MIN SKOLE. Tungelundskolen 2014/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIN SKOLE. Tungelundskolen 2014/2015 44. www.tungelundskolen.dk"

Transkript

1 MIN SKOLE 2014/ årgang Tungelundskolen

2 Indhold Nyt fra skolen Leder Skolebestyrelsens klumme Skolestart 2014/15 Forældrebesøg i undervisningen Tidsskema for skoledagen Særlige funktioner Tale-høreundervisningen Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - (PPR) AKT på Tungelundskolen Uddannelsesvejledning i Favrskov Kommune Favrskov kommunale tandpleje Skolesundhedsplejen Mad og drikke på skolen Principper og retningslinjer Klassearrangementer ved Tungelundbadet Brug af mobiltelefon Rygning Elevers fritagelse for undervisning Skole/hjem-samarbejdet på Tungelundskolen Ordensregler Andre oplysninger Elevrådet Mediateket Weekendarrangementer Konfirmationsforberedelse Årsplanlægning - lokalefordeling Lokale- og kontaktlærerfordeling 2014/ Årskalender 2014/ Ferieplan 2014/ Elevbefordring og trafiksikkerhed Information om skolekørsel Skolepatruljen Om færdselssikkerhed Forholdsregler i tilfælde af snevejr Køreplaner, rutebiler De lokale skolebusser Personoversigt Skolebestyrelsen Personalenyt Skolefritidsordningen Lærere Pædagoger Teknisk Administrativt Personale Favrskov Kommunes Ejendomscenter Nordvest Tungelundskolen

3 Nyt fra skolen Skoleåret går på hæld og en tiltrængt ferie for både personale og elever nærmer sig. Eleverne møder op i august til en lidt anderledes skole, hvor en udvikling er sat i gang. Reformen vil være under indførelse, og eleverne starter med flere lektioner og en lidt længere skoledag med en mere varieret undervisning og bevægelse. Vi har i det sidste kvartal skrevet nyhedsbreve på Forældreintra, som har beskrevet det nye, og jeg kan i øvrigt henvise til et opslag på Forældreintra, hvor ministeriet i en lille folder også beskriver reformen. Langt de fleste af eleverne vil ikke opleve en skoledag, der er væsentlig længere end den, de kan opleve i dag kun en halv time fordelt på et kvarter om morgenen og et kvarter om eftermiddagen. Alle elever møder 8.15 og har fri enten eller I få særlige tilfælde vil der for de ældste elever i kortere perioder af skoleåret være undervisning efter Dagens opbygning med pauser, lektioner og understøttende undervisning vil I kunne se her i bladet. Personale og ledelse har travlt med at afslutte indeværende skoleår og forberede det nye skoleår. Det er en væsentlig større opgave end ellers, men vi bliver klar til start d. 11. august. Lige nu arbejder vi på højtryk med elev- og lærerskemaer samt færdiggørelse af personalearbejdspladserne, som jo også skal være klar d. 4. august. Ellers ønsker jeg, at alle elever, forældre og personale må får en god varm og solrig sommer og glæder mig til at være sammen med jer alle til august i arbejdet med at gøre reformen til virkelighed. Med venlig hilsen John Jæger 3

4 Skolebestyrelsens klumme Den nye skolebestyrelse glæder sig til at komme i gang med det store arbejde, der ligger i at drive en skole med mange nye forandringer, i samarbejde med skolens øvrige personale. Vi har allerede gjort os mange tanker om, hvordan vi kan gøre skolen mere synlig i lokalområdet og vil forsøge på sigt at skabe en profil, der kan beskrive skolens kvaliteter. Vi vil forsøge at gøre informationen til børn og voksne så forståeligt som muligt, i den store opgave der ligger i at opstarte aldersintegreret indskoling. Det er vores ønske at vi i opstarten afholder flere informations- og dialogmøder, hvor evt. tvivl, bekymring, forståelse og afklaring mm. kan tales igennem. Vi ønsker at skabe en følelse af, at vores skole er for alle, der er tilknyttet Tungelundskolen, således at børn og voksne fortsat er og bliver glad for skolen. Vi er sammen om attungelundskolen er et trygt og godt sted at være. Vi har alle et fælles ansvar. Det skal give mening både for børn og voksne, når vi taler om udfordringer, mening, fællesskab og anerkendelse, som er grundbehovet for os alle. Vi vil arbejde på at gøre Tungelundskolens rammer for gode læringsmetoder og pædagogik så gode, gennemskuelige og forståelige som muligt. Hvad er Tungelundskolens visioner for eleverne og hvordan kan vi synliggøre og beskrive det? Vi vil meget gerne i dialog med alle og vi glæder os til at skabe en fællesånd, hvor vi sammen kan løfte opgaverne og skabe bedst mulig trivsel for alle. Vi vil meget gerne appellere til at tale pænt blandt vores børn om de forandringer, der sker. Vores børn bliver påvirket af vores bekymringer. Opfordr børnene til at glæde sig over en ny skole og nye klassekammerater. Vores børn er hurtigere og bedre til at omstille sig under nye forhold, end vi forventer. Tro på at det i praksis viser sig, at børn i aldersblandet hold lærer hurtigere og opnår et tættere fællesskab på tværs af alder. Det er og bliver nyt for alle, og der vil komme ups og ting, der må forandres, men på sigt viser al erfaring at vores børn kommer ud i livet med en respekt for sine medmennesker, høj faglig kompetence, kan samarbejde og deltage i fællesskaber. God sommer til alle. Skolebestyrelsen. 4

5 Skolestart 2014/15 Mandag den 11. august Aldersintegration: 8.15: Vi mødes til velkomst i gymnastiksalen. Herefter går vi i klasserne 9.15: Kaffe til forældrene i hjemområde A : Normalt skema. Forældre til børn i aldersintegreringen er velkomne til at følge med børnene til velkomsten i gymnastiksalen og i klassen indtil kl årgang: 8.15: Klasserne møder i deres hjemlokale og er sammen med kontaktlærerne. 9.05: Samling i multihallen : Normalt skema. Vi ønsker alle en god sommerferie! Venlig hilsen John Jæger Skoleleder Alle elever møder kl Alle elever har fri efter deres normale skema. 5

6 Tidsskema for skoledagen 1. lektion: understøttende undervisning/pause 2. lektion: lektion: understøttende undervisning/pause 4. lektion: lektion: understøttende undervisning/pause 6. lektion: Forældrebesøg i undervisningen I er som forældre meget velkomne til at overvære undervisningen af jeres børn. Vi beder jer i denne forbindelse lave en aftale med læreren forinden. Som alle besøg - det være sig hjemme eller i skolen - er det rarest at vide, hvor mange der dukker op og hvornår. Der kan jo være forløb, hvor gæster kan være en kærkommen lejlighed til at inddrage forældrene i undervisningen. Vi kan i særlige tilfælde være nødt til at tage hensyn til forhold omkring elever med problemer, og under nogle undervisningsforløb kan fremmede deltagere have en uheldig indflydelse på forløbet. Derfor bør læreren være med til at finde det bedste tidspunkt. Er du utryg ved en lærers undervisning, bør du tage en snak med den pågældende, inden du går til ledelsen med problemet. Der er højst sandsynligt tale om en misforståelse eller et forhold, som læreren ikke har været opmærksom på og gerne vil rette. John Jæger

7 Særlige funktioner Tale-høreundervisningen Sproget er af grundlæggende betydning for indlæringen på alle områder. En god sproglig udvikling udvider barnets muligheder for personlig og social udvikling. Der er specielt snæver sammenhæng mellem tale/sprogudvikling og læse/staveindlæring. Hovedmålet med undervisning af børn med sprog-, tale- og hørevanskeligheder er at sætte barnet i stand til på bedst mulig måde sprogligt at kunne udtrykke tanker og behov og at kunne kommunikere sprogligt. Tale-høreundervisningen omfatter alle børn i alderen 0-18 år, hvis tale, sprog eller hørevanskeligheder er af en art og et omfang, som ikke overvindes ved almindelig udvikling eller påvirkning. Det er vigtigt, at barnet indstilles så tidligt som muligt, for at vanskelighederne kan afhjælpes eller begrænses og hæmme barnets udvikling mindst muligt. Henvisning til tale-høreundervisning sker via kontaktlæreren, som altid vil have kontaktet barnets forældre og aftalt, at barnet indstilles. For småbørns vedkommende kan henvisning ske via Børn og Skole, Rådgivningscentret, Danstrupvej 4, 8860 Ulstrup. Tlf Marianne Vinkel, talepædagog Rådgivningscentret Danstrupvej Ulstrup tlf mobil

8 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - (PPR) Hvad er PPR? PPR er et tilbud til skoler, daginstitutioner, forældre og børn om hjælp og rådgivning i forbindelse med børn og unge (0 18 år), der har problemer i tilknytning til deres udvikling. Det drejer sig om vanskeligheder i forbindelse med udvikling i bred forstand, f.eks. tale og sprogvanskeligheder, problemer med indlæring i skolen, problemer i forhold til én selv eller ens omgivelser i institution, skolen eller familien (adfærd, kontakt, trivsel, følelsesmæssige problemer) m.v. Hvad består PPR af? PPR består af forskellige faggrupper. Vi er psykologer, og skolen har fast tilknyttet én psykolog. Vi er tale-hørelærere, og skolen har ligeledes en fast tale-hørelærer tilknyttet. Vi er konsulenter, som har hver sit special-område. Læsekonsulenten vejleder i forbindelse med skolens læseundervisning. Tale-hørekonsulenten støtter op om skolens arbejde med elever med tale-hørevanskeligheder. De to konsulenter dækker alle skoler i kommunen. Vi arbejder tværfagligt, men altid i tæt samarbejde med forældre og lærere. Hvordan kommer man i kontakt med PPR? Henvendelserne til PPR kommer typisk fra skolen, efter at man her har aftalt det med forældrene. Forældre og børn kan også selv henvende sig til PPR og bede om rådgivning. Dette kan ske ved enten at kontakte psykologen på skolen eller ringe til PPR på Hvad kan det medføre på længere sigt for barnet? Det medfører forhåbentlig, at barnet får en bedre trivsel i skolen, og at det får mulighed for at udnytte sine ressourcer bedst muligt. Ligeledes bør det medføre, at lærere, pædagoger og forældre får bedre forståelse for barnets vanskeligheder og bedre muligheder for at støtte barnet. PPR arbejder således ofte gennem de voksne omkring barnet, så der ikke umiddelbart er direkte kontakt mellem barnet og PPR-medarbejderen. PPR kan kontaktes pr telefon i Favrskov kommunes åbningstid på tlf PPR s adresse er Skovvej 20, 8283 Hinnerup. 8

9 AKT på Tungelundskolen A Adfærd K kontakt T Trivsel På Tungelundskolen er vi tre AKT-vejledere, Louise A. Weje, Jens Fersløv Andersen og Helle Jensen. Gitte Hjortshøj påbegynder uddannelsen i år. Det er vores opgave, ud fra en anerkendende pædagogisk tanke, at vejlede elever, kollegaer og ledelse i adfærd, kontakt og trivselsspørgsmål. Man kan anerkende mennesker, både børn og voksne, på flere plan, f.eks. deres følelser, tanker og handlinger. Trives den enkelte elev, trives hele klassen - og omvendt. Det smitter af på læringen, på læreren, på skolen, på forældrene ja, på alt. Vi har vores daglige gang på skolen på henholdsvis mellemtrinnet og i overbygningen. Udover den almindelige undervisning har vi en portion timer, vi kan bruge på AKT-arbejdet. De elever, lærere eller forældre, der henvender sig, gør det som regel ud fra en oplevelse af, at der kan være problemer eller ting, der relaterer til adfærd, kontakt og trivsel, som de gerne vil have hjælp til. Hvordan får man fat i os? 1. Lærerne kontakter os direkte 2. Elever kan kontakte os direkte eller gennem kontaktlæreren. 3. Forældre kan kontakte os: a. gennem kontaktlæreren b. gennem skolens omstilling Så vil vi kontakte jer, så snart det er muligt. I perioder kan der være flere, der skal have hjælp, derfor kan der være lidt ventetid. Hvis lærerne henvender sig omkring en enkelt elev, som de ønsker et forløb omkring, skal I som forældre selvfølgelig give jeres accept. Hilsen Louise, Jens og Helle 9

10 Uddannelsesvejledning på skolerne i Favrskov Kommune edning i Favrskov Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Favrskov varetager uddannelsesvejledningen for børn og unge i alderen år. UU vejleder om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. På skolerne i Favrskov er der derfor tilknyttet en UU-vejleder, som eleverne vil møde i klasse. UU-vejlederen arbejder i vejledningen med at udfordre elevernes forestillinger om valg af uddannelse og job, så valg af uddannelse efter grundskolen sker på et så reflekteret og oplyst grundlag som muligt. Der vil være forskellige vejledningsaktiviteter, som bidrager til at kvalificere elevernes valg. Bl.a. er der i 8. klasse besøg på to forskellige ungdomsuddannelser (introduktionskurser). Elever og forældre informeres løbende via elev- og forældreintra om vejledningsaktiviteterne. UU skal iflg. lovgivningen have fokus på de elever, der har særlig brug for vejledning samt de unge årige, der ikke er i uddannelse. Den landsdækkende evejledning er et supplement til vejledningen på skolerne: evejledningen har åbent både om dagen, om aftenen og i weekenden. Du finder evejledningen på internettet på og du kan komme i kontakt med en evejleder ved at ringe, maile, sms e eller chatte. Hvis I har spørgsmål af vejledningsmæssig karakter, er I meget velkomne til at kontakte UU-vejlederen på skolen og til at kigge på vores hjemmeside: dk. Desuden vil vi gøre opmærksom på uddannelsesguiden UU-vejleder Jette Stensgaard Tlf: Mail: Uddannelsesvejledning i Favrskov Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Favrskov varetager vejledningen for børn og unge i alderen år. 10

11 Favrskov kommunale tandpleje Alle børn og unge under 18 år har ret til gratis kommunal tandpleje og tilbydes dette på kommunale klinikker. Børn og unge fra Tungelundskolens skoledistrikt tilhører som udgangspunkt tandklinikken på Skovvangskolen i Hammel. Men anden kommunal klinik kan naturligvis vælges. Unge på 16 og 17 år kan selv vælge, om de ønsker at bruge den kommunale tandpleje eller en privatpraktiserende tandlæge. Ønsker man ikke at modtage det tilbud Favrskov Kommune tilbyder, kan man vælge en anden kommunes tandpleje eller en privat tandlæge. Vælges privat tandlæge for 0-16 årige, er der egenbetaling på 35%. Børnene indkaldes første gang til undersøgelse som 1½-årige sammen med forældrene. Børnene undersøges for huller i tænderne og andre tandsygdomme mindst en gang årligt - oftere, hvis der er specielle behov. Er der behov for behandling, vil barnet få skriftlig besked med hjem om tidspunkt for behandlingen, eventuelt tilbydes behandling umiddelbart i forbindelse med undersøgelsen. Forældrene forudsættes at deltage i undersøgelsen mindst til og med 3. klasse. Alle børn undersøges løbende for tandstillingsfejl. Hvis der er behov for tandreguleringsbehandling, forelægges problemet og mulige løsninger for barn og forældre. Tandreguleringsbehandlingen udføres i et samarbejde med kommunens specialtandlæger. Den kommunale Tandpleje underviser også om tandsundhed på udvalgte klassetrin på alle kommunens skoler. Tandplejens fornemste opgave er at påvirke børn og unge til gode tandplejevaner, så de kan bevare sunde og velfungerende tænder gennem hele livet. Tandsundhed De søde læskedrikke - cola, sodavand, saftevand - er nogle af de helt store syndere, når det drejer sig om huller i tænderne. Et nyt problem, som vi har set, er syreskader på tænderne. Tænderne slides hurtigere og bliver følsomme, fordi emaljen ætses bort af syren i læskedrikken. De samme skader opstår ved brug af light produkter. Vi forsøger i løbet af skoletiden at oplyse om og påvirke børnene til gode kost- og drikkevaner. Det er vigtigt, at forældrene hjælper med tandbørstningen til børnene 11

12 er år gamle. Før den alder er børnenes motorik ikke udviklet, så de selv kan børste tænderne rene. Der gennemføres tandbørstekurser for at ruste børnene bedre til selv at overtage tandbørstningen. Nærmere oplysninger på tandplejens hjemmeside: eller ved overtandlæge Jørgen Kjær tlf eller Skolesundhedsplejen Sundhedsplejens tilbud til skolebørn i Favrskov kommune tilbyder: 0. klasse: Første gang jeres barn skal til sundhedsplejerske er i 0. klasse. Det hedder indskolingssamtalen, og varer ca. 40 min. Som forældre er I med til denne samtale. Datoer og tidspunkter slås op på skoleintra. I melder jer til på de datoer og tidspunkter der passer jer bedst. Inden I kommer til samtalen, skal I derhjemme have udfyldt et sundheds og helbredsskema på Her bliver I bl.a. spurgt om sovevaner, dagligdag, kost, venner, familie m.m. Jeres barn bliver målt, vejet samt synstestet og hørescreenet. Der er tid til snak om jeres barns dagligdag. 2. klasse: På dette klassetrin tilbyder vi Sundhedscirkus, som er 4 dage med to lektioner hver dag. Sundhedscirkus består at forskellige aktiviteter, som skal få børnene til at mærke sundhed på egen krop. Vi kommer ind omkring emner som: at holde sig rask, hvad er sundhed egentlig, kost, motion, venskaber og familie. Alle dagene indeholder aktiviteter der involverer børnene samt masser af bevægelse. I løbet af den uge vi har sundhedscirkus bliver børnene målt og vejet, samt synstestet. 4. klasse: I 4 klasse er der igen individuel samtale med børnene. Inden samtalen skal barnet hjemmefra have udfyldt spørgeskema på skolesundhed.dk. Det er en god ide at sidde sammen med barnet og gøre det, da det giver anledning til en god snak om hvordan barnet har det lige nu. Det tager ca. 20 min at udfylde skemaet. Jeres barn bliver målt og vejet samt synstestet. Ved denne samtale forventes det ikke, at I som forældre er med, men I er selvfølgelig velkommen. 12

13 9. klasse: På dette klassetrin ligger den afsluttende sundhedssamtale. Eleverne skal igen besvare et skema på skolesundhed.dk. Dette skema kommer til at danne baggrund for vores samtale. Det er eleven selv der bestemmer hvad der er vigtigt at tale om. Ved denne samtale bliver eleven målt og vejet, samt synstestet og hørescreenet. Sundhedspædagogiske tilbud: I slutningen af 4 eller begyndelsen af 5 klasse, ligger også undervisning i pubertet, som foregår på klassen. Efter fælles undervisning på klassen deles drenge og piger. Pigerne kommer ned til mig og her uddeler jeg bl.a. hygiejnebind samt pjecen pigernes lille røde om pubertet. Drengene går med en mandlig lærer til en snak op pubertet og hvad der specifikt sker med drengene. Vores erfaring er at snakken går mere frit, når drenge og piger deles op. I 8 klasse ligger vores Sundhedseksperimentarium. Her kommer eleverne ind på Inside i Hammel og har en dag med forskellige aktiviteter, der alle omhandler håndtering af egen sundhed. Der er et hjernelab, hvor de oplever reaktionsevne, balanceevne, mm. Der er kostlab hvor de udregner bmi og får lavet en konditest, der er alkohollab, hvor de kan prøve vores promillebriller m.m. Nyt i kommende skoleår: Som noget nyt har vi nu mulighed for at henvise til klinikken i Inside i Hammel, som henvender sig til de familier der har et ønske om vægttab. Kontakt mig får yderliere oplysninger. Enuresisklinik: Hvis dit barn har problemer med at holde sig både hvad gælder urin og afføring, kan vi måske hjælpe. Vi har etableret en klinik i Inside, som håndterer børn der tisser i bukserne om dagen, eller i sengen om natten eller begge dele. Derudover kan der være problemer med at barnet har afføring i bukserne om dagen. Kontakt mig får yderligere oplysning. Jeg er uddannet rygestopvejleder, og kan hjælpe og vejlede ved ønske om rygestop Med Venlig hilsen: Sundhedsplejerske Caroline Graff mobil:

14 Mad og drikke på skolen Madpakke Børnene medbringer selv mad. Der er opstillet køleskabe til elevernes madpakker. Skolemælk Skolen er tilmeldt Skolernes Skolemælksordning. Skolemælksordningen kører nu som abonnement og kan til enhver tid nemt ændres. Betalingen foregår pr. giro direkte til Mejerikontoret eller på Girokort/mælkebestilling omdeles i klasserne. Mælken anbringes i køletasker, som afhentes af klasserne. Skoleboden Eleverne driver en skolebod, hvorfra der sælges brød, sandwiches, ostehaps, frugt, youghurt, juice og vand. Boden holder åbent det første kvarter i de store pauser. Madbestilling Online bestilling/betaling af skolemad (både kolde og varme retter) på dagligt inden kl til levering samme dag. Der kan også bestilles til flere dage eller uger ad gangen. 14

15 Principper og retningslinjer Klassearrangementer ved Tungelundbadet I forbindelse med badning med elever i svømmebassiner, ved strande og lignende, er skolerne underlagt særlige bestemmelser, som understreger, at der skal være en svømmelærer/livredder til stede, når eleverne bader. Dette gælder på alle tidspunkter af døgnet, hvor klassen er samlet, og hvor en eller flere af klassens lærere deltager, eller hvor skolen står som arrangør af arrangementet, i hvilket der indgår badning. Er man lærer og har et barn i den pågældende klasse uden at være tilknyttet klassen som underviser i det daglige, og er det et forældrearrangement, er det op til den enkelte lærer at afgøre, om man kan deltage, hvis der ikke er en svømmelærer/livredder til stede. Skoleleder John Jæger Brug af mobiltelefon Eleverne må gerne tage mobiltelefon med i skole og SFO. Inden de gør det, skal I som forældre snakke om, hvad telefonen skal bruges til i skolen. Desuden skal både elev og forældre sige ja til, at eleven vil rette sig efter de regler, vi har for mobiltelefoner på Tungelundskolen. Eleven må gerne: snakke, sms e og spille i frikvartererne ringe til kammerater og forældre for at lave legeaftaler o.l. i frikvartererne bruge det medbragte digitale udstyr i timerne, når læreren mener, det er relevant for undervisningen, og det kan bruges uden instruktion fra læreren Eleven må ikke: have mobilen tændt overhovedet i timerne. Heller ikke på lydløs fotografere eller lydoptage kammerater eller andre personer uden først at få lov bruge mobiltelefonen til at drille/mobbe andre Det er elevens og forældrenes ansvar at: brug af mobiltelefonen holder sig inden for de aftaler, der er indgået med skolen. 15

16 Rygning Det er ved lov forbudt elever at ryge i skoletiden, og der kan ikke dispenseres fra denne lov. Det er i forbindelse med rygeforbudet vigtigt, at forældrene bakker op om loven. Gør det derfor klart for dit barn, at I som forældre ikke kan acceptere, at det ryger i skoletiden. Gør også barnet opmærksom på, at skolen heller ikke kan acceptere, at eleverne ryger i skoletiden - heller ikke i smug. For personalet og forældre gælder det, at der ikke må ryges i skolen og på skolens område.. Elevers fritagelse for undervisning a) Skolen kan give fri op til 5 feriedage i løbet af et skoleår, hvis forældrenes ferier ikke kan lægges i skolens ferier. b) Skolen kan i rimeligt omfang give fri til deltagelse i familiefester og nødvendig læge- og tandlægebehandling. c) Skolens ledelse kan desuden give fri, når specielle begrundelser foreligger. Skolen er barnets arbejdsplads. Vi har kun 200 skoledage om året, så det må være i alles interesse at begrænse ekstra fridage til det mindst mulige. Der kan blive huller i undervisningen, som det kan være svært at indhente bagefter. Forsøg også at lægge tandlægebesøg og lignende i ydertimerne, så der ikke går en hel skoledag tabt. Husk altid at spørge barnet fri i forvejen af hensyn til lærerens planlægning af undervisningen. Skolebestyrelsen 16

17 Skole/hjem-samarbejdet hvad er det på Tungelundskolen? Hermed en oversigt over de forskellige muligheder for samarbejde, som allerede findes på Tungelundskolen. Dette samlede overblik er opdelt, så samarbejdets former beskrives fra begge sider fra skole til hjem og omvendt. FRA SKOLE TIL HJEM FORM NÆRMERE BESKRIVELSE Information fra skolens ledelse Information fra klassens lærere Information fra skolebestyrelsen Nyt/Min Skole Breve Hjemmesiden Forældreintra Forældremøder Forældresamtaler Breve Hjemmesiden Forældreintra Møde med forældreråd Nyt/Min Skole Hjemmesiden Forældreintra Lægges på Intra og på Den skriftlige kommunikation foregår væsentligt over Intra. I særlige tilfælde sendes breve hjem ned eleven. Information om skolen generelt. Kommunikationsredskab som tilgås via skolens hjemmeside For alle børn i klassen og deres forældre, f.eks. til sociale arrangementer To gange årligt, med/uden samtidig deltagelse af børnene Den skriftlige kommunikation foregår væsentligt over Intra. I særlige tilfælde sendes breve hjem ned eleven. Information fra ture, klasseplaner osv. Kommunikationsredskab som tilgås via skolens hjemmeside Afholdes i efteråret Bl.a. med nyheder fra Skolebestyrelsen F.eks. korte resumeer fra møder Kommunikationsredskab som tilgås via skolens hjemmeside 17

18 FRA HJEM TIL SKOLE FORM NÆRMERE BESKRIVELSE Forældre valgt fra hele skolen Forældre valgt fra hver klasse Alle forældre I skolebestyrelsen I forældreråd Diverse møder Diverse skriftlige ting Direkte kontakt til skolen Forældreintra Forældrerepræsentanter skal udgøre flertallet, og én skal være formand for bestyrelsen Forældrerepræsentanter vælges til klasseforældreråd for 2 år ad gangen Jævnfør skemaet ovenfor Jævnfør skemaet ovenfor Til klassens forældreråd, klassens lærere, skolebestyrelsen, skolens ledelse Kommunikationsredskab som tilgås via skolen hjemmeside Afsluttende bemærkninger Der er mange muligheder for samarbejde og høj grad af information. Målet er ikke blot information, men der skal arbejdes frem mod et egentligt samarbejde. Det opstår først, når de forskellige muligheder udnyttes af både skole og hjem. Skolebestyrelsen ønsker at styrke samarbejdet ved at arbejde for, at de ovennævnte muligheder virkelig fungerer, men også at de gøres endnu bedre. Det betyder konkret: at alle ovennævnte former bør gennemgås løbende, og deres relevans og form vurderes. at nogle former styrkes og strammes op, især hjemmesiden, hvor Skolebestyrelsen evt. kunne få et link til nyhedsbrev e.l. at forældrerådets arbejdsområde styrkes i forhold til det eksisterende. Det foreslås beskrevet i den særlige forældreråds-mappe, hvis sammensætning og indhold løbende skal diskuteres/ajourføres. 18

19 Ordensregler Tungelundskolens regler for god opførsel Børn og voksne taler ordentligt til hinanden i krop og sprog. Mobning er uacceptabelt. Skolen har et godt og trygt læringsmiljø med plads til alle. Alle trives og er glade for at være på skolen - Vi viser respekt for hinanden - Vi viser respekt for forskellighed - Vi tager ansvar for vore handlinger Alle møder til de fastsatte tidspunkter - Vi er udhvilede - Vi er velforberedte - Vi overholder tider og aftaler Alle behandler skolens bygninger, inventar, materialer og omgivelser ordentligt. - Vi rydder op efter os selv 19

20 Elevrådet Andre oplysninger Efter folkeskoleloven skal der ved skoler, som har femte eller højere klassetrin, dannes et elevråd. Hver af klasserne fra årgang vælger 2 repræsentanter for et år ad gangen. Disse repræsentanter konstituerer sig selv og nedsætter et forretningsudvalg bestående af 5 medlemmer: formand næstformand kasserer sekretær et femte medlem Desuden vælges to repræsentanter til skolebestyrelsen og to miljørepræsentanter. Elevrådet er et af skolens samarbejdsorganer, og det kan som sådant rette henvendelse til skolebestyrelsen, skolens leder og pædagogisk råd. Herved kan eleverne få deres ønsker og synspunkter fremført. De to elevrepræsentanter deltager i skolebestyrelsens møder, hvor de har stemmeret. 20

21 Pædagogisk LæringsCenter / PLC (Tidligere Mediateket) PLC er et levende, centralt sted, hvor der altid foregår mange ting på samme tid. Alle kan her få hjælp til søgning af materialer, boglige såvel som it-baserede. Til dagligt tilbyder vi følgende service: - En ugentlig lektion for kl., hvor der er en bibliotikar. Vi vejleder og læser op for eleverne - Materialesøgning til kollegaer og forberedelse af læsekurser - Bookning og brug af stationære og bærbare pc er - Bibliotekskundskab og lignende kurser - Skiftende udstillinger - Samarbejde med læsevejleder og specialcenteret - Altid at stå til rådighed med hjælp og vejledning - Udlån af almindelige lånebøger er 1. måned Husk at binde taskebøgerne ind - så holder de længere :-) I dag er der på hele skolen mulighed for at benytte sig af det trådløse netværk, og det er derfor muligt at medbringe egen pc. For at lette hverdagen bliver det muligt for eleverne i løbet af skoleåret at gemme deres opgaver og lignende i Sharepoint (UNI-login). Det gør det muligt for eleverne at arbejde uanset, hvor de befinder sig. Med venlig hilsen Kirsten Daugaard Karlsen Weekendarrangementer Hvis et forældreråd i en weekend har brug for at benytte skolen til et forældrearrangement uden deltagelse af lærere, henvises der til, at man benytter SFO Klub på Tungelundskolen 21

22 Konfirmationsforberedelse ved Lise Thorbøll Melchiorsen Undervisningen foregår i: Konfirmandhuset, Kirkegade 23, Thorsø. Hele årgangen En dag ugentligt klokken To hele dage efter Lise T. Melchiorsens valg Konfirmationen finder sted for 7. a og 7. b St. Bededag, fredag den 1. maj

23 Årsplanlægning - lokalefordeling Lokale- og kontaktlærerfordeling 2014/15 Klasse Lokale Kontaktlærer Fase 1 - Indskolingen Spætterne 01 Inger Gadegaard/Susanne Horn Spurvene 02 Jane Stampe Christensen/Henriette Bording Skrubberne 31 Louise Grønne/Lis Nielsen Sardinerne 32 Trine Kristensen/Helle Jensen 2. A 03 Marie Mønsted 2. B 04 Lise Hørning Fase 2 - Mellemtrinnet 3. A 41 Lotte Overgaard 3. B 42 Anni Rulanda 4. A 44 Sasha Andreassen 4. B 45 Linda Østergaard Mose 5. A 46 Marian Bech Pedersen 5. B 47 Bente Sehested Scheel/Ebbe Nielsen 6. X 43 Louise Aborg Weje Fase 3 - Udskolingen 7. A 11 Jacob Kilde 7.B 12 Mikael Bech Kristensen 8.A 14 Ellen Schou 8. B 13 Lene Jensen 9. A 05 Gitte Hjortshøj 9. B 06 Bettina Meldgaard 23

24 Årskalender 2014/ Måned Uge Dato Begivenhed august 33 11/8 1. semester starter oktober /10-9/10 Kursusuge 41 10/10 Skolernes motionsdag 43 20/10-24/10 9. årgang: Brobygning (individuel) 44 27/10 2. semester starter november 48 24/11-28/11 1. projektuge december 51 22!12 Juleafslutning 2015 januar 2 5/1 1. skoledag efter juleferien 4 19/1 3. semester starter 5 30/1 2. projektuge februar 6 2/2-5/2 2. projektuge 6/2 Elevrådets hockeyturnering 9 23/2-27/2 8. årgang: Introkurser 9 23/2-27/2 9. årgang: Projektopgave marts 10 2/3-4/3 9. årgang: Projektopgave fremlægges?? 8. årgang: Udveksling i Breda, Holland april 16 13/4 4. semester starter maj 19 4/5 7. årgang: Blå mandag /5-18/5 9. årgang: Skriftlige afgangsprøver 20 11/5-13/5 5. årgang: English House /5-22/5 8. årgang: Udveksling - besøg fra Holland 21 18/5-22/5 3. projektuge 22/5 Skolefest 22 29/5 9. årgang: Sidste skoledag juni /6-23/6 9. årgang: Mundtlige afgangsprøver 24 9/6 Åbent hus SFO 11/6 5. årgang: DraMuBi-premiere 25 15/6-16/6 8. årgang: Skriftlige årsprøver 26 22/6-23/6 8. årgang: Mundtlige årsprøver 24/6 9. årgang: Dimission 25/6 Tungelundlege 26/6 Sommerafslutning Ret til ændringer forbeholdes. 24

25 SFO KLUB Frugtbod 2 Pedel 3 Skolevejleder 4 SFO-kontor 5 Skolepsykolog 6 Sundhedsplejerske A-J Årgangsområder 25

26

27 Ferieplan 2014/2015 Start Slut SKOLESTART 11. august EFTERÅRSFERIE 11. oktober 19. oktober JULEFERIE 23. december 4. januar VINTERFERIE 7. februar 15. februar PÅSKEFERIE 28. marts 6. april ST. BEDEDAG 1. maj KR. HIMMELFARTSFERIE 14. maj 17. maj GRUNDLOVSDAG 5. juni PINSEFERIE 23. maj 25. maj SOMMERFERIE 27. juni 9. august De nævnte dage er inklusive. 27

28 Elevbefordring og trafiksikkerhed Information om skolekørsel Elever i distriktsskoler Elever der går i deres distriktsskole, er berettigede til gratis befordring til og fra skole. Sådan klares befordringen Befordringen klares for de flestes vedkommende, ved at benytte en gratis skolebus. Hvis der ikke kan kan tilbydes en gratis-skolebus, gives der buskort til en lokal eller regional bus. Det er skolerne der bestiller buskortene og det er også her, man kan indhente nærmere oplysninger om tilbuddet. I ganske særlige tilfælde kan der udbetales transportgodtgørelse til forældrene. Du kan se køreplanerne, ved at vælge Skolebuskørsel til venstre i menuen på Favrskov Kommunes hjemmeside. Valg af anden skole end distriktsskolen Hvis man vælger en anden skole end distriktsskolen (frit skolevalg i eller uden for kommunen), skal man i princippet selv klare transporten til og fra skole. Dog kan man benytte gratisbusserne som alle andre, hvis det kan passe. Dette gælder også, hvis man er tilmeldt privatskole. Henvendelser om busdriften Oplever du driftsforstyrrelser eller lignende med dit barns skolebus, beder vi dig henvende dig direkte til barnets skole, der har den nærmeste kontakt til busselskabet. Hvis du har spørgsmål til reglerne for befordring, hvilket skoledistrikt I bor i eller andet, er du velkommen til at sende os en henvendelse på: For at give oplysning om skoledistrikt, skal vi bruge jeres vejnavn og postnummer. Folkeskolens bestemmelser - vedr. fribefordring 0-3. årgang: over 2.5 km årgang: over 6,0 km årgang: over 7.0 km 10. årgang: over 9.0 km 28

29 Skolepatruljen Skolepatruljen er i funktion alle skoledage: kl kl kl kl Der vil, så vidt det er muligt, altid være skolepatruljer på ovenstående vagter, men grundet skematekniske årsager kan det ikke altid lade sig gøre. Vi prøver altid at dække 0-5 kl.`s gå-hjemtider, og hvis det ikke kan lade sig gøre, bliver klasserne informeret herom. SFO en er også bekendt med skolepatruljens vagtplan. Bemærk!!! Hvis forældrene kører børnene til og fra skole, skal parkeringspladsen ved Tungelund Aktivitetscenter benyttes. Leder af skolepatruljen Linda Lykke Østergaard Mose 29

30 Om færdselssikkerhed Citat fra Undervisningsministeriets information nr. 48 (maj 1998) om færdselsundervisning i folkeskolen: Det er forældrene, der må vurdere, om deres barn er modent til at klare sig i trafikken. Der kan ikke siges noget entydigt om, hvornår børnene er modne til fx at cykle på egen hånd i trafikken. Erfaringerne viser, at mange børn kommer alt for tidligt ud på egen cykel i en trafik, som de kun vanskeligt kan overskue, når de samtidig har nok at gøre med at styre cyklen. Citat fra læseplan for færdselslære. Nogle børn cykler dog allerede i trafikken som 6-7 årige. Dette kan være et problem, men afhænger naturligvis af lokale forhold og det enkelte barn. De fleste børn er først i stand til at klare cyklen og overskue trafikken, når de er noget ældre. Eventuelt kan spørgsmålet om cykling behandles ved et forældremøde. Først hen mod slutningen af 2. klasse eller begyndelsen af 3. klasse er det passende at sætte ind med egentlig cykeltræning og undervisning. Forholdsregler i tilfælde af snevejr I tilfælde af at der - før skolen begynder - indgår meddelse fra vejvæsenet om, at vejene er vanskeligt passable eller er ved at lukke, vil meddelse om aflysning af skolebus-ruter så vidt muligt blive givet i Østjyllands Radio P4 (FM 95,9 MHZ) Undervisningen vil så vidt muligt blive gennemført for de elever, der kan nå frem. I tilfælde af at der - efter skolen er begyndt - indgår meddelelse fra vejvæsnet om, at vejene kan forventes lukket, vil eleverne blive sendt hjem hurtigst muligt. Skolen vil dog forsøge at sikre sig, at elever i årgang ikke sendes hjem til et tomt hus. Det pointeres, at det altid er forældrenes ansvar og afgørelse, om barnet skal sendes af sted i skole. Skolelederen 30

31 Køreplaner, rutebiler Rute 55 Viborg - Bjerringbro - Hammel Borre 8.07 Vejerslev 8.12 Nysted 8.13 Aidt 8.20 Tungelundskolen Afgang fra Skolegade - mod Bjerringbro: Afgang fra Skolegade - mod Hammel: Rute 851 Ulstrup - Vellev - Thorsø TK-Bus tlf Ulstrup Skole 7.53 Vellev Skole 8.01 Tungelundskolen 8.13 Afgang fra Skolegade - mod Ulstrup

32 De lokale skolebusser Gyldig 11/ / Ingen kørsel på skolefridage, lørdage samt søn- og helligdage Gyldig 11/ / Ingen kørsel på skolefridage, lørdage samt søn- og helligdage Bemærk! Hjemkomsttidspunktet og hjemruten kan variere alt efter de børn, der er med bussen hjem. 32

33 Personoversigt Skolebestyrelsen Forældrerepræsentanter: Rasmus Naeve Bildstrup, Overgårdsvej 48, Aidt, 8881 Thorsø, Hanne Bech Kristiansen Bavnehøjvej Thorsø, John Christense Tubækvej 9, Vejerslev, 8881 Thorsø, Martin Apel Mohrsen, Overgårdsvej 49, Aidt, 8881 Thorsø, Lena Christensen, Rosenparken 4, 8881 Thorsø, Mette Gordon Jonsson, Baunegårdsvej 3, Grølsted, 8881 Thorsø, Søren Rasmussen, Ridder Munks Vej 97, 8881 Thorsø, Medarbejderrepræsentanter: Kristel Jagd Nielsen, Frejasvej 10, 8881 Thorsø Lise Hørning Christiansen, Rosenparkden 70, 8881Thorsø Skoleleder John Jæger, Tjørnevej 7A, 8881 Thorsø, , Viceskoleleder Bjarne Werliin, Møllevænget 29, 8881 Thorsø, Elevrådsrepræsentanter Vælges efter sommerferien 33

34 Personalenyt FRATRÆDELSE Fra Vi takker for et godt samarbjde og ønsker held og lykke fremover. 30. augustr 2013 Hanne Møller 30. november 2014 Steffen Bak Ushus (SFO) 31. december 2013 Karen Vive 28. februar 2014 Katrine Ørnebjerg Larsen 31. juni 2014 Grete Bay 30. juli 2014 Carsten Sejersen Villy Madsen ANSÆTTELSER Vi byder velkommen til Maj 2014 Sasha Elkjær Andreassen (lærer) BARSELSORLOV: Septemper 2014 Christina Nørregaard Nielsen August 2014 Lotte Damborg Overgaard (lærer) Morten Schierup Larsen (pædagog) Diana Køster Knakkegaard Toft (pædagog) 34

35 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen Skolegade 15, 8881 Thorsø. Tlf (For børn i bhkl.- 3. klasse) Åbningstid: SFO: mandag - fredag kl mandag - torsdag kl fredag: kl SFO Klub Skolegade 15, 8881 Thorsø. Tlf (For børn i klasse) Åbningstid SFO Klub: mandag - torsdag: kl fredag kl Tilmelding på Personale Inger Bach Thorsgade Thorsø Henriette Bording Borridsøvej Bjerringbro Susanne Horn Solskrænten Thorsø Susanne Skotte Johansen (Leder) Serupvej 4 e 8600 Silkeborg Lis Sigvert Nielsen Solskrænten Thorsø Lars Peter Rasmussen Jordbrovej 9 2th 8200 Aarhus N Helle Jensen Funder Bakke Silkeborg 35

36 Inger Bach Henriette Bording Susanne Horn Helle Jensen Susanne Skotte Johansen Lis Sigvert Nielsen Lars Peter Rasmussen 36

37 Lærere Jens FersløvAndersen Møllevangen Hinnerup Sasha Elkjær Andreassen Møllevej Thorsø, Jane Stampe Christensen Lyøvej 58 C 8370 Hadsten Lise Hørning Christiansen Rosenparken Thorsø Linda Lykke Østergaard Mose Hermelinvej Ans By Nina Frandsen Vestermarksvej 1, Haurum 8450 Hammel Inger Gadegaard Tindbækparken 63, Skovby 8464 Galten Louise Grønne Svingelvej Sporup Gitte Hjortshøj Lystrupvej Risskov Ruth Grønlund Jacobsen Nårupvej Gjern Lene Jensen Kristrupvej Randers Kirsten Daugaard Karlsen Tingstedvej Bjerringbro Jacob Kilde Bergensvej 35, 8600 Silkeborg Majken Bech Kristensen Sofienlundparken Ulstrup Mikael Bech Kristensen Sofienlundparken Ulstrup Trine Kristensen Randersvej Hadsten Charlotte Mose Larsen Stendalen 24 A 8850 Bjerringbro Bettina Meldgaard Kjellerupvej Mariager Marie Boldrup Mønsted Møllegade 9, 2.th 8600 Silkeborg Christina Nørregård Nielsen Østergade Ulstrup 37

38 Ebbe Kragh Nielsen Tungelund Bakker Thorsø Kristel Jagd Nielsen Frejasvej Thorsø Lotte Damborg Overgaard Skovvænget Fårvang Marian Bech Pedersen Søndersøparken 19 H 8800 Viborg Bente Sehested Scheel Balagervej Viby J Ellen Schou Tværvej Ry Patrick Schunck Hammelvej 140, Jebjerg 8870 Langå Louise Aborg Weje Jebjergvej 25 A, Jebjerg 8870 Langå Anni Rulanda Skolegade Thorsø Pædagoger Diana Køster Knakkegaard Toft Odinsvej Thorsø Morten Schierup Larsen Skejbyparken Aarhus Normalt kan personalet ikke kontaktes uden for skolens åbningstid ( ). Har du brug for at kontakte personalet, skriver du på forældreintra og beder om en samtale/et møde. Læreren/pædagogen vil hver dag åbne intra inden skolestart og efterfølgende tage kontakt. Alternativt kan skolens kontor kontaktes:

39 Jens Fersløv Andersen Sasha Elklær Andreasen Jane Stampe Christensen Lise Hørning Christensen Linda Lykke Østergaard Mose Nina Frandsen Inger Gadegaard Louise Grønne Gitte Hjortshøj Ruth Grønlund Jacobsen Lene Jensen Kirsten Daugaard Karlsen Jacob Kilde Majken Bech Kristensen Mikael Bech Kristensen Trine Kristensen Charlotte Mose Bettina Meldgaard Marie Boldrup Mønsted Christina Nørregård Nielsen 39

40 Ebbe Kragh Nielsen Kristel Jagd Nielsen Lotte Damgaard Overgaard Marian Bech Pedersen Anni Rulanda Bente Sehested Scheel Ellen Schou Patrick Schunk Louise Aborg Weje 40

41 Teknisk Administrativt Personale John Jæger, (skoleleder) Tjørnevej 7A 8881 Thorsø tlf Bjarne Werliin, (viceskoleleder) Møllevænget Thorsø tlf Vibeke Fyrstman, (Skolesekretær) Bakkevej 20, Borre 8850 Bjerringbro Privat tlf Marlene Spanggaard Christensen (Skolesekretær) Overgårdsvej 45, Aidt 8881 Thorsø Tlf.:

42 Favrskov Kommunes Ejendomscenter Nordvest (Thorsø) Ivan Tobberup, (Teknisk servicemrdarbejder Rosenparken Thorsø tlf Allan Laursen, (Teknisk servicekoordinator) Møllevænget 25 B 8881 Thorsø tlf Henrik Juul Sørensen (Teknisk servicemedarbejder) Dalvej 3, Aidt 8881 Thorsø

43 Tungelundskolen Skolegade Thorsø tlf Kontortid Skolefritidsordning tlf Servicekoordinator Web:

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2013/2014 43. www.tungelundskolen.dk

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2013/2014 43. www.tungelundskolen.dk MIN SKOLE 2013/2014 43. årgang Tungelundskolen www.tungelundskolen.dk Indhold Nyt fra skolen Skolebestyrelsens klumme..................... 5 Skolestart 2013/14 Tidsskema for skoledagen......................

Læs mere

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2012/2013 42. www.tungelundskolen.dk

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2012/2013 42. www.tungelundskolen.dk MIN SKOLE 2012/2013 42. årgang Tungelundskolen www.tungelundskolen.dk Indhold Nyt fra skolen Skolebestyrelsens klumme...................... 5 Skolestart 2012/13 Tidsskema for skoledagen......................

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Nyttige telefonnumre.

Nyttige telefonnumre. 2008-2009 Højboskolen Toftevej 53 8362 Hørning Tlf. 89 68 16 44 Fax. 89 68 16 34 E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk Hjemmeside: www.hoejboskolen.dk Nyttige telefonnumre. Skolens kontor 89 68 16 44 SFO

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Telefon: 55 42 14 44 Telefax: 55 42 14 42 E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Kirkeskovsskolen, skoleåret 2011/ 2012 Skoleleder: Viceskoleleder: Pedel: Sekretær: Dorte Næsborg

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Skolebladet. Olufs sidste arbejdsdag

Skolebladet. Olufs sidste arbejdsdag Skolebladet Olufs sidste arbejdsdag Skolens serviceassistent Oluf Andersen er gået på pension Efter at have tjent Torslev Skole gennem mere end 25 år har Oluf valgt at gå på pension. Den sidste dag for

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2018 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN VELKOMMEN til Mini-SFO SOLSTRÅLEN Velkommen Regnbuen/Solstrålen er Otterup Realskoles fritidsordning. Alle elever på skolen, fra mini- SFO til 3. klasse, er garanteret en plads. Denne pjece skal kort

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Besparelser. 9. oktober 2008

TORSDAGS-NYT. Besparelser. 9. oktober 2008 TORSDAGS-NYT 9. oktober 2008 Besparelser Det er mange afsnit i Torsdags-Nyt, der bærer denne overskrift! I 2008 måtte vi åbne vores budgetter og finde besparelser midt i budgetåret, hvilket resulterede

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Informationshæfte til forældre, elever og andre interesserede. Kort om Ullerup Bæk Skolen Ullerup Bæk Skolen består af 3 afdelinger: 2 Basisskoler (0.-6.årgang) og

Læs mere

VELKOMMEN I SKOLE 2014

VELKOMMEN I SKOLE 2014 VELKOMMEN I SKOLE 2014 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM SKOLEBESTYRELSE,

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem velkommen i skole 2017 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole

Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole Velkommen til forældremøde på Avedøre Skole Hvorfor er vi her? Vi har en fælles interesse: Jeres børns dannelse og uddannelse. Grundlaget er folkeskoleloven 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Kragenyt august 2015 Indhold

Kragenyt august 2015 Indhold Kragenyt august 2015 Indhold Ny skoleledelse Ny Mælkebøtte Trafik husk det nu Lektiehjælp og faglig fordybelse år 2 Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi udsender lidt udenfor nummer et mini Kragenyt,

Læs mere

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 05.03.15 kl. 19.00 21.30 i mødelokalet, Nørre Nissum skole ******************************************************************************** Deltagere: Forældrerepræsentanter:

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

velkommen i skole 2013

velkommen i skole 2013 velkommen i skole 2013 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem Skolebestyrelse,

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen Videnscenter for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Der er telefonsvarer på i vagtstuen fra kl. 08.15 til kl. 15.30. Telefonsvareren aflyttes kl. 14.00, 15.00 og 15.30.

Der er telefonsvarer på i vagtstuen fra kl. 08.15 til kl. 15.30. Telefonsvareren aflyttes kl. 14.00, 15.00 og 15.30. Velkommen til Mosehuset 2016 Her følger en del praktiske informationer vedrørende institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser og ærgrelser

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Skolestart På Abildgårdskolen

Skolestart På Abildgårdskolen Skolestart På Abildgårdskolen 2015/2016 Lidt om Abildgårdskolen Når I vælger Abildgårdskolen til jeres barn vælger I samtidig: En skole med ca. 650 elever med baggrund i mange forskellige kulturer. En

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Velkommen i SFO Nymarken. November 2014

Velkommen i SFO Nymarken. November 2014 Velkommen i SFO Nymarken November 2014 I forbindelse med, at et barn starter i SFO, kan der under tiden opstå spørgsmål og usikkerheder hos både børn og forældre. Disse spørgsmål vil vi prøve at imødekomme

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen 11/10/2016 Skole og Forældre Landsdækkende organisation for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen Kursus for skolebestyrelser Silkeborg kommune 11.10.2016 Medlemsydelser: Rådgivning Hotline hverdage

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet N Y H E D S B R E V N R. 8 2 0 1 4 Onsdagsholdet Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Lokalrådet for Tybjerg og omegn har lavet en spørgeskema undersøgelse som har ligget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

NYT. Leander, Skrubberne

NYT. Leander, Skrubberne NYT Tungelundskolen marts 2016 Leander, Skrubberne 45. årgang nr. 1 Indhold Leder...3 Nyt fra elevrådet...4 Hockeyturnering 2016...5 AI - teatertur...7 Projektuge i AI...8 Hollandsudveksling 2016...10

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere