ÅRSBUDGET Frederikshavn Sogn. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBUDGET 2014. Frederikshavn Sogn. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune"

Transkript

1 ÅRSBUDGET 214 for Frederikshavn Kirkekasse, Fladstrand Kirke og Frederikshavn Kirkegårde under Frederikshavn Sogn i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: 8476 CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Frederikshavn den 22 / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Svend Erik Pedersen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 214 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6

2 Frederikshavn Kirkekasse, Fladstrand Kirke og Frederiks Frederikshavn Provsti Frederikshavn Kommune Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Frederikshavn kirke ønsker som en integreret del af sognets liv at forkynde det kristne budskab med fordybelse i den evangelisk-lutherske tradition. Sådan vil vi virke til glæde og gavn for sognets beboere. Vi vil være gode, relevante og fleksible i vort daglige virke for sognet. Vi vil anvende ressourcerne ansvarligt og med omtanke, så vi får mest mulig kirke for pengene. Vi vil bestræbe os på at skabe de bedst mulige rammer om personalets arbejde. Vi vil udvise initiativ og tage ansvar, så vi lever op til de forventninger, der stilles til os. For nærværende fokuseres på kirkerenoveringens forprojekteringsfase med projektbeskrivelse og indhentning af tilbud. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet

3 1 Årsbudget 214 for: Frederikshavn Kirkekasse, Fladstran Frederikshavn Provsti Ligningsbeløb til drift 214 Frederikshavn Kommune Regnskab ,28 -- overslag -- Side Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Finansielle poster -1.2 A Resultat af drift (= ) Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) , , , ,83 12., , , , ,75,,,, , , , , , , ,55 43, , ,3 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) ,, ,29,,, B Resultat af anlæg ,29 C Årets resultat (=A+B) E heraf til balanceposteringer (=C-A) Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

4 Frederikshavn Kirkekasse, Fladstrand Kirke og Frederiks Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne , , , Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård , , , ,77,, , Kirkelige aktiviteter Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , , , , , , , ,17 1.5, , Kirkegård Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård Regnskab 211,,,, heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift ,

5 Frederikshavn Kirkekasse, Fladstrand Kirke og Frederiks Side 4 Formål 5 Præstebolig mv Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme Regnskab 211, , , ,9,,,,, heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift , Administration og fællesudgifter Regnskab heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , , ,23, , , , ,,,, , Finansielle poster af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering Regnskab ,39,, ,77-259,38,, heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift ,76 1.2

6 Frederikshavn Kirkekasse, Fladstrand Kirke og Frederiks Side 5 Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg Regnskab 211,,,,,,,,,,, ,29, heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift ,

7 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Frederikshavn Kirkekasse, Fladstrand Kirke og Frederiks Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto 711 Primo Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 Saldo ultimo 213 Side 6 Bilag Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Artskonto 711 Primo Planlagt forbrug til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 214 til anlæg** Saldo ultimo Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 713 Artskonto 713 Primo 213 Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 Saldo ultimo 213 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 214: Planlagt forbrug 214 til anlæg** Saldo ultimo 214 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 714 Artskonto 714 Primo 213 Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 Saldo ultimo 213 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 214 til anlæg** Saldo ultimo Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

8 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Frederikshavn Kirkekasse, Fladstrand Kirke og Frederiks Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 7 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 213* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 214* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 213 Tilførsel/ fjernelse 213* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet Artskonto Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet

9 BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v Frederikshavn Kirkekasse, Fladstrand Kirke og Frederiks Side 8 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering Salg i alt

10 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Frederikshavn Kirkekasse, Fladstrand Kirke og Frederiks Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Side 9 Bilag 3 Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år overslag Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 65. Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 65. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 214 Nye lån Afdrag overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 214 Nye lån Afdrag overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing 214 Opsparing Forbrug overføres til renteindt. af anlægsopsparing

11 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Frederikshavn Kirkekasse, Fladstrand Kirke og Frederiks Side 1 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Forprojektering Renovering af kirke Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 213 Færdiggørelse (årstal) 216 Total