Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave"

Transkript

1 Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder: 1) En afgrænsning af innovationsbegrebet i AT- sammenhæng. 2) Oversigt over den nye synopsismodel til AT i innovation, som du skal følge, hvis du skriver innovationsopgaven. 3) Problemformulering, underspørgsmål, delkonklusioner. 4) Konkrete eksempler på, hvordan problem, problemformulering og underspørgsmål kan opbygges i en AT- opgave med innovation. 5) En Faglig Rapport, som du med fordel kan udfylde, når du har fundet et problem, som du vil arbejde med (BEMÆRK, at problem og problemformulering ikke er det samme). 6) Forslag til idegenereringsværktøjer, som du med stor fordel kan gøre brug af, når der skal findes på ideer til løsningen af problemet. 7) Forslag til, hvordan du kan arbejde med målgruppeanalyse, da det er givtigt for dig at have et klart billede af, hvem løsningsforslaget er til. 8) Fremgangsmåde ved Den mundtlige Fremlæggelse (eksamen) med AT i innovation. 1

2 1. Introduktion I AT- innovationsopgaven er der tre overordnede elementer, som du skal berøre. Du skal: 1. undersøge et konkret problem fra virkeligheden 2. udarbejde et innovativt løsningsforslag til problemet 3. vurdere løsningsforslaget Hvad vil det sige, at et løsningsforslag er innovativt? 1. Det har værdi for andre 2. Det tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt 3. Det behøver altså ikke at være nyt i absolut forstand, men skal bidrage med noget nyt i den konkrete sammenhæng 2

3 2. Synopsismodel i AT med innovation Synopsen skal fylde 3-5 sider (forside og litteraturliste tæller ikke med) Afsnittets overskrift Forside Indledning Afsnittets indhold Udfyld forside, hvor du angiver navn, klasse, fag, fagenes niveau, vejledere og titel. Vælg en titel, som giver information om dit valgte problemfelt Du kan lave en kort indledning, hvor du begrunder det valgte problemfelt i forhold til årets AT- emne Problem Formuler problem vha. sætningen: Det er et problem at, fordi Problemformulering Formuler problemets hovedspørgsmål. Det er en god ide at udtrykke dette spørgsmål som en one- liner. Underspørgsmål Diskussion af valg af materialer, teorier og metoder Delkonklusioner Egne variationer af følgende underspørgsmål skal være repræsenteret: a. Hvorfor er det et problem? b. Hvad indeholder løsningsforslaget på problemet? c. Hvilke konsekvenser har løsningsforslaget? Beskriv, hvordan du har brugt fagenes materialer, metoder og teorier til at besvare underspørgsmålene. Det er en god ide at angive hvilke fag, materialer, metoder/teorier, du har anvendt i forbindelse med hvert enkelt underspørgsmål. Du kan vælge at lade et fag og dets metoder dominere i besvarelsen af ét underspørgsmål, mens det er fraværende eller næsten fraværende i besvarelsen af et andet. I skal blot huske at begrunde, hvorfor det er sådan, så I viser, at I kender faget og dets metoder. Gør rede for de konklusioner, du er nået frem til som følge af arbejdet med hvert af underspørgsmålene. Ad a) Hvorfor er det et problem? Hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser? Undersøg fagligt og vha. fagenes metoder og teori, hvorfor det er et problem brug skema for faglig rapport. Ad b) Hvordan udvikles løsningsforslaget på problemet? Hvem er målgruppen? Anvend relevant faglig viden og metoder til at udvikle en løsning på problemet brug idegenerering. 3

4 Ad c) Hvilke konsekvenser har løsningsforslaget? Vurder det innovative løsningsforslags relevans/effekt/konsekvenser (teoretisk eller i praksis). Opstil evt. løsningens effekt som en hypotese. Sandsynliggør løsningens effekt metodisk hvorfor vil det virke? Hvordan kan man undersøge, om det vil virke? Delkonklusionerne opstilles i punktform svarende til underspørgsmålene. Konklusion Konklusionen skal være en kort besvarelse af problemformuleringen. Konklusionen skal også indeholde det innovative løsningsforslag, der besvarer det overordnede problem. Konklusionen afsluttes med muligheder for videre arbejde med problemet og/eller løsningsforslaget. Perspektivering til studierapporten Litteraturliste Perspektiver til relevante sager eller metodebrug fra tidligere AT- forløb se studierapporten Angiv anvendte bøger, tidsskrifter, internetadresser mm. Følg skolens vejledning til litteraturhenvisninger. 4

5 3. Problemformulering, underspørgsmål, delkonklusioner I innovationsopgaven i AT er det en fordel først i synopsen at formulere det problem, som man gerne vil arbejde med (jf. ovenstående synopsismodel). Formuler sætningen med brug af: Det er et problem, at fordi Derudover er det også en fordel at tænke sin konstruktion af problemformulering og underspørgsmål samt besvarelse af underspørgsmål (delkonklusioner) på følgende måde: 1. Problemformuleringen skal indeholde følgende: a. Hvilket problem søges løst? b. Hvem/hvad vedrører problemet? Eksempel med emnet Branding (Dansk A/Samfundsfag A): Hvordan kan man brande borgmester Jørgen Gaarde bedre? 2. Underspørgsmålene skal indeholde følgende: a. Undersøgelse af problemet (årsager, omfang, konsekvenser) b. Udvikling af løsningsforslaget (evt. et produkt) c. Vurdering af løsningsforslaget (relevans, konsekvenser, fordele/ulemper, fx etiske, æstetiske, økonomiske, miljømæssige) Eksempel: 1. Hvorfor er branding vigtigt for en politiker? 2. Hvilke problemer har Jørgen Gaarde med at brande sig? 3. Hvilke elementer skal en app indeholde, hvis den skal bidrage til en forbedring af Jørgen Gaardes brand? 4. Hvilke fordele og ulemper er der ved at bruge apps til politisk branding af Jørgen Gaarde? 3. Delkonklusioner I besvarelsen af underspørgsmålene prioriterer du selv den faglige vægtning. Det betyder eksempelvis, at det ene fag bruges mest i den ene del af opgaven, mens det andet fag bruges i den anden del. Eller, at den grundige faglige fordybelse bruges mest i forbindelse med undersøgelsen af problemet, udviklingen af løsningsforslaget eller vurderingen af løsningsforslaget. Se eksempler på næste side. 5

6 Eksempel 1: a. Fagene anvendes til en grundig undersøgelse af problemet. b. Mulige løsningsforslag præsenteres kort. c. Vurderingen består af en kortfattet vægtning og begrundet udvælgelse af det bedste løsningsforslag. Eksempel 2: a. Der gøres kort rede for problemet. b. Fagene anvendes til udvikling og udvælgelse fra de første idéer til løsning gennem afprøvning og vurdering frem til et færdigt forslag. c. Vurderingen er integreret i udvikling af løsningsforslaget. Eksempel 3: a. Dit udgangspunkt er en god idé. b. Der redegøres kortfattet for det problem, der søges løst. c. Fagene anvendes til at vurdere, om idéen løser problemet og til en samfundsmæssig, etisk, æstetisk eller miljømæssig vurdering. 6

7 4. Eksempler Nedenstående er to autentiske eksempler på, hvordan et problem med tilhørende problemformule- ringer og underspørgsmål kunne se ud: Eksempel 1: biologi B og kemi B Problem Det er et problem, at mennesker og deres slagtedyr er i direkte konkurrence om den samme føde, fordi befolkningstallet fortsat stiger og dermed stiger efterspørgslen på mad. Problemformulering: Så hvordan designer man et optimalt højprotein foder til slagtesvin, som gør brug af biomasse, der ikke kan fordøjes direkte af mennesker? Underspørgsmål: 1. I hvilket omfang bliver slagtesvin fodret med menneskeføde? (underspørgsmål a). 2. Hvilke aminosyrer er essentielle for slagtesvin? (underspørgsmål a). 3. Hvilke type biomasse vil kunne bruges som udgangspunkt for produktionen af en nye slags foder? (underspørgsmål a). 4. Hvordan er det nye foder? (underspørgsmål b). 5. Hvilke overvejelser har vi gjort os i forbindelse med designet og fremstillingen af produktet? (underspørgsmål c). Eksempel 2: Biologi C og dansk A Problem Det er et problem, at børn i mellemtrinnet i folkeskolen i Danmark ikke ved nok om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer, fordi de så ikke kan være med til at fremme økologiske fødevarer. Problemformulering Hvordan udvikler man undervisningsmateriale, der fremmer bevidsthed om økologisk bæredygtighed? Underspørgsmål 1. Hvad og hvor meget ved børn i mellemtrinnet om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer? (underspørgsmål a) 2. Hvor meget lærer de om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer i skolen, og hvordan formidles dette? (underspørgsmål a) 3. Hvordan kan man reducere kompleksiteten i emnet om økologisk bæredygtighed i forhold til fødevarer, så børn i mellemtrinnet har nemmere ved at forstå og relatere til emnet? (underspørgsmål b) 4. Hvilke overvejelser har vi gjort os i forbindelse med designet og fremstillingen af produktet? (underspørgsmål c). 7

8 5. Faglig rapport begrundelse for valg af problem Når du har fundet et problem og før, du går i gang med at finde et innovativt løsningsforslag til problemet, er det en god ide at udfylde Den faglige rapport, som sikrer, at du har et fagligt fundament fra begge fag. Den faglige rapport fungerer som afsæt for det øvrige arbejde og skal IKKE bare kopieres direkte ind i synopsen. Definer dit problem ift AT overemnet. Brug formuleringen: Det er et problem, at.fordi.. Hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser? Giv konkrete eksempler på, hvordan du kan benytte dine fag i arbejdet med problemet hvilke faglige områder har du i spil? Fag 1: Fag 2: Hvilke faglige metoder og teorier har du benyttet/kan du benytte i dit undersøgelsesarbejde? Fag 1: Fag 2: Hvilke eksisterende løsningforslag på dit konkrete problem findes i forvejen? Redefiner dit problem på baggrund af din udvidede faglige viden. Hvordan lyder sit problem nu? Brug formuleringen: Det er et problem, at.fordi.. 8

9 6. Idegenerering udvikling af løsningsforslag Når du har fundet et relevant problem og lavet research på området, så din baggrundsviden omkring problemet er på plads, kan du gå i gang med idegenereringsfasen i forhold til udvikling af det innovative løsningsforslag. I denne fase kan gøres brug af forskellige idegenereringsværktøjer. Nedenfor følger forskellige forslag, som du kan bruge. Mange ideer Jeres første opgave er at komme op med 5-10 ideer hver i gruppen. Ideerne skrives et ad gangen på post- its, der placeres foran jer på bordet eller på væggen bag jer. Hvis I går i stå i ideskrivningen, så brug følgende benspænd (tving jer selv, det er mærkeligt, men det virker ): Hvordan vil kronprinsesse Mary løse problemet? Hvordan vil Gandalf løse problemet? Hvordan vil Barack Obama løse problemet? Hvordan vil en arkitekt løse problemet? Hvordan vil mafiaen løse problemet? Hvordan vil en indianerstamme løse problemet? Hvis der skal indgå vand? Hvis man skal kunne tage løsningen med sig? Hvis løsningen ikke må koste noget? Hvis løsningen skal kunne ses på lang afstand? Tombola Man kan også bruge billedkort, rollekort eller ordkort fra KIE- KUFFERTEN, hvor man trækker et kort og skal komme med den ide, som man kommer til at tænke på, når man ser på kortet (en slags associationsleg). Ideen skrives på en post- it en ide til hver post- it. 9

10 Kombinerede ideer Nu skal I kombinere ideer fra de mange stykker papir og forsøge at lave nye ideer så mange som overhovedet og minimum 5 nye ideer hver. Når de 5-10 ideer + de nye kombinerede ideer er skrevet op, skal I fjerne omkring 20, så de bedste 5 (eller det antal gruppemedlemmer I er) ideer står tilbage. Idestafét Tag de 5 bedste ideer fra jeres brainstorm og gå videre med dem. Lav idestafet med de fem ideer. Øverst formulerer I en ide, derefter går papiret rundt til ideudvikling fra alle i gruppen (se næste side). Stafetten lægger op til næste øvelse. Idestafét Beskriv kort ideen Man kunne også Var det en idé at Det ville gøre det endnu bedre hvis 10

11 Ideinterview Hver gruppemedlem skal tage en af de 5 ideer og gennemlæse papiret fra jeres idestafet. Derefter skal gruppen skiftevis interviewe personen om ideen med en række spørgsmål (I må selvfølgelig godt supplere). Grundlæggende skal I forestille jer, at ideen faktisk er opfundet og sat i produktion. Et gruppemedlem udvælges til referent. Stil spørgsmål nogenlunde således: Beskriv kort ideen Hvorfor er det en god løsning på problemet? Hvem kan bruge løsningen? Hvordan skal den implementeres? Kunne det ikke være et problem at? Hvilke etiske problemer indebærer løsningen? Hvad koster den? Vælg den bedste idé Udvælgelsen af den bedste ide kan ske på flere måder. Hvis I allerede er enige, kan I bare vælge jeres fælles favorit og gå videre. I de grupper, hvor valget står mellem flere gode ideer, kan I vælge en af følgende metoder: Anmod om en vejledning hos lærerne og præsenter de to bedste ideer for dem. Lærerne stiller kritiske spørgsmål og hjælper jer frem mod en udvælgelse. Skriv pro et contra for hver ide. Vælg den ide, der står stærkest. Skriv en 5 linjer lang beskrivelse af de to bedste ideer og lav en miniundersøgelse. Ring til eller opsøg 10 helt forskellige mennesker og fremlæg ideerne for dem. Modtage respons og sammenlign. Vinkler på vinderen Den bedste ide er valgt og gruppen skal nu i gang med at udvikle og forme den. I denne øvelse indtager hvert gruppemedlem en rolle, der afspejler en vinkel på sagen: Økonomiske overvejelser Etiske hensyn At få folk til at elske den Tekniske udfordringer? Alle bruger lidt tid hver for sig på at overveje problemer og løsninger. Fremlæggelse og fælles diskussion. Resultatet skulle gerne være, at problemer og særlige fokuspunkter for jeres kommende arbejde dukker op her. Det efterfølgende arbejde skal struktureres efter de vigtigste indsatsområder for netop jeres ide. 11

12 7. Målgruppeanalyse Da det er et krav, at det innovative løsningsforslag har værdi for andre, er det altid en god ide at lave en målgruppeanalyse i forhold til det udarbejdede løsningsforslag. Dette er med til at kvalificere det færdige produkt. Her kan man eksempelvis gøre brug af en af følgende målgruppeanalyser: - brug fx Minervamodellen Eller: Tegn din målgruppeperson med alle detaljer om politisk tilhørsforhold, familie, arbejde, hverdagstransportmiddel bil/cykel/offentlig transport etc, 12

13 8. Den mundtlige fremlæggelse I den mundtlige fremlæggelse med innovation i AT gælder følgende: 1. Præsentation med udgangspunkt i synopsen (10-12 min.) a. Inkl. omtale af løsningsforslaget og evt. kort fremvisning af produktet, fx video eller dele heraf. 2. Uddybende dialog om anvendelse af fag og faglige metoder ved a. undersøgelse af problemet b. udvikling af løsningsforslaget c. vurdering af løsningsforslaget d. fagligt begrundede afgrænsninger og valg Når du skal forberede den mundtlige fremlæggelse. Kan du evt. tænke i, at du skal pitche en ide eller en løsning: Pitching: Pitching er taget fra baseball, og betyder at kaste bolden, så det handler om at kaste sin ide op luften det vil sige at præsentere sin ide eller løsning på et problem kort og præcist. Det kaldes ofte for elevator- pitch, fordi du lige tilfældigvis møder direktøren i elevatoren, og har tiden til elevatoren når toppen af bygningen til at overbevise ham om det geniale i lige præcis din ide. Når I skal pitche jeres problem og løsninger har I ikke ret lang tid i en præsentation (omkring 10 minutter). Derfor kan det være en fordel at starte med at præsentere jeres løsninger først (efter en kort intro om jeres emne og problemformulering). Dermed er I sikre på at få fortalt om jeres resultater og løsninger, inden I bliver afbrudt af censor og eksaminator. En mulig rækkefølge af det mundtlige oplæg/pitching kan lyde således: Kort intro om emne og problemformulering Præsentation af løsningsforslag Præsentation af, hvordan I er kommet frem til jeres løsning (underspørgsmålene) Præsentation af, hvordan fagene og fagenes metoder og teorier har bidraget til at svare på problemformuleringens underspørgsmål (i afdækning af problemet/i udarbejdelse af løsningsforslaget/i vurderingen af løsningsforslag) En perspektivering til studierapport og forslag til videre arbejde med problemet og/eller løsningsforslag 13

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen:... 2 1. Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse... 4 2. Analyse:... 4 3-kasse modellen:... Analyse

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere