d f o r m a t ), 4 : 3, 1 4 : 9, Z o o m 1 / 2, når du har valgt Component (under 720p). Du kan kun vælge 4 : 3 og 1 6 : 9 ( b r e d f o r m a t ), når du har valgt R G B / H D M I [ P C ]. G Indstillingen G K u n S c a n n i n g er tilgængelig i tilstandene H D M I / K o m p o n e n t (over 720p). Du kan kun vælge O r i g i n a l i tekst-tv-funktionen i Storbritannien (MHEG-5). 46 BILLEDINDSTILLING PRESET PICTURE SETTINGS Forvalg af billedtilstand BILLEDE Billedformat : 16:9 Billedtilstand ::Levendea r d Billedtilstand S t a n d Baggrundslys Kontrast Lys Skarphed Farve Farvetone E Flyt OK Sta Vividn d a r d srgb Biograf Sport Spil BILLEDE Billedformat : 16:9 Billedtilstand ::Levende Billedtilstand Levende Baggrundslys Kontrast Lys Skarphed Farve Farvetone E Flyt OK <RGB,HDMI[PC]Mode> BILLEDE R G Flyt OK Billedformat : 16:9 Billedtilstand ::Levende Billedtilstand Levende Baggrundslys Kontrast Lys Skarphed Farve Farvetone E Levende Vivid Standard Biograf Sport Spil <Anden tilstand> 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Billedmodus indstiller enheden til den bedste billedvisning. Vælg forudindstillet værdi i menuen Billedmodus baseret på programkategorien. Vælg B i l l e d t i l s t a n d. 3 OK Vælg den ønskede billedværdi. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 47 BILLEDINDSTILLING Automatisk styring af farvetone (varm/normal/kold) Vælg en af de tre automatiske farveindstillinger. Indstil på varm for at forstærke varme farver, såsom rød, eller sæt på kølig for at få mindre intense farver med mere blåt. BILLEDE D Flyt OK BILLEDE D Flyt OK F Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E R G Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E Farvetemperatur Ny kontrast Nye farver Støjreduktion Gamma Sort niveau Film Mode Rød kontrast Grøn kontrast Bla kontrast Kold Høj Høj Mellem Mellem Auto Sluk G Luk 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Vælg A v a n c e r e t b e t j e n i n g.

9 3 OK Vælg F a r v e t e m p e r a t u r. 4 Vælg enten K o l d, M e l l e m eller V a r m. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 48 BILLEDINDSTILLING Automatisk styring af farvetone (9300K/6500K) (Kun RGB-, HDMI[PC]-tilstand) Menuen Avanceret styring er deaktiveret, når billed-modus er srgb. Vælg én ud af de to automatiske farveindstillinger. BILLEDE D Flyt OK BILLEDE D Flyt OK F Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E R G Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E Farvetemperatur Ny kontrast Nye farver Støjreduktion Gamma Sort niveau Film Mode Rød kontrast Grøn kontrast Bla kontrast 6500K Sluk Sluk Sluk Mellem Høj Sluk G Luk 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Vælg A v a n c e r e t b e t j e n i n g. 3 OK Vælg F a r v e t e m p e r a t u r. 4 Vælg enten 6500K eller 9300K. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 49 BILLEDINDSTILLING MANUEL BILLEDJUSTERING Billedtilstand brugerindstilling BILLEDE Billedformat : 16:9 Billedtilstand ::Levende (Bruger) Billedtilstand Standard Baggrundslys 100 Kontrast 70 Lys 50 Skarphed 50 Farve 50 Farvetone 0 E Flyt OK BILLEDE Billedformat : 16:9 Billedtilstand ::Levende (Bruger) Billedtilstand Standard Baggrundslys 80 Kontrast 90 Lys 50 Skarphed 60 Farve 60 Farvetone 0 E Flyt OK Standard (bruger) Standard (bruger) srgb Biograf Sport Spil <RGB,HDMI[PC]Mode> BILLEDE R G Flyt OK Billedformat : 16:9 Billedtilstand ::Levende (Bruger) Billedtilstand Standard Baggrundslys 80 Kontrast 90 Lys 50 Skarphed 60 Farve 60 Farvetone 0 E Levende Standard (bruger) Standard Biograf Sport Spil <Anden tilstand> 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Vælg B i l l e d t i l s t a n d. 3 OK Vælg den ønskede billedværdi. 4 OK Vælg B a g g r u n d s l y s, K o n t r a s t, L y s, S k a r p h e d, F a r v e eller F a r v e t o n e. 5 OK Foretag de ønskede justeringer. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. G Du kan ikke indstille farve, skarphed og tone i RGB, HDMI[PC] modus. 50 BILLEDINDSTILLING BILLEDFORBEDRINGSTEKNOLOGI Ny kontrast Automatisk optimering af kontrast i henhold til refleksionens lysstyrke. Nye farver Automatisk justering af refleksionens farver for så nøjagtigt som muligt at gengive de naturlige farver. Støjreduktion Indstiller genspejlingens farve automatisk for at genskabe naturlige farver så nøjagtigt som muligt. G a m m a. Ved høje gammaværdier vises hvidlige billeder, og ved lave gammaværdier vises billeder med høj kontrast. BILLEDE D Flyt OK BILLEDE D Flyt OK Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E R G Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E Farvetemperatur Ny kontrast Nye farver Støjreduktion Gamma Sort niveau Film Mode Rød kontrast Grøn kontrast Bla kontrast Luk F Kold Høj Høj Mellem Mellem Auto Sluk G 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Vælg A v a n c e r e t b e t j e n i n g. 3 OK Vælg N y k o n t r a s t, N y e f a r v e r, S t ø j r e d u k t i o n eller G a m m a. 4 Vælg den ønskede kilde. Tryk på MENU- eller EXITknappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 51 BILLEDINDSTILLING AVANCERET FILMTILSTAND Her indstiller du produktet til den bedste billedkvalitet, når du skal se film. Denne funktion fungerer kun i tilstandene TV, AV, og Komponent 480i/576i/1080i. BILLEDE D Flyt OK BILLEDE D Flyt OK Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E R G Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E Farvetemperatur Ny kontrast Nye farver Støjreduktion Gamma Sort niveau Film Mode Rød kontrast Grøn kontrast Bla kontrast Luk F Kold Høj Høj Mellem Mellem Auto Sluk G 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Vælg A v a n c e r e t b e t j e n i n g. 3 OK Vælg F i l m M o d e 4 Vælg T æ n d eller S l u k. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 52 BILLEDINDSTILLING AVANCERET - SORTNIVEAU Når du ser film, indstiller denne funktion enheden på den bedste billedkvalitet. Denne funktion fungerer i følgende tilstand: AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M) HDMI eller Komponent. BILLEDE D Flyt OK BILLEDE Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E D Flyt OK Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E Farvetemperatur Ny kontrast Nye farver Støjreduktion Gamma Sort niveau Film Mode Rød kontrast Grøn kontrast Bla kontrast Luk F Kold Høj Høj Mellem Mellem Høj Sluk G R G 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E ( B i l l e d e ). L a v : Refleksionen på skærmen bliver mørkere. H ø y : Refleksionen på skærmen bliver lysere.

10 Powered by TCPDF ( A u t o : Registrerer skærmens sorte niveau og Vælg A v a n c e r e t b e t j e n i n g. indstiller det automatisk på High (Høj) eller Low (Lav). 3 OK Vælg S o r t n i v e a u. 4 Vælg L a v eller H ø j. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 53 BILLEDINDSTILLING GENDANNELSE AF STANDARDINDSTILLINGER Standardindstillingerne gendannes for de valgte billedtilstande. BILLEDE D Flyt OK BILLEDE D Flyt OK Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Nulstil billede R G Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed i d e o k 70 f i g... i Nulst. v on Farve 70 R Farvetone 0 Avanceret betjening Nulstil billede G 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Vælg N u l s t i l b i l l e d e. 3 OK Initialiser den justerede værdi. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 54 INDSTILLING AF SPROG OG LYD AUTOMATISK LYDSTYRKEJUSTERING Funktionen til automatisk lydstyrkejustering bruges til at bevare et ensartet lydstyrkeniveau, selvom du skifter program. LYD Auto. lydstyrke :: Sluk Auto. lydstyrke Sluk Balance Lydtilstand : Standard 120Hz 200Hz 500Hz 1.2KHz 3KHz E Flyt OK LYD R Flyt OK L Auto. lydstyrke :: Sluk Auto. lydstyrke Sluk Balance Lydtilstand : Standard 120Hz 200Hz 500Hz 1.2KHz 3KHz E L Sluk Sluk Tænd R MENU 2 OK Vælg L Y D. Vælg A u t o. l y d s t y r k e. 3 OK Vælg T æ n d eller S l u k. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 55 INDSTILLING AF SPROG OG LYD FORVALG AF LYDINDSTILLINGER SOUND MODE (LYDTILSTAND) Du kan vælge din foretrukne lydindstilling: SRS TruSurround XT, Standard, Musik, Biograf, Sport eller Spil, og du kan også justere equalizer-frekvensen. I lydtilstand (Sound Mode) kan du nyde den bedste lyd uden nogen som helst speciel indstilling, da TV'et indstiller de korrekte lydvalgmuligheder baseret på programindholdet. SRS TruSurround XT, Standard, Musik, Biograf, Sport og Spil er fra fabrikken forudindstillet til optimal lydkvalitet. LYD Auto. lydstyrke : Sluk Balance Lydtilstand : Standard : Standard Lydtilstand 120Hz 200Hz 500Hz 1.2KHz 3KHz E Flyt OK LYD R Flyt OK L Auto. lydstyrke : Sluk Balance Lydtilstand Lydtilstand : Standard : Standard 120Hz 200Hz 500Hz 1.2KHz 3KHz E L - SRS TruSurround XT R Standard Standard Musik + Biograf + Sport + Spil + + 1MENU 2 OK Vælg L Y D. Vælg L y d t i l s t a n d. 3 OK Vælg SRS TruSurround XT, Standard, Musik, Biograf, Sport eller Spil Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. G G er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. du skifter til mono, bliver lydgengivelsen klarere. udsendelsens sekundærsprog til højttalerne. undertekstfunktionen, hvis programmet udsendes med undertekster på to eller flere sprog. Hvis undertekstdataene i det valgte sprog ikke udsendes, afspilles den fabriksindstillede sprogundertekst. Hvis det sprog, du har valgt som det primære lydsprog og undertekstsprog, ikke understøttes, kan du vælge et sprog i den anden kategori. 1MENU 2 OK Vælg I N D S T I L. 1MENU 2 OK Vælg I N D S T I L. Vælg L y d s p r o g eller U n d e r t e k s t s p r o g. Vælg det ønskede sprog. Vælg H ø r e h æ m m e d e( Vælg T æ n d eller S l u k. ). 3 OK 3 OK 4 OK Gem. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. < Valg af lydsprog > G Hvis programmet udsendes på to eller flere sprog, kan du vælge det ønskede lydsprog. Lydsprog OSD-oplysninger (On-Screen Display) På skærmen Status N.A Ikke tilgængelig MPEG lyd Dolby Digital lyd Lyd til "Synshæmmede" Lyd til "Hørehæmmede" Undertekstsprog OSD-oplysninger (On-Screen Display) < Valg af undertekstsprog > G Når der udsendes to eller flere undertekstsprog, kan du vælge undertekstsproget med knappen SUBTITLE (undertekst) på fjernbetjeningen. G Tryk på knappen D E for at vælge et undertekstsprog. På skærmen Status N.A Not Available Teletekst undertekst Undertekst til "hørehæmmede" - Lyd/undertekst kan vises i en enklere form med 1 til 3 karakterer og udsendes via serviceudbyderen. - Når du vælger supplerende lyd (lyd til "Syns-/hørehæmmede"), udsendes den muligvis sammen med hovedlyden. 63 TIDSINDSTILLING INDSTILLING AF UR Uret indstilles automatisk, når der modtages et digitalt signal. (Du kan kun indstille uret manuelt, hvis enheden ikke har et DTV-signal) Tiden skal indstilles korrekt før brug af On/Off Timefunktionen. TIME Tid Tid TV fra tid TV til Timer tænd/sluk Automatisk sluk Tidszone Flyt OK TIME Tid Tid TV fra tid TV til Timer tænd/sluk Automatisk sluk Tidszone Flyt OK Dato 06 Mar Luk : Sluk : Sluk : Sluk : Sluk : Canary GMT : Sluk : SlukTime : SlukMinut : Canary GMT : SlukMåned År 1MENU 2 OK Vælg T I M E. Vælg T i d. 3 OK Vælg enten årstal eller dato eller tidsindstillingen. 4 Angiv år, dato og tidsindstillinger. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 64 TIDSINDSTILLING AUTOMATISK TÆND/SLUK-TIMER Funktionen Tidsindstilling Sluk slår automatisk enheden over på standby på et forudindstillet tidspunkt. To timer efter at der er tændt for enheden via funktionen Tidsindstilling Tænd, skifter den automatisk tilbage til standby-tilstand, med mindre der trykkes på en knap. Funktionen Tidsindstilling Sluk tilsidesætter funktionen Tidsindstilling Tænd, hvis begge indstilles på samme tid.

Din brugermanual LG M2094D

Din brugermanual LG M2094D Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual LG M2394D

Din brugermanual LG M2394D Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual LG M197WDP-PC

Din brugermanual LG M197WDP-PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LCD-TV LCD-TV MODELLER 19LS4R* 22LS4R* 17LS5R* 20LS5R* DANSK

LCD-TV LCD-TV MODELLER 19LS4R* 22LS4R* 17LS5R* 20LS5R* DANSK DANSK LCD-TV ETJENINGSVEJLEDNING LCD-TV MODELLER 9LSR* LSR* 7LS5R* 0LS5R* Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før apparatet betjenes. Gem den til senere brug. Noter apparatets model- og serienummer.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Din brugermanual LG 42PG6010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3908427

Din brugermanual LG 42PG6010 http://da.yourpdfguides.com/dref/3908427 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Din brugermanual LG M2280D-PC http://da.yourpdfguides.com/dref/3908874

Din brugermanual LG M2280D-PC http://da.yourpdfguides.com/dref/3908874 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Din brugermanual LG M2794DP

Din brugermanual LG M2794DP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Din brugermanual LG M2762DP http://da.yourpdfguides.com/dref/3971487

Din brugermanual LG M2762DP http://da.yourpdfguides.com/dref/3971487 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

DANSK ETJENINGSVEJLEDNING LCD-TV / LED LCD-TV. Venligst, læs denne vejledning nøje, inden du tænder fjernsynet. Gem den til senere brug. www.lg.

DANSK ETJENINGSVEJLEDNING LCD-TV / LED LCD-TV. Venligst, læs denne vejledning nøje, inden du tænder fjernsynet. Gem den til senere brug. www.lg. DANSK ETJENINGSVEJLEDNING LCD-TV / LED LCD-TV Venligst, læs denne vejledning nøje, inden du tænder fjernsynet. Gem den til senere brug. www.lg.com købes separat Beslag til vægmontering LSW00B eller LSW00BG

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual LG M2380D

Din brugermanual LG M2380D Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land.

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land. Denmark KDL-32V4500 http://www.sony.dk Dette dokument blev oprettet den 2008-05-23 32" (81 cm) BRAVIA HD Ready V4500 LCD-TV i "draw the LINE"- designkonceptet og elegant Piano Black. Det har en MPEG-4

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager DFT-709 Betjeningsvejledning LCD Farve TV Modtager Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsoplysninger 2. Medfølgende tilbehør 3. Oversigt over TV modtageren 4. Fjernbetjeningen 5. Grundlæggende betjening 6.

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere