ÅRSBUDGET Farum Sogns Kirkekasse. Farum Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBUDGET 2015. Farum Sogns Kirkekasse. Farum Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune"

Transkript

1 ÅRSBUDGET 215 for Farum Sogns Kirkekasse under Farum Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Furesø Kommune Myndighedskode: 7414 CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 215 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215

2 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Farum Menighedsråd ønsker at sikre, at de økonomiske midler anvendes således, at sognet får mest mulig kirke for pengene. Ved siden af gudstjenester og kirkelige handlinger tilbydes kulturelle arrangementer med fokus på kristendom og religion. Det er ønsket at have tilknyttet en højt kvalificeret medarbejdergruppe til glæde for kirkens brugere. Farum Menighedsråd ønsker at sikre en høj vedligeholdelsesstandard for de bygninger, som menighedsrådet har ansvar for, og i særdeleshed værne om de arkitektoniske og historiske værdier. (Af: Farum Menighedsråds Vision ) Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 1

3 overslag Ligningsbeløb til drift , , Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Finansielle poster -2. A Resultat af drift af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , ,38 1.5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 1., , , , , , , , , , , , , , , ,56 3.6, , , , , , ,35 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) ,, , , , ,16,, , , , , B Resultat af anlæg , , C Årets resultat , E Heraf til balanceposteringer (=C-A) af eksisterende opsparing + + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 2

4 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne ,, ,86, , , Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , ,85, ,53,,, , , ,37,, , , Kirkelige aktiviteter heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , , ,96, , , , ,34,, , ,27, , , , ,68, , , Kirkegård heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård , ,21,, , ,42,, , , Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 3

5 Formål 5 Præstebolig mv heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , , , , ,29,, ,4,, , , , ,3, , ,19, , , Administration og fællesudgifter heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , , , , , ,41, ,8,,, , , , , , ,5, ,28,,, , , Finansielle poster heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering , ,26-11,66 264,76, , , , ,59-1, ,48,, , , ,67-2. Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 4

6 Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg , ,5, ,66,,,, ,16,, ,, , , , , , ,24,, ,5, ,69,, ,46, heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 5

7 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto Primo Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Artskonto Primo Planlagt forbrug til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto Artskonto Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 215: Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto Artskonto Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 6

8 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 214* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 215* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet Artskonto Primo 215 Tilførsel/ fjernelse 215* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 7

9 BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering Salg i alt Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 8

10 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag Finansieret ved: Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing 625. Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Kirkegårdsudvidelse Orgel Farum Kirke Kirkegårdsmur Farum Kirke Restaurering 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Resthovedstol primo Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo Dybedalsvej overføres til renter af realkreditlån 9. Specifikation af opsparing Kaalundsvej 33A - Tag STK-taget- oprettet d : P-pladser ved Stavnsholtkirken Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , Side 9

11 overføres til renteindt. af anlægsopsparing Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 1

12 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Orgel Farum Kirke Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 21 Færdiggørelse (årstal) 222 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 11

13 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Farum Kirke Restaurering Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 21 Færdiggørelse (årstal) 219 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 12

14 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Kirkegårdsmur Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) 223 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 13

15 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Dybedalsvej 38 Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 1996 Færdiggørelse (årstal) 229 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 14

16 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Kirkegårdsudvidelse Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 212 Færdiggørelse (årstal) 221 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 15

17 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse P-pladser ved Stavnsholtkirken Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 214 Færdiggørelse (årstal) 216 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 16

18 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse STK-taget- oprettet d :3:27 Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 216 Færdiggørelse (årstal) 216 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 17

19 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Kaalundsvej 33A - Tag Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 215 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 18

20 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 215 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål Kirkesanger FK Kirkesanger FK Kirkesanger STK Kirkesanger STK Kirkesanger STK Kirkesanger STK Menighedsrådsformand Kirkeværge Gartner Gartner Gartner Ikke angivet 122 Gartner Gartner Specifikation af lønfordeling pr. formål Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 19

21 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag Gartner Gartner Kirkegårdsleder TJM Kirkegårdssekretær/ 3t Administrationschef Kordegn OK Ikke angivet 135 Rengøringshjælp præsteboliger Kirketjener OK Ikke angivet 119 Vikar for kirkekorsanger Ikke angivet 1223 Personale - begravelseskaffe Ikke angivet 1192 Vikar for kirketjener Ikke angivet 132 Medhjælp - kirkekaffe -FK og STK Ikke angivet 1135 Koncerthonorarer Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , Side 2

22 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Ikke angivet 1135 Foredragsholdere Ikke angivet 1135 honorarer solister gudstj Ikke angivet 139 Organistvikar Børnekorleder Ikke angivet 1193 Vikar for kordegn Ikke angivet 128 Synsdiæter Kirketjener OK Kirketjener OK Sognemedhjælper Organist TJM AC Organist TJM AC Kirkesanger FK Kirkesanger FK Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 21

23 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag Kirketjener OK Gartner Ikke angivet Bygningskyndig Specifikation af lønfordeling pr. formål Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård 4 41 Præstebolig mv Kirkebygning Sognegård Tjenstlige lokaler i præstegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Skov og landbrug Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 22

24 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Specifikation af lønfordeling pr. formål 6 Administration og fællesudgifter Total Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 23

25 BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 215 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkelige aktiviteter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -- overslag Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 24

26 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt overslag Finansieret ved: Finansiering i alt Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 25

27 Bilag 6 Farum Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 26