Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt"

Transkript

1 S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt Stiftet i 1897

2 Kristelig Lægeforening Serpens Aeneus er medlemsblad for Kristelig Lægeforening i Danmark. Serpens Aeneus betyder Kobberslangen og henviser til foreningens logo. Bladet udkommer 3 gange årligt, 15. april, 15. august og 15. december, deadline 1 måned før. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Hans Paulli Jørgensen Lupinvej 10, 2970 Hørsholm T: , E: Preben Bredesgaard Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst T: , E: Hans Asger Holmsgaard Sprogøvej 27, 7680 Thyborøn T: , E: Boje Ehmsen E: Stof til næste nummer, som udkommer ca. 15. december 2010, skal være redaktionen i hænde senest 15. november Medlemskab Åbent for enhver læge, der kan tilslutte sig foreningens formål. Kontingentet er 500 kr. for en læge og 750 kr. for lægeægtepar. Pensionerede medlemmer kan søge om kontingentfritagelse. Studenter betaler 50 kr. årligt. Gaver Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening er fradragsberettigede efter ligningslovens 8A og 12 stk. 3. Bank Nordea reg. nr Kontonr Bestyrelsen for Kristelig Lægeforening: Formand Hans Asger Holmsgaard, Sprogøvej 27, 7680 Thyborøn T: , E: Næstformand, etik- og pressesekretær Preben Bredesgaard Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst Tlf , Kasserer Mark McCullagh Søndergards Allé 47, 3. th., 2760 Måløv T: , E: Sekretær Ellen Mølgaard Slesvigsgade 27, 2. th., 1762 København V T: , E: Studentersekretær Ida Järvung, Grønnegangen 7, 1. tv., 9000 Ålborg T: , E: Missionssekretær Sten Houmøller-Jørgensen Captain Rottbøllsvej 31, 9800 Hjørring T: , E: International sekretær Kristian Kristensen Ingridsvej 74A, Lind, 7400 Herning T: , E: Suppleant Svend Prytz Grundkær 10, 2650 Hvidovre T: , E: Suppleant Hans Paulli Jørgensen Lupinvej 10, 2970 Hørsholm T: , E: Forretningsfører Svend Bernhard Birkevang 101, 3250 Gilleleje T: , E: 2 S e r p e n s A e n e u s

3 Lederartikel Fornyelse v/ Preben Bredesgaard, næstformand i KLF Ferietiden er over os, det er tid til at slippe dagligdagens trummerum.tid til at forny sindet. Tid til at nyde naturen. Tid til at forny venskabet med gode venner. Tid til at fylde sindet og tankerne med fred og glæde. Vores kalendere er fyldte til bristepunktet med aftaler dagen lang. Vi fylder vores hverdag med aktiviteter kan vi overhovedet finde hvile? Feriekatalogerne er fyldte med spændende aktiviteter på feriestederne, men er det det, vi har brug for, når sindet trænger til genopladning? Lad tidsjaget blive afløst af positiv nytænkning til frihed og inspiration. Kristelig Lægeforening har været inde i en fornyelse. Serpens har fået nyt ansigt og fået nye læseværdige artikler. Hjemmesiden er blevet aktualiseret. Bestyrelsen har ytret sig i den etiske debat i pressen og i Ugeskrift for Læger. Årets emne: Liv og død i lægens hænder er blevet grundigt belyst på møderne. Vi har i KLF det privilegium at have et godt sammenhold og samme mål. Vi kunne alligevel godt have ønsket os, at der kom flere til vores møder. Kom og vær med til at bringe fornyelse og inspiration ind i Kristelig Lægeforening! Årsmødet 2010 afholdes på Danhostel i Vejle fra d.24 til d.26 september. Vi glæder os til at møde rigtig mange kollegaer og stud.med.er. Omgivelserne er nye og prisen faktisk billigere end tidligere år! Husk at melde dig til allerede nu til det livgivende fællesskab dér! Du vil blive styrket og fornyet. Livskvalitet bliver det gennemgående tema for møderne i Vi vil belyse dette emne ud fra erfaringer og livshistorier fra vores egen lægeverden. Hvilket forbillede har du været i din samtid set i relation til dit arbejde, til dit familieliv og til den kommende generation af læger? Kom og berig os med dine egne værdier og livsforløb

4 Årsberetning Årsberetning 2010 for Kristelig Lægeforening v/ Hans Holmsgaard, formand Siden sidste generalforsamling er to af vore medlemmer afgået ved døden: Immanuel Bitsch-Larsen og Birthe Baldur. Æret være deres minde. Medlemmer Foreningen har aktuelt 160 kontingentbetalende medlemmer, 21 kontingentfrie medlemmer og 42 associerede studenter. Herudover har vi kontakt med 42 organisationer, lægeenker og enkeltpersoner. Disse tal er stort set uændrede fra sidste år. Til sammenligning har Norges Kristelige Legeforening (NKLF) 755 kontingentbetalende medlemmer. Hvad angår foreningens størrelse, så er der absolut mulighed for forbedring. Bestyrelsen er meget modtagelig for gode ideer fra medlemmerne til at få nye medlemmer. Skal vores gode gamle forening overleve på længere sigt, er det bydende nødvendigt, at vi får tag i nye yngre lægegrupper. Bestyrelse Bestyrelsen har i det sidste år udover undertegnede bestået af Preben Bredesgaard som næstformand, Mark McCullagh som kasserer, Ida Järvung som studentersekretær og Ellen Mølgaard som sekretær. Kristian Kristensen har været international sekretær, Sten Houmøller-Jørgensen missionssekretær. Herudover har de to suppleanter, Svend Prytz og Hans Paulli Jørgensen, været med til møderne. Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi på det sidste måtte tage moderne teknik i form af Skype i brug for at blive beslutningsdygtige. Mellem møderne har der indimellem været hektisk aktivitet via s for at få sagerne afklaret tilstrækkeligt hurtigt. Møder Årsmødet 2009 blev holdt på Brandbjerg Højskole under temaet Kristne livsholdninger ført ud i livet. Fredag aften var der åbningsmøde med korte oplæg ved overlæge Mogens Hilden, tidligere missionær og praktiserende læge Torben Roulund og stud. med. Boje Ehmsen med efterfølgende gruppediskussion. Lørdag formiddag holdt Jens Rønne-Rasmussen bibeltime ud fra Emmausvandringen under temaet Jesus i mødet med lidelse og sorg. Lørdag eftermiddag talte professor og medlem af Etisk Råd Peter Øhrstrøm om Aktuel etik vedrørende fosteretik og sene aborter. Foredraget søndag eftermiddag blev holdt af forfatter og tidligere sognepræst Johannes Værge under titlen: Hvad sker der, når vi dør. Vi havde et rigtig godt årsmøde, og tilslutningen var på samme niveau som tidligere år. Vintermødet i Taastrup og forårsmødet i Vejle 2010 havde lige som dette årsmøde begge titlen Liv og død i lægehænder. Emnet blev belyst dels fra lægens side ved hhv. professor i thoraxkirurgi Stig Steen og overlæge Mogens Skadborg, dels fra patientens side ved Preben Bredesgaard. Indlæggene var vægtige og affød- 4 S e r p e n s A e n e u s

5 Årsberetning te gode diskussioner; men desværre har der været vigende tilslutning til de regionale møder. Ved forårsmødet i Vejle var der således kun 17 deltagere i alt. Bestyrelsen er meget interesseret i at høre medlemmernes forslag til, hvordan vi kan få flere til at komme til møderne inklusive få studenter og yngre læger til at deltage. Skal arbejdsformen evt. laves om, eller har I andre ideer? Lokalgrupper I bestyrelsen vil vi stærkt opfordre til dannelse af flere lokale grupper. Vi har dog valgt ikke at gå ind på et forslag fra sidste års generalforsamling om at udnævne områdeansvarlige kontaktpersoner m. h. p. oprettelse af lokalgrupper. De enkelte bestyrelsesmedlemmer påtager sig i stedet ansvaret i deres respektive områder. Økonomi Da foreningen de sidste år har kørt med underskud på knap kr., blev bestyrelsen på sidste generalforsamling pålagt at forsøge at nedbringe dette underskud, som først og fremmest skyldes årsmødet. Vi har arbejdet på sagen og har indtil nu foretaget os følgende: 1. Bestyrelsen betaler fuld pris for årsmødet. 2. Studenterne betaler 300 kr. for årsmødet. 3. Mødestedet er flyttet til Danhostel i Vejle, hvor deltagerprisen ligger ca. 500 kr. lavere pr. deltager for en hel weekend. 4. Der er udarbejdet et realistisk budget for 2011, hvor indtægter og udgifter balancerer. 5. Mødegebyret ved vinter- og forårsmøderne hæves fra 40 kr. til 50 kr. Herudover vil vi være meget modtagelige for andre forslag til genopretning af økonomien. I 2009 blev der for første gang afholdt Work a day for ICMDA. Ideen var at give en dagløn til ICMDA i Eurasien. Det kom der kr. ud af. Dette projekt gentages i år fredag, den 15. oktober, og I opfordres herved til at give, hvad der svarer til en dagløn til det internationale arbejde. Ikke alle medlemslande i regionen har så gode økonomiske vilkår som vi, så vi har en større forpligtelse til at bidrage til fællesskabet. Synlighed I forbindelse med foreningens 100 års jubilæum i 1997 udtalte daværende formand Tinne Hornstrup til Kristeligt Dagblad, at hun håbede, at Kristelig Lægeforening i fremtiden ville være mere udadvendte i den løbende debat om etik. Denne åbne linje blev bekræftet på sidste års generalforsamling, og blev i øvrigt fulgt op allerede på årsmødet. Der blev nemlig her på foranledning af Mogens Hilden vedtaget en fælleserklæring Om lægebehandling af afviste asylansøgere. Erklæringen blev efterfølgende citeret på forsiden af Kristeligt Dagblad og medførte en massiv pressedækning inklusive direkte interview i God morgen P3 og efterfølgende deltagelse i Deadline 2. sektion i et program om civil ulydighed. Denne medvirken førte frem til oprettelsen af en blok på Kristeligt Dagblad (www.kristen.laege. eftertanke.dk). September 2009 blev vi citeret på forsiden af Kristeligt Dagblad i en artikel om, at Ikke troende læger er hurtigst til at give dødshjælp. Februar 2010 havde bestyrelsen et debatindlæg i Ugeskrift for Læger under titlen: Fosterdiagnostik vor tids arvehygiejne?. Dette indlæg gav anledning til en del debat med indlæg fra

6 Årsberetning både ikke-kristne og kristne, som bl.a. opponerede imod at acceptere abort efter voldtægt. Herudover blev vore synspunkter i såvel ugeskriftet som i en efterfølgende korrespondance modgået af formanden for den humanistisk-ateistiske forening Humanistisk Debat. Jeg mindes ikke tidligere at have set en sådan teologisk debat i ugeskriftet. Ligeledes i februar 2010 havde formand og næstformand et debatindlæg i Kristeligt Dagblad om nej til aktiv dødshjælp. Vi har således forsøgt at leve op til Tinne Hornstrups ønske fra Etik Diskussionen af aktuelle etiske problemstillinger i pressen kræver ofte hurtig reaktion. De sidste par år er vores holdninger derfor blevet formuleret via korrespondance mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og i konsekvens heraf har vi valgt at nedlægge det etiske udvalg. Vi har i vores argumentation lagt til grund, at ethvert menneske er skabt af Gud og skabt i hans billede. Derfor er alle mennesker også lige meget værd og har lige meget ret til livet. Vi går ind for det absolutte menneskeværd, hvor ethvert menneske har den samme værdi fra undfangelse til død. Dette står i modsætning til et relativt menneskeværd, hvor man først får værdi, når man opfylder visse betingelser f. eks. at man kan klare sig selv, ikke er hjælpeløs, unyttig eller svært forpint. Vi har også argumenteret ud fra tre etiske grundprincipper: 1. Livets hellighed og ukrænkelighed. 2. Budet om næstekærlighed. 3. Det enkelte menneskes selvbestemmelsesret. Disse principper kan i praksis støde sammen, og vi må så hver især i den konkrete situation efter bøn og bibellæsning afveje med vores samvittighed hvilket princip, der skal veje tungest. Der findes ikke altid nemme løsninger. Vi må samtidig acceptere, at andre kristne efter lige så grundige og seriøse overvejelser kan komme til en anden konklusion end vi. Bestyrelsen vil meget gerne have reaktioner på vore indlæg samt input til den fortsatte etiske debat, ligesom vi gerne ser andre af vore medlemmer deltage i debatten. Fremtiden Enhver forening er afhængig af aktive og medlevende medlemmer. På samme måde er det nødvendigt, at der kommer nye medlemmer til i stedet for de gamle, som falder fra. I mine øjne har Kristelig Lægeforening absolut fortsat en eksistensberettigelse. Hvis du mener det samme, så lad os mødes på Danhostel i Vejle den sidste weekend i september! Du må gerne tage en kollega med! Årstemaet for 2011 bliver Livskvalitet. Vi regner her også med at komme ind på, hvordan vi som kristne læger kan være rollemodeller. 6 S e r p e n s A e n e u s

7 Årsmødet 2010 Årsmøde 2010 Tema: Liv og død i lægehænder Tid: Sted: Fredag, den 24. september til søndag, den 26. september Danhostel, Vardevej 485, Skibet, 7100 Vejle Fredag, den 24. september Aftensmad Velkomst Regionalsekretær for Eurasien for Verdensorganisationen for kristne læger og tandlæger (ICMDA) Dr. James Tomlinson: 1.lektion om Liv og død i lægehænder. Kaffe og socialt samvær. Aftenandagt ved Hans Paulli Jørgensen. Lørdag, den 25. september Morgenmad James Tomlinson: 2. lektion om Liv og død i lægehænder Pause Generalforsamling, se indkaldelse side Samtidig med generalforsamlingen: Studentermøde ved James Tomlinson Frokost Gåtur i Vejle Ådal Kaffe Tidligere MF for Kristeligt Folkeparti/Kristendemokraterne, tidligere formand for Folketingets Socialudvalg og nuværende byrådsmedlem i Ikast-Brande Kommune for Det Konservative Folkeparti Tove Videbæk: Liv og død i lægehænder Pause Festmiddag Missions- og festaften ved Sten Houmøller-Jørgensen og studenterne. Kaffe og socialt samvær Aftenandagt ved Ida Järvung Søndag, den 26. september Morgenmad Forbøn for mission Lovsang Bibeltime ved James Tomlinson: Liv og død i Guds hænder Afslutning Frokost Afrejse

8 2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse. Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Kristelig Lægeforening lørdag, 25. september 2010 kl på Danhostel, Vardevej 485, Skibet, 7100 Vejle Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2009 til godkendelse og fremlæggelse af budget for Regnskab for 2009 er tilgængeligt på hjemmesiden og kan på anmodning rekvireres i trykt form på generalforsamlingen. 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: Tilføjelse til 2 (som nyt stykke 2): Medicinske studenter, som kan tilslutte sig organisationens formål, kan blive associerede medlemmer. De kan deltage i generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret. 6 stykke 3: Alle valg gælder for 2 år dog således, at såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder en suppleant i bestyrelsen for resten af det udtrådte medlems valgperiode. På næste generalforsamling vælges en ny suppleant for resten af den førnævnte suppleants valgperiode. 1. suppleant er den til enhver tid værende først valgte suppleant. Genvalg kan finde sted. 5. Valg af formand. Hans Holmsgaard er villig til genvalg. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Ida Järvung modtager ikke genvalg. Mark McCullagh er villig til genvalg. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter for henholdsvis 2 år og 1 år. Svend Prytz og Hans Paulli Jørgensen er begge villige til genvalg. 8. Valg af revisor. 9. Fastsættelse af kontingent for Eventuelt. 8 S e r p e n s A e n e u s

9 Generalforsamling WANTED N Y T M E D L E M T I L K L F s B E S T Y R E L S E $ REWARD kan vi ikke tilbyde, men derimod muligheden for at engagere dig i verdens ældste kristelige lægeforening. TØR DU STILLE OP VED NÆSTE GENERALFORSAMLING? Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne, hvis du ønsker flere oplysninger, eller allerede nu ved, at du er interesseret. Se kontaktinformation forrest i bladet

10 Tilmelding Tilmelding til årsmøde 2010 Der er følgende indkvarteringsmuligheder: 1 Fuld kursuspakke (ophold i enkeltrum) 1835 kr. 2 Fuld kursuspakke (ophold i 2-sengs rum) 1495 kr. 3 Fuld kursuspakke (ophold i 4-sengs rum) 1325 kr. 4 Kun lørdag (ekskl. 2-retters middagsmenu lørdag aften) 295 kr. 5 Kun lørdag (inkl. 2-retters middagsmenu lørdag aften) 490 kr. Ovenstående priser inkluderer forplejning, som anført i programmet, samt linnedpakke og 1 håndklæde. Tilmelding skal indeholde følgende oplysninger: A Navn, adresse, telefon og evt. adresse. B Angivelse af indkvarteringsønske, jf. ovenstående valgmuligheder under priser. C Gerne angivelse af lægefagligt speciale (dette bliver påført navneskiltene efter ønske fra de studerende). D Evt. særlige hensyn. Tilmeldingsfrist senest d. 5. september 2010 Tilmelding til: Mark McCullagh, Søndergårds Allé 47, 3.th, 2760 Måløv. TLF: Du kan forvente en bekræftende mail eller telefonopkald senest 3 dage efter modtagelse af tilmelding. 10 S e r p e n s A e n e u s

11 Tilmelding Tid: Fredag, 24. september - søndag, 26. september Sted: Danhostel, Vardevej 485, Skibet, 7100 Vejle Tilmelding senest 5. september Fuld kursuspakke (ophold i enkeltrum) Navn: Beløb: 2. Fuld kursuspakke (ophold i 2-sengs rum) 3. Fuld kursuspakke (ophold i 4-sengs rum) 4. Kun lørdag (ekskl. middagsmenu lørdag aften) 5. Kun lørdag (incl. middagsmenu lørdag aften) Postadresse, Postnummer & By Navn: Navn: Navn: Navn: Beløb: Beløb: Beløb: Beløb: Telefonnummer: Lægefagligt speciale Særlige hensyn Tilmelding til: Mark McCullagh, Søndergårds Allé 47, 3.th, 2760 Måløv E: T:

12 Foredragsholdere DR JAMES TOMLINSON James graduated from medical school in 1999 and now works part-time as a General Practise (Family Practise) doctor in the UK alongside serving as the ICMDA Regional Secretary for the Eurasia region. Previously James was an ICMDA Area Student Representative in the east of the Eurasia region and has also been involved in encouraging the ICMDA s work among Junior Graduates. James has a passion to encourage Christians in medicine and dentistry to integrate their faith and medical practice and be followers of Jesus in medicine. Decisions in medicine can bring life or death to our patients. Are there areas where medicine risks overstepping its remit? As those who follow the one who truly holds life and death in His hands how do we wisely handle this responsibility before God? In sharing with us during our conference James will draw from his experience as practicing Doctor and Disciple. 12 S e r p e n s A e n e u s

13 Foredragsholdere TOVE VIDEBÆK Medlem af Folketinget i 7 år, Formand for Folketingets Socialudvalg i 4 år. Medlem af sundheds-, trafik-, kultur-, uddannelsesudvalget m.v. Medlem af byrådet i Ikast-Brande, Medlem af byrådets sundheds- og omsorgsudvalg samt Fritids- og kulturudvalg. Medlem af Regionsrådet for Midtjylland i 5 år, Medlem af Regionsrådets forretnings- og sundhedsudvalg m.v. Landsformand for Hospice Forum Danmark, Bestyrelsesmedlem i Palliativt Videncenter, Bestyrelsesmedlem for Møltrup Optagelseshjem og i Danske Diakon Hjem samt for en række andre sociale og humanitære organisationer. I sit indlæg Liv og død i menneskehænder vil Tove Videbæk komme ind på en række etiske dilemmaer, hvor menneskehænder iflg. loven har mulighed for at afgøre liv og død for et menneske. Det drejer sig f.eks. om fosterdiagnostik, som alle gravide kvinder tilbydes. Efter en sådan undersøgelse vil en kvinde eller et par ofte stå i valget mellem at gennemføre graviditeten eller få en abort, hvis fosteret har nogle svagheder / fejl, og man derfor vurderer, at fosteret ikke vil kunne få et normalt eller et godt liv. Men hvad er egentlig et normalt liv eller et godt liv? Hvem vurderer det? Hvem bestemmer det? Har fosterdiagnostikken gjort vort samfund til et sorteringssamfund, hvor kun de perfekte slipper levende fra undersøgelsen? Og så er der aktiv dødshjælp, der af og til debatteres som en værdig død. Man må sige helt klart, at man synes, at den danske lovgivning er helt tilstrækkelig på dette område. Tove Videbæk er selv landsformand for Hospice Forum Danmark, og vil langt hellere fokusere på at give aktiv hjælp til døende og deres pårørende. Hjælpe de døende, så de føler, at de lever hver dag lige ind til den sidste. Det mener hun er mere værdigt og etisk korrekt. Det er klart, at læger ved langt mere om situationer, hvor et menneskeliv faktisk er i deres hænder, og det er også klart, at hun i sit indlæg ikke udtaler sig som fagperson. Hun er ikke læge, men politiker, så hun tillader sig ikke at gå i dybden, men mere give udtryk for sine egne holdninger. De faglige uddybninger vil hun afholde sig fra

14 Studenterne Studenterne INFO KLF er repræsenteret på universiteterne i Århus, Odense og København i form af studentergruppen Kristne Medicinere (KM). KM er altid interesseret i at få besøg af medlemmer af KLF, som har noget, de gerne vil dele med de studerende. De respektive grupper mødes typisk ugentligt eller hver anden uge til bøn, foredrag, fællesspisning eller samvær. I Århus er der ca. 30 tilknyttede, og man modes hver tirsdag i lige uger kl. 16 i Medicinerhuset. For yderligere information om KM, arrangementer, mødesteder osv. kontakt: Århus: Elisabeth Ellingsen, Odense: Anna Vallin, København: Boje Ehmsen, I Odense er der ca. 20 tilknyttede, og man mødes hver tirsdag i ulige uger kl Intet fast mødested. I København er der ca. 25 tilknyttede, og man mødes hver tirsdag kl. 16 til bøn i Studenterhuset ved Panum Instituttet. Århus: Ikke planlagt endnu. Se kontaktinformation herunder. København: Onsdag 8/9 kl : Semesterstartsmøde. Vi mødes ved hovedindgang til Panum.Det øvrige program er endnu ikke fastlagt. Se kontaktinformation herunder. Odense: Samling hver tirsdag i ulige uger kl S e r p e n s A e n e u s

15 Andagt Hebræer brevet Tro er fast tillid til det, der håbes på Hebræerbrevet 11,1 Luther har engang peget på, at hvis én venter forståelse af et andet menneske og tror fast på det da er der én eneste ting, som lærer én, hvordan man skal forholde sig til denne anden, og det er tillid til den anden. Har man tillid til den, man venter noget godt fra, da gør man lige gerne de små ting og de store ting for dette menneske. Tro på Kristus betyder tillid til Kristus og vil sige, at man betingelsesløst udleverer sin tillid til ham. Gennem tillid bliver et menneske frit. Til trods for alt det, vi har erfaret om vor Herre Jesus, er der dog så uendeligt meget ved ham, vi ikke kender og ikke forstår. Vi håber mere på ham, end vi kender ham. Men evangeliets kerne er dette: Han kender os bedre, end vi kender os selv, og han forstår os bedre, end vi forstår os selv. Han er din tillid værd. Af sin godhed har han indtil i dag ikke ladet dig i fred. Du har slet og ret ikke magtet at blive ham kvit. Han er din faste tillid værd, og det er en god indgang i den faste tillid at begynde sin bøn med: Herre Jesus, om du er til, så tag dig af mig, ellers går jeg til! Tro er fast tillid! Ordene har også været oversat sådan: Tro er standhaftig forventning. Det vil sige: stædig forventning. Tro er at være udholdende, når både det ene og det andet håb faldt til jorden. O Jesus! du, som troens gnist min sjæl har ladet kende, ak, lad den aldrig blive mist, men hjælp den til at brænde! David Denicke/H. A. Brorson Hans Paulli Jørgensen

16 Modtager: Henrik Vinther Krogh Langerhusevej Harboøre Afsender: Kristelig Lægeforening. Sprogøvej Thyborøn Kommende arrangementer: Lørdag, den 29. januar 2011 kl Vintermøde i Rungsted sognehus Emne: Livskvalitet Efterfølgende andagt v/ provst Hans-Henrik Nissen Se KLFs hjemmeside: klf-dk.org COMPLOT S e r p e n Ss e r pae nes na een eu ss

03.09. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D 03.09

03.09. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D 03.09 I N D H O D ristelig ægeforening ederartikel Generalforsamlingen Portræt Studenterne - Udtalelse Emmausvandringen Fosteretik ICMDA verdenskongres i Uruguay Andagt 2 3 4 6 7 8 10 13 14 Stiftet i 1897 www.klf-dk.org

Læs mere

01.10 01.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Referater Portræt Studenterne ASR Andagt Nekrolog 2 3 4-6 7 8 9 10 11. Stiftet i 1897 www.klf-dk.

01.10 01.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Referater Portræt Studenterne ASR Andagt Nekrolog 2 3 4-6 7 8 9 10 11. Stiftet i 1897 www.klf-dk. S e r p e n s A e n e u s 01.10 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Referater Portræt Studenterne ASR Andagt Nekrolog 2 3 4-6 7 8 9 10 11 01.10 Stiftet i 1897 www.klf-dk.org Kristelig Lægeforening

Læs mere

01.11. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-11 13 15

01.11. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-11 13 15 S e r p e n s A e n e u s K L 01.11 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Rejsebreve Det nostalgiske hjørne Andagt 2 3 4-5 6-7 8-11 13 15 Stiftet i 1897 01.11 www.klf-dk.org

Læs mere

02.09 02.09. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt

02.09 02.09. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt S E R P E N S A E N E U S 02.09 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt 2 3 4 8 11 23 24 26 27 02.09 Stiftet

Læs mere

03.10. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-8 9 10-14 15 16-17 18 19

03.10. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-8 9 10-14 15 16-17 18 19 S e r p e n s A e n e u s K L 03.10 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Portrætter Liv og død i lægehænder Studenterne Liv og død i menneskehænder Nekrolog Andagt 2 3 4-8

Læs mere

01.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11. Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt

01.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11. Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt S e r p e n s A e n e u s 01.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Vintermøde Forårsmøde Boganmeldelse Studenterne Andagt 2 3 4-5 6-7 8-9 10 11 Stiftet i 1897 01.12 www.klf-dk.org 1 Kristelig

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016

Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016 Kristelig Lægeforenings Generalforsamling 2016 Lørdag d. 02. september 2016 kl. 15.30 på Børkop Højskole, Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop 1. Valg af dirigent Peter B. Pedersen vælges og konstaterer, at

Læs mere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere S e r p e n s A e n e u s 02.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Lederartikel 3 Årsberetning 4-6 Årsmødeprogram 7 Generalforsamling 8 Tilmelding til årsmøde 9 Foredragsholdere 10-11 Formandens initiativ

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

02.11 02.11 1. www.klf-dk.org. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling

02.11 02.11 1. www.klf-dk.org. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling S e r p e n s A e n e u s 02.11 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Lederartikel 3 Årsberetning 4-6 Årsmødeprogram 7 Generalforsamling 8 Tilmelding til årsmøde 9 Foredragsholder 10 Studenterne 11 Rejsebrev

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

01.09. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D 01.09

01.09. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D 01.09 I N D H O D ristelig ægeforening ederartikel andet rundt Tema Andagt Opfordring Nekrolog Boganmeldelse 2 3 4 8 10 12 13 14 15 Stiftet i 1897 www.klf-dk.org ristelig ægeforening ristelig ægeforening ederartikel

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

03.11. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org

03.11. S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org S e r p e n s A e n e u s 03.11 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Portræt Årsmøde Mission Konference Boganmeldelse Andagt Studenterne 2 3 4-6 7 8 9 10-11 12-13 14 15 Stiftet

Læs mere

We Are Family 2.0. - kirke for børn, teenagere og unge

We Are Family 2.0. - kirke for børn, teenagere og unge We Are Family 2.0 - kirke for børn, teenagere og unge 16.-17. april 2010 We Are Family 2.0 kirke for børn, teenagere og unge Velkommen til PBU-døgn 2010! Vi tror så meget på det, at vi gør alvor af det

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND VEDTÆGTER senest revideret og vedtaget på generalforsamlingen 21. juni 2014 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Diakonhøjskolens Diakonforbund. 2. Grundlag 2.1. Diakonhøjskolens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægter for Brandteknisk Selskab

Vedtægter for Brandteknisk Selskab Vedtægter for Brandteknisk Selskab 1. Navn og område Stk. 1. Selskabets navn er Brandteknisk Selskab. Stk. 2. Brandteknisk Selskab er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA.

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

02.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8-9 10 11 12-13 15

02.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8-9 10 11 12-13 15 S e r p e n s A e n e u s 02.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Nekrolog Else Høilund Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Biografi Peter Saunders ICMDA konference 2014 Studenterne 2 3 4-7 8-9 10

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ådalen Retræte Omstående gengives i et skema med tre kolonner foreningens Ådalen Retrætes vedtægter, som de blev vedtaget ved generalforsamlingen den 25. maj 2010. Ved vedtagelsen blev der protokolleret følgende under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission

VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Øster Snede Indre Mission, kaldet Øster Snede IM. 1.2 Foreningens hjemsted er Hedensted kommune. 2 Grundlag og formål

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer 1. Menighedens navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Det Danske Missionsforbund Thylands Menighed. 2. Menigheden blev stiftet i 1885 og er tilsluttet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens hjemsted

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel September 2010 Kære værter og ejere, Hermed inviteres I alle til Landsmøde 2010 på Hotel Vejlefjord. Danhostel ændrede på sidste års landsmøde struktur, så delegeretforsamlingen nu er afskaffet, og landsmødet

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen Kæmperne af 1998

Vedtægter for Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 Vedtægter for Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 Vedtægter for Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 (forkortet IFK 98), og har hjemsted

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

02.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. VEDTÆGTER for SÆBY OG OMEGNS JAGTFORENING (stiftet den 24. april 1933) Under DANMARKS JÆGERFORBUND 01.0 Foreningens navn er Sæby og Omegns Jagtforening med hjemsted i Frederikshavn og Sæby gammel Kommune.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Menighedens navn er. (tidligere benævnt..) 2. Menigheden blev stiftet den. og er tilsluttet kirkesamfundet Det Danske

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke Krogh-Madsen 1) Konstituering af bestyrelsen: Pia Nimann

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Foreningens hjemsted er København FORMÅL 2 Foreningens formål er: administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 d. 12/4-2014 Tid Program: 15.00 - Velkomst snacks og velkomstdrinks 15.15 15.45 Oplæg ved Jakob (læge i uddannelse som akutmediciner i Herning) - livet som akutlæge 15.45-16.00

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Protokol. 4. Beretning. 5. Årsregnskab. 6. Fastsættelse af kontingent. 7.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Protokol. 4. Beretning. 5. Årsregnskab. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Telefonstandens Pensionistforening af 1950 afholder ordinær generalforsamling i lokalet Immerkær 42, Rødovre den 11. april 2017 kl.10.00, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere