Rambøll Informatik 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rambøll Informatik 1"

Transkript

1 Rambøll Informatik 1

2 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant fra Rambøll: Søren Østergaard Jensen Ole Ørskov Nielsen Et af Rambøll Informatiks kunde-serverrum blev besigtiget. Én klient ejer alle serverne som Rambøll Informatik driver for klienten. Serverrum er beliggende på 2 sal lige under tag. Serverrummet har en ydervæg med afblændede vinduer, hævet gulv og nedsænket loft. Figur 1 viser en plan over serverrummet med ca. placering af rack ne med servere samt andre installationer. Grundarealet af serverrummet er ca. 29 m 2, mens volumenet er ca. 68 m 3. Køleanlæggenes fordampere er placeret lige under loftet i hver side af rummet to i den ene side og en i den anden side som vist i figur 2. Den afkølede luft tilføres serverne gennem siden af rack ne fra midtergangen som vist i figur 3. Figur 4 viser køleanlæggenes kondensatorer, der er placeret på taget. Figur 5 viser rack ne i serverrummet. Serverrummets UPS er placeret i kælderen. køleanlægs fordamper køleanlæg 11 køleanlæg 18 25,7 o C 25,7 o C 24,3 o C 25,1 o C rack rack 6,2 m køleanlæg 12 25,5 o C 24,4 o C Figur 1. Plan over serverrummet hos Rambøll. 4,6 m Serverrummet servicerer flere tusinde brugere Serverne kører altid. Rambøll Informatik garanterer næsten 100% oppetid. Serverne er koblet til et no-break-anlæg bestående af en UPS og et diesel-nødstrøms-anlæg. Ved det indledende besøg var elforbruget (aflæst på UPS en der er placeret i kælderen) i serverrummet (minus køleanlæg) 18,4 kw. Som det ses af de efterfølgende elmålinger (se Serverrumseftersyn køletekniskdel), er elforbruget i serverrummet steget til 22,2 kw, hvilket giver et årlige elforbrug til serverer/varmebelastning i rummet 22, = kwh. 2

3 Figur 2. Serverrummets fordampere. fordamper fordamper rack rack hævet gulv til ledningsføring Figur 3. Princip for luftstrømningerne i serverrummet. I virkeligheden sker der også en del opblanding mellem varm og kold luft. 3

4 11 12 Figur 4. Køleanlæggets kondensatorer placeret på taget. Til venstre kondensatorerne til anlæg 11 og 12, til højre kondensatoren til anlæg Figur 5. Rack ne i serverrummet. 4

5 Nøgletal Hvis det antages, at 22,2 kw (se Serverrrumseftersyn køleteknisk del) er det gennemsnitlige effektforbrug i serverrummet, så er det årlige elforbrug (varmebelastning) i rummet 22, = kwh. Elforbrug til servere pr. brugere: 194,500 /?* =?* kwh server /bruger Varmebelastning pr. rumstørrelse: 22,2 / 88 = 0,25 kw belastning /m³ rum * antallet af bruger er ikke kendt 5

6 Rambøll Informatik Besøgt den: 18/3-04 Kontakt person: Ole Ørskov Nielsen Rapport over netværk og server installation i serverrummet Rambøll Informatik har 8 rack med servere, 1 rack med storage (diske, storage servere og switche), 3 rack med netværksudstyr og 1 rack med tape udstyr. Med det store antal enheder (ca. 60 servere, 180 CPU er og 400 diske) og systemer, som serverrummet indeholder, vil det ikke være muligt på en overkommelig tid at dokumenterer de enkelte systemer med tekniske detaljer om udstyret og anvendelsen samt driftsforhold. Udstyret er leveret af Sun, Hitachi, Compaq, Nokia og Cisco. Rackene er placeret i 2 rækker med fronten mod hinanden. Fordelingen af rackene er lagt efter gulvbelastningen, da udstyret er placeret på en etageadskillelse. I den første række er der 8 rack. De 4 rack indeholder Sun servere med UltraSPARC III processorer. 1 rack indeholder Sun Ultra Enterprise Network Array, 1 rack indeholder Hitachi storage og 2 rack indeholder netværksudstyr. I anden række er der 3 rack med Sun servere med UltraSPARC III processorer, 1 rack med Sun Enterprise Network Array og servere, 2 rack med Compaq servere, 1 rack med Sun tape stationer og 1 rack med netværksudstyr. Hovedparten af systemerne er designet for høj tilgængelighed døgnet rundt. Derfor er der i en passende afstand et tilsvarende serverrum, som indeholder samme slags udstyr. De 2 serverrum synkroniserer konstant data med hinanden og serverne kan tage over for hinanden. Kunderne til systemerne er globalt placeret. Der er installeret anlæg til brandslukning i serverrummet. Der anvendes management system til fjernovervågning og administration. Serverne kan med fjernbetjening slukkes og tændes. Levetiden på serverne og diskene er bestemt i aftalen med kunderne og leverandørerne og er ikke oplyst, men det nuværende udstyr er 1-5 år gammelt Effektfordeling og køling Effekten til serverrummet er målt af KeepFocus udstyret til 25 kw. Der er skønnet, at første række forbruger 14 kw og anden række forbruger 11,5 kw.

7 Strømmen til serverne leveres af en UPS, som er placeret i en kælder. Strømmen til køleanlægget leveres direkte på bystrømmen eller fra et dieselgenerator baseret nødstrømsanlæg. Rummet vil være uden køling i op til 1 minut, når der skiftes til nødstrøm. Opstarten af udstyret i rackene og køleanlægget er styret, så det gradvist sluttes til efter en afbrydelse. Hvis det blev sluttet til samtidigt, vil det bruge så meget strøm, at sikringerne vil afbryde for strømmen. Blæserne i udstyret i Sun og Hitachi rackene er meget kraftige og lufthastigheden er høj. Støjniveauet i serverrummet er så højt, at høreværn er påbudt. Det skønnes, at temperaturen højest stiger 5 C ved gennemstrømning gennem udstyret i rackene. Med kølernes placering i rummet, så de blæser mod hinanden, er det vigtigt, at alle rack er dækket med blindplader, hvor der ikke er udstyr. Det har været afprøvet i praksis, hvor det ene rack var helt åbent. Da steg temperaturen i rummet til en kritisk værdi, som for disse servere er 30 C. Normalt ligger den på 22 C. Forslag til energibesparelse Kunderne betaler for tilgængelighed døgnet rundt på systemerne, så der er ikke umiddelbart nogen mulighed for besparelse på energien ved at slukke for en del af systemet i perioder. Da systemerne er dubleret, kan der foretages service på det ene anlæg, medens det andet kører videre, men perioden vil være relativ kort. Navnet demo indgår i udstyrsnavnene på 2 rack. Hvis udstyret reelt bruges til demo, er det muligt, at der ikke er krav om, at det kører i døgndrift og så er der et besparelsespotentiale.

8 Serverrumseftersyn - køleteknisk del Sted: Rambøll Dato: Besøgt af: Repræsentant for vært: Søren Østergaard Jensen og Claus S. Poulsen Ole Ørskov Nielsen Beskrivelse af anlæg, herunder anlægstype og identifikation samt mærkeplade: Serverrummet køles af tre splitanlæg (anlæg 11, 12 og 18), som alle består af udedel og indedel. Anlæg 11 og 12's indedele er begge af typen ACSON RCM60C AFAN med en oplyst kapacitet hver på 17,58 kw. Anlæg 18 er et Hitachi RPC-6AG5E (ydelse ikke oplyst, men anlægget er noget større end de to øvrige). De tre indedele er alle placeret i loft over serverne. De tre anlæg var alle indstillet til forskellige sætpunkter, nemlig til 21, 22 og 25 (for hhv. anlæg 18, 12 og 11). Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 18 Figur 1. Køleanlæggenes indedele 1

9 Figur 2. Køleanlæggets udedele placeret på taget. Opbygning af serverrum og beskrivelse af kølestrategi: Serverrummet er beliggende i øverste etage og har en ydervæg uden vinduer. Figur 3 viser en plan over serverrummet med placering af rackene med servere samt andre installationer. Grundarealet af serverrummet er ca. 29 m 2, mens volumenet er ca. 68 m 3. Køleanlæggenes indedele er placeret lige under loftet i hver side af rummet to i den ene side og en i den anden side som vist i figur 3. Serverrummets UPS er placeret i kælderen. køleanlæggenes indedele rack rack 6,2 m 11 Figur 3. Serverrummets indretning 4,6 m 2

10 De tre anlægs styringer er uafhængige af hinanden og kobles ind efterhånden som returføler i luftstrømmen registrerer temperaturer over sætpunktet. Under besigtigelsen kunne indblæsningstemperaturen ved kompressordrift fra de tre anlæg registreres til: Anlæg 11: Anlæg 12: Anlæg 18: 13,9 C 14,9 C 8,8 C Der kunne samtidig registreres en lufttemperatur ind til rackene på C. Det kan hermed konkluderes, at der sker en relativ stor opblanding af luften inden den når rackene. 3

11 Fra målinger og beregninger haves følgende: Måleperiode: 27/2-04 til 15/3-04 Målt gennemsnitligt belastning: Målt gennemsnitligt elforbrug til køling: 22,2 kw 6,7 kw Målt gennemsnitlig temperatur til fordamper: 25,7 C Målt gennemsnitlig temperatur til kondensator: 7,5 C Målt effektivitet (tilført el til rum/tilført el til køleanlæg): 3,3 (-) Beregnet årligt energiforbrug til køling: ca kwh/år Note: Det årlige energiforbrug er estimeret med den i målingerne registrerede temperatur ved kondensatorerne. Beregnet besparelse i energiforbrug ved anvendelse af frikøling (*): ca kwh/år (*): nødvendig temperaturdifference mellem inde og ude = 8K - indeventilator "klarer" frikølingen. Beregnet besparelse i energiforbrug ved ændret styringsstrategi (**):ca. 863 kwh/år (**): on/off drift på indeventilator - ingen frikøling 30 Rambøll Informatik temperaturer fordamper 11 fordamper 12 fordamper 18 kondensator 11 kondensator 12 serverrum elforbrug [W] dagnummer [2004] Figur 4: Målte temperaturer hos Rambøll Informatik 4

12 Rambøll Informatik elforbrug elforbrug [W] køleanlæg 11 køleanlæg 12 køleanlæg 18 til UPS Fra UPS (90%) lys dagnummer [2004] Figur 5: Målt effektforbrug hos Rambøll Informatik På figur 5 ses den målte effekt til serverrum og køleanlæg hos Rambøll Informatik. Det ses, at der to gange i måleperioden sker et kraftigt fald i effektforbruget - dette skyldes, at der på de pågældende tidspunkter har været gennemført tests af "no-break" anlægget. Desuden ses en kurve for tilført effekt efter UPS - denne kurve er vist for en vurderet virkningsgrad for UPS'en på 90% Rambøll Informatik elforbrug køleanlæg 11 køleanlæg 12 køleanlæg 18 lys elforbrug [W] dagnummer [2004] Figur 6: Målt effektforbrug hos Rambøll Informatik - køleanlæg og lys 5

13 Observationer på stedet: Filtre renholdt (ja/nej): Kondensator renholdt (ja/nej): Ja Ja Montering af indedel korrekt (redegørelse): Montering af de tre splitanlægs indedele er delvist bestemt af rummets fysiske rammer - rummet er relativt småt når det tages i betragtning, at der afsættes ca. 22 kw kontinuert i rummet. Der skal derfor køles meget på et relativt beskedent rumvolumen og dette øger risikoen for forkert luftfordeling. I dette tilfælde ses det klart, at den kolde luft fra indedelene opblandes med returluft fra rackene inden det når rackenes indsugning på forsiden. Dette er uheldigt, da det herved er nødvendigt at sænke udblæsningstemperaturen for at opretholde en korrekt indsugningstemperatur ved rackene. Der er desuden risiko for, at kold luft eksempelvis fra anlæg 12 suges direkte ind i anlæg 18, og dette vil i perioder kunne påvirke driften. En løsning på dette problem kunne eksempelvis være at montere en "ledeplade" i midten af loftet, således at anlæg 12 og 18 "skærmes" fra hinanden. En anden mulighed var at montere anlæggenes indedele direkte over "mellemgangen" mellem serverrackene (se figur 3), således at det sikres at hele luftstrømmen ledes direkte til servernes indsugning. Det er dog nødvendigt at sikre sig, at eventuelt overløb af kondensvand fra fordamperen ikke kan ramme servere eller andet elektronikudstyr. Blokering af luftstrøm: Nej. Hvis ja, angiv hvad der spærrer: - Montering af udedel korrekt (redegørelse): De tre anlægs udedele vurderes som korrekt monteret. Blokering af luftstrøm eller andet kritisk: Nej Hvis ja, angiv hvad der spærrer: - 6

14 Anlæggets styrestrategi (hvis muligt): Anlæggene kobles ind efter behov, der konstateres gennem registrering af luftens returtemperatur til anlæggene. Mangler anlægget kølemiddel (hvis muligt): Dette detekteres ved at observere skueglas og foretage spotmålinger på kølesystem (hvis muligt). Observationer noteres her: Der kunne på anlæg 11 og 12 konstateres "skum" i køleanlæggenes skueglas under drift, hvilket bl.a. kan skyldes mangel på kølemiddel. 7

15 Konklusion på køle- og bygningsteknisk del af eftersyn Frikøling (er dette en mulighed) - kort redegørelse: Det vurderes umiddelbart som en mulighed at anvende frikøling hos Rambøll Infomatik, da serverrummet er placeret på øverste etage i bygningen. Herved er der relativ fri adgang til udeluft enten gennem de tildækkede vinduer eller gennem tagdækket. Der kan dog være specielle krav fra brugere, der vanskeliggører denne løsning. Besparelsen ved anvendelse af frikøling er beregnet til ca. 75%. Andre oplagte besparelsesmuligheder: Det vurderes muligt at hæve indblæsningstemperaturen fra de tre anlæg, hvis det sikres, at luften ledes direkte til serverrackene og ikke opblandes med varm returluft fra rackenes afkast. Beregninger viser, at hæves temperaturen med f.eks. 3 grader, kan der spares ca. 2% af strømforbruget til kølingen eller ca kwh pr. år. Det vurderes ikke umiddelbart som en mulighed at etablere on/off drift på indeventilatorerne, da dette kan medføre en ringe luftfordeling i rummet. Øvrige kommentarer til køleanlæg: Ingen. Kommentarer vedr. den øvrige installation: Ingen. 8

16 JV (3) Serverrumseftersyn Organisationsanalyse Rambøll Informatik (RI) Interview-person: Driftschef Ole Ørskov Nielsen (OØN) Baggrund og beslutning for serverrummet Serverrummet er for eksterne kunder. Det blev etableret som en direktørbeslutning ud fra indstilling fra en projektgruppe, som et forretningsmæssigt område, der skal kunne tjene sig ind. Overordnede krav til serverrummet Det vigtigste er, at der ikke sker nedbrud. Det skal være muligt at omlægge og opgradere uden at lukke ned. Derfor bruger RI meget redundante løsninger. Prisen er ikke vigtigste faktor, så længe RI kan få ydelsen solgt. De fleste servere er kundernes ejendom, hvor RI hoster dem og leverer plads, strøm og køling. RI driver også applikationer på serverne for kunderne. Placeringen af serverrummet Serverrummene er placeret i eksisterende bygninger. Et nyt serverrum er ved at blive etableret for at give redundans og ekstra kapacitet i forhold til det første, hvor placeringen var valgt ud fra, at det skulle være under andet tag og alligevel tæt på. Det nye er kun 100 meter fra det nuværende serverrum. Opbygning og drift af serverrum, it-udstyr og køleanlæg Ændringer og udvidelser af serverrummet sker ved, at it-afdelingen laver indstilling til direktionen, som tager den endelige beslutning. RI bruger eksterne konsulenter til at projektere og designe større ændringer som det nye serverrum, hvor hele projektet blev udbudt i en hovedentreprise med underenterpriser. Ved de mindre ændringer i serverrummene bruger de tit elektrikere og kølefolk fra Rambøll. For det nye serverrum er organisationen anderledes, da det er en bygning, som RI lejer sig ind i. Udlejer står for at etablere indretningen, køleanlæg, sikkerhed mv. ud fra RI s specifikationer. RI foretager selv kun etableringen af it-udstyret. For det nye serverrum har RI indstillet, at de ønsker at spare på strømmen. De eksterne rådgivere har ud fra dette specificeret, at der skulle være friluftskøling. It-afdelingen står for driften af anlæggene. Der er en aftale med et eksternt kølefirma om halvårlige serviceeftersyn på køleanlægget. Samme firma var med til at opbygge køleanlægget. Mange af de mindre ændringer opstår ud fra forslag fra de elektrikere og andre service-teknikere, som arbejder med anlæggene. 1

17 Yderligere information og rådgivning fra for eksempel Elsparefonden Information kunne gives på både hjemmeside og i trykt form tilsvarende hvad Elsparefonden gør nu. Det er nok mere tvivlsomt om møder vil være interessant for RI. Interesse i elbesparelser i serverrummet og barrierer Generelt Serverrummene kører ud fra ren økonomisk betragtning, og RI ønsker ikke at kompromittere driftssikkerheden, som er den største barriere. Kunderne er interesseret i at betale for høj tilgængelighed. Elforbruget er ikke højeste prioritet, men RI kan godt se fordelen af et lavt energiforbrug, som giver mindre varme og mindre køling. RI er tilbageholdende i forhold til energibesparende forslag, da enhver ændring giver risiko for at gøre noget galt. For eksempel kan en øgning af gennemsnitlig temperatur i serverrum gøre margen til den kritiske temperatur mindre, hvilket kan blive dyrt betalt, hvis der sker noget en dag. Desuden er det en tung tanker at dreje, hvis RI skal ændre noget. De er hårdt presset med det nye serverrum nu, da det hele er meget hektisk. Men det kan dog alligevel være muligt, hvis spareforslagene er gode investeringer. Elsparefonden har et godt afsæt i hjemmesiden. Der bør komme data for konkrete serverrum, og der bør være helt konkrete spareforslag, som er gennemført med tal for investeringer og besparelser. Frikøling I det nye serverrum som er ved at blive bygget vil bygherren benytte frikøling. RI har ikke planer om at ændre de nuværende serverrum. 2

IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen

IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen RISØ 1 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant fra RISØ: Søren Østergaard Jensen IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen Grundarealet af serverrummet er ca. 153 m 2, mens volumenet

Læs mere

Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand. Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer

Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand. Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer Forbrugerstyrelsen Indledende besøg Besøg d. 21/3-03 af: Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer Forbrugerstyrelsens

Læs mere

25,2 o C (baag rack mellem rack og loft) rack. 23,3 o C (ca. 1,2 m højde) rumhøjde 1,95 m. 5 m

25,2 o C (baag rack mellem rack og loft) rack. 23,3 o C (ca. 1,2 m højde) rumhøjde 1,95 m. 5 m Bergsøe 4 1 Indledende besøg Besøg d. 19/6-03 af: Repræsentant fra Bergsøe 4: Søren Østergaard Jensen Søren Lyster Bergsøe 4 s serverrum er beliggende i kælderen. Serverrummet har ingen ydervægge. Rummet

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It Energieffektivt datacenter i Statens It Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It April 213 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENFATNING... 3 PROJEKTFORLØB... 4 ENERGIFORBRUG

Læs mere

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm. - Sådan sikrer du dig! Januar 2012. Udarbejdet af Ea Energianalyse

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm. - Sådan sikrer du dig! Januar 2012. Udarbejdet af Ea Energianalyse Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm - Sådan sikrer du dig! Januar 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse Forord Denne vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm er første gang udgivet

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 13 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-296806-001 Adresse: Kongohus, Kastrupvej 149 m.fl. Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Udskiftning af køletårn og anvendelse af overskudvarme

Udskiftning af køletårn og anvendelse af overskudvarme Udskiftning af køletårn og anvendelse af overskudvarme Daniel Lessmann Titelblad Titel: Analyse af kølesystem Er der driftsbesparelser ved at udskifte eksisterende køletårn med andet kølesystem og anvende

Læs mere

Luft som varmekilde i varmepumper

Luft som varmekilde i varmepumper Luft som varmekilde i varmepumper Udrednings- og forprojekt Claus S. Poulsen Civilingeniør Prøvestationen for Varmepumpeanlæg Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2000 1 Forord Nærværende

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10 Individuelle Eldrevne Varmepumper Implementering af ny teknologi fase 5-10 Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2002 1 Forord Nærværende rapport beskriver det arbejde, der er gennemført

Læs mere

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Fokus på indeklima og ventilation VENT Til alle energi- og driftsansvarlige i kommunerne Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Bedre indeklima Høj trivsel og komfort Store energibesparelser

Læs mere

Fiskeindustriens køleanlæg

Fiskeindustriens køleanlæg Fiskeindustriens køleanlæg Reglerne for kunstige kølemidler er ændret. Den 1. januar 2007 kan være sidste frist for at tage et køleanlæg i brug uanset om det er nyt, ombygget eller udvidet. Det afhænger

Læs mere

Nødstrømsanlæg i statslige og regionale institutioner

Nødstrømsanlæg i statslige og regionale institutioner Ea Energianalyse Nødstrømsanlæg i statslige og regionale institutioner Udarbejdet af Camilla Hay og Mikael Togeby, Ea Energianalyse Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse Marts 2008 Ea Energianalyse a/s

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Ventilation i svømmehaller

Ventilation i svømmehaller E L F O R RAPPORT juli 2008 E L F O R PSO 2003 Forskning og Udvikling indenfor effektiv el anvendelse RAPPORT Udvikling af elbesparende reguleringsstrategier og optimering af ventilationsanlæg og varmepumper

Læs mere

Stratifierløsninger til el-opvarmede varmtvandsbeholdere

Stratifierløsninger til el-opvarmede varmtvandsbeholdere Stratifierløsninger til el-opvarmede varmtvandsbeholdere Janne Dragsted Simon Furbo Mikael Schrøder Torben Schifter-Holm Kasper Korsholm Østergaard Martin Spanggaard Tilde Schwaner Rapport Institut for

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

Installationspakker til enfamilieboliger

Installationspakker til enfamilieboliger InnoBYG udviklingsprojekt om Installationspakker til enfamilieboliger Solvarme, varmeanlæg og ventilation Juni 2014 Titel: InnoBYG udviklingsprojektet om installationspakker Udarbejdet i forbindelse med:

Læs mere

Miljøscreening af Vallensbæk rådhus 2011

Miljøscreening af Vallensbæk rådhus 2011 Miljøscreening af Vallensbæk rådhus 2011 Praktikrapport af Cristina Colette Landt Studerende på Tek.sam. Roskilde Universitets Center Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Forord... 4 Hensigten med miljøscreeningen...

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4.

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4.2 Problemformulering... 10 4.3 Problemafgrænsning... 11 5 Metode...

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-625214-001 Adresse: A/B Ve - Bo, Vesterbrogade 98 A-E Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Udvikling af ESCO. DS Håndværk & Industri. som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder

Udvikling af ESCO. DS Håndværk & Industri. som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder Udvikling af ESCO som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder Elforsk projekt nr. 341-006 Projektleder: Ove Folmer Jensen DS Håndværk & Industri Resume:

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Basisuddannelsen Titel: Switch mode power supply Tema: Modeller og virkelighed Projektperiode: P1-6. oktober - 19.december, 2003 Projektgruppe:

Læs mere