ÅRSBUDGET Vinderup Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBUDGET 2015. Vinderup Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune"

Transkript

1 ÅRSBUDGET 15 for Vinderup (fra 9) under Vinderup Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 9 CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vinderup den 6 / Lisbeth Ørtoft menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Else Marie Hedegaard menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 15 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15

2 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vinderup Menighedsråd igangsætter opførelse af kirke-/kulturhus på Søndergade i henhold til tidligere indsendte og provstigodkendte projektbeskrivelse. Sahl og Vinderup Menighedsråd ansætter organist i en fuldtidsstilling med det formål at fremme kirkernes musikliv med tilbud om babysalmesang, børnekor og voksenkor. Omlægning af kirkegårdens mange tomme gravsteder og optimering af kirkegårdens drift ved indførelse af digitale kirkegårdskort. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Opførelse af nyt kirke-/kulturhus. Opnormering af organiststillingen i Sahl-Vinderup pastorat til en fuldtidsstilling. Omlægning af kirkegårdens drift med digitale kirkegårdskort. Energibesparende tiltag i kapel og kirkegårdskontor i henhold til oplæg fra Proenergi. Supplerende forklaringer til budgettet Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 1

3 overslag Ligningsbeløb til drift ,.7.468, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Finansielle poster -43. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , , , , , ,64, ,6-4.1, , , , , , 5.7, , , ,37, , , ,75, , , , , , , , , , , , , , , , ,53-31.,1-11.1, , , ,1 6.91,9 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) ,5, 74.86,4,,,,, 74.86,4,,, B Resultat af anlæg , ,4 C Årets resultat , E Heraf til balanceposteringer (=C-A) Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side

4 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne ,,.7.468,4, ,.7.468, Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , , , , , ,1, -7.59, , , , , , , Kirkelige aktiviteter heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , , , , ,, -3.78,3-4.99,41,, , ,14-1., -86.6,6, , ,47-1., , , Kirkegård heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård , ,64,, , ,49,, , , Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 3

5 Formål 5 Præstebolig mv heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , ,56,,,,, ,36,, ,87,,,,, ,93, , 14.44, Administration og fællesudgifter heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , , , , ,88, 6.64, ,59,,, , , ,1-1., ,75, -.5, ,6 4.33,8,, , , Finansielle poster heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering ,, -75, ,19 87,, 8.47, ,57,, 16.67,8 13,5, 8.855, , , Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 4

6 Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg ,,,,,,,,, 65,5, 74.86,4, , , ,,,,,,,,,,, 74.86,4, heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 5

7 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto Primo Planlagt forbrug 14* Tilførsel/ fjernelse 14 Saldo ultimo Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Artskonto Primo Planlagt forbrug til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 15 til anlæg** Saldo ultimo 15 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 15: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto Artskonto Primo 14 Planlagt forbrug 14* Tilførsel/ fjernelse 14 Saldo ultimo 14 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 15: Planlagt forbrug 15 til anlæg** Saldo ultimo 15 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto Artskonto Primo 14 Planlagt forbrug 14* Tilførsel/ fjernelse 14 Saldo ultimo 14 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 15 til anlæg** Saldo ultimo 15 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 15: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 6

8 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 14* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 15* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 15: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 14 Tilførsel/ fjernelse 14* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet Artskonto Primo 15 Tilførsel/ fjernelse 15* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 7

9 BILAG. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering Salg i alt Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 8

10 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag Finansieret ved: Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 9 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Nyt projekt - oprettet d Nyt projekt - oprettet d overføres til renter af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 15 Nye lån Afdrag Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 15 Nye lån Afdrag overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing Saldo primo 15 Opsparing Forbrug overføres til renteindt. af anlægsopsparing Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 9

11 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d :41:5 Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Saldo primo Nye lån Afdrag Restløbetid 1 3 Saldo primo 15 Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing Opsparing 3 Saldo primo 15 Opsparing Forbrug Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Saldo primo Forbrug Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 3 Saldo primo Forbrug Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 1

12 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d :7:5 Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 15 Færdiggørelse (årstal) 15 Totaludgift 1.. Årets udgift Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag Saldo primo 15 Nye lån Afdrag Restløbetid Saldo primo 15 Nye lån Afdrag Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing Opsparing 3 Saldo primo 15 Opsparing Forbrug Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Saldo primo Forbrug Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 3 Saldo primo Forbrug Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 11

13 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 15 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål Elin Stützer Christian Christensen NN Organist Lene D. Bligaard Ulla Møller Nielsen Kim Bech Johannes Josefsen Birte Ø. Larsen Lisbeth Ørtoft Helge Larsen Hugo Mikkelsen Conny Lundsgaard Jørgen Nørgård Jette Mølgaard Pedersen Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 1

14 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag Yvonne Toxvig Jensen Kirkegårdsvikar Hanne Bligaard Specifikation af lønfordeling pr. formål Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård 4 41 Præstebolig mv. 51 Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Kirkekor Kirkekoncerter Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Præstebolig Administration og fællesudgifter 61 Menighedsrådet/provstiudvalget Total Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 13

15 BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 15 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkelige aktiviteter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -- overslag Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den -cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) 31: Der ønskes en permanent udvidelse af driftsrammen på 45. kr. til en fuldtids organiststilling i samarbejde med Sahl Menighedsråd. En organiststil-ling der skal give menighedsrådet mulighed for at tilbyde babysalmesang, børnekor og på sigt voksenkor. Der henvises til den til provstiet tidligere fremsendte ansøgning herom. Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 14

16 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Finansieret ved: Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt overslag Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 15

17 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d ::11 Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 15 Færdiggørelse (årstal) 15 Totaludgift 1.. Årets udgift Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Se Ansøgningsskema dateret 1. januar 14. Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 16

18 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d :51:19 Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 15 Færdiggørelse (årstal) 15 Totaludgift 7. Årets udgift Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Energibesparende tiltag i kapel og kirkegårdskontor i henhold til oplæg fra ProEnergi. Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 17

19 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d :3:17 Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 16 Færdiggørelse (årstal) 16 Totaludgift 15. Årets udgift Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Færdiggørelse af præsteboligens renovering. Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 18

20 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d :31:6 Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 15 Færdiggørelse (årstal) 15 Totaludgift 45.5 Årets udgift Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Energibesparing: Udskiftning af varmvandsbeholder til gennemstrømsvarmer. Termostater på radiatorer i dåbsværelse og ved orglet. Renovering af kirketjenerrummet. Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 19

21 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d :41:17 Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 17 Færdiggørelse (årstal) 17 Totaludgift Årets udgift Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Udskiftning af kirkevinduer og -dør. Indvendig renovering - kalkning og maling af inventar i henhold til bemærkninger ved provstesyn 14. Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side

22 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d ::16 Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 16 Færdiggørelse (årstal) 16 Totaludgift 6. Årets udgift Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Udvidelse af maskinhus ved kirkegårdskontoret. Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 1

23 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d :56:57 Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 15 Færdiggørelse (årstal) 15 Totaludgift 13.5 Årets udgift Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Renovering og omlægning af præsteboligens forhave Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side

24 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d :6:19 Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 15 Færdiggørelse (årstal) 15 Totaludgift 5. Årets udgift Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 -- overslag Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg): Indførelse af elektroniske kirkegårdskort Vinderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 15 Side 3

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning

Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning Formålskontoplan 2.3-2015, med indbygget vejledning 1 Fælles indtægter 10 Kirkelig ligning Månedens del af den kirkelige ligning til driftsrammen konteres på konto 10. Månedlig del af den kirkelige ligning

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4)

2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) 2014 Artskontoplan for lokale kasser (version 2.4) Indholdsfortegnelse 10xxxx - Indbetalinger og tilskud Side 2 11xxxx - Salg af varer og tjenesteydelser Side 2 16xxxx - Huslejeudgifter Side 4 18xxxx -

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere