SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG"

Transkript

1 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 60 APRIL 2012 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ GILDE 1. Gilde afholder Sct. Georgs Gildehal mandag den 23. april i Bjørnholthytten, Borgdalsvej 5c kl. 19:00. Tilmelding gruppevis til Erna senest den 16. april tlf.: mail Sejsspejderne afholder Sct. Georgsparade tirsdag den 24. april i Bjørnholthytten, Borgdalsvej 5c kl. 17:00 19:00. Tilmelding gruppevis til Else senest den 16. april tlf.: Mandag den 14. maj kl. 18:00: Vårtur. Vi mødes på den kommunale P-plads på Søvej nedenfor Jyske Bank. Tilmelding gruppevis til Anders senest 7. maj tlf eller Ny 2. GILDE Fredag, den 20. april kl. 16:00: Fødselsdagskaffe med efterfølgende Sct. Georgs Gildehal i Lunden. Se annonce fra den arrangerende gruppe. Gruppevis tilmelding senest den 15. april på mail til Kirstine Faber på Torsdag, den 24. maj kl. 19:00: Vårtur. Program fremsendes senere på mail. Gruppevis tilmelding senest den 20. maj til kansler Lis Thavlov på mail

2 3. GILDE Fredag den 27. april kl. 18:00 I Paradislejren: Sct. Georgs Gildehal. Lørdag den 12. maj: Vårtur. KJELLERUP Mandag den 23. april kl. 19:00 i Blokhuset i Hald: Sct. Georgs aften. Torsdag den 26. april kl. 14:00 hos Birthe og Finn: Ledelsesmøde med gruppeog udvalgsledere. NY 2. GILDE 2 Sct. Georgs Gildehal og fødselsdag. Kom når du har lyst frem til kl Dagen starter kl fødselsdagskaffe med brød. ca. kl vandrehal og borddækning. Præcis kl Sct. Georgs Gildehal med indsættelse mm. Kl den store fødselsdags menu. Kl. ca dagens motion. Ved tiden aftenkaffe. ved tiden tak for i aften og på gensyn. Pris for alt dette KUN 50 kr. for gildebrødre og 225 kr. for ægtefæller. Gruppevis bindende tilmelding, (eftermiddag + aften, eller kun en af aktivisterne) til kansleren senest den 15. april kl

3 1. GILDE EnergiMidt 21. februar gildebrødre med ægtefæller mødte op til besøg på EnergiMidt. Vi blev modtaget i den nye store hovedbygning og blev budt velkommen af Energi- Midt s tekniske chef Bent Poulsen. Denne havde forberedt et meget fint power point show, hvor vi blev indført i, hvad der foregår på stedet. Den nyopførte hovedbygning blev taget i brug 15. juli 2010 og er supermoderne. Hele bygningen er beklædt med solceller og helt selvforsynende med energi, man udnytter også varmen fra serverne. Der er kun store kontorer, cheferne sidder blandt medarbejderne. Der er dog stillerum, hvor man kan holde møder. Midt i den store bygning er der et stort åbent rum med lys fra oven og vinduer hele vejen ind mod dette åbne rum. Med kantinen nederst. Alle kontorer har masser af lys. Med klimaanlæg der bliver reguleret ved åbning af vinduerne. Meget imponerende. I selve hovedbygningen arbejder 390 medarbejdere. Alle de gamle bygninger er også moderniseret. I alt er der ca. 600 medarbejdere i EnergiMidt i Silkeborg, Herning, Skive og Bjerringbro, men ikke alle møder op i bygningen. Nogle arbejder fra køretøjer, de modtager deres arbejdsopgaver på pc er, som er i bilerne. Der er mange forskellige forretningsområder, som net-aktiviteter, el-salg, fibernet, energi-rådgivning og for eksempel salg af solceller. Der er lige nu el-kunder, varme-kunder, fiber-kunder og km 2 netområde. I 2008 startede man med at sætte fjernaflæsningsmålere op, nu er man snart færdig. Oplysninger fra målerne sendes hver time til EnergiMidt. Hvilket giver en lav fejlrate. Der er mange fordele: Afbrydelser registreres Effektiv afregning og inkasso Spændingsklager Nettab reduceres Aflæsning af data fra andre forsyningsarter Klar til egenproduktion Jo, vi blev meget klogere. Derefter blev vi vist rundt i bygningen i 3 hold, Det var også meget spændende. Der var meget dejlig kunst rundt omkring i bygningen, glasvægge og døre var dekoreret meget specielt. 3

4 Vi sluttede af i kantinen, hvor vi blev flot beværtet med smørrebrød og hjemmebagt kringle, man har sine egne bagere på stedet. Ove Rørsted takkede Bent Poulsen for rundvisningen. Ove fortalte, at det var ham, der i sin tid havde ansat Bent Poulsen på stedet. Vi var alle meget imponerede og takkede for et godt arrangement. Ref. Rla 4 GILDETING 12. marts Der var mødt 29 gildebrødre til gildetinget. 1. Valg af dirigent og protokolfører Gildeledelsen foreslog Bo Jeppesen som dirigent. Bo blev valgt med akklamation og konstaterede lovligheden af gildetinget. Kansleren tog referat. 2. Gildemesterberetning v/john Hahn Gildemester gennemgik årets begivenheder og takkede for opbakningen til arrangementerne. Ove Rørsted efterlyste et valg af protokolfører og ønskede en formaliseret procedure for at anke over et gildetingsreferat. Verner K. Laursen mente, der var fejl i referatet fra sidste gildeting. John Hahn mente ikke, det var nødvendigt med en formalisering. Det vil være naturligt at henvende sig til referenten, dirigenten, gildeledelsen eller skrive i Øksen i nævnte rækkefølge på et lidt tidligere tidspunkt end på det følgende gildeting, f. eks. umiddelbart efter det er blevet offentliggjort, hvis man mener referatet ikke er korrekt. Bo Jeppesen beklagede procedurefejlen omkring valg af protokolfører, men da det i mange år har været kutyme, at kansleren har taget referat, antog han, at det også var tilfældet i år. Ove Rørsted ønskede dog ikke at fremsætte forslag om en anden protokolfører, men ville have en fast passus efter referatet i Øksen om, hvordan man kan klage. Ove Rørsted ville gerne vide hvorfor uddelingen af Årets Totempæl ikke havde været i avisen. John Hahn fortalte at uddelingen er refereret på 1. Gildes hjemmeside, men at han ikke havde fået kontaktet avisen. Debatten om Årets Totempæl blev henlagt til behandlingen af budgettet. 3. Regnskab, budget og kontingent v/jørgen Labansen Regnskabet udviser, som besluttet på sidste gildeting, et underskud. Der var en del debat om Årets Totempæl.

5 Kurt Broesbøl havde ikke indtryk af, at modtagerne havde forstået, hvorfor de fik prisen og Ove Rørsted mente ikke, der var grund til at anerkende spejderledere økonomisk for en god og ekstraordinær indsats, de skulle jo bare gøre deres arbejde, som ledere altid har gjort. Else Hald: Det er jo ikke meningen, at vi skal betale en aften i byen for modtagerne, og det har vi formentligt heller ikke gjort, i hvert fald er pengene til Carina og Peter brugt på Sejsgruppen og pengene til Kjellerup brugt på deres leder-træning, vi har ikke fået nogen tilbagemelding fra Gjern, men har ingen grund til at tro, det har været anderledes der. Ove Rørsted ville vide hvordan GL havde fundet frem til hvem, der skulle modtage prisen. Jørgen Labansen svarede, at der blev sendt brev ud til alle spejdergrupperne efter Silkeborg kommunes foreningskontors liste, og vi fik 2 indstillinger retur fra Kjellerup og Gjern, samt en indstilling fra Else og Ove Hald af Carina og Peter Plet fra Sejs. Da vi på det tidspunkt ikke havde fået et svar fra Skat om beskatnings spørgsmålet (det har vi fortsat ikke, til gengæld har vi fået et svar fra Landsgildet), valgte vi at fordele prisen mellem de 3 indstillinger. Alfred Westersøe syntes, det var en dårlig strategi, at uddele penge uden om Fællesrådet, fordi ansøgere så vil begynde at søge penge hos hvert enkelt gilde. Anders Hessel var enig i synspunktet, Totempælen er blot ikke noget man kan søge om at få, det er noget man bliver indstillet til, men syntes på den anden side, at Fællesrådet tilsyneladende bare lægger pengene i kassen i stedet for at støtte spejderbevægelsen. Kirstine Tagmos var heller ikke tilfreds med, at pengene fra Riverboat nattevagterne bare blev lagt i kassen eller brugt på arrangementer for gildebrødrene, de bør gives til spejderne eller andet humanitært arbejde, ellers bør de fordeles mellem gilderne. Birthe Skov syntes, det ville være fornuftigt, at foreningen oparbejder en formue på niveau med den årlige drift, et synspunkt der blev støttet af flere. Dirigenten satte derefter GL s forslag om at bevilge 5.000,- til Årets Totempæl til afstemning. Der var 6 stemmer for og 15 imod, resten undlod. Der bliver dermed ingen bevilling til Årets Totempæl i Budgettet blev med den ændring godkendt. Gildetinget opfordrede Gildemesteren til at forsøge at få Fællesrådet til at overtage Årets Totempæl og spørgsmålet tages op igen til næste års gildeting. 4. Statistik v/anders Hessel Vi er 35 gildebrødre heraf 10 riddere, 21 væbnere og 4 svende. Der er endvidere 1 på vej ind. Aldersgennemsnittet er steget med nøjagtigt 0,1 år og er nu på 73 år, med en gennemsnitlig anciennitet på 26,5 år. 8 gildebrødre har haft 100 % fremmøde, 14 har kun haft ét afbud og 6 to afbud. 5. Behandling af indkomne forslag Der var forslag om ændring af vedtægterne, så de kommer til at stemme overens med Landsgildets. Silkeborggilderne har fælles vedtægter og John 5

6 Hahn foreslog på vegne af Fællesrådet, at der i Fællesrådsregi nedsættes et udvalg til revision af vedtægterne. Landsgildets vedtægter er blevet meget lempeligere, men det er stadig sådan, at de lokale gilders vedtægter ikke må være i uoverensstemmelse med Landsgildets. Det fremsendte forslag blev derefter trukket tilbage. 6. Beretning fra: Info-laug Ruth Labansen fortalte om arbejdet med Øksen og opfordrede til, at man skrev indlæg til Øksen, så det blev et lidt mere levende blad. Paradislejren Alice Drewsen kunne fortælle, at lejren efter omstændighederne har haft en nogenlunde udlejning med 186 døgn. Weekenderne går fint, men ændrede tilskudsregler har gjort det svært i hverdagene. Der er brugt en del penge på kloak-renovering, og der er stigende udgifter til el og vand. Der er arbejdsdag i Paradislejren d. 24. april, som man meget gerne må melde sig til. Verner K. Laursen kunne fortælle at der var et driftsunderskud på godt ,- hvoraf en fedtudskiller til kloakken alene udgjorde ,-. Man er endvidere ved at undersøge muligheden for at installere en varmeveksler. Good-turn-lauget Helle Sylvest fortalte, at lauget ikke har haft nogen aktiviteter på indtægtssiden, men har fået et beløb fra Fællesrådet, som er brugt på 7 bankospil. Spejderlauget John Hahn fortalte, at man i forbindelse med Paradislejrens jubilæum, havde indgået et samarbejde med initiativgruppen bag Forlev Spejdercenter omkring et spejderløb, som man måtte aflyse p.g.a. manglende tilmeldinger. I Fællesrådet har man planer om at nedlægge spejderudvalget, fordi der ikke er nogen aktivitet. Museumslauget John Hahn: Man lider fortsat under, at kommunen ikke vil stille egnede lokaler til rådighed. Kælderen på Nordre skole er aldeles uegnet og kan knap nok bruges til laugets arbejde og slet ikke til udstillinger. Han har sammen med en masse andre foreninger været til møde med Silkeborg kommune m.h.t. oprettelse af et kulturhus på Nordre skole. Lauget mødes fortsat en gang om måneden bl.a. for at registrere de effekter, der fortsat kommer. Funder Plejehjem Jytte Hahn: Fællesrådet har bevilget penge til 2 bankospil. Fællesrådet John Hahn fortalte, at man havde haft et godt og konstruktivt samarbejde omkring arrangementer, behandling af ansøgninger, Øksen og Riverboat. Birthe Skov fortalte at årets overskud var på og at der er godt ,- i Fællesrådets kasse. 7. Beretning fra grupperne 1, 2, 3, 4 og 5 Der har været god aktivitet i grupperne. Man har beskæftiget sig med mange forskellige emner: gadenavne, kirker, museer og Afrika. 6

7 8. Valg af gildeledelse: Gildeskatmester: Anne Bramming Gildekansler: Verner K. Laursen Herold: Mette Yde Valg af revisorer: Grethe Jensen - genvalg Grethe Stausgaard - genvalg Valg af suppleanter: Afgående fortsætter som suppleanter. 11. Valg til laugene: Info-lauget: Ruth Labansen erstattes af Vibeke Lass Jensen Grete Lorange fortsætter Anders Hessel fortsætter Good-turn-lauget: Helle Sylvest fortsætter Grethe Stausgaard genvalg Grethe Jensen fortsætter Paradislejren: Børge Grønbæk fortsætter i bestyrelsen Hanne Wind fortsætter Verner K. Laursen fortsætter Alice Drewsen genvalg Spejderlauget: Ingen ny valgt Museumsarkivet: Anna Bramming genvalg Flemming Bro erstattes af Helle Sylvest John Hahn (udpeget af Fællesrådet) Funder Plejehjem: Erna Bornhøft Jytte Hahn GUS: Jytte Hahn. 12. Eventuelt. John Hahn foreslog, at vi tog initiativ til at være arrangør af et motorvejsmotionsløb ved åbningen af den nye motorvej i Verner foreslog, at man selv kunne medbringe bestikposer, til eftergildehallerne, det ville gøre oprydningen efter gildehallerne lettere. Dirigent Bo Jeppesen Referent Anders Hessel Klager over referatet tilsendes en af ovennævnte eller Gildeledelsen umiddelbart efter offentliggørelsen. 7

8 Kanslerens kommentar til referatet fra 1. Gildes gildeting. Der er formentligt nogen af deltagerne i gildetinget, som har undret sig lidt over en del af debatten, fordi gruppe 5 uden at ville sige det direkte tilsyneladende havde nogle anker mod referatet fra sidste gildeting. I stedet for at fægte med åben pande, valgte gruppe 5 at rejse debatten om referatet fra sidste gildeting, som en principiel diskussion og dermed holde den på et insinuerende plan. Da gruppen ikke selv har haft modet til at stå åbent frem med kritikken, men absolut ville have deres kommentarer med i dette års referat, føler jeg mig nødsaget til selv at bringe sagen på bordet. Selvom de har haft det meste af et år til at rejse en kritik af referatet fra sidste gildeting kommer de pludselig i tanke om, at referenten har begået en diminutiv fejl, som er overset af både dirigenten og den samlede gildeledelse. Hvis de var utilfredse med referatet, havde det vel været i den rette gildeånd først at rejse kritikken enten overfor referenten eller overfor dirigenten umiddelbart efter offentliggørelsen i Øksen. Sagen handler i sin enkelhed om, at der i sidste års referat omkring Årets Totempæl står, at forslaget blev vedtaget, hverken mere eller mindre. I Totempælens statutter står der: Finansieringen vedtages ved det årlige 1. Sct. Georgs Gildes Gildeting. Gruppe 5 var imidlertid af den opfattelse, at der var fejl i sidste gildetingsreferat, fordi jeg ikke i referatet, havde gengivet statutterne, men blot skrevet, at de blev vedtaget. Hvis de, da referatet blev udsendt, havde bedt om en korrektion, havde jeg givetvis lavet det, eller i det mindste udsendt statutterne endnu en gang, for det er jo en latterlig detalje, specielt set i lyset af, at gruppe 5 mente, at der i referatet skulle have stået fremtidige gildeting, som er en betydelig mere upræcis tidsangivelse end det årlige. At de vælger at vente det meste af et år inden de indsender et forslag om en næse til mig til gildetinget, kan undre mig. Men når de vælger at kalde forslaget tilbage inden gildetinget (formentlig fordi de fandt ud af, at fejlen måske var, at de havde glemt at kigge i statutterne) og de så alligevel rejser sagen på gildetinget, nu blot som en principiel debat om formalia, men med klar adresse, det finder jeg tarveligt, uforskammet og ukammeratligt, og det ligger langt fra min opfattelse af god spejder-etik. Da fejlen handlede om, hvorvidt jeg i referatet burde have skrevet, at bevillingen til Årets Totempæl skulle besluttes hvert år på gildetinget, selvom den formulering i forvejen står i statutterne, blev dette års afstemning om bevillingen på den måde også til en afstemning om mit arbejde som kansler, hvilket jeg vil tage til efterretning. Anders Hessel. 8

9 NY 2. GILDE. Referat fra gildeting i den 15. marts Torben Friis bød velkommen til gildetinget. Derefter blev Steen Stensgaard valgt som dirigent og Kirstine Faber som protokolfører. Torben Friis aflagde beretning for Ny 2. Gildes 5. gildeår. Medlemstallet er uændret 41. Fremmødet i gildeåret har været på 79 %, hvilket jeg synes er flot, selv om det er lidt svagere end sidste år (81 %). Med så flot en mødeprocent må man vel antage, at der er opbakning til det program, der har været i det forgangne år. Gildeåret bød igen i år på nattevagt ved Riverboat Jazzfestivalen. Ny 2. gilde var helt fremme i skoene, da der skulle findes mandskab. Tak for den gode opbakning, og tak til Steen Klercke for at agere tovholder. Ny 2. gilde har i årets løb mødt op til, og har været repræsenteret ved Distriktets arrangementer. Vi havde jo i år fornøjelsen af at arrangere Distriktets uge 9-arrangement. Arrangementet blev en succes især takket være en spændende virtuel bjerg vandring med Lis Thavlov som guide. Vi har deltaget ved flere Distriktsgildehaller, men sædvanen tro kunne der godt møde flere gildebrødre fra Ny 2. gilde op. GM har deltaget i landsgildeting i Århus. Her blev bl.a. vedtaget at Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro skal have fuld opmærksomhed. Man vedtog også nogle ændringer af Sct. Georgs Gildernes love og vedtægter. Dem kommer vi senere ind på. Vi besøgte vores Norske gildevenner i september måned. Især rundvisningen på Kilden var interessant. Når de gør noget i Kristiansand, gør de det 100%. Landsindsamlingen Dansk Flygtningehjælp. Indsamlingen blev en succes, men der er plads til flere gildebrødre ved indsamlingen. Der skal alligevel lyde en tak til dem som deltog. Julemødet stod 3. Gilde for. Alle gilder mødtes i Dybkær Kirke til andagt ved Laila Henriksen, med efterfølgende lækker spisning i Højmarken. Inden jeg runder af, vil jeg friske vores hukommelse op: I gildeåret har både Nis Nissen & Knud Riecke haft runde fødselsdage. Lilly Rasmussen har haft 50 års jubilæum, Kirsten Hartmann har haft 40 års jubilæum og Sonja Klercke er blevet ridder. Jeg vil her takke alle for den opbakning, der er udvist, også når der skal bruges praktisk assistance til de forskellige aktiviteter. Specielt vil jeg takke Kirstine og Aase for det gode samarbejde, og den store indsats I hver især gør for at holde mig på rette vej (og i stramme tøjler). Til de 2 herolder skal der ligeledes lyde en stor tak for samarbejdet. Tilbage i år har vi Sct. Georgs aften, som jo også er vores fødselsdag. Planerne for arrangementet ser lovende ud og forhåbentligt er lokaleproblemerne løst. 9

10 Tak for gildeåret , lad os sammen få et rigtig godt gildeår Aase Grud fremlagde det reviderede regnskab for 2011 og budget for Begge dele blev godkendt med uændret kontingent. Torben aflagde beretning fra Fællesrådet, og foreslår at der nedsættes et lovudvalg, således gildernes vedtægter kan blive tilrettet de nye love fra landsgildet. Fællesrådet foreslår at Spejderlauget nedlægges midlertidigt, da vi ikke er gode nok til at arrangere noget for spejderne, men således at vi bør fortsætte med at yde tilskud til spejdernes arbejde. Gildetinget vedtog en tilkendegivelse af, at spejderlauget nedlægges, og at de penge gilderne giver til godgørende formål bør vedtages på 2 årlige møder. Bingo og Fællesrådet holdes adskilt, men der tales sammen. Vedr. lovudvalg/vedtægter/indkomne forslag: Vedr. indkommet forslag: Arbejdsformen med svend, væbner og ridder, bør bibeholdes. Det blev godkendt, at svende kan deltage i gildeledelsen. Gildetinget tilkendegav, at vi ikke finder det nødvendigt at nedsætte et lovudvalg i Fællesrådets regi, medmindre de nye love, som landsgildetinget har vedtaget, giver anledning til ændringer flere steder i vedtægterne. Såfremt Fællesrådet alligevel nedsætter et lovudvalg, skal Ny 2. Sct. Georgs Gilde være repræsenteret. Gildetinget tilkendegav, at der skal arbejdes hen mod enslydende vedtægter for Gilderne i Silkeborg Kommune. Torben meddeler Fællesrådet Ny 2. Sct. Gildes indstilling. Bemærkninger til regnskab for Fællesrådet: Der er fejl i specifikationer af udgifter til Good Turn Laug. Hvorfor er udgifter til Sklerose foreningen og Gødvads venner med under udgifter til good-turn? Der mangler udgifter til 2 x Øksen. Regnskabet for Fællesrådet med diverse fejl og mangler blev taget til efterretning. Regnskab for Museumsarkivet blev taget til efterretning. Per Uldall fremlagde beretning fra Good Turn lauget. Per udtrykte tak til alle for godt samarbejde og stor indsats ved Bingo-arrangementer på 3 plejehjem. Hanne Andersen fra Info-lauget nævnte at næste nummer af Øksen er sidste udgave i årgang 60 imponerende! Spejderlauget: Udgiften til Spejderlauget er gået til at planlægge løb, brochurer m.v. Der var udarbejdet et spændende oplæg til spejderløbet i Paradislejren, og der kom mange positive tilbagemeldinger fra spejdere og ledere - men ingen tilmeldinger. Spejderorganisationerne er så professionelt ledet i dag, at der ikke er plads til flere løb i weekends. Derfor indstilles til Fællesrådet, at Spejdelauget nedlægges eller stilles i bero. Poul foreslog, at vi i stedet bakker op om Kjellerup-gildets aktiviteter med spejderne. Museumslauget: Der er store lokaleproblemer, og kommunen kan ikke anvise et lokale p.t. Måske får vi mulighed for at få et lokale i Nordre Skole, når den nedlægges i

11 Paradislejren: Trods dystre udsigter gik udlejning bedre end forventet. Der er en stram økonomi i skoler og børnehaver, men alle weekender var udlejet. Desværre måtte 3 arrangementer i Paradislejren aflyses p.g.a. glat føre og dårligt vejr. Der er foretaget forbedringer af kloakanlægget, idet der er installeret en fedtudskiller. Mange gildebrødre og ægtefæller hjælper med vedligeholdelse og rengøring. Man arbejder på en ny form for opvarmning, og større forbedringer venter. Om 4 år er lån indfriet. Der er ønske om at regnskab for Paradislejren fremlægges fremover! Bingo: Det bliver sværere at tegne annoncer stort set umuligt. Der er brug for nye folk til at tegne annoncer. Udvalget overvejer at nedlægge lauget. I år er der fordelt kr til forskellige formål. Udgiften til Ekstra Posten er stor. Er der andre muligheder uddele blade eller andet? Der har været afholdt Bingo spil lige så længe gildet har eksisteret. Salg af annoncer skal svare til udgifter til Ekstra Posten og vi skal ikke løbe nogen risiko. Birgitte Pedersen aflagde beretning for Bloddonorerne. Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder, der har været events på Jyllands Ringen, på Torvet ved Late Night, Hede Rytmer, Cykelløb og Gymnastikforeningens opvisning med det formål at hverve nye bloddonorer! Og så har der været afholdt donorfest for over 100 jubilerende donorer. Herefter aflagde gruppelederne beretning fra gruppernes arbejde. Der har været arbejdet med mange spændende emner i årets løb, så som Ved Limfjorden, Domkirken, Aktuelle emner i Dagspressen, Mennesker, der har haft betydning for byen og Hjejlen, Fyn, Fortælling om vores barndom og opvækst, Bevæge os rundt i Jylland, Rejsebeskrivelser, Bier, m. fl. Valg: Kansler: Lis Thavlov Skatmeter: Per Uldall Faneherold: Jørgen Søltoft-Pedersen Good Turn: Aase Christensen, Grethe Lauridsen Øksen: Hanne Andersen IT-info: Torben Friis Spejderlaug: Hvilende Museumslaug: Ellen Schou Paradislejren: Grethe Mikkelsen, Nis Nissen, Steen Stensgaard, Steen Lauritzen, Steen Klercke Paradislejens bestyrelse: Nis Nissen Gilde PR: Knud Jacobsen Flygtningehjælpen: Viggo Hartmann, Anny Krogh Henriksen Revisor: Lis Larsen Frimærkebanken: Knud Riecke Gildefotograf: Niels Peter Sørensen, Preben Gram Møller Suppleanter: De afgående gildebrødre. 11

12 Eventuelt: Det er et stort ønske, at der arrangeres et foredrag af formanden for Etisk Råd, Jacob Birkler. Steen Klercke arbejder videre med, hvordan vi kan få sådan et foredrag arrangeret, og undersøger muligheder for tilskud m.v. Der var enighed om, at ved dødsfald i Norge finder de gildebrødre, der kender vennerne i Norge ud af en passende deltagelse. Det opfattes som et personligt spørgsmål mellem venner. Det blev bemærket, at der er megen larm, når gildebrødre indtager gildehallen, og når vi igen forlader gildehallen. Der bør gives plads til eftertænksomhed både før og efter gildehallen. Dørherold kan evt. føre gildeledelsen ud af gildehallen. 40 års jubilæum kan Pierre Saerens fejre 40 års jubilæum (samme dag som hustruen har været gildemedlem i 40 år). Pierre har - indtil nu - beklædt stillingen som gildemester 3 perioder, og han har, lige som sin hustru, været skatmester 2 perioder. Pierre har derimod aldrig været gildekansler (hvilket hustruen har været 1 gang). Jubilaren var initiativtager til et miljølaug, og i særdeleshed var han promotoren for kontakten til Kristiansandgildet i Norge. Denne kontakt er stadig værdsat i begge gilder, og fortsat levende, med tilbagevendende besøg hos hinanden. Pierre (og Inger) ønskes et stort tillykke med jubilæet. Til Ny 2. Sct. Georgs Gilde. v/gildemester Torben Friis Da vi i aftes holdt gildeting var der mange ideer og kritik, der kom frem. Bl.a. Kirsten Hartmanns beklagelse over åbningen af en gildehal, hvor alle gik og snakkede privat, selv når de trådte ind i gildehallen. Her bør alle være stille og gå ind og nyde den musik der spilles. Det er det mindste man kan forlange. Forslag Efter gildehallen, hvor det sidste stykke musik spilles, går herolden frem til højbordet, og når musikken er slut, slår hun 3 slag i gulvet med sin heroldstav og beder alle rejse sig, hvorefter hun vender sig mod gildeledelsen og beder dem om at følge med ud af lokalet. Når det er sket kan alle gildebrødre/gæster forlade hallen. På den måde viser man værdighed og respekt overfor gildeledelsen. Det ser jeg gerne sker fremover. Med gildehilsen Henning Zachrau 12

13 3. GILDE Protokol fra gildeting 6. marts 2012 Gildemesteren bød velkommen til gildeting, og derefter sang vi Den blå anemone og gik så over til dagsordenen. 1: Valg af dirigent og protokolfører. Valg af dirigent: Villy Poulsen Valg af protokolfører: Lisbeth Andersen Valg af Stemmetællere: Kirsten Enemark og Keld R. Pedersen Dirigenten konstaterede at dagsorden var ifølge lovene, at gildetinget var lovligt indvarslet og forslagene indgået til tiden. Under punkt 7 blev ordet mærke ændret til laug. 2: Gildemesteren aflægger beretning. Vi er nu 29 gildebrødre med en gennemsnitsalder på 71 år. Vores mødeprocent er på 75 og 5 gildebrødre har deltaget i alle arrangementer. I forbindelse med Sct. Georgs Gildehallen blev Dorthe Madsen, Grethe Bro, Inger Tholstrup og Lillian Jensen optaget som væbnere. Desværre var der kun 9 personer med på Vårturen til Saltcenteret i Mariager. Det var en god tur, der sluttede med hygge hjemme hos Asta. Høstturen gik til Hørbylunde Bakker, hvor den nye motorvejsbro blev fremvist. På hjemvejen blev der set på kunst og drukket kaffe i det nye kunstcenter i Funder. 17 gildebrødre fra 3. Gilde deltog i turen til Porsgrunn, det var nogle dejlige og spændende dage. Vores norske gildevenner havde lavet et flot program. Gildehallen i september stod i Ruslands tegn. Ved fødselsdagsgildehallen d. 28. oktober blev 3 nye gildebrødre optaget Elin Jacobsen, Jette Clausen og Arne Clausen. I eftergildehallen hørte vi et muntert causeri om gravstene. Julen blev på sædvanlig hyggelig måde fejret i Vinderslev. Ved nytårsgildehallen først i januar blev der traditionen tro serveret et stjerneskud, men først hørte vi en spændende gildemestertale om tids - kalenderen, om hvordan man på forskellige måder gennem tiden, har holdt styr på årene og dagene. I februar havde vi en interessant aften i Byens Brød. Det var imponerende at se, hvor effektiv et bageri kan fungere, og hvor engageret en bagermester kan være. Asta og Conny deltog i Landsgildetinget, det var et godt arrangement, der denne gang blev holdt i Århus. 3: Forelæggelse af revideret regnskab for 2011 og budget for GS gennemgik det reviderede regnskab, der viste et flot overskud. Det nye budget blev ligeledes gennemgået og begge dele blev godkendt. 13

14 4: Beretning fra Fællesrådet. Der er kun blevet holdt 2½ møde i årets løb. John Hahn er blevet formand. Asta mener at konstellationen er uhensigtsmæssig og er årsag til, at rådet ikke fungerer. Der har i årets løb været en del uenighed om, hvad rådet kan bevilge penge til. Der var stor enighed om, at Fællesrådet ikke skal samle formue. Asta blev opfordret til at gå tilbage til Fællesrådet og foreslå, at der bliver lavet noget skriftligt om, hvad pengene kan bruges til. Regnskab blev gennemgået og taget til efterretning. 5: Indkomne forslag. (Nedenstående blev vedtaget) 1. Mødetidspunkt rykkes frem til kl.18 alene ved de arrangementer, der afholdes i Medborgerhuset. 2. Vårturen skal ikke slettes, men ændres til at være en endags udflugt en lørdag hvert år års jubilæum. Der er stor opbakning til jubilæet, og flertal for ca. 600 kr. pr. person. Beløbet dækker ikke gæster. De fleste gik ind for individuel betaling for drikkevarer. Enighed om at vi ikke selv skal arbejde den aften. Multihuset i Sejs blev nævnt som en mulighed. 6: Fastsættelse af årligt kontingent. Kontingent uændret. 7: Beretning fra laug og grupper. 1. Norgesudvalg: Rigtig god tur til Norge, med spændende udfordringer. Vi står for besøget i Good Turn lauget har afholdt bankospil på plejehjemmene i Gødvad, Lysbro og Sejs. Gevinsterne kunne godt være lidt mere spændende. 3. IT- og Infolaug: Har ikke holdt møder 4. Spejderlaug: Kun 1 person fra 3. gilde hjalp med planlægningen af spejderløbene. Ingen fra de andre gilder. 5. Museumsarkiv-laug: Mødes en gang om måneden og registrerer materiale. Ønsker stadig et nyt tilholdssted. 6. Paradislejren: Ellen Schous beretning om arbejdet i lejren blev refereret. Gruppeberetninger: Gr. 31 Har arbejdet med Rügen, og rejser derned i foråret. Gr. 32 Arbejder med gamle byer Ribe, Tønder og Kolding Gr. 33 Arbejder med Viborg holder afslutning i byen Gr. 34 Trekantsområdet Middelfart, Fredericia og Vejle Gr. 35 Udstillinger og museer Randers Kunstmuseum og Håndværkermuseum, Silkeborg Bad og tur til Slesvig. 8: Valg til gildeledelsen. 1. Gildemester: Asta Overgaard genvalgt for 2 år mere 2. Flagherold: Mogens Pedersen 9: Valg til laug, udvalg og bestyrelse. (Nedenstående blev valgt) 1. Spejderlaug: Per Christiansen 14

15 2. Good Turn laug: Elly Würtz og Inger Tholstrup 3. Paradislejren: Per Christiansen og Arne Clausen 4. Ad hoc udvalg: Margit Grentzmann, Lisbeth og Jørgen Olsen 5. Info-laug (Øksen) Jette Clausen 6. Paradislejrens bestyrelse: Carl Sørensen fortsætter 7. Dansk Flygtningehjælp: Kirsten Enemark fortsætter 10: Eventuelt. Der blev refereret fra Paradislejrens bestyrelsesmøde. Rekvisitterne kan alligevel ikke stå i Medborgerhuset, der skal findes på noget andet. I første omgang tager Per dem med hjem. Vedtægtsændringer vedtaget på sidste landsgildeting bl.a. vedrørende kontingentbetaling bevirker, at der skal små justeringer til i vores vedtægter. Fællesrådet har foreslået, at der skal udpeges en person fra hvert gilde, hvis det bliver til noget. Næste gildehal starter kl. 18. Dirigenten takkede for god ro og orden. GM takkede dirigenten for god ledelse af gildetinget. Vi afsluttede med Nu er jord og himmel stille Lisbeth Andersen Gildeledelse, laug, udvalg samt revisorer i 3. gilde 2012 Gildeledelse Genvalgt Nyvalgt Gildemester Asta Overgaard X Kansler Elly Würtz Skatmester Conni Mastrup Flagherold Mogens Pedersen X Dørherold Jens Tholstrup Laug og udvalg Spejderlauget Lisbeth Andersen Per Christiansen X Info IT lauget Holger Rudbeck Jette Bech Clausen X Good Turn lauget Jens Tholstrup Inger Tholstrup X Elly Würtz X Museumsudvalget Karen Borup X Ad - Hoc lauget Johannes Madsen Margit Grentzmann Lisbeth Olsen Jørgen Olsen X X X 15

16 Paradislejrens arbejdsudvalg Revisorer Jørn Andersen Per Christiansen Arne Clausen Lisbeth Andersen Per Christiansen Dansk Flygtningehjælp Kirsten Enemark GIM Keld Roat Pedersen GUS Holger Rudbeck X X 16 Sct. Georgs Gildernes Bingospil. I mere end 40 år har Sct. Georgs Gilderne i Silkeborg afholdt et årligt bingospil. Overskuddet - der i de senere år har været på ca kr. pr. år - er blevet uddelt til forskellige velgørende formål - især lokalt spejderarbejde. Indtægterne er kommet fra annoncer fra lokale erhvervsdrivende samt salg af spilleplader og amerikansk lotteri. Men det er efterhånden blevet for stor en opgave at skaffe de 100 annoncer, der er langt den væsentligste indtægtskilde for spillene. Denne opgave har gennem de senere år hvilet på ganske få gildebrødre, og tiden er nu kommet, hvor der skal nye, friske kræfter til. På gildetinget i Ny 2. Gilde kom der enkelte forslag til fornyelse, men Bingogruppen har ikke tiltro til, at der blandt gildebrødre i Silkeborg findes de tilstrækkelige ressourcer. Alting har sin tid, og med mindre der kommer helt nye ideer/kræfter, må vi med beklagelse erkende, at Sct. Georgs Gildernes Bingospil er slut. Hvis andre ønsker at tage over er konceptet for spillene til stede, og Bingogruppen hjælper gerne med at komme i gang. På Bingogruppens vegne Steen Stensgaard

17 KJELLERUP Den 22. marts fejrede Sct. Georgs Gildet i Kjellerup, 60 år s jubilæum. Vore gæster, gildebrødre og ægtefæller, kom fra Gilderne i Silkeborg, Bjerringbro, Karup, Ikast, Viborg og Kjellerup. Det var gildebrødre fra 1. Gilde i Viborg, der startede Gildet op i Kjellerup d. 22. marts 1952, de boede i Kjellerup samme dag blev nogle tidligere spejdere, optaget i Gildet i alt 17 pers. Fra 1952 og op til i dag, har i alt 101 været gildebror i Kjellerup i dag er vi 14 gildebrødre. Aftenen startede med fest gildehal hvor Gerda Abilgaard holdt festtalen, talen indeholdt bl.a. erindringer fra hendes tid som spejder i Kjelleup. Aase Thiel-Nielsen holdt 5 min. Sct. Georg og Godtfred Appel læste gildeloven. Efter gildehallen var der et traktement, men inden sang vi en sang som var skrevet til stiftelsesfesten i 1952 og nu genoptrykt i anledning af 60 år s jubilæet. Det var en rigtig hyggelig aften med 59 fremmødte, og snakken gik lystig på tværs af gilderne. Det var virkelig en fornøjelse, at så mange ville være med til at markere denne festdag. 17

18 FÆLLES Forår i Paradislejren. Forårsarbejde kræver mange hænder. I Paradislejren har vi mange planer, men alt afhænger af hjælpen fra mange gildebrødre - og andre! Det er ikke nødvendigvis knoklearbejde - og man sætter jo også selv grænsen. Vi foreslår et par datoer, men vil du give en hånd en anden dag før eller efter - måske på et andet tidspunkt af dagen, kan vi altid lave en aftale, så sig frem! Hvad skal der laves? et par eks.: oprydning på lejrpladser (Skovbrynet), etablering af bålplads, klipning ved gårdspladsen, oprydning ved affaldsgård, etablering af flere P-pladser, fældning af træer osv. Der er meget arbejde, men når vi er mange, kan man se resultatet. Mange gildebrødre kommer i Paradislejren, og hvis man selv har været med til at udføre et stykke arbejde, ser man på stedet med andre øjne! Altså: kom og vær med!!!! Hvornår: tirsdag d.24.april og onsdag d. 25.april fra kl.9.00 Medbring meget gerne dit eget håndværktøj (save, ørnenæb, beskærersakse...) Der serveres formiddagskaffe og frokost (her kan man også hjælpe) Tilsagn senest d. 19. april på Ring også, hvis du bedre kan en anden dag/aften. På lejrudvalgets vegne Ellen Schou, Vi har 8 rummeter bøgetræ til salg til fordelagtig pris 18

19 Tilbud til dem der ønsker at sidde ned udendørs i sommer i Paradislejren. Bord/bænke sæt skal gøres forårsklar NU. 1. slibe/male dag er den 11. april kl Vi mødes på P pladsen ved Skovbakken, Sejsvejen, og kører samlet til Låsby. Vi er hjemme igen ved 13 tiden. 2. slibe/maledag den 17. april. kl samme sted. Hjemme ved 13. tiden. Medbring gerne bred pensel, sandpapir, evt. slibemaskine. Maling haves. 3. Hjemkørsel af de flotte møbler den 24. april kl mød frem med bil og trailer, samme mødested. Færdige ved tiden. Tilmelding til. Steen Klercke SMS eller mail Tag en dunk kaffe med, så har vi rundstykker. Vi glæder os til at være sammen med dig også. Stor arbejdsom hilsen. Per 3. gilde Steen K Ny 2. gilde. 19

20 ARRANGEMENTER I JUNI ALLE Torsdag den 7. juni kl. 19:00 i Paradislejren: Friluftsgildehal. Onsdag den 20. juni: Friluftsgildehal i Distriktet. KJELLERUP Lørdag den 9. juni: Afslutning af gildeåret. ÆNDRINGER: NY 2. GILDE: Steen Klercke Næste deadline: 14. maj 2012 Økse nr. 1. udsendes den 26. maj 2012 Indlæg bedes sendt til Hanne Andersen, Amaliegade 27,

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog 1. Sct. Georgs Gilde, Aalborg Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Forslag: Dirigent: Ove Olesen Referent: Flemming

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde.

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Gildemester Annie Sperling bød velkommen til Gildeting 2014. Der blev holdt en lille mindestund for Inger Carøe og Inger Lassen. Dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE 1 A. Gildets navn er 15. Sct. Georgs Gilde i København/Rødovre. B. Gildets hjemsted er Rødovre kommune. 2 A. Gildet arbejder efter de til enhver tid

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 MAJ 2013 Nr. 1 ARRANGEMENTER I MAJ/JUNI 2013 ALLE Onsdag den 12. juni kl. 19:00: Friluftsgildehal i Paradislejren. Gruppe- /Gildevis tilmelding til Jytte Hahn

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2014 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2014 ALLE Onsdag den 7. maj kl. 19:00 i Hardia Logen, Smedegade 21, Herning. Distriktsgildeting. Gildevis tilmelding

Læs mere

Årgang 63 April 2015 Nr. 8. ARRANGEMENTER i APRIL/MAJ 2015

Årgang 63 April 2015 Nr. 8. ARRANGEMENTER i APRIL/MAJ 2015 Årgang 63 April 2015 Nr. 8 ARRANGEMENTER i APRIL/MAJ 2015 1.Gilde Mandag 20/04/2015 kl. 19.30 Sct. Georgs Gildehal Paradislejren. Tilmelding gruppevis til Erna Bornhøft, mail: e.k.apel@mail.dk telf. 86

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 65 SEPTEMBER 2016 Nr. 3 ARRANGEMENTER I OKTOBER 2016 1. GILDE Mandag den 26. september 2016 kl.19.00. Gildehal i Paradislejren. Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19:00

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

ARRANGEMENTER I JUNI ARRANGEMENTER I APRIL MAJ ADRESSEÆNDRING: ALLE. 3. GILDE Lørdag den 28. maj kl. 08:00: Vårtur KJELLERUP

ARRANGEMENTER I JUNI ARRANGEMENTER I APRIL MAJ ADRESSEÆNDRING: ALLE. 3. GILDE Lørdag den 28. maj kl. 08:00: Vårtur KJELLERUP ALLE ARRANGEMENTER I JUNI Onsdag den 8. juni kl. 19:00 i Paradislejren: Friluftsgildehal. Tirsdag den 21. juni: Friluftsgildehal i Distriktet 3. GILDE Lørdag den 28. maj kl. 08:00: Vårtur KJELLERUP Lørdag

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting!

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting! GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 1 0 April 2016 Stafetten De små ting! Sct. Georgs Gilderne I Danmark Hvad er det som virkelig betyder noget i hverdagen? Er det om

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

4. Gilde ønsker tillykke

4. Gilde ønsker tillykke Efter at have set efterladenskaberne for forskellige festivals i aviser og fjernsyn, f. eks. Pinsekarnevalet, Roskilde festivalen, Jazz festival, var det dejligt at se billeder fra Blå Sommer 2009, området

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017 GildeNyt GildeNyt Side 1 120 marts 2017 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 2 0 Marts 2017 Stafetten At rejse er at leve.. Det var H. C. Andersen der sagde disse ord. Det er dejligt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016 Kommende arrangementer 26. oktober Fellowshipdag, Rømersvej 6 B, Ikast In 8. november Dansk Flygtningehjælp, kl.

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 358 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19. Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/2 2016 kl. 19. Antal mødedeltagere inkl. bestyrelsen: 65 Landsformand Steen Kobberø-Hansen deltog i generalforsamlingen. Dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357 Side 1 Lise Linderstrøm 8. februar Vibeke Raae 15. februar Mogens Nielsen 17. februar Redaktionen ønsker

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

F e b r u a r. Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned.

F e b r u a r. Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned. F e b r u a r SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned. Det gamle danske navn

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere