NYHEDSBREV. 1. Årsfesten. Uge maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. 1. Årsfesten. Uge 20 2015 13. maj 2015"

Transkript

1 Ny NYHEDSBREV Uge maj Årsfesten 2. Sidste skoledag for 3.g-eleverne 3. Artikel om forårscafé på Fyens.dk 4. Møde med Meebook (v. SH) 5. Christina Ræbilds mindelegat 6. Processen i udviklingsgruppen 7. AT3 8. Sommereksamen Bøger 10. Læringsstafetten: Refleksioner over Forårscaféen 2015 (v. JB) 1. Årsfesten Tusind tak til jer alle I smukke unge mennesker for en fantastisk aften med fantasifulde, sjove og opsigtsvækkende måder at ankomme på, flot lancier og en rigtig god stemning. Tak til alle medarbejdere og de elever, der hjalp til i forbindelse med festen for jeres indsats! I var alle med til at gøre det til en helt fantastisk aften for alle de fremmødte.

2 2. Sidste skoledag for 3g eleverne Sidste skoledag nærmer sig for 3g eleverne. Denne begivenhed festligholdes sædvanen tro ved, at lærerne stiller med et fodboldhold, som dyster mod et 3g fodboldhold. Fodboldkampen foregår efter undervisningens afslutning tirsdag d. 19. maj fra kl Efter fodboldkampen samles alle i kantinen, hvor der muligvis er elevrevy. Herefter er der elevfest for 3g eleverne, hvor nogle elever overnatter i telte. Der er desuden arrangeret fælles grill mad for personalet. Onsdag morgen byder 3g eleverne på morgenbrød i kantinen Herefter offentliggøres prøveplanen for alle i Lectio. 3g eleverne har indvilget i at lade vandpistoler mv. blive hjemme i år mod at få lov til at låne skolens telt til elevfesten. 3. Artikel om forårscafé på Fyens.dk For nylig bød Faaborg Gymnasiums forårscafé på et alsidigt program, hvor gymnasiets kreative fag var i højsædet. Over 200 forældre, søskende og andre tilskuere var mødt op til arrangementet. Læs hele artiklen på: 4. Synlige mål og elevrefleksioner i læringsplatformen Meebook Mandag d. 4. maj havde vi besøg af Jesper Rømer fra Meebook, som fortalte om deres nyeste tiltag, hvor de faglige mål og elevrefleksioner er blevet en integreret del af forløbsplanlægningen. På mødet viste Jesper hvordan han anvender den nye elevrefleksionsfunktion og elevplan, når han underviser i naturgeografi og historie på Borupgaard Gymnasium. Ideen bag er at man synliggør hvorledes forløbene er baseret på de faglige mål og også synliggør den progression, der er i undervisningen. Basalt set kan man nu indsætte de faglige mål fra Undervisningsministeriet i sit forløb og eleverne kan derefter evaluere om de f.eks. kan analysere og fortolke oversatte græske og romerske tekster og græske monumenter både i deres antikke kontekst og i deres betydning for senere europæisk kultur. For at eleven skal have et udbytte af en refleksion skal målene naturligvis brydes op og gøres elevnære, således at eleven kan reflektere over sin læring i et konkret tilfælde. Dette er muligt ved f.eks. at indsætte en opgave og derefter en elevrefleksion, hvor eleven kan vurdere i hvor høj grad han var i stand til at løse opgaven, eller lade eleven reflektere over undervisningen efter anden endt aktivitet. På den måde tvinges eleven til at vurdere hvor svagheder og styrker ligger, samtidig bliver eleven mindet om hvad målene for denne undervisning var. Læreren kan derefter se i hvor høj grad eleverne har vurderet at de har opfyldt målene for undervisningen og derved danne sig et billede af den enkelte elevs læring og klassen som helhed. Læreren kan her korrigere en elev, der har vurderet sig selv for højt eller lavt, samt knytte en kommentar til elevens refleksion. Alle elevens refleksioner og lærerens kommentarer til refleksionerne og til elevernes opgaver gemmes i forløbet, så det kan tages frem, når lærer eller elev ønsker at se hvor langt eleven er i sin læring.

3 Oven på forløbsniveauet i Meebook er der nu blevet knyttet et niveau, der hedder Status og plan, hvor læreren kan oprette en plan for hver elev. Her kan læreren tilføje en elevstatus, hvor man kan skrive noter om hvor eleven er og tilføje en opfølgning på hvad eleven skal arbejde med, så eleven kan se hvordan han kommer videre. Inde under plan kommer alle de opgaver og elevrefleksioner eleven udfylder i faget til at ligge. På den måde kan man følge eleven fra forløb til forløb og det bliver synligt for den ærlige og refleksionsvillige elev, hvor han er i sin læring og hvilke elementer han mester eller endnu mangler noget i at kunne. Elevens plan kan enten være synlig eller usynlig for eleverne, men hvis man vælger at skjule det for eleven fungerer det udelukkende som en note om eleven og læringsaspektet går tabt og det bliver et tidskrævende administrativt værktøj. Ved at åbne op for planen og lade eleven kigge med og selv udfylde sin elevstatus, anskueliggøres elevens niveau for eleven. Dette kan især være nyttigt, når eleven skal vurderes ved karaktergivningen, hvor læreren nemt kan referere til elevplanen og vise eleven i hvor høj grad han opfylder de faglige mål, der var sat for undervisningen. Planen vil desuden følge eleven gennem undervisningen som en form for portefølgemappe, hvor han kan se hvilke elementer af faget og hvilke opgaver, der blev arbejdet med på de forskellige tidspunkter og niveauer. Selv om det kan virke lidt overvældende at skulle udspecificere fagets mål helt ned på lektionsniveau, så er det jo bare hvad vi gør før en hver god forberedt time i vores forberedelse, ved at skrive det i Meebook bliver det bare synligt for eleven. Fordelen ved at gøre det igennem Meebook er at det gemmes i skyen og man kan genbruge de forløb, men al den planlægning man har lavet mange gange og bare løbende pudse forløbet af og ændre småting, så rugbrødsarbejdet skal kun gøres en gang, da målene vil være mere eller mindre de samme, selv om tekster og tilgange udskiftes. Desuden kan man dele forløbene med andre lærere og faggruppen som helhed, så de ikke behøver at gøre hele arbejdet forfra ved enten at dele eller samarbejde om forløbsplanlægningen. Man kan altså i faggruppen oprette et forløb, hvor man bliver enige om de faglige delmål og så fylder hver enkelt sit eget faglige indhold i det skellet af delmål. Når I skulle have lyst til at kaste jer ud i at anvende Meebook, er vi en række lærere, der allerede bruger Meebook samt de pædagogiske It-vejledere, som gerne vil hjælpe jer med at komme i gang. Desuden tager en håndfuld lærere på begynderkursus i Meebook d. 26. maj, så derefter vil der være endnu flere Meebookbrugere, som I kan få hjælp fra. Videointroduktion til mål og plan: https://vimeo.com/ SH

4 5. Christina Ræbilds Mindelegat Jeg skal hermed bede om ansøgninger til dette legat, som ifølge legat-bestemmelserne kan uddeles til brug for en studierejse til "elever eller forhenværende elever på Faaborg Gymnasium, der har udmærket sig, og som har interesse fremover for kunst, musik eller sprog." Kun elever fra 3.g (studenter år 2015) eller rusåret (studenter fra 2014) kan komme i betragtning. Ansøgningen afleveres i lukket kuvert til rektor Sophie Holm Strøm på Faaborg Gymnasium senest fredag d. 5 juni Legatet uddeles ved dimissionen fredag d. 26. juni AT3 På mandag d. 18. maj kl får alle 1g-elever i forbindelse med deres AT3 omhandlende Fremtidens Faaborg-Midtfyn kommune, besøg af borgmester Christian Thygesen. Han skal lave startskuddet til det innovative forløb, som går i gang torsdag d. 21. maj. Christian Thygesen vil med udgangspunkt i kommunens udviklingsplan tale om de store udfordringer, som venter forude og i den forbindelse lægge op til, at eleverne kan komme med input til løsningsforslag i form af de produkter, som de udformer i løbet af AT3 ugen. Torsdag d. 21. maj kl får 1g-erne besøg af 5 repræsentanter fra fagsekretariaterne: 1. Undervisning (Palle Olesen) 2. Plan og kultur (Evald Iversen) 3. Sundhed og handicap (Ulrik Christensen) 4. Økonomistaben (Anne Marie Christensen) 5. Dagtilbud (Lone Lundsby Pedersen) Her vil der være tale om korte inspirationsoplæg ved de forskellige repræsentanter samt efterfølgende debat og spørgerunde med eleverne. Endelig afsluttes forløbet med en konkurrence mellem de færdige produkter torsdag d. 28. maj kl , hvor rektor, borgmesteren og repræsentanter fra fagsekretariaterne vil indgå som bedømmere. Forløbet foregår i et samarbejde med kommunen og Midtfyns Gymnasium, og de 3 vindergrupper skal derfor efterfølgende deltage i en konkurrence med vinderne fra et lignende forløb på Midtfyns Gymnasium. Denne forlægges til rådhuset i Ringe, hvor repræsentanter fra kommunen vil indgå som bedømmere i forhold til at udvælge den endelige vindergruppe. BV 6. Processen i udviklingsgruppen Som nævnt ved personalemødet, så er udviklingsgruppen i gang med at udarbejde en implementeringsplan, hvor visionen og de strategiske målsætninger skal omsættes til handlinger. Processen er i gang i forhold til at omsætte ideerne om synlig læring til konkrete aktiviteter/projekter med ansvarsfordeling, milepæle, tidsplan og plan for opfølgning. I kan orientere jer om ideerne fra gruppens arbejde samt redskaberne til strukturering af processen i vedlagte bilag.

5 8. Sommereksamen 2015 Den skriftlige eksamen starter for vores vedkommende d. 22. maj og slutter d. 3.juni. VUCs hold starter allerede d. 18 i næste uge, så derfor er pedellerne nu i gang med den omfattende opstilling. Tine lægger de sædvanlige instrukser ud angående forholdene ved de mundtlige eksamener som besked i Lectio. BV og jeg vil orientere 3.g erne om formalia i slutningen af 2. modul tirsdag d. 19. maj. 1. & 2. g får en orientering i det efterfølgende spisefrikvarter. Alt hvad der vedrører de faglige forhold til eksamen fortæller I dem selvfølgelig. Jeg har aftalt med Christoffer at der til de skriftlige eksamener er adgang til Lectio, Meebook, og de online ordbøger som vi abonnerer på gennem IT- centeret. Dette begrænsede netadgang kommer også til at foregå ved de mundtlige eksamener hvor netadgang i forberedelsestiden ikke er tilladt. Der vil være begrænset adgang for eksamenselever hele den dag de er oppe. Til de digitale prøver er der ingen problemer. Her er der åbent adgang til nettet, men ikke til kommunikation med andre. BP 9. Bøger Når eksamensplanen er kendt, får I brug for at hjemkalde og udlevere bøger til jeres eksamenshold. Dette kan I selv gøre i lectio. I kan vælge at udlevere til bøger til specifikke elever. Bemærk at hvis I udleverer til et hold, og elever fra holdet allerede har bogen, vil I udlevere endnu et eksemplar til disse elever. Derfor er det bedre at markere alle elever og derpå fravælge de elever der har bogen i forvejen. Jeg står naturligvis til rådighed hvis I har brug for hjælp. Afgangsholdenes bøger bliver hjemkaldt af mig. De bliver hjemkaldt på samme tidspunkt i begyndelsen af eksamensperioden, men idéen er at eleverne beholder bøgerne til efter en eventuel årsprøve eller eksamen. Så kan de aflevere dem. Tilbage er 1. og 2.g bogudlån som I selv administrerer. I hjemkalder selv bøger som hold der fortsætter ikke skal bruge. Gør det i god tid, så eleverne kan komme af med bøgerne løbende. Det giver også mulighed for at udlevere til andre elever der eventuelt skal bruge bøgerne til eksamen. Vi udvider åbningstiderne lidt i eksamensperioden. Den helt store og endelige bogaflevering inden sommerferien sker i dagene juni. BP 10. Refleksioner over Forårscaféen 2015 Oprindelig var forårscaféens koncept Kirstens idé en aften med drama og musik tilsat caféstemning. En aften, hvor 1.g s drama- og musikhold med lidt opstemt nervøsitet fremførte deres eksamensnumre, mens de så frem til den gratis sodavand og måske en øl efter præstationen, og hvor de ældre og mere erfarne musik- og frivillige dramahold i 2. og 3. g viste, hvad man kan præstere, når man fortsætter udover 1.g, er vedholdende og naturligvis dygtige ud over det sædvanlige. Dette koncept er stadig gældende. Undervejs er der sket vigtige forbedringer. Bl.a. blev billedkunst inviteret med, og da mediefaget kom til, forsøgte vi også at gøre Mikael interesseret. Tidspunktet for Forårscaféen er dog ikke gunstigt for den årlige filmproduktion, så Mikael har indtil dette år takket nej. Nu er Mikael imidlertid blevet dramalærer og Emil står for medieholdet og har været til at overtale.

6 I år skete der for alvor nyt på caféfronten: Oliver, der som bekendt er meget innovativ, foreslog, at vi skulle forsøge at åbne arrangementet mere op og gøre det mere attraktivt, så det ville lokke flere tilhørere til både fra gymnasiet og fra byen. Oliver, Mikael, Emil og undertegnede lagde derfor vore hoveder i blød i nogen tid og nåede helt uden anvendelse af Indekskompasset frem til, at lokkemaden simpelthen skulle være fristende mad og drikke tilsat gamle og eventuelt nye film fra medieholdet. Altså et forbedret tilbud, da god mad altid er et godt samlingspunkt, og da selve arrangementets kulturelle indhold blev mere varieret og mere dækkende for, hvad de kreative hold kan præstere. Vi forelagde idéen for Rikke, som straks var i fyr og flamme og diskede op med flere forslag, som vi godtog uden tøven, da vi kender og værdsætter Rikkes madkunst. Vi målrettede herefter indsatsen mod de forskellige potentielle publikumskategorier. Over for skolens ansatte tog vi det tunge skyts i brug, nemlig gratis aftensmad, til forældrene sendte Oliver en mail med et flot udstyret program for aftenen, og til byen stod Emil for et indlæg i ugeavis og Stiftstidende, hvor han lod Oliver byens nysudnævnte kulturelle ildsjæl være omdrejningspunktet for en omtale af arrangementet. Vi syntes selv, vi havde gjort det godt ved at sætte ikke bare os selv, men også Ebbe, Rikke, Mette og Rektor i arbejde. Mette skulle modtage tilmeldinger til spisningen og Rektor sætte arrangementet i gang. Ebbe sikrede bl.a., at lyset virkede og at borde og stole medvirkede til caféstemningen. Selve aftenen forløb også fint. Eleverne lagde sig i selen for at give det bedste, de havde lært, og mange lærere og en pæn flok forældre nød aftenens menu, som bestod af pulled pork -burger eller en tapastallerken samt rødvin eller sodavand. Stemningen var god fra starten og blev ikke ringere, da Mads fra 2. MU indledte sit holds nummer med munter smalltalk til folket. Trods disse positive iagttagelser er der jo altid plads til forbedringer. Vi er klar over, at lyset på især AUDscenen kunne være bedre, at lydmanden (undertegnede) burde være dygtigere og ikke mindst at dramaeleverne næste år bør lære at råbe deres replikker ud eller udstyres med microportere. Det første er nok ikke muligt, det sidste kan vi klare, selv om det er bøvlet. Kommunikationen til den brede publikumsskare kan uden tvivl også optimeres. Lysproblemerne bør det helt klart gøres noget ved i det kommende år, som minimum ved den gamle scene. Lydmanden bliver ikke dygtigere, men giver til gengæld plads til nye kræfter, som kan lege med tasterne lige fra august måned, da han næste år sikkert vil være at finde i det afslappede publikums rækker som interesseret pensionist. Alt i alt er vi fire lærere godt tilfredse, men er naturligvis ikke helt uimodtagelige for velmente og positive råd fra ikke mindst I kolleger, som var så søde at bakke op om arrangementet tirsdag d. 28. april. JB Jens sender stafetten videre til Elouise

Uge 22 2015 29. maj 2015

Uge 22 2015 29. maj 2015 Ny NYHEDSBREV Uge 22 2015 29. maj 2015 1. Tillykke til Elouise 2. Sidste skoledag med 3g 3. AT 3 4. Nyt fra bestyrelsesmødet 5. Nyt vedr. personalesituationen 6. Nyt fra personalemødet d. 28. Maj med ønske

Læs mere

Sæsonstart 2009. Sæsonstart 2009

Sæsonstart 2009. Sæsonstart 2009 Sæsonstart 2009 Sæsonstart 2009 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot et godt opstartsarrangement

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

August 2012. Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8

August 2012. Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8 August 2012 Rundhøjskolens skoleblad, nr. 8 Læs i dette nummer Leder side 3 Faglighed handler ikke mindst om den gode lærer side 5 Faglighed & læring side 8 Et skoleforløb side 11 På Rundhøjskolen inkluderer

Læs mere

Uge 12 2015 20. marts 2015

Uge 12 2015 20. marts 2015 Ny NYHEDSBREV Uge 12 2015 20. marts 2015 1. Tak for deltagelse i personalemødet og ønske om deltagelse i udviklingsgruppe 2. Deltagelse i kompetenceudvikling koblet til processen med at udarbejde en udviklingsplan

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 Vi afholdt i efterårssemestret 2012 en fastholdelsesworkshop for de nye studerende på HA(it)

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding på 9. årg. Skolernes motionsdag De hemmelige kunstnere Venskabsklasser.

KONTAKT. Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding på 9. årg. Skolernes motionsdag De hemmelige kunstnere Venskabsklasser. Nr. 2 37. årg. 27. oktober 2006 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Byggeriet skrider frem Medaljer til vinderne i motionsløbet Ny legeplads Indhold: Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

Den sidste tid har været præget af afslutningsfester for både elever og forældre, så nu er vi klar til at sende eleverne på sommerferie.

Den sidste tid har været præget af afslutningsfester for både elever og forældre, så nu er vi klar til at sende eleverne på sommerferie. Uge 26 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Den sidste tid har været præget

Læs mere

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER 8 veje til uddannelse Industrigruppen 3F Industrigruppen Ansvarlig forhandlingssekretær: Pia Maul Andersen, tlf. 88 92 04 17, mail: pia.andersen@3f.dk Uddannelseskonsulent:

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere