Referat fra konferencen Træt bag rattet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra konferencen Træt bag rattet."

Transkript

1 1 Referat fra konferencen Træt bag rattet. Afholdt: 25. november 2014 kl Sted: Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, København K. Tilstede: Se bilag Deltagerliste til Træt Bag Rettet Konference. Dagsorden: Se bilag Program. Konferencen sætter fokus på, hvad vi ved om træthedsulykker i trafikken og søvnapnø. Bruger vi vores viden om søvnsygdomme til at skabe større sikkerhed i trafikken. Alle oplæg fra konferencen kan hentes som PowerPoint præsentationer på dette link: Ordstyrer Lars Olsen (LO), seniorprojektleder fra Rådet for Sikker Trafik bød velkommen og introducerede de to indbydere til Konferencen, Mogens Kjærgaard Møller og Ellinor Wolff. Mogens Kjærgaard Møller (MKM)startede med at præsentere sig selv, og nævnte bl.a. at han er tidligere vicepolitidirektør i København og har i mange år været kontorchef i Justitsministeriet og medlem af Færdselssikkerhedskommissionen. Søvn og træthed er skyld i mange ulykker, men har måske i mange år haft en lidt undervurderet betydning. I dag sætter vi fokus på træthed bag rattet for at skabe en større forståelse for, hvor vigtigt det er at arbejde med træthed, som en naturlig del af uopmærksomheden i trafikken. Træthed sænker ikke kun reaktionsevnen, men kan, når den melder sig for alvor sammenlignes med spirituskørsel. Det er ikke uden grund, at vi har kørehviletidsbestemmelser, og at der bliver slået hårdt ned, når der sker overtrædelser. Den europæiske trafikorganisation ETAC ETSC har de senere år også øget fokus på træthed. For et par uger siden afholdte Rådet og Forsikring & Pension en virksomhedskonference om trafikpolitikker i virksomheder, med det formål, at få virksomhederne til at tage et større medansvar for trafiksikkerheden. Afslutningsvis fremhævede MKM samarbejdet med Dansk Søvnapnø Forening, og formålet med sammen, at være med til at få større sikkerhed i trafikken. Ellinor Wolff (EW) bød på vegne af Dansk Søvnapnø Forening også velkommen til dagens konference. I foreningen har vi længe været opmærksomme på, at udtalt dagtræthed i forbindelse med søvnapnø kan medføre en risiko for trafikulykker. Der er ca personer, der har fået stillet diagnosen søvnapnø, men man regner med, at der er mindst personer, der lider af søvnapnø

2 2 uden at vide det. Vi er overbevist om, at risikoen for trafikulykker grundet træthed er reel og alvorlig, men vi tror, at risikoen for trafikulykker grundet søvnapnøer overdrevet. Herefter kom hun ind på Sundhedsstyrelsens vejledning om kørekortregler, og de problemer, som personer, der får stillet diagnosen søvnapnø, bliver stillet over for. Mange får et kørselsforbud, indtil de har været i tilfredsstillende behandling i 4 uger. Ligeledes også risikoen for at skulle have fornyet sit kørekort hvert eller hvert andet år, blot pga. diagnosen søvnapnø. Kørselsforbuddet kan reelt vare flere måneder, idet der ofte kan gå mere end en måned, fra man får stillet diagnosen og får kørselsforbud til man kommer i behandling. Herefter er der så en observationstid på 4uger. Mange vælger ikke at lade sig undersøge for søvnapnø, da de er bange for at få et kørselsforbud, som kan medføre, at de mister deres arbejde specielt erhvervschauffører. I foreningen får vi løbende en del henvendelser fra folk, som er kommet gevaldigt i klemme pga. konsekvenserne af kørselsvejledningen. Der skal ikke herske tvivl om, at Dansk Søvnapnø Forenings holdning er, at man naturligvis ikke må køre bil, hvis man lider af udtalt dagtræthed, og man er til fare for trafikken. Det vi ønsker er, at et eventuelt kørselsforbud pga. søvnapnø skal have sin baggrund i en lægelig vurdering med fokus på træthed og ikke i de nuværende forfejlede kriterier. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få ændret kørselsvejledningen. Vi kan ikke vente på, at det fremsatte EU-direktiv endeligt kan vedtages i Vi har derfor allieret os med nogle kompetente personer, der i dag vil hjælpe os med at tydeliggøre, hvorfor træthed kan være en risikofaktor i trafikken, samt at Sundhedsstyrelsens kørselsvejledning har nogle særdeles uheldige konsekvenser. Dokumentationschef Jesper Sølund(JS) fra Rådet for Sikker Trafik startede med at redegøre for, hvad træthed bl.a. kan skyldes, og nævnte bl.a.: mangel på søvn, sygdom, medicin, alkohol og tidspunkt på døgnet. Træthed bag rettet er farlig, fordi reaktionstiden forlænges, opmærksomheden sløves og dømmekraften forringes. Ifølge færdselslovens 54, stk. 2er det forbudt at køre bil, hvis man er træt, og derfor ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde. Træthed vurderes til at være en faktor i ca. 20% af alle ulykker med personskade. Skadernes alvorlighed er større end i andre ulykker. Den højeste risiko er mellem kl. 03 og 05 om morgenen. I en megafonundersøgelse i 2014 var et af spørgsmålene: Hvor mange gange indenfor det sidste år har du kørt bil, selvom du følte, at du var for træt? Hertil svarede 57%, meget ofte, ofte og enkelte gange. Et andet spørgsmål lød: Er du på et tidspunkt kørt galt pga. træthed? Hertil svarede 6% ja. I Danmark har Vejdirektoratet lavet en analyse af alle dødsulykker i 2010 og 2011, og her kan man se, at de ting man kan koble til træthed, er vigtige indsatsområder. Tallene er gengivet i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan. Der er en lang række områder, man kan sætte ind på for at forebygge ulykker, der skyldes træthed, så som: bilisten, køretøjet, vejen, sanktioner og kontrol, samt virksomheder. Vi kan lære bilisterne tegnene på træthed, og hvad der er den rigtige reaktion. Personer, der har uopdagede søvnsygdomme skal hjælpes i behandling. Bilerne er i dag intelligente, de kan detektere øjenbevægelser og give alarm,

3 når man skal holde pause. De har nødbremse systemer, der kan aktiveres ved usikker kørsel. Vejene får rumleriller på midten eller i siden og autoværn ligeledes i midten der forhindrer sammenstød. Sidstnævnte er meget udbredt i Sverige. Rastepladser med jævne mellemrum giver mulighed for pauser. Sanktioner og kontrol sikrer at køre-hviletidsregler overholdes. Virksomhederne skal medvirke til et sikkert arbejdsmiljø også i trafikken. I har sikkert alle sammen prøvet forskellige metoder, når I har følt jer træt under kørslen. Skrue op for musikken, rulle vinduet ned osv., men det eneste effektive middel mod akut træthed: Kør ind til siden og ta et Power nap på minutter, benyttes desværre - kun af 6%. Det er derfor nødvendigt med et større kendskab til værdien og brugen af Power nap. Indsatsen skal målrettes mod: Unge Rådets live projekt, erhvervschauffører, sygdomsrelateret træthed søvnapnø og hr. og fru. Danmark. Gode råd om planlægning før turen kunne være: have fået mindst 6 timers søvn, kør ikke hvis man har været vågen i mere end 16 timer, kør ikke hvis man er syg og undgå at køre mellem kl om natten. Hvis du føler dig træt under turen, må konklusionen være: Stop og tag et hvil et Power nap + evt. kaffe. Formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Sven Krarup Nielsen (SKN), der også er chefkonsulent i Vejdirektoratet, startede som han selv udtrykte det lidt nørdet med en gennemgang af ulykkesfaktorer og træthed. En ulykkesfaktor har afgørende betydning for, at en ulykke sker. Der er ofte flere ulykkesfaktorer, som medvirker til en ulykke. Træthed og søvn er en bagvedliggende faktor, der uddyber eller forklarer en ulykkesfaktor. Havarikommissionen har siden 2001 lavet 11 temaundersøgelser, hvor 291 ulykker er blevet dybdeanalyseret. I 22 af ulykkerne var træthed årsagen. SKN omtalte, hvordan man finder træthed som årsag, og nævnte bl.a.: trafikanten fortæller det, manglende søvn eller søvnproblemer, smertestillende medicin, noter i politirapporten og vidneudsagn. Fire af ulykkerne med overskrifterne: En ulykke med en ung bilist, En ulykke med en bilist på arbejde, En ulykke med en ældre bilist og Træthed på lang tur og efter medicinbrug blev gennemgået og alle kunne relateres til søvnproblemer. Kommende temaer vil begge sætte fokus på træthed. I 2015 Ulykker om natten og i 2016 Ulykker med lastbiler. Chefkonsulent hos DTL Danske Vognmænd Frank Davidsen (FD) startede med at orientere om den nedsatte Søvnapnø Gruppe med repræsentanter fra erhvervet og andre interessenter. Gruppen har en række konklusioner, bl.a.: Søvnapnø er en overset diagnose, Der er sammenhæng imellem søvnapnø, Diabetes og overvægt, Der er sammenhæng imellem arbejdsmiljø og sundhed og Søvnapnø skal ses i et sundhedsperspektiv frem for et trafiksikkerhedsperspektiv. Professor dr. med., forskningschef ved Nordsjællands Hospital Lise Tarnow (LT) fortsatte med en gennemgang af de fysiologiske effekter ved normal søvn, så som: lavere blodtryk, lavere hjerterytme, 3

4 4 lavere slagvolume, lavere perifær modstand og lavere SNS nerve aktivitet. Nattens søvn cyklus blev gennemgået. Heraf fremgik det, at den dybe søvn aftager i løbet af natten, modsat REM søvnen, der øges. Definition på obstruktiv søvnapnø OSA blev omtalt og der blev vist eksempler på en patient med normal vejrtrækning og en med 60 sekunders pause i vejrtrækningen. Symptomer og følger på søvnapnø kan være: Højlydt snorken, Nykturi, Træthed, Nedsat koncentrations evne, Trafikuheld, Nedsat livskvalitet og depression, Forhøjet blodtryk og Øget kardiovaskulær mortalitet og morbiditet. Hvem er det så, der får søvnapnø? 40-50% med hjertesygdom og 34-80% med diabetes. Hyppigere hos mænd, ældre og overvægtige. Diagnosen stilles ved brug af Epworth spørgeskema samt ApneaLink, der under søvnen måler luftflow i næsen, iltkoncentrationen i blodet og vejrtrækningsbevægelser. Sværhedsgraden af obstruktiv søvnapnø måles i AHI og inddeles i AHI <5 = normalt, AHI 5-15 = let søvnapnø, AHI = middelsvær søvnapnø og AHI >30 = svær søvnapnø. Personer med søvnapnø behandles med et CPAP apparat, som bl.a. forbedrer livskvaliteten, mindre træthed, lavere blodtryk og mindre hjertekarsygdomme. Den amerikanske havarikommission oplyser at 1/3 af erhvervschaufførerne har søvnapnø. Luther Grote, overlæge i Gøteborg oplyser, at 22% af offentligt ansatte chauffører har søvnapnø og Søvnapnø Gruppen i Danmark ønsker at øge sundhed og trafiksikkerhed for erhvervschauffører gennem: undersøgelse af forekomst af søvnapnø og sikre at søvnapnø patienter kommer i behandling. Niels Petri (NP), fhv. overlæge, lægefaglig konsulent for Dansk Søvnapnø Forening indledte sit oplæg med at konstatere, hvordan gode intentioner i EU om at forbedre trafiksikkerheden bliver til firkantede og uvidenskabelige kørekortsregler i Sundhedsstyrelsens hænder. Til sin dokumentation tog han udgangspunkt i EU s Immortal Project , som indeholder rapporter fra en lang række arbejdsgrupper. En oversigt over Sygdomstilstande og risiko for ulykker, samt en oversigt over Trafikulykker og risikofaktorer, førte frem til Budskabet, at Ved ubehandlet søvnapnø er risiko for involvering i trafikulykker øget med % (risiko 3,71). Det blev så det glade budskab, og det skabte en del bekymring, hvorfor der i EU blev nedsat en arbejdsgruppe af søvnspecialister til at se nærmere på søvnapnø og trafiksikkerhed. Budskabet kom også til at stå i Sundhedsstyrelsens seneste vejledning, - Hvad er Sandheden bag tallet 3,71? NP tog udgangspunkt i en undersøgelse fra Transportøkonomisk Institut i Oslo, en spansk undersøgelse fra 1999, som havde leveret et risikotal til Oslorapporten, og en New Zealandsk rapport fra 2002.Endevidere en udtalelse fra Professor Jennie Connor -, Department of Preventive and Social Medicine Otago, New Zealand, der lyder we didn t really expect OSA to be a big contributor compared to lifestyle-related sleepness. Så Sandheden bag tallet 3,71 bygger på 2 undersøgelser af god videnskabelig kvalitet, hvoraf den ene finder lavere risiko ved højere AHI, og den anden handler slet ikke om Søvnapnø. -

5 En opsummering fra rapporten om træthed som risikofaktor, viser et komplekst billede inden det ender med et crash. Under quality of sleep har vi så søvnapnø, men også en anden mindst lige så stor gruppe, nemlig folk som lider af søvnløshed. Konklusionen, det er ikke kronisk træthed, som er den vigtigste risikofaktor. Sundhedsstyrelsens Vejledning om helbredsforhold og motorkørsel, som senest er blevet revideret i 2011 og 2013er Sundhedsstyrelsens tolkning af helbredskravene i EU s kørekortsdirektiv. Lovgivningen findes i Lægeautorisationslovens 44 og Færdselslovens 3 stk. 1 og 54 stk. 2. I Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer fra november 2013 er der nævnt: AHI over 15 = behandlingskrævende med CPAP, observationstid = mindst 4 uger, tidsbegrænsning for erhvervschauffører nedsat til 1 år og for almindelige bilister stadig 2 år og behandlingseffekt = krav til reduktion af AHI. Sundhedsstyrelsen skriver i vejledningen, at formuleringerne i den reviderede vejledning er bl.a. baseret på udmeldingen fra EU s Driving licence commitees meeting i Brussels den 27. juni Opservationstiden, som i Vejledningen fra 2013 blev nedsat fra 6 måneder til 4 uger, tolkes desværre af mange søvnklinikker meget håndfast som et kørselsforbud, selvom der også står, at Foreligger der mistanke eller oplysning om søvnapnø, bør der foreligge en udtalelse om føreregnethed fra speciallæge med særligt kendskab til søvnforstyrrelser..det nye direktiv blev udsendt den 1. juli 2014, og der skal nu udarbejdes en ny Bekendtgørelse i Justitsministeriet og efterfølgende en ny Vejledning i Sundhedsstyrelsen. Vedtages inden udgangen af Det nye EU direktiv taler om: søvnapnø med udtalt dagtræthed, ingen faste grænseværdier, en lægefaglig vurdering og regelmæssig lægekontrol men intet om kørekortfornyelse. NP konkluderer, at AHI er en dårlig markør for såvel træthed som ulykkesrisiko, at kørekortsreglerne er lægefagligt dårligt begrundede, og Danmark er eneste land i EU med disse firkantede regler. Konsekvenserne er bl.a., at folk undlader undersøgelse for søvnapnø af angst for at få et kørselsforbud eller miste kørekortet. Embedslæge Bo Fredsted (BF) fra Sundhedsstyrelsen afsluttede indlæggene med en Orientering om søvnapnø og kørekort. Regionalt rådgiver embedslægerne politiet i konkrete sager om fornyelse af kørekort, og rådgiver læger om kørekortsregler mv. På landsplan pt. placeret i Region Syddanmark udarbejdelse af regler om helbred og kørekort (Vejledning om kørekort), rådgivning af Rigspolitiet og Justitsministeriet om sundhedsfaglige emner, herunder Folketingsspørgsmål mv. og rådgivning af Rigspolitiet i klagesager. Rammerne for søvnapnø og kørsel findes i et EU direktiv. Det nyeste er udsendt, den 1 juli 2014, og betegnes DIR. 1. juli 2014/85/EU. På baggrund af dette direktiv udarbejder Justitsministeriet en Bekendtgørelse og Sundhedsstyrelsen en Vejledning. Den nye Bekendtgørelse og Vejledning skal være klar inden udgangen af

6 European Commision s European Driving Licence Committee valgte på sit møde den 24. januar 2014, at placere søvnapnø under nervesygdomme moderat Hvorfor? - Udelukkende af praktiske grunde! I det nye direktiv er moderat søvnapnø = AHI og svær søvnapnø = AHI 30+. Af andre krav kan nævnes: Ved formodning om søvnapnø skal ansøgere / førere søge yderligere lægerådgivning, inden de kan få fornyet eller udstedt kørekort, Kan rådes til at undlade kørsel, indtil diagnosen er blevet bekræftet, Lægelig dokumentation for tilstrækkelig kontrol over lidelsen, Følger en passende behandling og at evt. dagtræthed bedres, Lægeundersøgelse mindst hvert 3. år for gr. 1. og Lægeundersøgelse mindst hvert år for gr. 2 mhp. kontrol af at behandlingen følges. Et kørekort er fortsat gyldigt selv om man har søvnapnø, dvs. et almindeligt kørekort er gyldigt til man er 70 år, og skal derefter fremover fornys hvert 15. år, men dette kræver ikke ny lægeattest. Fornyelse af stort kørekort kræver en lægeattest. Borgere med søvnapnø og kørekort har pligter før og under kørsel, som nævnt i Færdselslovens 54. Lægens pligter er at: vurdere om borgeren kan køre forsvarligt, kørselsforbud og sikre videre undersøgelse / behandling. Lægens pligter er omtalt i Autorisationslovens 44., som giver mulighed for at foretage et skøn. Et lægeligt kørselsforbud er ikke en juridisk aftale, men en aftale mellem læge og patient. Desværre er AHI det eneste vi har som definition. Ovennævnte vil være baggrund for at lave en ny Vejledning. Der er ikke planlagt en høringsrunde forud for udarbejdelsen af den nye Bekendtgørelse og Vejledning. Dette var sidste indlæg på konferencen, og ordstyreren LO konstaterede, at der var tid til spørgsmål og debat. Keld Jensen (KJ) fra 3F understregede at trafikfarlige skal ikke være på vejene. Det er vigtigt at være i behandling, hvis man har søvnapnø. Han nævnte en chauffør med epilepsi og 31 år på bagen uden uheld, som pludselig får forbud. Det er meget indgribende for en chauffør at få kørselsforbud. Poul Jennum (PJ) nævnte at det er fint med denne konference, og at det er vigtigt med fokus på emnet. AHI er ikke en særlig god indikator for træthed. Mange der screenes for søvnapnø, og har det, er ikke trætte. BF svarede KJ og PJ. Regler mod epilepsi er noget helt andet og desværre har man ikke noget bedre en AHI. EW nævnte at foreningen venter på Bekendtgørelsen og ville godt have bekræftet, at den ville være færdig inden udgangen af Preben Larsen (PL), som har ca søvnapnø patienter, nævnte at AHI ikke har nogen plads i det her. Derimod skal det bero på en lægelig vurdering om patienten er træt. Dette kunne ske efter en test i en simulator. Ifølge Færdselslovens 54 er det patientens ansvar ikke at køre bil. 6

7 7 NP understregede endnu engang, at Vejledningen beror på en fejlfortolkning af EU direktivet, og kunne tilslutte sig en test mulighed i en kørsels simulator og en efterfølgende lægelig vurdering og samtale med patienten. MK, der har en juridisk baggrund, understregede, at Danmark er bundet af EU direktivet ifm. udarbejdelsen af den nye bekendtgørelse og Vejledning, men nævnte endvidere, at den enkelte borger ikke er bundet af vejledningen, det er kun myndighederne. Bekendtgørelsen udarbejdes af Justitsministeriet og udsendes normalt ikke i høring, men underskrives blot af ministeren når den er færdig. Det er derfor nødvendigt at give justitsministeriet de rigtige værktøjer og oplysninger forud for udarbejdelsen, og her vil Rådet selvfølgelig forsøge at bidrage bedst muligt. Jan Ovesen (JO) som er speciallæge og har været med siden starten på CPAP behandlingen i Danmark, spurgte BF om han kunne overrulle vejledningen, hvis han havde en patient med et høj AHI tal, men skønnede ar han ikke var træt. BF svarede, at det kunne han ikke, men min egen mening om det er, at det burde du kunne. PJ efterlyste en mere ensartet fortolkning af vejledningen rundt i landet, og håbede på et anstændigt sprogbrug i den kommende lovgivning. En kørselssimulator koster omkring 1. mil. kr. og indeholder ca forskellige parameter til hvordan den skal bruges. EW spurgte PJ om hvordan man sikrer en ensartethed over hele landet? Folketingsmedlem Jan Johansen (JJ) takkede for en spændende konference, og kunne kun opfordre til, at man fik rullet en tekst ud, som man kunne arbejde efter. Opfordrede arrangørerne til at gøre deres indflydelse gældende forud for udarbejdelsen af Betænkning og Vejledning. MKM afsluttede dagens konference og takkede for en række gode indlæg. Takkede alle de fremmødte, og Rådet vil fortsat have fokus på træthed, men ikke kun på søvnapnø. Vil gerne fortsætte samarbejdet med Dansk Søvnapnø Forening og vil i denne sag som i øvrige sager gøre brug af Rådets gode kontaktflade til Justitsministeriet.

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort 0 Forord Jeg kan ikke betale mine regninger, da der ikke er penge til det. Kan ikke komme til tandlæge. Jeg kan

Læs mere

Hastighedsstrategi 2010 2012

Hastighedsstrategi 2010 2012 Dokumentet er senest opdateret i april 2010 Dokumentet er ikke endeligt! RESUMÉ Handling fører til holdning. Det er grundtanken bag fartstrategien fra 2010 frem. Det er således en strategi som skal aktivere

Læs mere

Søvnapnø & Kørekortsregler

Søvnapnø & Kørekortsregler Søvnapnø & Kørekortsregler Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Søvnkonference 2015 Maribo Medico Niels Petri Lægefaglig konsulent Dansk Søvnapnø Forening

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Psykiske arbejdsskader

Psykiske arbejdsskader Høring for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Psykiske arbejdsskader Skriftlige oplæg og resumé af høring i Fællessalen, Christiansborg den 23. april 2008 Teknologirådets rapporter 2008/4 1 Høring om

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat Marts 2012 Nr. 87 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Program for temadagene i Aarhus Landsmøde 2012 Formandens beretning Folketingets 71 tilsyn Retssikkerhed og sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

FAKTA OM ADHD MEDICIN OG ADHD NOGET OM ULYKKER HVORDAN INDVIRKER ADHD PÅ KØRSLEN? OM KØREKORT RÅD TIL PERSONER MED ADHD HVAD KRÆVER BILKØRSEL?

FAKTA OM ADHD MEDICIN OG ADHD NOGET OM ULYKKER HVORDAN INDVIRKER ADHD PÅ KØRSLEN? OM KØREKORT RÅD TIL PERSONER MED ADHD HVAD KRÆVER BILKØRSEL? ADHD og trafik FAKTA OM ADHD 06 KERNE- SYMPTOMER VED ADHD 08 HVORDAN INDVIRKER ADHD PÅ KØRSLEN? 11 HVAD KRÆVER BILKØRSEL? 12 NOGET OM ULYKKER 13 LABORATORIER VS. REAL-LIFE 14 MEDICIN OG ADHD 16 OM KØREKORT

Læs mere

En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli.

En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli. En glad flok fra Kalundborg afdelingen, med pårørende. Og to fra København, der havde sagt ja tak til at deltage i jul i Tivoli. En rigtig hyggelig, men kold tur. Mød talstærkt op til ovenstående begivenhed

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport ULYKKER PÅ LANDEVEJE 137 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune 10. semester, forår 2008 Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Speciale BILAG 1-10 - 1 - - 2 - Indholdsfortegnelse: Bilag 1. Projektbeskrivelse... 5 Bilag 2. Interviewguide mellemleder... 7 Bilag

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen.

Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen. 1 Juni 2014 Siden sidst Har der været afholdt arrangementet Livsglæde og efterfølgende generalforsamlingen. I dette nummer kan du læse følgende: Arrangement LIVSGLÆDE Lidt om generalforsamlingen Temadag

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 63 juni 2007 Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Levevilkårsundersøgelsen At leve med MS... 3 Workshop med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7 3 Indholdsfortegnelse Hvorfor og hvordan? side 5 Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6 Reglerne - overordnet side 7 Hvad betyder træthed for helbred og arbejdsindsats? side 12 Vagtsystemer

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s.

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s. Indhold Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen Manuskript: Mette Breinholdt, Mediemageriet Redaktion: Anna Paldam Folker, Katrine Finke, Anne Rygaard Bennedsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen

Læs mere