Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektioner 34 Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004)"

Transkript

1 Hovedforløb_5: frisør Elevrettet beskrivelse Du skal arbejde med klippe- og friseringsteknikker ved brug af Pivot Points terminologi i både damearbejde og herrearbejde samt arbejdstegninger. Du arbejder endvidere med teknikker i klippeterminologi. Du skal arbejde med brush og strukturbehandling Du vil modtage undervisning i valgfrie specialefag, afhængig af hvad du har valgt. Henvisning til de valgfrie specialefag. Du vil endvidere blive undervist i psykologi, erhvervsøkonomi og itfrisør. Psykologi og it-frisør afsluttes på denne skoleperiode. Du skal også have et valgfag, som skal støtte op om dit uddannelsesforløb. Afdeling Center for Serviceuddannelser Varighed 5 uger Lektioner 34 Kontaktperson Teamkoordinator Anni Hjorth Thomsen Billede Der er intet billede til denne læringsaktivitet. Uddannelse Indgang Service (07/2004) Familie Stil og design Hovedforløb Frisør (04/2005) Niveau Anden tilknytning Elevforudsætninger Elevforudsætninger Læringselementer Erhvervsøkomoni Du skal have gennemført grundforløb service eller ny mesterlærer samt Hovedforløb Eleven kender til momsregnskab og kan udføre grundlæggende registreringer af varesalg, varekøb og omkostninger inklusiv moms samt betalingsbilag. Eleven kender til momsafregning og kan foretage afstemning og indbetaling af momstilsvar (momsafregning). Eleven kan udføre regnskabsmæssige afstemninger af såvel konteringsark som kasserapporter. Eleven kan opstille simple årsregnskaber. Damefrisuredesign I damefrisuredesign skal eleven arbejde med kunder, øvelseshoveder og egne modeller. Der arbejdes med forskelligt værktøj, så eleven fokusere på form, både i brush og klip. Især i brush, forskellen mellem volumen og dybde. Eleven kan fortage formtørring med forskellige

2 brushingsteknikker/værktøjer. Eleven udfører under vejledning de forskellige klippeformer og kan kombinere klippeformerne til en hel frisure på øvelseshoveder eller modeller. Eleven behersker de klippeterminologiske begreber. Eleven kan selvstændigt udarbejde en arbejdstegning. Eleven kan anvende de for disciplinen forekomne værktøjer ergonomisk korrekt. Eleven kan udføre en arbejdstegning, der beskriver den aktuelle frisure. Eleven kan foretage brush. Eleven kan vurdere og planlægge en arbejdsproces og selvstændig udføre/planlægge en arbejdsopgave. Eleven kan udføre friseringsteknikker. Eleven kan anvende de for disciplinen forekomne værktøjer ergonomisk korrekt. Herrefrisuredesign I herrefrisuredesign skal eleven arbejde med kunder, øvelseshoveder og egne modeller. Der sættes i fokus på moderne klassisk herreform, og forskellen på almindelig formtørring, klassisk herreform og styling. I frisuredesign arbejdes der både med klip og formtørring. Eleven arbejder selvstændigt med de forskellige friseringsteknikker og formtørring. Eleven udfører under vejledning de forskellige klippeformer og kan kombinere klippeformerne til en hel frisure samt de tilhørende formtørringsteknikker på modeller. Eleven kan formtørre. Eleven kan udføre forskellige klipninger. Eleven kan udføre forskellige friseringsteknikker. Eleven kan udarbejde arbejdstegning af forskellige klippeteknikker. Eleven kan anvende de for disciplinen forekommende værktøjer ergonomisk korrekt.

3 Strukturbehandling Her arbejder eleven med forskellige former for strukturbehandlinger. Der arbejdes både med almindelig standart oprulning, spiraloprulning, på skumspoler, clips og de nyeste teknikker. Der lægges vægt på kreativitet. Eleven arbejder på kunder og egne modeller. Eleven kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre en arbejdsproces. Eleven kan fleksibelt og i samarbejde med andre gennemføre enhver arbejdsopgave. Eleven kan den faglige teori. Eleven kan betjene, diagnosticere og vejlede kunder. Eleven kan foretage hårvask og hovedbundsmassage. Eleven kan anvende produktgruppeblade. Eleven kan anvende brugsanvisninger. Eleven kan fortage alle typer af strukturbehandlinger. Eleven kan udføre forskellige oprulningsteknikker. Eleven kan håndtere alle relevante værktøjer. Eleven kan håndtere arbejdshygiejne i diverse arbejdsprocesser. Valgfrie specialefag: Se særskilt beskrivelse for de valgfrie specialefag HF5_frisør Valgfag Eleven er tilmeldte et valgfag, som støtter op om elevens uddannelsesforløb. Se særskilt beskrivelse for valgfag Psykologi HF5_frisør IT - Frisør Eleven arbejder med gruppepsykologi på arbejds-pladsen. Via cases fra praktikken belyser eleven betydningen af samarbejde. Der fremdrages teorier om persontyper og teambuilding på arbejdspladsen. Eleven skal arbejde med frisørprogrammet Hairtools, samt kunne oprette kunder, produkter og ydelser i programmet.

4 Læringsmiljø Læringsmiljø Form Undervisningsmaterialer Andet Evaluering Evaluering Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige læringsstile. Undervisningstiden er op til 34 lektioner pr. uge og der må herudover påregnes hjemmearbejde. I alt en arbejdsuge på 37 timer. Kursusform samt selvstudie (inkl. hjemmearbejde) i bl.a. salon og studiecafé. Teoribogen: Frisør Pivot Points Design System Pivot Points Hair Design. Øvelseshoveder (dame og herre). Diverse materialer til dame- og herrefrisering. Håndværktøj (kamme, sakse og diverse børster) medbringes Eleven kan efter anvisning fra læreren frit bruge skolens produkter. Ønsker eleven at bruge andre produkter end skolens, så kan eleven for egen regning anvende andre produkter. Psykologi: Marianne Clausen, Psykologi, Erhvervsskolernes Forlag, 2006, kap. 6; samt materiale om team-building Erhvervsøkonomi F: Grundlæggende Regnskabslære, teori- samt opgavebog, udgivet af Forlaget Økonom. Generelt: Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og elev. Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af elevens faglige kompetencer i forhold til fagets delmål/mål. Eleven vurderes efter 7-skalaen. Særligt for det enkelte fag: Forløbet afsluttes med at der afgives en delkarakter/standpunktskarakter for hvert fag. I damefrisuredesign afgives der en delkarakter efter en prøve. I dameklip skal der mindst klippes 2 cm, i hele håret. Bedømmelse efter prøven. Prøven indgår i strukturbehandlingen. Kriterier for dameklip er: I forhold til arbejdstegning, Form, struktur, designlinier og kreativitet.

5 I strukturbehandling afgives der en standpunktskarakter, efter en prøve. Faget skal bestås med mindst 02. Valg af frisure er frit, 2/3 af håret skal været rullet op. Der skal indgå permanentspoler, bedømmelse efter strukturændring i vådt hår. Kriterier for strukturbehandling: I forhold til diagnoseseddel, opgavestørrelse og kreativitet. Karakter for styling: Harmoni, form, klædelighed og kreativitet. I herrefrisuredesign, afgives der en delkarakter efter en prøve. I herreprøven indgår der klip, farve m/diagnoseseddel og formtørring. (samt tegning). Der gives 3 karakterer. Klip: Der skal klippes mindst 1½cm i hele håret. Bedømmelse efter klip og farvning. Kriterier for klip: Form, struktur, designlinier og kreativitet. Farvning: Alt håret skal være kemisk behandlet. Kriterier for farvning: I forhold til diagnoseseddel, klædelighed, kreativitet og farve på huden. Formtørring: Føn/formtørring i hele håret. Kriterier for formtørring: Harmoni, form, klædelighed og kreativitet.. Damebrush: Håret skal være løftet, med børste. Kriterier for damebrush: Harmoni, form, klædelighed og kreativitet. I Strukturbehandling afgives der en standspunktskarakter efter en prøve. Faget skal bestås med mindst 02. Det valgfrie specialefag skal bestås med en standpunktskarakter på minimum 6 I valgfaget afgives der en standspunktskarakter. I erhvervsøkonomi afgives en delkarakter på baggrund af en løbende evaluering af elevens mundtlige og skriftlige præstation. I Psykologi og It-frisør afgives en standpunktskarakter på baggrund af en løbende evaluering af elevens mundtlige og skriftlige præstation.

6 Intern beskrivelse Ressourcer/Rammer Lærerkvalifikationer Af nedenstående fremgår hvilke uddannelsesmæssige kompetencer frisørteamet består af: Erhvervsuddannet frisører Grundfagslærer i følgende fag: Psykologilærer Erhversøkonomilærer IT-lærer. Alle lærere har gennemført PG. Udstyrstype TV / DVD PC'er Laserdisc Lokaletype Frisørlokaler/saloner med tilhørende udstyr. Teorilokaler Deltagere Publiceret web 28. september 2007