Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursister fordelt på år og EUU/HAKL"

Transkript

1 Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været kursister på hele AMU-området, heraf inden for de områder HAKL dækker. På hele AMU-området er det et fald på næsten kursister i forhold til 2014, og på HAKLs område et fald på cirka kursister. Aktivitetsudviklingen over tid I 2010 endte aktiviteten lige over 1 million kursister for hele AMU-området, mens aktiviteten i 2011 var faldet til kursister. I 2012 var aktiviteten på kursister, for i 2013 at være faldet yderligere til kursister for hele AMU-området. I 2014 var aktiviteten på kursister. På HAKLs område var aktiviteten i 2012 på kursister mod i 2011, hvilket svarer til 14,7 % færre kursister i I 2013 var aktiviteten , hvilket er et fald på 12,2 % i forhold til I 2014 var aktiviteten kursister, hvilket er et fald på 23,7 % i forhold til Af Tabel 1 ses, at aktivitetsfaldet har stået på siden I perioden 2010 til 2011 var faldet i aktiviteten markant, mens den nedadgående kurve er mere konstant fra 2011 til Aktivitetsniveauet i 2014 er dog det laveste både opgjort for hele AMU-systemet og for HAKL i perioden Den gennemsnitslige aktivitet Ved at tage et gennemsnit for alle år ses, at aktiviteten i 2011 krydser det gennemsnitlige aktivitetsniveau, og dermed er tilbage til et niveau, som i Dette er tilfældet, hvad enten vi foretager opgørelsen på HAKLs område, eller for hele AMU-området. Tabel 1: Oversigt over kursusaktivitet fordelt på HAKL og EUU Kursister fordelt på år og EUU/HAKL HAKL Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Den økonomiske krise Forklaringerne på det store aktivitetsfaldet i 2011 er mange. Men det er nok især den økonomiske krise, opstramninger i brugerbetalingen mm. for AMU, som følge af regeringens genopretningspakke, problemer med den nye tilmeldingsportal efteruddannelse.dk og en række sager om misbrug af AMU. 1 af 12

2 Aktivitet fra 2011 og fremefter Det fortsatte fald i aktiviteten fra 2011 og fremefter er endnu svære at give bud på. En række efteruddannelsesudvalg, heriblandt HAKL har indført garantikurser og introduceret kursusportalen amukurs.dk. Der er også arbejdet med kvaliteten gennem AMU-audit og øget tilsyn. I 2014 er der tilført midler til at øge taksterne og der er også arbejdet med tilmeldingssystemet. Alle disse elementer skulle gerne have bidraget til at øge kursusefterspørgslen, men det er ikke sket. Andelen af kursister som deltager i 6- ugers selvvalgt uddannelse er faldende Det er oftest beskæftigede, som anvender AMU. I 2012 var 79,5 % af kursisterne i beskæftigelse, mens det i 2013 var 75,5 %. Andelen af beskæftigede er steget til 83,8% i De tilsvarende tal for HAKL er 73,8 % i 2012 mod 65,0 % i 2013 og 82,3 % i Med andre ord anvendes HAKLs kurser lidt oftere til opkvalificering af ledige end AMU generelt. Den markante stigning i antallet af beskæftigede på HAKLs område, er ikke et udtryk for en stigning i de ansattes brug af HAKLs kurser. Det er mere en konsekvens af et markant fald i de lediges brug af HAKLs kurser. I 2013 var der ledige på HAKL-kurserne. Det tal er i 2014 faldet til kursister. Altså et fald på 75,7 %. (Tabel 16 og 17) I 2012 udgjorde aktiviteten opgjort for 6-ugers selvvalgt uddannelse 28,7 % af HAKLs aktivitet, og den er faldet til 23,1 % i 2013, og yderligere faldet til 21,1 % i På hele AMU-området var andelen af 6-ugers selvvalgt uddannelse 16,7 % i 2012, mens den var faldet til 13,5 % af den samlede aktivitet i 2013 for igen at være faldet til 10,1 % i (Tabel 10) Uddannelsesbaggrund I 2014 udgør den andel, der defineres som primær målgruppe for AMU (til og med erhvervsuddannelsesniveau) 85,3 % af kursisterne. Den primære målgruppe udgjorde i ,7 % mod 85,3 % i 2012, af den samlede AMU-aktivitet. Med andre ord ligger fordelingen mellem kursister indenfor og udenfor målgruppen for AMU meget stabilt over tid. På HAKLs område ligger tallet lidt lavere, i 2014 var tallet 80 % mod 81,4 % i 2013 og 81,9 % i ,5 % på hele AMU-området, og 18,0 % på HAKLs område har en uddannelsesmæssig baggrund over erhvervsuddannelsesniveau i 2014 mod 11,5 % for hele AMU-området i 2013, og 17,1 % for HAKL. I 2012 var andelen 11,8 % for hele AMU-området, og 15,5 % for HAKL. Som konsekvens af regeringens genopretningspakke, hvor der blev indført fuld deltagerbetaling for kursister med en uddannelsesmæssig bagrund over erhvervsuddannelsesniveau, var det forventet, at der ville ske et fald i aktiviteten for personer uden for den primære målgruppe, men på baggrund af aktivitetstallene kan denne forklaring ikke sandsynliggøres. Offentlige- og private virksomheders brug af AMU Ud af den samlede aktivitet på kursister, kommer kursister fra en offentlig arbejdsplads, mens kursister kommer fra en privat arbejdsplads. Det svarer til at 29,8 % af AMU-aktiviteten kan henføres til en offentlig arbejdsplads, og 54,0 % kan henføres til en privat. For kursister er angivet, at deres tilknytning til virksomhedsform er uoplyst/ukendt. Det svarer til 16,2 % af den samlede AMU-aktivitet. Uoplyst/ukendt dækker blandt andet over personer, der er uden for arbejdsstyrken eller ledige. (Tabel 23) 2 af 12

3 Ud af HAKLs samlede aktivitet på kursister, kommer kursister fra en arbejdsplads inden for den offentlige sektor, mens kursister kommer fra den private sektor. Det svarer til, at 26,6 % arbejder inden for den offentlige sektor og 55,7 % arbejder i den private sektor. For både AMU generelt og HAKL ses en udvikling fra tidligere år, hvor både den private og offentlige sektors andel af aktiviteten bliver større. Det sker på bekostning af et fald i aktiviteten for kursister hvis tilknytning til arbejdsmarkedet er uoplyst/ukendt. Det er en logisk udvikling, da der er sket et markant fald i antallet af ledige og 6-ugers selvvalgt uddannelse og netop de kategorier indgår i kategorien uoplyst/ukendt tal der taler! Den samlede AMU-aktivitet, og HAKLs aktivitet - Kursistaktivitet Den samlede aktivitet har været kursister i 2014 mod kursister i 2013 og i Det er et fald på 9,0% i forhold til 2013, og et fald på 14,4% i forhold til (Tabel 1) HAKLs aktivitet på FKB ere har været kursister i 2014 mod kursister i 2013 og i Det er et fald på 23,7% i forhold til 2013, og et fald på 33,0% i forhold til (Tabel 1) Den samlede AMU-aktivitet og HAKLs aktivitet - Kvartalspersoner Kvartalspersoner opgøres ved kun at registrere cpr-numre en gang i kvartalet uagtet, hvor mange kurser, den enkelte kursist har deltaget i. Med andre ord vil en kursist, som deltager i 2 eller flere AMU-kurser inden for et kvartal, kun blive registreret en gang. Den samlede aktivitet har været kvartalspersoner i 2014 mod i 2013, og i Det er et fald på 6,3 % i forhold til 2013 og et fald på 14,6 % i forhold til (Tabel 2) HAKLs aktivitet på FKB ere har været kvartalspersoner i 2014 mod i 2013, og i Det er et fald på 13,8 % i forhold til 2013 og et fald på 33,7 % i forhold til (Tabel 2) Den samlede AMU-aktivitet og HAKLs aktivitet - Årselever Den samlede aktivitet har været 8.099,9 årselever i 2014 mod 9.764,4 årselever i 2013 og ,5 i Det er et fald på 17,0 % i forhold til 2012, og et fald på 20,5 % i forhold til (Tabel 3) HAKLs aktivitet på FKB ere har været 1.311,2 årselever i 2014 mod 1.830,0 årselever i 2013, og 2.122,9 i Det er et fald på 28,3 % i forhold til 2013, og et fald på 38,2 % i forhold til Fælles kompetencebeskrivelser Ud af HAKLs samlede aktivitet i 2014 på kursister, har FKB Administration haft størst aktivitet, nemlig kursister, hvilket svarer til 39,9 % af den samlede aktivitet på HAKLs område. Den 2. største FKB er Ledelse, hvor kursister har deltaget. Det svarer til 14,1 % af den samlede aktivitet på HAKLs område. Herefter følger FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling med kursister (13,8 % af den samlede aktivitet på HAKLs område), og FKB Detailhandel med kursister (11,3 % af den samlede aktivitet på HAKLs område). (Tabel 5) Samlet set udgør de 4 FKB ere med højest aktivitet 79,1 % af den samlede aktivitet på HAKLs område og 20,4 % af den samlede AMU-aktivitet. (Tabel 1 og 5) 3 af 12

4 Opgjort i kvartalspersoner har der været: - 33,7 % på FKB Administration ( kvartalspersoner), - 20,3 % på FKB Ledelse ( kvartalspersoner) og - 11,5 % på FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling (6.212 kvartalspersoner) og - 13,9 % på FKB Detailhandel (7.504 kvartalspersoner). (Tabel 6) De mest afholdte kurser På top 10-listen over mest afholdte kurser på HAKLs område findes 3 organisatoriske kurser, 3 itkurser, 2 ledelseskursus samt 1 regnskabskurser (Tabel 20 og 21). Kurser markeret med * er gengangere fra Tabel 2: Oversigt over de 10 mest afholdte kurser på HAKL s område Uddannelsesmål/enkeltfag i % i % i % Anvendelse af regneark til enkle beregninger* , , Kommunikation og feedback i administrativt , ,7 arbejde Samarbejde i grupper i virksomheden* , , , Indskrivning og formatering af mindre tekster* , , Medarbejderen som deltager i , , ,9 forandringsprocesser* Organisationens strukturelle opbygning 888 0, , , Præsentation af tal i regneark , , , Anvendelse af situationsbestemt ledelse , Daglig registrering i et økonomistyringssystem* , , , Ledelse og samarbejde* ,5 Skoler 41 erhvervsskoler har haft aktivitet på HAKLs område. Da skolerne har mulighed for at udlægge eller udlicitere undervisningen, betyder det, at der kan være flere end de 41 erhvervsskoler, som har gennemført kurser på HAKLs område. I forbindelse med udbudsrunden 2009 blev reglerne omkring udlån ændret, hvilket også har konsekvenser i forhold til opgørelsen af, hvor mange skoler der er registreret på HAKLs område. Skoler, som har lånt en godkendelse, vil ikke optræde i AMUstatikken, men den aktivitet, de har gennemført, vil indgå i den samlede aktivitet for den godkendte skole. I nogle tilfælde lader det til, at Andre udbydere dvs. skoler, som er godkendt til en FKB, hvori der indgår kernemål fra en anden FKB, vil blive talt med på den FKB, hvor kurset er kernemål og ikke i den FKB, som skolen er godkendt til, og aktiviteten er afholdt. COK Center for Offentlig 4 af 12

5 Kompetenceudvikling, Mercantec og Teknisk Skole Silkeborg er ikke godkendt som udbydere på HAKLs område, men ses på statistikken. Den største skole på HAKLs område i 2014 er Niels Brock, som har haft en aktivitet på kursister, hvilket svarer til 8,4 % af den samlede aktivitet på HAKL på kursister. Herefter følger Aalborg Handelsskole med kursister, svarende til 8,2 % og Tietgenskolen med kursister, svarende til 6,8 % ud af den samlede aktivitet for HAKL. (Tabel 14) Der er inden for HAKLs område 6 skoler, der har en aktivitet med over kursister. (CPH West, IBC, Niels Brock, Tietgenskolen, Viden Djurs og Aalborg Handelsskole). Kursisternes uddannelsesbaggrund 11,5 %, svarende til kursister af det samlede antal kursister for hele AMU, har en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau (Korte videregående uddannelser, Mellemlange videregående uddannelser, Lange videregående uddannelser og ph.d. mv.) Herudover har 3,2 %, svarende til kursister, en uddannelsesbaggrund, der er uoplyst/ukendt. Det betyder, at 85,3 %, svarende til kursister, af det samlede antal kursister var inden for den primære målgruppe for AMU (Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Erhvervsfaglige uddannelser). (Tabel 8A og 8B). Som det fremgår af tabellen herunder har af HAKLs kursister en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau svarende til 18,0 %. Det ligger væsentligt over gennemsnittet for hele AMU, hvor 11,5 % af kursisterne har en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau. 80,0 % svarende til kursister, kan henføres til målgruppen for AMU, som er kursister til og med erhvervsuddannelsesniveau. 2,0 % svarende til kursister, er uoplyst/ukendt. (Tabel 9A og 9B). 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2,0 3,2 Tabel 3: Antal kursister fordelt på uddannelsesbaggrund opgjort i % 25,3 19,4 8,5 4,9 52,0 55,0 8,4 6,0 7,1 4,4 2,4 1,1 0,0 0,0 Antal kursister fordelt på uddannelsesbaggrund på HAKLs område opgjort i % Antal kursister fordelt på uddannelsesbaggrund for hele AMU opgjort i % 5 af 12

6 Det er et lille fald i HAKLs kursister, som er i den primære målgruppe for AMU. I 2013 var andelen 81,4 %, mens den er faldet til 80,0 % i Ud af HAKLs kursister, har kursister en erhvervsfaglig uddannelse, svarende til 52,0 %. (Tabel 9A og 9B) Der er store forskelle på kursisternes uddannelsesbaggrund på de enkelte FKB ere på HAKLs område. De FKB'ere med det højeste antal kursister inden for AMU-målgruppen, er: - FKB "Administration og assistance i tandklinikken", med 98,3 % kursister inden for AMUmålgruppen, - FKB Handel og logistik med 87,9 % kursister, - FKB Instruktion og adm. funktioner i træning og sport, med 84,9 % kursister samt - FKB Detailhandel med 83,6 % kursister inden for AMU-målgruppen De to FKB ere med det laveste antal kursister inden for den primære målgruppe for AMU (til og med erhvervsuddannelsesniveau) er FKB Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning, hvor 26,4 % er inden for målgruppen og FKB Administrative funktioner i HR, hvor 47,0 % er inden for målgruppen. (Tabel 9B) Aktivitet i forhold til arbejdsmarkedstilknytning 83,8 % af kursisterne, som har deltaget på en arbejdsmarkedsuddannelse, er i beskæftigelse. Tallet er lidt mindre for HAKL, hvor 82,3 % af kursisterne er i beskæftigelse. Antallet af ledige er 7,0 % for hele AMU og 8,0 % for HAKL. Der er flere kursister, som står uden for arbejdsstyrken, der anvender et kursus inden for HAKL (8,8 %), end opgjort for hele området (7,9 %). (Tabel 16 og 17) 6-ugers selvvalgt uddannelse Ud af den samlede aktivitet på kursister har kursister deltaget på AMU, som 6-ugers selvvalgt uddannelse, hvilket svarer til 10,1 %. Et fald i forhold til 2013, hvor 13,5 % kursister deltog på AMU som 6-ugers selvvalgt uddannelse. (Tabel 10) For HAKL har kursister deltaget på AMU, som 6-ugers selvvalgt uddannelse, svarende til 21,1 % af HAKLs samlede aktivitet på kursister. (Tabel 10) Det er et fald fra kursister i 2013 til kursister i Kursisterne vælger i 2014 oftest kurser fra FKB Administration ( kursister), FKB Offentlig forvaltning (6.009 kursister) og FKB Detailhandel (3.095 kursister) i forbindelse med 6-ugers selvvalgt uddannelse. (det var de samme 3 FKB ere, som i 2013). 75,0 % af aktiviteten, som stammer fra 6-ugers selvvalgt uddannelse på HAKLs område, kommer fra de 3 FKB ere. ( kursister ud af ). (Tabel 12) Branchefordeling Ud af HAKLs samlede aktivitet på kursister i 2014, var kursister fra branchen Handel og transport mv., mens kursister var fra branchen Offentlig administration, undervisning og sundhed. (Tabel 19) 6 af 12

7 Tabel 4: Antal kursister i HAKL fordelt på branche Uoplyst/ukendt Uoplyst aktivitet Offentlig administration, undervisning og sundhed Landbrug, skovbrug og fiskeri Kultur, fritid og anden service Information og kommunikation Industri råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Handel og transport mv. Finansiering og forsikring Erhvervsservice Ejendomshandel og udlejning Bygge og anlæg Virksomhedsform Ud af den samlede aktivitet på kursister kommer kursister fra en offentlig sektor, mens kursister kommer fra en privat sektor. Det svarer til, at 29,8 % af AMU-aktiviteten kan henføres til en offentlig arbejdsplads, og 54,0 % til en privat arbejdsplads. For kursister er der angivet, at deres tilknytning til virksomhedsform er uoplyst/ukendt. Uoplyst/ukendt dækker blandt andet over personer, der er uden for arbejdsstyrken eller ledige. (Tabel 23) Tabel 5: Antal kursister fordelt på virksomhedsform i AMU Offentlig sektor Privat sektor Uoplyst/ukendt 7 af 12

8 Tabel 6: Antal kursister fordelt på virksomhedsform på HAKL s område Offentlig sektor Privat sektor Uoplyst/ukendt Ud af HAKLs samlede aktivitet på kursister kommer kursister fra en offentlig sektor, mens kursister kommer fra en privat sektor. Det svarer til, at 26,6 % af aktiviteten på HAKLs område kommer fra kursister fra den offentlige sektor, mens 55,7 % kan henføres til kursister fra den private sektor. Specielt for de enkelte FKB ere Administration Aktiviteten er faldet i forhold til 2013, fra kursister til kursister i Den største aktivitet har været på kurset Samarbejde i grupper i virksomheden med kursister, der er et tilkoblet kursus, efterfulgt af Kommunikation og feedback i administrativt arbejde med kursister. (Tabel 22) Den største skole på området er Rybners, som har haft 8,5 % kursister (4.914), Udannelsescenter Holstebro har haft 8,3 % (4.802) og Haderslev Handelsskole samt IBC har haft 6,9 % (3.991) af kursisterne. (Tabel 15) Skanderborg-Odder Center for Uddannelsen har ikke haft aktivitet i Administration i sundhedssektoren Aktiviteten på FKB Administration i sundhedssektoren er på 942 kursister. Den største aktivitet i 2014 har været på kurset Grundlæggende diagnoselatin med 337 kursister, efterfulgt af Beskrivelser af anatomi i medicinske journaler med 95 kursister, Anvendelse af diagnoselatin i journaler og Medicinsk fagsprog fordanskning begge med 90 kursister. (Tabel 22) Det er Tietgenskolen, der har haft størst aktivitet, nemlig 62,8 % af kursisterne, hvilket svarer til 592 kursister, mens Roskilde handelsskole har haft 25,6 % af kursisterne, og Aalborg handelsskole har haft 11,6 % af kursisterne. (Tabel 15) 8 af 12

9 Administration og assistance i tandklinikken Aktiviteten på FKB "Administration og assistance i tandklinikken" er på 300 kursister. Den største aktivitet i 2014 har været på kurset Fjernelse af supragingival tandsten med 63 kursister efterfulgt af Afpudsning af plak og misfarvninger og Profylakse misfarvninger og tandbelægninger begge med 62 kursister. Der har samlet set været aktivitet på 7 af kurserne i denne FKB, mod 4 kurser i 2013 Alle kurserne havde FKB, som moder-fkb. (Tabel 22) Hansenberg er eneste godkendte udbyder af FKB Administration og assistance i tandklinikken, og står derfor også for hele aktiviteten. (Tabel 15) Administrative funktioner i HR Aktiviteten i 2014 er på kursister, hvilket er en stigning i forhold til 2013, hvor der var kursister. (Tabel 22) Organisationens strukturelle opbygning (2.020 kursister), Administrativ anv. af tidsregistreringssystemer (332 kursister) og Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (214 kursister) er de tre kurser, som er anvendt mest af kursister på FKB Administrative funktioner i HR. Niels Brock har haft størst aktivitet, kursister i 2014, Tietgen kommer herefter med 603 kursister og IBC med 591 kursister. (Tabel 15) Detailhandel Aktiviteten er faldet i forholdet til året før, fra kursister i 2013 til kursister i Størst aktivitet har været på kurserne Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen med kursister efterfulgt af Konceptanvendelse i detailhandlen med 873 kursister samt Salgsplanlægning i Detailhandlen med 741 kursister. (Tabel 22) IBC har haft størst aktivitet på FKB Detailhandel med kursister, hvilket svarer til 15,4 % af kursisterne på FKB en. Herefter Niels Brock med kursister, svarende til 14,8 %. (Tabel 15) Finansiel rådgivning og forsikring Aktiviteten er faldet fra 219 kursister i 2013 til 35 kursister i Aktiviteten på FKB en er fordelt på 2 enkeltfag, som er tilkoblet fra erhvervsuddannelsesområdet. Der har ikke været aktivitet på nogle AMU-kurser. (Tabel 22) Det er IBC, som står for aktiviteten på FKB Finansiel rådgivning og forsikring. De to andre udbydere, Tietgen og CPH West har ikke haft nogen aktivitet i 2012, 2013 og (Tabel 15) Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion Der har været et fald i aktiviteten fra kursister i 2013 til 830 kursister i Den største aktivitet har været på kurserne Billedredigering i medarbejderens jobfunktion med 107 kursister og Produktion af dig. kommunikation i grafisk værktøj med 72 kursister. (Tabel 22) Det er Københavns Tekniske Skole, som har haft al aktivitet. Medieskolerne, Viborg Mediecenter har ikke haft aktivitet i (Tabel 15) 9 af 12

10 Handel og logistik Aktiviteten på FKB Handel og logistik er steget fra 2013 til 2014, fra 725 kursister til 966 kursister. De fire mest afholdte kurser er "Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere med 243 kursister, Konceptanvendelse i handelsvirksomheden med 127 kursister, Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet med 103 kursister og Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden med 101 kursister. (Tabel 22) Aalborg Handelsskole har haft det største antal kursister, nemlig 504 kursister, hvilket svarer til 52,2 % af kursisterne, herefter kommer BC Syd med 445 kursister, svarende til 46,1 % og Tietgenskolen har haft 17 kursister, svarende til 1,8 %. IKT-administration og vedligeholdelse Aktiviteten er faldet, fra kursister i 2013 til kursister i De mest afholdte kurser i 2014 var Design af hjemmesider med CMS med 821 kursister, Opbygning af virksomhedens website med 542 kursister og Grafik og tekster til virksomhedens webside med 475. Det er de 3 samme kurser som i (Tabel 22) Aalborg Handelsskole har haft størst aktivitet med kursister, svarende til 33,8 % af alle kursister på FKB en. Herefter kommer Tradium med kursister, svarende til 22,4 % og Rybners med 646 kursister, svarende til 14,4 %. (Tabel 15) Haderslev Handelsskole, har ligesom i 2013 ikke haft aktivitet. Instruktion og adm. funktioner i træning og sport FKB en blev godkendt i december Der har været 241 kursister i 2013 og 396 kursister i Den største aktivitet var på Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere med 128 kursister, efterfulgt af Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen med 72 kursister og Reklamationshåndtering med 63 kursister. Ud af de 10 kurser, der har FKB som moder-fkb, har der været aktivitet på 1 kursus. Det er kurset Vejl. af personer med livsstilssygdomme om træning med 13 kursister. Tradium har haft 375 kursister, svarende til 94,7 % af aktiviteten på denne FKB, Hansenberg har haft 21 kursister (5,3 %). IBC har ikke haft nogen aktivitet i (Tabel 15) Kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere Der har ikke været aktivitet i 2014 på AMU-Fyn. Ledelse Aktiviteten var i kursister. 7 kurser har haft den største aktivitet, hvoraf de 6 kurser tilsammen udgør den grundlæggende lederuddannelse, undtagen kurset Anerkendende ledelse. De 7 kurser er Anvendelse af situationsbestemt ledelse (2.279 kursister), Ledelse og samarbejde (2.238 kursister), Kommunikation som ledelsesværktøj (2.002 kursister), Medarbejderinvolvering i ledelse (1.984 kursister), Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler (1.846 kursister), 10 af 12

11 Mødeledelse (1.611 kursister) samt Anerkendende ledelse (1.492 kursister). Det svarer til at de 7 kurser står for 65,5 % af aktiviteten i FKB en. (Tabel 22) Viden Djurs har haft størst aktivitet i 2014 med kursister, hvilket svarer til 19,1 % af den samlede aktivitet på FKB en. Herefter CPH West med kursister (13,8 %) og IBC med kursister (11,5 %). (Tabel 15) Offentlig forvaltning og sagsbehandling Der har været et faldt i aktiviteten fra kursister i 2013 til kursister i Den største aktivitet har været på kurserne Anvendelse af regneark til enkle beregninger med kursister, Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser med kursister og Kommunikation og feedback i administrativt arbejde med kursister. (Tabel 22) Aalborg Handelsskole har haft den største aktivitet med kursister, svarende til 23,2 % af aktiviteten på denne FKB. Herefter følger Tietgenskolen med kursister (21,1 %), Campus Vejle med kursister (17,9 %) samt Erhvervsskolen Nordsjælland med kursister (17,4 %). (Tabel 15) Handelsskolen Silkeborg og Uddannelsescenter Holstebro har ikke haft aktivitet i Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning Aktiviteten i 2014 var kursister. Den største aktivitet har været på kurset Metoder til kollegafeedback i operative funktioner med 258 kursister. Det var også det kursus med størst aktivitet i 2012 og Herefter kurset Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse med 214 kursister. (Tabel 22) De tre godkendte skoler har alle haft aktivitet i Niels Brock med 613 kursister, svarende til 53,8 % af aktiviteten på denne FKB, efterfulgt af Uddannelsescenter Holstebro med 510 kursister (44,8 %) og AMU-Fyn med 16 kursister (1,4 %). (Tabel 15) Praktisk kirketjeneste Der har været kursister i 2014 på denne FKB. Der har været størst aktivitet på kurserne Håndtering af data i virksomhedens it-systemer med 336 kursister, Personregistrering baggrund og praksis, med 248 kursister, Medvirken ved gudstjeneste/kirkelige handlinger med 213 kursister samt kurserne Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken og Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger begge med 211 kursister. (Tabel 15) Aktiviteten afholdes alene på AMU-Fyn. (Tabel 15) Produktion af trykt og digital kommunikation Aktiviteten er faldet fra kursister i 2013 til kursister i Den største aktivitet var på kurserne Webdesign Websitets strukturelle opbygning med 244 kursister, Billedbehandling Enkle masker og fritlægning med 221 kursister, Billedbehandling Komprimering af billedfiler med 217 kursister samt Lys og komposition til digital fotografering med 214 kursister. (Tabel 22) 11 af 12

12 Tech College Aalborg har haft kursister, svarende til 40,8 % af aktiviteten på denne FKB og Syddansk Erhvervsskole har haft kursister, svarende til 33,7 %. Spedition og shipping Der har ikke været aktivitet på FKB'en i 2012, 2013 og 2014 på Århus Købmandsskole. Turist og rejse Der har været 134 kursister i Der har været aktivitet på kurserne E-markedsføring og reklameindsats med 56 kursister, Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd med 26 kursister samt Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd med 24 kursister. Der har været aktivitet på 2 ud af 9 kurser, som har FKB som moder-fkb. (Tabel 22) Niels Brock (66 kursister) og Tradium (51 kursister) har stået for den samlede aktivitet på FKB en. (Tabel 22) Viden- og forretningsservice Der har været et fald i aktiviteten fra kursister i 2013 til kursister i Kurset "Kommunikation og konflikthåndtering - service" har ligesom i 2012 og 2013 haft størst aktivitet, med 536 kursister. Herefter følger kurserne Placering af resultat- og balancekonti med 485 kursister samt Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen med 465 kursister. (Tabel 22) CPH West er den skole, der har haft størst aktivitet med kursister, svarende til 29,0 % af aktiviteten på denne FKB. Herefter følger Køge Handelsskole med kursister (16,4 %) og Uddannelsescenter Holstebro med 848 kursister (11,4 %). Zealand Business College har ikke haft aktivitet i (Tabel 15) 12 af 12

KULEGRAVNING af AMU-området

KULEGRAVNING af AMU-området KULEGRAVNING af AMU-området Udvalget til kulegravning af AMU-området Undervisningsministeriet November 2011 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Analysens opbygning...

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET Analyse af AMU uddannelsespakker i faglig opkvalificering vedrørende salgskom- petencer.

UDDANNELSESNÆVNET Analyse af AMU uddannelsespakker i faglig opkvalificering vedrørende salgskom- petencer. UDDANNELSESNÆVNET Analyse af AMU uddannelsespakker i faglig opkvalificering vedrørende salgskompetencer. Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Marts 2015 Uddannelsesnævnet

Læs mere

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob December 2014 Analyserapport Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob Indholdsfortegnelse Resume af centrale resultater 3 1. Indledning 6 1.1. Baggrund

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2015 Redegørelsen er koordineret med referencegrupperne, de faglige udvalg på det merkantile område, ledelse, finans, det statslige område, samt medie & kommunikation.

Læs mere

Kommunebeskrivelse Skive Kommune

Kommunebeskrivelse Skive Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SKIVE... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SKIVE... 5 STABILISERING PÅ ARBEJDSMARKEDET I

Læs mere

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014 Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre Januar 14 1 ARBEJDSMARKEDET FOR NYUDDANNEDE MAGISTRE Januar 14 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

indenfor de fælles kompetencebeskrivelser (FKB er) i medfør af 16 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser (LBK nr. 190 af 18. marts 2008).

indenfor de fælles kompetencebeskrivelser (FKB er) i medfør af 16 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser (LBK nr. 190 af 18. marts 2008). Til alle godkendte udbydere af AMU Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ansøgning om godkendelse til

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Kompetencer til turisme. Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Kompetencer til turisme. Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Kompetencer til turisme Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv September 01 Resumé New Insight har for Midtjysk Turisme gennemført en analyse af

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 2/2012 - juni ISSN 1901-9874 Indhold

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

'RNXPHQWDWLRQ $08DNWLYLWHWHU PnOJUXSSHQRJGHQQHVDQYHQGHOVHDI $08NXUVHUL

'RNXPHQWDWLRQ $08DNWLYLWHWHU PnOJUXSSHQRJGHQQHVDQYHQGHOVHDI $08NXUVHUL 'RNXPHQWDWLRQ $08DNWLYLWHWHU PnOJUXSSHQRJGHQQHVDQYHQGHOVHDI $08NXUVHUL /2 $XJXVW 1 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Hovedresultater...4 4. AMU-aktivteter set i forhold

Læs mere

Strategiske fokusområder

Strategiske fokusområder Strategiske fokusområder Rådet for Voksenog Efteruddannelse VEU-rådet december 2011 Strategiske fokusområder VEU-rådet december 2011 Forfattere: VEU-rådet Artikelredaktion: Ministeriet for Børn og Undervisning,

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2011 EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Dato 2011-09-23 Udarbejdet af JOAB, DVHA, MAHR

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Analyse af erfaringer fra tekniske og merkantile erhvervsskoler, der udbyder forberedende voksenundervisning (FVU) Danske Erhvervsskoler,

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere