Din brugermanual LG M2794D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Noter apparatets model- og serienummer. Numrene står på mærkaten bag på fjernsynet. funktion er ikke tilgængelig i alle lande.) Strømkabelstik Dette apparat forsynes med vekselstrøm. Spændingen er angivet på siden Specifikationer. Forsøg aldrig at forsyne apparatet med jævnstrøm. HDMI -indgang Forbind et HDMI-signal med HDMI IN. Eller forbind DVI(VIDEO)-signalet med HDMI/DVI-porten ved hjælp af kablet mellem HDMI IN. RGB/DVI-lydindgang Tilslut lyden fra en PC. Optisk digital lydudgang Tilslut digital lyd fra forskellige typer udstyr RGB INDGANG (PC) Tilslut udgangen fra en PC. Audio/Video indgang Tilslut lyd/video udgangen fra en ekstern enhed til disse jackstik. KUN SERVICE PORT. DVI-D indgang Tilslut udgangen fra en PC. RS-232C-Indgangsport(KONTROL/SERVICE) Tilslut til RS-232C porten på en PC. indgang Tilslut S-Video out fra en S-VIDEO enhed. Drej skruen på skruehovedet Skrue 3 KLARGØRING SÅDAN TAGES STATIVET AF I Det viste kan i nogen grad variere fra dit apparat. Læg tv-apparatet med forsiden nedad på en pude eller en blød klud. 1 2 Du tager skærmen af foden ved at dreje skruen til venstre. 3 Drej skruen på skruehovedet 4 Træk foden af. 5 8 KLARGØRING INSTALLATION PÅ BORDSOKKEL For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være en afstand på 4" mellem apparatets sider og andre genstande og mellem apparatet og væggen. 4 tommer 4 tommer 4 tommer 4 tommer 10 5 KLARGØRING PLACERING AF SKÆRMEN I Det viste kan i nogen grad variere fra dit apparat. Du kan indstille skærmens placering på forskellige måder. Hældningsområde <M2394D> <M2794D> -6 ~ ~ 18-5 ~ -2 7 ~ 13 PLACERING Placer tvapparatet, så det ikke udsættes for stærkt lys eller direkte sollys på skærmen. Undlad at udsætte tvapparatet for unødige rystelser eller unødig fugt, støv eller varme. Sørg for at placere tv-apparatet i et tilstrækkeligt ventileret område. Ventilationsåbningerne på bagbeklædningen må ikke tildækkes. Hvis apparatet skal monteres på en væg, skal du montere VESA standardmonteringbeslaget (valgfri dele) på bagsiden af apparatet Sørg for at montere tv-apparatet omhyggeligt på vægmonteringsrammen (ekstraudstyr), så det ikke falder ned. Advarsel: Når du justerer skærmens vinkel, skal du passe på, at du ikke placerer fingrene mellem den øverste del af skærmen og søjlefoden. Du kan beskadige fingrene KLARGØRING KENSINGTON SECURITY SYSTEM - Produktet er udstyret med en Kensington Security System konnektor på bagpanelet. Tilslut kablet til Kensington Security System som vist herunder. - Du kan finde oplysninger om installation og brug af Kensington Security System i den brugervejled-ning, der følger med Kensington Security System. Yderligere oplysninger findes på Kensingtons websted på adressen h t t p : / / w w w. k e n s i n g t o n. c o m, Kensington sælger sikkerhedssystemer til dyre elektronikprodukter, f.eks. bærbare PC'er og LCD-pro-jektorer. Bemærk! - Kensington Security System er ekstraudstyr. Bemærk! a. Hvis produktet er koldt at røre ved, forekommer der muligvis lidt "flimmer", når du tænder for det. Dette er normalt, og der er intet i vejen med produktet. b. Der kan forekomme fejl i form af meget små røde, grønne eller blå billedpunkter på skærmen. Disse billedpunktfejl har imidlertid ingen indflydelse på skærmens ydeevne. c. Undgå at røre ved LCD-skærmen, og undlad at holde fingrene mod skærmen i længere tid. Hvis du gør det, kan der forekomme midlertidige forvrængninger på skærmbilledet KLARGØRING I For at forhindre at udstyret beskadiges, må du aldrig tilslutte netledninger, før du er færdig med at tilslutte alt udstyr. ANTENNETILSLUTNING I I Juster antenneretningen for at opnå den bedste billedkvalitet. Der følger ikke antennekabel og omsætter med apparatet. PCMCIA CARD SLOT EJECT HDMI/DVI IN 1 HDMI IN 2 Antenne stik i væggen Lejligheder/ejendomme for flere familier (Tilslut apparatet til antennestikket i væggen) ANTENNA IN VIDEO RS-232C IN RF-koaksialkabel (75 ohm) Udendørs antenne Enfamilieboliger/-huse (Tilslut til vægstikket til udendørs antenne) PCMCIA CARD SLOT EJECT HDMI/DVI IN 1 HDMI IN 2 UHF Antenne VHF ANTENNA IN Signalfor stærker RS-232C IN VIDEO I I områder med svage signaler får du en bedre billedkvalitet, hvis du installerer en signalforstærker på antennen som vist herover. Hvis signalet skal deles mellem to fjernsyn, skal du tilslutte en antennesignalfordeler. I 8 13 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR I I For at forhindre at udstyret beskadiges, må du aldrig tilslutte netledninger, før du er færdig med at tilslutte alt udstyr. Det viste kan i nogen grad variere fra dit apparat. TILSLUTNING AF HD- MODTAGER Tilslutning med t komponentkabel 1 Forbind udgangsstikkene på set-top-boksen med C O M P ON E N T I N V I D E O-stikkene (Y PB PR) på tvapparatet. 2 Slut lydkablet fra set-top-boksen til C O M P O N E N T I N A U D I O-stikkene på tv-apparatet. 3 Tryk på knappen I N P U T for at vælge Component Signal 480i/576i 480p/576p 720p/1080i 1080p Component Ja Ja Ja Ja HDMI Nej Ja Ja Ja COMPONENT IN Y PB PR L AUDIO VIDEO 1 R TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Tilslutning med t HDMI-kabel 1 Slut DVI-udgangen på den digitale set-top-boks til bøsningen H D M I I N på tv'et. 1 HDMI 2 1 Tilslutning med t HDMI to DVI-kabel Tilslut den digitale Set Top box til HDMI IN jackstikket på enheden. HDMI 1 AUDIO IN (RGB/DVI) Slut top-set-boksens lydudgange til bøsningen A U D I O I N ( R G B / D V I ) på tv 'et. Tænd for den digitale set-top-boks. (Se betjeningsvejledningen til den digitale set-top-boks) AUDIO DVI OUTPUT L R 10 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR INSTALLATION AF DVD Tilslutning med t komponentkabel 1 Forbind videoudgangsstikkene (Y PB PR) på DVD'en med C O M P O N E N T I N V I D E O - stikkene (Y PB PR) på tv-apparatet.. 2 Slut lydkablet fra DVD'en til C O M P O N E N T I N A U D I O stikkene på tv-apparatet.

3 3 4 Tryk på knappen I N P U T for at vælge Component. Tryk på knappen P L A Y ( A F S P I L ) på DVD'en. Afspilningsbilledet fra DVD-afspilleren vises på skærmen. Komponentindgangsporte Du opnår en bedre billedkvalitet ved at tilslutte en DVD-afspiller til komponentindgangsportene som vist herunder. Komponentporte på apparatet Y PB PR Y PB B-Y Cb Pb PR R-Y Cr Pr Video-udgangsporte på DVDafspilleren Y Y Y COMPONENT IN Y PB PR L AUDIO VIDEO 1 R 2 11 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Tilslutning med t scart-kabel AV 1 AV 2 1 Tilslut DVD'ens euro-scartstik til euro-scartstikket på tvappa-ratet. 2 Tryk på knappen I N P U T for at vælgeav1. Hvis enheden er tilsluttet til et AV2 Euro scart-stik, skal du vælge AV2 indgangskilden. 1 3 Tryk på knappen P L A Y (Afspil) på DVD'en. Afspilningsbilledet fra DVD-afspilleren vises på skærmen. AUDIO/ VIDEO (R) (L) AUDIO! BEMÆRK G G Signaltype RGB, dvs. signalerne rød, grøn og blå, kan kun vælges for Euro scart 1 sammen med AV 1. Disse signaler transmitteres eksempelvis af en dekoder til betalings-tv, en spillekonsol eller en foto-cdenhed osv. Brug scartstikket med kappe. Tilslutning med t HDMI-kabel HDMI 1 1 Tilslut HDMI udgangen fra DVD'en til HDMI IN jackstikket på enheden. 2 1! BEMÆRK Enheden kan modtage video- og lydsignal samtidig ved brug af et HDMI-kabel. G Hvis DVD-afspilleren ikke understøtter automatisk HDMI, skal du angive en passende indstilling for DVDudgangsopløsningen. G 12 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR INDSTILLING AF VIDEOBÅNDOPTAGER Hvis du vil undgå billedstøj (interferens), skal der være en passende afstand mellem VCR'en (videomaskine) og apparatet I Typisk vises et still-billede på videooptageren. Hvis bruger anvender 4:3-billedformatet i længere tid, kan det efterlade et efterbillede i skærmens sider. I Tilslutning med et antennekabel ANT OUT S-VIDEO VIDEO L R ANTENNA IN 1 ANT IN OUTPUT SWITCH 2 Vægstik Antenne 1 Tilslut RF udgangsstikket fra videobåndmaskinen til anten-neindgangen på TV- apparatet. 2 3 Tilslut antenneledningen til RF antenneindgangen på videobåndmaskinen. AV 1 AV 2 Vælg en ledig programplads på fjernsynet og indstil denne til videobåndoptagerens sendekanal som beskrevet i afsnittet `Manuel programindstilling'. 4 5 Vælg dette programnummer når du senere skal se video. Tryk på P L A Y knappen på videobåndmaskinen. 13 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR TILSLUTNING VIA ET RCA-KABEL S-VIDEO VIDEO Tilslut lyd/video ud-stikkene fra VCR til AUDIO/VIDEO ind-stikkene i apparatet. AV-IN 3 VIDEO (MONO) L Tryk på knappen INPUT for at vælge AV3. AV 1 AV 2 1 L AUDIO R R ANT OUT ANT IN Tryk på knappen PLAY på VCR. VCR afspilningsbilledet vises på skærmen. S-VIDEO! BEMÆRK G Hvis du har en mono-vcr, skal du tilslutte lydkablet fra VCR'en til AUDIO L/MONO jackstikket på enheden. AV 1 AV 2 TILSLUTNING VIA ET S-VIDEO KABEL 1 Tilslut S-Video stikket på VCR til S-VIDEO stikket på enheden. ANT OUT ANT IN AV-IN 3 VIDEO OUTPUT SWITCH VIDEO 4 2 Tilslut lydkablet fra S-VIDEO VCR til AUDIO stikkene på enheden. 3 (MONO) L L 1 R AUDIO R 3 4 Tryk på knappen INPUT for at vælge AV3. S-VIDEO 2 S-VIDEO Tryk på knappen PLAY på VCR. VCR afspilningsbilledet vises på skærmen. 14 TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR Tilslutning med t scart-kabel 1 Tilslut Euro scart stikket fra videobåndmaskinen til Euro scart stik på TV-apparatet. AV 1 V AV 2 V 2 Tryk på PLAY knappen på videobåndmaskinen. H Lodret frekvens (Hz) HDMI [DTV] understøttet mode Opløsning 720x480/60p 720x576/50p 1280x720/50p 1280x720/60p 1920x1080/60i 1920x1080/50i 1920x1080/24p 1920x1080/30p 1920x1080/50p 1920x1080/60p Vandret frekvens (khz) Lodret frekvens (Hz) TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR SKÆRMINDSTILLING I PC-TILSTAND Nulstilling af skærm Stiller placering, størrelse og fase tilbage til fabriksindstillingerne. Denne funktion fungerer i følgende tilstande: RGB[PC]. BILLEDE D Flyt OK SKÆRM Opløsning Auto. konfig. Position Flyt BACK Forg. Kontrast : 100 Lys : 50 Skarphed : 50 Farve : 50 Farvetone :0 Avanceret betjening Nulstil billede SKÆRM Indstil R G Støonfigurere automatisk, skal du ikke trykke på OK 2 OK Tryk på OK. Auto justering i gang <1920 x 1080 opløsning> Auto justering i gang para mejor visualización ændres opløsningen til 1920 x 1080 <Andre opløsninger> Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 23 SE TV/PROGRAMSTYRING FJERNBETJENINGSKNAPPERNES FUNKTION Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den hen imod fjernbetjeningssensoren på apparatet. Type A TV D/A POWER INPUT POWER Tænder eller slukker for anlægget. TV T y p e A: Vælger digital eller analog TV-mode. TV/PC T y p e B: Vælger TV- eller PC-mode. Tænder for enheden fra slukket (off). INPUT De forskellige eksterne indgangsmuligheder skifter i samme rækkefølge. Tænder anlægget. TV/RADIO TEXT I/II MUTE LIST MENU Q. VIEW EXIT 3 2 TV/RADIO Vælger radio- eller TV-kanal. I/II Vælger lydudgang. (Se side 61,62) MUTE Slår lyden Til eller Fra. OK 4 3 GUIDE INFO i Talknapperne Vælger et program. 0~9 Vælger nummererede elementer i en menu. LIST Viser programtabellen. (Se side 40) BACK VOL * FAV PR 5 4 Q.VIEW Vender tilbage til det program,der sidst blev set. MENU Vælger en menu. (Se side 28) EXIT Sletter alle på-skærmen visninger. Type B TV/PC POWER INPUT 1 2 INFO i Viser de aktuelle skærmoplysninger. (Se side 41~43) GUIDE Viser programoversigten. NAVIGER- Bruges til at navigere i menuerne på skærmen og justere INGSTASTER systemindstillingerne. (op/ned/venstre/højre) TV/RADIO TEXT I/II MUTE LIST MENU OK Accepterer dit valg eller viser den aktuelle tilstand.

4 Q.VIEW EXIT 5 VOLUME UP Justerer volumen. /DOWN OK 4 GUIDE INFO i BACK (Tilbage) Giver brugeren mulighed for at gå et trin tilbage i et interaktivt program, en elektronisk programguide (EPG) eller en anden interaktiv funktion. * UDEN FUNKTION BACK VOL * FAV PR 5 FAV Vender tilbage til det program,der sidst blev set.(se side 34) Programme Vælger et program. UP/DOWN 24 SE TV/PROGRAMSTYRING Type A TV D/A POWER INPUT 1 I/II MUTE TV/RADIO TEXT LIST Q. VIEW TELETEKST- Disse knapper bruges til teletekst. knapper Yderligere oplysninger finder du i afsnittet 'Teletekst'. (Se side 78~80) FARVEDE Disse knapper bruges til teletekst (kun modeller med KNAPPER T E L E T E K S T)eller P r o g r a m S o r t e r i n g. (Se side 34,35,41~43,80) 2 VOL * FAV PR 3 RATIO(RATI) Vælger det ønskede billedformat. (Se side 44,45) SLEEP Indstiller dvaletilstand. (Se side 68) 2 RATIO INDEX SLEEP TIME SUBTITLE UPDATE 3 HOLD REVEAL? SUBTITLE Henter de foretrukne undertekster i digital tilstand. (Undertekster) 1 Type B TV/PC POWER INPUT TV/RADIO TEXT I/II MUTE LIST VOL Q.VIEW PR INSTALLATION AF BATTERIER * FAV 2 RATIO INDEX SLEEP TIME SUBTITLE UPDATE I Åbn dækslet til batterirummet på bagsiden. Isæt to 1,5 V AAA-batterier korrekt efter polaritetsangivelsen (+ med +, -med -). Sammenbland ikke gamle og nye batterier. Luk dækslet. 3 HOLD REVEAL? I 1 I 25 SE TV/PROGRAMSTYRING TÆNDE TV'ET - Når du tænder for tv'et, kan du bruge dets funktioner Tilslut først strømkablet korrekt. Du tænder for strømmen ved at trykke på knappen Power (Tænd) på produktet. Tryk på knappen TV på fjernbetjeningen. Du vælger kanal ved hjælp af knapperne PR+/- eller talknapperne på fjernbetjeningen. Opsætning Hvis skærmmenuen vises på tv-skærmen, når tv'et tændes, kan du angive indstillinger for sprog, land, tidszone og automatisk programmering. BEMÆRK: a. Skærmmenuen forsvinder automatisk efter ca. 40 sekunder, hvis du ikke trykker på en knap. b. Tryk på knappen B A C K (Tilbage) for at ændre den aktuelle skærmmenu til den forrige skærmmenu. Type A TV D/A POWER Type B INPUT TV/PC MUTE POWER INPUT TV/RADIO TEXT I/II TV/RADIO TEXT I/II MUTE LIST MENU Q.VIEW EXIT LIST MENU Q.VIEW EXIT OK OK INFO i GUIDE INFO i GUIDE BACK VOL BACK PR VOL * FAV * FAV PR RATIO INDEX SLEEP TIME SUBTITLE UPDATE HOLD REVEAL? RATIO INDEX SLEEP TIME SUBTITLE UPDATE HOLD REVEAL? 26 SE TV/PROGRAMSTYRING PROGRAMVALG 1 Tryk på P R + eller - eller NUMBER-knapperne for at vælge et programnummer. REGULERING AF VOLUMEN 1 Tryk på knappen VOL + eller - for at regulere volumen. Hvis du vil slå lyden fra, skal du trykke på MUTE-knappen. Du kan annullere denne funktion ved at trykke på knappen M U T E, VOL + eller - eller I / I I. Type A TV D/A POWER Type B INPUT TV/PC MUTE POWER INPUT TV/RADIO TEXT I/II TV/RADIO TEXT I/II MUTE LIST MENU Q.VIEW EXIT LIST MENU Q. VIEW EXIT OK OK INFO i GUIDE INFO i GUIDE BACK VOL BACK PR VOL * FAV * FAV PR RATIO INDEX SLEEP TIME SUBTITLE UPDATE HOLD REVEAL? RATIO INDEX SLEEP TIME SUBTITLE UPDATE HOLD REVEAL? 27 SE TV/PROGRAMSTYRING VALG OG JUSTERING MED MENUER PÅ SKÆRMEN Din enheds OSD (på-skærmen visning) varierer muligvis en smule fra det, der er vist i denne brugervejledning. KONFIG. Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker Softwareopdatering Diagnosticering CI-oplysninger Flyt OK BILLEDE Billedformat Billedtilstand : Tænd : Tænd : 16:9 : Levende Baggrundslys Kontrast Lys Skarphed Farve Farvetone E Flyt OK R G LYD Auto. lydstyrke : Sluk Balance Lydtilstand : Standard 120Hz 200Hz 500Hz 1. 2KHz 3KHz E Flyt OK L R KONFIG. BILLEDE LYD TIME INDSTIL. LÅS TIME Flyt OK INDSTIL. Flyt OK LÅS Lås system Indstil adg.kode Blokér Program Børnetilladelse Flyt OK Tid TV fra tid : Sluk TV til : Sluk Timer tænd : Sluk Automatisk sluk : Sluk Tidszone : London GMT Menusprog : Dansk Lydsprog : Engelsk Undertekstsprog : Engelsk Hørehæmmede( ) : Sluk Land : UK Medietype Tastaturlås : Sluk Indstil ID :1 E : Sluk : Sluk 1MENU 2 OK Vis hver menu. Vælg et menuelement. 3 OK Flyt til pop op-menu. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 28 SE TV/PROGRAMSTYRING AUTOMATISK PROGRAMINDSTILLING Brug denne indstilling til at finde og gemme alle programmerne. Når du starter den automatiske programmering, bliver alle de gemte tjenesteoplysninger slettet. KONFIG. Flyt OK KONFIG. Flyt OK Auto. indstilling Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering : Tænd Diagnosticering CI-oplysninger Auto. indstilling Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering : Tænd Diagnosticering CI-oplysninger Alle tjenesteoplysninger opdateres. Fortsæt? Ja SECAM L Søgning Nej 1MENU 2 OK Vælg K O N F I G. Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en Vælg A u t o. i n d s t i l l i n g. 3 OK Vælg J a. adgangskode med fire cifre, når indstillingen L å s s y s t e m `T æ n d' (Lås system "Til") er T valgt. Hvis du vil fortsætte den automatiske indstilling, skal du vælge J a ved hjælp af knappen F G.Tryk derefter på knappen OK. Ellers skal du vælge N e j. 4 OK Aktiver A u t o. i n d s t i l l i n g. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 29 SE TV/PROGRAMSTYRING MANUEL PROGRAMINDSTILLING (I DIGITAL TILSTAND) Den manuelle indstillingsfunktion kan bruges til at føje programmer manuelt til programlisten. KONFIG. Auto. indstilling Manuel indstilling Manuel indstilling Flyt OK KONFIG. Flyt OK F Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering : Tænd Diagnosticering CI-oplysninger Auto.

5 indstilling Modtageren tilføjer denne Manuel indstilling Manuel indstilling kanal på kanallisten. Programredigering VHF CH. 30 Forstærker : Tænd Softwareopdatering : Tænd Dårlig Normal God Diagnosticering CI-oplysninger ADD DTV G Luk 1MENU 2 OK Vælg K O N F I G.. Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en adgangskode med fire cifre, når indstillingen L å s s y s t e m `T æ n d' (Lås system "Til") er valgt. T Vælg M a n u e l i n d s t i l l i n g. 3 OK Vælg D T V. 4 Vælg det ønskede kanalnummer. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 30 SE TV/PROGRAMSTYRING MANUEL PROGRAMINDSTILLING (I ANALOG TILSTAND) Med manuel programindstilling kan du let indstille og arrangere stationerne i denne rækkefølge, du ønsker. KONFIG. Auto. indstilling Manuel indstilling Manuel indstilling Flyt OK KONFIG. Flyt OK F Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering : Tænd Diagnosticering CI-oplysninger Auto. indstilling Manuel indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering : Tænd Diagnosticering CI-oplysninger TV 1 BG V/UHF 1 FG FG G Gem System Band Kanal Find Indstilling Søg Navn Gem Luk C 01 1MENU 2 OK Vælg K O N F I G.. 6 Vælg V / U H F eller K a b e l. 7 Vælg M a n u e l i n d s t i l l i n g. eller Vælg det ønskede kanalnummer. 3 OK 8 Vælg T V Start søgning. 4 eller 9 Vælg det ønskede programnummer. OK 4 7 Vælg G e m. 5 Vælg et tv-system. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. T Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en adgangskode med fire cifre, når indstillingen L å s s y s t e m `T æ n d' (Lås system "Til") er valgt. L : SECAM L/L' (Frankrig) BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/Østeuropa/ Asien/New Zealand/Mellemøsten /Afrika/Australien) I : PAL I/II (Storbritannien/Irland/Hong Kong/Sydafrika) DK : PAL D/K, SECAM D/K (Østeuropa/Kina/Afrika/CIS-lande) Gentag trin 4 til 9 for at gemme en ny kanal. 31 SE TV/PROGRAMSTYRING A Tilskrive et stationsnavn Du kan også tilskrive et stationsnavn på fem tegn til hvert programnummer. 1MENU 2 OK 5 Vælg K O N F I G.. OK Vælg placering, og vælg det andet tegn osv. Der kan benyttes alfabetet A til Z, tallene 0 til 9 og mellemrum. Vælg M a n u e l i n d s t i l l i n g. 3 OK 6 OK Vælg L u k. Vælg T V. 4 Vælg N a v n. 7 OK Vælg G e m. A Finjustering Det er normalt kun nødvendigt at finindstille, hvis modtagelsen er dårlig. 1MENU 2 OK 4 Vælg K O N F I G.. Vælg F i n d I n d s t i l l i n g. 5 Vælg M a n u e l i n d s t i l l i n g. Foretag en finindstilling, så du opnår det bedste billede og den bedste lyd. 3 OK 6 Vælg T V. OK Vælg G e m ( G e m ). Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 32 SE TV/PROGRAMSTYRING REDIGERING AF PROGRAM Hvis et programnummer springes over, betyder det, at du ikke kan vælge dette nummer med knappen PR + -, mens du ser tv. Hvis du vil vælge et program, der er blevet sprunget over, skal du indtaste programnummeret direkte med TALKNAPPERNE eller vælge det i menuen Programme edit (Programredigering). Med denne funktion kan du springe gemte programmer over. I nogle lande er det muligt at flytte et programnummer kun ved hjælp af den GULE knap. KONFIG. Flyt OK Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering :Tænd Diagnosticering CI-oplysninger 1MENU 2 OK Vælg K O N F I G.. Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en Vælg P r o g r a m r e d i g e r i n g. adgangskode med fire cifre, når indstillingen L å s s y s t e m `T æ n d' (Lås system "Til") er T valgt. 3 OK Gå til skærmbilledet P r o g r a m r e d i g e r i n g. 4 Vælg et program, der skal gemmes eller springes over. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 33 SE TV/PROGRAMSTYRING I TILSTANDEN DTV/RADIO A Springe over et program Vælg et programnummer, der skal springes over. Når et programnummer er skippet (springes over), 1 2 BLÅ 3 BLÅ betyder det, at du ikke kan vælge det med PR + knappen ved normal TV anvendelse. Hvis du vil vælge det program, der er blevet Marker det program, der skal springes over, med sprunget over, skal du indtaste programnummeret blåt. direkte med TALKNAPPERNE eller vælge det i menuen Programme edit (Programredigering). Deaktiver overspringningen af programmet. A Valg af et foretrukket program FAV 1 Vælg nummeret på dit favoritprogram. Det valgte program føjes automatisk til listen over foretrukne programmer. 34 SE TV/PROGRAMSTYRING I TV-TILSTAND Denne funktion sætter Dem i stand til at slette eller skippe lagrede programmer. A Automatisk sortering GRØN Start A u t o S o r t ( A u t o m a t i s k s o r t e r i n g ). Når du har aktiveret den automatiske sorteringsfunktion, kan du ikke længere redigere programmer. 1 A Slette et program Vælg et programnummer, der skal slettes. Det markerede program slettes, og de efterføl- 1 2 RØD gende programmer flyttes en position fremad. Marker det programnummer, der skal slettes, med rødt. 3 RØD Deaktiver sletningen af programmet. A Flytte et program Vælg et programnummer, der skal flyttes. 1 2 GUL Marker det programnummer, der skal flyttes, med GULT. 3 GUL Deaktiver flytningen af programmet. A Springe over et program Vælg et programnummer, der skal springes over. Når et programnummer er skippet (springes 1 2 BLÅ Marker det program, der skal springes over, med blåt. Deaktiver overspringningen af programmet. 3 BLÅ A over), betyder det, at du ikke kan vælge det med PR + - knappen ved normal TV anvendelse. Hvis du alligevl ønsker at vælge et skippet programnummer, så vælg det med NUM-MERTASTERNE eller vælg det i programredigeringsmenuen.

6 Valg af et foretrukket program FAV 1 Vælg nummeret på dit favoritprogram. Det valgte program føjes til listen over fore- trukne programmer. 35 SE TV/PROGRAMSTYRING FORSTÆRKER (FORSTÆRKER) (I DIGITAL TILSTAND) Hvis modtagelsen er dårlig, sæt Booster på On. Når signalet er stærkt, skal du vælge "Slukket" ("Off"). KONFIG. Flyt OK KONFIG. Flyt OK Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker Forstærker : Tænd Tænd Softwareopdatering : Tænd Diagnosticering CI-oplysninger Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker : Tænd Sluk Tænd Forstærker Tænd Softwareopdatering : Tænd Tænd Diagnosticering CI-oplysninger 1MENU 2 OK Vælg K O N F I G. ( O p s æ t n i n g ). Vælg F o r s t æ r k e r. 3 OK Vælg T æ n d eller S l u k. 4 OK Gem. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 36 SE TV/PROGRAMSTYRING SOFTWARE UPDATE (SOFTWAREOPDATERING) Softwareopdatering betyder, at der kan hentes software via det digitale sendesystem. KONFIG. Flyt OK KONFIG. Flyt OK Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering T æ n Softwareopdatering :: Tænd d Diagnosticering CI-oplysninger Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering :: Tænd dsluk Softwareopdatering T æ n Tænd Tænd Diagnosticering CI-oplysninger 1MENU 2 OK 3 Vælg K O N F I G.. OK Vælg S o f t w a r e o p d a t e r i n g. Vælg T æ n d eller S l u k. Hvis du vælger T æ n d, vises der en meddelelsesboks, som angiver, at der er fundet ny software. Gem. 4 OK * Ved softwareopdatering I forbindelse med overførsel af oplysninger om opdateret digital software kan følgende menu blive vist på tv-skærmen. F G, Vælg J a ved hjælp af knapperne når du ser følgende billede. Når softwareopdateringen er fuldført, bliver systemet genstartet. Det tager cirka ét minut. - Vær opmærksom på følgende i forbindelse med softwareopdateringer: Strømmen til enheden må ikke afbrydes. Der må ikke slukkes for enheden. Antennen må ikke frakobles. Efter softwareopdateringen kan du se den opdaterede softwareversion i menuen Diagnosticering (Diagnostik). 37 SE TV/PROGRAMSTYRING DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIK) (KUN I DIGITAL TILSTAND) Denne funktion giver mulighed for at få vist tv-apparatets producent, model/type, serienummer og softwareversion. Der vises oplysninger og signalstyrke for den indstillede MUX. Der vises signaloplysninger og tjenestenavn for den valgte MUX. KONFIG. Flyt OK Tekn. diagnosti. Producent : LG Electronics Inc. Model/type : M2394D Serienummer : 804KCPY71968 Softwareversion : V D Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering : Tænd Diagnosticering Diagnosticering CI-oplysninger CH 30 CH 34 CH 36 CH 38 CH 54 CH 60 E BACK Forg. Pop op EXIT Exit 1MENU 2 OK Vælg K O N F I G.. Vælg D i a g n o s t i c e r i n g. 3 OK Vis forhandler, model/type, serienummer og softwareversion. 4 OK Vis kanaloplysninger. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 38 SE TV/PROGRAMSTYRING CI INFORMATION (CI-OPLYSNINGER) Med denne funktion er du i stand til at se nogle krypterede servicefunktioner (betalingsservice). Hvis du fjerne CI modulet, kan du ikke se betalingsservice. Når modulet er sat i CI slottet, kan du få adgang til modulmenuen. Kontakt din forhandler, hvis du ønsker at købe modul og Smart Card. Lad være med igen og igen at isætte eller fjerne et CAM-modul i enheden. Dette kan forårsage en fejlfunktion. Når du tænder for enheden, efter at du har isat et CI-modul, kan du måske ikke høre lyden. Billedet kan forekomme unaturligt pga. CI-modulet og chipkortet. Funktionen CI (Common Interface) er muligvis ikke tilgængelig på grund af landenes sendebetingelser. Viaccess Module KONFIG. Flyt OK Consultations Authorizations Module information Auto. indstilling Manuel indstilling Programredigering Forstærker : Tænd Softwareopdatering : Tænd Diagnosticering CI-oplysninger CI-oplysninger Select the item Den viste skærmmenu er kun et eksempel. Menuindstillingerne og skærmformatet varierer, alt efter hvilken udbyder af digitale betalingstjenester der er valgt. Du kan ændre CI-skærmmenuen og -tjenesten hos din udbyder. 1MENU 2 OK Vælg K O N F I G.. Vælg C I - o p l y s n i n g e r. 3 OK Vælg det ønskede element: Moduloplysninger, chipkortoplysninger, sprog eller softwareoverførsel osv. Gem. 4 OK Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 39 SE TV/PROGRAMSTYRING HENTNING AF PROGRAMTABELLEN Du kan kontrollere, hvilke programmer, du har gemt, ved at åbne programoversigten. Displayed when the Locked Programme. A Vise programoversigten LIST 1 Vis P r o g r a m l i s t e. Det kan være at nogle programmer vises med blåt. Det er programmer, der springes over under automatisk programmering og når fjernsynet er i tilstanden Programme. Programmer, der vises som et kanalnummer, er programmer, der ikke er tilskrevet et stationsnavn. A Vælge et program i programoversigten Vælg et program. TV/RADIO 1 2 OK Tilstanden skifter fra TV til DTV til Radio fra det program, der aktuelt vises. Skift til det valgte programnummer. A Bladre i programoversigten Skift side. 1 PR 2 LIST Vend tilbage til normal tv-visning. A Visning af tabellen med foretrukne programmer Vis tabellen over foretrukne programmer. 1 FAV 40 EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(I DIGITAL TILSTAND) Dette system indeholder en elektronisk programguide (EPG), der gør det nemmere at navigere mellem de mulige programmer. EPG-funktionen giver relevante oplysninger som f.eks. programlister og start- og sluttidspunkter om alle tilgængelige kanaler. I mange tilfælde kan du desuden bruge funktionen til at få detaljerede oplysninger om de enkelte programmer (det er den enkelte tv-station, der afgør, hvilke og hvor mange programoplysninger der er tilgængelige).

7 Funktionen kan kun anvendes, hvis den valgte tv-station udsender EPG-oplysninger. EPG-funktionen viser programoversigten for de næste 8 dage. Slå EPG til/fra 1 GUIDE Slå EPG til eller fra. Programvejledning 1 YLE TV1 D 06 Mar :09 06 Mar. 15:00 ALLE :00 YLE TV1 Ingen oplysninger Kungskonsumente YLE TV2 Ingen oplysninger TV2: Farmen Ingen TV.. Ingen oplysninger YLE FST Ingen oplysninger Ingen oplysninger CNN Ingen oplysninger Tänään otsikoissa YLE24 E TV/RADIO Radio FAV Foretrukket INFO Tilstand Dato Oplysninger Manuel timer Progr.ændring Planlæg.liste Vælg et program 1 eller PR Vælg det ønskede program. 2 OK Vis det valgte program. 41 EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(I DIGITAL TILSTAND) Knappernes funktion i guidevisningen NOW/NEXT (Nu/Næste) RØD Skift EPG-visning Få vist indstillingsmuligheder for timeroptagelse/remindelse Vælg sendestation GUL PR Side op/side ned EXIT BLÅ OK Få vist listen med timeroptagelser/remindelser GUIDE eller Deaktiver EPG Skift til det valgte program. TV/RADIO Vælg tv- eller radioprogrammer Vælg programlisten NOW (Nu) eller NEXT (Næste) INFO i Slå de detaljerede oplysninger til eller fra Knappernes funktion i 8-dages visningen RØD GRØN Skift EPG-visning Få vist datoindstillingerne Få vist indstillingsmuligheder for timeroptagelse/remindelse Få vist listen med timeroptagelser/remindelser Skift til det valgte program. Vælg programlisten NOW (Nu) eller NEXT (Næste) Vælg sendestation PR PR Side op/side ned EXIT GUL GUIDE eller Deaktiver EPG BLÅ OK TV/RADIO Vælg tv- eller radioprogrammer INFO i Slå de detaljerede oplysninger til eller fra Knappernes funktion i datovisningen GRØN OK Luk visningen med datoindstillinger GUIDE Luk visningen med datoindstillinger EXIT Skift til den valgte dato eller Deaktiver EPG Vælg en dato 42 EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(I DIGITAL TILSTAND) Knappernes funktion i den udvidede beskrivelsesboks Tekst op/ned Få vist indstillingsmuligheder for timeroptagelse/remindelse INFO i Slå de detaljerede oplysninger til eller fra eller EXIT GUIDE GUL Deaktiver EPG Knappernes funktion i visningen med optage-/remindelsesindstillinger - Denne funktion er kun tilgængelig, når optageudstyr, der bruger ben 8-optagesignalet, er tilsluttet DTV-OUT-stikket ved hjælp af et SCART-kabel GUL Skift til guiden eller timerlisten Gem timeroptagelse/remindelse Vælg type, tjeneste, dato eller start-/sluttidspunkt Funktionsindstilling OK Knappernes funktion i planlægningslisten GUL Tilføj ny manuel timerindstilling Aktiver planlægningslistens redigeringstilstand. Slet det valgte element BLÅ Skift til guidevisning GRØN Vælg planlægningslisten. RØD 43 BILLEDINDSTILLING INDSTILLING AF BILLEDSTØRRELSEN (FORMATFORHOLDET) Du kan se forskellige billedformater på skærmen: 16:9, Kun Scanning, Original, 4:3, 14:9 and Zoom1/2. Hvis et ubevægeligt billede vises på skærmen i lang tid, kan billedet blive aftrykt på skærmen og være synligt. Du kan justere forstørrelsesdelen med knappen D Denne funktion fungerer med følgende signal. E. Du kan også indstille billedforholdet i RATIO OSD. Ved indstilling af zoom skal du vælge 14:9, Zoom1 og Zoom2 i Ratio OSD. 16:9 Med følgende formatvalg kan du justere billedet vandret, i lineært målforhold, for at udfylde hele skærmen (godt til visning af 4:3formaterede dvd'er). 4:3 TMed følgende formatvalg vil du se et billede med et originalt 4:3-billedformat med grå søjler i højre og venstre side af skærmen. 44 BILLEDINDSTILLING Original Når tv-apparatet modtager bredformatsignaler, ændres det billedformat, der vises, automatisk. Zoom2 Vælg Zoom 2, når billedet skal ændres med både vandret udvidelse og lodret beskæring. Billedet bliver til en blanding af ændret billedformat og fuld skærmdækning. Original 14:9 Billedformatet 14:9 vises på skærmen uden ændringer i billedet. I billedformatet 4:3 forstørres billedet i opad- og nedadgående retning, så billedet fylder hele skærmen. Kun Scanning Følgende valg giver dig mulighed for at se billedet i den bedste kvalitet uden tab af originalbillede i højopløsningsbillede. Bemærk: Hvis det originale billede indeholder støj, kan du se billedstøjen ved kanten. Zoom1 Med følgende formatvalg vil du se billedet uden ændringer og på hele skærmen. Det øverste og nederste af billedet vil dog blive beskåret. Kun Scanning! BEMÆRK G Du kan kun vælge 1 6 : 9 ( b r e d f o r m a t ), 4 : 3, 1 4 : 9, Z o o m 1 / 2, når du har valgt Component (under 720p). Du kan kun vælge 4:3, 16:9 (Wide) i RGB/DVI mode. G G Indstillingen G K u n S c a n n i n g er tilgængelig i tilstandene H D M I / K o m p o n e n t (over 720p). Du kan kun vælge O r i g i n a l i tekst-tv-funktionen i Storbritannien (MHEG-5). 45 BILLEDINDSTILLING PRESET PICTURE SETTINGS Forvalg af billedtilstand BILLEDE Billedformat : 16:9 Billedtilstand ::Levendea r d Billedtilstand S t a n d Baggrundslys Kontrast Lys Skarphed Farve Farvetone E Flyt OK Sta Vividn d a r d srgb Biograf Sport Spil R G BILLEDE Billedformat : 16:9 Billedtilstand ::Levende Billedtilstand Levende Baggrundslys Kontrast Lys Skarphed Farve Farvetone E Flyt OK <RGB, DVI mode> BILLEDE R G Flyt OK Billedformat : 16:9 Billedtilstand ::Levende Billedtilstand Levende Baggrundslys Kontrast Lys Skarphed Farve Farvetone E Levende Vivid Standard Biograf Sport Spil R G <Anden tilstand> 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Billedmodus indstiller enheden til den bedste billedvisning. Vælg forudindstillet værdi i menuen Billedmodus baseret på programkategorien. Vælg B i l l e d t i l s t a n d. 3 OK Vælg den ønskede billedværdi. Tryk på MENU- eller EXITknappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm.

8 46 BILLEDINDSTILLING Automatisk styring af farvetone (varm/normal/kold) Vælg en af de tre automatiske farveindstillinger. Indstil på varm for at forstærke varme farver, såsom rød, eller sæt på kølig for at få mindre intense farver med mere blåt. BILLEDE D Flyt OK BILLEDE D Flyt OK F Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E R G Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E Farvetemperatur Ny kontrast Nye farver Støjreduktion Gamma Sort niveau Film Mode Rød kontrast Grøn kontrast Bla kontrast Kold Høj Høj Mellem Mellem Auto Sluk G Luk 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Vælg A v a n c e r e t b e t j e n i n g. 3 OK Vælg F a r v e t e m p e r a t u r. 4 Vælg enten K o l d, M e l l e m eller V a r m. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 47 BILLEDINDSTILLING Automatisk styring af farvetone (9300K/6500K) (Kun RGB, DVI mode) Menuen Avanceret styring er deaktiveret, når billed-modus er srgb. Vælg én ud af de to automatiske farveindstillinger. BILLEDE D Flyt OK BILLEDE D Flyt OK F Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 50 Farve 50 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E R G Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 50 Farve 50 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E Farvetemperatur Ny kontrast Nye farver Støjreduktion Gamma Sort niveau Film Mode Rød kontrast Grøn kontrast Bla kontrast 6500K Sluk Sluk Sluk Mellem Høj Sluk G Luk 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Vælg A v a n c e r e t b e t j e n i n g. 3 OK Vælg F a r v e t e m p e r a t u r. 4 Vælg enten 6500K eller 9300K. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 48 BILLEDINDSTILLING MANUEL BILLEDJUSTERING Billedtilstand brugerindstilling BILLEDE Billedformat : 16:9 Billedtilstand ::Levende (Bruger) Billedtilstand Standard Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 50 Farve 50 Farvetone 0 E Flyt OK BILLEDE Billedformat : 16:9 Billedtilstand ::Levende (Bruger) Billedtilstand Standard Baggrundslys 80 Kontrast 90 Lys 50 Skarphed 60 Farve 60 Farvetone 0 E Flyt OK Standard (bruger) Standard (bruger) srgb Biograf Sport Spil R G <RGB, DVI mode> BILLEDE R G Flyt OK Billedformat : 16:9 Billedtilstand ::Levende (Bruger) Billedtilstand Standard Baggrundslys 80 Kontrast 90 Lys 50 Skarphed 60 Farve 60 Farvetone 0 E Levende Standard (bruger) Standard Biograf Sport Spil R G <Anden tilstand> 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Vælg B i l l e d t i l s t a n d. 3 OK Vælg den ønskede billedværdi. 4 OK Vælg B a g g r u n d s l y s, K o n t r a s t, L y s, S k a r p h e d, F a r v e eller F a r v e t o n e. 5 OK Foretag de ønskede justeringer. Tryk på MENUeller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. G Du kan ikke indstille farve, skarphed og tone i RGB, DVI mode. 49 BILLEDINDSTILLING BILLEDFORBEDRINGSTEKNOLOGI Ny kontrast Automatisk optimering af kontrast i henhold til refleksionens lysstyrke. Nye farver Automatisk justering af refleksionens farver for så nøjagtigt som muligt at gengive de naturlige farver. Støjreduktion Indstiller genspejlingens farve automatisk for at genskabe naturlige farver så nøjagtigt som muligt. G a m m a. Ved høje gammaværdier vises hvidlige billeder, og ved lave gammaværdier vises billeder med høj kontrast. BILLEDE D Flyt OK BILLEDE D Flyt OK Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E R G Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E Farvetemperatur Ny kontrast Nye farver Støjreduktion Gamma Sort niveau Film Mode Rød kontrast Grøn kontrast Bla kontrast Luk F Kold Høj Høj Mellem Mellem Auto Sluk G 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Vælg A v a n c e r e t b e t j e n i n g. 3 OK Vælg N y k o n t r a s t, N y e f a r v e r, S t ø j r e d u k t i o n eller G a m m a. 4 Vælg den ønskede kilde. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 50 BILLEDINDSTILLING AVANCERET FILMTILSTAND Her indstiller du produktet til den bedste billedkvalitet, når du skal se film. Denne funktion fungerer kun i tilstandene TV, AV, og Komponent 480i/576i/1080i. BILLEDE D Flyt OK BILLEDE D Flyt OK Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E R G Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E Farvetemperatur Ny kontrast Nye farver Støjreduktion Gamma Sort niveau Film Mode Rød kontrast Grøn kontrast Bla kontrast Luk F Kold Høj Høj Mellem Mellem Auto Sluk G 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Vælg A v a n c e r e t b e t j e n i n g. 3 OK Vælg F i l m M o d e 4 Vælg T æ n d eller S l u k. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 51 BILLEDINDSTILLING AVANCERET - SORTNIVEAU Når du ser film, indstiller denne funktion enheden på den bedste billedkvalitet.

9 Denne funktion fungerer i følgende tilstand: AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M) HDMI eller Komponent. BILLEDE D Flyt OK BILLEDE Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E D Flyt OK Billedtilstand : Levende Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Avanceret betjening E Farvetemperatur Ny kontrast Nye farver Støjreduktion Gamma Sort niveau Film Mode Rød kontrast Grøn kontrast Bla kontrast Luk F Kold Høj Høj Mellem Mellem Høj Sluk G R G 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E ( B i l l e d e ). L a v : Refleksionen på skærmen bliver mørkere. H ø y : Refleksionen på skærmen bliver lysere. Vælg A v a n c e r e t b e t j e n i n g. 3 OK Vælg S o r t n i v e a u. 4 Vælg L a v eller H ø j. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Hvis indgangen ikke er AV(NTSC-M), HDMI eller Component, er funktionen indstillet på Auto. Ved Auto kan brugeren ikke indstille den direkte. G A u t o : Registrerer skærmens sorte niveau og indstiller det automatisk på High (Høj) eller Low (Lav). G G 52 BILLEDINDSTILLING GENDANNELSE AF STANDARDINDSTILLINGER Standardindstillingerne gendannes for de valgte billedtilstande. BILLEDE D Flyt OK BILLEDE D Flyt OK Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed 70 Farve 70 Farvetone 0 Avanceret betjening Nulstil billede R G Baggrundslys 100 Kontrast 100 Lys 50 Skarphed i d e o k 70 f i g... i Nulst. v on Farve 70 R Farvetone 0 Avanceret betjening Nulstil billede G 1MENU 2 OK Vælg B I L L E D E. Vælg N u l s t i l b i l l e d e. 3 OK Initialiser den justerede værdi. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 53 INDSTILLING AF SPROG OG LYD AUTOMATISK LYDSTYRKEJUSTERING Funktionen til automatisk lydstyrkejustering bruges til at bevare et ensartet lydstyrkeniveau, selvom du skifter program. LYD Auto. lydstyrke :: Sluk Auto. lydstyrke Sluk Balance Lydtilstand : Standard 120Hz 200Hz 500Hz 1.2KHz 3KHz E Flyt OK LYD R Flyt OK L Auto. lydstyrke :: Sluk Auto. lydstyrke Sluk Balance Lydtilstand : Standard 120Hz 200Hz 500Hz 1.2KHz 3KHz E L Sluk Sluk Tænd R MENU 2 OK Vælg L Y D. Vælg A u t o. l y d s t y r k e. 3 OK Vælg T æ n d eller S l u k. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 54 INDSTILLING AF SPROG OG LYD FORVALG AF LYDINDSTILLINGER SOUND MODE (LYDTILSTAND) Du kan vælge din foretrukne lydindstilling: SRS TruSurround XT, Clear Voice, Standard, Musik, Biograf, Sport eller Spil, og du kan også justere equalizerfrekvensen. : Sluk Balance 0 F L Balance 0 Balance Lydtilstand : Standard Luk 120Hz 0 200Hz 0 500Hz 0 1.2KHz 0 3KHz 0 E R G MENU 2 OK Vælg L Y D. Vælg B a l a n c e. 3 OK Foretag de ønskede justeringer. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 57 INDSTILLING AF SPROG OG LYD SÅDAN VÆLGER DU DIGITAL LYDUDGANG Med denne funktion kan du vælge din foretrukne digitale lydudgang. du skifter til mono, bliver lydgengivelsen klarere. udsendelsens sekundærsprog til højttalerne. Funktionen CI (Common Interface) er muligvis ikke tilgængelig på grund af landenes sendebetingelser. G Nogle af DTV-funktionerne fungerer muligvis ikke i lande, hvor lovgivningen vedrørende digitale udsendelser ikke er fastlagt. G I lande uden fastsatte digitale programregulativer, fungerer nogle DTV-funktioner måske, afhængig af de digitale programforhold. 63 INDSTILLING AF SPROG OG LYD VALG AF SPROG (KUN I DIGITAL TILSTAND) Lydfunktionen giver dig mulighed for at vælge dit foretrukne sprog. Hvis lyddataene i det valgte sprog ikke udsendes, afspilles den fabriksindstillede sproglyd. Brug undertekstfunktionen, hvis programmet udsendes med undertekster på to eller flere sprog. Hvis undertekstdataene i det valgte sprog ikke udsendes, afspilles den fabriksindstillede sprogundertekst. Hvis det sprog, du har valgt som det primære lydsprog og undertekstsprog, ikke understøttes, kan du vælge et sprog i den anden kategori. 1MENU 2 OK Vælg I N D S T I L. 1MENU 2 OK Vælg I N D S T I L. Vælg L y d s p r o g eller U n d e r t e k s t s p r o g. Vælg det ønskede sprog. Vælg H ø r e h æ m m e d e( Vælg T æ n d eller S l u k. ). 3 OK 3 OK 4 OK Gem. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. < Valg af lydsprog > G Hvis programmet udsendes på to eller flere sprog, kan du vælge det ønskede lydsprog. Lydsprog OSD-oplysninger (On-Screen Display) På skærmen Status N.A Ikke tilgængelig MPEG lyd Dolby Digital lyd Lyd til "Synshæmmede" Lyd til "Hørehæmmede" Undertekstsprog OSD-oplysninger (On-Screen Display) < Valg af undertekstsprog > G Når der udsendes to eller flere undertekstsprog, kan du vælge undertekstsproget med knappen SUBTITLE (undertekst) på fjernbetjeningen. G Tryk på knappen D E for at vælge et undertekstsprog. På skærmen Status N.A Not Available Teletekst undertekst Undertekst til "hørehæmmede" - Lyd/undertekst kan vises i en enklere form med 1 til 3 karakterer og udsendes via serviceudbyderen. - Når du vælger supplerende lyd (lyd til "Syns-/hørehæmmede"), udsendes den muligvis sammen med hovedlyden. 64 TIDSINDSTILLING INDSTILLING AF UR Uret indstilles automatisk, når der modtages et digitalt signal. (Du kan kun indstille uret manuelt, hvis enheden ikke har et DTV-signal) Tiden skal indstilles korrekt før brug af On/Off Time-funktionen.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) TIME Tid Tid TV fra tid TV til Timer tænd Automatisk sluk Tidszone Flyt OK TIME Tid Tid TV fra tid TV til Timer tænd Automatisk sluk Tidszone Flyt OK Dato 01 Jan Luk : Sluk : Sluk : Sluk : Sluk : London GMT : Sluk : SlukTime : SlukMinut : London GMT : SlukMåned År 1MENU 2 OK Vælg T I M E. Vælg T i d. 3 OK Vælg enten årstal eller dato eller tidsindstillingen. 4 Angiv år, dato og tidsindstillinger. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 65 TIDSINDSTILLING AUTOMATISK TÆND/SLUK-TIMER Funktionen Tidsindstilling Sluk slår automatisk enheden over på standby på et forudindstillet tidspunkt. To timer efter at der er tændt for enheden via funktionen Tidsindstilling Tænd, skifter den automatisk tilbage til standby-tilstand, med mindre der trykkes på en knap. Funktionen Tidsindstilling Sluk tilsidesætter funktionen Tidsindstilling Tænd, hvis begge indstilles på samme tid. Enheden skal være i standbytilstand for at Tidsindstilling tænd (on) kan fungere. TIME Tid TV fra tid TV til TV til Timer tænd Automatisk sluk Tidszone Flyt OK TIME Tid TV fra tid TV til TV til Timer tænd Automatisk sluk Tidszone Flyt OK : Sluk : Sluk Sluk : Sluk : Sluk : London GMT : Sluk Gentag : Sluk Sluk Time : Sluk Minut : Sluk Tilstand : London GMT Indstil Volumen 1/Jan :09 F Sluk DTV G Luk 1MENU 2 OK Vælg T I M E. T For annullering af T V f r a t i d/t V t i l -funktio K u n T V t i l- f u n k t i o n nen, vælge S l u k. Vælg T V f r a t i d eller T V t i l 1 OK Vælg tilstand. 3 OK Vælg G e n t a g. 2 3 Vælg T V, D T V eller R a d i o Vælg S l u k ( F r a ), E n g a n g, D a g l i g t, M a n. ~F r e., M a n.~l ø r., L ø r.~s ø n. eller S ø n.. Angiv timer. Angiv programmet. 4 Juster lydstyrken, når der tændes. Angiv minutter. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 66 TIDSINDSTILLING AUTOMATISK SLUKNING Hvis der intet indgangssignal er, når der tændes for enheden, så slukkes der automatisk efter 10 minutter. TIME Tid TV fra tid TV til Timer tænd Automatisk sluk Automatisk sluk Tidszone Flyt OK TIME Tid TV fra tid TV til Timer tænd Automatisk sluk Automatisk sluk Tidszone Flyt OK : Sluk : Sluk : Sluk : Sluk Sluk : London GMT : Sluk : Sluk : Sluk :Sluk : Sluk Sluk Sluk : London GMT Tænd 1MENU 2 OK Vælg T I M E. Vælg A u t o m a t i s k s l u k. 3 OK Vælg T æ n d eller S l u k. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 74 PARENTAL CONTROL / RATINGS INDSTIL ADG. KODE & LÅS SYSTEM Første gang du skal angive en adgangskode, skal du trykke "0, 0, 0, 0" på fjernbetjeningen. LÅS Flyt OK LÅS Flyt OK Lås system : Sluk Lås system Sluk Indstil adg.kode Blokér Program Børnetilladelse : Sluk Lås system : SlukSluk Lås system Sluk Sluk Tænd Indstil adg.kode Blokér Program Børnetilladelse : Sluk 1MENU 2 OK Vælg L Å S. Hvis du har glemt din adgangskode, skal du trykke " " på fjernbetjeningen.,,, Vælg L å s s y s t e m. 3 OK Vælg T æ n d. 4 OK OK Vælg adgangskoden Indtast en adgangskode med fire cifre. Sørg for at huske dette tal! Indtast adgangskoden igen for at bekræfte den. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 75 PARENTAL CONTROL / RATINGS BLOCK PROGRAMME (BLOKÉR PROGRAM) Du kan blokere ethvert program, som du ikke vil se, eller som du ikke ønsker, at dine børn skal se. Denne funktion findes i Lock System "On". LÅS Flyt 1 OK YLE TV1 TV 1 YLE TV1 4 TV4 Stockholm 6 CNN 9 YLE Teema 24 TV4 Fakta 24 TV4 Fakta 24 TV4 Fakta 87 Doku/Kika DTV D Radio 2 YLE TV2 5 YLE FST 8 YLE24 Lås system : Sluk Indstil adg.kode Blokér Program Blokér Program Børnetilladelse : Sluk 14 TV4 Film 50 TV Kanal Lokal 86 Info/3sat 88 TVE 1 E Progr.ændring D FG E Naviga. P PR Sideskift BACK Forrige Bloker/Fjern Blokering 1MENU 2 OK Vælg L Å S. Vælg B l o k é r P r o g r a m. 3 OK Gå til skærmbilledet B l o k é r P r o g r a m. 4 GRØN Vælg et program, der skal låses. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 76 PARENTAL CONTROL / RATINGS FORÆLDREKONTROL (KUN I DIGITAL TILSTAND) Denne funktion anvender oplysninger fra sendestationen. Funktionen fungerer derfor ikke, hvis det udsendte signal indeholder forkerte oplysninger. Der kræves en adgangskode for at få adgang til menuen. Denne enhed er programmeret til at huske den sidst indstillede valgmulighed, også selv om du slukker for enheden. Denne funktion gør det muligt at spærre bestemte programkategorier for at forhindre, at børn kommer til at se tv-programmer med voksenindhold. LÅS Flyt OK LÅS Flyt OK Lås system : Sluk Indstil adg.kode Blokér Program Børnetilladelse : Sluk Sluk Børnetilladelse Lås system : Sluk Indstil adg. kode Blokér Program Børnetilladelse Børnetilladelse : Sluk Sluk F Sluk Luk G 1MENU 2 OK Vælg L Å S. Vælg B ø r n e t i l l a d e l s e. 3 OK Foretag de ønskede justeringer. 4 OK Gem. Tryk på MENU- eller EXIT-knappen for at lukke menuvinduet. Tryk på knappen BACK for at gå til forrige menuskærm. 77 TEKST-TV Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande. Teletekst er en gratis seerservice, som udsendes af de fleste TV-stationer, og som indeholder opdaterede informationer om nyheder, vejrmeldinger, TV-programmer, priser for betaling-skanaler og meget mere. Dette produkts teletekstdekoder understøtter SIMPLE, TOP og FASTEXT systemer. SIMPLE (standard teletekst) består af et antal sider, der vælges direkte, når du indtaster det tilsvarende sidenummer.

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Din brugermanual LG M208WV http://da.yourpdfguides.com/dref/3908868

Din brugermanual LG M208WV http://da.yourpdfguides.com/dref/3908868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning Original udgave: Maj

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support DA BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min Czech Rep 800142840 free Denmark 3525 8759

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Din brugermanual LG 42LV450N http://da.yourpdfguides.com/dref/3927224

Din brugermanual LG 42LV450N http://da.yourpdfguides.com/dref/3927224 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012658. Brugervejledning. Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012658u1dk

OneRemote INT Converter. Type 30012658. Brugervejledning. Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012658u1dk OneRemote INT Converter Type 30012658 Brugervejledning Comag DKR900 CI+ Kabel-TV Modtager B&O styret 30012658u1dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille OO OK Q*1 Guide E*1 Back W*1*2

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC TX-55CXW684 http://da.yourpdfguides.com/dref/5804723

Din brugermanual PANASONIC TX-55CXW684 http://da.yourpdfguides.com/dref/5804723 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning... 1 1. Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen...2 2. Pakkeindhold...2 3. Valg og

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING 26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Pas på Sikkerhedsinformation Produktintroduktion Tilslutninger Fjernbetjening Grundfunktion OSD-menu 1. Menuen CHANNEL (KANAL)

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere