PROGRAM APRIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM 28. - 29. APRIL"

Transkript

1 PROGRAM APRIL Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem.

2 INDHOLD Konferenceprogram for 28. april Detaljeret program Parallelsessioner 1-9 Heldagsworkshops den 29. april Workshops A-F Lokaleoversigt Kort Fri Wi-fi adgang: bcguest Konferencens officielle hashtag: #patient14 Følg os på

3 28. APRIL Konferenceprogram

4 PROGRAM MORGENMAD Stående buffet KL KL VELKOMST OG PATIENTSIKKERHED PÅ DEN POLITISKE DAGSORDEN v/ Ulla Astman, formand for, regionsrådsformand for Region Nordjylland og formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner Der er synergi i patientsikkerhed. Hvordan går de nye regionsråd og Danske Regioner til opgaven? Hvad er ambitionerne? KL ET LIGE OG SIKKERT SUNDHEDSVÆSEN v/ Nick Hækkerup, minister for sundhed og forebyggelse KL DE KOM MED 12 PAKKER - VI FIK EN GAVE v/ Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital For fire år siden takkede Bente Ourø Rørth ja til at deltage i Patientsikkert Sygehus. For hende blev det en rejse, der førte hende til et andet sted, end hun havde forventet. Rejsen kom til at indeholde meget andet end målemetoder og kliniske pakker. Hør om rejsen, og hvad den er kommet til at betyde for hendes måde at lede et sygehus på. KL FORBEDRINGSPROJEKTER OG ET SUNDHEDSÆSEN DER ER TIL AT TALE MED v/ Beth Lilja, direktør, Sikker Psykiatri, I sikre hænder, Sikkert Patientflow og Sikre Fødsler er forbedringsprojekter, der er blevet sat i søen siden sidste konference. Og mens de skal bringes sikkert i havn, siger vi: Hej Sundhedsvæsen - er du til at tale med? Selskabet præsenterer en ny indsats, der i stor skala skal invitere patienter og pårørende til at deltage aktivt - spørgende og afklarende - i deres eget forløb. Og du kan være med. Det bliver en form for patientinddragelse, du helt sikkert ikke har prøvet før. PAUSE OG OVERGANG TIL SESSIONER KL

5 PARALLELSESSIONER Vælg mellem 9 sessioner. Se side 4-8. FROKOST PARALLELSESSIONER Vælg mellem 9 sessioner. Se side 4-8. KAFFEPAUSE KL KL KL KL KL FRA SUNDHEDSVÆSENETS ADVOKAT TIL PATIENTENS AMBASSADØR v/ Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør, Region Nordjylland. P.t. orlov fra sin stilling for at være s udsendte medarbejder hos Institute for Healtcare Improvement i Boston. For Jens Winther har det sidste år været en detox kur. På afstand af det danske sundhedsvæsen er det blevet tydeligt, at grundlæggende forandringer i sundhedsvæsenet skabes ved at tage udgangspunkt i patienten. Problematikken er blevet illustreret ved sygdomsforløb i den nærmeste familie, og oplevelser bekræfter nødvendigheden af, at sundhedsvæsenet skal reformeres. Hør om rejsen fra systemets direktør til patientens ambassadør. OPEN SCHOOL - KOM GODT I GANG! KL v/ Hans Trier, overlæge, IHI Open School er et e-læringsprogram, der nu kan følges i Danmark. Systemet byder på uddannelse i den basale introduktion til forbedringsarbejde, patientsikkerhed, systemdesign og ledelse af kvalitet og sikkerhed. Open School er udviklet af Institute for Health Care Improvement. E-læringssystemet er on-line undervisning, du kan deltage i, når det passer dig. Open School anvendes p.t. af mere end brugere i 65 lande. KL TAK FOR I DAG OG PÅ GENSYN! v/ Ulla Astman, formand for, regionsrådsformand for Region Nordjylland og formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner. 3

6 PARALLEL- SESSIONER Der er 9 forskellige parallelsessioner. Formiddagens sessioner gentages om eftermiddagen, så alle har mulighed for at deltage i to forskellige sessioner. Dog foregår session nr. 9 kun om eftermiddagen. Information om sessionerne kan du læse om her på side 4-8. For lokaler - se oversigten på side HVILKE VÆRKTØJER UNDERSTØTTER FORBEDRINGS- ARBEJDE FOR BÅDE KLINIKERE OG LEDERE? Med metoden Rapid Fire præsenteres værktøjer, der kan understøtte forbedringsarbejdet på alle niveauer i organisationen. Rapid Fire: Patienthistorier til at skabe mening Ambitiøse mål giver gejst Driverdiagram giver overblik Hyppige målinger over tid med SPC sikrer fremdrift Afprøvninger i lille skala med PDSA til lokal tilpasning OPLÆGSHOLDERE Dorthe Crüger lægelig direktør, Sygehus Lillebælt Vagn Bach lægefaglig vicedirektør, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Lonnie Sander Terkildsen riskmanager, Sygehus Lillebælt Anna Marie Clausen specialeansvarlig sygeplejerske, Sygehus ThyMors Mette Østergård overlæge, Nordsjællands Hospital MODERATOR Vibeke Rischel sundhedsfaglig chef, 4

7 2 ER VI BLEVET HJEMMEBLINDE FOR VÆRDIG OG RESPEKTFULD BEHANDLING I SUNDHEDSVÆSENET? Hvad viser det, når en ældre dement medborger, efter udskrivelse, spontant udbryder til sin datter: Jeg er blevet løsladt i dag? Hvordan får sundhedsvæsenet øjnene op for krænkende og ydmygende forhold på sygehuset, så vi undgår, at patienter under indlæggelse oplever, at de er i fængsel og bliver løsladt ved udskrivelse? Sessionen vil illustrere betydningen af værdig versus uværdig behandling og pleje i sundhedsvæsenet, ved at vise en række typiske situationer mellem sundhedsprofessionelle og patienter på en akutafdeling. Patientoplevelserne er fra akutafdelinger i Wales i England, men er også genkendelige i det danske sundhedsvæsen. Spørgsmålet er, hvordan vi får et sundhedsvæsen som er parat til at lytte, respektere og værdsætte patienters spørgsmål og behov, så de bevarer deres værdighed under indlæggelse. OPLÆGSHOLDER Beth Lilja direktør, MODERATOR Rikke Hollesen chefkonsulent, 3 SIKKER PSYKIATRI Hvilke medicineringsfejl sker der på en psykiatrisk afdeling, og kan medicingennemgang være en måde at øge sikkerheden på? Hvad finder man, når man analyserer uventede dødsfald blandt indlagte psykiatriske patienter, og hvordan kan vi lære af dette? På denne session vil deltagernes egne erfaringer og viden blive inddraget i diskussionerne. Det nye nationale kvalitetsprojekt Sikker Psykiatri vil desuden blive præsenteret. OPLÆGSHOLDERE Ann Lykkegaard Sørensen sygeplejerske, ph.d-studerende, Aalborg Universitet Kenneth Brandt Hansen speciallæge, Aarhus Universitetshospital Risskov MODERATOR Brian Bjørn overlæge, 5

8 4 HVORDAN SÆTTER VI PATIENTEN I CENTRUM? Der er mange gode initiativer i gang rundt om i sundhedsvæsenet, der på den ene eller den anden måde sætter den enkelte patients behov, ønsker og situation i centrum. På denne session får du lejlighed til at møde nogle af disse initiativer og få konkrete ideer og inspiration til, hvad du kan gå hjem og gøre på afdelingen allerede i morgen. MODERATORER Britt Wendelboe souschef, Janne Lehmann Knudsen kvalitetschef, Kræftens Bekæmpelse OPLÆGSHOLDERE Janne Lehmann Knudsen kvalitetschef, Kræftens Bekæmpelse David Tomson Dr D Tomson, FRCGP, consultant in Patient Centred care, MAGIC programme Line H. Pedersen projektleder, Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) Tine Boulund patientsikkerhedsansvarlig sygeplejerske, Kolding Sygehus Helle Klingenberg Iversen overlæge, Glostrup Hospital 5 FORSKNING I PATIENTSIKKERHED Vi præsenterer en ny forskningsstrategi, der er udarbejdet af Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Herefter sætter vi fokus på samspillet mellem forskning og patientinvolvering. Målet er at opnå det resultat, der er bedst for både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. OPLÆGSHOLDERE Birgit Viskum formand, Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet Kirsten Lomborg professor i patientinvolvering, Aarhus Universitet Lene Witte direktør, Gigtforeningen Formiddag: MODERATORER Solvejg Kristensen projektleder, 6 Eftermiddag: Louise Rabøl projektleder,

9 6 TRIPLE AIM - ET SKIFT I TILRETTELÆGGELSEN AF SUNDHEDSYDELSER Sessionen har til formål at introducere deltagerne til Triple Aim samt præsentere to konkrete danske initiativer, hvor Triple Aim tankegangen har dannet grundlag for forbedring af sundhedsydelser på tværs af sektorer. Sessionen giver indsigt i en ny måde at tænke tilrettelæggelsen af sundhedsydelser på, hvor der både tages højde for befolkningens sundhed, borgerens oplevelse af sundhedsvæsenet og omkostninger per indbygger. OPLÆGSHOLDERE Anders Kjærulff Kultur- og sundhedsdirektør, Holstebro Kommune Kristine Binzer lægefaglig konsulent, Region Sjælland MODERATOR Janet Samuel kontorchef, Danske Regioner 7 FRA KLAGE TIL DIALOG OG LÆRING Med Patientombuddet er klageområdet blevet reformeret. Det nye system giver langt større potentiale for patientinddragelse og systemforbedring end tidligere. Men udnyttes klagerne nok til dette formål, og opnår patienterne det, de gerne vil? Hvad kommer der ud af dialogsamtalerne, og gør vi nok for at få dem til at fungere? Og patientforsikringssagerne - hvordan lærer vi af dem? Denne session peger på udfordringer og muligheder på området. OPLÆGSHOLDERE Bodil Bjerg seniorkonsulent, Danske Regioner Jan Øst-Jacobsen patient Annemari Petersen sygeplejerske og konsulent, Region Nordjylland Lis Møller Larsen sygeplejerske og jurist, Region Nordjylland MODERATOR Hans Trier overlæge, 7

10 8 FORBEREDT PÅ DET UVENTEDE - NÅR SIKKERHEDEN PLUDSELIG BLIVER TRUET Den gode behandling er i mange tilfælde afhængig af usynlige støttefunktioner og beslutninger, der er vanskelige at gennemskue for patienterne og personale. Sikker Drift er ikke et etableret begreb, men et begreb som man forskellige steder i landet har fået øjnene op for. På denne session får deltagerne indsigt i, hvordan der bliver arbejdet med at skabe robuste organisationer, der er i stand til at reagere hurtigt og sikkert, når det uventede sker. MODERATOR Peter Skjøt chefkonsulent, Enhed for patientsikkerhed, Region Hovedstaden OPLÆGSHOLDERE Jakob Trier Møller klinikchef, Rigshospitalet Martin Fejring servicechef, Sygehus Lillebælt Maria Staun kvalitetskonsulent, Sygehus Lillebælt Birte Grothe ældre og sundhedschef, Frederikssund Kommune Annette Mårtensson Frederikssund Kommune Mads Ecklon kontorchef, Beredskabsstyrelsen 9 SAMARBEJDE OM PATIENTSIKKERHED OG KVALITET I EUROPA - HVILKEN GEVINST ER DER VED DET? 8 På denne session får du en introduktion til et tvær-europæisk netværksprojekt med fokus på forbedring af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Projektets formål er at dele viden og tage ved lære af hinanden. Projektet har samlet over 500 løsninger på kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer. Vi reflekterer over nogle af løsningerne i en dansk kontekst. Vi drøfter også styrker og svagheder ved netværk og erfaringsudveksling på tværs af Europa. Vi modtager meget gerne dine bidrag på sessionen og viser i praksis, hvordan man deler sit bidrag med netværket. Læs mere om projektet på: OPLÆGSHOLDERE Tanja Gyldengren Simon Fjeldbæk Kristensen MODERATOR Solvejg Kristensen projektleder, OBS: Kun om eftermiddagen

11 29. APRIL Heldagsworkshops

12 WORKSHOPS Der er 6 forskellige workshops, som starter kl. 9 og slutter mellem kl. 15 og 16. Inden da er der fælles morgenmad kl 8.30, som alle er velkomne til at tage del i. A HVORDAN SKABER VI MARKANTE OG BLIVENDE KVALITETSFORBEDRINGER I PSYKIATRIEN? Kl Workshoppen giver et internationalt perspektiv på dette spørgsmål og vil præsentere projekter fra Irland, Norge og Sverige i en form, hvor deltagerne engageres og inviteres til at reflektere og diskutere. Fra Norge vil vi høre om et projekt, der arbejder med at undgå selvmord. Projektet har netop modtaget den norske akutpsykiatripris. Fra Irland præsenteres deres arbejde med patientinddragelse og forebyggelse af tvang, og fra Sverige præsenteres resultater og erfaringer fra et nationalt gennembrudsprojekt til reduktion af tvang. OPLÆGSHOLDERE Ewa Ness psykiater, fag- og kvalitetsleder, Oslo Universitetssygehus, Diakonhjemmet Fredrik Walby chefpsykolog, Oslo Universitetssygehus, Diakonhjemmet Rosemary Smyth director of training and development, Mental Health Commission Ireland Catrin Hägerholm projektleder, Bättre Vård - Mindre Tvång, Sveriges Kommuner och Landsting MODERATOR Brian Bjørn overlæge, 10

13 PROGRAM Kl Morgenmad Kl Velkomst og præsentation v/ Brian Bjørn Kl Bättre vård, mindre tvång. Erfaringer fra svenske gennembrudsprojekter. Del 1 v/ Catrin Hägerholm Kl Pause Kl Bättre vård, mindre tvång. Erfaringer fra svenske gennembrudsprojekter. Del 2 v/ Catrin Hägerholm Kl User involvement in mental healthcare v/ Rosemary Smyth Kl Frokost Kl Reducing the use of restraint. Lessons from Ireland v/ Rosemary Smyth Kl Pause Kl Selvmordsforebyggelse: Erfaringer fra den norske patientsikkerhedskampagne v/ Ewa Ness og Fredrik Walby 11

14 B FÅ DET TIL AT RYKKE! FRA TUNGE PROJEKTPLANER TIL MÅLBARE FORBEDRINGER Kl Workshoppen giver svar på, hvordan sundhedsvæsenet skaber varige og hurtige forbedringer af patientsikkerheden med Forbedringsmodellen og Mål med mening. Eksempler fra Patientsikkert Sygehus vil blive inddraget. Workshoppen er en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og gruppearbejde. Du vil blive klædt på til at gå hjem og eksperimentere med PDSA-test i småskala og svare på følgende spørgsmål: Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring, når vi ønsker at forbedre patientsikkerheden og gøre en positiv forskel for patienter og pårørende? Hvordan skaber vi helt konkret forbedringer ved hjælp af Forbedringsmodellen og PDSA-test i praksis og i samarbejde med patienter og pårørende? Hvilke roller kalder forbedringsarbejdet på hos den enkelte sundhedsprofessionelle, afdelingsledelse og topledelse? MODERATORER Vibeke Rischel sundhedsfaglig chef, Jacob Anhøj overlæge, Diagnostisk Center Rigshospitalet 12

15 PROGRAM Morgenmad Kl Kl Velkomst og præsentation v/ Vibeke Rischel og Jacob Anhøj Kl Hvad ønsker du at forbedre? Hvordan anvendes driver diagram til at skabe overblik over ønsket forbedring? v/ Vibeke Rischel og Jacob Anhøj Kl Frokost Kl Afprøvning i lille skala v/ Vibeke Rischel og Jacob Anhøj Kl Pause Kl Opsamling på deltagernes forventinger v/ Vibeke Rischel og Jacob Anhøj 13

16 C BEHANDLER VI PATIENTER MED VÆRDIGHED OG RESPEKT I SUNDHEDSVÆSENET, ELLER ER VI BLEVET HJEMMEBLINDE? Kl Nytter det overhovedet at mobilisere patienter og pårørende til at stille spørgsmål og tage aktiv stilling til pleje- og behandlingsmuligheder, hvis sundhedsvæsenet ikke ser, hører og forstår patienters spørgsmål og behov? På workshoppen går vi i dybden med betydningen af værdig versus uværdig behandling af patienter og pårørende, samt hvordan vi skaber en kultur for værdig og respektfuld pleje og behandling. Fx hvilken betydning har frie besøgstider versus faste besøgstider for pårørendes mulighed for at yde støtte under indlæggelse. Hvordan åbner vi sundhedsvæsenets øjne for det, som patienter og pårørende oplever som uværdige? På workshoppen bliver der vist en række autentiske patientoplevelser i et sundhedsvæsen, som er blevet hjemmeblinde for betydningen af at lytte til og kommunikere respektfuldt med patienter og pårørende på en akutafdeling i Wales og England. Patientoplevelserne er også genkendelige i det danske sundhedsvæsen. Filmen viser, hvordan et møde med sundhedsvæsenet kan opleves som respektfuldt for alle parter. Workshoppen inviterer til en grundig drøftelse af, hvordan vi skaber et sundhedsvæsen, som ser, hører og forstår patienter, så et respektfuldt og værdigt møde bliver muligt. Workshoppen er designet som en vekselvirkning mellem oplæg, filmklip, erfaringsudvekslinger, øvelser og diskussion. MODERATORER Rikke Hollesen chefkonsulent, Jakob Kjøller projektleder, 14

17 PROGRAM Kl Morgenmad Kl Velkomst og præsentation v/ Rikke Hollesen Kl Filmklip med patientoplevelser fra akutafdelinger i Wales og England, som er genkendelige i det danske sundhedsvæsen på godt og ondt v/ Rikke Hollesen Kl Pause Kl Hvordan får vi øjnene op for lommer af uværdig og respektløs pleje og behandling på vores sygehuse? v/ Rikke Hollesen Kl Worldcafe om hvad der skal til for at helbrede vores hjemmeblindhed og identificere løsninger til, at patienter oplever sig set, hørt og forstået som en værdig borger under indlæggelsen. v/ Rikke Hollesen og Jakob Kjøller Frokost Kl Kl Opsamling på Worldcafe med henblik på identifikation af strategier for bedste praksis for værdig og respektfuld pleje og behandling v/ Rikke Hollesen Kl Pause Kl Dilemmaspil og drøftelse af strategier for dilemmaer om værdig versus uværdig pleje og behandling v/ Rikke Hollesen Kl Næste skridt og evaluering v/ Rikke Hollesen 15

18 D FRA KLAGE TIL DIALOG OG KVALITET - HVORDAN? Kl Patienternes udsagn har betydning. En af måderne, patienterne kan ytre sig på, er ved at klage eller søge erstatning. Opsamler vi nok viden fra klagerne og forsikringssagerne? Hvor meget patientsikkerhed får patienter og sundhedsvæsen ud af dialogsamtalerne? Gør vi nok for at få dialogsamtalerne til at fungere? Hvordan opleves dialogsamtalerne for henholdsvis patienter og pårørende og det involverede sundhedspersonale? Hvordan forholder vi os til Second Victim problematikken? Får patienterne og de pårørende svar på de spørgsmål de har, når de klager? Denne workshop kommer rundt om spørgsmålene med oplæg, gode eksempler, diskussioner og dilemmaer og belyser herunder, hvilket potentiale der ligger i de seneste års nye tiltag på klageområdet. OPLÆGSHOLDERE Jan Øst-Jacobsen patient Christian Pedersen ledende overlæge, Aalborg Universitetshospital Allan Kofoed-Enevoldsen ledende overlæge, Frederiksberg og Bispebjerg hospitaler Per Fraulund Sørensen fuldmægtig, Lægeforeningen Susanne Richter sygeplejefaglig konsulent, Dansk Sygeplejeråd Annemarie Hellebæk Enhedschef, Region Hovedstadens Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed MODERATOR Hans Trier overlæge, 16

19 PROGRAM Morgenmad Kl Kl Velkomst og skitsering af workshoppens indhold v/ Hans Trier Kl Dialogsamtalen oplevet af en patient v/ Jan Øst-Jacobsen Kl Dialogsamtalen oplevet af en læge v/ Christian Pedersen Kl Diskussion v/ Hans Trier Kl Pause Kl Den gode dialogsamtale. Gruppediskussioner om Region Hovedstadens e-learningskursus om dialogsamtaler v/ Hans Trier Kl Styrket borgerkontakt - Hvordan god dialog kan gennemsyre sundhedsvæsenet v/ Allan Kofoed-Enevoldsen Kl Fælles diskussion: Læring fra dialogsamtaler v/ Hans Trier Kl Frokost Kl Præsentation af nøgledata og centrale problemstillinger om udnyttelsen af klage- og forsikringssager i fremadrettet forbedring af sundhedsvæsenets kvalitet v/ Hans Trier Kl Hvis du havde ansvaret. Gruppediskussioner om hvordan klagesags- og patientforsikringsafgørelser kan bidrage til kvalitetsudvikling. Med udgangspunkt i case vedr. kvalitetsproblemer på en ortopædkirurgisk afdeling. v/ Annemarie Hellebæk og Hans Trier Kl Pause Kl Offentliggørelse af klagesagsafgørelser med navn på sundhedsperson - giver det større sikkerhed? Eller måske mindre? v/ Per Fraulund Sørensen Kl Håndtering af Det andet offer - hvordan bidrager det til faglig udvikling? v/ Susanne Richter Kl Afsluttende diskussion v/ Hans Trier 17

20 E SIKKERT PATIENTFLOW - EN WORKSHOP OM DEN RIGTIGE PATIENT I DEN RIGTIGE SENG PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT Kl Hvordan får akutsygehusene fokus på et sikkert flow, så patienterne undgår unødig ventetid? En ikke ubetydelig del af patienterne på akutsygehusene oplever ventetid på indlæggelse, udredning, behandling, overflytning og udskrivelse. På workshoppen kan ledere, kvalitetsog patientsikkerhedsansvarlige, sundhedspersonale, flowkoordinatorer og samordningskonsulenter få inspiration til at styrke flowet for patienterne. Deltagerne bliver introduceret til erfaringer med optimering af flow i andre brancher samt internationale metoder til optimering af patientflow på sygehuse bl.a. Real Time Demand Capacity (RTDC), der har styrket sikkerheden og øget flowet på en række amerikanske hospitaler. Der kræves ingen konkret deltagerforberedelse, men workshoppen vil have en høj grad af deltagerinvolvering, og deltagerne går derfra med konkrete redskaber til at udforske og forbedre patientflowet i egen organisation. OPLÆGSHOLDERE Christina Antonsen projektleder, Hospitalsenheden Horsens Rudi Tuv HR-chef, Marriott Hotel Copenhagen Karen Abrahamsen patientambassadør WHO, Susanne Bendixen apoteker, Sønderbro Apotek Knud Midtgaard Vice President Operations, Alfa Laval, Lund, Sverige MODERATOR Louise Rabøl projektleder, Sikkert Patientflow, 18

21 PROGRAM Kl Morgenmad Kl Velkomst og præsentation v/ Louise Rabøl Kl Har de mon glemt os? Betydningen af flaskehalse og ventetid i behandlingsforløb v/ Karen Abrahamsen Kl Først og fremmest flow - Sammenhængen mellem ledelse, flow, arbejdsmiljø og kundetilfredshed v/ Susanne Bendixen Kl Pause Kl Den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt v/ Louise Rabøl Kl Gæsterne har altid ret Tavlemøder fungerer i hverdagen v/ Rudi Tuv og Knud Midtgaard Kl Frokost Kl Sikkert Patientflow og introduktion til real time demand capacity v/ Louise Rabøl Kl Flow-fokus forbedrer forløbet for akutte patienter v/ Christina Anthonsen Kl Pause Kl Hvordan kommer man i gang? Waste Identification Tool, I patientens fodspor, hjemmeside og projektplan v/ Louise Rabøl Kl Afslutning v/ Louise Rabøl 19

22 F PATIENTEN I CENTRUM! JA TAK, MEN HVORDAN? Kl Patienten i centrum - ja tak. Det er de fleste politikere, ledere og klinikere enige om. Men hvordan gør vi det i praksis? I denne workshop ser vi på nyeste viden og bliver præsenteret for 3-4 danske og internationale projekter, der sætter patienten i centrum eller på anden vis styrker patienter og pårørendes rolle, stemme og indflydelse i mødet med sundhedsvæsenet. Hvad kan vi lære? Og hvordan forankrer vi projekterne i organisationen? OPLÆGSHOLDERE David Tomson Dr D Tomson, FRCGP, consultant in Patient Centred care, MAGIC programme Susanne Lauth ledende oversygeplejerske, Vejle Sygehus Helle Klingenberg Iversen apopleksiansvarlig overlæge, dr. Med., Glostrup Hospital Peter Kjær institutleder, Institut for Organisation, CBS MODERATORER Britt Wendelboe souschef, Janne Lehmann Knudsen kvalitetschef, Kræftens Bekæmpelse 20

23 PROGRAM Morgenmad Kl Kl Velkomst og en introduktion til, hvordan vi sikrer en patientcentreret indsats i sundhedsvæsenet v/ Janne Lehmann Knudsen og Britt Wendelboe Kl Beyond MAGIC: Moving from Doing to to Doing with : an exploration of patient centred practice focussed on shared decision making v/ David Tomsom Kl Pause Kl Fortsat: Beyond MAGIC: Moving from Doing to to Doing with : an exploration of patient centred practice focussed on shared decision making v/ David Tomsom Kl Frokost Kl Hej Sundhedsvæsen - hvordan får vi patienter og pårørende til at deltage mere aktivt? v/ Britt Wendelboe Kl Patientcentrering på Vejle Sygehus - Patienternes Kræftsygehus v/ Susanne Lauth Kl Pause Kl Den involverende stuegang - Erfaringer med patient- og pårørendeinvolvering ved stuegang på rehabiliteringsafsnit, Glostrup Hospital v/ Helle Klingenberg Iversen Kl Patienten i centrum - og ledelsen i centrum v/ Peter Kjær Kl Afrunding og farvel v/ Britt Wendelboe 21

24 28. APRIL K OVERSIGT TIME PLENUMLOKALE A2/A3 B3 M1/M2 B3 M3/M4 B3 M5/M6 B 9.00 KL MORGENMAD Oplæg i plenum KL PAUSE OG OVERGANG TIL SESSIONER Hvordan sætter vi patienten i centrum? KL FROKOST Forskning i patientsikkerhed 2 Er vi blevet hjemmeblinde for værdig og respektfuld behandling i sundhedsvæsenet? 7 Fra klage til dialog og læring 3 S KL KAFFEPAUSE Oplæg i plenum KL MORGENMAD B Få det til at rykke! Fra tunge projektplaner til målbare forbedringer E Sikkert patientflow - En workshop om den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt APRIL W C Behandler vi patienter med værdighed og respekt i sundhedsvæsenet, eller er vi blevet hjemmeblinde? F P c m

25 B3 M7/M8 B4 M1/M2 B4 M3/M4 B4 M5/M6 B4 M7 KONFERENCE 3 Sikker Psykiatri 1 Hvilke værktøjer understøtter forbedringsarbejde for både klinikere og ledere? 8 Forberedt på det uventede - Når sikkerheden pludselig bliver truet 6 Triple Aim - Et skift i tilrettelæggelsen af sundhedsydelser 9Samarbejde om patientsikkerhed og kvalitet i Europa WORKSHOPS, F Patienten i centrum! Ja tak, men hvordan? A Hvordan skaber vi markante og blivende kvalitetsforbedringer i psykiatrien? D Fra klage til dialog og kvalitet - Hvordan? 23

26 KORT RELEVANTE LOKALER B0-1 M1 M2 ENTRANCE B0 B0 FOYER catering FOYER GARDEROBE B0-2 B0 B1 B2 A2 CABARET GENNEMGANGS AREAL A3 CONGRESS HALL A 24 HOTEL T2

27 HB3 HB4 M9 M10 M9 M10 M7/8 M5/6 HALL B M7/8 M5/6 B3 B4 B5 M3/4 M3/4 M1/2 M1/2 B3 B4 B5 CENTERHALL E 25

28

Program 27. 28. april 2015

Program 27. 28. april 2015 Program 27. 28. april 2015 Konferencens første dag er en kombination af plenum- og parallelsessioner. Andendagen består af workshops. Det er dog muligt at deltage en enkelt dag. Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN Patientsikkert sygehus: Thy-Mors vil være landets første tryksårsfrie sygehus Tværfaglig indsats mellem sektorer: Psykiatrien leverer hjælp ud af huset til Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors PERSONALEMAGASINET

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København LÆGEFORENINGEN Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Kære repræsentantskab Tak for jeres engagement og input på Lægemødet

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA

Læs mere

Patient Empowerment i Region Hovedstaden 2012

Patient Empowerment i Region Hovedstaden 2012 Region Hovedstaden Koncern Plan, Udvikling, Kvalitet Patient Empowerment i Region Hovedstaden 2012 Kortlægning af indsatser vedr. patient empowerment... 3 Baggrund... 3 Patientens møde med sundhedsvæsenet...

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

HVOR ENKELT KAN DET GØRES?

HVOR ENKELT KAN DET GØRES? HVOR ENKELT KAN DET GØRES? EKSEMPLER PÅ AFBUREAUKRATISERING PÅ REGIONALE ARBEJDSPLADSER 1 INDHOLD 1. Optimeret diagnoseforløb: Fra 1 år til 1 måned 4 2. Ét regnskab i stedet for to 4 3. Digitalisering

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere