FNAT. 4. blok Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FNAT. 4. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende"

Transkript

1 FNAT 4. blok 2010 Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende 4 Interview med Danmarks Fødevareminister 8 Erhvervspratik på ambassaden i Polen 11 Den økonomiske situation i det danske landbrug Alt muligt fedt!!! det geil

2 Indhold Interview med Danmarks Fødevareminister... Husdyrbrugsgruppen på Jyllandstur... Havebrugsgruppen i Holland Husdyrbrugsgruppen i Jylland Erhvervspraktik på ambassaden i Polen... 8 Two FN members in Grundfos Challange Det laver bestyrelsen i din faglige forening - FN... Modtagere af FN s rejselegat... International Grant for Natural Resource Students Havebrugsgruppen i Holland Den økonokmiske situation i det danske landbrug Konkurrence Under Overfladen med Hanna Johansson Forsideillustration: Forårsbillede fra Riisskov, Århus og indvielse af FN s nye kontor FNAT er udgivet af: Foreningen af Naturressourcestuderende Det Biovidenskabelige Fakultet Dyrlægevej 9, 1870 Frederiksberg C ISSN FNAT er trykt på Svanemærket papir Udkommer: FNAT udkommer én gang i hver blok - 4 gange om året Deadline: Deadline for næste blad er fredag d. 24. september 2010 Ansvarshavende redaktør: Mette Clausen Redaktion: Eskild H. Bennetzen Jesper Svensgaard Jesper Mumm Johansen Pernille Sproegel Jensen Sidsel Dorte Bouet Thomas Christian de Bang Trine Sofie Nielsen 2

3 Leder Lidt har så meget ret! Af Andreas Carstensen, Naturressourcestuderende, formand for FN Nu er det efterhånden et stykke tid siden, men det skader aldrig lige at vende blikket tilbage, og især ikke når det er gode minder, man tænker på. Jeg tænker selvfølgelig på vores fælles gallafest, der blev afholdt lørdag d. 20. marts. Aldrig før har der været så få deltagende til en FN/FB/FLS/LSF gallafest, og aldrig før har arrangementet kørt så flydende og været så vellykket. Vi skylder alle en stor tak til gallaudvalget for dets indsats, og der er virkelig sket meget på dette område inden for de sidste par år. Specielt vil jeg gerne takke aftenens toastmaster Jakob Herschend (FB), for at styre slagets gang på engelsk. Det lykkedes at få de internationale studerende med til festen i år, og så opstår der med det samme et sprogproblem. Ingen af talerne var på engelsk, men takket været de engelske informationer af toastmasteren, fik jeg efter middagen flere positive kommentarer fra de internationale studerende. De internationale studerende forventer ikke, at alt bliver tilgængeligt på engelsk. Overhovedet ikke. De var henrykte over dette lille initiativ, og mere behøver de ikke i første omgang. Det er et vigtigt, men stort skridt at tage, og vi skal huske på, at de faktisk ikke forventer så meget. Lidt har så meget ret. Nu er det så bare op til alle os studerende at bakke op om denne event, og gøre det til en tradition på vores årgange, og jeg håber, at vi alle vil være med til at holde fast ved de tværfaglige arrangementer som gallafesten, smedjefesten og AU-festerne. Det er disse fester der gør LIFE så unik. Foråret er kommet og det betyder, at arbejdet med at få nye studerende til vores uddannelser er begyndt. Ledelsen har i år besluttet, at der skal gøres ekstra meget for at promovere fødevare- og naturressourceuddannelserne, og det betyder, at vi har fået ekstra folk fra kommunikationen, til at arbejde udelukkende med promoveringen og udbredelsen af naturressourceuddannelsen. Desværre er penge en mangelvare på universiteterne i øjeblikket, så budgettet fra ledelsen er begrænset, hvilket betyder, at arbejdet primært har haft fokus på konkrete reklamespots til forskellige relevante målgrupper. Heldigvis har institutterne endelig fået øjnene op for den tid vi nu befinder os i, hvor de studerende ikke længere kommer af sig selv, og hvor landbruget og dets associationer aldrig har været mere usexet. Virkeligheden er efterhånden gået op for institutlederne, blandt andet institutleder for Jordbrug og Økologi Svend Christensen, der med sin interesse, ser med stor bekymring på det dramatiske fald hos plantefolkene. Han har i instituttet fundet nogle penge, han vil bruge til markedsføring af NR, som skal styres af kommunikationen. Det samme har Skov & Landskabs centerdirektør Niels Elers Koch, og sammen har de to institutter skaffet ekstra penge, der skal få flere studerende. Pengene er blevet afsat til en film som skydes netop nu, og den skal ligge klar i start juni, så den kan nå at fange nye studerende allerede med studiestart Dette er blot et lille eksempel på nogle af de nye veje vi skal gå, hvis vores mål om flere studerende skal lykkes. Landbruget står overfor en stor udfordring ved at skulle klare sig igennem krisen, og løsningen er enkel. Der er brug for nytænkning og innovation. Og det fede er, at det er os, der skal løse disse problemer, og det er uanset hvilken fagpakke man har valgt. Det bliver den største udfordring nogensinde, men heldigvis en fælles sag. Ellers er der ikke andet tilbage end at ønske god sommerferie, og så ses vi til endnu et skoleår i starten af september, hvor skolen igen kommer til at vrimle med forhåbentlig mange nye studerende. Jeg håber at alle russerne får en fantastisk start på de 2 rusture, og jeg ønsker god tur. HUSK vi alle ses til den store sommerfest d. 25. juni, så vi kan få sluttet studieåret af med manér. Andreas Carstensen FN Formand 3

4 Interview med Danmarks Fødevarerminister Henrik Høegh Af Thomas Christian de Bang, Agronomstuderende Danmarks Fødevareminister, Henrik Høegh, er født og opvokset på en gård på Lolland. I 1974 blev Ministeren færdiguddannet som landmand fra Næsgård Agerbrugsskole, og har siden da været gårdejer. I 2007 blev Ministeren valgt til Folketinget for Venstre i Sjællands Storkreds. Hvorfor valgte Ministeren at blive landmand, og hvad fik Ministeren til at gå ind i politik? Arbejdet med de levende dyr, den omgivende natur og miljøet har altid fanget min interesse lige siden jeg var helt ung. Balancen i natur og miljø er et fascinerende samspil, som man er helt tæt på som landmænd. Jeg fik tidligt chancen for at arbejde tæt på naturen, og den greb jeg. Jeg gik senere ind i politik, fordi jeg ikke er typen, der bare kan blive siddende i sofaen og lytte til, hvad andre diskuterer om mit fag, og om verden i det hele taget. Jeg har altid engageret mig levende i samfundsdebatten, og efter mange opfordringer fra familie og venner som har hørt rigeligt på mine holdninger begyndte jeg at gå ind i politik. EU's godkendelsesprocedurer af GMO-produkter er verdenskendte for at være langsommelige og omkostningsfulde, og det i sådan en grad, at flere forædlingsvirksomheder har stoppet deres udvikling af GMO-produkter. Den 2. marts i år skete der pludselig noget. Tre majssorter udviklet af Monsanto og en kartoffelsort udviklet af BASF, blev med EU's nye landbrugskommissær, rumæneren Dacian Cioloş i spidsen, godkendt. Herhjemme satte tidligere Fødevareminister, Eva Kjer Hansen, for alvor GMO-afgrøder på den politiske dagsorden:»jeg mener, at tiden er inde til at få en fornyet diskussion om hele GMOproblematikken. Jeg er bange for, at de hidtidige standpunkter er lidt for meget præget af teknologiforskrækkelse«. Og en enkelt GMO-afgrøde er da også kommet til landet. I øjeblikket sortsafprøver Plantedirektoratet for første gang nogensinde en GMO-afgrøde i markforsøg. Det drejer sig om en majssort, der er resistent overfor sprøjtemidlet Round-Up. Det lader til, at udviklingen på GMO-området, både i EU og herhjemme, har taget en ny drejning indenfor de seneste par år. Hvordan ser Ministeren på fremtiden for GMO-afgrøder i Danmark og resten af EU - både på den korte og den lange bane? GMO-området indeholder nogle gode muligheder, for eksempel i forhold til at sikre den globale fødevareforsyning, og som del af en mere klimavenlig produktion. Men jeg mener, at det skal være en markedsdreven udvikling, hvis vi skal se en produktion af GMO-afgrøder på dansk jord. Jeg vil ikke opfordre danske landmænd til at starte en GMO-produktion, hvis forbrugerne eller forarbejdningsindustrien ikke vil aftage produkterne. Fredag den 9. april kom regeringen og Dansk Folkeparti med en hjælpepakke til det danske landbrug Grøn Vækst 2.0. Som en del af Grøn Vækst 2.0 iværksættes to analyser, der ifølge formanden for Landbrug og Fødevarer, Michael Brockenhuus- Schack, er af stor betydning. Det drejer sig om en analyse af det danske landbrugs konkurrenceevne i forhold til andre EU-lande, samt en økonomisk analyse af at gennemføre tiltagene i vandmiljøplanerne i Grøn Vækst (dvs. hvad koster det at reducere kvælstofudledningen?). Af andre hovedpunkter i Grøn Vækst 2.0 kan nævnes reduktion af jordskatterne samt tiltag, der skal øge efterspørgslen på biomasse fra landbruget. Er Ministeren tilfreds med Grøn Vækst 2.0, og hvilke elementer ser Ministeren som de væsentligste? Jeg er meget tilfreds med aftalen om Grøn Vækst 2.0, og jeg er overbevist om, at den kan medvirke til at få landbrugserhvervet på fode igen efter den betragtelige nedgang, der fulgte finanskrisen og de deraf følgende lave afregningspriser. Grøn Vækst 2.0 indeholder en række initiativer til at forbedre landbrugets vækstvilkår og beskæftigelsen i landbrugs- og fødevaresektoren. De væsentligste tiltag er lettelsen af jordskatten, så landmændene kan få økonomisk fodfæste igen, og initiativerne til fremme af grøn energi, planer for kvælstofreduktion og større satsning på økologi. 4

5 I hvor høj grad er Ministeren klar til at ændre på landbrugets rammevilkår, både når det drejer sig om kvælstofudledning og landbrugets konkurrenceevne i forhold til andre EU-lande, og hvilke værktøjer tænkes benyttet i forbindelse hermed? Vi skal ikke stille de danske landmænd ringere end deres europæiske kollegaer. Når det gælder nedbringelse af kvælstofudledning er det nødvendigt, at vi dels opfylder de ambitiøse mål, vi har sat os i regeringen, og at vi samtidig ikke bevæger os så hurtigt frem, at vi ødelægger de danske landmænds konkurrenceforhold unødigt meget i forhold til deres europæiske kollegaer. Derfor er vi nødt til i høj grad at sørge for, at danske landmænd og deres kollegaer fra resten af Europa følges ad i højere grad. Alt andet ville være unfair konkurrence. Samtidig er vi i fuld gang med at lette den tunge administrationsbyrde, som ligger på landmændene en administration som sagtens kan sammenkøres i højere grad. På den måde tages ikke så meget tid fra det egentlige arbejde. For at lette det individuelle arbejde for kvælstofudledningen for den enkelte landmand skal vi også finde nogle nye modeller for, hvordan vi laver bæredygtigt landbrug, som reducerer kvælstofsudvaskningen. Det skal ske samtidig med, at man kan være energileverandør, og på den måde hjælpe med til at opfylde nogle af de store krav til CO2- reduktioner, og frigøre os fra afhængigheden af de fossile brændstoffer. Ministerens valgkreds er et såkaldt yderkantsområde, hvor landbruget og dets følgevirksomheder per tradition har holdt gang i økonomien. Det traditionelle landbrug er under pres, hvorfor alternative indtjeningsmuligheder er nødvendige. I USA, men også i Danmark, ser man en opblomstring af "Local foods"- bevægelsen, hvor lokale fødevarer er med til at brande en landsdel og dermed skabe arbejdspladser og vækst. Ligeledes er hele bioenergiområdet nævnt som en mulighed for yderkantsområderne til at skabe virksomheder og dermed arbejdspladser. Hvordan ser Ministeren på udviklingen i yderkantsområderne, og hvilke tiltag skal eventuelt benyttes til at sikre livlige landdistrikter i Danmark? Yderkantsområderne er disse år udfordret af globaliseringen. Unge, der ikke vender tilbage til landet efter endt uddannelse og landsbyer, der affolkes er de sørgelige følger heraf. I regeringen tager vi udfordringen seriøst. Den vigtigste del af løsningen er landdistriktsprogrammet, der støtter projekter og tiltag, som hjælper til at udvikle landets yderområder, samt lokale initiativer, som sigter mod at skabe attraktive levevilkår. Sådanne initiativer støttes med betragtelige summer hvert år. Regeringens strategi er at lade vækst og erhvervsudvikling gå hånd i hånd med gode nærmiljøer, hvor det er attraktivt at bo. Programmet har derfor også til sigte at forbedre levevilkårene på landet generelt. Foreningen af Naturressourcestuderende - hvem, hvad og hvor? Foreningen af Naturressourcestuderende (FN) er en faglig og politisk studenterorganisation på det Biovidenskabelige Fakultet, ved Københavns Universitet. FN repræsenterer de ca studerende på 2 bacheloruddannelser og 9 kandidatuddannelser over for ledelsen på instituter, fakultetet og universitet. FN s organisation består bl.a. af FN s uddannelsespolitiske udvalg (UPF), der varetager vi studerendes interesser i undervisningsudvalg (UU) på i alt 7 institutterne, i naturvidenskabelig studienævn (NSN) og akademisk råd, arrangementsudvalget (FNIS), medlemsbladet (FNAT) samt i alt 8 forskellige åbne interessegrupper. Ud over dette arbejder vi tæt sammen med fagforeningen JA, hvor vi er repræsenteret i de styrende politiske udvalg. FN er én af fem studenterforeninger på Fakultetet, der tilsammen udgør fakultetsrådet DSR De Studerendes Råd. Endvidere er FN et fagråd i Studenter Rådet (SR) på Københavns Universitet. De 11 uddannelser repræsenteret af FN er: Jordbrugsøkonomi (BA) Naturressourcer (BA) Agricultural Economics (Jordbrugsøkonomi) Horticultural Science (Havebrugsvidenskab) Agricultural Development Agriculture (Agronomi) Landskabsforvaltning Environmental Chemistry and Health (Miljøkemi og Sundhed) Environmental- and Natural Resource Economics (Miljø- og naturressourceøkonomi) Paresitology (Parasitologi) Forest and Nature Management (Skovbrug) Har du spørgsmål eller kommentarer er du meget velkommen til at henvende dig til bestyrelsen på 5

6 Husdyrbrugsgruppen på tur - i Jylland Af Kirsten Skou Ranvig, Agronomstuderende Når en begivenhed løber af stabelen for tredje gang inden for en overskuelig periode, kan man fristes til at udråbe det til en tradition. Dette gør sig gældende for Jyllandsturen i regi af Husdyrbrugsgruppen, som er en interessegruppe under Foreningen af Naturressourcestuderende på KU LIFE. I dagene marts 2010 deltog omkring 20 studerende i den tredje udgave af Jyllandsturen, og nåede på tre dage at besøge ni forskellige steder; Skiold, Arla, Landscentret, LandboNord, Århus Rideklub, Vrå Foderstof, Rose Poultry, en kvæggård i Vrå og en Real Dania fremtidsgård i Hjørring med svin. Jyllandsturen bliver planlagt og koordineret af frivillige kræfter inden for husdyrbrugsgruppen, som lægger energi og fritid i at arrangere det bedst mulige program for turen, og søge midler så egenbetalingen bliver til at overskue. Turens primære formål er at komme ud at se nogle forskellige virksomheder og gårde, for derved at bygge bro mellem den videnskabelige anskuelse af tingene som præger hverdagen i auditorierne på Frederiksberg, og det mere praktisk vinklede syn på tingene, som præger virkeligheden ude på gårde og virksomheder. Udover dette formål, har turen også den behagelige sideeffekt, at man kommer tættere på sine studiekammerater på tværs af årgangene, og får nye sociale relationer og et styrket netværk. Dette års udgave af Jyllandsturen foregik primært i Nordjylland, hvor arrangørerne af turen har deres rødder. De to gårde, der samarbejde mellem generationer, ændring af gulvbelægning hos køerne, sanering for paratuberkulose, management omkring kælvning og udnyttelse af faciliteter diskuteret med konsulenten. Besøget på Real Dania svinegården ved Hjørring var ventet med spænding, idet gården er en af de realiserede fremtidsgårde som er et bud på fremtidens staldbyggeri, med et øget fokus på æstetik og alternativ tænkning af staldbygningers arkitektur og placering i terrænet. Ganske rigtigt så lignede svinestalden udefra ikke en almindelig svinestald, og inde i stalden var der markant større lysindfald end i en traditionel svinestald. Ved besøgene på de forskellige virksomheder var gæstfriheden i højsædet, og der blev holdt oplæg, forklaret, vist rundt, svaret på spørgsmål og trakteret. Virksomhedernes forskellige tilknytning som leverandører, til- og aftagere fra landbruget, samt kombinationer af dette, var med til at give et godt og varieret indblik i nogle af de aktører, som spiller en rolle for landbruget. Virkningen af mødet med virksomhederne på deres hjemmebane var langt større, end hvad der ville kunne opnås via besøg på hjemmesider eller oplæg holdt andetsteds. Totaloplevelsen ved at opleve virksomhederne i deres rette element, blandt skriveborde, maskiner og produktionslinjer, fæstner sig dybere i hukommelsen, og bliver vedkommende og nærværende på et højere niveau. Spørgsmålene melder sig, og undring opstår, når man får lejlighed til at besøge en ukendt verden, og man tager derfra klogere på ting man end ikke anede eksistensen af før besøget. Overnatningerne på årets Jyllandstur foregik på vandrehjem, da landbrugsskolerne havde lukket for påsken. Efter endt dagsprogram var der mulighed for at få vasket staldlugten af, og aftenerne bød blandt andet på fællespisning og bowling. Programmet var tilrettelagt med tidlig afgang hver morgen, så aftenerne trak ikke ud til sen nat, før folk havde fundet i deres køjer, for at kunne møde friske til næste dags programpunkter. Til gengæld var der så mulighed for at få sig en dybsindig snak af mere eller mindre faglig karakter med sine roomies, selvom lyset var blevet slukket i flerkøjesstuerne på vandrehjemmet. blev besøgt på turen, blev besøgt i følgeskab med gårdenes respektive husdyrkonsulenter, hvilket løftede udbyttet af besøgene og gav god mulighed for at diskutere diverse problemstillinger med konsulenterne. På kvæggården blev problemstillinger som 6

7 Havebrugsgruppen i Holland Af Nina Johanne Spaabæk, Agronomstuderende Damer iført træsko og tulipanmarker med en lille sød mølle så langt øjet rækker -kom med en tur til Holland med Havebrugsgruppen! Det lille eventyr startede fredag den 26. marts - solen skinnede, fuglene sang, Væksthuset åbnede for første gang i år, og poderne var på plads i henholdsvis Galaxy (dvs. LIFE bil) og en lille blå fartdjævel af en Citroën c1. Tine havde bagt en bradepande fuld af kage og en bog af Erlend Loe var medbragt til oplæsning; Det tegnede allerede godt. Afsted mod Rødby fik vi allerede set de første attraktioner uden sidestykke: Røde kirker! Ja, du læste rigtigt - den slags skønheder findes på Falster, og så åbenbart også på Lolland (to forskellige øer!). Forklaringen på dette farvevalg savnes stadig. Vi kom med færgen, fik blæst Københavns bilos ud af håret, og foran os var et par timers kørsel (cirka 12 timer...), og et behov for at tanke chokolade og nødder i Aldi kom hurtigt. I Tyskland var uvejret over os. Hold da helt op, hvor det regnede. Sygt meget. Men nok om det. Tine havde lært de vise ord Pedal to the metal, og jeg skal love dig for, at Tysklands fartgrænsefri veje fik prøvet grænser af. Det var ikke let at holde den høje fart, idet karavaner af noget der mindede om, at samtlige lastbiler i Tyskland, skulle samme vej som os, og de viger ikke bare tilbage for små biler som vores. Men til Holland kom vi! Og GPS'en kunne næsten vise hele vejen, og var især god til at gøre opmærksom på de såkaldte sikkerheds zone kameraer. Herligt! I Holland startede vi næste dag med at Kom in den Kas, og på dansk: At besøge drivhuse. Disse var fyldt med orkideer, rucula, børn med balloner og selvfølgelig Burning Loooove / Kalanchoë. Det hele var spændende og næste dag gentog vi hele baduljen - bare et andet sted. Dog tog vi også i Keukenhof - et blomsterunivers, der virkelig kan anbefales. Det må være så smukt, når det hele er sprunget ud! Det var det bare ikke helt, da vi var der... Men vores audioguides fortalte om 2010's specielle varianter af tulipaner. Og om det russiske tema - ikke dårligt! Mandag, klokken meget tidligt om morgenen, ankom vi til Flora Holland. Efter at have kørt rundt i cirkler for at få lidt tidlig morgengymnastik, fik vores GPS endelig ledt os på rette vej til parkeringspladsen på toppen af Flora Holland's blomsterauktion. I receptionen mødte vi den bestilte guidedame, og hun gav os høretelefoner på, så vi bedre kunne høre hende trods larmen i blomsterhallen. At batteriet var fladt i hendes mikrofon skulle bare ses som charmerende. Der er i Holland seks auktionshuse ialt, fordelt logistisk optimalt omkring i det lille land, hvoraf det i byen Aalsmeer er det største. Fra auktionshusene sælges der årligt omkring 12 milliarder blomster (cirka 48 millioner per dag). Det er RET mange. Da vi var der i påsken, var det især de gule blomster, der blev værdsat højest og sendt til Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Belgien, Italien m.fl. Eventyret lagde også vejen forbi Niewkoop Europe, hvor de har specialiseret sig i potteplanter i vandkultur - rimelig sejt. Og ikke bare potteplanter som man lige har stående i vindueskarmen hos mormor, nej du, kæmpe træer og buske! De havde set den økonomiske fidus i at sælge alt, hvad kunden kunne tænke sig og, havde et bredt udvalg af potter og automatvandingsløsninger. Også konsulentarbejde. Deres ønske er, at arkitekterne bliver bedre til at integrere grønne planter i kontorbygninger, og ikke bare køber planterne efter byggeriet er overstået, uden at have haft lysindfald på planterne etc. i tankerne. At det er sundt at have noget grønt at se på, kan vi få bekræftet hos kaninerne - har du måske nogensinde set en kanin med briller? Nieuwkoop sælger også til Danmark, men kritiserede os for at være lidt for konservative (puha) i valg af planter, potter og størrelse. Og det kan de nok desværre have ret i. Turen gik også til Wageningen Universitets forsøgsstation i Blejswijk, hvor de har eksperimenter i gang for at undersøge, om de kan sætte energiforbruget ned ved at erstatte de nuværende pærer med rødt og blåt LED lys. Noget tyder på det. Vi var også forbi selve Wageningen Universitet, og fik en rundvisning og nogle forelæsninger om, hvad de går og bøvler med for tiden. Et nyt og virkelig smukt universitet, hvor man har tænkt over at inddrage planter i kontorlandskabet. Sidste dag på turen blev lagt forbi PilzGarten - Edelpilze aus Deutschland nær Hamborg, og som navnet antyder, skulle vi på økologisk svampegartneri! En meget engageret og imødekommende ejer viste os rundt, og vi fik set alle ledende i produktionen. Yderst fugtige omgivelser. Men sådan har svampe det jo bedst. Afslutningsvist gav han os alt, hvad hjertet kan begære af svampe med hjem; kejserhatte, østershatte i gule og røde nuancer, Shiitake svampe og Enoki svampe (som han importerer fra Danmark - ja, humor det har han!). Alt i alt en god tur, hvor vi fik smagt på hollandske kødboller op til flere gange - og lidt Heineken! Kom med næste gang Havebrugsgruppen tager på tur! 7

8 Erhvervspraktik på ambassaden i Polen Af Morten Hendriksen, Jordbrugsøkonomistuderende Mit navn er Morten Hendriksen. Jeg har en bachelor i jord-brugsøkonomi, og har valgt at bruge det første halve år af mit kandidatstudie i erhvervspraktik i Fødevareafdelingen på Danmarks Ambassade i Warszawa. For at blive praktikant på en ambassade skal man have bestået sin bachelor, være dansk statsborger og skrive en god ansøgning. Praktikantstillinger bliver opslået to gange årligt, blandt andet på udenrigsministeriets hjemmeside, og ansøgningsfristen er typisk i marts og oktober. Ikke kun smoking og dyre drinks Selvom jeg gerne ville skrive om alle de store limousiner, alle festerne, middag hos præsidenten og så videre, vil jeg prøve at holde mig til sandheden, og her beskrive, hvordan livet som praktikant er. For det er ikke, som jeg måske lidt havde håbet på, kun glamour! Vi er også nød til at arbejde. Min jobbeskrivelse er meget enkel. Jeg skal beskæftige mig med opgaver inden for landbrug, fødevarer og fiskeri. Det gør jeg så i form af et nyhedsbrev, som afdækker alle områderne, og en indberetning, som udover landbrug også indeholder den aktuelle politiske situation i Polen. Indberetningen bruges som baggrund under forhandlinger ved rådsmøderne i EU af fødevareministeren. Nyhedsbrevet bliver udsendt til forskellige danske virksomheder med interesser i Polen. Ud over de to faste opgaver skal jeg også skrive en praktikrapport. Rapporten bruges til at vurdere mit faglige udbytte af opholdet, og fungerer som en slags eksamen. Resten af tiden går med møder i forskellige ministerier og på andre ambassader, borgerhenvendelser, konferencer og andre relevante cases. Arbejdet er derudover meget frit, og det er op til mig selv, hvor meget ekstra jeg vil lave. En af de gode ting ved at arbejde på en ambassade er sikkerheden. Vi har skrevet under på, at vi ikke tager noget materiale med os hjem fra arbejde, og det betyder jo så også, at det er forbudt at arbejde hjemme. Derfor kan jeg med god samvittighed stemple ud kl. 16 og gøre præcist, hvad jeg har lyst til. Livet i Polen Warszawa er en by, hvor kulturen så småt er ved at blomstre frem imellem de store grå betonblokke. Byen er fornyeligt blevet beskrevet som det nye Berlin, og jeg kan godt se, hvad de mener. Her er virkelig mange unge kunstnere, en veludviklet musikscene, og en hel masse events, specielt nu hvor foråret er kommet. Kontrasten er dog stadig stor imellem livet i Warszawa og livet på landet i Polen. Så det er svært for mig at beskrive livet i Polen. Om livet i Warszawa kan jeg sige, at det er skønt! Det er ikke nogen hemm e l i g h e d, at priserne i Polen er noget lavere end i Danmark. Derfor rækker en SU langt, og når ambassaden tilmed er så venlig at give tilskud til boligomkostninger, er der et rimeligt stort rådighedsbeløb, når alle faste udgifter er betalt. Derudover kan jeg tilføje, at det er muligt at spise ude for mindre end, hvad dagens ret i kantinen koster, at en stor fadøl, på en hvilken som helst bar, er billigere end på A-vej og vodkaen uh-ha! Sproget er nok mit største problem. Jeg har haft mine problemer under indkøb eller ved taxa-forhandlinger. Socialt har jeg ingen klager. De fleste unge i byen snakker et udmærket engelsk, så det er nemt at komme i snak, og de er glade for at vise byen og alle de gode steder frem. Derudover er vi fem danske praktikanter, som har det godt sammen, og med praktikanterne fra de andre ambassader har vi også prøvet at mødes et par gange om måneden. Specielt er der et særligt stærkt bånd imellem de skandinaviske praktikanter. Jeg vil helt sikkert anbefale ambassadepraktik til andre. Det har givet mig et indblik i en ellers lukket verden og et netværk, som jeg vil kunne bruge i fremtiden. 8

9 Two FN-members participated in Grundfos Challange By Gijs Stevers, Environmental and Natural Resource Economics student, treasurer in FN Grundfos is the largest pump producer in the world and is family owned. Each year in March they invite 45 top-students from universities all over Denmark for the one-week Grundfos Challenge. This year the faculty of LIFE sciences was represented by me, Conrad Dillen and Goytom Kahsay. Even though we did not win the competition (last year s LIFE-representatives did!), we can say that we come home with loads of valuable experience. Before we traveled to Bjerringbro we made sure that we would be well prepared. We had the advantage to be able to talk to last year s winners, and also worked together on some small challenges to test our ability to work together. In Bjerringbro we were warmly welcomed by the Grundfos-staff and were amazed by all the resources, which were made available for us this week. Aside from the pleasures the Poul Due Jensen Academy had to offer (nice hotel rooms/sport facilities/massages/laptops/excellent food) there were always many Grundfos employees around being just as excited about the upcoming challenge as we were. The next 96 hours were packed with gaining background information, brainstorming, talking to experts, discussions, and preparing our presentation. Our solution focused on creating the right incentives for the pump guy (the local company installing the pumps to the farmers) to start selling more efficient Grundfos Pumps. This would be done with an intelligent monitoring system which would take away worry about water for the farmer. The farmer would only pay for the water used, and did not need capital anymore for buying the pump. Of the 96 hours we did not use many for sleep. As such we felt During the first day we could still relax and get to know our colleague-students. Everybody was looking forward to the moment where we would get to hear our assignment though. After a bit relieved after delivering a good presentation of our concept to a five person jury on Friday-morning. Now all we could do was wait and relax. This year s winners also came from Frederiksberg, however, the kroner landed just at the wrong side of Falkoner Allé - at CBS. Although we felt to be really close we congratulated the worthy winners and prepared for a good night of partying. Reflecting back on a wonderful week we could order mojitos made by the CEO standing behind the bar! the welcoming speeches by the CEO (Karsten Bjerg) and the founder (Poul Due Jensen) the assignment was released. We were asked to answer the question How can Grundfos utilize and expand its capabilities contributing to a more competitive and sustainable agriculture in the USA?. We have gotten a lot out of the week; aside from working hard we met great people and did a workshop in presentation technique, personality tests and a job interview. We definitely encourage FN-members to apply for next year s challenge and are very willing to share our experience to prepare you best to bring back the trophy to FN s trophy cabinet! 9

10 Det laver bestyrelsen i din faglige forening Af Klara Cecilia Gunnarsen, Næstformand i FN Foreningen af Naturressourcestuderende (FN) repræsenterer de ca studerende på 2 bacheloruddannelser og 9 kandidatuddannelser over for ledelsen på institutterne, fakultetet og universitet. FN er en faglig, social og politisk studenterorganisation. Vi er i bestyrelsen 11 repræsentanter, der holder hjulene i gang mellem generalforsamlingerne, og varetager relevante emner for foreningen og dens medlemmer. Bestyrelsen har lært hinanden godt at kende, vi har vænnet os til det engelske sprog, og samarbejdet fungerer godt, både når vi alle er samlet, og ad hoc. Der har netop været afholdt Faglige Foreningers Fest med de andre bestyrelser, hvor der var arrangeret TDC rundt på alle kontorerne. Det var godt at lære de andre bestyrelser bedre at kende i afslappede festlige omgivelser. Siden sidst har vi fået det nye kontor indviet. Prodekan for uddannelse Grete Bertelsen klippede det røde bånd og sagde nogle pæne ord om foreningen, da vi holdt åbningsreception lige inden påske. Mange tak til alle dem, der mødte op, og gjorde dagen rigtig hyggelig. Siden indvielsen har bestyrelsen holdt åbent kontor hver tirsdag kl Alle er velkomne til at komme med spørgsmål, kommentarer eller andre problemer, og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe jer. Man kan også bare dumpe forbi, og dele ud af sin madpakke eller få en kop kaffe. For tiden er vi ved at overveje, hvordan FN får flere medlemmer. Der er selvfølgelig især to steder, man kan sætte ind. Det første sted er en bedre introduktion og mere oplysning, når man starter på en bacheloruddannelse under FN. Det andet sted er, når man starter på en kandidatuddannelse. Især sidstnævnte er interessant, da FN ikke tidligere har gjort ret meget, for at hverve nye medlemmer her. Vi er ved at udtænke et helt lille introprogram, der skal præsentere FN og alt det gode, som det indebærer. Det er vigtigt fordi der kommer rigtig mange nye studerende med en bachelor fra et andet sted end LIFE, og de skal jo naturligvis op på bølgelængde med de studerende, som allerede kender kutymen og livet på LIFE. D. 24. april afholdt Studenter Rådet på KU fagrådsfestival for alle fagråd på KU. Her blev vi bekræftet i, at strukturen på LIFE med DSR og de fem faglige foreninger, var et rigtig godt bud på, hvordan den studenterpolitiske struktur kan opbygges på et fakultet med mange forskellige uddannelser. Dagen efter var der generalforsamling i Studenter Rådet, hvor forårets kampagne blev besluttet. Sådan lidt i forlængelse af de mange nedskæringer, der har været på KU, blev kampagnen og altså Studenter Rådets fokusområde, finansiering af uddannelser, intern økonomi på de enkelte fakulteter og herunder også hvem, der bestemmer, hvordan pengene bliver brugt. FN har uddelt rejselegater. Tre styk á 1500 kr. Marie Oskarsson modtog FN s rejselegat på baggrund af sin tur til Edinburgh, Skotland, hvor hun deltog i konferencen Potatoes: viruses and their vectors. Konferencens indhold var vigtigt for Maries speciale, og derfor mener vi i bestyrelsen, at hun fagligt har fået noget ud af turen, og vi vil derfor gerne støtte med 1500 kr. til turen. Ida Mikkelsen og Eva Erichsen fik de to andre legater. De har været i Indonesien i 14 dage for at deltage i den årlige generalforsamling i IFSA. Her har de mødt skovbrugsstuderende fra hele verden og udvidet deres netværk. Det er både godt og givende at tage ud for at møde andre studerende, derfor bidrager FN med 1500 kr. til hver af de to piger, som har været nede at kramme træer, da det er det de brænder for. FN uddeler rejselegater igen til september. Man skal have afleveret sin ansøgning inden den 8. september Vi håber på at få en masse ansøgninger fra alle dem, der har været ude at opleve verden i forbindelse med studiet. Vi kan også lige benytte lejligheden til et lille reklameindslag for Det Økologiske Råd, hvor alle FN s medlemmer får gratis medlemskab i hele Det Økologiske Råd er en akademisk forening, som laver baggrundsresearch og kommenterer relevant forskning og publikationer inden for nogle af de områder, som vi mener FN s medlemmer har interesse for. En del af disse publikationer præsenteres i deres medlemsblad. For indmelding skriv en mail til bestyrelsen med navn, adresse og telefonnummer. Til sidst vil jer gerne minde jer om, at medlemmer altid kan søge penge hos FN til faglige arrangementer i interessegrupper og lignende. Vi behandler ansøgninger til møderne ca. hver 3. uge. I kan følge vores arbejde på hjemmesiden dk og er naturligvis velkomne til at sende os en mail, hvis I har en kommentar, eller får en god idé til noget, vi kan arbejde med. 10

11 The International Grant for Natural Resource Students is each year given to three Erasmus Mundus students by The Union of Natural Resource Students (FN) At the celebration of the 152nd birthday of The Faculty of Life Science, The Union of Natural Resource Students (FN) presented The International Grant for Natural Resource Students to these three students: Nina Bienz From Sustainable Development in Agriculture (Agris Mundus) the grant was given to Nina Bienz from Canada. She is paying for education herself and is determined and has a clear academic goal. Throughout her studies Nina has been highly devoted to her courses and achieved good results. Seid Muhie Dawud From Sustainable Forest and Nature Management (SUFONAMA) the grant was given to Seid Muhie Dawud from Ethiopia. Seid has shown high academic skills and distinction in his studies here at LIFE. He is very devoted to his studies and show high social competence and is very helpful among his fellow students. Shauna Deidre Matkovich From Sustainable Tropical Forestry (SUTROFOR) the grant was given to Shauna Deidre Matkovich from Canada. Shauna is full of initiative and shows academic distinction. Throughout her studies, Shauna has been highly devoted to her courses and archived remarkably good results. Moreover, she has contributed to social activities such as the FN Christmas lunch The Grant is funded by sponsors of FN s team of runners at Copenhagen Marathon. Would you like to be part of the runners team, please contact Sofie Louise Sørensen on 11

12 Den økonomiske situation i det danske landbrug Af Johnny M. Andersen, Seniorrådgiver, FØI & Anne Kirstine Schrøder, Jørdbrugsøkonomistuderende 2009 bliver formodentligt landbrugets værste år i det forgangne årti. Det viser Fødevareøkonomisk Instituts seneste rapport - Landbrugets Økonomi I rapporten tages der udgangspunkt i regnskabsresultater mv. fra 2008, som fremskrives til 2010 på grundlag af formodninger om prisudviklingen, samt udviklingen i landbrugets produktivitet. Resultatet viser, at landbruget led et betragteligt tab i For 2010 ser resultatet bedre ud, men der vil fortsat være udsigt til tab. Det dårlige resultat skyldes udsving i priserne. Generelt har afmatningen i den globale økonomi bidraget til at afdæmpe efterspørgslen efter fødevarer, mens gode globale høstudbytter i 2008 og 2009 har medvirket til at forøge udbuddet. Resultatet heraf er markante fald i de globale priser på landbrugsprodukter. For dansk landbrug forventedes det at give anledning til et prisfald på landbrugsprodukter på godt 18 pct. fra 2008 til 2009, hvorimod priserne på det medgåede forbrug af produktionsfaktorer kun forventedes at falde med 9 pct. Dvs. en reduktion i bytteforholdet på omkring 10 pct. Konsekvenserne heraf er en markant lavere nettorestindkomst; dvs. det restbeløb, der er tilbage til at aflønne landmandsfamilien og til forrentning af den investerede jordbrugskapital. Nettorestindkomsten i 2009, som var estimeret til 5,5 mia. kr. for hele landbrugssektoren, måtte således forventes at blive den dårligste i dette årti, selv om høsten forventedes at være rekordhøj. I 2010 forventes der højere priser på landbrugsprodukter. Bytteforholdet er således anslået til at stige med 4 pct., men det forventede resultat vil ikke komme i nærheden af resultaterne fra første halvdel af det forgangne årti. Nedgangen i netto-restindkomsten er imidlertid ikke landbrugets eneste udfordring. Den finansielle krise sætter også sine spor i landbruget, idet en stor del af landbrugets finansiering, er baseret på variabelt forrentede lån. Renteomkostninger forventes imidlertid at falde betragteligt i både 2009 og Reduktionen fra 2008 til 2009 skyldes dog primært, at der i 2008 optrådte store ekstraordinære tab, både fra lån i fremmed valuta og fra finansielle instrumenter. Det gennemsnitlige renteniveau forventedes således kun at falde fra 5,5 pct. i 2008 til 5,0 pct. i I 2010 forventes renteniveauet derimod at falde til 3,6 pct. Det faldende renteniveau i 2009 og 2010 er dog ikke tilstrækkeligt til at hindre et markant tab. Indkomsten efter finansielle poster, dvs. det beløb, der skal anvendes til at aflønne landmandsfamilien og forrente egenkapitalen, forventes således at lande på 6,2 mia. kr. i 2009 og 0,3 mia. kr. i Resultaterne har som forudsætning, at der ikke optræder ekstraordinære store tab eller gevinster fra kursregulering af fremmed valuta og fra finansielle instrumenter. Store plantebrug Effekten af ændringer i bytteforholdet er ikke lige stor for alle produktionsgrene. Plantebrugene nød godt af de stigende korn- og rapspriser, som kulminerede i Og selv om priserne på gødning, brændstof og bekæmpelsesmidler også steg, så kunne der i 2008 høstes nogle gode driftsresultater. For 2009 forventedes afregningspriserne for korn imidlertid at falde med 40 pct., og selv om priserne på gødning, brændstof og bekæmpelsesmidler også forventedes at falde, så kan det ikke afbøde et gigantisk fald i driftsresultatet før finansielle poster. Det er til trods for, at høstudbytterne i 2009 gjorde året til et rekordår. I 2010 forventes det at blive en tand værre, idet høstudbytterne næppe vil svare til rekordåret 2009, så man dermed får en mindre mængde, som skal sælges til den lavere pris. Det faldende renteniveau, som især forventes at blive udtalt i 2010, afbøder en del af den faldende indtjening, men det kan ikke hindre et negativt driftsresultat efter finansielle poster i både 2009 og Konkret faldt den gennemsnitlige indtjening fra kr. pr. bedrift i 2008 til kr. i For 2010 forbedres resultatet til kr. pr. bedrift, særligt på grund af det faldende renteniveau. 12

13 Store kvægbrug Kvægbrugene, som var forgyldt af høje mælkepriser i 2008, blev i 2009 mødt af et prisfald på mælk på omkring 25 pct. Selv om foderpriserne forventes at falde markant, så må driftsresultatet før finansielle poster forventes, at blive negativt for mange kvægbrug. Resultatet for 2010 forventes at blive langt bedre, idet mælkepriserne forventes at stige med godt 6 pct., samtidig med, at foderpriserne fortsat forventes at falde. Driftsresultatet efter finansielle poster forventedes at falde fra kr. pr. bedrift i 2008 til kr. i Stigningen i mælkeprisen i 2010 samt det faldende renteniveau forventes der imod at øge indtjeningen til kr. pr. bedrift i Store svinebrug Driftsresultatet før finansielle poster fra svinebrugene forventedes at blive meget lavt i Her var der dog en bedring i forhold til 2008, hvor der var mange brug, som havde negativt driftsresultat før finansielle poster, som følge af meget høje foderpriser. Selv om priserne på svinekød er faldet i 2009, så skønnes foderpriserne at være faldet endnu mere, og følgelig vil resultatet blive lidt bedre forventes derimod at give et noget bedre resultat i kraft af stigende priser på svinekød og et fortsat fald i foderpriserne. Driftsresultatet efter finansielle poster forventedes at stige fra kr. pr. bedrift i 2008 til kr. i I 2010 forventes det at stige yderligere til kr. pr. bedrift i kraft af det bedre driftsresultat og det faldende renteniveau. Udsigter for dansk landbrug efter 2010 Ovenstående indikerer, at en væsentlig del af den danske landbrugsproduktion er forbundet med tab. Hvis bytteforholdet, som er forholdet i mellem priserne på landbrugsprodukterne og produktionsfaktorerne, ikke bedres, må der således forventes indskrænkninger i produktionen i takt med at stalde og maskiner nedslides. Det vurderes imidlertid, at de nuværende lave landbrugspriser næppe er standarden for fremtiden, idet det er de færreste producenter i Danmark, såvel som i resten af verden, der kan opnå et overskud i produktionen ved de nuværende prisniveauer. Hvornår priserne øges vil imidlertid være betinget af varigheden af den nuværende økonomiske afmatning, og/eller af udviklingen i den globale produktion af landbrugsvarer. Såfremt den generelle økonomiske situation ikke bedres, må det forventes, at den globale produktion af fødevarer skal reduceres, før bytteforholdet bedres. Det kan også berøre den danske produktion af landbrugsvarer. Ændringerne vil dog være marginale og tidsbegrænsede, idet den globale befolkningstilvækst på lidt længere sigt vil fordre en større fødevareproduktion. Yderligere information om dansk landbrugs økonomiske situation forefindes i rapporten Landbrugets Økonomi 2009, som kan findes på Fødevareøkonomisk Instituts hjemmeside under publikationer og rapporter: 13

14 GRATIS for alle FN ere Klaus far Koen Klaus Vinderne af FNAT s blok 3 konkurrence er: Efter denne dejlige solskinsdag, stak vi hovederne sammen over hjemmebag. Vi sidder her i en aftentime, og kan nu få svaret til at rime: Alle elsker en god fortælling, alle elsker at høre om svanen der blev til en grim ælling. Svaret kan både være sjov og ond, og svaret går altid fra mund til mund... Camilla Bak (agronom) Pernille Erthmann (biotek) Hanne Jespersen (JØ er) FNAT takker for det nydelige svar :-) Præmien kan afhentes på FN s kontor, tirsdag den 1. juni kl Man kan koge meget suppe på et søm, så meget at ens samvittighed bliv' øm... Snak og grin kan hurtigt blive til skvadder, men her kommer svaret på quizzen: "SLADDER" Camilla, Pernille og Hanne Den Gyldne Tyr Vinderen 2010 er: Christian M.O. Kapel 14

15 KONKURRENCE Forbind de løse ender i disse slogans sæt streger mellem de rigtige slogan-ender Svarene afleveres i kassen på FN s opslagstavle eller i FN s dueslag på Rådet (senest den 24. september) Slamslugerfirma Blomsterbutik Ligbil slogan Låsesmed Fitnesscenter Hårfjerningsprodukt Mike Tyson Møbelpolstrer Protesekompagniet VVS-varebil Rengøringsfirma Expert Gasfirma Foråsruller Fjernvameforsyning Vinduespolering Foreningen af Naturressourcestuderende Tag skridtet i dag Overhal bare, vi henter dig senere If you can t beat them Eat them! De sidder og prutter, vi kommer og sutter De er ovn-ud gode Et firma i knæ Vi er andet end tasker og FNAT Vi er bindegale Giver udelukkende service Undskyld vi overhaler men vandet er gået Deres image, vores umage Det ligger jo i luften Altid stram i betrækket Undskyld vi går i vejen Med det navn behøver vi ikke et slogan Alt at vinde intet at tabe Vi laver ikke spor, vi fjerne dem Komponeret af Hr A. Carstensen Navn: Studie: 15

16 UNDER OVERFLADEN Hanna Katarina Lilith Johansson 25 år, Naturressourcestuderende, skriver pt bachelor i Wallingford, England Hvor kommer du fra og hvad lavede du før LIFE Jeg kommer fra Kristianstad i Sverige. Siden gymnasiet arbejdede jeg lidt i Sverige, så studerede jeg til læge et semester i Odense, inden jeg flyttede til København, og gik på højskole et år, og efter det startede jeg på LIFE. Hvilke aktuelle emner interesserer dig, og hvorfor? Jeg interesserer mig lidt for, hvor stort økologi og miljø er blevet i den offentlige debat. Det er virkelig vigtigt at være grøn, hvis man er politiker, har en restaurant, et bilfirma eller lignende, og det er politisk inkorrekt at synes noget andet. Det synes jeg er en interessant udvikling. Vulkaner, der kan stoppe rejse-aktiviteten i store dele af Europa er et andet interessant emne, vi lever i et meget skrøbeligt samfund. Hvilken person kan få dit pis i kog? Mænd over 35 år, hehe... og personer der retter på folk i sine omgivelser som små politimænd! Hvornår har du sidst været i teatret/biffen/museum/udstilling - og hvad så du? Jeg var i Botanisk Have i søndags. Og så var jeg i biografen sidste weekend, og så The Green Zone. Hvornår har du sidst læst en IKKE faglig bog, hvilken og hvorfor? Puha læste en færdig i forgårs, Is there anybody out there (lidt dejlig chick-lit ), og så er jeg igang med en bog om ideernes historie. Jeg læser meget har lige købt en ny bog, som jeg straks er gået i gang med. Personlige styrker kontra svagheder? Jeg er lidt doven. Jeg er lidt dårlig til dansk, men rigtig god til norsk, haha! Jeg har nemt til latter jeg er vældig sjov! Savannah, hun er en af mine styrker, hun giver mig power på dansegulvet... Er du engageret i nogle sociale, politiske, faglige eller lignende udvalg og fællesskaber uden for LIFE? - har du nogle interesser/hobbys? Er der noget uden for LIFE!? :o) Jeg er ikke engageret i nogen forening, men jeg er interesseret i forskellige former for billedkunst, og kan godt lide at løbe en tur en gang imellem. Kalender Maj 26. JA-arrangement, Prøv en jobsamtale Juni 4. AU rundbold Roskilde Dyrskue Eksamensuge 25. FN sommerfest 28-2/7 Mellemuge SOMMERFERIE!!!!!!! :-) September Rusture 6. Studiestart 15. Junior Forsker Café Oktober 9. Dimmisionsfest 22. FN generalforsamling First Contact hvorfor? Man får et fantastisk kontaktnet over hele verden, og jeg synes at det er meget berigende at møde folk fra andre kulturer. Der er også et rigtig godt fællesskab mellem FC erne i foreningen, vi har det virkelig sjovt sammen! Hvis nogen, der læser har lyst til at blive FC er så skriv en mail til og få en fed oplevelse ved at blive en del af det internationale liv på LIFE! Har DU et bud på næste bloks Under Overfladen så skriv til og forklar, hvorfor netop din ven/veninde/ studiekammerat ect. fortjener at blive FNAT s bagside person. På LIFE? Jeg er med i First Contact, som er en rigtig dejlig forening, hvor man kan danse rigtig meget! Som medlem i FC bliver man mentor for en eller to internationale studerende hvert semester. Man har også mulighed at tage med på en rigtig sjov hyttetur hvert semester (rustur for de internationale), og være med til at organisere arrangementer. Nu i foråret vil der for eksempel være en Wildtrip ud i skoven, Amazing Race rundt i København og BBQ på græsplanen. 16

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

Vedtægter godkendt ved ordinær generalforsamling den 26. oktober 2012

Vedtægter godkendt ved ordinær generalforsamling den 26. oktober 2012 Vedtægter godkendt ved ordinær generalforsamling den 26. oktober 2012 Foreningens navn 1 Foreningens officielle danske navn er "Foreningen af Naturressourcestuderende", som forkortes "FN". Stk. 2 Internationalt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28.01.13 Til: 07.06.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen af Naturresourcestuderende (FN) Dato: Fredag den 2.oktober 2015 kl 12.30. Generalforsamlingens dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formalia a. Valg

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i FN

Referat for bestyrelsesmøde i FN Dato: Mandag den 09.05.16, kl. 17.15 Sted: FN s Kontor Mødeleder: Anna Plum Mad: Freja og Birla Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst Referat godkendt.

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Jordbrugets indtjening og udfordringer

Jordbrugets indtjening og udfordringer Jordbrugets indtjening og udfordringer Seniorrådgiver Johnny M. Andersen JMAN@foi.ku.dk M:\Landbrugets Økonomi\2012\0015jman Disposition: 1. Bytteforhold og produktivitetsudvikling 2. Jordbrugets indtjening

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: 1 september (sprogskole) 2012 Til:

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i FN

Dagsorden for bestyrelsesmøde i FN Dagsorden for bestyrelsesmøde i FN Dato: Torsdag den 05.02.15 Sted: Rådet Mødeleder: Anna Plum Mad: Freja og Heidi Til stede: Anna, Nikolaj, Marie (Sax), Birla, Ulrik, Maja C., Heidi, Maja H. Mathias,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 17.-23. maj 2015 Deltagere fra MFR: Saadia (Hajja), Adil, Mohammed og alle elever fra MFR Deltagende tolke: Dalal, Amine, Imane, Hamza Deltagere fra LU: Emil,

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Den strukturmæssige ramme status og pejlemærker

Den strukturmæssige ramme status og pejlemærker Den strukturmæssige ramme status og pejlemærker Efterårskonference 2017 13. november Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet KU Science Den strukturmæssige

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i FN

Dagsorden for bestyrelsesmøde i FN Dato: Onsdag den 11.6.15 Sted: Rådet Mødeleder: Anna Plum Mad: Maja H og Mathias Dagsorden for bestyrelsesmøde i FN Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden ja 2. Godkendelse af referat fra sidst ja 3. Ændringer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana Land: Slovenien Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 27. juni 2013

Læs mere

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 Børn og unge har i denne uge påbegyndt et forløb om miljø. I skolerne er der startet et forløb om miljø, da Guldborgsund Kommune sætter

Læs mere

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 Jeg kan nu se tilbage på mit første år som præsident for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Hvis jeg skal tage et kort tilbageblik på det forgangne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Leicester University Land: England Periode: Fra: 23/9 2013 Til: 24/1 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidat i Informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: Unversity of London, Institute

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna Land: Italien Periode: Fra: september 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: University College Dublin.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: University College Dublin. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Historie Navn på universitet i udlandet: University College Dublin Land: Ireland Periode: Fra: 14-01-2013 Til: 28-05-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Fredagsnyt d. 30. september Kære alle

Fredagsnyt d. 30. september Kære alle Fredagsnyt d. 30. september 2016 Kære alle Siden sommerferien har mine vinduer på 1. sal stået åbne for at få luften cirkuleret her i varmen. Derfor strømmer der også skøn børnelyd op til mig og i denne

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER 10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER BÆREDYGTIGHED ER BLEVET EN GLOBAL TREND SSI report 2014: Bæredygtighedsmærkninger vinder

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London Land: England Periode: Fra: 11/01-13 Til: 22/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i FN

Dagsorden for bestyrelsesmøde i FN Dagsorden for bestyrelsesmøde i FN Dato: Mandag d. 28.april kl. 17.15 Sted: Mødelokale 2, Dyrlægevej 9, 1870 Frederiksberg C Mødeleder: Cecilie Til stede: Nikolaj Hansen, Cecilie Esther Helt, Jasmine Johanne

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev juli 2005 Nyt fra Den Sikre Vej Her kommer lidt sommerlæsning fra Den Sikre Vej, dette nyhedsbrev indeholder nemlig to artikler. Den første artikel handler om vores aktiviteter på børnekarnevalet

Læs mere

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43 FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE 28.10.2011 Uge 43 8. kl. har været en tur i København. De besøgte Folketinget og Christiania. Der kommer mere fra deres tur i uge 45. England blev årets vinder på motionsdagen.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Tilburg University Land: Holland Periode: Fra: August 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 16.-23. april 2014 1 Onsdag den 16. april 2014 Rejsen til Marokko er denne gang noget anderledes. Emelie og Denni har været i Marokko som UngLeder i godt tre

Læs mere