Referat. Deltagere. Afbud fra Gry Horne, Johansen, Vegvesen, Norge. Punkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Deltagere. Afbud fra Gry Horne, Johansen, Vegvesen, Norge. Punkt"

Transkript

1 Dato 27. marts 2015 Sagsbehandler Pia Brix Mail Telefon Telefon Dokument DokNr Side 1/7 Referat Projekt Nortek om vejafmærkning, vegtavler (ROAD SIGNING) Emne Nordisk fælles fagnetværk Dato marts 2015 Sted Vejdirektoratet, DK på Park Inn, Kastrup Møde nr. 10 Referent Ulrik/Eva-Lotta/Pia Deltagere Niclas, Nillson, Transportstyrelsen, Sverige Eva-Lotta, Löfgren, Transportstyrelsen, Sverige Gunilla, Ragnarsson, Trafikverket, Sverige Tuomas, Österman, Trafikverket, Finland Per-Olof, Linsen, Trafikverket, Finland Stine, Forsbak, Vegvesen Norge Ulrik Winther Blindum, Vejdirektoratet, Danmark Pia Brix, Vejdirektoratet, Danmark Fraværende Afbud fra Gry Horne, Johansen, Vegvesen, Norge Punkt 1. Pia bød velkommen til mødet, og gav praktiske information. Mødet startede med lunch. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 3. Godkendelse af referatet fra sidste møde i Solna, Sverige. Gunilla undskyldte, at power points fra Hans Holmén ikke var vedlagt til seneste referat. Pia bemærkede, at hun havde fremlagt forslag til nordisk krav til retrorefleksion af retroreflekterende vejtavlematerialer. Baggrund er pr.en af UAP i 2013 samt det job der pt. pågår i CEN regi. Det fremgår af præsentationen fra 2014 fra DK. Den er vedlagt sammen med referatet, som findes på Referatet blev godkendt. Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 4. Aktuelle temaer, status for regler og håndbøger mv. Nyt fra Sverige Det blev oplyst, at Eva-Lotta måske erstatter Nicklas i gruppen på de kommende møder. Den svenske regering har besluttet at tillade såkaldte cykeloverfarter. Her har de motorkørende vigepligt for cyklisterne. Det problematiske i beslutningen er, at der anvendes samme vejafmærkning mod de motorkørende, som ved cykelpassager for så vidt angår afmærkningen på kørebanen. Der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger til 30 km/h, men ikke skilte for cykeloverfart. Ved cykelpassager har cyklerne vigepligt for de motorkørende, og der anvendes samme kørebaneafmærkning som ved cykeloverfart. Desuden etableres der et skilt mod de motorkørende. Der sendes ikke et entydigt signal til de motorkørende, så disse tydeligt kan se, om det er en cykeloverfart eller en cykelpassage, de kommer til. Kommunerne skal lave en lokal forskrift, der beskriver, hvor man ønsker at lave en cykeloverfart. Kommunerne er for nærværende afventende med at tage cykeloverfarter i brug i større udstrækning. Der er udsendt en ny forskrift om trafiksignaler (TSFS 2014:03) En række andre forskrifter er under revision og der er overvejelser om at samle en række forskrifter til færre i antal. Trafikverket arbejder på et nyt regelverk, som skal indeholde bestemmelser for både jernbane og vej. Visse afsnit vil blive specifikke for jernbanen henholdsvis vejen. Det er et stort arbejde at lave dette regelverk. Norge I Norge vil der fremadrettet ske en mere systematisk nummerering af håndbøgerne. Håndbøgerne består af normaler, retningslinjer og vejledninger. Normer N 100 Vej- og gadeudformning N 200 Vejbygning N 300 Trafikskilte Retningslinjer R310 Trafiksikkerhedsudstyr Tilhørende vejledninger V321 Planlægning og opsætning af trafikskilte Der er foretaget 6 ændringer i skilteforskriften: 408 Påbudt køreretning i rundkørsler 506 Tungtrafikfelt og tilhørende ophør 507 Slut på tungtrafikfelt Det er kun kjøretøy over den aktuelle vektgrensen som har lov til å kjøre i disse feltene, altså busser og tungtrafikk over en viss vekt. 2

3 556,2 Automatisk trafikkontrol strækningsmåling 607 hurtig opladning af motorvogn (man skal kunne få opladet sin bil i løbet af ca. 1 time) 776 Godshavn Generelle drøftelser om bøder ved hastighedsforseelser. Pia vil forsøge at finde ud af, hvad den danske færdselslov siger omkring bøder til ejeren af køretøjer, hvis køretøjet bliver registreret for at køre for stærkt med, at det ikke er ejeren, som førte køretøjet. Pia har efterfølgende undersøgt det hos politiet. Forseelser med overskridelser over 30 % kontaktes ejer af køretøjet af politiet, hvor ejer bliver bedt om at fortælle hvem der har ført køretøjet. Bøden sendes derefter til den person, der har ført køretøjet. Ved forseelser med overskridelser under 30 % sendes bøde direkte til ejeren af køretøjet. Ejeren skal betale bøden. I Norge har regeringen stoppet brugen af strækningskontrol. Finland Færdselsloven og vejafmærkningsforordningen skal skrives om. I dag gælder Trafikverkets regler kun på Trafikverkets veje ikke på kommune veje. Årsagen til denne større gennemgang af reglerne er, at der siden begyndelsen af 1980 erne, hvor den seneste store gennemgang af reglerne fandt sted, er sket en lang række ændringer, hvilket har resulteret i manglende sammenhæng i regelsættet visse steder. Når disse regler er ændret, skal der ske en større konsekvensrettelse af diverse vejregler. Finland indfører frakørselsnumre på motorvejsnettet. Diskussion om symbolet for indkøbsmulighed (indkøbsvogn). I Sverige sættes dette symbol op til større indkøbsområder. Disse områder skal opfylde en række bestemmelser om fx varieret butikssammensætning bl.a. levnedsmiddelbutikker, samt at der skal være adgang til toilet. Ordningen har fungeret i Sverige i 3 år. I Sverige må der som udgangspunkt ikke anføres navn på indkøbsområdet, men visse politikere ønsker det. I Finland har man symbol eller servicetavle for Park and Ride (P+R). Man indsætter ikke symbol for busser, tog, sporvogne mm. På mødet blev spurgt til de danske regler for opstilling af færdselstavler, når cyklister skal køre mod trafikken i en ensrettet gade. I den danske håndbog om oplysningstavler side 25 er vist en række eksempler. Se håndbogen ved brug af dette link: Vejregler%2fAnlaegsplanlaegning%2fFaerdselsregulering%2fFaerdselstavler%2f&docId=vd full 3

4 Danmark I Danmark arbejdes på 2 ændringsbekendtgørelser til vores vejafmærkningsbekendtgørelser. Ændringerne omhandler bl.a. vejafmærkningen i forbindelse med letbanekørsel. De tavler vedrører bl.a. vigepligtsforhold, letbaneholdeplads og symbol på kørebanen. Der er også kommet nyt symbol for Euro velo cykelrute. En lang række af de øvrige nyere bestemmelser og nye tavler er bekendtgjort i enkelte bekendtgørelser. Alle disse ændringer samles nu i de kommende nye bekendtgørelser. Orienteret om de nyeste vejregler, håndbøger om bl.a. advarselstavler, eksempelhæfte om hastighedsafmærkning og parkeringsvejvisning. Præsentationer blev gennemgået, og er vedlagt referatet. 5. Nationale tiltag eller problemstillinger Sverige Turistvägvisning Vad ska vara brunt? Vad är turistvägvisning. Gunilla tycker vi är hårda i Sverige och vill ändra detta. Hon menar att om det inte finns skäl att säga nej så ska vi säga ja. Förra regeringen ville att vi skulle tänka mer på företagen och inte bara trafikanten. Hur resonerar man i övriga länder? Tuomas: I konventionen finns den bruna inte alls bara i en resolution senare. Det ska vara något som har intresse för turismen. Variationen i Europa är stor. Vissa endast viktiga sevärdheter. England har istället 200 bruna symboler vad som helst som inte är kopplat till den traditionella vägvisningen. I Finland finns begreppet landsbygdsturism det hanteras som brunt i Finland. Sevärdheter, aktiviteter, turistvägar (historiska eller tema, ska drivas av en förening) Skillnad mellan blått och brunt: hotell ska vara blå, den är med i Wienkonventionen. Det som behövs vid semester, turistresor görs brunt. Blått är sådant som du behöver oberoende av anledningen till resa. Tyvärr finns många turistvägar som inte sköts längre. Stine: I stort sett samma upplägg. Lägger stort ansvar på fylkeskommunen och de lokala organisationerna för att slippa värdera själv. Norge har många bruna symboler. Gränser för antal besökare för nationella. Turistvägar hanteras separat, nationellt. Under sevärdighetssymbol finns undergrupper. Många använder sevärdhetssymbolen istället för sina egna. Vi är inte så stränga och de ser inga problem med för många märken. De har en handbok som hon skickar till Gunilla. Pia: I DK finns tre typer; sevärdhet, UNESCO världsarv, nationalpark + Margueritruten. De ska vara godkända på en lista. Godkänns av tre styrelser. Det finns krav för varje märke. Vi ska inte vara smakdomare. Gunilla: I Sverige beslutar varje län. Ansökan till TrV. En grupp med flera instanser beslutar. Sedan tas det upp nationellt inom TrV. Vi är stränga för att branschen ville att vi skulle vara stränga. Skrivningarna i Sverige är bra men det är vår tolkning som behöver breddas. Niclas: Det handlar bara om en färg. Får de inte en brun så får de en vit. Läser i resolutionen... Vi behöver i Sverige diskutera mer. Ska TrV och TS diskutera eller ska TrV gå direkt till regeringen? Tuomas: Trafikanten behöver faktiskt inte förstå det bruna. Varierande hastighet 4

5 Gunilla berättar att TrV har gett upp med att ha varierade hastigheter i skarpt läge för att det inte går att göra det lagligt. Använder bara rekommendation. Åklagarmyndigheten ser inte att de har tyngd att döma i dessa fall. Konstigt för att de kan döma i rödljuskörning. De används antingen bara anbefallt eller vid exakta klockslag. Niclas: I Sverige ska trafikreglerna finnas i föreskrifter i en databas. Det är inte tavlans info utan bestämmelsen på pappret/beslutet som man bryter emot. Så är inte fallet vid trafikljus. Det är inte en fråga för TS och TrV utan för justitiedepartementet m fl. Det går inte att skriva besluten så att de stämmer med den variation som behövs, t ex om variationen beror på vädret. Stina: Problemen är alltså vid väder- eller händelsestyrt? Vi har bara händelsestyrda och i tunnlar. Fungerar bra. Pia: Inga problem i Danmark. Det räcker med en logg från den variabla signalen för att döma i ärenden. Det finns också krav på att loggen ska innehålla information om text om orsak till hastighetsbegränsning; olycka etc. Niclas: Man måste bevisa att trafikanten har sett den Har trafikanten verkligen sett hastigheten? ELL: Hur säkert fungerar tekniken? Hur ser loggen ut om några lyktor är trasiga? Vet man att märket visat det som loggen säger? Stina: Oklart. Vi har problem med de variabla märkena. Men polisen måste ju också ha sett vilken hastighet som märket visar i den aktuella situationen. Pia: Man har ju också dubbla märken. Gunilla: Polisen säger nej. Det verkar som om de har svårt att bevisa vad de sett. Hon tror att rekommenderad hastighet fungerar lika bra. Danmark Pia gennemgik det mere generelle om letbaner i præsentation. Ulrik fortalte om letbane projekterne og gennemgik de historiske forhold om sporvogne i Danmark, der blev nedlagt i Om letbanekøretøjer er bestemmelserne fastsat i færdselsloven, og de er at betragte som et letbanekøretøj. Letbanekøretøj skal overholde bestemmelserne i færdselsloven. Der har været diskuteret rødt signal i forbindelse med fodgængerovergangs krydsning med letbaner. En anden problemstilling er hvordan fodgængere kommer ud til letbane perroner. Der bliver udarbejdet regler, håndbøger for letbanekøretøjer. Pia fortalte om tre aktuelle projekter, som er om projekt om tavler for omkørselsruter, projekt om lademulighed for elbiler, projekt om slukning af variable tavler. Se præsentation. Dag 2 Internationale tiltag Tuomas og Niclas fortalte om det internationale arbejde om konventionen om vej tegn og signaler (Convention on Road Signs and Signals) og den undergruppe UNECE Group of experts on traffic 5

6 signs and signals, vägmärkesdatabasen mm, som er nedsat til at varetage en opgave med at få indberettet da nationale skilte i en database. Tuomas fremlagde en præsentation af systemet. Pia bemærkede, at det er vigtigt at tage konventionens bemærkninger for de enkelte skilte med i vurderingerne. Niclas. Det blir fler bilar som läser vägmärken. Tillverkarna kommer använda konventionen vilket gör det viktigt att märken utformas lika i olika länder. Pia: Kan/ska Nortek göra något i det arbetet? Vi kan lägga inte det som en fast punkt på våra möten under punkt 6, forsknings- och utvecklingsinsatser. Tuomas: Det kan bli diskussioner framöver där det är viktigt att vi pratar ihop oss i Norden. ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE Link fra Niclas 6. Forsknings- og udviklingsarbejder Sverige LED-märkestester. På vilket avstånd kan man läsa olika textstorlekar. Gunilla fortalte om udfordringer i tunnel, hvor der ikke er nok plads til de store skilte med den normale tekst størrelse. Stine vil sende materiale fra Norge, som har løst problemerne. Gunilla informerar om LEDmärkestester; 5 färger, 3 textstorlekar. Preliminära resultat har kommit: Orange fungerade sämst. Skillnad i synbarhet mellan ljus och mörker beroende på textstorlek. Finland Reflexfolietest i 2014 af forbudstavler, hvor projekt blev gennemgået. Der er lavet prøveopstillinger på prøvebane. Reflexfolietest Examensarbete. Nya och gamla folier testades (olika varianter av 3M:s folier). Både gulröda hastighetsbegränsningsmärken och blå påbudsmärken testades. En stolpe till vänster med tre märken och tre stolpar till höger med tre märken vardera. Bilar med halogen-, xenon- och ledljus. < 10 testpersoner. Luminanskamera. Mätningar från 110 och 70 meters avstånd. Stora slutsatsen var att när det är jättemörkt och inget stör syns de sämsta märken ändå riktigt bra. Hade behövt testa i en annan miljö med mer störande omgivning och ljus. Danmark Projekt (fælles i NMF) om funktionskrav til retroreflekterende vejtavler CEN og EN Projekt i NMF (Nordisk Møde for Forbedret Vejudstyr) med bidrag fra Nortek-vejafmærkning, vegtavler. Forslag til fælles nordiske krav til retrorefleksion af retroreflekterende vejtavlematerialer er udarbejdet af Kai Sørensen. Baggrund er pr.en af UAP i 2013 samt det job der pt. pågår i CEN regi. Kai Sørensen varetager dette. Notat om krav til retrorefleksion af retroreflekterende vejtavlematerialer samt notat om retroreflekterende vejtavlers placeriger og dimensioner blev forelagt NMF i oktober På NMF-mødet i oktober 2014 blev det konkluderet at: 6

7 - forslaget til klasser for retrorefleksion synes acceptabelt på nuværende tidspunkt, - regnearket bør forbedres som beskrevet ovenfor og udbygges til at omfatte også et stort køretøj og flere typer af refleksfolier, - der skal udføres et demonstrationsprojekt, hvortil Norge v/ Bjørn Skaar leverer data, - vejledningen forbedres, blandt andet ved tilføjelse af eksempel. Materiale gøres klart til status for projektet til NMF-møde i maj 2015 i Finland. - beskrivelse, vejledning og regnearket er nu forbedret som beskrevet inkl. seneste nyt fra CEN om standarden, - færdiggjort demonstrationsprojekt. Projekt (fælles i NMF) om test af symboler og tekster. Projekt i NMF (Nordisk Møde for Forbedret Vejudstyr) udføres for at finde frem til den bedste læsbarhed af symboler og tekst, der er udlagt på kørebanen. Projektet er opdelt i 2 test. Første del er en pilottest, hvor 54 forskellige udlægninger er udført. Anden og sidste del af testen er en hovedtest, hvor 24 typer skal testes. Der udføres læsbarhedstest for en række dimensionsvarianter for følgende typer af kørebanesymboler: - Trekantsymbol - Hastighedssymbol - Rundkørselspile efter hollandsk model - Rutenumre og kompasretninger - Teksterne Skole og Centrum Status på projektet forventes at ske på næste NMF møde. 7. Næste møde Den marts 2016 i Finland. 8. Meddelelser og eventuelt Pia beretter fortsat om årsarbejdet i Nortek til NMF. Kopi sendes til øvrige deltagere. 7

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6. maj 2008 Til stede: Peter Aalto, Osmo Anttila, Terje Giæver, Gabriel

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

Evaluering af Korta programmet

Evaluering af Korta programmet UFL-rapport Nr 2007:01 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Evaluering af Korta programmet En læreruddannelse på Göteborgs Universitet Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Et godt ældreliv med kombineret sansetab

Et godt ældreliv med kombineret sansetab Et godt ældreliv med kombineret sansetab Nordens Velfærdscenter Inspirationshefte 1 2 Et godt ældreliv med kombineret sansetab Udgivet af Nordens Velfærdscenter www.nordicwelfare.org marts 2013 Redaktør:

Læs mere

C A U T I O N 2 / 2 0 1 3. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

C A U T I O N 2 / 2 0 1 3. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk C A U T I O N 2 / 2 0 1 3 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk L E D E R O G F O R M A N D Gode kolleger, Af Helge Thuesen En kendt socialdemokrat

Læs mere

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for Evaluering af Den perfekte skilsmisse En co-produktion mellem FST, UR og DR, med DR som hovedproducent (4 x 28:30 min.) Else Bro Thuestad sept.07, DR Kristina Thomsen (NRK) evaluerer programmerne som udenforstående

Læs mere

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Referenten, dommer Lars Lindencrone Petersen, Danmark: Jeg har ikke tænkt mig slavisk at gennemgå det papir, der danner

Læs mere

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man?

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelska som undervisningsspråk på nordiska universitet hur gör man? Erfaringer og anbefalinger fra netværket for parallelsproglige

Læs mere

05 Intro. INTERVIEWS 14 DannerS RÅDGIVNING OG KRISECENTER 18 Formand for Dansk Socialrådgiverforening

05 Intro. INTERVIEWS 14 DannerS RÅDGIVNING OG KRISECENTER 18 Formand for Dansk Socialrådgiverforening 05 Intro INTERVIEWS 14 DannerS RÅDGIVNING OG KRISECENTER 18 Formand for Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post 20 Mandeforsker Kenneth Reinicke 22 Lektor i klinisk børnepsykologi Ingrid Leth 24 Kriminalassistent

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Sagsnr. 2014-7310 Doknr. 254206 Dato 20. juli 2015 Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler

Læs mere

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05. R e g i s t r e r i n g a f V V M r e d e g ø r e l s e r Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.13 ECTS: 15

Læs mere

NSS-Nyt. Nr. 1 februar 2011. Send karamell til DSB Elsäkerhetsverket på facebook El-eftersyn - ja tak! Travlhed giver stød Nyt fra NSS arbejdsgrupper

NSS-Nyt. Nr. 1 februar 2011. Send karamell til DSB Elsäkerhetsverket på facebook El-eftersyn - ja tak! Travlhed giver stød Nyt fra NSS arbejdsgrupper NSS-Nyt Nr. 1 februar 2011 Send karamell til DSB Elsäkerhetsverket på facebook El-eftersyn - ja tak! Travlhed giver stød Nyt fra NSS arbejdsgrupper Indhold... Side 3 Side 4 Side 5 God læselyst! NSS Hovedkomitéen

Læs mere

Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie

Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie Rune JJ Brand Andreas Larsson Kandidatuppsats vt 2012 Handledare: Johan Bertlett Sammanfattning Syftet med denna studie var att

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Faglig rapport for NordVu-projektet

Faglig rapport for NordVu-projektet Faglig rapport for NordVu-projektet projekt nr. 02036 Side 1 1 HOVEDKONKLUSION 4 2 BAGGRUND 5 3 FAGLIG SAMMENDRAG 6 3.1 PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER 7 4 TEST AF VÆRKTØJER 8 4.1 FØRSTE TESTFORLØB 9 4.2 ANDEN

Læs mere

Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter

Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter Ære og Konflikt Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt i efteråret 2013. Indhold Forord 3 Af Lene Johanneson,

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Immaterialrettens særlige procesformer

Immaterialrettens særlige procesformer Immaterialrettens særlige procesformer Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Immaterialrettens særlige procesformer (Se siderne 435-454 i Bind I) Referent: dr.jur.thomas Riis, professor, Danmark

Læs mere

EU s regler om pensionsmæssig

EU s regler om pensionsmæssig NFT 4/1994 TEMA AIDA EU s regler om pensionsmæssig ligebehandling AIDA S nordiske kollokvium, Rungstedgaard d. 9.-11. marts 1994 Hovedreferent 1: Direktør, cand. jur. Søren Rasmusson, Tryg Pension Hovedreferent

Læs mere

Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit:

Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit: Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit: ViS Axxell FLD VUC IKVO IDAN MIMIR Sverige Finland Danmark Danmark Norge Island Island Projekt Frafald

Læs mere

Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik?

Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik? Tidens tendenser: Fra forskning til implementering Hvilken rolle spiller viden i dansk hastighedspolitik? Praktisk anvendelse af Transportvaneundersøgelsen Strategisk transportplanlægning gør vi bæredygtige

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

ARBEJDSRAPPORT. fra studietur 5-8 april 2005 til 2 grænseregioner i EU:

ARBEJDSRAPPORT. fra studietur 5-8 april 2005 til 2 grænseregioner i EU: ARBEJDSRAPPORT fra studietur 5-8 april 2005 til 2 grænseregioner i EU: Euregio Scheldemond (Belgien og Nederlandene) og Euregio Maas-Rijn (Belgien, Nederlandene og Tyskland) Helsingborg maj 2005 ARBEJDSRAPPORT

Læs mere

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Indholdsfortegnelse Program Præsentation: Projektets mål Referat: Region Sjællands Vandrefestival, Designmanualen, Aktiv

Læs mere

Det Nordiske Trafiksikkerhedsråd (NTR) 1956-2006: 50 års nordisk trafiksikkerhedssamarbejde

Det Nordiske Trafiksikkerhedsråd (NTR) 1956-2006: 50 års nordisk trafiksikkerhedssamarbejde Det Nordiske Trafiksikkerhedsråd (NTR) 1956-2006: 50 års nordisk trafiksikkerhedssamarbejde En kortlægning af trafiksikkerhedsarbejdet i de nordiske lande og de nordiske trafiksikkerhedsorganisationers

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat Trafiksikkerhedsrådet Mødedato: Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand)

Læs mere

Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion

Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 15.00 Sektionsmöte Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn

Læs mere

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen 04/05/15 Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere