De nye kørekortsregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nye kørekortsregler"

Transkript

1 De nye kørekortsregler Konsekvenser af ubehandlet obstruktiv søvnapnø Dagtræthed arbejds- & trafikulykker Komplikationer? hypertension hjerte-karsygdomme iø. type 2 diabetes Søvnkonference 2014 Maribo Medico Niels Petri lægefaglig konsulent

2 Lovgivning om Søvnapnø & Kørsel Lægeautorisationslovens 44 Kommer en læge i sin virksomhed til kundskab om, at en person lider af sådanne sygdomme, at personen udsætter andres liv eller helbred for nærliggende fare, er lægen forpligtet til at søge faren afbødet. Færdselslovens 3, stk. 1»Uopmærksomhed i trafikken«trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre. Færdselslovens 54, stk. 2 Motordrevet køretøj må ikke føres af nogen, som på grund af mangel på søvn er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende vis. Sundhedsstyrelsens vejledning om helbredsforhold og motorkørsel (revideret 2007, 2011 og 2013) Sundhedsstyrelsens tolkning af helbredskravene i EU s kørekortsdirektiv

3 Vejledningen er»lovfortolkende«ikke bindende for forhold som»regulerer borgerens retsstilling«mulighed for domstolsprøvelse

4 Sundhedsstyrelsens gamle vejledning dec vedr. søvnapnø og kørekort middelsvær til svær søvnapnø er behandlingskrævende med CPAP benyttelsesgraden af CPAP være mindst 90% af dagene tidsbegrænsning på 2 år for alle ved: nyt kørekort generhvervelse udvidelse, f.eks. trailor fornyelse ved 70 års alder erhvervschauffører (tidligere 5 år) Ingen tidsbegrænsning som almindelig bilist hvis man har kørekort og får konstanteret søvnapnø!!

5 Sværhedsgrad af obstruktiv søvnapnø AHI < 5: normalt AHI 5-15: let søvnapnø AHI 16-30: middelsvær søvnapnø AHI > 30: svær søvnapnø

6 Sundhedsstyrelsens nye vejledning nov vedr. søvnapnø og kørekort AHI (og evt. Epworth) over 15 er behandlingskrævende med CPAP benyttelsesgrad af CPAP mindst 4 timer per døgn i 70% af dagene almindelige bilister: tilstrækkelig behandlingseffekt = AHI under 15 tidsbegrænsning på 2 år ved kørekortfornyelse erhversbilister: særlig god behandlingseffekt = AHI under 10 tidsbegrænsning på 1 år med årlig CPAP-kontrol alternativ behandling såsom tandskinne, operation eller vægttab: sikker behandlingseffekt = AHI under 10 Epworth bør være under 15 Ingen tidsbegrænsning som almindelig bilist hvis man har kørekort og får konstanteret søvnapnø!!

7 EU s Immortal Project IMMORTAL: Impaired Motorists, Methods of Roadside Testing and Assessment for Licensing Arbejdsgrupper (16 ialt): helbred/sygdomme/alder syns-hørehæmmede træthed depression diabetes»drug driving«(4 stk.) alder indlæringsvanskeligheder (f.eks. ADHD)

8 Trafikulykker og risikofaktorer Faktorer relativ risiko(rr) spirituskørsel >1,5 65 morfin/heroin 32 spirituskørsel > 1-4,9 25 motorcyklister 13,2 spirituskørsel 0,5-0,9 10 mandlige bilister: alder år 5,3 søvnlidelser 3,71 mandlige bilister: alder > 75 år 3,1 kvindlige bilister: alder > 75 år 3 kvindlige bilister: alder år 3 benzodiazepiner 3 isglatte veje 2,5 mobiltelefon 1,72 veje dækket af våd sne 1,5 mørkekørsel 1,5 våde veje 1,3

9 Sygdomstilstande og risiko for trafikulykker Sygdomstilstand RR søvnlidelser 3,71 synsnedsættelse 1,09 hørenedsættelse 1,19 bevægelseshæmning 1,17 cardiovaskulær sygdom 1,23 diabetes mellitus 1,56 neurologisk sygdom 1,75 psykisk lidelse 1,72 alkoholisme 2,00 narkotika og medicin 1,58 nyresygdomme 0,87 gennemsnit 1,33

10 EU s Immortal Project Ved ubehandlet søvnapnø er risiko for involvering i trafikulykker øget med % ( RR 3,71)

11 Impairments, diseases, age and their relative risks of accident involvement Truls Vaa Cand.Psyk. Transportøkonomisk Institut, Oslo Meta-analyse af 6 studier om trafikulykker 5 om søvnapnø-patienter 1 primært om søvnighed Rating mht. design & bias:

12 Accidents/Driver/?? Year Sleep apnea patients have more automobile accidents. George CF et al. Lancet 1987 (tværsnitsundersøgelse) 3 2,5»Letters to the Editor«20 med søvnapnø v. PSG 7 med OSA symptomer 2 RR 2,1 1,5 1 0,5 0 Patients (n=27) Controls (n=270) match: alder, køn Objektive crash data, Motorkontoret, provinsen Manitoba, Canada

13 Accidident/Driver/5 Year Automobile accidents involving patients with obstructive sleep apnea. Findley LJ et al. Am Rev Respir Dis (tværsnitsundersøgelse) 77 nyhenviste for suspekt søvnapnø 0,45 38 har søvnapnø def. som AHI 5 (ODI4%) 0,4 0,35 0,3 RR 2,6 0,25 RR 6,8 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Kørekort: 35/39 29/38 No Apnea (N=35) Sleep Apnea (N=29) All Drivers (N=3.7 match: alder, køn million) Ulykker ialt: Objektive crash data, Motorkontoret, Virginia, USA

14 Vigilance and automobile accidents in patients with sleep apnea or narcolepsy. Findley L et al. Chest 1995 (tværsnitsundersøgelse) (køresimulator) 74 nyhenviste for suspekt søvnapnø 62 har søvnapnø def. som AHI 5 (ODI3%) RR 7,1 RR 3,1 4,3% (alle OSA) 1,4% Sværhedsgrad efter hypoxæmi (ODI x middeldesat.)

15 Vigilance and automobile accidents in patients with sleep apnea or narcolepsy. Findley L et al. Chest 1995 (tværsnitsundersøgelse) (n=68: OSA + narkolepsi) RR 2,2 RR 7,6 Ulykker ialt: Objektive crash data, Motorkontoret, Virginia

16 Accidents/Driver/5 Year Does uvulopalatopharyngoplasty inhibit automobile accidents? Haraldsson P-O et al. Laryngoscope 1995 (tværsnitsundersøgelse + før/efter ) 2,5 UPPP-gruppen: OSA-symptomer 2 1,5 1 RR 3,7 RR 2,3 korrigeret næsekir. (n=123) UPPP (n=49) 0,5 0 præop match: ingen postop Selvrapportet crash, 5 år før og efter operation

17 The association between sleep apnea and risk of traffic accidents.terán-santos J et al. N Engl J Med 1999 ( case-control ) CRM PSG skadestue primærsektor ( trafikulykker sidste 2 mdr.) OSA 66% 12% Epworth 5,9 5,7 Objektive crash data, Spanien 1995 (9 mdr.)

18 Driver sleepiness and risk of serious injury to car occupants. Connor J et al. BMJ 2002 ( case-control ) Variables Cases (n=571) Controls (n=588) Adjusted RR OSA-symptoms 10 (1,9%) 6 (1,6%) 1,4 Epworth <10 96% 91% % 8% 0, % 1% 0,7 Stanford 1 34% 54% % 45% 1, % 1% 11,0 or ,2 5 hours sleep last 24 hrs 2,7 Driving kl ,6 Objektive matched crash data, New Zealand

19 Car colour and risk of car crash injury: population based case control study. Furness S, Connor J, Robinson E et al. BMJ 2003 Silver cars were about 50% less likely to be involved in a crash resulting in serious injury than white cars.

20 Personal comments Jennie Connor Professor and Head of Department Preventive and Social Medicine Dunedin School of Medicine Otago, New Zealand The purpose of measuring OSA symptoms and Epworth Score was to ensure we were not missing a big contribution of sleep apnoea to risk in the general population. Since OSA is not very common and we were interested in risk at the population level we didn t really expect OSA to be a big contributor compared to lifestyle-related sleepiness The car colour paper was indeed serious. The data come from the same population-based case control study as the paper on driver sleepiness. It was the least confounded association that we found in the whole study

21 DTU Transport, Sverige cases og controls (privatbilister) Konklusion: mål for akut søvnighed stærkeste risikofaktor søvnapnø-symptomer ikke prædiktive!! 2013: Bedömningen är att så länge det inte finns objektiva sätt att mäta antingen sömnighet eller prestation, så är det inte möjligt att hitta en bättre lösning än det regelverk som finns idag.

22 Møde i denne EU-komité med fremlæggelse af rapport om søvnapnø fra 22 søvnspecialister fra 17 lande i Europa:»New Standards and Guidelines for Drivers with Obstructive Sleep Apnoea Syndrome«Sundhedsstyrelsen: formuleringerne i den reviderede udgave er bl.a. baseret på udmeldingen fra EU s Driving licence committee af 27 Juni Only moderate or severe OSAS would be considered as having a potential effect on road safety

23 Definitioner OSA: Obstructive sleep apnea OSAS: Obstructive sleep apnea syndrome + excessive daytime sleepiness (EDS)

24 Specifik criteria for the provision of a driving license to OSAS patients were recommended, particularly to restrict untreated patients with moderate or severe OSAS associated with sleepiness sufficient to impair driving safety Professor Walter McNicholas University College Dublin

25 Personal comments Prof. Walter McNicholas, Director, Pulmonary and Sleep Disorders Unit Professor, University College Dublin St..there is difficulty in linking specific criteria to the variability of clinical presentations.. the presence of sleepiness as a criterion to limit the ability to hold a driving licence is recognised.. in an effort to avoid the obvious limitations of strict/arbitrary AHI thresholds and CPAP compliance criteria, an element of physician discretion is recognised

26 Epworth score Tandskinne-projekt, n=90 Nykøbing F r = 0, AHI kun 6% af en ændring i Epworth kan forklares med AHI

27 Excessive daytime sleepiness in a general population sample. Bixler EO et al. J Clin Endocrinol Metab (befolkningsundersøgelse, USA) Formål association mellem EDS og søvnapnø, Metode uafhængig af andre risikofaktorer for søvnighed? (alder, BMI, diabetes, hypertension, depression, allergi, astma mm) Fase 1: telefoninterview af om søvn og helbred Fase 2: stikprøve på med polysomnografi (PSG) Søvnapnø = AHI 15 Definitioner EDS = ja til ene/begge spørgsmål 1. do you feel drowsy or sleepy most of the day but manage to stay awake? 2. do you have any irresistible sleep attacks during the day?

28 Søvnapnø selvstændig årsag til EDS? ved AHI 15 har 18,3% EDS ved AHI < 15 har 10,7% EDS men 1. Depression 2. Overvægt 3. Alder 4. Sukkersyge men ikke søvnapnø Samme resultat ved cut-off af AHI på 5 og på 30 Excessive daytime sleepiness in a general population sample. Bixler EO et al. J Clin Endocrinol Metab. 2005

29 Observationstid vedr. effekt af CPAP Klinisk erfaring? Studier: Forfatt. år kontrolgruppe effektmål Saletu 1999 ja (cross-over) selvrapport søvnighed Ficker 2000 ja (cross-over) selvrapport søvnighed Wiest 2002 ja (cross-over) selvrapport søvnighed Turkington 2004 ja køresimulator Orth 2005 nej (prospektiv) køresimulator Loredo 2006 ja (parallelgruppe) selvrapport søvnighed Resultat: signifikant forbedring 2-7 dage

30 Observationstiden Sundhedsstyrelsen anser sædvanligvis mindst 4 ugers observationsperiode for den korteste periode, i hvilken anvendelsen af CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) apparatur kan vurderes

31 CPAP-compliance de magiske CPAP bruges mindst 4 timer per døgn i 70% af dagene Hvor kommer det fra? 1993 Compliance criterion of 4hr a night for five out of seven nights: Was nothing more than a guess at that time David F. Dinges

32 Søvnkonf. MariboMedico 2013: Hvor meget er nok? Den faktiske CPAP-compliance Indvirkning af compliance på en række effektmål : selvrapporteret/objektiv træthedsmåling systolisk og diastolisk BT mortalitet af hjertesvigt insulinresistens inflammatoriske markører oxidativt stress kognitive tests Konklusion: 5 timer synes at være mest anbefalet men meget stor individuel variation Mange gode studier af CPAP-effekt på ulykkesfrekvens men Ingen har beregnet en cut-off værdi af compliance

33 Meta-Analysis of Quantitative Sleep Parameters from Childhood to Old Age in Healthy Individuals. Ohayon MM, Carskadon MA Guilleminault C, Vitiello MV. Sleep 2004 minutter TOTAL SØVNTID n = Objektive søvndata fra 65 videnskabelige artikler (Stanford University & University of Washington) alder

34 Vejledningen er»lovfortolkende«ikke bindende for forhold som»regulerer borgerens retsstilling«mulighed for domstolsprøvelse MEN bindende for andre offentlige instanser? borgerens retssikkerhed??

35 Vilkårlighed ʹBibeltroʹ AHI 15 Compliance 4h/70% ʹKattelemmenʹ Foreligger der mistanke eller oplysning om søvnapnø, bør der foreligge en udtalelse om føreregnethed fra speciallæge i neurologi eller anden speciallæge med særligt kendskab til søvnforstyrrelser Upræcis målemetode: CRM/PSG

36 Trafikulykker og risikofaktorer Faktorer relativ risiko(rr) spirituskørsel >1,5 65 morfin/heroin 32 spirituskørsel > 1-4,9 25 motorcyklister 13,2 spirituskørsel 0,5-0,9 10 mandlige bilister: alder år 5,3 søvnlidelser 3,71 mandlige bilister: alder > 75 år 3,1 kvindlige bilister: alder > 75 år 3 kvindlige bilister: alder år 3 benzodiazepiner 3 isglatte veje 2,5 mobiltelefon 1,72 veje dækket af våd sne 1,5 mørkekørsel 1,5 våde veje 1,3

37 Impairments, diseases, age and their relative risks of accident involvement

38 Kørekortfornyelse ved 70-års alder Folketal 4. kvartal 2013, årige, hele landet: pensionister 10% af»voksenbefolkningen«danish Transport Research Institute, DTU

39 ÅRSRAPPORT DØDSULYKKER 2012

40 ÅRSRAPPORT DØDSULYKKER 2012

41 »Uopmærksomhed i trafikken«

42 Sammenfatning af kritik det er»excessive daytime sleepiness«og ikke AHI eller CPAP-compliance som er det centrale ikke videnskabelig evidens for at AHI og ESS er korreleret til risiko for trafikulykker ødelæggende for læge-patientforholdet tidsbegrænsning fornyelse af kørekort, hvorfor? Danmark går enegang i EU lastbilchaufførernes specielle dilemma

43 Reduction in motor vehicle collisions following treatment of sleep apnoea with nasal CPAP. George CF However, it is important to notice that most of the patients with OSA did not have any collisions.

44 Lille doktor, hvad nu? Kriterier for sværhedsgrad af OSAS (AASM* 1999) 1. AHI: Apnø-Hypopnø-Index AHI < 5: AHI = 5-15: AHI = 16-30: AHI > 30: normalt let søvnapnø middelsvær søvnapnø svær søvnapnø 2. Søvnighed/træthed: uønsket søvnighed eller ufrivillige søvnepisoder ved aktiviteter som kræver: let opmærksomhed (TV, læsning): lidt større opmærksomhed (møder, koncert): særlig stor opmærksomhed (kørsel, samtale): let søvnighed middelsvær søvnighed svær søvnighed *AASM: American Academy of Sleep Medicine

45 SPØRGESKEMA OM TRÆTHED (Epworth) Vejledning: Nedenfor er beskrevet en række dagligdags situationer. Du bedes tage stilling til, om du ville blive døsig eller være ved at falde i søvn, i modsætning til bare at føle dig almindelig træt. Bedøm det udfra din dagligdag de sidste 3 måneder. Brug nedenstående skala og vælg for hver af de angivne situationer det tal, som bedst passer med din sandsynlige reaktion. 0 = ville aldrig døse hen 1 = ville sjældent døse hen 2 = ville ofte døse hen 3 = ville næsten altid døse hen Situationer 1. Sidder og læser 2. Ser fjernsyn sandsynlig reaktion 3. Sidder som passiv tilskuer på et offentligt sted (biograf, foredrag o.lign. ) 4. Som bilpassager en times tid uden pause 5. Lægger mig for at hvile om eftermiddagen (hvis det er muligt) 6. Sidder og snakker med nogen 7. Sidder afslappet efter en frokost uden alkohol Kører ikke bil 8. Som bilfører, når bilen holder stille nogle få minutter i trafikken ESS > 15 Nogen af de nævnte situationer har du måske ikke været i for nylig. Prøv alligevel at forestille dig, hvordan de kunne have påvirket dig, og udfyld feltet med det tilsvarende tal.

46 Nogle konklusioner Sundhedsstyrelsen har overfortolket»udmeldingen«fra EU faste grænseværdier for AHI, Epworth og observationstid => øgning af»mørketal«dårligt for trafiksikkerheden manipulering af Epworth vilkårlighed i behandlingen vejledende grænseværdi for CPAP-compliance: tilstræbe mindst 5-6 timer per nat fokus på søvnanamnesen: symptomer på svær søvnighed? kørselsforbud er en lægefaglig afgørelse OPLYSNING OPLYSNING OPLYSNING OPLYSNING

47

48 Tak for opmærksomheden

Søvnapnø & Kørekortsregler

Søvnapnø & Kørekortsregler Søvnapnø & Kørekortsregler Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Søvnkonference 2015 Maribo Medico Niels Petri Lægefaglig konsulent Dansk Søvnapnø Forening

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ - en medicinsk teknologivurdering

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ - en medicinsk teknologivurdering DIAGNOSTIK OG BEANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ - en medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (5) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering DIAGNOSTIK

Læs mere

Snorken (SN) er lyde fra vibrationer i det bløde væv i svælget

Snorken (SN) er lyde fra vibrationer i det bløde væv i svælget 194 VIDENSKAB & KLINIK OVERSIGTSARTIKEL Abstract Behandling af patienter med snorken og søvnapnø Ca. 40 % af alle mænd og 30 % af alle kvinder snorker. Snorken kan være mere end blot en plage for både

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Medicinsk Teknologivurdering af obstruktiv

Læs mere

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22 74 11 E-mail sst@sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling 2011 FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse

Læs mere

Lillian Marcussen, tandlæge, forskningsassistent Privat praksis, kæbekirurgisk afdeling OUH

Lillian Marcussen, tandlæge, forskningsassistent Privat praksis, kæbekirurgisk afdeling OUH Søvnkonference 2013 14.-15. marts Comwell Borupgaard Lillian Marcussen, tandlæge, forskningsassistent Privat praksis, kæbekirurgisk afdeling OUH MAD-skinners effekt på obstruktiv søvnapnø og snorken hos

Læs mere

Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual. Inger Marie Bernhoft Allan Lyckegaard Tove Hels

Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual. Inger Marie Bernhoft Allan Lyckegaard Tove Hels Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual Inger Marie Bernhoft Allan Lyckegaard Tove Hels December 2012 Effekt af køretøjsteknik på trafiksikkerhed - en manual Inger Marie Bernhoft Allan

Læs mere

MENTAL TRÆTHED efter apopleksi

MENTAL TRÆTHED efter apopleksi MENTAL TRÆTHED AF METTE ELLERMANN MENTAL TRÆTHED efter apopleksi Patienter, der har haft en apopleksi, klager hyppigst og mest vedvarende over træthed. Mange får kognitive vanskeligheder som en direkte

Læs mere

FAKTA OM ADHD MEDICIN OG ADHD NOGET OM ULYKKER HVORDAN INDVIRKER ADHD PÅ KØRSLEN? OM KØREKORT RÅD TIL PERSONER MED ADHD HVAD KRÆVER BILKØRSEL?

FAKTA OM ADHD MEDICIN OG ADHD NOGET OM ULYKKER HVORDAN INDVIRKER ADHD PÅ KØRSLEN? OM KØREKORT RÅD TIL PERSONER MED ADHD HVAD KRÆVER BILKØRSEL? ADHD og trafik FAKTA OM ADHD 06 KERNE- SYMPTOMER VED ADHD 08 HVORDAN INDVIRKER ADHD PÅ KØRSLEN? 11 HVAD KRÆVER BILKØRSEL? 12 NOGET OM ULYKKER 13 LABORATORIER VS. REAL-LIFE 14 MEDICIN OG ADHD 16 OM KØREKORT

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale

Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale Oversættelse, kulturel tilpasning og indholdsvalidering Forfattere: Sofie Houmøller & Andreas Balck Vejleder: Henrik Hein Lauridsen, studieleder,

Læs mere

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Validering og anvendelse af SSQOL-DK, et diagnosespecifikt instrument til måling af helbredsrelateret livskvalitet blandt danske apopleksipatienter Ingrid

Læs mere

Danskernes måltidsvaner, holdninger, motivation og barrierer for at spise sundt 1995-2008

Danskernes måltidsvaner, holdninger, motivation og barrierer for at spise sundt 1995-2008 Danskernes måltidsvaner, holdninger, motivation og barrierer for at spise sundt -2008 Margit Velsing Groth Mette Rosenlund Sørensen Anja Biltoft-Jensen Jeppe Matthiessen Karsten Kørup Sisse Fagt Afdeling

Læs mere

Cykling, motion, miljø og sundhed

Cykling, motion, miljø og sundhed Cykling, motion, miljø og sundhed Det Økologiske Råd, Hjerteforeningen, Skole & Samfund og Dansk Cyklist Forbund Cycling is a convenient and enjoyable form of exercise Yet its benefits to health and the

Læs mere

Oversættelse til dansk af spørgeskemaet. Chronic disease. 24. september 2007. Claire Gudex

Oversættelse til dansk af spørgeskemaet. Chronic disease. 24. september 2007. Claire Gudex Oversættelse til dansk af spørgeskemaet Chronic disease 24. september 2007 Claire Gudex 1 Introduktion... 3 2 Forward oversættelse... 4 3 ack oversættelse & Produktion af en revideret dansk version...

Læs mere

2.5 million years 50 years

2.5 million years 50 years 2.5 million years 50 years ISBN 87-89843-76-2 Forfattere: Christian Ege, Thomas Krag, Søren Dyck-Madsen Oversættelse af engelsk sammendrag: Deborah Overgaard For- og bagsidefotos: Søren Dyck-Madsen 1.

Læs mere

Kostens betydning for læring og adfærd hos børn

Kostens betydning for læring og adfærd hos børn D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Udredningsopgave

Læs mere

Spar på Farten. - et forsøg med Intelligent Farttilpasning og firmabiler i Vejle. Harry Lahrmann Niels Agerholm Nerius Tradisauskas Jens Juhl

Spar på Farten. - et forsøg med Intelligent Farttilpasning og firmabiler i Vejle. Harry Lahrmann Niels Agerholm Nerius Tradisauskas Jens Juhl TRAFIKFORSKNINGSGRUPPEN Harry Lahrmann Niels Agerholm Nerius Tradisauskas Jens Juhl Spar på Farten - et forsøg med Intelligent Farttilpasning og firmabiler i Vejle ISP skriftserie nr. 2009-3 2011 Maleriet

Læs mere

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? af Kristian Overgaard Anders Grøntved Karina Nielsen

Læs mere

Fysisk aktivitet i den voksne danske befolkning 2003-2006 - med fokus på anbefalingerne for fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet i den voksne danske befolkning 2003-2006 - med fokus på anbefalingerne for fysisk aktivitet Fysisk aktivitet i den voksne danske befolkning 2003-2006 - med fokus på anbefalingerne for fysisk aktivitet Jeppe Matthiessen Berit Worm Rothausen Mette Rosenlund Sørensen Anja Biltoft-Jensen Sisse Fagt

Læs mere

Helbredsscreening i almen praksis

Helbredsscreening i almen praksis Helbredsscreening i almen praksis Et kvalitativt studie om menneskers tanker og erfaringer Karen-Dorthe Bach Nielsen Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2013 Dato

Læs mere

NIKKB NYT: Ny viden om nakkesmerter

NIKKB NYT: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Private sundhedsordninger Forskning: Ph.d. om kliniske effektmål i rygforskningen NR.2 2008 NIKKB NYT: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN

Læs mere

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni Pilottest af spørgeskema til patienter med narkolepsi og hypersomni Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med

Læs mere

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse - et kvantitativt tværsnitsstudie på baggrund af Copenhagen School Child Intervention Study The association between physical activity

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Korte ture i bil. Kan bilister ændre adfærd til gang eller cykling? Linda Christensen Thomas C. Jensen

Korte ture i bil. Kan bilister ændre adfærd til gang eller cykling? Linda Christensen Thomas C. Jensen Korte ture i bil Kan bilister ændre adfærd til gang eller cykling? Linda Christensen Thomas C. Jensen December 2008 Korte ture i bil Kan bilister ændre adfærd til gang eller cykling? Rapport 3 2008 Af

Læs mere

miljø og sundhed Læs om indeklimaforskning i Danmark 1962-1990 støj fra vejtrafik og helbredseffekter PCB i fedtvæv

miljø og sundhed Læs om indeklimaforskning i Danmark 1962-1990 støj fra vejtrafik og helbredseffekter PCB i fedtvæv 1 miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 17. årgang, nr. 2, august 2011 Læs om indeklimaforskning i Danmark 1962-1990 støj fra vejtrafik

Læs mere

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation.

Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. Forebyggende helbredsundersøgelser i almen praksis. Supplerende specifik forebyggelsesindsats samt aftalt forebyggelseskonsultation. (2304) +(0106) - Et mindre litteraturstudie af baggrunden for implementering

Læs mere