Optagelse i hjemmeserviceordningen ANSØGNINGSSKEMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optagelse i hjemmeserviceordningen ANSØGNINGSSKEMA"

Transkript

1 ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN CVR/SE-NR.: Optagelse i hjemmeserviceordningen ANSØGNINGSSKEMA Bemærk: Ansøgningsskema med fakturabestilling udfyldes og sendes til den kommune som virksomheden har adresse i Ifølge Lov om hjemmeservice, gældende fra 1. januar 2004, kan kun husstande, hvor mindst én person: enten er fyldt 65 år eller er førtidspensionist få tilskud til almindeligt forekommende rengøringsarbejde. Læs mere om hjemmeservice i informationshæftet»værd at vide om hjemmeservice«eller på ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN POSTBOKS 1000 KAMPMANNSGADE KØBENHAVN V TELEFON TELEFAX E-post:

2 VEJLEDNING A. Oplysninger om virksomheden Ad. 1 CVR-nummeret: Hvis virksomheden er underlagt et CVR-nummer og har sit eget SE-nummer, er det SEnummeret Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal have oplyst (det nr. som benyttes til angivelse af moms). I langt de fleste tilfælde vil CVR- og SE-nummer være ens. Ad. 2 Ejerform: I/S = Interessentskab, Aps = Anpartsselskab, K/S = Kommanditselskab, A/S = Aktieselskab. Ad. 3 Drives virksomheden fra hjemadressen: Hjemadressen er den adresse, hvor virksomhedens indehaver har bopæl ifølge Det Centrale Personregister (CPR). Virksomheden kan også drives fra en forretningsadresse. Ad. 4 Ad. 5 Ad. 6 I hvilket pengeinstitut skal kundens betaling indsættes: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har en konto i Danske Bank, som alle kundeindbetalinger skal foretages til. Kontoen er fælles for alle virksomheder og kundernes betaling overføres automatisk til virksomhedens konto, hvor pengene er til disposition 4 bankdage efter, at kunden har indbetalt. tilskud udbetales til virksomhedens NemKonto: Virksomheden kan kun optages i hjemmeserviceordningen, hvis den har en NemKonto. NemKontoen skal tilhøre virksomheden og være tilknyttet virksomhedens CVR-nummer eller SE-nummer. NemKonto kan gratis oprettes i eget pengeinstitut. Er virksomheden momsregistreret: Virksomheden kan kun optages i hjemmeserviceordningen, hvis den er momsregistreret. Se mere herom i styrelsens informationshæfte Værd at vide om hjemmeservice. Ad. 7 Erhvervsansvarsforsikring: Virksomheden kan kun optages i hjemmeserviceordningen, hvis den har tegnet en ansvarsforsikring mod skader påført kundens person eller ting under arbejdets udførelse. Se mere herom i styrelsens informationshæfte Værd at vide om hjemmeservice.

3 A) OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN Benyt venligst blokbogstaver 1 CVR/SE-nummer: Virksomhedens navn: : Telefon: Mobiltelefon: Telefax: adresse: 2 Ejerform: Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS K/S A/S Andet: 3 Drives virksomheden fra hjemadressen: Ja 4 Til hvilket pengeinstitut skal kundens betaling overføres: Reg.nummer: Kontonummer: 5 Har virksomheden en NemKonto: Ja 6 Er virksomheden momsregistreret: Ja - vedlæg kopi af registreringsbevis 7 Har virksomheden tegnet erhvervsansvarsforsikring mod skader påført kunden eller kundens ejendom: Ja - vedlæg policen og dokumentation for, at policen er gyldig (kvittering eller kontoudtog)

4 VEJLEDNING B. Oplysninger om personer tilknyttet virksomheden Virksomhedens ejer(e), alle medlemmer af ledelsen og alle personer med bestemmende indflydelse på virksomheden skal oplyses. Ansatte skal ikke påføres. Med personer med bestemmende indflydelse på virksomheden forstås: 1) Formanden for en evt. bestyrelse. 2) Personer, der ejer halvdelen eller mere af virksomhedens kapital eller eventuelle stemmerettigheder. 3) Personer, der hæfter ubegrænset for selskabets gæld, fx interessenterne i et interessentskab og komplementarerne i et kommanditselskab. 4) Personer, der reelt driver virksomheden uden formelt at være ejer af virksomheden eller medlem af virksomhedens ledelse. Derudover gælder, at hvis der sker hel eller delvis udskiftning af en godkendt virksomheds ejer, ledelse eller personer med bestemmende indflydelse på virksomheden, skal virksomheden senest 4 uger efter ændringerne godtgøre over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at de nye personer opfylder optagelsesbetingelserne (jf. afsnit C). Et ændringsskema kan rekvireres ved henvendelse til: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Postboks 1000 Kampmannsgade København V Telefon Telefax C Oplysninger om virksomheden og de tilknyttede personer Ad. 1: Gæld Virksomhedens ejer, personer i ledelsen eller personer med bestemmende indflydelse må ikke have en forfalden gæld til det offentlige på mere end kr. Kravet gælder individuelt og opgøres adskilt for hver enkelt person og altså ikke samlet for virksomheden. Gæld er ikke forfalden, hvis der er indgået en bindende aftale med kreditor om afvikling og/eller henstand af gælden. Selskaber med begrænset ansvar kan ikke optages under hjemmeserviceordningen, hvis personer med en bestemmende indflydelse på selskabet har haft bestemmende indflydelse på et andet selskab med begrænset ansvar, som er blevet tvangsopløst, er kommet under konkurs eller i øvrigt har efterladt en samlet uerholdelig gæld til det offentlige på kr. eller derover. Selskabet kan dog optages, hvis der er forløbet mere end 5 år efter opløsningen af det selskab, som de pågældende personer har haft bestemmende indflydelse på. Ad. 2: Straf En virksomhed kan kun optages under hjemmeserviceordningen, hvis virksomheden, virksomhedens ejer, ledelsesmedlemmer eller personer med bestemmende indflydelse på virksomheden, ikke er dømt for et strafbart forhold. Virksomheden kan dog optages hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vurderer, at det strafbare forhold ikke begrunder en risiko for, at adgangen til at udøve hjemmeservice vil blive misbrugt.

5 B) OPLYSNINGER OM PERSONER TILKNYTTET VIRKSOMHEDEN Navn CPR-nummer Tilknyttet: som ejer medlem af virksomhedens ledelse person med bestemmende indflydelse på virksomheden Navn CPR-nummer Tilknyttet: som ejer medlem af virksomhedens ledelse person med bestemmende indflydelse på virksomheden Navn CPR-nummer Tilknyttet: som ejer medlem af virksomhedens ledelse person med bestemmende indflydelse på virksomheden Navn CPR-nummer Tilknyttet: som ejer medlem af virksomhedens ledelse person med bestemmende indflydelse på virksomheden Navn CPR-nummer Tilknyttet: som ejer medlem af virksomhedens ledelse person med bestemmende indflydelse på virksomheden C) OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN OG DE TILKNYTTEDE PERSONER 1 Har virksomheden eller de tilknyttede personer en forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover: Ja - angiv CVR/SE-nr. eller CPR-nummer: Hvis virksomheden er et selskab med begrænset ansvar fx ApS, A/S m.m. skal følgende udfyldes Har tilknyttede personer tidligere haft bestemmende indflydelse på et selskab som er blevet tvangsopløst, er kommet under konkurs eller i øvrigt har efterladt en gæld til det offentlige på kr. eller derover: Ja - angiv CPR-nummer: Angiv selskab: Navn: CVR-nr.: 2 Er en eller flere af de tilknyttede personer dømt for et strafbart forhold: Ja - angiv CPR-nummer:

6 VEJLEDNING D Miljømål Virksomheden skal have miljømål for sine aktiviteter indenfor hjemmeservice. Virksomhedens miljømål kan eksempelvis være at undgå overdosering og anvende miljøvenlige rengøringsmidler.

7 D) MILJØMÅL FOR VIRKSOMHEDEN Hvilke overordnede miljøhensyn tager virksomheden: E) ERKLÆRING OG UNDERSKRIFT Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at der fra andre offentlige myndigheder kan indhentes de nødvendige oplysninger med henblik på afgørelse af, om optagelsesbetingelserne er opfyldt, jf. 4, stk. 2 i lov nr. 463 om hjemmeservice med senere ændringer. Jeg erklærer ved min underskrift endvidere, at de oplysninger jeg har afgivet på denne ansøgning er korrekte og fuldstændige. Den der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for kommunalbestyrelsens eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser efter denne lov, straffes med bøde eller hæfte, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Virksomhedens ejer(e) og samtlige tilknyttede personer: DATO Navn (Blokbogstaver) Underskrift DATO Navn (Blokbogstaver) Underskrift DATO Navn (Blokbogstaver) Underskrift DATO Navn (Blokbogstaver) Underskrift DATO Navn (Blokbogstaver) Underskrift

8 TILMELDING - til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Internet Service systemer Har du adgang til internettet, kan du allerede nu tilmelde dig som bruger af styrelsens internetsystem HS-LetRet. HS-LetRet er et brugervenligt værktøj, der gør det lettere for dig at udføre de administrative opgaver, som kan forekomme i forbindelse med modtagelse af tilskud for udført hjemmeservicearbejde. Du vil normalt få tilsendt et brev med information om, hvilke indbetalinger der er registreret med fejl eller manglende oplysninger. Endvidere vil du løbende modtage opgørelser over udbetalte tilskud. Der kan spares en masse tid og papir, ved at benytte internettet i stedet for. Desuden kan man søge og sortere efter behov i oplysningerne i systemet. Der er adgang til systemet døgnet rundt på adressen hvor du kan læse mere om både internetsystemet og hjemmeserviceordningen generelt. Med HS-LetRet kan du bl.a. foretage følgende: Rette fejlbehæftede indbetalinger du sparer tid, porto og turen til postkassen Udskrive korrektionsblanketter til dine kunder hvis du ikke selv har de korrekte oplysninger Få dine tilskud udbetalt hurtigere opnå bedre likviditet Se oversigt over udbetalte tilskud i form af kontoudtog eller som lister til import i eget bogholderisystem Indsætte oplysninger vedrørende: - hvilke kommuner du udfører ydelser i - og hjemmeside adresse Du kan til enhver tid tilmelde dig på under punktet: Tilmelding. Du kan også udfylde tilmeldingen her på siden, så får du et kodeord tilsendt allerede fra starten, når din virksomhed er optaget i hjemmeserviceordningen. Firmanavn CVR/SE-nummer Du kan kontakte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis du ikke længere ønsker at være tilmeldt som internetbruger. Du vil så modtage informationen på papir. Udfyldes af E&S: Optaget: Sagsbeh.: Kodebrev:

9 (A + C) (B + C) Afrives inden betaling A C B C (A + C) (B + C) A C B C VEJLEDNING a b Algade Skive Telefon xx xx xx xx Mobiltelefon xx xx xx xx.. Faktura nr. CVR/SE nr.: faktura vedrørende arbejde udført den: Algade Skive Telefon xx xx xx xx Mobiltelefon xx xx xx xx.. Faktura nr. CVR/SE nr.: faktura vedrørende arbejde udført den:.. Faktura udskrevet den:.. Faktura udskrevet den: Tilskudsberettigede ydelser, beløb inkl. tilskud og inkl. moms Kr. Kr. Rengøring Transport til/fra kundens bopæl Tilskudsberettigede ydelser, beløb inkl. tilskud og inkl. moms Kr. Kr. Rengøring Transport til/fra kundens bopæl I alt udført arbejde for kr.: I alt udført arbejde for kr.: Forbrugerbetaling efter fradrag af tilskud (minus 40%): Forbrugerbetaling efter fradrag af tilskud (minus 40%): Ikke tilskudsberet. ydelser (bl.a. materialer), beløb inkl. moms Ikke tilskudsberet. ydelser (bl.a. materialer), beløb inkl. moms Angiv art: og beløb: Angiv art: og beløb: Bruttobeløb inkl. moms Bruttobeløb inkl. moms Nettobeløb inkl. moms efter tilskud. Til indbetaling Nettobeløb inkl. moms efter tilskud. Til indbetaling Moms udgør 20 % af bruttobeløbet. Moms udgør 20 % af bruttobeløbet. Både kunde og virksomhed er ansvarlig for, at oplysningerne på fakturaen og girokortet er korrekte. Dette gælder også, hvis du betaler kontant til hjemmeservicevirksomheden. Både kunde og virksomhed er ansvarlig for, at oplysningerne på fakturaen og girokortet er korrekte. Dette gælder også, hvis du betaler kontant til hjemmeservicevirksomheden. Husk at skrive dit CPR-nummer på bagsiden af girokortet. Husk at skrive dit CPR-nummer på bagsiden af girokortet. Betaling med homebanking, se vejledning på bagsiden af fakturaen. Betaling med homebanking, se vejledning på bagsiden af fakturaen. Afrives inden betaling virksomhed Algade Skive Overførsel fra kontonummer 8 7 GIRO INDBETALING KVITTERING Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt virksomhed Algade Skive Overførsel fra kontonummer 8 7 GIRO INDBETALING KVITTERING Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt Bruttobeløb inkl. moms (A + C) Indbetaler, B Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering Bruttobeløb inkl. moms (A + C) Indbetaler, B Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering HUSK CPR-NR. PÅ BAGSIDEN Betalingsdato eller Betales nu Gebyr for indbetaling betales kontant HUSK CPR-NR. PÅ BAGSIDEN Betalingsdato eller Betales nu Gebyr for indbetaling betales kontant Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X B Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X B < < < < Format A4 297 x 210 mm uden kopi Format A4 m/ kantlim 297 x 210 mm + to kopier c d Moms udgør 20 % af bruttobeløbet. Både kunde og virksomhed er ansvarlig for, at oplysningerne på fakturaen og girokortet er korrekte. Dette gælder også, hvis du betaler kontant til hjemmeservicevirksomheden. Husk at skrive dit CPR-nummer på bagsiden af girokortet. Betaling med homebanking, se vejledning på bagsiden af fakturaen. Moms udgør 20 % af bruttobeløbet. Både kunde og virksomhed er ansvarlig for, at oplysningerne på fakturaen og girokortet er korrekte. Dette gælder også, hvis du betaler kontant til hjemmeservicevirksomheden. Husk at skrive dit CPR-nummer på bagsiden af girokortet. Betaling med homebanking, se vejledning på bagsiden af fakturaen. virksomhed Algade Skive Overførsel fra kontonummer 8 7 Afrives inden betaling GIRO INDBETALING KVITTERING Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt virksomhed Overførsel fra kontonummer 8 7 Afrives inden betaling GIRO INDBETALING KVITTERING Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt Bruttobeløb inkl. moms (A + C) Indbetaler, B Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering HUSK CPR-NR. PÅ BAGSIDEN Betalingsdato eller Betales nu Gebyr for indbetaling betales kontant HUSK CPR-NR. PÅ BAGSIDEN Gebyr for indbetaling betales kontant Checkcifre Betalingsdato eller Betales nu Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X B Dag Måned År Sæt X Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt B < < Format A4 297 x 210 mm uden kopi Format A4 297 x 210 mm uden kopi Girokort d benyttes kun ved udskrivning af version 241, jf. Udskrivning af girokort, kontakt Blanketdesign, telefon /

10 Bestilling af faktura med vedhæftet girokort Danske Bank Blanketdesign Girostrøget Høje Taastrup Telefon / Danske Bank, Blanketdesign, skal have modtaget din bestilling i udfyldt stand senest den 10. i en måned, for at blanketterne kan sendes til dig i samme måned. CVR/SE-nummer Skriv venligst tydeligt. Markér store og små bogstaver Virksomhedsnavn Postnummer By Telefonnummer * * Mobiltelefonnummer Trykningen af dit virksomhedsnavn, adresse og postnummer samt by sker på baggrund af oplysninger som modtages fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen. *) Såfremt du ønsker dit telefonnummer og/eller mobiltelefonnummer trykt på fakturadelen anføres det i ovenstående felter. Ved uoverensstemmelser mellem ovenstående oplysninger og oplysningerne fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan din bestilling blive forsinket. a Vi bestiller faktura med vedhæftet girokort i løse ark uden kopi b Vi bestiller faktura med vedhæftet girokort i sæt med to kopier c Vi bestiller faktura med vedhæftet girokort i løse ark uden kopi og uden tryk på fakturadel Kun ved udskrivning af version 241, jf. beskrivelse Udskrivning af girokort (se bagside) d Vi bestiller faktura med vedhæftet girokort i løse ark uden tryk på fakturadel og girokort til maskinel udskrivning Trykning af logo og/eller virksomhedsnavn i særlig opstillling (se nedenfor) BG Bank, division af Danske Bank A/S, CVR-nr København Trykning af fakturanummer på a, b og c: Første nummer Jeg bestiller Minimum 200 eller 300 stk. Ved oplag over 200 eller 300 delelig med 500 stk. (Skal udfyldes) stk. girokort og bekræfter at disse kun benyttes i f.m. hjemmeserviceordningen Telefon nummer Dato Underskrift Vedrørende trykning af logo og firmanavn: For trykning af logo betales gældende priser. Kontakt Blanketdesign for pristilbud. For trykning af firmanavn mv. i speciel opsætning betales ligeledes gældende priser. Trykningen foretages i sort farve. Ved bestilling skal der medsendes enten film eller et rent skarpt tryk i det angivne format. Ved uskarpe aftryk eller ved op- og nedfotograferinger kan der påregnes ekstra omkostninger. Såfremt der ønskes andre opstillinger og andre farver end standardfarver, indhent venligst tilbud på trykningen. Leveringen er i øvrigt omfattet af de almindeligt gældende leveringsbetingelser. (Hvis ikke udfyldt, startes med )

11 F) UDFYLDES AF KOMMUNEN KOMMUNEN SKAL INDHENTE NEDENSTÅENDE OPLYSNINGER, UDFYLDE SAMTLIGE FELTER OG INDSENDE ANSØGNINGSSKEMAET TIL: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Postboks 1000 Kampmannsgade København V Check-liste ved behandling af ansøgninger om optagelse under hjemmeserviceordningen 1 Kommunens navn: vej: nr.: postnr.: postdistrikt: kommunenr.: tlf.nr.: sagsbehandler: dato for modt. af ansøgning: 2 Er virksomheden momsregistreret? Ja 3 Har virksomheden eller de tilknyttede personer gæld til det offentlige?, undersøgt den: Ja. Der er gæld til følgende instanser: Kommunen Skyldigt beløb kr.: Afdragsordning: Ja Told & Skat Skyldigt beløb kr.: Afdragsordning: Ja Økonomistyrelsen Skyldigt beløb kr.: Afdragsordning: Ja 4 Har virksomheden tegnet en erhvervsansvarsforsikring? Ja, forsikringen er gyldig pr. : 5 Har virksomheden udfyldt afsnit A, punkt 4 vedr. indbetalingskonto? (skal være udfyldt) Har virksomheden udfyldt afsnit A, punkt 5 vedr. Nemkonto? Har virksomheden udfyldt blanketten til bestilling af girokort? (skal medsendes til E&S) 6 Har virksomheden udfyldt afsnit D vedrørende miljømål? (skal være oplyst) 7 Kommunen har indhentet den udvidede straffeattest og kan konstatere, at: En eller flere af de tilknyttede personer er straffede (den udvidede straffeattest skal vedlægges) Ingen af de tilknyttede personer er straffede 8 Indstiller kommunen virksomheden til optagelse under hjemmeserviceordningen?, vedlæg begrundelse Ja Oversendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse (vedlæg begrundelse) 9 Yderligere bemærkninger til sagen: 10 Dato / sagsbehandlerens underskrift

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice

Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice Marts 2002 Information om hjemmeserviceordningen Hjemmeservice Hjemmeservice - kort fortalt Hjemmeservice er et godt tilbud til alle, der ønsker hjælp til rengøring. Hjemmeserviceordningen yder tilskud

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427

NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 2 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2010 INDHOLD *************** Ordinær generalforsamling...4 Årsmøde i Ebeltoft...5

Læs mere

Du gør en forskel. Støt lungesagen.

Du gør en forskel. Støt lungesagen. Du gør en forskel Støt lungesagen www.lunge.dk Bliv støttemedlem eller send dit bidrag Lungesygdomme er i kraftig vækst og det at være ramt af en lungesygdom er ødelæggende for livskvaliteten. I Danmark

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Marts 2002. Vidensbog om hjemmeservice. Hjemmeservice. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af lov om hjemmeservice

Marts 2002. Vidensbog om hjemmeservice. Hjemmeservice. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af lov om hjemmeservice Marts 2002 Vidensbog om hjemmeservice Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af lov om hjemmeservice Hjemmeservice Forord Vidensbogen om hjemmeservice indeholder Erhvervsog Selskabsstyrelsens fortolkninger

Læs mere

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale?

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale? Acontoregning Side 1 af 6 Simon Gundersen Sværtegade 7, 2. 1118 København K DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Ansøgningsskema til oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Ansøgningsskema til oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Ansøgningsskema til oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Ansøgningsskema for godkendelse af privatinstitution Private,

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1997 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Marts 1998 Indhold Side 1 Tilskudsudbetalingerne 3 2 Virksomhederne i hjemmeservice-ordningen 4 3 Tilskuddets

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

12. december 2013. Godkendelse af private daginstitutioner

12. december 2013. Godkendelse af private daginstitutioner 12. december 2013 Godkendelse af private daginstitutioner Private leverandører, der ønsker at opnå godkendelse af en privat daginstitution beliggende i Silkeborg Kommune i henhold til Lov om dag-, fritids-

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Henning Weise Løvspringsvej 1 A, 2. TV 2920 Charlottenlund Årsopgørelse for distribution af el og afgifter samt første acontoregning Opgørelsen omfatter distribution af el og afgifter fra den 11. november

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn

Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn Vejledning ved ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme til børn For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt,

Læs mere

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Nicolaj Bork Christiansen Ærenprisvej 21 2820 Gentofte Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter dit forbrug fra den 1. oktober 2014 til den 27. september 2015 og første acontoregning

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN HEDENSTED INDGÅET 10 NOV. 2016 fl#3 ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mailadresse: Foreningens CVR-nummer: (Er nødvendigt for udbetaling) Ansøgningsår:

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Ansøgning Lokale puljevæddemål

Ansøgning Lokale puljevæddemål 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Lokale puljevæddemål Ansøgning om tilladelse til afholdelse af lokale puljevæddemål i Danmark og Grønland (se vejledningen) Ansøger

Læs mere

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Anders Carstensen Klosterstræde 20, 4. tv Kære Anders Carstensen Din årsopgørelse går fra den 10. oktober 2014 til den 10. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Kyra og Peiter De Heer Håbets Allé 62 Kære Kyra og Peiter De Heer Din årsopgørelse går fra den 13. oktober 2014 til den 8. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Nadim Ahmed Toftegårds Allé 41, 3. th Kære Nadim Ahmed Din årsopgørelse går fra den 6. december 2014 til den 15. december 2015 og viser, hvor meget el du har brugt i perioden,

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

625050, Hvide børster, side 1, cyan, magenta, gul, sort 1/TH , Hane, side, cyan, magenta, gul, sort, 1/CS. til klinikken

625050, Hvide børster, side 1, cyan, magenta, gul, sort 1/TH , Hane, side, cyan, magenta, gul, sort, 1/CS. til klinikken 625050, Hvide børster, side 1, cyan, magenta, gul, sort 1/TH 625037, Hane, side, cyan, magenta, gul, sort, 1/CS til klinikken Velkommen til Formulas katalog over tryksager til klinikken, hvor vi har fornøjelsen

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 785,51 kr. 209 kwh. Hvornår skal du senest betale? 7.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 785,51 kr. 209 kwh. Hvornår skal du senest betale? 7. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr.

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter jeres forbrug fra den 26. september 2014 til den 29. september 2015

Læs mere

SKEMA A - Udfyldes altid

SKEMA A - Udfyldes altid Klageformular Se medfølgende klagevejledning, inden du udfylder klageformularen Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5000 Fax 4171 5100 CVR 2845 8185

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Herlev skolebio Sæson

Herlev skolebio Sæson Herlev skolebio Sæson 64 2015-2016 Til opslag Herlev Skolebio 2015/16 Herlev Skolebio Sæson 64 14. nov. 5. dec. 9. jan. 6. feb. 5. mar. Hold 1 0. kl. 3. kl. Klokken 10 Big Hero 6 108 min. Familien Jul

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr.

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr. Årsopgørelse og 1. acontoregning Side 1 af 8 Steen Borg Pilestræde 21 1112 København K Kære Steen Borg Her er din årsopgørelse og 1. acontoregning på adressen Kronprinsessegade 10, 4. tv, 1306 København

Læs mere

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg 21.02.2007 Randers Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Randers Kommune Visitationsenheden Toldbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Herlev skolebio Sæson

Herlev skolebio Sæson Herlev skolebio Sæson 65 2016 2017 Til opslag Herlev Skolebio 2015/16 Herlev Skolebio Sæson 65 12. nov. 10. dec. 14. jan. 11. feb. 11. mar. Hold 1 0. kl. 3. kl. Klokken 10 Chaplins plejebarn 54 min. Far

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 10 Preben Engell DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14 Kære

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at et privat Fritidshjem, jf. Lov om Dag-, Fritids-

Læs mere

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014 VEJLEDNING OM dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen Juli 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår dokumentation for selskabskapitalen i afsnit

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk Klageformular Lånefinansiering Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Denne formular kan udfyldes skriftligt

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg

Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Langeland Kommune Frit valg på ældreområdet Ansøgningsskema Ansøgningen sendes til Langeland Kommune Socialafdelingen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Mrk. Ansøgning om godkendelse Frit valg Leverandøren bedes

Læs mere

DSB Basis Rejsetidsgaranti

DSB Basis Rejsetidsgaranti DSB Basis Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2016 DSB Basis Rejsetidsgaranti Rejser du med billet, klippekort, årskort eller rejsekort og bliver forsinket 30 minutter eller mere på din rejse med DSB

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af Denne pjece giver dig en vejledning til at udfylde Blanket til fravalg af efterlønsbidrag eller ordning Læs pjecen

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling.

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. A Ansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon B Medansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon Stilling Stilling Adresse Postnummer / By Fastnet telefon Anden telefon Nedenstående dokumenter

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 1319 København K Side 1 af 6 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

I alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg

I alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg Ioan Lucian Danciu Fakturanr....: 8443997 Fakturadato...: 01 11 2016 Kundenr....: 77167 Forfaldsdato...: 15 11 2016 Side...: 1 Kontraktnr.: El Energi Viborg Forsyning A/S, CVR 25604849 Vand Energi Viborg

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskemaet og alle relevante bilag kan også sende til Slagelse Kommune digitalt se mere på Slagelse Kommunes hjemmeside. - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat daginstitution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at en privat daginstitution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20,

Læs mere

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Ansøgningsskema Obligatorisk disposition for ansøgning om at blive godkendt til at etablere og drive privat dagtilbud i Aalborg Kommune Sendes til: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sønderbro 12

Læs mere

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur 4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur Du kan gøre indsigelse, hvis du har betalt varen/ydelsen med Dankort og du har udnyttet din lovbestemte fortrydelsesret

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT GRUPPE B ARKIV KUPON SKRIV TYDELIGT Ansøgningens dato / År: Ansøgers CPR-nummer LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN Navn I denne ramme

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/8 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen til erklæringen) Den personlige erklæring skal indsendes til Spillemyndigheden,

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder.

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder. Kendelse af 25. oktober 2000. 00-88.932. Klageren pålagt tilbagebetaling af modtagne tilskud og udelukket fra hjemmeserviceordningen. Lov om hjemmeservice 6, stk. 2 og 7, stk. 1. (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

DSB Basis Rejsetidsgaranti

DSB Basis Rejsetidsgaranti DSB Basis Rejsetidsgaranti Gyldig fra 1. september 2017 DSB Basis Rejsetidsgaranti Rejser du med billet, klippekort, årskort eller rejsekort og bliver forsinket 30 minutter eller mere på din rejse med

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

Ansøgningsskema for godkendelse af private daginstitutioner

Ansøgningsskema for godkendelse af private daginstitutioner Ansøgningsskema for godkendelse af private daginstitutioner Private leverandører, der ønsker at opnå godkendelse af en privat daginstitution i henhold til Dagtilbudsloven 20 med beliggenhed i Fanø Kommune,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Anmodning om godkendelse som leverandør af madservice

Anmodning om godkendelse som leverandør af madservice BILAG 1 Anmodning om godkendelse som leverandør af madservice Til: Struer Kommune Myndighed, Sundhed og Omsorg Voldgade 14C 7600 Struer Mrk. "Anmodning om godkendelse - Frit valg af leverandør - madservice"

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution 3. udgave november 2011. Ansøgningsskemaet skal vedlægges bilag som anført. 1. Stamdata for privat institutionen Daginstitutionens

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. INDBETALINGSKORT

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. INDBETALINGSKORT Regning Betalingsdato 02.11.2015 Hi3G Denmark ApS Forbrugsperiode 11.09.2015-15.10.2015 Total inkl. moms 930,65 Moms 115,38 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 02.11.2015 Momsspecifikation

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tilbudsgivers navn Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland

Læs mere

Ansøgning om OIL! Firmakort

Ansøgning om OIL! Firmakort Ansøgning om OIL! Firmakort Det er vigtigt at angive fuldstændige virksomhedsoplysninger nedenfor og angive e-mailadresse til modtagelse af fakturaer. 2. Tilmelding til LeverandørService Betaling af fakturaer

Læs mere

Navn eller virksomhed. Postnr. adresse. Virksomhedens navn. Postnr. adresse

Navn eller virksomhed. Postnr.  adresse. Virksomhedens navn. Postnr.  adresse Side 1 / 5 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Oplysninger om virksomheden Hvem udfylder ansøgning? Arbejdsgiver selv

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere