Projektsammendrag Marstal Fjernvarme Ærø Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektsammendrag Marstal Fjernvarme Ærø Danmark"

Transkript

1 Beskrivelse s produktions-anlæg består af 6 oliekedler på i alt 18 MW, samt et solfangeranlæg på i alt m 2 leveret af forskellige solvarmepanel fabrikanter. Bygning Type af anlæg Fjernvarmesystem Antal husstande/etager 1420 forbrugere Opført - Opvarmet areal m 2 Varmt brugsvand - forbrug - m 3 /år, Samlet energiforbrug til opvarmning efter installation af solvarmeanlæg kwh/år System data Etableringsår Termisk effekt kw term Solfanger areal *) m 2 Varmelager m 3 Brugsvandsbeholder - m 3 Total kedelkapacitet (B4.5) kw Varmt brugsvandssystem Decentralt i bygninger Varmesystem Fjernvarme/Centralvarmeanlæg Omkostninger Totale omkostninger, solvarmeanlæg Euro Omkostninger / m Euro/m 2 Tilskud 37 % Produktion Solvarmeproduktion **) (2005) kwh/år Besparelse, primært energiforbrug ***) kwh/år CO 2 -reduktion t CO 2 /år Ydelsesgaranti *) Indstrålingsareal = lysningsareal **) målt mellem lager og rør til haner (solvarmeydelse) ***) I forhold til den målte ydelse som nævnt før Anlægget omfatter 7 typer solvarmepaneler hovedsagelig plane plade kollektorer; men også vakuumrør, fokuserende og tagintegrerede er opstillet. 3 typer lager er i drift. Projektet har været et virkeligt innovativt tiltag som viser at ny styring efter variabelt flow giver en anelse bedre ydelse, en 80% reduktion i strømforbruget til pumper og en bedre tilpasning til temperaturbehovet i fjernvarmenettet. test af to nye typer lager, en med grus/vand- og et damvarmelager. Damvarmelageret viser lovende resultater med hensyn til drift, lavt varmetab osv. Marstal er således et sted, hvor forskellige løsninger for paneltyper, lagertyper osv. præsenteres Leo Holm Petersen, daglige leder, Marstal Fjernvarme A.M.B.A.: Kombinationen af solvarme og vores eksisterende oliefyr er optimal når en længere periode om sommeren kan forsynes 100 % vha. solvarme. Det er nu opnået i Marstal. I sommerperioden er det muligt at foretage vedligehold og reparationer på oliekedel. Som det ses er der en uventet forskel i mellem solvarmeproduktion og besparelse i primærenergi. Dette hænger sammen med et større tab i lager og transmissionsledninger ned til byens varmeværk i forhold til virkningsgraden på oliekedler. Ejer A.M.B.A. v/ Leo Holm Petersen Skolevej 13, Marstal, Denmark Tlf: Fax:

2 Teknisk beskrivelse Beskrivelse af solfangeranlæg Etableringsår Termisk energi kw term. Bruttoareal m 2 Lysningsareal m 2 Solfangertype Plane pladeabsorbere Fabr. ARCON type HT, Vakuumrør fra Termosol og fokuserende fra firmaet IST. Opstilling Markanlæg Retning Syd (0 ) Inklinationsvinkel Grader Frostsikring Polypropylenglykol Overkogssikring Køling via paneler om natten Driftsform Variabel flow afhængig af indstråling Anvendelse Fjernvarme Lagerkapacitet m 3 : Varmt brugsvandslager./. Decentralt placeret hos de forbrugere Kontrol/backup system SRO / CTS

3 Teknisk beskrivelse (2) Varmt brugsvandssystem Type af varmtvandsopvarming Decentralt i bygninger Brugsvandscirkulation./. muligvis For decentrale systemer: Varmtvandsbeholdere Forbrugerinstallation Størrelse af varmtvandsbeholdere Forskellige m 3 Specification./. Rumopvarmningssystem Type Centralvarme i bygninger Antal af kedler 6 Total kedelkapacitet kw Kapacitet og anlægsår for hver enhed - kw Energikilder Fyringsolie Kedeltype Kondenserende Resumé Hans Grydehøj, Direktør, GJ Teknik: Projektet i Marstal har, sammen med andre projekter på, givet basis for ny industri på den lille ø. Produktionen af store solvarmepaneler og produktion af varmevekslerunits er blandt hovedaktiviteterne Senest har et joint venture firma mellem GJ Teknik og et Vietnamesisk firma startet en fuld skala produktion i Ho Chin Min City in Vietnam. Drift Driftform Overvågning Dataadgang via Internet Videnskabelig måling og opfølgning Vedligeholdelseskontrakt Visualisering af solvarmeproduktion Forsyningsselskab A.M.B.A. Timevis registrering af produktion, forbrug, temperaturer. Overvågning integreret i kontrolsystemet. Nej Mulig Ydelse fra solvarmeanlæg Produktion fra solvarmeanlæg kwh/år Målt Målepunkt Mellem solfangere og Besparelse, primært energiforbrug lager kwh/år registreret Ydelsesgaranti Varmeforbrug Samlet energiforbrug til opvarmning kwh/år efter indførelse af solvarme Målt Energi brugt til Fjernvarmeforsyning Samlet energiforbrug til opvarmning før kwh/år indførelse af solvarme Totalt brugsvandsforbrug - m 3 /år Varmtvandsforbrug - m 3 /år Varmtvandstemperatur C Cold water temperature 8 C Produktionsdata forefindes på: Fjernovervågning og videnskabelig analyse fortages af: ITW (University of Stuttgart) Thomas Schmidt Pfaffenwaldring 6 D Stuttgart, Germany Phone: Fax:

4 Introduktion Opført i flere etaper. Hovedsaglig 30 % støtte fra Energistyrelsen resten delvist subsidieret af EU. Egenfinansiering: (40%) Tilskud: 2.700,000 EUR (37%) Lån: 1,680,000 EUR (23%) (1 % reduktion i den nominelle rente) Finansiering: Finansieringsform Egenfinansiering med støtte Fordeling i % 40/60 % Anlægget er installeret over en 6 til 7-årig periode og egenfinansieringen er betalt kontant af. Pris på olie: 4,5 kr. ekskl. moms og afgifter (2007 priser) Pris på for solvarmematerialer: Installatør Total pris for solvarmeanlæg: Euro GJ Teknik Detaljerede priser: Hans Grydehøj Kollektorer - Euro Industrivej 5, Stativer og andet udstyr for montage - Euro DK-5960 Marstal, Denmark Akkumulatortank, varmeveksler, pumper m.v. - Euro Tlf: Reservekedel - Euro Fax: SRO/CTS - Euro Installationsarbejder - Euro Design og rådgivning - Euro Andet - Euro Producent Driftsomkostninger for solvarmeanlæg: ARCON Solvarme Totale driftsomkostninger: Euro/år Svend Andersen Detaljerede omkostninger: Jyttevej 18, El-udgift for pumper Euro/år DK-9520 Skørping, Denmark Vedligeholdelsesomkostninger Euro/år Tlf: udgifter til overvågning /SRO/CTS Euro/år Fax: Andre driftsudgifter Euro/år Eller: Øgede totaldriftsomkostninger efter < 0 Euro/år indførelse af solvarme Økonomi: Forventet levetid 40 år Teknisk-økonomisk levetid i beregninger 20 år Økonomisk afskrivningsperiode 20 år Rentesats 4 % Pris - ydelsesforhold < 0,068 Euro/kWh Finansiel støtte Energistyrelsen Jens Windeleff Amaliegade København K Tlf: Fax:

5 Kvalitative aspekter Anlægget er en del af en national udviklingsstrategi for store solvarmeanlæg til fjernvarmesystemer og sæsonlagring. I dag er anlægget omkostningseffektivt på grund af de højere oliepriser. Da anlægget blev opført var det kun lige rentabelt indregnet Stats- og EU-tilskud. For lokalsamfundet i Marstal og giver projektet en positiv økonomisk gevinst ved de mange besøgende som årligt kommer for at se anlægget samt at der ikke nu skal købes så meget brændselsolie udefra. Erfaringer - ledelse Problemer eller nedbrud Løsninger?, Kontrolsystem Nej, Kun nogle af problemerne er løst Sammenfatning af erfaringer /bemærkninger til projektets ydelse 30% CO 2 -neutral varmeforsyning af hel by. Finansiel effekt/projektets ydelse Er projektet omkostningseffektivt? Ikke analyseret Indstråling kwh/m 2 Opnået på paneler: 465 kwh/m 2 Økonomiske eller andre finansielle virkninger? Ikke analyseret Effekt på boligydelse Må være positiv, Energifordeling: ikke analyseret. 30 % Solvarme 70 % Olie Erfaringer - driftspersonale Problemer eller nedbrud, Kontrol system Løsninger? Nej, Kun nogle af problemerne er løst Arkitekt Havsteen-Mikkelsens tegnestue Steffen Pedersen Brogade 17 DK-5970 skøbing, Denmark Tlf: Fax: Teknisk Rådgiver Rambøll A/S Flemming Ulbjerg Englandsgade 25 DK-5100 Odense C Tlf: Fax:

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP

OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP OPTIMERET SOLVARMEPRODUKTION I ET LIBERALISERET ELMARKED DEMONSTRATION AF FULDSKALAANLÆG I BRÆDSTRUP Projektet er støttet af Energinet.dk Marts 2009 Projektdeltagere: PlanEnergi (projektansvarlig) Jyllandsgade

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD

ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD Januar 2010 Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut Energi og Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Beskrivelse af udgangspunkt for projektet...

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4.

Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4. Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4. VARMT BRUGSVAND 7 5. ENERGISIGNATUR 9 6. SOLVARME 15 7. VENTILATION

Læs mere

SOLVARME HANDLINGSPLAN

SOLVARME HANDLINGSPLAN SOLVARME HANDLINGSPLAN Redigeret af Jan Erik Nielsen, PlanEnergi, 4. oktober 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 1 Indledning... 6 2 Markedsstatus (medio 2011)... 7 3 Barriereundersøgelse... 9

Læs mere

Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn

Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg.

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Energiopsamling og lagring i fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. December 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fjernvarme fra Fynsværket 3. Væksthusgartnernes

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI

VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI VEDVARENDE ENERGI FOKUS PÅ SOLENERGI Indhold SOLENERGI 3 SOLVARMEANLÆG 4 TILSKUD OG PRAKTISKE RÅD 10 SOLCELLER 12 PASSIV SOLVARME 16 ORDFORKLARING 17 OMREGNINGSTABEL 18 YDERLIGERE OPLYSNINGER 19 Ved overgangen

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport

Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Frederikshavn Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Han Herred Dronninglund Thisted Nykøbing Mors Bjerringbro Ans Gl. Rye Skjern Lading-Fajstrup Brædstrup

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Three Danish LCEC analysis on representative buildings

Three Danish LCEC analysis on representative buildings Programme of actions towards Factor 4 in existing social housings in Europe Deliverable 9 Three Danish LCEC analysis on representative buildings September 2007 www.suden.org Project partly funded by the

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning i relation til nye energibestemmelser 2006

Fremtidens boligopvarmning i relation til nye energibestemmelser 2006 Henrik Tommerup Svend Svendsen Fremtidens boligopvarmning i relation til nye energibestemmelser 2006 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-03 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD... 2 KONKLUSION...

Læs mere