Snorklen I dette blad kan du læse om: 2 3 & 7 Formandens beretning Kassererens hjørne 5 6 Referat fra generalforsamlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snorklen I dette blad kan du læse om: 2 3 & 7 Formandens beretning Kassererens hjørne 5 6 Referat fra generalforsamlingen"

Transkript

1 Sønderborg Sportsdykker Klub Snorklen I dette blad kan du læse om: 2 3 & 7 Formandens beretning 2 Kassererens hjørne 5 6 Referat fra generalforsamlingen 8 Eleverne 9 11 & 13 Julefrokost 14 En tør én 15 Kursus Speedbåd osv Julefrokost 18 Nyt om TeckKim.Com December 2010

2 Formandens beretning æbleskiver og gløgg (bilag til referatet Fastelavn og tøndeslagning blev af fra generalforsamlin holdt i havnen. For en gangs skyld var gen) der en del is som først skulle fjernes inden der var så meget åbent vand at vi Året der gik, startede med en kunne ligge 12 mand i vandet. Det hø julefrokost, der udover at være våd rer til sjældenhederne med så meget is i også blev meget hygge lig. Der var Alssund. Der var over 30 til kaffe og en rigtig sjov og lærerig quiz, som fastelavns boller efter de små havde slå indeholdt både noget tek nisk og et katten af tønden. alm. Viden om dykning. Det var En del forskellige steder er blevet be godt tilrettelagt, både med søgt i årets løb. Is dykning var noget vi spørgsmål og præmier fra div. kunne praktisere i år. Norge og Lille firmaer. bælts broen, Hemmmor/ Hamburg og Juledyk blev det også til d. 24/12. en familie tur til torpedostationen var Der var som sædvanlig stor tilslut bla. mål udover de sædvanlige ture om ning. Hyggeligt med et hurtigt dyk i kring Als. Vi har været lidt amputeret havnen med efterfølgende varme med vores båd. Den har drillet en del, Jeg var forhindret i at møde til generalforsamlingen d. 9.november, så jeg vil (for god ordens skyld) takke for tilliden og for valget til kasserer. Jeg havde ikke meget forstand på regnskab, da jeg blev valgt, men det har Flemming lavet grundigt om på siden. Medlemsstatus: Den 8. december 2010 havde klubben følgende medlemmer: I alt 138 medlemmer. Heraf er der 11 juniorer. Det nye budget år: Vi er godt i gang med det nye budgetår, som løber fra 1 november 2010 til den 31 oktober Side 2 Snorklen Dec 2010 Vi er foran budgettet. Der er blevet udsendt opkrævninger for kontingent og luftforbrug. De fleste medlemmer har valgt at lade Betalingsservice administrere betalingen. Af de der selv ønskede at administrere indbetalingen har de fleste også formået at betale omkring forfalds datoen, men desværre er der som altid et antal indbetalinger det går galt for i skrivende stund mangler 19 medlemmer at få betalt deres kontingent. Ib Esbjerg har fået solgt den gamle radar for 3000 kr. Det syntes bestyrelsen var godt gået, så nu gentager han succesen og sætter ankeret fra Havgassen til salg. Vi

3 med ting. Lednings nettet er lavet om, og der er ændret og tilføjet på mange ting. Efter vi fik sat en ny og større skrue på, var vi over bevist om, at nu ville den leve op til vores for ventninger. Men nej. Vi havde lidt svært ved at finde fejlen og først da den havde været forbi MJ Værft og blev ordnet, sejlede den ok. Der var en del ting som sammen gjorde at den ikke sejlede optimalt. Den er nu klar til at blive brugt. Det har været en lang proces, efter vi mistede Kinzig. Gummibåden er blevet brugt. Ture omkring Als, lavet udsendelser til TV2`s under overfladen. Dykning på Dokken er der kommet meget ro omkring. Vi har været go de til at overholde de aftaler vi lave de med havnen. Der har desværre været et par tilfælde hvor dykkere har lavet ged i den. Dette er ikke acceptabelt, og ærgerligt for os hvis det går i vasken, så vi ikke har den store mulighed at dykke lige ved klubhuset. SÅ DERFOR HUSK ALTID AT OVERHOLDE AFTALEN OG HVIS DU ER I TVIVL HÆNGER AFTALEN I KLUBBEN. Oprydning i klubben er altid en hård nød at knække. Der var indbudt til store oprydnings dag hvor der også blev malet. Desværre møder der ik ke mange op, til disse opgaver, men hyggeligt var det i hvert fald. Nye møbler i undervisnings lokalet, nye barstole er sponsoreret til klubben. Vi var med i Odense da der blev afholdt Vrag udstilling Vi vil være vært for udstillingen i år nyuddannede dykkere så dagens lys 1. Juni. De har alle Open Water Adv. + nitrox. Vi har nydt godt af Joachim i en årrække, hvor han har haft mange forskellige kurser på programmet. Lige fra open Water til trimix. Han har nu valgt at flytte København, og mener at afstanden er for stor til fortsat at undervise i klubben. Vi har efter kort tids søgen, fundet en afløser til undervisningen. Morten Årø tager over godt hjulpet af flere, som vi har haft stor succes med. (fortsættes på side 7) bruger det alligevel aldrig. Hvis nogen har brug for et flot, (næsten aldrig brugt anker), kan det købes for 1000 kr. Redaktøren Af Henrik Nielsen God jul og godt nytår Venlig hilsen Søren Hertz Christensen Blevet menneske igen efter en rigtig hyggelig julefrokost har jeg styrtet mig ud i at få dette blad ud inden jul. Jeg sætter deadline til næste blad, 8. feb God jul til alle. Snorklen Dec 2010 Side 3

4 Side 4 Snorklen Dec 2010

5 Referat af generalforsamlingen 2010 Tirsdag den 9. november, kl. 19 i klubhuset 19 fremmødte, heraf 16 stemmeberettigede 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog (som sædvanlig) Holger Vohs, der blev enstemmigt valgt. Holger takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen iflg. vedtægterne er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 2. Formanden aflægger beretning. Lars Fogtman fremlagde sin beretning til generalforsamlingens fulde tilfredshed. Beretningen blev taget til efterretning (Se bilag). 3. Revideret regnskab forelægges. Flemming Jakobsen fremlagde det reviderede regnskab. Der var enkelte spørgsmål, med uden relevans. Regnskabet blev godkendt. 4. Kontingent og indskud fastlægges. Bestyrelsen foreslog flg. Kontingenter halvårlig: SSK + DSF senior kontingent: 550,00 kr. SSK + DSF junior kontingent: 412,00 kr. Senior minus DSF: 412,00 kr. Junior minus DSF: 309,00 kr. Snorkeldykkere: 360,00 kr. Passive: 275,00 kr. Elever (SSI OWD/CMAS*): 2900,00 kr. Elever (SSI AOWD/CMAS**): 2900,00 kr. inkl. Nitrox Æresmedlemmer + DSF: 276,00 kr. Æresmedlemmer: 0,00 kr. fortsættes Snorklen Dec 2010 Side 5

6 Referat af generalforsamling 2010 fortsat. 5. Valg. På valg er: Næstformand (Søren Hertz Christensen) > Morten Aarø Hansen Kasserer (Flemming Jakobsen) > Søren Hertz Christensen 1. Bestyrelsesmedlem (Ib Esbjerg) > Ib Esbjerg 3. Bestyrelsesmedlem (Morten Ravnholt) > Flemming Jakobsen 1. Suppleant (Søren Hertz Christensen) > Søren Schwarz 2. Suppleant (Pernille Hansen) > Henrik Nielsen fik 5 stemmer og Thomas Rasmussen fik 9 stemmer. 2 stemte blank. Thomas Rasmussen blev valgt. Revisor (Bo Mathiasen) > Bo Mathiasen Revisor (Holger Vohs) > Holger Vohs 6. Indkomne forslag. 7. Eventuelt. Det blev diskuteret om klubben skal stille udstyr (veste) til rådighed. Flere medlemmer gav udtryk for at junior medlemmerne selv skal købe udstyr. Bestyrelsen tager sagen op. Generel oprydning Lene opfordrer medlemmerne til generel oprydning. Lars takkede Flemming for mange år på kasserer posten. Generalforsamlingen blev afsluttet klokken 19:50 Referat godkendt af Holger Vohs. Side 6 Snorklen Dec 2010 Søren fortæller om maden til julefrokosten.

7 Formandens beretning fortsat. Juniorerne har også været godt i gang. Det er blevet indtil flere weekender samt sommerlejren, hvor der er blevet hygget og snorklet. De arbejder på at få lavet en arbejds gruppe som består af bla. forældre til at hjælpe med sætte tingene i gang. Dejligt hvis det kommer op at stå. Det kan være hårdt arbejde men en leg når der er mange der tager del i arbejdet. En ny skrue til Havgassen er blevet sponsoreret at MJ spartel og et ikke navngivet firma hvis hoved mand dog er medlem af klubben. Vi siger tak. Flere ansøgninger til sponsorater er afsendt og vi venter spændt på dis se. Der er stadig ting vi ønsker os. Henrik skal ha tak for det arbejde med Snorklen. Jeg opfordre igen medlemmerne til at sende stof til ham om vores ture m.m. Det behø ver ikke være en roman, lidt har også ret. Teckkim.com er nok kommet for at blive. Rart med lidt inspiration til hvordan dykning også kan udføres. Vi har meget at lære endnu, hvis man kigger på hans hjemmeside. Tak til de folk udenfor klubben der har hjulpet os. Tak til Joachim for det store arbejde han har lagt i klubben. Tak til Flemming for det arbejde han har lagt i at være kasserer. Tak til de medlemmer der har givet en hånd med til hverdag i klubben. Og til sidst en tak til den bestyrelse jeg har været en del af i det for gangene år, for et godt samarbejde. Lars Snorklen Dec 2010 Side 7

8 Nyt fra Open Water eleverne Så fik vi startet et nyt hold elever første tirsdag i okt. Der mødte 5 ele ver plus 1 stk. forældre op til un meget godt og til instruktørenes til fredshed. Der er planlagt yderelig 2 dyk. Eleverne lagde fra starten stan darden ved at medbringe hjemme bagte kager, mufins, boller og dertil kaffe. Det ser ud til de fleste fortsætter med Advanced Adventurer i det nye år og at der muligvis kommer en en kelt eller to til. I det nye år skal vi bl.a. ud og sejle med fastbåd, gum mibåd og på en dervisning. Der har nu været teori under visning hver tirsdag fra kl. 19,00 og til 20,30 i klubben og vand øvelser i Humlehøjhallen fra kl. 21,10 og til 22,10. Vi har afholdt en lille prøve eksa men for at se hvor langt vi er, og om der er nogle steder vi skal repetere lidt ekstra. Standarden på holdet er høj og det tegner rigtig godt. Vi har i skrivende stund været i å bent vand 3 gange og de er forløbet Side 8 Snorklen Dec 2010 weekend tur til Hemmoor. Instruktørene ser frem til et forår med mange spænden de dyk og gode oplevelser. God jul og et godt nyt dyk ker år Mvh Instruktørene

9 Julefrokosten 2010 Af Henrik Nielsen Det blev intet mindre end en virke lig sjov og bestemt årets ALLER bedste julefrokost i denne klub. uden spiritus er falsk". Og TeckKim.com raffinerede den straks til: $Э א ðэл ƒ!$$э Эr ЛºÇЭ Γºr ", (bogstaver erstattet af censuren, det er jo et lødigt blad (eller er det?)), og så var det "spirituelle" vist pil let af den læresætning, og vi var nede i jordhøjde igen. Nå ja... I hvertfald under bæltestedet. Vi var ret mange til stede, vel 15, godt nok flest mænd og hen ad aftenen syntes alle at være tem meligt berusede, idet der var to af hver. Hm.. Så var det jo egentlig Prisen var 200 af de gode dan ske pr. person for mad og drik ke så længe der var noget på lager. Billederne der bliver bragt her, taler vel deres tydelige sprog, i form af mange grønne dåser på bordet, thi som det ærede med lem og nybestaltede kasserer udtrykte det: "Al livsglæde Snorklen Dec 2010 Side 9

10 Så var der ellers dømt forårsreng kun 100kr pr. mand... Som eneste kvindelige tilstedeværende (i hvert fald indtil senere) fik Lene megen bevågenhed. Maden var endog særdeles spiselig og veltilberedt af moderen til vores egen Søren Schwarz i daglig tale Kok (pga. det med maden). Vi kan ikke takke nok for den heltmodige indsats for at mætte vore mavers glu bende appe tit. Side 10 Snorklen Dec 2010

11 gøring, i og omkring klubhuset. Snorklen Dec 2010 Side 11

12 Side 12 Snorklen Dec 2010

13 Mere julefrokost ikke muligt at se forskel på drenge og piger. Denne lighed med foster tilværelsen er nok grunden til, at man føler sig frisk og forynget efter sådan en vandgang. Tja hver har jo sin lyst og vi fik da et par billeder af optrinet. Øjensynligt havde Per og Ib fået det for varmt af kraftanstrengelsen med at indtage lækkerierne. I hvert fald sprang de pludselig op, gik ud af "stuen", klædte sig af, hvorefter de pænt én ad gangen hoppede en tur i vandet. Ingen tsunami her. Tak! Her Dette år havde Morten Hansen, vist i et samarbejde, forberedt en quiz i "Viden du ikke forestillede dig kunne være til nytte", der indeholdt spørgsmål som "Hvem maler en blankpoleret skrue med bundmaling". Bare som eksempel. er så forklareingen på de ekstra kvinder der kom i selskabet. Vi blev det ikke forevist, men det er en kendt sag, hvad der sker når en mand nedsænkes i så koldt vand, om end kun i få sekunder: Kuglerne kravler helt op under maveskindet og biiiip trækker hovedet til sig, så rynkerne næmest vender indad. Det må vel kunne kaldes dametilstand. I de tidlige fosterstadier er det heller Hvilket hold der egentlig havde flest rigtige svar, ud af de 10 mulige, ved jeg ikke, for der blev delt rundhåndet ud at præmier fra klubbens tøjting med logo, som der Snorklen Dec 2010 Side 13

14 Endelig tøtdragt til yours truely. Af Henrik Nielsen Jo dine øjne bedrager dig ikke og det er rigtigt nok. Efter FIRE år i Semi Dry dragt (ganske vist en rigtig behagelig én og med meget god pasform til mit luksuslegeme), har jeres hengivne nu købt en brugt neopren tørdragt af mærket Poseidon. Jeg måtte slippe 2000 stakater, uden at VIDE om den var tæt og MED den viden, at "skoene" er lidt for små, så jeg måske kommer til at ofre yderligere på montage af nogen større. Må se hvor ondt det gør i længden, når der kommer finner udenpå. Hjembragt og med hals og håndledshuller stoppet med bolde i forskellig størrelse, lod den sig i hvert fald puste op og tømme, via de dertil indrettede ventiler. Så langt så godt. Så var der det med at lære, at bruge bæstet. Til dette havde jeg tænkt, at en venlig sjæl fra klubben nok ville guide mig en smule i svømmehallen den følgende tirsdag. Og jeg var OVERBEVIST om at en dél andre ville fornøje sig ved at se mig kegle rundt. Vel ankommet til klubhuset, fremvisende den nye hud, blev jeg tilbudt hjælp til at øve mig lige uden for broen, af Tommy Jensen, som er instruktør på forbundsniveau. Det Side 14 Snorklen Dec 2010 tog jeg imod, og fik iført mig hele svineriet, inklusiv et par lånte handsker, som jo ikke havde været nødvendige i svømmehallen. Tak for lån Michael. Så kom vandgangen. Det var en lidt anden fornemmelse, at flyde lodret, med luft i dragten i stedet for i BCD en. Det gav lidt trykken om halsen. Og under vandet... Det mindede mig i uhyggelig grad om mine første dyk (læs snorklen Februar 2007 på ssk dyk.dk). Bæstet gjorde hvad det kunne, for at vælte mig rundt og få mine ben i vejret (forbandet usportsligt). Efter en tur i overfladen, fik jeg at vide, at det ville være en god ide, til alle tider, at holde benene lavere end resten af kroppen. Sikkert alminde lig viden for alle tørdragtsbrugerne, men en nyhed for én med 4 år i semi dry. Dét hjalp på tingene, og gjorde det muligt for mig at afbalancere godt nok til også at have tid til at se på et par ål og andre fisk, som kom ind i lygtens lyskegle. Sådan blev mit GulOgGratis.dk Fund indviet, i mørket ud for klubhuset. Og den holdt tæt, på nær ved mine håndled, hvor sikkert mine vilde bevægelser har fået lidt vand til at sive ind ved manchetterne. Den dragt skal nok blive rar i kulden på dybderne.

15 Dulighedsbevis/speedbådsbevis Af Lars Fogtmann Der er flere der har ønsket duligheds bevis. Vi stabler et kursus på benene først i det nye år. Prisen er kun kost pris for bøger mm. Kurset er normalt sat til 72 timer, så vi kan snakke om hvor længe vi strækker kurset over. Det indeholder almindelig navigation på søkort samt søret (lanterner og vige regler). Der vil ligeledes være mulighed for at tage et speedbåds bevis, da den praktiske prøve er den samme, Speedbådsbeviset indeholder lidt teori som kører lige op til prøven. Hvis det er noget du kunne tænke dig at bruge i klubben, så mail eller giv os besked, så vi har en ide om hvor mange der er intresseret. Søren Hertz og mig selv underviser. Lars Snorklen Dec 2010 Side 15

16 Endnu mere julefrokost ikke rigtig var salg i mere. Og så var jeg lige ved at glemme desserten, risala mande og Irish Coffee, hvor vi bl.a. oplevede TeckKim.Com med høj cigarfør ing. Alt mens snapse, Ga joler, fisker fjæs, Irish Coffee og øl ikke at forglemme, fandt vej ned gennem de forskellige halshuller, i en jævn strøm, gik snakken lystigt. Rygerne lavede fra tid til anden deres eget selskab udendørs (det gør de jo sådan nogen), og så brugte de jo heller ikke så voldsomt at de fælles forsyninger imens. Pænt af dem. Kl lidt over 1 dukkede for mand Lars op. Han så træt ud men kom også lige fra firma julefrokost og det var tydeligt på det slørede blik i hans øjne, at der havde været fri bar dér også. Jeg undlader at bringe de værste billeder, af ren og skær venlighed. Men han så glad og tilfreds ud. Side 16 Snorklen Dec 2010 Pludselig holdt der en taxi udenfor, med retning mod Sønderborg centrum. Den var vi 3 der hoppede ind i, uden at jeg fik sagt farvel eller noget. Jeg har ladet mig fortælle, at festen sluttede ved at arrangørerne ryddede pænt op før de gik. Jeg vil gerne i den forbindelse udtrykke min og helt sikkert også alle andres tak for arrangementet af denne super gode julefrokost.

17 Og mere endnu Se resten af de afslørende billeder på pacasaweb via dyk.dk Billedgalleri Snorklens billed album. Snorklen Dec 2010 Side 17

18 Tættere på Teckkim.com's hemmelighed. Af A. Merkel, DPA Mange dukkere har gennem årene undret sig over Teckkim.com s perfekte afbalancering. Hidtil har svaret altid været jernvilje, meditation og de lange perioder, hvor han indånder sat i forbindelse med den træning i meditation som Teckkim.com modtog under et 4 årig ophold i et nepalesisk munkekloster. Men ny forskning viser, at den alsiske mester dukker også kan omsætte det rent mentale fra meditation til fysisk handling. Nærmere analyse af et foto har givet forskerne svar på, hvad der gør, at Teckkim.com kan holde en fejlfri afbalancering gennem et langt duk, hvor han tømmer to tanke med 50 liter quatromix hver. Alene vægten af den brugte gas gør, at det burde være umuligt for Teckkim.com at fastholde afbalanceringen. Jeg var ved at besvime, da det gik op for os, hvilken opdagelse vi havde mellem hænderne. Det her er den slags opdagelser, der vinder Nobel priser, siger professoren fra Ålborg, der ønsker at være anonym. Svaret der har forbløffet forskergruppen i Ålborg viser, at Teckkim.com ved at koncentrere sig og slappe af i underkroppen, er i stand til at producere og udskille ankelbly. Forskerne har ingen forklaring på, hvordan Teckkim.com s krop er i stand til at gøre det dette, men blandt de fire mandlige forskere og den ene kvinde, er der ingen tvivl om, at forklaringen skal findes et sted i trekanten mellem mesterens quatromix. Vi har indkredset disse tre faktorer, men hver eneste gang vi prøver at Side 18 Snorklen Dec 2010 blive konkrete i vores forskning, forsvinder forklaringen for os. Det er som at jagte midten af Bermuda trekanten. Men ingen behøver være i tvivl om, at vi fortsætter vores arbejde og finder forklaringen om vi så skal tage kutter på og flytte i kloster, siger professoren. Processen kan ses tydeligt på uddraget af det store billede ovenfor. Teckkim.com træner her teknikken sammen med sine loyale prospects. Naturligvis er ingen af disse lærlinge i nærheden af at kunne gengive mesterens bedrifter, men der forsøges dog. Teckkim.com har selv afvist at udtale sig til denne artikel, da han mener, at det kan give uhensigtsmæssige mindreværdskomplekser til andre teck dukkere. kilde: teckkim.com

19 Sønderborg Sportsdykkerklub Bestyrelsen: Formand: Lars Fogtmann tlf: Næstformand: Morten Aarø Hansen Kasserer: Søren Hertz Christensen tlf: Sekretær: Lene Sand tlf: Best.medl: Per Ballegaard tlf: Best.medl: Ib Esbjerg tlf: Best.medl: Flemming Jakobsen tlf: Suppleant: Søren Schwarz tlf: Suppleant: Thomas Rasmussen tlf: Fastbådsudvalg: Lars Fogtmann Gummibådsudvalg: Morten Ravnholt Jensen Klubhusudvalg: Morten Aarø Hansen Festudvalg: Morten Aarø Hansen Ib Esbjerg tlf: tlf: tlf: tlf: tlf: Uddannelsesudvalg: Ib Esbjerg Juniorudvalg: Leif Andresen Fotoudvalg: Søren Hertz Christensen tlf: Informationsudvalg: Snorklen: Redaktør: Henrik Nielsen tlf: Webmaster: Flemming Jakobsen tlf: Verdens Ende Sønderborg Tlf: dyk.dk tlf: tlf: Oplysninger om aktiviteter Der er ingen turliste. Der opfordres fra klubledelsen til, at alle melder sig på klubbens mailingliste, idet alle ture med skib og gummibåd skal bookes via tur booking, som så udsender mails. Du melder dig til mailinglisten ved at sende en til: ssk dyk Det gælder for alle ture at vi kan tage sonaren med og bruge lidt tid på eftersøgning, hvis der er mulighed for det, både tidsmæs sigt og vejret har en hel afgørende rolle. Der er så mange vrag der venter på at blive fundet. Hvis nogen ønsker at lave andre ture er de meget velkomne. Man kan enten tilmelde turen på vores nye kalender på hjemmesiden, eller skrive den på kalenderen i klubben. Kalenderen i klubben har fortrin. Faste aktiviteter Der er klubaften hver tirsdag kl Tirsdags dyk kl. 18:00. Vi mødes i klubhuset og ser på mulighederne. For de, som ikke har mulighed for at dykke i weekenderne, er der rig mulighed for at dykke på tirsdage. Det er op til medlemmerne selv at arrangere tirsdagsdyk. Der er mulighed for at slutte sig til andre, der tager et tirsdagsdyk. Svømmehallen Snorkeldykning: Træning for juniorer i svømmehallen fra oktober til juni på onsdage kl CMAS**/Advanced Open Water: Træning i svømmehallen fra oktober til april på tirsdage kl Snorklen Dec 2010 Side 19

20 Juledykket 2010 Der vil igen i år blive afholdt juledyk. Det vil ske juleaftensdag d. 24. december. Der vil være afgang med Havgassen kl fra klubhuset, så vær klar og få det årlige juledyk i havnen. Tilmelding via hjemmesiden eller til Per Ballegaard. Juletræsfest 2010 Der er juletræsfest den 28 december kl for børn og deres forældre. Tilmelding er påkrævet. Side 20 Snorklen Dec 2010

21 Afsender: Sønderborg Sportsdykkerklub Verdens Ende Sønderborg

Nr 3, September 2011

Nr 3, September 2011 Snorklen Sønderborg Sportsdykker Klub I dette nummer kan du læse om: 3 Tapetsering 4 Generalforsamling 5 En fin idé 6 En lille beretning fra Lillebælt 8 Torpedostationen 10 Jakker med klublogo 10 De nye

Læs mere

I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger

I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger I dette nummer kan du bla. læse om: 5 - Fastelavnsfesten 9 - Klubbens Norgestur 15 - OpenWater bestået 14 - Trimix kurset (de rå drenge) 18 - Ni uger i dykkerparadis April 2009 Fra formanden: Der er kommet

Læs mere

I dette nummer kan du bla. læse om:

I dette nummer kan du bla. læse om: Fastelavn I dette nummer kan du bla. læse om: 3 - Vigtige beskeder 5 - Fastelavn 6 - En historie fra de varme lande 8 - En søndagstur 10 - Fototogt til Norge 13 - Invitation til en positionsaften 14 -

Læs mere

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001 Dybdemåleren Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON December 2001 Læs i dette nummer bl.a.: Indkaldelse til generelforsamling Prøv din viden De nye sikkerhedsregler Turkallender for vinteren Fællesspisning

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 Artikler i dette nummer: Isdyk omkring Hove-senderen (billedet ovenfor) Årsberetning og regnskab 2003. Minos i februar.

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Nr. 2 juni 2009. En fredelig dykkerdag? En fredelig aften

Nr. 2 juni 2009. En fredelig dykkerdag? En fredelig aften Nr. 2 juni 2009 En fredelig dykkerdag? En fredelig aften 1 Baracuda 39. årgang Nr. 2 juni 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44 68 33 34 Hjemmeside:

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring: 1. januar 1. maj 1. Oktober Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse: 1. december 1.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Bestyrelse FSK. Forsidefotos: Chris Jørgensen.

Bestyrelse FSK. Forsidefotos: Chris Jørgensen. Nr. 1/2005 Bestyrelse FSK Formand: Erik Pedersen 98 95 81 58 30 75 58 14 Næstformand: Carsten Vinther Jensen 29 93 53 53 Kasserer: Niels Hansen 98 43 45 55 23 45 78 89 Sekretær: Charlotte Thomsen 98 42

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

MC FOSSILERNE. 5.Årgang Nr.2 Marts 2001. For meget varm luft i forhjulet?

MC FOSSILERNE. 5.Årgang Nr.2 Marts 2001. For meget varm luft i forhjulet? MC FOSSILERNE 5.Årgang Nr.2 Marts 2001 For meget varm luft i forhjulet? GeneralforsamlingTurKalenderForårHvaSkerDerEnNybe gynderfortællerkørekurserkalenderformandenharordet NyeMedlemmerKalenderForårBestyrelsesmødeFotosogmeget

Læs mere

Nr. 1 MARTS 2013 26. årg.

Nr. 1 MARTS 2013 26. årg. Nr. 1 MARTS 2013 26. årg. HOVEDSPONSOR SPONSOR - sætter Nr. 1 MARTS 2013 Medlemsblad for NÆSTE NUMMER UDKOM- MER MEDIO JUNI 2013 Forsiden : Fra startbordet ved Vinter-cup finalen 3.3.2013. Hans Hansen

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

November 2013 - Nr. 2

November 2013 - Nr. 2 November 2013 - Nr. 2 Indhold Side Sophieholmen 17 4800 Nykøbing F. mail@balticdyk.dk - klubblad for Baltic: Redaktion: Luise Riber - Tlf.: 23 96 16 42 E-mail: blad@balticdyk.dk BESTYRELSEN: Formand: Michael

Læs mere

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2010 SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Da sneen kom til Danmark. Gæt en Ford-bil.! Og deltag i lodtrækningen om en T-shirt Mail på redaktion@ford-klub-danmark.dk

Da sneen kom til Danmark. Gæt en Ford-bil.! Og deltag i lodtrækningen om en T-shirt Mail på redaktion@ford-klub-danmark.dk Da sneen kom til Danmark. Gæt en Ford-bil.! Og deltag i lodtrækningen om en T-shirt Mail på redaktion@ford-klub-danmark.dk 11. Årgang blad nr. 36 Marts 2010 Forord. Tiden går og mange ting skal have sammen

Læs mere

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB

Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB 2 Marts 2006 56. årgang SØSPORT NÆSTVED KAJAK- OG CANOKLUB NÆSTVED ROKLUB NÆSTVED SEJLKLUB Vi gi'r dig bedre råd... Vi vil være dit foretrukne valg, når det handler om penge. Derfor tilbyder vi løsninger

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Baracuda. Nederst: Dykker sammen med en kæmpe musling, som redaktøren troede kun fandtes i Anders And. Her snuppet i Filippinerne /Foto Tom DP

Baracuda. Nederst: Dykker sammen med en kæmpe musling, som redaktøren troede kun fandtes i Anders And. Her snuppet i Filippinerne /Foto Tom DP Nr. 1 april 2012 1 Baracuda 41. årgang Nr. 1 april 2012 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 4468 3334 Hjemmeside: www.baracuda.dk Bankkonto: 3159-0001

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere