Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02.10 02.10. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt"

Transkript

1 S e r p e n s A e n e u s I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Generalforsamling Tilmelding til årsmøde Foredragsholdere Studenterne Andagt Stiftet i 1897

2 Kristelig Lægeforening Serpens Aeneus er medlemsblad for Kristelig Lægeforening i Danmark. Serpens Aeneus betyder Kobberslangen og henviser til foreningens logo. Bladet udkommer 3 gange årligt, 15. april, 15. august og 15. december, deadline 1 måned før. Redaktion Ansvarshavende redaktør: Hans Paulli Jørgensen Lupinvej 10, 2970 Hørsholm T: , E: Preben Bredesgaard Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst T: , E: Hans Asger Holmsgaard Sprogøvej 27, 7680 Thyborøn T: , E: Boje Ehmsen E: Stof til næste nummer, som udkommer ca. 15. december 2010, skal være redaktionen i hænde senest 15. november Medlemskab Åbent for enhver læge, der kan tilslutte sig foreningens formål. Kontingentet er 500 kr. for en læge og 750 kr. for lægeægtepar. Pensionerede medlemmer kan søge om kontingentfritagelse. Studenter betaler 50 kr. årligt. Gaver Gaver og gavebreve til Kristelig Lægeforening er fradragsberettigede efter ligningslovens 8A og 12 stk. 3. Bank Nordea reg. nr Kontonr Bestyrelsen for Kristelig Lægeforening: Formand Hans Asger Holmsgaard, Sprogøvej 27, 7680 Thyborøn T: , E: Næstformand, etik- og pressesekretær Preben Bredesgaard Løvvænget 13, 2960 Rungsted Kyst Tlf , Kasserer Mark McCullagh Søndergards Allé 47, 3. th., 2760 Måløv T: , E: Sekretær Ellen Mølgaard Slesvigsgade 27, 2. th., 1762 København V T: , E: Studentersekretær Ida Järvung, Grønnegangen 7, 1. tv., 9000 Ålborg T: , E: Missionssekretær Sten Houmøller-Jørgensen Captain Rottbøllsvej 31, 9800 Hjørring T: , E: International sekretær Kristian Kristensen Ingridsvej 74A, Lind, 7400 Herning T: , E: Suppleant Svend Prytz Grundkær 10, 2650 Hvidovre T: , E: Suppleant Hans Paulli Jørgensen Lupinvej 10, 2970 Hørsholm T: , E: Forretningsfører Svend Bernhard Birkevang 101, 3250 Gilleleje T: , E: 2 S e r p e n s A e n e u s

3 Lederartikel Fornyelse v/ Preben Bredesgaard, næstformand i KLF Ferietiden er over os, det er tid til at slippe dagligdagens trummerum.tid til at forny sindet. Tid til at nyde naturen. Tid til at forny venskabet med gode venner. Tid til at fylde sindet og tankerne med fred og glæde. Vores kalendere er fyldte til bristepunktet med aftaler dagen lang. Vi fylder vores hverdag med aktiviteter kan vi overhovedet finde hvile? Feriekatalogerne er fyldte med spændende aktiviteter på feriestederne, men er det det, vi har brug for, når sindet trænger til genopladning? Lad tidsjaget blive afløst af positiv nytænkning til frihed og inspiration. Kristelig Lægeforening har været inde i en fornyelse. Serpens har fået nyt ansigt og fået nye læseværdige artikler. Hjemmesiden er blevet aktualiseret. Bestyrelsen har ytret sig i den etiske debat i pressen og i Ugeskrift for Læger. Årets emne: Liv og død i lægens hænder er blevet grundigt belyst på møderne. Vi har i KLF det privilegium at have et godt sammenhold og samme mål. Vi kunne alligevel godt have ønsket os, at der kom flere til vores møder. Kom og vær med til at bringe fornyelse og inspiration ind i Kristelig Lægeforening! Årsmødet 2010 afholdes på Danhostel i Vejle fra d.24 til d.26 september. Vi glæder os til at møde rigtig mange kollegaer og stud.med.er. Omgivelserne er nye og prisen faktisk billigere end tidligere år! Husk at melde dig til allerede nu til det livgivende fællesskab dér! Du vil blive styrket og fornyet. Livskvalitet bliver det gennemgående tema for møderne i Vi vil belyse dette emne ud fra erfaringer og livshistorier fra vores egen lægeverden. Hvilket forbillede har du været i din samtid set i relation til dit arbejde, til dit familieliv og til den kommende generation af læger? Kom og berig os med dine egne værdier og livsforløb

4 Årsberetning Årsberetning 2010 for Kristelig Lægeforening v/ Hans Holmsgaard, formand Siden sidste generalforsamling er to af vore medlemmer afgået ved døden: Immanuel Bitsch-Larsen og Birthe Baldur. Æret være deres minde. Medlemmer Foreningen har aktuelt 160 kontingentbetalende medlemmer, 21 kontingentfrie medlemmer og 42 associerede studenter. Herudover har vi kontakt med 42 organisationer, lægeenker og enkeltpersoner. Disse tal er stort set uændrede fra sidste år. Til sammenligning har Norges Kristelige Legeforening (NKLF) 755 kontingentbetalende medlemmer. Hvad angår foreningens størrelse, så er der absolut mulighed for forbedring. Bestyrelsen er meget modtagelig for gode ideer fra medlemmerne til at få nye medlemmer. Skal vores gode gamle forening overleve på længere sigt, er det bydende nødvendigt, at vi får tag i nye yngre lægegrupper. Bestyrelse Bestyrelsen har i det sidste år udover undertegnede bestået af Preben Bredesgaard som næstformand, Mark McCullagh som kasserer, Ida Järvung som studentersekretær og Ellen Mølgaard som sekretær. Kristian Kristensen har været international sekretær, Sten Houmøller-Jørgensen missionssekretær. Herudover har de to suppleanter, Svend Prytz og Hans Paulli Jørgensen, været med til møderne. Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi på det sidste måtte tage moderne teknik i form af Skype i brug for at blive beslutningsdygtige. Mellem møderne har der indimellem været hektisk aktivitet via s for at få sagerne afklaret tilstrækkeligt hurtigt. Møder Årsmødet 2009 blev holdt på Brandbjerg Højskole under temaet Kristne livsholdninger ført ud i livet. Fredag aften var der åbningsmøde med korte oplæg ved overlæge Mogens Hilden, tidligere missionær og praktiserende læge Torben Roulund og stud. med. Boje Ehmsen med efterfølgende gruppediskussion. Lørdag formiddag holdt Jens Rønne-Rasmussen bibeltime ud fra Emmausvandringen under temaet Jesus i mødet med lidelse og sorg. Lørdag eftermiddag talte professor og medlem af Etisk Råd Peter Øhrstrøm om Aktuel etik vedrørende fosteretik og sene aborter. Foredraget søndag eftermiddag blev holdt af forfatter og tidligere sognepræst Johannes Værge under titlen: Hvad sker der, når vi dør. Vi havde et rigtig godt årsmøde, og tilslutningen var på samme niveau som tidligere år. Vintermødet i Taastrup og forårsmødet i Vejle 2010 havde lige som dette årsmøde begge titlen Liv og død i lægehænder. Emnet blev belyst dels fra lægens side ved hhv. professor i thoraxkirurgi Stig Steen og overlæge Mogens Skadborg, dels fra patientens side ved Preben Bredesgaard. Indlæggene var vægtige og affød- 4 S e r p e n s A e n e u s

5 Årsberetning te gode diskussioner; men desværre har der været vigende tilslutning til de regionale møder. Ved forårsmødet i Vejle var der således kun 17 deltagere i alt. Bestyrelsen er meget interesseret i at høre medlemmernes forslag til, hvordan vi kan få flere til at komme til møderne inklusive få studenter og yngre læger til at deltage. Skal arbejdsformen evt. laves om, eller har I andre ideer? Lokalgrupper I bestyrelsen vil vi stærkt opfordre til dannelse af flere lokale grupper. Vi har dog valgt ikke at gå ind på et forslag fra sidste års generalforsamling om at udnævne områdeansvarlige kontaktpersoner m. h. p. oprettelse af lokalgrupper. De enkelte bestyrelsesmedlemmer påtager sig i stedet ansvaret i deres respektive områder. Økonomi Da foreningen de sidste år har kørt med underskud på knap kr., blev bestyrelsen på sidste generalforsamling pålagt at forsøge at nedbringe dette underskud, som først og fremmest skyldes årsmødet. Vi har arbejdet på sagen og har indtil nu foretaget os følgende: 1. Bestyrelsen betaler fuld pris for årsmødet. 2. Studenterne betaler 300 kr. for årsmødet. 3. Mødestedet er flyttet til Danhostel i Vejle, hvor deltagerprisen ligger ca. 500 kr. lavere pr. deltager for en hel weekend. 4. Der er udarbejdet et realistisk budget for 2011, hvor indtægter og udgifter balancerer. 5. Mødegebyret ved vinter- og forårsmøderne hæves fra 40 kr. til 50 kr. Herudover vil vi være meget modtagelige for andre forslag til genopretning af økonomien. I 2009 blev der for første gang afholdt Work a day for ICMDA. Ideen var at give en dagløn til ICMDA i Eurasien. Det kom der kr. ud af. Dette projekt gentages i år fredag, den 15. oktober, og I opfordres herved til at give, hvad der svarer til en dagløn til det internationale arbejde. Ikke alle medlemslande i regionen har så gode økonomiske vilkår som vi, så vi har en større forpligtelse til at bidrage til fællesskabet. Synlighed I forbindelse med foreningens 100 års jubilæum i 1997 udtalte daværende formand Tinne Hornstrup til Kristeligt Dagblad, at hun håbede, at Kristelig Lægeforening i fremtiden ville være mere udadvendte i den løbende debat om etik. Denne åbne linje blev bekræftet på sidste års generalforsamling, og blev i øvrigt fulgt op allerede på årsmødet. Der blev nemlig her på foranledning af Mogens Hilden vedtaget en fælleserklæring Om lægebehandling af afviste asylansøgere. Erklæringen blev efterfølgende citeret på forsiden af Kristeligt Dagblad og medførte en massiv pressedækning inklusive direkte interview i God morgen P3 og efterfølgende deltagelse i Deadline 2. sektion i et program om civil ulydighed. Denne medvirken førte frem til oprettelsen af en blok på Kristeligt Dagblad (www.kristen.laege. eftertanke.dk). September 2009 blev vi citeret på forsiden af Kristeligt Dagblad i en artikel om, at Ikke troende læger er hurtigst til at give dødshjælp. Februar 2010 havde bestyrelsen et debatindlæg i Ugeskrift for Læger under titlen: Fosterdiagnostik vor tids arvehygiejne?. Dette indlæg gav anledning til en del debat med indlæg fra

6 Årsberetning både ikke-kristne og kristne, som bl.a. opponerede imod at acceptere abort efter voldtægt. Herudover blev vore synspunkter i såvel ugeskriftet som i en efterfølgende korrespondance modgået af formanden for den humanistisk-ateistiske forening Humanistisk Debat. Jeg mindes ikke tidligere at have set en sådan teologisk debat i ugeskriftet. Ligeledes i februar 2010 havde formand og næstformand et debatindlæg i Kristeligt Dagblad om nej til aktiv dødshjælp. Vi har således forsøgt at leve op til Tinne Hornstrups ønske fra Etik Diskussionen af aktuelle etiske problemstillinger i pressen kræver ofte hurtig reaktion. De sidste par år er vores holdninger derfor blevet formuleret via korrespondance mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og i konsekvens heraf har vi valgt at nedlægge det etiske udvalg. Vi har i vores argumentation lagt til grund, at ethvert menneske er skabt af Gud og skabt i hans billede. Derfor er alle mennesker også lige meget værd og har lige meget ret til livet. Vi går ind for det absolutte menneskeværd, hvor ethvert menneske har den samme værdi fra undfangelse til død. Dette står i modsætning til et relativt menneskeværd, hvor man først får værdi, når man opfylder visse betingelser f. eks. at man kan klare sig selv, ikke er hjælpeløs, unyttig eller svært forpint. Vi har også argumenteret ud fra tre etiske grundprincipper: 1. Livets hellighed og ukrænkelighed. 2. Budet om næstekærlighed. 3. Det enkelte menneskes selvbestemmelsesret. Disse principper kan i praksis støde sammen, og vi må så hver især i den konkrete situation efter bøn og bibellæsning afveje med vores samvittighed hvilket princip, der skal veje tungest. Der findes ikke altid nemme løsninger. Vi må samtidig acceptere, at andre kristne efter lige så grundige og seriøse overvejelser kan komme til en anden konklusion end vi. Bestyrelsen vil meget gerne have reaktioner på vore indlæg samt input til den fortsatte etiske debat, ligesom vi gerne ser andre af vore medlemmer deltage i debatten. Fremtiden Enhver forening er afhængig af aktive og medlevende medlemmer. På samme måde er det nødvendigt, at der kommer nye medlemmer til i stedet for de gamle, som falder fra. I mine øjne har Kristelig Lægeforening absolut fortsat en eksistensberettigelse. Hvis du mener det samme, så lad os mødes på Danhostel i Vejle den sidste weekend i september! Du må gerne tage en kollega med! Årstemaet for 2011 bliver Livskvalitet. Vi regner her også med at komme ind på, hvordan vi som kristne læger kan være rollemodeller. 6 S e r p e n s A e n e u s

7 Årsmødet 2010 Årsmøde 2010 Tema: Liv og død i lægehænder Tid: Sted: Fredag, den 24. september til søndag, den 26. september Danhostel, Vardevej 485, Skibet, 7100 Vejle Fredag, den 24. september Aftensmad Velkomst Regionalsekretær for Eurasien for Verdensorganisationen for kristne læger og tandlæger (ICMDA) Dr. James Tomlinson: 1.lektion om Liv og død i lægehænder. Kaffe og socialt samvær. Aftenandagt ved Hans Paulli Jørgensen. Lørdag, den 25. september Morgenmad James Tomlinson: 2. lektion om Liv og død i lægehænder Pause Generalforsamling, se indkaldelse side Samtidig med generalforsamlingen: Studentermøde ved James Tomlinson Frokost Gåtur i Vejle Ådal Kaffe Tidligere MF for Kristeligt Folkeparti/Kristendemokraterne, tidligere formand for Folketingets Socialudvalg og nuværende byrådsmedlem i Ikast-Brande Kommune for Det Konservative Folkeparti Tove Videbæk: Liv og død i lægehænder Pause Festmiddag Missions- og festaften ved Sten Houmøller-Jørgensen og studenterne. Kaffe og socialt samvær Aftenandagt ved Ida Järvung Søndag, den 26. september Morgenmad Forbøn for mission Lovsang Bibeltime ved James Tomlinson: Liv og død i Guds hænder Afslutning Frokost Afrejse

8 2. Fremlæggelse af bestyrelses- og udvalgsberetninger til godkendelse. Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Kristelig Lægeforening lørdag, 25. september 2010 kl på Danhostel, Vardevej 485, Skibet, 7100 Vejle Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2009 til godkendelse og fremlæggelse af budget for Regnskab for 2009 er tilgængeligt på hjemmesiden og kan på anmodning rekvireres i trykt form på generalforsamlingen. 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: Tilføjelse til 2 (som nyt stykke 2): Medicinske studenter, som kan tilslutte sig organisationens formål, kan blive associerede medlemmer. De kan deltage i generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret. 6 stykke 3: Alle valg gælder for 2 år dog således, at såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder en suppleant i bestyrelsen for resten af det udtrådte medlems valgperiode. På næste generalforsamling vælges en ny suppleant for resten af den førnævnte suppleants valgperiode. 1. suppleant er den til enhver tid værende først valgte suppleant. Genvalg kan finde sted. 5. Valg af formand. Hans Holmsgaard er villig til genvalg. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Ida Järvung modtager ikke genvalg. Mark McCullagh er villig til genvalg. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter for henholdsvis 2 år og 1 år. Svend Prytz og Hans Paulli Jørgensen er begge villige til genvalg. 8. Valg af revisor. 9. Fastsættelse af kontingent for Eventuelt. 8 S e r p e n s A e n e u s

9 Generalforsamling WANTED N Y T M E D L E M T I L K L F s B E S T Y R E L S E $ REWARD kan vi ikke tilbyde, men derimod muligheden for at engagere dig i verdens ældste kristelige lægeforening. TØR DU STILLE OP VED NÆSTE GENERALFORSAMLING? Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne, hvis du ønsker flere oplysninger, eller allerede nu ved, at du er interesseret. Se kontaktinformation forrest i bladet

10 Tilmelding Tilmelding til årsmøde 2010 Der er følgende indkvarteringsmuligheder: 1 Fuld kursuspakke (ophold i enkeltrum) 1835 kr. 2 Fuld kursuspakke (ophold i 2-sengs rum) 1495 kr. 3 Fuld kursuspakke (ophold i 4-sengs rum) 1325 kr. 4 Kun lørdag (ekskl. 2-retters middagsmenu lørdag aften) 295 kr. 5 Kun lørdag (inkl. 2-retters middagsmenu lørdag aften) 490 kr. Ovenstående priser inkluderer forplejning, som anført i programmet, samt linnedpakke og 1 håndklæde. Tilmelding skal indeholde følgende oplysninger: A Navn, adresse, telefon og evt. adresse. B Angivelse af indkvarteringsønske, jf. ovenstående valgmuligheder under priser. C Gerne angivelse af lægefagligt speciale (dette bliver påført navneskiltene efter ønske fra de studerende). D Evt. særlige hensyn. Tilmeldingsfrist senest d. 5. september 2010 Tilmelding til: Mark McCullagh, Søndergårds Allé 47, 3.th, 2760 Måløv. TLF: Du kan forvente en bekræftende mail eller telefonopkald senest 3 dage efter modtagelse af tilmelding. 10 S e r p e n s A e n e u s

11 Tilmelding Tid: Fredag, 24. september - søndag, 26. september Sted: Danhostel, Vardevej 485, Skibet, 7100 Vejle Tilmelding senest 5. september Fuld kursuspakke (ophold i enkeltrum) Navn: Beløb: 2. Fuld kursuspakke (ophold i 2-sengs rum) 3. Fuld kursuspakke (ophold i 4-sengs rum) 4. Kun lørdag (ekskl. middagsmenu lørdag aften) 5. Kun lørdag (incl. middagsmenu lørdag aften) Postadresse, Postnummer & By Navn: Navn: Navn: Navn: Beløb: Beløb: Beløb: Beløb: Telefonnummer: Lægefagligt speciale Særlige hensyn Tilmelding til: Mark McCullagh, Søndergårds Allé 47, 3.th, 2760 Måløv E: T:

12 Foredragsholdere DR JAMES TOMLINSON James graduated from medical school in 1999 and now works part-time as a General Practise (Family Practise) doctor in the UK alongside serving as the ICMDA Regional Secretary for the Eurasia region. Previously James was an ICMDA Area Student Representative in the east of the Eurasia region and has also been involved in encouraging the ICMDA s work among Junior Graduates. James has a passion to encourage Christians in medicine and dentistry to integrate their faith and medical practice and be followers of Jesus in medicine. Decisions in medicine can bring life or death to our patients. Are there areas where medicine risks overstepping its remit? As those who follow the one who truly holds life and death in His hands how do we wisely handle this responsibility before God? In sharing with us during our conference James will draw from his experience as practicing Doctor and Disciple. 12 S e r p e n s A e n e u s

13 Foredragsholdere TOVE VIDEBÆK Medlem af Folketinget i 7 år, Formand for Folketingets Socialudvalg i 4 år. Medlem af sundheds-, trafik-, kultur-, uddannelsesudvalget m.v. Medlem af byrådet i Ikast-Brande, Medlem af byrådets sundheds- og omsorgsudvalg samt Fritids- og kulturudvalg. Medlem af Regionsrådet for Midtjylland i 5 år, Medlem af Regionsrådets forretnings- og sundhedsudvalg m.v. Landsformand for Hospice Forum Danmark, Bestyrelsesmedlem i Palliativt Videncenter, Bestyrelsesmedlem for Møltrup Optagelseshjem og i Danske Diakon Hjem samt for en række andre sociale og humanitære organisationer. I sit indlæg Liv og død i menneskehænder vil Tove Videbæk komme ind på en række etiske dilemmaer, hvor menneskehænder iflg. loven har mulighed for at afgøre liv og død for et menneske. Det drejer sig f.eks. om fosterdiagnostik, som alle gravide kvinder tilbydes. Efter en sådan undersøgelse vil en kvinde eller et par ofte stå i valget mellem at gennemføre graviditeten eller få en abort, hvis fosteret har nogle svagheder / fejl, og man derfor vurderer, at fosteret ikke vil kunne få et normalt eller et godt liv. Men hvad er egentlig et normalt liv eller et godt liv? Hvem vurderer det? Hvem bestemmer det? Har fosterdiagnostikken gjort vort samfund til et sorteringssamfund, hvor kun de perfekte slipper levende fra undersøgelsen? Og så er der aktiv dødshjælp, der af og til debatteres som en værdig død. Man må sige helt klart, at man synes, at den danske lovgivning er helt tilstrækkelig på dette område. Tove Videbæk er selv landsformand for Hospice Forum Danmark, og vil langt hellere fokusere på at give aktiv hjælp til døende og deres pårørende. Hjælpe de døende, så de føler, at de lever hver dag lige ind til den sidste. Det mener hun er mere værdigt og etisk korrekt. Det er klart, at læger ved langt mere om situationer, hvor et menneskeliv faktisk er i deres hænder, og det er også klart, at hun i sit indlæg ikke udtaler sig som fagperson. Hun er ikke læge, men politiker, så hun tillader sig ikke at gå i dybden, men mere give udtryk for sine egne holdninger. De faglige uddybninger vil hun afholde sig fra

14 Studenterne Studenterne INFO KLF er repræsenteret på universiteterne i Århus, Odense og København i form af studentergruppen Kristne Medicinere (KM). KM er altid interesseret i at få besøg af medlemmer af KLF, som har noget, de gerne vil dele med de studerende. De respektive grupper mødes typisk ugentligt eller hver anden uge til bøn, foredrag, fællesspisning eller samvær. I Århus er der ca. 30 tilknyttede, og man modes hver tirsdag i lige uger kl. 16 i Medicinerhuset. For yderligere information om KM, arrangementer, mødesteder osv. kontakt: Århus: Elisabeth Ellingsen, Odense: Anna Vallin, København: Boje Ehmsen, I Odense er der ca. 20 tilknyttede, og man mødes hver tirsdag i ulige uger kl Intet fast mødested. I København er der ca. 25 tilknyttede, og man mødes hver tirsdag kl. 16 til bøn i Studenterhuset ved Panum Instituttet. Århus: Ikke planlagt endnu. Se kontaktinformation herunder. København: Onsdag 8/9 kl : Semesterstartsmøde. Vi mødes ved hovedindgang til Panum.Det øvrige program er endnu ikke fastlagt. Se kontaktinformation herunder. Odense: Samling hver tirsdag i ulige uger kl S e r p e n s A e n e u s

15 Andagt Hebræer brevet Tro er fast tillid til det, der håbes på Hebræerbrevet 11,1 Luther har engang peget på, at hvis én venter forståelse af et andet menneske og tror fast på det da er der én eneste ting, som lærer én, hvordan man skal forholde sig til denne anden, og det er tillid til den anden. Har man tillid til den, man venter noget godt fra, da gør man lige gerne de små ting og de store ting for dette menneske. Tro på Kristus betyder tillid til Kristus og vil sige, at man betingelsesløst udleverer sin tillid til ham. Gennem tillid bliver et menneske frit. Til trods for alt det, vi har erfaret om vor Herre Jesus, er der dog så uendeligt meget ved ham, vi ikke kender og ikke forstår. Vi håber mere på ham, end vi kender ham. Men evangeliets kerne er dette: Han kender os bedre, end vi kender os selv, og han forstår os bedre, end vi forstår os selv. Han er din tillid værd. Af sin godhed har han indtil i dag ikke ladet dig i fred. Du har slet og ret ikke magtet at blive ham kvit. Han er din faste tillid værd, og det er en god indgang i den faste tillid at begynde sin bøn med: Herre Jesus, om du er til, så tag dig af mig, ellers går jeg til! Tro er fast tillid! Ordene har også været oversat sådan: Tro er standhaftig forventning. Det vil sige: stædig forventning. Tro er at være udholdende, når både det ene og det andet håb faldt til jorden. O Jesus! du, som troens gnist min sjæl har ladet kende, ak, lad den aldrig blive mist, men hjælp den til at brænde! David Denicke/H. A. Brorson Hans Paulli Jørgensen

16 Modtager: Henrik Vinther Krogh Langerhusevej Harboøre Afsender: Kristelig Lægeforening. Sprogøvej Thyborøn Kommende arrangementer: Lørdag, den 29. januar 2011 kl Vintermøde i Rungsted sognehus Emne: Livskvalitet Efterfølgende andagt v/ provst Hans-Henrik Nissen Se KLFs hjemmeside: klf-dk.org COMPLOT S e r p e n Ss e r pae nes na een eu ss

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere

02.12. Kristelig Lægeforening. 2 Lederartikel. 3 Årsberetning. 4-6 Årsmødeprogram. 7 Generalforsamling. 8 Tilmelding til årsmøde. 9 Foredragsholdere S e r p e n s A e n e u s 02.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Lederartikel 3 Årsberetning 4-6 Årsmødeprogram 7 Generalforsamling 8 Tilmelding til årsmøde 9 Foredragsholdere 10-11 Formandens initiativ

Læs mere

02.09 02.09. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt

02.09 02.09. Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt S E R P E N S A E N E U S 02.09 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde 2009 Regnskab Læserbrev Til verdens ende ICMDA Congres 2010 Andagt 2 3 4 8 11 23 24 26 27 02.09 Stiftet

Læs mere

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

02.13. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 02.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Årsberetning Årsmøde Opslag HIV-epidemi i Armenien Andagt ICMDA konference 2013 Studenterne 2 3 4-7 8 9 10-13 13 14 15

Læs mere

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org

03.13 02.13. Stiftet i 1897. www.klf-dk.org S e r p e n s A e n e u s 03.13 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Nye ansigter i bestyrelsen ICMDA verdenskongres 2014 Årsmøde Serpens fremtid Andagt Studenterne 2 3-4

Læs mere

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne 2 3-4 5

Læs mere

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15

03.12. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.12 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Generalforsamling Rejsebrev Heri Mission Hospital Bøger Andagt Studenterne 2 3 4-5 6-9 10-12 13 14 15 Stiftet i 1897 www.klf-dk.org

Læs mere

SERPENS AENEUS 2015. Stiftet i 1897 www.dkklf.dk. Kristelig Lægeforening Andagt 3 Leder 4 Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst

SERPENS AENEUS 2015. Stiftet i 1897 www.dkklf.dk. Kristelig Lægeforening Andagt 3 Leder 4 Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst SERPENS AENEUS 2015 I N D H O L D Kristelig Lægeforening 2 Andagt 3 Leder 4 Sygdomsforståelse og lægegerning i kulturel kontekst 5-12 Årsmøde 13-16 Præsentation af Medarbejder 17-18 Interview med Dagfinn

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74 April 2009 Nr. 74 avisen VÆRD AT VIDE: Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) VÆRD AT VIDE: Indkaldelse til Landsmøde og temadage den 25. - 26. april 2009 ISSN

Læs mere

ÅRSSKRIFT. HJÆLP, vi har brug for omsorg! TEMA: Dansk Kristelig Sygeplejeforening et forum for værdig pleje

ÅRSSKRIFT. HJÆLP, vi har brug for omsorg! TEMA: Dansk Kristelig Sygeplejeforening et forum for værdig pleje ÅRSSKRIFT 2014 Dansk Kristelig Sygeplejeforening et forum for værdig pleje TEMA: HJÆLP, vi har brug for omsorg! Dansk Kristelig Sygeplejeforening 2014 UDGIVER HJEMMESIDER ANSVARSHAVENDE REDAKTØR REDAKTIONELLE

Læs mere

LHC-nyt. Skal du med i år? 27. årgang Juni 2010 Nr. 2. 30. & 31. oktober Se siderne 18-21. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. Skal du med i år? 27. årgang Juni 2010 Nr. 2. 30. & 31. oktober Se siderne 18-21. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang Juni 2010 Nr. 2 Skal du med i år? 30. & 31. oktober Se siderne 18-21 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/10 1 Indhold Formanden har ordet.............

Læs mere

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi KH bladetdecember 4 2014 12 Fest på slottet Det blev en kongelig Frøfestival med Les Lancier i flot gallastil, besøg af dronningen og talentshow med masser af kongelige indslag. 5 14 Kristelig Handicapforening

Læs mere

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamlingen 2003... 5 Nordisk møde i anledning af LHC s 20 år... 6 Regler

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2013 Bryd ensomheden TEMA 4-11 Vi længes alle efter at blive set, som den vi er. Mange går rundt og forsøger at lave sig selv om, men når vi ikke er os selv i mødet

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 63 juni 2007 Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Levevilkårsundersøgelsen At leve med MS... 3 Workshop med

Læs mere

DEADLINE. for OI-Magasinet er fremover fastlagt til den 15. i månederne Januar, Maj og September. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. for OI-Magasinet er fremover fastlagt til den 15. i månederne Januar, Maj og September. Indhold. OI-Magasinet OI-Magasinet Indhold Udkommer: 3 gange årligt Oplag: 400 eksemplarer pr. nummer Layout: Microsoft ME & Office 2000 OI-Magasinet er officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta (DFOI).

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark Marts 2012 Nr. 87 KORT NYT... Magt og afmagt i psykiatrien Ny rigsadvokat Marts 2012 Nr. 87 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Program for temadagene i Aarhus Landsmøde 2012 Formandens beretning Folketingets 71 tilsyn Retssikkerhed og sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet LEVERNYT Leverforeningen Nr. 2 Maj 2014 Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet REFERAT FRA GENERALFORSAMLING RyGNING OG LEvERcIRROSE SOMMERUDFLUGT 2 L E d E R hvor der er håb, er der en vej Af

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

AUTISME LANDSFORENINGEN

AUTISME LANDSFORENINGEN Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

9. årgang nr. 3 juni 2006. Medlemsblad for foreningen Retten til Liv. side 4. side 7. side 9. imod abort. side 11

9. årgang nr. 3 juni 2006. Medlemsblad for foreningen Retten til Liv. side 4. side 7. side 9. imod abort. side 11 9. årgang nr. 3 juni 2006 liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv side 4 side 7 side 9 side 11 glimt fra ÅRSMØDET ABORT ER NORMALT POLEN HAR GJORT DET UMULIGE imod abort fordi... retten til liv Sekretariatet

Læs mere