ÅRSBUDGET for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBUDGET 2016. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr."

Transkript

1 ÅRSBUDGET 216 for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d :

2 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d : Side 1

3 overslag Ligningsbeløb til drift , , Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , ,86 9., , , , , , ,46,,,, -7., ,7, , , , , , ,46 9., , , , , , ,11,,,, -6.86, ,76, , ,34, ,9-4.41, , , , ,1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((8)+(86)+(87)+(88)) 1.,, 98.37, ,1,,,, 34., ,99,, B Resultat af anlæg , ,99 C Årets resultat , E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1. F Balanceposteringer (anlæg) -1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d : Side 2

4 Formål 1 Fælles indtægter i alt heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne ,, ,, , , Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , ,2-32.6,47,, -.47,37, -.94, ,76, , , , , Kirkelige aktiviteter heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , , , , , , ,73-9.8,9 -., , , , , , , , ,9-2., , , Kirkegård heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d : Side 3

5 Formål Præstebolig mv heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , -321, ,29,,,,,,, -449, ,11,,,,,, , , Administration og fællesudgifter heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , ,68-9.2, , , , -9.97, ,,,, , ,9-2.14, , , , , ,6,,, , , Finansielle poster heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering ,,, 1.12, ,66,,,, -1., , ,33,, , , Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d : Side 4

6 Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg ,1,,,,,,,,,, 98.37, , ,99,,,,,,,,,, 34.,, heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift , ,99 Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d : Side

7 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo Planlagt forbrug 21* Tilførsel/ fjernelse Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Primo Planlagt forbrug til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 216 til anlæg** Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 216: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Primo 21 Planlagt forbrug 21* Tilførsel/ fjernelse Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 216: Planlagt forbrug 216 til anlæg** 216 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Primo 21 Planlagt forbrug 21* Tilførsel/ fjernelse Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 216 til anlæg** 216 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 216: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d : Side 6

8 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 21* Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 216* Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 216: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 21 Tilførsel/ fjernelse 21* Likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo 216 Tilførsel/ fjernelse 216* Likviditet stillet til rådighed af provstiet Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d : Side 7

9 BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering Salg i alt Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d : Side 8

10 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år overslag Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 216 Nye lån 216 Renter 216 Afdrag overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 216 Nye lån 216 Renter 216 Afdrag overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing primo Opsparing Renter Forbrug Kirkeprojekt overføres til renteindt. af anlægsopsparing Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d : Side 9

11 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Kirkeprojekt Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 primo 216 Nye lån 216 Renter 216 Afdrag Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 primo 216 Nye lån 216 Renter 216 Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 primo Opsparing 216 Renter 216 Forbrug Pengeinst. Nordea Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl primo 216 Renter 216 Forbrug Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 primo 216 Renter 216 Forbrug Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d : Side 1

12 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 216 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 96 1 Korsanger Korsanger Foredrag og solister Gudstj Koncerter Foredrag Korsanger + Børnekor Organist TJM AC Organistvikar Kirketjener TJM Kirketjener TJM Kordegn TJM Kordegnevikar Sognemedhjælper Menighedsrådsformand Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d : Side 11

13 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag Kontaktperson Foredrag og solister Babysalme Kirkekasserer Sangervikar Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 Kirkebygning og sognegård 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Kirkelige aktiviteter Administration og fællesudgifter Total Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Økonomi Personregistrering Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d : Side 12

14 BILAG. ønsker Bilag Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 216 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -- overslag Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d : Side 13

15 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt overslag Finansieret ved: Finansiering i alt Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d : Side 14

16 Bilag 6 Hyltebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 216, Bidrag budget afleveret d : Side 1