PROGRAM APRIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM 28. - 29. APRIL"

Transkript

1 PROGRAM APRIL Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem.

2 INDHOLD Konferenceprogram for 28. april Detaljeret program Parallelsessioner 1-9 Heldagsworkshops den 29. april Workshops A-F Lokaleoversigt Kort Fri Wi-fi adgang: bcguest Konferencens officielle hashtag: #patient14 Følg os på

3 28. APRIL Konferenceprogram

4 PROGRAM MORGENMAD Stående buffet KL KL VELKOMST OG PATIENTSIKKERHED PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN v/ Ulla Astman, formand for, regionsrådsformand for Region Nordjylland og formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner Der er synergi i patientsikkerhed. Hvordan går de nye regionsråd og Danske Regioner til opgaven? Hvad er ambitionerne? KL ET LIGE OG SIKKERT SUNDHEDSVÆSEN v/ Nick Hækkerup, minister for sundhed og forebyggelse KL DE KOM MED 12 PAKKER - VI FIK EN GAVE v/ Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital For fire år siden takkede Bente Ourø Rørth ja til at deltage i Patientsikkert Sygehus. For hende blev det en rejse, der førte hende til et andet sted, end hun havde forventet. Rejsen kom til at indeholde meget andet end målemetoder og kliniske pakker. Hør om rejsen, og hvad den er kommet til at betyde for hendes måde at lede et sygehus på. KL FORBEDRINGSPROJEKTER OG ET SUNDHEDSÆSEN DER ER TIL AT TALE MED v/ Beth Lilja, direktør, Sikker Psykiatri, I sikre hænder, Sikkert Patientflow og Sikre Fødsler er forbedringsprojekter, der er blevet sat i søen siden sidste konference. Og mens de skal bringes sikkert i havn, siger vi: Hej Sundhedsvæsen - er du til at tale med? Selskabet præsenterer en ny indsats, der i stor skala skal invitere patienter og pårørende til at deltage aktivt - spørgende og afklarende - i deres eget forløb. Og du kan være med. Det bliver en form for patientinddragelse, du helt sikkert ikke har prøvet før. PAUSE OG OVERGANG TIL SESSIONER KL

5 PARALLELSESSIONER Vælg mellem 9 sessioner. Se side 4-8. FROKOST PARALLELSESSIONER Vælg mellem 9 sessioner. Se side 4-8. KAFFEPAUSE KL KL KL KL KL FRA SUNDHEDSVÆSENETS ADVOKAT TIL PATIENTENS AMBASSADØR v/ Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør, Region Nordjylland. P.t. orlov fra sin stilling for at være s udsendte medarbejder hos Institute for Healtcare Improvement i Boston. For Jens Winther har det sidste år været en detox kur. På afstand af det danske sundhedsvæsen er det blevet tydeligt, at grundlæggende forandringer i sundhedsvæsenet skabes ved at tage udgangspunkt i patienten. Problematikken er blevet illustreret ved sygdomsforløb i den nærmeste familie, og oplevelser bekræfter nødvendigheden af, at sundhedsvæsenet skal reformeres. Hør om rejsen fra systemets direktør til patientens ambassadør. OPEN SCHOOL - KOM GODT I GANG! KL v/ Hans Trier, overlæge, IHI Open School er et e-læringsprogram, der nu kan følges i Danmark. Systemet byder på uddannelse i den basale introduktion til forbedringsarbejde, patientsikkerhed, systemdesign og ledelse af kvalitet og sikkerhed. Open School er udviklet af Institute for Health Care Improvement. E-læringssystemet er on-line undervisning, du kan deltage i, når det passer dig. Open School anvendes p.t. af mere end brugere i 65 lande. KL TAK FOR I DAG OG PÅ GENSYN! v/ Ulla Astman, formand for, regionsrådsformand for Region Nordjylland og formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner. 3

6 PARALLEL- SESSIONER Der er 9 forskellige parallelsessioner. Formiddagens sessioner gentages om eftermiddagen, så alle har mulighed for at deltage i to forskellige sessioner. Dog foregår session nr. 9 kun om eftermiddagen. Information om sessionerne kan du læse om her på side 4-8. For lokaler - se oversigten på side HVILKE VÆRKTØJER UNDERSTØTTER FORBEDRINGS- ARBEJDE FOR BÅDE KLINIKERE OG LEDERE? Med metoden Rapid Fire præsenteres værktøjer, der kan understøtte forbedringsarbejdet på alle niveauer i organisationen. Rapid Fire: Patienthistorier til at skabe mening Ambitiøse mål giver gejst Driverdiagram giver overblik Hyppige målinger over tid med SPC sikrer fremdrift Afprøvninger i lille skala med PDSA til lokal tilpasning OPLÆGSHOLDERE Dorthe Crüger lægelig direktør, Sygehus Lillebælt Vagn Bach lægefaglig vicedirektør, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Lonnie Sander Terkildsen riskmanager, Sygehus Lillebælt Anna Marie Clausen specialeansvarlig sygeplejerske, Sygehus ThyMors Mette Østergård overlæge, Nordsjællands Hospital MODERATOR Vibeke Rischel sundhedsfaglig chef, 4

7 2 ER VI BLEVET HJEMMEBLINDE FOR VÆRDIG OG RESPEKTFULD BEHANDLING I SUNDHEDSVÆSENET? Hvad viser det, når en ældre dement medborger, efter udskrivelse, spontant udbryder til sin datter: Jeg er blevet løsladt i dag? Hvordan får sundhedsvæsenet øjnene op for krænkende og ydmygende forhold på sygehuset, så vi undgår, at patienter under indlæggelse oplever, at de er i fængsel og bliver løsladt ved udskrivelse? Sessionen vil illustrere betydningen af værdig versus uværdig behandling og pleje i sundhedsvæsenet, ved at vise en række typiske situationer mellem sundhedsprofessionelle og patienter på en akutafdeling. Patientoplevelserne er fra akutafdelinger i Wales i England, men er også genkendelige i det danske sundhedsvæsen. Spørgsmålet er, hvordan vi får et sundhedsvæsen som er parat til at lytte, respektere og værdsætte patienters spørgsmål og behov, så de bevarer deres værdighed under indlæggelse. OPLÆGSHOLDER Beth Lilja direktør, MODERATOR Rikke Hollesen chefkonsulent, 3 SIKKER PSYKIATRI Hvilke medicineringsfejl sker der på en psykiatrisk afdeling, og kan medicingennemgang være en måde at øge sikkerheden på? Hvad finder man, når man analyserer uventede dødsfald blandt indlagte psykiatriske patienter, og hvordan kan vi lære af dette? På denne session vil deltagernes egne erfaringer og viden blive inddraget i diskussionerne. Det nye nationale kvalitetsprojekt Sikker Psykiatri vil desuden blive præsenteret. OPLÆGSHOLDERE Ann Lykkegaard Sørensen sygeplejerske, ph.d-studerende, Aalborg Universitet Kenneth Brandt Hansen speciallæge, Aarhus Universitetshospital Risskov MODERATOR Brian Bjørn overlæge, 5

8 4 HVORDAN SÆTTER VI PATIENTEN I CENTRUM? Der er mange gode initiativer i gang rundt om i sundhedsvæsenet, der på den ene eller den anden måde sætter den enkelte patients behov, ønsker og situation i centrum. På denne session får du lejlighed til at møde nogle af disse initiativer og få konkrete ideer og inspiration til, hvad du kan gå hjem og gøre på afdelingen allerede i morgen. MODERATORER Britt Wendelboe souschef, Janne Lehmann Knudsen kvalitetschef, Kræftens Bekæmpelse OPLÆGSHOLDERE Janne Lehmann Knudsen kvalitetschef, Kræftens Bekæmpelse David Tomson Dr D Tomson, FRCGP, consultant in Patient Centred care, MAGIC programme Line H. Pedersen projektleder, Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) Tine Boulund patientsikkerhedsansvarlig sygeplejerske, Kolding Sygehus Helle Klingenberg Iversen overlæge, Glostrup Hospital 5 FORSKNING I PATIENTSIKKERHED Vi præsenterer en ny forskningsstrategi, der er udarbejdet af Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Herefter sætter vi fokus på samspillet mellem forskning og patientinvolvering. Målet er at opnå det resultat, der er bedst for både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. OPLÆGSHOLDERE Birgit Viskum formand, Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet Kirsten Lomborg professor i patientinvolvering, Aarhus Universitet Lene Witte direktør, Gigtforeningen Formiddag: MODERATORER Solvejg Kristensen projektleder, 6 Eftermiddag: Louise Rabøl projektleder,

9 6 TRIPLE AIM - ET SKIFT I TILRETTELÆGGELSEN AF SUNDHEDSYDELSER Sessionen har til formål at introducere deltagerne til Triple Aim samt præsentere to konkrete danske initiativer, hvor Triple Aim tankegangen har dannet grundlag for forbedring af sundhedsydelser på tværs af sektorer. Sessionen giver indsigt i en ny måde at tænke tilrettelæggelsen af sundhedsydelser på, hvor der både tages højde for befolkningens sundhed, borgerens oplevelse af sundhedsvæsenet og omkostninger per indbygger. OPLÆGSHOLDERE Anders Kjærulff Kultur- og sundhedsdirektør, Holstebro Kommune Kristine Binzer lægefaglig konsulent, Region Sjælland MODERATOR Janet Samuel kontorchef, Danske Regioner 7 FRA KLAGE TIL DIALOG OG LÆRING Med Patientombuddet er klageområdet blevet reformeret. Det nye system giver langt større potentiale for patientinddragelse og systemforbedring end tidligere. Men udnyttes klagerne nok til dette formål, og opnår patienterne det, de gerne vil? Hvad kommer der ud af dialogsamtalerne, og gør vi nok for at få dem til at fungere? Og patientforsikringssagerne - hvordan lærer vi af dem? Denne session peger på udfordringer og muligheder på området. OPLÆGSHOLDERE Bodil Bjerg seniorkonsulent, Danske Regioner Jan Øst-Jacobsen patient Annemari Petersen sygeplejerske og konsulent, Region Nordjylland Lis Møller Larsen sygeplejerske og jurist, Region Nordjylland MODERATOR Hans Trier overlæge, 7

10 8 FORBEREDT PÅ DET UVENTEDE - NÅR SIKKERHEDEN PLUDSELIG BLIVER TRUET Den gode behandling er i mange tilfælde afhængig af usynlige støttefunktioner og beslutninger, der er vanskelige at gennemskue for patienterne og personale. Sikker Drift er ikke et etableret begreb, men et begreb som man forskellige steder i landet har fået øjnene op for. På denne session får deltagerne indsigt i, hvordan der bliver arbejdet med at skabe robuste organisationer, der er i stand til at reagere hurtigt og sikkert, når det uventede sker. MODERATOR Peter Skjøt chefkonsulent, Enhed for patientsikkerhed, Region Hovedstaden OPLÆGSHOLDERE Jakob Trier Møller klinikchef, Rigshospitalet Martin Fejring servicechef, Sygehus Lillebælt Maria Staun kvalitetskonsulent, Sygehus Lillebælt Birte Grothe ældre og sundhedschef, Frederikssund Kommune Annette Mårtensson Frederikssund Kommune Mads Ecklon kontorchef, Beredskabsstyrelsen 9 SAMARBEJDE OM PATIENTSIKKERHED OG KVALITET I EUROPA - HVILKEN GEVINST ER DER VED DET? 8 På denne session får du en introduktion til et tvær-europæisk netværksprojekt med fokus på forbedring af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Projektets formål er at dele viden og tage ved lære af hinanden. Projektet har samlet over 500 løsninger på kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer. Vi reflekterer over nogle af løsningerne i en dansk kontekst. Vi drøfter også styrker og svagheder ved netværk og erfaringsudveksling på tværs af Europa. Vi modtager meget gerne dine bidrag på sessionen og viser i praksis, hvordan man deler sit bidrag med netværket. Læs mere om projektet på: OPLÆGSHOLDERE Tanja Gyldengren Simon Fjeldbæk Kristensen MODERATOR Solvejg Kristensen projektleder, OBS: Kun om eftermiddagen

11 29. APRIL Heldagsworkshops

12 WORKSHOPS Der er 6 forskellige workshops, som starter kl. 9 og slutter mellem kl. 15 og 16. Inden da er der fælles morgenmad kl 8.30, som alle er velkomne til at tage del i. A HVORDAN SKABER VI MARKANTE OG BLIVENDE KVALITETSFORBEDRINGER I PSYKIATRIEN? Kl Workshoppen giver et internationalt perspektiv på dette spørgsmål og vil præsentere projekter fra Irland, Norge og Sverige i en form, hvor deltagerne engageres og inviteres til at reflektere og diskutere. Fra Norge vil vi høre om et projekt, der arbejder med at undgå selvmord. Projektet har netop modtaget den norske akutpsykiatripris. Fra Irland præsenteres deres arbejde med patientinddragelse og forebyggelse af tvang, og fra Sverige præsenteres resultater og erfaringer fra et nationalt gennembrudsprojekt til reduktion af tvang. OPLÆGSHOLDERE Ewa Ness psykiater, fag- og kvalitetsleder, Oslo Universitetssygehus, Diakonhjemmet Fredrik Walby chefpsykolog, Oslo Universitetssygehus, Diakonhjemmet Rosemary Smyth director of training and development, Mental Health Commission Ireland Catrin Hägerholm projektleder, Bättre Vård - Mindre Tvång, Sveriges Kommuner och Landsting MODERATOR Brian Bjørn overlæge, 10

13 PROGRAM Kl Morgenmad Kl Velkomst og præsentation v/ Brian Bjørn Kl Bättre vård, mindre tvång. Erfaringer fra svenske gennembrudsprojekter. Del 1 v/ Catrin Hägerholm Kl Pause Kl Bättre vård, mindre tvång. Erfaringer fra svenske gennembrudsprojekter. Del 2 v/ Catrin Hägerholm Kl User involvement in mental healthcare v/ Rosemary Smyth Kl Frokost Kl Reducing the use of restraint. Lessons from Ireland v/ Rosemary Smyth Kl Pause Kl Selvmordsforebyggelse: Erfaringer fra den norske patientsikkerhedskampagne v/ Ewa Ness og Fredrik Walby 11

14 B FÅ DET TIL AT RYKKE! FRA TUNGE PROJEKTPLANER TIL MÅLBARE FORBEDRINGER Kl Workshoppen giver svar på, hvordan sundhedsvæsenet skaber varige og hurtige forbedringer af patientsikkerheden med Forbedringsmodellen og Mål med mening. Eksempler fra Patientsikkert Sygehus vil blive inddraget. Workshoppen er en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og gruppearbejde. Du vil blive klædt på til at gå hjem og eksperimentere med PDSA-test i småskala og svare på følgende spørgsmål: Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring, når vi ønsker at forbedre patientsikkerheden og gøre en positiv forskel for patienter og pårørende? Hvordan skaber vi helt konkret forbedringer ved hjælp af Forbedringsmodellen og PDSA-test i praksis og i samarbejde med patienter og pårørende? Hvilke roller kalder forbedringsarbejdet på hos den enkelte sundhedsprofessionelle, afdelingsledelse og topledelse? MODERATORER Vibeke Rischel sundhedsfaglig chef, Jacob Anhøj overlæge, Diagnostisk Center Rigshospitalet 12

15 PROGRAM Morgenmad Kl Kl Velkomst og præsentation v/ Vibeke Rischel og Jacob Anhøj Kl Hvad ønsker du at forbedre? Hvordan anvendes driver diagram til at skabe overblik over ønsket forbedring? v/ Vibeke Rischel og Jacob Anhøj Kl Frokost Kl Afprøvning i lille skala v/ Vibeke Rischel og Jacob Anhøj Kl Pause Kl Opsamling på deltagernes forventinger v/ Vibeke Rischel og Jacob Anhøj 13

16 C BEHANDLER VI PATIENTER MED VÆRDIGHED OG RESPEKT I SUNDHEDSVÆSENET, ELLER ER VI BLEVET HJEMMEBLINDE? Kl Nytter det overhovedet at mobilisere patienter og pårørende til at stille spørgsmål og tage aktiv stilling til pleje- og behandlingsmuligheder, hvis sundhedsvæsenet ikke ser, hører og forstår patienters spørgsmål og behov? På workshoppen går vi i dybden med betydningen af værdig versus uværdig behandling af patienter og pårørende, samt hvordan vi skaber en kultur for værdig og respektfuld pleje og behandling. Fx hvilken betydning har frie besøgstider versus faste besøgstider for pårørendes mulighed for at yde støtte under indlæggelse. Hvordan åbner vi sundhedsvæsenets øjne for det, som patienter og pårørende oplever som uværdige? På workshoppen bliver der vist en række autentiske patientoplevelser i et sundhedsvæsen, som er blevet hjemmeblinde for betydningen af at lytte til og kommunikere respektfuldt med patienter og pårørende på en akutafdeling i Wales og England. Patientoplevelserne er også genkendelige i det danske sundhedsvæsen. Filmen viser, hvordan et møde med sundhedsvæsenet kan opleves som respektfuldt for alle parter. Workshoppen inviterer til en grundig drøftelse af, hvordan vi skaber et sundhedsvæsen, som ser, hører og forstår patienter, så et respektfuldt og værdigt møde bliver muligt. Workshoppen er designet som en vekselvirkning mellem oplæg, filmklip, erfaringsudvekslinger, øvelser og diskussion. MODERATORER Rikke Hollesen chefkonsulent, Jakob Kjøller projektleder, 14

17 PROGRAM Kl Morgenmad Kl Velkomst og præsentation v/ Rikke Hollesen Kl Filmklip med patientoplevelser fra akutafdelinger i Wales og England, som er genkendelige i det danske sundhedsvæsen på godt og ondt v/ Rikke Hollesen Kl Pause Kl Hvordan får vi øjnene op for lommer af uværdig og respektløs pleje og behandling på vores sygehuse? v/ Rikke Hollesen Kl Worldcafe om hvad der skal til for at helbrede vores hjemmeblindhed og identificere løsninger til, at patienter oplever sig set, hørt og forstået som en værdig borger under indlæggelsen. v/ Rikke Hollesen og Jakob Kjøller Frokost Kl Kl Opsamling på Worldcafe med henblik på identifikation af strategier for bedste praksis for værdig og respektfuld pleje og behandling v/ Rikke Hollesen Kl Pause Kl Dilemmaspil og drøftelse af strategier for dilemmaer om værdig versus uværdig pleje og behandling v/ Rikke Hollesen Kl Næste skridt og evaluering v/ Rikke Hollesen 15

18 D FRA KLAGE TIL DIALOG OG KVALITET - HVORDAN? Kl Patienternes udsagn har betydning. En af måderne, patienterne kan ytre sig på, er ved at klage eller søge erstatning. Opsamler vi nok viden fra klagerne og forsikringssagerne? Hvor meget patientsikkerhed får patienter og sundhedsvæsen ud af dialogsamtalerne? Gør vi nok for at få dialogsamtalerne til at fungere? Hvordan opleves dialogsamtalerne for henholdsvis patienter og pårørende og det involverede sundhedspersonale? Hvordan forholder vi os til Second Victim problematikken? Får patienterne og de pårørende svar på de spørgsmål de har, når de klager? Denne workshop kommer rundt om spørgsmålene med oplæg, gode eksempler, diskussioner og dilemmaer og belyser herunder, hvilket potentiale der ligger i de seneste års nye tiltag på klageområdet. OPLÆGSHOLDERE Jan Øst-Jacobsen patient Christian Pedersen ledende overlæge, Aalborg Universitetshospital Allan Kofoed-Enevoldsen ledende overlæge, Frederiksberg og Bispebjerg hospitaler Per Fraulund Sørensen fuldmægtig, Lægeforeningen Susanne Richter sygeplejefaglig konsulent, Dansk Sygeplejeråd Annemarie Hellebæk Enhedschef, Region Hovedstadens Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed MODERATOR Hans Trier overlæge, 16

19 PROGRAM Morgenmad Kl Kl Velkomst og skitsering af workshoppens indhold v/ Hans Trier Kl Dialogsamtalen oplevet af en patient v/ Jan Øst-Jacobsen Kl Dialogsamtalen oplevet af en læge v/ Christian Pedersen Kl Diskussion v/ Hans Trier Kl Pause Kl Den gode dialogsamtale. Gruppediskussioner om Region Hovedstadens e-learningskursus om dialogsamtaler v/ Hans Trier Kl Styrket borgerkontakt - Hvordan god dialog kan gennemsyre sundhedsvæsenet v/ Allan Kofoed-Enevoldsen Kl Fælles diskussion: Læring fra dialogsamtaler v/ Hans Trier Kl Frokost Kl Præsentation af nøgledata og centrale problemstillinger om udnyttelsen af klage- og forsikringssager i fremadrettet forbedring af sundhedsvæsenets kvalitet v/ Hans Trier Kl Hvis du havde ansvaret. Gruppediskussioner om hvordan klagesags- og patientforsikringsafgørelser kan bidrage til kvalitetsudvikling. Med udgangspunkt i case vedr. kvalitetsproblemer på en ortopædkirurgisk afdeling. v/ Annemarie Hellebæk og Hans Trier Kl Pause Kl Offentliggørelse af klagesagsafgørelser med navn på sundhedsperson - giver det større sikkerhed? Eller måske mindre? v/ Per Fraulund Sørensen Kl Håndtering af Det andet offer - hvordan bidrager det til faglig udvikling? v/ Susanne Richter Kl Afsluttende diskussion v/ Hans Trier 17

20 E SIKKERT PATIENTFLOW - EN WORKSHOP OM DEN RIGTIGE PATIENT I DEN RIGTIGE SENG PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT Kl Hvordan får akutsygehusene fokus på et sikkert flow, så patienterne undgår unødig ventetid? En ikke ubetydelig del af patienterne på akutsygehusene oplever ventetid på indlæggelse, udredning, behandling, overflytning og udskrivelse. På workshoppen kan ledere, kvalitetsog patientsikkerhedsansvarlige, sundhedspersonale, flowkoordinatorer og samordningskonsulenter få inspiration til at styrke flowet for patienterne. Deltagerne bliver introduceret til erfaringer med optimering af flow i andre brancher samt internationale metoder til optimering af patientflow på sygehuse bl.a. Real Time Demand Capacity (RTDC), der har styrket sikkerheden og øget flowet på en række amerikanske hospitaler. Der kræves ingen konkret deltagerforberedelse, men workshoppen vil have en høj grad af deltagerinvolvering, og deltagerne går derfra med konkrete redskaber til at udforske og forbedre patientflowet i egen organisation. OPLÆGSHOLDERE Christina Antonsen projektleder, Hospitalsenheden Horsens Rudi Tuv HR-chef, Marriott Hotel Copenhagen Karen Abrahamsen patientambassadør WHO, Susanne Bendixen apoteker, Sønderbro Apotek Knud Midtgaard Vice President Operations, Alfa Laval, Lund, Sverige MODERATOR Louise Rabøl projektleder, Sikkert Patientflow, 18

21 PROGRAM Kl Morgenmad Kl Velkomst og præsentation v/ Louise Rabøl Kl Har de mon glemt os? Betydningen af flaskehalse og ventetid i behandlingsforløb v/ Karen Abrahamsen Kl Først og fremmest flow - Sammenhængen mellem ledelse, flow, arbejdsmiljø og kundetilfredshed v/ Susanne Bendixen Kl Pause Kl Den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt v/ Louise Rabøl Kl Gæsterne har altid ret Tavlemøder fungerer i hverdagen v/ Rudi Tuv og Knud Midtgaard Kl Frokost Kl Sikkert Patientflow og introduktion til real time demand capacity v/ Louise Rabøl Kl Flow-fokus forbedrer forløbet for akutte patienter v/ Christina Anthonsen Kl Pause Kl Hvordan kommer man i gang? Waste Identification Tool, I patientens fodspor, hjemmeside og projektplan v/ Louise Rabøl Kl Afslutning v/ Louise Rabøl 19

22 F PATIENTEN I CENTRUM! JA TAK, MEN HVORDAN? Kl Patienten i centrum - ja tak. Det er de fleste politikere, ledere og klinikere enige om. Men hvordan gør vi det i praksis? I denne workshop ser vi på nyeste viden og bliver præsenteret for 3-4 danske og internationale projekter, der sætter patienten i centrum eller på anden vis styrker patienter og pårørendes rolle, stemme og indflydelse i mødet med sundhedsvæsenet. Hvad kan vi lære? Og hvordan forankrer vi projekterne i organisationen? OPLÆGSHOLDERE David Tomson Dr D Tomson, FRCGP, consultant in Patient Centred care, MAGIC programme Susanne Lauth ledende oversygeplejerske, Vejle Sygehus Helle Klingenberg Iversen apopleksiansvarlig overlæge, dr. Med., Glostrup Hospital Peter Kjær institutleder, Institut for Organisation, CBS MODERATORER Britt Wendelboe souschef, Janne Lehmann Knudsen kvalitetschef, Kræftens Bekæmpelse 20

23 PROGRAM Morgenmad Kl Kl Velkomst og en introduktion til, hvordan vi sikrer en patientcentreret indsats i sundhedsvæsenet v/ Janne Lehmann Knudsen og Britt Wendelboe Kl Beyond MAGIC: Moving from Doing to to Doing with : an exploration of patient centred practice focussed on shared decision making v/ David Tomsom Kl Pause Kl Fortsat: Beyond MAGIC: Moving from Doing to to Doing with : an exploration of patient centred practice focussed on shared decision making v/ David Tomsom Kl Frokost Kl Hej Sundhedsvæsen - hvordan får vi patienter og pårørende til at deltage mere aktivt? v/ Britt Wendelboe Kl Patientcentrering på Vejle Sygehus - Patienternes Kræftsygehus v/ Susanne Lauth Kl Pause Kl Den involverende stuegang - Erfaringer med patient- og pårørendeinvolvering ved stuegang på rehabiliteringsafsnit, Glostrup Hospital v/ Helle Klingenberg Iversen Kl Patienten i centrum - og ledelsen i centrum v/ Peter Kjær Kl Afrunding og farvel v/ Britt Wendelboe 21

24 28. APRIL K OVERSIGT TIME PLENUMLOKALE A2/A3 B3 M1/M2 B3 M3/M4 B3 M5/M6 B 9.00 KL MORGENMAD Oplæg i plenum KL PAUSE OG OVERGANG TIL SESSIONER Hvordan sætter vi patienten i centrum? KL FROKOST Forskning i patientsikkerhed 2 Er vi blevet hjemmeblinde for værdig og respektfuld behandling i sundhedsvæsenet? 7 Fra klage til dialog og læring 3 S KL KAFFEPAUSE Oplæg i plenum KL MORGENMAD B Få det til at rykke! Fra tunge projektplaner til målbare forbedringer E Sikkert patientflow - En workshop om den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt APRIL W C Behandler vi patienter med værdighed og respekt i sundhedsvæsenet, eller er vi blevet hjemmeblinde? F P c m

25 B3 M7/M8 B4 M1/M2 B4 M3/M4 B4 M5/M6 B4 M7 KONFERENCE 3 Sikker Psykiatri 1 Hvilke værktøjer understøtter forbedringsarbejde for både klinikere og ledere? 8 Forberedt på det uventede - Når sikkerheden pludselig bliver truet 6 Triple Aim - Et skift i tilrettelæggelsen af sundhedsydelser 9Samarbejde om patientsikkerhed og kvalitet i Europa WORKSHOPS, F Patienten i centrum! Ja tak, men hvordan? A Hvordan skaber vi markante og blivende kvalitetsforbedringer i psykiatrien? D Fra klage til dialog og kvalitet - Hvordan? 23

26 KORT RELEVANTE LOKALER B0-1 M1 M2 ENTRANCE B0 B0 FOYER catering FOYER GARDEROBE B0-2 B0 B1 B2 A2 CABARET GENNEMGANGS AREAL A3 CONGRESS HALL A 24 HOTEL T2

27 HB3 HB4 M9 M10 M9 M10 M7/8 M5/6 HALL B M7/8 M5/6 B3 B4 B5 M3/4 M3/4 M1/2 M1/2 B3 B4 B5 CENTERHALL E 25

28

Heldagsworkshops om patientsikkerhed

Heldagsworkshops om patientsikkerhed Heldagsworkshops om patientsikkerhed Den 29. april, 2014 A: Kl. 9.00-15.45 Hvordan skaber vi markante og blivende kvalitetsforbedringer i psykiatrien? Workshoppen giver et internationalt perspektiv på

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Tirsdag den 24. marts 2015

Tirsdag den 24. marts 2015 Program for læringsseminar 3 4. marts 2015 (Justeringer kan forekomme) Dato: Tirsdag og onsdag den 24. og 25. marts 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf. +45 76 34 11 00 Tirsdag

Læs mere

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem.

Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. Velkommen Louise Rabøl Læge, ph.d., projektleder, Dansk

Læs mere

Værktøj som understøtter forbedringsarbejde. Rapid fire Dorthe Crüger, Vagn Bach, Lonnie Terkildsen; Anna Marie Clausen og Mette Østergaard

Værktøj som understøtter forbedringsarbejde. Rapid fire Dorthe Crüger, Vagn Bach, Lonnie Terkildsen; Anna Marie Clausen og Mette Østergaard Værktøj som understøtter forbedringsarbejde Rapid fire Dorthe Crüger, Vagn Bach, Lonnie Terkildsen; Anna Marie Clausen og Mette Østergaard 2011-03-11 Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2 Rapid fire fyr

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Program 27. 28. april 2015

Program 27. 28. april 2015 Program 27. 28. april 2015 Konferencens første dag er en kombination af plenum- og parallelsessioner. Andendagen består af workshops. Det er dog muligt at deltage en enkelt dag. Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Oversigt over workshops på årsmødet den 10. 11. januar 2014

Oversigt over workshops på årsmødet den 10. 11. januar 2014 Beskrivelse af workshops Oversigt over workshops på årsmødet den 10. 11. januar 2014 Mål med mening (3 timer) Er overlevelsen efter akut myokardieinfarkt forbedret? Har vi færre infektioner? Er vi blevet

Læs mere

Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014

Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014 Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014 08.30-09.30 Morgenmadssession og registrering Vi starter konferencen med morgenmad og oplæg om The Future Hospital more than a concept. The Future

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent.

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent. Sikre fødsler D. 30. august 2012 Om Sikre fødsler Sikre fødsler har som formål at opnå konsistent høj patientsikkerhed på alle landets fødeafdelinger, sådan at alle fødsler forløber sikkert. Projektets

Læs mere

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Kom ud af kontoret Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Patientsikkerhedskonference den 27. april 2015 Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital ligger i Region Hovedstaden

Læs mere

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 1. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Twitter: @patientsikker Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Ret og Vrang dilemmaer i pa1entsikkerhedsarbejdet Session A Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Center for Politil< og Organisation PolJtisl< Service 13/743 Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Deltagere: Politikere: Jørgen E. Hansen Bente Borg Donl

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen Det store HVORFOR? Akuthospitalsdagsorden ny organisering, øget patientindtag af akutte, flere multisyge, pressede økonomier, øget patient og pårørende involvering. Behov for nye kompetencer og ny organisering

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Idekatalog: forbedringsledelse. Oplægsholder: Beth Lilja

Idekatalog: forbedringsledelse. Oplægsholder: Beth Lilja Idekatalog: forbedringsledelse Oplægsholder: Beth Lilja Elementer i forbedringsledelse Sæt patientsikkerhed øverst på dagsordenen Lyt til og involver patienter og pårørende Træf beslutninger på grundlag

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Sikkert Patientflow. Projektbeskrivelse. 13. december 2013

Sikkert Patientflow. Projektbeskrivelse. 13. december 2013 Sikkert Patientflow Projektbeskrivelse 13. december 2013 Indhold Resume... 3 Indledning... 3 Metoder... 3 Forbedringsmodellen... 4 Real Time Demand Capacity Management... 5 Waste Identification Tool...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Strategien Fokus og Forenkling for Nordsjællands Hospital tager form

Strategien Fokus og Forenkling for Nordsjællands Hospital tager form Nr. 38 3. november 2014 INDHOLD: Strategien Fokus og Forenkling tager form Fokus og Forenkling på programmet hos VMU Lederkonference og lederpris Plan for området ved Nyt Hospital Nordsjælland Lisbeth

Læs mere

Ledelse. Forbedringsledelse. Elementer i forbedringsledelse: Sætte patientsikkerhed øverst på dagsordenen

Ledelse. Forbedringsledelse. Elementer i forbedringsledelse: Sætte patientsikkerhed øverst på dagsordenen Forbedringsledelse Ledere på alle niveauer har en meget vigtig rolle i arbejdet med at forbedre patientsikkerheden. Ledelsen skal sikre fremdrift og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på langt

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital Nr. 40 18. november 2014 INDHOLD: Blod Management en succes Hurtigere behandling til hjertepatienter Brugerprocessen gør status Spørg når du spiser er tilbage Husk at tilmelde dig årets partnerskabskonference

Læs mere

Årsberetning 2014. Forbedringer til gavn for patienterne. Det er patienterne, der ved, hvor det går galt og hvor det går godt. Ulla Astman, formand

Årsberetning 2014. Forbedringer til gavn for patienterne. Det er patienterne, der ved, hvor det går galt og hvor det går godt. Ulla Astman, formand Årsberetning 2014 Forbedringer til gavn for patienterne Det er patienterne, der ved, hvor det går galt og hvor det går godt. Ulla Astman, formand Årsberetning 2014 Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Ny traumestue indviet Forskningsresultater præsenteret på stor konference for lungesygdomme

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Væk med barriererne for patientsikkerhed

Væk med barriererne for patientsikkerhed Årsberetning 2013 I N T R O D U K T I O N Væk med barriererne for patientsikkerhed Siloer brydes ned, grænser blødes op og forhindringer fjernes. For Dansk Selskab for Patientsikkerhed har 2013 været et

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. TO UNDERSØGELSER PROGRAM Om ViBIS og vores arbejde Hvad er patientinddragelse? Hvorfor er patientinddragelse vigtigt? To undersøgelser

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

RELATIONEL LEDELSE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

RELATIONEL LEDELSE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN RELATIONEL LEDELSE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 13.11.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL LEDELSE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN I de kommunale sundhedsmæssige tilbud

Læs mere

Lægesekretærelev-konference 2014

Lægesekretærelev-konference 2014 Lægesekretærelev-konference 2014 - Hvor går grænserne? Sted: Handelsfagskolen i Skåde Tidspunkt: Torsdag d. 30. januar 2014 kl. 9.00 14.00 Antal deltagere: 94 Arrangører: Lægesekretærelevhold 38, Handelsfagskolen

Læs mere

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i:

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: DATO Overblik over konferencen 12. november Studietur til nybyggede plejeboliger i København og Nordsjælland 13.

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Ansatte i TFE Lone Schou, ph.d. studerende Christina Emme, ph.d. studerende Anna Svarre Jakobsen, ph.d. studerende Steffen Hogg Christensen,

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Facility Management satser på den gode service og kommunikation

Facility Management satser på den gode service og kommunikation Nr. 34 5. oktober 2014 INDHOLD: FM-Afdelingen satser på god service og kommunikation Tak til frivillige patientstøtter Windows 7 på alle pc er Kom til Forskningens Dag den 9. oktober Konstitueret ledende

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015

Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenheden Horsens, som er med på LS3 Vores forbedringsteam fra Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere