Program april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program 27. 28. april 2015"

Transkript

1 Program april 2015 Konferencens første dag er en kombination af plenum- og parallelsessioner. Andendagen består af workshops. Det er dog muligt at deltage en enkelt dag. Patientsikkerhedskonferencen 2015 er bygget op omkring tre spor, som giver dig mulighed for at tilrettelægge programmet efter dine behov:

2 MANDAG D. 27. APRIL Registrering og morgenbuffet Velkomst (Plenum) v/ Ulla Astman, bestyrelsesformand, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Et patientcentreret sundhedsvæsen (Plenum) v/ Beth Lilja, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvad kan sundhedsvæsenet lære af det amerikanske forsvar? (Plenum) v/ Karen Nelson, vicepresident, North Shore Long Island Jewish Health System Det amerikanske forsvarsministerium har i samarbejde med Agency for Healthcare Research & Quality udviklet systemet TeamSTEPPS, som øger patientsikkerheden ved at forbedre kommunikation og teamwork hos de sundhedsprofessionelle. Hør, hvordan personalet på North Shore Long Island Jewish Health System har brugt metoden, og hvilke fordele det har haft for patienterne Borgernes sundhedsvæsen (Plenum) Kaffepause v/ Ulla Astman, formand for sundhedsudvalget, Danske Regioner I foråret 2015 fremlægger Danske Regioner en fælles vision og handleplan for et sundhedsvæsen, der i endnu højere grad har mennesket i centrum. Få et indblik i den nye strategi, som vil sætte rammerne for fremtidens sundhedsvæsen Vælg én af følgende formiddagssessioner: Parallelsession A: Ret & vrang Juridiske dilemmaer i patientsikkerhedsarbejdet Hvornår har en pårørende ret til at få aktindsigt i en analyse, og hvad der sker, når en sundhedsprofessionel indsender en intern dybtgående analyse som dokument i en klagesag? Diskutér disse problematikker og andre juridiske dilemmaer i patientsikkerhedsarbejdet sammen med kollegaer. v/ Annemarie Hellebek, overlæge & chef for Enhed for Patientsikkerhed, Region Hovedstaden Nicolai Döllner, chefredaktør, Dagens Medicin Juridisk ekspert (navn offentliggøres senere) Hans Trier, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Parallelsession B: Kommunikation som drivkraft for forbedringsarbejdet Intern og ekstern kommunikation kan fungere som en direkte drivkraft i arbejdet med at forbedre sikkerheden for patienterne. Fejringer af milepæle og medieomtale skaber sammenholdet, øger arbejdsglæden, styrker den faglige stolthed og giver personalet lyst til at fortsætte forbedringsarbejdet. Find frem til hvordan en aktiv kommunikationsstrategi, der fremmer forbedringsarbejdet, kan se ud. v/ Lisbeth Holsteen Jessen, hospitalsdirektør, Hospitalsenheden Horsens Sune Frederiksen, sygeplejerske, Regionspsykiatri Viborg-Skive, projektleder Sikker Psykiatri Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Charlotte Frendved, kommunikationskonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Parallelsession C: Kom ud af kontoret! Forbedringsledelse i sundhedsvæsenet Ledere på alle niveauer i sundhedsvæsenet spiller en afgørende rolle i arbejdet med patientsikkerhed. De skal overordnet sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt sigt. Men hvilke ledelsesredskaber kan man bruge, og hvilke kompetencer skal opbygges inden for ledelsesgruppen? Reflektér med kollegaer over egen praksis og bliv inspireret til

3 at prøve noget nyt. v/ Bente Ourø, hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør, Region Nordjylland Jens Jørgen Madsen, tidligere koncernchef i Grundfos og pårørende Parallelsession D: Med døden til kaffe Den nødvendige samtale På trods af at næsten to tredjedele af danskerne ønsker at dø hjemme, dør to ud af tre alligevel på sygehuset. Hvis den situation skal ændres, skal mange ting falde i hak. Der skal være et tilbud om terminal pleje og behandling i hjemmet og sidste øjebliks panik-indlæggelser skal undgås. Men ikke mindst skal den nødvendige samtale med vores nærmeste og vores behandlere tages i god tid. Kom med og tag samtalen om døden. v/ Niels Ulrich Holm, næstformand, PLO Lone Winther Jensen, lægelig direktør, Randers Sygehus Britt Wendelboe, souschef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Parallelsession E: Ulighed i behandling Uligheden hersker i sundhedsvæsenet. Således viser undersøgelser, at ressourcesvage patienter får en mindre god behandling end de ressourcestærke. Deltag i diskussionen om ulighed i behandling, og hvad man kan gøre ved det. v/ Kristian Thor Jakobsen, forskningschef, Kraka Liselott Blix, sundheds- og psykiatriordfører, Dansk Folkeparti Özlem Ceckic, sundhedsordfører, Socialistisk Folkeparti Nina Brünés, næstformand i Rådet for Socialt Udsatte Ove Gaardboe, overlæge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Parallelsession F: Patientsikkerhed på tværs af sektorer Patienterne bliver ofte ofre for utilsigtede hændelser i overgangene mellem sektorer i sundhedsvæsenet. Men hvilke konkrete risici er der i overgangene mellem det præhospitale område og sygehuset, det kommunale og det præhospitale område og mellem det kommunale område og sygehuset og hvad kan man få ud af at gå I Patientens Fodspor på tværs af sektorer? v/ Inge Pedersen, specialkonsulent og risikomanager, Center for Kvalitet Region Syd Peter Gaardbo Simonsen, praktiserende, risikomanager, UTH-koordinator i Nord-KAP Lotte Utzen, speciakonsultent og risikomanager, Primær Sundhed, Region Nordjylland Parallelsession G: Forskning på patientens præmisser I et patientcentreret sundhedsvæsen er patienterne med til at bestemme, hvad der skal forskes i, og hvordan midlerne skal fordeles. Men hvordan udmønter det sig i praksis, og hvilke overvejelser gør fonde, patientforeninger og forskere sig? v/ Janne Lehmann Knudsen, overlæge og kvalitetschef, Kræftens Bekæmpelse Kim Brixen, direktør, Odense Univeristetshospital Dorte Crüger, direktør, Sygehys Lillebælt Peter Bindeballe, patientrepræsentant, Kong Christian d. X s Gigthospital Parallelsession H: Patientsikker Uddannelse Er patientsikkerhed og kvalitet på skemaet i sundhedsuddannelserne? Deltag i diskussionen om prioriteringen af patientsikkerhed og kvalitet på uddannelserne sammen med uddannelserne selv, aftagerorganisationerne og de studerende og hør erfaringerne med det internationale e-læringsprogram Open School. v/ Jo-Inge Myhre, læge og improvement advisor, Lovisenberg Diakonale Sykehus Sabina Hermansen, formand for studerende for Sikre Patienter

4 Parallelsession I: Partnerskab med pårørende Pårørende har ofte stor indsigt i patientens forløb og behov. Men hvordan kan de sundhedsprofessionelle konkret samarbejde med pårørende, så patienterne får den bedste pleje og behandling? Reflektér med kollegaer og se konkrete eksempler på partnerskab med pårørende. v/ Jytte Ørsted, oversygeplejerske, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Lene Ankersen, udviklingssygeplejerske, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Parallelsession J: Fremtidens patientsikre sygehuse Hvordan bliver det endnu mere sikkert at være patient på et sygehus? Diskutér hvilke patientsikkerhedsproblemer, der eksisterer på sygehuse, og få indsigt i metoder til at identificere og udarbejde patientsikkerhedspakker, der skal gøre noget ved problemerne. v/ Christian von Plessen, overlæge og tidligere projektleder i Patientsikkert Sygehus, Nordsjællands Hospital Maria Staun, Improvement Advisor og tidligere projektleder i Patientsikkert Sygehus, Sygehus Lillebælt Parallelsession K: Sikkert Patientflow hvad skal der til? I projekt Sikkert Patientflow anvender 12 akutsygehuse en række metoder til systematisk at danne sig et overblik over indlæggelser, overflytninger og udskrivelser. Deltag i debatten om hvordan man forbedrer flowet på sygehusene og hør hvordan styring på timer i stedet for på dage, kapacitetskonferencer og tavlemøder skaber et mere sikkert og sammenhændende forløb for patienterne og forebygger overbelægning. v/ Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Horsens Parallelsession L: Hvad kan sundhedsvæsenet lære af luftfarten? Frokost Luftfartsindustrien træner og udvikler konstant piloternes kompetencer for at skabe den største sikkerhed for passagerne. Hvidovre Hospital samarbejder med luftfartsindustrien, og resultatet er konceptet Periodisk Standard Træning. Vær med i debatten om, hvad sundhedsvæsenet kan lære af luftfartsindustrien og hør om Hvidovre Hospitals erfaringer. v/ Walter Nielsen, specialeansvarlig overlæge, Hvidovre Hospital Henrik Palm, overlæge, Hvidovre Hospital Torben Mogensen, vicedirektør, Hvidovre Hospital Tom Zøllner, haveriekspert Christian Collin, luftkaptajn Vælg én af følgende eftermiddagssessioner: Parallelsession A: Ret & vrang Juridiske dilemmaer i patientsikkerhedsarbejdet Parallelsession B: Kommunikation som drivkraft for forbedringsarbejdet Parallelsession C: Kom ud af kontoret! Forbedringsledelse i sundhedsvæsenet Parallelsession D: Med døden til kaffe den nødvendige samtale Parallelsession E: Ulighed i behandling Parallelsession F: Patientsikkerhed på tværs af sektorer Parallelsession G: Forskning på patientens præmisser

5 Parallelsession H: Patientsikker Uddannelse Parallelsession I: Partnerskab med pårørende Parallelsession J: Fremtidens patientsikre sygehuse Parallelsession K: Sikkert Patientflow Parallelsession L: Hvad kan sundhedsvæsenet lære af luftfarten? Kaffepause At være patient i det danske sundhedsvæsen (Plenum) v/ Michelle Hviid, iværksætter, forfatter og tidligere patient Tak for i dag (Plenum) v/ Ulla Astman, bestyrelsesformand, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Reception

6 TIRSDAG D. 28. APRIL Kaffe og morgenbuffet * Workshops vælg én workshop, som strækker sig over hele dagen: Workshop 1: Skolen for Health Care Radicals Hvordan driver og implementerer du i praksis forandringer i sundhedsvæsenet, og hvordan italesætter du forandringerne, så lysten til at skabe dem kommer indefra hos de sundhedsprofessionelle? Bliv inspireret til at skabe forbedringer i det danske sundhedsvæsen og få indsigt i, hvordan forbedringsagenter arbejder effektivt og får opbakning. v/ Jodi Brown, Senior Transformation Lead at NHS Horizons Group, NHS Improving Quality Jackie Lynton, Head of Transformation at NHS Horizons Group, NHS Improving Quality Camilla Rathcke, formand, Yngre Læger Workshoppen foregår på både dansk engelsk uden tolkning. Workshop 2: Bliv et dygtigt og sikkert team Hvordan fremmer teamsamarbejde patientsikkerheden i sundhedsvæsenet? Lær at anvende de konkrete værktøjer indenfor systemet TeamSTEPPS, og få eksempler på teamlederskab, situationsmonitorering, adfærd og kommunikation, som er vigtige elementer i et stærkt samarbejde. Få hjælp af eksperter i TeamSTEPPS til at lave en plan for, hvordan I vil udrulle systemet lokalt. Workshoppen henvender sig til ledere og mellemledere fra alle faggrupper. Det bedste udbytte fra workshoppen opnås, når man deltager som tværfagligt team, der efterfølgende skal implementere TeamSTEPPS. Inden workshoppen vil deltagerne få tilsendt forberedelsesmateriale. v/ Lily Thomas, Vicepresident of System Nursing Research, Long Island Health System Myrta Rabinowitz, Member of the Nursing Research Department, Long Island Health System Jayne O Leary, Manager of System Wide Nursing Initiative, Long Island Health System Workshoppen foregår på engelsk uden tolkning. Workshop 3: Hvad kan succesfulde virksomheder lære os? Hvordan sikrer sundhedsvæsenet viden om brugertilfredshed og ændringer i brugerens behov over tid? Svaret kan findes uden for sundhedsvæsenet. Kom derfor med ud på besøg hos to succesfulde virksomheder, som viser, hvordan de har udarbejdet en flerstrenget og professionel tilgang til at få viden om brugertilfredshed. Site-vist hos Carlsberg & Danske Bank Workshop 4: Rette pille i rette mund Medicin udgør en stor andel af utilsigtede hændelser, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for patienterne. Hvordan reducerer kommunerne og sygehusene antallet af medicinfejl? Deltag i debatten og hør hvilke nye løsninger kommuner og sygehuse arbejder med, og hvordan de inddrager patienter i medicineringsprocessen. v/ Pia Knudsen, farmaceut, Patientombuddet Dorthe Vilstrup Tomsen, farmaceut og områdechef, Region Hovedstadens Apotek Michael von Buchwald, overlæge, Psykiatrien Glostrup Susanne Andreasen, afdelingsleder, Bofællesskabet Albo, Viborg Kommune Morten Baltzer Andersen, farmaceut, Hvidovre Hospital Christina Jakobsen, konsulent, Center for Telemedicin Britta Ravn, centerleder, Center for Telemedicin Lea Nørgaard, specialkonsulent, Center for Telemedicn Workshop 5: Få de pårørende med - Fra gæst til vigtig samarbejdspartner Pårørende er vigtige - ikke bare som besøgende i udvalgte tidsrum men som nøglepersoner, hvis viden og tilstedeværelse kan skabe tryghed og sammenhæng. Vær med til at udvikle et driverdiagram over inddragelse af pårørende og tag konkrete redskaber til at inddrage pårø-

7 rende med hjem. v/ Christine Isager, lektor i Retorik, Københavns Universitet Jytte Ørsted, oversygeplejerske, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Lene Ankersen, udviklingssygeplejerske, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Workshop 6: Når det rykker - Fra tunge projektplaner til målbare forbedringer Hvordan kan sundhedsprofessionelle skabe hurtige og varige forbedringer af patientsikkerheden og den faglige kvalitet? Deltag i diskussionen og lær at arbejde med Forbedringsmodellen herunder PDSA-metoden til afprøvning af forbedringsidéer. Du får viden om, hvordan du foretager indikatormålinger, som viser, om forandringerne skaber forbedringer for patienterne. Derudover lærer du at sammensætte forbedringsteams, og får indsigt i, hvilke roller forbedringsarbejdet kalder på hos den enkelte medarbejder og leder. Der vil blive inddraget eksempler og erfaringer fra projektet Patientsikkert Sygehus. Workshoppen vil veksle mellem oplæg, dialog og øvelser. v/ Jacob Anhøj, overlæge, Diagnostisk Center Rigshospitalet Workshop 7: Patientcentret behandling Hvordan ser det ud i praksis? Patientcentreret behandling indeholder mange elementer: indflydelse på egen behandling og forløb, respekt, værdighed, samarbejde m.m. Hvilke elementer er vigtigst, og hvordan får man omsat det til en praksis, der møder alle patienter? v/ Louise Lund Møller, afdelingssygeplejerske, Herlev Hospital Kirsten Lomborg, professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Marie Lavesen, projektsygeplejerske, Lunge- og Infektionsmedicinsk Ambulatorium, Nordsjællands Hospital Karen Abrahamsen, patientambassadør, coach og skuespiller Lotte Tuxen, Afsnitsledende sygeplejerske, Kardiologisk Afd., Aalborg Universitetshospital Lisbeth Kallestrup, centerchef,, Abdominalcentret, Aarhus Universitetshospital * Der er indlagt faste pauser i workshops på følgende tidspunkter: Kl (kaffepause); kl (frokost)

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov Program 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov 09.40 10.00 Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Indlæggelsestiden

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

HVOR ENKELT KAN DET GØRES?

HVOR ENKELT KAN DET GØRES? HVOR ENKELT KAN DET GØRES? EKSEMPLER PÅ AFBUREAUKRATISERING PÅ REGIONALE ARBEJDSPLADSER 1 INDHOLD 1. Optimeret diagnoseforløb: Fra 1 år til 1 måned 4 2. Ét regnskab i stedet for to 4 3. Digitalisering

Læs mere

Samarbejde om kerneopgaven

Samarbejde om kerneopgaven 84 II. DEL - SAMMENHÆNG OG PATIENTINDDRAGELSE KAPITEL 7 85 Samarbejde om kerneopgaven Grib anledningen til at samarbejde Et bedre samarbejde mellem faggrupperne på tværs af diagnoser og faggrupper kan

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Frivillige på hospitaler

Frivillige på hospitaler Frivillige på hospitaler Region Hovedstaden Frivillige på hospitaler Gevinster, udfordringer og overvejelser August 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Frivillige på hospitaler

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Det kan godt være, du synes, DDKM handler om bureaukrati. Men du er helt sikkert interesseret i klinisk kvalitet. Læs mere om, hvordan de to ting

Det kan godt være, du synes, DDKM handler om bureaukrati. Men du er helt sikkert interesseret i klinisk kvalitet. Læs mere om, hvordan de to ting Det kan godt være, du synes, DDKM handler om bureaukrati. Men du er helt sikkert interesseret i klinisk kvalitet. Læs mere om, hvordan de to ting rent faktisk hænger sammen. 1 DDKM i et tidsperspektiv

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Nærbilleder af livet med kronisk sygdom

Nærbilleder af livet med kronisk sygdom Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2009.04 Den kroniske patient Nærbilleder af livet med kronisk sygdom Lone Grøn Signe Vang Mette Kellberg Herholdt Mertz Den kroniske patient Nærbilleder af livet med

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere