MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme"

Transkript

1 MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Miljøvenlig moderne varme Usædvanlig høj nyttevirkning Let at betjene Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO OHSAS Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet 2006 HS KEDLER fra BAXI i Tarm

2 Moderne stokerfyr med magasin til villa - landbrug - erhverv Type MULTI-HEAT er særdeles velegnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler som træpiller, skovflis og korn. Spørg fabrikken til råds mht. evt. anvendelse af andet brændsel. Stor besparelse på varmeregningen Stokerkedlen henvender sig især til private villaejere og landbrug uden for netbundne energisystemer (dvs. områder uden fjernvarme og naturgas). Fyring med træpiller, skovflis eller korn i MULTI-HEAT kan give stor besparelse (ofte 40-50%) i forhold til olie. Besparelsen afhænger bl.a. af brændselstype, indkøbspriser, årsnyttevirkning af det gamle oliefyr og selve installationen. Beregn selv besparelsen med sparetjek på Konstruktion og funktion Kedlens konstruktion giver høj driftsikkerhed, stor holdbarhed, god fyringsøkonomi, miljøvenlig forbrænding og enkel betjening. Afhængig af varmebehovet fører fødemekanismen automatisk en passende mængde brændsel ind i brændkammeret. Her sker en optimal forbrænding ved meget høj nyttevirkning, 89-91%, under tilsætning af nøjagtig blanding af primær og sekundær luft via den indbyggede blæser. Temperaturen reguleres af en 2-trinsstyring. Det betyder at kedlen kører med fuld ydelse indtil den indstillede temperatur er tæt på at være opnået så skifter styringen til reduceret ydelse og fortsætter dermed. Hvis kedel-temperaturen falder lidt derfra igen, kobler styringen atter op på fuld ydelse. Denne styring sørger for konstant varme næsten som et oliefyr. Af hensyn til forbrændingens effektivitet bør kedelstørrelse og indstilling af ydelsen kun være lidt større end husets varmebehov. Magasinet skal typisk fyldes 2 gange om ugen i den kolde tid dog afhængig af varmebehov, magasinstørrelse og brændsel. Aske skal fjernes efter behov. Varmelagertank er unødvendig Kedelydelsen kan reguleres fra 100% ned til 30% ved kontinuerlig drift, og ved pausefyring helt ned til ca. 1 kw. For at holde ilden vedlige uden for fyringssæsonen skal der som minimum altid være tilsluttet (åbnet) for en varmtvandsbeholder samt 1-2 radiatorer eller gulvvarme. Under pausefyring er nyttevirkningen lavere. For at få bedst mulig udbytte af investeringen hvad angår fyringsøkonomi, miljø og komfort, er det vigtigt at kedlen er installeret og indreguleret korrekt. Type MULTI-HEAT MODERNE STOKERKEDEL MED MAGASIN Til økonomisk miljøvenlig forbrænding af forskellige brændselsformer som træpiller, korn og skovflis. Stor fyringskomfort og konstant varme. Meget høj nyttevirkning 89-91%. Enkel betjening ved trinløs indstilling af ydelse fra % på digital styring med mange funktioner. Kedlen kræver ikke lagertank. Udsatte dele af fyrboksen er udført af syrefast rustfrit stål (AISI 316 L). Øvrige røggasberørte stålplader er 6 mm tykke. Med automatisk tilbagebrændingssikring. Røgafgang ovenud. Uden indbygget varmtvandsforsyning og shuntventil. Leveres komplet færdigmonteret med magasin, kappe og styring. Gennem 75 år har BAXI i Tarm med sine ca. 200 danske arbejdspladser været pioner omkring udvikling og produktion af centralvarmekedler. Der er oparbejdet en position, der placerer BAXI som Danmarks største og førende producent af centralvarmeanlæg til private boligers opvarmning og forsyning med varmt vand. Grundlaget for virksomhedens produkter er strenge krav til såvel materialer som til den produktionstekniske kvalitet. BAXI fokuserer på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Virksomheden er certificeret i henhold til: DS/EN ISO 9001:2000, Kvalitetsstyringsstandard, DS/EN ISO 14001:1996, Miljøledelse, OHSAS 18001, Arbejdsmiljøledelse. Det har altid været en del af målsætningen, at produkterne fra BAXI skulle tilfredsstille brugernes krav til såvel den funktionelle som den smagsmæssige kvalitet. Driftssikkerhed, unik fyringsøkonomi og ikke mindst hensynet til miljøet er faktorer, der har været med til at placere BAXI som en international anerkendt leverandør af centralvarmekedler. BAXI's markante position skal også ses i lyset af en konstant produktudvikling, hvor man aldrig går på kompromis hverken med den gedigne kvalitet, høje ydelse eller det gennemførte, tidløse design. 2

3 Solid kvalitet Røggasberørte, vandkølede stålplader i den indvendige kedel er 6 mm tykke, og særlig udsatte dele i fyrboksen er af syrefast rustfrit stål. Let at placere i opstillingsrummet Røgafgangen går ovenud og kan let føres til skorsten. Lågerne er vendbare og kan åbnes mod venstre eller højre. Styringen er placeret over lågerne og betjenes forfra. Udaskning og rensning af røgrørene udføres manuelt forfra. MULTI-HEAT kan leveres med forskellige størrelser af brændselsmagasin (se tekniske data). Låget til magasinet er vendbart, så der kan påfyldes brændsel bagfra eller fra højre eller venstre side. Automatisk påfyldning af træpiller og korn fra ekstern magasin/silo kan leveres som ekstraudstyr. Træpiller, skovflis og korn er indenlandsk, reproducerbart miljøvenligt og billigt brændsel, der kan erstatte importeret, dyrere og miljøbelastende brændsel (olie). Når der fyres med skovflis skal der i magasinet være monteret en omrører, som vist på tegningen. Type MULTI-HEAT 3

4 Skovflis er træ som maskinelt er sønderdelt til passende lille størrelse. Der skal anvendes finflis, mm, eller 5-50 mm med vandindhold max. 25%. Kvalitetsklasse 1.1.1/P45/M30 iht. DS/CEN/TS rummeter nåletræflis erstatter ca liter olie.* 11 rummeter løvtræflis erstatter ca liter olie.* MULTI-HEAT leveres som en samlet enhed. Magasinet er fastgjort med bolte. Kedel og magasin kan separeres, så intern transport gøres lettere. Gearmotoren trækker sneglen rundt og fører brændslet ind i brændkammeret i passende små portioner. Træpiller fremstilles af biprodukter fra træindustrien, f.eks. af spåner og savsmuld, som presses til piller. 2,2 kg træpiller erstatter ca. 1 liter fyringsolie.* Stokerkedlen leveres med elektronisk styreenhed der regulerer brændselsfremføring og luft til forbrændingen. Ydelsen kan indstilles trinløs fra 100% til 30% ved kontinuerlig drift. Når den indstillede temperatur er nået slukkes for blæseren og styringen kobler om i pausestilling. I pausestillingen holdes ilden vedlige, da der med store mellemrum føres en lille mængde brændsel ind i fyrboksen, og blæseren kobler kortvarigt ind. Den første optænding udføres manuelt. Styringen giver endvidere mulighed for digital udlæsning af kedeltemperaturen, returtemperatur og røgtemperatur. Det stabile låg til brændselsmagasinet lukker tæt, så tilbagebrænding undgås. Når låget åbnes, afbryder microswitchen for el-forsyningen til kedlen. Automatisk påfyldnings-unit kan leveres som ekstraudstyr. Korn (energiafgrøder) kan udmærket anvendes som brændsel. 2,5 kg korn erstatter ca. 1 liter fyringsolie.* Korn kan danne slagger, der skal fjernes fra fyrboksen efter behov. Den medleverede snegleforlænger skal monteres ved kornfyring. Bag de kraftigt isolerede døre ses øverst de vandrette røgrør med turbulatorer, der sikrer god nedkøling af røgen. Bag nederste dør ses brændkammeret med den keramiske brændzone. Der er god plads til rensning og udaskning. Når dækpladen fjernes mellem kedel og magasin, ses ventilator der sikrer nødvendig luft til forbrændingen. Her ses også termostatventil for sprinkler, der forhindrer tilbagebrænding. Øverst ses åbning for let adgang til rensning af røgkassen. BAXI Aut. Påfyldningsunit. Maksimal betjeningskomfort og tidsbesparelse kan opnås ved montering af en BAXI Aut. Påfyldningsunit til træpiller og korn. Vha. en gearmotor med snegl i et rørsystem transporteres brændslet automatisk fra en silo til kedlens magasin, når der er behov. (Gearmotor og rørsystem leveres ikke af BAXI). Typegodkendt af Teknologisk Institut. Se spec. Brochure publ. nr for nærmere informationer * De anførte brændværdier er vejledende, idet sammenligningen er afhængig af flere forhold, bl.a. biobrændslets sammensætning og vandindhold. Trækstabilisator - ekstraudstyr. Kraftig blæst eller en meget høj skorsten kan forårsage et for højt og svingende skorstenstræk. I sådanne tilfælde er indbygning af en trækstabilisator i.h.t. BtV 32 løsningen, idet den bedste forbrænding opnås ved et passende og stabilt skorstenstræk på 1,0-2,5 mmvs. Trykbeholder Vandindhold 20 liter Tryk max. 10 bar Vandtilslutning Kontraventil MULTI-HEAT Termiskventil Rørsæt tilbagebrand Fremløb Retur Lukket expansion Sikkerhedsventil 3-vejsventil (evt. m. intern by-pass) VBF v.v.-beholder RADIATOR MULTI-HEAT monteres som vist på dette diagram, som opfylder betingelserne i KSO-BIO, kvalitetssikringsordning. Den separate varmtvandsbeholder (f.eks. omstående BAXI type VBF 150 MK4) tilsluttes før shuntventilen. Ved korrekt indregulering giver denne installation mulighed for pausefyring uden for fyringssæsonen. MULTI-HEAT for biobrændsel er også godkendt til installation med lukket ekspansion iht. Arbejdstilsynets forskrifter i publ. nr. 42/1980. Pumpe 1 Temperatur-føler Termostatventil 3-vejs shuntventil Pumpe 2 4

5 Tekniske data MULTI-HEAT Model 1,5 Model 2,5 Model 4,0 1. Kedelstyring X X X 9. Røgstuds, udvendig diameter mm Låg af magasin - vendbar X X X 18. Fremløb og ekspansion tommer Retur tommer Tilslutning af tilbagebrændssikring tommer 1/2 1/2 1/2 H1 Højde mm H2 Højde mm L1 Dybde af kedel mm L2 Mål mm L3 Magasindybde mm L4 Mål mm L5 Mål mm L6 Mål mm L7 Mål mm L8 Mål mm B4 Magasinbredde, vol. 200 liter mm 504 B4 Magasinbredde, vol. 350 liter mm 910 B4 Magasinbredde, vol. 360 liter mm B4 Magasinbredde, vol. 600 liter mm B1 Mål mm B2 Mål mm B3 Kedelbredde mm B5 Mål mm Gearmotor, effekt kw 0,120 0,370 0,370 Blæsermotor, effekt kw 0,090 0,090 0,090 Tilslutningseffekt kw 0,210 0,460 0,460 El-tilslutning / 3 x 400 V + N + J, 50 Hz/sikring 10A X X X El-forbrug (optaget effekt ved nominel ydelse på træpiller) kw 0,055 0,070 0,090 Studse for el-patroner, 2 stk. tommer 2 *) 2 *) *) Ekstra udstyr. VARIANTER OG VARENUMRE Typebetegnelse Effekt Magasin volumen Vægt Standardudførelse Brændsel kw (brutto) liter (netto) liter kg VVS-nr. BX-nr MULTI-HEAT 1, Træpiller/korn MULTI-HEAT 1, Træpiller/korn MULTI-HEAT 2, / Træpiller/korn MULTI-HEAT 2, / Træpiller/korn MULTI-HEAT 2,5 F Flis MULTI-HEAT 4, / Træpiller/korn MULTI-HEAT 4, / Træpiller/korn MULTI-HEAT 4,0 F Flis

6 Kvalitetsstyringssystem Leveringsomfang: Komplet stokerkedel bestående af kedel, kappe med isolering, brændselsmagasin, snegl og gearmotor for brændselsfremføring, blæser, turbulensplader, keramisk indsats, kedelstyring, microswitch til magasin og termostatisk tilbagebrændingssikring samt intern el-installation og renseværktøj. Ekstra tilbehør: Trykbeholdersæt for aut. vandoverrisling. Iltstyring til MULTI-HEAT. Automatisk påfyldning af træpiller og korn. Shuntventil. VBF MK4 væghængt varmtvandsbeholder. Kobberspiral for varmt vand til type 1,5 og 2,5. Dæksel med 2" muffe for el-patron til type 1,5 og 2,5. Trækstabilisator til skorsten eller røgrør. Brændsel: Egnet brændsel er træpiller, korn og skovflis. Ved forbrænding af skovflis skal der i magasinet være monteret en omrører (udførelse F, kun mulig i type 2,5 og 4,0). Ved ønske angående andre brændselsformer kontakt fabrikken. Opstillingsforhold: MULTI-HEAT skal opstilles i et rum med tilstrækkelig lufttilførsel. Luftindtagets størrelse skal svare til skorstenslysningen, dog mindst 0,02 m 2. Skorstenstrækket skal være 1,0-2,5 mmvs. Iøvrigt skal Bygningsreglementet og Dansk Brandteknisk Instituts brandtekniske vejledning nr. 32 (BtV 32), Biobrændselsfyrede centralvarmekedler følges. Spørg efter installations- og betjeningsvejledningen med yderligere informationer. Vort sortiment af fastbrændselskedler omfatter også: SOLO INNOVA og BONUS 30 med sugetræk-ventilator (til skovtræ - tilsluttes lagertank). OT, 2-kammerkedel og MB-SOLO til træpillebrænder eller kul og koks. Garanti: Fuld effektiv BAXI GARANTI i henhold til BAXI-Garantibevis. OBS: Type MULTI-HEAT leveres uden indbygget varmtvandsforsyning. *** Mindste vejl. stand-by ydelse under pausedrift, hvor ilden kan holdes vedlige. *** Dette er de minimale røgtemperaturer, der er opnået ved godkendelsen på minimal ydelse. Denne røgtemperatur er for lav til normal drift med almindelige skorstene. Vi anser en røgtemperatur på 100 C for absolut minimum til almindelige skorstene. Vi har derfor indbygget alarm på røgtemperaturen ved 100 C. Dvs., hvis røgtemperaturen i en halv time har været under 100 C stopper kedlen. Denne alarmfunktion sikrer også mod at der vedvarende føres brændsel ind, hvis ilden er gået ud. Tekniske data: MULTI-HEAT Model 1,5 Model 2,5 Model 4,0 Driftstemperatur C Ydelse (nom.) med træpiller kw Ydelse (nom.) med korn kw Ydelse (nom.) med skovflis kw Ydelse (min.) med træpiller kw 4,5 7,5 8 Ydelse (min.) med korn kw 5,0 6,8 9 Ydelse (min.) med skovflis kw 6,8 10 Ydelse (stand by) vejl.** ca. kw 0,5 0,8 1,0 Røgtemperatur ved nom. ydelse, træpiller C Røgtemperatur ved nom. ydelse, korn C Røgtemperatur ved nom. ydelse, skovflis C Røgtemperatur ved min. ydelse, træpiller*** C Røgtemperatur ved min. ydelse, korn*** C Røgtemperatur ved min. ydelse, skovflis*** C Brændselsforbrug ved nom. ydelse, træpiller kg/h 3,4 5,7 10 Brændselsforbrug ved nom. ydelse, korn kg/h 4,1 6,5 10,6 Brændselsforbrug ved nom. ydelse, skovflis kg/h 7,2 11 Prøvetryk, kedel bar 4,0 4,0 4,0 Velegnede brændselstyper: træpiller, ca. 8% vand X X X korn (byg og hvede), ca. 15% vand X X X skovflis, ca. 25% vand X X Kedelklasse iht. DS/EN Installationsdata: MULTI-HEAT Model 1,5 Model 2,5 Model 4,0 A Dybde - total mm B Bredde - kedel mm C Højde mm D Bredde - magasin* mm 504/ / /1000 Magasin volumen brutto liter 200/ / /600 Magasin volumen netto liter 180/ / /480 Højde til røgstuds mm Røgstuds - udvendig diameter mm Vægt - tom (se tabel side 5) kg Vandindhold liter *) Nødvendig døråbning: bredde D+30 mm. Bestilling: Se side 5 mht. varianter og varenummer. Type MULTI-HEAT opfylder kedelklasse 3 i DS/EN 303-5, som krævet i Bygningsreglementet efter 1. jan DANAK Reg.nr certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen DANAK Reg.nr Miljøledelsessystem certificeret i henhold til DS/EN ISO af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen Arbejdsmiljøsystem certificeret i henhold til OHSAS af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. FORHANDLER HS KEDLER fra BAXI i Tarm Smedevej, DK-6880 Tarm Tlf Fax Tarm Bogtryk A/S Publ. nr /0606 BAXI-katalog afsnit 5

Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el

Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el Biobrændsel Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el Effektiv brændekedel også velegnet til træpiller eller olie Muligheden for at kunne vælge mellem flere typer brændsel er en stor fordel, fordi

Læs mere

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK NYHED Op til 93,3% nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand LOW NO X Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.baxi.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L

BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L 060310 BRUGSANVISNING SK-STOKER BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L 1 060310 BRUGSANVISNING SK-STOKER EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING I henhold ti/ Maskindirektivet 98/37/EEC, bilag II-A

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder

Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder Din sikkerhed for kvalitet med 40 års erfaring 1/1 2011 Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder Dansk producent CN Maskinfabrik A/S har specialiseret sig i udvikling

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell,

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, 1 Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, lagertank O og ekstern VV beholder...5 3.2 Underlag...6

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L KLIMOSZ LING DUO VARME KEDLER Kære brugere Tak for at De har købt en KL COMBI automatic fast brændsel kedel, designed i henhold til de bedst normer

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg \\dmwclus\dmw_docs\1186949\988033_den gode energirådgivning M5 Biobrændsler.doc 29-08-2007 Hvorfor, hvor og hvornår er biobrændsel relevant?...2 Anlægstyper...3 Økonomi...5

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog

Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder Instruktionsbog (Ver. 3.7 rev02) 1 Forord Tillykke med deres nye P23 Træpille-brænder med evt. kedel C1/C2 fra Passat Energi A/S! P23 Træpille-brænderen er

Læs mere

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien Opstillings- og betjeningsvejledning 4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien DS godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere