PROGRAM APRIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM 28. - 29. APRIL"

Transkript

1 PROGRAM APRIL Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem.

2 INDHOLD Konferenceprogram for 28. april Detaljeret program Parallelsessioner 1-9 Heldagsworkshops den 29. april Workshops A-F Lokaleoversigt Kort Fri Wi-fi adgang: bcguest Konferencens officielle hashtag: #patient14 Følg os på

3 28. APRIL Konferenceprogram

4 PROGRAM MORGENMAD Stående buffet KL KL VELKOMST OG PATIENTSIKKERHED PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN v/ Ulla Astman, formand for, regionsrådsformand for Region Nordjylland og formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner Der er synergi i patientsikkerhed. Hvordan går de nye regionsråd og Danske Regioner til opgaven? Hvad er ambitionerne? KL ET LIGE OG SIKKERT SUNDHEDSVÆSEN v/ Nick Hækkerup, minister for sundhed og forebyggelse KL DE KOM MED 12 PAKKER - VI FIK EN GAVE v/ Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital For fire år siden takkede Bente Ourø Rørth ja til at deltage i Patientsikkert Sygehus. For hende blev det en rejse, der førte hende til et andet sted, end hun havde forventet. Rejsen kom til at indeholde meget andet end målemetoder og kliniske pakker. Hør om rejsen, og hvad den er kommet til at betyde for hendes måde at lede et sygehus på. KL FORBEDRINGSPROJEKTER OG ET SUNDHEDSÆSEN DER ER TIL AT TALE MED v/ Beth Lilja, direktør, Sikker Psykiatri, I sikre hænder, Sikkert Patientflow og Sikre Fødsler er forbedringsprojekter, der er blevet sat i søen siden sidste konference. Og mens de skal bringes sikkert i havn, siger vi: Hej Sundhedsvæsen - er du til at tale med? Selskabet præsenterer en ny indsats, der i stor skala skal invitere patienter og pårørende til at deltage aktivt - spørgende og afklarende - i deres eget forløb. Og du kan være med. Det bliver en form for patientinddragelse, du helt sikkert ikke har prøvet før. PAUSE OG OVERGANG TIL SESSIONER KL

5 PARALLELSESSIONER Vælg mellem 9 sessioner. Se side 4-8. FROKOST PARALLELSESSIONER Vælg mellem 9 sessioner. Se side 4-8. KAFFEPAUSE KL KL KL KL KL FRA SUNDHEDSVÆSENETS ADVOKAT TIL PATIENTENS AMBASSADØR v/ Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør, Region Nordjylland. P.t. orlov fra sin stilling for at være s udsendte medarbejder hos Institute for Healtcare Improvement i Boston. For Jens Winther har det sidste år været en detox kur. På afstand af det danske sundhedsvæsen er det blevet tydeligt, at grundlæggende forandringer i sundhedsvæsenet skabes ved at tage udgangspunkt i patienten. Problematikken er blevet illustreret ved sygdomsforløb i den nærmeste familie, og oplevelser bekræfter nødvendigheden af, at sundhedsvæsenet skal reformeres. Hør om rejsen fra systemets direktør til patientens ambassadør. OPEN SCHOOL - KOM GODT I GANG! KL v/ Hans Trier, overlæge, IHI Open School er et e-læringsprogram, der nu kan følges i Danmark. Systemet byder på uddannelse i den basale introduktion til forbedringsarbejde, patientsikkerhed, systemdesign og ledelse af kvalitet og sikkerhed. Open School er udviklet af Institute for Health Care Improvement. E-læringssystemet er on-line undervisning, du kan deltage i, når det passer dig. Open School anvendes p.t. af mere end brugere i 65 lande. KL TAK FOR I DAG OG PÅ GENSYN! v/ Ulla Astman, formand for, regionsrådsformand for Region Nordjylland og formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner. 3

6 PARALLEL- SESSIONER Der er 9 forskellige parallelsessioner. Formiddagens sessioner gentages om eftermiddagen, så alle har mulighed for at deltage i to forskellige sessioner. Dog foregår session nr. 9 kun om eftermiddagen. Information om sessionerne kan du læse om her på side 4-8. For lokaler - se oversigten på side HVILKE VÆRKTØJER UNDERSTØTTER FORBEDRINGS- ARBEJDE FOR BÅDE KLINIKERE OG LEDERE? Med metoden Rapid Fire præsenteres værktøjer, der kan understøtte forbedringsarbejdet på alle niveauer i organisationen. Rapid Fire: Patienthistorier til at skabe mening Ambitiøse mål giver gejst Driverdiagram giver overblik Hyppige målinger over tid med SPC sikrer fremdrift Afprøvninger i lille skala med PDSA til lokal tilpasning OPLÆGSHOLDERE Dorthe Crüger lægelig direktør, Sygehus Lillebælt Vagn Bach lægefaglig vicedirektør, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Lonnie Sander Terkildsen riskmanager, Sygehus Lillebælt Anna Marie Clausen specialeansvarlig sygeplejerske, Sygehus ThyMors Mette Østergård overlæge, Nordsjællands Hospital MODERATOR Vibeke Rischel sundhedsfaglig chef, 4

7 2 ER VI BLEVET HJEMMEBLINDE FOR VÆRDIG OG RESPEKTFULD BEHANDLING I SUNDHEDSVÆSENET? Hvad viser det, når en ældre dement medborger, efter udskrivelse, spontant udbryder til sin datter: Jeg er blevet løsladt i dag? Hvordan får sundhedsvæsenet øjnene op for krænkende og ydmygende forhold på sygehuset, så vi undgår, at patienter under indlæggelse oplever, at de er i fængsel og bliver løsladt ved udskrivelse? Sessionen vil illustrere betydningen af værdig versus uværdig behandling og pleje i sundhedsvæsenet, ved at vise en række typiske situationer mellem sundhedsprofessionelle og patienter på en akutafdeling. Patientoplevelserne er fra akutafdelinger i Wales i England, men er også genkendelige i det danske sundhedsvæsen. Spørgsmålet er, hvordan vi får et sundhedsvæsen som er parat til at lytte, respektere og værdsætte patienters spørgsmål og behov, så de bevarer deres værdighed under indlæggelse. OPLÆGSHOLDER Beth Lilja direktør, MODERATOR Rikke Hollesen chefkonsulent, 3 SIKKER PSYKIATRI Hvilke medicineringsfejl sker der på en psykiatrisk afdeling, og kan medicingennemgang være en måde at øge sikkerheden på? Hvad finder man, når man analyserer uventede dødsfald blandt indlagte psykiatriske patienter, og hvordan kan vi lære af dette? På denne session vil deltagernes egne erfaringer og viden blive inddraget i diskussionerne. Det nye nationale kvalitetsprojekt Sikker Psykiatri vil desuden blive præsenteret. OPLÆGSHOLDERE Ann Lykkegaard Sørensen sygeplejerske, ph.d-studerende, Aalborg Universitet Kenneth Brandt Hansen speciallæge, Aarhus Universitetshospital Risskov MODERATOR Brian Bjørn overlæge, 5

8 4 HVORDAN SÆTTER VI PATIENTEN I CENTRUM? Der er mange gode initiativer i gang rundt om i sundhedsvæsenet, der på den ene eller den anden måde sætter den enkelte patients behov, ønsker og situation i centrum. På denne session får du lejlighed til at møde nogle af disse initiativer og få konkrete ideer og inspiration til, hvad du kan gå hjem og gøre på afdelingen allerede i morgen. MODERATORER Britt Wendelboe souschef, Janne Lehmann Knudsen kvalitetschef, Kræftens Bekæmpelse OPLÆGSHOLDERE Janne Lehmann Knudsen kvalitetschef, Kræftens Bekæmpelse David Tomson Dr D Tomson, FRCGP, consultant in Patient Centred care, MAGIC programme Line H. Pedersen projektleder, Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) Tine Boulund patientsikkerhedsansvarlig sygeplejerske, Kolding Sygehus Helle Klingenberg Iversen overlæge, Glostrup Hospital 5 FORSKNING I PATIENTSIKKERHED Vi præsenterer en ny forskningsstrategi, der er udarbejdet af Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Herefter sætter vi fokus på samspillet mellem forskning og patientinvolvering. Målet er at opnå det resultat, der er bedst for både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. OPLÆGSHOLDERE Birgit Viskum formand, Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet Kirsten Lomborg professor i patientinvolvering, Aarhus Universitet Lene Witte direktør, Gigtforeningen Formiddag: MODERATORER Solvejg Kristensen projektleder, 6 Eftermiddag: Louise Rabøl projektleder,

9 6 TRIPLE AIM - ET SKIFT I TILRETTELÆGGELSEN AF SUNDHEDSYDELSER Sessionen har til formål at introducere deltagerne til Triple Aim samt præsentere to konkrete danske initiativer, hvor Triple Aim tankegangen har dannet grundlag for forbedring af sundhedsydelser på tværs af sektorer. Sessionen giver indsigt i en ny måde at tænke tilrettelæggelsen af sundhedsydelser på, hvor der både tages højde for befolkningens sundhed, borgerens oplevelse af sundhedsvæsenet og omkostninger per indbygger. OPLÆGSHOLDERE Anders Kjærulff Kultur- og sundhedsdirektør, Holstebro Kommune Kristine Binzer lægefaglig konsulent, Region Sjælland MODERATOR Janet Samuel kontorchef, Danske Regioner 7 FRA KLAGE TIL DIALOG OG LÆRING Med Patientombuddet er klageområdet blevet reformeret. Det nye system giver langt større potentiale for patientinddragelse og systemforbedring end tidligere. Men udnyttes klagerne nok til dette formål, og opnår patienterne det, de gerne vil? Hvad kommer der ud af dialogsamtalerne, og gør vi nok for at få dem til at fungere? Og patientforsikringssagerne - hvordan lærer vi af dem? Denne session peger på udfordringer og muligheder på området. OPLÆGSHOLDERE Bodil Bjerg seniorkonsulent, Danske Regioner Jan Øst-Jacobsen patient Annemari Petersen sygeplejerske og konsulent, Region Nordjylland Lis Møller Larsen sygeplejerske og jurist, Region Nordjylland MODERATOR Hans Trier overlæge, 7

10 8 FORBEREDT PÅ DET UVENTEDE - NÅR SIKKERHEDEN PLUDSELIG BLIVER TRUET Den gode behandling er i mange tilfælde afhængig af usynlige støttefunktioner og beslutninger, der er vanskelige at gennemskue for patienterne og personale. Sikker Drift er ikke et etableret begreb, men et begreb som man forskellige steder i landet har fået øjnene op for. På denne session får deltagerne indsigt i, hvordan der bliver arbejdet med at skabe robuste organisationer, der er i stand til at reagere hurtigt og sikkert, når det uventede sker. MODERATOR Peter Skjøt chefkonsulent, Enhed for patientsikkerhed, Region Hovedstaden OPLÆGSHOLDERE Jakob Trier Møller klinikchef, Rigshospitalet Martin Fejring servicechef, Sygehus Lillebælt Maria Staun kvalitetskonsulent, Sygehus Lillebælt Birte Grothe ældre og sundhedschef, Frederikssund Kommune Annette Mårtensson Frederikssund Kommune Mads Ecklon kontorchef, Beredskabsstyrelsen 9 SAMARBEJDE OM PATIENTSIKKERHED OG KVALITET I EUROPA - HVILKEN GEVINST ER DER VED DET? 8 På denne session får du en introduktion til et tvær-europæisk netværksprojekt med fokus på forbedring af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Projektets formål er at dele viden og tage ved lære af hinanden. Projektet har samlet over 500 løsninger på kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer. Vi reflekterer over nogle af løsningerne i en dansk kontekst. Vi drøfter også styrker og svagheder ved netværk og erfaringsudveksling på tværs af Europa. Vi modtager meget gerne dine bidrag på sessionen og viser i praksis, hvordan man deler sit bidrag med netværket. Læs mere om projektet på: OPLÆGSHOLDERE Tanja Gyldengren Simon Fjeldbæk Kristensen MODERATOR Solvejg Kristensen projektleder, OBS: Kun om eftermiddagen

11 29. APRIL Heldagsworkshops

12 WORKSHOPS Der er 6 forskellige workshops, som starter kl. 9 og slutter mellem kl. 15 og 16. Inden da er der fælles morgenmad kl 8.30, som alle er velkomne til at tage del i. A HVORDAN SKABER VI MARKANTE OG BLIVENDE KVALITETSFORBEDRINGER I PSYKIATRIEN? Kl Workshoppen giver et internationalt perspektiv på dette spørgsmål og vil præsentere projekter fra Irland, Norge og Sverige i en form, hvor deltagerne engageres og inviteres til at reflektere og diskutere. Fra Norge vil vi høre om et projekt, der arbejder med at undgå selvmord. Projektet har netop modtaget den norske akutpsykiatripris. Fra Irland præsenteres deres arbejde med patientinddragelse og forebyggelse af tvang, og fra Sverige præsenteres resultater og erfaringer fra et nationalt gennembrudsprojekt til reduktion af tvang. OPLÆGSHOLDERE Ewa Ness psykiater, fag- og kvalitetsleder, Oslo Universitetssygehus, Diakonhjemmet Fredrik Walby chefpsykolog, Oslo Universitetssygehus, Diakonhjemmet Rosemary Smyth director of training and development, Mental Health Commission Ireland Catrin Hägerholm projektleder, Bättre Vård - Mindre Tvång, Sveriges Kommuner och Landsting MODERATOR Brian Bjørn overlæge, 10

13 PROGRAM Kl Morgenmad Kl Velkomst og præsentation v/ Brian Bjørn Kl Bättre vård, mindre tvång. Erfaringer fra svenske gennembrudsprojekter. Del 1 v/ Catrin Hägerholm Kl Pause Kl Bättre vård, mindre tvång. Erfaringer fra svenske gennembrudsprojekter. Del 2 v/ Catrin Hägerholm Kl User involvement in mental healthcare v/ Rosemary Smyth Kl Frokost Kl Reducing the use of restraint. Lessons from Ireland v/ Rosemary Smyth Kl Pause Kl Selvmordsforebyggelse: Erfaringer fra den norske patientsikkerhedskampagne v/ Ewa Ness og Fredrik Walby 11

14 B FÅ DET TIL AT RYKKE! FRA TUNGE PROJEKTPLANER TIL MÅLBARE FORBEDRINGER Kl Workshoppen giver svar på, hvordan sundhedsvæsenet skaber varige og hurtige forbedringer af patientsikkerheden med Forbedringsmodellen og Mål med mening. Eksempler fra Patientsikkert Sygehus vil blive inddraget. Workshoppen er en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og gruppearbejde. Du vil blive klædt på til at gå hjem og eksperimentere med PDSA-test i småskala og svare på følgende spørgsmål: Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring, når vi ønsker at forbedre patientsikkerheden og gøre en positiv forskel for patienter og pårørende? Hvordan skaber vi helt konkret forbedringer ved hjælp af Forbedringsmodellen og PDSA-test i praksis og i samarbejde med patienter og pårørende? Hvilke roller kalder forbedringsarbejdet på hos den enkelte sundhedsprofessionelle, afdelingsledelse og topledelse? MODERATORER Vibeke Rischel sundhedsfaglig chef, Jacob Anhøj overlæge, Diagnostisk Center Rigshospitalet 12

15 PROGRAM Morgenmad Kl Kl Velkomst og præsentation v/ Vibeke Rischel og Jacob Anhøj Kl Hvad ønsker du at forbedre? Hvordan anvendes driver diagram til at skabe overblik over ønsket forbedring? v/ Vibeke Rischel og Jacob Anhøj Kl Frokost Kl Afprøvning i lille skala v/ Vibeke Rischel og Jacob Anhøj Kl Pause Kl Opsamling på deltagernes forventinger v/ Vibeke Rischel og Jacob Anhøj 13

16 C BEHANDLER VI PATIENTER MED VÆRDIGHED OG RESPEKT I SUNDHEDSVÆSENET, ELLER ER VI BLEVET HJEMMEBLINDE? Kl Nytter det overhovedet at mobilisere patienter og pårørende til at stille spørgsmål og tage aktiv stilling til pleje- og behandlingsmuligheder, hvis sundhedsvæsenet ikke ser, hører og forstår patienters spørgsmål og behov? På workshoppen går vi i dybden med betydningen af værdig versus uværdig behandling af patienter og pårørende, samt hvordan vi skaber en kultur for værdig og respektfuld pleje og behandling. Fx hvilken betydning har frie besøgstider versus faste besøgstider for pårørendes mulighed for at yde støtte under indlæggelse. Hvordan åbner vi sundhedsvæsenets øjne for det, som patienter og pårørende oplever som uværdige? På workshoppen bliver der vist en række autentiske patientoplevelser i et sundhedsvæsen, som er blevet hjemmeblinde for betydningen af at lytte til og kommunikere respektfuldt med patienter og pårørende på en akutafdeling i Wales og England. Patientoplevelserne er også genkendelige i det danske sundhedsvæsen. Filmen viser, hvordan et møde med sundhedsvæsenet kan opleves som respektfuldt for alle parter. Workshoppen inviterer til en grundig drøftelse af, hvordan vi skaber et sundhedsvæsen, som ser, hører og forstår patienter, så et respektfuldt og værdigt møde bliver muligt. Workshoppen er designet som en vekselvirkning mellem oplæg, filmklip, erfaringsudvekslinger, øvelser og diskussion. MODERATORER Rikke Hollesen chefkonsulent, Jakob Kjøller projektleder, 14

17 PROGRAM Kl Morgenmad Kl Velkomst og præsentation v/ Rikke Hollesen Kl Filmklip med patientoplevelser fra akutafdelinger i Wales og England, som er genkendelige i det danske sundhedsvæsen på godt og ondt v/ Rikke Hollesen Kl Pause Kl Hvordan får vi øjnene op for lommer af uværdig og respektløs pleje og behandling på vores sygehuse? v/ Rikke Hollesen Kl Worldcafe om hvad der skal til for at helbrede vores hjemmeblindhed og identificere løsninger til, at patienter oplever sig set, hørt og forstået som en værdig borger under indlæggelsen. v/ Rikke Hollesen og Jakob Kjøller Frokost Kl Kl Opsamling på Worldcafe med henblik på identifikation af strategier for bedste praksis for værdig og respektfuld pleje og behandling v/ Rikke Hollesen Kl Pause Kl Dilemmaspil og drøftelse af strategier for dilemmaer om værdig versus uværdig pleje og behandling v/ Rikke Hollesen Kl Næste skridt og evaluering v/ Rikke Hollesen 15

18 D FRA KLAGE TIL DIALOG OG KVALITET - HVORDAN? Kl Patienternes udsagn har betydning. En af måderne, patienterne kan ytre sig på, er ved at klage eller søge erstatning. Opsamler vi nok viden fra klagerne og forsikringssagerne? Hvor meget patientsikkerhed får patienter og sundhedsvæsen ud af dialogsamtalerne? Gør vi nok for at få dialogsamtalerne til at fungere? Hvordan opleves dialogsamtalerne for henholdsvis patienter og pårørende og det involverede sundhedspersonale? Hvordan forholder vi os til Second Victim problematikken? Får patienterne og de pårørende svar på de spørgsmål de har, når de klager? Denne workshop kommer rundt om spørgsmålene med oplæg, gode eksempler, diskussioner og dilemmaer og belyser herunder, hvilket potentiale der ligger i de seneste års nye tiltag på klageområdet. OPLÆGSHOLDERE Jan Øst-Jacobsen patient Christian Pedersen ledende overlæge, Aalborg Universitetshospital Allan Kofoed-Enevoldsen ledende overlæge, Frederiksberg og Bispebjerg hospitaler Per Fraulund Sørensen fuldmægtig, Lægeforeningen Susanne Richter sygeplejefaglig konsulent, Dansk Sygeplejeråd Annemarie Hellebæk Enhedschef, Region Hovedstadens Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed MODERATOR Hans Trier overlæge, 16

19 PROGRAM Morgenmad Kl Kl Velkomst og skitsering af workshoppens indhold v/ Hans Trier Kl Dialogsamtalen oplevet af en patient v/ Jan Øst-Jacobsen Kl Dialogsamtalen oplevet af en læge v/ Christian Pedersen Kl Diskussion v/ Hans Trier Kl Pause Kl Den gode dialogsamtale. Gruppediskussioner om Region Hovedstadens e-learningskursus om dialogsamtaler v/ Hans Trier Kl Styrket borgerkontakt - Hvordan god dialog kan gennemsyre sundhedsvæsenet v/ Allan Kofoed-Enevoldsen Kl Fælles diskussion: Læring fra dialogsamtaler v/ Hans Trier Kl Frokost Kl Præsentation af nøgledata og centrale problemstillinger om udnyttelsen af klage- og forsikringssager i fremadrettet forbedring af sundhedsvæsenets kvalitet v/ Hans Trier Kl Hvis du havde ansvaret. Gruppediskussioner om hvordan klagesags- og patientforsikringsafgørelser kan bidrage til kvalitetsudvikling. Med udgangspunkt i case vedr. kvalitetsproblemer på en ortopædkirurgisk afdeling. v/ Annemarie Hellebæk og Hans Trier Kl Pause Kl Offentliggørelse af klagesagsafgørelser med navn på sundhedsperson - giver det større sikkerhed? Eller måske mindre? v/ Per Fraulund Sørensen Kl Håndtering af Det andet offer - hvordan bidrager det til faglig udvikling? v/ Susanne Richter Kl Afsluttende diskussion v/ Hans Trier 17

20 E SIKKERT PATIENTFLOW - EN WORKSHOP OM DEN RIGTIGE PATIENT I DEN RIGTIGE SENG PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT Kl Hvordan får akutsygehusene fokus på et sikkert flow, så patienterne undgår unødig ventetid? En ikke ubetydelig del af patienterne på akutsygehusene oplever ventetid på indlæggelse, udredning, behandling, overflytning og udskrivelse. På workshoppen kan ledere, kvalitetsog patientsikkerhedsansvarlige, sundhedspersonale, flowkoordinatorer og samordningskonsulenter få inspiration til at styrke flowet for patienterne. Deltagerne bliver introduceret til erfaringer med optimering af flow i andre brancher samt internationale metoder til optimering af patientflow på sygehuse bl.a. Real Time Demand Capacity (RTDC), der har styrket sikkerheden og øget flowet på en række amerikanske hospitaler. Der kræves ingen konkret deltagerforberedelse, men workshoppen vil have en høj grad af deltagerinvolvering, og deltagerne går derfra med konkrete redskaber til at udforske og forbedre patientflowet i egen organisation. OPLÆGSHOLDERE Christina Antonsen projektleder, Hospitalsenheden Horsens Rudi Tuv HR-chef, Marriott Hotel Copenhagen Karen Abrahamsen patientambassadør WHO, Susanne Bendixen apoteker, Sønderbro Apotek Knud Midtgaard Vice President Operations, Alfa Laval, Lund, Sverige MODERATOR Louise Rabøl projektleder, Sikkert Patientflow, 18

21 PROGRAM Kl Morgenmad Kl Velkomst og præsentation v/ Louise Rabøl Kl Har de mon glemt os? Betydningen af flaskehalse og ventetid i behandlingsforløb v/ Karen Abrahamsen Kl Først og fremmest flow - Sammenhængen mellem ledelse, flow, arbejdsmiljø og kundetilfredshed v/ Susanne Bendixen Kl Pause Kl Den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt v/ Louise Rabøl Kl Gæsterne har altid ret Tavlemøder fungerer i hverdagen v/ Rudi Tuv og Knud Midtgaard Kl Frokost Kl Sikkert Patientflow og introduktion til real time demand capacity v/ Louise Rabøl Kl Flow-fokus forbedrer forløbet for akutte patienter v/ Christina Anthonsen Kl Pause Kl Hvordan kommer man i gang? Waste Identification Tool, I patientens fodspor, hjemmeside og projektplan v/ Louise Rabøl Kl Afslutning v/ Louise Rabøl 19

22 F PATIENTEN I CENTRUM! JA TAK, MEN HVORDAN? Kl Patienten i centrum - ja tak. Det er de fleste politikere, ledere og klinikere enige om. Men hvordan gør vi det i praksis? I denne workshop ser vi på nyeste viden og bliver præsenteret for 3-4 danske og internationale projekter, der sætter patienten i centrum eller på anden vis styrker patienter og pårørendes rolle, stemme og indflydelse i mødet med sundhedsvæsenet. Hvad kan vi lære? Og hvordan forankrer vi projekterne i organisationen? OPLÆGSHOLDERE David Tomson Dr D Tomson, FRCGP, consultant in Patient Centred care, MAGIC programme Susanne Lauth ledende oversygeplejerske, Vejle Sygehus Helle Klingenberg Iversen apopleksiansvarlig overlæge, dr. Med., Glostrup Hospital Peter Kjær institutleder, Institut for Organisation, CBS MODERATORER Britt Wendelboe souschef, Janne Lehmann Knudsen kvalitetschef, Kræftens Bekæmpelse 20

23 PROGRAM Morgenmad Kl Kl Velkomst og en introduktion til, hvordan vi sikrer en patientcentreret indsats i sundhedsvæsenet v/ Janne Lehmann Knudsen og Britt Wendelboe Kl Beyond MAGIC: Moving from Doing to to Doing with : an exploration of patient centred practice focussed on shared decision making v/ David Tomsom Kl Pause Kl Fortsat: Beyond MAGIC: Moving from Doing to to Doing with : an exploration of patient centred practice focussed on shared decision making v/ David Tomsom Kl Frokost Kl Hej Sundhedsvæsen - hvordan får vi patienter og pårørende til at deltage mere aktivt? v/ Britt Wendelboe Kl Patientcentrering på Vejle Sygehus - Patienternes Kræftsygehus v/ Susanne Lauth Kl Pause Kl Den involverende stuegang - Erfaringer med patient- og pårørendeinvolvering ved stuegang på rehabiliteringsafsnit, Glostrup Hospital v/ Helle Klingenberg Iversen Kl Patienten i centrum - og ledelsen i centrum v/ Peter Kjær Kl Afrunding og farvel v/ Britt Wendelboe 21

24 28. APRIL K OVERSIGT TIME PLENUMLOKALE A2/A3 B3 M1/M2 B3 M3/M4 B3 M5/M6 B 9.00 KL MORGENMAD Oplæg i plenum KL PAUSE OG OVERGANG TIL SESSIONER Hvordan sætter vi patienten i centrum? KL FROKOST Forskning i patientsikkerhed 2 Er vi blevet hjemmeblinde for værdig og respektfuld behandling i sundhedsvæsenet? 7 Fra klage til dialog og læring 3 S KL KAFFEPAUSE Oplæg i plenum KL MORGENMAD B Få det til at rykke! Fra tunge projektplaner til målbare forbedringer E Sikkert patientflow - En workshop om den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt APRIL W C Behandler vi patienter med værdighed og respekt i sundhedsvæsenet, eller er vi blevet hjemmeblinde? F P c m

25 B3 M7/M8 B4 M1/M2 B4 M3/M4 B4 M5/M6 B4 M7 KONFERENCE 3 Sikker Psykiatri 1 Hvilke værktøjer understøtter forbedringsarbejde for både klinikere og ledere? 8 Forberedt på det uventede - Når sikkerheden pludselig bliver truet 6 Triple Aim - Et skift i tilrettelæggelsen af sundhedsydelser 9Samarbejde om patientsikkerhed og kvalitet i Europa WORKSHOPS, F Patienten i centrum! Ja tak, men hvordan? A Hvordan skaber vi markante og blivende kvalitetsforbedringer i psykiatrien? D Fra klage til dialog og kvalitet - Hvordan? 23

26 KORT RELEVANTE LOKALER B0-1 M1 M2 ENTRANCE B0 B0 FOYER catering FOYER GARDEROBE B0-2 B0 B1 B2 A2 CABARET GENNEMGANGS AREAL A3 CONGRESS HALL A 24 HOTEL T2

27 HB3 HB4 M9 M10 M9 M10 M7/8 M5/6 HALL B M7/8 M5/6 B3 B4 B5 M3/4 M3/4 M1/2 M1/2 B3 B4 B5 CENTERHALL E 25

28

Heldagsworkshops om patientsikkerhed

Heldagsworkshops om patientsikkerhed Heldagsworkshops om patientsikkerhed Den 29. april, 2014 A: Kl. 9.00-15.45 Hvordan skaber vi markante og blivende kvalitetsforbedringer i psykiatrien? Workshoppen giver et internationalt perspektiv på

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Tirsdag den 24. marts 2015

Tirsdag den 24. marts 2015 Program for læringsseminar 3 4. marts 2015 (Justeringer kan forekomme) Dato: Tirsdag og onsdag den 24. og 25. marts 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf. +45 76 34 11 00 Tirsdag

Læs mere

Program: Dag 1 Læringsseminar 6

Program: Dag 1 Læringsseminar 6 Program: Dag 1 Læringsseminar 6 Mandag d. 28. september 2015 Sted: Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia Introduktionsdag for nye teammedlemmer/teams Formålet med dag 1 er at give nye teams/teammedlemmer

Læs mere

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem.

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Velkommen Louise Rabøl Læge, ph.d., projektleder, Dansk

Læs mere

PROGRAM FOR DAG 1 PROGRAM FOR DAG 2

PROGRAM FOR DAG 1 PROGRAM FOR DAG 2 PROGRAM FOR DAG 1 8.00-9.15 Registrering, morgenmad 9.15-9.40 Velkomst 9.40-10.40 Formål og det kliniske indhold i LKT Apopleksi 10.40-11.10 Hvilke data har vi? 11.10-11.30 Pause 11.30-12.10 Casebaseret

Læs mere

Program - Patientsikkerhedskonferencen 2016

Program - Patientsikkerhedskonferencen 2016 Program - Patientsikkerhedskonferencen 2016 Dag 1 08 30 Registrering og morgenbuffet 09 30 Velkomst og præsentation af det nye kvalitetsprogram v/ Ulla Astman, formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed,

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

I sikre hænder. Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Beth Lilja, direktør

I sikre hænder. Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Beth Lilja, direktør I sikre hænder Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed Beth Lilja, direktør Thisted Kommune Frederiksberg Kommune Viborg Kommune Sønderborg Kommune Lolland Kommune Forberedelse

Læs mere

Pa#entcentreret behandling Hvordan ser det ud i praksis? Helene Burén & Rikke Hollesen

Pa#entcentreret behandling Hvordan ser det ud i praksis? Helene Burén & Rikke Hollesen Pa#entcentreret behandling Hvordan ser det ud i praksis? Helene Burén & Rikke Hollesen 1 Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Twitter: @patientsikker Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Læs mere

Velkommen til opstartsseminar. Horsens, 30. og 31. august 2017

Velkommen til opstartsseminar. Horsens, 30. og 31. august 2017 Velkommen til opstartsseminar Horsens, 30. og 31. august 2017 Hvem er vi? Anne Weber Chefkonsulent Projektleder i Sikkert Seniorliv Vibeke Rischel Sundhedsfaglig Chef Bodil Andersen Konsulent Eva Waldorff

Læs mere

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert Hospitalsenhed Midt Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenhed Midt 2 Hvem er vi? Tove Kristensen, sygeplejerfaglig direktør Heidi Sabro, afdelingssygeplejerske Lotte Mønster Jensen, klinisk

Læs mere

Værktøj som understøtter forbedringsarbejde. Rapid fire Dorthe Crüger, Vagn Bach, Lonnie Terkildsen; Anna Marie Clausen og Mette Østergaard

Værktøj som understøtter forbedringsarbejde. Rapid fire Dorthe Crüger, Vagn Bach, Lonnie Terkildsen; Anna Marie Clausen og Mette Østergaard Værktøj som understøtter forbedringsarbejde Rapid fire Dorthe Crüger, Vagn Bach, Lonnie Terkildsen; Anna Marie Clausen og Mette Østergaard 2011-03-11 Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2 Rapid fire fyr

Læs mere

Sikker Psykiatri 2014-2016. ved Beth Lilja

Sikker Psykiatri 2014-2016. ved Beth Lilja Sikker Psykiatri 2014-2016 ved Beth Lilja Resession Budget underskud Øget efterspørgsel efter sundhedsydelser Økonomisk krise Det har aldrig været vigtigere at fokusere på forbedring af Arbejdsløshed kvalitet

Læs mere

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem.

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. The European Network for Patient Safety & Quality - PaSQ

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem.

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Er vi blevet hjemmeblinde for værdig og respektfuld behandling

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar og 23. september 2014 Storyboard fra Slagelse Sygehus

Sikkert Patientflow. Læringsseminar og 23. september 2014 Storyboard fra Slagelse Sygehus Sikkert Patientflow Læringsseminar 2 22. og 23. september 2014 Storyboard fra Slagelse Sygehus Afdelingssygeplejerske Anne Afdelingssygeplejerske Sofie Malmberg Sofie Malmberg Konstitueret afdelingssygeplejerske

Læs mere

#patient17. Workshop 2: Skab fælles fremdrift i forbedringsarbejdet med et kollaborativ

#patient17. Workshop 2: Skab fælles fremdrift i forbedringsarbejdet med et kollaborativ #patient17 Workshop 2: Skab fælles fremdrift i forbedringsarbejdet med et kollaborativ Velkommen Simon Feldbæk Peitersen Kandidat i folkesundhedsvidenskab Projektleder for Sikker Psykiatri Tidl. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Oversigt over workshops på årsmødet den 10. 11. januar 2014

Oversigt over workshops på årsmødet den 10. 11. januar 2014 Beskrivelse af workshops Oversigt over workshops på årsmødet den 10. 11. januar 2014 Mål med mening (3 timer) Er overlevelsen efter akut myokardieinfarkt forbedret? Har vi færre infektioner? Er vi blevet

Læs mere

Hvad er patientsikkerhed? Britt Wendelboe, souschef Dansk Selskab for Patientsikkerhed, d. 23. November, 2016

Hvad er patientsikkerhed? Britt Wendelboe, souschef Dansk Selskab for Patientsikkerhed, d. 23. November, 2016 Hvad er patientsikkerhed? Britt Wendelboe, souschef Dansk Selskab for Patientsikkerhed, d. 23. November, 2016 Patientsikkerhed Incidents with harm Canada (2004) 8% UK (2000) 11% Danmark (2001) 9% Sverige

Læs mere

Velkommen til første læringsseminar i LKT Antibiotika november 2017

Velkommen til første læringsseminar i LKT Antibiotika november 2017 Velkommen til første læringsseminar i LKT Antibiotika 13.-14. november 2017 NU ER VI I GANG! FORMÅLET MED LKT ANTIBIOTIKA FORMÅLET MED LÆRINGSSEMINARET Formålet Motivation, viden og kompetencer ift. forbedringsmetodik

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Program 27. 28. april 2015

Program 27. 28. april 2015 Program 27. 28. april 2015 Konferencens første dag er en kombination af plenum- og parallelsessioner. Andendagen består af workshops. Det er dog muligt at deltage en enkelt dag. Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Sikkert. Patientflow. Erfaringer fra 12 danske akutsygehuse. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sikkert. Patientflow. Erfaringer fra 12 danske akutsygehuse. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder Dansk Selskab for Patientsikkerhed flow Erfaringer fra 12 danske akutsygehuse Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder Dansk Selskab for sikkerhed Udførelse Mål for Sikket flow Den rigtige patient er i den rigtige seng på det rigtige

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Kom ud af kontoret Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Patientsikkerhedskonference den 27. april 2015 Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital ligger i Region Hovedstaden

Læs mere

Morgenmadssession. Louise Rabøl, projektleder Inge Pia Christensen, Sygeplejefaglig direktør, HE Horsens

Morgenmadssession. Louise Rabøl, projektleder Inge Pia Christensen, Sygeplejefaglig direktør, HE Horsens Morgenmadssession Louise Rabøl, projektleder Inge Pia Christensen, Sygeplejefaglig direktør, HE Horsens 03/09/13 3 Ca. 30 pct. øget mortalitet ved crowding Andre brancher Apotekerne Hotelbranchen Byggebranchen

Læs mere

Plan for selvmordsforebyggelsespakken udarbejde en forandringsteori. Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Plan for selvmordsforebyggelsespakken udarbejde en forandringsteori. Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed Plan for selvmordsforebyggelsespakken udarbejde en forandringsteori Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ethvert selvmord, er et selvmord for meget Det overordnede mål

Læs mere

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012 Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London Møde nr. 5 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

NYE TRENDS. i samarbejde og organisering. Konference

NYE TRENDS. i samarbejde og organisering. Konference NYE TRENDS i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 NYE TRENDS i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen

Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen Referat samt evalueringsreferat fra fjerndeltagelsen Møde i vidensforum for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet netværksgruppen om fremtidens patient. Dato: 10. januar 2012 Sted: Virum Deltagere i Virum

Læs mere

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger VEJLE SYMPOSIER 2016 Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger Karina Dahl Steffensen Overlæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus en del af Sygehus Lillebælt

Læs mere

Internt survey vel overstået

Internt survey vel overstået Nr. 39 10. november 2014 INDHOLD: Internt survey vel overstået Glad eller sur smiley? Farmakonomer øger patientsikkerheden Kom til partnerskabskonference Nyt MUS-koncept Internt survey vel overstået Det

Læs mere

Hvordan forbedrer vi i fællesskab sundhedsvæsenet? Rikke von Benzon Hollesen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Improvement advisor & coach

Hvordan forbedrer vi i fællesskab sundhedsvæsenet? Rikke von Benzon Hollesen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Improvement advisor & coach Hvordan forbedrer vi i fællesskab sundhedsvæsenet? Rikke von Benzon Hollesen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Improvement advisor & coach Agenda 1. Hvordan forbedrer vi kvalitet og patientsikkerhed i

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

Program. Aktuelle indsatsområder herunder en Stroke Plan Danmark. Aarhus Universitetshospital Dansk Stroke Center

Program. Aktuelle indsatsområder herunder en Stroke Plan Danmark. Aarhus Universitetshospital Dansk Stroke Center Program Fredag den 17. juni 2016 på Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Hovedindgang 6, 8200 Aarhus N Aktuelle indsatsområder herunder en Stroke Plan Danmark Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

Dokumentation - For, om og med patienten Dokumentationskonferencen 2015. dasys@dasys.dk dasys.dk

Dokumentation - For, om og med patienten Dokumentationskonferencen 2015. dasys@dasys.dk dasys.dk Dokumentation - For, om og med patienten Dokumentationskonferencen 2015 dasys@dasys.dk dasys.dk Formål at samle udsagn fra dokumentationskyndige for at undersøge hvilke krav danske sygeplejersker stiller,

Læs mere

System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse?

System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse? System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse? Læringsmål Efter sessionen har du fået indsigt i: Næste relevante skridt

Læs mere

Kolding Sygehus. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert

Kolding Sygehus. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert Kolding Sygehus flow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet Lynge Kirkegaard, Led. Overlæge Akutafd. og Anæstesiologisk Afdeling Helle Vibeke Andersen, Oversygeplejerske Akutafd. og Anæstesiologisk Afd.

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014

Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014 Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014 08.30-09.30 Morgenmadssession og registrering Vi starter konferencen med morgenmad og oplæg om The Future Hospital more than a concept. The Future

Læs mere

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Dilemma i kræftsygeplejen - fra kurativ til palliativ pleje og behandling Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Landskursus 2013 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling,

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Hospitalsenhed Vest. Sikkert Patientflow Storyboard LS marts 2015

Hospitalsenhed Vest. Sikkert Patientflow Storyboard LS marts 2015 Hospitalsenhed Vest Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hvem er vi? Hospitalsledelse Ida Götke, sygeplejefaglig direktør Jens Friis Bak, lægefaglig direktør Akutafdelingen Mette Norup

Læs mere

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 1. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Patientsikkert Sygehus gjorde status Klinisk Biokemisk Afdeling akkrediteret efter

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland P O L I T I K Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken udtrykker vores fælles holdning til,

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent.

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent. Sikre fødsler D. 30. august 2012 Om Sikre fødsler Sikre fødsler har som formål at opnå konsistent høj patientsikkerhed på alle landets fødeafdelinger, sådan at alle fødsler forløber sikkert. Projektets

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016

Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016 Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling Danske Regioner Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016 Danske Regioner Formålet med markedsdialogen At indhente markedets input til

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert Sygehus Thy-Mors flow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Sygehus Thy-Mors patientflow kvalitet og patientsikkerhed er ingen tilfældighed Klinik Akut Klinik Medicin Klinik Kirurgi Klinik Diagnostik samlede

Læs mere

Kom godt i gang med ledelse af forbedringer - sammensæt din egen kursuspakke

Kom godt i gang med ledelse af forbedringer - sammensæt din egen kursuspakke Kom godt i gang med ledelse af forbedringer - sammensæt din egen kursuspakke 2017 1 Forord I Region Midtjylland har vi en vision om at skabe et sundhedsvæsen på patientens præmisser, hvor vi leverer den

Læs mere

Patientsikkert Sygehus. Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse. - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed

Patientsikkert Sygehus. Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse. - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed Patientsikkert Sygehus Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed 2 Jørgen 57 år Amalie 77 år Thomas 31 år Karen 73 år 16% færre dør -

Læs mere

Forbedringsmodellen PDSA værksted

Forbedringsmodellen PDSA værksted Forbedringsmodellen PDSA værksted LS I d. 8/2 kl. 9:15-11:15 (samt 11:15-13:45) Søren Schousboe Laursen, Hospitalsenheden Horsens Pernille Bechlund, Frederiksberg Kommune Bodil Andersen, Dansk Selskab

Læs mere

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem.

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Workshop D Fra klage til dialog og kvalitet hvordan? Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Begrebsliste, Sikkert Patientflow vs. marts 2014

Begrebsliste, Sikkert Patientflow vs. marts 2014 Begrebsliste, Sikkert Patientflow vs. marts 2014 Begreb Afdeling Afdelingskapacitet Afgivende afdeling Afprøvning (eller: prøvehandling) Afsnit Akutsygehus Døgn-flow Eskalering Flow Flow-feedback Flowkoordinator

Læs mere

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Side 1/5 Baggrund Akutafdelingen har

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser.

Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser. Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser. Tidspunkt: Torsdag, 28. november, 2013-13:30 til 16:00 Sted: CFK Center for Folkesundhed

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Program for anæstesisygepleje symposium, 12. november 2015 Rigshospitalet, Auditorium 1

Program for anæstesisygepleje symposium, 12. november 2015 Rigshospitalet, Auditorium 1 Program for anæstesisygepleje symposium, 12. november 2015 Rigshospitalet, Auditorium 1 Kl. 08.00-09.00 Registrering og morgenmad Kl. 09.00 09.05 Velkomst v/ Anæstesisygeplejerske og uddannelsesleder Britta

Læs mere

Sygehus Vendsyssel. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015

Sygehus Vendsyssel. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Sygehus Vendsyssel Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Hvem er vi? Mange, mange flere end der kan stå på denne A4 Men har du brug for at kontakte os, kan du skrive til: Sygeplejefaglig

Læs mere

Referat fra mødet i Nationalt Forum den 29. september 2015

Referat fra mødet i Nationalt Forum den 29. september 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed 3. november 2015. Referat fra mødet i Nationalt Forum den 29. september 2015 Til stede Ann Lyngberg for Annemarie Hellebek, Enhedschef, Region Hovedstaden Susanne Richter

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

PROPAs MASTER CLASS 7. NOVEMBER 2016

PROPAs MASTER CLASS 7. NOVEMBER 2016 PROPAs MASTER CLASS 7. NOVEMBER 2016 Den ærede Patient - patienten i centrum v/mads Koch Hansen, lægelig direktør på Sygehus Lillebælt SYGEHUS LILLEBÆLT: SPECIALSYGEHUS, AKUTSYGEHUS OG RYGCENTER SYGEHUSETS

Læs mere

Program. Patientsikkerheds- konference april 2017 Scandic Copenhagen. (program opdateret den )

Program. Patientsikkerheds- konference april 2017 Scandic Copenhagen. (program opdateret den ) Program Patientsikkerheds- konference 2017 19. 20. april 2017 Scandic Copenhagen (program opdateret den 10-03-2017) Program dag 1 08.30 9.30 09.30-9.55 Registrering og morgenmad Posters opstillet i kaffeområde

Læs mere

Slagelse sygehus. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert

Slagelse sygehus. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert Slagelse sygehus flow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hvem er vi? Anne Sofie Malmberg: afdelingssygeplejerske lungemedicinsk afsnit Anders Reenberg: Regionshuset Annette Lindholm: ledende oversygeplejerske

Læs mere

KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016

KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016 KLINIK VASE, JUHL & HANSEN 100 ÅR 1. NOVEMBER 2016 Har sundhedsvæsenet brug for praktiserende læger? Og har det brug for patientinddragelse? - et regionalt perspektiv, v/mads Koch Hansen, lægelig direktør

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 9. juni 2015 /lennyf Referat fra møde i det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed den 28. maj 2015. Der var afbud fra Susanne Buch Nielsen og Henrik Fjeldgaard.

Læs mere

På tværs af sektorer Hvordan kan vi forbedre patientsikkerheden? #patient17

På tværs af sektorer Hvordan kan vi forbedre patientsikkerheden? #patient17 På tværs af sektorer Hvordan kan vi forbedre patientsikkerheden? #patient17 Tværsektoriel stuegang fremtidens tværsektorielle forløb - Fra stafet-tankegang til borgerens fælles team Patientsikkerhedskonference

Læs mere

Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar

Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar Hvordan sikrer man høj kvalitet i forløbsprogrammer DSKS årsmøde 2012 - Workshop den 13. januar Susanne Vestergaard, Projektleder, Herlev Hospital Morten Finnemann, Projektleder, Vestegnsprojektet Patientambassadører

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Se dette nyhedsbrev i en browser

Se dette nyhedsbrev i en browser Se dette nyhedsbrev i en browser Medlemsmøde og generalforsamling d. 26. april kl. 16-20 OBS - Tryk på "Se dette nyhedsbrev i en browser" (øverst) eller tryk "Vis billeder" i dit mailprogram. Der indkaldes

Læs mere

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Twitter: @patientsikker Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Ret og Vrang dilemmaer i pa1entsikkerhedsarbejdet Session A Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Referat Patientinddragelsesudvalget

Referat Patientinddragelsesudvalget Patientinddragelsesudvalget Sagsnummer 2013-010892 Referat Patientinddragelsesudvalget 22. januar 2016 kl. 10.00-12.30 i mødelokale B, Regionshuset Mødedeltagere Torben Andersen, Ældrerådene i Region Nordjylland

Læs mere

Årsmøde for tandplejens ledere

Årsmøde for tandplejens ledere Årsmøde for tandplejens ledere 23. og 24. april 2015 i Vejle Glæd jer til endnu et forår på Hotel Munkebjerg i Vejle. Vi har atter engang bestilt bøgen til at springe ud i hovedet på os. Vi har også bestilt

Læs mere

VELKOMMEN TIL MEDICINSK UDDANNELSESKONFERENCE

VELKOMMEN TIL MEDICINSK UDDANNELSESKONFERENCE VELKOMMEN TIL MEDICINSK UDDANNELSESKONFERENCE 7.-9. MAJ 2017 HOTEL OPUS I HORSENS VELKOMMEN TIL MUK 2017 PLENUM OPLÆGSHOLDERE FORELØBIGT PROGRAM FØLG MED I VORES KONFERENCE APP TILMELDING FORELØBIGT PROGRAM

Læs mere

Brugerinddragelse Patient Ekspert Panel

Brugerinddragelse Patient Ekspert Panel Den 28. marts 2011 Brugerinddragelse Patient Ekspert Panel 1 Fælles Akut Modtagelse, SVS 1. møde Program Velkomst + smørrebrød Præsentation af deltagere Præsentation af Fælles Akut Modtagelse Baggrund

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers flow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Thomas Pazyj Direktør Susanna Deutch Ledende overlæge Akutafdelingen Marianne Jensen Sygeplejefaglig direktør Bodil Clemensen Oversygeplejerske

Læs mere