152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703"

Transkript

1 il' j: Rykkerbrev.... -! Rl!turadre5se: TDC c/o CCE Ellegårdsve] 23A 6400 Sønderbof9 Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th 152A Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon. nr.: Løbenr.: V~ FK '}507-Y7-l:J b Betalingsfrist C~\l-) Jan kvt U.d f!jw;{&~ C4 11.&' ol -+.l.! "'"" ±: i ""'- Postadresse Henv. vedr. regning Anden henvendelse postindbetalingsadr. TDe A/S ved for sen betaling opkræves TDC Tlf Tlf TDC København et gebyr på 100 kr samt mora~ Regningsservice Beti'llingsservice CVR-nr renter (med den sats renteloven ~ ii Postboks 450 E-mai!: Postboks 35 Eksport momsnr. fastsætter) (ra betalingsfristens E 0900 København C via tde.dk/kontakt 8310 Tranbjerg J udløb og indtil betaling sker. (5 Afrives inden indbetalingen '" Be/cbet er momsfrit. LL 1. Ve~ overførsel fra ndbetalers konto Reg.nr.lKontonr. Uriderskrift Bel~bsmodtager Kortart BetalingsiD: Beløbsmodtager 7l Kreditor nr.! februar 2009 Betalingsservicenr Deb.Gr Kontonummer Sidste rettidige indbetalingsdato: ndbetaler ndbetalingsstedets notering Kvittering K~lle Birck-Madsen Ccj.nd. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th Kan indbetales i banker sparekasser og posthuse KVTTERNG ndbetalingskort FK6S (09-92) PGK 241 '872 Kontonr Tlf FK Rykkerbrev 71< < ndbetalingsstedets erslatningspligt ophører når kravet ikke er anmeldt inden 2 år eher indbetalingen. Kvilterin

2 ;: Rykkerbrev Dags dato: Ol Returadresse TDC C/O CCE Elegårdsvej 23A 6400 Sl:md~rborg Kontonr.: \5~A Cand. Psych. Girokonto; Bogtrykkervej 25 St Th Abon. nr.: FK Løbenr.: Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Betalingsfrist Jan kvt L..... Vi skriver fordi.. vi har sendt ovenstående regning og en rykker til: Mdmandsgade 60 l -+ men vi har ~ndnu ik~~ registreret betalingen. DU/ er registreret som kunde på abonnementet/abonnementerne og derfor beder Vi ; om at beløbet bliver betalt senest den da Vi ellers er nødt til at lukke den eller de forbindelser der ikke er betalt for - med mindre der bliver stillet sikkerhed for fremtidige regninger. Lukkes forbindelsen/forbindelserne koster det kr. at få genåbnet hver forbindelse og selvom forbindelsen/forbindelserne bliver lukket skal der stadig betales abonnement. Betales beløbet senest den bliver forbindelsen/forbindelserne ved med at være åbne og vi opkræver ikke flere morarenter og gebyrer. Gebyret på 100OO kr. for dette brev og morarenter opkræver vi på en senere regning. Er der sket en fejl fra vores side eller er der problemer med at betale så ring til os. Postadresse Henv. vedr. regning Anden henvendelse Postindbetalingsadr. TDC A/S Ved for sen betaling opkræves TDC Tlf Tlf TDC København et gebyr på 100 kr. samt moraø Regningsservice Betalingsservice CVR-nr renter (med den sats renteloven o Postboks 450 E-mai!: Postboks 35 Eksport momsnr. fastsætter) fra betalingsfristens E ;p 0900 København C via tdc.dk/kontakt 8310 Tranbjerg J udløb og indtil betaling sker. * Beløbet er momsfrit.

3 Faktura Januar kvartal 2009 :t: - Returadresse: roe c/o CCE 234 6~OO Sønderborg Bogtrykkervej 25 st. th. BC 564/\ Betalingsfrist: Kontonr.: '-:c Girokonto: Fakturadato: Fakturanr.: Side: 19. Ol Se vejledning på bagsiden 1141 Faktura elo Saldo :'... :t: - Henv. vedl" regnmg Tlf via tdc.dk(kontakt Anden henvendelse Tlf Posti ndbetali ngsadr. TDC Betalingsservice Postboks Tranbjerg J Afrives inden indbetalingen TDe A/S København CVR-nr Eksport momsnr Ved for sen betaling opkræves et gebyr p~ 100 kr. samt morarenter (med den sats renteloven fastsætter) fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. * Beløbet er momsfrit. ~ f J Ved overførsel fra indbetalers konto Reg.nr.lKontonr. Underskrift KVTTERNG ndbetalingskort e smo tager ortart: eta ngs Beløbsmodtager Kreditor nr. Sidste rettidige indbetalingsdato: januar 2009 Betalingsservicenr Oeb.Gr Kontonummer n eta er n eta mgsste ets notering KVltterrng Gallerummet Bo~trYkkerVej 25 st. th Kbh N! Kan indbetales i banker sparekasser og posthuse FKB5 (09-92) PGK B72 B Januar kvartal <!l1dbetalingsstedets erstatningspligt ophører når krave" 'kk" pr ;:mm"lrit inn"" 2 lor "h'r nrih"allnn" KvlttPrin

4 Faktura Januar kvartal Betalingsfrist: Returadresse: TDC CjO CCE EllegSrdsvej 23A 6400 Sønderborg Kontonr.: A Bogtrykkervej 25 st. th. Girokonto: 1140 Kunde Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 Bt Th ngen pbs tilmelding BC Fakturadato: Fakturanr.: Side: l Se vejledning på bagsiden Fakturabeløb Saldo Periode/dato Telefon B RAdmandsgade 60 ~ ~~ ~~ )~ i...i....l ±.L '"OM ' ~~ - Tdc bredband 15/1~~~.09=~1.03.C9 Abonnement i alt r~~\) EkspedeE~~-b~~ ~e b~~edr. fakt. nr. 9 -~~~~t sgebyr.. ~Ykk~reV vedr. fakt. nr. 9 - \!~nte Morarente vedr. faktura nr. 9 for periode l > 10000> 1170> Fakturabeløb Momspligtigt beløb Moms 2500% Momsfrit beløb kr kr kr kr.> Postadresse Henv. vedr. regning Anden henvendelse Postindbetalingsadr. roens Ved for sen betaling opkræves TDC Tlf BO 18 llf. 80 BO TDC København et gebyr p~ 100 kr samt mora Regningsservice Betalingsservice CVR-nr renter (med den sats renteloven Postboks Postboks 35 Eksport momsnr. fastsætter) fra betalingsfristens 0900 København C via tdc.dk/kontakt 8310 Tranbjerg J udløb og ndtil betaling sker.

5 /li Faktura Oktober kvartal 2008 Belalingsfrst: Returadresse: TDC C/O CCE Ellegllrdsve) 23A 6400 Sønderborg lkantonr.: A Rådmandsgade 60 Girokonto; Fakturadato: BC Fakturanr.: 0009 Side: 2 OD55 Se vejledning p~ bagsiden Faktura elo Sal o l.. ±= ""- - Postadresse Henv. vedr. regning Anden henvendelse Post!ndbetalingsadr. TDC A/S Ved for sen betaling opkræves TDC Tlf BO 18 Tlf TDC København et gebyr p~ 100 kr. samt mora Regnngsservice Betalingsservice CVR-nr renter (med den sats renteloven & Postboks Postboks 35 Eksport momsnr. fastsætter) fra betalingsfristens ~ " 0900 København C via tdc.dkjkontakt 8310 Tranbjerg J udløb og indtil betaling sker. (:.. Beløbet er momsfrit. LL Afrives inden ndbetalingen Ve overførsel fra indbetalers konto Reb.nr.lKontonr. Underskrift KVTTERNG ndbetalingskort sø smo tager ortart: eta mgs e smo tager 7l Kreditor nr. Sidste rettidige indbetalingsdato: oktober 2008 Betalingsservicenr Deb.Gr Kontonummer n etaer n eta mgsste ets notering vlttermg G~derummet R<'!dmandsgade 60 Kan indbetales i banker sparekasser og posthuse FK65 (09-92) PGK Kon'on' B Oktober kvartal < < ndbetalingsstedets erstatningspligt ophører når krave ikkp pr anmpld1 nden 2 år etter indbetalinaen. Kvitlerin

6 Faktura Oktober kvartal 2008 Returadresse: TDe ejo CCE Elleg.!!rdsvej 23A 6400 Sønderborg Rådmandsgade A BC etalmgsf~"-stc-: t KOrlto"_: Girokonto: Fakturadato: Fakturanr.: 0009 Side: l Ị... t Kunde Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 Bt Th Periode/dato ngen pbs tilmelding Se vejledning pa bagsiden Fakturabeløb Saldo Antal A pris l Telefon B Rådmandsgade 60 T l Abonnement - Tdc bredbånd 15/1 mbit/s B Gl~ 10.08" Abonnement i alt Rådmandsgade l3-0~ ao Ekspeditionsgebyr Rykkerbrev vedr. fakt. nr. 8 - Morarente Morarente vedr. faktura nr. 8 for periode * * 875 Fakturabeløb Momspligtigt beløb Moms 2500% Momsfrit beløb kr kr kr kr.* Postadresse Henv. vedr. regning Anden henvendelse Postindbetalngsadr. TDe A/S Ved for sen betaling opkræves TDC Tlf BO 18 TL TDC København et gebyr på 100 kr. samt mora Regningsservice Betalingsservice CVR-nr renter (med den sats renteloven postboks 450 E-mai!: Postboks 35 Eksport momsnr. fastsætter) fra betalingsfristens 0900 København C via tdcdk/kontakt 8310 Tranbjerg J udlob og indtil betaling sker

RKI. Teglholmsgade I 1459 København K 0900 København C

RKI. Teglholmsgade I 1459 København K 0900 København C RK 4281144 Kalle Birch Madsen Bogtrykkervej 25 St.Th Dato : 31.07.2008 Sagsm. : 4281144 Meddelelse om registrering i RK Vi har den 30.07.2008 registreret dig i RK Sagen er indberellet af: Advis Advokater

Læs mere

Betales senest 01. oktober 2013 Få hjælp til at læse regningen tdc.dk/regning 679,25 169,81

Betales senest 01. oktober 2013 Få hjælp til at læse regningen tdc.dk/regning 679,25 169,81 Side 1 af 5 Returadresse: TDC Privat, Salgssupport, Borups Alle 43-45, 2200 København N Erland Lindberg Tegnestuechef Nørrebyvej 16 Nørreby Nørreby 4791 Borre Betales senest 01. oktober 2013 Momsfri kr.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/1920-0101-0788 /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR

Læs mere

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning.

FAKTURA. Har du spørgsmål til din regning Klik ind på www.callme.dk/regning og få hjælp til din regning. FAKTURA Abonnement og forbrug 496,00 Andet Administrationspris 6,50 Andet - momsfrit Mobiltillæg aftale 1000326328, 8 á 24 123,00 Mobiltillæg aftale 1000326325, 8 á 24 125,00 I alt kr. inkl. 25% moms.

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

Varme notat. Hultmannsvej 10 fik fjernvarme pr 15/3 2013. Pr. 2/9 2013 er aflæst et forbrug på 30,96 GJ siden installationen.

Varme notat. Hultmannsvej 10 fik fjernvarme pr 15/3 2013. Pr. 2/9 2013 er aflæst et forbrug på 30,96 GJ siden installationen. Varme notat Hultmannsvej fik fjernvarme pr 5/3 23. Pr. 2/9 23 er aflæst et forbrug på 3,96 GJ siden installationen. Hvert kvartal opkræver Gentofte Fjernvarme 8.27, kr aconto. Heraf er.67 afdrag på installationen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

SKEMA A - Udfyldes altid

SKEMA A - Udfyldes altid Klageformular Se medfølgende klagevejledning, inden du udfylder klageformularen Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5000 Fax 4171 5100 CVR 2845 8185

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Ansøgning om optagelse

Ansøgning om optagelse Ansøgning om optagelse Er du en dygtig håndværker? Så garanterer vi gerne for dit arbejde. Vi gør os umage Virksomheden CVR-nummer: Hjemmeside: E-mail: Medlemsnummer: (udfyldes af Dansk Håndværk) Telefon:

Læs mere

Forbrugssted: Bornholms Alle 2 Afregningsperiode: 01.01.2011-31.12.2011. Aflæsninger

Forbrugssted: Bornholms Alle 2 Afregningsperiode: 01.01.2011-31.12.2011. Aflæsninger AFREGNING AF FORBRUG Knivholtvej 15 99 Frederikshavn CVR-nr: 25 59 94 7 Fdf/Fpf Fr.Havn 1. Kreds v/kasserer Bendt Frederiksen Ydunsvej 6 (vedr. kredshuset) 99 Frederikshavn Kundenr: 7 556 528 Regningsnr:

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154 DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151 Incassobrev... 152-153 Frivilligt forlig... 154 Vejledning i forbindelse med underskrivelse af frivilligt forlig... 155 Stævning... 156 Købekontrakt med ejendomsforbehold...

Læs mere