Stiftet i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15"

Transkript

1 S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Opslag HIV-epidemi i Armenien Andagt ICMDA konference 2013 Studenterne Stiftet i

2 Forsidefoto fra Foz do Iguaçu, Brazil Kristelig Lægeforening Serpens Aeneus er medlemsblad for Kristelig Lægeforening i Danmark. Serpens Aeneus betyder Kobberslangen og henviser til foreningens logo. Bladet udkommer 3 gange årligt, 15. april, 15. august og 15. december. Stof til næste nummer, som udkommer ca. 15. december 2013, skal være redaktionen i hænde senest 15. november.. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Boje Kvorning Ehmsen Refsnæsgade 41, 3. th, 2200 København N T: , E: Hans Paulli Jørgensen Lupinvej 10, 2970 Hørsholm T: , E: Preben Bredesgaard Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst T: , E: Medlemskab Åbent for enhver læge, der kan tilslutte sig foreningens formål. Kontingentet er 500 kr. for en læge og 750 kr. for lægeægtepar. Pensionerede medlemmer kan søge om kontingentfritagelse. Studenter betaler 100 kr. årligt. Gaver Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening er fradragsberettigede efter ligningslovens 8A og 12 stk. 3. Bank Nordea reg.nr Kontonr Nyhedsmail Ønsker du at modtage KLFs nyhedsmail? Så send en mail til webmaster Ida Helsø på Bestyrelsen Formand Ellen Kappelgaard Nellikeløkken 14, 3700 Rønne T: E: Næstformand og studentersekretær for København og Odense Anders Winther Voldby, Nørrebrogade 58B, 2. tv København N T: E: Sekretær Lilia Bredtoft, Valkyrievej 27, 3. tv., 2200 København N T: E: Studentersekretær for Århus og Aalborg Anne Bodilsen, Bissensgade 18, 3 tv., 8000 Århus C - T: E: Missionssekretær Lisbeth M. Thøstesen, Tulipanvej 4, 7000 Fredericia - T: E: International sekretær Kristian Kristensen, Ingridsvej 74A, Lind, 7400 Herning - T: E: Bestyrelsesmedlem Preben Bredesgaard, Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst - T: E: Suppleant Andreas Munk, Fabriksvej 21, 3310 Ølsted T: E: Suppleant Ellen Mølgaard Holtze Dannebrogsgade tv, 1660 København V E: Kasserer Karen Nielsen, Stenbakken 23, 8850 Bjerringbro - T: E: Forretningsfører Svend Bernhard,Birkevang 101, 3250 Gilleleje - T: E: Webmaster Ida Helsø, Jellingvej 11, 3650 Ølstykke E: 2 S e r p e n s A e n e u s

3 Lederartikel Evangelisation eller passion Hans Paulli Jørgensen Årsmødetemaet er Evangelisation eller passion og skal ses i lyset af, at samme emne blev valgt som det, vi havde på dagsordenen til vintermøderne tidligere på året. Evangelisation har altid været en selvfølge i Kristelig Lægeforening ja den har været tanken bag oprettelse af foreningen for mere end 100 år siden (1897) Det er lykkedes os at få den spanske psykiater Pablo Martinez som hovedtaler, og som noget nyt arrangeres workshops, som fokuserer på aktuelle problemstillinger (Udlandet kalder!, Personlighedstyper, Narkomaner keder sig på statsheroin og Kristelig Lægeforening i fremtiden). Pablo Martinez har skrevet 3 bøger, hvoraf 2 er oversat til dansk. Der henvises til anmeldelsen af bogen: Tracing the Rainbow, og som bragtes i sidste nummer af Serpens Aeneus. På mødet vil der blive drøftelse af, hvordan omgivelserne påvirker os, og hvordan vi påvirker omgivelserne, og hvilket budskab vi har bragt til verden ved vores adfærd og valg en samtale om værdier, signaler og motiver. Enhver kristen læge kan ikke komme uden om stillingtagen til årsmødets tema hvad enten det kliniske arbejde udføres her i landet eller i det store udland, hvor missionsarbejdet indtager en central plads. Al mission indebærer forkyndelse, dialog, diakoni, udvikling og fællesskab. Passion refererer til ordets oprindelige betydning dvs Jesu Kristi lidelseshistorie. Begrebet bruges også som dækkende for lidenskab. Man kunne måske omforme temaet Evangelisation eller passion til Evangelisation og passion, hvor passion så skulle forstås som en meget stærk interesse eller forkærlighed for noget. Kom til Svendborg og deltag i årsmødet, der ligesom i 2012 afholdes på Danhostel, Vestergade 45, 5700 Svendborg. Frist for tilmelding er senest. Tilmeldingsblanket findes i denne udgave af Serpens på side. Vi håber på godt fremmøde

4 Årsberetning Årsberetning 2012 v/ Ellen Kappelgaard, formand Indledning Som nyvalgt formand ved generalforsamlingen 2012 er dette min første årsberetning. Jeg vil derfor allerførst takke for godt samarbejde med og opbakning fra bestyrelse og medlemmer. Det har været en fornøjelse indtil nu, og også bragt en portion arbejde med sig. Sådan er det. Medlemmer Siden sidste generalforsamling er 4 af vore medlemmer afgået ved døden: Svend Bøgh, Edith Nielsen, Asger Bindslev og No Faber. Æret være deres minde. Foreningen har i øjeblikket 158 læger, 59 studenter og 21 kontingentfrie medlemmer. Herudover har vi kontakt til 38 organisationer, lægeenker og enkeltpersoner. Umiddelbart er tallene for kontingentbetalende lavere end sidste år, men om der rent faktisk er en nedgang er noget usikkert. Vores kasserer og bogholder har i årets løb gjort en målrettet indsats for at trimme adresselisten, så den stemmer overens med de faktiske medlemmer og aktuelt ser tallene altså sådan ud. Der er imidlertid ikke tvivl om, at Kristelig Lægeforening har brug for nye medlemmer, hvis foreningen skal bestå i fremtiden. Jeg har i årets løb erfaret, at vi har en del kristne kolleger, der gerne vil være medlem, men ikke lige har fået gjort noget ved det med at tilmelde sig. Derfor kan en personlig opfordring være anledningen til at få gjort noget ved det. I årets løb har tandlægestuderende ønsket medlemskab af foreningen. Dette kunne i henhold til vedtægterne ikke imødekommes. Men problematikken har rejst spørgsmålet, om det kunne give god mening at åbne op for tandlæger og tandlægestuderende i vores forening, da der ikke er en kristen forening inden for deres felt længere. Det skal nævnes, at tandlæger i internationalt perspektiv er fuldgyldige medlemmer af ICMDA (International Christian Medical & Dental Association). Vi ønsker en drøftelse af dette spørgsmål på generalforsamlingen inden vi foretager os yderligere. Bestyrelse og bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling udover formanden bestået af Anders Voldby som næstformand og studentersekretær for Østdanmark, Preben Bredesgaard som bestyrelsens repræsentant i Serpens redaktion, Lilia Bredtoft som sekretær og Anne Bodilsen som studentersekretær for Vestdanmark. Preben Bredesgaard har meddelt at han efter at være fyldt 80 år i sommer ønsker at stoppe til årsmødet, når han er på valg. Der er grund til stor taknemmelighed for det store arbejde Preben har lagt i foreningen igennem årene. Suppleanterne har været Anders Munk og Ellen Mølgaard Holze. Kristian Kristensen har været international sekretær, Ida Helsø webmaster og Karen Nielsen har 4 S e r p e n s A e n e u s

5 Årsberetning varetaget kassererposten og har igen i år på den post vikarieret for forretningsfører Svend Bernhard, mens han har haft et par måneders orlov i foråret til at forestå regnskaber i Tanzania. Vores missionssekretær Lisbeth Thøstesen har meddelt at hun af familie- og ressourcemæssige hensyn ønsker at blive afløst på posten. Det har vi med beklagelse taget til efterretning, men glæder os til at kunne præsentere en ny kvinde på posten ved årsmødet. Vi har i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder (2 heldags og 1 halvdags) ud over det konstituerende møde i forbindelse med årsmødet. Derudover har vi indimellem livlig mailkorrespondance. Til bestyrelsesmøderne er såvel bestyrelsen som suppleanter og øvrige fra de nævnte ansvarsområder inviteret med. Bestyrelsesmøderne er præget af stor entusiasme og ansvarsbevidsthed, og det har været en stor glæde for mig at arbejde sammen med dejlige kollegaer. Møder Årsmødet 2012 blev afholdt på Danhostel i Svendborg med god tilslutning. Allerede fredag aften blev der lagt op til årstemaet Sygdom - Lidelse - Helbredelse ved en kort personlig beretning ved Anders Voldby fra bestyrelsen, der i øvrigt - sammen med andre yngre kollegaer - ledte os igennem årsmødet på bedste vis. Hovedforedragene var ved overlæge Merete Stubkjær Christensen fra Hammel Neurocenter ud fra professionelle erfaringer, ved valgmenighedspræst Helga Døssing Hansen ud fra meget dyrtkøbte personlige erfaringer samt ved sogneog feltpræst Michael Wagner Brautsch, der også er uddannet skuespiller. Med disse foredrag på årsmødet blev årstemaet rundet af, idet der også var tid til refleksion og samtale deltagerne imellem. Under årsmødet var der som vanligt generalforsamling, og lørdag aften var der ikke at forglemme meget festlig underholdning ved en gruppe yngre læger og studenter, der bare kan det der. Når det gælder fremtidige årsmøder, ville vi meget gerne finde et sted, der er lige så velegnet som Danhostel i Svendborg, men billigere. Mulighederne herfor undersøges aktuelt. Årstemaet for 2013 er Evangelisation eller passion. Læge - liv. Kristen læge - er det noget særligt? Kristen læge og evangelisation - er det muligt? Hvad brænder lægen for? Lægegerning og identitet. Lægegerning i etiske krydsfelter. Ved vintermødet i København og forårsmødet i Århus blev der taget hul på årstemaet med meget inspirerende og vedkommende oplæg ud fra kollegers personlige erfaringer som læge. I København var oplægsholderne praktiserende læge Kristine Engell-Kofoed og læge Jonas Astrup, der er under uddannelse til psykiater. I Århus var Kristine Engell-Kofoed også oplægsholder sammen med Christian Wejse, lektor og læge ved infektionsmedicinsk afdeling. Oplæggene gav begge steder anledning til en nuanceret og meget vigtig debat om temaet, der kom tæt på os som kristne læger. Vintermødet var i år flyttet ind til København for at gøre det lettere for flere at møde frem. Der var imidlertid ikke noget, der tydede på, at det betød noget for ret mange, og derfor vil vintermødet igen vende tilbage til egnede lokaler nord for København. I det jyske skifter forårsmødet lokalisation fra år til år og i 2014 bliver mødet afholdt i Fredens Kirke i Herning. Lægemission Steen Mølgaard Andersen og Lisbeth arbejder fortsat på Sikonge Hospital i Tanzania. Vi har i årets løb haft mulighed for at støtte med 4 blodtryksapparater. Steen og Lisbeth har nylig været på sommerferie i Danmark

6 Årsberetning Jutta Adelin Jørgensen og Henrik Juhl arbejder fortsat på Zanzibar. Først på året var de begge i Danmark, primært fordi Jutta skulle føde deres lille pige. De er alle tre tilbage på Zanzibar igen. Vi har også fortsat kontakt til Gry og James Appel i Tchad og har i årets løb støttet med et antal staseslanger. Dette er endnu et eksempel på, hvordan helt enkle praktiske ting stadigvæk kan være en mangelvare andre steder i verden, og vi er glade for at kunne række en hjælpende hånd i sådanne situationer. Alt tyder på at størstedelen af traditionel lægemission efterhånden bliver erstattet af andre former for læge- og hjælpearbejde, hvor kristne læger bliver engageret. Men også der vil vi gerne være med til at støtte i forbøn og med konkret hjælp. Som I vil kunne se på hjemmesiden er der nu udfærdiget et ansøgningsskema til brug ved ansøgning om tilskud fra lægemissionsfonden. Deadline for ansøgning er 2 gange årligt 1.4. og så ansøgningerne kan behandles på det forestående bestyrelsesmøde. Vi håber det vil gøre det lettere for både ansøger og for os. ICMDA Takket være Kristian Kristensens arbejde i ICMDA har vi i Kristelig Lægeforening god mulighed for at være opdateret på det internationale arbejde og ikke mindst arbejdet i EURASIA regionen med de mange nye lande i Østeuropa og søsterbevægelser der. Efter opfordringen fra sidste årsmøde har bestyrelsen arbejdet målrettet på at etablere kontakt til et venskabsland i regionen. Ud fra ikke mindst Kristians kendskab til de enkelte landes gryende arbejde, blev det til, at vi spurgte den kristne lægeforening i Serbien, om Serbien ville være vores venskabsland. Vi fik hurtigt positivt svar tilbage og arbejder nu videre med konkrete planer for samarbejdet. Gode ideer til et sådant venskabssamarbejde er meget velkomne! Desværre falder årsmødet 2013 tidsmæssigt sammen med et vigtigt regionalt møde for Serbien, så derfor var det ikke muligt at deltage i hinandens møder i år. Måske bliver vores første personlige møde med Serbien næste år på verdenskongressen i Rotterdam. ICMDAs verdenskongres i Rotterdam juli Jeg håber I har fået sat x i jeres kalender. Det kunne være festligt om vi kunne blive rigtig mange deltagere fra Danmark. Denne gang ligger kongressen jo næsten i vores baghave, i hvert fald sammenlignet med Uruguay, hvor sidste verdenskongres blev afholdt. Serpens Efter sidste årsmøde overtog Boje Ehmsen redaktørposten for Serpens efter Hans Paulli Jørgensen. Stor tak til Boje for et stort arbejde som ansvarshavende redaktør, hvor der fortsat er hjælp fra Hans Paulli og Preben Bredesgaard i redaktionen. Vi er glade for at have Serpens, men desværre bliver det dyrere og dyrere at producere og distribuere tidsskrifter, og tilskuddet fra Bladpuljen minimeres år for år. Det er derfor nødvendigt løbende at overveje betydningen af papirudgaven. Årsfolderen I bestyrelsen har vi besluttet at udfase årsfolderen og erstatte den med et lille kort med henvisning til hjemmesiden, en slags go card koncept. Vi finder det hensigtsmæssigt at satse mere på hjemmesiden i stedet for at satse på foldere, som forældes og hvor flotte forældede materialer må kasseres. Sådanne kort bliver ikke forældet på et år og forventes at være noget billigere at producere og er i øvrigt lettere at have i lommen. Det er i årets løb blevet mere og mere tydeligt for bestyrelsen, at vores hjemmeside ikke er så 6 S e r p e n s A e n e u s

7 Årsberetning fleksibel og anvendelig, som vi kunne ønske os. Vi har som bestyrelse og medlemmer brug for et meget enkelt koncept, så det er let at opdatere, ændre osv. Dette har vist sig vanskeligt med den nuværende konstruktion. Som et eksempel herpå har det ikke, på trods af hjælp fra web sidens ophavsmand, været muligt for mig at sende nyhedsbreve til jer i mit eget navn. Vi har påbegyndt et arbejde med at konkretisere vores behov til en sådan side, idet der også hentes inspiration fra andre organisationers hjemmesider. Vi forudser, at der bliver brug for professionel bistand, når hjemmesiden skal op at stå, men stiler efter et enkelt design. Økonomi Desværre kunne regnskabet for 2012 ikke helt leve op til forventningerne. Vi kommer ud med et underskud på ca kr. Vi må indstille os på, at tilskuddene fra Tips og Lotto og fra Bladpuljen bliver nedreguleret år for år, mens udgifterne stiger, såvel til trykning af Serpens og årsfolder samt til honorarer og årsmødet, som vi jo gerne vil kunne give de studerende til en favorabel pris. Nedlæggelse af fonde? Af flere grunde har vi i bestyrelsen drøftet muligheden for at nedlægge de to fonde, som Kristelig Lægeforening har: Harstads fond og Kristelig Lægeforenings Lægemissionskonto. Hvis noget sådant kommer på tale skal det naturligvis fortsat være muligt at indbetale øremærkede beløb til f.eks. Lægemission. Inden vi foretager os yderligere vil vi gerne have en drøftelse af dette på generalforsamlingen. hovedtaler på årsmødet. Temaet, som måske kan lyde kontroversielt i en tid, hvor der har været en del fokus på at få religion ud af det offentlige rum, vil allerede på vintermødet og forårsmødet blive behandlet fra forskellige vinkler. For 2015 har vi besluttet temaet Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst. Vi håber at vores nye venskabsland kan bibringe os inspiration til dette tema, som skal ses såvel i dansk tværkulturel kontekst som udenlandsk. Hvad er din drøm for KLF? En workshop på årsmødet fokuserer på KLF i fremtiden. Hvad er din drøm for KLF og hvor er vi på vej hen? Hvad kan KLF bidrage med til kolleger, patienter og samfundet? Skal og kan vi markere os mere i den offentlige debat? På generalforsamlingen har vi brug for en drøftelse af dette helt centrale for vores forening. Hvad kan KLF bidrage med til kolleger, patienter og samfundet? Og hvad skal der til for at det mål kan nås? Kristelig Lægeforenings gode og tydelige formål er at styrke medlemmerne i troen på Jesus Kristus, at fremme kristendommens indflydelse i deres lægegerning og at støtte lægemission. Hvordan kan det endnu bedre udmøntes i praksis? Hvordan kan det blive til virkelighed? Vi har brug for en drøftelse med konkrete forslag til fremtiden. Det kunne være inspirerende at høre om initiativer og tiltag, som har haft betydning for jer som kristne læger. På gensyn til årsmødet! Temaer de kommende år Årstemaet for 2014 er fastlagt: Hvordan præger vi samfundet med kristne værdier?. Vi har tilsagn fra Peter Saunders fra CMF i England som

8 Årsmøde 2013 Tilmelding til årsmødet 2013 på Danhostel i Svendborg Priser pr. voksen: Enkeltværelse Fredag kl søndag kl Fredag kl.?? - lørdag kl.?? Lørdag kl søndag kl Dobbeltværelse Fredag kl søndag kl Fredag kl.?? - lørdag kl.?? Lørdag kl søndag kl sengsværelse Fredag kl søndag kl Fredag kl.?? - lørdag kl.?? Uden overnatning Lørdag kl Priser pr. barn 3-12 år: 4-sengsværelse Fredag kl søndag kl Priser for medicinstuderende: 4-sengsværelse Fredag kl søndag kl kr kr kr kr kr kr kr kr. 900 kr. 800 kr. 600 kr. Priserne inkluderer håndklæder/sengelinned, fuld forplejning i anførte tidsrum samt et deltagelsesgebyr. P r o g r a m Fredag 27. september kl Middag kl Velkomst kl Introduktion v/ Pablo Martinez kl Lovsang kl Forfriskning Lørdag 28. september kl Morgenmad kl oplæg v/ Pablo Martinez kl Workshops kl Frokost kl Generalforsamling kl Forfriskning kl oplæg v/ Pablo Martinez kl Festmiddag kl Forfriskning Søndag 29. september kl Morgenmad kl oplæg v/ Pablo Martinez kl Afslutning v/ Ellen Kappelgaard kl Afsked på plænen kl Frokost og afrejse Workshops 1. Udlandet kalder 2. Personlighedstyper 3. Narkomaner keder sig på statsheroin 4. KLF i fremtiden For nærmere information henvises til hjemmesiden eller sidste Serpens Aeneus I tilmeldingsmail skal man også anføre, hvilken workshop man ønsker at deltage i. OBS! Tilmelding foregår ved betaling, d.v.s. man er først tilmeldt, når betaling er registreret! Indbetaling via netbank: men check kan modtages. Det er vigtigt, at man ved indbetaling anfører sit navn først, da tekstfeltet er lille. Samtidig sendes mail til angående tilmelding. Du vil få en bekræftende mail tilbage. SIDSTE FRIST FOR INDBETALING ER SØNDAG 8. SEPTEMBER 2013 Karen Nielsen, Stenbakken 23, 8850 Bjerringbro, mobil: , mail: 8 S e r p e n s A e n e u s

9 Opslag Brugte kørestole til Sikonge ønskes På Leprosariet (Spedalskhedsafdelingen) i Sikonge er der kun een eneste kørestol tilbage i brugelig stand, og der er brug for mindst 3. Er der nogen af foreningens medlemmer der har kendskab til en eller flere brugte kørestole, som kan doneres? Så vil de blive modtaget med glæde og taknemmelighed af både medarbejdere og patienter. De behøver ikke være som ny, men skal naturligvis kunne bruges og holde et par år eller mere. Kørestolene vil komme ud med den næste container, der sendes fra BDM i Christiansfeld til Tanzania. Christiansfeld er en dejlig lille by og egner sig fint til en familieudflugt (med en kørestol i bagagerummet). Eller kørestolen kan blive fragtet til BDM på anden vis. Kontakt Generalsekretær Erik Baun på telefon og aftal nærmere. Med tak og mange hilsener Steen Møllgaard Andersen Job i Zambia? Kan du tænke dig at gøre en forskel og være missionær på en ny måde, så læs nedenstående opslag, som er tilsendt os fra Maja Pedersen, som er kristen sygeplejerske og anbefalet af vores tidligere formand Hans Holmsgaard: Jeg bor i Zambia og har gennem de sidste 3 år arbejdet som Clinical Developer (jeg er dansk sygeplejerske) for en non profit making organization, Mary Begg Community Clinic (MBCC). MBCC er et hospital med 20 in-patient, skade/akut stue, fødestue, operationsstue, laboratorium, røngten, konsultation og mor-barn klinik.. Vi arbejder på at blive et modelhospital for health at international standards. Det er gået rigtig godt, og vi har fået et godt ry. Så godt at vi lige er blevet udnævnt til a lede 2 health facilities ligesom MBCC for en af de store minevirksomheder, FQM. Det ene facility i Kalumbila er ved at blive bygget i et udkantsområde, hvor der er blevet gjort et af historiens største minefund. Man mener at der kan mines dér de næste 80 år. Lige nu er man ved at lægge fundamentet til en ny storby. Det er i et område som har modtaget meget få sundhedsydelser. Det anden facility i Solwezi er 3 år gammel. Begge facilities er involveret i minens akutberedskab. Der forventes at hvert facility har et optageområde på ca mennesker. Hvorfor skriver jeg nu alt det? Jeg søger nu efter expat læger gerne med family practice erfaring, akut medicin og gerne tropemedicin. Jeg har lige nu 3 stillinger ledige af op til 2 års varighed. Der vil blive betalt ud- og indrejse af familie, møbleret bolig, syge evakuering,forsikring og løn efter Zambiansk skat vil være mellem $US afhængig af erfaring/ seniority. Stilling tiltrædes hurtigst muligt. Er du selv interesseret i en oplevelse i Afrika eller kender du nogle i dit lægenetværk, som kunne tænke sig at gøre en forskel og være missionær på en ny måde? Så kontakt mig venligst og send et CV. Kærlig Hilsen Maja Pedersen

10 Præventiv indsats skal bremse HIV-epidemi i Armenien v/ læge og generalsekretær i Mission Øst, Kim Hartzner HIV-epidemi i Armenien Antallet af nydiagnosticerede HIV-smittede i Armenien vokser, og der er brug for en markant indsats over for risikogrupperne. Danske Mission Øst implementerer i disse år et præventivt HIV/ AIDS program til 60 mio. kr., som skal være med til at bremse epidemien. Mission Øst er en international humanitær organisation, der blev grundlagt af min far og undertegnede i Vi arbejder med nødhjælps- og udviklingsprojekter i Østeuropa og Asien, med specielt fokus på at sikre lige rettigheder og adgang til sundhedspleje og uddannelse for udsatte grupper. I Armenien, hvor vi har været aktive siden 1992, gennemførte Mission Øst de første år større nødhjælpsprojekter med uddeling af fødevarer til udsatte under og efter krigen med nabolandet Aserbajdsjan og senere etablering af sundhedscentre i isolerede landområder. De senere år har vi udelukkende fokuseret på at sikre uddannelse og sundhedspleje til to udsatte grupper i det armenske samfund: Børn med handicap og folk, der lever med HIV/AIDS eller som er i risiko for at få sygdommen. Parallelt med dette arbejde er Mission Øst aktiv med til at tale de udsattes sag i medier og ved fremme af lovgivning, der sikrer de udsattes rettigheder. Støtte fra verdens største private fond I årene var jeg landeleder for Mission Østs arbejde i Armenien. Nogle måneder før jeg skulle rejse hjem til Danmark, blev vi kontaktet af en FN-organisation, der havde til opgave at lede en proces for at udpege den organisation, der efter World Vision skulle videreføre et landsdækkende projekt for bekæmpelse af HIV/AIDS med særligt fokus på forebyggelse, information og hjælp til folk, der lever med HIV/AIDS. Ud af en større gruppe organisationer, havde FN peget på seks organisationer, heriblandt Mission Øst. Til sidst var der fire kandidater til rollen som ansvarlig for projektet, og efter en nøje gennemgang og fremlæggelse af vore kompetencer inden for relevante områder, blev Mission Øst udvalgt som den endelige kandidat. I perioden frem til underskrivelsen af projektaftalen med donoren arbejdede jeg og flere kollegaer med udarbejdelse af de grundlæggende projektdokumenter, og fra projektets start i 2009 har jeg fungeret som medicinsk rådgiver på projektet. Det store AIDS-projekt, som over seks år har en beløbsramme på godt 60 mio. kroner, finansieres af Global Fund, verdens største private fond, som dog i væsentlighed støttes af en lang række landes regeringer. Global Fund er den største internationale donor inden for behandling og forebyggelse af de tre store sygdomme AIDS, tuberkulose og malaria, og er engageret i bekæmpelsen af disse sygdomme i 144 lande overalt på kloden. 10 S e r p e n s A e n e u s

11 HIV-epidemi i Armenien I oktober 2009 underskrev Global Fund projektaftalen med Mission Øst med titlen Support to the National Program on the response to HIV epidemic in Armenia. Første fase af projektet løb frem til september 2012, og i en forlænget fase fortsætter projektet nu frem til september Incidens under 5% reducerer spredningen De fleste steder i verden, inkl. det sydlige Afrika, har en større forebyggende indsats samt behandling og pleje bragt epidemien under kontrol. Dette står i kontrast til situationen i mange af de tidligere Sovjetstater, inklusive Armenien. Her stiger antallet af nye tilfælde år for år. Siden 1988 er 1306 armeniere testet hiv-positive. I virkeligheden er antallet af mennesker, der i dag lever med HIV i Armenien, anslået til at være så højt som Det vil sige, at et stort antal armeniere lever med infektionen uden at vide det, og på den måde udgør de en stor risiko for at smitte andre. Armenien er dog fortsat et land med en såkaldt koncentreret HIV-epidemi, dvs. spredningen sker væsentligst blandt udsatte samfundsgrupper. Ikke desto mindre er antallet af nydiagnosticerede tilfælde af HIV vokset væsentligt igennem de seneste seks år, delvist på grund af et mere effektivt arbejde med rådgivning og testning af personer mistænkt for at have sygdommen. Ifølge de officielle statistikker er de væsentligste måder for overførsel af smitte heterosexuel kønslig omgang (57%) og inficering gennem brug af narkotika (33,9%). I henhold til Armeniens strategi for bekæmpelse af AIDS og i henhold til målene inden for FNs Millennium Development Goals indtil 2015, tilstræber projektet at sørge for at holde incidensen af tilfælde i de såkaldte MARPs (Most-At- Risk-Populations) til under 5%, hvilket effektivt vil reducere spredningen af epidemien i landet. Væsentligt fokus på præventiv behandling For at nå den målsætning, har programmet væsentlige elementer af forebyggelse i forhold til risikogrupperne, tilvejebringelse af anti-retroviral (ARV) medicin, profylaktisk behandling af opportunistiske infektioner samt palliativ behandling, og social, psykologisk og retslig støtte til personer, der lever med HIV. Som såkaldt Principal Recipient er Mission Øst ansvarlig for følgende komponenter af det overordnede program: rådgivning og testing blandt risikogrupperne; forebyggelse af HIV blandt stiknarkomaner, kommercielle sexarbejdere, mænd, der har sex med mænd, migranter og deres ægtefæller, samt teenagere i alderen år; omsorg og støtte til voksne og børn, der lever og er smittet med HIV; samt institutionel kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer. Alle komponenter af projektet gennemføres direkte af en række lokale armenske organisationer. Mission Øst har det overordnede ansvar for overvågningen af projektet og for at kontrollere, at alle projektets elementer, også økonomisk, gennemføres i henhold til budgetter og planer. Hundredtusinder er nået Efter afslutningen af de første tre år af projektet havde projektet direkte omfattet stiknarkomaner, kommercielle sexarbejdere, mænd, der har sex med mænd, og 831 teenagere; personer har været omfattet af frivillig rådgivning og testning for HIV; og endelig har unge været målgruppe for informationsaktiviteter om farerne ved HIV. Ud over de aktiviteter, der allerede er gennemført, vil der i den nuværende og anden projektfase blive gjort en ekstra indsats i forhold til migranter, dvs. armeniere, der er vendt tilbage fra

12 HIV-epidemi i Armenien udlandet, hovedsagelig Rusland, hvor de har fungeret som korttidsarbejdere. Undersøgelser viser nemlig, at epidemien i Armenien i stigende grad bevæger sig uden for de traditionelle risikogrupper, og dette forhold, sammenholdt med de høje rater for migration blandt korttidsarbejdere, nødvendiggør nye typer indsatser for at bremse spredningen af sygdommen. Smitte fra mor til barn Én af de risikogrupper, der specielt er fokus på i projektet, er børn af HIV-positive mødre. De armenske kvinder bliver som regel smittet af deres mænd gennem seksuel kontakt. Hvis det ikke opdages, overføres infektionen til deres børn under graviditeten. Hvis virus-niveauet holdes nede af ARV-medicin under graviditeten, hvis forløsningen bliver foretaget ved kejsersnit, og hvis moderen undlader at amme, er risikoen for, at hun smitter sit barn dog næsten nul. At forebygge smitten mellem mødre og deres børn, er en af de vigtigste måder, hvorpå epidemien kan stoppes. Det forudsætter selvfølgelig, at mødrene véd, hvordan de skal forholde sig. Én af mange tusinde Én af de mange tusinde, der har draget fordel af Mission Østs projekt, er 28-årige Naira og hendes 1-årige søn, Suren. Under en forgående graviditet blev Naira diagnostiseret HIV-positiv. Hun var blevet smittet af sin mand, som var HIV-positiv uden at vide det. Da de fandt ud af, at de var smittede, blev de hjemme en hel uge, mens de var i choktilstand. Naira siger: Jeg troede, jeg skulle dø. Nairas første graviditet endte med fødslen af et dødt barn, hvilket hun tilskriver det faktum, at hun var under stress. På fødeafdelingen i Jerevan var personalet bange for at røre hende, bange for at tage blodprøver osv. Det følte hun meget stressende. De gjorde ingenting, de ventede bare på at mit barn skulle dø, før de foretog kejsersnittet siger Naira. 12 S e r p e n s A e n e u s

13 HIV-epidemi i Armenien Da min mand og jeg fandt ud af, at vi var HIVpositive, var der stor hjælp at hente hos organisationen Real World Real People (én af de lokale partnere, der gennemfører projektet i Armenien under tilsyn af Mission Øst). Min ven Zhenya var en stor inspiration for min mand og mig. Min mand siger: Vi skylder hende vores liv. Zhenya forklarede mig, at ved at tage ARV-medicin i graviditeten, få foretaget kejsersnit og undlade at amme, ville jeg kunne få et raskt barn. Zhenya har nu to børn, og jeg har Suren. Ingen af de tre børn er smittet med HIV. Sammen kan vi dele smerten I de fleste tilfælde, hvor armenske kvinder smittes af deres mænd, ender parterne med at gå fra hinanden. Men ikke I dette tilfælde. Naira forklarer: Min mand var blevet smittet, før vi mødte hinanden, og han var ikke selv klar over det. Vi forelskede os og blev gift. Efter at han fandt ud af, at vi begge er smittet, har han ikke kunnet tilgive sig selv. Han bliver ved med at bebrejde sig selv, at han har smittet mig. Jeg prøver at støtte ham, og jeg har aldrig være gal over det. Jeg elsker min mand rigtig meget. På en måde er jeg glad for, at vi begge er smittet, så vi har kunnet dele smerten. Mødet med Naira og hendes søn Suren har været et utroligt livsbekræftende møde for mig personligt. Midt i alvoren med arbejdet med at bekæmpe den voksende hiv-epidemi møder man mennesker, der viser, at Mission Østs indsats er alle anstrengelserne værd. Det giver mig mod til at fortsætte! Andagt v/ Anne Ellerbek Gud er nær! Gud taler Når skemaet tillader det, tager jeg onsdag eftermiddag sammen med kristne søstre og brødre ned på Lygtens plads lige ved Nørrebro station, København. Her står vi en time, fra , og tilbyder bøn til alle, der måtte være interesseret i at lægge bekymringer, glæder eller sygdom over i Jesu hænder. Selvfølgelig er der mange travle og lukkede mennesker men hver onsdag, uden undtagelse, oplever vi mennesker, som er dybt taknemmelige for, at vi var på deres vej. Det er mig en stor ære, når jeg møder disse åbne hjerter, at kunne dele Jesu kærlighed, fortælle om min skat i Jesus og lægge hånden på og velsigne mine medkøbenhavnere. En onsdag i juli var særlig vidunderlig, da et brudt menneske blev rørt af Guds fred og glædestårer løb ned af hendes kinder, idet vi bad med hende. Gud er nær! Gud taler og virker i menneskers liv. Der er intet mere meningsfyldt eller fredsgivende end at blive brugt af Gud, og have Ham som absolut førsteplads i det liv, vi lever. For vi er skabt til at give vores Herre ære i ord og i handlinger. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus; ved ham har vi nu fået forligelsen. Rom. 5 vers 11 Du er hjertelig velkommen en onsdag eftermiddag, vi kalder os Bøn på gaden kl find os på facebook

14 ICMDA konference 2013 Identitet og discipelskab v/ Elisabeth Skappel, stud.odont. og Marie Bodilsen Nielsen, stud.med. Elisabeth Skappel Marie Bodilsen Nielsen I slutningen af juni drog vi af sted til Hermon Højfjellsenter i Norge for tilsammen at udgøre den danske delegation, der skulle deltage i den nordiske og baltiske Student and Junior Leader Training arrangeret af ICMDA. Sammen med kristne brødre og søstre nød vi den velplanlagte konference i smukke naturomgivelser, med god servering og ikke mindst et godt og relevant program. Skadestuelægen Giles Cattermole (UK) og psykiater og psykoterapeut Heike Gerhardt (D) stod for undervisningen, som bl.a. bød på Hvorfor kristent studenterarbejde?, Unlimited God, unlimited doctor? og Caring for yourself and others. Derudover var der indlagt tid til bibelstudie, personlig mentoring og rekreation sidstnævnte med en vandretur i fjeldet og sejltur på Sognefjorden. Igennem konferencen blev det tydeligt, at vi har eller har stor risiko for at have vores identitet i andet end Kristus. Det kan være i vores lægegerning, gode resultater opnået ved eksamen og forskning eller store engagement i kirken. Titusbrevet, som var udgangspunkt for bibelstudiet, forkyndte evangeliet gjort retfærdige ved hans nåde (Titus 3,7) for os. Måske vi kan sige ordene vi kan ikke gøre os fortjent til frelse men lever vi i ordene? Har vi virkelig forstået det? Mere konkret er der tre forslag fra konference, som vi meget gerne vil give videre til til KM-foreningerne: 1) Mentorordning: opret mulighed for mentorordning mellem ældre og yngre studerende i KM. Fx et tilbud om 3xkaffe i kantinen i løbet af 1. og 2. semester, og så kan man derefter vælge, om det skal fortsætte. 2) Erfaringsudveksling: at KM-udvalgene fra hele landet mødes til årsmødet og på KM-lejr og udveksler gode og dårlige erfaringer fra KMarbejdet og på den måde har mulighed for at opmuntre og udfordre hinanden. 3) Discipelskab: overvej om der lægges program for KM for programmets skyld eller om intiativerne med til at skabe rum for discipelskab, hvor vi kan udruste og støtte hinanden til at vokse og leve som kristne. Til slut vil vi gerne takke Kristelig Lægeforening for den økonomiske støtte, som gjorde det muligt for os at deltage i konferencen og informere om International Medical Student Conference, som afholdes i London den februar Læs mere på 14 S e r p e n s A e n e u s

15 Studenterne og Yngre læger Studenterne - Kristne Medicinere KLF er repræsenteret på universiteterne i Århus, Odense og København i form af studentergruppen Kristne Medicinere (KM). KM er altid interesseret i at få besøg af medlemmer af KLF, som har noget, de gerne vil dele med de studerende. De respektive grupper mødes typisk ugentligt eller hver anden uge til bøn, foredrag, fællesspisning eller samvær. Søg Kristne Medicinere på Facebook for at følge med dér. Århus: Samling onsdag eftermiddag i ulige uger kl i Medicinerhuset, hvor vi er fælles om tro og studie. Vi snakker om, hvad vi har på hjertet og holder andagt og bøn sammen. Derudover mødes vi en tirsdag aften i løbet af måneden. København: Kristne Medicinere i København fortsætter i efteråret det berigende fællesskab om Kristus, livet og lægefaget med fællesspisninger, oplæg og events. Mandag 9. september kl Semesterstartshygge v. den nye hovedindgang og derefter i Panums studenterhus. Torsdag 24. oktober Psykia-tro - foredragsaften i samarbejde med PMS (Psykiatrigruppen for MedicinStuderende) om forholdet mellem religion og psykiatri. Torsdag 14. november Fællesspisning med oplæg om abort v. Kristine Engell-Kofoed marts 2014 Forårslejr. INFO For yderligere information om KM, arrangementer, mødesteder osv. : kontakt: Århus: Anne Skytte Dideriksen, Odense: Heidi Christensen, København: Hanna Sebelin Skogø, Kristne Yngre Læger - KYL København Fredag 6. september Fællesspisning Onsdag 16. oktober Fællesspisning og oplæg Fredag 6. december Julefrokost Nærmere detaljer følger via mail. Kontaktperson: Anders Voldby, T: , E: Hver tirsdag kl Fællesbøn i KMs lokale, Studenterhuset v. Panum. Odense Samling hver tirsdag i ulige uger kl Gruppen fremsender et ønske om forbøn

16 Modtager: Afsender: Kristelig Lægeforening. Nellikeløkken Rønne Præventiv indsats skal bremse HIV-epidemi i Armenien. Generalsekretær i Mission Øst Kim Hartzner hilser på 28-årige Naira, der er diagnostiseret HIV-positiv, og hendes 1-årige søn, Suren (læs mere på side 10). Hrisansko Medicinsko Udruzenje (HMU) er navnet på Serbiens Kristelige Lægeforening Vi ved ikke med bestemthed, hvornår de første skridt til en dannelse af HMU fandt sted. I begyndelsen var der tale om personlige relationer, bedegrupper og kontakter som blev knyttet ved forskellige konferencer arrangeret af ICMDA, HCFI (Healthcare Christian Fellowship International) og PRIME (Partnerships in International Medical Education). HMUs første, men ikke officielle, møde blev afholdt i 2004 med Chris Steyn (HCFI) som taler. Ved det næste møde i april 2005, hvor Peter Pattisson fra ICMDA deltog, blev den første bestyrelse dannet, og Dr. Klara Kisgeci Dudas blev valgt til formand. Foreningens vedtægter blev vedtaget i november 2006, og HMU blev officielt registreret som forening i januar Efter lang tids bøn og arbejde var vi taknemmelige for, at den almægtige Gud velsignede os og lod os få vores nationale kristelige lægeforening. HMU er opdelt i 4 sektioner, som hver er repræsenteret i bestyrelsen: a) læger, tandlæger, farmaceuter, b) medicinstuderende og unge læger, c) sygeplejersker og medicinsk teknisk personale, d) paramedicinere. Tak for venskab med Dansk Kristelig Lægeforening. Må Gud velsigne jer rigeligt! Dr Klara Kisgeci Dudas, formand for HMU, Serbien. Oversat og redigeret af Kristian Kristensen. COMPLOT.DK S e r p e n s A e n e u s

02.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8-9 10 11 12-13 15

02.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8-9 10 11 12-13 15 S e r p e n s A e n e u s 02.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Nekrolog Else Høilund Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Biografi Peter Saunders ICMDA konference 2014 Studenterne 2 3 4-7 8-9 10

Læs mere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere S e r p e n s A e n e u s 02.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Lederartikel 3 Årsberetning 4-6 Årsmødeprogram 7 Generalforsamling 8 Tilmelding til årsmøde 9 Foredragsholdere 10-11 Formandens initiativ

Læs mere

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org S e r p e n s A e n e u s 03.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Nye ansigter i bestyrelsen ICMDA verdenskongres 2014 Årsmøde Serpens fremtid Andagt Studenterne 2 3-4

Læs mere

01.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11. Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt

01.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11. Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt S e r p e n s A e n e u s 01.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11 Stiftet i 1897 01.12 www.klf-dk.org 1 Kristelig

Læs mere

01.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-10 11 12 13 14 15

01.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-10 11 12 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 01.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde PRIME konference Årsmøde ICMDA konference 2014 Andagt IMSC 2014 Lejr for Kristne Medicinere Studenterne & yngre

Læs mere

Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016

Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016 Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016 Lørdag d. 02. september 2016 kl. 15.30 på Børkop Højskole, Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop 1. Valg af dirigent Peter B. Pedersen vælges og konstaterer, at

Læs mere

01.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5-6 7-11 12-13 14 15

01.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5-6 7-11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 01.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Årsmøde Boganmeldelse Andagt Studenterne 2 3-4 5-6 7-11 12-13 14 15 Stiftet i 1897 01.13 www.klf-dk.org 1 Forsidefoto

Læs mere

03.11. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org

03.11. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org S e r p e n s A e n e u s 03.11 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Portræt Årsmøde Mission Konference Boganmeldelse Andagt Studenterne 2 3 4-6 7 8 9 10-11 12-13 14 15 Stiftet

Læs mere

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Rejsebrev Heri Mission Hospital Bøger Andagt Studenterne 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 Stiftet i 1897 www.klf-dk.org

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne 2 3-4 5

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER

Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER Efterår 2015 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske,

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Landsmøde Unge & kræft 2014

Landsmøde Unge & kræft 2014 Landsmøde Unge & kræft 2014 Er du ung? Har du kræft? Du er ikke alene! Så er det tid til DRIVKRÆFTENS Landsmøde Unge og kræft 2014! Og du er inviteret! Kom med og få ny inspiration, energi og selvfølgelig

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt

02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt S e r p e n s A e n e u s 02.10 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt 2 3 4-6 7 8-9 10-11 12-13

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Som mange andre, er jeg blevet inspireret af Svend Brinkmanns bog Stå fast. I den har han mange gode pointer, og selv om han påstår, at det ikke er tilfældet,

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN. Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning. Side1

AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN. Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning. Side1 Side1 AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning Side2 Du er altid velkommen i City Kirken, uanset om du støtter kirken økonomisk eller ej. Der betales

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv.

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv. Den 23/6 2011 vil der blive afholdt Skt. Hans fest i kirken. Grillen vil blive tændt og der vil være forskelligt tilbehør at spise til det grillede kød. Man skal selv medbringe det kød man vil grille og

Læs mere

En fantastisk sommer er snart forbi

En fantastisk sommer er snart forbi En fantastisk sommer er snart forbi Så nærmere tiden sig til at vi skal på lejr her i menigheden. Det bliver en lejr hvor vi ønsker at se på hvem vi er og på hvilken menighed vi ønsker at være. Lad os

Læs mere

Folkemøde 1 om deltagerbudgetter

Folkemøde 1 om deltagerbudgetter Folkemøde 1 om deltagerbudgetter Mandag d. 17. august kl. 16.30-18.30 Godsbanen VELKOMMEN TIL Folkemøde om deltagerbudgetter Program kl. 16.30 Velkomst v/ rådmand Thomas Medom Præsentation af rammerne

Læs mere

Efteråret 2016 I ÅVM

Efteråret 2016 I ÅVM Efteråret 2016 I ÅVM KURSER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Godt Nyt. Oktober 2005. Oktober 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Oktober 2005. Oktober 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Oktober 2005 Oktober 2005 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hjemmesiden som opslagsbog Et lille tip til hvordan du og andre kan få ekstra stort udbytte af kirkens

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission.

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. Missions samtale Introduktion missionssamtalen Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. En missionssamtale, som dette værktøj introducerer til, har til formål at skabe

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Endometriose Foreningen Beretning 2016

Endometriose Foreningen Beretning 2016 1 Endometriose Foreningen Beretning 2016 En pessimist ser forhindringer, mens en optimist ser muligheder i enhver forhindring, de måtte støde på. Så når vi i Endometriose Foreningens bestyrelse skal se

Læs mere

Verdens kvinder i Danmark

Verdens kvinder i Danmark Verdens kvinder i Danmark Hvem er vi? Vi er en forening, som består af kvinder fra Kazakhstan, Rusland, Ukraine, Aserbajdsjan, Usbekistan, Hviderusland, Kaukasus, Cuba, USA, Brasilien, Salvador, Bosnien.

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

01.11. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-11 13 15

01.11. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-11 13 15 S e r p e n s A e n e u s K L 01.11 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Rejsebreve Det nostalgiske hjørne Andagt 2 3 4-5 6-7 8-11 13 15 Stiftet i 1897 01.11 www.klf-dk.org

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Estland: Tak for nødhjælpen

Estland: Tak for nødhjælpen Nyhedsblad Nr. 56 August 2011 Estland: Tak for nødhjælpen Side 6 Rumænien: Hjælp i rette tid Side 4 Krise: Giv håb til de håbløse Side 3 Litauen: Ungdommen rejser! Side 5 Mennesker i NØD har brug for din

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Livet har mange faser - hver med deres skønhed

Livet har mange faser - hver med deres skønhed Livet har mange faser - hver med deres skønhed SommerCamp glæder sig til at få besøg af Thomas Hansen, ledende præst i Hillsong København. Thomas er opvokset i Apostolsk Kirke og har været elev på bibelskolen

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Roskilde Frikirke er som bekendt en fri kirke, uafhængig af Kirkeministeriet.

Roskilde Frikirke er som bekendt en fri kirke, uafhængig af Kirkeministeriet. Roskilde Frikirke er som bekendt en fri kirke, uafhængig af Kirkeministeriet. Men hvordan er vi konkret kirke under disse frie forhold? Det vil vi tale om mandag den 4. november kl. 17.30, hvor vi samles

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Vi tør drømme. Kender i den følelse man har inden i, og hvor grænseoverskridende det kan være, at skulle sige sine drømme højt? Følelsen af at når vi har sagt dem højt, så kommer

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING

Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION! APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING Apostolsk Kirkes Netværk & Apostolsk Kirkes Børn og Unge (AKBU) INVITERER TIL PASSION APOSTOLSK LEDER- OG TJENESTESAMLING m/ Nationalråd 2014 - Apostolsk Kirkes Netværk Årsmøde 2014 - Apostolsk Kirkes

Læs mere