FLYGTNINGE UNDER JORDEN. TEMA: De nye stramninger i Udlændingeloven. Nyhedsbrev nr. 40 Oktober 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLYGTNINGE UNDER JORDEN. TEMA: De nye stramninger i Udlændingeloven. Nyhedsbrev nr. 40 Oktober 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 40 Oktober 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden FLYGTNINGE UNDER JORDEN TEMA: De nye stramninger i Udlændingeloven ISSN: Støt vores arbejde: Giro nr Netbank: EFTERLYSNING! Vi har tit brug for tandlæger, som vil behandle papirløse og asylansøgere til nedsat pris, som vi evt. betaler. Desuden leder vi efter læger, sygeplejersker og jordemødre til det nye netværk omkring sundheds klinik (læs mere på næste side)! Ring på eller skriv en mail. Husk vores åbne rådgivning for flygtninge, Dronningensgade 14 på Chritianshavn Hver onsdag kl tilbyder vi rådgivning og hjælp til alle flygtninge, uanset opholdsstatus. Man skal medbringe alle sine papirer - og tolk, hvis man ikke taler dansk eller engelsk. Ring gerne i forvejen, telefon

2 FLYGTNINGE UNDER JORDEN FUJ SIDEN SIDST: Reception i juni Vi afholdt reception for vores samarbejdspartnere i vores nye lokale i Fredsfondens Hus i juni. Der kom en masse og ønskede tillykke, så trods regnvejret var det hyggeligt at få et glas under pavillon-taget i gårdhaven. FUJ på Roskilde Festival 3 af FUJs aktive lagde en masse arbejde i at lave en bungee-run bane på Roskilde Festival, hvor man kunne forsøge at få fat i en opholdstilladelse fra en Birthe Rønnlookalike! Det var populært, så vi er klar til at gøre det igen en anden gang. Du kan se et lille klip hvis du leder under Aktuelt på hjemmesiden. Sundhedstilbud til papirløse FUJ har deltaget i møder i Stockholm og København omkring de manglende muligheder for lægehjælp, jordemoderundersøgelser logo ø 5 cm o.l. for papirløse, heriblandt flygtninge under jorden. Vores ønske og mål er at der skal åbnes en klinik, sådan som man har det i alle Sveriges større byer. Vi er i gang med at opbygge netværk og indsamle materiale om andre landes løsninger. Hvis du arbejder med sundhed og vil være med, er du meget velkommen! REFUGEES WELCOME bring your families Seje FUJ T-shirts! Sort, økologisk T-shirt i 4 str. med vores lille logo på brystet og Refugees Welcome-logoet i rødt og hvidt på ryggen. Kan købes i Dronningensgade hver onsdag eftermiddag for 120,- kr logo ø 20 cm NOR12 (female, slim) Har du indbetalt penge til os i år? NOR03 (male, loose) Vær opmærksom på, at indbetalte beløb inden 1. juli bogføres som frivilligt kontingent og ikke støttebeløb, idet vi ikke fik ansøgt i tide om fornyelse af politigodkendt indsamling i år. Læs FUJs høringssvar til lovforslag om stramninger overfor uledsagede, mindreårige asylansøgere (blev bragt i en lidt forkortet udgave i Information 14. sept.) 2

3 Michala, Scott og Marc fra FUJ til demo på Christiansborg, indkaldt af bl.a. Bedsteforældre for Asyl 17. juni KORT NYT Rapport: Hvor skulle vi vide det fra? Dansk Flygtningehjælp har udsendt en rapport om den information, asylansøgere modtager og tilegner sig under processen i Danmark. Den er skrevet på baggrund af en lang række gruppeinterviews og kortlægger problemerne med helt utilstrækkelig information meget klart. Anbefalingen er blandt andet, at man følger Norges praksis og sikrer individuel rådgivning fra en uafhængig organisation (fx Dansk Flygtningehjælp) indenfor de første 3 dage efter ankomsten. FUJ kan fuldt ud tilslutte sig, og vores lille folder til nyankomne (på 9 sprog) er et beskedent skridt i den retning. Børns rettigheder: Enhedslisten har sammen med Radikale fremsat et beslutningsforslag i Folketinget om at sikre børns rettigheder i asylsystemet. De 4 forslag anbefaler, at børns eget asylmotiv vurderes, at der altid laves børnefaglige undersøgelser i forb. med humanitæransøgninger og i forbindelse med tvangshjemsendelser, og at sygdomskriterierne for humanitær også kommer til at omfatte børnediagnoser. FUJ blev indbudt til at kommentere undervejs, sammen med bl.a. Red Barnet, og vi er meget glade for resultatet. Danmark til FN-eksamen: Danmark skal eksamineres ved FNs Menneskerettighedsråd i maj måned, og i den forbindelse har FUJ deltaget i en åben høring og indsender en liste over de problemer, vi ser som de alvorligste i forhold til menneskerettighederne. Læs mere på vores hjemmeside. 3

4 TEMA: DE NYE STRAMNINGER I UDLÆNDINGELOVEN Regeringen og DF vedtog i sommer en lang række nye stramninger oveni de eksisterende regler, som allerede diskriminerer, splitter familier ad og overtræder menneskerettigheder (tilknytningskravet, 24-års reglen, krav til statsborgerskab, definitionen på en flygtning osv.). I Genopretningspakken er der bl.a. også indført gebyr for familiesammenføring, ingen gratis tolkning efter 7 års ophold, børnecheck til max 2 børn. Trods voldsomme advarsler i høringssvarene fra bl.a Amnesty, RCT, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, Red Barnet, Institut for Menneskerettigheder og Advokatrådet blev ændringerne gennemført, visse endda med tilbagevirkende kraft. Det er meget voldsomme og gennemgribende stramninger, som slet ikke har fået den opmærksomhed, de burde have haft og vi har endnu til gode at se, hvordan de vil ramme i praksis. FNs Komité mod Racediskrimination (CERD) har allerede kritiseret loven i deres rapport om Danmark fra august. Her følger en kort gennemgang: HUMANITÆRT OPHOLD og de nye kriterier blev beskrevet i forrige nyhedsbrev, så det vil vi kun helt kort ridse op: De fleste har hidtil fået ophold på baggrund af, at en livsnødvendig behandling ikke var reelt tilgængelig for denne person i sit hjemland. Det ændres nu til, at der ikke tildeles ophold, hvis behandlingen blot principielt er tilgængelig uanset pris, afstand til sygehus, manglende ID-papirer osv. Det vil i praksis betyde, at meget få tilladelser bliver givet fremover. SKÆRPEDE KRAV TIL TIDSUBEGRÆNSET OPHOLDSTILLADELSE (TUB): Hidtil har man efter 7 års lovligt, midlertidigt ophold nærmest automatisk kunnet opnå ubegrænset (permanent) ophold, hvis man havde bestået Danskprøve 2 og ikke havde lavet kriminalitet. Dette er nu ændret drastisk, og reelt med tilbagevirkende kraft, idet dem, der allerede var berettigede til at opnå TUB efter de gamle regler så snart lovforslaget var fremsat skulle søge efter de nye regler som de måske aldrig vil opfylde. Man kan nu søge allerede efter 4 års lovligt ophold, men skal opnå 100 point efter følgende system (folke pensionister er undtaget, men ikke førtidspensionister): - læs kravene i deres fulde ordlyd på Kravene til de første 70 point er alle ufravigelige: Man skal have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år, må ikke have begået kriminalitet, ikke have forfalden gæld til det offentlige, må ikke have modtaget offentlig hjælp i de seneste 3 år. Man skal underskrive en erklæring om integration og have bestået Prøve i Dansk 2 eller tilsvarende. Man skal have arbejdet mindst 37 timer/ ugen i Danmark i mindst 2½ år indenfor de seneste 3 år og fortsat være i arbejde. 4

5 De næste 15 point opnås ved enten at have deltaget aktivt i bestyrelser, foreninger o.l. i mindst et år eller bestå en medborgerskabsprøve, som ikke findes endnu. De sidste 15 point kan man opnå ved at opfylde én af følgende betingelser: Have arbejdet fuld tid i Danmark i mindst 4 år inden for de sidste 4½ år og fortsat være i arbejde. Have gennemført en lang videregående uddannelse, en professions bacheloruddannelse, en erhvervsakademiuddannelse eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse i Danmark. Have bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende/højere niveau. FUJs bemærkninger: Reelt vil et stort antal indvandrere, især voksne flygtninge, aldrig kunne opnå disse 100 point. Analfabeter og alvorligt syge er fuldstændig udelukket. Der er tale om krav, som ansøger ikke nødvendigvis har evner eller mulighed for at opfylde selvom viljen og lysten måtte være der. En situation, der er meget usædvanlig for dansk lovgivning. Navnlig de sidste 15 point vil være uopnåelige for mange indvandrere, og kravene forekommer helt urimeligt høje. Handicapkonventionen nævnes flere steder i lovteksten, og det kunne evt. betyde en dispensationsmulighed for en række af kravene, hvis fx PTSD eller torturtraumer falder indenfor definitionerne heri. Sprogkrav: Man kan ikke engang få lov at starte på Dansk 2, hvis man er analfabet eller har få års skolegang i hjemlandet. Det er svært for mange voksne at lære dansk, selv hvis de er uddannede på deres eget sprog. Traumer og psykiske lidelser forhindrer meget ofte indlæring. Kvinder er særligt dårligt stillet her, idet de generelt har mindre skolegang i hjemlandet. Arbejdskrav: Indvandrere har lavere beskæftigelsesfrekvens end danskere, dette skyldes hovedsaligt manglende netværk/relevant erfaring, diskrimination og at uddannelser fra hjemlandet ikke anerkendes. Her spiller sprogkundskaber og traumer også ind, og igen har kvinder et dårligere udgangspunkt end mænd. Selv korte arbejdsløshedsperioder, som intet betyder for en dansker, vil udskyde muligheden for TUB. Deltidsarbejde og uddannelse gælder ikke, hvilket er svært at se logikken i. Som førtidspensionist har man fået vurderet sin arbejdsevne som varigt nedsat og man kan derfor ikke udføre fuldtidsarbejde men skal alligevel opfylde beskæftigelseskravet! Modtagelse af offentlige ydelser: Her gælder igen tilbagevirkende kraft, idet man ikke må have modtaget ydelser 3 år bagud. Og selv enkeltstående ydelser som fx tilskud til tandlæge, barnevogn eller kørekort vil kunne hindre tilladelsen. Dette vil kunne få alvorlig betydning for fattige familier, som vil undlade at søge kommunen om hjælp i særlige situationer. 5

6 Kriminalitetskrav: Ude af proportioner, idet en dom på 60 dages fængsel vil give en karensperiode på 8 år. Krav, der modarbejder hinanden: Tilbud om gratis danskuddannelse gælder kun i 3 år, men det er umuligt at nå hvis man samtidig har fuldtidsarbejde. Derfor vil begge krav reelt ikke kunne opfyldes indenfor 4 år. Uddannelse hører ikke under de 70 basispoint men under de 15 tillægspoint man vil derfor reelt først skulle færdiggøre en lang uddannelse og derefter arbejde 2,5 år fuld tid, altså en lang tidshorisont. Forskelsbehandling: Kravene er på kant med menneskerettighederne, idet de diskriminerer personer med høj alder, kort skolegang, psykiske problemer, dårligt helbred og lav arbejdsevne. Yderligere forhindring for statsborgerskab: Ifølge Flygtningekonventionens artikel 34 skal staterne sørge for at lette adgangen til statsborgerskab for flygtninge. Eftersom TUB skal opnås inden der kan søges om statsborgerskab, må de nye krav siges at være en alvorlig hindring. Eksempler på indvandrere, der ikke vil kunne få permanent ophold: Sara arbejder i en børnehave som madmor, 30 timer om ugen. Hun har svært ved at læse og skrive dansk, og kan derfor ikke bestå Dansk 2 eller 3. Hun vil heller ikke kunne bestå medborgerskabsprøven og magter heller ikke at deltage i bestyrelsesarbejde o.l. fordi hun er alene med 3 børn. Arman har en lang uddannelse fra hjemlandet og består Dansk 3 hurtigt, men kan ikke finde arbejde. Han går på forskellige suppleringskurser og søger mange stillinger, også ufaglærte, men bliver end ikke indkaldt til samtale. Neda kan ikke få godkendt sin sygeplejerskeuddannelse, så hun må starte forfra og tage sin uddannelse i Danmark. Men hendes Dansk 2 er ikke nok, så hun må selv betale for at gå op til Dansk 3. Familien kan ikke overleve på SU, så hun har aftenarbejde ved siden af der vil gå mange år, før hun opfylder kravene. Yusuf har sin egen butik og tjener godt, men han har aldrig fået fuldført en danskuddannelse. Desuden har han meget lange arbejdsdage, som forhindrer ham i at deltage i noget som helst andet ved siden af. TUB FOR BØRN OG UNGE: Børn og unge kan ikke længere søge om TUB (og dermed heller ikke statsborgerskab) før de fylder 18 år. De er dog fritaget fra de sidste 15 point og fra arbejdskravet, hvis de ansøger før de fylder 19 og har været i arbejde eller uddannelse uafbrudt siden de forlod folkeskolen. 6

7 SKÆRPEDE UDVISNINGSREGLER: Som udgangspunkt skal alle udlændinge, der dømmes for socialt bedrageri nu udvises uanset straffens længde og opholdets varighed. Efter den nye terrorlov vil også deltagelse i en aktion som den mod rydningen af Brorson Kirke føre til udvisning ( hindre politiets mandskab i at komme frem eller tilbage ). Dette kan være i strid med international lovgivning om proportionalitet (bl.a. i den Europæiske Menneskerettighedskonvention). STYRKEDE KONTROLTILTAG (SAMKØRING AF REGISTRE): Fremover skal der oprettes en særlig praksis (til 21 mio over de næste 3 år) med at samkøre oplysninger fra diverse registre omkring ophold, arbejde, sundhed osv. med henblik på at afsløre bedrageri. Betænkeligt i forhold til Persondataloven, eftersom man kun må foretage konkret begrundede kontroller. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER HER I LANDET: Fremover skal man søge om alle former for opholdstilladelser i Danmark fra sit hjemland eller under ophold med gyldigt visum. Tidligere har man ofte fået lov at indgive ansøgning om et nyt opholdsgrundlag når man allerede opholdt sig i Danmark fx har mange giftet sig under et ophold som au pairpige eller som asylansøger og derefter søgt om familiesammenføring. Det bliver fremover umuligt, pånær i særlige tilfælde, hvor man kommer fra meget usikre lande og evt. har små børn. Afviste asylansøgere vil fremover ikke kunne søge job efter positivlisten. SKÆRPELSE AF FORLÆNGELSESREGLER: Hvis man har tidsbegrænset ophold og skal søge om forlængelse, skal man overholde fristen (man har helt præcis 30 dage til at gøre dette). Ellers opholder man sig ulovligt og skal dermed søge forfra fra sit hjemland, uanset om betingelserne for forlængelse måtte være opfyldt. En stramning, der er helt ude af proportioner. INDDRAGELSE AF OPHOLDSTILLADELSE VED FERIE I HJEMLANDET: Tidligere har man kunnet miste sin tidsbegrænsede opholdstilladelse hvis man havde fået asyl ( 7) og derefter rejste tilbage til sit hjemland. En rejsehindring er nomalt indsat i ens pas. Dette gjaldt dog ikke, når man havde opnået TUB. Fremover kan man også miste en TUB selv ved få dages ophold i hjemlandet, og dette gælder 10 år frem i tiden fra det tidspunkt, hvor opholdstilladelsen blev givet. (Ordlyden i loven går faktisk endnu videre og giver mulighed for at inddrage enhver tidsbegrænset 7-opholdstilladelse, når den pågældende ikke længere risikerer forfølgelse men dette bruges indtil videre ikke i praksis.) 7

8 BORTFALD EFTER GENOPDRAGELSESREJSER : En usædvanlig grov og ugennemtænkt skærpelse handler om børn, der bliver sendt på længere ophold hos familiemedlemmer i forældrenes hjemland. Der kan enten være tale om en slags opdragelse af vildfarne unge eller det kan være helt uskyldige forsøg på at lære barnet mere om landets kultur og familie. Mange børn er allerede blever ramt af borfaldssager når de vendte hjem til Danmark efter mere end 6 mdr. fravær, men en del er blevet omstødt igen. Nu falder hammeren imidlertid allerede efter 3 mdr., og kommunerne får skærpet indberetningspligt! Det helt urimelige i loven er, at det er barnet og ikke forældrene, der mister opholdstilladelsen man straffer altså den svage og umyndige part. En klar overtrædelse af Børnekonventionen, idet barnets tarv absolut ikke tilgodeses. SKÆRPELSE AF KRAV til ÆGTEFÆLLESAMMENFØRING: Hidtil har man skullet være selvforsørgende og ikke have modtaget offentlig hjælp i 1 år inden ansøgning om ægtefællesammenføring, dette hæves til 3 år. Desuden har de skærpede (og for mange uopnåelige) krav til TUB stor betydning, eftersom man også skal have haft TUB i mindst 3 år medmindre man er flygtning og stadig har beskyttelsesbehov. SIDSTE NYE STRAMNING (HØRINGSFRIST 8. SEPTEMBER): Nu gælder det de uledsagede mindreårige asylansøgere dvs. de unge under 18, som kommer alene uden forældre og søger asyl. Antallet er stigende i hele Norden, næsten alle drenge på år fra Afghanistan. Dog stadig et beskedent antal: sidste år fik 114 ophold, heraf de 86 efter den normale asylprocedure, som gælder for voksne der blev altså kun taget særlige hensyn i 28 sager, og langt de fleste blev afvist. Men nu skal det være slut med denne blødsødenhed de skal underkastes endnu grundigere kontrol omkring alder og familie, og de få som man er nødt til at give ophold, skal smides ud igen så snart de fylder 18! Den sidste (og største) portion skal sendes tilbage til særlige lokale børnecentre, som Danmark vil bygge i hjemlandet. Ordet sikkerhed nævnes ikke en eneste gang hvordan har man tænkt sig konkret at sikre centrene mod bla. Taleban? Og hvordan sikre udslusningen til det afghanske samfund igen? Idéen med at inddrage en opholdstilladelse, når den unge fylder 18, er ikke bare umenneskelig men også Molbo-agtig i forhold til den indsats, der gøres for de unge, når de bliver placeret i en dansk kommune under integrationsloven. Hvad skal de (og Danmark) få ud af et enkelt år eller to med danskundervisning, uddannelsesplan, værge osv.? En del af den særlige støtte, de modtager, skal dog også skæres væk ifølge lovforslaget.

FLYGTNINGE UNDER JORDEN

FLYGTNINGE UNDER JORDEN Nyhedsbrev nr. 41 Marts 2011 Komitéen Flygtninge Under Jorden FLYGTNINGE UNDER JORDEN TEMA: Flygtninges rettig heder udhules UNHCR ELIGIBILITY GUIDELINES FOR ASSESSING THE INTERNATIONAL PROTEC NEEDS OF

Læs mere

UNDTAGELSENS KARAKTER

UNDTAGELSENS KARAKTER UNDTAGELSENS KARAKTER EN RAPPORT OM HUMANITÆR OPHOLDSTILLADELSE MICHALA CLANTE BENDIXEN REFUGEES WELCOME UNDTAGELSENS KARAKTER EN RAPPORT OM HUMANITÆR OPHOLDSTILLADELSE Min krop er træt nu. Den kan ikke

Læs mere

Ny flyer om asylproceduren med gode råd

Ny flyer om asylproceduren med gode råd Nyhedsbrev nr. 46 November 2013 Refugees Welcome REFUGEES WELCOME bring your families Ny flyer om asylproceduren med gode råd Andre nyheder: Fokus på humanitært ophold FN-klage i Sri lanka-sag Europarådets

Læs mere

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER »Jeg føler, jeg mangler halvdelen af mit liv. Når jeg ser på mine danske veninder, forstår jeg ikke, hvorfor de må få et liv og jeg må ikke. Jeg ved

Læs mere

FLYGTNINGE UNDER JORDEN. Nyhedsbrev nr. 38 8. marts 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden TEMA: KVINDER & ASYL

FLYGTNINGE UNDER JORDEN. Nyhedsbrev nr. 38 8. marts 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden TEMA: KVINDER & ASYL Nyhedsbrev nr. 38 8. marts 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden FLYGTNINGE UNDER JORDEN TEMA: KVINDER & ASYL ISSN: 1604-8385 Støt vores arbejde: Giro nr. 456 3719 Netbank: 1551-4563719 www.flygtningeunderjorden.dk

Læs mere

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966)

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966) FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) Artikel 1 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

FLYGTNINGE UNDER JORDEN

FLYGTNINGE UNDER JORDEN Hun fik tilbud om fast job, som hun ikke kunne tage imod men hun gennemførte kosmetologuddannelsen. Danmark havde svært ved at få familien sendt ud, fordi parret samlet set havde 4 forskellige hjemlande

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

25 spørgsmål og svar om flygtninge

25 spørgsmål og svar om flygtninge 25 spørgsmål og svar om flygtninge 2012 Forord Hvem er flygtning? Bliver afviste asylansøgere sendt hjem? Hvor mange mennesker er på flugt? 25 spørgsmål og svar om flygtninge Revideret medio 2012 Dansk

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

SKABELON FOR INDSENDELSE AF FORSLAG TIL ALTERNATIVETS POLITISKE FORUM

SKABELON FOR INDSENDELSE AF FORSLAG TIL ALTERNATIVETS POLITISKE FORUM SKABELON FOR INDSENDELSE AF FORSLAG TIL ALTERNATIVETS POLITISKE FORUM Denne skabelon bruges til indsendelse af forslag til Alternativets politik. Forslagene bliver behandlet i Alternativets politiske Forum.

Læs mere

Dansk Røde Kors Kulturhuset. asylum seekers information group. Photo: Nurali

Dansk Røde Kors Kulturhuset. asylum seekers information group. Photo: Nurali Dansk Røde Kors Kulturhuset asylum seekers information group Photo: Nurali Velkommen til ASIGgruppen Velkommen til ASIG-gruppen ASIG-gruppen er glad for, at du er med i vores team! Vi er sikre på, at du

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark udgives på 18 sprog: Dansk Engelsk Polsk Russisk Kinesisk Fransk Arabisk Spansk Thai Tyrkisk Farsi Serbo-kroatisk

Læs mere

Åbent Hus. Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3.

Åbent Hus. Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3. Nyhedsbrev nr. 51 - august 2009 Åbent Hus Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3. sal VerdensKulturCentrets café

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

FORÆLDREMYNDIGHED FOR ULEDSAGEDE BØRN OG UNGE. en håndbog til frivillige FORÆLDREMYNDIGHED FOR ULEDSAGEDE BØRN OG UNGE 1

FORÆLDREMYNDIGHED FOR ULEDSAGEDE BØRN OG UNGE. en håndbog til frivillige FORÆLDREMYNDIGHED FOR ULEDSAGEDE BØRN OG UNGE 1 FORÆLDREMYNDIGHED FOR ULEDSAGEDE BØRN OG UNGE en håndbog til frivillige FORÆLDREMYNDIGHED FOR ULEDSAGEDE BØRN OG UNGE 1 2 FORÆLDREMYNDIGHED FOR ULEDSAGEDE BØRN OG UNGE INDHOLD Side 5 Forord Side 6 Introduktion

Læs mere

Indledning. Udenrigsministeriet Att. Menneskerettighedsenheden Asiatisk Plads 2 1448 København K AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING

Indledning. Udenrigsministeriet Att. Menneskerettighedsenheden Asiatisk Plads 2 1448 København K AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Udenrigsministeriet Att. Menneskerettighedsenheden Asiatisk Plads 2 1448 København K AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. december 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 2 0 0 5 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE Revideret marts 2005 Frivilligafdelingen Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10,

Læs mere

SOS mod Racisme er imod alle tre fremsatte lovforslag og foreslår at de forkastes!

SOS mod Racisme er imod alle tre fremsatte lovforslag og foreslår at de forkastes! SOS mod Racisme Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N. sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk HØRINGSSVAR PÅ L2, L3 OG L7 fra SOS mod Racisme København d. 23. juli 2015 Til: Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet,

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Komitéen Flygtninge Under Jorden

Komitéen Flygtninge Under Jorden Nyhedsbrev nr. 34 oktober 2007 ISSN: 1398-9510 Komitéen Flygtninge Under Jorden www.flygtningeunderjorden.dk kontakt@flygtningeunderjorden.dk INDHOLD: Siden sidst:.............................. 2 Ny erklæring

Læs mere

Kontakt til medierne.

Kontakt til medierne. Nyhedsbrev nr. 38-7. Januar 2007 Kontakt til medierne. Bestyrelsen har igennem årene været kontaktet af journalister og studerende der gerne ville komme i kontakt med medlemmer. De søgte ganske specifikke

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne

Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 54 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Uledsagede mindreårige flygtninge - modtagelse og indsats i k ommunerne December

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent - et oplæg til en ny indvandringspolitik for Venstre Indhold 1. Indledning...3 2. Generelle overvejelser...5 3. Arbejde i stedet for familiesammenføring...6

Læs mere

Aflysning! The Quarrymen kommer. ikke. til København den 12. oktober.

Aflysning! The Quarrymen kommer. ikke. til København den 12. oktober. Nyhedsbrev nr. 42 - september 2007 Aflysning! The Quarrymen kommer ikke til København den 12. oktober. Vi havde bedt jer om at sætte kryds i kalenderen den 12. oktober fordi the Quarrymen ville komme til

Læs mere