Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk"

Transkript

1 Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

2 Ret og Vrang dilemmaer i pa1entsikkerhedsarbejdet Session A Patientsikkerhedskonferencen 27. april 2015

3 Panel Elise Hammer, juridisk chef, Dansk Sygeplejeråd Annemarie Hellebek, overlæge og enhedschef, Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Region Hovedstaden Nicolai Döllner, redaktør, Dagens Medicin april 28,

4 Pa1enter med ved kerneårsagsanalyse Zimmerman TH 2007, Grissinger M 2011, Etchegaray JM 2014 Forslag: Patienten med i opening statements eller aflev. narrativ Kun KÅA med ingen (evt. meget let) skade Screening mhp egnede patienter Substituere med surrogat -patient Patienten med efter completion - får fx handlingsplan Fordele: Bedre mere komplet info og læring Bedre forløb for patienten Gennemsigtighed i organisationen 28/02/13 4

5 Pa1enter med ved kerneårsagsanalyse Zimmerman TH 2011, Grissinger 2011, Etchegaray 2014 Risici for patienten: Psykisk reaktion/sorgforløb Lægeskræk Risici for sundhedsproff/organisation: Klapper i - Færre informationer ringere analyse Klage- /erstatningssag 2nd victim reaktioner Mistillid 28/02/13 5 Defensiv medicin

6 1: Kerneårsagsanalyse 1l pa1enten? Efter en patient er bedøvet og operationen påbegyndt opdages det at der kun er en forkert størrelse af et nødvendigt udstyr til rådighed. Den rigtige størrelse hentes med taxa. Operationens varighed forlænges betydeligt. Indgrebet er vellykket, men der tilstøder langvarig infektion i operationssåret. Patienten får en langvarig lammelse i det ene ben på grund af dårlig lejring på operationsbordet under den langvarige procedure. Efter opvågning informerer kirurgen patienten om forløbet og henviser til Patienterstatningen. Patienten, der er sikkerhedschef i oliebranchen, spørger, hvordan hospitalet vil undgå at lignende sker for fremtidige patienter. Kirurgen oplyser, at hændelsen er rapporteret som utilsigtet hændelse, og at den sandsynligvis vil blive analyseret nærmere ved kerneårsagsanalyse. Patienten beder om at få kerneårsagsanalysen. Kirurgen oplyser, at dette ikke er muligt. Patienten får aktindsigt i sin journal og beslutter efter samtale med patientvejlederen - herefter at klage til Patientombuddet over behandlingen, Han forventer så at få nogen indsigt i årsagsmekanismerne bag hændelsen. 28/02/13 6 Patienten rapporterer samtidighændelsen til DPSD med forslag til handlingsplan.

7 2: Offentliggørelse af analyser - hvorfor ikke i Sundhedsvæsenet? Et barn får under sejlads med turistbåd i en havn armen klemt mellem bådens ræling og kajen. Barnet indlægges akut men armen kan ikke reddes og amputeres. Havarikommissionen gennemførte en dybtgående analyse og inddrog både sikkerhedsforhold omkring sejladsen og personalets indsats i.f.m. alarmering. Der fandtes ikke-optimale forhold ved begge dele, og i rapporten, som blev offentliggjort på internettet med alle involverede personer anonymiserede, fremsattes otte krav og pålæg til de ansvarlige om sikkerhed, alarmering og assistance. Hændelsen som blev omtalt detaljeret i pressen - blev også rapporteret til DPSD af en pårørende til pigen. Det fremgår af Havarikommissionens rapport, at regionen vil gennemføre en dybtgående analyse af det forløb, som regionens sundhedsvæsen var ansvarlig for. 28/02/13 7

8 3: Den nye akutordning En region har indført en ny organisation for den akutte betjening af patienter med akutte skader og nyopstået akut sygdom. Et år efter at ordningen er indført henvender en fagforening samt en journalist sig til regionen for at få statistiske oplysninger om de utilsigtede hændelser, som er rapporteret vedr. akut-ordningen. Det drejer sig om antal, indhold (fordelt på 12 hændelseskategorier i overskriftform) og alvorlighedsgrad (fem kategorier inkl. dødsfald), samt fra hvilken sektor, hændelsen er rapporteret. Desuden vil fagforeningen og journalisten have oplyst antallet af kerneårsagsanalyser, som er gennemført på baggrund af rapporterne, samt hovedkonklusionerne fra kerneårsagsanalyserne. De ønsker ikke personidentificerbare oplysninger. 28/02/13 8

9 4: Selvmord er analyser al1d vig1ge? Et stort psykiatrihospital har gennem flere år efter pålæg fra regionens psykiatriledelse prioriteret arbejde med hændelser, der omhandler patienters selvmord og selvmordsforsøg, højt. Der er gennemført kerneårsagsanalyser for alle hændelser med fuldbyrdet selvmord. Aktuelt er antallet af rapporteringer stærkt stigende, også for de alvorligste hændelseskategorier. Der er ikke tilført flere ressourcer til UTH-arbejdet. Hospitalet, herunder ledelsen og enheden for kvalitet og patientsikkerhed, finder at arbejdet med selvmord og -forsøg skal nedprioriteres, og kerneårsagsanalyse kun gennemføres i særlige tilfælde. Begrundelsen er dels, at der har vist sig at være begrænset ny læring i de seneste mange kerneårsagsanalyser. Desuden er begrundelsen, at selvmord- og selvmordsforsøg jfr. definitionen ofte ikke er en utilsigtet hændelse, da mange tilfælde primært skyldes patientens sygdom (*). Klinikere, ledelse og patientsikkerhedsfolk finder at medicineringsproblemer (herunder polyfarmaci) og brist i håndtering af patienter med samtidig fysisk sygdom bør prioriteres op. 28/02/13 9

10 5: Den farlige læge Der dukker hos en regional risikomanager UTH-rapporter op om mangelfuld diagnostik og behandling samt aparte adfærd vedrørende en praktiserende speciallæge. De aktuelle UTH-rapporter kommer både fra speciallægens kolleger i lokalområdet og fra patienter og pårørende, og omtaler især speciallægens personlige adfærd og mundtlige udtalelser i detaljer. Risikomanageren vurderer, at speciallægen synes at mangle indsigt i basal klinisk viden og efter rapporternes beskrivelse måske kan have en alvorlig sygdom, evt. en psykose. Risikomanageren får ikke svar på henvendelser til speciallægen om uddybende oplysninger. 28/02/13 10

11 6: UTH- data anvendt i SST s 1lsyn Sundhedsstyrelsen vil gerne anvende de rapporterede utilsigtede hændelser vedr. individuelle plejecentre og de enkelte praktiserende speciallægeklinikker i styrelsens organisatoriske tilsyn, så det kan gennemføres mere fagligt fokuseret. Det skal foregå på den måde, at Sundhedsstyrelsen før hvert tilsyn fra Patientombuddet rekvirerer de anonymiserede - konkrete UTH-rapporter, der vedrører den pågældende klinik/kommune. 28/02/13 11

12 7: Klager og erstatningssager rapporteres 1l DPSD En sygehusledelse finder, at læringspotentialet i klager til Patientombuddet over den sundhedsfaglige behandling og pleje, samt i erstatningssager bør udnyttes bedre. Derfor pålægger ledelsen de enkelte afdelingsledelser at rapportere alle klagesager og erstatningssager, hvor ifl. patientens beskrivelse kan være sket en utilsigtet hændelse, til hændelsesdatabasen. 28/02/13 12

13 8: Informa1onsudveksling ved hændelser i sektorovergange Ved rapporterede hændelser i sektorovergange kan der ikke drages den fornødne læring i.f.m. fx. kerneårsagsanalyser, fordi journalmateriale ikke frit kan udveksles mellem analysegruppedeltagerne fra forskellige sektorer, fx. hospital, kommune og almen praksis. Det bør der gives lovhjemmel til, så kvaliteten i arbejdet med sektorovergangshændelser får et løft. 28/02/13 13

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Den gode dialog, når noget går galt. Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Den gode dialog, når noget går galt Undersøgelsen er gennemført for Dansk Selskab for Patientsikkerhed DEN GODE DIALOG, NÅR NOGET GÅR GALT En interviewundersøgelse af patienters, klinikeres og afdelingslederes

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Det kan godt være, du synes, DDKM handler om bureaukrati. Men du er helt sikkert interesseret i klinisk kvalitet. Læs mere om, hvordan de to ting

Det kan godt være, du synes, DDKM handler om bureaukrati. Men du er helt sikkert interesseret i klinisk kvalitet. Læs mere om, hvordan de to ting Det kan godt være, du synes, DDKM handler om bureaukrati. Men du er helt sikkert interesseret i klinisk kvalitet. Læs mere om, hvordan de to ting rent faktisk hænger sammen. 1 DDKM i et tidsperspektiv

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED Litteraturgennemgang 2005-2010 Involvering af patienter i patientsikkerhed. Litteraturgennemgang 2005-2010 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital,

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere