Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursister fordelt på år og EUU/HAKL"

Transkript

1 Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været kursister på hele AMU-området, heraf inden for de områder HAKL dækker. På hele AMU-området er det et fald på næsten kursister i forhold til 2014, og på HAKLs område et fald på cirka kursister. Aktivitetsudviklingen over tid I 2010 endte aktiviteten lige over 1 million kursister for hele AMU-området, mens aktiviteten i 2011 var faldet til kursister. I 2012 var aktiviteten på kursister, for i 2013 at være faldet yderligere til kursister for hele AMU-området. I 2014 var aktiviteten på kursister. På HAKLs område var aktiviteten i 2012 på kursister mod i 2011, hvilket svarer til 14,7 % færre kursister i I 2013 var aktiviteten , hvilket er et fald på 12,2 % i forhold til I 2014 var aktiviteten kursister, hvilket er et fald på 23,7 % i forhold til Af Tabel 1 ses, at aktivitetsfaldet har stået på siden I perioden 2010 til 2011 var faldet i aktiviteten markant, mens den nedadgående kurve er mere konstant fra 2011 til Aktivitetsniveauet i 2014 er dog det laveste både opgjort for hele AMU-systemet og for HAKL i perioden Den gennemsnitslige aktivitet Ved at tage et gennemsnit for alle år ses, at aktiviteten i 2011 krydser det gennemsnitlige aktivitetsniveau, og dermed er tilbage til et niveau, som i Dette er tilfældet, hvad enten vi foretager opgørelsen på HAKLs område, eller for hele AMU-området. Tabel 1: Oversigt over kursusaktivitet fordelt på HAKL og EUU Kursister fordelt på år og EUU/HAKL HAKL Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Den økonomiske krise Forklaringerne på det store aktivitetsfaldet i 2011 er mange. Men det er nok især den økonomiske krise, opstramninger i brugerbetalingen mm. for AMU, som følge af regeringens genopretningspakke, problemer med den nye tilmeldingsportal efteruddannelse.dk og en række sager om misbrug af AMU. 1 af 12

2 Aktivitet fra 2011 og fremefter Det fortsatte fald i aktiviteten fra 2011 og fremefter er endnu svære at give bud på. En række efteruddannelsesudvalg, heriblandt HAKL har indført garantikurser og introduceret kursusportalen amukurs.dk. Der er også arbejdet med kvaliteten gennem AMU-audit og øget tilsyn. I 2014 er der tilført midler til at øge taksterne og der er også arbejdet med tilmeldingssystemet. Alle disse elementer skulle gerne have bidraget til at øge kursusefterspørgslen, men det er ikke sket. Andelen af kursister som deltager i 6- ugers selvvalgt uddannelse er faldende Det er oftest beskæftigede, som anvender AMU. I 2012 var 79,5 % af kursisterne i beskæftigelse, mens det i 2013 var 75,5 %. Andelen af beskæftigede er steget til 83,8% i De tilsvarende tal for HAKL er 73,8 % i 2012 mod 65,0 % i 2013 og 82,3 % i Med andre ord anvendes HAKLs kurser lidt oftere til opkvalificering af ledige end AMU generelt. Den markante stigning i antallet af beskæftigede på HAKLs område, er ikke et udtryk for en stigning i de ansattes brug af HAKLs kurser. Det er mere en konsekvens af et markant fald i de lediges brug af HAKLs kurser. I 2013 var der ledige på HAKL-kurserne. Det tal er i 2014 faldet til kursister. Altså et fald på 75,7 %. (Tabel 16 og 17) I 2012 udgjorde aktiviteten opgjort for 6-ugers selvvalgt uddannelse 28,7 % af HAKLs aktivitet, og den er faldet til 23,1 % i 2013, og yderligere faldet til 21,1 % i På hele AMU-området var andelen af 6-ugers selvvalgt uddannelse 16,7 % i 2012, mens den var faldet til 13,5 % af den samlede aktivitet i 2013 for igen at være faldet til 10,1 % i (Tabel 10) Uddannelsesbaggrund I 2014 udgør den andel, der defineres som primær målgruppe for AMU (til og med erhvervsuddannelsesniveau) 85,3 % af kursisterne. Den primære målgruppe udgjorde i ,7 % mod 85,3 % i 2012, af den samlede AMU-aktivitet. Med andre ord ligger fordelingen mellem kursister indenfor og udenfor målgruppen for AMU meget stabilt over tid. På HAKLs område ligger tallet lidt lavere, i 2014 var tallet 80 % mod 81,4 % i 2013 og 81,9 % i ,5 % på hele AMU-området, og 18,0 % på HAKLs område har en uddannelsesmæssig baggrund over erhvervsuddannelsesniveau i 2014 mod 11,5 % for hele AMU-området i 2013, og 17,1 % for HAKL. I 2012 var andelen 11,8 % for hele AMU-området, og 15,5 % for HAKL. Som konsekvens af regeringens genopretningspakke, hvor der blev indført fuld deltagerbetaling for kursister med en uddannelsesmæssig bagrund over erhvervsuddannelsesniveau, var det forventet, at der ville ske et fald i aktiviteten for personer uden for den primære målgruppe, men på baggrund af aktivitetstallene kan denne forklaring ikke sandsynliggøres. Offentlige- og private virksomheders brug af AMU Ud af den samlede aktivitet på kursister, kommer kursister fra en offentlig arbejdsplads, mens kursister kommer fra en privat arbejdsplads. Det svarer til at 29,8 % af AMU-aktiviteten kan henføres til en offentlig arbejdsplads, og 54,0 % kan henføres til en privat. For kursister er angivet, at deres tilknytning til virksomhedsform er uoplyst/ukendt. Det svarer til 16,2 % af den samlede AMU-aktivitet. Uoplyst/ukendt dækker blandt andet over personer, der er uden for arbejdsstyrken eller ledige. (Tabel 23) 2 af 12

3 Ud af HAKLs samlede aktivitet på kursister, kommer kursister fra en arbejdsplads inden for den offentlige sektor, mens kursister kommer fra den private sektor. Det svarer til, at 26,6 % arbejder inden for den offentlige sektor og 55,7 % arbejder i den private sektor. For både AMU generelt og HAKL ses en udvikling fra tidligere år, hvor både den private og offentlige sektors andel af aktiviteten bliver større. Det sker på bekostning af et fald i aktiviteten for kursister hvis tilknytning til arbejdsmarkedet er uoplyst/ukendt. Det er en logisk udvikling, da der er sket et markant fald i antallet af ledige og 6-ugers selvvalgt uddannelse og netop de kategorier indgår i kategorien uoplyst/ukendt tal der taler! Den samlede AMU-aktivitet, og HAKLs aktivitet - Kursistaktivitet Den samlede aktivitet har været kursister i 2014 mod kursister i 2013 og i Det er et fald på 9,0% i forhold til 2013, og et fald på 14,4% i forhold til (Tabel 1) HAKLs aktivitet på FKB ere har været kursister i 2014 mod kursister i 2013 og i Det er et fald på 23,7% i forhold til 2013, og et fald på 33,0% i forhold til (Tabel 1) Den samlede AMU-aktivitet og HAKLs aktivitet - Kvartalspersoner Kvartalspersoner opgøres ved kun at registrere cpr-numre en gang i kvartalet uagtet, hvor mange kurser, den enkelte kursist har deltaget i. Med andre ord vil en kursist, som deltager i 2 eller flere AMU-kurser inden for et kvartal, kun blive registreret en gang. Den samlede aktivitet har været kvartalspersoner i 2014 mod i 2013, og i Det er et fald på 6,3 % i forhold til 2013 og et fald på 14,6 % i forhold til (Tabel 2) HAKLs aktivitet på FKB ere har været kvartalspersoner i 2014 mod i 2013, og i Det er et fald på 13,8 % i forhold til 2013 og et fald på 33,7 % i forhold til (Tabel 2) Den samlede AMU-aktivitet og HAKLs aktivitet - Årselever Den samlede aktivitet har været 8.099,9 årselever i 2014 mod 9.764,4 årselever i 2013 og ,5 i Det er et fald på 17,0 % i forhold til 2012, og et fald på 20,5 % i forhold til (Tabel 3) HAKLs aktivitet på FKB ere har været 1.311,2 årselever i 2014 mod 1.830,0 årselever i 2013, og 2.122,9 i Det er et fald på 28,3 % i forhold til 2013, og et fald på 38,2 % i forhold til Fælles kompetencebeskrivelser Ud af HAKLs samlede aktivitet i 2014 på kursister, har FKB Administration haft størst aktivitet, nemlig kursister, hvilket svarer til 39,9 % af den samlede aktivitet på HAKLs område. Den 2. største FKB er Ledelse, hvor kursister har deltaget. Det svarer til 14,1 % af den samlede aktivitet på HAKLs område. Herefter følger FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling med kursister (13,8 % af den samlede aktivitet på HAKLs område), og FKB Detailhandel med kursister (11,3 % af den samlede aktivitet på HAKLs område). (Tabel 5) Samlet set udgør de 4 FKB ere med højest aktivitet 79,1 % af den samlede aktivitet på HAKLs område og 20,4 % af den samlede AMU-aktivitet. (Tabel 1 og 5) 3 af 12

4 Opgjort i kvartalspersoner har der været: - 33,7 % på FKB Administration ( kvartalspersoner), - 20,3 % på FKB Ledelse ( kvartalspersoner) og - 11,5 % på FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling (6.212 kvartalspersoner) og - 13,9 % på FKB Detailhandel (7.504 kvartalspersoner). (Tabel 6) De mest afholdte kurser På top 10-listen over mest afholdte kurser på HAKLs område findes 3 organisatoriske kurser, 3 itkurser, 2 ledelseskursus samt 1 regnskabskurser (Tabel 20 og 21). Kurser markeret med * er gengangere fra Tabel 2: Oversigt over de 10 mest afholdte kurser på HAKL s område Uddannelsesmål/enkeltfag i % i % i % Anvendelse af regneark til enkle beregninger* , , Kommunikation og feedback i administrativt , ,7 arbejde Samarbejde i grupper i virksomheden* , , , Indskrivning og formatering af mindre tekster* , , Medarbejderen som deltager i , , ,9 forandringsprocesser* Organisationens strukturelle opbygning 888 0, , , Præsentation af tal i regneark , , , Anvendelse af situationsbestemt ledelse , Daglig registrering i et økonomistyringssystem* , , , Ledelse og samarbejde* ,5 Skoler 41 erhvervsskoler har haft aktivitet på HAKLs område. Da skolerne har mulighed for at udlægge eller udlicitere undervisningen, betyder det, at der kan være flere end de 41 erhvervsskoler, som har gennemført kurser på HAKLs område. I forbindelse med udbudsrunden 2009 blev reglerne omkring udlån ændret, hvilket også har konsekvenser i forhold til opgørelsen af, hvor mange skoler der er registreret på HAKLs område. Skoler, som har lånt en godkendelse, vil ikke optræde i AMUstatikken, men den aktivitet, de har gennemført, vil indgå i den samlede aktivitet for den godkendte skole. I nogle tilfælde lader det til, at Andre udbydere dvs. skoler, som er godkendt til en FKB, hvori der indgår kernemål fra en anden FKB, vil blive talt med på den FKB, hvor kurset er kernemål og ikke i den FKB, som skolen er godkendt til, og aktiviteten er afholdt. COK Center for Offentlig 4 af 12

5 Kompetenceudvikling, Mercantec og Teknisk Skole Silkeborg er ikke godkendt som udbydere på HAKLs område, men ses på statistikken. Den største skole på HAKLs område i 2014 er Niels Brock, som har haft en aktivitet på kursister, hvilket svarer til 8,4 % af den samlede aktivitet på HAKL på kursister. Herefter følger Aalborg Handelsskole med kursister, svarende til 8,2 % og Tietgenskolen med kursister, svarende til 6,8 % ud af den samlede aktivitet for HAKL. (Tabel 14) Der er inden for HAKLs område 6 skoler, der har en aktivitet med over kursister. (CPH West, IBC, Niels Brock, Tietgenskolen, Viden Djurs og Aalborg Handelsskole). Kursisternes uddannelsesbaggrund 11,5 %, svarende til kursister af det samlede antal kursister for hele AMU, har en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau (Korte videregående uddannelser, Mellemlange videregående uddannelser, Lange videregående uddannelser og ph.d. mv.) Herudover har 3,2 %, svarende til kursister, en uddannelsesbaggrund, der er uoplyst/ukendt. Det betyder, at 85,3 %, svarende til kursister, af det samlede antal kursister var inden for den primære målgruppe for AMU (Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Erhvervsfaglige uddannelser). (Tabel 8A og 8B). Som det fremgår af tabellen herunder har af HAKLs kursister en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau svarende til 18,0 %. Det ligger væsentligt over gennemsnittet for hele AMU, hvor 11,5 % af kursisterne har en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau. 80,0 % svarende til kursister, kan henføres til målgruppen for AMU, som er kursister til og med erhvervsuddannelsesniveau. 2,0 % svarende til kursister, er uoplyst/ukendt. (Tabel 9A og 9B). 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2,0 3,2 Tabel 3: Antal kursister fordelt på uddannelsesbaggrund opgjort i % 25,3 19,4 8,5 4,9 52,0 55,0 8,4 6,0 7,1 4,4 2,4 1,1 0,0 0,0 Antal kursister fordelt på uddannelsesbaggrund på HAKLs område opgjort i % Antal kursister fordelt på uddannelsesbaggrund for hele AMU opgjort i % 5 af 12

6 Det er et lille fald i HAKLs kursister, som er i den primære målgruppe for AMU. I 2013 var andelen 81,4 %, mens den er faldet til 80,0 % i Ud af HAKLs kursister, har kursister en erhvervsfaglig uddannelse, svarende til 52,0 %. (Tabel 9A og 9B) Der er store forskelle på kursisternes uddannelsesbaggrund på de enkelte FKB ere på HAKLs område. De FKB'ere med det højeste antal kursister inden for AMU-målgruppen, er: - FKB "Administration og assistance i tandklinikken", med 98,3 % kursister inden for AMUmålgruppen, - FKB Handel og logistik med 87,9 % kursister, - FKB Instruktion og adm. funktioner i træning og sport, med 84,9 % kursister samt - FKB Detailhandel med 83,6 % kursister inden for AMU-målgruppen De to FKB ere med det laveste antal kursister inden for den primære målgruppe for AMU (til og med erhvervsuddannelsesniveau) er FKB Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning, hvor 26,4 % er inden for målgruppen og FKB Administrative funktioner i HR, hvor 47,0 % er inden for målgruppen. (Tabel 9B) Aktivitet i forhold til arbejdsmarkedstilknytning 83,8 % af kursisterne, som har deltaget på en arbejdsmarkedsuddannelse, er i beskæftigelse. Tallet er lidt mindre for HAKL, hvor 82,3 % af kursisterne er i beskæftigelse. Antallet af ledige er 7,0 % for hele AMU og 8,0 % for HAKL. Der er flere kursister, som står uden for arbejdsstyrken, der anvender et kursus inden for HAKL (8,8 %), end opgjort for hele området (7,9 %). (Tabel 16 og 17) 6-ugers selvvalgt uddannelse Ud af den samlede aktivitet på kursister har kursister deltaget på AMU, som 6-ugers selvvalgt uddannelse, hvilket svarer til 10,1 %. Et fald i forhold til 2013, hvor 13,5 % kursister deltog på AMU som 6-ugers selvvalgt uddannelse. (Tabel 10) For HAKL har kursister deltaget på AMU, som 6-ugers selvvalgt uddannelse, svarende til 21,1 % af HAKLs samlede aktivitet på kursister. (Tabel 10) Det er et fald fra kursister i 2013 til kursister i Kursisterne vælger i 2014 oftest kurser fra FKB Administration ( kursister), FKB Offentlig forvaltning (6.009 kursister) og FKB Detailhandel (3.095 kursister) i forbindelse med 6-ugers selvvalgt uddannelse. (det var de samme 3 FKB ere, som i 2013). 75,0 % af aktiviteten, som stammer fra 6-ugers selvvalgt uddannelse på HAKLs område, kommer fra de 3 FKB ere. ( kursister ud af ). (Tabel 12) Branchefordeling Ud af HAKLs samlede aktivitet på kursister i 2014, var kursister fra branchen Handel og transport mv., mens kursister var fra branchen Offentlig administration, undervisning og sundhed. (Tabel 19) 6 af 12

7 Tabel 4: Antal kursister i HAKL fordelt på branche Uoplyst/ukendt Uoplyst aktivitet Offentlig administration, undervisning og sundhed Landbrug, skovbrug og fiskeri Kultur, fritid og anden service Information og kommunikation Industri råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Handel og transport mv. Finansiering og forsikring Erhvervsservice Ejendomshandel og udlejning Bygge og anlæg Virksomhedsform Ud af den samlede aktivitet på kursister kommer kursister fra en offentlig sektor, mens kursister kommer fra en privat sektor. Det svarer til, at 29,8 % af AMU-aktiviteten kan henføres til en offentlig arbejdsplads, og 54,0 % til en privat arbejdsplads. For kursister er der angivet, at deres tilknytning til virksomhedsform er uoplyst/ukendt. Uoplyst/ukendt dækker blandt andet over personer, der er uden for arbejdsstyrken eller ledige. (Tabel 23) Tabel 5: Antal kursister fordelt på virksomhedsform i AMU Offentlig sektor Privat sektor Uoplyst/ukendt 7 af 12

8 Tabel 6: Antal kursister fordelt på virksomhedsform på HAKL s område Offentlig sektor Privat sektor Uoplyst/ukendt Ud af HAKLs samlede aktivitet på kursister kommer kursister fra en offentlig sektor, mens kursister kommer fra en privat sektor. Det svarer til, at 26,6 % af aktiviteten på HAKLs område kommer fra kursister fra den offentlige sektor, mens 55,7 % kan henføres til kursister fra den private sektor. Specielt for de enkelte FKB ere Administration Aktiviteten er faldet i forhold til 2013, fra kursister til kursister i Den største aktivitet har været på kurset Samarbejde i grupper i virksomheden med kursister, der er et tilkoblet kursus, efterfulgt af Kommunikation og feedback i administrativt arbejde med kursister. (Tabel 22) Den største skole på området er Rybners, som har haft 8,5 % kursister (4.914), Udannelsescenter Holstebro har haft 8,3 % (4.802) og Haderslev Handelsskole samt IBC har haft 6,9 % (3.991) af kursisterne. (Tabel 15) Skanderborg-Odder Center for Uddannelsen har ikke haft aktivitet i Administration i sundhedssektoren Aktiviteten på FKB Administration i sundhedssektoren er på 942 kursister. Den største aktivitet i 2014 har været på kurset Grundlæggende diagnoselatin med 337 kursister, efterfulgt af Beskrivelser af anatomi i medicinske journaler med 95 kursister, Anvendelse af diagnoselatin i journaler og Medicinsk fagsprog fordanskning begge med 90 kursister. (Tabel 22) Det er Tietgenskolen, der har haft størst aktivitet, nemlig 62,8 % af kursisterne, hvilket svarer til 592 kursister, mens Roskilde handelsskole har haft 25,6 % af kursisterne, og Aalborg handelsskole har haft 11,6 % af kursisterne. (Tabel 15) 8 af 12

9 Administration og assistance i tandklinikken Aktiviteten på FKB "Administration og assistance i tandklinikken" er på 300 kursister. Den største aktivitet i 2014 har været på kurset Fjernelse af supragingival tandsten med 63 kursister efterfulgt af Afpudsning af plak og misfarvninger og Profylakse misfarvninger og tandbelægninger begge med 62 kursister. Der har samlet set været aktivitet på 7 af kurserne i denne FKB, mod 4 kurser i 2013 Alle kurserne havde FKB, som moder-fkb. (Tabel 22) Hansenberg er eneste godkendte udbyder af FKB Administration og assistance i tandklinikken, og står derfor også for hele aktiviteten. (Tabel 15) Administrative funktioner i HR Aktiviteten i 2014 er på kursister, hvilket er en stigning i forhold til 2013, hvor der var kursister. (Tabel 22) Organisationens strukturelle opbygning (2.020 kursister), Administrativ anv. af tidsregistreringssystemer (332 kursister) og Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (214 kursister) er de tre kurser, som er anvendt mest af kursister på FKB Administrative funktioner i HR. Niels Brock har haft størst aktivitet, kursister i 2014, Tietgen kommer herefter med 603 kursister og IBC med 591 kursister. (Tabel 15) Detailhandel Aktiviteten er faldet i forholdet til året før, fra kursister i 2013 til kursister i Størst aktivitet har været på kurserne Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen med kursister efterfulgt af Konceptanvendelse i detailhandlen med 873 kursister samt Salgsplanlægning i Detailhandlen med 741 kursister. (Tabel 22) IBC har haft størst aktivitet på FKB Detailhandel med kursister, hvilket svarer til 15,4 % af kursisterne på FKB en. Herefter Niels Brock med kursister, svarende til 14,8 %. (Tabel 15) Finansiel rådgivning og forsikring Aktiviteten er faldet fra 219 kursister i 2013 til 35 kursister i Aktiviteten på FKB en er fordelt på 2 enkeltfag, som er tilkoblet fra erhvervsuddannelsesområdet. Der har ikke været aktivitet på nogle AMU-kurser. (Tabel 22) Det er IBC, som står for aktiviteten på FKB Finansiel rådgivning og forsikring. De to andre udbydere, Tietgen og CPH West har ikke haft nogen aktivitet i 2012, 2013 og (Tabel 15) Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion Der har været et fald i aktiviteten fra kursister i 2013 til 830 kursister i Den største aktivitet har været på kurserne Billedredigering i medarbejderens jobfunktion med 107 kursister og Produktion af dig. kommunikation i grafisk værktøj med 72 kursister. (Tabel 22) Det er Københavns Tekniske Skole, som har haft al aktivitet. Medieskolerne, Viborg Mediecenter har ikke haft aktivitet i (Tabel 15) 9 af 12

10 Handel og logistik Aktiviteten på FKB Handel og logistik er steget fra 2013 til 2014, fra 725 kursister til 966 kursister. De fire mest afholdte kurser er "Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere med 243 kursister, Konceptanvendelse i handelsvirksomheden med 127 kursister, Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet med 103 kursister og Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden med 101 kursister. (Tabel 22) Aalborg Handelsskole har haft det største antal kursister, nemlig 504 kursister, hvilket svarer til 52,2 % af kursisterne, herefter kommer BC Syd med 445 kursister, svarende til 46,1 % og Tietgenskolen har haft 17 kursister, svarende til 1,8 %. IKT-administration og vedligeholdelse Aktiviteten er faldet, fra kursister i 2013 til kursister i De mest afholdte kurser i 2014 var Design af hjemmesider med CMS med 821 kursister, Opbygning af virksomhedens website med 542 kursister og Grafik og tekster til virksomhedens webside med 475. Det er de 3 samme kurser som i (Tabel 22) Aalborg Handelsskole har haft størst aktivitet med kursister, svarende til 33,8 % af alle kursister på FKB en. Herefter kommer Tradium med kursister, svarende til 22,4 % og Rybners med 646 kursister, svarende til 14,4 %. (Tabel 15) Haderslev Handelsskole, har ligesom i 2013 ikke haft aktivitet. Instruktion og adm. funktioner i træning og sport FKB en blev godkendt i december Der har været 241 kursister i 2013 og 396 kursister i Den største aktivitet var på Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere med 128 kursister, efterfulgt af Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen med 72 kursister og Reklamationshåndtering med 63 kursister. Ud af de 10 kurser, der har FKB som moder-fkb, har der været aktivitet på 1 kursus. Det er kurset Vejl. af personer med livsstilssygdomme om træning med 13 kursister. Tradium har haft 375 kursister, svarende til 94,7 % af aktiviteten på denne FKB, Hansenberg har haft 21 kursister (5,3 %). IBC har ikke haft nogen aktivitet i (Tabel 15) Kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere Der har ikke været aktivitet i 2014 på AMU-Fyn. Ledelse Aktiviteten var i kursister. 7 kurser har haft den største aktivitet, hvoraf de 6 kurser tilsammen udgør den grundlæggende lederuddannelse, undtagen kurset Anerkendende ledelse. De 7 kurser er Anvendelse af situationsbestemt ledelse (2.279 kursister), Ledelse og samarbejde (2.238 kursister), Kommunikation som ledelsesværktøj (2.002 kursister), Medarbejderinvolvering i ledelse (1.984 kursister), Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (1.846 kursister), 10 af 12

11 Mødeledelse (1.611 kursister) samt Anerkendende ledelse (1.492 kursister). Det svarer til at de 7 kurser står for 65,5 % af aktiviteten i FKB en. (Tabel 22) Viden Djurs har haft størst aktivitet i 2014 med kursister, hvilket svarer til 19,1 % af den samlede aktivitet på FKB en. Herefter CPH West med kursister (13,8 %) og IBC med kursister (11,5 %). (Tabel 15) Offentlig forvaltning og sagsbehandling Der har været et faldt i aktiviteten fra kursister i 2013 til kursister i Den største aktivitet har været på kurserne Anvendelse af regneark til enkle beregninger med kursister, Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser med kursister og Kommunikation og feedback i administrativt arbejde med kursister. (Tabel 22) Aalborg Handelsskole har haft den største aktivitet med kursister, svarende til 23,2 % af aktiviteten på denne FKB. Herefter følger Tietgenskolen med kursister (21,1 %), Campus Vejle med kursister (17,9 %) samt Erhvervsskolen Nordsjælland med kursister (17,4 %). (Tabel 15) Handelsskolen Silkeborg og Uddannelsescenter Holstebro har ikke haft aktivitet i Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning Aktiviteten i 2014 var kursister. Den største aktivitet har været på kurset Metoder til kollegafeedback i operative funktioner med 258 kursister. Det var også det kursus med størst aktivitet i 2012 og Herefter kurset Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse med 214 kursister. (Tabel 22) De tre godkendte skoler har alle haft aktivitet i Niels Brock med 613 kursister, svarende til 53,8 % af aktiviteten på denne FKB, efterfulgt af Uddannelsescenter Holstebro med 510 kursister (44,8 %) og AMU-Fyn med 16 kursister (1,4 %). (Tabel 15) Praktisk kirketjeneste Der har været kursister i 2014 på denne FKB. Der har været størst aktivitet på kurserne Håndtering af data i virksomhedens it-systemer med 336 kursister, Personregistrering baggrund og praksis, med 248 kursister, Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger med 213 kursister samt kurserne Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken og Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger begge med 211 kursister. (Tabel 15) Aktiviteten afholdes alene på AMU-Fyn. (Tabel 15) Produktion af trykt og digital kommunikation Aktiviteten er faldet fra kursister i 2013 til kursister i Den største aktivitet var på kurserne Webdesign Websitets strukturelle opbygning med 244 kursister, Billedbehandling Enkle masker og fritlægning med 221 kursister, Billedbehandling Komprimering af billedfiler med 217 kursister samt Lys og komposition til digital fotografering med 214 kursister. (Tabel 22) 11 af 12

12 Tech College Aalborg har haft kursister, svarende til 40,8 % af aktiviteten på denne FKB og Syddansk Erhvervsskole har haft kursister, svarende til 33,7 %. Spedition og shipping Der har ikke været aktivitet på FKB'en i 2012, 2013 og 2014 på Århus Købmandsskole. Turist og rejse Der har været 134 kursister i Der har været aktivitet på kurserne E-markedsføring og reklameindsats med 56 kursister, Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd med 26 kursister samt Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd med 24 kursister. Der har været aktivitet på 2 ud af 9 kurser, som har FKB som moder-fkb. (Tabel 22) Niels Brock (66 kursister) og Tradium (51 kursister) har stået for den samlede aktivitet på FKB en. (Tabel 22) Viden- og forretningsservice Der har været et fald i aktiviteten fra kursister i 2013 til kursister i Kurset "Kommunikation og konflikthåndtering - service" har ligesom i 2012 og 2013 haft størst aktivitet, med 536 kursister. Herefter følger kurserne Placering af resultat- og balancekonti med 485 kursister samt Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen med 465 kursister. (Tabel 22) CPH West er den skole, der har haft størst aktivitet med kursister, svarende til 29,0 % af aktiviteten på denne FKB. Herefter følger Køge Handelsskole med kursister (16,4 %) og Uddannelsescenter Holstebro med 848 kursister (11,4 %). Zealand Business College har ikke haft aktivitet i (Tabel 15) 12 af 12

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2013 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2013 har der været 620.475 kursister på hele AMU-området, heraf 190.572 inden

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse AMU-årsstatistik 2015 på HAKLs områder Opsummering: Året der er gået i tal 2015 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2015 har der været 488.109 kursister på

Læs mere

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2008 Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været 755.071 kursister i 2008 mod 625.552 kursister i 2007

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2009 Forbehold Da der har været nogle usikkerheder knyttet til antal ledige og antal kursister med 6-ugers selvvalgt uddannelse, er dette område ikke kommenteret i dette notat,

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL september 2012 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2013 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2010 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Resume Det generelle billede Kursisternes arbejdsmarkedsstatus

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Resume Det generelle billede Kursisternes arbejdsmarkedsstatus Udarbejdet af HAKL maj 2016 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 3 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL marts 2014 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juni 2011 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset...

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset... udarbejdet af HAKL november 2009 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset... 4 3.2 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus...

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt)

Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel (kun en titel pr. felt) Uddannelsesforløb op til 6 uger Titel titel pr. felt) Navn på uddannelsesforløb (n) Kort beskrivelse af indholdet i kursus(skriv kun i første linje) Grundlæggende it 40750 Præsentation af tal i regneark

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Modtagne GVU planer 2013

Modtagne GVU planer 2013 Modtagne GVU planer 2013 Opgørelse over GVU planer, som de faglige udvalg i 2013 har modtaget fra skolerne til orientering indsendt? 561 91 43 381 45 0 1 CPH WEST 42 1 41 EUC Nordvest 6 6 Frederikshavn

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

EL: Kvartalsstatistik amu

EL: Kvartalsstatistik amu EL: Kvartalsstatistik amu Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisningsministeriets databank d. 14/5. På dette tidspunkt er data opdateret til og med. Indhold 1 Aktivitet på

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have.

31 Salgskonsulent Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Efteruddannelsesudvalgets prioriterede liste over kursusforløb vedr. 6 uges jobrettet uddannelse Navn på Efteruddannelsesudvalg: Kursusforløb (Et kursusforløb kan bestå af et enkelt kursus.) Prioritering

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund

- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Ny Vestergade 17 1471 København K Telefon: 33 36 66 00 Telefax: 33 36 66 33 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 1/ 2011 - april

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

VVS: Kvartalsstatistik AMU

VVS: Kvartalsstatistik AMU VVS: Kvartalsstatistik AMU 1. kvartal 2014 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisnings databank d. 3. juli 2014. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 1. kvartal

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40029 Udarbejdelse og bearbejdning

Læs mere

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: CPH West Uddannelsescenter København Vest EUC Sjælland

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1 AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse Side 1 Disposition Ledige 2007-2010 1. kvartal 2011 for hhv. beskæftigede og ledige Profil 6-ugers selvvalg i 2010 Profil 6-ugers selvvalg i 2011 Side 2 Overblik

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Hvem kører kurserne. Ledelse og samarbejde (tidligere "Ledelse og samarbejdsteknik i praksis") 4,335

Hvem kører kurserne. Ledelse og samarbejde (tidligere Ledelse og samarbejdsteknik i praksis) 4,335 Kilde: Undervisningsministeriets AMU-statistik Antal kursister i 2006 Ledelse og samarbejde (tidligere "Ledelse og samarbejdsteknik i praksis") 4,335 Bornholms Erhvervsskole 24 Lyngby Uddannelsescenter

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Vvs: Kvartalsstatistik amu

Vvs: Kvartalsstatistik amu Vvs: Kvartalsstatistik amu 2013 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisnings databank d. 20./10. 2013. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 2013. Indhold 1 Indledning...

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere