PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft"

Transkript

1 PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft

2 PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen. Systemet kræver fast opkobling på en computer, men programmet kan køre i baggrunden, så computeren kan benyttes til andre formål. Programmet er en option, der kan benyttes til at analysere og udprinte de data der opsamles af NS-Proces-Alarmen. Data overføres automatisk fra Proces-alarmen, og vil automatisk blive gemt i datafiler, der også automatisk kan udprinte disse enten i tabelform eller grafisk. Programmet indeholder desuden nogle On-Line faciliteter, hvor opsamlede data løbende kan ses i tabelform (Table) eller grafisk (History). Programmet har en grafisk del, hvor lagrede datafiler kan indlæses, analyseres og evt. udprintes med indtastede kommentarer. Opstart. Kommunikationskablet der medfølger NS-Proces-Alarmen benyttes også til PC-Logging Systemet. Det medfølgende PC program ligger på en CD disc. der installeres på normal måde under Kør rutinen.. Nu følges installationsprogrammet, der vil vise vej gennem hele installationen. Når installationen er afsluttet kan ikonen evt. anbringes på skrivebordet, hvorefter programmet er klar til brug. Det anbefales at kablet mellem Proces Alarm og PC ikke er mere end ca. 5 meter afhængig af benyttet computer. Længere strækninger op til ca. 40 meter kan opnås ved at udskifte modstanden på 4,7 Kohm i kommunikationsstikket med en modstand på ca. 2,7 Kohm. Automatisk opstart efter strømudfald. Automatisk opstart kræver at programmets startfil anbringes i windows startmenu. Dette gøres på følgende måde: Under Start vælges Indstillinger. Her vælges Proceslinier. Under Programmer i menuen Start vælges Tilføj, der nu giver mulighed for at indtaste stien og opstartsfilnavnet i Kommandolinien. Er programmet under installationen lagt i det anbefalede bibliotek Programmer, skal der i Kommandolinien indtastes: C:\programmer\mtdlog\mtd Sker der en strømafbrydelse vil programmet automatisk igen starte og alle indtastninger omkring navne og logintervaller vil være husket. Dataopsamlingen fra sidste udskrift vil gå tabt, men kan hentes i NS-Proces-Alarms interne hukommelse ( se manual over NS-Proces-Alarm). Bemærk! Ved strømafbrydelse, hvor kommunikationskablet er tilsluttet PC en, kan det ske at Proces Alarmen ikke automatisk starter op, men kun viser firkantede felter i displayet. Afbrydes PC programmet ganske kort og igen opstartes, vil systemet igen fungere.

3 PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 2 PC program til udprintning og analysering. PC programmet der kun kan fungere sammen med NS-Proces-Alarmen, kan benyttes til at udprinte opsamlede data som dokumentation til offentlige myndigheder eller kunder, eller til egenkontrol, hvor de opsamlede data kan analyseres og evt. udprintes. Programmet har også en On-Line funktion, hvor data løbende opdateres hvert minut og kan vises grafisk eller i tabelform. Programmet krævet fast tilslutning til en tændt PC, men programmet kan køre i baggrunden, så PC en kan benyttes til andre formål. Ved indlæsning af programmet kan en opstartsfil installeres i windows startmenu, så programmet automatisk igen vil opstarte PC-Logging Systemet ved strømudfald. Installation. Programmet leveres på en CD disk, og kræver minimum windows 95 er installeret. Programmet installeres ved at vælge Kør hvor indtastning af Setup vil starte installationen, hvorefter installationsinstruktionerne følges. Når programmet er færdig installeret, skal PC en genstartes. Når windows igen fremkommer vil programmet PC-Logging System vises minimeret nederst på skærmen og programmet vil være startet og opsamle data, såfremt NS-Proces-Alarmen er tilkoblet PC en via kommunikationskablet der medfølger alarm enheden. Dobbeltklik på PC-Logging System vil vise skærmbilledet der ses til venstre. Billedet er opdelt så de grafiske print out faciliteter ses øverst i billedet som nogle mapper der kan vælges efter behov. I midten vises status over Datafilen - Print Interval og Comport, og nederst vises On-Line faciliteterne samt adgangen til det grafiske program. Startopsætninger: For at PC-Logging Systemet kan fungere skal NS-Proces-Alarmen være programmeret med adressekoder for alle tilsluttede sensorer, da kun data for de sensorer der er oprettet vil kunne overføres til PC programmet. Ligeledes skal der når sensorerne oprettes, også vælges loginterval, hvilket er det interval der bestemmer, hvor ofte opsamlede data skal gemmes i PC-Logging programmet. Logintervallet kan vælges mellem følgende: 1 min. - 5 min min min. - 1 time - 2 timer - 4 timer. Data overføres fra Proces Alarmen hvert minut, og det er en middelværdi af disse data, der gemmes i hukommelsen. Når ovennævnte indtastninger er downloaded til NS-Proces-Alarmen, klikkes på PC-Logging System, hvor stop vælges, og hvor klik på Yes vil stoppe programmet. Nu kan kommunikationsport vælges mellem Com 1-4, og Printout Interval skal vælges. Printout Interval, hvor der kan vælges mellem 24 timer - 1 uge - 1 måned, er hvor ofte opsamlede data bliver gemt i en datafil, og eventuelt automatisk udprintet, såfremt dette er valgt. Nu kan PC-Logging System igen startes da alle andre indtastninger kan gøres mens programmet kører. Er kommunikationskablet tilkoblet mellem PC og NS-Proces-Alarm enheden vil data nu blive gemt i programmet. Ønskes automatisk udprintning af data kan der vælges mellem følgende: Udprintning af data i tabelform. Klik udfor Table Printout vil automatisk udprinte de opsamlede data i tabelform for hver Printout Interval. Data vil udprintes med angivelse af dato og klokkeslæt og Ch 1 angiver kanal 1 Ch 2 angiver kanal 2 o.s.v. Kun de sensorer der er oprettet med adressekode i NS-Proces-Alarm enheden vil blive udprintet. Er Table Printout afkrydset vil data altid blive udskrevet i tabelform også selv om grafisk udprintning også er valgt. Udprintning af data grafisk. Øverst på skærmbilledet vises et antal mapper, der benyttes til grafisk udprintning. Name benyttes hvis der ønskes udprintet et navn eller en tekst sammen med den grafiske udprintning. Single Her kan vælges om udskrifterne skal udskrives enkeltvis for alle indgange (1 side pr. indgang). Kun indgange der markeres med et flueben, vil blive udskrevet.

4 PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 3. Automatisk udprintning (fortsat). Multi-1 til 4. Her vælges om flere indgange skal udprintes på samme stykke papir. Her bør tages hensyn til at såfremt indgangene har nogenlunde samme temperaturer, kan disse kurver ligge oven i hinanden, så det kan være svært at skelne mellem de enkelte indgange. Alle indgange der er markeret med flueben vil blive udskrevet på samme stykke papir. Der er 4 muligheder for at kombinere dette. Bemærk at dataopsamlingen eller udprintningen første gang et Printout Interval er valgt altid sker kl første gang betingelserne opfyldes. Er Printout Intervallet f. eks valgt som 24 timer og PC-Logging Systemet først igangsættes kl , vil datafilen blive gemt første gang kl og næste gang kl næste nat og så fremdeles. Datafilerne har en maksimums størrelse der giver følgende begrænsninger: Er Logintervallet 1 minut må Printout Intervallet maksimum være 24 Timer. Er Logintervallet 5 minutter må Printout Intervallet maksimum være 1 uge. Er Logintervallet 15 minutter eller mere er der ingen begrænsninger. Når dataopsamlingen er startet vil Statuslinien midt på skærmbilledet vise Filnavn Loginterval og Log Number (antal logninger). Filnavnet og antal logninger vil først fremkomme når første sæt data er sendt til PC-Logging Systemet, og Loginterval vil først vises når der er 2 logninger. Filnavnet består af 8 cifre der fra venstre mod højre angiver År År - Md. Md.- Dato Dato - Klokkeslæt Klokkeslæt. Nederst i skærmbilledet vises følgende menuer: Start benyttes hvis dataopsamlingen har været afbrudt med Stop. Afbrydelse af programmet med Stop tasten vil altid forårsage en udskrivning af allerede opsamlede data, i tabel eller grafisk form afhængig af hvad der er valgt. Table er en On-Line forbindelse, hvor opsamlede data vil vises i tal form og løbende opdateres med hvert minut. History er en On-Line forbindelse, hvor opsamlede data løbende vises grafisk. History s skærmbillede ses til højre, hvor kanalerne der ønskes vist afkrydses i de små felter længst til højre. Kurverne kan ses enkeltvis eller samlet afhængig af afkrydsningen. Vælges en ny kanal kan der klikkes på Opdatering for straks at få kurven frem, der ellers først vil vises efter næste Loginterval. En Setup menu giver mulighed for at indtaste min. og max. værdierne på Y-aksen, samt på X-aksen at indtaste det antal timer og minutter, der skal vises på skærmen. Også her er der begrænsninger afhængig af det valgte Loginterval, men her vil programmet automatisk tilrette så den maksimale tid vil vises på X - aksen. Exit vil afslutte History rutinen, og programmet returnerer til hovedmenuen. Klik på Graph vil skifte til det grafiske program (se næste side). History Feltet Minimize vil sætte programmet til at køre i baggrunden så PC en kan bruges til andre formål, f. eks. til at analysere allerede opsamlede data i Grafprogrammet, uden at den igangværende dataopsamling afbrydes. Close vil, hvis Yes efterfølgende accepteres, stoppe logningen og afbryder programmet, uden at data udprintes.

5 PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 4 Grafprogrammet benyttes til at analysering og udprintning af allerede opsamlede datafiler. Analyze. Analyseprogrammet er et grafisk program hvor data kan analyseres og udprintes. Program er opbygget omkring en brugerflade, hvorfra alle funktioner og menuer overskueligt kan benyttes. Den visuelle del, hvor de opsamlede data vises grafisk eller i tabelform, består af 10 x 10 felter, hvor der til venstre på Y-aksen nemt er muligt at ændre denne ved blot at klikke på øverste eller nederste tal, og selv indtaste det ønskede span. Til højre vises kanalerne. Grafprogrammet benyttes til flere forskellige ninasoft produkter, derfor er dette forberedt til at kunne vise op til 32 kanaler. Når datafiler overføres til grafprogrammet vil dette automatisk indikere med afkrydsning, hvor mange kanaler der benyttes til den benyttede dataopsamlingsenhed. Øverst i billedet vises filmenuen og en sprogmenu. Nederst på skærmbilledet ses en række klikmenuer for analysering og udskrivning. Indlæsning af filer. Når der fra hovedprogrammet, efter at data er overført fra dataloggeren og gemt i databiblioteket, skiftes til grafprogrammet, vil de opsamlede data automatisk være indlæst og vil være vist grafisk på skærmen. Benyttes grafprogrammet til analysering af tidligere opsamlede datafiler vælges Fil menuen, hvor klik på Hent Fil vil vise alle datafiler der findes i det valgte bibliotek. Bemærk at kun datafiler der ender på.nsl vil vises. Der kan på normal måde for windows programmer hentes filer i alle ønskede biblioteker, men kun.nsl filer vil vises. Klik på den ønskede fil og klik på Åbn vil fjerne Åbn vinduet og vise den valgte fil på skærmen i grafisk form. Annuller vil afslutte menuen uden at en fil er blevet indlæst. Afslut i Fil menuen vil afslutte grafprogrammet. Sprog. Her vælges det ønskede sprog. Valget indikeres med flaget for det valgte lands sprog, der vises under kanalerne. Analysering. Når kurverne vises på skærmen, kan disse analyseres og behandles på forskellige måder. Over visningsområdet ses datafilens navn og stien til det bibliotek den befinder sig. Under den vandrette X-akse ses klokkeslæt og dato. Den lodrette Y-akse viser den skalering der anvendtes sidst programmet blev benyttet. Denne skalering kan ændres ved f. eks. at klikke på det øverste tal på Y-aksen der angiver højeste værdi og indtaste den ønskede værdi. Klik i visningsområdet eller på den nederste værdi på Y-aksen vil gøre maksimums værdien gældende. Det samme kan gøres med minimunsværdien efterfulgt af klik i visningsfeltet. Ændring af dette span på Y-aksen kan benyttes til at centrere en kurve midt på skærmen eller til at øge spannet så kurver fra flere kanaler kan vises samtidig. Er datafilen fra en dataopsamlingsenhed med flere kanaler, vil alle kanaler vises samtidig, hvilket kan ses på afkrysdningen ud for de enkelte kanaler i højre side. Klik i afkrydsningsfeltet vil henholdsvis fjerne eller indkoble kanalen. På denne måde kan kanalerne betragtes enkeltvis eller flere samtidigt. Kanalernes navne er navne der er givet i det benyttede loggerprogram. På grund af plads vises kun 8 karakterer, men anbringes musen på navnet vil hele navnet med alle karakterer fremkomme. Over kanalerne vises 2 felter der angives med X og Y. I disse felter vises hvor på skærmen musens cursor befinder sig. X felter angiver klokkeslæt og dato og Y feltet viser værdien på Y-aksen. Denne cursorfunktion kan benyttes ved analysering, når der ønskes en meget nøjagtig angivelse af tid og værdi. Nederst i skærmbilledet ses alle klikmenuer, hvor det for de fleste gælder at disse kun kan benyttes, hvis en datafil er indlæst. Klik på f. eks. 1-8 vil vise de første 8 kanaler af de opsamlede data og vise disse i tabelform. Øverst vises dato og tid samt de 8 kanalnumre, og lodret nedad ses de opsamlede data i tabelform. På skærmen kan maksimalt vises ca. 30 sæt data på hver kanal, men trækkes knappen i højre side nedad, vil alle data vises. Indeholder datafilen kun 1 eller 2 kanaler, vil de øvrige kolonner være blanke. Placeres musen på et datasæt og musens venstre knap aktiveres, kan et ønsket udsnit af data markeres. Klikkes nu på grafsymbolet, vises kurven kun for dette valgte udsnit af data. Klikkes igen på 1-8 vises nu kun de tidligere markerede data. Benyttes nu Printer Tabel, vil disse data nu blive udskrevet i tabelform. Ovennævnte procedure er ideel hvis der kun ønskes udskrift af en nøje bestemt del af de opsamlede data. Graf symbolet benyttes til at skifte fra tabelform til kurveform.

6 PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 5 Grafsymbolet med mærker benyttes til analyse, og en aktivering af symbolet vil vise kurven forsynet med krydser der angiver på hvilket tidspunkt målingen blev foretaget. Er der mange målinger, er det nødvendigt at zoome indtil krydserne, der markerer måletidspunkterne, tydeligt ses. Zoom sker ved med musens venstre tast at trække en firkant. Slippes venstre tast og straks igen aktiveres, vises nu kun det valgte udsnit. Er der mange data kan der zoomes flere gange. Er der zoomet ind på en del af en kurve og knappen 1-8 vælges, er det kun det valgte udsnit af data der vil vises i tabelform. Klik på kikkertsymbolet vil returnere til den oprindelige kurve. Klikkes på Histogram symbolet vises de opsamlede data som vandrette søjler. Den lodrette akse viser værdierne og den vandrette akse viser antallet af målinger. Den mest målte værdi vil altid lave en søjle der fylder hele skærmen. De omkring liggende søjler der er mindre angiver hvor mange målinger, der har været på de nærmest liggende værdier. Har datopsamlingen flere kanaler vises under histogrammet hvilken kanal der vises, da histogrammet kun kan vise en kanal af gangen. Kanalerne skiftes ved at klikke på den ønskede kanal under Vælg Kanaler. Dette symbol benyttes til at annullere zoomfunktionen, og alle data vil igen vises på skærmen. Denne knap har 2 funktioner: Auto Y På eller Fra (automatisk Y-akse). Vises ikonen Auto Y På er der ikke automatisk Y-akse. Dette er der først når Auto Y På aktiveres og ikonen vil da skifte tekst til Auto Y Fra. Er autofunktionen frakoblet vil aktivering af denne automatisk lægge kurven med de opsamlede data midt i skærmbilledet. Når autofunktionen er aktiv kan der ikke ændres på Y-Aksen. Klikkes autofunktionen fra vil den tidligere indtastede Y-Akses værdier igen vises, og det er nu muligt at ændre på Y-Aksen. Med skærm ikonen er det muligt at skifte baggrundsfarve på monitoren. Valget er mellem hvid eller sort. Med denne ikon kan brugeren selv vælge farve og stregtykkelse på de viste kurver. Klik vil først vise et vindue med de 32 kanaler, hvor der nederst ved afkrydsning kan vælges stregtykkelse på kurven. Klikkes på et kanalnummer eller navn vises et farveskema. Vælges en farve klikkes på Ok, der nu lukker farvevinduet, hvorefter det ses at den tidligere valgte kanal navn eller nummer nu skifter til den valgte farve. Afsluttes vinduet med kanalerne med Ok, ses at kurverne for de valgte kanaler nu skifter farve og evt. tykkelse, og det ses at kanal navn eller nummer i højre side også skifter til de valgte farver. Det er også muligt selv at definere en farve eller farvenuance. Under farveskemaet vælges Definer Farver. Med musen kan der nu vælges mellem alle forskellige farve og nuancer. Den valgte farve vises i feltet Farve/Ren. Klikkes på Tilføj Farve vises den valgte farve nu i det første Brugerdefinerede farvefelt. Vælges nu en ny farve vil næste klik på Tilføj Farver fylde felt nr. 2. Disse brugerdefinerede farver kan herefter benyttes på lige fod med de andre farver på farvekortet. Klikkes på dette ikon vises en tekstboks, hvor evt. bemærkninger til dataopsamling kan indtastes, Disse bemærkninger vil være med på en udskrift både grafisk eller i tabelform. Denne rutine benyttes til at konvertere en datafil til en fil der kan importeres i et Excel regneark program. Det kræves at filen først hentes ind i grafprogrammet. Her kan det evt. først beskæres så kun ønskede data overføres til Excel. Klik på ikonet indtast filnavnet og evt. i hvilket bibliotek filen skal gemmes. Filen kan nu når Excel regneark programmet importeres og benyttes heri. Print Tabel ikonen benyttes hvis opsamlede data ønskes udprintet i tabelform. Har zoomfunktionen været benyttet er det kun det zoomede udsnit der vil blive udprintet. Bemærk at er det en stor datafil kan de udskrevne data fylde mange A4 sider. Print Graf benyttes til en grafisk udprintning. Kurven der vises på skærmen vil blive printet ud. Denne ikon benyttes til at minimere programmet så dette kører i baggrunden. Luk afslutter programmet.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

NS-Proces-Alarm. System til overvågning og registrering af opsamlede data. ninasoft

NS-Proces-Alarm. System til overvågning og registrering af opsamlede data. ninasoft NS-Proces-Alarm. System til overvågning og registrering af opsamlede data. ninasoft NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt NS-Proces-Alarm er et system, der specielt er udviklet til overvågning og registrering

Læs mere

Multilog - 5HS ver.2. 5 Kanals universal datalogger. ninasoft

Multilog - 5HS ver.2. 5 Kanals universal datalogger. ninasoft Multilog - 5HS ver.2 5 Kanals universal datalogger ninasoft MULTILOG-5HS / Ver.2 DATALOGGER. SIDE 1 Multilog-5HS er en dataopsamlings enhed, der både kan benyttes som en almindelig datalogger, og som et

Læs mere

NS - LOGGER. 1-2 kanals universal datalogger. ninasoft

NS - LOGGER. 1-2 kanals universal datalogger. ninasoft NS - LOGGER 1-2 kanals universal datalogger. ninasoft NS - DATALOGGER. SIDE 1 NS DATALOGGERE er en serie dataloggere, der er udviklet for at tilfredsstille det stigende behov for opsamling af data, både

Læs mere

CCU Cooling Control Unit

CCU Cooling Control Unit CCU Cooling Control Unit Universal Køle - Frostrumsstyring -32Kb. - Real Time Clock. ninasoft BETJENINGSVEJLEDNING NINASOFT STYRESYSTEM TYPE CCU SIDE 1 NINASOFT STYRESYSTEM TYPE CCU Ninasoft styresystem

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Brug af håndscanner Delfi Cap 72

Brug af håndscanner Delfi Cap 72 Brug af håndscanner Delfi Cap 72 I Mamut Stellar 7 kan man med håndscanner lave opsamling af fx materialeforbrug og timer, som derefter importeres i Mamut Stellar 7 og lægges som ordre/købsordre til fakturering.

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter

Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter Komponenter: Comfort-o-meter Strømforsyning til Comfort-o-meter Forbindelseskabel fra Comfort-o-meter til computer Comfort-o-meter 1250 CO2-LEVEL ppm 1000 2000

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

INDLEDNING...3 BETJENINGSVEJLEDNINGEN...3 KAPITEL 1 KOM HURTIGT I GANG MED AKTUELLE MÅLINGER...4

INDLEDNING...3 BETJENINGSVEJLEDNINGEN...3 KAPITEL 1 KOM HURTIGT I GANG MED AKTUELLE MÅLINGER...4 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...3 BETJENINGSVEJLEDNINGEN...3 KAPITEL 1 KOM HURTIGT I GANG MED AKTUELLE MÅLINGER...4 Installation...4 Program check...4 Henter indstillinger...4 Øjebliksværdier...4 KAPITEL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 2

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 2 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 2 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 ichip Side

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen Introduktion til Banedesign / Visio af Preben Nielsen Formål med introduktionen: At give nye brugere en grundlæggende indlærring i brugen af Banedesign og Visio 2013 Meget kort fortalt om Visio og Banedesign:

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

DME Bootstrap Version 1.4x

DME Bootstrap Version 1.4x Brugermanual for DME Bootstrap Version 1.4x DIESSEL Mobile Electronics A/S Project no.: 18080 Project title: DME Bootstrap Version 1.4x Document file: T:\Projekt\18080 Bootstrap for Windows\Manual\Brugermanual

Læs mere

Glance Del din skærm med op til 200 deltagere

Glance Del din skærm med op til 200 deltagere Glance Del din skærm med op til 200 deltagere Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, der vises på den med dine mødedeltagere. Dine fordele: Skærmdeling er

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL)

FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL) FODFORM & DIGITALT BIOTHESIOMETER MANUAL DANSK (BRUGER MANUAL) G&G MediCare ApS Vejlevej 48 DK-7000 Fredericia Tel: +45 76 20 00 01 email:info@gg-medicare.dk www.gg-medicare.dk Introduktion Benytter du

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 1 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 9 3. Arkivering... 10 3.1 Mac OS X... 10 3.2 Windows... 14 4. Visning af arkiveret materiale... 15 4.1 Mac OS

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Basecamp. Garmin Zumo 350 notater 010614

Basecamp. Garmin Zumo 350 notater 010614 Problem Hvordan får jeg et ordentligt kort frem? Virker kun med GPS tilsluttet New route er gråskraveret hvad gør jeg? Virker kun når GPS er taget fra! Basecamp Løsning Formentlig fordi du har glemt at

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder: 1) Først skal programmet der styrer den eksterne boks med brænderen installeres, Freecom. 2) Sæt den

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Manual. Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder 2006 981000810 ver. 2.0 01.06.2007 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000810 Indholdsfortegnelse 1. OPSTARTS INDSTILLINGER...4 2. PROGRAM

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem Bilag 1 til BR styrmandsmappe Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem 1) Opstart. Når man ankommer til roklubben tændes computeren, der står på pulten mellem portene. Gør det straks, da den

Læs mere

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Når der er prisopdateringer fra Mekonomen, vil du modtage en mail med prisfilerne vedhæftet. I denne modtagne mail fra Mekonem vil der være en kort beskrivelse af,

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere