BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK"

Transkript

1 BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK NYHED Op til 93,3% nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand LOW NO X Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO OHSAS CE GODKENDT DANMARKS VARMEMESTER

2 BLOCK GAS PREMIX 18 Energibesparende og miljøvenlig varmeforsyning med naturgas Type Block Gas Premix 18 består af Block 20 MK3 med påmonteret BAXI premix brænder, og løsningen er et godt valg til de fleste nye og ældre parcelhuse. Kedlen udnytter den dyre naturgas optimalt, så varmeregningen kan holdes mindst muligt. Høj nyttevirkning Block Gas Premix er CE-godkendt iht. Nyttevirkningsdirektivet (EU-direktiv 92/42) med opnået fuldlastvirkningsgrad på 93,3%, målt på vandsiden ved 70 C, dvs. kedlen fik tildelt karakteren 3-stjerner ( ). Moderne design Kappen leveres i smukt og tidløst industrielt design med runde former. Block Gas Premix styres bekvemt fra det indbyggede instrumentpanel, som er forberedt for let montering af BAXI automatik med multistik. Type Block Gas Premix er anderledes end andre kedler Brændkammeret er optimalt tilpasset flammen, så forbrændingen understøttes og afsluttes fuldstændigt, før røggasserne føres over i røgrørene. Turbulatorerne sørger for optimal varmetransmission til kedelvandet og passende afkøling af røggassen. Dette giver følgende fordele: Meget høj nyttevirkning, energibesparende. Optimal afkøling af røggassen og derfor mindre tab. Lav emission. Pladsbesparende installation og god betjenings- og rensningsmulighed forfra. Velegnet til alle varmesystemer Da varmeydelsen til radiatorerne kan stilles fra 0-max. ved højere eller lavere indstilling på shuntventilen, er Block Gas Premix velegnet til almindelige og mindre parcelhuse. En del huses radiatoranlæg er udført på en måde som gør, at der kan opstå knirkelyde og støj fra rør og radiatorer ved variationer i fremløbstemperaturen. Dette forhold kendes især fra anlæg, der opvarmes af små væghængte gaskedler, som pga. lille vandindhold arbejder med relativt store temperatursvingninger og pumpetryk. Kedeltemperaturen i Block Gas Premix varierer kun få grader mellem stop og start af brænderen, og når dette kombineres med shuntens opblanding af kedelvand med radiatorvand fås en næsten konstant fremløbstemperatur til radiatorerne. Da Block Gas Premix altså kun har små variationer i fremløbstemperaturen og lavt pumpetryk, undgås radiator- og rørstøj med denne kedel. Block Gas Premix 18 giver flottere fyrrum/bryggers med mere plads og bedre indretning. Varmtvandsforsyning Type Block Gas Premix har en 100 liter indbygget varmtvandsbeholder, der er nedsænket i kedelvandet, og som sikrer rigelig forsyning af varmt vand til at dække familiens behov. Intelligent premix gasbrænder Brænderen er fra fabrikken monteret med den korrekte luftblænde, svarende til kedelydelsen på 18 kw, og der skal ikke foretages yderligere justeringer af brænderen. Gasydelsen reguleres automatisk efter ventilatorens lufttilførsel, hvilket altid sikrer optimal, miljøvenlig forbrænding. Balanceret aftræk via dobbelt-rør eller split-aftræk giver stor fleksibilitet. Block Gas Premix har lukket brændkammer (balanceret aftræk), der er en energibesparende fordel, fordi man undgår Gasreglementets krav om friskluftshuller til fyrrummet. Forbrændingsluften og røggassen føres v.h.a. ventilator gennem en aftrækskanal, og der er derfor ingen luftforbindelse mellem kedlens brændkammer og opstillingsrummet. Foruden de traditionelle aftræksløsninger gennem dobbeltrør vandret gennem ydermuren eller lodret over tag kan Block Gas Premix også installeres med såkaldt splitaftræk, dvs. lufttilførsel og røgafgang gennem hver sit rør. Denne fleksibilitet giver mange installationsmuligheder, bl.a. i en kælder eller hvis aftræk ønskes gennem den eksisterende skorsten. (Se side 5). Gennem 75 år har BAXI i Tarm med sine ca. 200 danske arbejdspladser været pioner omkring udvikling og produktion af centralvarmekedler. Der er oparbejdet en position, der placerer BAXI som Danmarks største og førende producent af centralvarmeanlæg til private boligers opvarmning og forsyning med varmt vand. Grundlaget for virksomhedens produkter er strenge krav til såvel materialer som til den produktionstekniske kvalitet. BAXI fokuserer på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Virksomheden er certificeret i henhold til: DS/EN ISO 9001:2000, Kvalitetsstyringsstandard. DS/EN ISO 14001:1996, Miljøledelse, OHSAS 18001, Arbejdsmiljøledelse Det har altid været en del af målsætningen, at produkterne fra BAXI skulle tilfredsstille brugernes krav til såvel den funktionelle som den smagsmæssige kvalitet. Driftssikkerhed, unik fyringsøkonomi og ikke mindst hensynet til miljøet er faktorer, der har været med til at placere BAXI som en international anerkendt leverandør af centralvarmekedler. BAXI's markante position skal også ses i lyset af en konstant produktudvikling, hvor man aldrig går på kompromis hverken med den gedigne kvalitet, høj ydelse eller det gennemførte, tidløse design. 2

3 Kraftig isolering Type Block Gas Premix er kraftig isoleret med mineraluld, også under bunden. Denne kraftige isolering betyder et meget lille varmetab og medvirker til god energiøkonomi. Forbrændingsluft og røggas føres via et dobbeltrør lodret over tag, vandret gennem ydervæggen, bagud eller til siderne. Tilslutningen kan også udføres som split-aftræk, hvor luftrør og røgrør føres hver for sig, f.eks. via eks. afmeldt skorsten. Turbulatorerne sikrer en passende lav røgtemperatur og dermed god energiudnyttelse. Block Gas Premix er forberedt for ekstra shuntsæt til en yderligere varmekreds f.eks. gulvvarme. (Ekstraudstyr). På shuntventilen indstilles den ønskede fremløbstemperatur til radiatorerne eller til gulvvarmekredsen. Er forberedt for montering af vejrkompenseringsanlæg. Se side 4. Isoleringskappen har smukt tidløst design i modehvid farve og med moderne runde former. Kedelstyringen er placeret bekvemt og betjeningsvenligt bag øverste dør i kappen. Styringen er forberedt for vejrkompenseringsanlæg i BAXI-version. Hygiejnisk varmtvandsforsyning. Varmtvandsbeholderen med rensedæksel er integreret i type Block Gas Premix. Da den emaljerede beholder altid holdes ensartet gennemvarm i både top og bund ved passende høj temperatur, fås en hygiejnisk og rigelig forsyning af varmt vand, der dækker hele familiens behov. Ved montering af termostatisk vandventil (ekstra udstyr) kan varmtvandstemperaturen stilles til C. Konstruktionen giver LOW-NO x-for- brænding med en effektiv og miljøvenlig udnyttelse af energien. Block Gas Premix er særlig skånsom mod miljøet, fordi brænderen kun har få stop-start (hvor miljøbelastningen er størst). Denne fordel skyldes kedlens relativt store vandindhold, som giver brænderen lange gangtider. Brændkammerets dimensioner er omhyggeligt afstemt efter flammens form, hvilket gør optimal, miljøvenlig og energibesparende forbrænding mulig. Service og rensning udføres bekvemt ved afmontering af brænder- pladen. Trykekspansionsbeholder kan leveres som ekstraudstyr. Den påmonterede Baxi Premix Gasbrænder med ventilator indregulerer selv den korrekte mængde naturgas i forhold til forbrændingsluften, og den kører derfor altid med optimal, miljøvenlig forbrænding. 3

4 Instrumentpanel er monteret som standardudstyr. Panelet indeholder flg.: Driftstermostat, sikkerhedstermostat, kedeltermometer, kedelmanometer, afbryder for brænder og pumpe. Panelet er forberedt med multistik for let montage af automatisk shuntstyring (vejrkompenseringsanlæg) Danfoss ECL eller Siemens i BAXI version, eller BAXI tænd/slukur. For at sikre en problemfri transport fra fabrik til forbruger er der udviklet et specielt emballagesystem til type Block Gas Premix, idet kedel og kappe emballeres samlet i en træemballage. Block Gas Premix fremtræder i et moderne og smukt design med runde former. Pga. den effektive forbrænding og kraftige isolering er kedlen både energiøkonomisk og lydsvag. Block Gas Premix kan installeres med bagsiden eller siderne tæt op ad væggen og kræver derfor kun lidt plads. Den udskiftelige varmtvandsbeholder er effektivt beskyttet mod korrosion med emalje. Emaljen har stor holdbarhed og tåler høj temperatur. Den glatte overflade begrænser kalkaflejringer, og da beholderen kan renses gennem rensedækslet ved service er den let at holde hygiejnisk ren. Beholderen er udskiftelig. Anoden, der giver ekstra korrosionsbeskyttelse skal kontrolleres jævnligt og om nødvendigt udskiftes. Instrumentpanelet er forberedt for montering af det viste vejrkompenseringsanlæg (shuntstyring) Danfoss ECL COMFORT, der kan leveres separat som ekstraudstyr. Montage af BAXI version af ECL COMFORT udføres let v.h.a. de medleverede multistik. Danfoss ECL COMFORT styrer automatisk fremløbstemperaturen til radiatorerne efter udetemperaturen, idet shuntmotoren drejer på shunten. ECL COMFORT har bl.a. digitalugeur for natsænkning, sommer/vinterautomatik, pumpelogik, hurtigopvarmning efter sænkningsperiode samt frostsikring og indstillelig minimumstemperatur. Med Danfoss ECL COMFORT sænkes varmeudgiften og komforten øges. Vælg ECL COM- FORT 200 for styring af een varmekreds eller ECL COMFORT 300 for to varmekredse. Brugeren har let adgang til instrumentpanelet og shuntstyringen, når døren åbnes. Serviceteknikeren har ligeledes let adgang til brænder og trykekspansionsbeholderen. Lodret balanceret aftræk. Med den højtudviklede specialbrænder til naturgas fås en effektiv og miljøvenlig forbrænding med lav NO X indhold i røggassen. Block Gas Premix er skånsom mod miljøet. Block Gas Premix er konstrueret med separate rør til forbrændingsluft og røggas. Dette danner grundlaget for mange muligheder for installation, se side 5. Tilslutningssæt - lodret balanceret aftræk. Vandret balanceret aftræk - princip (fotoet viser ikke den faktiske udførelse). Tilslutningssæt vandret balanceret aftræk. Vandret split aftræk - princip (fotoet viser ikke den faktiske udførelse). 4

5 Aftrækseksempler for Block Gas Premix Vandret balanceret aftræk Lodret balanceret aftræk Split aftræk Nødvendige dele til aftræksløsning V1, V2 og V3 (Ø80/Ø125) VVS-nr. BX-nr. Bøjning Mur-unit, teleskopisk, kort ( mm) Mur-unit, teleskopisk, lang ( mm) Aftræksrør, 1000 mm mm Evt. bøjning RØGAFTRÆK Røgaftrækket består af flere komponenter, som bestilles særskilt sammen med kedlen. Nødvendige dele til aftræksløsning L1 VVS-nr. BX-nr. Aftræksrør Se tabel Se tabel Bøjning, 45 (sæt med 2 stk.) Loftkrave Nødvendige dele til aftræksløsning L2 VVS-nr. BX-nr. Aftræksrør Se tabel Se tabel Loftkrave NB: Aftrækseks. L3-L4-L6-S1-S2 Ved aftrækslængde over 3 meter i skorstenen kræves installation af kondensfang i.h.t. BAXI-instruktion. Nødvendige dele til aftræksløsning L3 VVS-nr. BX-nr. VANDRET BALANCERET AFTRÆK via dobbeltrør (Ø 80/125 mm) max. 2,7 m Betegnelse: VVS-nr. BX-nr. Murunit, teleskopisk, kort ( mm) Murunit, teleskopisk, lang ( mm) Bøjning Aftræksrør, længde 1000 mm Aftræksrør, længde 500 mm Bøjning 45 (1 stk.) LODRET BALANCERETAFTRÆK via dobbeltrør, (Ø 80/125 mm) max. 6,5 m Betegnelse: VVS-nr. BX-nr. Aftræksrør Længde 1000 mm Længde 500 mm Bøjning 45 (sæt med 2 stk.) (1 stk.) Taginddækning, blyfri Loftkrave (Ø 125 mm) Røgrør (Ø 80 mm), Se tabel Se tabel rustfri (split) Bøjning for røgrør (Ø 80 mm), rustfri Se tabel Se tabel Luftrør (Ø 80 mm), Se tabel Se tabel aluminium (split) Kondensfang (se split) Nødvendige dele til aftræksløsning L5 VVS-nr. BX-nr. Aftræksrør mm (Ø 80/125 mm) 500 mm Bøjninger, 90, 2 stk. er nødv Loftkrave Nødvendige dele til aftræksløsning L6 VVS-nr. BX-nr. Bøjning, 90, (Ø 80/125 mm) 1 stk Aftræksrør mm (Ø 80/125 mm) 500 mm Evt. bøjning, 90, (Ø 80 mm), for røgrør, rustfri Røgrør (Ø 80 mm), Se tabel Se tabel rustfri (split) (split) Kondensfang (se split) Nødvendige dele til aftræksløsning S1 VVS-nr. BX-nr. Luft/aftræk via skorsten Evt. bøjninger for luftrør (Ø 80 mm), aluminium Se tabel Se tabel Evt. bøjninger for røgrør (Ø 80 mm), rustfri Se tabel Se tabel Kondensfang Nødvendige dele til aftræksløsning S2 VVS-nr. BX-nr. Luft/aftræk via skorsten Evt. bøjninger for luftrør (Ø 80 mm), aluminium Se tabel Se tabel Evt. bøjninger for røgrør (Ø 80 mm), rustfri Se tabel Se tabel Loftkrave for luftrør (Ø 80 mm) Kondensfang Nødvendige dele til aftræksløsning S3 VVS-nr. BX-nr. Luftindtag og taghætte Loftkravesæt Nødvendige dele til aftræksløsning S4 VVS-nr. BX-nr. Luftindtag og taghætte Loftkravesæt Murbøsning (Ø 80 mm) Evt. bøjninger til luftrør, (Ø 80 mm) aluminium Se tabel Se tabel Bøjninger til røgrør (Ø 80 mm), rustfri Se tabel Se tabel Nødvendige dele til aftræksløsning S5 VVS-nr. BX-nr. Mur-unit, luft/røg for vandret splitaftræk Bøjninger, røgrør (Ø 80 mm), rustfri Se tabel Se tabel Bøjninger, luftrør (Ø 80 mm), aluminium Se tabel Se tabel Loftkrave (bestil 2 stk.) Benævnelse: VVS-nr. BX-nr. Luftindtag og taghætte Luft/aftræk via skorsten Mur-unit luft/røg for vandret splitaftræk Røgrør, 250 mm, rustfri mm, rustfri mm, rustfri Bøjning, for røgrør, rustfri, for røgrør, rustfri, for røgrør, rustfri, for røgrør, rustfri, Luftrør, 250 mm, aluminium mm, aluminium SPLIT AFTRÆK (Ø 80 mm) max. 20 m Benævnelse: VVS-nr. BX-nr. Luftrør, 1000 mm, aluminium Bøjning, for luftrør, aluminium, for luftrør, aluminium, Taginddækning, blyfri 5-25 (Ø125 mm) (Ø125 mm) Mur-bøsning (Ø80 mm) Rørbærer Loftkravesæt (Ø80/Ø125 mm) Loftkrave (Ø80 mm) Rense T-stykke, rustfri Kondensfang Hver rørsamling bruger 50 mm af længden. Max. totallængde af splitaftræk: (Luftrør + røgrør) = 20 meter. For hver 90 bøjning reduceres længden med 1 meter. For hver 45 bøjning reduceres længden med 0,5 meter. Se installationsvejledning.

6 Tekniske data Block Gas Premix Kapaciteter og dimensioner Block Gas Premix: 18 Kedelydelse, naturgas kw 18 Max. indfyret effekt H ø kw 22 Røgtemperatur, brutto C 130 Varmtvandsydelse * á 45 C l/h 495 Vandindhold kedel l 100 Vandindhold varmtvandsbeholder l 100 Højde H mm 1675 Bredde B mm 600 Dybde D (Excl. dør = 90 mm) mm 665 Afstand C mm 130 Afstand M mm 102 Driftstemperatur C 67 Driftstryk kedel max. bar 2,5 Driftstryk varmtvandsbeholder max. bar 10 El-forbindelse V 1x230+J Vægt af kedel tom, incl. kappe kg 300 Rørtilslutninger: 1. Retur tommer 3/ 4 2. Fremløb tommer 3/ 4 3. Shuntkreds 1 tommer 3/ 4 4. Shuntkreds 2 (ekstraudstyr) tommer 3/ 4 5. Gastilslutning tommer 1/ Trykekspansionsbeholder (ekstraudstyr) l Varmt brugsvand tommer 3/ Koldt brugsvand tommer 3/ Anode tommer 18. Retur, ekstra varmekreds (ekstraudstyr) tommer 3/ Expansion (ekstraudstyr) tommer 3/ Fremløb, ekstra varmekreds tommer 3/ Fremløb, ekstra varmekreds tommer 3/ Dykrør for termometer, driftstermostat og overkogstermostat glat Ø, tommer 1/ 2 Virkningsgrad nom. ydelse % 93,3 Karakter iht. EU-direktiv 92/42 *** Tilslutning af aftræk: Lodret balanceret aftræk, dobbeltrør: Længde luftindtag/røgaftræk m op til 6,5 Reduktion i max. længde pr. 90 bøjning m l Reduktion i max. længde pr. 45 bøjning m 0,5 Reduktion i max. længde pr. 30 bøjning m 0,3 Højde til tilslutningsstuds mm 1685 Vandret dobbeltrør: Længde luft/røgrør m op til 3,0 Højde til tilslutningsstuds mm 1850 Reduktion i max. længde pr. 90 bøjning m l Splitaftræk: Max. tilladelig længde af (luftindtag + røgaftræk) med 1 bøjning m 20 Reduktion i max. længde pr. 90 bøjning m l Reduktion i max. længde pr. 45 bøjning m 0,5 Reduktion i max. længde pr. 30 bøjning m 0,3 Højde til røgrør og luftrør gennem sideplade og bagud mm 1545 Højde til studs luftrør ovenud mm 1675 Højde til studs røgrør ovenud mm 1405 *) Varmtvandsydelsen er angivet for første time ved kedeltemperatur 80 C, varmtvandstemperatur 40 C og koldtvandstemperatur 10 C. Godkendelse: Block Gas Premix 18 består af: Block 20 MK3 med påmonteret BAXI premix gasbrænder (CE-048 BN 0003) VA 3.21/ Garanti Fuld effektiv BAXI-garanti i h.t. BAXI-garantibevis med 5 års effektiv garanti mod korrision af kedlens røgveje og varmtvandsbeholder. Standardudstyr: BAXI PREMIX GASBRÆNDER Instrumentpanel med manometer og kedeltermometer Fremløbstermometer Intern el-installation Emaljeret varmtvandsbeholder med anode og rensedæksel 4-vejs shuntventil for een varmekreds Cirkulationspumpe Ekstra varmeudtag Bundhane Hvid kappe Ekstraudstyr: Ekspansionsbeholdersæt (14 eller 10 l) Shuntsæt kreds 2 (incl. pumpe) Danfoss ECL 200 Comfort med multistik aut. shuntstyring af 1 varmekreds Danfoss ECL 300 Comfort med multistik aut. shuntstyring af 2 varmekredse BAXI tænd/sluk-ur med multistik Termostatisk vandventil (skoldningssikring) Farve: Type Block Gas Premix leveres med hvid kappe. BAXI produkterne forhandles og installeres af Deres VVS-installatør. Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. FORHANDLER Publ. nr /0403 BAXI-katalogafsnit 4 DANMARKS VARMEMESTER Smedevej, DK 6880 Tarm Tlf Fax Tarm Bogtryk A/S

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Intelligente alt-i-én varmeløsninger

Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel units Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit - du kan også lade solen levere det varme vand ecocompact aurocompact Spar på pladsen og energien med Intelligente

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

Gaskedler til naturgas

Gaskedler til naturgas Gas Gaskedler til naturgas www.baxi.dk Brug energien på det rigtige De fleste mennesker tænker ikke nærmere over deres energikilder. Med mindre der pludselig sker et stop, varmen slipper op eller vandrøret

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.baxi.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Væghængt villagaskedel Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Årsnyttevirkning Miljøbelastning Elforbrug ecotec plus Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus med 4 års garanti

Læs mere

Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design

Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design Væghængt villagaskedel Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design ecotec plus Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus med 4 års garanti Ideer til intelligent boligkomfort

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E F 8 E MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning

Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning Kondenserende oliekedel Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning icovit exclusiv icovit exclusiv Med icovit oliekedlen opnår du på varmeregningen store besparelser Ideer

Læs mere

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Den komplette løsning

Den komplette løsning Vor kompetente partner for varmeteknik: Robert Bosch A/S Telegrafvej 1 2750 Ballerup www.buderus.dk 4654753 (80) wb 03/05 Printed in Germany. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Papir fremstillet af

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Energi kommer naturligt fra naturen Weishaupt varmpumpe udnytter de vedvarende energikilder

Læs mere

Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Biobrændsel Olie. Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit stål 6 til 500 kw

Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Biobrændsel Olie. Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit stål 6 til 500 kw 3 4 5 6 7 8 10 80 mm 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler rændeovne Gas iobrændsel Olie Sept. 06 Sf (28)iy Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie

Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie November 2010 3 4 5 6 7 8 10 80 mm 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Produktoversigt Installationsvejledning 50mm S M leret atur Højiso fladetemper SKKT n e d u r e e Lav ov t til montag d n Godke

Læs mere