ÅRSBUDGET Kirkekassen. Fløng Menighedsråd. Høje-Taastrup Provsti. Høje-Taastrup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Fløng Menighedsråd. Høje-Taastrup Provsti. Høje-Taastrup Kommune"

Transkript

1 ÅRSBUDGET 214 for under Fløng Menighedsråd i Høje-Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode: 7162 CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fløng den 12 / Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Lars Poulsen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 214 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6

2 Høje-Taastrup Provsti Høje-Taastrup Kommune Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Side 1 Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet

3 Årsbudget 214 for: Høje-Taastrup Provsti 1 Ligningsbeløb til drift 214 Høje-Taastrup Kommune Regnskab ,4 -- overslag -- Side Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Finansielle poster A Resultat af drift (= ) Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) , , , , , , , , 74.79, , , , , , , , , , , ,3, , , ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) ,3, , , , , B Resultat af anlæg ,23 C Årets resultat (=A+B) E heraf til balanceposteringer (=C-A) Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

4 Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne ,4, , Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård , , , ,65,, , Kirkelige aktiviteter Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , , , , , , , ,7 1., , Kirkegård Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård Regnskab , ,8,, heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift ,

5 Side 4 Formål 5 Præstebolig mv Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme Regnskab 211, ,68,,,,,,, heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift , Administration og fællesudgifter Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , , , , , , , ,84,,, , Finansielle poster af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering Regnskab ,36,, -8,82-3,69, 2.677, heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift ,

6 Side 5 Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg Regnskab , , , , ,54, ,,,, -858,3, ,96, heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1.6.

7 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto Primo Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 Saldo ultimo 213 Side 6 Bilag Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Artskonto Primo Planlagt forbrug til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 214 til anlæg** Saldo ultimo 214 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto Artskonto Primo 213 Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 Saldo ultimo 213 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 214: Planlagt forbrug 214 til anlæg** Saldo ultimo 214 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto Artskonto Primo 213 Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 Saldo ultimo 213 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 214 til anlæg** Saldo ultimo 214 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

8 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 7 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 213* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 214* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 213 Tilførsel/ fjernelse 213* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet Artskonto Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet

9 BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 8 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering Salg i alt

10 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Side 9 Bilag 3 Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år overslag Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån 1.6. Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 1.6. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Nye lån Afdrag Specifikation af stiftsmiddellån primo Nyt projekt - oprettet d overføres til renter af stiftsmiddellån 324. Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 214 Nye lån Afdrag overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing Saldo primo Opsparing Forbrug Altertæppe overføres til renteindt. af anlægsopsparing

11 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Altertæppe Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 21 Færdiggørelse (årstal) 214 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 Saldo primo 214 Nye lån Afdrag Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 Saldo primo 214 Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 Saldo primo Opsparing Forbrug Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Saldo primo Forbrug Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 Saldo primo Forbrug

12 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 11 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d :55:25 Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 28 Færdiggørelse (årstal) 221 Totaludgift 17.. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere -- overslag -- år Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 Saldo primo Nye lån Afdrag Restløbetid 7 Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 Saldo primo 214 Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 Saldo primo 214 Opsparing Forbrug Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Saldo primo Forbrug Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 Saldo primo Forbrug

13 BILAG 4. Personaleoplysninger Side 12 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 214 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 3 11 Organist TJM - PO Sognemedhjælper Gravermedhjælp Graver OK Kordegn OK Kirkesanger Løsarbejder Medhjælp,vikar,diæter Menighedsrådsformand

14 BILAG 4. Personaleoplysninger Side 13 Bilag Kontaktperson Kirkeværge Ikke angivet 136 Korsanger Vikar for kordegn Ikke angivet 1191 Vikar for kirkesanger Ikke angivet 139 Organistvikar Ikke angivet 2999 Diverse Ikke angivet 1135 Foredragsholdere og solister Ukendt stillingskategori Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkebygning Sognegård Tjenstlige lokaler i præstegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed

15 BILAG 4. Personaleoplysninger Specifikation af lønfordeling pr. formål 4 Kirkegård 4 Kirkegården 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 5 Præstebolig mv. 51 Præstebolig Side 14 Bilag 4 6 Administration og fællesudgifter Total Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Økonomi Personregistrering

16 BILAG 5. ønsker Side 15 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 214 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkelige aktiviteter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter -- overslag Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Til dækning af momsregulering på tidligere afregnet moms på byggeriet af Sognets Hus. Momsprocenten er efter den nye fortolkning blevet reguleret ned, hvilket har medført en ekstraordinær og udforudset udgift for Fløng menighedråd.

17 Side 16 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt overslag

18 Side 17 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Kalkning af kirke, abonnementsordning Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 214 Færdiggørelse (årstal) 9999 Totaludgift 275. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Indtil nu har vi fået kalket kirken hver 3. eller 4. år til pris på 22. kr. Vi fortrækker i stedet en abbonnementsordning på 55. kr årligt, derved vil de udsatte steder på kirken bliver behandlet oftere og de mindre udsatte steder tilsvarende sjældnere. Kirken vil hele tiden fremstå pæn og velholdt, såfremt dette anlæg ikke bevilges vil vi som hidtid hver 3. eller 4. år søge anlæg på 22. kr.

19 Side 18 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Nye hynder til stolestader Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 214 Færdiggørelse (årstal) 214 Totaludgift 75. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Nye hynder til stolestader. De nuværende hynder fremstår plettede og meget brugte. Skummet er siddet igennem og sammenpresset og er stort set uden effekt. Nye hynder ønskes i mere rengøringsvenligt og pletvenligt materiale, samt bedre skumgummikvalitet end nuværende. Ønsket gælder samtlige stolestader.

20 Side 19 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Syn og skøn, vandindtrægning i Sognets Hus Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 214 Færdiggørelse (årstal) 217 Totaludgift 25. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Beløbet er ufuldstændigt skønnet. Den konstaterede vandindtrægning i Sognets Hus bliver i juli 213 bragt til syn og skøn. Udfaldet heraf er uforudsigeligt i værste tilfælde må påregnes en ikke ubetydelig udgift for Fløng Sogn. I bedste tilfælde kan det ende med en meget beskeden udgift for Fløng sogn. Ansøgningen skal derfor forståes som et advic.

21 Side 2 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Udvidelse af kirkens orgel Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 214 Færdiggørelse (årstal) 215 Totaludgift 875. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Fløng kirke har et dejligt orgel. Det har dog nogen begrænsede klanglige variationsmuligheder, som alene en forøgelse af stemmerne vil afhjælpe. Dette vil give mulighed for rørstemmekor, melodispil i pedalet og romantisk klang.yderlige har orglet altid manglet en svelle. Af plads hensyn udvides orglet med hybrakusiske lydgiver (dvs ikke piber). Udgiften foreslåes fordelt på 2 budgetår.