Referat fra konferencen Træt bag rattet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra konferencen Træt bag rattet."

Transkript

1 1 Referat fra konferencen Træt bag rattet. Afholdt: 25. november 2014 kl Sted: Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, København K. Tilstede: Se bilag Deltagerliste til Træt Bag Rettet Konference. Dagsorden: Se bilag Program. Konferencen sætter fokus på, hvad vi ved om træthedsulykker i trafikken og søvnapnø. Bruger vi vores viden om søvnsygdomme til at skabe større sikkerhed i trafikken. Alle oplæg fra konferencen kan hentes som PowerPoint præsentationer på dette link: Ordstyrer Lars Olsen (LO), seniorprojektleder fra Rådet for Sikker Trafik bød velkommen og introducerede de to indbydere til Konferencen, Mogens Kjærgaard Møller og Ellinor Wolff. Mogens Kjærgaard Møller (MKM)startede med at præsentere sig selv, og nævnte bl.a. at han er tidligere vicepolitidirektør i København og har i mange år været kontorchef i Justitsministeriet og medlem af Færdselssikkerhedskommissionen. Søvn og træthed er skyld i mange ulykker, men har måske i mange år haft en lidt undervurderet betydning. I dag sætter vi fokus på træthed bag rattet for at skabe en større forståelse for, hvor vigtigt det er at arbejde med træthed, som en naturlig del af uopmærksomheden i trafikken. Træthed sænker ikke kun reaktionsevnen, men kan, når den melder sig for alvor sammenlignes med spirituskørsel. Det er ikke uden grund, at vi har kørehviletidsbestemmelser, og at der bliver slået hårdt ned, når der sker overtrædelser. Den europæiske trafikorganisation ETAC ETSC har de senere år også øget fokus på træthed. For et par uger siden afholdte Rådet og Forsikring & Pension en virksomhedskonference om trafikpolitikker i virksomheder, med det formål, at få virksomhederne til at tage et større medansvar for trafiksikkerheden. Afslutningsvis fremhævede MKM samarbejdet med Dansk Søvnapnø Forening, og formålet med sammen, at være med til at få større sikkerhed i trafikken. Ellinor Wolff (EW) bød på vegne af Dansk Søvnapnø Forening også velkommen til dagens konference. I foreningen har vi længe været opmærksomme på, at udtalt dagtræthed i forbindelse med søvnapnø kan medføre en risiko for trafikulykker. Der er ca personer, der har fået stillet diagnosen søvnapnø, men man regner med, at der er mindst personer, der lider af søvnapnø

2 2 uden at vide det. Vi er overbevist om, at risikoen for trafikulykker grundet træthed er reel og alvorlig, men vi tror, at risikoen for trafikulykker grundet søvnapnøer overdrevet. Herefter kom hun ind på Sundhedsstyrelsens vejledning om kørekortregler, og de problemer, som personer, der får stillet diagnosen søvnapnø, bliver stillet over for. Mange får et kørselsforbud, indtil de har været i tilfredsstillende behandling i 4 uger. Ligeledes også risikoen for at skulle have fornyet sit kørekort hvert eller hvert andet år, blot pga. diagnosen søvnapnø. Kørselsforbuddet kan reelt vare flere måneder, idet der ofte kan gå mere end en måned, fra man får stillet diagnosen og får kørselsforbud til man kommer i behandling. Herefter er der så en observationstid på 4uger. Mange vælger ikke at lade sig undersøge for søvnapnø, da de er bange for at få et kørselsforbud, som kan medføre, at de mister deres arbejde specielt erhvervschauffører. I foreningen får vi løbende en del henvendelser fra folk, som er kommet gevaldigt i klemme pga. konsekvenserne af kørselsvejledningen. Der skal ikke herske tvivl om, at Dansk Søvnapnø Forenings holdning er, at man naturligvis ikke må køre bil, hvis man lider af udtalt dagtræthed, og man er til fare for trafikken. Det vi ønsker er, at et eventuelt kørselsforbud pga. søvnapnø skal have sin baggrund i en lægelig vurdering med fokus på træthed og ikke i de nuværende forfejlede kriterier. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få ændret kørselsvejledningen. Vi kan ikke vente på, at det fremsatte EU-direktiv endeligt kan vedtages i Vi har derfor allieret os med nogle kompetente personer, der i dag vil hjælpe os med at tydeliggøre, hvorfor træthed kan være en risikofaktor i trafikken, samt at Sundhedsstyrelsens kørselsvejledning har nogle særdeles uheldige konsekvenser. Dokumentationschef Jesper Sølund(JS) fra Rådet for Sikker Trafik startede med at redegøre for, hvad træthed bl.a. kan skyldes, og nævnte bl.a.: mangel på søvn, sygdom, medicin, alkohol og tidspunkt på døgnet. Træthed bag rettet er farlig, fordi reaktionstiden forlænges, opmærksomheden sløves og dømmekraften forringes. Ifølge færdselslovens 54, stk. 2er det forbudt at køre bil, hvis man er træt, og derfor ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde. Træthed vurderes til at være en faktor i ca. 20% af alle ulykker med personskade. Skadernes alvorlighed er større end i andre ulykker. Den højeste risiko er mellem kl. 03 og 05 om morgenen. I en megafonundersøgelse i 2014 var et af spørgsmålene: Hvor mange gange indenfor det sidste år har du kørt bil, selvom du følte, at du var for træt? Hertil svarede 57%, meget ofte, ofte og enkelte gange. Et andet spørgsmål lød: Er du på et tidspunkt kørt galt pga. træthed? Hertil svarede 6% ja. I Danmark har Vejdirektoratet lavet en analyse af alle dødsulykker i 2010 og 2011, og her kan man se, at de ting man kan koble til træthed, er vigtige indsatsområder. Tallene er gengivet i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan. Der er en lang række områder, man kan sætte ind på for at forebygge ulykker, der skyldes træthed, så som: bilisten, køretøjet, vejen, sanktioner og kontrol, samt virksomheder. Vi kan lære bilisterne tegnene på træthed, og hvad der er den rigtige reaktion. Personer, der har uopdagede søvnsygdomme skal hjælpes i behandling. Bilerne er i dag intelligente, de kan detektere øjenbevægelser og give alarm,

3 når man skal holde pause. De har nødbremse systemer, der kan aktiveres ved usikker kørsel. Vejene får rumleriller på midten eller i siden og autoværn ligeledes i midten der forhindrer sammenstød. Sidstnævnte er meget udbredt i Sverige. Rastepladser med jævne mellemrum giver mulighed for pauser. Sanktioner og kontrol sikrer at køre-hviletidsregler overholdes. Virksomhederne skal medvirke til et sikkert arbejdsmiljø også i trafikken. I har sikkert alle sammen prøvet forskellige metoder, når I har følt jer træt under kørslen. Skrue op for musikken, rulle vinduet ned osv., men det eneste effektive middel mod akut træthed: Kør ind til siden og ta et Power nap på minutter, benyttes desværre - kun af 6%. Det er derfor nødvendigt med et større kendskab til værdien og brugen af Power nap. Indsatsen skal målrettes mod: Unge Rådets live projekt, erhvervschauffører, sygdomsrelateret træthed søvnapnø og hr. og fru. Danmark. Gode råd om planlægning før turen kunne være: have fået mindst 6 timers søvn, kør ikke hvis man har været vågen i mere end 16 timer, kør ikke hvis man er syg og undgå at køre mellem kl om natten. Hvis du føler dig træt under turen, må konklusionen være: Stop og tag et hvil et Power nap + evt. kaffe. Formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Sven Krarup Nielsen (SKN), der også er chefkonsulent i Vejdirektoratet, startede som han selv udtrykte det lidt nørdet med en gennemgang af ulykkesfaktorer og træthed. En ulykkesfaktor har afgørende betydning for, at en ulykke sker. Der er ofte flere ulykkesfaktorer, som medvirker til en ulykke. Træthed og søvn er en bagvedliggende faktor, der uddyber eller forklarer en ulykkesfaktor. Havarikommissionen har siden 2001 lavet 11 temaundersøgelser, hvor 291 ulykker er blevet dybdeanalyseret. I 22 af ulykkerne var træthed årsagen. SKN omtalte, hvordan man finder træthed som årsag, og nævnte bl.a.: trafikanten fortæller det, manglende søvn eller søvnproblemer, smertestillende medicin, noter i politirapporten og vidneudsagn. Fire af ulykkerne med overskrifterne: En ulykke med en ung bilist, En ulykke med en bilist på arbejde, En ulykke med en ældre bilist og Træthed på lang tur og efter medicinbrug blev gennemgået og alle kunne relateres til søvnproblemer. Kommende temaer vil begge sætte fokus på træthed. I 2015 Ulykker om natten og i 2016 Ulykker med lastbiler. Chefkonsulent hos DTL Danske Vognmænd Frank Davidsen (FD) startede med at orientere om den nedsatte Søvnapnø Gruppe med repræsentanter fra erhvervet og andre interessenter. Gruppen har en række konklusioner, bl.a.: Søvnapnø er en overset diagnose, Der er sammenhæng imellem søvnapnø, Diabetes og overvægt, Der er sammenhæng imellem arbejdsmiljø og sundhed og Søvnapnø skal ses i et sundhedsperspektiv frem for et trafiksikkerhedsperspektiv. Professor dr. med., forskningschef ved Nordsjællands Hospital Lise Tarnow (LT) fortsatte med en gennemgang af de fysiologiske effekter ved normal søvn, så som: lavere blodtryk, lavere hjerterytme, 3

4 4 lavere slagvolume, lavere perifær modstand og lavere SNS nerve aktivitet. Nattens søvn cyklus blev gennemgået. Heraf fremgik det, at den dybe søvn aftager i løbet af natten, modsat REM søvnen, der øges. Definition på obstruktiv søvnapnø OSA blev omtalt og der blev vist eksempler på en patient med normal vejrtrækning og en med 60 sekunders pause i vejrtrækningen. Symptomer og følger på søvnapnø kan være: Højlydt snorken, Nykturi, Træthed, Nedsat koncentrations evne, Trafikuheld, Nedsat livskvalitet og depression, Forhøjet blodtryk og Øget kardiovaskulær mortalitet og morbiditet. Hvem er det så, der får søvnapnø? 40-50% med hjertesygdom og 34-80% med diabetes. Hyppigere hos mænd, ældre og overvægtige. Diagnosen stilles ved brug af Epworth spørgeskema samt ApneaLink, der under søvnen måler luftflow i næsen, iltkoncentrationen i blodet og vejrtrækningsbevægelser. Sværhedsgraden af obstruktiv søvnapnø måles i AHI og inddeles i AHI <5 = normalt, AHI 5-15 = let søvnapnø, AHI = middelsvær søvnapnø og AHI >30 = svær søvnapnø. Personer med søvnapnø behandles med et CPAP apparat, som bl.a. forbedrer livskvaliteten, mindre træthed, lavere blodtryk og mindre hjertekarsygdomme. Den amerikanske havarikommission oplyser at 1/3 af erhvervschaufførerne har søvnapnø. Luther Grote, overlæge i Gøteborg oplyser, at 22% af offentligt ansatte chauffører har søvnapnø og Søvnapnø Gruppen i Danmark ønsker at øge sundhed og trafiksikkerhed for erhvervschauffører gennem: undersøgelse af forekomst af søvnapnø og sikre at søvnapnø patienter kommer i behandling. Niels Petri (NP), fhv. overlæge, lægefaglig konsulent for Dansk Søvnapnø Forening indledte sit oplæg med at konstatere, hvordan gode intentioner i EU om at forbedre trafiksikkerheden bliver til firkantede og uvidenskabelige kørekortsregler i Sundhedsstyrelsens hænder. Til sin dokumentation tog han udgangspunkt i EU s Immortal Project , som indeholder rapporter fra en lang række arbejdsgrupper. En oversigt over Sygdomstilstande og risiko for ulykker, samt en oversigt over Trafikulykker og risikofaktorer, førte frem til Budskabet, at Ved ubehandlet søvnapnø er risiko for involvering i trafikulykker øget med % (risiko 3,71). Det blev så det glade budskab, og det skabte en del bekymring, hvorfor der i EU blev nedsat en arbejdsgruppe af søvnspecialister til at se nærmere på søvnapnø og trafiksikkerhed. Budskabet kom også til at stå i Sundhedsstyrelsens seneste vejledning, - Hvad er Sandheden bag tallet 3,71? NP tog udgangspunkt i en undersøgelse fra Transportøkonomisk Institut i Oslo, en spansk undersøgelse fra 1999, som havde leveret et risikotal til Oslorapporten, og en New Zealandsk rapport fra 2002.Endevidere en udtalelse fra Professor Jennie Connor -, Department of Preventive and Social Medicine Otago, New Zealand, der lyder we didn t really expect OSA to be a big contributor compared to lifestyle-related sleepness. Så Sandheden bag tallet 3,71 bygger på 2 undersøgelser af god videnskabelig kvalitet, hvoraf den ene finder lavere risiko ved højere AHI, og den anden handler slet ikke om Søvnapnø. -

5 En opsummering fra rapporten om træthed som risikofaktor, viser et komplekst billede inden det ender med et crash. Under quality of sleep har vi så søvnapnø, men også en anden mindst lige så stor gruppe, nemlig folk som lider af søvnløshed. Konklusionen, det er ikke kronisk træthed, som er den vigtigste risikofaktor. Sundhedsstyrelsens Vejledning om helbredsforhold og motorkørsel, som senest er blevet revideret i 2011 og 2013er Sundhedsstyrelsens tolkning af helbredskravene i EU s kørekortsdirektiv. Lovgivningen findes i Lægeautorisationslovens 44 og Færdselslovens 3 stk. 1 og 54 stk. 2. I Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer fra november 2013 er der nævnt: AHI over 15 = behandlingskrævende med CPAP, observationstid = mindst 4 uger, tidsbegrænsning for erhvervschauffører nedsat til 1 år og for almindelige bilister stadig 2 år og behandlingseffekt = krav til reduktion af AHI. Sundhedsstyrelsen skriver i vejledningen, at formuleringerne i den reviderede vejledning er bl.a. baseret på udmeldingen fra EU s Driving licence commitees meeting i Brussels den 27. juni Opservationstiden, som i Vejledningen fra 2013 blev nedsat fra 6 måneder til 4 uger, tolkes desværre af mange søvnklinikker meget håndfast som et kørselsforbud, selvom der også står, at Foreligger der mistanke eller oplysning om søvnapnø, bør der foreligge en udtalelse om føreregnethed fra speciallæge med særligt kendskab til søvnforstyrrelser..det nye direktiv blev udsendt den 1. juli 2014, og der skal nu udarbejdes en ny Bekendtgørelse i Justitsministeriet og efterfølgende en ny Vejledning i Sundhedsstyrelsen. Vedtages inden udgangen af Det nye EU direktiv taler om: søvnapnø med udtalt dagtræthed, ingen faste grænseværdier, en lægefaglig vurdering og regelmæssig lægekontrol men intet om kørekortfornyelse. NP konkluderer, at AHI er en dårlig markør for såvel træthed som ulykkesrisiko, at kørekortsreglerne er lægefagligt dårligt begrundede, og Danmark er eneste land i EU med disse firkantede regler. Konsekvenserne er bl.a., at folk undlader undersøgelse for søvnapnø af angst for at få et kørselsforbud eller miste kørekortet. Embedslæge Bo Fredsted (BF) fra Sundhedsstyrelsen afsluttede indlæggene med en Orientering om søvnapnø og kørekort. Regionalt rådgiver embedslægerne politiet i konkrete sager om fornyelse af kørekort, og rådgiver læger om kørekortsregler mv. På landsplan pt. placeret i Region Syddanmark udarbejdelse af regler om helbred og kørekort (Vejledning om kørekort), rådgivning af Rigspolitiet og Justitsministeriet om sundhedsfaglige emner, herunder Folketingsspørgsmål mv. og rådgivning af Rigspolitiet i klagesager. Rammerne for søvnapnø og kørsel findes i et EU direktiv. Det nyeste er udsendt, den 1 juli 2014, og betegnes DIR. 1. juli 2014/85/EU. På baggrund af dette direktiv udarbejder Justitsministeriet en Bekendtgørelse og Sundhedsstyrelsen en Vejledning. Den nye Bekendtgørelse og Vejledning skal være klar inden udgangen af

6 European Commision s European Driving Licence Committee valgte på sit møde den 24. januar 2014, at placere søvnapnø under nervesygdomme moderat Hvorfor? - Udelukkende af praktiske grunde! I det nye direktiv er moderat søvnapnø = AHI og svær søvnapnø = AHI 30+. Af andre krav kan nævnes: Ved formodning om søvnapnø skal ansøgere / førere søge yderligere lægerådgivning, inden de kan få fornyet eller udstedt kørekort, Kan rådes til at undlade kørsel, indtil diagnosen er blevet bekræftet, Lægelig dokumentation for tilstrækkelig kontrol over lidelsen, Følger en passende behandling og at evt. dagtræthed bedres, Lægeundersøgelse mindst hvert 3. år for gr. 1. og Lægeundersøgelse mindst hvert år for gr. 2 mhp. kontrol af at behandlingen følges. Et kørekort er fortsat gyldigt selv om man har søvnapnø, dvs. et almindeligt kørekort er gyldigt til man er 70 år, og skal derefter fremover fornys hvert 15. år, men dette kræver ikke ny lægeattest. Fornyelse af stort kørekort kræver en lægeattest. Borgere med søvnapnø og kørekort har pligter før og under kørsel, som nævnt i Færdselslovens 54. Lægens pligter er at: vurdere om borgeren kan køre forsvarligt, kørselsforbud og sikre videre undersøgelse / behandling. Lægens pligter er omtalt i Autorisationslovens 44., som giver mulighed for at foretage et skøn. Et lægeligt kørselsforbud er ikke en juridisk aftale, men en aftale mellem læge og patient. Desværre er AHI det eneste vi har som definition. Ovennævnte vil være baggrund for at lave en ny Vejledning. Der er ikke planlagt en høringsrunde forud for udarbejdelsen af den nye Bekendtgørelse og Vejledning. Dette var sidste indlæg på konferencen, og ordstyreren LO konstaterede, at der var tid til spørgsmål og debat. Keld Jensen (KJ) fra 3F understregede at trafikfarlige skal ikke være på vejene. Det er vigtigt at være i behandling, hvis man har søvnapnø. Han nævnte en chauffør med epilepsi og 31 år på bagen uden uheld, som pludselig får forbud. Det er meget indgribende for en chauffør at få kørselsforbud. Poul Jennum (PJ) nævnte at det er fint med denne konference, og at det er vigtigt med fokus på emnet. AHI er ikke en særlig god indikator for træthed. Mange der screenes for søvnapnø, og har det, er ikke trætte. BF svarede KJ og PJ. Regler mod epilepsi er noget helt andet og desværre har man ikke noget bedre en AHI. EW nævnte at foreningen venter på Bekendtgørelsen og ville godt have bekræftet, at den ville være færdig inden udgangen af Preben Larsen (PL), som har ca søvnapnø patienter, nævnte at AHI ikke har nogen plads i det her. Derimod skal det bero på en lægelig vurdering om patienten er træt. Dette kunne ske efter en test i en simulator. Ifølge Færdselslovens 54 er det patientens ansvar ikke at køre bil. 6

7 7 NP understregede endnu engang, at Vejledningen beror på en fejlfortolkning af EU direktivet, og kunne tilslutte sig en test mulighed i en kørsels simulator og en efterfølgende lægelig vurdering og samtale med patienten. MK, der har en juridisk baggrund, understregede, at Danmark er bundet af EU direktivet ifm. udarbejdelsen af den nye bekendtgørelse og Vejledning, men nævnte endvidere, at den enkelte borger ikke er bundet af vejledningen, det er kun myndighederne. Bekendtgørelsen udarbejdes af Justitsministeriet og udsendes normalt ikke i høring, men underskrives blot af ministeren når den er færdig. Det er derfor nødvendigt at give justitsministeriet de rigtige værktøjer og oplysninger forud for udarbejdelsen, og her vil Rådet selvfølgelig forsøge at bidrage bedst muligt. Jan Ovesen (JO) som er speciallæge og har været med siden starten på CPAP behandlingen i Danmark, spurgte BF om han kunne overrulle vejledningen, hvis han havde en patient med et høj AHI tal, men skønnede ar han ikke var træt. BF svarede, at det kunne han ikke, men min egen mening om det er, at det burde du kunne. PJ efterlyste en mere ensartet fortolkning af vejledningen rundt i landet, og håbede på et anstændigt sprogbrug i den kommende lovgivning. En kørselssimulator koster omkring 1. mil. kr. og indeholder ca forskellige parameter til hvordan den skal bruges. EW spurgte PJ om hvordan man sikrer en ensartethed over hele landet? Folketingsmedlem Jan Johansen (JJ) takkede for en spændende konference, og kunne kun opfordre til, at man fik rullet en tekst ud, som man kunne arbejde efter. Opfordrede arrangørerne til at gøre deres indflydelse gældende forud for udarbejdelsen af Betænkning og Vejledning. MKM afsluttede dagens konference og takkede for en række gode indlæg. Takkede alle de fremmødte, og Rådet vil fortsat have fokus på træthed, men ikke kun på søvnapnø. Vil gerne fortsætte samarbejdet med Dansk Søvnapnø Forening og vil i denne sag som i øvrige sager gøre brug af Rådets gode kontaktflade til Justitsministeriet.

Søvnapnø & Kørekortsregler

Søvnapnø & Kørekortsregler Søvnapnø & Kørekortsregler Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Søvnkonference 2015 Maribo Medico Niels Petri Lægefaglig konsulent Dansk Søvnapnø Forening

Læs mere

Søvnkonference 2015. Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader. Henrik L Hansen

Søvnkonference 2015. Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader. Henrik L Hansen Søvnkonference 2015 Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader Henrik L Hansen Sundhedsstyrelsens organisation Sundhedsstyrelsens regionale enheder Der er

Læs mere

Dato Sagsnr / Sagsbehandling af kørekortssager vedrørende søvnapnø og trafikfarlig medicin fra 1.

Dato Sagsnr / Sagsbehandling af kørekortssager vedrørende søvnapnø og trafikfarlig medicin fra 1. Dato 07-01-2017 HLH Sagsnr. 3-5010-564/1 72229375 Notat vedrørende Sagsbehandling af kørekortssager vedrørende søvnapnø og trafikfarlig medicin fra 1. januar 2017 Resume Følgende er gældende fra 1. januar

Læs mere

Helbredskrav til førere af motorkøretøjer Lovgivning

Helbredskrav til førere af motorkøretøjer Lovgivning Helbredskrav til førere af motorkøretøjer Lovgivning Søvnkonference 19.-20. april 2012 Anette Lykke Petri Kst. Souschef, Embedslæge, ph.d. Embedslægeinstitutionen Sjælland Sundhedsstyrelsen Befolkningsudvikling

Læs mere

NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort. 15. januar 2017

NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort. 15. januar 2017 15. januar 2017 NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort Dansk Folkeparti har foreslået afskaffelse af kravet om at 75+ årige skal undersøges af lægen for at forny

Læs mere

Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand,

Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand, Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand, nu konsulent ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Vejledningen

Læs mere

Ulykker med ældre bilister

Ulykker med ældre bilister Velkommen HVU s undersøgelse af Ulykker med ældre bilister Sven Krarup Nielsen Formand for HVU 20. Marts 2012 Baggrund for undersøgelsen Antallet af ældre bilister vokser De ældre er ikke farligere i trafikken

Læs mere

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken Patientinformation Søvnambulatoriet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken Velkommen i søvnambulatoriet Søvnambulatoriet modtager patienter der er henvist fra egen læge eller special læge

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 95 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. januar 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

De nye kørekortsregler

De nye kørekortsregler De nye kørekortsregler Konsekvenser af ubehandlet obstruktiv søvnapnø Dagtræthed arbejds- & trafikulykker Komplikationer? hypertension hjerte-karsygdomme iø. type 2 diabetes Søvnkonference 2014 Maribo

Læs mere

Er du i risikogruppen? En enkel vejledning til at vurdere, om du er i risikogruppen for obstruktiv søvnapnø (OSA)

Er du i risikogruppen? En enkel vejledning til at vurdere, om du er i risikogruppen for obstruktiv søvnapnø (OSA) Er du i risikogruppen? En enkel vejledning til at vurdere, om du er i risikogruppen for obstruktiv søvnapnø (OSA) Vejledning til vurdering af obstruktiv søvnapnø (OSA): Se, om du er i risikozonen a Almindelige

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 70. møde den 3. september 2012

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 70. møde den 3. september 2012 Civilafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-820-0002 Dok.: 533994 Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 70. møde den 3. september

Læs mere

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 82. møde fredag den 9. december I mødet deltog:

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 82. møde fredag den 9. december I mødet deltog: Dato J. nr. 9. december 2016 2015-4065 Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 82. møde fredag den 9. december 2016 I mødet deltog: MF Kim Christiansen MF Lennart Damsbo-Andersen MF Kristian

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (5) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Når kørekortet skal fornys

Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Dit kørekort skal fornys, inden du fylder 70. Det foregår dels hos lægen og dels på Borgerservice. Du skal selv sørge for, at dit kørekort bliver fornyet,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort I fremtiden bliver vejen til kørekort for unge med ADHD måske kortere. Et nyt studie konkluderer, at unge med ADHD ikke er så farlige i trafikken

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 186 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 186 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 186 Offentligt Formanden Til medlemmer af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Jr. / 2016-6163 09-02-2017 Domus Medica Kristianiagade

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 77. møde den 2. februar 2015. I mødet deltog:

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 77. møde den 2. februar 2015. I mødet deltog: Civilafdelingen Dato: 4. maj 2015 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jacob Guldborg Rasmussen Sagsnr.: 2011-820-0002 Dok.: 1564797 Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 77. møde den 2. februar

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Dato 29. juni 2017 Sagsbehandler Søren Madsen Mail snm@vd.dk Telefon Dokument 17/09032 Side 1/7 Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Krav til oplysninger der skal indgå i en

Læs mere

Guide. Må man køre for stærkt? Ja, når man skal skynde sig! til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed.

Guide. Må man køre for stærkt? Ja, når man skal skynde sig! til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed. til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed www.gftrafiksikker.dk til brug af film, quiz og dialog om høj hastighed GF Fonden har udviklet en gratis undervisningspakke til brug i køreuddannelsen.

Læs mere

Ellinor Wolf bød velkommen, dejligt med 67 tilmeldte, det er tæt på rekord.

Ellinor Wolf bød velkommen, dejligt med 67 tilmeldte, det er tæt på rekord. Referat fra Årsmødet lørdag den 9. april 2016 13.00-13.20 Velkomst ved Formand Ellinor Wolff Ellinor Wolf bød velkommen, dejligt med 67 tilmeldte, det er tæt på rekord. Der blev orienteret om de praktiske

Læs mere

Nye regler om. bilkørsel og helbred. Jura

Nye regler om. bilkørsel og helbred. Jura Henrik L. Hansen Af Henrik L. Hansen, Lene Søvang Eisby, Susanne Fischer Hansen og Ivar Gøthgen. Kontakt Susanne Fischer Hansen, sufh@sst.dk Biografi Artiklens forfattere har deltaget i Styrelsen for Patientsikkerheds

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

1 of :15

1 of :15 http://www.sparpaafarten.dk/spr3/s1.php?p=99999 1 of 1 02-11-2006 15:15 Kære deltager i Spar på farten For nogle måneder siden udfyldte du et spørgeskema omhandlende dine holdninger til og erfaringer med

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF L 223/26 Den Europæiske Unions Tidende 26.8.2009 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF af 25. august 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 9. oktober 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1314376 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken 03/17 Et sikkert arbejdsmiljø også i trafikken er udviklet i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus Folderens fakta er bl.a. baseret på Havarikommissionens, Arbejdstilsynets og Vejdirektoratets undersøgelser

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1420. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Informationspjece

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Informationspjece Patientinformation Søvnambulatoriet Informationspjece Kvalitet Døgnet Rundt Øre- næse- halsafdeling - Sønderborg Kontaktpersonsordning i ØNH- afdeling Du vil blive tildelt en kontaktperson ved det 1. besøg

Læs mere

Barrierer i Diabetesbehandlingen i Danmark. Lise Tarnow Nordsjællands Hospital Aarhus Universitet

Barrierer i Diabetesbehandlingen i Danmark. Lise Tarnow Nordsjællands Hospital Aarhus Universitet Barrierer i Diabetesbehandlingen i Danmark Lise Tarnow Nordsjællands Hospital Aarhus Universitet Er diabetes og kørsel et reelt problem? Hyppig sygdom Behandles med medicin, der kan inducere hypoglykæmi,

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Trafikulykker om natten. Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen

Trafikulykker om natten. Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen Trafikulykker om natten Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen 1 Baggrund for undersøgelsen Flere tilskadekomne per ulykke Overrepræsentation af dødsulykker om natten 3 Metode Indsamling af ulykkesmateriale

Læs mere

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 71. møde den 5. november 2012

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 71. møde den 5. november 2012 Civilafdelingen Dato: 7. december 2012 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jørgen Jørgensen Sagsnr.: 2011-820-0002 Dok.: 599459 Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 71. møde den 5. november

Læs mere

Informationsmøde om forsøgsordning for selvkørende biler

Informationsmøde om forsøgsordning for selvkørende biler Informationsmøde om forsøgsordning for selvkørende biler Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 6. juni 2017 Side 1 Kontaktpersoner Vejdirektoratet: Bo Ekman be@vd.dk Søren Madsen snm@vd.dk Færdselsstyrelsen

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen HISTORIK - Afprøvninger - Udbredelse RH PATIENTGRUPPER Ca. 3500 patienter fordelt over det meste af Region Hovedstaden 1/3 mænd Alle aldersgrupper

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

- bag rattet. Sikker Senior

- bag rattet. Sikker Senior Sikker senior - bag rattet Side 1 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at forebygge

Læs mere

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Annette Kjærsgaard og kollegaerne på Hammel Neurocenter leder efter forsøgspatienter til pilotprojektet i foråret 2014. FOTO: Simon Thinggaard Hjortkjær Et nyt tilbud

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

Velkomme Velkomme n n

Velkomme Velkomme n n Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Ulykker på landeveje Sven Krarup Nielsen 4. april 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol Alvorlige skader HVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. november 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Trafikfarlig medicin

Trafikfarlig medicin Trafikfarlig medicin Der er andet end alkohol, der kan påvirke din evne til at køre bil. Denne brochure handler om, hvordan du styrer uden om trafikproblemer i forbindelse med medicin. Hvad er trafikfarlig

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2.

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. En tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1421. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B (almindelig bil) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

The impact of noctural CPAP-treatment on sexuality and closeness in patients with obstructive sleep apnoa

The impact of noctural CPAP-treatment on sexuality and closeness in patients with obstructive sleep apnoa The impact of noctural CPAP-treatment on sexuality and closeness in patients with obstructive sleep apnoa Søvnkonference 2013 Maribo Medico Marian Petersen Adjunkt, D.M.Sc. Neurocenteret, Rigshospitalet

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

SØVN OG SØVNSYGDOMME. Tua Preuss, Kristina Bacher Svendsen og Marit Otto Neurologisk søvnklinik Aarhus Universitetshospital

SØVN OG SØVNSYGDOMME. Tua Preuss, Kristina Bacher Svendsen og Marit Otto Neurologisk søvnklinik Aarhus Universitetshospital SØVN OG SØVNSYGDOMME Tua Preuss, Kristina Bacher Svendsen og Marit Otto Neurologisk søvnklinik Aarhus Universitetshospital OPBYGNING: Den normale søvn Måling af søvn Lidt om drømme og søvnens funktion

Læs mere

Mit liv efter ulykken - konsekvenserne af alvorlige trafikulykker i Danmark

Mit liv efter ulykken - konsekvenserne af alvorlige trafikulykker i Danmark Dette resumé er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Telemedicinsk monitorering af patienter med søvnapnø. Marts 2016

Telemedicinsk monitorering af patienter med søvnapnø. Marts 2016 Telemedicinsk monitorering af patienter med søvnapnø Marts 2016 Søvnapnøklinikken på Sjællands Universitetshospital Søvnapnø symptomer & behandling Telemedicinsk projekt Metoder Foreløbige resultater Søvnapnøklinikken

Læs mere

Trafikfarlig medicin

Trafikfarlig medicin Trafikfarlig medicin Der er andet end alkohol, der kan påvirke din evne til at køre bil. Denne brochure handler om, hvordan du styrer uden om trafikproblemer i forbindelse med medicin. Hvad er trafikfarlig

Læs mere

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START?

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? 2 Folketinget har vedtaget en lov, der fra den 01. januar 2017, giver 17 årige mulighed for at anskaffe sig et kørekort. Det betyder at flere unge kommer ud i trafikken,

Læs mere

AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER

AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER 18.01.2001 Den social- juridiske konsulent Torsten Skjerne Dinesen Søgårdsvej 26 A st. th. 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 76 AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER 1. Førtidspensionsområdet 1.1. Bedømmelsesgrundlaget

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 Systolisk blodtryk (mmhg) Diastolisk blodtryk (mmhg) Udfyld dette spindelvæv og få overblik over, hvilke områder du med fordel kan sætte ind på for at

Læs mere

Se læringsmål og tegn på læring for færdsel og dansk på

Se læringsmål og tegn på læring for færdsel og dansk på Lærervejledning Klassetrin 8.-10. klasse Fag Færdsel og dansk Lektioner 2 lektioner Forberedelse Print opgaveark og sørg for, at eleverne har computer/tablets (min. én pr. gruppe) Om 360 360 handler om

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune ønsker en yderligere styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, derfor er denne Sundhedspolitiske Vision

Læs mere

MIDT OM NATTEN. Gå hjem-møde om arbejdstid Forsker Marie Aarrebo Jensen, 25 april 2017

MIDT OM NATTEN. Gå hjem-møde om arbejdstid Forsker Marie Aarrebo Jensen, 25 april 2017 MIDT OM NATTEN Gå hjem-møde om arbejdstid Forsker Marie Aarrebo Jensen, 25 april 2017 MIDT OM NATTEN Anne Helene Garde (projektleder), Marie Aarrebo Jensen Åse Marie Hansen Jesper Kristiansen Kirsten Nabe-Nielsen

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Region Hovedstaden Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Resumé UDARBEJDET AF: Stig Mølsted, Christian Have Dall, Henrik Hansen & Nina

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2014/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Fremsat den 13. november 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Hjertepatienter med depression har signifikant højere morbiditet og mortalitet end hjertepatienter uden depression Depression

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

Højresvingskampagne 2015

Højresvingskampagne 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Højresvingskampagne 2015 Udviklingen i højresvingsulykker Helt overordnet er udviklingen

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt Evaluering af DUS Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt 2010-2012 Modelfoto: Christoffer Askman Den udvidede dødsulykkesstatistik (DUS) blev etableret i 2009 som et treårigt pilotprojekt. Projektets

Læs mere

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing MEDICIN, NARKOTIKA OG FÆRDSELSUHELD Resultater fra EU-projektet IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Trafikdage på Aalborg

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation Vi anmoder dig hermed om at deltage i forskningsprojektet Søvn og Velvære (SOV), som udføres af Enhed for Psykoonkologi og

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere