IDRÆTTEN I REGION HOVEDSTADEN INFORMERER Idrætsorganisationer og Idrætsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTTEN I REGION HOVEDSTADEN INFORMERER Idrætsorganisationer og Idrætsråd"

Transkript

1 IDRÆTTEN I REGION HOVEDSTADEN INFORMERER Idrætsorganisationer og Idrætsråd IDRÆTSKURSER Vinter Deltagelse er gratis! Læs o kurserne på Forsvinder idrætsklinikkerne i den store refor? De nye tal for væksten af overvægtige borgere i Regionen er skræende dels set ud fra de økonoiske perspektiver, en i særdeleshed set ud fra den forringede livskvalitet det edfører for den enkelte, so raes af overvægt. Derfor bør skader behandles, så borgerne fortsat kan dyrke otion. Det skønnes, at antallet af idrætsskader andrager over o året i Dan- Vi sætter atter engang fokus på foreningsfitnesscentre i håbet o, at vi kan bidrage til spredning af den gode ide, selv Revisionen af folkeoplysningsloven betyder, at alle kouner har pligt til at vedtage og offentliggøre en politik for den folkeoplysende virksohed i kounen. ark, eller ca. 10 % af de årlige salede behandlinger, så antalsæssigt er det et stort oråde. Økonoisk et indre belastende oråde, en vigtigt, hvis vi skal holde os i gang livet igenne. De nuværende klinikker er eget forskellige og er tilsvarende forskelligt organiseret på de hospitaler, hvor de er placeret. Foreningsfitnesscentre i Region Hovedstaden et godt eksepel til efterfølgelse? o det er krisetider i de fleste kouner. Vi refererede i sidste nuer af vores blad til den sundhedsæssige gavn, so Nye krav til kounerne i den reviderede folkeoplysningslov, hvad sker der? Dette skal ske inden den 1. januar Flere kouner er endnu ikke startet på processen! Læs videre side 3 Derfor er der behov for politisk opærksohed, så klinikkerne ikke glees i de nødvendige rokader og tilpasninger, der er lagt op til i frelagte plan. Vi tilbyder gerne saen ed vores kouner at bidrage til etablering af en ny ensrettet struktur på idrætsklinikorådet (over halvdelen af kounerne i Regionen bidrager i dag økonoisk til idrætsklinikkernes drift). På vegne af de fire klinikker i Københavns Oegn, Jan Mogensen foreningsfitnesscentrene bidrager til. Sidste nuer af bladet kan læses på læs videre side 2 Indholdet i dette blad Foreningsfitness... 2 Nye krav til kounerne... 3 Idrætskurser Praktikpladser... 6 Frivilligcenter Hillerød... 7 Foreningslederweekend!... 7 KAI s Hoppe og legeudstyr... 8 Idrætsklinikker... 8 IRH DGI-KASU IDRÆTSRÅD REGION HOVEDSTADEN 1

2 Foreningsfitnesscentre i Region Hovedstaden et godt eksepel til efterfølgelse Fortsat fra forsiden... Idrættens Analyseinstitut, har i oktober 2010 udsend rapporten: Fitnesskultur elle forening og forretning aktive fitnessudøveres træningsotiver, tilfredshed og selvvurderede sundhed. Delrapport 5 i projektet Sundhed for illioner. Rapporten har set nærere på forskelle og ligheder elle fitnesskunder i koercielle centre og edleer i foreningsbaserede fitnesscentre. Kort fregår det af rapporten: - at foreningsfitness har bredere aldersprofil - at fitnesscentre tiltrækker næsten alle befolkningsgrupper - at de fleste i undersøgelsen træner regelæssigt - at en tredjedel af fitnessudøverne går kun til fitness - at fitnesstræningen ser ud til at have god sundhedseffekt - at idaldrende oplever størst fregang i helbredstilstand - at træningen opleves at have god virkning over for serter - at sundhedsotivere er vigtigere end kropsæstetik, ed undtagelse af de unge. Det gode eksepel i Herlev Tilbage i 2004 præsenterede vi i Boldklubben 1973 en ide o etablering af et foreningsfitnesscenter i tilknytning til vores fodboldklub. Vores borgester Kjeld Hansen var positiv ed hensyn til at bistå, DGI gav os tilsagn o lån på I 2010 var vi koet fre i den kounale prioritering, og det blev ikke kun et foreningsfitnesscenter, der blev sat i gang, det blev to, da vores venner i Herlev Idrætsforening, HI, takkede ja til også at få et fitnesscenter. Fitnesscenterets udforning Centerets størrelse er ikke stort, en acceptabelt. Økonoi, en også grundens bebyggelsesgrad bestete den aksiale størrelse. DGI har bistået ed forslag til ruenes udforning. Størrelsesæssigt bør et fitnesscenter ikke være indre, hvis det blot skal være nogenlunde fretidssikret. Maskinbestykning Vores askinleverandør, Sagatri, udarbejdede oplæg til askinbestykning ed Det salede indtryk af resultaterne og analyserne i rapporten er, at foreningsbaserede fitnesscentre i stor udstrækning forår at appellere til lokalsafundets befolkning. Foreningsværdier og evnen til at tilpasse sig efter en skiftende efterspørgsel er ikke uforenelige størrelser, en en reel ulighed. Hvorfor foreningsfitnesscenter? Svarene er bl.a.: det er et tilbud til forældre på sidelinien det giver ange nye edleer, so ikke i forvejen dyrker idræt, herunder ange voksne og ældre edleer, hvoraf ange kan inddrages i klubarbejdet på sigt det er en idræt, so passer til ange ennesker, der ikke kan træne på faste tider I skal ikke selv lave alt arbejdet. I kan få asser af rådgivning fra foreningsfitness og DGI. Erfaringer viser, også i hovedstadsorådet, at det vælter ind ed nye folk, der ønsker at hjælpe til i både bestyrelse og so instruktører på sae vilkår, so i vores øvrige foreninger jeres koune vil i et foreningsfitnesscenter få aktiveret ange borger, so ikke er aktive i dag, altså en stor sundhedsæssig gevinst for kounen. Succesen er der i Herlev. HI Fitness åbnede 1. april i år og i B1973 Fitness åbnede vi i juni i år. I alt har begge foreninger allerede nu knap 900 edleer, hvilket er 3,4 % af kounens borgere! Jeg vil gætte på, at vi i løbet af få år vil være op på næsten 7 % af Herlevs indbyggere. Vores lokalers størrelse vil nok hindre os i yderligere vækst. Men det bliver i givet fald et positivt proble. Foreningens organisering Det er i regi af fodboldklubben B1973, at vi etableret B1973 Fitness, so er organiseret so en selvstændig forening ed egen bestyrelse. Der er etableret en hovedafdeling ed to tilknyttede foreninger. Dered lever vi op til DGI s krav o økonoiske skodder elle afdelingerne, en hindrer også at fodboldfolket bliver bange for, at de evt. hænger på et underskud i fitness eller ovendt. produktet Nautilus, so vi stor set har fulgt. Vi har efterfølgende indkøbt indre redskaber, so bl.a. benyttes til otionshold, en også bruges individuelt af edleerne, so har stor glæde af det supplerende såudstyr. Der skal tilføjes, at vi har haft eget stor glæde af at benytte vores valgte leverandør, servicen er god, deres undervisning i brug af udstyret har været i helt i top og en vigtig paraeter. Vores edleer, er eget glade for vores udstyr, ifølge de af vores edleer so har erfaring fra de private fitnesscentre er vores udstyr eget ere brugervenligt. Instruktører og deres uddannelse Min bekyring i forbindelse ed opstarten var, o vi i lighed ed andre idrætsgrene her i Københavnsorådet kunne tiltrække frivillige instruktører til fitness. Det kunne vi, og vi har flere på venteliste. Ansvarlig redaktør: Jan Mogensen, forand Idrætsråd Region Hovedstaden, Mobil , ail Tryk: Rødgaard Grafisk Produktion, Egegårdsvej 32-34, 2610 Rødovre, Tlf.:

3 Så in bekyring var helt unødvendig. Uddannelse af instruktører er dyr, da alle skal have 40 tiers grunduddannelse i DGI. Herefter koer så udgifter til spinding, Zuba. Medlestilslutning Vi startede i juni, hvilket vel er det dårligst tænkelig tidspunkt at starte på, en dette til trods nærer vi os nu 300 edleer. Vores edlesfordeling viser, at vi følger de foreliggende erfaringer fra andre foreningsfitnesscentre vi tiltrækker i snit de lidt ældre borgere og dered bidrager til at flere holder sig aktive livet igenne. Aldersgrupper %-fordeling år 13, år 9, år 13, år 32, år 17, år 14,5 Ko og få inspiration Jeg er stolt af Herlev koune, hvor vi grundet kounens støtte er på forkant i Regionen på dette oråde. Men jeg håber, at vores gode erfaringer kan bidrage til ange flere foreningsfitnesscentre etableres i vores Region i de koende år. Vi vil gerne bidrage til denne udbredelse, derfor viser vi eget gerne vores center fre og orienterer o vores erfaringer. Så I er velkone til at kontakte undertegnede desangående. Jan Mogensen, forand Idrætsråd Region Hovedstaden, sat forand B1973 Fitness Mobil , ail Nye krav til kounerne i den reviderede folkeoplysningslov, hvad sker der? Fortsat fra forsiden... Folkeoplysningsloven er en raelov. Derfor er ange beslutninger er lagt ud i den enkelte koune, hvor de er delt elle kounalbestyrelsen og folkeoplysningsudvalget i de kouner, hvor der er et sådant. Men revisionen af folkeoplysningsloven betyder, at alle kouner har pligt til at vedtage og offentliggøre en politik for den folkeoplysende virksohed i kounen. Dette skal ske inden den 1. januar Denne politik skal so iniu angive: en ålsætning for borgernes deltagelse i folkeoplysningen raer for den lokale folkeoplysning herunder fysiske raer raer for det folkeoplysende udviklingsarbejde saspil elle folkeoplysningen og øvrige politikoråder herunder uligheden for at indgå partnerskaber afgrænsning af folkeoplysende aktiviteter i forhold til tilgrænsende aktiviteter ofang og karakter af brugerinddragelsen på folkeoplysningsorådet. Kounen er forpligtet til at inddrage brugerne i alle overordnede beslutninger på folkeoplysningsorådet bl.a. vedtagelsen af den ovenfor nævnte lokale folkeoplysningspolitik, fastsættelse af det kounale budget for orådet og vedtagelsen af konkret tilskudsregler. Det skal ske ved at oprette et udvalg indenfor den kounale forvaltning, hvor de forskellige dele af den folkeoplysende virksohed i kounen skal være repræsenteret. I odsætning til tidligere udgaver af loven er der ikke i den seneste udgave fastsat nærere regler for saensætning eller kopetence for disse evt. såkaldte lokale folkeoplysningsudvalg ud over det, der allerede er nævnt. Der er derfor stor forskel på udvalgenes saensætning og konkrete virkefelt fra koune til koune. I kouner uden folkeoplysningsudvalg skal an således have et eller flere tilsvarende fora således, at brugerne inddrages iht. loven. 3

4 Idrætskurser efteråret 2011 Tilelding på 1. Mental træning - idrætspsykologi, 3 tier, KAI-kursus. Kursussted: Tårnby Curling Club, Kastrup Tirsdag 25. oktober 2. Førstehjælp, 6 tier, KAI-kursus. Lørdag 29. oktober 3. Spændingsregulering i praksis, idrætspsykologi. 3 tier, KAI-kursus. Onsdag 2. noveber 4. Mental ålsætning, 3 tier DIF-kursus. Kursussted: Lyngby Daeroklub Chr. Winthersvej 24, 2800 Lyngby Torsdag 3. noveber 5. Idrætsassage, 12 tier, DIF-kursus. Fredag 4. og lørdag 5. nov. 6. Pulstræning, 3 tier. KAI-kursus. Man. 7. noveber 7. Stressreduktion ed hjertekohæren. 3 tier, KAI-kursus.. Tirsdag 8. noveber 8. Kvinder, piger og idrætstræning, 3 tier, KAI kursus Kursussted: Gladsaxe Sportshal, Gladsaxe Sportshal, Vandtårnsvej 57, 2880 Søborg Onsdag 9. noveber 9. Klubbens regnskab. 3 tier. KAI-kursus. Kursussted: Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre Torsdag 10. noveber 11. Ernæring, 3 tier. Træning. DIF-kursus.. Onsdag 16. noveber 12. Idrætsskader nej tak, 3 tier. DIF-kursus Torsdag 17. noveber 13. Førstehjælp, 6 tier, KAI-kursus. Lør. 19. noveber 14. Idrætspsykologi ja tak, 3 tier, DIF-kursus Mandag 21. noveber 15. FLOW i idræt og fritidsliv, idrætspsykologi. 3 tier, KAI-kursus. Kursussted: Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup. Onsdag 22. noveber 16. Ernæring, 3 tier. Træning. DIF-kursus. Kursussted: Allerød Hallerne Onsdag 23. noveber 17. Idrætsassage, 12 tier, DIF-kursus.. Fredag 25. og lørdag 26. nov. 18. Styrketræning. 6 tier, DIF-kursus.. Lørdag 3. deceber Førstehjælp, 6 tier, KAI-kursus. Tid og sted efter aftale ed Jan Mogensen, tlf , ail: 10. Sitecore Foundry, 6 tier, KAI-kursus Kursussted: AOF, Telegrafvej 5 A, 2750 Ballerup. Lørdag 12. noveber 4

5 Idrætskurser foråret 2012 Tilelding på 1 Ernæring, 3 tier. Træning. DIF-kursus.. Tirsdag 21. februar 2 Stressreduktion ed hjertekohæren, 3 tier, KAI-kursus. Kursussted: Gladsaxe Sportshal, Gladsaxe Sportshal, Vandtårnsvej 57, 2880 Søborg Onsdag 22. februar. 3 Konflikthåndtering, 3 tier, DGI-kursus Mandag 27. arts 4 Idrætspsykologi ja tak, 3 tier, DIF-kursus Kursussted: Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre Mandag 5. arts 5 Kvinder, piger og idrætstræning, 3 tier, KAI kursus Kursussted: Lyngby Daeroklub Chr. Winthersvej 24, 2800 Lyngby Tirsdag 6. arts 6 Klubbens regnskab. 3 tier. KAI-kursus. Onsdag 7. arts 7 Spændingsregulering i praksis, idrætspsykologi. 3 tier, KAI-kursus. Torsdag 8. arts 8 Mental ålsætning, 3 tier DIF-kursus. Mandag 12. arts 9 Mental træning - idrætspsykologi, 3 tier, KAI-kursus. Onsdag 14. arts 10 Pulstræning, 3 tier. KAI-kursus. Tirsdag 13. arts 11 Ernæring, 3 tier. Træning. DIF-kursus. Kursussted: Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup. Torsdag 15. arts 12 Førstehjælp, 6 tier, KAI-kursus. Lørdag 17. arts 13 Styrketræning. 6 tier, DIF-kursus.. Lørdag 24. arts 14 Digitalfotografering, 7 tier. KAI-kursus. Kursussted: AOF, Telegrafvej 5 A, 2750 Ballerup. Lørdag 24. arts 15 Billedbehandling, 7 tier. KAI-kursus. Kursussted: AOF, Telegrafvej 5 A, 2750 Ballerup. Søndag 25. arts 16 FLOW i idræt og fritidsliv, idrætspsykologi. 3 tier, KAI-kursus. Kursussted: Allerød Hallerne Tirsdag 27. arts 17 Idrætsskader nej tak, 3 tier. DIF-kursus Onsdag 28. arts 18 Idrætsassage, 12 tier, DIF-kursus. Fredag 30. og lørdag 31. ar. 19 Førstehjælp, 6 tier, KAI-kursus. Kursussted: Tårnby Curling Club, Kastrup Lørdag 31. arts 20 Idrætsassage, 12 tier, DIF-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev. Fredag 13. og lørdag 14. apr. Førstehjælp, 6 tier, KAI-kursus. Tid og sted efter aftale ed Jan Mogensen, tlf , ail: 5

6 Idespredning, praktikpladser for politikere i Hillerød! So led i frivillighedsdagen har foreningslivet i Hillerød genneført et spændende tiltag, so givet vil kunne inspirere andre. Alle kounes politikere er blevet inviteret til at deltage i projektet Politiker i praktik, hvor de så skal vælge elle forskellige praktikophold i en forening. Når de har eldt sig, hvilket ange har gjort, får de en pjece fra Frivillighedscenter Hillerød ed følgende velkost: Vi vil bede dig o at sende en ønskeliste ed dine top-3 ønsker til praktikophold. Vi vil så vidt uligt forsøge at opfylde alles ønsker, en skulle dette ikke være uligt, vil vi basere beslutningen på førsttil-ølle-princippet. Skulle det ske, at vi ikke kan opfylde et af dine top-3 ønsker, vil vi vende tilbage til dig ed de tilbageværende praktikuligheder. Vi håber selvfølgelig, at du vil Kære Politiker, Du sidder her ed vores praktikkatalog til Politiker i praktik, so vi er rigtig glad for, at du har eldt dig til at deltage i. Læs venligst denne guide til praktik, før du kaster dig over de ange spændende praktikophold. På de næste ange sider kan du læse o de forskellige praktikophold, so foreningerne har budt ind ed. Når du har læst o alle praktikopholdene, er det op til dig at afgøre, hvilket/hvilke praktikophold, du har est lyst til at prøve kræfter ed. Til friv illige foreni nger i Hille Dan rød ar I år er k har ed da af initi toen den Frivilligheds ativet 30 år Ko. septebe et 2011 få unal et en Her politik r So natio 12. ap ed en na op ere i pr ril 2011 invita takt til l frivillig Frivill aktik. heds tio ig dagen Frivill Fredag d. n til at de kan di dag: Frivill ltage igråde 30. se n fore ig i pte t unde navnet ning væ Fredag. ber. Sa den landsd r Ko So cia re ed æ op til arrang Frivill unalpolitik linisterie enslutn kkende fejri ingen ig Fr t ha ør lokale er af Friv ng af den politik edag, dv e i praktik r udarbe nye illig jd s..i ere til, hvad uge 39. Initi Hillerød ha et et særligt centre og nationale Ko fr Selvhj det vi r vi va ativet koncep ælpsg ivilligheds l sige t til dag for sy unalpolitik at arbe giver fore lgt at prak rupper ninger tikperio at fejre da nl ere i pr jde fr og ge Ko iggørelse i iv de Hi aktik n, illigt i En go jeres llerød ul n skal finde so bære ko unalpolitik foreni ig r d ul er un ng og hed for at sted i ugen ighed kort pr alpolitiker e i praktik i Hille in til aktikop e elle rød. Vi troducer lokal e r et sa byder de l I væ Hvad hold fo en er Frivi re ed 2011 til et rening. Ta på en dag/ let socialu kelte llig? Fr er ko nk ed na dvalg www. europæisk ag? flere rtere besø en er, at en t eller et et fri år vil dø as g for fri opær lighed2 villig giver pekter og giver ulig praktik i gn i en 01 ar sa og ak ksohed og 1.dk). Året t arbejde od he tiv (se er ud tidig lejli bejdsopgav d for at sn sætning aktivite t edborg debat o skal skabe sa ghed fri er til at er i en fore use til foreni t for frivill regerin ter over he skab vha. villigt arbe ighe ning ng øde de en ræ le jde kke valgt gen ved so Europa. I livskva sarbejdets den og bruger. Det at cia Da få ud litet. l nar be et be ini tydn so fre nævne k har M arbejd dre in e der en na ster Bene over e, er de ed en øget ing for br dik db tio se te Kiæ nal fri lik i pte ugerne lyst til viden t håbe ber. Da skal falde r på de villigheds at s gen ha frivillig prioriter t, at ko o forening r til fo n sidste fre dag, e rål ce M dag i at: Hillerø ntrene - og bruge fo unalpolitik ernes ar i vo erne rening Sy kere og an d få erkend lokale - so allia res tilfæ nli Gi ggøre de lde Fr er såvel so r e frivil velfæ ncepar t ve fri iv lig rd. villige illig he bo tnerne arbejde den en fri rgere, der i udvi center vil ikk Selve klinge være lig indsats, e i forveje ko n af de frivillig uligh n yder af Friv ordinatio n e for Det er ne ill en da ed for at plane g foreni igcenter Hi n af initiat ko n, at all iv nger uner e fra og po llerød, der et i Hillerø ugen til fo vir ud re kso litik nin da st op d heder at løf ger og enke nnelsesins dagen, til fredag ere. Praktik år for at forestås og te tit ltp at d. so ak dagen no ersoner utioner, saar og udfor 30. septe ken skal af che sk gle so es af vikles bejde aktivite tive frivillig ber el arra al være fo så hø ed til i e. www. terne blive Odrejn ngører, an j grad ed frivillig reningerne ler på selv ing dr r fri e so ce se april), villigfreda hjeeside spunktet e uligt af ntret. Prak lv eller i for hv g.dk (ti n tik spejle arrang or alle lok ale so lgængelig ører ka en n ken skal do i starte og på oral selve n synliggør landsdæ n af hver g i kken dagen. e dere dag i s aktiv de foreni iteter ngen op til dvs. ud en sæ rlige ar range enter. Idet vi har flere praktikophold end deltagende politikere, vil vi bede dig overveje, o du har ulighed for og lyst til at deltage i ere end ét praktikforløb. Beærk i den forbindelse, at enkelte af praktikkerne finder sted i oktober/ noveber åned sat, at der er en række af praktikkerne, der kun strækker sig over nogle få tier, og so derfor eventuelt kan kobineres. Disse er arkeret ed et grønt hjerte. 6 se praktikoplevelsen so en god og spændende ulighed, uanset, hvor du åtte koe i praktik. Du skal være rar at sende dine ønsker i en ail til kounikationsedarbejder Grit Radich på dk ed dit navn sat dit ønske o praktik (angiv venligst BÅDE IDnuer og foreningens fulde navn). Når vi er færdige ed at atche praktik og politikere, kontakter vi foreningerne og giver de dine oplysninger. Det er efterfølgende op til de at få klarlagt detaljer og truffet de endelige aftaler o praktikken direkte ed dig. Vi vil forsøge at lægge vejen forbi, når du er i praktik og spørge lidt ind til oplevelsen, satidig ed, at vi vil opfordre de lokale edier til at skrive artikler o praktikopholdene. Vi vil opfordre dig til at skrive dine tanker ned o din dag i praktik (evt. ed fotos fra dagen), og o frivillighed i det hele taget. Dette vil vi eget gerne publicere på vores hjeeside, så alle interesserede kan læse o dine og de øvrige politikeres oplevelser ude i foreningerne. Valguligheder De enkelte foreninger beskriver på hver deres side i pjecen kort o foreningen. Hvad foreningen arbejder ed, kontaktperson og sted, sat dato for praktik. Endvidere aktiviteter i foreningen, herunder hvilken foreningsopgave politikeren kan arbejde ed. Målet ed arrangeentet er at vise politikeren, at der kræves egen frivillig edhjælp for, at ange unge ennesker kan nyde glæde og gavn af de faciliteter, so kounen stiller til rådighed. Hent og læs den salede pjece på www. kaisport.dk

7 Frivilligcenter Hillerød Frivilligcenter Hillerød blev etableret so forening i 2005 ved en stiftende generalforsaling blandt Hillerøds priære sociale foreninger. Efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe, so sikrede idler fra den daværende udviklingspulje for frivilligcentre i Danark under Socialinisteriet. Frivilligcenter Hillerød blev herefter fysisk en realitet i foråret 2007, hvor centeret åbnede dørene i Kulturværkstedet. Frivilligcenteret har siden parallelt ed kounen stået for booking af lokaler i Kulturværkstedet og den daglige trivsel og funktion af huset. Frivilligcenteret er en forening af foreninger der saler foreningslivet og udgør en platfor for foreningslivets udfoldelse og udvikling i Hillerød. Frivilligcenter Hillerød har i starten af 2011 ca. 80 edleer og ledes af en bestyrelse på fe edleer og to suppleanter, der alle repræsenterer forskellige for-eninger i Hillerød. De vælges på den årlige generalforsaling. Bestyrelsen ansætter centerlederen. Ud over centerlederen er der ansat en adinistrativ edarbejder, en projektleder sat en kounikationsedarbejder. Desuden er en række frivillige tilknyttet sekretariatet i forskellige funktioner. So interesseorganisation understøtter og repræsenterer Frivilligcenter Hillerød de lokale frivillige sociale foreninger. Frivilligcentret fungerer so et naturligt bindeled elle edlesforeningerne, elle foreningslivet og kounen og elle foreninger og borgere, der enten ønsker at arbejde frivilligt eller at gøre brug af foreningernes tilbud o støtte og aktiviteter. Satidig arbejder vi aktivt for at støtte udviklingen af det frivillige sociale arbejde og er agtpågivende overfor, hvordan frivilligheden udvikler sig - alt saen ed solid lokal forankring. Tårnby afholder foreningslederweekend! Tårnby Koune værdsætter de frivillige idrætsledere arbejde i kounen. Derfor har kounen igen bevilget et tilskud på kr til en foreningslederweekend, lørdag d. 1. oktober og søndag d. 2. oktober! Der bliver so sædvanlig plads til okring 80 deltagere, og so udgangspunkt er der to pladser pr. forening/klub. Det koster ikke en krone at deltage for jer - det er at betragte so en ulighed for at give bestyrelsen/lederne/de aktive edleer et klap på skulderen sat ulighed for at få fyldt posen ed en asse god og spændende inspiration til det videre foreningsarbejde! Prograet vil bestå af en bustur lørdag orgen til et spændende kursussted (forentlig lige på den anden side af Sundet!), frokost, et fyrsteligt aftensåltid, underholdning, overnatning, orgenad, frokost, hjetur - og ind ielle MASSER af spændende indslag fra foredragsholdere, provokatører, entertainere, foreningsennesker og andet godtfolk! 7

8 KAI s HOPPE- OG LEGEUDSTYR Udlejes til foreninger, institutioner, skoler v. i Region Hovedstaden Idrætsklinikker i Region Hovedstaden Klinikkerne er åbne for alle borgere i regionen, so har fået en idrætsskade. Læs ere på: under idrætsklinikkerne Hoppeborg 4 x 4 eter, 5 stk. Med blæser, 25 ledning og transportvogn. Pris udlån: 375 kr. pr. dag pr. stk. Hoppeborg 5 x 5 eter, 3 stk. Kan bruges ude og inde Med blæser, 25 ledning og transportvogn. Pris udlån: 560 kr. pr. dag pr. stk. Vægt ca. 100 kg. Hoppepude 6 x 6 Med blæser, 25 ledning og transportvogn. Pris udlån: 400 kr. pr. dag Floorballbane 10 x 20 eter, 2 stk. Kan gøres indre. Består af eleenter på 2,5. Der edfølger 2 ål og transportvogn. Pris udlån: 450 kr. pr. dag pr. stk. Aagerkounernes Idrætsklinik, Aager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S. Vilkår for undersøgelse og behandling på denne klinik er: Forudgående henvisning fra en læge. Patienter indkaldes skriftligt til undersøgelse og behandling en tirsdag elle kl og kl på det tidligere Sct. Elisabeth Hospital, nu Aager Hospital, Hans Bogbinders Allé, indgang 17. Der er telefonbetjening tirsdage elle kl og på tlf.: Frederiksberg Hospital Få tier o ugen, tlf Institut for Idrætsedicin København, Bispebjerg Hospital, Bygning 8, 1. gulv, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. Vilkår for undersøgelse og behandling på denne klinik er: Forudgående henvisning fra en læge. Patienter indkaldes skriftligt til undersøgelse og behandling. Tlf Idrætsklinikken Nord, Gentofte Hospital Ortopædkirurgisk Abulatoriu opgang 1A, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup. Konsultation kun efter aftale. Tidsbestilling: Tirsdage på tlf Idrætsklinik Nord-Vest Herlev Hospital 53 P.1., Ringvejen, 2730 Herlev. Beærk kun adgang efter forudgående tidsbestilling. Tidsbestilling kun pr. BEMÆRK: Der er ingen specifikke dage ed telefontid, en telefonsvarer aflyttes sat ails besvares. Vestkounernes Idrætsklinik, Glostrup Hospital Fysiurgisk Afdeling, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup. Fodboldbane ca. 8,5 x 17 eter Med blæser, 25 ledning og transportvogn. Pris udlån: 450 kr. pr. dag. Popcornaskine Popcornaskine (ikke KAI s) Rustfri gryde, aluiniu kabinet. Kapacitet ca. 125 liter popcorn i tien. Mål: 46x41x79c, 220v/1220w Pris kr. 390 den første dag, efterfølgende dage kr Majscorn, salt, kokosfedt og kræerhuse kan edleveres. Boksehandsker 2 sæt Pris udlån: 250,- kr. pr. dag Afhentningsgebyr kr. 125 på ovennævnte dele. På grund af renovering af bygningen er Idrætsklinikken flyttet til bygning 8. Sae indgang so blodbanken. Konsultation kun efter aftale: Tirsdag og torsdag: kl , på tlf fra kl Bornhols Hospital Tlf.: , Overlæge John Kofod Tirsdag (hver anden uge) Nyt højtalersyste til udlån, se 8 Udstyret kan bestilles på eller pr. tlf. til: KAI ved Jan Mogensen, telefon dag

IDRÆTTEN I REGION HOVEDSTADEN INFORMERER Idrætsorganisationer og Idrætsråd. Idrætsklinikkerne er i fare for at lukke

IDRÆTTEN I REGION HOVEDSTADEN INFORMERER Idrætsorganisationer og Idrætsråd. Idrætsklinikkerne er i fare for at lukke IDRÆTTEN I REGION HOVEDSTADEN INFORMERER Idrætsorganisationer og Idrætsråd IDRÆTSKURSER Vinter 2012-13 Deltagelse er gratis! Læs om kurserne på www.kaisport.dk Idrætsklinikkerne er i fare for at lukke

Læs mere

Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK

Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK Mission At udvikle Birkerød TK` s status so en af Danarks est attraktive tennisklubber ed et internationalt perspektiv forankret i vedtægternes forål so overordnet er

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263.

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263. NOTAT Projekt Lokalplanforslag 263, Birkende Støjredegørelse vedr. støj fra eksisterende virksohed i nyt lokalplanoråde Kunde Kerteinde Koune Notat nr. 01 21-04-2015 Til Fra Kopi til Mikkel Aagaard Rasussen,

Læs mere

Mangler I penge til nye aktiviteter, ekstraordinære sportsarrangementer mv.? Nyhedsbrev nr. 4 Indhold: Januar 2006. Foreningslederfest 2006

Mangler I penge til nye aktiviteter, ekstraordinære sportsarrangementer mv.? Nyhedsbrev nr. 4 Indhold: Januar 2006. Foreningslederfest 2006 Nyhedsbrev nr. 4 Indhold: Foreningslederfest 2006 Sommerferieaktiviteter 2005 & 2006 Mangler I penge til nye aktiviteter? NemKonto - CVR nr. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudv. Valg af medlemmer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Årgang 13 - Blad nr. 1 Februar 2014

Årgang 13 - Blad nr. 1 Februar 2014 Årgang 13 - Blad nr. 1 Februar 2014 Den årlige bankoaften 2014 20 1 Foto øverst: Vandgymnastik. Foto Elo Egelund Foto nederst: Svømmeholdet. Foto Reinhardt/DK 2 Foto øverst: Gymnastik Foto nederst: Bankoaften

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen Karsten Elmose-Østerlund Adjunkt Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut for Idræt og Biomekanik Bevægelse, Kultur og Samfund Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger INDBYDELSE Kære frivillige ildsjæle i Kalundborg Kommune! I anledningen af Frivillig Fredag d. 25/9 2015 inviterer Kalundborg Kommune alle frivillige ildsjæle i kommunen til et spændende og hyggeligt arrangement.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår.

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår. Kultur & Fritidscenter Notat 31. oktober 2013 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Analyse mine kommentarer 2 - klj Danmarks Idræts Forbund - Foreningsundersøgelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

FORENINGSFITNESS I SOLRØD IDRÆTS CENTER

FORENINGSFITNESS I SOLRØD IDRÆTS CENTER FORENINGSFITNESS I SOLRØD IDRÆTS CENTER Baggrund og formål Solrød idrætscenter har afholdt møde med Foreningsfitness, som er organiseret under DIF og DGI. Formålet med Foreningsfitness er, at hjælpe foreninger

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Konkrete eksempler på andre Frivilligcentre Kommuner hvor frivilligcentre har fået lokaler stillet til rådighed og økonomi i forhold hertil

Konkrete eksempler på andre Frivilligcentre Kommuner hvor frivilligcentre har fået lokaler stillet til rådighed og økonomi i forhold hertil Konkrete eksempler på andre Frivilligcentre Kommuner hvor frivilligcentre har fået lokaler stillet til rådighed og økonomi i forhold hertil Samlet oversigt, uddybet længere nede. Kommune/ Frivilligcenter

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningspolitik DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 I kraft 1. august 2011 Bevirker at der skal arbejdes med en række konsekvenser

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

BILAG 8 PEDER LYKKE SKOLEN

BILAG 8 PEDER LYKKE SKOLEN BILAG 8 PEDER LYKKE SKOLEN Organisering af fritidsinstitutionen ved Peder Lykke Skolen. Forvaltningen har gennegået de odtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdosudvalget beslutter,

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Inspirationsfolder for. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN

Forebyggelsesafdelingen. Motionstilbud i Gentofte Kommune. Inspirationsfolder for. Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Forebyggelsesafdelingen Motionstilbud i Gentofte Kommune Inspirationsfolder for Seniorer GENTOFTE KOMMUNE TRANEHAVEN Indhold Motion i fitness-maskiner...side 3 Motionsgymnastik....side 8 Motion i naturen...side

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 INDHOLD 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 5 7 Temamøde 8 Kurser 8 9 Rygestop 10-11 Motionstilbud 11 Uderådgivning 10 12 Lad dig inspirere Åbningstider Mandag

Læs mere

Socialdemokraten S Y D D J U R S. www.syddjurs-s.dk. Nr. 4 4. kvartal 2007 Årgang 1

Socialdemokraten S Y D D J U R S. www.syddjurs-s.dk. Nr. 4 4. kvartal 2007 Årgang 1 Socialdeokraten S Y D D J U R S Nr. 4 4. kvartal 2007 Årgang 1 www.syddjurs-s.dk Indhold: Så ko valget endelig...3 Den røde tråd...4 Vor and på Christiansborg...5 Danark skal have en ny statsinister...6

Læs mere

Nordjydsk Klatreklub Voerbjergvej 35 9400 Nørresundby. Referatet sendt direkte pr mail til den nye bestyrelse og lagt på hjemmesiden den 21.03.

Nordjydsk Klatreklub Voerbjergvej 35 9400 Nørresundby. Referatet sendt direkte pr mail til den nye bestyrelse og lagt på hjemmesiden den 21.03. Referatet sendt direkte pr mail til den nye bestyrelse og lagt på hjemmesiden den 21.03.07! " # $ % # & '#() '* +, -. ') / # ) &! +! 0 1 *) 23 & 2 /& 2 /1)++ - 3 + 22 + " 4+! 5 (+ *)4 + +++ 2 2/! 6. ')

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

GAVE TIL BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDET

GAVE TIL BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDET INDSPIL NR. 11 GAVE TIL BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDET Et vandforsyningsselskab, der er blevet lagt ind under Kalundborg Forsyning, har besluttet at fordele selskabets resterende midler, ca. kr. 58.000, ligeligt

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 8 Fretidens Fritidstilbud ved Peder Lykke Skolen Med udgangspunkt i de indkone høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fretidens Fritidstilbud, frelægger forvaltningen en ny løsningsodel

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført februar 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Lyngby-Taarbæk FirmaIdræt

Lyngby-Taarbæk FirmaIdræt Lyngby-Taarbæk FirmaIdræt Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund. LTFI NYT Nr. 1-2013 Har I husket, at tilmelde jeres hold til årets FMM arrangement, som i 2013 afvikles den 15 Juni, og med Lundtofte Stadion,

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub Klubbens navn: Klubbens værdigrundlag for børn og unge Vi vil gerne være en klub: Hvor unge føler sig velkomne og nødvendige for klubbens virke, og hvor unge forsætter

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik Glostrup Kommunes Sundhedspolitik Hvissingestenen Glostrup Kommunes Sundhedspoli k Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse 14.8.2013 Layout: Center for It og Udvikling 2 Glostrup Kommunes Sundhedspolitik

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

KALENDER Roskilde Håndbold.

KALENDER Roskilde Håndbold. KALENDER Roskilde Håndbold. FEBRUAR/ MARTS 2012 Udarbejdet d. 25 12-11. Revideret 18/1 2012. Revideret 28/1-2012. Revideret 20/2-2012 Ændringer med kursiv og fremhævet : VINTERFERIE hal C s gulv bliver

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10 Projektering - TwinPipes Version 2015.10 1.0.0.0 Oversigt Introduktion Denne projekteringsanual for TwinPipe-systeer er udarbejdet specielt til følgende driftsforhold: - Freløbsteperatur, T ax, på 80

Læs mere

om m etoder til fastholdelse/ integration af udsatte grupper Mikael Eggert Jørgensen Direktør

om m etoder til fastholdelse/ integration af udsatte grupper Mikael Eggert Jørgensen Direktør 'HXGVDWWHSnGDJVRUGHQHQ - om m etoder til fastholdelse/ integration af udsatte grupper Mikael Eggert Jørgensen Direktør To skridt for rum m elighed 1) Virksom heden beslutter sig for at gøre noget Eksem

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby træneruddannelse Målgruppen Træneruddannelserne retter sig

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015 Udviklingskurser - for frivillige i fritids- og foreningslivet Sæson 2014-2015 Praktisk om udviklingskurserne I samarbejde med DGI Nordsjælland tilbyder Rudersdal Kommune udviklingskurser. Fokus for disse

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center SOLRØD KOMMUNE FRITID & KULTUR Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center (Billede fra Solrød60+Motion) Baggrund Motionslokalet i Solrød Idræts Center

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

REGIONERNES FÆ.II FSSKAB

REGIONERNES FÆ.II FSSKAB REGIONERNES FÆ.II FSSKAB Denne pjece giver en oversigt over Den Europæiske Unions strukturfonde og eksepler på, hvad de indtil nu har betydet for den regionale udvikling i Frederiksberg Koune. EU's regionaludvikling

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført oktober 2014 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Sundhedsordning for alle ansatte Kære medarbejder i Høje-Taastrup Kommune Du sidder nu med Høje-Taastrup Kommunes tilbud til dig om sundhedsfremmende aktiviteter i 2006. Byrådet sætter

Læs mere

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4 Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. august 2006, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Folkeoplysningsudvalgets møder i 2007. 2 3... Anvisning af

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere