Snorklen I dette blad kan du læse om: 2 3 & 7 Formandens beretning Kassererens hjørne 5 6 Referat fra generalforsamlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snorklen I dette blad kan du læse om: 2 3 & 7 Formandens beretning Kassererens hjørne 5 6 Referat fra generalforsamlingen"

Transkript

1 Sønderborg Sportsdykker Klub Snorklen I dette blad kan du læse om: 2 3 & 7 Formandens beretning 2 Kassererens hjørne 5 6 Referat fra generalforsamlingen 8 Eleverne 9 11 & 13 Julefrokost 14 En tør én 15 Kursus Speedbåd osv Julefrokost 18 Nyt om TeckKim.Com December 2010

2 Formandens beretning æbleskiver og gløgg (bilag til referatet Fastelavn og tøndeslagning blev af fra generalforsamlin holdt i havnen. For en gangs skyld var gen) der en del is som først skulle fjernes inden der var så meget åbent vand at vi Året der gik, startede med en kunne ligge 12 mand i vandet. Det hø julefrokost, der udover at være våd rer til sjældenhederne med så meget is i også blev meget hygge lig. Der var Alssund. Der var over 30 til kaffe og en rigtig sjov og lærerig quiz, som fastelavns boller efter de små havde slå indeholdt både noget tek nisk og et katten af tønden. alm. Viden om dykning. Det var En del forskellige steder er blevet be godt tilrettelagt, både med søgt i årets løb. Is dykning var noget vi spørgsmål og præmier fra div. kunne praktisere i år. Norge og Lille firmaer. bælts broen, Hemmmor/ Hamburg og Juledyk blev det også til d. 24/12. en familie tur til torpedostationen var Der var som sædvanlig stor tilslut bla. mål udover de sædvanlige ture om ning. Hyggeligt med et hurtigt dyk i kring Als. Vi har været lidt amputeret havnen med efterfølgende varme med vores båd. Den har drillet en del, Jeg var forhindret i at møde til generalforsamlingen d. 9.november, så jeg vil (for god ordens skyld) takke for tilliden og for valget til kasserer. Jeg havde ikke meget forstand på regnskab, da jeg blev valgt, men det har Flemming lavet grundigt om på siden. Medlemsstatus: Den 8. december 2010 havde klubben følgende medlemmer: I alt 138 medlemmer. Heraf er der 11 juniorer. Det nye budget år: Vi er godt i gang med det nye budgetår, som løber fra 1 november 2010 til den 31 oktober Side 2 Snorklen Dec 2010 Vi er foran budgettet. Der er blevet udsendt opkrævninger for kontingent og luftforbrug. De fleste medlemmer har valgt at lade Betalingsservice administrere betalingen. Af de der selv ønskede at administrere indbetalingen har de fleste også formået at betale omkring forfalds datoen, men desværre er der som altid et antal indbetalinger det går galt for i skrivende stund mangler 19 medlemmer at få betalt deres kontingent. Ib Esbjerg har fået solgt den gamle radar for 3000 kr. Det syntes bestyrelsen var godt gået, så nu gentager han succesen og sætter ankeret fra Havgassen til salg. Vi

3 med ting. Lednings nettet er lavet om, og der er ændret og tilføjet på mange ting. Efter vi fik sat en ny og større skrue på, var vi over bevist om, at nu ville den leve op til vores for ventninger. Men nej. Vi havde lidt svært ved at finde fejlen og først da den havde været forbi MJ Værft og blev ordnet, sejlede den ok. Der var en del ting som sammen gjorde at den ikke sejlede optimalt. Den er nu klar til at blive brugt. Det har været en lang proces, efter vi mistede Kinzig. Gummibåden er blevet brugt. Ture omkring Als, lavet udsendelser til TV2`s under overfladen. Dykning på Dokken er der kommet meget ro omkring. Vi har været go de til at overholde de aftaler vi lave de med havnen. Der har desværre været et par tilfælde hvor dykkere har lavet ged i den. Dette er ikke acceptabelt, og ærgerligt for os hvis det går i vasken, så vi ikke har den store mulighed at dykke lige ved klubhuset. SÅ DERFOR HUSK ALTID AT OVERHOLDE AFTALEN OG HVIS DU ER I TVIVL HÆNGER AFTALEN I KLUBBEN. Oprydning i klubben er altid en hård nød at knække. Der var indbudt til store oprydnings dag hvor der også blev malet. Desværre møder der ik ke mange op, til disse opgaver, men hyggeligt var det i hvert fald. Nye møbler i undervisnings lokalet, nye barstole er sponsoreret til klubben. Vi var med i Odense da der blev afholdt Vrag udstilling Vi vil være vært for udstillingen i år nyuddannede dykkere så dagens lys 1. Juni. De har alle Open Water Adv. + nitrox. Vi har nydt godt af Joachim i en årrække, hvor han har haft mange forskellige kurser på programmet. Lige fra open Water til trimix. Han har nu valgt at flytte København, og mener at afstanden er for stor til fortsat at undervise i klubben. Vi har efter kort tids søgen, fundet en afløser til undervisningen. Morten Årø tager over godt hjulpet af flere, som vi har haft stor succes med. (fortsættes på side 7) bruger det alligevel aldrig. Hvis nogen har brug for et flot, (næsten aldrig brugt anker), kan det købes for 1000 kr. Redaktøren Af Henrik Nielsen God jul og godt nytår Venlig hilsen Søren Hertz Christensen Blevet menneske igen efter en rigtig hyggelig julefrokost har jeg styrtet mig ud i at få dette blad ud inden jul. Jeg sætter deadline til næste blad, 8. feb God jul til alle. Snorklen Dec 2010 Side 3

4 Side 4 Snorklen Dec 2010

5 Referat af generalforsamlingen 2010 Tirsdag den 9. november, kl. 19 i klubhuset 19 fremmødte, heraf 16 stemmeberettigede 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog (som sædvanlig) Holger Vohs, der blev enstemmigt valgt. Holger takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen iflg. vedtægterne er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 2. Formanden aflægger beretning. Lars Fogtman fremlagde sin beretning til generalforsamlingens fulde tilfredshed. Beretningen blev taget til efterretning (Se bilag). 3. Revideret regnskab forelægges. Flemming Jakobsen fremlagde det reviderede regnskab. Der var enkelte spørgsmål, med uden relevans. Regnskabet blev godkendt. 4. Kontingent og indskud fastlægges. Bestyrelsen foreslog flg. Kontingenter halvårlig: SSK + DSF senior kontingent: 550,00 kr. SSK + DSF junior kontingent: 412,00 kr. Senior minus DSF: 412,00 kr. Junior minus DSF: 309,00 kr. Snorkeldykkere: 360,00 kr. Passive: 275,00 kr. Elever (SSI OWD/CMAS*): 2900,00 kr. Elever (SSI AOWD/CMAS**): 2900,00 kr. inkl. Nitrox Æresmedlemmer + DSF: 276,00 kr. Æresmedlemmer: 0,00 kr. fortsættes Snorklen Dec 2010 Side 5

6 Referat af generalforsamling 2010 fortsat. 5. Valg. På valg er: Næstformand (Søren Hertz Christensen) > Morten Aarø Hansen Kasserer (Flemming Jakobsen) > Søren Hertz Christensen 1. Bestyrelsesmedlem (Ib Esbjerg) > Ib Esbjerg 3. Bestyrelsesmedlem (Morten Ravnholt) > Flemming Jakobsen 1. Suppleant (Søren Hertz Christensen) > Søren Schwarz 2. Suppleant (Pernille Hansen) > Henrik Nielsen fik 5 stemmer og Thomas Rasmussen fik 9 stemmer. 2 stemte blank. Thomas Rasmussen blev valgt. Revisor (Bo Mathiasen) > Bo Mathiasen Revisor (Holger Vohs) > Holger Vohs 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. Det blev diskuteret om klubben skal stille udstyr (veste) til rådighed. Flere medlemmer gav udtryk for at junior medlemmerne selv skal købe udstyr. Bestyrelsen tager sagen op. Generel oprydning Lene opfordrer medlemmerne til generel oprydning. Lars takkede Flemming for mange år på kasserer posten. Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 19:50 Referat godkendt af Holger Vohs. Side 6 Snorklen Dec 2010 Søren fortæller om maden til julefrokosten.

7 Formandens beretning fortsat. Juniorerne har også været godt i gang. Det er blevet indtil flere weekender samt sommerlejren, hvor der er blevet hygget og snorklet. De arbejder på at få lavet en arbejds gruppe som består af bla. forældre til at hjælpe med sætte tingene i gang. Dejligt hvis det kommer op at stå. Det kan være hårdt arbejde men en leg når der er mange der tager del i arbejdet. En ny skrue til Havgassen er blevet sponsoreret at MJ spartel og et ikke navngivet firma hvis hoved mand dog er medlem af klubben. Vi siger tak. Flere ansøgninger til sponsorater er afsendt og vi venter spændt på dis se. Der er stadig ting vi ønsker os. Henrik skal ha tak for det arbejde med Snorklen. Jeg opfordre igen medlemmerne til at sende stof til ham om vores ture m.m. Det behø ver ikke være en roman, lidt har også ret. Teckkim.com er nok kommet for at blive. Rart med lidt inspiration til hvordan dykning også kan udføres. Vi har meget at lære endnu, hvis man kigger på hans hjemmeside. Tak til de folk udenfor klubben der har hjulpet os. Tak til Joachim for det store arbejde han har lagt i klubben. Tak til Flemming for det arbejde han har lagt i at være kasserer. Tak til de medlemmer der har givet en hånd med til hverdag i klubben. Og til sidst en tak til den bestyrelse jeg har været en del af i det for gangene år, for et godt samarbejde. Lars Snorklen Dec 2010 Side 7

8 Nyt fra Open Water eleverne Så fik vi startet et nyt hold elever første tirsdag i okt. Der mødte 5 ele ver plus 1 stk. forældre op til un meget godt og til instruktørenes til fredshed. Der er planlagt yderelig 2 dyk. Eleverne lagde fra starten stan darden ved at medbringe hjemme bagte kager, mufins, boller og dertil kaffe. Det ser ud til de fleste fortsætter med Advanced Adventurer i det nye år og at der muligvis kommer en en kelt eller to til. I det nye år skal vi bl.a. ud og sejle med fastbåd, gum mibåd og på en dervisning. Der har nu været teori under visning hver tirsdag fra kl. 19,00 og til 20,30 i klubben og vand øvelser i Humlehøjhallen fra kl. 21,10 og til 22,10. Vi har afholdt en lille prøve eksa men for at se hvor langt vi er, og om der er nogle steder vi skal repetere lidt ekstra. Standarden på holdet er høj og det tegner rigtig godt. Vi har i skrivende stund været i å bent vand 3 gange og de er forløbet Side 8 Snorklen Dec 2010 weekend tur til Hemmoor. Instruktørene ser frem til et forår med mange spænden de dyk og gode oplevelser. God jul og et godt nyt dyk ker år Mvh Instruktørene

9 Julefrokosten 2010 Af Henrik Nielsen Det blev intet mindre end en virke lig sjov og bestemt årets ALLER bedste julefrokost i denne klub. uden spiritus er falsk". Og TeckKim.com raffinerede den straks til: $Э א ðэл ƒ!$$э Эr ЛºÇЭ Γºr ", (bogstaver erstattet af censuren, det er jo et lødigt blad (eller er det?)), og så var det "spirituelle" vist pil let af den læresætning, og vi var nede i jordhøjde igen. Nå ja... I hvertfald under bæltestedet. Vi var ret mange til stede, vel 15, godt nok flest mænd og hen ad aftenen syntes alle at være tem meligt berusede, idet der var to af hver. Hm.. Så var det jo egentlig Prisen var 200 af de gode dan ske pr. person for mad og drik ke så længe der var noget på lager. Billederne der bliver bragt her, taler vel deres tydelige sprog, i form af mange grønne dåser på bordet, thi som det ærede med lem og nybestaltede kasserer udtrykte det: "Al livsglæde Snorklen Dec 2010 Side 9

10 Så var der ellers dømt forårsreng kun 100kr pr. mand... Som eneste kvindelige tilstedeværende (i hvert fald indtil senere) fik Lene megen bevågenhed. Maden var endog særdeles spiselig og veltilberedt af moderen til vores egen Søren Schwarz i daglig tale Kok (pga. det med maden). Vi kan ikke takke nok for den heltmodige indsats for at mætte vore mavers glu bende appe tit. Side 10 Snorklen Dec 2010

11 gøring, i og omkring klubhuset. Snorklen Dec 2010 Side 11

12 Side 12 Snorklen Dec 2010

13 Mere julefrokost ikke muligt at se forskel på drenge og piger. Denne lighed med foster tilværelsen er nok grunden til, at man føler sig frisk og forynget efter sådan en vandgang. Tja hver har jo sin lyst og vi fik da et par billeder af optrinet. Øjensynligt havde Per og Ib fået det for varmt af kraftanstrengelsen med at indtage lækkerierne. I hvert fald sprang de pludselig op, gik ud af "stuen", klædte sig af, hvorefter de pænt én ad gangen hoppede en tur i vandet. Ingen tsunami her. Tak! Her Dette år havde Morten Hansen, vist i et samarbejde, forberedt en quiz i "Viden du ikke forestillede dig kunne være til nytte", der indeholdt spørgsmål som "Hvem maler en blankpoleret skrue med bundmaling". Bare som eksempel. er så forklareingen på de ekstra kvinder der kom i selskabet. Vi blev det ikke forevist, men det er en kendt sag, hvad der sker når en mand nedsænkes i så koldt vand, om end kun i få sekunder: Kuglerne kravler helt op under maveskindet og biiiip trækker hovedet til sig, så rynkerne næmest vender indad. Det må vel kunne kaldes dametilstand. I de tidlige fosterstadier er det heller Hvilket hold der egentlig havde flest rigtige svar, ud af de 10 mulige, ved jeg ikke, for der blev delt rundhåndet ud at præmier fra klubbens tøjting med logo, som der Snorklen Dec 2010 Side 13

14 Endelig tøtdragt til yours truely. Af Henrik Nielsen Jo dine øjne bedrager dig ikke og det er rigtigt nok. Efter FIRE år i Semi Dry dragt (ganske vist en rigtig behagelig én og med meget god pasform til mit luksuslegeme), har jeres hengivne nu købt en brugt neopren tørdragt af mærket Poseidon. Jeg måtte slippe 2000 stakater, uden at VIDE om den var tæt og MED den viden, at "skoene" er lidt for små, så jeg måske kommer til at ofre yderligere på montage af nogen større. Må se hvor ondt det gør i længden, når der kommer finner udenpå. Hjembragt og med hals og håndledshuller stoppet med bolde i forskellig størrelse, lod den sig i hvert fald puste op og tømme, via de dertil indrettede ventiler. Så langt så godt. Så var der det med at lære, at bruge bæstet. Til dette havde jeg tænkt, at en venlig sjæl fra klubben nok ville guide mig en smule i svømmehallen den følgende tirsdag. Og jeg var OVERBEVIST om at en dél andre ville fornøje sig ved at se mig kegle rundt. Vel ankommet til klubhuset, fremvisende den nye hud, blev jeg tilbudt hjælp til at øve mig lige uden for broen, af Tommy Jensen, som er instruktør på forbundsniveau. Det Side 14 Snorklen Dec 2010 tog jeg imod, og fik iført mig hele svineriet, inklusiv et par lånte handsker, som jo ikke havde været nødvendige i svømmehallen. Tak for lån Michael. Så kom vandgangen. Det var en lidt anden fornemmelse, at flyde lodret, med luft i dragten i stedet for i BCD en. Det gav lidt trykken om halsen. Og under vandet... Det mindede mig i uhyggelig grad om mine første dyk (læs snorklen Februar 2007 på ssk dyk.dk). Bæstet gjorde hvad det kunne, for at vælte mig rundt og få mine ben i vejret (forbandet usportsligt). Efter en tur i overfladen, fik jeg at vide, at det ville være en god ide, til alle tider, at holde benene lavere end resten af kroppen. Sikkert alminde lig viden for alle tørdragtsbrugerne, men en nyhed for én med 4 år i semi dry. Dét hjalp på tingene, og gjorde det muligt for mig at afbalancere godt nok til også at have tid til at se på et par ål og andre fisk, som kom ind i lygtens lyskegle. Sådan blev mit GulOgGratis.dk Fund indviet, i mørket ud for klubhuset. Og den holdt tæt, på nær ved mine håndled, hvor sikkert mine vilde bevægelser har fået lidt vand til at sive ind ved manchetterne. Den dragt skal nok blive rar i kulden på dybderne.

15 Dulighedsbevis/speedbådsbevis Af Lars Fogtmann Der er flere der har ønsket duligheds bevis. Vi stabler et kursus på benene først i det nye år. Prisen er kun kost pris for bøger mm. Kurset er normalt sat til 72 timer, så vi kan snakke om hvor længe vi strækker kurset over. Det indeholder almindelig navigation på søkort samt søret (lanterner og vige regler). Der vil ligeledes være mulighed for at tage et speedbåds bevis, da den praktiske prøve er den samme, Speedbådsbeviset indeholder lidt teori som kører lige op til prøven. Hvis det er noget du kunne tænke dig at bruge i klubben, så mail eller giv os besked, så vi har en ide om hvor mange der er intresseret. Søren Hertz og mig selv underviser. Lars Snorklen Dec 2010 Side 15

16 Endnu mere julefrokost ikke rigtig var salg i mere. Og så var jeg lige ved at glemme desserten, risala mande og Irish Coffee, hvor vi bl.a. oplevede TeckKim.Com med høj cigarfør ing. Alt mens snapse, Ga joler, fisker fjæs, Irish Coffee og øl ikke at forglemme, fandt vej ned gennem de forskellige halshuller, i en jævn strøm, gik snakken lystigt. Rygerne lavede fra tid til anden deres eget selskab udendørs (det gør de jo sådan nogen), og så brugte de jo heller ikke så voldsomt at de fælles forsyninger imens. Pænt af dem. Kl lidt over 1 dukkede for mand Lars op. Han så træt ud men kom også lige fra firma julefrokost og det var tydeligt på det slørede blik i hans øjne, at der havde været fri bar dér også. Jeg undlader at bringe de værste billeder, af ren og skær venlighed. Men han så glad og tilfreds ud. Side 16 Snorklen Dec 2010 Pludselig holdt der en taxi udenfor, med retning mod Sønderborg centrum. Den var vi 3 der hoppede ind i, uden at jeg fik sagt farvel eller noget. Jeg har ladet mig fortælle, at festen sluttede ved at arrangørerne ryddede pænt op før de gik. Jeg vil gerne i den forbindelse udtrykke min og helt sikkert også alle andres tak for arrangementet af denne super gode julefrokost.

17 Og mere endnu Se resten af de afslørende billeder på pacasaweb via dyk.dk Billedgalleri Snorklens billed album. Snorklen Dec 2010 Side 17

18 Tættere på Teckkim.com's hemmelighed. Af A. Merkel, DPA Mange dukkere har gennem årene undret sig over Teckkim.com s perfekte afbalancering. Hidtil har svaret altid været jernvilje, meditation og de lange perioder, hvor han indånder sat i forbindelse med den træning i meditation som Teckkim.com modtog under et 4 årig ophold i et nepalesisk munkekloster. Men ny forskning viser, at den alsiske mester dukker også kan omsætte det rent mentale fra meditation til fysisk handling. Nærmere analyse af et foto har givet forskerne svar på, hvad der gør, at Teckkim.com kan holde en fejlfri afbalancering gennem et langt duk, hvor han tømmer to tanke med 50 liter quatromix hver. Alene vægten af den brugte gas gør, at det burde være umuligt for Teckkim.com at fastholde afbalanceringen. Jeg var ved at besvime, da det gik op for os, hvilken opdagelse vi havde mellem hænderne. Det her er den slags opdagelser, der vinder Nobel priser, siger professoren fra Ålborg, der ønsker at være anonym. Svaret der har forbløffet forskergruppen i Ålborg viser, at Teckkim.com ved at koncentrere sig og slappe af i underkroppen, er i stand til at producere og udskille ankelbly. Forskerne har ingen forklaring på, hvordan Teckkim.com s krop er i stand til at gøre det dette, men blandt de fire mandlige forskere og den ene kvinde, er der ingen tvivl om, at forklaringen skal findes et sted i trekanten mellem mesterens quatromix. Vi har indkredset disse tre faktorer, men hver eneste gang vi prøver at Side 18 Snorklen Dec 2010 blive konkrete i vores forskning, forsvinder forklaringen for os. Det er som at jagte midten af Bermuda trekanten. Men ingen behøver være i tvivl om, at vi fortsætter vores arbejde og finder forklaringen om vi så skal tage kutter på og flytte i kloster, siger professoren. Processen kan ses tydeligt på uddraget af det store billede ovenfor. Teckkim.com træner her teknikken sammen med sine loyale prospects. Naturligvis er ingen af disse lærlinge i nærheden af at kunne gengive mesterens bedrifter, men der forsøges dog. Teckkim.com har selv afvist at udtale sig til denne artikel, da han mener, at det kan give uhensigtsmæssige mindreværdskomplekser til andre teck dukkere. kilde: teckkim.com

19 Sønderborg Sportsdykkerklub Bestyrelsen: Formand: Lars Fogtmann tlf: Næstformand: Morten Aarø Hansen Kasserer: Søren Hertz Christensen tlf: Sekretær: Lene Sand tlf: Best.medl: Per Ballegaard tlf: Best.medl: Ib Esbjerg tlf: Best.medl: Flemming Jakobsen tlf: Suppleant: Søren Schwarz tlf: Suppleant: Thomas Rasmussen tlf: Fastbådsudvalg: Lars Fogtmann Gummibådsudvalg: Morten Ravnholt Jensen Klubhusudvalg: Morten Aarø Hansen Festudvalg: Morten Aarø Hansen Ib Esbjerg tlf: tlf: tlf: tlf: tlf: Uddannelsesudvalg: Ib Esbjerg Juniorudvalg: Leif Andresen Fotoudvalg: Søren Hertz Christensen tlf: Informationsudvalg: Snorklen: Redaktør: Henrik Nielsen tlf: Webmaster: Flemming Jakobsen tlf: Verdens Ende Sønderborg Tlf: dyk.dk tlf: tlf: Oplysninger om aktiviteter Der er ingen turliste. Der opfordres fra klubledelsen til, at alle melder sig på klubbens mailingliste, idet alle ture med skib og gummibåd skal bookes via tur booking, som så udsender mails. Du melder dig til mailinglisten ved at sende en til: ssk dyk Det gælder for alle ture at vi kan tage sonaren med og bruge lidt tid på eftersøgning, hvis der er mulighed for det, både tidsmæs sigt og vejret har en hel afgørende rolle. Der er så mange vrag der venter på at blive fundet. Hvis nogen ønsker at lave andre ture er de meget velkomne. Man kan enten tilmelde turen på vores nye kalender på hjemmesiden, eller skrive den på kalenderen i klubben. Kalenderen i klubben har fortrin. Faste aktiviteter Der er klubaften hver tirsdag kl Tirsdags dyk kl. 18:00. Vi mødes i klubhuset og ser på mulighederne. For de, som ikke har mulighed for at dykke i weekenderne, er der rig mulighed for at dykke på tirsdage. Det er op til medlemmerne selv at arrangere tirsdagsdyk. Der er mulighed for at slutte sig til andre, der tager et tirsdagsdyk. Svømmehallen Snorkeldykning: Træning for juniorer i svømmehallen fra oktober til juni på onsdage kl CMAS**/Advanced Open Water: Træning i svømmehallen fra oktober til april på tirsdage kl Snorklen Dec 2010 Side 19

20 Juledykket 2010 Der vil igen i år blive afholdt juledyk. Det vil ske juleaftensdag d. 24. december. Der vil være afgang med Havgassen kl fra klubhuset, så vær klar og få det årlige juledyk i havnen. Tilmelding via hjemmesiden eller til Per Ballegaard. Juletræsfest 2010 Der er juletræsfest den 28 december kl for børn og deres forældre. Tilmelding er påkrævet. Side 20 Snorklen Dec 2010

21 Afsender: Sønderborg Sportsdykkerklub Verdens Ende Sønderborg

Da der ikke var nogen nye bevingede ord fra formanden, bringer vi i stedet et. par julefrokostfotos. Henrik. Cola-> Side 2 Snorklen Oktober 2009

Da der ikke var nogen nye bevingede ord fra formanden, bringer vi i stedet et. par julefrokostfotos. Henrik. Cola-> Side 2 Snorklen Oktober 2009 December 2009 Da der ikke var nogen nye bevingede ord fra formanden, bringer vi i stedet et par julefrokostfotos. Henrik Cola-> Kassererens hjørne Medlemsstatus: Den 18 december 2009 havde klubben følgende

Læs mere

Nr 3, September 2011

Nr 3, September 2011 Snorklen Sønderborg Sportsdykker Klub I dette nummer kan du læse om: 3 Tapetsering 4 Generalforsamling 5 En fin idé 6 En lille beretning fra Lillebælt 8 Torpedostationen 10 Jakker med klublogo 10 De nye

Læs mere

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010 Intro aften for nye medlemmer 2015 www.cmasdivers.dk Revision: 21-08-2010 Bestyrelse og instruktører Formand Næstformand Kasserer Martin Hampen Christensen Tim Jakobsen Kim Winckler Pedersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

i Hemoor i st. bededags gælder også kompressor, iltmålere mm. ferien. Det var de sidste Dvs at alle ture skal slås op på malings

i Hemoor i st. bededags gælder også kompressor, iltmålere mm. ferien. Det var de sidste Dvs at alle ture skal slås op på malings Snorklen Sønderborg Sportsdykker Klub I dette nummer kan du bla. læse om: 4 Heemoor turen 7 Havgassen 8 Tuborgfondet 9 Formandens bryllup 10 Skt. Hans aften 13 Hjemmesiden 14 Duelighedskurset Nr 2, Juli

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

I dette nummer kan du bla. læse om: 2-5 Kinzig og nyt skib Gråsten Slotssø 10-11 Kurser i klubben 13 Fire nye dykkere 14-15 "Skåne tur" Og en masse

I dette nummer kan du bla. læse om: 2-5 Kinzig og nyt skib Gråsten Slotssø 10-11 Kurser i klubben 13 Fire nye dykkere 14-15 Skåne tur Og en masse I dette nummer kan du bla. læse om: 2-5 Kinzig og nyt skib 9 Gråsten Slotssø 10-11 Kurser i klubben 13 Fire nye dykkere 14-15 "Skåne tur" Og en masse billeder. Juli 2009 Hej alle Siden sidst, er det sket

Læs mere

Der undervises på (ikke særligt) dybt vand!

Der undervises på (ikke særligt) dybt vand! Der undervises på (ikke særligt) dybt vand! Januar 2009 Godt nytår. Vi afholdt generalforsamling i november. Som det fremgår af referatet, var der ikke de store ændringer. Ansøgninger til forskellige fonde

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Nr: 1, 2013 21. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Nr: 1, 2013 21. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad Nr: 1, 2013 21. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Årets generalforsamling...

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Under Overfladen. Husk. Du kan altid finde os på. www.annabang.dk

Under Overfladen. Husk. Du kan altid finde os på. www.annabang.dk Under Overfladen Husk Du kan altid finde os på w www.annabang.dk Så er Under Overfladen på ude igen. Denne gang med ny redaktør og i nyt design. Og hvorfor så det? John Andersen har takket af som redaktør

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat af Generalforsamling i FTK, den 2/ i klubhuset

Referat af Generalforsamling i FTK, den 2/ i klubhuset Referat af Generalforsamling i FTK, den 2/3-2016 i klubhuset Dagsorden 1. Valg af dirigent. Jørn Rosborg blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: 1. Klubbens navn: Bornholms Sportsdykkerklub Calypso 2. Klubben er hjemmehørende i Rønne Kommune Klubbens formål:

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Rødovre Tennisklub Vedtægter

Rødovre Tennisklub Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rødovre Tennisklub. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune. 2 Medlemmer og formål Klubben består af aktive og passive medlemmer og optager enhver, der søger optagelse,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 19.11.2014 Tilstedeværende: Deltagere: Anders Pedersen Dennis Damsager Johnni Pedersen Kasper Brill Kirsten Petersen Sif Petersen Afbud: Lars Britz Dagsorden: Tilstedeværende: Dagsorden:

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding Havfiskeri 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 VHF Kursus Tilmelding Vi gør det igen er igang Fyns Trolling klub ALolder

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

6/3-02. Sidste frist for stof til bladet:

6/3-02. Sidste frist for stof til bladet: Medlemsblad for Rødovre Sportsdykker Klub Islevbrovej 39 2610 Rødovre Tlf. 44 94 21 04 Giro 332 3412 Web: www.dykkerklub.dk Bestyrelsen: Formand Johnny Reitz Telefon 36 78 50 09 E-Mail Formand@dykkerklub.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Sportsdykkerens august udgave 2013.

Sportsdykkerens august udgave 2013. Sportsdykkerens august udgave 2013. Vi tager chancer Skal vi forbedre sikkerheden blandt dykkere, bør vi fokusere på vedligeholdelse af udstyr, manglende træning og erfaring, og chancetagning. Det viser

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø.

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. VEDTÆGTER FOR STENLØSE TENNISKLUB 1. Navn Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. 2. Formål. Klubbens formål er at virke

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 Vedtægter for To San Køge Taekwondo Klub To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn: To San Taekwondo Klub, Køge. Klubbens hjemsted er: Køge Kommune. 2. Formål:

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere