IDRÆTTEN I REGION HOVEDSTADEN INFORMERER Idrætsorganisationer og Idrætsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTTEN I REGION HOVEDSTADEN INFORMERER Idrætsorganisationer og Idrætsråd"

Transkript

1 IDRÆTTEN I REGION HOVEDSTADEN INFORMERER Idrætsorganisationer og Idrætsråd IDRÆTSKURSER Vinter Deltagelse er gratis! Læs o kurserne på Forsvinder idrætsklinikkerne i den store refor? De nye tal for væksten af overvægtige borgere i Regionen er skræende dels set ud fra de økonoiske perspektiver, en i særdeleshed set ud fra den forringede livskvalitet det edfører for den enkelte, so raes af overvægt. Derfor bør skader behandles, så borgerne fortsat kan dyrke otion. Det skønnes, at antallet af idrætsskader andrager over o året i Dan- Vi sætter atter engang fokus på foreningsfitnesscentre i håbet o, at vi kan bidrage til spredning af den gode ide, selv Revisionen af folkeoplysningsloven betyder, at alle kouner har pligt til at vedtage og offentliggøre en politik for den folkeoplysende virksohed i kounen. ark, eller ca. 10 % af de årlige salede behandlinger, så antalsæssigt er det et stort oråde. Økonoisk et indre belastende oråde, en vigtigt, hvis vi skal holde os i gang livet igenne. De nuværende klinikker er eget forskellige og er tilsvarende forskelligt organiseret på de hospitaler, hvor de er placeret. Foreningsfitnesscentre i Region Hovedstaden et godt eksepel til efterfølgelse? o det er krisetider i de fleste kouner. Vi refererede i sidste nuer af vores blad til den sundhedsæssige gavn, so Nye krav til kounerne i den reviderede folkeoplysningslov, hvad sker der? Dette skal ske inden den 1. januar Flere kouner er endnu ikke startet på processen! Læs videre side 3 Derfor er der behov for politisk opærksohed, så klinikkerne ikke glees i de nødvendige rokader og tilpasninger, der er lagt op til i frelagte plan. Vi tilbyder gerne saen ed vores kouner at bidrage til etablering af en ny ensrettet struktur på idrætsklinikorådet (over halvdelen af kounerne i Regionen bidrager i dag økonoisk til idrætsklinikkernes drift). På vegne af de fire klinikker i Københavns Oegn, Jan Mogensen foreningsfitnesscentrene bidrager til. Sidste nuer af bladet kan læses på læs videre side 2 Indholdet i dette blad Foreningsfitness... 2 Nye krav til kounerne... 3 Idrætskurser Praktikpladser... 6 Frivilligcenter Hillerød... 7 Foreningslederweekend!... 7 KAI s Hoppe og legeudstyr... 8 Idrætsklinikker... 8 IRH DGI-KASU IDRÆTSRÅD REGION HOVEDSTADEN 1

2 Foreningsfitnesscentre i Region Hovedstaden et godt eksepel til efterfølgelse Fortsat fra forsiden... Idrættens Analyseinstitut, har i oktober 2010 udsend rapporten: Fitnesskultur elle forening og forretning aktive fitnessudøveres træningsotiver, tilfredshed og selvvurderede sundhed. Delrapport 5 i projektet Sundhed for illioner. Rapporten har set nærere på forskelle og ligheder elle fitnesskunder i koercielle centre og edleer i foreningsbaserede fitnesscentre. Kort fregår det af rapporten: - at foreningsfitness har bredere aldersprofil - at fitnesscentre tiltrækker næsten alle befolkningsgrupper - at de fleste i undersøgelsen træner regelæssigt - at en tredjedel af fitnessudøverne går kun til fitness - at fitnesstræningen ser ud til at have god sundhedseffekt - at idaldrende oplever størst fregang i helbredstilstand - at træningen opleves at have god virkning over for serter - at sundhedsotivere er vigtigere end kropsæstetik, ed undtagelse af de unge. Det gode eksepel i Herlev Tilbage i 2004 præsenterede vi i Boldklubben 1973 en ide o etablering af et foreningsfitnesscenter i tilknytning til vores fodboldklub. Vores borgester Kjeld Hansen var positiv ed hensyn til at bistå, DGI gav os tilsagn o lån på I 2010 var vi koet fre i den kounale prioritering, og det blev ikke kun et foreningsfitnesscenter, der blev sat i gang, det blev to, da vores venner i Herlev Idrætsforening, HI, takkede ja til også at få et fitnesscenter. Fitnesscenterets udforning Centerets størrelse er ikke stort, en acceptabelt. Økonoi, en også grundens bebyggelsesgrad bestete den aksiale størrelse. DGI har bistået ed forslag til ruenes udforning. Størrelsesæssigt bør et fitnesscenter ikke være indre, hvis det blot skal være nogenlunde fretidssikret. Maskinbestykning Vores askinleverandør, Sagatri, udarbejdede oplæg til askinbestykning ed Det salede indtryk af resultaterne og analyserne i rapporten er, at foreningsbaserede fitnesscentre i stor udstrækning forår at appellere til lokalsafundets befolkning. Foreningsværdier og evnen til at tilpasse sig efter en skiftende efterspørgsel er ikke uforenelige størrelser, en en reel ulighed. Hvorfor foreningsfitnesscenter? Svarene er bl.a.: det er et tilbud til forældre på sidelinien det giver ange nye edleer, so ikke i forvejen dyrker idræt, herunder ange voksne og ældre edleer, hvoraf ange kan inddrages i klubarbejdet på sigt det er en idræt, so passer til ange ennesker, der ikke kan træne på faste tider I skal ikke selv lave alt arbejdet. I kan få asser af rådgivning fra foreningsfitness og DGI. Erfaringer viser, også i hovedstadsorådet, at det vælter ind ed nye folk, der ønsker at hjælpe til i både bestyrelse og so instruktører på sae vilkår, so i vores øvrige foreninger jeres koune vil i et foreningsfitnesscenter få aktiveret ange borger, so ikke er aktive i dag, altså en stor sundhedsæssig gevinst for kounen. Succesen er der i Herlev. HI Fitness åbnede 1. april i år og i B1973 Fitness åbnede vi i juni i år. I alt har begge foreninger allerede nu knap 900 edleer, hvilket er 3,4 % af kounens borgere! Jeg vil gætte på, at vi i løbet af få år vil være op på næsten 7 % af Herlevs indbyggere. Vores lokalers størrelse vil nok hindre os i yderligere vækst. Men det bliver i givet fald et positivt proble. Foreningens organisering Det er i regi af fodboldklubben B1973, at vi etableret B1973 Fitness, so er organiseret so en selvstændig forening ed egen bestyrelse. Der er etableret en hovedafdeling ed to tilknyttede foreninger. Dered lever vi op til DGI s krav o økonoiske skodder elle afdelingerne, en hindrer også at fodboldfolket bliver bange for, at de evt. hænger på et underskud i fitness eller ovendt. produktet Nautilus, so vi stor set har fulgt. Vi har efterfølgende indkøbt indre redskaber, so bl.a. benyttes til otionshold, en også bruges individuelt af edleerne, so har stor glæde af det supplerende såudstyr. Der skal tilføjes, at vi har haft eget stor glæde af at benytte vores valgte leverandør, servicen er god, deres undervisning i brug af udstyret har været i helt i top og en vigtig paraeter. Vores edleer, er eget glade for vores udstyr, ifølge de af vores edleer so har erfaring fra de private fitnesscentre er vores udstyr eget ere brugervenligt. Instruktører og deres uddannelse Min bekyring i forbindelse ed opstarten var, o vi i lighed ed andre idrætsgrene her i Københavnsorådet kunne tiltrække frivillige instruktører til fitness. Det kunne vi, og vi har flere på venteliste. Ansvarlig redaktør: Jan Mogensen, forand Idrætsråd Region Hovedstaden, Mobil , ail Tryk: Rødgaard Grafisk Produktion, Egegårdsvej 32-34, 2610 Rødovre, Tlf.:

3 Så in bekyring var helt unødvendig. Uddannelse af instruktører er dyr, da alle skal have 40 tiers grunduddannelse i DGI. Herefter koer så udgifter til spinding, Zuba. Medlestilslutning Vi startede i juni, hvilket vel er det dårligst tænkelig tidspunkt at starte på, en dette til trods nærer vi os nu 300 edleer. Vores edlesfordeling viser, at vi følger de foreliggende erfaringer fra andre foreningsfitnesscentre vi tiltrækker i snit de lidt ældre borgere og dered bidrager til at flere holder sig aktive livet igenne. Aldersgrupper %-fordeling år 13, år 9, år 13, år 32, år 17, år 14,5 Ko og få inspiration Jeg er stolt af Herlev koune, hvor vi grundet kounens støtte er på forkant i Regionen på dette oråde. Men jeg håber, at vores gode erfaringer kan bidrage til ange flere foreningsfitnesscentre etableres i vores Region i de koende år. Vi vil gerne bidrage til denne udbredelse, derfor viser vi eget gerne vores center fre og orienterer o vores erfaringer. Så I er velkone til at kontakte undertegnede desangående. Jan Mogensen, forand Idrætsråd Region Hovedstaden, sat forand B1973 Fitness Mobil , ail Nye krav til kounerne i den reviderede folkeoplysningslov, hvad sker der? Fortsat fra forsiden... Folkeoplysningsloven er en raelov. Derfor er ange beslutninger er lagt ud i den enkelte koune, hvor de er delt elle kounalbestyrelsen og folkeoplysningsudvalget i de kouner, hvor der er et sådant. Men revisionen af folkeoplysningsloven betyder, at alle kouner har pligt til at vedtage og offentliggøre en politik for den folkeoplysende virksohed i kounen. Dette skal ske inden den 1. januar Denne politik skal so iniu angive: en ålsætning for borgernes deltagelse i folkeoplysningen raer for den lokale folkeoplysning herunder fysiske raer raer for det folkeoplysende udviklingsarbejde saspil elle folkeoplysningen og øvrige politikoråder herunder uligheden for at indgå partnerskaber afgrænsning af folkeoplysende aktiviteter i forhold til tilgrænsende aktiviteter ofang og karakter af brugerinddragelsen på folkeoplysningsorådet. Kounen er forpligtet til at inddrage brugerne i alle overordnede beslutninger på folkeoplysningsorådet bl.a. vedtagelsen af den ovenfor nævnte lokale folkeoplysningspolitik, fastsættelse af det kounale budget for orådet og vedtagelsen af konkret tilskudsregler. Det skal ske ved at oprette et udvalg indenfor den kounale forvaltning, hvor de forskellige dele af den folkeoplysende virksohed i kounen skal være repræsenteret. I odsætning til tidligere udgaver af loven er der ikke i den seneste udgave fastsat nærere regler for saensætning eller kopetence for disse evt. såkaldte lokale folkeoplysningsudvalg ud over det, der allerede er nævnt. Der er derfor stor forskel på udvalgenes saensætning og konkrete virkefelt fra koune til koune. I kouner uden folkeoplysningsudvalg skal an således have et eller flere tilsvarende fora således, at brugerne inddrages iht. loven. 3

4 Idrætskurser efteråret 2011 Tilelding på 1. Mental træning - idrætspsykologi, 3 tier, KAI-kursus. Kursussted: Tårnby Curling Club, Kastrup Tirsdag 25. oktober 2. Førstehjælp, 6 tier, KAI-kursus. Lørdag 29. oktober 3. Spændingsregulering i praksis, idrætspsykologi. 3 tier, KAI-kursus. Onsdag 2. noveber 4. Mental ålsætning, 3 tier DIF-kursus. Kursussted: Lyngby Daeroklub Chr. Winthersvej 24, 2800 Lyngby Torsdag 3. noveber 5. Idrætsassage, 12 tier, DIF-kursus. Fredag 4. og lørdag 5. nov. 6. Pulstræning, 3 tier. KAI-kursus. Man. 7. noveber 7. Stressreduktion ed hjertekohæren. 3 tier, KAI-kursus.. Tirsdag 8. noveber 8. Kvinder, piger og idrætstræning, 3 tier, KAI kursus Kursussted: Gladsaxe Sportshal, Gladsaxe Sportshal, Vandtårnsvej 57, 2880 Søborg Onsdag 9. noveber 9. Klubbens regnskab. 3 tier. KAI-kursus. Kursussted: Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre Torsdag 10. noveber 11. Ernæring, 3 tier. Træning. DIF-kursus.. Onsdag 16. noveber 12. Idrætsskader nej tak, 3 tier. DIF-kursus Torsdag 17. noveber 13. Førstehjælp, 6 tier, KAI-kursus. Lør. 19. noveber 14. Idrætspsykologi ja tak, 3 tier, DIF-kursus Mandag 21. noveber 15. FLOW i idræt og fritidsliv, idrætspsykologi. 3 tier, KAI-kursus. Kursussted: Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup. Onsdag 22. noveber 16. Ernæring, 3 tier. Træning. DIF-kursus. Kursussted: Allerød Hallerne Onsdag 23. noveber 17. Idrætsassage, 12 tier, DIF-kursus.. Fredag 25. og lørdag 26. nov. 18. Styrketræning. 6 tier, DIF-kursus.. Lørdag 3. deceber Førstehjælp, 6 tier, KAI-kursus. Tid og sted efter aftale ed Jan Mogensen, tlf , ail: 10. Sitecore Foundry, 6 tier, KAI-kursus Kursussted: AOF, Telegrafvej 5 A, 2750 Ballerup. Lørdag 12. noveber 4

5 Idrætskurser foråret 2012 Tilelding på 1 Ernæring, 3 tier. Træning. DIF-kursus.. Tirsdag 21. februar 2 Stressreduktion ed hjertekohæren, 3 tier, KAI-kursus. Kursussted: Gladsaxe Sportshal, Gladsaxe Sportshal, Vandtårnsvej 57, 2880 Søborg Onsdag 22. februar. 3 Konflikthåndtering, 3 tier, DGI-kursus Mandag 27. arts 4 Idrætspsykologi ja tak, 3 tier, DIF-kursus Kursussted: Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre Mandag 5. arts 5 Kvinder, piger og idrætstræning, 3 tier, KAI kursus Kursussted: Lyngby Daeroklub Chr. Winthersvej 24, 2800 Lyngby Tirsdag 6. arts 6 Klubbens regnskab. 3 tier. KAI-kursus. Onsdag 7. arts 7 Spændingsregulering i praksis, idrætspsykologi. 3 tier, KAI-kursus. Torsdag 8. arts 8 Mental ålsætning, 3 tier DIF-kursus. Mandag 12. arts 9 Mental træning - idrætspsykologi, 3 tier, KAI-kursus. Onsdag 14. arts 10 Pulstræning, 3 tier. KAI-kursus. Tirsdag 13. arts 11 Ernæring, 3 tier. Træning. DIF-kursus. Kursussted: Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup. Torsdag 15. arts 12 Førstehjælp, 6 tier, KAI-kursus. Lørdag 17. arts 13 Styrketræning. 6 tier, DIF-kursus.. Lørdag 24. arts 14 Digitalfotografering, 7 tier. KAI-kursus. Kursussted: AOF, Telegrafvej 5 A, 2750 Ballerup. Lørdag 24. arts 15 Billedbehandling, 7 tier. KAI-kursus. Kursussted: AOF, Telegrafvej 5 A, 2750 Ballerup. Søndag 25. arts 16 FLOW i idræt og fritidsliv, idrætspsykologi. 3 tier, KAI-kursus. Kursussted: Allerød Hallerne Tirsdag 27. arts 17 Idrætsskader nej tak, 3 tier. DIF-kursus Onsdag 28. arts 18 Idrætsassage, 12 tier, DIF-kursus. Fredag 30. og lørdag 31. ar. 19 Førstehjælp, 6 tier, KAI-kursus. Kursussted: Tårnby Curling Club, Kastrup Lørdag 31. arts 20 Idrætsassage, 12 tier, DIF-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev. Fredag 13. og lørdag 14. apr. Førstehjælp, 6 tier, KAI-kursus. Tid og sted efter aftale ed Jan Mogensen, tlf , ail: 5

6 Idespredning, praktikpladser for politikere i Hillerød! So led i frivillighedsdagen har foreningslivet i Hillerød genneført et spændende tiltag, so givet vil kunne inspirere andre. Alle kounes politikere er blevet inviteret til at deltage i projektet Politiker i praktik, hvor de så skal vælge elle forskellige praktikophold i en forening. Når de har eldt sig, hvilket ange har gjort, får de en pjece fra Frivillighedscenter Hillerød ed følgende velkost: Vi vil bede dig o at sende en ønskeliste ed dine top-3 ønsker til praktikophold. Vi vil så vidt uligt forsøge at opfylde alles ønsker, en skulle dette ikke være uligt, vil vi basere beslutningen på førsttil-ølle-princippet. Skulle det ske, at vi ikke kan opfylde et af dine top-3 ønsker, vil vi vende tilbage til dig ed de tilbageværende praktikuligheder. Vi håber selvfølgelig, at du vil Kære Politiker, Du sidder her ed vores praktikkatalog til Politiker i praktik, so vi er rigtig glad for, at du har eldt dig til at deltage i. Læs venligst denne guide til praktik, før du kaster dig over de ange spændende praktikophold. På de næste ange sider kan du læse o de forskellige praktikophold, so foreningerne har budt ind ed. Når du har læst o alle praktikopholdene, er det op til dig at afgøre, hvilket/hvilke praktikophold, du har est lyst til at prøve kræfter ed. Til friv illige foreni nger i Hille Dan rød ar I år er k har ed da af initi toen den Frivilligheds ativet 30 år Ko. septebe et 2011 få unal et en Her politik r So natio 12. ap ed en na op ere i pr ril 2011 invita takt til l frivillig Frivill aktik. heds tio ig dagen Frivill Fredag d. n til at de kan di dag: Frivill ltage igråde 30. se n fore ig i pte t unde navnet ning væ Fredag. ber. Sa den landsd r Ko So cia re ed æ op til arrang Frivill unalpolitik linisterie enslutn kkende fejri ingen ig Fr t ha ør lokale er af Friv ng af den politik edag, dv e i praktik r udarbe nye illig jd s..i ere til, hvad uge 39. Initi Hillerød ha et et særligt centre og nationale Ko fr Selvhj det vi r vi va ativet koncep ælpsg ivilligheds l sige t til dag for sy unalpolitik at arbe giver fore lgt at prak rupper ninger tikperio at fejre da nl ere i pr jde fr og ge Ko iggørelse i iv de Hi aktik n, illigt i En go jeres llerød ul n skal finde so bære ko unalpolitik foreni ig r d ul er un ng og hed for at sted i ugen ighed kort pr alpolitiker e i praktik i Hille in til aktikop e elle rød. Vi troducer lokal e r et sa byder de l I væ Hvad hold fo en er Frivi re ed 2011 til et rening. Ta på en dag/ let socialu kelte llig? Fr er ko nk ed na dvalg www. europæisk ag? flere rtere besø en er, at en t eller et et fri år vil dø as g for fri opær lighed2 villig giver pekter og giver ulig praktik i gn i en 01 ar sa og ak ksohed og 1.dk). Året t arbejde od he tiv (se er ud tidig lejli bejdsopgav d for at sn sætning aktivite t edborg debat o skal skabe sa ghed fri er til at er i en fore use til foreni t for frivill regerin ter over he skab vha. villigt arbe ighe ning ng øde de en ræ le jde kke valgt gen ved so Europa. I livskva sarbejdets den og bruger. Det at cia Da få ud litet. l nar be et be ini tydn so fre nævne k har M arbejd dre in e der en na ster Bene over e, er de ed en øget ing for br dik db tio se te Kiæ nal fri lik i pte ugerne lyst til viden t håbe ber. Da skal falde r på de villigheds at s gen ha frivillig prioriter t, at ko o forening r til fo n sidste fre dag, e rål ce M dag i at: Hillerø ntrene - og bruge fo unalpolitik ernes ar i vo erne rening Sy kere og an d få erkend lokale - so allia res tilfæ nli Gi ggøre de lde Fr er såvel so r e frivil velfæ ncepar t ve fri iv lig rd. villige illig he bo tnerne arbejde den en fri rgere, der i udvi center vil ikk Selve klinge være lig indsats, e i forveje ko n af de frivillig uligh n yder af Friv ordinatio n e for Det er ne ill en da ed for at plane g foreni igcenter Hi n af initiat ko n, at all iv nger uner e fra og po llerød, der et i Hillerø ugen til fo vir ud re kso litik nin da st op d heder at løf ger og enke nnelsesins dagen, til fredag ere. Praktik år for at forestås og te tit ltp at d. so ak dagen no ersoner utioner, saar og udfor 30. septe ken skal af che sk gle so es af vikles bejde aktivite tive frivillig ber el arra al være fo så hø ed til i e. www. terne blive Odrejn ngører, an j grad ed frivillig reningerne ler på selv ing dr r fri e so ce se april), villigfreda hjeeside spunktet e uligt af ntret. Prak lv eller i for hv g.dk (ti n tik spejle arrang or alle lok ale so lgængelig ører ka en n ken skal do i starte og på oral selve n synliggør landsdæ n af hver g i kken dagen. e dere dag i s aktiv de foreni iteter ngen op til dvs. ud en sæ rlige ar range enter. Idet vi har flere praktikophold end deltagende politikere, vil vi bede dig overveje, o du har ulighed for og lyst til at deltage i ere end ét praktikforløb. Beærk i den forbindelse, at enkelte af praktikkerne finder sted i oktober/ noveber åned sat, at der er en række af praktikkerne, der kun strækker sig over nogle få tier, og so derfor eventuelt kan kobineres. Disse er arkeret ed et grønt hjerte. 6 se praktikoplevelsen so en god og spændende ulighed, uanset, hvor du åtte koe i praktik. Du skal være rar at sende dine ønsker i en ail til kounikationsedarbejder Grit Radich på dk ed dit navn sat dit ønske o praktik (angiv venligst BÅDE IDnuer og foreningens fulde navn). Når vi er færdige ed at atche praktik og politikere, kontakter vi foreningerne og giver de dine oplysninger. Det er efterfølgende op til de at få klarlagt detaljer og truffet de endelige aftaler o praktikken direkte ed dig. Vi vil forsøge at lægge vejen forbi, når du er i praktik og spørge lidt ind til oplevelsen, satidig ed, at vi vil opfordre de lokale edier til at skrive artikler o praktikopholdene. Vi vil opfordre dig til at skrive dine tanker ned o din dag i praktik (evt. ed fotos fra dagen), og o frivillighed i det hele taget. Dette vil vi eget gerne publicere på vores hjeeside, så alle interesserede kan læse o dine og de øvrige politikeres oplevelser ude i foreningerne. Valguligheder De enkelte foreninger beskriver på hver deres side i pjecen kort o foreningen. Hvad foreningen arbejder ed, kontaktperson og sted, sat dato for praktik. Endvidere aktiviteter i foreningen, herunder hvilken foreningsopgave politikeren kan arbejde ed. Målet ed arrangeentet er at vise politikeren, at der kræves egen frivillig edhjælp for, at ange unge ennesker kan nyde glæde og gavn af de faciliteter, so kounen stiller til rådighed. Hent og læs den salede pjece på www. kaisport.dk

7 Frivilligcenter Hillerød Frivilligcenter Hillerød blev etableret so forening i 2005 ved en stiftende generalforsaling blandt Hillerøds priære sociale foreninger. Efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe, so sikrede idler fra den daværende udviklingspulje for frivilligcentre i Danark under Socialinisteriet. Frivilligcenter Hillerød blev herefter fysisk en realitet i foråret 2007, hvor centeret åbnede dørene i Kulturværkstedet. Frivilligcenteret har siden parallelt ed kounen stået for booking af lokaler i Kulturværkstedet og den daglige trivsel og funktion af huset. Frivilligcenteret er en forening af foreninger der saler foreningslivet og udgør en platfor for foreningslivets udfoldelse og udvikling i Hillerød. Frivilligcenter Hillerød har i starten af 2011 ca. 80 edleer og ledes af en bestyrelse på fe edleer og to suppleanter, der alle repræsenterer forskellige for-eninger i Hillerød. De vælges på den årlige generalforsaling. Bestyrelsen ansætter centerlederen. Ud over centerlederen er der ansat en adinistrativ edarbejder, en projektleder sat en kounikationsedarbejder. Desuden er en række frivillige tilknyttet sekretariatet i forskellige funktioner. So interesseorganisation understøtter og repræsenterer Frivilligcenter Hillerød de lokale frivillige sociale foreninger. Frivilligcentret fungerer so et naturligt bindeled elle edlesforeningerne, elle foreningslivet og kounen og elle foreninger og borgere, der enten ønsker at arbejde frivilligt eller at gøre brug af foreningernes tilbud o støtte og aktiviteter. Satidig arbejder vi aktivt for at støtte udviklingen af det frivillige sociale arbejde og er agtpågivende overfor, hvordan frivilligheden udvikler sig - alt saen ed solid lokal forankring. Tårnby afholder foreningslederweekend! Tårnby Koune værdsætter de frivillige idrætsledere arbejde i kounen. Derfor har kounen igen bevilget et tilskud på kr til en foreningslederweekend, lørdag d. 1. oktober og søndag d. 2. oktober! Der bliver so sædvanlig plads til okring 80 deltagere, og so udgangspunkt er der to pladser pr. forening/klub. Det koster ikke en krone at deltage for jer - det er at betragte so en ulighed for at give bestyrelsen/lederne/de aktive edleer et klap på skulderen sat ulighed for at få fyldt posen ed en asse god og spændende inspiration til det videre foreningsarbejde! Prograet vil bestå af en bustur lørdag orgen til et spændende kursussted (forentlig lige på den anden side af Sundet!), frokost, et fyrsteligt aftensåltid, underholdning, overnatning, orgenad, frokost, hjetur - og ind ielle MASSER af spændende indslag fra foredragsholdere, provokatører, entertainere, foreningsennesker og andet godtfolk! 7

8 KAI s HOPPE- OG LEGEUDSTYR Udlejes til foreninger, institutioner, skoler v. i Region Hovedstaden Idrætsklinikker i Region Hovedstaden Klinikkerne er åbne for alle borgere i regionen, so har fået en idrætsskade. Læs ere på: under idrætsklinikkerne Hoppeborg 4 x 4 eter, 5 stk. Med blæser, 25 ledning og transportvogn. Pris udlån: 375 kr. pr. dag pr. stk. Hoppeborg 5 x 5 eter, 3 stk. Kan bruges ude og inde Med blæser, 25 ledning og transportvogn. Pris udlån: 560 kr. pr. dag pr. stk. Vægt ca. 100 kg. Hoppepude 6 x 6 Med blæser, 25 ledning og transportvogn. Pris udlån: 400 kr. pr. dag Floorballbane 10 x 20 eter, 2 stk. Kan gøres indre. Består af eleenter på 2,5. Der edfølger 2 ål og transportvogn. Pris udlån: 450 kr. pr. dag pr. stk. Aagerkounernes Idrætsklinik, Aager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S. Vilkår for undersøgelse og behandling på denne klinik er: Forudgående henvisning fra en læge. Patienter indkaldes skriftligt til undersøgelse og behandling en tirsdag elle kl og kl på det tidligere Sct. Elisabeth Hospital, nu Aager Hospital, Hans Bogbinders Allé, indgang 17. Der er telefonbetjening tirsdage elle kl og på tlf.: Frederiksberg Hospital Få tier o ugen, tlf Institut for Idrætsedicin København, Bispebjerg Hospital, Bygning 8, 1. gulv, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. Vilkår for undersøgelse og behandling på denne klinik er: Forudgående henvisning fra en læge. Patienter indkaldes skriftligt til undersøgelse og behandling. Tlf Idrætsklinikken Nord, Gentofte Hospital Ortopædkirurgisk Abulatoriu opgang 1A, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup. Konsultation kun efter aftale. Tidsbestilling: Tirsdage på tlf Idrætsklinik Nord-Vest Herlev Hospital 53 P.1., Ringvejen, 2730 Herlev. Beærk kun adgang efter forudgående tidsbestilling. Tidsbestilling kun pr. BEMÆRK: Der er ingen specifikke dage ed telefontid, en telefonsvarer aflyttes sat ails besvares. Vestkounernes Idrætsklinik, Glostrup Hospital Fysiurgisk Afdeling, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup. Fodboldbane ca. 8,5 x 17 eter Med blæser, 25 ledning og transportvogn. Pris udlån: 450 kr. pr. dag. Popcornaskine Popcornaskine (ikke KAI s) Rustfri gryde, aluiniu kabinet. Kapacitet ca. 125 liter popcorn i tien. Mål: 46x41x79c, 220v/1220w Pris kr. 390 den første dag, efterfølgende dage kr Majscorn, salt, kokosfedt og kræerhuse kan edleveres. Boksehandsker 2 sæt Pris udlån: 250,- kr. pr. dag Afhentningsgebyr kr. 125 på ovennævnte dele. På grund af renovering af bygningen er Idrætsklinikken flyttet til bygning 8. Sae indgang so blodbanken. Konsultation kun efter aftale: Tirsdag og torsdag: kl , på tlf fra kl Bornhols Hospital Tlf.: , Overlæge John Kofod Tirsdag (hver anden uge) Nyt højtalersyste til udlån, se 8 Udstyret kan bestilles på eller pr. tlf. til: KAI ved Jan Mogensen, telefon dag

HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011

HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011 HSU Nyhedsmagasin nr. 5 - December 2011 Godt nytår og tillykke til Viborg Af Peter Poulsen Formand for HSU Et gammelt år rinder ud og vi står på tærsklen til et nyt og skelsættende år for idrætslivet i

Læs mere

Bueskydning EN NY START? NYE MEDLEMMER HVORDAN? OL HISTORIE IAGTTAGELSESSTÆVNER. DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2012. Dansk Bueskytteforbund

Bueskydning EN NY START? NYE MEDLEMMER HVORDAN? OL HISTORIE IAGTTAGELSESSTÆVNER. DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2012. Dansk Bueskytteforbund Medlesblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / aj 2012 EN NY START? NYE MEDLEMMER HVORDAN? OL HISTORIE IAGTTAGELSESSTÆVNER www.langbue.dk Alt til den traditionelle bueskytte

Læs mere

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud. Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Formandens beretning 2009.

Formandens beretning 2009. Formandens beretning 2009. Året 2008 har været året hvor mange har været i gang med at planlægge Viby Idrætsforenings 100 års fødselsdag, som er den 23. september 2009. Det er en stor indsats der er ydet

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

34. årgang, marts 2014 nr. 1

34. årgang, marts 2014 nr. 1 . årgang, arts nr. Danarks sejeste dansere sales å Club La Santa, der nu danner raen o arkinsonhold. Bivirkninger til arkinsonedicin - få gode råd o sjældne, en alvorlige konsekvenser. Kolofon. årgang

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!! Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune Det forpligter jo!! Når man nu som Gentofte kommune, har fået så fine titler som, Årets Idrætskommune 2009 Breddeidrætskommune

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010. Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld

HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010. Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010 Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld Idrættens ildsjæle er hverdagens helte Af Peter Poulsen Formand for HSU

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. N r. 8. DEC. 2010. 59. årgang. Tango. i SampoVig. side 28

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. N r. 8. DEC. 2010. 59. årgang. Tango. i SampoVig. side 28 ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. N r. 8. DEC. 2010 59. årgang Tango i SampoVig side 28 Annonce 6 16 26 28 4 Kort nyt 5 Leder 2010 vil nok ikke blive husket for det gode 6 Kan man helbrede

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Årsskrift 2010. Frivilligcenter Hillerød. Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød

Årsskrift 2010. Frivilligcenter Hillerød. Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød Årsskrift 2010 Frivilligcenter Hillerød Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C 3400 Hillerød Tlf: 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 3 Juni 2010 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Et nyt nummer er på gaden. Og det er virkelig et nyt nummer. Jeg har denne gang været så heldig, at kunne dele mine

Læs mere

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD

ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRHUS UNGDOMMENS FÆLLESRÅD ÅRSMØDE 2015 Torsdag d. 26. februar 2015 HILSEN FRA RÅDMANDEN FOR KULTUR OG BORGERSERVICE HILSEN TIL ÅUF S ÅRSMØDE FRA RABIH AZAD-AHMAD, RÅDMAND FOR KULTUR OG BORGERSERVICE I

Læs mere