Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow"

Transkript

1 flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed

2 Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers Per Sabro Nielsen, (cheflæge, Sygehus Vendsyssel) Velkommen til alle jer!

3 Mere viden: Twitter: #patient15 Følg os Slides m.m.: konference.patientsikkerhed.dk Tweets og spørgsmål til sessionen er velkomne. Brug #sikkertflow #patient15

4 De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk Slagelse Projektperiode: Jan dec Køge Nordsjælland Hvidovre

5 Hvem er I? Hvor mange af jer kommer fra afsnit, der arbejder med flow? Hvor mange af jer har deltaget i projektet (teambesøg, læringsseminarer etc.)?

6 Program 90 minutter Introduktion v. Louise Hvor er jeres patientflow-problemer? Erfaringer fra Vendsyssel Erfaringer fra Randers Hvordan sikrer I patientflow på tværs af akutsygehuset? Erfaringer fra Randers Erfaringer fra Vendsyssel Afrunding og spørgsmål

7 Det ligger på bordene PDSA-blokke Ti-trins-guide til at finde og fjerne flaskehalse pakken

8 Overordnede mål i flow Den rigtige patient er i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt Sammenhængende indlæggelsesforløb af høj kvalitet uden unødig ventetid

9 Ref.:

10 Ca. 30 pct. øget mortalitet ved crowding

11 Arbejdsmiljø

12 Vi venter på hinanden: Tak til:

13

14 Andre brancher har løst det bedre

15 Flaskehalse Theory of Constraints Flaskehals- 10-trinsguide ligger på bordene!

16 Køteori Alfred Erlang, KTAS, 1908

17 Metoder til at afdække flowproblemer I patientens fodspor Waste Identification Tool

18 +

19 Refleksion to og to: Hvor I jeres system venter de akutte patienter så længe, at det går ud over kvaliteten?

20 Og nu til erfaringerne fra to projektsygehuse

21 pakken Forudse kapacitet Forudse efterspørgsel Udarbejd an plan på sygehusniveau

22 pakken på ét sygehus: styregruppe (ledelsesniveau) Styre på timer og ikke på dage Kapacitetskonference inkl. BDA + service-afd. + ledelse + OP NB! pakken ligger på bordene! Tavlemøde Sengeafsnit A Tavlemøde sengeafsnit B Tavlemøde sengeafsnit C Tavlemøde sengeafsnit D

23 Flaskehalse Theory of Constraints Flaskehals- 10-trinsguide ligger på bordene!

24 Find og fjern flaskehalsen Trin 1: Identificer flaskehalsen Trin 2: Beskriv processen (mapping) Trin 3: Beregn udbud, efterspørgsel og udnyttelsesgraden Trin 4: Hvad kan der gøres ved flaskehalsen? Trin 5: Beskriv en indikator, der repræsenterer flaskehalsen Trin 6: Mål på processen Trin 7: Udtænk den fremtidige proces Trin 8: Test den nye proces Trin 9: Observer den nye proces og sammenlign med udgangspunktet Trin 10: Start forfra

25 To og to: Giver indholdet af flowpakken og flaskehalsguiden anledning til spørgsmål?

26 Flere erfaringer fra Randers og Vendsyssel

27 Refleksion to og to: Hvad ville I være særligt opmærksomme på hos jer, hvis I skulle implementere et system som flowpakken?

28 Erfaringer fra sygehusene Alle har brændende platforme Men de er forskellige fordi sygehusene er forskelligt organiseret: à Behov for individuelle målsætninger à Målinger afhænger af målsætning Dataindsamling er en udfordring!

29 11 sygehuse tester flowpakken Kolding

30 Erfaringer fra Horsens ( ) Nogle patienter har udtrykt, at vi er mere informerede om plan og hvad næste skridt er i behandlingen og et mere roligt og forudsigende forløb. De sundhedsproffessionelle oplever, en bedre koordinering tværfagligt og på tværs af hospitalet således det bliver det gode patientforløb. ( ) løfter vi udfordringerne med overbelægning som en udfordring for akuthospitalet og ikke kun for den afdeling. Christina, projektleder, Horsens

31 Erfaringer fra Holbæk flow giver via kapacitetskonferencerne et daglig, fælles overblik over sygehusets belægning, men vel at mærke et overblik som der er en organisation, der nu kan handle på. ( ) bedre match mellem personaleressourcer og patientbelægning ( ) fælles forum hvor vi kan adressere flaskehalse for patientflowet ( ) en udskrivelsesproces, der sikrer at de patienter, der kan blive klar til at gå hjem tidligt på dagen, også bliver klar, og dermed reducerer vi noget af den trængsel der pt. er på sygehuset midt på dagen ( ). Lars, projektleder, Holbæk

32 Erfaringer fra Kolding ( ) styrket samarbejdet på tværs afdelinger omkring det at arbejde som ét akutsygehus. ( ) et fælles sprog at tale ud fra. Lonnie, projektleder, Kolding

33 Erfaringer fra Hvidovre Det virker jo at vi sætter dette (i) fokus. Det bliver langsomt bedre og selv i denne pressede situation, så får vi alligevel rykket noget og fundet pladser til patienterne. Oversygepl.

34 Erfaringer fra Slagelse (Projektet) giver: Overblik over dagligdagen i eget afsnit og overbelægningssituationen i hele organisationen Overbelægning bliver alles ansvar Samarbejde mellem de enkelte afsnit Fokus på gode patientforløb Medarbejdere der er på forkant med situationen = godt arbejdsmiljø Udvikling i forhold til arbejdsgange dobbeltloop læring Mere patientrelateret fokus Mere fokus på samarbejdspartnere også praktiserende læger og hjemmeplejen Pia, projektleder, Slagelse

35 Erfaringer fra Thy-Mors ( ) en kulturændring i forbindelse med kapacitetskonference det ( ) fremmer gensidig forståelse og respekt for hinandens klinikker og arbejdssituationer og vilkår. Fokus er ( ) sagen, og ikke de andre og deres skyld. (Vi oplever en) Kulturopblødning med hvad kan vi gør for hinanden: Vi kan beholde en patient i intensiv indtil der er skabt plads ( ) vi kan låne en af vores sygeplejersker til jer i et tidsrum, fordi vi har få eller lette patienter. ( ) Vi opsamler data og parallelt identificerer vi fund (barrierer for flow) som vi også taler om ved ugentlige opsamlingsmøder ( ). Dorte, projektleder

36 Erfaringer fra Vest Afholdelse af KK giver et godt overblik i forhold til hospitalets udfordringer aktuelle dag, desuden giver det mulighed for at hjælpe på tværs af specialer. Lilli, projektleder

37 Erfaringer fra Midt (Projektet giver) sammenhængskraft og fælles fokus på flow i et patientsikkerheds perspektiv øget fokus på tværfaglig og relationel koordinering i afdelinger og på tværs på hospitalet italesættelse af og udvikling af redskaber til identificering af og bevidsthed om spild Jette, projektleder

38 How much by when? Pr har sygehusene opnået følgende: Andel af patienter i et afsnit med stillingtagen til udskrivelse (P): 95% Andel afholdte kapacitetskonferencer (P): 100% Andel af afsnit, som har daglig proces for vurdering af kapacitet (P): 100% Forudsigelighed af gårsdagens plan ( forudsigelighedsprocenten ) (P): 75%

39 Målinger (indikatortype) Andel af patienter i et afsnit med stillingtagen til udskrivelse (P) Andel afholdte kapacitetskonferencer (P) Andel af afsnit, som har daglig proces for vurdering af kapacitet (P) Ventetid på en flaskehals for diagnostik og behandling (R) Ventetid på overflytning fra akutafdelingen til en sengeafdeling (R) Antal sengedage med patienter i låneseng (R) Andel sengeafdelinger med overbelægning (R) Forudsigelighed af gårsdagens plan ( forudsigelighedsprocenten ) (P) oplevelser af ventetid under indlæggelse (R) Medarbejderoplevelser af arbejdsmiljø i akutmodtagelsen (R) Antal månedlige akutte og elektive indlæggelser på sygehuset (Struktur) Andel patienter, der genindlægges indenfor 30 dage (Ulempe)

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem.

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Velkommen Louise Rabøl Læge, ph.d., projektleder, Dansk

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015

Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenheden Horsens, som er med på LS3 Vores forbedringsteam fra Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen

Læs mere

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen Det store HVORFOR? Akuthospitalsdagsorden ny organisering, øget patientindtag af akutte, flere multisyge, pressede økonomier, øget patient og pårørende involvering. Behov for nye kompetencer og ny organisering

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Onsdag den 9. oktober 2013 Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Administrationen Økonomi og

Læs mere

PROGRAM 28. - 29. APRIL

PROGRAM 28. - 29. APRIL PROGRAM 28. - 29. APRIL Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. INDHOLD Konferenceprogram for 28.

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION Prioritering af kerneopgaven Værktøj TESTVERSION Forord Dette værktøj er under udvikling og dette er en testversion. Værktøjet er udviklet på baggrund af eksisterende værktøjer i Kom videre med social

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

HVOR ENKELT KAN DET GØRES?

HVOR ENKELT KAN DET GØRES? HVOR ENKELT KAN DET GØRES? EKSEMPLER PÅ AFBUREAUKRATISERING PÅ REGIONALE ARBEJDSPLADSER 1 INDHOLD 1. Optimeret diagnoseforløb: Fra 1 år til 1 måned 4 2. Ét regnskab i stedet for to 4 3. Digitalisering

Læs mere

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30.

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30. Regionshuset Viborg Kvalitet og Data Strategisk Kvalitet Godkendt REFERAT Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere