MicroLite & MicroLab Lite software betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MicroLite & MicroLab Lite software betjeningsvejledning"

Transkript

1 MicroLite & MicroLab Lite software betjeningsvejledning

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Kapitel 1 Brug af MicroLite Overblik Opstart Aflæsning af MicroLite display Data Display MicroLite arbejds modes USB port tilslutning MicroLite batteri Batteri niveau Udskiftning af batteri Brug af MicroLite magnet... 7 Kapitel 2 MicroLab Lite MicroLab Lite Software Oversigt Software Installation System nødvendigheder Installation procedure Opstart Indstilling af MicroLite Afslutning af Setup Start af datalogning Stop af datalogning Temperatursensor Kalibrering Kommunikation setup Download af Data Gem Data MicroLab Lite Basic Åben filer Displaying Properties Print en Graf Print en Tabel Se Data Display muligheder Cursoren Graf muligheder Beskæring af data Formattering af grafen Visning af alarm niveauer Ændring af temperaturenhed Tilføj noter til grafen Export Data til Excel Eksport fil indstillinger Kopier grafen i billede format Visning af mere en et datasæt på grafen Analyse værktøj Indstilling af analyse værktøj Histogram Pasteurisering Statistik Toolbar knapper Hoved (øverste) Toolbar Graf (nederste) Toolbar Specifikationer Software... 20

3

4 Introduktion MicroLite er en kompakt 16-bit USB datalogger designet til akkurat temperatur monitorering til mange forskellige måle opgaver. På grund af den lave pris, kan MicroLite benyttes som en engangs logger, til monitorering af temperaturen af følsomt gods under f.eks transport. Andre typiske opgaver er f.eks opbevaring af fødevarer, monitorering af kontrollerede omgivelser som i den farmaceutiske industri, køleskabe, fryserum og meget andet. Kapitel1 af denne manual giver detaljer om de operationalle procedurer for MicroLite som stand-alone enhed. Kapitel 2 giver instruktioner om hvordan man arbejder med MicroLite softwaren, MicroLab Lite. Kapitel 1 Brug af MicroLite Overblik MicroLite kan benyttes som standalone enhed til at logge temperatur niveau. MicroLites LCD display viser konstant den aktuelt loggede temperatur samt maksimum og minimum temperatur. Man kan også definere minimum og maksimum alarm niveauer for en specific dataopsamlings session, og LCD displayet vil også vise om alarmgrænserne har været overskredet samt hvor længe disse alarmgrænser har været overskredet. De data der er lagret i MicroLite kan nemt downloades til en computer for yderligere besigtigelse og analyse ved brug af MicroLab Lite software, og kan også blive eksporteret til Excel regneark Opstart Den MicroLite data logger du har købt er leveret i en plastboks indeholdende en Quick Start Guide printet på bagsiden af boksen. Boksen indeholder en MicroLite data logger og en lille magnet (lokaliserer separat i toppen af den plastboksen) Læs mere om formålet med denne magnet i sektion på siden 19. For at spare på batteriet bliver MicroLite leveret i Stop mode. Dette betyder at før man kan starte datalogningen må man først tilslutte MicroLite til en PC og lave en opstart med MicroLab Lite software (downloades fra Fourier Systems hjemmeside se sektion 2.2: Software installation på side 22).

5 For opsætning af MicroLite med MicroLab Lite software, referer til sektion 2.3.1: Indstilling af MicroLite på side 29. Når først MicroLite modtager Setup kommandoen, starter den straks med at logge temperaturen eller vente den indstillede tid før den begynder at starte med at logge Aflæsning af MicroLite display MicroLite har et 3-ciffer (med en decimal) 7-segment LCD skærm, hvilket giver mulighed for visning af følgende informationer: Den aktuelle temperatur der logges Den laveste og den højeste temperatur logget indtil dette punkt/denne tid Lav og/eller høj alarm niveau overskridelse Varighed af lav og/eller høj alarm niveau overskridelse. Lav batteriniveau alarm Data Display LCD displayet viser data i en kontinuert cyklus, skiftende i varighed afhængig af hvad der vises, se nedenfor: Tid på displayet (sekunder) Data visning Eksempel af visning på displayet 4 Temperaturen (i C eller F) 25.5 C 2 Lav alarm varighed * AL-L 1.55H 2 Høj alarm varighed * AL-H 1.05H. Tid på displayet (sekunder) Data visning Eksempel af visning på displayet 2 Minimum temperatur visning MIN 23.2 C 2 Maksimum temperatur visning MAX 30.1 C 2 Lav batteri alarm * BATT LO * Hvis relevant (vises kun hvis alarm/lavt batteri) Visning af aktuel Temperatur Microlite viser på displayet den sidst loggede temperatur. Hvis logger intervallet er en gang pr sekund, vil udlæsningen blive opdateret for hver 4 sekund. Man vil derfor kunne se den aktuelle loggede temperatur på displayet i det øjeblik. MicroLite Alarm MicroLite viser en alarm notification når enhver alarm grænse overskrides. AL-L Temperatur visningen er mindre end lav alarmgrænse (som defineret i logger Setup). AL-H Temperatur visningen er højere end høj alarm grænse (som defineret i logger Setup). Alarm notificationen forbliver indtil næste gang man downloader data til en PC. Se hvordan alarmgrænserne indstilles på side 29. Alarmvarigheden vist på loggerens LCD vises i timer. For eksempel er den korteste visning 0.01 timer, hvilket betyder at loggeren har været i alarm imellem 0 og 36 sekunder. En varighed på 1.55 timer betyder at loggeren har været i alarm i 93 minutter. His MicroLite har været i både høj og lav alarm vil den vise varigheden af varigheden af begge alarmer. Note: Når MicroLite er i cyklisk mode, vil den viste lav og høj alarm repræsentere den laveste og den højeste loggede værdi siden MicroLite startede med at logge data, irrelevant af hvor mange cycler loggeren har kørt. Note: Alarmvarigheden kan 0-stilles ved at trykke stop og run i softwaren. Hvis loggerens temperatur i det tidsrum den 0- stilles er i alarmområdet vil loggeren starte med at vise AL-H eller AL-L og allerede her vise alarmtiden. Dette kan undgås ved at udsætte starttidspunkt ved at vælge timerrun (Se 1.4). Fremskyd evt starttiden 1 time, så loggeren når indenfor alarmgrænserne før den starter med at logge værdierne. Visning af Minimum og Maximum Temperatur Loggeren skifter visningen automatisk imellem Min/Max temperatur visningerne medens den kører. Disse visninger er blot minimum and maximum temperatur værdier der er logget af MicroLite ind til dette tidspunkt. Hvis loggeren bryder en alarmgrænse, kan dette ses på MIN og MAX visninger for at se hvor meget alarmgrænsen er overskredet. Disse visninger bliver konstant opdateret.

6 1.4. MicroLite arbejds modes MicroLite kan befinde sig i 5 forskellige tilstande. Disse tilstande(modes) indstilles via MicroLab Lite software. Se Kapitel 2 for yderligere detaljer. Stop MicroLite er klar og logger ikke data. Når man trykker Stop i MicroLab Lite software, stopper loggeren og LCD'et straks med at logge data, LCD'et viser STOP og skifter imellem alarmvarighederne (hvis der var logget nogle alarmoverskridelser). Run MicroLite er i gang og logger data. Den vil stoppe automatisk når hukommelsen er fyldt (8000 eller logninger afhængig af model). Cyclic Run Ligesom Run mode, men MicroLite vil kontinuert logge data, hvor gamle data bliver overskrevet når hukommelsen er fyldt slettes de ældste data. Timer Run MicroLite kan konfigures til at starte datalogning på en forudbestemt tid. Når MicroLite indstilles til dette stilles status til Timer Run. Loggerens LCD viser trun. Push to Run MicroLite vil først begynde at logge data når brugeren benytter loggerens reed switch ved hjælp af MicroLite magneten. Loggerens LCD viser PUSH. Se sektion for yderligere detaljer USB port tilslutning MicroLite forbindes med en computer via dennes USB port. For at MicroLite kan genkendes af computeren og af MicroLab Lite software, skal USB driveren først installeres. USB driver installation er en del af software installationen (se sektion 2.2: Software Installation). MicroLite LCD Status når tilsluttet til USB USB status vises altid på MicroLite LCD når denne tilsluttes eller afbrydes fra en USB port. LCD'et blinker USB ON en gang når den tilsluttes og blinker USB OFF en gang når den afbrydes fra USB porten. Loggerens LED (placeret i nærheden af loggerens USB stik) lyser også op når den er tilsluttet en USB port. Hvis MicroLite er i Run mode når den tilsluttes en USB port vil LCD'et kun viser den aktuelle temperatur logning og ikke scrolle igennem de andre visninger. Hvis MicroLite er i Stop mode når den tilsluttes en USB port vil LCD'et vise STOP. Hvis loggeren har logget en alarm. under sidste data logge session, vil LCD'et også scrolle igennem alarm varighederne MicroLite batteri MicroLite benytter et standard 3V CR2032 lithium batteri. Batteriet forsyner MicroLite s Real-Time Clock (RTC). Loggerens tid/dato indstillinger synkroniseres med den PC den tilsluttes under Setup. Fjernes batteriet vil loggerens tid/ dato resettes til loggerens default indstilling 01 Jan Batteri niveau MicroLite batteri niveau indikation gives i MicroLab Lite software s setup dialog. MicroLite maksimum batteri levetid er ca. 2 år afhængig af loggerinterval. Denne lange batteri levetid opnås ved at MicroLite stiller sig selv i sleepmode imellem datalogningerne. Når den er i sleep mode, forbruger den et minimum energi. MicroLite vågner op i et par mikrosekunder hver gang den skal logge en ny værdi eller vise nye data på LCD displayet.

7 Udskiftning af batteri MicroLite batteri holder Som vist i billedet ovenfor er MicroLite's interne lithium batteri placeret under en plastdæksel der kan fjernes. For at udskifte batteriet kan plastdækslet drejes med f.eks en mønt og fjernes og batteriet tages ud. Note: Når dækslet monteres igen er det vigtigt at dreje det helt på plads for at sikre MicroLite s støv og vandtæthed. Dette sikres ved at ridsen i dæksel og Microlite er overfor hinanden. Som nævnt tidligere vil udskiftning af batteriet medføre tab af MicroLite s tid/dato indstilling. Disse vil blive genetableret næste gang der køres en setup med MicroLab Lite. Efter udskiftning af batteriet vil MicroLite's LCD vise PUSH, indikerende at den er i Push to Run mode. Ved tilslutning af loggeren til en PC s USB port, vil man kunne starte logningen uden brug af magneten. Desuden vil man stadig kunne downloade data der er logget på MicroLite før batteriet blev udskiftet. Data er ikke tabt Brug af MicroLite magnet MicroLite pakken inkluderer en magnet (anbragt i loggerens plastindpakning). Denne magnet benyttes til at aktivere loggeren når den er i Push to Run mode. Der er en reed kontakt i MicroLite s printkort der sluttes når magneten benyttes og dermed aktiverer loggeren. Figure 2: MicroLite magnet holder For at aktivere MicroLite når den er i Push to Run mode placeres magneten i den lille holder ved siden af batteri holderen i et par sekunder hvorefter magneten kan fjernes. MicroLites LCD vil skifte til Run mode og temperaturen vil blive vist.

8 Kapitel 2 MicroLab Lite 2.1. MicroLab Lite Software Oversigt MicroLab Lite software er designet til at kunne programmere de ønskede data logge funktioner for MicroLite, for at kunne downloade loggede data til en PC og til at kunne se og analysere disse data. Logger menuen håndterer kommuniationen imellem PC'en og MicroLite, så som programmering af de ønskede indstillinger, start eller stop af datalogning, samt download af data. View kontrollerer de forskellige data visnings muligheder. Data kan vises på graf format, i tabel format, eller i begge. Data Map er et separat panel der viser en liste af de åbne data sæt. Det kan også benyttes til hurtigt at navigere igennem de forskellige data sæt. Graph menuen indeholder alle de nødvendige kommandoer for at formatere og editere grafen. De mest almindelige kommandoer er tilgængelige som taster på main toolbar og på graph toolbar Software Installation System nødvendigheder For at kunne arbejde med MicroLab Lite skal PC systemet være konfigureret med følgende: Software Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Vista eller 7 Internet Explorer 5.0 eller nyere Hardware Pentium 200 MHz eller højere 32 MB RAM (64 MB anbefalet) 5 MB tilgængelig disk plads til MicroLab Lite software Installation procedure Denne installation procedure er skrevet for computer med Windows 2000, Windows ME, Windows XP og Vista. Note: Tilslut ikke MicroLite til en computer før installationen af softwaren og USB driver er færdig. 1. Browse til Fourier Systems Download Center på (http://www.fouriersystems.com/support/download_center.php) og klik på MicroLab Lite download link. Du kan enten: a. klik Save for at gemme MicroLabLite_setup.exe file til din PC og derefter dobbelt klik fil ikonet for at starte installation Wizard. b. Klik Run for at installere softwaren direkte fra Fourier Systems website. 2. MicroLab Lite software vil først blive installeret. Følg on-screen instruktionerne for at fortsætte installationen. 3. Når først MicroLab Lite softwaren er installeret vil Silicon Laboratories USB driver installationen begynde automatisk. Driveren er nødvendig for computeren kan detektere MicroLite logger. 4. Følg on-screen instruktionerne for at fortsætte installation processen. Default installation lokation er C:\SiLabs.

9 5. Når den følgende dialog koks kommer klik Install. 6. Installationen af driveren kan tage op til minut eller mere afhængig af systemet. 7. Når den er installeret klik Finish for at lukke USB driver Install Wizard dialogen. 8. Hoved MicroLab Lite InstallShield Wizard returerer nu. 9. Efter et par sekunder mere, er installation processen færdig. Klik Finish. 10. Tilslut MicroLite til en USB port på PC'en. PC'en vil automatisk detektere MicroLite som ny hardware. Efter et øjeblik vises en meddelslse at enheden er klar til brug. 11. Dobeltklik på MicroLab Lite ikonet på PC'en for at starte softwaren. Hvis MicroLite er tilsluttet PC'en vil softwaren automatisk detektere denne. Problemstilling. Hvis Microlite datalogger ikke detekteres af softwaren. Du skal sikre at driveren er installeret korrekt på PC en. Er den korrekt installeret vil det grønne lys på dataloggeren lyse grønt når den er tilsluttet PC en. Gå til KontrolPanel > Tilføj/Fjern Programmer (i windows XP) og check at driveren er installeret. Hvis den ikke er installeret må install.exe køes en gang til for at installere driveren. Hvis driveren er installeret må det sikres at usb com porten deles med andre applikationer.

10 2.3. Opstart Indstilling af MicroLite Brug Setup dialog boksen for at se eller ændre MicroLite indstillinger. 1. Tilslut MicroLite til PC'en. 2. klik Setup for at åbne Setup dialog boks. Setup dialog boks. Dialog boksen består af 2 hovedsektioner: MicroLite info Comment Klik tekst boksen og skriv et navn der vil kunne identificere denne MicroLite (fx. dens lokation). S/N viser MicroLite s serie nummer. Battery Level Viser den aktuelle status af MicroLite's batteri. Hvis indikatoren er i det røde område bør batteriet udskiftes. MicroLite firmware version Viser firmware version og hukommelses kapacitet, enten 8K (8,000) eller 16K (16,000) logninger. Setup Temperature unit For at stille temperatur enheden i MicroLites display, vælg den ønskede enhed (Celsius eller Fahrenheit). Temperature alarm Indtast de ønskede lav og høj alarmer. Hvis MicroLite logger en måling der ligger udenfor en af disse værdier vil MicroLite s LCD vise en alarm notification. Default alarm niveauer er den laveste og højeste ende af temperatur sensor området. klik Cancel Alarm for at stille til default værdier. Interval Dette bestemmer loggeinterval, eller tiden imellem successive data logninger. Tidsformatet er hh:mm:ss. Indstil tiden for logningen i intervallet 1 sekund til 2 timer. For eksempel, for at indstille et interval på 1 time fem minutter og 30 sekunder, klik på timer (hh) og tast 1 eller brug piletasterne for at vælge 01.Klik minutter (mm) og tast 5 eller brug pilene, og endelig, klik sekunder (ss) og tast 30 eller vælg 30 med piletasterne. Recording Time Viser den totale loggertid der er udregnet fra det valgte loggeinterval. Timer run Vælg Timer run chekboks hvis du ønsker at MicroLite skal starte logning på et bestemt tidspunkt. Denne mulighed er nyttig hvis man benytter flere MicroLites på samme tid og ønsker dem alle at starte på samme tid. Brug tid og dato selectors til at indstille starttiden. Cyclic run I Cyclic run mode vil MicroLite overskrive de ældste logninger når hukommelses er fyldt. Klik på Cyclic run chekboks for at benytte denne mode. Hvis denne checkboks ikke vælges vil MicroLite benytte Normal run mode og vil stoppe når hukommelsen er fyldt. Push to run I Push to run mode vil MicroLite først starte datalogningen når MicroLite magneten benyttes til at bryde reed kontakten på MicroLite s print-kort, hvorved loggeren starter med at logge data. Dette er nyttigt når man ønsker at starte logningen på et lidt senere tidspunkt (men ikke straks) på et ikke fastsat tidspunkt.

11 Afslutning af Setup Klik på Send Setup for at sende de nye indstillinger til MicroLite og begynde logningen. Dette vil afslutte setup. Klik på Cancel hvis du ikke ønsker at ændre på setup. Note: Send Setup kommandoen slette alle eksisterende data i MicroLite. Hvis Timer run mode blev valgt vil MicroLite vente i standby mode, visende trun. Den vil begynde at logge på den specificerede tid. Hvis Push to Run mode blev valgt vil MicroLite også vente i standby mode, visende PUSH indtil magneten benyttes til at starte loggeren. Note. Læg mærke til hvad der står i nederste venstre hjørne. Her vises status af hvad loggeren er i gang med. Vent med at tage loggeren ud af usb stikket til den viser Ready Start af datalogning Klik Run hver gang du vil starte en ny logning. Run kommandoen sletter alle tidligere loggede data i MicroLites hukommelse og starter logningen. Note: Hvis man benytter Setup kommandoen vil den automatisk begynde at datalogge og det er ikke nødvendig at klikke på Run Stop af datalogning klik Stop for at stoppe datalogning. I Stop mode vil MicroLite holde alle loggede men logger ikke nye data. Brug denne mode for at spare på batteriet Temperatursensor Kalibrering En ny MicroLite leveres fuld kalibreret. Efter en lang brugsperiode kan der være ønske om at kunne rekalibrere temperatursensoren. Kalibreringen lagres direkte til MicroLites firmware hvilket betyder at de kalibrerede data vises på loggeren og ikke kun de data der downloades til PC'en. Kalibreringen skal udføres medens MicroLite er tilsluttet en PC. Kalibrering Password For at hindre uautoriseret adgang til kalibreringsrutinen er denne beskyttet af et password. Default password er: For at ændre password: 1. Klik Logger på hovedmenuen, og derefter klik Calibration. 2. klik Change Password for at åbne Change Password dialogboksen. 3. Indtast den aktuelle password i Current Password felt. 4. Indtast det nye password i New Password feltet. 5. Indtast det nye password en ekstra gang i Confirm New Password feltet for at konfirmere det nye password. 6. Klik OK. Note: Password skal indeholde mindst 4 karakterer og er case sensitiv.

12 Temperatur kalibrering 1. Tilslut MicroLite til en PC. 2. klik Logger på hovedmenuen og klik derefter på Calibration. 3. Indtast kalibrering password, og klik på OK. 4. Kalibration dialogen åbner. 5. Indtast referenceværdien: dette er temperatur værdien du forventer loggeren viser. 6. Indtast MicroLite værdien: dette er temperatur værdien som loggeren aktuelt viser, når den sammeholdes med reference værdien. 7. klik Calibrate. For at genindsætte fabrikskalibreringen, klik Default. Dette vil fjerne enhver kalibrering der er indtastet Kommunikation setup Kommunikation mellem PC og MicroLite sker automatisk hver gang man sender en kommando til MicroLite. Men Kommunikation Setup dialog boks kan benyttes til mere avancerede kommunikation options. klik Logger på hoved menuen og vælg Com setup for at åbne Communication Setup dialog boks: Kommunikation Setup dialog box De valgte COM porte er tilgængelig for kommunikation. 1. Klik Try to connect for at starte kommunikationen. 2. klik Work offline for at arbejde med gemte filer, hvor der ikke er behov for en tilsluttet MicroLite. Note: Man kan mindske Microlite detektionsprocessen ved kun at vælge den COM der benyttes af MicroLite.

13 Download af Data 1. Tilslut MicroLite til PC'en. 2. Start MicroLab Lite software. 3. Klik Download på hoved toolbar. MicroLite vil først blive detekteret hvorefter download vil starte. Når data er blevet overført, vil data blive vist som både graf og i tabel format og en ny data ikon vil blive tilført til venstre på Data Map: Man kan nu tilslutte en anden MicroLite til PC'en og downloade data fra den. Antallet af downloads er kun begrænset af den tilgængelige hukommelse på computeren. Brug Data Map (til venstre) for at navigere imellem de forskellige datasæt Gem Data For at gemme de viste data, klik Save på hovedmenu toolbar. De data der aktuelt vises på grafen vil blive gemt i MicroLite Data folder: C:\Program Files\Fourier Systems\MicroLab Lite\MicroLite Data Data fil navnet består af MicroLite navnet (Kommentar se side 31) og af tid og dato, hvor data blev gemt. For at gemme data et andet sted på PC'en og under et andet navn brug Save as kommando fra File menuen: 1. Vælg Save as fra File menuen. 2. Indtast et nyt filnavn i File navn boks. 3. For at gemme data i et andet bibliotek, vælg et drev og/eller bibliotek fra Save in dialog boks. 4. Klik Save. Hvis du har downloaded data fra flere MicroLites og ønsker at gemme alle datasæt, vælg Save all fra File menuen. Note: Hvis du ønsker af fjerne uønskede data før du gemmer benyt Crop tool (se 2.5.4) MicroLab Lite Basic Åben filer 1. Klik Open på hoved toolbar. 2. For at åbne en fil der er gemt i et andet bibliotek vælg et drev og/eller bibliotek i Look in dialog boks. 3. Dobbeltklik på den fil du ønsker at åbne Displaying Properties Man kan ændre den måde tal og datoer vises på skærmen. 1. klik File på hovedmenuen, og klik Display properties. 2. Under Decimal place settings, indtast antallet af decimaler du ønsker vist (Indtast et tal mellem 0 og 4) for hver sensor. 3. Under Date format settings, vælg det ønskede format option. 4. klik OK Print en Graf 1. Klik Print på hoved toolbar for at åbne Print Options dialog boks. 2. klik Graph optionen. 3. Klik Print for at åbne Print dialog boks. 4. klik OK.

14 Print en Tabel De viste data kan også udskrives som tabel. Den udskrevne tabel vil også inkludere data fra alle MicroLite s der aktuelt er repræsenteret på grafen (for at lære hvordan man tilføjer eller fjerne data sæt fra grafen, se side 51) så vel som MicroLites navn serienummer alarm niveau setup. Data der overskrider de indstillede alarm grænser vil blive highlighted med pile. 1. klik Print på hoved toolbar for ar åbne Print Options dialog boks. 2. klik Table optionen. 3. Hvis du ønsker kun at printe en del af data'ene, uncheck check boksen og vælg den ønskede tid og dato i From og To bokse. 4. Klik Print for at åbne Print dialog boksen og klik OK Se Data Display muligheder MicroLab Lite s hoved window består af 3 dele: grafen, tabellen og Data Map. Man kan vise alle 3 dele samtidig (default) eller enhver kombination af dem. Graf Klik Graph for at vise eller fjerne grafen. Grafen viser dataene på y-aksen og tiden som x-akse. For at holde grafen klar og simpel kan der kun vises 2 Y-akser på grafen samtidig. Hvis der er tre kurver på grafen samtidig vil en af y-akserne være skjult. For at gøre den synlig, vælg den tilhørende plot med cursoren (se side 54). Man kan identificere Y-aksen ved den farve, der matcher plot farven. Tabel klik Table for at vise eller fjerne tabellen. Data i tabellen er altid de samme data der aktuelt vises på grafen. Data Map Klik Data Map for at vise eller fjernedata Map. Data Map er et separat vindue der viser en liste af de data sæt der er blevet downloaded eller åbnet i den aktuelle session. Brug Data Map til at navigere igennem de tilgængelige plots og hold track på de data der vises i grafen og/eller i grafen og/eller tabel vinduerne. Når man dobbeltklikker på MicroLite ikonet i Data Map, hopper MicroLab Lite til de tilhørende data og viser disse data i grafen og i tabellen. Den vil også udvide sig i Data Map for at viser temperatur sensor data set. En graf ikon indikerer at dette data set aktuelt vises. Dobbeltklik på ikonet for at slette data sættet fra displayet. Et tomt ikon indikerer at data sættet ikke aktuelt vises. Dobbeltkli på ikonet for at tilføje data sættet til visningen. For at kollapse sensor listen under den individuelle MicroLite, klik på minus tegnet (-) ved siden af MicroLite ikonet. For at udvide sensor listen under den individuelle MicroLite, klik på plus tegnet (+) ved siden af MicroLite ikonet. For at fjerne den individuelle MicroLite fra Data Map, højre-klik på dets ikon, derefter klik Remove data. For at fjerne alle datasæt fra Data Map, højreklik på Datasæt ikonet derfter klik Remove all data Cursoren Brug cursoren for at se individuelle loggede dataværdier eller for at vise en skjult Y-akse. MicroLab Lite gør det muligt at vise op til 2 cursorer samtidig. For at få den første cursor frem, dobbeltklik på et individuelt data punkt eller klik Cursor på graf toolbaren. Man kan trække cursoren med musen til ethvert andet punkt på på plottet, eller til et andet plot. Punktets koordinater på de valgte data logning vil vises på status baren i bunden af graf vinduet. For at vise nr 2 cursor, dobbeltklik et vilkårligt sted på grafen eller klik Second cursor på graf toolbaren Graf muligheder 1. Zooming Klik Zoom in på graf toolbaren og træk cursoren diagonalt for at vælge det areal du ønsker at forstørre. Slip musetasten for at zoome ind på det valgte areal. Klik på Zoom in knappen en anden gang for at gå ud af Zoom tool igen. 2. Autoskaler Klik Autoscale på graf toolbaren for at vise alle data igen. Dobbeltklik på en individuel akse for at skalere disse separat.

15 3. Manuel skalering a. Klik Graph properties på graf toolbaren for at åbne Graph Properties dialog boks. b. Vælg Scale tab, og vælg den akse du ønsker at skalere i Select axis drop-down menuen. c. Fravælg Auto scale check boks og indtast de nye værdier i værdi feltet. d. På tidsaksen kan man enten indtaste tid og data manuelt eller vælge disse med op og ned pile-tasterne. e. Klik OK. For at gå tilbage til autoskalering klik Autoscale. 4. Standard zooming Hvis der er behov for at vise data i et bestemt tidsramme (f.eks. arbejdstiden), bruges standard zooming tool. Man kan stille start og slut tid af tids spannet og derefter bruge disse hver gang man åbner en fil eller downloader data fra MicroLite. For at stille standard zoom: a. Klik Graph Properties på graf toolbar og klik Set Default Zoom. b. Indtast start og slut tid, og klik derefter Set. For at zoome til standard zoom: a. Klik Graph Properties på graf toolbar. b. Check Use default zoom check box og klik OK. Hver fil og hver datalogning man downloader vil automatisk åbne med standard zoom så længe Use default zoom check box forblive valgt. For at vende tilbage til auto skalering klik Autoscale. 5. Stræk/komprimer akser Flyt cursorn til grafens akser. Kurser ikonet ændres til en dobbelt pil symbol (.), der indikerer at man kan strække eller komprimere aksens skala. Træk symbolet til den ønskede lokation. Gentag proceduren for de andre akser hvis ønsket. 6. Panorering Brug panorering efter at have zoomet ind på en del af grafen for at se dele udenfor det zoomede område. For dette klik Pan på graf toolbaren og klik derefter et sted på grafen og træk grafen for at se et andet område. Klik Pan endnu en gang for at slukke panorering Beskæring af data Beskæring gær det muligt at trimme enderne af data sættet. Bruges til at fjerne uønskede data. 1. Zoom in til det data område du ønsker at beholde. 2. Klik Graph på menu baren og klik derefter Crop. Alle data udenfor det zoomede område vil permanent blive slettet Formattering af grafen Man kan ændre liniefarven for et datasæt, stil eller bredde. Man kan også tilføje markeringer der repræsenterer data punkter på grafen og formatere stil og farve. Farven af Y-aksen vil matche de tilhørende plot s farve og vil derfor også ændres. Tids aksens farve kan ændres separat: 1. Klik Graph properties på graf toolbaren for at åbne Graph Properties dialog boks. 2. Vælg Lines tab, og derefter vælg det plot eller den akse du ænsker at formatere i Select plot drop-down menu. 3. Herfra kan man formattere liniens farve, stil og bredde så vel som markeringernes farve og stil. For at fjerne linien eller markeringen, uncheck den tilhørende synlige check boks. 4. For at vende tilbage til den oprindelige formattering, klik Restore default, og klik OK Visning af alarm niveauer Klik på Display Alarm Level ikon på hoved toolbar for at vise temperatur alarm niveauerne på grafen.

16 Ændring af temperaturenhed Klik Toggle C/ F knap for at ændre temperatur skalaen fra Fahrenheit til Celsius eller vice versa. Note: For at ændre enheden i MicroLites display, brug Setup dialog boks (se side 32) Tilføj noter til grafen MicroLab Lite tillader at man kan tilføje noter på grafen. En note bliver tilføjet et specifikt data punkt. Tilfø j en note: 1. Placer curseren på det punkt hvor du ønsker at tilføje en note. 2. Klik Add new annotation på graf toolbaren 3. Indtast noten i New annotation caption tekstboks. 4. Klik OK. Flyt en note: 1. Klik Move annotation på graf toolbaren 2. Træk noten til en anden Position på grafen. 3. Klik Move annotation endnu en gang. Editer en note: 1. Placer curseren på det punkt hvor noten er tilføjet. 2. Klik Graph på hoved menu baren. 3. Klik Edit annotation. 4. Rediger noten i tekst boksen. 5. Klik OK. Slet en note: 1. Placer cursoren til det punkt hvor noten er tilføjet. 2. Klik Graph på menu baren. 3. Klik Delete annotation. Skjul alle noter: 1. Klik Graph på menu baren. 2. Klik Show annotations for at unchecke den Export Data til Excel Klik Export to Excel for at eksportere de aktuelt viste data til et Excel regneark. MicroLab Lite vil åbne et nyt Excel ark der viser data sammen med MicroLites informationer. incl MicroLites navn, serie nummer og alarm niveauer setup. Hvis Excel ikke er installeret på PCen vil data blive eksporteret til en CSV tekst fil Eksport fil indstillinger Hvis MicroLab Lite fejler i at eksportere data ordentlig f.eks. hvis alle data vises i en række på regnearket, kan man ændre indstillingerne for eksporten. Dette sikrer at data bliver eksporteret ved at bruge komma separerede værdier (CSV). 1. Klik File på hoved menuen, klik derefter Export file settings, 2. Vælg Ignore regional settings check boks. 3. Klik OK Kopier grafen i billede format Man kan kopiere grafen til clipboard som et billede og derefter paste den i et andet Windows program, som f.eks Word og PowerPoint: 1. På Graph menuen, klik Copy graph. 2. Åben destination filen. 3. I destination filen, højre klik og vælg Paste.

17 Visning af mere en et datasæt på grafen MicroLab Lite kan vise mere end et datasæt på grafen og tabellen på samme tid, hvilket tillader at kunne sammenligne data fra flere datasæt side om side. Note: For at bruge dette må datasættene være logget med den samme logge interval f.eks hver 1 minut. Der er 2 modes når man bruger Multi-graph muligheden: Standard mode Tids skaleringer af alle data på grafen er den samme. Tid og dato for det først loggede data benyttes til tidsskalaen Feks, hvis man har en graf hvis data blev logget startende klokken 10:00 den 11. August, vil alle yderligere data blive tilføjet grafen vist med den samme loggerdato/tid. MicroLab Lite data tabel nedenfor viser alle data i grafen med den samme tidsskala: Figure 5: MicroLite data tabel Plot synkroniserings mode For at vise data på grafen og benytte disse data s aktuelle tidsskala i.e. tid og dato hvor data aktuelt blev logget benyttes Plot sync muligheden. Dette vil også flytte alle data i data tabellen samtidig. Når man har tilføjet data til grafen, vælg Graph menu, vælg Plot sync for at benytte denne mulighed. For at vende tilbage til standard mode, fravælg Plot sync. Note: Tidsskalaerne på alle data vil blive rundet op til den samme opløsning som tidsskalaen på de original data på grafen Analyse værktøj Indstilling af analyse værktøj 1. Klik Analysis på hoved menu baren, vælg derefter Set Functions Parameters for at åbne en dialog boks: 2. Indtast de ønskede parametre, og klik OK.

18 Histogram Brug dette værktøj for at skabe en frekvens fordeling af det valgte data sæt. Skab et histogram: 1. Brug cursoren til at vælge et plot på grafen. 2. Klik Analysis på hoved menu baren, og klik Histogram. MicroLab Lite viser et histogram af devalgte data og skaber et nyt ikon på Data Map. Brug Data Map (se side 51) for at skjule histogrammet eller for at vende tilbage til de originale data sæt. Man kan ændre histogrammet som man ønsker. Man kan indstille øvre grænse af det første bin og den nedre grænse af det sidste bin og forfine histogrammet ved at øge antallet af bins. For at modificere histogrammet: 1. Klik Analysis på hoved menu baren, klik Histogram endnu en gang for at åbne dialog boksen: 2. Indtast de ønskede værdier for det første bin, bin bredden og sidste, og klik OK. Man kan gentage denne proces for yderligere modifikationer Pasteurisering Brug dette værktøj til at skabe og vise en FO pasteuriserings kurve: klik Analysis på menu baren, klik FO pasteurization Statistik Brug statistik værktøjet til at vise statistiske data fra hver datasæt på grafen. Statistikken inkluderer: Minimum Den mindste værdi i datasættet. Maximum Den største værdi i datasættet. Average Middelværdien af alle tallene i datasættet. MKT Den gennemsnitlige kinetiske temperatur. For at vise statistikken: Klik Statistics på hoved toolbar. MicroLab Lite vil vise statistikken i information baren i bunden af graf vinduet. For at skjule statistikken klik Statistics endnu en gang.

19 2.7. Toolbar knapper Hoved (øverste) Toolbar Open Åben gemte filer Save Lagrer data i den aktuelle visning Print Åbner Print Option dialog boks Export Eksporterer de viste data til et excel regneark. Run Starter datalogning Stop Stopper datalogning Setup Åbner setup dialog boks Download Download data fra MicroLite til the PC Data Map Viser eller skjuler Data Map Graph Viser eller skjuler grafen. Table Viser eller skjuler tabellen Statistics Viser eller skjuler data statistikken C/ F Viser data i den ønskede temperaturenhed Alarm Viser eller skjuler temperatur alarm niveauer fra grafen Graf (nederste) Toolbar Add annotation Tilføjer en note til grafen Move annotation Flytter en note på grafen Zoom in Aktiverer zoom tool Pan Aktiverer panoreing tool Autoscale Returnerer grafen til fuld visning. Graph properties Åbner graf egenskaber dialog boks Cursor Skifter den første cursor Second cursor Skifter den anden cursor.

20 Specifikationer MicroLite Modeller: LITE Temperatur sensor; 8,000 logninger LITE Temperatur sensor; 16,000 logninger Intern temperatur sensor: Måleområde: -40 C til 80 C Opløsning: A/D opløsning: 16-bit, 0.1 C. Nøjagtighed (alle områder): 0.3 C Respons tid: ~ 20 minutter (Termisk leder giver en hurtig respons tid) Software kalibrering er mulig Udgang: 3-ciffer 7-segment LCD med decimalpunkt USB 2.0 interface Hukommelseskapactet: 8,000 logninger eller 16,000 logninger afhængig af MicroLite model LCD Unit Ikoner: C, F, AL-H, AL-L, MIN, MAX. Spændingsforsyning: Intern Lithium Battery: 3V, CR2032 Battery levetid: Ca 2 år Logger interval: Bruger defineret: Fra en gang pr sekund til en gang hver 2 timer Dimensioner: 11 x 3.9 x 2.6 cm Vægt: 45.5 g. Standarder: Vand og støvtæt IP68 standard compliance CE og FCC standard compliance Software MicroLab Lite Software Kører med Windows 98/2000/ME/XP/VISTA Hurtig data download fra MicroLite Grafisk visualisering af data fra MicroLite Data kan vises grafisk og i tabel format Data export til EXCEL Grafisk analyse værktøj som markører, Zoom. Setup vinduer, til indstilling af MicroLite navn, logge interval og alarm niveau Loggerinterval: En gang hvert sekund til en gang hver 2 timer MicroLite sensor kalibrering Visning af MicroLite batteri niveau Visuel alarm niveau på graf og tabel MicroLab Lite System Requirements Software Windows 98 eller senere Internet Explorer 4.0 eller senere Hardware Pentium 200 MHz eller højere 32 MB RAM (64 MB anbefalet). 5 MB tilgængelig harddisk plads til MicroLab Lite softwaren.

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Multilog - 5HS ver.2. 5 Kanals universal datalogger. ninasoft

Multilog - 5HS ver.2. 5 Kanals universal datalogger. ninasoft Multilog - 5HS ver.2 5 Kanals universal datalogger ninasoft MULTILOG-5HS / Ver.2 DATALOGGER. SIDE 1 Multilog-5HS er en dataopsamlings enhed, der både kan benyttes som en almindelig datalogger, og som et

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

NS - LOGGER. 1-2 kanals universal datalogger. ninasoft

NS - LOGGER. 1-2 kanals universal datalogger. ninasoft NS - LOGGER 1-2 kanals universal datalogger. ninasoft NS - DATALOGGER. SIDE 1 NS DATALOGGERE er en serie dataloggere, der er udviklet for at tilfredsstille det stigende behov for opsamling af data, både

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Tilslut ikke loggeren endnu. Hent software Datasuite på www.fourtec.com Klik på 'Download Datasuite Software'. Note:

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Wahlberg Surtitle Display

Wahlberg Surtitle Display Wahlberg Surtitle Display (Copyright by WAHLBERG ApS) Bruger manual Software version - 1.88 Produktindhold: Strømkabel USB to RS232 Converter. Undertekst lysavis 2,8 Meter lang / 0,3 Meter høj. Wahlberg

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen.

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen. Ewido hed programmet tidligere, nu hedder det AVG Antispyware og er et program, som først og fremmest skal holde trojanske heste ude fra din maskine. Derudover, beskytter programmet dig mod en hel del

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

BRUGERMANUAL. easyweather pc software

BRUGERMANUAL. easyweather pc software BRUGERMANUAL easyweather pc software 1.0 general information BRUGERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-SOFTWARE 4.0 grundlæggende indstillinger for easyweather software Når EASYWEATHER.EXE programmet er startet

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia.

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Camtasia guide Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Redigering af video Det forventes at læsere af denne guide allerede har Camtasia installeret. 1. Hvis du har valgt at redigere i din

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400

Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400 1 Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400 1. Stik til strømforsyning. 2. Tænd/sluk knap. På computeren skal du åbne programmet på normal vis, programmet starter ikke automatisk, selvom du tilslutter

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Opdatering af firmware

Opdatering af firmware Opdatering af firmware Udgave 1 1. Oversigt Introduktion Denne manual beskriver, hvordan Premier 48, 88, 168 og 640 opdateres til firmwave version 8.x Udstyr Følgende udstyr skal benyttes til opgraderingen:

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

Velkommen til Electro Energy s Prisprogram

Velkommen til Electro Energy s Prisprogram Velkommen til Electro Energy s Prisprogram Denne guide hjælper dig igennem installationen fra download via vores hjemmeside til du kan køre programmet og søge i vores varenumre. Programmet er designet

Læs mere

Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter

Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter Komponenter: Comfort-o-meter Strømforsyning til Comfort-o-meter Forbindelseskabel fra Comfort-o-meter til computer Comfort-o-meter 1250 CO2-LEVEL ppm 1000 2000

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION 140 981 002 956 Vers. 3.47a 16-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DM6000 Installationen... 4 3 Installer DM6000... 6 4 Første opstart af DM6000...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2 RefWorks vejledning Indhold Oprettelse af konto/log in... 2 RefWorks-databasen... 2 Import af referencer... 2 Pubmed... 3 Embase/Psycinfo/Medline (Ovid)... 4 Cinahl... 5 RefGrab-it... 6 Organisering af

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Når du holder møder i Connect

Når du holder møder i Connect Når du holder møder i Connect Det er vigtigt at den/de der er host og presenter på mødet sidder ved en forholdsvis kraftig computer, og har en god bredbåndsforbindelse. Hvis man skal vise præsentationer,

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Indhold: Kort om BridgeCentral og BridgeMate funktionen Resumé PC en går i dvale eller lukker ned under en session Serveren mister strøm Et bord

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Manual for installering og brug af IE Privacy Keeper version 2.7 af Anette B. Overgaard Maj 2005

Manual for installering og brug af IE Privacy Keeper version 2.7 af Anette B. Overgaard Maj 2005 Manual for installering og brug af IE Privacy Keeper version 2.7 af Anette B. Overgaard Maj 2005 Installering: 1. IE Privacy Keeper er et nyttigt lille program som kan rydde op i dine cookies, history

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Green Eye # 7798 Brugervejledning.

Green Eye # 7798 Brugervejledning. Green Eye # 7798 Brugervejledning. Green Eye monitoren er en pålidelig luftkvalitets monitor og datalogger, som foruden dato og klokke også viser de tre vigtigste parametre for luftkvalitet: CO2, Fugtighed

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Manual for installering og brug af Ad-aware SE Personal Edition version 1.05 af Anette B. Overgaard. Maj 2005

Manual for installering og brug af Ad-aware SE Personal Edition version 1.05 af Anette B. Overgaard. Maj 2005 Manual for installering og brug af Ad-aware SE Personal Edition version 1.05 af Anette B. Overgaard. Maj 2005 1. Følg linket til Lavasoft her for at installere programmet Ad-aware SE. I skrivende stund

Læs mere

Adobe Elements Lektion 2

Adobe Elements Lektion 2 Adobe Elements Lektion 2 Så er det igen tid til at lege lidt med billeder. Jeg går ud fra, at du nu har fået opsat Elements efter de anvisninger du fik i sidste lektion. Start Elements op Gå ind i Edit

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet GIS Af Anders Bartholdy Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet Baggrundskort fra KMS er en rigtig god resurse der er tilgængelig via ArcGIS. Derfor starter vi med at gennemgå

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere