Referat fra konferencen Træt bag rattet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra konferencen Træt bag rattet."

Transkript

1 1 Referat fra konferencen Træt bag rattet. Afholdt: 25. november 2014 kl Sted: Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, København K. Tilstede: Se bilag Deltagerliste til Træt Bag Rettet Konference. Dagsorden: Se bilag Program. Konferencen sætter fokus på, hvad vi ved om træthedsulykker i trafikken og søvnapnø. Bruger vi vores viden om søvnsygdomme til at skabe større sikkerhed i trafikken. Alle oplæg fra konferencen kan hentes som PowerPoint præsentationer på dette link: Ordstyrer Lars Olsen (LO), seniorprojektleder fra Rådet for Sikker Trafik bød velkommen og introducerede de to indbydere til Konferencen, Mogens Kjærgaard Møller og Ellinor Wolff. Mogens Kjærgaard Møller (MKM)startede med at præsentere sig selv, og nævnte bl.a. at han er tidligere vicepolitidirektør i København og har i mange år været kontorchef i Justitsministeriet og medlem af Færdselssikkerhedskommissionen. Søvn og træthed er skyld i mange ulykker, men har måske i mange år haft en lidt undervurderet betydning. I dag sætter vi fokus på træthed bag rattet for at skabe en større forståelse for, hvor vigtigt det er at arbejde med træthed, som en naturlig del af uopmærksomheden i trafikken. Træthed sænker ikke kun reaktionsevnen, men kan, når den melder sig for alvor sammenlignes med spirituskørsel. Det er ikke uden grund, at vi har kørehviletidsbestemmelser, og at der bliver slået hårdt ned, når der sker overtrædelser. Den europæiske trafikorganisation ETAC ETSC har de senere år også øget fokus på træthed. For et par uger siden afholdte Rådet og Forsikring & Pension en virksomhedskonference om trafikpolitikker i virksomheder, med det formål, at få virksomhederne til at tage et større medansvar for trafiksikkerheden. Afslutningsvis fremhævede MKM samarbejdet med Dansk Søvnapnø Forening, og formålet med sammen, at være med til at få større sikkerhed i trafikken. Ellinor Wolff (EW) bød på vegne af Dansk Søvnapnø Forening også velkommen til dagens konference. I foreningen har vi længe været opmærksomme på, at udtalt dagtræthed i forbindelse med søvnapnø kan medføre en risiko for trafikulykker. Der er ca personer, der har fået stillet diagnosen søvnapnø, men man regner med, at der er mindst personer, der lider af søvnapnø

2 2 uden at vide det. Vi er overbevist om, at risikoen for trafikulykker grundet træthed er reel og alvorlig, men vi tror, at risikoen for trafikulykker grundet søvnapnøer overdrevet. Herefter kom hun ind på Sundhedsstyrelsens vejledning om kørekortregler, og de problemer, som personer, der får stillet diagnosen søvnapnø, bliver stillet over for. Mange får et kørselsforbud, indtil de har været i tilfredsstillende behandling i 4 uger. Ligeledes også risikoen for at skulle have fornyet sit kørekort hvert eller hvert andet år, blot pga. diagnosen søvnapnø. Kørselsforbuddet kan reelt vare flere måneder, idet der ofte kan gå mere end en måned, fra man får stillet diagnosen og får kørselsforbud til man kommer i behandling. Herefter er der så en observationstid på 4uger. Mange vælger ikke at lade sig undersøge for søvnapnø, da de er bange for at få et kørselsforbud, som kan medføre, at de mister deres arbejde specielt erhvervschauffører. I foreningen får vi løbende en del henvendelser fra folk, som er kommet gevaldigt i klemme pga. konsekvenserne af kørselsvejledningen. Der skal ikke herske tvivl om, at Dansk Søvnapnø Forenings holdning er, at man naturligvis ikke må køre bil, hvis man lider af udtalt dagtræthed, og man er til fare for trafikken. Det vi ønsker er, at et eventuelt kørselsforbud pga. søvnapnø skal have sin baggrund i en lægelig vurdering med fokus på træthed og ikke i de nuværende forfejlede kriterier. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få ændret kørselsvejledningen. Vi kan ikke vente på, at det fremsatte EU-direktiv endeligt kan vedtages i Vi har derfor allieret os med nogle kompetente personer, der i dag vil hjælpe os med at tydeliggøre, hvorfor træthed kan være en risikofaktor i trafikken, samt at Sundhedsstyrelsens kørselsvejledning har nogle særdeles uheldige konsekvenser. Dokumentationschef Jesper Sølund(JS) fra Rådet for Sikker Trafik startede med at redegøre for, hvad træthed bl.a. kan skyldes, og nævnte bl.a.: mangel på søvn, sygdom, medicin, alkohol og tidspunkt på døgnet. Træthed bag rettet er farlig, fordi reaktionstiden forlænges, opmærksomheden sløves og dømmekraften forringes. Ifølge færdselslovens 54, stk. 2er det forbudt at køre bil, hvis man er træt, og derfor ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde. Træthed vurderes til at være en faktor i ca. 20% af alle ulykker med personskade. Skadernes alvorlighed er større end i andre ulykker. Den højeste risiko er mellem kl. 03 og 05 om morgenen. I en megafonundersøgelse i 2014 var et af spørgsmålene: Hvor mange gange indenfor det sidste år har du kørt bil, selvom du følte, at du var for træt? Hertil svarede 57%, meget ofte, ofte og enkelte gange. Et andet spørgsmål lød: Er du på et tidspunkt kørt galt pga. træthed? Hertil svarede 6% ja. I Danmark har Vejdirektoratet lavet en analyse af alle dødsulykker i 2010 og 2011, og her kan man se, at de ting man kan koble til træthed, er vigtige indsatsområder. Tallene er gengivet i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan. Der er en lang række områder, man kan sætte ind på for at forebygge ulykker, der skyldes træthed, så som: bilisten, køretøjet, vejen, sanktioner og kontrol, samt virksomheder. Vi kan lære bilisterne tegnene på træthed, og hvad der er den rigtige reaktion. Personer, der har uopdagede søvnsygdomme skal hjælpes i behandling. Bilerne er i dag intelligente, de kan detektere øjenbevægelser og give alarm,

3 når man skal holde pause. De har nødbremse systemer, der kan aktiveres ved usikker kørsel. Vejene får rumleriller på midten eller i siden og autoværn ligeledes i midten der forhindrer sammenstød. Sidstnævnte er meget udbredt i Sverige. Rastepladser med jævne mellemrum giver mulighed for pauser. Sanktioner og kontrol sikrer at køre-hviletidsregler overholdes. Virksomhederne skal medvirke til et sikkert arbejdsmiljø også i trafikken. I har sikkert alle sammen prøvet forskellige metoder, når I har følt jer træt under kørslen. Skrue op for musikken, rulle vinduet ned osv., men det eneste effektive middel mod akut træthed: Kør ind til siden og ta et Power nap på minutter, benyttes desværre - kun af 6%. Det er derfor nødvendigt med et større kendskab til værdien og brugen af Power nap. Indsatsen skal målrettes mod: Unge Rådets live projekt, erhvervschauffører, sygdomsrelateret træthed søvnapnø og hr. og fru. Danmark. Gode råd om planlægning før turen kunne være: have fået mindst 6 timers søvn, kør ikke hvis man har været vågen i mere end 16 timer, kør ikke hvis man er syg og undgå at køre mellem kl om natten. Hvis du føler dig træt under turen, må konklusionen være: Stop og tag et hvil et Power nap + evt. kaffe. Formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Sven Krarup Nielsen (SKN), der også er chefkonsulent i Vejdirektoratet, startede som han selv udtrykte det lidt nørdet med en gennemgang af ulykkesfaktorer og træthed. En ulykkesfaktor har afgørende betydning for, at en ulykke sker. Der er ofte flere ulykkesfaktorer, som medvirker til en ulykke. Træthed og søvn er en bagvedliggende faktor, der uddyber eller forklarer en ulykkesfaktor. Havarikommissionen har siden 2001 lavet 11 temaundersøgelser, hvor 291 ulykker er blevet dybdeanalyseret. I 22 af ulykkerne var træthed årsagen. SKN omtalte, hvordan man finder træthed som årsag, og nævnte bl.a.: trafikanten fortæller det, manglende søvn eller søvnproblemer, smertestillende medicin, noter i politirapporten og vidneudsagn. Fire af ulykkerne med overskrifterne: En ulykke med en ung bilist, En ulykke med en bilist på arbejde, En ulykke med en ældre bilist og Træthed på lang tur og efter medicinbrug blev gennemgået og alle kunne relateres til søvnproblemer. Kommende temaer vil begge sætte fokus på træthed. I 2015 Ulykker om natten og i 2016 Ulykker med lastbiler. Chefkonsulent hos DTL Danske Vognmænd Frank Davidsen (FD) startede med at orientere om den nedsatte Søvnapnø Gruppe med repræsentanter fra erhvervet og andre interessenter. Gruppen har en række konklusioner, bl.a.: Søvnapnø er en overset diagnose, Der er sammenhæng imellem søvnapnø, Diabetes og overvægt, Der er sammenhæng imellem arbejdsmiljø og sundhed og Søvnapnø skal ses i et sundhedsperspektiv frem for et trafiksikkerhedsperspektiv. Professor dr. med., forskningschef ved Nordsjællands Hospital Lise Tarnow (LT) fortsatte med en gennemgang af de fysiologiske effekter ved normal søvn, så som: lavere blodtryk, lavere hjerterytme, 3

4 4 lavere slagvolume, lavere perifær modstand og lavere SNS nerve aktivitet. Nattens søvn cyklus blev gennemgået. Heraf fremgik det, at den dybe søvn aftager i løbet af natten, modsat REM søvnen, der øges. Definition på obstruktiv søvnapnø OSA blev omtalt og der blev vist eksempler på en patient med normal vejrtrækning og en med 60 sekunders pause i vejrtrækningen. Symptomer og følger på søvnapnø kan være: Højlydt snorken, Nykturi, Træthed, Nedsat koncentrations evne, Trafikuheld, Nedsat livskvalitet og depression, Forhøjet blodtryk og Øget kardiovaskulær mortalitet og morbiditet. Hvem er det så, der får søvnapnø? 40-50% med hjertesygdom og 34-80% med diabetes. Hyppigere hos mænd, ældre og overvægtige. Diagnosen stilles ved brug af Epworth spørgeskema samt ApneaLink, der under søvnen måler luftflow i næsen, iltkoncentrationen i blodet og vejrtrækningsbevægelser. Sværhedsgraden af obstruktiv søvnapnø måles i AHI og inddeles i AHI <5 = normalt, AHI 5-15 = let søvnapnø, AHI = middelsvær søvnapnø og AHI >30 = svær søvnapnø. Personer med søvnapnø behandles med et CPAP apparat, som bl.a. forbedrer livskvaliteten, mindre træthed, lavere blodtryk og mindre hjertekarsygdomme. Den amerikanske havarikommission oplyser at 1/3 af erhvervschaufførerne har søvnapnø. Luther Grote, overlæge i Gøteborg oplyser, at 22% af offentligt ansatte chauffører har søvnapnø og Søvnapnø Gruppen i Danmark ønsker at øge sundhed og trafiksikkerhed for erhvervschauffører gennem: undersøgelse af forekomst af søvnapnø og sikre at søvnapnø patienter kommer i behandling. Niels Petri (NP), fhv. overlæge, lægefaglig konsulent for Dansk Søvnapnø Forening indledte sit oplæg med at konstatere, hvordan gode intentioner i EU om at forbedre trafiksikkerheden bliver til firkantede og uvidenskabelige kørekortsregler i Sundhedsstyrelsens hænder. Til sin dokumentation tog han udgangspunkt i EU s Immortal Project , som indeholder rapporter fra en lang række arbejdsgrupper. En oversigt over Sygdomstilstande og risiko for ulykker, samt en oversigt over Trafikulykker og risikofaktorer, førte frem til Budskabet, at Ved ubehandlet søvnapnø er risiko for involvering i trafikulykker øget med % (risiko 3,71). Det blev så det glade budskab, og det skabte en del bekymring, hvorfor der i EU blev nedsat en arbejdsgruppe af søvnspecialister til at se nærmere på søvnapnø og trafiksikkerhed. Budskabet kom også til at stå i Sundhedsstyrelsens seneste vejledning, - Hvad er Sandheden bag tallet 3,71? NP tog udgangspunkt i en undersøgelse fra Transportøkonomisk Institut i Oslo, en spansk undersøgelse fra 1999, som havde leveret et risikotal til Oslorapporten, og en New Zealandsk rapport fra 2002.Endevidere en udtalelse fra Professor Jennie Connor -, Department of Preventive and Social Medicine Otago, New Zealand, der lyder we didn t really expect OSA to be a big contributor compared to lifestyle-related sleepness. Så Sandheden bag tallet 3,71 bygger på 2 undersøgelser af god videnskabelig kvalitet, hvoraf den ene finder lavere risiko ved højere AHI, og den anden handler slet ikke om Søvnapnø. -

5 En opsummering fra rapporten om træthed som risikofaktor, viser et komplekst billede inden det ender med et crash. Under quality of sleep har vi så søvnapnø, men også en anden mindst lige så stor gruppe, nemlig folk som lider af søvnløshed. Konklusionen, det er ikke kronisk træthed, som er den vigtigste risikofaktor. Sundhedsstyrelsens Vejledning om helbredsforhold og motorkørsel, som senest er blevet revideret i 2011 og 2013er Sundhedsstyrelsens tolkning af helbredskravene i EU s kørekortsdirektiv. Lovgivningen findes i Lægeautorisationslovens 44 og Færdselslovens 3 stk. 1 og 54 stk. 2. I Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer fra november 2013 er der nævnt: AHI over 15 = behandlingskrævende med CPAP, observationstid = mindst 4 uger, tidsbegrænsning for erhvervschauffører nedsat til 1 år og for almindelige bilister stadig 2 år og behandlingseffekt = krav til reduktion af AHI. Sundhedsstyrelsen skriver i vejledningen, at formuleringerne i den reviderede vejledning er bl.a. baseret på udmeldingen fra EU s Driving licence commitees meeting i Brussels den 27. juni Opservationstiden, som i Vejledningen fra 2013 blev nedsat fra 6 måneder til 4 uger, tolkes desværre af mange søvnklinikker meget håndfast som et kørselsforbud, selvom der også står, at Foreligger der mistanke eller oplysning om søvnapnø, bør der foreligge en udtalelse om føreregnethed fra speciallæge med særligt kendskab til søvnforstyrrelser..det nye direktiv blev udsendt den 1. juli 2014, og der skal nu udarbejdes en ny Bekendtgørelse i Justitsministeriet og efterfølgende en ny Vejledning i Sundhedsstyrelsen. Vedtages inden udgangen af Det nye EU direktiv taler om: søvnapnø med udtalt dagtræthed, ingen faste grænseværdier, en lægefaglig vurdering og regelmæssig lægekontrol men intet om kørekortfornyelse. NP konkluderer, at AHI er en dårlig markør for såvel træthed som ulykkesrisiko, at kørekortsreglerne er lægefagligt dårligt begrundede, og Danmark er eneste land i EU med disse firkantede regler. Konsekvenserne er bl.a., at folk undlader undersøgelse for søvnapnø af angst for at få et kørselsforbud eller miste kørekortet. Embedslæge Bo Fredsted (BF) fra Sundhedsstyrelsen afsluttede indlæggene med en Orientering om søvnapnø og kørekort. Regionalt rådgiver embedslægerne politiet i konkrete sager om fornyelse af kørekort, og rådgiver læger om kørekortsregler mv. På landsplan pt. placeret i Region Syddanmark udarbejdelse af regler om helbred og kørekort (Vejledning om kørekort), rådgivning af Rigspolitiet og Justitsministeriet om sundhedsfaglige emner, herunder Folketingsspørgsmål mv. og rådgivning af Rigspolitiet i klagesager. Rammerne for søvnapnø og kørsel findes i et EU direktiv. Det nyeste er udsendt, den 1 juli 2014, og betegnes DIR. 1. juli 2014/85/EU. På baggrund af dette direktiv udarbejder Justitsministeriet en Bekendtgørelse og Sundhedsstyrelsen en Vejledning. Den nye Bekendtgørelse og Vejledning skal være klar inden udgangen af

6 European Commision s European Driving Licence Committee valgte på sit møde den 24. januar 2014, at placere søvnapnø under nervesygdomme moderat Hvorfor? - Udelukkende af praktiske grunde! I det nye direktiv er moderat søvnapnø = AHI og svær søvnapnø = AHI 30+. Af andre krav kan nævnes: Ved formodning om søvnapnø skal ansøgere / førere søge yderligere lægerådgivning, inden de kan få fornyet eller udstedt kørekort, Kan rådes til at undlade kørsel, indtil diagnosen er blevet bekræftet, Lægelig dokumentation for tilstrækkelig kontrol over lidelsen, Følger en passende behandling og at evt. dagtræthed bedres, Lægeundersøgelse mindst hvert 3. år for gr. 1. og Lægeundersøgelse mindst hvert år for gr. 2 mhp. kontrol af at behandlingen følges. Et kørekort er fortsat gyldigt selv om man har søvnapnø, dvs. et almindeligt kørekort er gyldigt til man er 70 år, og skal derefter fremover fornys hvert 15. år, men dette kræver ikke ny lægeattest. Fornyelse af stort kørekort kræver en lægeattest. Borgere med søvnapnø og kørekort har pligter før og under kørsel, som nævnt i Færdselslovens 54. Lægens pligter er at: vurdere om borgeren kan køre forsvarligt, kørselsforbud og sikre videre undersøgelse / behandling. Lægens pligter er omtalt i Autorisationslovens 44., som giver mulighed for at foretage et skøn. Et lægeligt kørselsforbud er ikke en juridisk aftale, men en aftale mellem læge og patient. Desværre er AHI det eneste vi har som definition. Ovennævnte vil være baggrund for at lave en ny Vejledning. Der er ikke planlagt en høringsrunde forud for udarbejdelsen af den nye Bekendtgørelse og Vejledning. Dette var sidste indlæg på konferencen, og ordstyreren LO konstaterede, at der var tid til spørgsmål og debat. Keld Jensen (KJ) fra 3F understregede at trafikfarlige skal ikke være på vejene. Det er vigtigt at være i behandling, hvis man har søvnapnø. Han nævnte en chauffør med epilepsi og 31 år på bagen uden uheld, som pludselig får forbud. Det er meget indgribende for en chauffør at få kørselsforbud. Poul Jennum (PJ) nævnte at det er fint med denne konference, og at det er vigtigt med fokus på emnet. AHI er ikke en særlig god indikator for træthed. Mange der screenes for søvnapnø, og har det, er ikke trætte. BF svarede KJ og PJ. Regler mod epilepsi er noget helt andet og desværre har man ikke noget bedre en AHI. EW nævnte at foreningen venter på Bekendtgørelsen og ville godt have bekræftet, at den ville være færdig inden udgangen af Preben Larsen (PL), som har ca søvnapnø patienter, nævnte at AHI ikke har nogen plads i det her. Derimod skal det bero på en lægelig vurdering om patienten er træt. Dette kunne ske efter en test i en simulator. Ifølge Færdselslovens 54 er det patientens ansvar ikke at køre bil. 6

7 7 NP understregede endnu engang, at Vejledningen beror på en fejlfortolkning af EU direktivet, og kunne tilslutte sig en test mulighed i en kørsels simulator og en efterfølgende lægelig vurdering og samtale med patienten. MK, der har en juridisk baggrund, understregede, at Danmark er bundet af EU direktivet ifm. udarbejdelsen af den nye bekendtgørelse og Vejledning, men nævnte endvidere, at den enkelte borger ikke er bundet af vejledningen, det er kun myndighederne. Bekendtgørelsen udarbejdes af Justitsministeriet og udsendes normalt ikke i høring, men underskrives blot af ministeren når den er færdig. Det er derfor nødvendigt at give justitsministeriet de rigtige værktøjer og oplysninger forud for udarbejdelsen, og her vil Rådet selvfølgelig forsøge at bidrage bedst muligt. Jan Ovesen (JO) som er speciallæge og har været med siden starten på CPAP behandlingen i Danmark, spurgte BF om han kunne overrulle vejledningen, hvis han havde en patient med et høj AHI tal, men skønnede ar han ikke var træt. BF svarede, at det kunne han ikke, men min egen mening om det er, at det burde du kunne. PJ efterlyste en mere ensartet fortolkning af vejledningen rundt i landet, og håbede på et anstændigt sprogbrug i den kommende lovgivning. En kørselssimulator koster omkring 1. mil. kr. og indeholder ca forskellige parameter til hvordan den skal bruges. EW spurgte PJ om hvordan man sikrer en ensartethed over hele landet? Folketingsmedlem Jan Johansen (JJ) takkede for en spændende konference, og kunne kun opfordre til, at man fik rullet en tekst ud, som man kunne arbejde efter. Opfordrede arrangørerne til at gøre deres indflydelse gældende forud for udarbejdelsen af Betænkning og Vejledning. MKM afsluttede dagens konference og takkede for en række gode indlæg. Takkede alle de fremmødte, og Rådet vil fortsat have fokus på træthed, men ikke kun på søvnapnø. Vil gerne fortsætte samarbejdet med Dansk Søvnapnø Forening og vil i denne sag som i øvrige sager gøre brug af Rådets gode kontaktflade til Justitsministeriet.

Søvnapnø & Kørekortsregler

Søvnapnø & Kørekortsregler Søvnapnø & Kørekortsregler Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Søvnkonference 2015 Maribo Medico Niels Petri Lægefaglig konsulent Dansk Søvnapnø Forening

Læs mere

Søvnkonference 2015. Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader. Henrik L Hansen

Søvnkonference 2015. Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader. Henrik L Hansen Søvnkonference 2015 Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader Henrik L Hansen Sundhedsstyrelsens organisation Sundhedsstyrelsens regionale enheder Der er

Læs mere

Ulykker med ældre bilister

Ulykker med ældre bilister Velkommen HVU s undersøgelse af Ulykker med ældre bilister Sven Krarup Nielsen Formand for HVU 20. Marts 2012 Baggrund for undersøgelsen Antallet af ældre bilister vokser De ældre er ikke farligere i trafikken

Læs mere

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

De nye kørekortsregler

De nye kørekortsregler De nye kørekortsregler Konsekvenser af ubehandlet obstruktiv søvnapnø Dagtræthed arbejds- & trafikulykker Komplikationer? hypertension hjerte-karsygdomme iø. type 2 diabetes Søvnkonference 2014 Maribo

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Er du i risikogruppen? En enkel vejledning til at vurdere, om du er i risikogruppen for obstruktiv søvnapnø (OSA)

Er du i risikogruppen? En enkel vejledning til at vurdere, om du er i risikogruppen for obstruktiv søvnapnø (OSA) Er du i risikogruppen? En enkel vejledning til at vurdere, om du er i risikogruppen for obstruktiv søvnapnø (OSA) Vejledning til vurdering af obstruktiv søvnapnø (OSA): Se, om du er i risikozonen a Almindelige

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (5) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 77. møde den 2. februar 2015. I mødet deltog:

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 77. møde den 2. februar 2015. I mødet deltog: Civilafdelingen Dato: 4. maj 2015 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jacob Guldborg Rasmussen Sagsnr.: 2011-820-0002 Dok.: 1564797 Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 77. møde den 2. februar

Læs mere

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort I fremtiden bliver vejen til kørekort for unge med ADHD måske kortere. Et nyt studie konkluderer, at unge med ADHD ikke er så farlige i trafikken

Læs mere

Når kørekortet skal fornys

Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Dit kørekort skal fornys, inden du fylder 70. Det foregår dels hos lægen og dels på Borgerservice. Du skal selv sørge for, at dit kørekort bliver fornyet,

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 9. oktober 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1314376 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Ellinor Wolf bød velkommen, dejligt med 67 tilmeldte, det er tæt på rekord.

Ellinor Wolf bød velkommen, dejligt med 67 tilmeldte, det er tæt på rekord. Referat fra Årsmødet lørdag den 9. april 2016 13.00-13.20 Velkomst ved Formand Ellinor Wolff Ellinor Wolf bød velkommen, dejligt med 67 tilmeldte, det er tæt på rekord. Der blev orienteret om de praktiske

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Trafikulykker om natten. Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen

Trafikulykker om natten. Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen Trafikulykker om natten Mette Fynbo Formand for Havarikommissionen 1 Baggrund for undersøgelsen Flere tilskadekomne per ulykke Overrepræsentation af dødsulykker om natten 3 Metode Indsamling af ulykkesmateriale

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1420. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF L 223/26 Den Europæiske Unions Tidende 26.8.2009 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF af 25. august 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Barrierer i Diabetesbehandlingen i Danmark. Lise Tarnow Nordsjællands Hospital Aarhus Universitet

Barrierer i Diabetesbehandlingen i Danmark. Lise Tarnow Nordsjællands Hospital Aarhus Universitet Barrierer i Diabetesbehandlingen i Danmark Lise Tarnow Nordsjællands Hospital Aarhus Universitet Er diabetes og kørsel et reelt problem? Hyppig sygdom Behandles med medicin, der kan inducere hypoglykæmi,

Læs mere

Velkomme Velkomme n n

Velkomme Velkomme n n Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Ulykker på landeveje Sven Krarup Nielsen 4. april 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol Alvorlige skader HVU

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. november 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1421. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B (almindelig bil) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Trafikfarlig medicin

Trafikfarlig medicin Trafikfarlig medicin Der er andet end alkohol, der kan påvirke din evne til at køre bil. Denne brochure handler om, hvordan du styrer uden om trafikproblemer i forbindelse med medicin. Hvad er trafikfarlig

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Region Hovedstaden Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Resumé UDARBEJDET AF: Stig Mølsted, Christian Have Dall, Henrik Hansen & Nina

Læs mere

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Annette Kjærsgaard og kollegaerne på Hammel Neurocenter leder efter forsøgspatienter til pilotprojektet i foråret 2014. FOTO: Simon Thinggaard Hjortkjær Et nyt tilbud

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Resultat af Dækrazzia 2014

Resultat af Dækrazzia 2014 Resultat af Dækrazzia 2014 Rådet for Større Dæksikkerhed FDM Teknologisk Institut Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk Rigspolitiet Dækimportørforeningen Dæk Specialisternes Landsforening Side 2 af

Læs mere

The impact of noctural CPAP-treatment on sexuality and closeness in patients with obstructive sleep apnoa

The impact of noctural CPAP-treatment on sexuality and closeness in patients with obstructive sleep apnoa The impact of noctural CPAP-treatment on sexuality and closeness in patients with obstructive sleep apnoa Søvnkonference 2013 Maribo Medico Marian Petersen Adjunkt, D.M.Sc. Neurocenteret, Rigshospitalet

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

Trafikfarlig medicin

Trafikfarlig medicin Trafikfarlig medicin Der er andet end alkohol, der kan påvirke din evne til at køre bil. Denne brochure handler om, hvordan du styrer uden om trafikproblemer i forbindelse med medicin. Hvad er trafikfarlig

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Informationspjece

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Informationspjece Patientinformation Søvnambulatoriet Informationspjece Kvalitet Døgnet Rundt Øre- næse- halsafdeling - Sønderborg Kontaktpersonsordning i ØNH- afdeling Du vil blive tildelt en kontaktperson ved det 1. besøg

Læs mere

Sikker senior - bag rattet

Sikker senior - bag rattet Sikker senior - bag rattet Side 1 Side 2 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik

Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik H a v a r i k o m m i s s i o n e n f o r V e j t r a f i k u l y k k e r Årsrapport 2004 April 2005 Titel: Årsrapport 2004 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2005 Redaktion: Foto: Layout: Copyright:

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 Systolisk blodtryk (mmhg) Diastolisk blodtryk (mmhg) Udfyld dette spindelvæv og få overblik over, hvilke områder du med fordel kan sætte ind på for at

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER

AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER 18.01.2001 Den social- juridiske konsulent Torsten Skjerne Dinesen Søgårdsvej 26 A st. th. 2820 Gentofte Tlf. 39 65 02 76 AKTUELLE SOCIALPOLITISKE PROBLEMER 1. Førtidspensionsområdet 1.1. Bedømmelsesgrundlaget

Læs mere

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen HISTORIK - Afprøvninger - Udbredelse RH PATIENTGRUPPER Ca. 3500 patienter fordelt over det meste af Region Hovedstaden 1/3 mænd Alle aldersgrupper

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Fuldmægtig Jørgen Jørgensen (sekretær) Fuldmægtig Marianne Møller Halkjær (sekretær) Kontorfuldmægtig Christina Hjeresen (sekretariatsmedhjælper)

Fuldmægtig Jørgen Jørgensen (sekretær) Fuldmægtig Marianne Møller Halkjær (sekretær) Kontorfuldmægtig Christina Hjeresen (sekretariatsmedhjælper) Civilafdelingen Dato: 7. juni 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2011-820-0002 Dok.: 780793 Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 73. møde den 6. maj

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation Vi anmoder dig hermed om at deltage i forskningsprojektet Søvn og Velvære (SOV), som udføres af Enhed for Psykoonkologi og

Læs mere

Må jeg køre bil efter en hjerneskade?

Må jeg køre bil efter en hjerneskade? Må jeg køre bil efter en hjerneskade? Selv om du har kørekort, er det ikke sikkert, du må køre bil. Videnscenter for Hjerneskade 2006 Selv om du har kørekort, må du ikke altid køre bil Har du fået en hjerneskade,

Læs mere

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing MEDICIN, NARKOTIKA OG FÆRDSELSUHELD Resultater fra EU-projektet IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Trafikdage på Aalborg

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat : Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand) Bente Marker (Center for Dagtilbud

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

FAKTA OM ADHD MEDICIN OG ADHD NOGET OM ULYKKER HVORDAN INDVIRKER ADHD PÅ KØRSLEN? OM KØREKORT RÅD TIL PERSONER MED ADHD HVAD KRÆVER BILKØRSEL?

FAKTA OM ADHD MEDICIN OG ADHD NOGET OM ULYKKER HVORDAN INDVIRKER ADHD PÅ KØRSLEN? OM KØREKORT RÅD TIL PERSONER MED ADHD HVAD KRÆVER BILKØRSEL? ADHD og trafik FAKTA OM ADHD 06 KERNE- SYMPTOMER VED ADHD 08 HVORDAN INDVIRKER ADHD PÅ KØRSLEN? 11 HVAD KRÆVER BILKØRSEL? 12 NOGET OM ULYKKER 13 LABORATORIER VS. REAL-LIFE 14 MEDICIN OG ADHD 16 OM KØREKORT

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Danske Ældreråd Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Støt demente og pårørende med 100 kroner

Læs mere

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Hjertepatienter med depression har signifikant højere morbiditet og mortalitet end hjertepatienter uden depression Depression

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Højresvingskampagne 2015

Højresvingskampagne 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Højresvingskampagne 2015 Udviklingen i højresvingsulykker Helt overordnet er udviklingen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Stilladssektionen Medlemsmøde den 11. marts Hotel Sinatur, Nyborg

Stilladssektionen Medlemsmøde den 11. marts Hotel Sinatur, Nyborg Stilladssektionen Medlemsmøde den 11. marts 2010 Hotel Sinatur, Nyborg Program Kl. 09.30 Ankomst med kaffe/morgenbrød Kl. 10.00 Velkomst og gennemgang af deltagerliste v/bo Jensen Branchevejledning v/henrik

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 98

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 98 Aktionsgruppens Mailservice Nr. 98 Indhold 1. Fra redaktøren 2. Væskebalancen ekstra vigtig i sommervarmen i Trafikken 3. Elisabeth Geday (RV), Har stillet følgende spørgsmål til justitsministeren 4. Indkaldelse

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

En litteraturbaseret klinisk vejledning

En litteraturbaseret klinisk vejledning En litteraturbaseret klinisk vejledning Patienten med atrieflimren Pernille Palm, Kirsten Larsen, Lotte Boehm, Susanne L. Johansen Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital FS K og T Landskursus 2011

Læs mere

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital.

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital. Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd Oto-Rhino-Laryngologi inkl. Audiologi Dato: 19. april 2014 Kl.: 13.30 15.30 Sted: Biblioteket, afsnit 2074, Rigshospitalet Deltagere:

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forum for Mænds Sundhed. Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed. MSSM August 2013

Forum for Mænds Sundhed. Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed. MSSM August 2013 Forum for Mænds Sundhed Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed MSSM August 2013 Ulighed i sundhed - helt kort Kort uddannet mand (det samme for kvinder men i mindre målestok) Stor risiko

Læs mere

Information til operationspatienter og pårørerende

Information til operationspatienter og pårørerende Rev. april 2013 LFA/IM/KØ Information til operationspatienter og pårørerende I dette materiale har vi samlet en række generelle informationer omkring operationer på Nordsjællands Hospital. Operationsdato

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Overtræning. Af Fitnews.dk - mandag 14. april, 2014. http://www.fitnews.dk/artikler/overtraening-2/

Overtræning. Af Fitnews.dk - mandag 14. april, 2014. http://www.fitnews.dk/artikler/overtraening-2/ Overtræning Af Fitnews.dk - mandag 14. april, 2014 http://www.fitnews.dk/artikler/overtraening-2/ Allerede tilbage i midten af det 19. århundrede blev overtræning omtalt af en engelsk videnskabsmand. Han

Læs mere