ÅRSBUDGET for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr."

Transkript

1 ÅRSBUDGET 216 for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 7911 CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8

2 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8 Side 1

3 overslag Ligningsbeløb til drift , 3.6., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , , , , , , , , ,28,,,, , ,, , ,37 91, , , ,97 537, , , , , , , , ,59,, , ,, , ,4, -25., , , , , , ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) ,, 1.78., ,5, ,46,, 628.,,, ,9 B Resultat af anlæg , ,91 C Årets resultat , E Heraf til balanceposteringer (=C-A) Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8 Side 2

4 Formål 1 Fælles indtægter i alt heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne ,, 3.6.,, , 3.6., Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , , , ,81, , , , , ,72-48,, , , Kirkelige aktiviteter heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , , , , , , , ,27, , , , , , , , ,19, , , Kirkegård heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,, 1.199,59,,,, 1.199,59 Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8 Side 3

5 Formål 5 Præstebolig mv heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , , ,8,,,,,,, -4.57, ,9,,,,,, , , Administration og fællesudgifter heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , , ,79-13., -34,75, , ,52,,, , , , ,8, -635, , ,28,,, , , Finansielle poster heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering ,4, -99, , ,2,, ,56, -, , ,59,, , , Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8 Side 4

6 Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg ,5,,,, ,46,,,,, 1.78., 16., , , ,,,,, ,9,,,,, 628.,, heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 628. Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8 Side 5

7 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo Planlagt forbrug 215* Tilførsel/ fjernelse Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Primo Planlagt forbrug til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 216 til anlæg** 216 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 216: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Primo 215 Planlagt forbrug 215* Tilførsel/ fjernelse Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 216: Planlagt forbrug 216 til anlæg** 216 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Primo 215 Planlagt forbrug 215* Tilførsel/ fjernelse Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 216 til anlæg** 216 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 216: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8 Side 6

8 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 215* Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 216* Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 216: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 215 Tilførsel/ fjernelse 215* Likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo 216 Tilførsel/ fjernelse 216* Likviditet stillet til rådighed af provstiet Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8 Side 7

9 BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering Salg i alt Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8 Side 8

10 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år overslag Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån 628. Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 628. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Nye lån Renter Afdrag Specifikation af stiftsmiddellån primo Sognegård, om- og tilbygning overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 216 Nye lån 216 Renter 216 Afdrag overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing primo 216 Opsparing 216 Renter 216 Forbrug overføres til renteindt. af anlægsopsparing Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8 Side 9

11 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Sognegård, om- og tilbygning Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) 21 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 primo Nye lån 216 Renter Afdrag Restløbetid 2 Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 primo 216 Nye lån 216 Renter 216 Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 primo 216 Opsparing 216 Renter 216 Forbrug Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl primo 216 Renter 216 Forbrug Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 primo 216 Renter 216 Forbrug Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8 Side 1

12 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 216 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål Solister v. gudstjenester Underviser konfirmander Solister mv. kirkekoncerter Solister, foredragsholdere mv Kommunikation Organist TJM Kirketjener Sognemedhjælper Sognemedhjælper Sognemedhjælper Rengøringshjælp, præstekontor Rengøringshjælp, præstekontor Div. korsangere Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8 Side 11

13 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Organistvikarer Kirketjenervikarer Formands honorar Kontaktperson honorar Kasserer honorar Specifikation af lønfordeling pr. formål Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Administration og fællesudgifter Total Kirkebygning Sognegård Tjenstlige lokaler i præstegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Økonomi Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8 Side 12

14 BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 216 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -- overslag Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8 Side 13

15 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt overslag Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8 Side 14

16 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Grundkalkning kirke Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 216 Færdiggørelse (årstal) 216 Totaludgift 293. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Grundkalkning med "Keim", jfr. tidligere fremsendte anøgning og begrundelse (se evt. også beskrivelse fra arkitektfirmaet-c.dk) Ekstern fond (kirkeistandsættelsesordningen) søges. Resultat ukendt. Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8 Side 15

17 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Kirkerenovering. Forberendende rådgivning. Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 216 Færdiggørelse (årstal) 216 Totaludgift 4. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Til den fortsatte rådgivning vedr. kirkerestaureringen estimeres en omkostning på 4., kr. til afholdelse i 216. Som tidligere omtalt forventes renoveringen gennemført i årene 217/218. Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8 Side 16

18 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Grundkalkning Michaelisgården Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 216 Færdiggørelse (årstal) 216 Totaludgift 152. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Grundkalkning med "Keim", jfr. tidligere fremsendte anøgning og begrundelse (se evt. også beskrivelse fra arkitektfirmaet-c.dk) Ekstern fond (kirkeistandsættelsesordningen) søges. Resultat ukendt. Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :8 Side 17