MIN SKOLE. Tungelundskolen 2012/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIN SKOLE. Tungelundskolen 2012/2013 42. www.tungelundskolen.dk"

Transkript

1 MIN SKOLE 2012/ årgang Tungelundskolen

2 Indhold Nyt fra skolen Skolebestyrelsens klumme Skolestart 2012/13 Tidsskema for skoledagen Forældrebesøg i undervisningen Særlige funktioner Tale-høreundervisningen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - (PPR) AKT på Tungelundskolen Uddannelsesvejledning i Favrskov Kommune Sundhed og mad Favrskov kommunale Tandpleje Skolesundhedsplejen Mad og drikke på skolen Principper og retningslinjer Klassearrangementer ved Tungelundbadet Brug af mobiltelefon Rygning Elevers fritagelse for undervisning Skole/hjem-samarbejdet Ordensregler Andre oplysninger Elevrådet Mediateket Weekendarrangementer Konfirmationsforberedelse Årsplanlægning - lokalefordeling Lokale- og klasselærerfordeling 2012/ Årsplan 2012/ Lokaleplan Ferieplan 2012/ Elevbefordring og trafiksikkerhed Information om skolekørsel Skolepatruljen Om færdselssikkerhed Forholdsregler i tilfælde af snevejr Køreplaner, rutebiler De lokale skolebusser Personoversigt Skolebestyrelsen Personalenyt Skolefritidsordningen Lærere Teknisk Administrativt Personale

3 Nyt fra skolen 9. årgang har netop haft sidste skoledag. Eleverne skal have stor ros for en dag, hvor alle udviste stort ansvar for et godt forløb fra kl. 7 om morgenen, til de forlod skolen kl. 13. Eleverne havde i lighed med tidligere skoleår arrangeret underholdning i TAC. Der var i år et brud med mange års tradition for kåringer af elever fra andre klasser. Tidligere års kåringer har altid efterladt sårede (på sjælen) elever, som bestemt ikke syntes det vart fedt at blive udleveret på scenen. I år præsenterede 9. årgang os for en sjov blanding af revy og konkurrencer, hvor det var dem selv, der blev udleveret. Flot. Billeder fra dagen kan i øvrigt ses på skoleporten i fotoalbummet. Optakten til det nye skoleår har været speciel i år. For første gang, har vi samme år skulle dele en årgang og samle en anden. 3. a bliver til 4.a og b og 8.x, y og z bliver til 9.a og b. Det er aldrig en sjov proces for hverken elever forældre eller ansatte, men den kan være nødvendig specielt i disse år, hvor statens, kommunernes og dermed skolernes økonomi er under pres. Det er nødvendigt, at finde områder, hvor vi kan optimere indsatsen både pædagogisk og økonomisk. Nye klassedannelser stiller selvfølgelig krav til skolens arbejde og samarbejdet med forældrene. Det kommende skoleår kommer i høj grad til at danne en baggrund for fremtiden. Vi skal have gang i flere udvalgsarbejder: Omkring aldersintegrering i indskolingen, hvor vi skal være nysgerrige på, hvordan man kan danne klasser på tværs af årgange. Disse klasser optager hvert år sin del af de kommende skolestartere. Der er ikke tale om, at aldersintegrering er besluttet, men at vi skal skabe grundlaget for at beslutte, hvorvidt vi skal have en ordning eller ej. Omkring ændrede regler for specialundervisning, som redefinerer, hvad der er specialundervisning, således at færre elever kategoriseres ind i denne ordning. Dette fjerner imidlertid ikke behovet for en særlig indsats omkring enkelte elever. 3

4 Omkring inklusion af elever som tidligere har været sendt i tilbud udenfor skolen, og som fremover skal rummes lokalt. Vi rummer også i dag i høj grad elever i problemer, men der har været en tendens til, at skolerne i det gamle Hvorslevområde har sendt flere i udenbys tilbud. Denne udvikling skal vendes, selvom nogle forældre, og ansatte kan synes, at der er børn som ikke hører hjemme i folkeskolen. Der vil også fremover være elever som har behov for at gå i en specialklasse, men vi kommer til at justere vores praksis, fordi det er et krav fra myndighederne, og fordi de fleste elever har bedst af at blive lokalt sammen med de børn, der er i deres lokalområde, når man kan tilrettelægge det rigtige forløb. Omkring innovation, hvor vi skal finde frem til hvordan, vi bedst mulig sikrer vores elever får en kreativ og afprøvende tilgang til at skabe nyt måske ud fra kendte klodser. Det er umiddelbart tanken, at der kan være elementer i projektugerne, som kan fremme elevernes innovative evner. Kommunen har i 2 år nu haft en sundhedspolitik, hvor vi på elevsiden har været med på Sundskolenet. Her følger vi elevernes fysiske udvikling og får gode ideer til aktiviteter i undervisningen. I det kommende skoleår sætter vi særlig fokus på aktiviteter i undervisningen, som fremmer sundhed. Sideløbende hermed arbejder bestyrelsen med et princip for slik og søde drikke på Tungelundskolen. På medarbejdersiden vandt 4 medarbejdere 2 af tre lodder på hver 3000 kr for at have deltaget i kommunens indsats for personalet sundhed i form af forskellige kommuneløb. I år deltager 6 medarbejdere, så der er også her en positiv udvikling. Til sidst skal jeg byde velkommen til 2 nye medarbejdere, som begge kommer fra den nu lukkede Voldum Skole. Det drejer sig om børnehaveklasseleder Jane Christensen og pædagogmedhjælper Steffen Ushus. På falderebet vil jeg ønske alle en varm og solrig sommerferie. Med venlig hilsen John Jæger Skoleleder 4

5 Skolebestyrelsens klumme Så er endnu et skoleår snart gået en ny sommerferie står for døren og umiddelbart derefter starter et nyt skoleår. - The show goes on and on and on -. Tungelundskolen har de seneste år været på forkant med flere tiltag, der skal sikre skolens eksistens fremadrettet. Det koster på nogle områder, og giver gevinst på andre områder. Vi vil meget gerne have mulighed for mange flere tiltag, til gavn for eleverne og ansatte, men da krisen endnu ikke har forladt landet, har vi begrænsede muligheder. Skolebestyrelsen arbejder sammen med skolens ledelse på, at få så meget ud af de kroner som Favrskov Kommune har tildelt skolen. Vi arbejder meget med de samme ting år efter år, så hvis I som forældre har nogle goder ideer vi kan arbejde for og med, så lad os endelig høre fra jer. Et af de tiltag, som skolen har sat i gang, er målrettet læsning på alle årgange. Læsning er nøglen til indlæring i alle fag. Jo bedre den enkelte er til læsning, jo bedre bliver indsatsen og udbyttet i f.eks. matematik. Skoleområdet i Favrskov Kommune bliver i det kommende år påvirket af skolelukninger både negativt og positivt. I vores område bliver Vellev skole lukket som folkeskole, men genopstår sikkert som friskole. Det kan påvirke Tungelundskolen med hensyn til elevtilgang og økonomi. Da tilflytningen til området er stagneret, er der ikke de store udsigter til en stor forøgelse af elevantallet på Tungelundskolen. Derfor skal skolebestyrelsen sammen med ledelsen som tidligere nævnt stadig være på forkant med udviklingen, så Tungelundskolen fremadrettet får mulighed for at fastholde den gode udvikling. Vi tror på fremtiden og det håber vi også elever og forældre gør. Sammen kan vi nemlig vedligeholde og udbygge den rigtig gode skole som vi har. Skolebestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer og på gensyn efter skoleferien. Ole Holmgaard Poulsen 5

6 Skolestart 2012/13 Mandag den 13. august Børnehaveklassen, 1. og 2. årgang: 9.15: Vi mødes til velkomst i gymnastiksalen. Herefter går vi i klasserne 10.00: Kaffe til forældrene i hjemområde A : Normalt skema. Forældre til børn i børnehaveklasse og 1. klasse er velkomne til at følge med børnene til velkomsten i gymnastiksalen og i klassen indtil kl årgang: 9.15: Klasserne møder i deres hjemlokale og er sammen med klasselæreren. 9.50: Samling i gymnastiksalen : Normalt skema. Vi ønsker alle en god sommerferie! Venlig hilsen John Jæger Skoleleder Alle elever møder kl Alle elever har fri efter deres normale skema. 6

7 Tidsskema for skoledagen 1. lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: Forældrebesøg i undervisningen I er som forældre meget velkomne til at overvære undervisningen af jeres børn. Vi beder jer i denne forbindelse lave en aftale med læreren forinden. Som alle besøg - det være sig hjemme eller i skolen - er det rarest at vide, hvor mange der dukker op og hvornår. Der kan jo være forløb, hvor gæster kan være en kærkommen lejlighed til at inddrage forældrene i undervisningen. Vi kan i særlige tilfælde være nødt til at tage hensyn til forhold omkring elever med problemer, og under nogle undervisningsforløb kan fremmede deltagere have en uheldig indflydelse på forløbet. Derfor bør læreren være med til at finde det bedste tidspunkt. Er du utryg ved en lærers undervisning, bør du tage en snak med den pågældende, inden du går til ledelsen med problemet. Der er højst sandsynligt tale om en misforståelse eller et forhold, som læreren ikke har været opmærksom på og gerne vil rette. John Jæger 7

8 Særlige funktioner Tale-høreundervisningen Sproget er af grundlæggende betydning for indlæringen på alle områder. En god sproglig udvikling udvider barnets muligheder for personlig og social udvikling. Der er specielt snæver sammenhæng mellem tale/sprogudvikling og læse/staveindlæring. Hovedmålet med undervisning af børn med sprog-, tale- og hørevanskeligheder er at sætte barnet i stand til på bedst mulig måde sprogligt at kunne udtrykke tanker og behov og at kunne kommunikere sprogligt. Tale-høreundervisningen omfatter alle børn i alderen 0-18 år, hvis tale, sprog eller hørevanskeligheder er af en art og et omfang, som ikke overvindes ved almindelig udvikling eller påvirkning. Det er vigtigt, at barnet indstilles så tidligt som muligt, for at vanskelighederne kan afhjælpes eller begrænses og hæmme barnets udvikling mindst muligt. Henvisning til tale-høreundervisning sker via klasselæreren, som altid vil have kontaktet barnets forældre og aftalt, at barnet indstilles. For småbørns vedkommende kan henvisning ske via Børn og Skole, Rådgivningscentret, Danstrupvej 4, 8860 Ulstrup. Tlf Birgitte Knudsen, talepædagog Rådgivningscentret Danstrupvej Ulstrup tlf mobil

9 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - (PPR) Hvad er PPR? PPR er et tilbud til skoler, daginstitutioner, forældre og børn om hjælp og rådgivning i forbindelse med børn og unge (0 18 år), der har problemer i tilknytning til deres udvikling. Det drejer sig om vanskeligheder i forbindelse med udvikling i bred forstand, f.eks. tale og sprogvanskeligheder, problemer med indlæring i skolen, problemer i forhold til én selv eller ens omgivelser i institution, skolen eller familien (adfærd, kontakt, trivsel, følelsesmæssige problemer) m.v. Hvad består PPR af? PPR består af forskellige faggrupper. Vi er psykologer, og skolen har fast tilknyttet én psykolog. Vi er tale-hørelærere, og skolen har ligeledes en fast tale-hørelærer tilknyttet. Vi er konsulenter, som har hver sit special-område. Læsekonsulenten vejleder i forbindelse med skolens læseundervisning. Tale-hørekonsulenten støtter op om skolens arbejde med elever med tale-hørevanskeligheder. De to konsulenter dækker alle skoler i kommunen. Vi arbejder tværfagligt, men altid i tæt samarbejde med forældre og lærere. Hvordan kommer man i kontakt med PPR? Henvendelserne til PPR kommer typisk fra skolen, efter at man her har aftalt det med forældrene. Forældre og børn kan også selv henvende sig til PPR og bede om rådgivning. Dette kan ske ved enten at kontakte psykologen på skolen eller ringe til PPR på Hvad kan det medføre på længere sigt for barnet? Det medfører forhåbentlig, at barnet får en bedre trivsel i skolen, og at det får mulighed for at udnytte sine ressourcer bedst muligt. Ligeledes bør det medføre, at lærere, pædagoger og forældre får bedre forståelse for barnets vanskeligheder og bedre muligheder for at støtte barnet. PPR arbejder således ofte gennem de voksne omkring barnet, så der ikke umiddelbart er direkte kontakt mellem barnet og PPR-medarbejderen. PPR kan kontaktes pr telefon i Favrskov kommunes åbningstid på tlf PPR s adresse er Skovvej 20, 8283 Hinnerup. Til Tungelundskolen er Bent Bønløkke Andersen tilknyttet som psykolog. Tlf. nr eller 9

10 AKT på Tungelundskolen A Adfærd K kontakt T Trivsel På Tungelundskolen er vi to AKT-vejledere, Katrine Larsen og Louise A. Weje. To medarbejdere uddannes i øjeblikket, Jens Fersløv Andersen og Helle Jensen. Det er vores opgave ud fra en anerkendende pædagogisk tanke, at vej-lede elever, kollegaer og ledelse i adfærd, kontakt og trivselsspørgsmål. Man kan anerkende mennesker, både børn og voksne, på flere plan, f.eks. deres følelser, tanker og handlinger. Trives den enkelte elev, trives hele klassen - og omvendt. Det smitter af på læringen, på læreren, på skolen, på forældrene ja, på alt. Vi har vores daglige gang på skolen på henholdsvis mellemtrinnet og i overbygningen. Udover den almindelige undervisning har vi en portion timer, vi kan bruge på AKT-arbejdet. De elever, lærere eller forældre, der henvender sig, gør det som regel ud fra en oplevelse af, at der kan være problemer eller ting der relaterer til adfærd, kontakt og trivsel, som de gerne vil have hjælp til. Hvordan får man fat i os? 1. Lærerne kontakter os direkte 2. Elever kan kontakte os direkte eller gennem klasselæreren. 3. Forældre kan kontakte os: a. gennem klasselæreren b. gennem skolens omstilling Så vil vi kontakte jer, så snart det er muligt. I perioder kan der være flere, der skal have hjælp, derfor kan der være lidt ventetid. Hvis lærerne henvender sig omkring en enkelt elev, som de ønsker et forløb omkring, skal I som forældre selvfølgelig give jeres accept. Hilsen Louise, Katrine, Jens og Helle 10

11 edning i Favrskov Kommune Uddannelsesvejledning i Favrskov Kommune Ueddannelsesvejledning (UU) Favrskov varetager vejledninge Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Favrskov varetager vejledningen for børn og unge i alderen år. Det betyder, at vi forestår vejledningen ude på skolerne i Favrskov. Vi har et korps af dygtige vejledere, der støtter eleverne i den proces, det er, at træffe et uddannelsesvalg i overensstemmelse med interesser, evner og muligheder. Den landsdækkende evejledning er et supplement til vejledningen på skolerne: evejledningen har åbent både om dagen, om aftenen og i weekenden. Du finder evejledningen på internettet på og du kan komme i kontakt med en e-vejleder ved at ringe, maile, sms e eller chatte. Vi skal iflg. lovgivningen have fokus på de elever, der har særlig brug for vejledning samt de unge årige, der ikke er i uddannelse. Vejledningen bygger videre på det fundament, eleverne får i skolens uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Vi arbejder indenfor et område, der heldigvis har stor opmærksomhed fra politisk side. Det betyder, at der også lovgivningsmæssigt er mange tiltag, som skal være med til at hjælpe eleverne og de unge til klarhed over deres valg af uddannelse. Centrale områder på de forskellige klassetrin er: 8. klasse: Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne Foreløbig uddannelsesplan, som bidrager til en samlet elev- og uddannelsesplan. 9. klasse: Brobygning for uafklarede elever (elever, der ikke ved, hvilken uddannelse, de skal vælge efter 9. klasse) Mulighed for praktik, der tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan fra 8. klasse. Vurdering af uddannelsesparathed Uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelserne. 10. klasse: Brobygning (både obligatorisk og frivillig) Praktik med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. Vurdering af uddannelsesparathed Uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelserne I forbindelse med de mange tiltag er det vigtigt, at eleverne afleverer tilmeldinger rettidigt. For sent afleverede tilmeldinger kan resultere i, at eleven ikke kan komme i 11

12 betragtning til det ønskede brobygningsforløb eller introduktionskursus eller ungdomsuddannelse. Vi vil derfor meget gerne i samarbejde med forældrene sørge for, at det ikke er sådanne ting, der er med til at bestemme elevens valgmuligheder. Hvis I har spørgsmål af vejledningsmæssig karakter, er I meget velkomne til at kontakte UU-vejlederen på skolen og til at kigge på vores hjemmeside: dk. Desuden vil vi gøre opmærksom på uddannelsesguiden Randi Vinther UU-vejleder: Jette Stensgaard UU-leder Tlf: Mail: Sundhed og mad Favrskov kommunale tandpleje Alle børn og unge under 18 år har ret til gratis kommunal tandpleje og tilbydes dette på kommunale klinikker. Børn og unge fra Tungelundskolens skoledistrikt tilhører som udgangspunkt tandklinikken på Skovvangskolen i Hammel. Men anden kommunal klinik kan naturligvis vælges. Unge på 16 og 17 år kan selv vælge, om de ønsker at bruge den kommunale tandpleje eller en privatpraktiserende tandlæge. Ønsker man ikke at modtage det tilbud Favrskov Kommune tilbyder, kan man vælge en anden kommunes tandpleje eller en privat tandlæge. Vælges privat tandlæge for 0-16 årige, er der egenbetaling på 35%. Børnene indkaldes første gang til undersøgelse som 1½-årige sammen med forældrene. Børnene undersøges for huller i tænderne og andre tandsygdomme mindst en gang årligt - oftere, hvis der er specielle behov. Er der behov for behandling, vil barnet få skriftlig besked med hjem om tidspunkt for behandlingen, eventuelt tilbydes behandling umiddelbart i forbindelse med undersøgelsen. 12

13 Forældrene forudsættes at deltage i undersøgelsen mindst til og med 3. klasse. Alle børn undersøges løbende for tandstillingsfejl. Hvis der er behov for tandreguleringsbehandling, forelægges problemet og mulige løsninger for barn og forældre. Tandreguleringsbehandlingen udføres i et samarbejde med kommunens specialtandlæger. Den kommunale Tandpleje underviser også om tandsundhed på udvalgte klassetrin på alle kommunens skoler. Tandplejens fornemste opgave er at påvirke børn og unge til gode tandplejevaner, så de kan bevare sunde og velfungerende tænder gennem hele livet. Tandsundhed De søde læskedrikke - cola, sodavand, saftevand - er nogle af de helt store syndere, når det drejer sig om huller i tænderne. Et nyt problem, som vi har set, er syreskader på tænderne. Tænderne slides hurtigere og bliver følsomme, fordi emaljen ætses bort af syren i læskedrikken. De samme skader opstår ved brug af light produkter. Vi forsøger i løbet af skoletiden at oplyse om og påvirke børnene til gode kost- og drikkevaner. Det er vigtigt, at forældrene hjælper med tandbørstningen til børnene er år gamle. Før den alder er børnenes motorik ikke udviklet, så de selv kan børste tænderne rene. Der gennemføres tandbørstekurser for at ruste børnene bedre til selv at overtage tandbørstningen. Nærmere oplysninger på tandplejens hjemmeside: eller ved overtandlæge Jørgen Kjær tlf eller 13

14 Skolesundhedsplejen Sundhedsplejens tilbud til skolebørn i Favrskov kommune tilbyder: 0 klasse: Indskolingsundersøgelsen foretages af skolens sundhedsplejerske. Forældrene forventes at deltage i denne undersøgelse. Inden undersøgelsen vil jeg bede jer om at udfylde et spørgeskema om barnets helbredstilstand. Dette spørgeskema skal med til undersøgelsen i underskrevet stand. Undersøgelsen består af længde og vægtmåling, syns- og høreprøve. Derudover har vi en samtale med dig og dit barn omkring skolestart, trivsel i skolen, venskaber, familie, sengetider, kost og motionsvaner. 2 klasse: På dette klassetrin tilbyder vi et sundhedscirkus. Sundhedscirkus tage 4 dage med to lektioner i hver. Det gennemføres med klasselæreren samt to sundhedsplejersker og eleverne i 2. klasse. Sundhedscirkus består af forskellige aktiviteter, som skal få børnene til at overveje forskellige sundhedsspørgsmål som: kost, motion, venskaber, hygiejne. Børnene vil i løbet af ugen blive synstestet, målt og vejet i løbet af de 4 dage. 4 klasse: På dette klassetrin tilbyder vi sundhedssamtale og børnene bliver målt, vejet og synstestet. Samtalen med børnene omhandler alm. trivsel i skolen og derhjemme, kost, motions- og søvnvaner. 8 klasse: udskolingsundersøgelsen foretagesm som noget nyt i 8 klasse. Eleverne bliver målt, vejet og syns- og høretestet. Samtalen kan handle om alkohol, sex, rygning, stoffer, kost- og motionsvaner, ligesom vi kort drøfter elevernes fremtidsplaner efter 9 klasse. Det er eleven selv, der bestemmer indholdet i samtalen. Sundhedspædagogiske tilbud: i 5. klasse tilbyder vi pubertets undervisning. I 9. klasse tilbydes eleverne at deltage i et sundhedseksperimentarium, hvor eleverne prøver at måle deres eget blodtryk, puls efter aktivitet, udregning af bmi, prøver en promillebrille, samt mange andre aktiviteter. alt sammen omhandler det den unges sundhed, at de får en fornemmelse af deres egen krop og sundhedstilstand, inen de skal ud og stå på egne sundhedsben. Oplysning omkring røg: som noget helt nyt næste år, tilbyder sundhedsplejen, på alle skoler i Favrskov kommune, information omkring røg. To sundhedsplejersker opstiller en bod, hvor alle, ikke kun rygerne, kan komme forbi og få mulighed for at prøve, hvordan rygning påvirker kroppen på længere sigt. Vi medbringer forskellige ting, bla. en co2 måler, der måler co2 i udåndingsluften hos rygere, og en masse information fra kræftens bekæmpelse, samt mulighed for at booke en samtale omkring rygestop. Med venlig hilsen sundhedsplejerske Caroline Graff tlf

15 Mad og drikke på skolen Madpakke Børnene medbringer selv mad. Der er opstillet køleskabe til elevernes madpakker. Skolemælk Skolen er tilmeldt Skolernes Skolemælksordning. Skolemælksordningen er opdelt i to skolehalvår. Forældrene betaler forud for et halvt års forbrug af skolemælk. Betalingen foregår pr. giro direkte til Mejerikontoret eller på Girokort/mælkebestilling omdeles i klasserne. Mælken anbringes i køletasker, som afhentes af klasserne. Skoleboden Eleverne driver en skolebod, hvorfra der sælges brød, sandwiches, rosiner, figenstænger, ostehaps, frugt, youghurt, juice og vand. Boden holder åbent det første kvarter i 10 og 12 frikvarteret. 15

16 16 Principper og retningslinjer Klassearrangementer ved Tungelundbadet I forbindelse med badning med elever i svømmebassiner, ved strande og lignende, er skolerne underlagt særlige bestemmelser, som understreger, at der skal være en svømmelærer/livredder til stede, når eleverne bader. Dette gælder på alle tidspunkter af døgnet, hvor klassen er samlet, og hvor en eller flere af klassens lærere deltager, eller hvor skolen står som arrangør af arrangementet, i hvilket der indgår badning. Er man lærer og har et barn i den pågældende klasse uden at være tilknyttet klassen som underviser i det daglige, og er det et forældrearrangement, er det op til den enkelte lærer at afgøre, om man kan deltage, hvis der ikke er en svømmelærer/livredder til stede. Skoleleder John Jæger Brug af mobiltelefon Eleverne må gerne tage mobiltelefon med i skole og SFO. Inden de gør det, skal I som forældre snakke om, hvad telefonen skal bruges til i skolen. Desuden skal både elev og forældre sige ja til, at eleven vil rette sig efter de regler, vi har for mobiltelefoner på Tungelundskolen. Eleven må gerne: snakke, sms e og spille i frikvartererne ringe til kammerater og forældre for at lave legeaftaler o.l. i frikvartererne bruge det medbragte digitale udstyr i timerne, når læreren mener, det er relevant for undervisningen, og det kan bruges uden instruktion fra læreren Eleven må ikke: have mobilen tændt overhovedet i timerne. Heller ikke på lydløs fotografere eller lydoptage kammerater eller andre personer uden først at få lov bruge mobiltelefonen til at drille / mobbe andre Det er elevens og forældrenes ansvar at: brug af mobiltelefonen holder sig inden for de aftaler, der er indgået med skolen.

17 Rygning Fra august 2001 blev det ved lov forbudt elever at ryge i skoletiden, og der kan ikke dispenseres fra denne lov. Det er i forbindelse med rygeforbudet vigtigt, at forældrene bakker op om loven. Gør det derfor klart for dit barn, at I som forældre ikke kan acceptere, at det ryger i skoletiden. Gør også barnet opmærksom på, at skolen heller ikke kan acceptere, at eleverne ryger i skoletiden - heller ikke i smug. For personalet gælder, at der ikke må ryges indendørs og i børns nærvær. Udenfor skoletid i forbindelse med personalets og fritidsbrugeres benyttelse af skolen må der kun ryges udendørs efter nærmere anvisning, og ikke i børns nærvær. Elevers fritagelse for undervisning a) Skolen kan give fri op til 5 feriedage i løbet af et skoleår, hvis forældrenes ferier ikke kan lægges i skolens ferier. b) Skolen kan i rimeligt omfang give fri til deltagelse i familiefester og nødvendig læge- og tandlægebehandling. c) Skolens ledelse kan desuden give fri, når specielle begrundelser foreligger. Skolen er barnets arbejdsplads. Vi har kun 200 skoledage om året, så det må være i alles interesse at begrænse ekstra fridage til det mindst mulige. Der kan blive huller i undervisningen, som det kan være svært at indhente bagefter. Forsøg også at lægge tandlægebesøg og lignende i ydertimerne, så der ikke går en hel skoledag tabt. Husk altid at spørge barnet fri i forvejen af hensyn til lærerens planlægning af undervisningen. Skolebestyrelsen 17

18 Skole/hjem-samarbejdet hvad er det på Tungelundskolen? Hermed en oversigt over de forskellige muligheder for samarbejde, som allerede findes på Tungelundskolen. Dette samlede overblik er opdelt, så samarbejdets former beskrives fra begge sider fra skole til hjem og omvendt. FRA SKOLE TIL HJEM FORM NÆRMERE BESKRIVELSE Information fra skolens ledelse Information fra klassens lærere Information fra skolebestyrelsen 18 Nyt/Min Skole Breve Hjemmesiden Forældreintra Forældremøder Forældresamtaler Breve Hjemmesiden Forældreintra Møde med forældreråd Nyt/Min Skole Hjemmesiden Forældreintra Udsendes regelmæssigt (med elever) flere gange om året Sendes til alle forældre ved særlige lejligheder, f.eks. sommerferie, mærkedage mm. Information om skolen generelt. Kommunikationsredskab som tilgås via skolen hjemmeside For alle børn i klassen og deres forældre, f.eks. til sociale arrangementer To gange årligt, med/uden samtidig deltagelse af børnene Sendes regelmæssigt fra klasselæreren til alle klassens forældre med f.eks. årsplan, nyhedsbrev, månedsplan, særlige begivenheder Information fra ture, klasseplaner osv. Kommunikationsredskab som tilgås via skolen hjemmeside Afholdes i efteråret Bl.a. med nyheder fra Skolebestyrelsen F.eks. korte resumeer fra møder Kommunikationsredskab som tilgås via skolen hjemmeside

19 FRA HJEM TIL SKOLE FORM NÆRMERE BESKRIVELSE Forældre valgt fra hele skolen Forældre valgt fra hver klasse Alle forældre I skolebestyrelsen I forældreråd Diverse møder Diverse skriftlige ting Direkte kontakt til skolen Forældreintra Forældrerepræsentanter skal udgøre flertallet, og én skal være formand for bestyrelsen Forældrerepræsentanter vælges til klasseforældreråd for 2 år ad gangen Jævnfør skemaet ovenfor Jævnfør skemaet ovenfor Til klassens forældreråd, klassens lærere, skolebestyrelsen, skolens ledelse Kommunikationsredskab som tilgås via skolen hjemmeside Afsluttende bemærkninger Der er mange muligheder for samarbejde og høj grad af information. Målet er ikke blot information, men der skal arbejdes frem mod et egentligt samarbejde. Det opstår først, når de forskellige muligheder udnyttes af både skole og hjem. Skolebestyrelsen ønsker at styrke samarbejdet ved at arbejde for, at de ovennævnte muligheder virkelig fungerer, men også at de gøres endnu bedre. Det betyder konkret: at alle ovennævnte former bør gennemgås løbende, og deres relevans og form vurderes. at nogle former styrkes og strammes op, især hjemmesiden, hvor Skolebestyrelsens evt. kunne få et link til nyhedsbrev e.l. at forældrerådets arbejdsområde styrkes i forhold til det eksisterende. Det foreslås beskrevet i den særlige forældreråds-mappe, hvis sammensætning og indhold løbende skal diskuteres/ajourføres. 19

20 Ordensregler Tungelundskolens regler for god opførsel Børn og voksne taler ordentligt til hinanden i krop og sprog. Mobning er uacceptabelt. Skolen har et godt og trygt læringsmiljø med plads til alle. Alle trives og er glade for at være på skolen - Vi viser respekt for hinanden - Vi viser respekt for forskellighed - Vi tager ansvar for vore handlinger Alle møder til de fastsatte tidspunkter - Vi er udhvilede - Vi er velforberedte - Vi overholder tider og aftaler Alle behandler skolens bygninger, inventar, materialer og omgivelser ordentligt. - Vi rydder op efter os selv 20

21 Elevrådet Andre oplysninger Efter folkeskoleloven skal der ved skoler, som har femte eller højere klassetrin, dannes et elevråd. Hver af klasserne fra årgang vælger 2 repræsentanter for et år ad gangen. Disse repræsentanter konstituerer sig selv og nedsætter et forretningsudvalg bestående af 5 medlemmer: formand næstformand kasserer sekretær et femte medlem Desuden vælges to repræsentanter til skolebestyrelsen og to miljørepræsentanter. Elevrådet er et af skolens samarbejdsorganer, og det kan som sådant rette henvendelse til skolebestyrelsen, skolens leder og pædagogisk råd. Herved kan eleverne få deres ønsker og synspunkter fremført. De to elevrepræsentanter deltager i skolebestyrelsens møder, hvor de har stemmeret. 21

22 Mediateket Mediateket er et levende, centralt sted, hvor der altid foregår mange ting på samme tid. Alle kan her få hjælp til søgning af materialer, boglige såvel som it-baserede. Til dagligt tilbyder vi følgende service: - En ugentlig lektion for kl., hvor der er en bibliotikar. Vi vejleder og læser op for eleverne - Materialesøgning til kollegaer og forberedelse af læsekurser - Bookning og brug af stationære og bærbare pc er - Bibliotekskundskab og lignende kurser - Skiftende udstillinger - Samarbejde med læsevejleder og specialcenteret - Altid at stå til rådighed med hjælp og vejledning - Udlån af almindelige lånebøger er 1. måned Husk at binde taskebøgerne ind - så holder de længere :-) I dag er der på hele skolen mulighed for at benytte sig af det trådløse netværk, og det er derfor muligt at medbringe egen pc. For at lette hverdagen bliver det muligt for eleverne i løbet af skoleåret at gemme deres opgaver og lignende i Sharepoint (UNIlogin). Det gør det muligt for eleverne at arbejde uanset, hvor de befinder sig. Med venlig hilsen Karen Vive og Kirsten Daugaard Karlsen Weekendarrangementer Hvis et forældreråd i en weekend har brug for at benytte skolen til et forældrearrangement uden deltagelse af lærere, henvises der til, at man benytter SFO Klub på Tungelundskolen 22

23 Konfirmationsforberedelse ved Lise Thorbøll Melchiorsen Undervisningen foregår i: Konfirmandhuset, Kirkegade 23, Thorsø. 7.a - torsdag, 1. og 2. lektion 7.b - torsdag, 5. og 6. lektion Konfirmationen finder sted for 7. a og 7. b St. Bededag, fredag den 26. april

24 Årsplanlægning - lokalefordeling Lokale- og klasselærerfordeling 2012/13 Klasse Lokale Klasselærer 0. A 02 Trine Lund Kristensen 0. B 01 Jane Stampe Christensen 1. A 03 Kirsten Daugaard 1. B 04 Annie Rulanda 2. A 05 Marie Boldrup Mønsted 2. B 06 Lise Hørning Christiansen 3. A 46 Inger Gadegaard 3. B 47 Louise Grønne 4. A 44 Marian Bech Pedersen 4. B 45 Hanne Møller 5. A 40 Louise Aborg Weje 5. B 41 Charlotte Mose 6. A 43 Bente Sehested Scheel 6. B 42 Villy Madsen 7. A 11 Gitte Hjortshøj 7.B 12 Bettina Meldgaard 8.A 13 Jacob Kilde 8. B 14 Torsten Conradsen 9. A 31 Katrine Larsen 9. B 33 Ellen Schou 24

25 Årsplan 2012/ Måned Uge Dato Begivenhed august 33 13/8 1. semester starter oktober 41 5/10-11/10 Kursusuge 41 12/10 Skolernes motionsdag 43 22/10-26/10 9. årgang: Brobygning (individuel) november 48 26/11-30/11 Projektuge 1 december 50 13/12 Luciaoptog 51 19/12 Juleafslutning 2013 januar 4 2/1 1. skoledag efter juleferien 21/1 2. semester starter februar 5-6 1/2-7/2 Projektuge 2 8/2 Elevrådets hockeyturnering 9 25/2-1/3 9. årgang: Projektopgave 26/2 6. årgang: Naturfagsmaraton marts /3-16/3 8. årgang: Udveksling i Breda, Holland april /4-19/4 8. årgang: Besøg fra Holland 16 15/4-19/4 Projektuge 3 9. årgang: Fotografering 18 29/4-19/4 7. årgang: Blå mandag maj /5-15/5 9. årgang: Skriftlige afgangsprøver 22 31/5 9. årgang: Sidste skoledag juni /6-25/6 9. årgang: Mundtlige afgangsprøver 24 12/6 5. årgang: DraMuBi-premiere /6-25/6 8. årgang: Årsprøver 26 26/6 9. årgang: Dimission 27/6 Tungelundlege 28/6 Sommerafslutning 25

26 SFO KLUB Frugtbod 2 Pedel 3 Skolevejleder 4 SFO-kontor 5 Skolepsykolog 6 Sundhedsplejerske A-J Årgangsområder 26

27

28 Ferieplan 2012/2013 Start Slut SKOLESTART 13. august EFTERÅRSFERIE 13. oktober 21. oktober JULEFERIE 20. december 1. januar VINTERFERIE 9. februar 17. februar PÅSKEFERIE 23. marts 1. april ST. BEDEDAG 26. april 28. april KR. HIMMELFARTSFERIE 9. maj 12. maj PINSEFERIE 18. maj 20. maj GRUNDLOVSDAG 5. juni SOMMERFERIE 29. juni 11. august De nævnte dage er inklusive. 28

29 Elevbefordring og trafiksikkerhed Information om skolekørsel Elever i distriktsskoler Elever der går i deres distriktsskole, er berettigede til gratis befordring til og fra skole. Sådan klares befordringen Befordringen klares for de flestes vedkommende, ved at benytte en gratis skolebus. Hvis der ikke kan kan tilbydes en gratis-skolebus, gives der buskort til en lokal eller regional bus. Det er skolerne der bestiller buskortene og det er også her, man kan indhente nærmere oplysninger om tilbuddet. I ganske særlige tilfælde kan der udbetales transportgodtgørelse til forældrene. Du kan se køreplanerne, ved at vælge Skolebuskørsel til venstre i menuen på Favrskov Kommunes hjemmeside. Valg af anden skole end distriktsskolen Hvis man vælger en anden skole end distriktsskolen (frit skolevalg i eller uden for kommunen), skal man i princippet selv klare transporten til og fra skole. Dog kan man benytte gratisbusserne som alle andre, hvis det kan passe. Dette gælder også, hvis man er tilmeldt privatskole. Henvendelser om busdriften Oplever du driftsforstyrrelser eller lignende med dit barns skolebus, beder vi dig henvende dig direkte til barnets skole, der har den nærmeste kontakt til busselskabet. Hvis du har spørgsmål til reglerne for befordring, hvilket skoledistrikt I bor i eller andet, er du velkommen til at sende os en henvendelse på: For at give oplysning om skoledistrikt, skal vi bruge jeres vejnavn og postnummer. Folkeskolens bestemmelser - vedr. fribefordring 0-3. årgang: over 2.5 km årgang: over 6,0 km årgang: over 7.0 km 10. årgang: over 9.0 km 29

30 Skolepatruljen Skolepatruljen er i funktion alle skoledage: kl kl kl kl kl kl Der vil, så vidt det er muligt, altid være skolepatruljer på ovenstående vagter, men grundet skematekniske årsager kan det ikke altid lade sig gøre. Vi prøver altid at dække 0-5 kl.`s gå-hjemtider, og hvis det ikke kan lade sig gøre, bliver klasserne informeret herom. SFO en er også bekendt med skolepatruljens vagtplan. Bemærk!!! Hvis forældrene kører børnene til og fra skole, skal parkeringspladsen ved Tungelund Aktivitetscenter benyttes. Leder af skolepatruljen Linda Lykke Østergaard Mose 30

31 Om færdselssikkerhed Citat fra Undervisningsministeriets information nr. 48 (maj 1998) om færdselsundervisning i folkeskolen: Det er forældrene, der må vurdere, om deres barn er modent til at klare sig i trafikken. Der kan ikke siges noget entydigt om, hvornår børnene er modne til fx at cykle på egen hånd i trafikken. Erfaringerne viser, at mange børn kommer alt for tidligt ud på egen cykel i en trafik, som de kun vanskeligt kan overskue, når de samtidig har nok at gøre med at styre cyklen. Citat fra læseplan for færdselslære. Nogle børn cykler dog allerede i trafikken som 6-7 årige. Dette kan være et problem, men afhænger naturligvis af lokale forhold og det enkelte barn. De fleste børn er først i stand til at klare cyklen og overskue trafikken, når de er noget ældre. Eventuelt kan spørgsmålet om cykling behandles ved et forældremøde. Først hen mod slutningen af 2. klasse eller begyndelsen af 3. klasse er det passende at sætte ind med egentlig cykeltræning og undervisning. Forholdsregler i tilfælde af snevejr I tilfælde af at der - før skolen begynder - indgår meddelse fra vejvæsenet om, at vejene er vanskeligt passable eller er ved at lukke, vil meddelse om aflysning af skolebus-ruter så vidt muligt blive givet i Østjyllands Radio P4 (FM 95,9 MHZ) Undervisningen vil så vidt muligt blive gennemført for de elever, der kan nå frem. I tilfælde af at der - efter skolen er begyndt - indgår meddelelse fra vejvæsnet om, at vejene kan forventes lukket, vil eleverne blive sendt hjem hurtigst muligt. Skolen vil dog forsøge at sikre sig, at elever i årgang ikke sendes hjem til et tomt hus. Det pointeres, at det altid er forældrenes ansvar og afgørelse, om barnet skal sendes af sted i skole. Skolelederen 31

32 Køreplaner, rutebiler Rute 55 Viborg - Bjerringbro - Hammel Borre 8.07 Vejerslev 8.12 Nysted 8.13 Aidt 8.20 Tungelundskolen 8.22 Afgang fra Skolegade - mod Bjerringbro: Rute 851 Ulstrup - Vellev - Thorsø TK-Bus tlf Ulstrup Skole 7.53 Vellev Skole 8.01 Tungelundskolen 8.13 Afgang fra Skolegade - mod Ulstrup

33 De lokale skolebusser Bemærk! Hjemkomsttidspunktet og hjemruten kan variere alt efter de børn, der er med bussen hjem. 33

34 Personoversigt Skolebestyrelsen Forældrerepræsentanter: Ole Holmgaard Poulsen, Tingvej 10, 8881 Thorsø, Hanne Bech Kristiansen, Bavnehøjvej 5, 8881 Thorsø, John Christensen, Tubækvej 9, Vejerslev, 8881 Thorsø, Charlotte Poulsen, Tingvej 31, Drøsbro, 8881 Thorsø, Erik Duelund, Marsvej 21, 8881 Thorsø, Birgit Møller, Ridder Munksvej 41, 8881 Thorsø, Martin Pedersen, Thorsølundvej 13, 8881 Thorsø, Medarbejderrepræsentanter: Kristel Jagd Nielsen, Frejasvej 10, 8881 Thorsø, Lise Hørning Christiansen, Rosenparken 70, 8881 Thorsø, Skoleleder John Jæger, Tjørnevej 7A, 8881 Thorsø, Viceskoleleder Bjarne Werliin, Møllevænget 29, 8881 Thorsø, Elevrådsrepræsentanter Vælges efter sommerferien 34

35 Personalenyt FRATRÆDELSE: 31. juli 2012 Lone Senft (SFO) har efter 9 års ansættelse valgt at gå på efterløn. Vi takker for et godt samarbejde og ønsker held og lykke fremover. JUBILÆUM: 24. august 2012 ANSÆTTELSER Ivan Tobberup (serviceleder) har 25 års jubilæum på Tungelundskolen Vi ønsker til lykke og takker for et godt samarbejde August 2012 Vi byder velkommen til de nyansatte Jane Stampe Christensen (bh.kl.leder) Steffen Bak Ushus (SFO) BARSELSORLOV: Juli 2012 Christina Nørregaard Nielsen August 2012 Majken Bech Kristensen 35

36 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen Skolegade 15, 8881 Thorsø. Tlf (For børn i bhkl.- 3. klasse) Åbningstid: SFO: mandag - fredag kl mandag - torsdag kl fredag: kl SFO Klub Skolegade 15, 8881 Thorsø. Tlf (For børn i klasse) Åbningstid SFO Klub: mandag - torsdag: kl fredag kl Tilmelding på Personale Inger Bach Thorsgade Thorsø tlf Henriette Bording Borridsøvej Bjerringbro tlf.: Sandie Christensen Jernbanegade 8881 Thorsø tlf Susanne Horn Solskrænten Thorsø tlf Helle Jensen Funder Bakke Silkeborg tlf Susanne Skotte Johansen (Leder) Serupvej 4 e 8600 Silkeborg tlf Kirsten Kongensgaard (Souschef) Långawten 9, Grønbæk 8643 Ans By tlf Lis Sigvert Nielsen Solskrænten Thorsø tlf Steffen Bak Ushus Bakkevej 11 Neder Hornbæk 8900 Randers tlf

37 Inger Bach Henriette Bording Sandie Christensen Susanne Horn Helle Jensen Susanne Skotte Johansen Kirsten Kongensgaard Lis Sigvert Nielsen Steffen Bak Ushus 37

38 Lærere Jens FersløvAndersen Møllevangen Hinnerup tlf Karen Vive Andersen Tulipanvej 2, Stevnstrup 8870 Langå tlf Grete Bay Rosenparken Thorsø tlf Jane Stampe Christensen Lyøvej 58 C 8370 Hadsten tlf Lise Hørning Christiansen Rosenparken Thorsø tlf Linda Lykke Østergaard Mose Hermelinvej Ans By tlf Torsten Conradsen Rosenparken Thorsø tlf Søren Eye Åbenråvej Silkeborg tlf Nina Frandsen Vestermarksvej 1, Haurum 8450 Hammel tlf Inger Gadegaard Tindbækparken 63, Skovby 8464 Galten tlf Louise Grønne Svingelvej Sporup tlf Gitte Hjortshøj Julsøvej Risskov tlf Ruth Grønlund Jacobsen Nårupvej Gjern tlf Kirsten Daugaard Karlsen Tingstedvej Bjerringbro tlf Jacob Kilde Bergensvej 35, 8600 Silkeborg Majken Bech Kristensen Sofienlundparken Ulstrup tlf Mikael Bech Kristensen Sofienlundparken Ulstrup tlf

39 Trine Kristensen Randersvej Hadsten tlf Charlotte Mose Larsen Stendalen 24 A 8850 Bjerringbro tlf Katrine Ørnebjerg Larsen Havnsvej Bjerringbro tlf Villy Madsen Enghavevej Langå tlf Bettina Meldgaard Pittevej Thorsø tlf Hanne Møller Tvilum Kirkevej Fårvang tlf Marie Boldrup Mønsted Møllegade 9, 2.th 8600 Silkeborg tlf Christina Nørregård Nielsen Østergade Ulstrup tlf Ebbe Kragh Nielsen Tungelund Bakker Thorsø tlf Kristel Jagd Nielsen Frejasvej Thorsø tlf Henrik Overgaard Frejasvej Thorsø tlf Marian Bech Pedersen Himmestrupvej Bjerringbro tlf Anni Rulanda Møllevej Thorsø tlf Bente Sehested Scheel Balagervej Viby J tlf Ellen Schou Tværvej Ry tlf Carsten Sejersen Daugbjergvej Ulstrup tlf Birger Tetler Hjortebakken Hammel tlf Louise Aborg Weje Jebjergvej 25 A, Jebjerg 8870 Langå tlf

40 Jens Fersløv Andersen Karen Vive Andersen Grete Bay Jane Stampe Christensen Lise Hørning Christensen Linda Lykke Østergaard Mose Torsten Conradsen Søren Eye Nina Frandsen Inger Gadegaard Louise Grønne Gitte Hjortshøj Ruth Grønlund Jacobsen Kirsten Daugaard Karlsen Jacob Kilde Majken Bech Kristensen Mikael Bech Kristensen 40 Trine Kristensen Charlotte Mose Larsen Katrine Ørnebjerg Larsen

41 Villy Madsen Bettina Meldgaard Hanne Møller Marie Boldrup Mønsted Christina Nørregård Nielsen Ebbe Kragh Nielsen Kristel Jagd Nielsen Henrik Overgaard Marian Bech Pedersen Anni Rulanda Bente Sehested Scheel Ellen Schou Carsten Sejersen Birger Tetler Louise Aborg Weje 41

42 Teknisk Administrativt Personale John Jæger, (skoleleder) Tjørnevej 7A 8881 Thorsø tlf Bjarne Werliin, (viceskoleleder) Møllevænget Thorsø tlf Ivan Tobberup, (Serviceleder) Rosenparken Thorsø tlf Allan Laursen, (Tekn. servicemedarb.) Møllevænget 25 B 8881 Thorsø Privat tlf Henrik Juul Sørensen (Tekn. servicemedarb.) Dalvej 3, Aidt 8881 Thorsø Vibeke Fyrstman, (Skolesekretær) Bakkevej 20, Borre 8850 Bjerringbro Privat tlf Marlene Spanggaard Christensen (Skolesekretær) Overgårdsvej 45, Aidt 8881 Thorsø Tlf.: John Jæger Bjarne Werliin Vibeke Fyrstman Marlene Spanggard Christensen Ivan Tobberup Allan Laursen Henrik Juul Sørensen 42

43

44 Tungelundskolen Skolegade Thorsø tlf Kontortid Skolefritidsordning tlf Serviceleder tlf Web: telefax

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2013/2014 43. www.tungelundskolen.dk

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2013/2014 43. www.tungelundskolen.dk MIN SKOLE 2013/2014 43. årgang Tungelundskolen www.tungelundskolen.dk Indhold Nyt fra skolen Skolebestyrelsens klumme..................... 5 Skolestart 2013/14 Tidsskema for skoledagen......................

Læs mere

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2014/2015 44. www.tungelundskolen.dk

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2014/2015 44. www.tungelundskolen.dk MIN SKOLE 2014/2015 44. årgang Tungelundskolen www.tungelundskolen.dk Indhold Nyt fra skolen Leder....................................... 3 Skolebestyrelsens klumme...................... 4 Skolestart 2014/15

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Telefon: 55 42 14 44 Telefax: 55 42 14 42 E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Kirkeskovsskolen, skoleåret 2011/ 2012 Skoleleder: Viceskoleleder: Pedel: Sekretær: Dorte Næsborg

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Skolebladet. Olufs sidste arbejdsdag

Skolebladet. Olufs sidste arbejdsdag Skolebladet Olufs sidste arbejdsdag Skolens serviceassistent Oluf Andersen er gået på pension Efter at have tjent Torslev Skole gennem mere end 25 år har Oluf valgt at gå på pension. Den sidste dag for

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen Videnscenter for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2018 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Goddag og farvel Ved skoleåret afslutning og begyndelse er det tid til at sige farvel til afgående personale og goddag til nyt personale på Skovbakkeskolen. Barselsorlov

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Besparelser. 9. oktober 2008

TORSDAGS-NYT. Besparelser. 9. oktober 2008 TORSDAGS-NYT 9. oktober 2008 Besparelser Det er mange afsnit i Torsdags-Nyt, der bærer denne overskrift! I 2008 måtte vi åbne vores budgetter og finde besparelser midt i budgetåret, hvilket resulterede

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Skoleinformation. Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr august Skolens nye vidunder: en vandkølespecialflaskepåfyldningsautomat

Skoleinformation. Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr august Skolens nye vidunder: en vandkølespecialflaskepåfyldningsautomat Skoleinformation Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr. 6 30. august 2007 Skolens nye vidunder: en vandkølespecialflaskepåfyldningsautomat adresse: telefon: telefax: E-post: SFO telefon: pedel: redaktion:

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem velkommen i skole 2017 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Nyhedsbrevet Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Et forrygende efterår Det er fornemmelsen når man nu sidder her med den første vintersne og juletræet tændt, kalendergaverne i sækken og børnene i positiv

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 Skolebestyrelsen har besluttet følgende værdisæt for Susålandets skole: Trivsel Sundhed Ansvar Selvværd Fællesskab Skolens ordensregler lyder. Pas på hinanden Pas på dig selv

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Virksomhedsplan SFO Oasen

Virksomhedsplan SFO Oasen Virksomhedsplan SFO Oasen Forlev Friskole Virksomhedsplan for SFO Oasen Denne virksomhedsplan er tænkt som et arbejdsværktøj for ansatte og forældre i Oasen, for at vi kan styrke samarbejdet omkring børnene.

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

FORÆLDRE - INFORMATION. Roslev Skolefritidsordning.

FORÆLDRE - INFORMATION. Roslev Skolefritidsordning. FORÆLDRE - INFORMATION Roslev Skolefritidsordning. Side 2 Til forældre med børn i Roslev SFO. Forældreinformationen indeholder nyttige oplysninger om fritidsordningen. Brug folderen hvis I har brug for

Læs mere

Dagsorden for skolebestyrelsens møde Mandag den 24. september 2012 Kl. 18.30 21.00

Dagsorden for skolebestyrelsens møde Mandag den 24. september 2012 Kl. 18.30 21.00 referat Dagsorden for skolebestyrelsens møde Mandag den 24. september 2012 Kl. 18.30 21.00 Møde med chefen for tandplejen i Middelfart tandlæge Jens Køstner 42-12 Godkendelse af referat Der er nu sammenlagt

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Forventningsfolder

Forventningsfolder Forventningsfolder 2014-2015 Kære Forældre Velkommen til Egekratskolen i Grimstrup. Egekratskolen er en velfungerende og udviklingsorienteret landsbyskole i et tilsvarende velfungerende lokal samfund,

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed.

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Nørrelandsskolen Skolebestyrelsens principper Vedtaget, juni 2009 Indledning: Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Et princip er en grundtanke, der rummer et

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

Nyttige telefonnumre.

Nyttige telefonnumre. 2008-2009 Højboskolen Toftevej 53 8362 Hørning Tlf. 89 68 16 44 Fax. 89 68 16 34 E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk Hjemmeside: www.hoejboskolen.dk Nyttige telefonnumre. Skolens kontor 89 68 16 44 SFO

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2011/12 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere