Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under Ungdommens Røde Kors.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under Ungdommens Røde Kors."

Transkript

1 To:Hanne Bylov Subject:Ansøgning om støtte Hej Hanne. Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under. Vedlagt er i overensstemmelse med jeres retningslinjer: Ansøgningsskemaet En projektbeskrivelse Et budget for Vinterferielejr 2015 og regnskab for Vinterferielejr 2014 Et takkekort med citater fra deltagerne i 2014 En artikel fra 2012 om Vinterferielejren Organisationsbeskrivelse Vedtægter for Senest offentliggjorte regnskab for organisationen Vi håber at i kan imødekomme vores ansøgning og ser frem til at høre fra jer Med venlig hilsen Stephanie de Fontenay Lejrleder, Sonnesgade 19, 4 th Aarhus C

2 Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade Fredericia Ansøgning om støtte til Vinterferielejr 2015 Aarhus d. 07. oktober 2014 Vi tillader os hermed at ansøge om støtte på op til kr til Vinterferielejr 2015, som er et projekt for udsatte børn under (URK). Vi vedlægger følgende bilag: Ansøgningsskema til 18 midler i Fredericia Kommune En projektbeskrivelse Et budget for Vinterferielejr 2015 og regnskab for Vinterferielejr 2014 En artikel fra 2012 om Vinterferielejren Et takkekort med citater fra deltagerene i 2014 Vedtægter for Senest offentliggjorte regnskab for organisationen Organisationsbeskrivelse Projektets kontaktinformationer: URK Vinterferielejr Jakob Bendsen Axelhøj Rødovre CVR: Bank: Danske Bank Reg.nr kontonr Vi håber meget, at I kan imødekomme vores ansøgning, da projektet er dybt afhængig af fondsstøtte. Vi står naturligvis til rådighed, hvis I har spørgsmål til ansøgningen. Med venlig hilsen Stephanie de Fontenay Jakob Bendsen Lejrleder, URK Lejrleder, URK Hejrevej 30, 2. sal 2400 København NV

3 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade Fredericia Den ansøgende forenings navn, adresse og e mail: lejr 15 Vinterferielejren C/O Jakob Bendsen, Axelhøj 33, 2610 Rødovre CVR: Bankkonto: Reg.nr.: 9541 Konto: Husk at påfører CVR eller CPR. Husk at CVR eller CPR skal være tilknyttet en nemkonto. Ansøgningsfrist: Til Pulje 2 (engangs/flerårligt) ansøges der om midler 1 gang om året for aktiviteter i det kommende år: Til pulje 3 (nyt projekt) ansøges der om midler 2 gange om året for aktiviteter i det kommende år: Og for aktiviteter i indeværende år: 01.03

4 Til Pulje 4 (akutte) til særlige formål eller akutte ansøgninger i løbet af året 1. Den frivillige forening / organisations navn Generelle oplysninger: Lejr 15 Vinterferielejren 2. Kontaktperson: Navn: Jakob Bendsen Adresse: Axelhøj 33 Postnr./ By 2610 Rødovre Telefon: Beskrivelse af målgruppen for det frivillige sociale arbejde der udføres i Fredericia Kommune Se venligst vedlagte projektbeskrivelse. (2. Projektbeskrivelse.pdf) Herunder en nærmere redegørelse for om indsatsen rettes mod grupper samt hvilke? 4. Aktivitetens formål? Formålet med Vinterlejren er at give udsatte børn og unge, som allerede har mødt nogle af livets store udfordringer en ferieoplevelse, som udover at være et tiltrængt afbræk i hverdagen også er med til at styrke deres selvtillid gennem succesoplevelser på ski. Derudover er lejren også med til at give børnene og de unge et netværk efter de er kommet hjem fra turen. I år er der 5 piger med fra Fredericia Kommune, og inden lejren mødes vi med pigerne samlet med deres forældre så de kan lære hinanden at kende før vi skal afsted. Dette vil styrke pigerne på turen, idet de allerede har mødt nogle af os voksne som skal med på lejren, men også at de har mulighed for at danne et netværk før turen det gør det nemmere at vedligeholde dette netværk når de kommer hjem. Se evt. vedlagte takkekort med tilbagemeldinger fra lejren i 2014 (4. Takkekort.pdf) 5. Hvilken frivillig indsats udføres der? Herunder hvor mange frivillige indgår i aktiviteten? Alle de frivillige som er med på lejr er frivillige som også er ferielejrhjælpere, eller lejrledere på sommerlejre under. Da det er omkostningstungt at lave en vinterferielejr betaler alle frivillige voksne 500 kr. for at deltage. På lejren i 2015 er vi 14 hjælpere. Inkluderet i disse 14 hjælpere har vi 6 uddannede skiinstruktører som forestår skiundervisningen på turen, hvilket sikrer os at kvaliteten og sikkerheden er i top. 6. Er indsatsen tidsbegrænset eller er der tale Projektet afholdes en uge årligt, hvor børnene kommer på skiferie i Norge. Vi forsøger hvert år at stable en lejr på benene, men da vi er selvfinansierende, har det blandt andet i 2011 og 2012 ikke været mu 2

5 om et længerevarende evt. kontinuerligt projekt? Hvordan vil man sikre den økonomiske drift, når projektperioden er udløbet? ligt at afholde lejr pga. manglende midler. Det betyder derfor også at, de penge vi årligt fundraiser og modtager i sponsorater samt 18 midler er tilsvarende med de udgifter vi har på at lave en lejr. Vi gør meget ud af at sprede vores donationer ud på flere mindre sponsorer, da vi på denne måde, modsat at have få store, bedre kan sikre at lejren vil eksistere mange år endnu. Det er 8. gang i 2015 siden 2006 at vi skal lave Vinterlejr. 7. Skal man være medlem? Er der brugerbetaling? Ja Ja Nej X Nej X 8. Hvilke aldersgrupper er aktiviteten rettet mod? 0 18 X over Hvor mange borgere forventes at deltage i aktiviteten? 10. Overslag over udgifter i forbindelse med aktiviteten. Bilag vedr. specifikation af indtægter og udgifterne vedlægges ansøgningen. Vi har udtaget 5 piger i alderen 913 år på afrejsetidspunktet. Derudover har vi snakket med Min Hansen fra Projekt Fritidspas om at lave en samarbejdsaftale, hvor hun hvert år er sikret at få 5 børn fra Fredericia Kommune kommer med på vores lejr. Der søges tilskud til 5 deltagere fra Fredericia Kommune. ne pr. deltager er kr. og vi søger op til kr. pr. deltager fra Fredericia Kommune. Regnskab for lejren i 2014 samt budget for 2015 er vedlagt som pdffil (3. Regnskab 2014Budget 2015.pdf) X projekt..kr _ daglig drift kr. anskaffelser.kr. lokaleleje..kr. kursusaktivitet..kr. andet formål.kr. Der søges om i alt kr. op til Foreningens vedtægter samt senest godkendt regnskab og budget skal vedlægges. Fredericia d Underskrift: 3

6 Aarhus, 31. juli 2014 Ansøgning om støtte til Ungdommens Røde Kors Vinterferielejr 2015 Vinterferielejren henvender sig til børn mellem 8 og 13 år, der allerede har mødt nogle af livets store udfordringer og har få eller ingen ferieoplevelser. Vi har erfaring med at tage denne gruppe med til Norge, og helt konkret lære dem at mestre skiløb, og derigennem give dem en succesoplevelse. Projektet startede i 2006 og kører nu for 8. gang i uge 4, 2015, hvor vi kører den hidtil største lejr med 20 børn. Den børnegruppe vi har med, er udsatte børn der ikke rummes af de almindelige etablerede tilbud. Vi har en meget erfaren gruppe af frivillige der kender denne målgruppe godt, og gennem vores engagement, overskud og tålmodighed, har vi gode resultater med at nå børnene og udfordre dem dér, hvor de er. Vinterlejren giver dem en uge med masser af oplevelser i den flotte norske natur, nye venskaber, skiløb, hygge og først og fremmest succesoplevelser, der kan overføres til deres liv hjemme i Danmark. At sove i en selvbygget snehule eller klare den sorte piste er konkrete eksempler på nogle af de succesoplevelser vores deltagere får med hjem. Ligesom, de har været en aktiv del af et stærkt fællesskab med rammer. De har fået hjælp til at skabe venskaber og mærker, at der er nogen voksne der virkelig gerne vil dem. Vi taler gennem ugen, meget om det med at blive god til noget, at øvelse gør mester og vi ser børnene vokse med opgaven. I trygge rammer finder de overskud, tør udfordre sig selv og kan helt konkret mærke, hvordan de rykker sig dag for dag. Børnene er nøje udvalgt gennem en ansøgning, enten lavet af børnenes forældre, eller en offentlig person (socialrådgiver, skolepsykolog eller lærer), der kender børnene godt. Således gør vi alt, for at det er de børn der får mest ud af turen, der kommer med. Vi har desuden et aktivt samarbejde med URK s sommerlejre, som henviser de mest udsatte af de ca årlige ferielejrdeltagere til Vinterferielejren.

7 Lejren finansieres gennem fondsmidler, støtte fra privatpersoner, virksomheder og URK s centrale midler. Derudover betaler de frivillige voksne 500 kr. for at deltage i lejren. Derfor er vi afhængige af økonomisk støtte og det er grunden til nærværende ansøgning. Lejren afholdes af 12 frivillige fra Ferielejre. Gruppen tæller 6 uddannede skiinstruktører, 3 lejrledere, to læger og en sygeplejerske, 1 kok, en tidligere leder af Slædepatruljen Sirius og flere andre frivillige med specielle kompetencer ud i at begå sig i de norske fjelde og undervise i skiløb og samtidig har stor erfaring med børnegruppen og dens behov. Tidligere års erfaringer har vist, at Vinterferielejren er med til at skabe et netværk mellem børnene som de gør brug af efter hjemkomsten. Det vigtigste for os er at give børnene en god oplevelse og en oplevelse af succes og fællesskab igennem vores tur til Norge. Vedlagt er en artikel, der beskriver Kaspers solstrålehistorie, om at være med på Vinterferielejr. Endvidere lavede vi i 2013 en film om Vinterferielejren som kan ses på følgende link: Til sidst har vi vedlagt vores takkekort fra sidste år, med citater fra børnenes evaluering af turen samt forældres/værgers tilbagemeldinger efter hjemkomsten. Ønsker I at vide mere om URK s Vinterferielejr så er I meget velkomne til at kigge forbi vores hjemmeside eller kontakte os pr. mail eller telefon. Med venlig hilsen Stephanie de Fontenay Lejrleder, URK Sonnesgade 19, 4 th 8000 Aarhus C

8 Regnskab 2014 og budget for URK's Vinterferielejr 2015 UDGIFTER Konto Tekst 2014 Regnskab 2015 Budget 2000 Leje af lejrsted kr kr El kr. kr Diverse vedr. lejrsted kr. 22 kr. Lejr i alt kr kr Mad kr kr Hygiejneartikler kr. 112 kr Rengøringsartikler kr. kr. 500 Forplejning i alt kr kr Leje af linned kr. kr Anden leje (skiudstyr) kr. kr Leje i alt kr. kr Transport til norge kr kr Transport i danmark kr kr Diverse transport kr. kr. Transport i alt kr kr Transport lejerledelse kr. 217 kr Transport køkkenhold kr. kr Transport sygeplejerske kr. 697 kr Lejrbil kr. 100 kr Fragt kr. kr. Transport logistik i alt kr kr Leje af lejr til forweekend kr. kr Forplejning forweekend kr. 848 kr Transport forweekend kr kr Diverse forweekend kr. kr. 300 Forweekend i alt kr kr Porto kr. 160 kr Kopier kr. kr Telefon kr. kr Diverse administration kr. 274 kr Administration i alt kr. 434 kr Aktiviteter (liftkort+skiudstyr) kr kr Aktivitet i alt kr kr Hjælperevaluering kr kr Hjælpereval. i alt kr kr

9 14000 Diverse kr. 404 kr Diverse i alt kr. 404 kr i alt kr kr INDTÆGTER Konto Tekst 2014 Regnskab 2015 Budget 100 Deltagerbetaling kr. kr. Deltagerbetaling i alt kr. kr. 200 Hjælperbetaling kr kr Hjælperbetaling i alt kr kr kr kr Fondstilskud kr kr Tilskud fra URK kr kr Tilskud i alt kr kr Salg fra kiosk kr. kr. Kiosk i alt kr. kr. 600 Andre indtægter (firmaer) kr kr Andre indtægter i alt kr kr i alt kr kr DRIFTSRESULTAT 2013 Regnskab 2014 Budget kr kr kr kr Balance kr kr. 600

10 ar nd tak for at I h si tu g n ga n e u n End mpe ve Jeppe en kæ gi t a l ti d e m t være ge Han havde man t. e v li r fo e ls e v ople have den, og efter at in r ge in tn n e rv fo ikke i mer, er jeg slet ti ge n a m i t e tt ly ort en stor stor gj r a h E LL A i t tvivl om a have tusind tak i l a sk t e d g O forskel. rnøjelse at høre fo r o st n e r a v r, for. Det s fælles eventy re je m o e ll æ rt ked. ham fo rørt af jeres afs e b t ge e m r a v n og ha e med r på at han skull e kk si lt e h r a v Han :) et siger noget.. d ) r: å e st æ n n ige e og k fra både Jepp a T g si g o e ll a s Hil f jeres e være stolte a ll a n ka i g o g, je indsats:) Tusind tak fordi i var med til at give Matthias nogle fantastiske oplevelser i Norge. Han har fortalt meget positivt om i voksne, maden, cafebesøgene og dagene på ski. Det har helt sikkert givet ham et skub i den rigtige retning. Han har fået skabt et par venskaber, som han nu dyrker på skype og har planer om at skulle mødes med. Så det glæder vi os selvfølgelig over. Det er et fantastisk stykke arbejde i gør. Vi vil endnu engang sige tusind tak fordi I havde Jonathan og Silja med vinterferielejr. Vi er meget taknemmelige over at de kunne deltage. De har fået et dejligt pusterum fra hverdagen, fået ny udfordringer, boost på selvtilliden og mødt en masse søde mennesker. De har fortalt om fastelavn, puddersne der drysser fra træerne, vilde styrt, forskellige lifte, varmehytter, sovekammerater og en masse andet... Dejlige b illeder Ja kob Vi bearbe jder stadig. turen, hvo er i bare F r ANTASTIS K E i mangle e, skulle n hjælper på noget tidspunkt, så stille r jeg gern op. Det er e så vigtigt det i gør. Betyder s å meget f or børnen Tak endnu e. engang fo r at have Teis med, han er så glad en dreng med 1 uge sam men med jer. Stort knus til hele ho ldet.

11 : En helt forandret dreng Side 1 af EN HELT FORANDRET DRENG Hvert år sender mere end 1200 børn og unge på en uforglemmelig ferielejr. Ferielejrleder Ditte Molin fortæller her om en oplevelse, der er medvirkende til at hun tager på lejr igen og igen. Af Ditte Molin, september 2012 For år tilbage havde vi en dreng ved navn Kasper med på vinterlejr. Han var ti år og indstillet af sin klasselærer, der havde hørt om projektet og tænkt, at det ville være godt for ham at komme med. Vi drog til Norge og indlogerede os i en lille hytte, vi havde lejet til formålet. Børnene hjalp til med mad og borddækning, der blev tegnet, fortalt historier og spillet spil. Dagene blev brugt på pisterne, hvor kyndige skiinstruktører, der også var med som frivillige, og vi andre voksne lærte fra os, så godt vi kunne. Formiddagene blev brugt på undervisning, hvor børnene var delt op efter deres kunnen, og om eftermiddagene var venskaber og lyst til enten ture i skov, i funpark, på svære pister eller andet tilgodeset. Vi kunne dag for dag mærke, hvordan børnene voksede med opgaven, blev mere selvsikre, modige og stolte af at mestre mere og mere. Ikke en oplevelse vores børn nødvendigvis oplever så tit i deres hverdag. Den sidste dag havde vi tilmeldt alle børnene til et løb, hvor man skulle gennemføre en bane med små forhindringer på tid, og som præmie fik de en medalje. Derudover havde vi lavet diplomer til alle børnene med en titel, de hver især havde fået. Det kunne være bedste styrt, bedste teknik, hurtigst på ski, modigst på ski og andre titler, som de stolt fik overrakt til vores afskedsfest den sidste aften. En fantastisk forvandling Herefter tog vi hjem, sagde farvel til ungerne og ønskede dem alt godt med fremtiden. Der er en regel om, at vi ikke kontakter børnene, når de kommer hjem. Vi er et afbræk i deres hverdag, men ikke en del af den det er et ansvar, vi hverken kan eller skal løfte. Derfor var glæden endnu større, da Kaspers klasselærer ringede et par uger senere. Hun ville bare sige, at det var en helt forandret dreng, hun havde fået tilbage i 4. klasse. Den første dag han var tilbage, havde han rakt hånden op for første gang i sin skoletid. Han spurgte, om han måtte komme op til tavlen og fortælle om sin tur, hvilket han naturligvis fik lov til. Med et stort smil på læben fortalte han om sin tur og om, hvad han havde lært på ski, mens han stolt viste både medalje og diplom frem. Mælkebøttebørn Det er sådanne små solstrålehistorier, der giver gåsehud og en stolthed over det, vi som frivillige udretter hver gang de fortælles. Vi ved, at vi ikke flytter bjerge på en uges lejr, men vi ved også og får at vide at vi alligevel flytter mange af disse børn. De oplever et alternativ til den hverdag, de lever i, og under alle omstændigheder oplever de, at vi er nogle voksne, der gerne vil holde vores ferie sammen med dem uden at få penge for det! Der kom for et par år siden en rapport for socialforskningsinstituttet, der havde kigget på, hvad der får børn til at bryde den sociale arv. Konklusionen var klar det at børn møder en eller flere voksne gennem deres barndom, som de kan stole på, og som tror på dem, det øger deres chancer for at rykke sig. Tænk hvis man får lov at være den voksne for bare ét barn gennem sin ferielejrkarriere. Tænk hvis man får lov til at hjælpe bare et lille mælkebøttebarn op gennem asfalten. Det håber og tror jeg på, at jeg får lov til, hver eneste gang jeg tager af sted på ferielejr og derfor bliver jeg ved! Vinterlejren kører igen til vinter, og vi har netop fået penge doneret fra en fond, der gerne vil have, at vi sætter fokus på og hjælper børn, der har en forælder i fængsel. Disse børn mellem 8 og 13 år leder vi lige nu efter, så hvis du kender et barn fra din aktivitet eller andre kontaktflader, der ville have godt af en sådan tur og som passer til beskrivelsen så må du meget gerne kontakte lejrleder Ditte Molin,

12 ORGANISATIONS BESKRIVELSE

13 1 Opbygning af Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen. Temaudvalgene binder aktivitetskoncepter inden for forskellige temaområder sammen. Temaudvalgene skal bidrage til læring og udveksling på tværs af temaområdet samt udvikling af nye aktiviteter. DE BESLUTTENDE NIVEAUER Landsstyrelsen Styregrupper Styregrupperne har til formål at støtte, organisere og strategisk lede aktivitetsområdet, herunder udvikling, retningslinjer, kompetenceudvikling og rekruttering. Aktivitetsgrupper Sekretariat Aktivitetsgrupper laver konkrete aktiviteter til gavn for udsatte børn og unge eksempelvis en lektiecafé, en ferielejr, et mentorprojekt og så videre. De lokale udviklingsråd faciliterer, støtter og etablerer konkrete aktiviteter til gavn for udsatte børn og unge i udviklingsrådets geografiske område. Lokale udviklingsråd hed tidligere lokalgrupper i. DE FACILITERENDE NIVEAUER Advisory Board Temaudvalg Formålet med organisationens Advisory Board at levere strategiske indspil, faglige vinkler og organisatorisk kritik til landsstyrelsen og sekretariatsledelsen. Dette Advisory Board har pt. syv medlemmer. Læs mere på vores hjemmeside. Lokale udviklingsråd Sekretariatet leverer professionelle rammer og støtte til det frivillige arbejde i. Sekretariat

14 Roller og relationer i 2 Kære læser! Vi håber, at denne folder hjælper dig med at forstå opbygningen af. Herunder skitserer vi kort organisationens struktur: Kernen i er et voksende antal konkrete aktiviteter til gavn for udsatte børn og unge i hele landet. I hvert geografisk område er der et lokalt udviklingsråd, som skal støtte frivillige og aktiviteter lokalt og etablere nye aktiviteter efter behov. For hver aktivitetstype er der en styregruppe, der fungerer som en slags bestyrelse for aktivitetsområdet, herunder organisering og udvikling. For hvert tematisk område er der et temaudvalg, der har til formål at fremme vidensdeling på tværs af aktiviteter på området og udvikle helt nye aktivitetskoncepter. Landsmødet er den øverste myndighed i. På landsmødet vedtages de overordnede visioner og strategier for organisationen. Landsmødet vælger desuden en landsstyrelse, der leder organisationen i løbet af året. Hvert af disse frivillige niveauer er understøttet på specifikke områder af organisationens sekretariat i forhold til blandt andet organisering, rekruttering, økonomistyring, fundraising, kommunikation, kvalitet og kompetenceudvikling. Sekretariatet bidrager ligeledes aktivt til udvikling af organisationen. Folderen indeholder et detaljeret afsnit om hver af de forskellige dele af organisationen, herunder ansvarsområder, økonomi, organisering og relationer. Hvert afsnit kan som udgangspunkt læses separat. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til folderen og organisationsbeskrivelsen, må du endelig kontakte sekretariatet eller landsstyrelsen. God læselyst!

15 3 Aktivitetsgruppe Formål Aktivitetsgruppens formål er at gennemføre konkrete aktiviteter til gavn for udsatte børn og unge. Ansvar Aktivitetsgruppen har ansvar for: At lede og drive aktiviteten på daglig basis i overensstemmelse med retningslinjerne for aktivitetsområdet. At rekruttere frivillige til aktiviteten. At finde brugere til aktiviteten i samarbejde med lokale partnere. At opfordre aktivitetens frivillige til at deltage i lokale og nationale arrangementer i. At frivillige respekterer samværspolitikken og frivilligpolitikken, at der indsendes børneattester for samtlige frivillige på aktiviteten og at kontaktoplysninger på aktivitetens frivillige er opdaterede. Økonomi Aktivitetslederen er ansvarlig for, at aktiviteten har et godkendt budget jævnfør organisationens økonomimanual. En aktivitet med udgifter over kroner skal udarbejde et budget, der godkendes af styregruppen støttet af sekretariatet. Aktivitetsgruppen må med sekretariatets godkendelse i så fald fundraise midler til aktiviteten. For en aktivitet med udgifter under kroner har styregruppen sammen med sekretariatet ansvar for udarbejdelse af et rammebudget. Hvis en aktivitetsgruppe har behov for flere midler end dette rammebudget, skal aktivitetsgruppen udarbejde et separat budget til styregruppens godkendelse. Relation til styregruppen Hver aktivitetsgruppe refererer til en styregruppe, der blandt andet udarbejder retningslinjer og handlingsplaner for hele aktivitetsområdet. Aktivitetsgruppen skal respektere og implementere styregruppens beslutninger. Aktivitetsgruppen deltager i fælles initiativer og demokratiske processer på aktivitetsområdet, herunder i valg til styregruppen. Aktiviteten kan bruge styregruppen til at få støtte og vejledning til at gennemføre aktiviteten, herunder om aktivitetens målgruppe, rekruttering af frivillige og brugere, kompetenceudvikling af frivillige, intern organisering samt vidensdeling. Relation til det lokale udviklingsråd Aktivitetsgruppen kan bruge det lokale udviklingsråd til at få støtte og vejledning til at skaffe frivillige, brugere, lokaler og lokale kontakter. Aktivitetsgruppen forventes at deltage i lokale arrangementer i, herunder informationsmøder, årsmøder og sociale arrangementer. Relation til landsstyrelsen Aktivitetslederen skal forstå og respektere organisationens frivillige lederpolitik, der beskriver krav, forventninger og muligheder som frivillig aktivitetsleder i. Relation til sekretariatet Aktivitetsgruppen kan modtage rådgivning fra sekretariatet om konkrete driftsspørgsmål, herunder økonomistyring og retningslinjer. Aktivitetslederen indsender børneattester på samtlige frivillige til sekretariatet, der underskriver og videresender attesterne til Rigspolitiet. Organisering Aktivitetsgruppen skal have en aktivitetsleder, som er ansvarlig for aktiviteten. Derudover er de frivillige på aktiviteten ansvarlige for at fordele og organisere opgaverne internt. Nye aktivitetsgrupper skal godkendes af styregruppen for aktivitetsområdet. Hvis styregruppen etablerer en ny aktivitetsgruppe, skal det relevante lokale udviklingsråd orienteres og, hvis muligt, involveres i processen. Hvis en aktivitet skal lukkes, skal det altid være begrundet med udgangspunkt i brugernes behov og ske med godkendelse fra styregruppen og med høring af det lokale udviklingsråd. Aktiviteter med et budget på over kroner kan kun lukkes efter godkendelse af landsstyrelsen.

16 4 Lokalt udviklingsråd Formål Det lokale udviklingsråds formål er at facilitere, støtte og etablere aktiviteter til gavn for udsatte børn og unge i udviklingsrådets geografiske område. Ansvar Det lokale udviklingsråd har ansvar for: At kortlægge udsatte børn og unges behov i lokalområdet. At etablere aktivitetsgrupper i lokalområdet efter behov og efter godkendelse fra de relevante styregrupper. At lave sociale og faglige arrangementer for frivillige i lokalområdet. At lave lokale hvervekampagner. At promovere organisationen i lokalområdet. At skabe frugtbare og bæredygtige relationer til lokale samarbejdspartnere med fokus på brugernes behov. At efterleve frivilligpolitik, vedtægter og standardvedtægter for lokale udviklingsråd. Økonomi Det lokale udviklingsråd skal én gang om året på deres årsmøde behandle og godkende årsregnskabet for udviklingsrådet, jævnfør de gældende vedtægter. Det godkende årsregnskab skal fremsendes til sekretariatet. Det lokale udviklingsråd kan ansøge lokale puljer, fonde og andre kilder til at finansiere udviklingsrådets udgifter efter aftale med sekretariatet. Det lokale udviklingsråd skal overholde landsstyrelsens økonomiske beslutninger og retningslinjer for forbrugssatser jævnfør organisationens økonomimanual. Relation til aktivitetsgrupper Det lokale udviklingsråd skal løbende holde sig orienteret om de lokale aktivitetsgruppers behov og forventninger via kontakt til de lokale aktivitetsledere. Det lokale udviklingsråd skal støtte aktiviteterne i blandt andet at skaffe frivillige, brugere og lokaler. Aktivitetsgrupper uden en styregruppe refererer direkte til det lokale udviklingsråd. Relation til styregrupperne Det lokale udviklingsråd skal samarbejde med de relevante styregrupper om at etablere nye aktivitetsgrupper med fokus på brugernes behov. Relation til landsstyrelsen Det lokale udviklingsråd skal så vidt muligt bidrage til nationale kampagner i samarbejde med landsstyrelsen. Det lokale udviklingsråd forventes at deltage i nationale arrangementer i, herunder ledelsesmøder og landsmøde. Formanden for udviklingsrådet skal forstå og respektere organisationens frivillige lederpolitik, der beskriver krav, forventninger og muligheder som frivillig leder i. Relation til sekretariatet Det lokale udviklingsråd modtager løbende støtte og rådgivning fra sekretariatet om blandt andet økonomistyring, fundraising, rekruttering og organisering. Organisering Det lokale udviklingsråd vælges på det lokale årsmøde i henhold til vedtægterne. Alle medlemmer, der er registreret i det geografiske område, kan stemme og stille op til tillidsposter på årsmødet. Formanden for det lokale udviklingsråd er ansvarlig for møder og aktiviteter i udviklingsrådet, herunder årsmødet. Formanden repræsenterer det lokale udviklingsråd i dialog med lokale partnere. Etablering og lukning af et lokalt udviklingsråd sker i henhold til de gældende vedtægter, herunder med godkendelse fra landsstyrelsen.

17 5 Styregruppe Formål Styregruppens formål er at støtte, organisere og strategisk lede aktivitetsområdet. Ansvar Styregruppen har ansvar for: At der sker udvikling og vækst på aktivitetsområdet til gavn for brugerne og i samarbejde med aktivitetslederne og de øvrige frivillige på området. At der er udarbejdet en aktivitetsbeskrivelse, der rummer målgruppe, formål, forandringsteori, intern organisering og relevante retningslinjer for aktivitetsområdet. At der er udarbejdet en årlig handlingsplan med udgangspunkt i strategi. At støtte aktivitetsledere og frivillige med relevant og løbende kompetenceudvikling. At støtte aktivitetsgrupperne i rekruttering af frivillige og brugere til aktivitetsområdet. At bidrage til promovering af området i offentligheden. Økonomi Styregruppen har ansvar for udarbejdelse af et budgetudkast for aktivitetsområdet med støtte fra sekretariatet. Budgettet skal behandles og godkendes af landsstyrelsen. Styregruppen skal overholde landsstyrelsens økonomiske beslutninger og retningslinjer for forbrugssatser jævnfør organisationens økonomimanual. Styregruppen har skal løbende bidrage til de strategiske prioriteter i sekretariatets fundraising til aktivitetsområdet. Relation til aktivitetsgrupperne Styregruppen skal støtte, rådgive og lede aktivitetsgrupperne i implementeringen af aktiviteterne via blandt andet retningslinjer, konceptudvikling, uddannelse af frivillige og vidensdeling på tværs. Relation til de lokale udviklingsråd Styregruppen skal samarbejde med de lokale udviklingsråd om etablering af nye aktiviteter med fokus på brugernes behov. Styregruppen skal orientere og, hvis muligt, involvere det lokale udviklingsråd i etableringen af nye aktiviteter. Styregruppen skal godkende de lokale udviklingsråds etablering af nye lokale aktivitetsgrupper inden for aktivitetsområdet. Relation til temaudvalget Styregruppen kan bruge temaudvalget til at drøfte udvikling og udfordringer på aktivitetsområdet. Styregruppen deltager som udgangspunkt i tværgående arrangementer for temaområdet på invitation fra temaudvalget. Relation til landsstyrelsen Styregruppen fremsender aktivitetsbeskrivelse og årlige handlingsplaner for aktivitetsområdet til landsstyrelsens godkendelse. Styregruppen deltager som udgangspunkt i nationale arrangementer i herunder ledelsesmøder og landsmøde. Styregruppens formand skal forstå og respektere organisationens frivillige lederpolitik, der beskriver krav, forventninger og muligheder som frivillig leder i. Relation til sekretariatet Styregruppen modtager løbende støtte, sparring og rådgivning fra sekretariatet om blandt andet økonomistyring, fundraising, rekruttering, organisering, faglig udvikling, evaluering, konceptbeskrivelser og handlingsplaner. Sekretariatsbistanden til styregruppen er beskrevet i en aftale mellem sekretariatet og den enkelte styregruppe, der er godkendt af sekretariatschefen. Hvis der i en periode ikke er aktive medlemmer af styregruppen, overtager sekretariatet midlertidigt styregruppens ansvar og funktioner i lyset af handlingsplanen og bevillinger til området. Organisering Styregruppen skal på valg én gang om året. Alle aktivitetsgrupper skal have mulighed for at deltage i valgprocessen. Alle styregrupper skal have en formand eller et formandskab. Aktivitetsbeskrivelsen for aktivitetsområdet skal rumme en beskrivelse af styregruppens struktur, valgprocedure og involvering af de frivillige på aktivitetsområdet. Der skal som udgangspunkt etableres en styregruppe, når der er ensartede aktiviteter flere steder i landet og/eller der vurderes at være behov for at sprede aktiviteten. Etablering af styregrupper godkendes af landsstyrelsen. En styregruppe kan kun lukkes med godkendelse af landsstyrelsen.

18 6 Temaudvalg Formål Temaudvalgets formål er at udvikle det tematiske område, så løbende kan adressere nye behov og målgrupper blandt udsatte børn og unge. Ansvar Temaudvalget har ansvar for: At udvikle konkrete forslag til nye aktivitetskoncepter inden for temaområdet til landsstyrelsens godkendelse. At lave arrangementer for at fremme og facilitere vidensdeling på tværs af temaområdets styregrupper. At holde sig orienteret om samfundsudviklingen og nye behov på området. At der er udarbejdet en årlig handlingsplan for udviklingen af temaområdet til landsstyrelsens godkendelse. Økonomi Temaudvalget skal udarbejde et budget med udgangspunkt i handlingsplanen til til landsstyrelsens godkendelse. Temaudvalget skal overholde landsstyrelsens økonomiske beslutninger og retningslinjer for forbrugssatser jævnfør organisationens økonomimanual. Relation til styregrupperne Temaudvalget har ikke besluttende kompetence over for styregrupperne, men kan løbende støtte styregrupperne i udvikling af aktivitetsområderne, herunder via vidensdeling på tværs. Relation til landsstyrelsen Temaudvalget kan udvikle og indstille konkrete forslag til nye aktivitetskoncepter inden for temaområdet til landsstyrelsens godkendelse. Det er vigtigt, at temaudvalgene involverer landsstyrelsen og sekretariatet tidligt i udviklingsprocessen. Landsstyrelsen og sekretariatet kan ligeledes anmode temaudvalget om at arbejde videre med konkrete konceptforslag. Temaudvalgets formand skal forstå og respektere organisationens frivillige lederpolitik, der beskriver krav, forventninger og muligheder som frivillig leder i. Relation til sekretariatet Temaudvalget modtager støtte og rådgivning til udarbejdelse af årlige handlingsplaner, konkrete projektudviklingsprocesser og eventuelle indstillinger om nye aktivitetskoncepter fra sekretariatet. Organisering Et temaudvalg består af én formand og mellem to og syv menige medlemmer. Formanden bliver valgt af landsstyrelsen efter åben proces og ansøgning for en toårig periode. De menige udvalgsmedlemmer bliver valgt efter ansøgning til udvalgsformanden og godkendelse af landsstyrelsen. De menige medlemmer kan maksimalt sidde i udvalget i to år, hvorefter de skal indstilles igen. Det er ambitionen, at relevante eksterne ressourcepersoner bliver medlemmer af temaudvalgene. Et temaudvalg kan kun etableres med godkendelse af landsstyrelsen. Landsstyrelsen skal ligeledes godkende lukningen af et temaudvalg.

19 7 Landsstyrelse Formål Landsstyrelsens formål er at lede organisationen mellem landsmøderne og udvikle og implementere Ungdommens Røde Kors fremtidsdrøm og strategier. Ansvar Landsstyrelsen har ansvar for: At udvikle i overensstemmelse med landsmødets beslutninger og organisationens vedtægter. At udvikle politiske, strategiske og økonomiske prioriteringer og strategier for hele organisationen. At udarbejde etårige handlingsplaner for landsstyrelsens arbejde på baggrund af organisationens flerårige strategi. At godkende etableringen af nye styregrupper, temaudvalg og lokale udviklingsråd. At arrangere og gennemføre landsmødet. At sikre konfliktløsning og konflikthåndtering internt i organisationen. At sikre frugtbare og relevante samarbejder med andre organisationer, myndigheder og den øvrige Røde Korsbevægelse samt at engagere i politisk fortalerarbejde på baggrund af organisationens holdningsprogram. At ansætte sekretariatschefen og i samarbejde med denne skabe rammerne for den bistand, som sekretariatet yder til de frivillige. At være garant for, at organisationen overholder vedtægter, love og principper for Røde Korsbevægelsen. At fremme kommunikation, samarbejde og positiv involvering på tværs af. Økonomi Landsstyrelsen skal vedtage et budget for hele organisationen med undtagelse af de lokale udviklingsråd på indstilling fra sekretariatet. Dette sker med udgangspunkt i de udkast, der udarbejdes af sekretariat, styregrupper og temaudvalg. Landsstyrelsen skal behandle et årsregnskab for hele organisationen på indstilling fra sekretariatet og skabe positive arbejdsbetingelser for de interne revisorer. Landsstyrelsen skal sørge for, at der er en forsvarlig sammenhæng mellem udgifter og indtægter, herunder hvorvidt niveauet for egenkapitalen er passende. Landsstyrelsen skal som udgangspunkt godkende alle fonds og puljeansøgninger over kroner. Relation til de lokale udviklingsråd Landsstyrelsen har ansvar for at skabe positive organisatoriske rammer for udviklingen af de lokale udviklingsråd. Landsstyrelsen skal via sekretariatet sørge for, at de lokale udviklingsråd handler i overensstemmelse med organisationens vedtægter, standardvedtægter for lokale udviklingsråd samt andre relevante principper og retningslinjer. Landsstyrelsen skal godkende etableringen af lokale udviklingsråd. Relation til styregrupperne Landsstyrelsen skal godkende styregruppernes aktivitetsbeskrivelser, handlingsplaner og budgetter. Landsstyrelsen skal godkende etableringen og lukningen af styregrupper. Relation til temaudvalgene Landsstyrelsen skal godkende temaudvalgenes handlingsplaner og budgetter. Landsstyrelsen skal godkende etableringen og lukningen af temaudvalg. Relation til sekretariatet Landsstyrelsen har i samarbejde med sekretariatschefen ansvar for at sikre sekretariatet optimale arbejdsvilkår og skabe rammerne for den bistand, som sekretariatet yder til organisationens frivillige. Der er en klar adskillelse mellem den politiske ledelse i landsstyrelsen og den administrative ledelse af sekretariatet. Landsstyrelsen blander sig ikke i administrative og personalepolitiske spørgsmål, der alene er sekretariatschefens ansvar. Sekretariatet udvikler og implementerer nye initiativer, beslutningsforslag, budget og ansøgninger til landsstyrelsens godkendelse. Sekretariatschefen har sammen med landsformanden ansvar for at forberede landsstyrelsens møder. Organisering Landsstyrelsen består af 10 medlemmer, herunder en landsformand, to næstformænd og en landskasserer, som vælges på landsmødet i henhold til de gældende vedtægter. Landsstyrelsen vedtager en forretningsorden, der styrer landsstyrelsens arbejde og interne organisering.

20 8 Sekretariat Formål Sekretariatets formål er at levere professionelle rammer og støtte til det frivillige arbejde i. Ansvar Sekretariatet har ansvar for økonomistyring, fundraising og administration på de enkelte aktiviteter og på tværs af organisationen. Desuden har sekretariatet ansvar for at levere service, rådgivning og vejledning til organisationens aktiviteter og forskellige frivilligniveauer om blandt andet: Organisering Brugerbehov Kompetenceudvikling Rekruttering Evaluering Formidling og kommunikation Eksterne partnere og relationer Økonomi Sekretariatet udarbejder et budgetforslag for hele organisationen til landsstyrelsens godkendelse. Sekretariatet har ansvar for løbende registrering af evt. budgetjusteringer. Sekretariatet udarbejder store tværgående fonds og puljeansøgninger til landsstyrelsens godkendelse. Sekretariatschefen disponerer over budgetposter til sekretariatet. Sekretariatet udarbejder et årsregnskab til landsstyrelsens behandling i samarbejde med landskassereren. Relation til de lokale udviklingsråd Sekretariatet yder løbende støtte og rådgivning til de lokale udviklingsråd om blandt andet økonomistyring, fundraising, rekruttering og organisering. Relation til styregrupperne Sekretariatet yder løbende støtte, sparring og rådgivning til styregrupperne om blandt andet økonomistyring, fundraising, rekruttering, organisering, faglig udvikling og handlingsplaner. Der udarbejdes specifikke aftaler om sekretariatsbistanden til de enkelte styregrupper. Hvis der i en periode ikke er aktive medlemmer af en styregruppe, overtager sekretariatet midlertidigt styregruppens ansvar og funktioner i lyset af handlingsplanen og bevillinger til området indtil styregruppen er (gen)etableret. Relation til temaudvalgene Sekretariatet yder støtte og rådgivning til temaudvalgene om udarbejdelse af etårige handlingsplaner og eventuelle indstillinger om nye aktivitetskoncepter. Relation til landsstyrelsen Landsstyrelsen ansætter og leder sekretariatschefen. Der er en skarp adskillelse mellem landsstyrelsens politiske ledelse og sekretariatschefens administrative ledelse af organisationen. Sekretariatet udvikler og implementerer nye initiativer, beslutningsforslag, budget og ansøgninger til landsstyrelsens godkendelse. Sekretariatschefen har sammen med landsformanden ansvar for at forberede landsstyrelsens møder. Organisering Sekretariatschefen beslutter alene den interne organisering af sekretariatet inden for de politiske og strategiske rammer, der er udstukket af landsstyrelsen. Udvidelser af sekretariatets ressourcer vedtages af landsstyrelsen i forbindelse med budgetgodkendelsen eller separate indstillinger.

21 VEDTÆGTER for

22 Vedtægter for 1 1. Organisationens navn er. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. er landsforeningen Røde Kors i Danmarks selvstændige børne og ungdomsorganisation og følger i al sin virksomhed de love og regler, der er gældende for landsforeningen Røde Kors i Danmarks tilhørsforhold til Den Internationale Røde Kors/Røde Halvmåne Bevægelse, anvendelse af Røde Korsmærket, pligten til udbredelse af kendskabet til Genèvekonventionerne, Røde Korsprincipperne og det internationale Røde Kors arbejde. 4. bidrager til landsforeningen Røde Kors i Danmarks humanitære arbejde på lokalt, nationalt og internationalt plan. 2 har til formål: at arbejde for og med sårbare børn og unge, gennem både afhjælpende og forebyggende aktiviteter. For at sikre dette skal : opstarte og fastholde aktiviteter for sårbare børn og unge på områder, hvor der er behov herfor, give flest mulige unge både i og uden for organisationen viden om og forståelse for Røde Korsbevægelsens ide, principper og arbejde, inspirere unge til at handle og tænke i overensstemmelse med humanitære principper, og hermed virkeliggøre disse principper, medvirke til at gøre unge samfundsbevidste, fremme venskab og international forståelse mellem børn og unge på tværs af landegrænser. 3 Logo/mærke logo er et rødt kors på hvid bund med teksten. Reglerne for brug af mærket samt udformningen af dette følger landsforeningen Røde Kors i Danmarks grafiske profil. 4 Medlemskab og kontingent 1. Enhver, som skriftligt over for har erklæret sit medlemskab og har betalt kontingent, er medlem. 2. Kontingent og fordelingsnøgle heraf mellem landsforeningen og godkendte lokale udviklingsråd, fastsættes af landsmødet. Opkrævning af kontingent foretages af landsstyrelsen. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til. Medlemskabet ophører tillige, hvis et medlem ikke har betalt kontingent et helt kalenderår. Vedtægter for side 1 af 5

23 5 Landsstyrelsen kan ekskludere et medlem, som ved sine dispositioner væsentligt misligholder sine medlemsforpligtelser, herunder handler i strid med formål, eller som foretager dispositioner, som af hensyn til foreningens virke gør det nødvendigt at ekskludere medlemmet. Landsstyrelsens beslutning om eksklusion skal være enstemmig. Beslutningen skal være begrundet og skal træffes efter forudgående høring af medlemmet. Landsstyrelsens beslutning om at ekskludere et medlem kan af det pågældende medlem indbringes for landsmødet ved skriftlig meddelelse herom til sekretariatschefen senest 7 dage efter, at medlemmet har modtaget underretning om eksklusionen. Hvis medlemmet fremsætter en sådan begæring, skal landsstyrelsen inden for en frist på 1 måneder indkalde til et ekstraordinært landsmøde til endelig beslutning om eksklusionen. Hvis det ordinære landsmøde afholdes inden 2 måneder efter, at medlemmet har fremsat begæringen, træffes den endelige beslutning om eksklusion på dette møde. Forud for landsmødet skal landsstyrelsens beslutning vedlagt nødvendig dokumentation samt medlemmets eventuelle høringssvar udsendes til medlemmerne. En indbringelse af eksklusionen for landsmødet har ikke opsættende virkning, og det betyder, at eksklusionen træder i kraft med det samme. Det ekskluderede medlem har dog adgang til landsmødet under behandling af punktet om eksklusion. Landsmødets beslutning om eksklusionen træffes med simpelt flertal blandt de fremmødte. Afstemningen skal foregå skriftligt. 6 Lokale udviklingsråd 1. De lokale udviklingsråd godkendes af landsstyrelsen efter stiftende årsmøde. 1a. De lokale udviklingsråd fastsætter et sæt vedtægter, som ikke må stride mod landsforeningens vedtægter eller standardvedtægterne for lokale udviklingsråd. 2. Lokale udviklingsråd skal betegne sig med et navn, hvori og deres geografiske tilknytning indgår. 3. Formand og økonomiansvarlig tegner i forening det lokale udviklingsråd i økonomisk sammenhæng. Formanden tegner det lokale udviklingsråd i kommunikationsmæssig sammenhæng. 4. Det lokale udviklingsråd indsender til landsstyrelsen senest 14 dage efter det ordinære årsmøde: Beretning om gruppens virksomhed Det reviderede regnskab påtegnet af minimum én revisor Meddelelse om det lokale udviklingsråds sammensætning Et sæt af gruppens vedtægter Meddelelse om de lokale aktiviteters ledere 5. Rådets regnskabsår følger kalenderåret. 6. Det lokale udviklingsråd leder dets daglige arbejde og samarbejdet med den lokale Røde Korsafdeling. Landsformanden, den organisatoriske næstformand og landskassereren kan, hvis et lokalt udviklingsråd laver økonomiske dispositioner, der strider imod landsforeningens formål, jf. 2, på anden måde arbejder imod landsforeningens formål, misbruger landsforeningens logo, jf. 3, eller vedtager vedtægter, der strider mod landsforeningens vedtægter midlertidig tegne et lokalt udviklingsråd med den virkning, at det siddende lokale udviklingsråd suspenderes for en kortere periode. En sådan beslutning skal hurtigst muligt forelægges landsstyrelsen, og det påhviler landsstyrelsen at indkalde til ekstraordinært årsmøde i det lokale udviklingsråd senest 1 måned fra det tidspunkt, hvor det lokale udviklingsråd er suspenderet. Vedtægter for side 2 af 5

24 7. Opløsning af et lokalt udviklingsråd kræver, at mindst 2/3 af gruppens medlemmer er til stede på årsmødet, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er den førstnævnte betingelse ikke opfyldt, skal det lokale udviklingsråd senest 14 dage efter indvarsle til ekstraordinært årsmøde. Såfremt forslaget vedtages på dette årsmøde med simpelt flertal, er dette afstemningsresultat bindende, uanset det fremmødte antal medlemmer. 8. Hvis et lokalt udviklingsråd ophæves, overføres dens aktiver m.v. til landsorganisationen. 9. Et lokalt udviklingsråds midler kan ikke anvendes som bidrag til formål eller indsamlinger uden for Ungdommens Røde Kors eller landsforeningen Røde Kors i Danmark. 7 Landsmødet 1. Landsmødet er øverste myndighed. 2. Landsformanden indkalder med 3 måneders varsel, skriftligt, alle medlemmer til landsmødet med angivelse af foreløbig dagsorden og tilmeldingsfrist. 3. Alle medlemmer, der har tilmeldt sig inden den af landsstyrelsen fastsatte tilmeldingsfrist, har adgang til landsmødet. 4. Der kan inviteres gæster til landsmødet. 5. Stemmeberettigede er alle medlemmer, der har tilmeldt sig Landsmødet inden den fastesatte tilmeldingsfrist og er til stede på landsmødet. 5a. Valgbare er alle medlemmer, der er tilmeldt Landsmødet inden den fastsatte tilmeldingsfrist for Landsmødet. Der kan opstilles kandidatur på selve landsmødet. Fristen for opstilling af kandidater fastsættes af landsmødets forretningsorden. Kandidatur skal være skriftligt og motiveret og afleveres til sekretariatschefen. Kandidaturer, der er modtaget senest tre uger før landsmødets start, vil blive sendt til landsmødets deltagere forud for mødets afholdelse. 6. Landsmødets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Til alle vedtagelser kræves, at mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede deltager i afstemningen. Alle personvalg er hemmelige og skriftlige. I øvrigt foretages skriftlig afstemning på begæring. Vedtægterne kan kun ændres, såfremt et landsmøde med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede beslutter det. 7. Ved ændringer i vedtægterne for 1, 2, 3 og 6, stk. 7, 8 og 9 og 7 stk. 7 og 8, stk. 6, 9, stk. 2 og 10 kræves landsforeningen Røde Kors i Danmarks styrelses godkendelse. 8. Dagsorden på landsmødet skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Landsstyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og organisationens nuværende stilling. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger. 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 7. Indkomne forslag. 8. Valg af landsformand (ulige år). 9. Valg af politisk næstformand (lige år) 10. Valg af organisatorisk næstformand (ulige år). 11. Valg af kasserer (lige år) 12. Valg af 3 menige landsstyrelsesmedlemmer (lige år) og 3 menige landsstyrelsesmedlemmer (ulige år). 13. Valg af 2 revisorer (lige år). 14. Valg af revisorsuppleant. 15. Eventuelt. Vedtægter for side 3 af 5

25 9. Valg af landsformand og organisatorisk næstformand gælder indtil næste ulige år. Valg til politisk næstformand og landskasserer gælder indtil næste lige år. Såfremt landsformand, politisk næstformand, organisatorisk næstformand eller landskasserer afgår i valgperioden, konstituerer landsstyrelsen sig selv frem til førstkommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt resterende valgperiode. Valg til menige landsstyrelsesmedlemmer gælder for en toårig periode. Såfremt et medlem af landsstyrelsen afgår i valgperioden, kan landsstyrelsen indsupplere et nyt medlem efter opslag i organisationen frem til førstkommende landsmøde, hvor der afholdes valg for den eventuelt resterende valgperiode. 10. Landsformand, politisk næstformand, organisatorisk næstformand, landskasserer og de to valgte revisorer skal have opnået myndighedsalderen. 11. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet af landsmødet, stiles til landsstyrelsen senest 6 uger før det ordinære landsmøde. De indkomne forslag skal offentliggøres for foreningen 5 uger før landsmødet. Eventuelle ændringsforslag til de indkomne forslag, skal være landsstyrelsen i hænde senest 3 uger før landsmødet, og skal herefter offentliggøres for foreningen 2 uger før landsmødet. 12. Landsmødet kan vedtage resolutioner og opfordringer til den nyvalgte landsstyrelse. 13. Landsmødet kan vælge personer til varslede tillidsposter. Posterne skal opslås og varsles til foreningen senest 5 uger før Landsmødet, af Landsstyrelsen. Kandidater opstiller og vælges efter samme valgprocedure som beskrevet i stk. 7 stk. 5 og 5a. 14. Landsmødet fastsætter sin egen forretningsorden. 15. Landsmødet vælger selv sin dirigent, der leder forhandlingerne og afvikling af dagsordenen. Landsmødet vælger desuden en referent. 16. Landsmødet fører beslutninger til referat, som efter landsmødets afslutning underskrives af dirigent, referent og landsformand. 17. Landsmødet afholdes hvert år i oktober. 18. Ekstraordinært landsmøde indkaldes, hvis landsformanden eller landsstyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt mindst 2/3 af de lokale udviklingsråd over for landsformanden fremsætter begrundet, skriftligt ønske herom. Det ekstraordinære landsmøde indkaldes på samme måde som det ordinære, dog med 1 måneds varsel og med angivelse af dagsorden, og skal afholdes senest 2 måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring. 8 Landsstyrelsen 1. Landsstyrelsen består af en landsformand, en organisatorisk næstformand, en politisk næstformand, en landskasserer, samt 6 menige medlemmer valgt på landsmødet. Forretningsudvalget består af landsformand, politisk næstformand, organisatorisk næstformand og landskasserer. 2. Landsstyrelsen er organisationens øverste myndighed mellem landsmøderne. 3. Landsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om beslutningsdygtighed, habilitet og fortrolighed, og forretningsordenen skal være offentligt tilgængelig. 4. Landsstyrelsen varetager den daglige ledelse af, herunder: a. b. c. d. Udarbejder budget og regnskab. Udarbejder 1årigt arbejdsprogram på baggrund af landsmødets vedtagelser. Varetager løbende sager, som ikke alene kan afgøres af landsformanden. Nedsætter udvalg samt arbejdsgrupper til varetagelse af ad hocopgaver. Vedtægter for side 4 af 5

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn, hjemsted, status og mål 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 6 9990 1.6 lolo ISZ I7 1, FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den Århus, d. 5.11.2007 Vedtægter for KUUL.dk 1 Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den 10.1.2007. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke ULTRALØB og med udgangspunkt

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Vedtægter for DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom Vedtægter for DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 6. marts 2016 1. Navn 1) Foreningens navn er DFUNK Dansk Flygtningehjælp Ungdom. 2) DFUNKs engelske navn er Danish

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Thorsminde Coastal Roklub Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Dato. Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30 på Naturskolen i Thorsminde. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af ny formand 3) Valg af

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011.

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Vedtægter Skrevet af Søren Lyder Nielsen 21 september 2011 1. Navn og hjemsted Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Foreningen Crazyball er

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere